Förberedd för kylan - del 1. Historiska exempel. Cold Skills AB Förberedd för kylan - del 1. Cold Skills AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förberedd för kylan - del 1. Historiska exempel. Cold Skills AB Förberedd för kylan - del 1. Cold Skills AB"

Transkript

1 1 I del 1 av 2 i guiden "Förberedd för kylan" kan ni läsa om historiska händelser där kylan har varit en avgörande faktor för överlevnad, både fysiskt och mentalt. I guiden kommer de vanligaste orsakerna till kylskador att beskrivas. Historiska exempel Historiskt sett finns det många exempel på hur till synes oövervinneliga arméer har förlorat sin slagkraft, då de inte bemästrat krigföring under vinterförhållanden. Ett sådant exempel är Napoleons styrkor som misslyckande att inta Ryssland huvudstad, Moskva, år När vinterkylan slog till, gav franska läkaren, Larry, order om att soldaterna skulle utnyttja sig av en metod som innebar att de skulle gnida sig med snö vid behandling av kylskador. Detta ledde till att amputationsfrekvensen bland franska soldater uppgick upp till 250 stycken per dygn på grund av kylan och denna ordination. Under finska vinterkriget finns exempel på hur finska styrkor lyckades stoppa och i stort sett förinta två sovjetiska divisioner i Suomosalmi området Finnarnas soldater bemästrade konsten att slåss under sträng kyla och kunde kraftsamla styrkor lokalt mot de sovjetiska styrkorna. De sovjetiska styrkorna som dels hade sämre förmåga i vinterkrigföring och näst intill ingen översnökapacitet, bands till upplogade vägnät och blev i stort sittande mål för finnarnas anfall. Sovjetiska styrkor lyckades under andra världskriget än en gång stoppa tyskarna utanför Moskva. Tyskarnas operation Barbarossa, 1942, stoppades delvis på grund av kylan. De tyska styrkorna hade förvägrats vinterutrustning av Hitler, då de förväntades att inta Moskva innan vinters inträde. Sovjetunionen lyckades försvara Moskva och inledde en offensiv med egna styrkor som bestod av förband från Sibirien med god vana av att slåss under vinterförhållanden. Under november och december 1942 uppgick antalet kylskadade tyska soldater till ca , varav av dessa soldater tvingades amputera kylskadade lemmar. Under Falklandskriget hade brittiska förband med kylskaderelaterade skador. Detta berodde delvis på att kängorna var av dålig kvalité samt att britterna förlorade stor del av sitt förläggningsmateriel då argentinska styrkor lyckades sänka fartyg som fraktade ner tält till styrkorna. Det visade sig dock att de brittiska soldaterna bemästrade klimatförhållandena bättre än de argentinska soldaterna. De brittiska soldaterna hade bättre förmåga att upprätthålla stridsvärde än de argentinska vilket bidrog till segern. Gemensamt för ovanstående är att de soldater och officerare som behärskade att slåss under vinterförhållanden var de som utgick med segern. Det är inte bara bra utrustning som är en förutsättning för att lyckas utan även förmågan att kunna utnyttja egen materiel under vinterförhållanden.

