Shape I FRANKRIKE FÄRGSTARKT. Sidan. En tidning från Sapakoncernen # # SHAPE 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Shape I FRANKRIKE FÄRGSTARKT. Sidan. En tidning från Sapakoncernen # 2 2009 # 2 2009 SHAPE 1"

Transkript

1 Shape En tidning från Sapakoncernen # Nytt Möt Bjørn Wiggen Sapas nye koncernchef CVM sätter kundens behov i centrum förvärv stärker Sapa i Nordamerika DESIGNITY NY METOD FÖR PERFEKTA YTOR FÄRGSTARKT I FRANKRIKE SAPAS PATRICK PICARD BJUDER IN TILL VERTIKALLackering Sidan 18 # SHAPE 1

2 MöT BJøRn WiggEn SaPaS nye KonCERnChEf CVM SäTTER KUndEnS BEhoV i CEnTRUM nytt förvärv STäRKER SaPa i nordamerika designity ny METod för PERfEKTa ytor Sapa fortsätter att växa År 2007 blev Sapa världens största tillverkare av aluminiumprofiler och i slutet av juli 2009 förvärvade vi Indalex, Nordamerikas näst största aluminiumprofiltillverkare, vilket har lett till en ökad geografisk täckning i både Kanada och USA. Vi välkomnar våra nya kunder från Indalex till oss på Sapa. Vi ska göra allt vi kan för att övergångsprocessen ska blir så smidig som möjligt, och för att leverera de kvalitetsprodukter ni behöver i rätt tid. Vi strävar efter att överträffa era förväntningar inom områden som service, kvalitet och totalt kundvärde. Genom att kombinera bred branscherfarenhet och teknisk expertis från de båda bolagen kommer vi att kunna erbjuda nya lösningar som gynnar såväl kunderna som branschen i stort. Vi har en lång och framgångsrik historia när det gäller att sprida kunskap och erfarenhet inom Sapakoncernen. Vår strategi står fast från profiler och band till lösningar. Vi ser det som vårt ansvar att hitta nya användningsområden och utveckla och förbättra dagens konstruktioner tillsammans med våra kunder ett samarbete som båda parter tjänar på. INNEHÅLL #2 Tågstationen Guillemins i belgiska Liège är med sitt kvadrat - meter stora tak av aluminium och glas ett imponerande bygge. Den stora mängden aluminiumprofiler tillverkades av Sapa. Designity, Sapas nya ytbehandlingsmetod, ger en attraktiv och jämn yta på anodiserade aluminiumprofiler och är efterlängtad i byggbranschen. I april i år blev Bjørn Wiggen ny vd och koncernchef för Sapa. För Shape berättar han om sin långa erfarenhet från stora internationella företag och hur han ser på Sapas framtid. CVM, Customer Value Management, har en lång tradition inom Sapa och är en av anledningarna till företagets framgång och tillväxt. Företagen Smoke Free Systems och Polar Bear Company berättar om vad CVM betyder för dem. Med sin nya vertikallackerings - an läggning kan Sapa Profilés i franska Puget-sur-Argens numera tillfredsställa alla tänkbara färgönskemål. Shape har besökt den toppmoderna anläggningen Bjørn Wiggen, vd och koncernchef En tidning från Sapakoncernen # S h a p e FÄRGSTARKT I FR AN KR I KE Sidan SaPaS PaTRiCK PiCaRd BJUdER in TiLL VERTiKaLLaCKERing 1 8 Sapa är en internationell indu - stri koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför för ädlade aluminiumprofiler, profilbaserade komponenter och system samt värmeväxlarband i aluminium. Sapa omsätter cirka 32,5 miljarder kronor och har cirka anställda i bolag över hela Europa samt i Nordamerika och Kina. Shape är Sapakoncernens kundtidning som ges ut på 14 språk två gånger om året. Shape finns även på Ansvarig utgivare: Eva Ekselius Redaktör: Carl Hjelm Grafisk form: Karin Löwencrantz Produktion: OTW Publishing Tryck: Strokirk-Landströms, Lidköping Adressändring: Kunder meddelar sin kontakt på Sapa, anställda sin löneavdelning och övriga informationsavdelningen: tel. +46 (0) Vi formar framtiden 2 SHAPE #

3 NORDAMERIKA SAPAS FÖRVÄRV AV indalex Ökad täckning och större möjligheter Världens största tillverkare av aluminiumprofiler har nu blivit ännu större. Den 31 juli slutförde Sapa förvärvet av strängpressningsföretaget Indalex. I och med detta förvärvar Sapa sex fabriker i USA och fem i Kanada. Dessutom tillkommer två omsmältverk och 29 pressar med en total kapacitet på omkring ton per år. FÖRVÄRVET FÖRSTÄRKER Sapas geografiska täckning i Nordamerika och öppnar dörren till Kanada, där Indalex är den främsta aktören i branschen. Sapa kommer dessutom att få en bättre logistik och ett utökat sortiment av produkter och tjänster, tack vare förbättrade möjligheter inom lackering, anodisering och bearbetning. Indalex bidrar med sin kunskap och expertis inom pulverlackering, vilket gör att Sapa kommer att kunna erbjuda kunderna miljövänligare och effektivare lösningar. Vi har en stark marknadsposition och det är viktigt för Sapa att upprätthålla goda kundrelationer, särskilt i dessa tider. Vi kan erbjuda våra kunder ett unikt sortiment av produkter och tjänster, sa Bjørn Wiggen, Sapas vd och koncernchef, när avtalet var klart. Sapa kommer att kunna vidareutveckla nya applikationer i Nordamerika vilket gynnar såväl kunderna som strängpressningsbranschen i stort. Indalex har gedigen produktionskompetens och väl underhållna tillgångar. Det är ett välskött företag. Tillsammans får vi ett bredare produktsortiment och en bättre geografisk täckning. # SHAPE 3

