Shape I FRANKRIKE FÄRGSTARKT. Sidan. En tidning från Sapakoncernen # # SHAPE 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Shape I FRANKRIKE FÄRGSTARKT. Sidan. En tidning från Sapakoncernen # 2 2009 # 2 2009 SHAPE 1"

Transkript

1 Shape En tidning från Sapakoncernen # Nytt Möt Bjørn Wiggen Sapas nye koncernchef CVM sätter kundens behov i centrum förvärv stärker Sapa i Nordamerika DESIGNITY NY METOD FÖR PERFEKTA YTOR FÄRGSTARKT I FRANKRIKE SAPAS PATRICK PICARD BJUDER IN TILL VERTIKALLackering Sidan 18 # SHAPE 1

2 MöT BJøRn WiggEn SaPaS nye KonCERnChEf CVM SäTTER KUndEnS BEhoV i CEnTRUM nytt förvärv STäRKER SaPa i nordamerika designity ny METod för PERfEKTa ytor Sapa fortsätter att växa År 2007 blev Sapa världens största tillverkare av aluminiumprofiler och i slutet av juli 2009 förvärvade vi Indalex, Nordamerikas näst största aluminiumprofiltillverkare, vilket har lett till en ökad geografisk täckning i både Kanada och USA. Vi välkomnar våra nya kunder från Indalex till oss på Sapa. Vi ska göra allt vi kan för att övergångsprocessen ska blir så smidig som möjligt, och för att leverera de kvalitetsprodukter ni behöver i rätt tid. Vi strävar efter att överträffa era förväntningar inom områden som service, kvalitet och totalt kundvärde. Genom att kombinera bred branscherfarenhet och teknisk expertis från de båda bolagen kommer vi att kunna erbjuda nya lösningar som gynnar såväl kunderna som branschen i stort. Vi har en lång och framgångsrik historia när det gäller att sprida kunskap och erfarenhet inom Sapakoncernen. Vår strategi står fast från profiler och band till lösningar. Vi ser det som vårt ansvar att hitta nya användningsområden och utveckla och förbättra dagens konstruktioner tillsammans med våra kunder ett samarbete som båda parter tjänar på. INNEHÅLL #2 Tågstationen Guillemins i belgiska Liège är med sitt kvadrat - meter stora tak av aluminium och glas ett imponerande bygge. Den stora mängden aluminiumprofiler tillverkades av Sapa. Designity, Sapas nya ytbehandlingsmetod, ger en attraktiv och jämn yta på anodiserade aluminiumprofiler och är efterlängtad i byggbranschen. I april i år blev Bjørn Wiggen ny vd och koncernchef för Sapa. För Shape berättar han om sin långa erfarenhet från stora internationella företag och hur han ser på Sapas framtid. CVM, Customer Value Management, har en lång tradition inom Sapa och är en av anledningarna till företagets framgång och tillväxt. Företagen Smoke Free Systems och Polar Bear Company berättar om vad CVM betyder för dem. Med sin nya vertikallackerings - an läggning kan Sapa Profilés i franska Puget-sur-Argens numera tillfredsställa alla tänkbara färgönskemål. Shape har besökt den toppmoderna anläggningen Bjørn Wiggen, vd och koncernchef En tidning från Sapakoncernen # S h a p e FÄRGSTARKT I FR AN KR I KE Sidan SaPaS PaTRiCK PiCaRd BJUdER in TiLL VERTiKaLLaCKERing 1 8 Sapa är en internationell indu - stri koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför för ädlade aluminiumprofiler, profilbaserade komponenter och system samt värmeväxlarband i aluminium. Sapa omsätter cirka 32,5 miljarder kronor och har cirka anställda i bolag över hela Europa samt i Nordamerika och Kina. Shape är Sapakoncernens kundtidning som ges ut på 14 språk två gånger om året. Shape finns även på Ansvarig utgivare: Eva Ekselius Redaktör: Carl Hjelm Grafisk form: Karin Löwencrantz Produktion: OTW Publishing Tryck: Strokirk-Landströms, Lidköping Adressändring: Kunder meddelar sin kontakt på Sapa, anställda sin löneavdelning och övriga informationsavdelningen: tel. +46 (0) Vi formar framtiden 2 SHAPE #

3 NORDAMERIKA SAPAS FÖRVÄRV AV indalex Ökad täckning och större möjligheter Världens största tillverkare av aluminiumprofiler har nu blivit ännu större. Den 31 juli slutförde Sapa förvärvet av strängpressningsföretaget Indalex. I och med detta förvärvar Sapa sex fabriker i USA och fem i Kanada. Dessutom tillkommer två omsmältverk och 29 pressar med en total kapacitet på omkring ton per år. FÖRVÄRVET FÖRSTÄRKER Sapas geografiska täckning i Nordamerika och öppnar dörren till Kanada, där Indalex är den främsta aktören i branschen. Sapa kommer dessutom att få en bättre logistik och ett utökat sortiment av produkter och tjänster, tack vare förbättrade möjligheter inom lackering, anodisering och bearbetning. Indalex bidrar med sin kunskap och expertis inom pulverlackering, vilket gör att Sapa kommer att kunna erbjuda kunderna miljövänligare och effektivare lösningar. Vi har en stark marknadsposition och det är viktigt för Sapa att upprätthålla goda kundrelationer, särskilt i dessa tider. Vi kan erbjuda våra kunder ett unikt sortiment av produkter och tjänster, sa Bjørn Wiggen, Sapas vd och koncernchef, när avtalet var klart. Sapa kommer att kunna vidareutveckla nya applikationer i Nordamerika vilket gynnar såväl kunderna som strängpressningsbranschen i stort. Indalex har gedigen produktionskompetens och väl underhållna tillgångar. Det är ett välskött företag. Tillsammans får vi ett bredare produktsortiment och en bättre geografisk täckning. # SHAPE 3

