koncernen eskilstuna-kuriren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "koncernen eskilstuna-kuriren"

Transkript

1 2011 koncernen eskilstuna-kuriren

2 Koncernstruktur Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Eskilstuna-Kuriren AB 100 % Mediehuset i Sörmland AB 100 % Södermanlands Nyheter AB 100 % Södermanlands Nyheter SN Extra sn.se Österbergs Tryckeri AB Tidningsservice i Nyköping Eskilstuna SBS Radio AB 30 % Radioreklamförsäljning Katrineholms- Kuriren AB 100 % Katrineholms-Kuriren kkuriren.se Tidningen Folket AB 100 % Tidningen Folket folket.se Prolog T&L AB 40 % Distributionsverksamhet Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB 100 % ektab.se Eskilstuna-Kuriren Media AB 100 % Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning ekuriren.se Gratistidningarna Sméjournalen och ST-journalen FLT Media AB 8 % (Mediekompaniet) Riksannonsförsäljning Annonsförsäljningsföretag Reklamateljé Webbstudio Liberala Tidningar i Mellansverige AB 20 % VLT Ingress Media Länstidningen Södertälje Norrtelje Tidning Nynäshamns Posten vlt.se Nerikes Allehanda Motala Tidning Karlskoga Kuriren na.se Reklamradio Citygate AB 10 % Utvecklingsföretag Lokus Morningstar Mktmedia AB 5 % Utvecklingsföretag Adeprimo AB 10 % Utvecklingsföretag Avser förhållanden april/maj 2012 Innehåll: EK-koncernen i korthet 3 Koncernchefen har ordet 4-5 Eskilstuna-Kuriren 6-7 Dotterföretagen 8-11 Utdrag från års- och koncernredovisning Verksamhetsidé 16 Styrelse och koncernledning Adresser 21 2

3 EK-koncernen i korthet Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Org nr Äger och förvaltar samtliga aktier i Eskilstuna-Kuriren AB. Koncernuppgifter Antal anställda 399 (404) årsarbetare TS-upplaga helår (71 700) exemplar Nettoomsättning ( ) tkr Resultat efter finansiella poster (-8 206) tkr Aktiekapital (10 000) tkr Balansomslutning ( ) tkr Soliditet 57,2 % (54,9) % Eskilstuna-Kuriren AB Org nr Antal anställda 77 (77) årsarbetare TS-upplaga helår (30 300) exemplar Nettoomsättning ( ) tkr Resultat efter finansiella poster ( ) tkr Aktiekapital (10 000) tkr Balansomslutning ( ) tkr Södermanlands Nyheter AB Org nr Antal anställda 67 (67) årsarbetare TS-upplaga helår (25 100) exemplar Nettoomsättning ( ) tkr Resultat efter finansiella poster (17 733) tkr Aktiekapital (15 000) tkr Balansomslutning (55 035) tkr SN:s Försäljnings AB Org nr Antal anställda 17 (19) årsarbetare Nettoomsättning (18 344) tkr Resultat efter finansiella poster 566 (789) tkr Aktiekapital (1 000) tkr Balansomslutning (4 706) tkr Österbergs Tryckeri AB Org nr Antal anställda 10 (10) årsarbetare Nettoomsättning (10 758) tkr Resultat efter finansiella poster -166 (40) tkr Aktiekapital (2 000) tkr Balansomslutning (7 831) tkr Tidningsservice i Nyköping AB Org nr Antal anställda 56 (55) årsarbetare Nettoomsättning (34 488) tkr Resultat efter finansiella poster (4 930) tkr Aktiekapital (1 500) tkr Balansomslutning (13 607) tkr Dahlströms Tryckeri AB Org nr Antal anställda 9 (9) årsarbetare Nettoomsättning (12 873) tkr Resultat efter finansiella poster 620 (1 554) tkr Aktiekapital 500 (500) tkr Balansomslutning (12 665) tkr Katrineholms-Kuriren AB Org nr Antal anställda 49 (49) årsarbetare TS-upplaga helår (11 600) exemplar Nettoomsättning (57 587) tkr Resultat efter finansiella poster 518 (1 306) tkr Aktiekapital (1 000) tkr Balansomslutning (32 675) tkr Tidningen Folket AB Org nr Antal anställda 27 (37) årsarbetare TS-upplaga helår (4 700) exemplar Nettoomsättning (24 959) tkr Resultat efter finansiella poster (-6 477) tkr Aktiekapital (1 000) tkr Balansomslutning (9 586) tkr Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Org nr Antal anställda 38 (36) årsarbetare Nettoomsättning (82 095) tkr Resultat efter finansiella poster (4 014) tkr Aktiekapital (20 000) tkr Balansomslutning (79 659) tkr Mediehuset i Sörmland AB Org nr Antal anställda 54 (48) årsarbetare Nettoomsättning (37 890) tkr Resultat efter finansiella poster (8 577) tkr Aktiekapital 100 (100) tkr Balansomslutning (31 304) tkr ESKILSTUNA-KURIREN MEDIA AB Org nr Antal anställda 1 (6) årsarbetare Nettoomsättning (7 969) tkr Resultat efter finansiella poster ( ) tkr Aktiekapital 250 (250) tkr Balansomslutning (3 973) tkr Intresseföretag Prolog Tidningsdistribution & Logistik AB Ägarandel 40%. Verksamhet Distribution av dagstidningar, tidskrifter, annonsprodukter och annat gods. Eskilstuna SBS Radio AB Ägarandel 30%. Verksamhet Radioreklamförsäljning. Liberala Tidningar i Mellansverige AB Ägarandel 20%. Verksamhet Ägarföretag till Promedia AB. I Promedia ingår tidningsverksamheterna i NA- respektive VLT-koncernerna. 3

