Hydrogel- eller silikonhydrogelmaterial?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hydrogel- eller silikonhydrogelmaterial?"

Transkript

1 VETENSKAPLIG TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING NORDIC Nr Kan kontaktlinser stoppa myopiprogressionen? Möte med Optikerförbundet Profilen: Bertil Sterner Hydrogel- eller silikonhydrogelmaterial?

2 Innehåll Nr 4/ LEDARE Mångfald NYHETER I KORTHET OUTLOOK Does your patient wear protection Referat från BCLA Nicola Logan Kan kontaktlinser verkligen stoppa myopiprogressionen? Referat från BCLA Patrick Caroline Barn och orthokeratologi NYHETER I KORTHET MÖTE MED OPTIKERFÖRBUNDET VETENSKAP Vilka material är bäst för dagbruk NYHETER I KORTHET PROFILEN Bertil Sterner KONTAKTOLOGI SKLF:S RESESTIPENDIUM 2005 Reseberättelse från Sydafrika BERTIL STERNERS DOKTORSAVHANDLING EXAMENSARBETE Synliga förändringar på ögat under en månads användning av PureVision PRODUKTNYTT SKLF Information från SKLFs styrelse Kalendarium Medlemstidning för Sveriges Kontaktlinsförening ANSVARIG UTGIVARE OCH REDAKTÖR: Kurt Östlund, ordförande SKLF tel , SKRIBENTER I DETTA NUMMER: Anita Robertson, Bengt Nordberg, Emma Trulsson, Jan Bergmanson, Johan Östlund, Jose A: Ors, Kurt Östlund, Marina Andersson, Patrik H:Benz, Olof Nesterud ANNONSBOKNING: Display i Umeå, tel Patrik Sandström, Johan Sandberg, PRODUKTION/PROJEKTLEDNING: Citat Journalistgruppen Strandbergsgatan 20 Box 30159, Stockholm tel Projektledare: Ingrid Båvsjö, SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING: Isafjordsgatan 22 B, 5 tr Kista tel , fax ANNONSÖRER I DETTA NUMMER: Advanced Medical Optics, CIBA Vision Nordic, Consol AB, Cooper Vision Nordic AB, Nordiska Lins AB, Specsavers Blic Franchise AB, SRAT, Topcon Scandinavia AB. OMSLAGSFOTO: SCANPIX

3 Mångfald! Nyligen deltog SKLF:s styrelse i ett gemensamt sammanträde med Optikerförbundets styrelse. (Se referat på sidan 14.) Optikerförbundet har tillsammans med Optikbranschen sedan flera år drivit tesen att branschen ska enas, vilket också framgår av deras tryckta vision. Jag har inte sett någon särskilt stor fördel med detta, det är ju inte en fackförening som ska kämpa mot en arbetsgivarorganisation. Faktum är att åtminstone de legitimerade optikerna redan är enade i ett enda förbund, Optikerförbundet. Rent praktiskt märktes detta till exempel vid Socialstyrelsens remissomgång förra året, där Socialstyrelsen hade samråd just med Optikerförbundet och Ögonläkarföreningen, vilket var bra. SKLF är en ren intresseförening i likhet med andra intresseföreningar, exempelvis Svenska Sällskapet för Optometri. Att kontaktlinsvetenskapen har framkallat ett särskilt intresse bland optiker och ögonläkare beror främst på att kontaktlinsverksamheten har ett rent medicinskt moment och följer Socialstyrelsens fastlagda regler. De som utövar kontaktlinstillpassning har därför en speciell anledning (borde i alla fall ha) att ständigt vara uppdaterade på nya material, nya linskonstruktioner, nya metoder för behandling av komplikationer, med mera. Genom SKLF har kontaktlinspraktikerna skapat ett kraftfullt forum för att sprida kunskaper om ny forskning, nya produkter, risker med kontaktlinser och så vidare. Utbyte av kliniska erfarenheter mellan kollegor i samband med konferenser och kurser, via SKLFs hemsida och via medlemstidningen Nordic Vision är något som alla borde ta vara på. Var och en som har någon kontakt med kontaktlinser, även assistenter, borde sträva efter att ständigt hålla sig uppdaterade i ämnet. Det är bra för allmänheten, optometrins rykte och för möjligheten att leva på verksamheten. Intresseföreningen bidrar till att olika ämnen fördjupas och kunskaper förbättras. Ju fler intresseföreningar, desto bättre. Optikeryrket som sådant bör dock ha ett gemensamt ansikte mot myndigheter och andra branscher Optikerförbundet. Jag tror på mångfald, inte enfald. Alla människor är olika, har olika intressen och prioriteringar och satsar på det som känns angeläget. I SKLF får alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd, lyssna på andra och utöva mångfald. Därför är det ett privilegium att få vara ordförande i en organisation som inte styrs eller påverkas av stora yttre ekonomiska intressen, utan själv bestämmer över sin verksamhet. SKLF har cirka 1100 medlemmar, där den absolut övervägande delen är legitimerade optiker. Ögonläkarna utgör cirka fem procent av medlemmarna. Om inte vi medlemmar hade något kontaktlinsintresse skulle SKLF inte existera. Det är vi medlemmar som utgör föreningen. Den dag vi inte längre vill ha en förening kommer den att läggas ned. Vad som då händer med kontaktlinsvetenskapen i Sverige kan man bara spekulera i. Håll samman! MÄSTER BJÖRN Kurt Östlund Ordförande i Sveriges Kontaktlinsförening NORDIC VISION