4 NORDAMERIKA Ett naturligt steg Efter nästan tio år på Indalex återvänder Tim Stubbs till Sapa som affärsområdeschef för Sapa Profiles North America. Shape fick en pratstund med honom om det nyligen genomförda förvärvet och läget på den nordamerikanska marknaden. Tim Stubbs Med köpet av Indalex förvärvar Sapa elva fabriker i Nordamerika. Här ser vi fabriken i Connersville, USA. Hur har folk i allmänhet reagerat på Sapas förvärv av Indalex? Som alltid när det sker en förändring fanns det till en början en viss osäkerhet bland kunder och andra intressenter, men den har lagt sig i och med att folk inser att vi nu är ett stabilt företag uppbackat av ett starkt moderbolag. Det faktum att norska Orkla tror på oss i det rådande ekonomiska klimatet är det bästa förtroendestöd man kan få, och det tror jag att de flesta håller med om. Hur ska Sapa och Indalex komplettera varandra? De båda företagen har mycket gemensamt när det gäller affärsstrategi och -filosofi. Båda strävar efter att leverera lösningar och fokusera på kunderna. Vi kompletterar också varandra bra genom våra olikheter, vilket är väldigt spännande. Indalex är starka inom byggbranschen och lackering, medan Sapa har den teknologi och kompetens som krävs för att ge kunderna mervärde. Vi kompletterar dessutom varandra geografiskt Indalex är nummer ett i Kanada, där Sapa tidigare inte haft någon produktionsnärvaro alls, och de två bolagen är verksamma i olika delar av usa. Rent praktiskt är de geografiska skillnaderna positiva, eftersom vi nu täcker en större yta. Vårt mål är att utnyttja båda bolagens olika styrkor och göra det nya företaget ännu bättre genom att erbjuda ett fantastiskt sortiment med produkter och möjliga lösningar. Vi har fått den bästa tänkbara kombinationen för att serva hela marknaden. Hur gynnas kunderna av det här förvärvet? Nu kan vi erbjuda kunderna hela paketet avancerad teknisk support, lackeringslösningar och en bättre geografisk täckning, vilket kommer att ge kunderna kortare ledtider och möjlighet att minska sina lager. Det kommer att bli enklare och smidigare för kunderna att ha ett enda kontaktställe för kundtjänst och försäljning. Vi har unika möjligheter att serva kunder på olika platser med flera hundra mils avstånd. Jag vill också betona att vi hela tiden jobbar för att förtjäna vår position och våra befintliga och nya kunder. Vi kommer aldrig att börja ta våra kunder för givet bara för att vi är ett stort företag. Beskriv marknaden för aluminiumprofiler i Nordamerika, som är världens näst största strängpressningsmarknad. Den totala usa-marknaden ligger fortfarande 60 procent under rekordnivån Kanada har inte påverkats lika mycket som usa, men eftersom usa är Kanadas största handelspartner är marknaden där ändå pressad och försäljningen har sjunkit med cirka 35 procent. Strängpressningsmarknaden i Nordamerika har aldrig förr upplevt en så stor nedgång, och finanskrisen har lett till stora förändringar, bland annat konsolidering. Det är ett utmanande affärsklimat för våra kunder och för oss, men det skapar också stora möjligheter, eftersom våra kunder aldrig förr varit så ivriga att leverera lösningar som bidrar till lönsam tillväxt. Kunderna vill ha mer flexibla och anpassningsbara strängpressningsleverantörer, och de tittar mer på lagernivåer nu än tidigare. Folk har börjat tänka på ett annat sätt, och jag tror att Just-In-Time-konceptet är här för att stanna. 4 SHAPE #

5 Indalex en del av Sapa Profiles North America Finns det några skillnader mellan den kanadensiska och den amerikanska marknaden? Det finns många likheter om man tittar på vad kunderna förväntar sig och värdesätter. Men man måste vara medveten om att det är två olika länder med olika kulturer och, i alla fall när det gäller Quebec, olika språk. Det är viktigt för oss att kunna anpassa våra affärsmetoder efter olika kulturer, precis som vi gör i Europa. Innan förvärvet var Indalex Nordamerikas näst största tillverkare av strängpressat aluminium och det enda företaget med täckning från kust till kust. Indalex bidrar med sex fabriker i USA och fem i Kanada, med en total kapacitet på omkring ton per år. Indalex har 29 strängpressar med götstorlekar på upp till 16 tum (41 cm), två anodiseringsanläggningar, två omsmältverk och sex lackeringslinjer med pulverlackeringsmöjligheter. Indalex erbjuder ett stort antal kundlösningar, från anodisering och speciella ytbehandlingar till stöd vid inköp av metall. Företaget har ett brett produktsortiment som omfattar göt, standardprofiler, skräddarsydda profiler och komponenter kvalitetscertifierade enligt ISO och QS/TS. Precis som Sapa servar Indalex kunder inom ett flertal industrier, bland annat bygg-, transport-, fordons- och IT-sektorn samt sektorn för hem och kontor. Företaget har anställda. Vilka möjligheter ser du för Sapa i Nordamerika? Det finns en enorm potential trots det tuffa marknadsläget. Kunderna letar efter någon som kan kliva fram och leverera, eftersom de själva behöver fokusera mer på kärnverksamheten. Det skapar nya möjligheter för oss inom exempelvis den kommersiella sektorn och transportsektorn. Lastbilar och släpvagnar är på väg tillbaka, vilket historiskt sett är ett gott tecken. Detta är en enorm möjlighet med tanke på den globala uppmärksamheten kring bränsleeffektivitet och maximerad nyttolast på släp- och tågvagnar. Strängpressat aluminium är den perfekta lösningen, eftersom det är ett rostfritt material som är lätt att forma enligt kundernas olika önskemål. Vi ser även möjligheter vad gäller infrastruktur, som ett resultat av olika stimulansåtgärder, och vi tittar på applikationer för broar samt barriärer och räcken längs motorvägar. Du har varit på Indalex sedan 2000, nu senast som vd och koncernchef. Du har också arbetat på Sapa i Storbritannien. Hur känns det att börja arbeta på Sapa igen och få Sapa som ny ägare? Det känns som att komma hem. Jag har fantastiska erfarenheter av Sapa de har visat ett stort engagemang för min personliga utveckling och hjälpt mig få fart på karriären. Så det känns bra att komma tillbaka och förhoppningsvis kunna betala tillbaka lite av den investeringen! Sapa Profilers närvaro i Nordamerika Calgary Vancouver Portland Spanish Fork City of Industry Yankton Parsons Magnolia Delhi Montreal Toronto Mountaintop Cressona Elkhart Burlington Connersville Catawba Gainesville # SHAPE 5

6 KORT & gott Visste du att... ungefär 8 procent av jordskorpan består av aluminium i form av olika mineraler. Projekt med lysande resultat > Det handlade inte bara om gatubelysning, vi ville också förmedla ett budskap, säger stadsplanerarna i Blaenau Gwent, södra Wales. Bron i den medelstora walesiska staden Abertillery är en betydelsefull länk mellan de två stadsdelarna. Tanken med de nya lyktstolparna är att bron ska sticka ut och få all den uppmärksamhet den förtjänar. Urbis Lightning, en av de ledande lykttillverkarna i Storbritannien, är ett företag som strävar efter att förbättra belysningsstandarden och samtidigt minska produkternas energiförbrukning och s.k. ljusförorening, det vill säga överflödig belysning i stadsmiljö. De fick i uppdrag att designa estetiskt tilltalande lyktstolpar i aluminium som skulle visa hur viktig bron i Abertillery är. Sapa Pole Products anlitades sedan för tillverkningen av lyktstolparna Ladder, som Urbis Lightning hade designat. Förutom själva designen bjöd stolparna även på vissa tekniska utmaningar. En platta svetsades fast längst ner på stolparna eftersom de skulle monteras på sidorna av bron med hjälp av flänsar. Urbis Lightning var mycket nöjda med både kvaliteten på arbetet och den tekniska expertisen. Men ännu nöjdare var invånarna i Abertillery. Det blev ett lysande resultat en fantastisk gatubelysning som innebär ett rejält lyft för områdets estetiska karaktär och som man kommer att ha glädje av i många generationer. En säker profil > Sverige var ett av de första länderna att införa biometrisk information i sina medborgares pass, med utrustning från Speed Identity. Speed Identity är ett svenskt företag som har skaffat sig en ledande ställning som leverantör av högtekno logiska biometriska säkerhetslösningar till myndigheter och företag. Produktserien Speed Capture består av såväl stationär som mobil utrustning för biometrisk identifiering genom fingeravtryck och irisavläsning. Modellen Speed Capture Station 1000, en stående konstruktion med justerbar höjd som samlar in information med biometriska kameror, signaturskanner och fingeravtryckläsare, finns på många polisstationer runt om i Sverige och levereras i dag till ett antal andra länder främst inom EU. Sapa levererar de fullt bearbetade och ytbehandlade profilerna till maskinens huvudstolpe, med innerväggar och luckor på insidan som rymmer elektroniken. Speed Capture Station 1000 är en av företagets senaste produkter och kommer i år att tillverkas i cirka 500 enheter. Med tanke på de ökade kraven på säker identifiering kan Speed Identity räkna med en växande marknad för sina produkter. Bländas inte av framgångar När de fick en order på rullgardiner från > Sveriges största energiföretag, kunde Solar- Screen ha byggt sin framtid som leverantör i byggbranschen. Men i år firar det framgångsrika företaget 35 år som tillverkare av solskyddande gardiner för fastigheter, fordon och maskiner. Den första ordern blev en språngbräda för att Solar-Screen en av Sapas äldsta kunder skulle specialisera sig och anpassa sin produkt till marknadssegment där det inte fanns konkurrens. Solar-Screens gardiner av polyester och påångad aluminium reflekterar upp till 75 procent av solens strålvärme. Under alla dessa år har vi haft Sapa som ensam leverantör av de aluminiumprofiler till kassetterna och gardinlisterna. Det är en lätt och miljövänlig metall, och Solar-Screen och Sapa har utvecklat och fördjupat sitt samarbete genom åren, säger Mats Ekman, inköpsansvarig på Solar-Screen. 6 SHAPE #

7 I FRAMKANT Flores valles Innovation och tradition Spanska Flores Valles förvaltar en lång industriell tradition. Som utvecklare, tillverkare och installa tör av utrustning för storkök och laboratorier runt om i världen, är det ett lysande exempel på hur en hantverkares framåtanda kan leva vidare flera generationer senare, i ett företag med global närvaro. Nästan 180 år har gått sedan en hantverkare i Madrid, vid namn Manuel Valles, började bli känd som tillverkare av spisar och kaminer. I dag är det fortfarande en familjemedlem, José Luis Flores Valles, den sjätte i ordningen, som leder företaget. Skillnaden är att företagets kunder numera inte bara finns i Spanien utan även i till exempel Kina, Argentina och Saudiarabien. Verkstaden har ersatts av en modern fabrik och ritningarna vid ett 1800-talsköksbord sköts numera av en hel avdelning för forskning och utveckling. Och nu krävs 200 medarbetare för att hålla verksamheten i gång. Först erövrade Flores Valles den spanska marknaden med stilrena, lättskötta, moderna produkter för industriella kök. År 1959 gick företaget in i ett nytt segment, tekniskt möblemang för laboratorier ännu en sektor med höga krav på hygien, funktionalitet och tillförlitlighet. Just funktionalitet, styrka och tillförlitlighet har varit honnörsord för företaget, förklarar Raquel Gonzalez, kommunikationsansvarig på Flores Valles, nu en ledande aktör på båda marknaderna. Jag hävdar att hemligheten bakom våra framgångar fortfarande är densamma: vi har den Raquel González mest kvalificerade Flores Valles kan dra fördelar av samarbetet med en stor aluminiumprofilleverantör som Sapa. Med egna fabriker kan Sapa garantera kvaliteten på metallen och säkra leveranserna, säger Raquel González på Flores Valles. och erfarna personalen och de tillverkar våra produkter av de bästa materialen, säger Raquel Gonzalez. De aktuella materialen var knappast påtänkta 1830 när företaget grundades och tillverkade vedspisar av järn. Nu är materialvalet aluminium och rostfritt stål. Både för laboratorier och storkök har värme resistenta, fukttåliga och täta metaller som aluminium varit dagens självklara val, förklarar Raquel Gonzalez. Med aluminium som är lätt och flexibelt kan vi göra och bearbeta geometriskt avancerade komponenter till en rimlig kostnad. I laboratoriemiljöer erbjuder aluminium bra beständighet mot syror och lösningsmedel, och efterbehandlad med epoxi-polyester ökar man beständigheten mot alkaliska angrepp. Och oavsett om det handlar om storkök eller laboratorieutrustning sticker Flores Valles produkter ut för sin avancerade design, de högteknologiska lösningarna och den genomtänkta ergonomin. Text Erico Oller Westerberg # SHAPE 7

8 STATIONSTAK MED FANTASIFULL FORM Den nya järnvägsstationen Guillemins i belgiska Liège visar att staden är en viktig knutpunkt för höghastighetståg mellan Väst- och Östeuropa. Särskilt fantasifullt utformat är det kvadratmeter stora taket, med aluminium- och glaspaneler som vilar på stålbalkar. PÅ GRUND AV Guillemins stora betydelse för järnvägsnätet beslutade det belgiska statliga järnvägsbolaget sncb/nmbs att delar av stationen skulle bytas ut helt och hållet. Följaktligen rev man en del av den gamla stationen och byggde en helt ny del som kopplades till den befintliga huvudbyggnaden. Liège stoltserar nu med en imponerande och elegant stationsbyggnad ritad av Santiago Calatrava, en spansk arkitekt som har en lång och framgångsrik meritlista. Hans kreativa planer låg till grund för en anbudsinfordran som skickades ut Det belgiska byggföretaget Portal fick kontraktet, mycket tack vare företagets goda rykte och gedigna erfarenhet av liknande europeiska projekt. TAKET TILLVERKADES, monterades och restes av Portal. För strängpressning och lackering av alla aluminiumprofiler anlitade Portal sin samarbetspartner sedan många år, Sapa rc Profiles. Portal har tidigare bland annat byggt taket på järnvägsstationen Midi i Bryssel, fasaderna på 8 SHAPE #

9 Vid byggnationen av Guillemins-stationen i Liège användes aluminiumprofiler på mellan 8 kg och 128 gram per löpmeter, totalt 148 ton aluminium. DESIGN Mondrian-byggnaden i Waterloo, takkupolerna, restaurangen och butikerna i Antwerpens centralstation, taket på eu-kommissionens högkvarter i Bryssel samt taket till museet Bois du Cazier i Marcinelle. NÄR BRYSSELFÖRETAGET Metalport som grundades 1953 gick i graven, startades företaget Portal som nu har designat och utvecklat isolerande taksystem i stål eller aluminium och glas sedan För strängpressning och lackering av alla aluminiumprofiler anlitade Portal sin samarbetspartner sedan många år, Sapa RC Profiles Sapa är sedan länge en nära samarbetspartner och har under årens lopp skaffat sig ovärderlig kunskap om Portals tekniska krav. Det är därför vi helst jobbar med Sapa, säger projektledaren Benoît Monfort. Sapas kunskap och erfarenhet var extra viktiga faktorer vid projektet i Liège. Efter omfattande diskussioner med de olika parterna när det gäller takstruktur, stålbalkar och så vidare, utarbetade våra ingenjörer de tekniska detaljerna för att förverkliga arkitektens kreativa idéer. De gjorde beräkningar på aluminiumprofilernas vikt, dimensioner, toleranser och stabilitet samt verktygens utformning, säger Benoît. Redan i detta skede visade sig Sapa vara en ovärderlig partner. De var till stor hjälp och kom med många goda råd. Under denna projektfas, som varade i sex månader, fördes ständiga diskussioner mellan oss och Sapa, via telefon, e-post eller ansikte mot ansikte. Både Portal och Sapa utsåg varsin projektledare. TACK VARE detta samarbete lyckades vi ta fram ritningar som uppfyllde arkitektens estetiska önskemål, vilket inte var någon lätt uppgift. Sedan följde olika tester som utfördes av oberoende teknikföretag och av arkitektbyrån, och till dessa tester tillverkade Portal skalmodeller av de största takelementen började man montera profilerna. En stor fördel med att ha Sapa som samarbetspartner är att de inte bara strängpressar utan också lackerar profilerna innan vi monterar dem vi behöver inte blanda in en tredje part. Dessutom fungerar samarbetet bra eftersom Sapa vet exakt hur vi monterar profilerna. En annan fördel är Sapas förmåga att hantera profiler av varierande storlek, säger Benoît. För projektet i Liège användes aluminiumprofiler på mellan 8 kg och 128 gram per löpmeter, och allt som allt blev det 148 ton aluminium. SJÄLVA INSTALLATIONEN av takelementen gjordes av ett spanskt byggföretag, som monterade och reste stålbalkarna till taket. När de 85 meter långa valven var på plats var det Portals tur att rycka in. Sapa levererade profilerna löpande under byggets gång. Konstruktionen som byggdes ovanpå balkarna kompenserade eventuella ojämnheter och avvikelser, så att vi fick en jämn och fin grund för vårt taksystem. Vi väntade med att montera det översta lagret med aluminium och glas tills hela valvet och den bärande konstruktionen var på plats. Det var en mäktig upplevelse att se hur det kvadratmeter stora välvda taket gradvis täcktes med glas, säger Benoît. Järnvägsstationen Guillemins i Liège är det nya flaggskeppet för Portal och Sapa rc Profiles. Projektet har resulterat i ett rejält kapitaltillskott för Portal vilket innebär att man kan fortsätta utveckla nationella och internationella projekt och uppgradera sitt huvudkontor i staden Lessines i den belgiska regionen Vallonien. TEXT DORINE VANHOUTTEGHEM FOTO Calatrava ingenjör, arkitekt och konstnär Santiago Calatrava är en av världens främsta arkitekter, men han är dessutom ingenjör och konstnär. Med sina senaste projekt, som Olympiastadion i Aten inför OS 2004 eller den nya järnvägsstationen i belgiska Liège, har han rönt stora framgångar i Europa. Calatrava är den enda arkitekten någonsin som har fått sina verk utställda både på Museum of Modern Art och Metropolitan Museum of Art i New York. Just nu arbetar han bland annat med den nya tunnelbanestationen vid Ground Zero på Manhattan samt USA:s högsta byggnad, den 160 våningar höga skyskrapan Chicago Spire fick han ta emot en utmärkelse från AIA (American Institute of Architects), och han har även tilldelats flera andra prestigefyllda priser. Calatrava är en av vår tids största och mest innovativa arkitekter. # SHAPE 9

10 TEKNIK I TIDEN Designity SAMMA SNYGGA YTA VARJE GÅNG Sapa har lanserat Designity, en ny ytbehandlingsmetod för produkter som kräver extra avancerad finish. Tidigare var det näst intill omöjligt att få en konstant hög ytkvalitet utan pressränder eller andra fel. Ytbehandlingsmetoden Designity har ändrat på det. Designity lämpar sig utmärkt för inom- och utomhusapplikationer där aluminiumprofilerna kräver extra hög ytfinish, som till exempel för möbler, garderober, fönsterkarmar, belysning, duschkabiner, solarier och displaysystem. Den nya ytbehandlingen görs före anodiseringen och den tar bort alla ytfel och färgskiftningar på anodiserade profiler. Extra viktigt där profilens yta är synlig. Maskinen vi använder ger en perfekt yta varje gång, säger Sapas produktchef Rinus van Meer. Designity lanserades för första gången på byggmässan International Building and Construction Exhibition i Nederländerna i februari, och metoden fick ett varmt mottagande på byggmarknaden, Rinus van Meer där det finns stor efterfrågan på anodiserade aluminiumprofiler med en attraktiv och jämn yta. ANODISERING ÄR EN av de vanligaste ytbehandlingsmetoderna och lämpar sig för de flesta applikationer. Med Designity får man extra fördelar, som exempelvis den jämna ytkvaliten som gör att Sapa kan leverera produkter med samma perfekta yta varje gång, enligt Rinus. Dessutom kan ytbehandlingen ske internt på Sapa, vilket är en stor fördel. På så sätt blir ledtiden ungefär lika kort som för vanliga anodiserade profiler och vi har full kontroll över produktionen, tillägger Rinus. Han påpekar också att Designity-processen i allmänhet är billigare än andra högkvalitativa ytbehandlingsmetoder, som polering, slipning eller trumling. DET TOG NÅGRA år att utveckla den unika processen och få den godkänd. Under tiden passade Sapa på att besöka flera kunder, bland annat belysnings- och byggföretag, för att skaffa sig en tydlig bild av behoven på marknaden. Dörrföretag, en solarieleverantör och en tillverkare av mässmontrar var också involverade i utvecklingsarbetet, säger Rinus. Designity är perfekt för synliga ytor. Metoden ger en överlägsen kvalitet som tar anodiserade profiler till en ännu högre nivå. Text Cari Simmons 10 SHAPE #

11 BJØRN WIGGEN I april välkomnade Sapa en ny VD och koncernchef. Vid 36 års ålder blev Bjørn Wiggen Pripps Brewerys yngste VD genom tiderna och han ser likheter mellan att leda ett ölföretag och ett aluminiumföretag. # SHAPE 11

12 PROFILEN Under det senaste året har Bjørn Wiggen suttit med i Sapas styrelse, en uppgift som har hjälpt honom att lära känna företaget. Han har arbetat för Sapas moderbolag Orkla i 25 år, nu senast som vd för Elkem asa. Han har varit chef för Orkla Media och Mecom Europe, och dessförinnan var han ansvarig för Carlsberg Breweries verksamhet i Central- och Östeuropa. När Bjørn var 36 år blev han Pripps Brewerys yngste vd genom tiderna. Snacka om att hamna i hetluften! Det var en fantastisk möjlighet och en positiv erfarenhet där jag var tvungen att leverera resultat och leda ett företag, och jag växte verkligen med uppgiften, säger han. Nu, tretton år senare, har han fått en ny, het position som Sapas nye vd och koncernchef mitt i brinnande lågkonjunktur. Vid en tidpunkt när efterfrågan på varor och tjänster har sjunkit rejält är Bjørn redan väl insatt i sina nya arbetsuppgifter. ÄVEN OM ALUMINIUMPROFILER är något nytt för honom, menar han att det finns likheter mellan att leda ett ölföretag och ett aluminiumprofilföretag förutom att ölburkar är gjorda av aluminium. Carlsberg och Sapa är båda internationella företag med verksamhet i många länder, och som anställd på ett sådant företag måste man förstå och samarbeta med olika kulturer och människor, påpekar Bjørn. Genom sina tidigare befattningar på konsumentorienterade företag som Pripps och Carlsberg har han fått en större förståelse för marknaden, något som han tror är viktigt för Sapa och dess kunder. Jag har stor erfarenhet av konsumentmarknadsföring, och även om Sapas kunder till största delen är b2b-kunder är det viktigt att vi också kan se verksamheten ur konsumentens perspektiv. BJØRN ÄR KÄND för att lyckas vända negativa situationer och skapa tydliga resultat egenskaper som kan komma väl till pass i dagens tuffa ekonomiska klimat. Våra volymer minskade med över 40 % under det första kvartalet jämfört med samma period förra året, och även om vi har jobbat hårt för att sänka kostnaderna har vi fortfarande en svag lönsamhet. Vi måste fortsätta att fokusera på kassaflödet, säger han, och tillägger att han förväntar sig att marknadsläget kommer att vara fortsatt svagt under hela Den närmaste tiden kommer att vara lika svår för våra konkurrenter, men vi har en stabil ekonomisk grund med Orkla som ägare, och när marknaden återhämtar sig kommer vi att ha en stark position. Vi kommer att ha stora möjligheter att öka våra marknadsandelar, genom såväl organisk tillväxt som förvärv. EFTERSOM BJØRN HAR ett förflutet inom stora internationella företag är han väl medveten om vad som krävs för att uppnå goda resultat och driva ett framgångsrikt företag. Han påpekar hur viktigt det är att respektera kulturella skillnader och delegera ansvar till de delar av företaget som är närmast marknaden. Vi kan inte börja tillämpa en enda modell i ett decentraliserat företag som Sapa, men samtidigt är det viktigt att utnyttja fördelarna med att vara en stor koncern och samarbeta inom områden som inköp och gemensamma tjänster. Att arbeta långsiktigt och strategiskt i ett team är hans melodi, och han beskriver sig själv som analytisk, och tillägger att ingen kan lura honom när det gäller siffror. Han kommer att ägna den närmaste tiden åt att analysera olika delar av verksamheten och identifiera områden som kan förbättras. Sapa kommer att fortsätta tillverka och sälja profiler och ha ett nära samarbete med kunderna för att hitta nya lösningar med aluminiumprofiler som bas. Vi kommer att satsa mer på att bygga upp kompetens och utöka våra supporttjänster, säger Bjørn. Jag tror att vi kommer klara den nuvarande marknadssituationen bra, och om två till tre år kommer vi att vara ett starkare företag med en Fakta om Sapas nye VD och koncernchef Bor i: Stockholm och Oslo. Tidigare hem : Bodde under en tid i Izmir, Turkiet, när han jobbade på Tuborg. Ledarskapsstil: Det operationella arbetet är decentraliserat baserat på en tydlig vision och strategi. Gillar att arbeta genom människor. Fritidsintressen: Träna på gym, fjällvandring, skogspromenader, resa och titta på fotboll. Favoritlag: Norska Rosenborg och engelska Queens Park Rangers. Utbildning: Ekonomiexamen från NHH (Norges Handelshögskola). Egenskaper han beundrar: Energi, engagemang och stabilitet. Ogillar: Illojalitet. större marknadsandel, bättre lönsamhet och ett antal nya, innovativa kundlösningar. TEXT Cari Simmons FOTO magnus glans Jag tror att vi kommer klara den nuvarande marknadssituationen bra, och om två till tre år kommer vi att vara ett starkare företag med en större marknadsandel, bättre lönsamhet och ett antal nya, innovativa kundlösningar 12 SHAPE #