4 Koncernchefen har ordet 4 EK-koncernen 2011 Vi har från och med i år beslutat publicera utdrag ur vår årsredovisning i enbart digital form. Du som föredrar att läsa på papper kan dock enkelt printa ut den. Genom att göra så här sparar vi några kronor och vi bidrar framför allt till minskad miljöbelastning. På följande sidor redogör bolagsansvariga mer detaljerat för sina respektive verksamheter. Men om du inte har tid och lust att läsa allt inleder jag med att sammanfatta viktiga händelser under Resultat och kassaflöde Koncernens omsättning ökade under 2011 med 9,8 mkr till 465,5 mkr (455,7 mkr). Årets resultat inbegriper effekterna av den så kallade tryckerimomsen. I årets bokslut redovisar vi återbetald moms på i storleksordningen 16 Mkr för åren 2004 och Vi har erhållit hälften av denna summa och förväntar oss att återstående belopp utbetalas under första halvåret Vi kommer att ansöka om återbetalning för åren 2006 och 2007 under 2012 och räknar med att beloppen blir i ungefär samma storlek. Kassaflödet har varit och är ett fokusområde. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 48,3 mkr. De externa lånen har under året amorterats med cirka 34 mkr och uppgår efter detta per den sista december 2011 till 123,5 mkr. Efter några år av negativ utveckling uppnåddes under året ett positivt kassaflöde. Vi räknar med ett positivt kassaflöde även Omstrukturering med början i Eskilstuna 2011 accelererade omstruktureringen av EKkoncernen och när vi gick in i 2012 var det med en ny legal struktur. På Eskilstuna-marknaden verkställdes många av de beslut som fattades Det innebar att koncernbolagens utbud av tryckta produkter samordnades och minskades. Eskilstuna- Kuriren har nu tagit över allt ansvar för bilageproduktion och gratistidningen Sméjournalen. Vidare har antalet totalutdelade tidningar minskat kraftigt. Folket omstrukturerades med syfte att totalt fokusera på det prenumererade redaktionella materialet. I samband detta skedde neddragningar av personalstyrkan. Dessa omstrukturerings kostnader uppgår till ca 2,0 mkr och belastar resultatet När jag skriver dessa rader tvingas jag konstatera att de vidtagna åtgärderna förvisso fått önskad effekt på ekonomin men tyvärr accelererar upplagetappet. Styrelsen har därför gett mig uppdraget att inleda MBLförhandlingar i syfte att göra om Folket till en endagstidning. Koncernen kommer därför att drabbas av omstruktureringskostnader även På tre-fyra års sikt kommer dock omstruktureringen att ha lönat sig och Folkets upplageutveckling ha vänt. På Eskilstuna-Kuriren har det också arbetats fokuserat med upplagan. Detta har gjorts i projektform. Alla medarbetare har deltagit. Ur projektet har det vuxit fram hundratalet idéer. Dessa har successivt verkställts. Och resultatet har inte låtit vänta på sig. Under hösten tog EK:s upplaga rejäl fart och man går in i 2012 med ett stort plus. Ödmjukheten bland EK-medarbetarna är dock stor och man förstår behovet av ständig produktutveckling och ökad kunskap om kundernas preferenser och köparbeteenden. Därför är Eskilstuna-Kuriren en av landets mest undersökningsintensiva tidningar. För detta har tidningen (eg red chef Eva Burman som var projektledare för upplageprojektet) erhållit RAM:s pris Case study of the year i konkurrens med bland annat Chicago Tribune, Bergens Tidende och Bonnier Tidskrifter. Under året samlades delar av koncernens annonsförsäljning, all annonsproduktion och reklamproduktion i Eskilstuna och i dotterbolaget Mediehuset i Sörmland AB. Detta har möjliggjorts i och med att koncernen nu arbetar med samma flöden i ett koncerngemensamt annonshanteringssystem. Nya medier Under året har flera initiativ tagits för att omvandla oss från tidningskoncern till mediekoncern. Bland dessa initiativ kan bland annat nämnas Affarsliv.biz, en helt ny näringslivssajt där vi samarbetar med det sörmländska näringslivet. Live-sändningar från GUIF:s bortamatcher Införande av webb-tv på samtliga koncernens marknader Nytt kundcenter i Eskilstuna i samarbete med Länstrafiken Ny chefredaktör i Katrineholm Den 19 maj avtackades Katrineholms-Kurirens förre chefredaktör Krister Wistbacka i samband med en stor mottagning på tidningen. Samtidigt hälsades hans efterträdare Elisabet Bäck välkommen. Elisabet är en rutinerad och aktad publicist som bl a suttit i styrelserna för såväl den svenska utgivarorganisationen (TU) som den internationella (WAN). Befolkningen i Katrineholm och Vingåker kommer således att även fortsättningsvis ha mycket spännande tidningsläsning att se fram emot. Förvärv i Nyköping I september förvärvade vi, via SN, samtliga aktier i Dahlströms tryckeri. Vid årsskiftet fusionerades Dahlströms med Österbergs. Det nya bolaget beräknas omsätta ca 20 mkr med god lönsamhet. Under årets förvärvades också de sista 5%-en av aktierna i Folket. Årets dagstidningstryckeri Vårt tryckeribolag, EKTAB, blev utsett till landets bästa tidningstryckeri, upplaga under exemplar. Kulturpriset Malin Crepin, skådespelerskan som växte upp i Malmköping och efter studier på S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna gav sig ut i teatervärlden, blev Eskilstuna-Kurirens kulturpristagare Priset är på kronor. Just nu är hon aktuell i sex filmer som Liza Marklund journalisthjältinna Annika Bengtsson. Det var via Kolhusteatern i Hälleforsnäs som stegen togs in i filmens och teaterns vindlande värld. Miljön viktig för EK-koncernen EKTAB driver sedan några år ett systematiskt arbete för att minska resursförbrukningen. Resultaten har varit enastående och har inspirerat resten av koncernen. Detta har bland annat resulterat i att vår energiförbrukning minskat kraftigt, att vi nu köper energi producerad av enbart vindkraft och att utsläppen från våra bilar minskat kraftigt. Intressebolagen Trots god lönsamhet i Liberala Tidningar (där vår ägarandel är 20%), tvingas vi konstatera att vårt resultat belastas med -7,0 mkr och att intäkterna på den finansiella sidan uteblir. Detta förklaras av att omfattande good-will värden skrivs av samt att kassaflödet påverkats negativt av den slutreglering som gjordes med de tidigare ägarna till det framgångsrika GISAB. Utsikterna inför 2012 ser ljusa ut. Distributionsbolaget Prolog visar på fortsatt god lönsamhet liksom SBS Radio i Eskilstuna. Även resultatutvecklingen i utvecklingsbolaget Adeprimo är god. Bolaget växer samtidigt som resultatet utvecklas väl. Bakom tillväxten ligger framgångar på digitala medier, framför allt avseende mobilplattformen TULO. Utsikter inför 2012 Vi räknar med en svag inledning som förbättras andra halvåret. Våra marknader kommer att fortsätta växa befolkningsmässigt. Handeln får sannolikt en något svagare utveckling. Vårt interna omstruktureringsarbete fortsätter. Detta kommer att stödjas av att systemmiljön samordnas än mer samt att den nya legala strukturen skapar förutsättningar för effektivare processer. Omvandlingen från tidningshus till mediehus fortsätter. Vårt intresse för mobil publicering och annonsering har ökat. Vi ser med stort intresse fram emot samarbetet med Google. Detta sjösättas Q2. Eskilstuna i maj 2012 Sören Axelsson, VD och koncernchef

5

6 6 Arbetet med sociala medier har mångdubblats under året. Många enskilda medarbetare har nu också börjat exempelvis att twittra. Här är två twittrare, nyhetschef Lena Michanek och PeO Wärring Foto: Marie Bremberg.