4 NORDAMERIKA Ett naturligt steg Efter nästan tio år på Indalex återvänder Tim Stubbs till Sapa som affärsområdeschef för Sapa Profiles North America. Shape fick en pratstund med honom om det nyligen genomförda förvärvet och läget på den nordamerikanska marknaden. Tim Stubbs Med köpet av Indalex förvärvar Sapa elva fabriker i Nordamerika. Här ser vi fabriken i Connersville, USA. Hur har folk i allmänhet reagerat på Sapas förvärv av Indalex? Som alltid när det sker en förändring fanns det till en början en viss osäkerhet bland kunder och andra intressenter, men den har lagt sig i och med att folk inser att vi nu är ett stabilt företag uppbackat av ett starkt moderbolag. Det faktum att norska Orkla tror på oss i det rådande ekonomiska klimatet är det bästa förtroendestöd man kan få, och det tror jag att de flesta håller med om. Hur ska Sapa och Indalex komplettera varandra? De båda företagen har mycket gemensamt när det gäller affärsstrategi och -filosofi. Båda strävar efter att leverera lösningar och fokusera på kunderna. Vi kompletterar också varandra bra genom våra olikheter, vilket är väldigt spännande. Indalex är starka inom byggbranschen och lackering, medan Sapa har den teknologi och kompetens som krävs för att ge kunderna mervärde. Vi kompletterar dessutom varandra geografiskt Indalex är nummer ett i Kanada, där Sapa tidigare inte haft någon produktionsnärvaro alls, och de två bolagen är verksamma i olika delar av usa. Rent praktiskt är de geografiska skillnaderna positiva, eftersom vi nu täcker en större yta. Vårt mål är att utnyttja båda bolagens olika styrkor och göra det nya företaget ännu bättre genom att erbjuda ett fantastiskt sortiment med produkter och möjliga lösningar. Vi har fått den bästa tänkbara kombinationen för att serva hela marknaden. Hur gynnas kunderna av det här förvärvet? Nu kan vi erbjuda kunderna hela paketet avancerad teknisk support, lackeringslösningar och en bättre geografisk täckning, vilket kommer att ge kunderna kortare ledtider och möjlighet att minska sina lager. Det kommer att bli enklare och smidigare för kunderna att ha ett enda kontaktställe för kundtjänst och försäljning. Vi har unika möjligheter att serva kunder på olika platser med flera hundra mils avstånd. Jag vill också betona att vi hela tiden jobbar för att förtjäna vår position och våra befintliga och nya kunder. Vi kommer aldrig att börja ta våra kunder för givet bara för att vi är ett stort företag. Beskriv marknaden för aluminiumprofiler i Nordamerika, som är världens näst största strängpressningsmarknad. Den totala usa-marknaden ligger fortfarande 60 procent under rekordnivån Kanada har inte påverkats lika mycket som usa, men eftersom usa är Kanadas största handelspartner är marknaden där ändå pressad och försäljningen har sjunkit med cirka 35 procent. Strängpressningsmarknaden i Nordamerika har aldrig förr upplevt en så stor nedgång, och finanskrisen har lett till stora förändringar, bland annat konsolidering. Det är ett utmanande affärsklimat för våra kunder och för oss, men det skapar också stora möjligheter, eftersom våra kunder aldrig förr varit så ivriga att leverera lösningar som bidrar till lönsam tillväxt. Kunderna vill ha mer flexibla och anpassningsbara strängpressningsleverantörer, och de tittar mer på lagernivåer nu än tidigare. Folk har börjat tänka på ett annat sätt, och jag tror att Just-In-Time-konceptet är här för att stanna. 4 SHAPE #

5 Indalex en del av Sapa Profiles North America Finns det några skillnader mellan den kanadensiska och den amerikanska marknaden? Det finns många likheter om man tittar på vad kunderna förväntar sig och värdesätter. Men man måste vara medveten om att det är två olika länder med olika kulturer och, i alla fall när det gäller Quebec, olika språk. Det är viktigt för oss att kunna anpassa våra affärsmetoder efter olika kulturer, precis som vi gör i Europa. Innan förvärvet var Indalex Nordamerikas näst största tillverkare av strängpressat aluminium och det enda företaget med täckning från kust till kust. Indalex bidrar med sex fabriker i USA och fem i Kanada, med en total kapacitet på omkring ton per år. Indalex har 29 strängpressar med götstorlekar på upp till 16 tum (41 cm), två anodiseringsanläggningar, två omsmältverk och sex lackeringslinjer med pulverlackeringsmöjligheter. Indalex erbjuder ett stort antal kundlösningar, från anodisering och speciella ytbehandlingar till stöd vid inköp av metall. Företaget har ett brett produktsortiment som omfattar göt, standardprofiler, skräddarsydda profiler och komponenter kvalitetscertifierade enligt ISO och QS/TS. Precis som Sapa servar Indalex kunder inom ett flertal industrier, bland annat bygg-, transport-, fordons- och IT-sektorn samt sektorn för hem och kontor. Företaget har anställda. Vilka möjligheter ser du för Sapa i Nordamerika? Det finns en enorm potential trots det tuffa marknadsläget. Kunderna letar efter någon som kan kliva fram och leverera, eftersom de själva behöver fokusera mer på kärnverksamheten. Det skapar nya möjligheter för oss inom exempelvis den kommersiella sektorn och transportsektorn. Lastbilar och släpvagnar är på väg tillbaka, vilket historiskt sett är ett gott tecken. Detta är en enorm möjlighet med tanke på den globala uppmärksamheten kring bränsleeffektivitet och maximerad nyttolast på släp- och tågvagnar. Strängpressat aluminium är den perfekta lösningen, eftersom det är ett rostfritt material som är lätt att forma enligt kundernas olika önskemål. Vi ser även möjligheter vad gäller infrastruktur, som ett resultat av olika stimulansåtgärder, och vi tittar på applikationer för broar samt barriärer och räcken längs motorvägar. Du har varit på Indalex sedan 2000, nu senast som vd och koncernchef. Du har också arbetat på Sapa i Storbritannien. Hur känns det att börja arbeta på Sapa igen och få Sapa som ny ägare? Det känns som att komma hem. Jag har fantastiska erfarenheter av Sapa de har visat ett stort engagemang för min personliga utveckling och hjälpt mig få fart på karriären. Så det känns bra att komma tillbaka och förhoppningsvis kunna betala tillbaka lite av den investeringen! Sapa Profilers närvaro i Nordamerika Calgary Vancouver Portland Spanish Fork City of Industry Yankton Parsons Magnolia Delhi Montreal Toronto Mountaintop Cressona Elkhart Burlington Connersville Catawba Gainesville # SHAPE 5