13 # SHAPE 13

14 INBLICK: CVM värdet av att se kundens behov Egentligen har CVM, Customer Value Management, funnits inom Sapa sedan företaget grundades. Fokus på kundernas behov är en av anledningarna till företagets framgång och tillväxt. Men de senaste åren har medvetenheten och systematiken i arbetet med att skapa mervärden utvecklats starkt. Sapas grundare insåg redan på 1960-talet värdet av att se kundens behov. Att tillsammans med kunden utveckla totallösningar som gör kundens verksamhet enklare och billigare. Marknadschefen Gunnar Burmann använde på säljmöten och konferenser en korvgubbe som metafor. Få kunder väljer en korvkiosk som bara säljer korv. I stället väljer kunderna den som också erbjuder bröd, ketchup, senap, gurka, räksallad och dricka. Det handlar om att leverera något på ett så bra sätt att kunden är beredd att betala extra för det. En totallösning eller one stop supply är bra för kunden logistiskt och administrativt. Men vi måste naturligtvis också ta betalt för det, säger Lars Gustafsson, försäljningsdirektör på Sapa Profiler. Länge användes begrepp som tilläggsvärde, kundvärde eller mervärde. Konceptet fungerade bra. Alla inblandade förstod ungefär vad det innebar det trodde man i alla fall tills för ett par år sedan. Då gjorde två studenter från Växjö universitet ett examensarbete och intervjuade alla säljare och personalen på ekonomiavdelningen på Sapa Profiler i Vetlanda. Vi fick ungefär lika många svar som antalet säljare. Och någon tyckte att det handlade om att göra kunden glad, säger Lars Gustafsson. Det resulterade i att Sapa Profiler tog fram ett dokument som beskriver företagets erbjudande: från strängpressade profiler, via olika typer av bearbetning och produktutveckling till färdiga logistiska lösningar. Ungefär samtidigt dök begreppet Customer Value Management (cvm) upp i Sverige och Sapa Profiler utbildade sin säljkår i detta. Det gemensamma målet är att effektivisera värdekedjan genom våra och kundens fabriker Grunden för bra cvm är enligt Lars Gustafsson kunskap om erbjudandet och förmågan att presentera det. Och vägen till en lyckad affärsrelation delar han upp i fyra steg. Det första är alltid att undersöka och förstå den aktuella kundens behov, ett behov som naturligtvis varierar beroende på bransch. I nästa steg gäller det att med hjälp av behovsinventeringen utveckla en lösning som ger kunden något mer än det man har i dag. Exempelvis kan Sapa bearbeta aluminiumprofilen på olika sätt: bockning, lackering, anodisering, hydroformning, gasformning eller någon form av svetsning moment som kunden annars får göra själv eller anlita ytterligare leverantörer för. Fördelarna för kunden är bland annat färre transporter, färre leverantörskontakter, enklare logistik och enklare fakturahantering. Och inte minst viktigt är att kunden får kompetent hjälp med att utveckla sin användning av aluminiumprofiler. Ofta leder det gemensamma arbetet till helt nya produkter där kunden tillsammans med Sapa investerar i verktyg som Sapa använder för tillverkningen. Det tredje steget handlar om att värdera och kvantifiera lösningen. Vad är till exempel en teknisk lösning som sparar tre skruvar per produkt värd? Man vet vad varje skruv kostar inklusive montering. Men vad är värdet för kunden? I det sista steget dokumenterar säljaren lösningen som har tagits fram och presenterar den för kunden. Där gäller det att överträffa kundens förväntningar. Att ta för mycket betalt fungerar inte. Förr eller senare jämför kunden sin leverantör med någon annan och då sitter man i en obekväm sits. Risken är att man både får önskemål om att betala tillbaka pengar retroaktivt och förlorar en kund, säger Lars Gustafsson. Sapa Heat Transfer tillverkar värmeväxlarband och rörprodukter som används i olika typer av värmeväxlare i fordon och stationära applikationer. Företagets cvm-arbete med fokus på totallösningar och att skapa värden i relationen med kunden har många likheter med Sapa Profilers. cvm inom Sapa Heat Transfer börjar redan i de egna processerna. Stabila och effektiva processer ger en konsekvent och jämn kvalitet i de materialegenskaper som kunderna efterfrågar. Mindre variationer i kvalitet på våra produkter betyder bättre utnyttjande av kundens 14 SHAPE #

15 maskiner. Hög och stabil produktkvalitet ger färre produktionsavbrott, snabbare produktion, mindre spill och mindre kassering av färdiga produkter. Och i slutänden naturligtvis även en lägre totalkostnad, säger Kennet Persson, ansvarig för affärsutveckling på Sapa Heat Transfer. För att nå dit krävs stor kunskap om kundens processer och hur de använder Sapas produkter. Sapa Heat Transfer jobbar därför hårt med att både bredda och fördjupa kundrelationerna. Genom möten, diskussioner och workshops med fokus på teknik och produktion vill man komma bort från den endimensionella relationen mellan köpare och säljare. Det gemensamma målet är att effektivisera värdekedjan genom våra och kundens fabriker. Ibland kan man till och med ta bort onödiga steg i processen, förklarar Kennet Persson. En djup förståelse för kundens behov innebär också en bättre möjlighet att erbjuda den bästa lösningen för kunden, oavsett om den finns klar eller behöver utvecklas. Våra kunder utvecklar ofta sina produkter under lång tid innan de lanseras. Ju tidigare vi kan påbörja behovsdialogen med kunden, desto större möjligheter har vi att anpassa våra produkter och processer för att skapa värden tillsammans med kunden. Många kunder ser fördelen av att ha en kunnig leverantör som engagerar sig aktivt i hela värdekedjan. Kompetensen som vi kan erbjuda är i flera avseenden unik och har byggts upp under lång tid. Vårt marknadsfokus har varit framgångsrikt hittills och det är ingenting vi tänker ändra på, säger Kennet Persson. Dessutom är Sapa Heat Transfer den enda aktören på den globala marknaden med en komplett produktportfölj och som kan leverera såväl strängpressade och svetsade rör som rankmaterial. Det vi egentligen levererar är optimerade systemlösningar som är testade och utvärderade efter kundens specifika behov. Att Sapa är på rätt väg inom cvm visar bland annat de mätningar Sapa Profiler gör. Mervärdenas andel av försäljningen, det vill säga allt utom själva aluminiumprofilen, ökar. Även kurvorna för olika parametrar av kpi (Key Performance Indicators), som kundlojalitet, nki (nöjd kundindex) och lönsamheten för mervärdena har pekat uppåt i flera år. Allt är ett resultat av att vi lärt oss förstå kundens behov och utvecklat metoder för det. Där ligger mycket av Sapas framgång, säger Lars Gustafsson. Text Thomas Östberg Samarbete som skapar historia Från första dag tände det till mellan Sapa och Smoke Free Systems, som tillverkar stationer för rökning inomhus. Vinn-vinn-samarbetet har fördjupats och i dag skapar de båda företagen historia tillsammans. # SHAPE 15

16 INBLICK: CVM Det som är bra för oss är bra för Sapa. Så sammanfattar Bo Dolk Pettersson, ansvarig för Product Supply och Utveckling på Smoke Free Systems, samarbetet med Sapa. Smoke Free Systems tillverkar rökstationer där personer kan röka inomhus utan att påverka omgivningen. Den unika lösningen fångar upp röken som sedan filtreras och renas. År 2004 fick företaget kontakt med Sapa genom ett externt konstruktionsbolag som utvecklade en ny modellserie där aluminiumdetaljer skulle ingå. Redan på första mötet med Sapa blev jag imponerad av deras kunnighet och att de var väldigt kundanpassade. När fransk lag två år senare krävde rökstationer med dörrar fördjupades relationen mellan Smoke Free Systems och Sapa. För att möta kraven behövdes den nya modellen sf6000 tas fram på bara några månader. Tidsplanen var något i hästväg. Dessutom höjdes den tekniska svårighetsgraden ordentligt. Och om vi blev försenade skulle vi tappa mot konkurrenterna i Frankrike. Vi hade massor av tveksamheter och frågeställningar, och undrade om vi skulle fixa det. Men med Sapas professionalism och min naivitet som pådrivare så lyckades vi och höll deadline. Det nära samarbetet följer Sapas linje med Customer Value Management och skapade en vinn-vinn-situation, något som Bo Dolk Pettersson ser flera fördelar med. Sapa binder upp kunden med sitt kunnande och blir då automatiskt leverantör. Det i sin tur betyder att Sapa kan påverka produktionen i ett tidigt stadium för att optimera sin egen process. Patrick Massana, säljare på Sapa Profiler, förklarar att sett ur ett annat perspektiv är Sapa lika beroende av Smoke Free Systems och deras framgångar. Sapa har inga egna produkter utan är beroende av att Smoke Free Systems kan sälja sina rökstationer. Precis som dem strävar vi efter ett långsiktigt samarbete och då är det viktigt att vår insats blir marknadsmässigt optimal för kunden. Det gagnar både Smoke Free Systems och oss själva, säger han. Det kunnande vi bygger upp tillsammans har vi nytta av ju mer tiden går; vi skapar en historia ihop, säger Bo Dolk Pettersson. Modellen sf6000 har fått en släkting 16 SHAPE #

17 Miljövänligare isbanor efter Sapasamarbete Polar Bear Company letade efter lättare kylrör till sina mobila skridskobanor utan framgång. Kontakten med Sapa-företaget Remi Claeys Aluminium gav inte bara lättare anläggningar. Bättre och effektivare kylning ingick också i lösningen som blev både billigare och miljövänligare än den gamla. Smoke Free Systems fick 2004 kontakt med Sapa genom ett externt konstruktionsbolag. Sedan dess har de två företagen ett nära samarbete i utvecklingen av nya produkter. Vi är ett företag som har utvecklats kraftigt de senaste åren och Sapa har hängt med på den resan. Nu satsar vi utanför Europa och även där ser jag Sapa som en given leverantör, säger Bo Dolk Pettersson på Smoke Free Systems. i sf4000 och tillsammans arbetar företagen på fler modeller i serien. Vi är ett företag som har utvecklats kraftigt de senaste åren och Sapa har hängt med på den resan. Nu satsar vi utanför Europa och även där ser jag Sapa som en given leverantör. Vi håller på med en japansk satsning och bygger upp en struktur i Asien och då är det en trygghet att veta att Sapa är världsomspännande och kan följa med. Trots de storslagna planerna långt utanför landets gränser är ändå de personliga relationerna kärnan i samarbetet förklarar Bo Dolk Pettersson. Personkemi är a och o. Sapas tekniska service och säljare är inte säljare i vanlig bemärkelse. De är relationsbyggare, säger han. TEXT HENRIK EMILSON FOTO Kjell Israelsson Skridskorinkar är en viktig del av jultraditionerna i Belgien. I varje större stad finns det i juletid konstfrusna utomhusbanor. Polar Bear Company, ett av isbaneföretagen, började för några år sedan fundera på om det inte gick att minska vikten i de stora rörmattor som de rullar ut varje år. Företagt sökte därför en ny lösning för rören som transporterar kylmediet. Men Polar Bear hittade inga bra alternativ på marknaden. En säljare på Sapa-företaget Remi Claeys Aluminium hörde talas om problemet och föreslog något helt nytt: svetsade aluminiumrör. Lösningen som Sapa tog fram tillsammans med kunden innebar att väggtjockleken på rören, som var 20 millimeter i diameter, kunde minskas från 1,5 millimeter till en millimeter, något som även minskade materialåtgången, vilket är positivt för både miljö och ekonomi. Men att anläggningarna blev lättare var viktigast. De är sex meter långa och tunga att hantera, säger Stefan van Loocke, Polar Bears ägare. Andra fördelar för företaget är att produktion med svetsteknik är snabbare och därmed billigare. Metoden ger också ett homogenare material som tillsammans med den minskade tjockleken ger en bättre och effektivare kylning. Dessutom medförde den minskade vikten förstås billigare och miljövänligare transporter. Den lösning vi arbetade fram är bättre på alla sätt. Anläggningarna väger mindre, är billigare och lättare att arbeta med. Jag är mycket nöjd, säger Stefan van Loocke. Hubbe Vanneste, säljansvarig på Sapa, tycker att projektet är ett bra exempel på cvm. Allt bygger på kommunikation med kunden. Från att kartlägga behov och hela processen till tekniska lösningar och färdiga produkter. cvm har alltid varit viktigt för oss och handlar om mycket mer än att hitta lägsta pris. Kunden måste vara med hela vägen: från val av profil och bearbetningsmetod till produktionsprocess och i vissa fall även design av en ny produkt. Det är det bästa sättet att skapa långsiktiga kundrelationer, säger han. TEXT Thomas Östberg I Belgien är skridskorinkar en del av jultraditionen. Företaget Polar Bear Company levererar mobila banor. # SHAPE 17

18 INBLICK: FRANKRIKE VERTIKALANLÄGGNING i världsklass I år firar man 30-årsjubileum på Sapa Profilés i Pugetsur-Argens i södra Frankrike. Och med den nya vertikala lackeringsanläggningen blir födelsedagskalaset färggladare än vanligt. 18 SHAPE #

19 # SHAPE 19

20 INBLICK: FRANKRIKE SAPA ÄR INTE bara Frankrikes största tillverkare av strängpressat aluminium, utan har dessutom den största anodiseringsanläggningen och sedan 2008 en av de största vertikala lackeringsanläggningarna. Tack vare den nya, toppmoderna anläggningen kan Sapa nu ta fram exakt de färgnyanser som arkitekterna vill ha, enligt Patrick Picard, vd på Sapa Profilés Puget sa. Vi har den bästa tekniken och en av de nyaste vertikala anläggningarna i världen. Vi kan erbjuda hög kvalitet, flexibel packning och fullständig kostnads- och kvalitetskontroll, och vi tror att detta är faktorer som attraherar potentiella kunder. Vi har dessutom lagt till extra lagerkapacitet för att kunna spara outsourcade jobb, så att vi kan leverera profilerna i rätt tid till våra externa kunder, säger han. Efterfrågan på ytbehandlade produkter ökar allt mer. Eftersom en del av Sapas konkurrenter har lagt ner sina fabriker i Frankrike har Puget tagit över många av deras kunder. Sapas anläggningar i Italien och Spanien har inga egna lackeringslinjer, så de kommer att skicka sina profiler till Frankrike för lackering åt sina franska kunder. Patrick tror dessutom att den nya anläggningen kommer att resultera i fler beställningar från andra aluminiumprofilanvändare, tack vare den höga kvaliteten och det attraktiva priset. Beslutet att investera i den vertikala lackeringsanläggningen togs 2006, då efterfrågan på lackerade profiler översteg den dåvarande kapaciteten. Anläggningen stod färdig i september 2008, och produktionen startade i december samma år. Prislappen på nio miljoner euro gör den till Sapa-koncernens största investering under DEN TIDIGARE HORISONTELLA anläggningen kunde hantera 225 standardfärger och hade en lackeringskapacitet på två miljoner kvadratmeter. (1) VERTIKALLACKERING En vertikal lackeringsanläggning är ändamålsenligt uppbyggd, med mycket naturligt ljus som ger en luftig känsla. Produktionschefen José Arenas beskriver den jämna och kontinuerliga lackeringsprocessen så här: Aluminiumprofilerna anländer och placeras på ett transportband av operatörerna, som gör ett hål i varje profil. (1) Profilerna lyfts upp i vertikalt läge med hjälp av krokar. (2) Sedan genomgår profilerna en kemisk behandling i en appliceringstunnel. Denna behandling är helt kromfri, vilket gör den skonsam mot miljön. Profilerna körs sedan genom en tork i 15 minuter. Aluminiumprofilerna fortsätter till en av två lackeringsboxar. Där pulverlackeras de med hjälp av färgpistoler som rör sig upp och ner 11 meter. Profilerna roteras sedan och sprayas med färg igen, för att alla ytor ska få ett jämnt lager, oberoende av profilens form. (3) Sedan körs profilerna över infraröda paneler för att färgen ska fixeras. Profilerna placeras i ugnar med en värme på omkring 200 C, där färgen fixeras och härdas permanent. Sedan sänks profilerna ner i horisontellt läge igen och flyttas till en angränsande plats för att förberedas för leverans. Operatörerna delar upp de lackerade profilerna enligt beställningarna, packar dem enligt kundens önskemål (till exempel förser dem med skyddsplast), och lägger dem i lådor eller kartonger enligt kundens specifikationer. Packavdelningen ligger i anslutning till två stora portar, där lastbilar kör in för att hämta upp varorna för transport. Tidigare skedde packningen separat på ett annat ställe, vilket medförde avbrott i arbetsflödet. Det var långsammare, mer arbetsintensivt och ostabilt, förklarar José. Nu tar hela processen, från laddning till packning, bara fyra timmar med 17 operatörer per skift. (4) 20 SHAPE #

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 vi visar vägen F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 2 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 3 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

När du har höga krav

När du har höga krav När du har höga krav Vi kan tunnplåtsbearbetning Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan 1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Våra kunder

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

w w w. s m k a b. s e

w w w. s m k a b. s e Välkommen till SMK! Vi är leverantör av en mängd olika plåt- och rörprodukter. Hos oss hittar du färdiga standardprodukter i form av kärror, slangvindor och gåbord. Men vi kan också specialtillverka efter

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

En professionell partner till industrin

En professionell partner till industrin En professionell partner till industrin Det handlar om att svara upp mot högt ställda krav LAGERKOMPONENTER I NORDEN AB erbjuder ett genomtänkt program av kvalitetskomponenter till industrin. Sortimentet

Läs mer

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN Affärsidé: Med hög servicegrad och goda affärsrelationer utveckla, marknadsföra, sälja och lagerhålla egna konstruktions- och systemlösningar i

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Tonsjökvalitet för din framgångs skull

Tonsjökvalitet för din framgångs skull Tonsjökvalitet för din framgångs skull 2 Vilken produkt ska vi göra åt dig? Oavsett om du behöver en enda produkt, till exempel ett högpresterande hjulnav för en extrem sportbil eller en oändlig serie

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns.vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture För uterum med krav WICSLIDE 24 Skjutdörrar I skapandet av vårt mest flexibla skjutdörrsystem, anpassat för uterum och villor, har vi lånat kunnande och teknologi från vår position

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Temperaturgivare för industri och forskning

Temperaturgivare för industri och forskning Temperaturgivare för industri och forskning Pentronic din partner för säker temperaturmätning 1 Pentronic Det här är Pentronic Pentronic är en av Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare.

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar,

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar, lindab rainline lindab rainline www.ehrenstrahle.se Vi har lösningen Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför effektiva, ekonomiska och estetiska lösningar i stål och

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

Skräddarsydda uterum. Välkommen till TG-system. www.tgsystem.se

Skräddarsydda uterum. Välkommen till TG-system. www.tgsystem.se Skräddarsydda uterum Välkommen till TG-system Tänk om enbart känslan fick bestämma i Ert val av investering? Vi vill att Ni förmedlar Era känslor till oss, så att vi tillsammans kommer fram till hur Ni

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Kyllösningar. baserade på strängpressat aluminium 12,5 45 ~ 12,05 ` 0,15 R 1,5

Kyllösningar. baserade på strängpressat aluminium 12,5 45 ~ 12,05 ` 0,15 R 1,5 Kyllösningar baserade på strängpressat aluminium,5 45 ~,5 `,5 f f R,5 Lokal närvaro global kompetens Upptäck s breda sortiment av kyllösningar, där vi kombinerar mångårig expertis med de unika egenskaperna

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Tak och Fasadbeklädnad i stål och aluminium

Tak och Fasadbeklädnad i stål och aluminium Tak och Fasadbeklädnad i stål och aluminium Lösningen är individuell. Men den höga kvaliteten är standard för oss. Mer än 60 års erfarenhet Laukien har i över 60 år varit en kompetent partner när det gäller

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR Hur schweizisk flerspindlig teknologi hjälper en huvudaktör i Asien. Maiko är ett aktiebolag som har specialiserat sig på mycket noggrann automatsvarvning.

Läs mer