7 Eskilstuna-Kuriren AB Fem minuter är ett bra kvitto Fem minuters längre genomsnittlig lästid, 13 procent fler läsare av Kultur & Nöje samt mängder av kommentarer om att tidningen blivit intressantare och mer läsvärd. Det är några av de slutsatser vi kan dra efter den stora förändringen av Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning som skedde den 1 februari. Då fick tidningen ny layout och ny struktur. Men det kanske viktigaste var att vi innehållsmässigt försöker lyfta fram ämnen och områden som läsarna sagt är viktiga men som vi kanske inte skrivit om på för läsarna rätt sätt. Journalistiken har oftast varit styrd av det offentliga livet. Politiska nämnder och andra organisationers dagordning har styrt mycket av det som rapporterats. Genom de omfattande läsarstudier vi gjorde i upplageprojektet fick vi fram att läsarna vill läsa mer om exempelvis skolan men inte på det sätt som vi oftast gjort det hittills. Media har ofta utgått från det politiska spelet men läsarna säger nu att de vill ha mer om vardagen. Andra intressanta slutsatser efter mätningarna var att läsarna inte tycker att vi skriver för långa artiklar. Det var vi själv oroande för och det är en myt som flitigt odlats inom mediehusen. Nu säger våra läsare att om innehållet bara är relevant så gör det inget om texterna är lite längre. Troligen handlar det också om att man vill ha value for money. Läsarna är inte intresserade av att betala mycket pengar för ett material som i omfång och innehåll kan fås fritt på annat håll. Man kräver mer av oss. Arbetet inom upplageprojektet blev mycket lyckat. Initiativet togs av koncern chefen Sören Axelsson och samlade hela företaget i en stor och gemensam genomlysning som omfattade allt från vilka signaler vi i olika sammanhang sänder ut till just vilket innehåll vi ska ha i våra olika kanaler. Alla deltog, med något enstaka undantag, fullt ut i arbetet och vi har fått ett strategitänkande som vi kommer att ha nytta av under lång tid framöver. "Under året har vi mångdubblat arbetet med sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar. " De digitala medierna eller kanalerna har fortsatt att utvecklas hos oss under året. Upplageprojektet fokuserade i första hand på papperstidningen men det innebär ändå att vi också bejakar de nya medierna. Under året har vi mångdubblat arbetet med sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar. Tidningen har sina egna konton men också många enskilda medarbetare har nu exempelvis börjat Twittra. Ett stort genombrott för mediehusets twittrande var de kravaller som inträffade den 1 maj 2012 när ett nazistparti provocerade fram protester. Några tusen följde vår live-rapportering via twitter som sändes direkt från gatan och vi fick drygt 500 fler följare den dagen. Sedan årsskiftet arbetar redaktion och privatmarknad närmare varandra. Privatmarknaden är till stora delar en service för våra kunder/läsare och kan inte jämföras med affärsmarknaden. Därmed kan och ska privatmarknad och redaktion arbeta tillsammans. Detta arbete har redan resulterat i nya produkter och idéer för att sälja och serva våra kunder. Målet är högt satt men ett mål om en kraftig ökning av dessa intäkter. PeO Wärring Chefredaktör/VD 7

8 Övriga dotterföretag Robert Jonsson, VD, SN 02 göran carstorp, chefred/ansvarig utgivare, sn 03 elisabet bäck, VD, chefred/ansvarig utgivare, KK 04 Anders Boberg, VD, Folket 05 marie hillblom, chefred/ansvarig utgivare, Folket 06 PHILIP BRÄNNLUND, VD, EKTAB 07 Stefan Toll, VD, MEDIEHUSET I SÖRMLAND 07 8