6 KORT & gott Visste du att... ungefär 8 procent av jordskorpan består av aluminium i form av olika mineraler. Projekt med lysande resultat > Det handlade inte bara om gatubelysning, vi ville också förmedla ett budskap, säger stadsplanerarna i Blaenau Gwent, södra Wales. Bron i den medelstora walesiska staden Abertillery är en betydelsefull länk mellan de två stadsdelarna. Tanken med de nya lyktstolparna är att bron ska sticka ut och få all den uppmärksamhet den förtjänar. Urbis Lightning, en av de ledande lykttillverkarna i Storbritannien, är ett företag som strävar efter att förbättra belysningsstandarden och samtidigt minska produkternas energiförbrukning och s.k. ljusförorening, det vill säga överflödig belysning i stadsmiljö. De fick i uppdrag att designa estetiskt tilltalande lyktstolpar i aluminium som skulle visa hur viktig bron i Abertillery är. Sapa Pole Products anlitades sedan för tillverkningen av lyktstolparna Ladder, som Urbis Lightning hade designat. Förutom själva designen bjöd stolparna även på vissa tekniska utmaningar. En platta svetsades fast längst ner på stolparna eftersom de skulle monteras på sidorna av bron med hjälp av flänsar. Urbis Lightning var mycket nöjda med både kvaliteten på arbetet och den tekniska expertisen. Men ännu nöjdare var invånarna i Abertillery. Det blev ett lysande resultat en fantastisk gatubelysning som innebär ett rejält lyft för områdets estetiska karaktär och som man kommer att ha glädje av i många generationer. En säker profil > Sverige var ett av de första länderna att införa biometrisk information i sina medborgares pass, med utrustning från Speed Identity. Speed Identity är ett svenskt företag som har skaffat sig en ledande ställning som leverantör av högtekno logiska biometriska säkerhetslösningar till myndigheter och företag. Produktserien Speed Capture består av såväl stationär som mobil utrustning för biometrisk identifiering genom fingeravtryck och irisavläsning. Modellen Speed Capture Station 1000, en stående konstruktion med justerbar höjd som samlar in information med biometriska kameror, signaturskanner och fingeravtryckläsare, finns på många polisstationer runt om i Sverige och levereras i dag till ett antal andra länder främst inom EU. Sapa levererar de fullt bearbetade och ytbehandlade profilerna till maskinens huvudstolpe, med innerväggar och luckor på insidan som rymmer elektroniken. Speed Capture Station 1000 är en av företagets senaste produkter och kommer i år att tillverkas i cirka 500 enheter. Med tanke på de ökade kraven på säker identifiering kan Speed Identity räkna med en växande marknad för sina produkter. Bländas inte av framgångar När de fick en order på rullgardiner från > Sveriges största energiföretag, kunde Solar- Screen ha byggt sin framtid som leverantör i byggbranschen. Men i år firar det framgångsrika företaget 35 år som tillverkare av solskyddande gardiner för fastigheter, fordon och maskiner. Den första ordern blev en språngbräda för att Solar-Screen en av Sapas äldsta kunder skulle specialisera sig och anpassa sin produkt till marknadssegment där det inte fanns konkurrens. Solar-Screens gardiner av polyester och påångad aluminium reflekterar upp till 75 procent av solens strålvärme. Under alla dessa år har vi haft Sapa som ensam leverantör av de aluminiumprofiler till kassetterna och gardinlisterna. Det är en lätt och miljövänlig metall, och Solar-Screen och Sapa har utvecklat och fördjupat sitt samarbete genom åren, säger Mats Ekman, inköpsansvarig på Solar-Screen. 6 SHAPE #

7 I FRAMKANT Flores valles Innovation och tradition Spanska Flores Valles förvaltar en lång industriell tradition. Som utvecklare, tillverkare och installa tör av utrustning för storkök och laboratorier runt om i världen, är det ett lysande exempel på hur en hantverkares framåtanda kan leva vidare flera generationer senare, i ett företag med global närvaro. Nästan 180 år har gått sedan en hantverkare i Madrid, vid namn Manuel Valles, började bli känd som tillverkare av spisar och kaminer. I dag är det fortfarande en familjemedlem, José Luis Flores Valles, den sjätte i ordningen, som leder företaget. Skillnaden är att företagets kunder numera inte bara finns i Spanien utan även i till exempel Kina, Argentina och Saudiarabien. Verkstaden har ersatts av en modern fabrik och ritningarna vid ett 1800-talsköksbord sköts numera av en hel avdelning för forskning och utveckling. Och nu krävs 200 medarbetare för att hålla verksamheten i gång. Först erövrade Flores Valles den spanska marknaden med stilrena, lättskötta, moderna produkter för industriella kök. År 1959 gick företaget in i ett nytt segment, tekniskt möblemang för laboratorier ännu en sektor med höga krav på hygien, funktionalitet och tillförlitlighet. Just funktionalitet, styrka och tillförlitlighet har varit honnörsord för företaget, förklarar Raquel Gonzalez, kommunikationsansvarig på Flores Valles, nu en ledande aktör på båda marknaderna. Jag hävdar att hemligheten bakom våra framgångar fortfarande är densamma: vi har den Raquel González mest kvalificerade Flores Valles kan dra fördelar av samarbetet med en stor aluminiumprofilleverantör som Sapa. Med egna fabriker kan Sapa garantera kvaliteten på metallen och säkra leveranserna, säger Raquel González på Flores Valles. och erfarna personalen och de tillverkar våra produkter av de bästa materialen, säger Raquel Gonzalez. De aktuella materialen var knappast påtänkta 1830 när företaget grundades och tillverkade vedspisar av järn. Nu är materialvalet aluminium och rostfritt stål. Både för laboratorier och storkök har värme resistenta, fukttåliga och täta metaller som aluminium varit dagens självklara val, förklarar Raquel Gonzalez. Med aluminium som är lätt och flexibelt kan vi göra och bearbeta geometriskt avancerade komponenter till en rimlig kostnad. I laboratoriemiljöer erbjuder aluminium bra beständighet mot syror och lösningsmedel, och efterbehandlad med epoxi-polyester ökar man beständigheten mot alkaliska angrepp. Och oavsett om det handlar om storkök eller laboratorieutrustning sticker Flores Valles produkter ut för sin avancerade design, de högteknologiska lösningarna och den genomtänkta ergonomin. Text Erico Oller Westerberg # SHAPE 7

8 STATIONSTAK MED FANTASIFULL FORM Den nya järnvägsstationen Guillemins i belgiska Liège visar att staden är en viktig knutpunkt för höghastighetståg mellan Väst- och Östeuropa. Särskilt fantasifullt utformat är det kvadratmeter stora taket, med aluminium- och glaspaneler som vilar på stålbalkar. PÅ GRUND AV Guillemins stora betydelse för järnvägsnätet beslutade det belgiska statliga järnvägsbolaget sncb/nmbs att delar av stationen skulle bytas ut helt och hållet. Följaktligen rev man en del av den gamla stationen och byggde en helt ny del som kopplades till den befintliga huvudbyggnaden. Liège stoltserar nu med en imponerande och elegant stationsbyggnad ritad av Santiago Calatrava, en spansk arkitekt som har en lång och framgångsrik meritlista. Hans kreativa planer låg till grund för en anbudsinfordran som skickades ut Det belgiska byggföretaget Portal fick kontraktet, mycket tack vare företagets goda rykte och gedigna erfarenhet av liknande europeiska projekt. TAKET TILLVERKADES, monterades och restes av Portal. För strängpressning och lackering av alla aluminiumprofiler anlitade Portal sin samarbetspartner sedan många år, Sapa rc Profiles. Portal har tidigare bland annat byggt taket på järnvägsstationen Midi i Bryssel, fasaderna på 8 SHAPE #