4 NYHETER I KORTHET Spridning av Acanthamöba keratit Tiger Woods opererad Enligt PGA:s (Professional Golfers Association) hemsida genomgick det amerikanska golfproffset Tiger Woods, rankad etta i världen, sin andra refraktiva laseroperation mot myopi i maj Den första refraktiva kirurgin på golffenomenet gjordes för åtta år sedan. (BCLA News Update, ) Förlikning mellan Bausch & Lomb och Alcon I juni i år lämnade Bausch & Lomb in en stämningsansökan mot Alcon Laboratories, Inc., för att få stopp på en annonskampanj som man ansåg innehöll felaktiga och missledande påståenden om ReNu Multi- Plus multi-purpose solution kontaktlinsvätska samt andra kontaktlinsvätskor. Stämningen inkluderade även krav på ersättning för förlorad försäljningsintäkt orsakad av Alcons vilseledande påståenden, samt krav på annonsering med en dementi. I centrum står Alcons vitt spridda användning av ett röd/gul/grön-färgat schema som visar resultat från tester av korneal färgning (staining) med olika typer av kontaktlinser och vätskor i en-flaskesystem. Alcon kommunicerar med detta schema, att en kombination av lins och vätska i grönt fält är säkra, gula kombinationer innebär en varningssignal, medan röda kombinationer är osäkra och bör undvikas. Två månader senare enades företagen om en förlikning. Stötestenen var användningen av den färgkodade uppställningen som ANDRE PICHETTE The American Journal of Opthalmology publicerade den 12 juni online en retrospektiv studie på 55 fall av Acanthamöba keratit i samband med kontaktlinsanvändning. Fallen hade diagnosticerats mellan 2003 och 2006 vid University of Illinois i Chicago. Av 38 infekterade patienter med komplett kontaktlinsdata använde 35 mjuka hydrofila kontaktlinser. I jämförelse med en kontrollgrupp var Complete MoisturePlus fem gånger vanligare som desinfektionsmedel i gruppen med infektion. Som tänkbara riskfaktorer för spridningen nämndes desinfektionsvätskans ineffektivitet, utebliven gnuggning av linserna och duschning med linserna i ögonen. Även miljöaspekter, som minskning av desinfektionsmedel i dricksvatten, kan ha bidragit till amöbans överlevnadsförmåga i vanligt kranvatten. Det inträffade har lett till spekulationer om huruvida försäljningsökningen av endagslinser i USA kan ha påverkats av ovanstående negativa publicitet. Efter det senaste utbrottet av Acanthamöba keratit i USA återkallar AMO Complete MoisturePlus. (Se separat notis.) visade skillnader i superficial punctate transient corneal staining, som observerats i doktor Gary Andraskos forskning. För att tillmötesgå Bausch & Lombs ifrågasättande av det röd/gula färgschemat i doktor Andraskos corneal staining grid, har Alcon gått med på att ändra det färgschema som använts i deras marknadsföringsmaterial. Meningen med användningen av färgschema i Alcons material var aldrig att kommunicera att kombinationen lins/vätska, som var designad röd eller gul, skulle betyda fara eller varning och inte heller att visa en ökad risk för infektion. Flera faktorer kan bidra till ökad risk för hornhinneinfektion och parterna medger att det inte finns några kliniska bevis för att den corneal staining som observerats av doktor Andrasko skulle öka risken för infektion. I och med överenskommelsen har stämningen dragits tillbaka utan att någon form av ersättning utgått från någondera parten. Sigill för UV-filter The World Council of Optometry (WCO) har belönat Johnson & Johnsons Acuvue, Acuvue Advance och Acuvue Oasys med WCO Global Seal of Acceptance för dessa linsers UV-absorberande förmåga. (BCLA News Update, ) LASIK-opererade får bli piloter US Air Force har ändrat sin inställning till refraktiv kirurgi (LASIK) och accepterar nu även flygelever som genomgått LASIKoperation. Tidigare fanns en restriktion för piloter som låtit sig opereras när det gällde höga höjder och avancerad flygning. Restriktionerna har nu hävts sedan det visat sig att opererade ögon inte är mer skadeutsatta än andra ögon vid till exempel utskjutning ur planet. (BCLA News Update, ) Carl Zeiss Vision ny organisation i Sverige År 2005 bildades den internationella koncernen Carl Zeiss Vision genom sammanslagning av Carl Zeiss affärsområde för glasögonglas och SOLA International. Från och med 1 juli 2007 ansvarar Carl Zeiss AB för Carl Zeiss Visions sortiment i Sverige. Optoteam AB, som förvärvades av Carl Zeiss AB i juli 2006 och Carl Zeiss AB kommer gemensamt att ge den svenska marknaden support och service för Carl Zeiss Visions varumärken. Affärsområdeschef för den nya organisationen är Flemming Andersen. Telefon NORDIC VISION

5 NYHETER I KORTHET Ny behandling av vertikal strabism: Decentrerad IOL Sex patienter (11 ögon) med vertikal strabism opererades för cataract. Patienternas medelålder var 66 år och den vertikala tropin var 7,3 prismadioptrier i genomsnitt. Den inopererade linsen var asymmetrisk och placerades decenterad framför pupillen. Två år efter operationen hade den vertikala deviationen minskat till 1,3 prismadioptrier i Ögonsjukdomar ökar risken för att dö i förtid genomsnitt utan att några koma-liknande aberrationer registrerades. Decentrationen av den inopererade linsen var 0,52 mm (+-0,29). (H. Nishimoto, et al, New approach for treating vertical strabismus: Decentered intraocular lenses. J Cataract Refract Surg, 2007; 33:993-8) Ökad risk för infiltrat i kornea vid dygnet-runt-bruk av silikonhydrogellinser I senaste numret av Optometry and Vision Science, publiceras en studie om risken för infiltrat i kornea vid dygnet-runtbruk av silikonhydrogellinser. En retrospektiv undersökning på tolv månader av 6245 patienter som bar lotrafilcon A kontaktlinser (Air Optix) dygnet runt visade att 2,5 procent hade symptom på linsrelaterade korneala Äldre människor med cataract eller andra åldersrelaterade ögonsjukdomar, som senil makuladegeneration, är mer utsatta för en för tidig död enligt en studie som publicerats i senaste numret av Archives of Opthalmology (juli). Forskare vid the Centre for Vision Research at the University of Sydney undersökte sambandet mellan visuella defekter, som cataract och makuladegeneration, och dödligheten på lång sikt hos 3654 personer på 49 år och äldre. Vid cataract kunde man förutspå en ökad dödlighet på alla över 49 år och vid senil makuladegeneration kunde detta förutspås på personer mellan 49 och 74 år. Antagligen var dödligheten lika för alla i gruppen över 74 år. (Cugati S et al. Archives of Ophthalmology 2007:125: ) Optometrister i Storbritannien får rätt att förskriva terapeutiska preparat The Department of Health i Storbritannien har tillkännagivit att optometrister kommer att få en individuell utbildning i förskrivning av medicinska preparat. För närvarande har optometrister rätt att använda terapeutiska läkemedel för att behandla icke synhotande tillstånd såsom konjunktivit, blefarit, mindre trauma och torra ögon. De kan nu fortbilda sig och registreras som Additional Supply Specialists, vilket ger dem tillgång till ett bredare spektrum av terapeutiska preparat. Som medarbetare till en allmänläkare eller oftalmolog kan de förskriva olika typer av mediciner. För detta krävs emellertid ytterligare fortbildning och praktik. Förändringen välkomnas av the General Optical Council, College of Optometrists och Royal College of Ophthalmologists. (BCLA News Update, ) infiltrat. Dagligt bruk med silikonhydrogellinser ger i princip inga infiltrat alls. Som bidragande orsak till besvären nämndes patientens ålder, graden av korrektion samt överskridande av den schemalagda bärtiden. (Chalmers RL et al. Optometry and Visual Science, 2007:84: ) Ökad tillväxt av den globala kontaktlinsmarknaden Den globala kontaktlinsmarknaden förutspås en snabb tillväxt enligt The Contact Lens and Solutions Global Strategic Report, publicerad av marknadsföretaget Global Industry Analysts. Omsättningen beräknas till 6,7 miljarder dollar år Det är främst i Asien som tillväxten kommer att vara stor. Hälften av dagens 125 miljoner kontaktlinsbärare världen över beräknas ha bytt till silikonhydrogellinser inom 4 5 år. Vätskemarknaden som nu omsätter 1,6 miljarder dollar kommer att ligger kvar på samma nivå. (BCLA News Update, ) AMO återkallar Complete Moisture- Plus AMO återkallar Complete Moisture- Plus multi-purpose solution eftersom vätskan har kopplats till ett utbrott av Acanthamöba keratit hos bärare av mjuka kontaktlinser i USA. En talesman för US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sade att det fram till nu (19/7 2007) hade rapporterats 102 fall av Acanthamöba keratit i USA och att ingen annan kontaktlinsvätska kunde kopplas till infektionerna. Konsumenterna har uppmanats att sluta använda vätskan, kasta bort den samt byta ut linserna och förvaringsdosan. Man rekommenderade även kontaktlinsbärarna att gnugga och skölja sina linser för att minska risken för infektion. The Wall Street Journal kopplade orsaken till utbrottet till nyligen utfärdade bestämmelser från US Environmental Protection Agency om att desinfektionsnivån i vanligt kranvatten måste sänkas av miljöskäl, vilket kan ha lett till en ökad mängd Acanthamöba i kranvattnet. Enligt Associated Press har AMO stämts i Kalifornien på grund av misstanken om att man har försökt att dölja vätskans verkliga effektivitet. I augusti gick FDA ut med en varning till de konsumenter som, trots AMO:s frivilliga återkallning, fortfarande använde Complete MoisturePlus. (BCLA News Update, ) NORDIC VISION