9 Södermanlands Nyheter AB Resultatet för Södermanlands Nyheter landade på en mycket bra nivå på 22.2 mkr trots att vi inte lyckades nå våra mål för försäljningen av upplaga och annons. Södermanlands Nyheter tappade 700 exemplar i upplaga vilket motsvarar 2,8 %. Under året förvärvade dotterbolaget Österbergs Tryckeri bolaget Dahlströms Tryckeri dessa bolag fusionerades vid årsskiftet och arbetet med att slå samman bolagen kommer att pågå under våren Under året bildades koncernstab och organisatoriskt flyttades ansvaret för Södermanlands Nyheters tidningstryckeri till koncernbolaget EKTAB. Våren 2011 antog EK-koncernen en kanalstrategi som ska vara vägledande för koncernens mediehusen. SN har i dag starkt grepp om morgontidningsmarknaden. Samtidigt går stora delar av medieinvesteringarna som görs för att nå medborgarna i spridningsområdet SN förbi. Att öka SN:s andel av medieinvesteringarna är en utmaning som vi nu tar oss an på allvar. En åtgärd i det arbetet gjordes med starten av SN:s månadsutgivna gratistidning EXTRA, som hade premiär i augusti. Avsikten med EXTRA är att erbjuda SN:s annonskunder en lågpriskanal. Förhoppningsvis ska den också skapa relation till människor som SN inte når i dag. SN:s förändring från att i praktiken koncentrera sig på papperstidningen till att vara mediehus, innebär samtidigt en förflyttning av fokus från produkt till relation. Vägledande för SN:s publicistik, oavsett publiceringskanal, är att vi ska skapa en relation till alla i spridningsområdet. Därför måste vi erbjuda ett innehåll som är relevant för var och en. Förändringen innebär att varumärket SN blir det centrala i vår marknadsföring. Den insikten låg till grund för marknadsföringsarbetet under året. Under parollen SN Mitt bland människor genomförde SN bland annat framgångsrika satsningar på att nå barn och ungdomar i Trosa och Gnesta genom samarbeten med orternas skolor. Organisatoriskt förändrade SN också sin nyhetsledning i början på året. I dag leds redaktionens dagliga arbete av två nyhetschefer, en kanalredaktör och en projektledare. Det ger organisatoriska förutsättningar för flerkanalspubliceringar, planerad, agendasättande nyhetsjournalistik och snabb, händelsestyrd nyhetsrapportering på webben. SN var under 2011 framgångsrikt agendasättande i flera frågor. När SN bjöd in läsekrets och politiker till dialog både på webb och i tidningen om framtidens regionbildning, resulterade det i att Landstinget Sörmlands planer på att bilda region med Örebro stoppades. Likaså blev samma landstingslednings kampanj mot SN:s granskning av arvodesaffären en stor förtroendemässig framgång för tidningen. Ytterligare ett exempel på journalistik som blivit agendasättande i den lokala debatten har varit SN:s granskning av stålkoncernen SSAB. Robert Jonsson, VD och Göran Carstorp, chefredaktör och ansvarig utgivare Katrineholms-Kuriren AB 2011 blev förändringens år för Katrineholms- Kuriren. Först och främst för redaktionen, men det berörde också andra avdelningar i huset. Såväl det inre som det yttre arbetet började på försommaren Vi fokuserade de gamla strukturerna, analyserade dem, och satte upp mål för att göra nytt i journalistik och i organisation. Vi öppnade upp och bjöd in, såväl medarbetare som prenumeranter, läsare på webben och annonsörer. Vi behövde bygga vår egen självtillit och självförtroende som organisation. Vi ville hitta och lägga grunden för den inre kraft som ger kreativitet för att förverkliga mål och visioner, samt visa stöd för varandra i gott kamratskap. Målarbete för journalistiken Under hösten startades ett omfattande målarbete för journalistiken där husets alla medarbetare var involverade i olika grupper; nyheter, Vingåker, sport, nöje/kultur, näringsliv, opinion, feature och mänskligt. Målarbetet skulle syfta till att: Vässa journalistiken Öka antalet prenumeranter Bli ett mediehus Öka intäktsmöjligheterna Engagera alla mediehusets medarbetare i kreativt arbete för gemensamma mål och förändringar Katrineholms-Kuriren ska bli Årets Redaktion 2012 och Årets Tidning 2013 Arbetet mynnade ut i sex konkreta och mätbara punkter för varje ämnesområde inom journalistiken, vilka tydligt kommunicerades och som ska vara genomförda under Arbetet genomfördes med tempo i arbetet, stor fokus på uppdraget och med god vilja och engagemang från alla medarbetare på Kuriren. Målarbetet resulterade i flera konkreta satsningar och aktiviteter på olika avdelningar (Blodkampanjen, gransknings av skolan, turné med Kuriren-Bussen ut i spridningsområdet), innehåll som togs bort (torsdagsbilagan Knuten), samt organisationsförändringar, där bland annat en del medarbetare bytte arbetsuppgifter, eller fick förändrade schema. Under hösten och vintern inleddes arbetet med att förändra organisationen. Målet var mer planeringsstyrd redigering för att förflytta kvällsproduktion till dagarbete. Samtidigt anslöt vi till EK:s formarbete, för att ta tillvara den kompetens och kunnande som finns där. Båda dessa insatser innebar stora förändringar som genomfördes i februari För och med läsarna Analysen av tidningens relation till omgivningen som gjorde under försommaren visade att vi distanserade oss och stundtals också uppfattades som en aktör som var i konflikt med myndigheter, företag och politiker. Vi ville bryta den uppfattningen. Under hösten 2011 inleddes därför en serie aktiviteter som skulle innebära att: Vi bygger relationer Visar på öppenhet och vilja till samtal Lyssnar och agerar Är på samma planhalva som våra läsare och kunder Delar vardag och fest med våra läsare och kunder Vågar ta ställning Hur syntes detta i tidningen och på kkuriren.se, samt i kontakterna med läsarna? Blodkampanjen för att få katrineholmarna att bli blodgivare Granskning av skolan Läsarpanel Kuriren-Bussen åkte på turné ut i spridningsområdet Elisabet Bäck, chefredaktör och ansvarig utgivare 9

10 Tidningen Folket AB Folket gick in i 2011 i förändringens tecken. Koncernens utredning av Eskilstunamarknaden hade lett fram till att Folket skulle förändras både till innehåll och organisation. Folkets reklamavdelning och annonsavdelning skulle under våren slås samman med Eskilstuna-Kurirens motsvarigheter. Folket skulle hädan efter endast utgöras av en redaktion. Förhandlingar inleddes för att ställa om styrkan till en multijournalistisk organisation. Antalet anställda krymptes från 22,5 journalisttjänster till 16. Personalen utbildades i foto och i grundläggande redigering. Förhandlingarna ledde till att flera av Folkets kända profiler gick i pension och vi hade en tät följd av avtackningar, med tal och tårta. Parallellt med neddragningarna gjordes också en satsning på en egen, anställd politisk redaktör, Fredrik Pettersson. Detta för att ytterligare stärka Folkets unika den röda ledarsidan. Under året har sedan flera nyskapande inslag presenterats och fått god respons bland läsarna. Bland annat så har reportageformen förts in på ledarsidan genom närgångna intervjuer med makthavare under vinjetten Mot väggen. Under våren hölls workshops där hela personalen deltog för att forma Folkets nya identitet. Arbetet inleddes av Katrin Säfström, som efter tio år på posten som chefredaktör slutade på Folket i slutet av april, och lämnade över till Marie Hillblom, som slutförde identitets arbetet. Då gjordes också en läsarundersökning för att finna Folkets styrkor, värda att bygga vidare på. Folket vilar nu på fem ledord: modig, medveten, personlig, professionell och nyfiken. I augusti gjordes också en lansering av den redesignade Folket. Viljan var att skapa en tidning med ett modernare uttryck. Den nya profilen marknadsfördes genom en kampanj i radio, på webben och i tidningen. Över 700 nya testläsare nappade och återförsäljningen var till belåtenhet. En enkätundersökning bland testläsarna visade dock att produkten uppfattades som alltför dyr sett till innehållet. Många efterfrågade en prissänkning, som dock avslogs av bolagsstyrelsen. Undersökningen visade att formatet fortsätter att vara en av Folkets största tillgångar. Under hösten har Folket lanserat en lösning för digitala lösnummer, samt digital prenumeration av tidningen och räknat hem sina första e-prenumeranter! Dessutom har Folket kraftigt ökat sin aktivitet i sociala medier. Antalet Facebookanhängare har ökat. Dessutom har Sport-Folket skapat ett Twitterkonto som fått stort inflytande. Här direktrefereras matcher och här skapas ett forum för läsare att snabbt ge respons. Positivt alltså, men trots detta var vi tvungna att i slutet av 2011 konstatera att vi lever i ett samhälle där mediekartan håller på att ritas om. Allt färre prenumererar på en dagstidning. Trots idogt upplagearbete och flera egna nyheter, som fått nationellt genomslag, slutade Folkets registrerade TS-upplaga för 2011 på 4100 exemplar, vilket innebär ett tapp på 600 exemplar mot året innan. Vikande upplaga och svårigheter med att få annonsförsäljningen att uppnå den nivå som satts i budget, gör att Folkets ekonomiska resultat slutar på minus. Anders Boberg, VD och Marie Hillblom, chefredaktör och ansvarig utgivare Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Första halvåret 2011 präglades av en stabil produktionsvolym och därmed ett resultat som mer än väl följde den budget som var fastlagd. Vi såg fram mot ett bättre resultat och andades en viss optimism. I början av juli slogs denna bild sönder av det faktum att vår största kund On-Off begärde sig själva i konkurs. Elektronikbranschen har och har haft ett tufft marknadsläge under senare år. Vi förlorade då dels en del pengar i två st. utestående fakturor för utförda tryckningar och kanske ännu värre, förlorade intäkter för bokade tryckningar under andra halvåret. Marknadsmässigt är de flesta produkter låsta för helår vilket medförde att det i praktiken var omöjligt att parera ett så stort bortfall av volymer som detta innebar. Vi lyckades dock genom ett fokuserat marknadsarbete att parera delar av intäktstappet. En viss begränsning av skadan gjordes men konkursen av On-Off innebar dock att resultatet på helåret påverkades starkt negativt. Mycket kraft ägnades under andra halvåret 2011 åt att utforma en säljstrategi för året Ett utökat antal kunder behöver tas in så att vi får upp våra produktionsvolymer på en nivå där vårt resultat motsvarar våra ägares krav. Samtliga befintliga kunder, förutom On-Off och en mindre kund till från 2011, följer med oss in till året Flertalet av våra kunder har en sund affär med goda resultat, några av de periodiska produkterna faktiskt tom. med ökande upplagor. Inom DR-segmentet har vi för året 2012 erhållit väsentligt ökade volymer vilket är glädjande. Under 2012 kan vi enlighet med ovanstående rader glädja oss åt många nya vänner som tillkommit. Produkterna här spänner från månadstidningar, veckotidningar, tematidningar, specialbilagor, magasinsliknande produkter med glättade omslag till DR. Trenden är mycket tydlig mot högre kvalitetsanspråk på produkterna vilket ställer stora krav på oss både tekniskt och på vårt engagemang att klara kundernas krav. Ingången på 2012 har i och med detta gett oss ett lika bra beläggningsläge som vi hade vid ingången av Volymmässigt är det sannolikt så att vi för Q1 kommer att producera ännu