9 Vid byggnationen av Guillemins-stationen i Liège användes aluminiumprofiler på mellan 8 kg och 128 gram per löpmeter, totalt 148 ton aluminium. DESIGN Mondrian-byggnaden i Waterloo, takkupolerna, restaurangen och butikerna i Antwerpens centralstation, taket på eu-kommissionens högkvarter i Bryssel samt taket till museet Bois du Cazier i Marcinelle. NÄR BRYSSELFÖRETAGET Metalport som grundades 1953 gick i graven, startades företaget Portal som nu har designat och utvecklat isolerande taksystem i stål eller aluminium och glas sedan För strängpressning och lackering av alla aluminiumprofiler anlitade Portal sin samarbetspartner sedan många år, Sapa RC Profiles Sapa är sedan länge en nära samarbetspartner och har under årens lopp skaffat sig ovärderlig kunskap om Portals tekniska krav. Det är därför vi helst jobbar med Sapa, säger projektledaren Benoît Monfort. Sapas kunskap och erfarenhet var extra viktiga faktorer vid projektet i Liège. Efter omfattande diskussioner med de olika parterna när det gäller takstruktur, stålbalkar och så vidare, utarbetade våra ingenjörer de tekniska detaljerna för att förverkliga arkitektens kreativa idéer. De gjorde beräkningar på aluminiumprofilernas vikt, dimensioner, toleranser och stabilitet samt verktygens utformning, säger Benoît. Redan i detta skede visade sig Sapa vara en ovärderlig partner. De var till stor hjälp och kom med många goda råd. Under denna projektfas, som varade i sex månader, fördes ständiga diskussioner mellan oss och Sapa, via telefon, e-post eller ansikte mot ansikte. Både Portal och Sapa utsåg varsin projektledare. TACK VARE detta samarbete lyckades vi ta fram ritningar som uppfyllde arkitektens estetiska önskemål, vilket inte var någon lätt uppgift. Sedan följde olika tester som utfördes av oberoende teknikföretag och av arkitektbyrån, och till dessa tester tillverkade Portal skalmodeller av de största takelementen började man montera profilerna. En stor fördel med att ha Sapa som samarbetspartner är att de inte bara strängpressar utan också lackerar profilerna innan vi monterar dem vi behöver inte blanda in en tredje part. Dessutom fungerar samarbetet bra eftersom Sapa vet exakt hur vi monterar profilerna. En annan fördel är Sapas förmåga att hantera profiler av varierande storlek, säger Benoît. För projektet i Liège användes aluminiumprofiler på mellan 8 kg och 128 gram per löpmeter, och allt som allt blev det 148 ton aluminium. SJÄLVA INSTALLATIONEN av takelementen gjordes av ett spanskt byggföretag, som monterade och reste stålbalkarna till taket. När de 85 meter långa valven var på plats var det Portals tur att rycka in. Sapa levererade profilerna löpande under byggets gång. Konstruktionen som byggdes ovanpå balkarna kompenserade eventuella ojämnheter och avvikelser, så att vi fick en jämn och fin grund för vårt taksystem. Vi väntade med att montera det översta lagret med aluminium och glas tills hela valvet och den bärande konstruktionen var på plats. Det var en mäktig upplevelse att se hur det kvadratmeter stora välvda taket gradvis täcktes med glas, säger Benoît. Järnvägsstationen Guillemins i Liège är det nya flaggskeppet för Portal och Sapa rc Profiles. Projektet har resulterat i ett rejält kapitaltillskott för Portal vilket innebär att man kan fortsätta utveckla nationella och internationella projekt och uppgradera sitt huvudkontor i staden Lessines i den belgiska regionen Vallonien. TEXT DORINE VANHOUTTEGHEM FOTO Calatrava ingenjör, arkitekt och konstnär Santiago Calatrava är en av världens främsta arkitekter, men han är dessutom ingenjör och konstnär. Med sina senaste projekt, som Olympiastadion i Aten inför OS 2004 eller den nya järnvägsstationen i belgiska Liège, har han rönt stora framgångar i Europa. Calatrava är den enda arkitekten någonsin som har fått sina verk utställda både på Museum of Modern Art och Metropolitan Museum of Art i New York. Just nu arbetar han bland annat med den nya tunnelbanestationen vid Ground Zero på Manhattan samt USA:s högsta byggnad, den 160 våningar höga skyskrapan Chicago Spire fick han ta emot en utmärkelse från AIA (American Institute of Architects), och han har även tilldelats flera andra prestigefyllda priser. Calatrava är en av vår tids största och mest innovativa arkitekter. # SHAPE 9

10 TEKNIK I TIDEN Designity SAMMA SNYGGA YTA VARJE GÅNG Sapa har lanserat Designity, en ny ytbehandlingsmetod för produkter som kräver extra avancerad finish. Tidigare var det näst intill omöjligt att få en konstant hög ytkvalitet utan pressränder eller andra fel. Ytbehandlingsmetoden Designity har ändrat på det. Designity lämpar sig utmärkt för inom- och utomhusapplikationer där aluminiumprofilerna kräver extra hög ytfinish, som till exempel för möbler, garderober, fönsterkarmar, belysning, duschkabiner, solarier och displaysystem. Den nya ytbehandlingen görs före anodiseringen och den tar bort alla ytfel och färgskiftningar på anodiserade profiler. Extra viktigt där profilens yta är synlig. Maskinen vi använder ger en perfekt yta varje gång, säger Sapas produktchef Rinus van Meer. Designity lanserades för första gången på byggmässan International Building and Construction Exhibition i Nederländerna i februari, och metoden fick ett varmt mottagande på byggmarknaden, Rinus van Meer där det finns stor efterfrågan på anodiserade aluminiumprofiler med en attraktiv och jämn yta. ANODISERING ÄR EN av de vanligaste ytbehandlingsmetoderna och lämpar sig för de flesta applikationer. Med Designity får man extra fördelar, som exempelvis den jämna ytkvaliten som gör att Sapa kan leverera produkter med samma perfekta yta varje gång, enligt Rinus. Dessutom kan ytbehandlingen ske internt på Sapa, vilket är en stor fördel. På så sätt blir ledtiden ungefär lika kort som för vanliga anodiserade profiler och vi har full kontroll över produktionen, tillägger Rinus. Han påpekar också att Designity-processen i allmänhet är billigare än andra högkvalitativa ytbehandlingsmetoder, som polering, slipning eller trumling. DET TOG NÅGRA år att utveckla den unika processen och få den godkänd. Under tiden passade Sapa på att besöka flera kunder, bland annat belysnings- och byggföretag, för att skaffa sig en tydlig bild av behoven på marknaden. Dörrföretag, en solarieleverantör och en tillverkare av mässmontrar var också involverade i utvecklingsarbetet, säger Rinus. Designity är perfekt för synliga ytor. Metoden ger en överlägsen kvalitet som tar anodiserade profiler till en ännu högre nivå. Text Cari Simmons 10 SHAPE #

11 BJØRN WIGGEN I april välkomnade Sapa en ny VD och koncernchef. Vid 36 års ålder blev Bjørn Wiggen Pripps Brewerys yngste VD genom tiderna och han ser likheter mellan att leda ett ölföretag och ett aluminiumföretag. # SHAPE 11

12 PROFILEN Under det senaste året har Bjørn Wiggen suttit med i Sapas styrelse, en uppgift som har hjälpt honom att lära känna företaget. Han har arbetat för Sapas moderbolag Orkla i 25 år, nu senast som vd för Elkem asa. Han har varit chef för Orkla Media och Mecom Europe, och dessförinnan var han ansvarig för Carlsberg Breweries verksamhet i Central- och Östeuropa. När Bjørn var 36 år blev han Pripps Brewerys yngste vd genom tiderna. Snacka om att hamna i hetluften! Det var en fantastisk möjlighet och en positiv erfarenhet där jag var tvungen att leverera resultat och leda ett företag, och jag växte verkligen med uppgiften, säger han. Nu, tretton år senare, har han fått en ny, het position som Sapas nye vd och koncernchef mitt i brinnande lågkonjunktur. Vid en tidpunkt när efterfrågan på varor och tjänster har sjunkit rejält är Bjørn redan väl insatt i sina nya arbetsuppgifter. ÄVEN OM ALUMINIUMPROFILER är något nytt för honom, menar han att det finns likheter mellan att leda ett ölföretag och ett aluminiumprofilföretag förutom att ölburkar är gjorda av aluminium. Carlsberg och Sapa är båda internationella företag med verksamhet i många länder, och som anställd på ett sådant företag måste man förstå och samarbeta med olika kulturer och människor, påpekar Bjørn. Genom sina tidigare befattningar på konsumentorienterade företag som Pripps och Carlsberg har han fått en större förståelse för marknaden, något som han tror är viktigt för Sapa och dess kunder. Jag har stor erfarenhet av konsumentmarknadsföring, och även om Sapas kunder till största delen är b2b-kunder är det viktigt att vi också kan se verksamheten ur konsumentens perspektiv. BJØRN ÄR KÄND för att lyckas vända negativa situationer och skapa tydliga resultat egenskaper som kan komma väl till pass i dagens tuffa ekonomiska klimat. Våra volymer minskade med över 40 % under det första kvartalet jämfört med samma period förra året, och även om vi har jobbat hårt för att sänka kostnaderna har vi fortfarande en svag lönsamhet. Vi måste fortsätta att fokusera på kassaflödet, säger han, och tillägger att han förväntar sig att marknadsläget kommer att vara fortsatt svagt under hela Den närmaste tiden kommer att vara lika svår för våra konkurrenter, men vi har en stabil ekonomisk grund med Orkla som ägare, och när marknaden återhämtar sig kommer vi att ha en stark position. Vi kommer att ha stora möjligheter att öka våra marknadsandelar, genom såväl organisk tillväxt som förvärv. EFTERSOM BJØRN HAR ett förflutet inom stora internationella företag är han väl medveten om vad som krävs för att uppnå goda resultat och driva ett framgångsrikt företag. Han påpekar hur viktigt det är att respektera kulturella skillnader och delegera ansvar till de delar av företaget som är närmast marknaden. Vi kan inte börja tillämpa en enda modell i ett decentraliserat företag som Sapa, men samtidigt är det viktigt att utnyttja fördelarna med att vara en stor koncern och samarbeta inom områden som inköp och gemensamma tjänster. Att arbeta långsiktigt och strategiskt i ett team är hans melodi, och han beskriver sig själv som analytisk, och tillägger att ingen kan lura honom när det gäller siffror. Han kommer att ägna den närmaste tiden åt att analysera olika delar av verksamheten och identifiera områden som kan förbättras. Sapa kommer att fortsätta tillverka och sälja profiler och ha ett nära samarbete med kunderna för att hitta nya lösningar med aluminiumprofiler som bas. Vi kommer att satsa mer på att bygga upp kompetens och utöka våra supporttjänster, säger Bjørn. Jag tror att vi kommer klara den nuvarande marknadssituationen bra, och om två till tre år kommer vi att vara ett starkare företag med en Fakta om Sapas nye VD och koncernchef Bor i: Stockholm och Oslo. Tidigare hem : Bodde under en tid i Izmir, Turkiet, när han jobbade på Tuborg. Ledarskapsstil: Det operationella arbetet är decentraliserat baserat på en tydlig vision och strategi. Gillar att arbeta genom människor. Fritidsintressen: Träna på gym, fjällvandring, skogspromenader, resa och titta på fotboll. Favoritlag: Norska Rosenborg och engelska Queens Park Rangers. Utbildning: Ekonomiexamen från NHH (Norges Handelshögskola). Egenskaper han beundrar: Energi, engagemang och stabilitet. Ogillar: Illojalitet. större marknadsandel, bättre lönsamhet och ett antal nya, innovativa kundlösningar. TEXT Cari Simmons FOTO magnus glans Jag tror att vi kommer klara den nuvarande marknadssituationen bra, och om två till tre år kommer vi att vara ett starkare företag med en större marknadsandel, bättre lönsamhet och ett antal nya, innovativa kundlösningar 12 SHAPE #

13 # SHAPE 13

14 INBLICK: CVM värdet av att se kundens behov Egentligen har CVM, Customer Value Management, funnits inom Sapa sedan företaget grundades. Fokus på kundernas behov är en av anledningarna till företagets framgång och tillväxt. Men de senaste åren har medvetenheten och systematiken i arbetet med att skapa mervärden utvecklats starkt. Sapas grundare insåg redan på 1960-talet värdet av att se kundens behov. Att tillsammans med kunden utveckla totallösningar som gör kundens verksamhet enklare och billigare. Marknadschefen Gunnar Burmann använde på säljmöten och konferenser en korvgubbe som metafor. Få kunder väljer en korvkiosk som bara säljer korv. I stället väljer kunderna den som också erbjuder bröd, ketchup, senap, gurka, räksallad och dricka. Det handlar om att leverera något på ett så bra sätt att kunden är beredd att betala extra för det. En totallösning eller one stop supply är bra för kunden logistiskt och administrativt. Men vi måste naturligtvis också ta betalt för det, säger Lars Gustafsson, försäljningsdirektör på Sapa Profiler. Länge användes begrepp som tilläggsvärde, kundvärde eller mervärde. Konceptet fungerade bra. Alla inblandade förstod ungefär vad det innebar det trodde man i alla fall tills för ett par år sedan. Då gjorde två studenter från Växjö universitet ett examensarbete och intervjuade alla säljare och personalen på ekonomiavdelningen på Sapa Profiler i Vetlanda. Vi fick ungefär lika många svar som antalet säljare. Och någon tyckte att det handlade om att göra kunden glad, säger Lars Gustafsson. Det resulterade i att Sapa Profiler tog fram ett dokument som beskriver företagets erbjudande: från strängpressade profiler, via olika typer av bearbetning och produktutveckling till färdiga logistiska lösningar. Ungefär samtidigt dök begreppet Customer Value Management (cvm) upp i Sverige och Sapa Profiler utbildade sin säljkår i detta. Det gemensamma målet är att effektivisera värdekedjan genom våra och kundens fabriker Grunden för bra cvm är enligt Lars Gustafsson kunskap om erbjudandet och förmågan att presentera det. Och vägen till en lyckad affärsrelation delar han upp i fyra steg. Det första är alltid att undersöka och förstå den aktuella kundens behov, ett behov som naturligtvis varierar beroende på bransch. I nästa steg gäller det att med hjälp av behovsinventeringen utveckla en lösning som ger kunden något mer än det man har i dag. Exempelvis kan Sapa bearbeta aluminiumprofilen på olika sätt: bockning, lackering, anodisering, hydroformning, gasformning eller någon form av svetsning moment som kunden annars får göra själv eller anlita ytterligare leverantörer för. Fördelarna för kunden är bland annat färre transporter, färre leverantörskontakter, enklare logistik och enklare fakturahantering. Och inte minst viktigt är att kunden får kompetent hjälp med att utveckla sin användning av aluminiumprofiler. Ofta leder det gemensamma arbetet till helt nya produkter där kunden tillsammans med Sapa investerar i verktyg som Sapa använder för tillverkningen. Det tredje steget handlar om att värdera och kvantifiera lösningen. Vad är till exempel en teknisk lösning som sparar tre skruvar per produkt värd? Man vet vad varje skruv kostar inklusive montering. Men vad är värdet för kunden? I det sista steget dokumenterar säljaren lösningen som har tagits fram och presenterar den för kunden. Där gäller det att överträffa kundens förväntningar. Att ta för mycket betalt fungerar inte. Förr eller senare jämför kunden sin leverantör med någon annan och då sitter man i en obekväm sits. Risken är att man både får önskemål om att betala tillbaka pengar retroaktivt och förlorar en kund, säger Lars Gustafsson. Sapa Heat Transfer tillverkar värmeväxlarband och rörprodukter som används i olika typer av värmeväxlare i fordon och stationära applikationer. Företagets cvm-arbete med fokus på totallösningar och att skapa värden i relationen med kunden har många likheter med Sapa Profilers. cvm inom Sapa Heat Transfer börjar redan i de egna processerna. Stabila och effektiva processer ger en konsekvent och jämn kvalitet i de materialegenskaper som kunderna efterfrågar. Mindre variationer i kvalitet på våra produkter betyder bättre utnyttjande av kundens 14 SHAPE #