2 2 En kylskadad soldat binder upp stora resurser. På gruppnivå engageras så gott som alla vid omhändertagandet. En allvarligt kylskadad soldat kräver i genomsnitt över 50 dygn av vård. Sedan kommer denna soldat förmodligen aldrig att kunna utnyttjas under vinterförhållanden för år framåt om ens under dennes livstid. Det är helt avgörande att en operatör dels skall ha god utrustning men också ha genomfört utbildning och träning under rätta miljöförhållanden. Viktigt är också att officerare, på alla nivåer, som skall leda dessa operatörer, antingen på fältet eller än mer från staber, också besitter dessa färdigheter. Det är väsentligt att upprätthålla förmågan att verka i olika klimat. Bara för att man en gång genomfört en vinterutbildning, innebär det inte att man behärskar att verka i denna miljö. Det tar minst 2-3 veckor för kroppen att acklimatisera sig till ett vinterklimat. Denna tid bör ges till operatörerna att vänja sig till klimatet innan insats. I framtiden kommer behovet av kunskaper och färdigheter i att verka under vinterförhållanden att vara ännu större. Teknikutvecklingen har ökat hotbilden mot varje enskild soldat. Det blir allt svårare att utnyttja värmekällor för att behålla eget stridsvärde. Den enskilde måste bli bättre på sin förmåga till överlevnad och genomföra en taktisk anpassning som innebär minskad användning av värmekällor. Fysiologi IR-sensorer upptäcker värmekällor på flera kilometers avstånd! För att enklare förstå vår kropps olika inbyggda varningssignaler och olika symptom på olika kylskador är det viktigt att förstå kroppens uppbyggnad samt funktioner. I mycket korta ordalag kan dessa beskrivas på följande sätt: Kroppens normaltemperatur är + 37 Celsius. Vi tål ca +- 0,5 skillnad innan kroppens funktioner avtar. Kroppen består till ca 60 % av vatten. Vätskan fungerar som temperaturregulator och behövs tillsammans med blodet för att näringsämnen skall kunna tas upp av kroppen Värme uppstår i kroppen genom förbränning (metabolism). Vid vila sker störst värme produktion i kroppens centrala delar såsom hjärta, lever, njurar, hjärna etc. Största värmeproduktionen sker vid arbete i musklerna. Fryser du - rör på dig! Värmen transporteras runt i kroppen av blodet. Bränsle är mat (kolhydrater, fett och protein). Hur är vårt yttre skal, huden, uppbyggt? Det är av celler som omgärdas av vatten. Det är dessa vätskor som fryser vid olika typer av kylskador. Huden är uppbyggd av tre lager. Överhuden är ytterst tunn, mindre än 0,2 mm och här bildas nya celler. Här finns även pigmentkornen. Läderhuden består av bindväv och här finns hårsäckar, talgkörtlar svettkörtlar, blodkärl, nerver och elastiska fibertrådar. Det sista lagret är underhuden som innehåller rikligt med fettväv.

3 3 Kunskaper och erfarenheter av hur kroppens värmereglering går till är också av stor betydelse för att kunna överleva under vinterförhållanden. Nedan beskrivs vad som händer i kroppen för att bevara kroppsvärmen samt vad som sker när kroppen måste avge värme för att inte överhettas. Vid kyla så drar muskulaturen runt hudens tunna blodkärl (kapillärer) ihop sig. Detta leder till: Kroppen minskar blodcirkulationen till kroppens yttre vävnader. Blodets volym ökar därmed hos de inre organen. Minskad tillförsel av värme, syre och näring till muskulatur som medför sämre muskeleffekt. Vid ökad nedkylning så uppstår huttringar som kan övergå till skakningar, vilket medför ökad energiomsättning i musklerna (ca 4-5 ggr större än vid vila). Ökad förbränning av upplagrad energi = snabbare tömning av energireserverna. Vid värme ökar blodgenomströmning i de yttre blodkärlen för avkylning av kroppen. Svettning är också kroppens sätta att öka avkylningen. Genom att dunsta bort den vätska som producerats på huden åtgår en mängd värme. Våt hud förlorar värme 25 gånger snabbare än torr hud. Vissa punkter på kroppen har speciellt ytliga blodkärl. Dessa är främst huvudet, halsen, ljumskarna, handlederna och anklarna. Dessa punkter kallas för ventilationsställen eller fryspunkter. Huvudet har ytliga blodkärl som inte kan dras samman som på övriga delar av kroppen. Det beror på att kroppen inte kommer att minska blodcirkulationen till huvudet (hjärnan) och vitala organ som hjärta och lungor. Skulle kapillärerna i ansiktet dra ihop sig så skulle vi inte heller kunna gå utan ansiktsskydd på vintern. Detta innebär att ni förlorar mest värme genom huvudet. Vid - 15 C, utan mössa, så sker ca 75 % av kroppens värmeförlust ut genom huvudet. Helt naturligt sammanfaller även fryspunkterna med ventilationsställena. Förstärker ni dessa platser så behåller ni mer av värmen i kroppen. Exempelvis en tjockare mössa på huvudet, halsduk runt halsen, tjocka vantar händer, Thule byxor över lår och underliv etc. Exempelvis så spelar det ingen roll hur mycket tjocka vantar ni tar på er om inte handleder skyddas. Handleden har mycket ytliga blodådror. I skrevet har ni också stora ådror och det är ett gammalt knep att lägga in varma stenar i byxfickorna när man skall lägga sig. En stor del av kroppens värmeproduktion åtgår till att värma kall inandningsluft. Vid - 18 C är det ca 25 %. Tänk på detta vid extrem kyla och hård fysisk ansträngning. Alkohol och kyla är en dålig kombination. Alkoholen verkar vidgande på blodkärlen, vilket leder till ökade värmeförluster.

4 4 Föda och vatten Energiförbrukningen ökar vintertid p.g.a. kylan samt faktorer som t.ex. snödjupet gör att vi förbrukar mer energi vid marsch och förläggningsarbeten än under barmarksförhållanden. Kolhydrater ger dig högoktanigt bränsle som är bra när ni jobbar. Proteiner bygger och reparerar celler och vävnader efter slitet. Fett har ett högt förbränningsvärde och skall tillföras i syfte att öka Er uthållighet. Tillför fett till frystorkad mat, minst var tredje dag. Ät aldrig frusen mat och se till att alltid värma maten. Vid hård fysisk ansträngning under vinterförhållanden bör ni se till att äta något minst var 4 timme. Behovet av vätska ökar vintertid p.g.a. njurarna koncentrerar urinen sämre. Drick 4-5 liter vätska per dygn. Vid marsch/ansträngning drick lite och ofta. Svälj aldrig snö och drick aldrig kall vätska. (värm åtminstone i munnen) Det kan orsaka diarré, kräkningar eller magbesvär. Gul och illaluktande urin är en varningssignalen för att ni har vätskebrist. Orsaker till kylskador Drick varmt vid raster! Yttre orsaker till kylskador är temperatur, vind, fukt och väta samt varaktighet/exponering för kyla och fukt. Självklart har temperaturen inverkan på risken att få kylskador. Det är dock viktigt att komma ihåg att kylskador kan uppkomma både vid plus- som minusgrader. Ju kallare det blir desto fortare kan kylskador uppkomma. Ju mer det blåser desto kallare blir det. Nedan finner ni en tabell som anger temperatur vid vind. Tänk också på fartvindens påverkan, om ni kör skoter, åker utförsåkning etc. Vind i m/s Lufttemperatur i Celsius Vinden i 2 m/s är lika med 7,2 km/h. Vinden i 11 m/s är lika med 39,6 km/h.

5 5 Hastighet i km/h Lufttemperatur i Celsius Anpassa klädseln efter fysisk aktivitetsnivå Körning i ospårad terräng innebär ofta att klädseln måste anpassas då denna typ av körning ofta innebär hårt fysisk ansträngning. Fuktig luft känns alltid kallare än torr även om temperaturen är den samma. Det beror på att kroppen avger mer värme till vattenmolekylerna än till luftmolekylerna (25 gånger mer). Till exempel bomull närmast kroppen är ett dåligt alternativ då fukten sitter kvar i plagget och ni blir kall.

6 6 Bidragande orsaker till kylskador Det är inte bara yttre faktorer som leder till kylskador utan de är i kombinationen av dessa och andra orsaker. Nedan har i korthet listat bidragande orsaker som enskilda kan förebygga och förbereda/träna sig för. Bristande kunskaper och färdigheter att verka i kalla miljöer Ingen eller felaktig tolkning av egna eller andras symptom Ingen eller felaktig behandling av kylskador Bristfällig eller felaktig klädsel samt hur dessa används, torkas samt utnyttjas på bästa sätt Bristande hygien För lite mat och dryck Dålig kondition Stress Trötthet och utmattning Skada eller sjukdom Bristande kontroller av egna eller andras symptom Värmeförlust Värmeförlust sker genom konvention, ledning, strålning och avdunstning. Konvention innebär att luften närmast huden värms upp, blir lättare och stiger uppåt. Ny kallare luft strömmar till och värms upp i sin tur. Blåst och drag påskyndar värmeavgivningen. Värmeförlust genom ledning sker ofta genom kontakt med kallare ytor. Se till att isolera mot dessa kallare ytor. Exempelvis skall hantering av termosar, vapen ske med någon form av handskar. Undvik bar hund mot kall metall. Ibland uppstår det kylskador i ansiktet när operatörer legat i anläggning med kind mot metall. Ligg eller sitt inte direkt mot sten, betong eller frostbunden mark utan se till att isolera mot dessa underlag.

7 7 Isolera mot markkyla Värmeavgivning genom strålning från kropp till närbelägna kan ske mot fasta ytor t.ex. träd, större stenar m.m. Undvik att stå för nära större kalla föremål som kalla stridsvagnar, betongblock etc. Avdunstning sker från fuktig hud och från fuktiga kläder. Det åtgår mycket värme för att få bort fukten bort kroppen. I kalla och torra miljöer ökar även avdunstningen via andningsluften. Klädsel Flerskicktsprincipen Bra klädsel skall både kunna bevara kroppsvärmen när de behövs och ventilera när så behövs. Klä er enligt Flerskicktsprincipen, luftigt och undvik att pressa ihop luftlagren. Ett lämpligt sätt är att klä sig med flera luftiga lager för att bygga upp värmande luftlager. Klädseln måste alltid anpassas efter aktiviteten. Det är luftlagren i plaggen som behåller värmen. Målet är att svettas så lite som möjligt. Dessa lager kan delas in i fyra skikt: Inre skiktet - skall leda ut fukten från huden. Exempel på plagg är Hawk boxershorts, Net t-shirt, Net långärmad samt långkalsong. Mellanskiktet - svarar för värmen. Detta skikt kan bestå av Eagle tröja och byxa eller Tröja 90.

8 8 Yttre skiktet - skall skydda mot vind och väta. Detta skikt är tillexempel fältbyxor med snöblusbyxor samt snöblusjacka eller CPA stället från TAIGA. Förstärkningsskikt - används för att förstärka klädseln vid stark kyla, vind eller kraftigt regn. Förstärkningsplagg skall alltid hållas torra, bärs inte vid fysisk aktivitet m.m. Exempel på förstärkningsplagg är Förstärkningsmössa SF, Lovikkavantar, halsduk, Thule tröja och byxa, RF 100/RF 200 fiberjack. Reservplagg för händer och fötter är bra att ha med sig. Dessa skall packas fuktskyddat. Det är inte lämpligt att använda förstärkningsplagg på detta sätt

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP... Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...7 Tänk på!... 7 Energi... 8 Förbränning...8 Mätmetoder... 8 Energiförbrukning...

Läs mer

Snöryttare. Bandvagnar i Kiruna. Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 SOLDAT I VINTERTID

Snöryttare. Bandvagnar i Kiruna. Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 SOLDAT I VINTERTID Nationella skyddsstyrkorna #1 2014 Minibussar på Gotland Debatt på Folk och Försvar Specialistrekrytering Geltic Bear i Enköping Hon räddade ett barn SOLDAT I VINTERTID Kroppen, kläder, strid, mat & dryck

Läs mer

Handbok. Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd

Handbok. Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd Handbok Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd CHEFEN FÖR ARMÉN 1988-03-28 804 TFD 88012 Handbok Överlevnad, 1988 års utgåva (M7734-472091), fastställs. ERIK G BENGTSSON Chef för armén

Läs mer

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning

Nationella programrådet Diabetes. Utbildningsverktyg. Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Nationella programrådet Diabetes Utbildningsverktyg Fakta för dig som deltar i en typ 2-diabetesutbildning Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 17 februari 2007) Inledning: Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1, Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Graviditeten vecka för vecka

Graviditeten vecka för vecka Graviditeten vecka för vecka Graviditetskalender - beräkna vecka Mycket händer under graviditeten I den här texten kan du bland annat läsa om hur kvinnans kropp påverkas, till exempel hur moderkakan och

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA TEORI. Om hälsa, allemansrätten, bad- och isvett, idrottskador.

IDROTT OCH HÄLSA TEORI. Om hälsa, allemansrätten, bad- och isvett, idrottskador. IDROTT OCH HÄLSA TEORI Om hälsa, allemansrätten, bad- och isvett, idrottskador. ALLEMANSRÄTTEN om allt vad du FÅR göra och att inte störa och inte förstöra i naturen! Allemansrätten är en rätt för alla

Läs mer

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom!

Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Välkommen till modul 1 i internetbehandlingen för paniksyndrom! Modul 1 fungerar som en introduktion och översikt till hela behandlingsprogrammet. Samtidigt är temat för modul 1 vad paniksyndrom egentligen

Läs mer

Undervisningskompendium av AgrD Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm, 2007.

Undervisningskompendium av AgrD Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm, 2007. Hästens reglering av kroppstemperatur och dess värmebalans Undervisningskompendium av AgrD Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm, 2007. 1 Inledning Det är ofta lätt att förmänskliga våra kära husdjur, pga

Läs mer

Nutrition - Mer än näring

Nutrition - Mer än näring Nutrition - Mer än näring Författare: Petra Lundström och Jörgen Tannerstedt Bilder: Adrian Friberg NUTRITION - MER ÄN NÄRING I stort sett allt det vi äter och dricker bryts ned till olika beståndsdelar,

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager

Sjukdomarnas orsak och prevention av P-J Fager Sjukdomarnas orsak och prevention Innhehåll (fram till 16 oktober 2006) Inledning Sjukdomar - livsföringsfel... 2 Den stora paradoxen... 3 Kapitel 1 Hälsans tre hörnstenar... 6 Är sjukdomar något naturligt

Läs mer

Överlevnadshandbok för grupp

Överlevnadshandbok för grupp Överlevnadshandbok för grupp Innehåll Inledning...3 1. Läge...4 2. Bygga ett vindskydd...4-5 2,2 Material som är bra att använda...4-5 3. Ved, Mat & Vatten...5-7 3,2 Ved...5 3,3 Vatten...5 3,4 Mat (vinter,

Läs mer

Första hjälpen vid värmerelaterade sjukdomstillstånd. Innehåll

Första hjälpen vid värmerelaterade sjukdomstillstånd. Innehåll 2009-06-24 Första hjälpen vid värmerelaterade sjukdomstillstånd Innehåll Så hanterar du värmeböljor. Bakgrund. Sjukdomstillstånd på grund av värme. Gör så här vid värme. Solsting. Värmesjuka. Värmeslag.

Läs mer

Bli yngre varje dag av Boris Aranovich

Bli yngre varje dag av Boris Aranovich Mångfaldigande av innehållet i denna bok helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författaren. Bli yngre varje dag av Boris Aranovich Boris Aranovich Utgiven av Människans

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Vandring och övernattning vid Vildmarksleden åk 9

Vandring och övernattning vid Vildmarksleden åk 9 Vandring och övernattning vid Vildmarksleden åk 9 Vi vandrar från Andersbo via Sörskog till Flymyrskasernen och där övernattar vi. Dagen efter vandrar vi vidare till Fjällgrycksbo via Ärtknubben. För de

Läs mer

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor De första viktiga timmarna Plastiska krympsprickor 4 De första viktiga timmarna Risken för så kallade plastiska krympsprickor finns alltid vid betonggjutning. Risken är som störst under de första timmarna

Läs mer

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA www.aivovammaliitto.fi Innehåll 3 Till läsaren 4 VAD ÄR EN HJÄRNSKADA? 6 Hjärnskadans svårighetsgrader 9 Medvetslöshet och minneslucka 10

Läs mer

V ÄG E N T ILL B A K A

V ÄG E N T ILL B A K A V ÄG E N T ILL B A K A SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN Harm Reduction Skadereducering har humanistisk värdegrund: Narkotikaanvändarens val att använda accepteras som en realitet. Inget moraliskt omdöme fälls,

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN

Influensa 080312 Differentiering enligt Traditionell Kinesisk Medicin INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN INFLUENSA DIFFERENTIERING ENLIGT TRADITIONELL KINESISK MEDICIN EXAMENSARBETE AV EVELINA OSKARSSON Studerande på Akupunkturakademin Sida 1 Inledning Varje år drabbas många av den så kallade influensan.

Läs mer

Anteckningar på Människokroppen

Anteckningar på Människokroppen Anteckningar på Människokroppen Kroppen byggs upp utav celler. De behöver få näringsämnen att jobba med. Matspjälkning (spjälkning = nedbrytning.) Från att vi stoppar något i munnen tills att det kommer

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE

SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE SWIM. RIDE. RUN. FAST! ÄT RÄTT OCH PRESTERA - OPTIMAL NÄRING FÖR UTHÅLLIGHETSIDROTTARE För uthållighetsidrottare med ambitioner spelar kosten en avgörande roll för prestationsförmågan! Hela din dagskost

Läs mer

Att bli äldre. Vad är åldrande?

Att bli äldre. Vad är åldrande? Vad är åldrande? Åldern är relativ handlar mycket om förväntningar egna och andras. "Ung och frisk" respektive "gammal och sjuk" är begrepp som vi hör ständigt i Sverige. Att fylla 70 år kan för den som

Läs mer

Fälthygien. 392 Stridsvärde

Fälthygien. 392 Stridsvärde 392 Stridsvärde Fälthygien Risken för infektioner är alltid stor när många människor är samlade. Under fältförhållanden ökar riskerna. Det är därför mycket viktigt att man är ännu mera noggrann med hygienen

Läs mer

Få ut mer av din cykel träning

Få ut mer av din cykel träning Få ut mer av din cykel träning Tips för dig som vill lite mer med din cykling. Tipsen finns i en mer utförlig form i ljud och bild på filmen DVDRide True Bikin Motion. SITTSTÄLLNING En som sitter rätt

Läs mer