11 fler exemplar. Sammantaget ser beläggningen hög och relativt jämn ut för hela Detta borgar för en stabil utveckling mot högre produktionsvolymer. Vi följer nu noga volymerna för respektive kvartal och använder denna information för att fokusera på bearbetningen av passande tillkommande volymer. Under året har vi i utfört såväl kundenkäter som personalenkäter för att erhålla vetskap om hur våra kunder upplever oss och hur vår personal upplever sin situation. Underlaget från dessa ligger till grund för våra prioriteringar av fokusområden för förbättringar, utveckling, kompetensförstärkning samt önskade produktutvecklingsområden. Miljöfrågorna ligger oss varmt om hjärtat, vår certifiering ISO gör att vi årligen sätter upp konkreta mål för verksamheten. Detta år är resurshushållningen i fokus. Ett av målen gäller papper, vi mäter antalet kg papper som köps in och sedan antalet kg som levereras som godkänd upplaga. Det andra målet är att minska energianvändningen i kwh. Kvalitetsarbetet har också stort fokus hos oss. Vi försöker att hitta mer effektiva tekniska hjälpmedel, bli smartare i våra arbetssätt samt sträva mot en optimal organisation. Allt i syfte att öka den totala kvaliteten till våra kunder, så att deras affärer blir mer effektiva. Vi ser kvalitetsprocessen som ett ständigt pågående projekt som aldrig blir färdigt. Under 2011 deltog vi i tävlingen Sveriges bästa tidningstryckeri och vann denna för tryckerier med produktion upp till exemplar per natt. Detta används nu på alla sätt i vårt marknadsarbete. Vi har varit nominerade de senaste två åren (bland de tre bästa) men 2011 gick vi hela vägen till vinst. Vi är anmälda till WAN-IFRAS internationella tävling ( INQOQ ) som är öppen för alla tryckerier i hela världen. Tävlingsbidrag kommer att sändas in under januari mars för att utvärderas och resultatet meddelas i maj. Denna tävling är betydligt svårare än den svenska, fler och snävare mätpunkter. Vi deltar och räknar med att lära oss mycket, höja vår egen kvalitet genom detta men knappast klara kraven för att erhålla ett certifikat. Nästa möjlighet är 2014 och då bör vi ha en reell möjlighet att klara certifikatet. Vi har en bra organisation, medarbetare med hög kompetens och utmärkta tekniska förutsättningar. Högsta prioritet ligger på att verkligen utnyttja dessa styrkor och genom hårt och effektivt arbete nå fler nya kunder. Philip Brännlund, VD mediehuset i sörmland AB Vid årsskiftet tillträde jag som VD för Mediehuset i Sörmland AB med följande uppdrag: Mediehusets ansvar innebär att vi ska fokusera på den kommersiella annonsmarknaden och då släppa privatmarknad i Eskilstuna/ Strängnäs och får även ansvar för den kommersiella annonsmarknaden i Katrineholm. Mediehuset kommer därmed att organisera följande ansvarsområden: Annonsförsäljningen för koncernens tidningar förutom SN. Annonsproduktionen för koncernens tidningar. Reklamproduktionen i Reklamateljén och i viss mån även Katrineholm. Webbstudion som är vår egen webbyrå. Vi jobbar genom uppdragsavtal med koncernens tidningar. Annonsförsäljningen i Mediehuset kommer att organiseras så att ägarnas krav på lokal närvaro och delaktighet säkerställs en egen tjänstemannastyrelse har tillsatts. Vi har vid årsskiftet aktiverat Mediehuset som bolag och är i full gång med att se över rutiner, organisation och arbetssätt med syfte att leda till att bolagets uppsatta mål uppnås och gärna överträffas. Vi jobbar med följande kriterier: Leda till att bolagets uppsatta mål uppnås och gärna överträffas Uppfattas som rättvist Öka sammanhållningen i berörda personalgrupper Medverka till att Mediehuset utvecklar en kultur grundad på affärsmässighet och professionalism Engagera Annonsförsäljningen i Mediehuset kommer att organiseras så att ägarnas krav på lokal närvaro och delaktighet säkerställs. Vi har ett år med många utmaningar framför oss. Det finns många nya frågor att ta tag i men vi har också en stabil grund att stå på genom det sätt som koncernen har organiserat sig på. En blandning av gammalt och nytt, där det gamla står för trygghet och det nya ger oss nya utmaningar. Vi söker ständigt nya sätt att få in pengar från annonsmarknaden och ett exempel är att vi samarbetar med Google gällande sökordmarknadsföring. Vi har idag en bred portfölj att sälja på men behöver ständigt vara förberedda på nya kanaler som kan ge oss nya intäkter på en tuff och ständigt föränderlig marknad. Stefan Toll, VD I oktober flyttade Länstrafiken in i Eskilstuna-Kurirens mediehus. 02 Miljöfrågor är viktiga för oss. 03 Malin Crepin utsågs till årets kulturpristagare. 04 Under året förvärvade SN Dahlströms Tryckeri i Nyköping 05 Eva Burman segrade i internationell konkurrens. 11