15 maskiner. Hög och stabil produktkvalitet ger färre produktionsavbrott, snabbare produktion, mindre spill och mindre kassering av färdiga produkter. Och i slutänden naturligtvis även en lägre totalkostnad, säger Kennet Persson, ansvarig för affärsutveckling på Sapa Heat Transfer. För att nå dit krävs stor kunskap om kundens processer och hur de använder Sapas produkter. Sapa Heat Transfer jobbar därför hårt med att både bredda och fördjupa kundrelationerna. Genom möten, diskussioner och workshops med fokus på teknik och produktion vill man komma bort från den endimensionella relationen mellan köpare och säljare. Det gemensamma målet är att effektivisera värdekedjan genom våra och kundens fabriker. Ibland kan man till och med ta bort onödiga steg i processen, förklarar Kennet Persson. En djup förståelse för kundens behov innebär också en bättre möjlighet att erbjuda den bästa lösningen för kunden, oavsett om den finns klar eller behöver utvecklas. Våra kunder utvecklar ofta sina produkter under lång tid innan de lanseras. Ju tidigare vi kan påbörja behovsdialogen med kunden, desto större möjligheter har vi att anpassa våra produkter och processer för att skapa värden tillsammans med kunden. Många kunder ser fördelen av att ha en kunnig leverantör som engagerar sig aktivt i hela värdekedjan. Kompetensen som vi kan erbjuda är i flera avseenden unik och har byggts upp under lång tid. Vårt marknadsfokus har varit framgångsrikt hittills och det är ingenting vi tänker ändra på, säger Kennet Persson. Dessutom är Sapa Heat Transfer den enda aktören på den globala marknaden med en komplett produktportfölj och som kan leverera såväl strängpressade och svetsade rör som rankmaterial. Det vi egentligen levererar är optimerade systemlösningar som är testade och utvärderade efter kundens specifika behov. Att Sapa är på rätt väg inom cvm visar bland annat de mätningar Sapa Profiler gör. Mervärdenas andel av försäljningen, det vill säga allt utom själva aluminiumprofilen, ökar. Även kurvorna för olika parametrar av kpi (Key Performance Indicators), som kundlojalitet, nki (nöjd kundindex) och lönsamheten för mervärdena har pekat uppåt i flera år. Allt är ett resultat av att vi lärt oss förstå kundens behov och utvecklat metoder för det. Där ligger mycket av Sapas framgång, säger Lars Gustafsson. Text Thomas Östberg Samarbete som skapar historia Från första dag tände det till mellan Sapa och Smoke Free Systems, som tillverkar stationer för rökning inomhus. Vinn-vinn-samarbetet har fördjupats och i dag skapar de båda företagen historia tillsammans. # SHAPE 15

16 INBLICK: CVM Det som är bra för oss är bra för Sapa. Så sammanfattar Bo Dolk Pettersson, ansvarig för Product Supply och Utveckling på Smoke Free Systems, samarbetet med Sapa. Smoke Free Systems tillverkar rökstationer där personer kan röka inomhus utan att påverka omgivningen. Den unika lösningen fångar upp röken som sedan filtreras och renas. År 2004 fick företaget kontakt med Sapa genom ett externt konstruktionsbolag som utvecklade en ny modellserie där aluminiumdetaljer skulle ingå. Redan på första mötet med Sapa blev jag imponerad av deras kunnighet och att de var väldigt kundanpassade. När fransk lag två år senare krävde rökstationer med dörrar fördjupades relationen mellan Smoke Free Systems och Sapa. För att möta kraven behövdes den nya modellen sf6000 tas fram på bara några månader. Tidsplanen var något i hästväg. Dessutom höjdes den tekniska svårighetsgraden ordentligt. Och om vi blev försenade skulle vi tappa mot konkurrenterna i Frankrike. Vi hade massor av tveksamheter och frågeställningar, och undrade om vi skulle fixa det. Men med Sapas professionalism och min naivitet som pådrivare så lyckades vi och höll deadline. Det nära samarbetet följer Sapas linje med Customer Value Management och skapade en vinn-vinn-situation, något som Bo Dolk Pettersson ser flera fördelar med. Sapa binder upp kunden med sitt kunnande och blir då automatiskt leverantör. Det i sin tur betyder att Sapa kan påverka produktionen i ett tidigt stadium för att optimera sin egen process. Patrick Massana, säljare på Sapa Profiler, förklarar att sett ur ett annat perspektiv är Sapa lika beroende av Smoke Free Systems och deras framgångar. Sapa har inga egna produkter utan är beroende av att Smoke Free Systems kan sälja sina rökstationer. Precis som dem strävar vi efter ett långsiktigt samarbete och då är det viktigt att vår insats blir marknadsmässigt optimal för kunden. Det gagnar både Smoke Free Systems och oss själva, säger han. Det kunnande vi bygger upp tillsammans har vi nytta av ju mer tiden går; vi skapar en historia ihop, säger Bo Dolk Pettersson. Modellen sf6000 har fått en släkting 16 SHAPE #

17 Miljövänligare isbanor efter Sapasamarbete Polar Bear Company letade efter lättare kylrör till sina mobila skridskobanor utan framgång. Kontakten med Sapa-företaget Remi Claeys Aluminium gav inte bara lättare anläggningar. Bättre och effektivare kylning ingick också i lösningen som blev både billigare och miljövänligare än den gamla. Smoke Free Systems fick 2004 kontakt med Sapa genom ett externt konstruktionsbolag. Sedan dess har de två företagen ett nära samarbete i utvecklingen av nya produkter. Vi är ett företag som har utvecklats kraftigt de senaste åren och Sapa har hängt med på den resan. Nu satsar vi utanför Europa och även där ser jag Sapa som en given leverantör, säger Bo Dolk Pettersson på Smoke Free Systems. i sf4000 och tillsammans arbetar företagen på fler modeller i serien. Vi är ett företag som har utvecklats kraftigt de senaste åren och Sapa har hängt med på den resan. Nu satsar vi utanför Europa och även där ser jag Sapa som en given leverantör. Vi håller på med en japansk satsning och bygger upp en struktur i Asien och då är det en trygghet att veta att Sapa är världsomspännande och kan följa med. Trots de storslagna planerna långt utanför landets gränser är ändå de personliga relationerna kärnan i samarbetet förklarar Bo Dolk Pettersson. Personkemi är a och o. Sapas tekniska service och säljare är inte säljare i vanlig bemärkelse. De är relationsbyggare, säger han. TEXT HENRIK EMILSON FOTO Kjell Israelsson Skridskorinkar är en viktig del av jultraditionerna i Belgien. I varje större stad finns det i juletid konstfrusna utomhusbanor. Polar Bear Company, ett av isbaneföretagen, började för några år sedan fundera på om det inte gick att minska vikten i de stora rörmattor som de rullar ut varje år. Företagt sökte därför en ny lösning för rören som transporterar kylmediet. Men Polar Bear hittade inga bra alternativ på marknaden. En säljare på Sapa-företaget Remi Claeys Aluminium hörde talas om problemet och föreslog något helt nytt: svetsade aluminiumrör. Lösningen som Sapa tog fram tillsammans med kunden innebar att väggtjockleken på rören, som var 20 millimeter i diameter, kunde minskas från 1,5 millimeter till en millimeter, något som även minskade materialåtgången, vilket är positivt för både miljö och ekonomi. Men att anläggningarna blev lättare var viktigast. De är sex meter långa och tunga att hantera, säger Stefan van Loocke, Polar Bears ägare. Andra fördelar för företaget är att produktion med svetsteknik är snabbare och därmed billigare. Metoden ger också ett homogenare material som tillsammans med den minskade tjockleken ger en bättre och effektivare kylning. Dessutom medförde den minskade vikten förstås billigare och miljövänligare transporter. Den lösning vi arbetade fram är bättre på alla sätt. Anläggningarna väger mindre, är billigare och lättare att arbeta med. Jag är mycket nöjd, säger Stefan van Loocke. Hubbe Vanneste, säljansvarig på Sapa, tycker att projektet är ett bra exempel på cvm. Allt bygger på kommunikation med kunden. Från att kartlägga behov och hela processen till tekniska lösningar och färdiga produkter. cvm har alltid varit viktigt för oss och handlar om mycket mer än att hitta lägsta pris. Kunden måste vara med hela vägen: från val av profil och bearbetningsmetod till produktionsprocess och i vissa fall även design av en ny produkt. Det är det bästa sättet att skapa långsiktiga kundrelationer, säger han. TEXT Thomas Östberg I Belgien är skridskorinkar en del av jultraditionen. Företaget Polar Bear Company levererar mobila banor. # SHAPE 17

18 INBLICK: FRANKRIKE VERTIKALANLÄGGNING i världsklass I år firar man 30-årsjubileum på Sapa Profilés i Pugetsur-Argens i södra Frankrike. Och med den nya vertikala lackeringsanläggningen blir födelsedagskalaset färggladare än vanligt. 18 SHAPE #

19 # SHAPE 19

20 INBLICK: FRANKRIKE SAPA ÄR INTE bara Frankrikes största tillverkare av strängpressat aluminium, utan har dessutom den största anodiseringsanläggningen och sedan 2008 en av de största vertikala lackeringsanläggningarna. Tack vare den nya, toppmoderna anläggningen kan Sapa nu ta fram exakt de färgnyanser som arkitekterna vill ha, enligt Patrick Picard, vd på Sapa Profilés Puget sa. Vi har den bästa tekniken och en av de nyaste vertikala anläggningarna i världen. Vi kan erbjuda hög kvalitet, flexibel packning och fullständig kostnads- och kvalitetskontroll, och vi tror att detta är faktorer som attraherar potentiella kunder. Vi har dessutom lagt till extra lagerkapacitet för att kunna spara outsourcade jobb, så att vi kan leverera profilerna i rätt tid till våra externa kunder, säger han. Efterfrågan på ytbehandlade produkter ökar allt mer. Eftersom en del av Sapas konkurrenter har lagt ner sina fabriker i Frankrike har Puget tagit över många av deras kunder. Sapas anläggningar i Italien och Spanien har inga egna lackeringslinjer, så de kommer att skicka sina profiler till Frankrike för lackering åt sina franska kunder. Patrick tror dessutom att den nya anläggningen kommer att resultera i fler beställningar från andra aluminiumprofilanvändare, tack vare den höga kvaliteten och det attraktiva priset. Beslutet att investera i den vertikala lackeringsanläggningen togs 2006, då efterfrågan på lackerade profiler översteg den dåvarande kapaciteten. Anläggningen stod färdig i september 2008, och produktionen startade i december samma år. Prislappen på nio miljoner euro gör den till Sapa-koncernens största investering under DEN TIDIGARE HORISONTELLA anläggningen kunde hantera 225 standardfärger och hade en lackeringskapacitet på två miljoner kvadratmeter. (1) VERTIKALLACKERING En vertikal lackeringsanläggning är ändamålsenligt uppbyggd, med mycket naturligt ljus som ger en luftig känsla. Produktionschefen José Arenas beskriver den jämna och kontinuerliga lackeringsprocessen så här: Aluminiumprofilerna anländer och placeras på ett transportband av operatörerna, som gör ett hål i varje profil. (1) Profilerna lyfts upp i vertikalt läge med hjälp av krokar. (2) Sedan genomgår profilerna en kemisk behandling i en appliceringstunnel. Denna behandling är helt kromfri, vilket gör den skonsam mot miljön. Profilerna körs sedan genom en tork i 15 minuter. Aluminiumprofilerna fortsätter till en av två lackeringsboxar. Där pulverlackeras de med hjälp av färgpistoler som rör sig upp och ner 11 meter. Profilerna roteras sedan och sprayas med färg igen, för att alla ytor ska få ett jämnt lager, oberoende av profilens form. (3) Sedan körs profilerna över infraröda paneler för att färgen ska fixeras. Profilerna placeras i ugnar med en värme på omkring 200 C, där färgen fixeras och härdas permanent. Sedan sänks profilerna ner i horisontellt läge igen och flyttas till en angränsande plats för att förberedas för leverans. Operatörerna delar upp de lackerade profilerna enligt beställningarna, packar dem enligt kundens önskemål (till exempel förser dem med skyddsplast), och lägger dem i lådor eller kartonger enligt kundens specifikationer. Packavdelningen ligger i anslutning till två stora portar, där lastbilar kör in för att hämta upp varorna för transport. Tidigare skedde packningen separat på ett annat ställe, vilket medförde avbrott i arbetsflödet. Det var långsammare, mer arbetsintensivt och ostabilt, förklarar José. Nu tar hela processen, från laddning till packning, bara fyra timmar med 17 operatörer per skift. (4) 20 SHAPE #

Shape SNYGG. snabb OCH SIDAN3 EXPANSION I ASIEN MED SAPA BTG. EFTERFRÅGAN ökar PÅ STORA PROFILER DAG HOLMGREN DESIGNER OCH ALUMINIUMAMBASSADÖR

Shape SNYGG. snabb OCH SIDAN3 EXPANSION I ASIEN MED SAPA BTG. EFTERFRÅGAN ökar PÅ STORA PROFILER DAG HOLMGREN DESIGNER OCH ALUMINIUMAMBASSADÖR Shape En tidning från Sapakoncernen # 1 2011 EXPANSION I ASIEN MED SAPA BTG EFTERFRÅGAN ökar PÅ STORA PROFILER DAG HOLMGREN DESIGNER OCH ALUMINIUMAMBASSADÖR MOT NYA HÖJDER med byggen I ISTANBUL snabb OCH

Läs mer

Full fart framåt MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN

Full fart framåt MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN Shape En tidning från Sapakoncernen Nr 1 2005 MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING Full fart framåt BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN KRAFTTAG I KINA KLARAR ÖKAT ENERGIBEHOV

Läs mer

Shape TUFFT JOBB MED TUFF BIL BALK I ALUMINIUM UPPFYLLDE VOLVOS HÖGA SÄKERHETSKRAV RULLSKIDA GER RÄTTA ÅKKÄNSLAN KINA NY STORMAKT INOM HÖGTEKNOLOGI

Shape TUFFT JOBB MED TUFF BIL BALK I ALUMINIUM UPPFYLLDE VOLVOS HÖGA SÄKERHETSKRAV RULLSKIDA GER RÄTTA ÅKKÄNSLAN KINA NY STORMAKT INOM HÖGTEKNOLOGI Shape En tidning från Sapakoncernen # 2 2006 RULLSKIDA GER RÄTTA ÅKKÄNSLAN KINA NY STORMAKT INOM HÖGTEKNOLOGI FORSKNING I FOKUS I FINSPÅNG TUFFT JOBB MED TUFF BIL BALK I ALUMINIUM UPPFYLLDE VOLVOS HÖGA

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Nolato Magasin. Framgång i Kina för Nolato. Ny kundstrategi grund för val. Hårda krav för motorsågar. Nr 10. Juni 2003

Nolato Magasin. Framgång i Kina för Nolato. Ny kundstrategi grund för val. Hårda krav för motorsågar. Nr 10. Juni 2003 Nolato Magasin Nr 10. Juni 2003 Framgång i Kina för Nolato På mindre än tre år har Nolato Beijing utvecklats från noll till 450 anställda. Med flexibla produktionslösningar och hög kvalitet har man fått

Läs mer

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012

årsredovisning 2012 Pr ofi lgruppen 2012 årsredovisning 2012 PROFILGRUPPEN PÅ 60 SEKUNDER ProfilGruppen på 60 sekunder ProfilGruppen levererar profiler och komponenter i aluminium, alltid skräddarsydda för kundens behov. Vår kärnkompetens är

Läs mer

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG

JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG NUMMER 01 juni 2012 A N S I K T E N A B A K O M V A R U M Ä R K E T JAG TROR ATT MÄNNISKOR ÄR DEN VIKTIGASTE TILLGÅNGEN FÖR ALLA FÖRETAG Tomas Johansson VD Dahl Sweden HISTORIEN BAKOM tinos paros FAMILJENS

Läs mer

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror Midroc 2.2011 Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas

Läs mer

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider Cadcrafts lösning var en revolution hos oss Pär Hammar, NordDesign Kök TTS SIKTAR HÖGT Cadcraft visar vägen Ljuset kommer från Fagerhult Cadcraft i pole position i designracet Tema Integration så rustar

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc Midroc 2.2012 Mer än du tror Sunt förnuft lade grunden till Midroc Enkla lösningar ger stora resultat på Alucrom Tänk om......tänk nytt, tänk önskat läge Ledare Foto: Hans Berggren Innehåll Inledning Genom

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

De här nio är bättre än du

De här nio är bättre än du en tidning om produktutveckling & teknikinformation # 2 2010 De här nio är bättre än du Fokusera på det du gör bäst och låt någon annan sköta resten 1 Grönt med ekodesign 1 Flyt för C.M. Hammars livräddare

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

HISSGRUPPEN OCH I.T.K. KOMBINATIONSAFFÄR SKAPAR PLATTFORM FÖR TILLVÄXT BJÖRNBERGSGRUPPEN ORDNING OCH REDA GER FÖRDEL I BRANSCH MED SMÅ MARGINALER

HISSGRUPPEN OCH I.T.K. KOMBINATIONSAFFÄR SKAPAR PLATTFORM FÖR TILLVÄXT BJÖRNBERGSGRUPPEN ORDNING OCH REDA GER FÖRDEL I BRANSCH MED SMÅ MARGINALER En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos nr 10 december 2013 BERG PROPULSION FRÅN KONKURSBO TILL GLOBAL EXPANSION HISSGRUPPEN OCH I.T.K. KOMBINATIONSAFFÄR SKAPAR PLATTFORM FÖR TILLVÄXT BJÖRNBERGSGRUPPEN

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

#35. DSV intar de amerikanska vägarna och broarna. Returburkar. Se DSV:s nya. Road-divisionen gör en. Avgång varje dag!

#35. DSV intar de amerikanska vägarna och broarna. Returburkar. Se DSV:s nya. Road-divisionen gör en. Avgång varje dag! #35 moves DSV intar de amerikanska vägarna och broarna Min sommar Returburkar minskar CO 2 Se DSV:s nya huvudkontor Road-divisionen gör en storsatsning: Avgång varje dag! INNEHÅLL På väg. Road i USA siktar

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning

Innehåll. Årsredovisning Securitas årsredovisning 2007 Innehåll Inledning 3 Om Securitas 5 2007 i sammandrag Koncernen 6 VD-ord 8 Våra tjänster 0 Kundcase handeln Kundcase bevakade bostadsområden 2 Marknad 4 Kundcase bilhandeln

Läs mer