6 OUTLOOK JAN BERGMANSSON Does your patient wear protection? Earlier this year I presented a case for the protection from ultraviolet radiation (UVR), which can cause serious harm to the cornea, crystalline lens and stem cells in the conjunctiva. Now I am back on the same subject again! Yes, it is summer and we all need to exercise more caution, especially on sunny days and when out on the water. However, there are patients that are particularly vulnerable to this toxic radiation and we, the practitioners, must prescribe the appropriate protection. I recently came across in our clinics three special cases where necessary UVR protection had not been provided, which makes for deficient patient care and is the rational for this article. The most important UVR filter in the eye is the crystalline lens and when this organ is removed in cataract surgery and not replaced by a UVR blocking intra-ocular lens (IOL) the patient must be prescribed protection by other means. It is true that most of the time patients have an IOL implanted when undergoing cataract surgery and that in 99 per cent of these cases the implant has an efficient UVR filter formulated into the plastic. However, there are times when an IOL is contraindicated or when it was not provided. This is not common but it does happen and over the last two months I have seen three patients in this situation. They were aphakes with no IOL and their previous practitioner had not prescribed UVR protection nor counseled them on their vulnerability to trauma from ambient radiation. There is some debate in literature as to whether UVR gets to the retina in sufficient quantities in the intact eye to cause harm. For instance, does age-related macular degeneration have a UVR etiology? It has been shown, in our laboratory, that only 1 to 3 per cent of the UVR reaches the retina. Is this enough to cause harm? Even in a lifetime? Personally I do not think this has been proven yet but this is no reason for not prescribing UVR protection to your patients. My insights tell me that prevention of radiation trauma to the cornea, crystalline lens and corneal and conjunctival stem cells are sufficiently compelling reasons for taking a proactive action in the health care of your patients. Patient with epikeratophakia. This patient was born with congenital cataract and did not have an IOL implanted when the cataract surgery was performed. However this was to a degree compensated by the epikeratophakic procedure. In her case we prescribed an approximately +5,00 diopter silicon hydrogel lens with a UVR blocker. The patient had nystagmus and the large diameter of the soft lens helps stabilize the lens on the cornea. However, when the crystalline lens is missing the realities for the retina have changed dramatically. The eye has then lost its best UVR filter and the retina is very easily traumatized by this toxic radiation. The exposed aphakic eye will suffer from a solar retinitis, which practically always is resulting in a permanently reduced visual acuity. The cornea, the sole remaining ocular filter, transmits 90 per cent of the UVR at 350 nm and absorbs only 50 per cent at 310 nm. This is inadequate to protect the retina, which in the aphake has a lower damage threshold than the cornea. In other words, photoretinitis will occur before photokeratitis. Therefore, we must add to the limited protection the cornea offers. In the US the failure to provide the required protection would be considered negligent care and not meeting current medical standard of care. Such negligence may result in a malpractice suit, if a patient suffers visual loss from solar retinitis. The three cases I saw were all aphakic but for different reasons, which serves to remind us that there are multiple contraindications to IOLs. One patient had his cataract surgery before phaco-emulsification was the procedure of choice. The second patient had a history of uveitis and the third patient had her congenital cataracts removed at a very early age. As is mostly the case, contact lenses is the preferred corrective option for the aphakic patient and that was also the case with the patients I saw. However their previous eye care practitioner had not provided UVR protection in any form and that inadequacy prompted this clinical communication. We must not ignore the special needs of our aphakes. It is true that many of our aphakic patients have other health issues that may deflect our attention. Perhaps you received 6 NORDIC VISION

7 OUTLOOK JAN BERGMANSON your UVR information at school but that was too long ago to remember! As practitioners responsible for the well being of our patients, we are not entitled to forget. You probably didn t forget and in that case this article will serve as a gentle reminder not to ignore the needs of the aphake! You may recollect my UVR article earlier this year where I question the wisdom of focusing on clinical issues promoted by marketing divisions of industry. Grade 1 corneal and conjunctival staining and ocular redness may induce interesting and passionate debate between different interest groups. BUT there is no scientifically supported proof that we lose vision from these physiological responses. Solar retinitis, on the other hand, is a known killer of good eyesight. Explain to me why the UVR hazard is ignored at meetings such as BCLA! I am pleased to say that it was a topic at the last SKLF meeting in Gothenburg! However, the point with this communication is to remind my colleagues in practice that certain patients must be provided UVR protection the aphake is one of them. This is not new knowledge but based on information that has been available in literature for decades. Other candidates for special consideration with regards to UVR protection include patients on medication such as antibiotics and people on certain diets that are known to contain photosensitizing compounds (Table 1). Two of my aphakic patients were prescribed high Dk gaspermeable lenses with a UVR blocker. Since the aphakic correction typically involves high powered plus lenses, the high Dk gaspermeable material makes good sense. Do not forget to have the lens lenticulated and a minus carrier helps the lens to center. Unfortunately UVR blocking silicon hydrogels are not yet available on the US market in the powers needed to fully correct the aphake and this makes the soft lens a less attractive choice to the gaspermeable lens. This is because I want the UVR filter in front of the eye at all waking hours exactly the same protection the crystalline lens offers. When UVR blocking contact lenses are not available or desirable, spectacles with the splinter proof and UVR filtering polycarbonate lenses are a great choice. Alternatively one can prescribe a UVR blocking silicon Table 1.Photosensitizing agents Drugs/Compounds Edibles Anesthetics (Procaine Group) Neuroleptics Carrots, Wild Antimalarials Parsnips Celery Barbiturates Pyridine Citrus Fruits Cedar Oil Quinidine Clover Chlorotetracycline (Aureomycin) Salicylates Lady s Thumb (Tea) Ciprofloxacin Sulfonamides Lime Oil Corticosteroids, Topical Tetracyclines Mustards Doxycycline Tricyclic Antidepressants Smartweed (Tea) Lavendar Oil hydrogel contact lens in highest available power and provide the remainder of the correction in spectacles. This avoids the cosmetic dilemma of wearing thick plus lenses. Incidentally, my patient with a history of congenital cataracts had been treated with an epikeratophakic procedure, which means that she had received an implant of donor tissue shaped as a plus lens. Therefore, she only needed a correction of D. She also had horizontal nystagmus, which is not uncommon in patients with congenital cataract, and for this reason the contact lens a UVR blocking silicon hydrogel is the only realistic choice, unless contact lenses are contra-indicated. Spectral transmittance of the rabbit cornea. The corneal (red) transmittance curve shows a cut off about 395 nanometers and at 310 nanometers more than 50 % is transmitted, while the crystalline lens (green) has a distinct cut off at 370 nanometers and at 390 nanometers it is transparent to 50 % of the UVA. This means that in the aphakic and unprotected patient both UVA and UVB will be transmitted to the retina, which is very vulnerable to these toxic rays. Therefore, UVR protection must be prescribed for the aphake. References 1. Ham, W. T., Mueller, H., Ruffolo, J., Guerry, D. and Guerry, R. A. Action spectrum for retinal injury from near-ultraviolet radiation in the aphakic monkey. Am. J. Ophthalmol. 93, (1982). 2. Zuclich, J. A. Ultraviolet induced damage in the primate cornea and retina. Curr. Eye Res. 3, (1984). 3. Bergmanson, J., Soderberg, P.G. The significance of ultraviolet radiation for eye diseases. Ophthal. Physiol. Opt. 15, 83,85 (1995). 4. Bergmanson, J. Sheldon, T. M. Ultraviolet radiation revisited. CLAO J. 23, (1997). NORDIC VISION

8 OUTLOOK REFERAT JAN BERGMANSON FRÅN BCLA Referat från BCLA Clinical Conference, Manchester, Doktor Nicola Logan, PhD, Aston University, Birmingham, England. Kan kontaktlinser verkligen stoppa myopiprogressionen? Nicola Logan Nicola Logan tog sin examen i opto - metri 1993 vid Aston University i Birmingham. Hon gjorde sitt första praktikår på The Royal Liverpool University Hospital. Därefter återvände hon till Aston University för att forska om etiologi och utveckling av myopi, under ledning av professor Bernard Gilmartin. Sin filosofie doktorsexamen (PhD) tog hon 1997 och fortsatte sedan att forska inom samma område i samarbete med Birmingham Children s Hospital. Doktor Logan är nu lärare vid Aston University och huvudansvarig för forskningen med titeln the Aston Eye Study, en epidemiologisk studie för att undersöka förekomsten av myopi och liknande biometriska tillstånd i West Midlands. Myopi är en vanlig och tämligen komplex åkomma med en synnerligen stor ekonomisk och social betydelse för de drabbade, inte minst för den individ som har höga dioptrital. Med de tecken som nu pekar på en generell ökning av myopin har också intresset för möjligheterna att begränsa dess progression hos barn ökat. Huruvida myopiprogressionen ökar genom användandet av kontaktlinser jämfört med glasögon är något som måste klaras ut särskilt noggrant när vuxna tillpassas med mjuka linser. Ökning av myopin vid användning av mjuka kontaktlinser rapporterades redan på 1970-talet. Anledningen till detta antogs vara det kornealödem som i flertalet fall uppstod på grund av syrebrist i kornea. Detta berodde i sin tur på dåtidens mjuka linsers begränsade syretransmission. Nämnda komplikation har nu praktiskt taget utraderats genom introduktionen av silikonhydrogellinserna, vilka har en hög syretransmission. Nyligen gjorda studier i ämnet bekräftar dock antagandet att myopi ökar med bärandet av vanliga mjuka linser. I motsats till den ursprungliga hypotesen att mjuka linser ökar myopin, har man i stället framfört åsikten att stabila gaspermeabla linser faktiskt kan reducera myopin hos barn. Resultatet från kliniska studier är dock tvetydiga. De senast gjorda kliniska undersökningarna ger i allmänhet inga tydliga bevis för att användandet av stabila gaspermeabla kontaktlinser utgör en metod för att stoppa progressionen av myopi. I flera nyligen publicerade studier har tesen framförts att bifokala eller progressiva glasögonglas skulle minska progressionen av myopi. Teorin bakom detta är att en minskad ackommodationsansträngning genom plusglas på nära håll förbättrar ackommodationsprecisionen, vilket i sin tur minskar risken för att oskärpa på retina skulle bidra till en ökning av ögats längd. En osäkerhetsfaktor i denna slutsats är emellertid att man inte kunde vara säker på vilken del av glasögonglaset barnet verkligen tittade genom på nära håll. Detta innebär att resultatet av användningen av bifokala eller progressiva kontaktlinser, med en påtvingad additionsstyrka vid allt närseende, kan bli mer utslagsgivande eftersom barnen ifråga inte kan ta ut linserna lika enkelt. Referent: Kurt Östlund 8 NORDIC VISION

9 OUTLOOK JAN BERGMANSON Syre + yta + design Linser som låter ögonen andas för alla * Tillpassa AIR OPTIX TM och se skillnaden i kundens ögon AIR OPTIX släpper igenom mycket syre, ögonen känns inte torra, en slät yta och en asfärisk linsdesign ger komfort och bra synskärpa. En kombination av 5 olika diameter, 12 baskurvor och sfäriska styrkor från 20,0 till + 20,00 gör att du kan erbjuda kontaktlinser med hög syretransmission till nästan alla linsbärare och de behov som deras livsstil kräver. * När- eller långsynta med upp till 20 dioprier eller personer med särskilt små, flata eller kupiga ögon. NYHET #1 3/9 NYHET #2 1/10 Linser med hög syregenomsläpplighet för de flesta av dina linsbärare De mest syregenomsläppliga, mjuka kontaktlinserna av hänsyn till hälsa och komfort för dina mest krävande linsbärare. Den första och enda skräddarsydda silikonhydrogellinsen från CIBA Vision för linsbärare med speciella behov av synkorrektion Syregenomsläppliga linser för dina linsbärares ögonhälsa. För mer information och provlinser; kontakta CIBA Vision på Den unika Precision Balance 8I4 designen ger optimal synkomfort, stabilitet och för 95% är den första linsen den optimala linsen. NORDIC VISION CV/HW/AIRG/PA/070511/S

10 REFERAT FRÅN BCLA Referat från BCLA Clinical Conference, Manchester, Professor Patrick Caroline, Pacific University College of Optometry, Oregon, USA. Barn och orthokeratologi Konceptet att forma om hornhinnans topografi med hårda kontaktlinser har funnits sedan mitten av 1960-talet. På den tiden krävde proceduren att man använde ett antal flat tillpassade kontaktlinser som gradvis tryckte till hornhinnans främre yta (apex) så att en begränsad reduktion i myopin uppstod, i storleksordningen 1-2 dipotrier. I dag är det emellertid så att ett enda par kontaktlinser som sätts i ögonen före sänggående förändrar hornhinnnas topografi under natten. På morgonen tas kontaktlinserna ut och patienten har en stabil okorrigerad synskärpa på 1,0 på båda ögonen under hela dagen. Sedan 1960-talet har kunskapen och förståelsen för denna process ökat successivt och genom tillgången till nya moderna material och högteknologiska instrument har man i dag skapat förutsättningar för den moderna orthokeratologin. Orthokeratologi marknadsförs idag mest mot den vuxna populationen som ett alternativ som ger syn med hög kvalitet under hela dagen utan att man behöver ta till varken kirurgi eller synhjälpmedel. Konceptet har visat sig fungera synnerligen bra i denna population som ett visuellt alternativ vid till exempel skolarbete, sport och rekreation. Den mest intressanta bieffekten till konceptet är dock uppbromsningen av myopitillväxten. De senaste hundra åren har vetenskapsmän inom synfysiologin över hela världen försökt lösa frågan om hur man bäst korrigerar myopi. Under vår livstid har vi bevittnat många framsteg ur olika aspekter av korrektion och vi kan nu erbjuda våra patienter många alternativa lösningar som inkluderar glasögon, kontaktlinser och refraktiv kirurgi. Tyvärr har alla dessa alternativ en gemensam nämnare de korrigerar myopin, men förhindrar inte dess framtida progression. Den synvetenskapliga litteraturen är full med kreativa försök att stoppa myopitillväxten hos unga och där inkluderas: 1) bifokala glasögonglas och underkorrektion i avsikt att slappa ackommodationen, 2) hårda linser för att förbättra bildkvaliteten på retina, 3) överkorrektion av myopin, 4) hårda linser för att göra sklera mer styv, 5) farmakologiska preparat för att påverka vissa anatomiska tillväxtstrukturer i ögat. De senaste tio åren har väl kontrollerade och systematiska kliniska studier gjorts för att belägga ovanstående teorier, men man har funnit att ingen av dessa påverkat ögats axiala längdtillväxt hos barn. Idag görs däremot ett ökande antal kontrollerade kliniska försök som hittills tyder på att myopi kan kontrolleras hos unga individer om man framkallar optisk aberration i kornealplanet, vilket sedan påverkar den optiska bildskärpan i retinas periferi. Ett sådant optiskt system är möjligt tack vare korneas speciella optiska kurvatur efter den orthokeratologiska behandlingen, vilken skapat en oblat kornealyta. Kontroll av myopi genom orthokeratologi är en kittlande tanke som kan visa sig vara en av de mest betydelsfulla upptäckterna inom synvetenskapen under de senaste hundra åren. Referent: Kurt Östlund Patrick Caroline Patrick Caroline är tillförordnad professor vid Pacific University College of Optometry i Forest Grove, Oregon och även assisterande professor i oftalmologi vid The Oregon Health University i Portland. Han är medlem i American Academy of Optometry samt innnehavare av The Cornea and Contact Lens Sections diploma. Han är ledamot i the International Association of Contact Lens Educators och the American Association of Optometric Educators. De senaste femton åren har han ingått i redaktionen för Contact Lens Spectrum och Contact Lens and Anterior Eye. Patrick Caroline har publicerat över 200 uppsatser om kontaktlinser och hållit föredrag över hela världen. PHIL WEEDON 10 NORDIC VISION

11 successfully. the first time. every time. INTRODUKTION AV AIR OPTIX for ASTIGMATISM Med revolutionerande Precision Balance 8 4 design. AIR OPTIX for Astigmatism ger optimala resultat. På 95% är den första linsen den optimala linsen. Med 7 X högre syretransmission än den marknadsledande toriska hydrogellinsen med lågt Dk/t. AIR OPTIX for Astigmatism ger exceptionell visus och komfort. AIR OPTIX for Astigmatism ingår i AIR OPTIX silicone hydrogelfamiljen. Revolutionerande Precision Balance 8 4 design Linsens tjockaste punkter befinner sig vid kl. 8 och kl. 4 Stabil och förutsägbar 3 Enastående visus och komfort under hela användningstiden 3 A Worldwide Leader in Silicone Hydrogel Technology *AIR OPTIX for Astigmatism: Dk/t = D, - 1,25 D 180gr. Andra faktorer kan påverka ögonens hälsa Referenser: 1. CIBA Vision data på fil Kalkyler baserade på Dk/t-värden i Tylers Quartely-december CIBA Vision data på fil, Viktig information om AIR Optix for Astigmatism: Dagbruk för astigmatism. Risk för allvarliga problem (cornealsår) är större vis EW. EW kan i sällsynta fall leda till att man förlorar synen. Sidoeffekter som skavkänsla, brännande känsla eller sveda kan uppstå CIBA Vision Corporation cibavision.se

12 12 NORDIC VISION

13 NYHETER I KORTHET Flest komplikationer i början vid dygnetrunt bruk av silikonhydrogellinser I senaste numret av Eye & Contact Lens publiceras en studie som visar att de flesta komplikationer med dygnet-runt-bruk av silikonhydrogellinser inträffar under de tre första månaderna. I studien noterades inflammatoriska och mekaniska komplikationer på 317 patienter som använde lotrafilcon A kontaktlinser (Air Optix) under tre års uppföljning. Av 27 linsrelaterade komplikationer inträffade 15 under första året, 7 under andra och 5 under tredje året. Ny definition av torrt öga I förra numret av Nordic Vision fanns en notis som handlade om The Dry Eye Workshop, en grupp om 60 experter som i tre år har försökt att komma överens om en definition/klassifikation av ett torrt öga, dess kliniska bedömning, behandling och epidemiologi. Gruppen har nu lämnat en rapport och kommit med en definition av det torra ögat: Dry eye is a multifactorial disease of the tears and ocular surface that results in symptoms of discomfort, visual disturbance and tear instability with potential damage to the ocular surface. It is accompanied by increased osmolarity of the tear film and inflammation of the ocular surface. Den kompletta rapporten finns att läsa på (Contact Lens Spectrum, aug. 2007, 16) Rose K linserna får ett nytt lyft En hornhinna med Keratokonus är asymmetrisk, den nedre kvadranten är ofta mycket kupigare än den övre delen. Keratokonus linser lyfter därför ofta kl 6 och skapar problem med tillpassningen. Dr Paul Rose erbjuder därför ett tillägg för alla Rose K linser. Med hjälp av datorstyrda svarvar tillverkas ett specifikt kantlyft inom det nedre segmentet av linserna, ACT (Asymmetric Corneal Technology). För att komma åt problemet minskas alltså kantlyftet enbart kl 6, vilket ger linsen en bättre passform. När det gäller linsrelaterade inflammationer inträffade 12 under första året och fem var under andra respektive tredje året. En tredjedel av inflammationerna ägde rum under de tre första månaderna. Författarna drar slutsatsen att frekvensen av komplikationer ändå var allmänt låg och att den i praktiken bör vara lägre än vad tidigare undersökningar har påvisat. (Donshik P, Long B, Dillehay SM et al., Eye & Contact Lens, 2007;33: ) UV-exponeringen störst på morgonen och kvällen I en studie gjord av Kanazawa Medical University under september och november 2006, framkom att ögat är mest utsatt för UV-B-strålning på morgonen och på kvällen. Via en sensor placerad i ögats främre segment mättes UV-B strålningen mot ögat från soluppgång till solnedgång. Lägsta exponering befanns vara mellan klockan tio på morgonen och två på eftermiddagen. Före och efter dessa tider var exponeringen dubbelt så hög. (Contact Lens Spectrum, juni, 2007, 7) CooperVision erbjuder utbildning online CooperVision har lanserat en hemsida (http://learning.coopervision.com) där kontaktlinspraktiker kan få fri utbildning i såväl basala kontaktlinskunskaper som avancerad tillpassningsteknik. Online-centralen registrerar personer som har fullföljt olika kurser och delar även ut poäng. På hemsidan finns också länkar till Contact Lens Society of America och the American Optometric Association, vilka även de erbjuder kurser. (Contact Lens Spectrum, juni, 2007, 5) Upplev friheten med CooperVisions nya Silikonlins Högt Dk Låg modulus Vattenvänligt material CooperVision Nordic AB Mölndalsvägen GÖTEBORG Tel: Fax: NORDIC VISION

14 På bilden ses från vänster: Elisabeth Grönquist,OF, Tony Pansell,SKLF, Rune Brautaset,OF, Kurt Östlund,SKLF, Johan Östlund,SKLF, Roland Rothman,OF (delvis skymd), Anita Hermelin,SKLF, Sigbjörn Olofsson,OF (delvis skymd), Inga-Lill Thunholm-Henriksson,SKLF, Tomas Almå,OF, Kristin Ströman,OF, Frida Granbom,SKLF (delvis skymd), Marie Norström,OF, Geir Bergström,OF, Catarina Ericson,OF, LarsEriksson,OF, Oskar Johansson,SKLF, Paul Folkesson,OF. Optikeryrket och dess framtid möte mellan Optikerförbundet och Sveriges Kontaktlinsförening (SKLF) På inbjudan av Optikerförbundet träffades SKLF:s och OF:s styrelser den 4 september för en gemensam diskussion kring Optikeryrket och dess framtid. Diskussionen leddes av OF:s ordförande Paul Folkesson, och styrelserna var i det närmaste fulltaliga. På förslag från undertecknad hade några ämnen tagits fram som förtjänade speciell uppmärksamhet: Utbildning. Organisationerna var tämligen överens om att SKLF ska koncentrera sin fortbildning på kontaktlinser och ögats främre segment, medan Optikerförbundet tar hand om övrig optometri. Samordningen av kursutbudet är viktig med hänsyn till lärartillgång och lokaler. Poängsättning. Sedan något år tillbaka har både Optikerförbundet och SKLF gett poäng till personer som gått vissa kurser, lyssnat på föredrag med mera. Organisationerna enades nu om att fortsätta följa det internationella regelverk som nyligen satts upp och att OF ska administrera poängsättningen i Sverige. Vi diskuterade även den av Socialstyrelsen nyligen genomförda remissomgången angående förändringar i regelverket av den legitimerade optikerns verksamhet, och man kan nog påstå att en viss vanmakt över myndigheternas agerande spred sig i lokalen. Chansen att påverka regeringen i ärendet bedömdes som närmast obefintlig. De senaste åren har samarbetet mellan organisationerna varit blygsamt, bland annat beroende på OF:s försök att införliva SKLF under Optikbranschens paraply. Nu diskuterades den eventuella fördelen med att ha en representant från SKLF med i Optikbranschens styrelse, men inga beslut fattades. SKLF ifrågasatte vad ett sådant arrangemang skulle innebära för föreningens trovärdighet som oberoende vetenskaplig intresseförening. Man beslutade däremot att välja en ledamot ur respektive styrelse som kontaktman mellan organisationerna. Det utsågs också en arbetsgrupp vars uppgift blir att ta fram ett register över ögonkomplikationer relaterade till kontaktlinsbärande. En sammanslagning av tidskrifterna Optik och Nordic Vision, främst av ekonomiska skäl diskuterades men inga beslut fattades. Med hänsyn till önskemålen på SKLF:s årsmöte i våras känns en sammanslagning inte särskilt aktuell för närvarande. Kurt Östlund 14 NORDIC VISION

15 Hydrogel- eller silikonhydrogelmaterial Vilka material är bäst för dagbruk? Författare: Patrick H: Benz, PhD, Jose A: Ors, PhD Översättning: Anita Robertson Silikonhydrogellinser är mycket populära både bland kontaktlinstillpassare och linsbärare tack vare höga Dk-värden. Även tillverkarnas finansiella engagemang i marknadsföring och undersökningar av dessa material har medverkat till materialens popularitet och skapat en efterfrågan hos kontaktlinsbärare och tillpassare. Genom fokuseringen på denna enda parameter förenklar man dock bedömningen av materialen. Det vore bra med en mera exakt och detaljerad inställning. Silikonhydrogellinser utvecklades från början för dygnet-runt-bruk. Då krävs definitivt höga Dk-värden. Om man tar bort kravet på dygnet-runt-bruk och tittar på syreförsörjning för dagbruk blir argumentationen för silikonhydrogellinser svårare. De flesta silikonhydrogellinser används som daglinser, alltså inte dygnet runt. Detta beror dels på att man minskar infektionsrisken och risken för andra problem som hänger samman med dygnet-runt-bruk och dels på att de flesta linsbärare föredrar att sova utan linser. Det är alltså inte överraskande att en undersökning som genomfördes i 15 länder med kontaktlins bärare visade att en betydande majoritet använder sina linser endast dagtid. Om kontaktlinsbärare föredrar att bära linser endast dagtid och att vila från linserna på natten måste man omvärdera det höga kravet på Dk-värdet. Förändringar av vätskehalten i mjuka kontaktlinser Holden och Merz fastställde minikravet Dk/t 24 för dagbruk. Detta värde fick man fram genom tillverkarnas uträkningar av Dk-värden på testade linser. Man tog dock inte hänsyn till vätskeförlusten som uppstår genom att linsen torkar på ögat. Businger upptäckte denna effekt med hjälp av en refraktometer som mäter vätskehalten i linsen på ögat. Hans undersökningar visade att de flesta linsmaterial förlorar upp till 10 procent av sin vätskevikt under bärtiden på ögat. Högvätskehaltiga linsmaterial som Lidofilcon förlorar upp till 15 procent. Om Holden och Merz hade tagit hänsyn till detta skulle deras Dk/t-värde ligga närmare 20 än 24. Då skulle deras Dk/t-värde stämma bättre överens med Brennans 20 Dk/t som minimalt krav. Brennan fann också att 20 Dk/t krävs för att förhindra en svullnad av hornhinnan när man bär kontaktlinser. (Se bild 1.) Korneal svullnad Bild 1: Korneal svullnad i förhållande till syreflöde Slutet öga Öppet öga Syreflöde Hur mycket syre behöver ögat? En annan viktig aspekt när man definierar kraven på Dk/t är korneas syreupptagning. Bild 2 visar förhållandet mellan korneas syreupptag och Dk/t. Dk/t 15 räcker för att kornea ska få 96 procent av den syremängd den tar upp utan kontaktlins under en normal dagssituation. Kliniska mätningar visar att Dk/t 15 är den lägsta gränsen för att garantera att korneas metabolism och syreflöde inte påverkas. För att undvika svullnad i kornea på grund av kontaktlinsbruk dagtid krävs Dk/t 20. Det finns inga entydiga undersökningsresultat som visar att kontaktlinsbärare har fördel av ett högre Dk/t-värde än 20 vid dagbruk av kontaktlinser. Hur är det då med Hydrogelmaterial? Olika hydrogelmaterial uppfyller kriteriet Dk20. Bild 2 visar korneas syreupptag (%Q) med olika Dk/t-värden för dagbruk och EW. Till och med linser med Dk/t 15 för dagbruk och Dk/t 50 för dygnet-runt-bruk ger kornea cirka 96 procent av den normala syremängden utan kontaktlinser under en längre tid. Med hjälp av den senaste översikten över Dk/t-värden för hydrogelmaterial utvecklade Junge och Benjamin en jämförande studie som beskriver förhållandet mellan Dk och vätskehalt i hydrogelmaterial. (bild 3) Med denna jämförelse och uppmätt vätskehalt i linsmaterialet när linsen sitter på Bild 2: Syreupptag i kornea i förhållande till Dk/t för daglinser och Dk/t för dygnetrunt-linser. (källa: Brennan et al) % %Q 50 dagbruk Dygnet-runt-bruk Dk/t x 10-9 (cm/sek) (mlo 2 /ml.mmhg) NORDIC VISION

16 VETENSKAP Dk Dk/t-värde Bild 3: Dk baserat på uppmätta vätske - halten i en kontaktlins på ögat. Närmevärden enligt Young och Benjamin har använts Vätskehalt Bild 4: Dk/t på ögat beroende på kontaktlinsers tjocklek G4X hioxifilcon D G5X hioxifilcon A G72HW Ultra-G 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 Linstjocklek ögat får man fram materialets Dk-värde. Tabell 1 visar vätskehalten i några hydrogellinser på ögat i förhållande till Dk-värdet. Som man kan se i tabellen förlorar Är du optiker... Bli medlem i optikernas egen fackförening! Information och ansökan på Svensk Optikerförening En del av SRAT Tabell 1: Dk-värde och vätskehalt i linser av hydrogelmaterial på ögat. Material mättad vätskehalt vätskehalt på ögat Dk-värde på ögat Polymacon Methafilcon Etafilcon 58 52,5 21 Hioxifilcon B 49 48,5 17 Hioxifilcon D 54 53,5 21 Hioxifilcon A 59 58,5 26 Lidofilcon A G72HW 72 69,5 41 materialen Hioxifilcon och G72HW endast lite vätska på ögat. Detsamma gäller för alla högvätskehaltiga GMA-hydrogeler (glycerin-methacrylat). Kontaktlinsgeometrins påverkan Som vi vet sedan länge är det inte enbart materialets syregenomsläpplighet som bestämmer hur mycket syre ögat får genom en kontaktlins. Bild 4 tydliggör förhållandet mellan Dk/t på ögat och kontaktlinsens tjocklek. Kurvan visar att till exempel materialet GX4 har hög syregenomsläpplighet (>Dk/t 20) upp till en linstjocklek på 0,105 mm. Från 0,14 mm tjocklek rasar Dk/t-värdet nedanför Brennan s minimum 15. Kontaktlinser av materialet G5X (Hioxifilcon A) uppnår referensvärdet Dk/t 20 först vid 0,13 mm tjocklek. Den nedre gränsen för dagbruk med detta material ligger på 0,17 mm. Ultra-G-materialet utgör den översta gränsen för hydrogel-material idag. Detta material möjliggör tillverkning av specialtillverkade linser med Dk/t 40 för hög myopi och cirka Dk/t 30 för hög hyperopi. G5X och G72HW-material garanterar optimal syregenomsläpplighet även när linserna blir tjocka, så dessa material kan användas för många olika linsdesigner. Resumé: är alltså moderna hydrogelmaterial det bästa valet? De nämnda studierna och artiklarna visar att det inte krävs silikon-hydrogelmaterial för att klara syregenomsläpplighetskraven för daglinser. De moderna hydrogelmaterialen är överlägsna när det gäller komfort, stabil visus och allmänna komplikationer. I en direkt jämförelse med andra kontaktlinsmaterial föredrar de flesta kontaktlinsbärarna G5X (Hioxifilcon A) tack vare den höga komforten. Moderna hydrogelmaterials fördelar visar sig även när man jämför komfort och vätbarhet med Si-Hi-materialen. En undersökning visar att risken för svårartade keratiter ökar 2,5 gånger med Si-Hi jämfört med hydrogelmaterial vid dagbruk. Det hänger ihop med större mekaniskt nötande på korneas yta, vilket punktatafärgning är ett tecken på. Brennan, Coles och Ang har gjort en aktuell studie om Si-Hi och de kom till följande slutsats: Strävan efter hög syregenomsläpplighet sker på bekostnad av andra egenskaper vilket ger upphov till en rad icke önskvärda bieffekter. Moderna hydrogelmaterial med Dk/t 20 och däröver har mer eftersträvansvärda egenskaper än silikon-hydrogelmaterial. För bästa möjliga komfort och hälsa för ögat måste korttidslinser ha bra vätbarhet och vara mjuka och följsamma. Dessa anspråk uppfylls av de moderna hydrogelmaterialen. 16 NORDIC VISION

17 NYHETER I KORTHET En fröjd för ögat Linser medan du sover slipp dem när du är vaken Den 29 augusti hade dagstidningen Sydöstran i Blekinge, en stor artikel om Orthokeratologi. Halva förstasidan visade hur patienten Louise Mårtensson Lenéers undersöktes i biomikroskopet. Louise fick sina första Ortho-K linser tillpassade av optiker Anita Robertson på S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm. Nattlinserna är stabila, alltså hårda, vilket skiljer sig från de mjuka endagslinserna som hon varit van vid tidigare, skriver tidningen. Men det var inget större problem. Det var lite obehagligt i början, men det vande Tack Anita! Nordic Visions flitige medarbetare Anita Robertson, översättare och adjungerad i redaktionskommittén, har avsagt sig fortsatt engagemang för tidningen beroende på att hon från den 1 september i år börjat en anställning som Nordic Professional Services Manager på CibaVision. Där efterträder hon Ulrik Bengtsson. Anita är optiker med många års speciell fokusering på kontaktlinser. Hon kommer närmast från S:t Eriks Ögonsjukhus där hon har varit ansvarig för Kontaktlinsmottagningen samt koordinator på S:t Eriks Lasern. Hennes uppgifter i det nya arbetet innebär att hon kommer att tillhandahålla både klinisk och kommersiell träning för optiker i Norden. Hon kan även svara på frågor om CIBA s kontaktlinser och kontaktlinsvätskor. SKLF tackar Anita för alla artiklar i Nordic Vision. Det lager av översättningar som fanns i tidningens ägo före arbetsplatsbytet kommer förstås att publiceras i kommande nummer. jag mig snabbt vid. Och sedan stör de ju inte, man märker inte av dem eftersom man sover, säger Louise. Ronneby är ett av de få ställen i landet där det går att få Ortho-K linser tillpassade. Bakom den möjligheten står förstås vår medlem optiker Tommy Mårtensson. Allt tyder på att man som Ortho-Kanvändare får lindrigare närsynthet än om man använder andra typer av kontaktlinser eller glasögon, säger Tommy till tidningen Sydöstran. Vi önskar Anita lycka till i det fortsatta arbetet inom branschen! Upplev friheten med CooperVisions nya Silikonlins Högt Dk Låg modulus Vattenvänligt material Nordic Vision internationellt känd Via en speciell resurssite som Bausch & Lomb ger Key Opinion Leaders (KOL) tillgång till har professor Jan Bergmansons artikel i Nordic Vision nr. 6, 2006, om corneal staining (Interpretation of Corneal Staining on your Patient and in the Literature) blivit tillgänglig för hela världens ledande optometrister. Tursamt nog var artikeln skriven på engelska. Därmed har Nordic Vision blivit internationellt känd som en kontaktlinspublikation. Resurssiten innehåller allt från artiklar, studier, posters, förslag till powerpoint presentationer som stöd vid föreläsningar med mera. Ett policybeslut som togs i SKLF för några år sedan gick ut på att Nordic Vision inte skulle vara främmande för att publicera artiklar på engelska för att poängtera tidningens internationella Outlook. Uppenbarligen ett klokt beslut. CooperVision Nordic AB Mölndalsvägen GÖTEBORG Tel: Fax: NORDIC VISION

18 Sveriges Kontaktlinsförening inbjuder till kurs: Orthokeratologi Lördagen den 1 december 2007, kl S:t Eriks Ögonsjukhus, Optikerutbildningen, Widmarkssalen, Polhemsgatan 50, Stockholm. KURSLEDARE/LÄRARE Peter Åström, Nordiska Lins, Ron Beerten, ProCornea KURSENS MÅL OCH SYFTE Kursen är tänkt att ge en introduktion i modern Orthokeratologi, med särskild tonvikt på den datoriserade tillpassningen av DreamLens. Kursen innehåller också praktiska tillpassningsövningar med hjälp av topograf samt beställningsrutiner. Genomgången kurs ger diplom och behörighet att tillpassa DreamLens. Kursen hålls i huvudsak på engelska. Kursen berättigar till CETpoäng. KURSPLAN 9.30 Välkommen 9.40 Grundläggande information om Orthokeratologi Kaffepaus Genomgång av DreamLens koncept samt förklaring av den moderna Ortho-K-linsens design Lunch Topografens roll i tillpassningen samt beställningsrutiner Kaffepaus Praktiska mätningar samt överföring av data till DreamLens program Sammanfattning KURSAVGIFT Medlem i SKLF: 2900:- exkl. moms. Ej medlem i SKLF: 3500:- exkl. moms. Lunch och kaffe ingår i kursavgiften. ANMÄLAN Telefon , fax eller e-post Ange Orthokeratologi, namn, företag, postadress, telefonnummer och ev. e-postadress. Sista anmälningsdag är 5 november Anmälan är bindande. Nordiska Lins AB Box 9053 SE Göteborg Tel

19 PROFILEN Bertil Sterner doktor och forskare på ögonens ackommodation Text Bengt Nordberg foto: Petra Jonsson I maj 2004 disputerade Bertil Sterner, legitimerad optiker sedan 20 år tillbaka, för medicine doktorsgraden. Ännu en svensk optiker hade därmed uppnått den högsta akademiska graden. Det är en stor framgång för den enskilde att uppnå djup kunskap och hög kompetens, men det är också ett viktigt steg för att påvisa att det finns professionalism på hög nivå inom optikeryrket. Nordic Vision stämde träff med Bertil för att få veta mer om hans forskning och vad han arbetar med nu. Ämnesinnehållet i Bertils forskning presenteras i en artikel på sidan 26. NORDIC VISION

20 PROFILEN Vi träffas högst upp på hotell Gothia Towers i Göteborg. Bertil har nu mer än tre års perspektiv på en av de största händelserna i sitt liv. Under drygt tre timmar har vi ett engagerat samtal kring detta och om hans nuvarande arbete. Jag var med som åhörare vid disputationen och att nu träffas personligen var mycket intressant. Restaurangens berömda räkmacka liksom den fina utsikten över en naturskön stad blir en trevlig inramning till vårt samtal. Optikerson Bertils far, Nils Sterner, drev optikaffär i Stenungsund, men Bertil valde att inte stanna kvar i företaget. Hans intressen gjorde att yrkeskarriären tog andra vägar. Efter legitimationen 1984 kombinerade Bertil sitt arbete som optiker med studier på KomVux vilket resulterade i gymnasieexamen på naturvetenskaplig linje. Sedan 1989 har han varit anställd som optiker på Syncentralen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hans arbete där har gett honom många incitament att utveckla kunskaper och så småningom påbörja sin forskarutbildning. Ögonens ackommodation som forskningsämne Bland incitamenten att utbilda sig till forskare, förutom viljan att förverkliga sina ambitioner att uppnå hög kompetensnivå, hade Bertil upptäckt att vissa barn som undersöktes på syncentralen inte hade den ackommodationsamplitud som förväntades. En liknande upptäckt gjorde läkarkandidater som fick mäta ackommodationsförmågan på varandra när de deltog i ögonkursen på läkarutbildningen. Optikerkollegan Stefan Michélsen hade liknande erfarenheter från synundersökningar av skolbarn. Stefan hade fått indikationer på att behandling med optisk flipper kunde påverka ackommodationsförmågan och närseendet positivt. Stefan kontaktade därför forskningsingenjören Maths Abrahamsson på avdelningen för oftalmologi vid Göteborgs universitet och Maths insåg att det fanns en forskningspotential inom detta kunskapsområde. Detta resulterade i att Bertil, som redan deltagit i ett annat forskningsprojekt tillsammans med Maths, fick förfrågan om han ville arbeta med forskning om ackommodation och ackommodationsstörningar hos barn. Bertil antog utmaningen och på så sätt bestämdes ämnet för hans forskarutbildning, vilken han genomförde tillsammans med Maths Abrahamsson, med ögonläkarna docent Anders Sjöström och professor Johan Sjöstrand som handledare. Innan Bertil antogs till forskarutbildning i december 1999 presterade han 30 akademiska poäng med bland annat inriktning på forskningsmetodik. Sedan kombinerade han syncentralsjobbet på halvtid med forskningsstudier. År 2001 var Bertil färdig med den första delen av studierna och ett seminarium för licentiatgraden genomfördes. Därefter krävde forskningsstudierna heltid fram till disputationen den 19 maj I oktober samma år promoverades Bertil till medicine doktor vid Göteborgs Universitet och mottog då de akademiska insignierna doktorshatten, ringen och diplomet. Personlig tillfredsställelse På frågan om vilket som är det viktigaste utbytet av forskarutbildningen och forskningsarbetet svarar Bertil att det är den personliga tillfredsställelsen av att ha fått lära sig väldigt mycket samt att kunna bidra med nya rön och dela med sig av sina kunskaper. Att söka och finna ny kunskap, att testa hypoteser och känslan när dessa stämmer är häftiga upplevelser som fler borde få uppleva, säger Bertil. På min fråga vilka råd Bertil vill ge till optikerkollegorna svarar han att det är viktigt att vara mån om att förkovra sig och skaffa kunskaper samt att kritiskt tänkande och ifrågasättande alltid är nödvändigt. På frågan om vilket som var det jobbigaste med att vara forskarstudent säger Bertil att han framförallt kände den mentala pressen på sig att prestera bra resultat och att det varit svårt att koppla av. Det var heller inte helt lätt att komma från en yrkesgrupp som helt saknade forskningstradition och göra anspråk på att få bli en del av forskningsetablissemanget. Men jag hade som väl var obrutet stöd och förtroende från mina handledare, säger Bertil. Hur mycket tid fick då Bertil lägga ned på studierna? 20 NORDIC VISION

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F

I H A B C D N I S R E T Y A G D E F G H. Vågfrontsteknologi i praktiken I J K L M N O G J Q N U F E U K A F W P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D E F Y F R D U V E F G H I J K L M N O P Q R S T U V S T U V X Y Z Å Ä Ö A B C D G H I J K L M N O P Q R Z Å Ä Ö A B C D E F P Q R S T U V X Y I J K L M N O A B C D E F G H KURSER FRÅN SVERIGES Vågfrontsteknologi

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem!

Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! Tillpassa toriska linser inte längre ett problem! En guide för optiker Sarah Morgan BSc(Hons) MPhil MCOptom FAAO FBCLA Inledning Enligt en aktuell undersökning av tillpassningstrenderna av kontaktlinser

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Refraktion efter kataraktkirurgi. Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet

Refraktion efter kataraktkirurgi. Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet Anders Behndig ProfessorInst. för Klinisk Vetenskap/OftalmiatrikUmeå Universitet 1 Bakgrund-I Refraktion efter kataraktkirurgi Data från NCR 1. Aiming for emmetropia after cataract surgery: Swedish National

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri. Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Namn / Kod: KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Institut för Klinisk Neurovetenskap Avd för Optometri Tentamen 2 Kontaktlinsteknik (T5-120p / Leg. Kurs) Måndag 04-03- 08 Max poäng: 81,5p Skriv tydligt

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi?

Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? När börjar vi? Varför ska vi erbjuda linser till barn? Kontaktlinser och barn - när börjar vi? Peter Karvik Leg optiker & kontaktlinskonsult Medicinska orsaker Afaki, amblyopibehandling, okulär trauma Vid refraktiva

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Din guide till Crystalens

Din guide till Crystalens Din guide till Crystalens den intraokulära linsen som gör mer än bara avlägsnar din katarakt, den ger dig din syn tillbaka Du ska inte bara se. Du ska se bättre. Innehållsförteckning 5 Inledning 7 9 10

Läs mer

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång

Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Toriska Linser Förståelse för Rotationsåtergång Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA Introduktion

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONTAKTLINSKONGRESSEN TM 2011

VÄLKOMMEN TILL KONTAKTLINSKONGRESSEN TM 2011 VÄLKOMMEN TILL KONTAKTLINSKONGRESSEN TM 2011 Arken Konferenscenter Göteborg 18-20 Mars Välkommen till Kontaktlinskongressen 2011 i Göteborg Årets inbjudan till Kontaktlinskongressen når dig under en period

Läs mer

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning:

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning: Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott Inledning: Den legitimerade optikern är en del av den primära ögonhälsovården, och utför majoriteten av alla synundersökningar. Pga. detta har den legitimerade

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Samarbete mellan forskare och forskningspartners, utbildade brukare, för starkare forskning. Kristin Blidberg Forskningschef Reumatikerförbundet

Samarbete mellan forskare och forskningspartners, utbildade brukare, för starkare forskning. Kristin Blidberg Forskningschef Reumatikerförbundet Samarbete mellan forskare och forskningspartners, utbildade brukare, för starkare forskning Kristin Blidberg Forskningschef Reumatikerförbundet Varför brukarmedverkan? Nothing about us without us People

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni Nyhetsbrev # 2. 2012 Stockholm Sverige 16 juni Kära gåvogivare, medlemmar och samarbetspartners! Nu är sommaren snart här på riktigt och vi hoppas ni alla får en skön ledighet lite längre fram. Vi har

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions

Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions Drivers of Climate Change? Political and Economic Explanations of Greenhouse Gas Emissions Ole Martin Lægreid Göteborg Studies in Politics 151 2017 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE 1 Distribution: Ole Martin

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron?

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Magnus Lindwall, Cecilia Fagerström 2, Anne Ingeborg Berg, Mikael Rennemark 2 ADA-Gero, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2 Sektionen

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering

Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering Larsson et al Accepterad för publicering den 3 mars 2000 Medicinsk riskbedömning med hjälp av ASA-klassificering Bengt Larsson, Nils Bäckman och Anna-Karin Holm I en tidigare publicerad studie undersöktes

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Koncept Profilkläder NSS Group

Koncept Profilkläder NSS Group Koncept Profilkläder NSS Group Koncept Profilkläder NSS Group Urvalsprinciper Färgalternativ/färgmatchning i helheten - inte bara grönt Koppla gärna till material/känsla (PVC, regnskydd, skalplagg) Märkningskoncept

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige Konferens om Down syndrom - till Sverige Varmt välkommen att ta del av inspirerande och uppdaterad information om Down syndrom 15-17 oktober 2013. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering

Läs mer