12 k o n c e r n e n Utdrag från års- och koncernredovisning Allmänt om verksamheten Ägarförhållanden Företaget är ett helägt dotterföretag till Eskilstuna-Kurirens Stiftelse ( ), med säte i Eskilstuna, som upprättar koncernredovisning för den översta koncernen. Eskilstuna-Kuriren AB ( ) är moderföretag till de helägda dotterföretagen Katrineholms-Kuriren AB ( ), Eskilstuna- Kurirens Tryckeri AB ( ), Mediehuset i Sörmland AB ( ), Eskilstuna-Kuriren Media AB ( ), Södermanlands nyheter AB ( ) och Tidningen Folket AB ( ). Södermanlands Nyheter är moderföretag till de helägda dotterföretagen SN:s Försäljnings AB ( ), Österbergs & Sörmlandstryck AB ( ) och distributionsföretaget Tidningsservice i Nyköping AB ( ). Information om verksamheten Inom koncernen bedrivs tidningsutgivning, civiltryckerirörelse, tidningsdistribution, radioreklamförsäljning, produktion av kundtidningar, gratistidningsverksamhet, webb-publicering samt försäljning av webb-tjänster. Verksamheten bedrivs i tio företag på orterna Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. De fyra dagstidningar som utges är Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren och Tidningen Folket. Inom ramen för de fyra dagstidningarna bedrivs kommersiell och publicistisk verksamhet på internet. Civiltryckeriproduktion bedrivs i Eskilstuna och i Nyköping. Anläggningen i Eskilstuna producerar tre av koncernens tidningar samt en stor andel produkter för externa kunder. Intresseföretag Moderföretaget är delägare i Liberala Tidningar i Mellansverige AB, som är ägare till femton dagstidningar i Västmanland, Värmland, Sörmland, Uppland och Närke samt i Prolog KB som bedriver tidningsdistribution inom samma område. Moderföretaget är vidare delägare i Eskilstuna SBS Radio AB som bedriver radioverksamhet i Eskilstuna med omnejd. Marknad Enligt IRM höll den starka tillväxten från 2010 i sig under förra årets två inledande kvartal med en tillväxt på 8,7 respektive 5,6 procent jämfört med motsvarande kvartal Under tredje kvartalet förra året dämpades tillväxten markant. Dagspressen hade ett delat fjolår. Under första halvåret höll tillväxten från 2010 i sig, medan det andra halvåret uppvisade negativ tillväxt. Totalt sett ökade annonsintäkterna för såväl storstadssom landsortspressen med runt 1 procent För EK-koncernens del ökade annonsintäkterna med 2,7%. Det är framför allt platsannonserna som gått bra, dock med en mindre avmattning i slutet av året. Då började å andra sidan de digitala intäkterna öka kraftigt. Ökningen skedde såväl lokalt som på riksmarknaden. De prenumererade upplagorna sjönk, men ett målinriktat upplagearbete gör att tappet i vår region är betydligt lägra än på de flesta andra håll i landet. TS-upplagor Eskilstuna-Kuriren Katrineholms-Kuriren Tidningen Folket Södermanlands Nyheter Summa Koncern Resultat Koncernens omsättning ökade under 2011 med 9,8 mkr till 465,5 mkr (455,7 mkr). Den blygsamma ökningen kan delvis förklaras med ett tempotapp i tryckerirörelsen då EKTAB:s största kund, OnOff, gick i konkurs i juni månad. Vidare har omställningsarbetet på Eskilstunamarknaden medfört att det säljbara produktutbudet minskat. Bland intressebolagen är framför allt utvecklingen i Liberala Tidningar/ Promedia en fortsatt besvikelse. Koncernens 20 procentiga andel av resultatet efter skatt uppgår till -7,0 mkr. Glädjande är dock att såväl distributions bolaget Prolog som SBS Radio visar goda resultatförbättringar. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 48,3 mkr. De externa lånen har under året amorterats med cirka 34 mkr och uppgår efter detta per den sista december 2011 till 123,5 mkr. Eskilstunamarknaden 2011 genomfördes en rejäl omstrukturering av det vi kallar Eskilstunamarknaden. Från att ha varit bittra konkurrenter samplaneras sedan 2011 allt marknadsarbete för tidningarna Eskilstuna-Kuriren och Folket samt gratistidningen Sméjournalen. Konsekvensen är att antalet bilagor och totalutdelningar minskar. Den omstruktureringen fortsätter 2012 men redan 2011 har vi kunnat notera rejäla resultatförbättringar. Organisation Styrelsen tog i december beslutet att omorganisera EK-koncernen. Det innebär att moderbolaget numera är ett holding-, service- och utvecklingsbolag medan kärnverksamheterna bedrivs i egna bolag med separata ledningar. I samband med detta har nya befattningar inrättats och befattningshavare utnämnts. Dessa är: Peo Wärring, tidningschef och chefredaktör för Eskilstuna-Kuriren Media AB. Elisabet Bäck, tidningschef och ansvarig utgivare för Katrineholms-Kuriren AB. Elisabet ersätter tidigare chefredaktören Krister Wistbacka och tidigare vd:n Stefan Toll. Stefan Toll, vd för Mediehuset i Sörmland AB. Under 2011 har stora IT-projekt påbörjats och i vissa fall avslutats. Vid utgången av 2012 kommer koncernens IT-struktur var gemensam vilket möjliggör ett mer effektivt arbetssätt. Under 2011 kunde vi bl a samordna all annonsproduktion. Strukturaffärer I september förvärvade koncernen, via, SN, samtliga aktier i Dahlströms Tryckeri AB. Därmed fördubblades vår arktryckeriverksamhet. Avsikten är att fusionera Dahlströms med Österbergs och att genomföra ett rationaliseringsarbete. Vi kommer under 2012 att fasa ut de gamla tryckpressarna och ersätta dessa med en ny och modern tryckerilinje samt en ny digitalpress. Verksamheten kommer att bedrivas i Dahlströms lokaler vilket öppnar möjligheter i nuvarande SN-fastigheten. EK-koncernen har, tillsammans med några av ägarkollegorna i Citygate (NTM samt VK), tecknat ramavtal med Google avseende försäljning av Google adwords, alltså sökordsmarknadsföring. Vi räknar med att vara på marknaden Q Samarbetet med SBS Radio AB, via försäljningsbolaget Eskilstuna SBS Radio AB har fungerar fortsatt utmärkt. Eskilstunastationen tillhör toppen när det gäller försäljningsutveckling och 2011 inleddes utbildningar för att kunna sälja lokal TV-reklam i kanal 5.pen när det gäller försäljningsutveckling. 12

13 k o n c e r n e n Investeringar Koncernens investeringar i maskiner och inventarier, fastigheter och mark, inklusive pågående nyanläggningar, uppgick till 4,4 mkr (4,2 mkr). Moderföretaget Investeringar i maskiner och inventarier samt fastigheter och markanläggningar, inklusive pågående nyanläggningar, uppgick till 1,5 mkr ( 1,9 mkr). Ekonomisk översikt Koncern Rörelseintäkter, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Rörelsemarginal, % 5, ,5 4,6 Vinstmarginal, % 4, ,7 23,2 Soliditet, % 57,2 54,9 53,2 51,4 45,4 Bland övriga rörelseintäkter har upptagits tkr som avser under åren 2004 och 2005 för mycket inbetald moms pga ändrad praxis. Bakgrunden är den förändring av momssats som Skatteverket genomfört. Moderföretag Rörelseintäkter, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Rörelsemarginal, % 2, Vinstmarginal, % ,4 30,9 Soliditet, % 56,6 50,8 50,8 48,6 35,6 Beträffande nyckeltalsdefinitioner hänvisas till redovisnings- och värderingsprinciper. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Utsikter inför 2012 Vi bedömer 2012 som ett osäkert år. Visserligen kommer våra marknader att växa men det gör sannolikt även arbetslösheten, med risk för att platsannonsering minskar. Å andra sidan kan vi förvänta oss kraftig tillväxt på det digitala området och där har vi tagit initiativ för att kunna vara med i matchen. Vårt huvudfokus kommer alltjämt att vara på den betalande prenumeranten. Eskilstuna-Kurirens kulturpris Eskilstuna-Kurirens kulturpris på kr, som årligen utdelats sedan 1984, tilldelades år 2011 Malin Crepin. Malin har på kort tid etablerat sig som en av landets mest efterfrågade och engagerade skådespelare Malin växte upp i Malmköping och studerade på S.t Eskils gymnasium. Priset delades ut i samband med ett fullsatt Litterärt Gästabud. Miljöinformation Koncernen Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB är certifierat enligt ISO Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Tryckerierna i Österbergs Tryckeri AB och Södermanlands Nyheter AB är certifierade enligt den nordiska miljöstandarden Svanen. Koncernen har under året träffat avtal om leverans av 100% vindel samt införskaffat fordon med mycket låga utsläpp av koldioxid. Moderföretaget Moderföretaget bedriver ingen anmälningspliktig verksamhet. Förslag till disposition av företagets vinst Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen Belopp i SEK Balanserade vinstmedel ,09 Årets resultat ,26 Summa ,35 Styrelsen föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkning. Av koncernens fria egna kapital, tkr föreslås 0 tkr bli överfört till bundna reserver. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 13

14 k o n c e r n e n Resultaträkning, tkr Balansräkning, tkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Reklamskatt Summa intäkter Rörelsens kostnader Papper och insatsvaror inklusive köpt redaktionsmaterial Distributionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier och IT-utrustning Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Anna Mi Skoog, Folkets medarbetare som vann Sörmlands Journalistpris 02 Barn från Slottsskolan sprang för Världens Barn. Folket medverkade även i år i Världens Barn-insamlingen genom återkommande rapportering och som mediapartner. 14

15 k o n c e r n e n Balansräkning, tkr Kassaflödesanalys, indirekt metod, tkr Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintressen - 50 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Avsättningar för övriga skatter Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder, prenumerationer Förskott från kunder, övrigt Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Inventarier med äganderättsförbehåll Övriga ställda panter etc aktier i Södermanlands Nyheter AB ( ) aktier i Liberala Tidningar i Mellansverige AB ( ) Summa ställda panter och säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelse till tidigare VD i dotterföretag Summa ansvarsförbindelser Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Resultat från andelar i intresseföretag Av- och nedskrivningar Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar Förändring av pensionsskuld Erhållen utdelning från intresseföretag Erhållen ränta Erlagd ränta Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillångar Avyttring av materiella anläggningstillångar 243 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -30 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. De kan lätt omvandlas till kassamedel. De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. Förvärv av dotterföretag Förvärvade tillgångar och skulder: Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Rörelsefordringar Likvida medel 504 Summa tillgångar Minoritet 50 Lån Rörelseskulder Summa skulder och avsättningar Köpeskilling Utbetald köpeskilling Avgår: Likvida medel i det förvärvade företaget 508 Påverkan på likvida medel Under år 2011 förvärvade koncernen Dahlströms Tryckeri AB. Under året har resterande aktier i Tidningen Folket AB förvärvats. 15

16 Verksamhetsidé och mål för Eskilstuna-Kuriren Styrelsen för Eskilstuna-Kurirens stiftelse har fastlagt följande principer som ska vara vägledande för koncernens tidningar och övriga bolag. Princip 1 Våra tidningar har alla olika historia som gör att de har skilda ideologiska utgångspunkter för sitt opinionsbildande material. Gemensamt för alla koncernens medier är dock att de ska värna yttrandefrihet och demokrati, de ska präglas av öppenhet och spegla en mångfald samtidigt som de erbjuder de främsta möjligheterna för öppna och fria samtal. Princip 2 Genom ett väl utvecklat koncernsamarbete ska vi vara den ledande medieaktören inom regionen. Princip 3 Vi vill ha långsiktiga och fruktbara relationer till våra läsare, annonsörer och övriga kunder för att på så sätt säkerställa att vi driver tidningarna under sunda ekonomiska former och med bra lönsamhet för koncernen som helhet. Princip 4 Våra medier drivs effektivt av kunniga, nyfikna och engagerade medarbetare. Genom en förtroendefull dialog mellan ledning och medarbetare skapas delaktighet och god insyn. J A Selander påtalar i sitt testamente vikten av mål- och resultatmedvetenhet. Av den anledningen ska koncernens bolag ha ett resultatbonussystem. Detta fastställs årligen av respektive bolagsstyrelse. Affärsidé Vår affärsidé grundar sig på att många människor är villiga att betala för ett kvalitativt och rikhaltigt redaktionellt material. På så sätt blir vi intressanta även för annonsörerna och därigenom förses också våra produkter med ytterligare intressant innehåll. Vi ska självklart vara marknadsledande i vår region. Därför ska vi ständigt följa med i utvecklingen av nya medier och förfoga över dem som marknaden föredrar. Publicistisk idé Våra tidningar ska vara positiva krafter för utveckling och välstånd i den region, Södermanland, där vi verkar. Genom lokal journalistik av högsta kvalitet, som berör och engagerar, ska vi ge läsarna de bästa förutsättningarna för att göra medvetna val i sina liv och vidga sina vyer. Ekonomiskt mål Koncernen ska ha ett långsiktigt positivt rörelseresultat uppgående till minst 10 % rörelsemarginal över konjunkturcyklar. Koncernen ska även ha en soliditet uppgående till minst 50 %. Med rörelseresultat avses resultat efter avskrivningar. Upplagemål Vi ska vara marknadsledande på våra marknader. Det innebär att huvuddelen av befolkningen varje dag ska ta del av någon av våra kanaler. Den övervägande delen av vårt utbud ska vara betalt. Tidningen som arbetsgivare Vi ska vara en attraktiv arbetsplats för människor som engagerar sig i våra produkter, i de lokalsamhällen där vi har våra marknader och i våra värderingar. Det ska vara självklart för våra medarbetare att våra tidningar är fria och obundna och att våra kunder står i centrum. Vi arbetar med ständig utveckling, förbättring och förändring. För att säkerställa detta arbetar vi kontinuerligt med individuella utvecklingsprogram. Metod Erfarenheter visar att bästa sättet att operativt leda verksamheten mot uppsatta mål och visioner är att göra organisationen delaktig i själva mål- och visionsarbetet. Delaktigheten medför att medarbetarna tvingas tänka igenom mål och syfte, intellektualisera kring dessa samt förstå konsekvenserna. Därigenom blir det enklare att förstå de handlingsplaner som blir den direkta och naturliga konsekvensen. Ett mål- och visionsarbete kan bli spretigt och abstrakt. Av den anledningen ska de olika bolagsstyrelserna definiera områden inom vilka fokusering ska ske. Dessa fokusområden kan variera från år till år. Antalet parallella fokusområden bör inte överstiga tre. Minst ett av dessa ska vara koncerngemensamt. Detta dokument fastställdes sommaren Det ska ses över och eventuellt revideras

17 2011 Styrelse och ledningsgrupper 17

18 Styrelse Lars-Olov Thim, ordförande 02 Sören Axelsson, VD, koncernchef 03 Eva Karlsson 04 Anders Westermark 05 Urban Wallin 06 PeO Wärring, chefredaktör ek 07 Inger andersson 08 therese norén 09 Anna Greta Lundh

19 Stiftelse anders frostell 02 sören axelsson 03 lars-olof thim 04 susann torgerson (avled 18 april 2012) 05 peo wärring 06 karin bogen 07 gunnar andrén 08 hans rinkeborn

20 Ledningsgrupper EK-Koncernen ESKILSTUNA-KURIREN Sören Axelsson, VD, Koncernchef Robert Horacek, Administrativ chef Bengt Salomonsson, IT-chef Per Johansson, Ekonomichef Eskilstuna-Kuriren Media AB PeO Wärring, VD, chefredaktör Eva Burman, Redaktionschef Jenny H Bergvall, Privatmarknadschef Stefan Toll, VD, Mediehuset Anders Linder, Chef Reklamateljén Marie Hillblom, Chefredaktör Folket Anders Boberg, VD Folket Mediehuset i Sörmland AB Stefan Toll, VD Per Ekh, Försäljningschef Clas Lundh, Chef Webbstudion Anders Linder, Chef Reklamateljén Kent Zetterberg, Ledare annonsprod Katrineholms-Kuriren AB Elisabet Bäck, VD, chefredaktör Stefan Toll, VD, Mediehuset Henrik Wising, Nyhetschef Kurt Sjöblom, Redaktionschef Elin Lindskog Pettersson, Marknadsförare Tidningen Folket AB Anders Boberg, VD Marie Hillblom, Chefredaktör Henrik Holmberg, Nyhetschef Peter Johansson, Nattchef Fredrik Pettersson, Politisk redaktör Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Philip Brännlund, VD Sara Venäläinen Sjöberg, Säljchef Tony Laine, Produktionschef Södermanlands Nyheter AB Robert Jonsson, VD Åke Hökby, Annonschef Göran Carstorp, Chefredaktör Kecke Lundh, Upplagechef Tidningsservice i Nyköping AB Christina Öhman, Distributionschef Therese Kavilo, Budchef Christer Grimsvik, Nattchef, budorg Österbergs Tryckeri AB Robert Jonsson, VD Svante Blomqvist, Tryckerichef Alf Mellström, Produktionschef

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Koncernen Eskilstuna-Kuriren

Koncernen Eskilstuna-Kuriren Koncernen Eskilstuna-Kuriren 2010 Verksamhetsidé och mål för Eskilstuna-Kuriren Styrelsen för Eskilstuna-Kurirens stiftelse har fastlagt följande principer som ska vara vägledande för koncernens tidningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Q2 delårsrapport 2011

Q2 delårsrapport 2011 Q2 delårsrapport 2011 AdTail AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2011 AdTail skapar, driver och utvecklar vertikala annonsnätverk på Internet. Genom paketering av trafik från nischade sajter med kvalitativt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning Mörarp 2003-04-23 AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning 030101 030331 Aqua Terrena International AB redovisar ett planenligt resultat. Bolaget förväntas ha goda rörelsemarginaler

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0).

Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). 2009-02-27, Free2move Holding AB Bokslutskommunike för 2008 Försäljning och resultat för koncernen Omsättningen för 2008 uppgick till 12,4 MSEK (12,1) och resultatet blev -5,1 MSEK (-1,0). Sammanfattning

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer