Dermatologisk farmakologi. Fredrik Hieronymus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dermatologisk farmakologi. Fredrik Hieronymus"

Transkript

1 Dermatologisk farmakologi Fredrik Hieronymus

2 Disposition Hudens anatomi / histologi Perkutan läkemedelstillförsel (viktigt) Hudsjukdomar Inflammationer, infektioner, maligniteter Behandling / läkemedel (viktigt)

3 Tre lager Epidermis Mycket intressant Dermis Borderline intressant Subcutis Nästan inte alls intressant Hudens anatomi I

4 Epidermis Stratifierade keratinocyter. Barriärfunktion (trauma, kemiska ämnen, mikroorganismer, UVstrålning, vätskeförlust). Keratin (hydrofilt) Kristallint fett (hydrofobt) Stratum corneum Främsta hindret för drogpassage. Melanocyter Langerhansceller Hudens anatomi II

5 Hudens anatomi III Dermis Primärt fibroblaster Kollagen Struktur, diverse körtlar, mastceller.

6 Perkutan läkemedelstillförsel Vad bestämmer diffusionen av en substans genom huden? Koncentrationen Hudens tjocklek (primärt stratum corneums tjocklek), drogpenetration är inverst korrelerat med stratum corneums tjocklek. Diffusionskonstanten (egenskap hos substansen; primärt hydrofil/hydrofob) Partitionskoefficienten (egenskap hos substansen + bärarmediet) Inflammation (ökar permeabiliteten) Ålder (yta/vikt förhållande).

7 Diffusionskonstanten Hydrofila ämnen passerar i princip inte stratum corneum. De kan passera genom porer och liknande, men dådessa i genomsnitt motsvara ca 1% av hudens yta så är det en tämligen ineffektiv väg. Hydrofoba ämnen kan passera cellmembranen och även röra sig genom de intracellulära fettdepåerna. Kan därmed passera stratum corneum relativt obehindrat.

8 Hydrering av stratum corneum I Hydrering av stratum corneum påverkar dess struktur påett sådant sätt att substanser både löser sig i och rör sig genom den lättare. Stratum corneum har en vattenhalt som varierar mellan 10-60%. Stratum corneum hydreras fysiologiskt från underliggande vävnad, men denna vätska (perspiratio insensibilis).

9 Hydrering av stratum corneum II Hydrering uppnås oftast genom ockluderande förband. Ocklusionen gör att det vatten som når stratum corneum från underliggande vävnad inte avges till omgivningen. Val av medium påverkar både partitionskoefficient och diffusionshastighet eftersom fetare hy har lättare att behålla vatten. (mjukgörare).

10 Partitionskoefficient Hur starkt binder läkemedlet till sitt bärarmedium relativt stratum corneum.

11 Dermatologiska medier Viktiga överväganden vid val av medium är: Lösligheten av aktiv substans i mediet. Partitionskoefficienten för aktiv substans från mediet. Mediets förmåga att hydrera stratum corneum. Stabiliteten för det aktiva ämnet i mediet.

12 Dermatologiska medier II Val av medium styrs oftast av det drabbade områdets karaktär. Akut inflammerad, blöt hud lämpar sig väl för uttorkande medier (tinkturer, lotions) medans kronisk inflammation med torr hy, lichenifiering och iktyos med fördel behandlas med mer mjukgörande medier (krämer, salvor).

13 Applicering Mellan tumme och pekfinger så krävs: 2g topikal produkt för att täcka skalp, ansikte eller en hand. 3g för en arm. 4g för ett ben g för helkropp.

14 Sammanfattning, läkemedelskoncentration Absorberad mängd kan ökas genom att: Öka koncentrationsgradienten Behandla ett större område Behandla ett område med tunnare stratum corneum (obs toxicitet). Minska hudens barriärförmåga (primärt hydrering) Modifiera läkemedlet såatt det blir mer hydrofobt

15 Exposéöver hudsjukdomar Ca beskrivna hudsjukdomar. Jag tänker inte gå igenom samtliga. Sällan livshotande men ofta kraftig påverkan på livskvalité. Betrakta denna del av föreläsningen som orienterande och allmänbildande.

16 Hudsjukdomar II Svårt att ge en logisk uppdelning, några viktiga diagnoser/diagnosgrupper: Acne Eksem (e.g., atopiskt eksem, kontakteksem) Allergiska utslag / läkemedelsreaktioner (e.g., urtikaria och angioödem). Inflammatoriska dermatoser (e.g., psoriasis) Tumörer (e.g., malignit melanom, basaliom) Infektioner (e.g., tinea pedis) Vaskuliter & systemsjukdomar (e.g., sklerodermi).

17 Acne Acne vulgaris (i.e., vanlig acne) är en ickeinfektiös, kronisk inflammation kring hårfolliklar och talgkörtlar med koppling till androgen stimulering. Lätt akne är ett fysiologiskt fenomen vid puberteten, men var tredje tonåring har behandlingskrävande besvär.

18 Acne II Vid puberteten ökar androgenproduktionen hos både pojkar och flickor. Detta stimulerar talgkörtlarnas tilllväxt och sebumproduktion. Talg utsöndras till hårfollikeln och bildar tillsammans med keratin småmikrokomedoner (pormaskar). Genom en kombination av ökad produktion och retention av talg bildas stora mängder substrat för den normala follikelbakterien Propionibacterium acnes. Nedbrytningsprodukter från dessa kan diffundera genom follikelepitelet och orsaka en kemisk inflammation i huden. Inflammatorisk akne kan således uppstå genom samverkan av flera faktorer: Ökad talgproduktion Abnorm keratisering av follikelepitelet Kolonisering av komedoner med P. Acnes Aseptisk inflammation runt folliklarna.

19 Acne III

20 Rosacea Rosacea, ibland kallad acne rosacea, är en vanlig ansiktsdermatos hos medelålders och åldre personer. Det har ingen egentlig koppling till acne, men ibland ses acne och rosacea hos en och samma individ. Utslagen är mest koncentrerad till panna, näsa, kinder och haka. Förutom akneliknande papler och pustler förekommer vaskulära inslag med bl.a. telangieektasier och kroniska erytem. Långvarig svår rosacea kan ge kraftiga näsförändringar s.k. rhinophyma pga talkkörtelhyperplasi.

21 Rosacea II

22 Eksem Eksem är ett samlingsnamn för en grupp hudsjukdomar med liknande utseende och som kännetecknas av en T-cellsdriven inflammation i dermis och epidermis samt en barriärskada. Klåda är vanligen det dominerande symtomet och den efterföljande rivningen leder ofta till en ond cirkel med erosioner, vätskning, krustor och mer eksem.

23 Eksem II Akut eksem kännetecknas av erytem (rodnad, plan hud), svullnad, papler, vesikler och ibland vätskning. Kroniskt eksem kännetecknas av erytem, fjällning, fissurer och lichenifiering. Kan drabba kroppens alla lokaler och ha en mängd olika geneser (allergi, irritanter, infektion etc.)

24 Kontakteksem (irritanter) Nickelallergisk gitarrist

25 Atopiskt eksem Atopi betecknar en ärftlig benägenhet att bilda IgE-antikroppar mot proteiner i miljön. Atopiskt eksem kallas också böjveckseksem då det ofta är lokaliserat till just dessa. Termen atopiskt eksem används för ett starkt kliande, långvarigt eksem med torr hud där allergisk astma och/eller allergisk rhinokonjunktivit ofta förekommer hos patienten själv eller hos nära släktingar.

26 Atopiskt eksem

27 Seborroiskt eksem Drabbar oftast lokaler med stor talgkörtelaktivitet. Ytlig opportunistisk infektion med jästsvampen Malassezia furfur bidrar hos vuxna. Erytem och fjällning.

28 Svampinfektioner De flesta humanpatogena svampar bildar enzymer som kan spjälka keratiner vilket utnyttjas som näringskälla. Förutom keratindestruktionen framkallas en cellulär immunreaktion mot svampen och dess metaboliter. Graden av keratinskada resp. inflammatorisk reaktion varierar beroende på svampart, infektionslokal och patientens immunstatus. Kan ha en mängd olika presentationer beroende på patogen och lokal.

29 Svampinfektioner II

30 Psoriasis 2% prevalens i Skandinavien. Lika vanlig hos män som kvinnor. Debuterar oftast före 30års ålder men kan debutera även i äldre år. Långvariga remissioner är vanliga. Betraktas som en autoimmun sjukdom men patogenesen är inte fullt klarlagd. Vad man vet är att det sker en T- cellsdriven hyperproliferation i epidermis. Nybildningen av epitel ökar alltsåkraftigt och en basalcell når stratum corneum på4 dagar mot normala dagar. Typiskt för den vanligaste psoriasisformen är karaktäristiska plack.

31 Psoriasis

32 Tumörer Flertal tumörformer finns, både benigna och maligna. Vanligast är basalcellscancern som är benign (i princip alltid) men växer lokalt destruktivt.

33 Benigna nevi

34 Malignt melanom

35 Malignt melanom eller nevi? Ofta svårt att avgöra okulärt. ABCD kriterier A: Asymmetry B: Border irregularity C: Color variegation D: Diameter > 6 mm

36 Basaliom

37 Urtikaria Läkemedelsreaktioner

38 Läkemedelsreaktioner II Toxicodermi Andra namn: exantematösa, morbilliforma eller makulopapulära läkemedelsutslag Utgör 40-50% av alla rapporterade hudbiverkningar. Börjar ofta 7-14 dgr efter insatt läkemedel. Kan komma tidigare, framförallt om reexponering. Bål och armar först, sedan spridning. Symmetriskt. Vanligaste differentialdiagnos: virala exantem. Hos barn är viros betydligt vanligare orsak än läkemedel

39 Läkemedelsreaktioner III Toxikodermi

40 Läkemedel Kortikosteroider Topikala antibakteriella medel Antimykotika Antiparasitära medel Immunomodulatorer Vitamin-A derivat Keratolytika Solskydd

41 Kortikosteroider I Sverige uppdelad i grupper efter styrka där grupp I är svagast och grupp IV är starkast. Ex: Grupp I: hydrokortison Grupp II: emovat Grupp III: betnovat Grupp IV: dermovat Primärt antiinflammatorisk, immundämpande effekt. Antimitotisk effekt vid hyperproliferativa hudsjukdomar (e.g., psoriasis). Salvor tenderar att fungera bättre som medier än krämer och lotion. Upptag ökar mångfaldigt i inflammerad hud (e.g., vid atopiskt eksem) och fjällande hud.

42 Kortikosteroider II Kortikosteroider absorberas I väldigt liten utsträckning på normal hy. Endast ca 1% av dosen hydrokortison som appliceras påventrala underarmen absorberas. Ocklusion med plastförband ökar penetrationen och ger ca 10faldigt ökat upptag. Upptag varierar ffa med stratum corneums tjocklek (siffror relativa till upptag på ventrala underarmen): 0.14x fotsulan 0.83x handflatan 3.5x skalpen 6x pannan 9x vulva 42x scrotum

43 Kortikosteroider III Biverkningar av topikala kortikosteroider: Atrofi Steroidinducerad rosacea Steroidacne Hypopigmentering Ökat intraokulärt tryck Allergiskt kontakteksem

44 Antibakteriella medel Topikala kortikosteroider försämrar inte effekten av samtidigt givna topikala antibiotika. Vid behandling av sekundärinfekterade dermatoser är kombinationsbehandling överlägsen enbart kortikosteroider. Antibiotika-kortikosteroidkombinationer är användbar vid bl.a. blöjdermatit, extern otit och impetiginiserade eksem.

45 Antibakteriella medel II Polymyxin B, Neomycin och gentamicin Polymyxin B är ett peptikantibiotika effektivt mot gram-negativa bakterier. Ingen effekt på gram-positiva. Neomycin och gentamicin är aktiva mot gramnegativa organismer. Gentamicin visar generellt större aktivitet mot pseudomonas aerugonias än neomycin.

46 Antibakteriella medel III Bacitracin & Gramicidin Bacitracin och gramicidin är peptidantibiotika aktiva mot gram-positiva organismer såsom streptokocker, pneumokocker och stafylokocker. Bacitracin ges som salva antingen ensamt eller i kombination med neomycin, polymyxin B eller båda. Bacitracin absorberas endast i liten utsträckning såsystemtoxicitet är ovanligt. Dock är allergiskt kontakteksem vanligt.

47 Antibakteriella medel IV Acne För närvarande fyra antibiotika som används vid acnebehandling: klindamycin, erytromycin, metronidazole och sulfacetamid. Topikal behandling är generellt mindre effektiv mot acne än systemisk behandling och därför passande ffa vid mild till måttlig inflammatorisk acne. Klindamycin har aktivitet mot propionibacterium acnes.

48 Antibakteriella medel V Acne Erytrhomycin: verkningsmekanismen för topikal erytromycin vid inflammatorisk acne är okänd. Lokala biverkningar till erytromycinlösningar kan vara en brännande känsla vid applicering samt uttorkning och hudirritation.

49 Antibakteriella medel VI Metronidazole: Topikalt metronidazole är effektivt vid behandlingen av rosacea. Verkningsmekanism är okänd. Topikal behandling rekommenderas ej under graviditet, till ammande mödrar eller till barn. Risk för irritation vid ögonnära behandling.

50 Antibakteriella medel VII Sulfacetamide: Verkningsmekanismen tros vara inhibition av p acnes genom påverkan på p-aminobensoesyrametabolismen. 4% av topikalt administrerad sulfacetamide absorberas och det är därför kontraindicerat hos patienter med hypersensitivitet mot sulfonamider.

51 Topikala medel Orala medel Antimykotika I

52 Antimykotika II Topikala medel Topikala imidazoler Klotrimazol Econazol Ketoconazol Miconazol Oxiconazol Sulconazol

53 Antimykotika III Topikala imidazoler: Bred aktivitetet mot dermatofyter, candida albicans och pityrosporum orbiculare. Behandling en till tvågånger dagligen skall ge utläkning av en dermatofytinfektion inom tvåtill tre veckor. Medicinering skall fortgåtills eradikation är bekräftad. Infektion i hudveck eller nagelband kan behandlas topikalt men kräver fler applikationer (3-4x dagligen).

54 Antimykotika IV Orala azoler: ketokonazol, flukonazol och itrakonazol. Tinea versicolor är mycket responsivt till ketoconazolbehandling. Engångsbehandling med 200mg ketokonazol skall ge utläkning. Viktiga bieffekter av ketokonazol är gynekomasti och hepatit. Försiktighet gäller vid användning av ketokonazol hos patient med anamnes på hepatit. Patienter med långvarig ketokonazol/itrakonazolbehandling skall följas med avseende på leverfunktion.

55 Antimykotika V Itrakonazol skall inte ges till patienter med ventrikulär dysfunktion då det kan orsaka hjärtsvikt. Samadministration av orala azoler med midazolam eller triazolam potentierar de sedativa effekterna hos dessa medel. Samadministration med HMG-CoA reduktashämmare ger en signifikant ökad risk för rhabdomyoloys. Samadministration av orala azoler tillsammans med midazolam, triazolam eller HMG-CoA hämmare är därför kontraindicerat.

56 Antiparasitära droger I Permethrin är toxiskt för Pediculus humanus (löss), Pthirus pubis (flatlöss), and Sarcoptes scabiei (skabb). För behandling av löss: 1% permethrinkräm appliceras till drabbade områden i tio minuter och sköljs sen av med varmt vatten. För behandling av skabb: 5% permethrinkräm appliceras från nacken och nedåt, lämnas påi 8-12 timmar och duscas sen av.

57 Antiparasitära droger II Tre alternativa behandlingar av skabb och pediculos: Lindan (hexachlorocyclohexane) Malathion Crotamiton

58 Immunomodulatorer Takrolimus och pimekrolimus är makrolider med immunosuppresiv effekt som har en signifikant effekt vid atopisk dermatit. Båda medlen inhiberar T-lymfocytaktivering och förhindrar degranulation av mast celler. Skall inte användas tillsammans med täckande förband.

59 Vitamin-A derivat I Retinoidsyra (tretinoin), är acidformen av vitamin A. Det är en effektiv topikal behandling för acne vulgaris. Ett flertal vitamin A analoger (e.g., isotretinoin), är effektiv vid oral behandling av ett flertal dermatologiska sjukdomar. Verkningsmekanism: binder till specifika retinoidsyrareceptorer och reglerar transkription. Topikal retinoidsyra appliceras i sådan koncentration att det ger lätt erythem och lätt fjällning.

60 Vitamin-A derivat II Topikal retonioidsyra skall endast appliceras till torr hy och man skall undvika kontakt med näsa, ögon, mun och slemhinnor. Under de första 4-6 veckorna av behandling kan det förefalla som att acnen förvärrats av behandlingen. Med fortsatt behandling skall läget förbättras och efter 8-12 veckor når man optimal klinisk förbättring.

61 Vitamin-A derivat III Isotretinoin (Accutane) används vid behandlingen av svår, cystisk akne som inte svarar på standardbehandling. Trolig verkningsmekanism: inhibition av talgkörtlarnas funktion. Isotretinoin är kraftigt teratogent och kvinnor som skall behandlas måste använda godkänt preventivmedel 1 månad innan behandling, under behandling och en menscykel efter avslutad behandling. Ett graviditetstest måste tas senast tvåveckor innan behandlingsstart.

62 Keratolytika Keratolytika är substanser som löser upp bindningarna mellan hornceller och möjliggör därigenom avlägsnandet av tjockare fjäll och hyperkeratoser. Ett vanligt keratolytikum är salicylsyra 2-5% i krämeller salvabas. Mjukgörande substanser fungerar i högre koncentrationer ocksåsom keratolytika (e.g., urea 10% och mjölksyra 5-15%). A-vitaminsyra ger på indirekt väg en liknande effekt och används bland annat för att bryta ner keratinproppar I follikelmynningarna vid acne. Salicylsyra i koncentrationer över 5% kan vara direkt destruktivt för huden.

63 Keratolytika II Apotekets lista över apotekstillverkade läkemedel ATL, upptar som mjukgörare eller avfjällande ett flertal ex tempore beredningar med samma aktiva substans men i olika krämoch salvaberedningar. Ex. karbamid 2, 5 och 10%, salicylsyra 2, 5, 10%, propylenglykol 20%. Skillnaderna mellan de olika beredningsformernas effekter kan avse bland annat hudirritation.

64 Solskydd Topikal solskyddsbehandling delas upp i två grupper. Kemiska: medel som absorberar UV-ljus. Framtagna för att absorbera UV-B strålning (våglängd nm). UV-B är det strålningsspektra som primärt orsakar erytem och andra solstrålningsorsakade skador. Fysikaliska: Medel som reflekterar UV-ljus. Skyddar generellt endast mot UV-B, ej UV-A. Innebär att det skyddar mot soleruptioner samt utveckling av basaliom och skivepitelcancer. Dock ej mot malignt melanom. Finns solskydd med UV-A effekt. SPF: Hur mycket längre tid kan man vistas i solen utan att fåen soleruption.

Dermatologisk farmakologi

Dermatologisk farmakologi Dermatologisk farmakologi Fredrik Hieronymus Disposition Hudens anatomi Perkutan läkemedelstillförsel Transdermal transport Hudsjukdomar och deras behandling 1 Hudens funktion Barriär Mekanisk och immunologisk

Läs mer

Hudsjukdomar. Olle Larkö, Hudkliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg Magnus Falk, Kärna vårdcentral, Linköping. Inledning. Eksem

Hudsjukdomar. Olle Larkö, Hudkliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg Magnus Falk, Kärna vårdcentral, Linköping. Inledning. Eksem Ändrad 2014-07-16, s 412, 417 och 423. 407 Olle Larkö, kliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg Magnus Falk, Kärna vårdcentral, Linköping Inledning Patienter med hudsjukdomar står för ca 6% (hos barn

Läs mer

HUD BEHANDLINGSKOMPENDIUM. Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

HUD BEHANDLINGSKOMPENDIUM. Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala HUD BEHANDLINGSKOMPENDIUM 2012 Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Detta kompendium baseras på behandlingsråd från olika källor bl. a. landstingens rek-listor Läkemedelsverket, ett tidigare kompendium

Läs mer

Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation Läkemedelsbehandling av psoriasis ny rekommendation ny rekommendation Läkemedelsverket arrangerade den 23 24 mars 2011 ett expertmöte för att bland annat göra en värdering av de biologiska läkemedel som

Läs mer

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo Kapitel Aktiniska keratoser Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UVexponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. I sällsynta

Läs mer

Temanyhetsbrev Hud, 2012-03-29, internetmedicin.se. Något nytt på huden? Docent Mats Berg, Hudkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Temanyhetsbrev Hud, 2012-03-29, internetmedicin.se. Något nytt på huden? Docent Mats Berg, Hudkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Temanyhetsbrev Hud, 2012-03-29, internetmedicin.se Något nytt på huden? Docent Mats Berg, Hudkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna När det gäller vissa hudsjukdomar har det kommit många nyheter för ickespecialisten

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

HÅRFAKTA. Vad kan du om ditt hår?

HÅRFAKTA. Vad kan du om ditt hår? HÅRFAKTA Vad kan du om ditt hår? Här kommer lite intressant fakta om hår som kan vara kul att veta. Det är allt från statistik, fakta om hårstråets uppbyggnad och annat du inte visste om hår. 1. Hårets

Läs mer

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180 BILAGA I LISTA ÖVER NAMN, FARMACEUTISK FORM, STYRKA PÅ DEN MEDICINSKA PRODUKTEN, ADMINISTRERINGSVÄG, SÖKANDE, INNEHAVARE AV MARKNADSRÄTTIGHETER, FÖRPACKNING OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKAR I VARJE MEDLEMSSTAT

Läs mer

DIN HUD 4TIPS TILL EN VACKER

DIN HUD 4TIPS TILL EN VACKER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.3/September 2009 DIN HUD 4TIPS TILL EN VACKER FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM OCH VÄLMÅENDE HUD Ebba Blitz tror starkt på naturlig hudvård:

Läs mer

Behovsanalys hudsjukdomar

Behovsanalys hudsjukdomar 1 Behovsanalys hudsjukdomar Inledning Vården och behandlingen i samband med hudsjukdom har kraftigt förändrats över tid. Nya behandlingsmetoder har avsevärt förbättrat livskvaliteten för många patienter.

Läs mer

månedens nordiske artikkel månedens nordis

månedens nordiske artikkel månedens nordis månedens nordiske artikkel månedens nordis Huden hos den åldrande människan Hudens åldrande styrs av genetiska faktorer (kronologiskt åldrande) och av effekten av ultraviolett ljus. Kronologiskt åldrande

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar Isotretinoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L nr 2 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é o c h m e d i c i n s k t k u n s k a p s c e n t r u m TEMA Ansiktsdermatoser

Läs mer

INNEHÅLL. 12 Förstå Fitzpatricks hudklassificering. 39 40 Försiktighetsåtgärder och allergier. 49 Instruktioner för neutralisering av peeling

INNEHÅLL. 12 Förstå Fitzpatricks hudklassificering. 39 40 Försiktighetsåtgärder och allergier. 49 Instruktioner för neutralisering av peeling HANDBOK INNEHÅLL Sidan 3 Human Tech Medica AB 4 Om Agera Rx 5 7 Hudens fysiologi 8 11 Vetenskapen bakom Agera Rx 12 Förstå Fitzpatricks hudklassificering 13 16 Produktsammanfattning 17 38 Produktfaktablad

Läs mer

Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26)

Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Dokument ID: 09-119110 Fastställandedatum: 2014-11-17 Giltigt t.o.m.: 2015-11-17 Upprättare: Birgitta J Hadin Lusth Fastställare: Bo Claesson Amning rådgivning

Läs mer

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER STRAMA-gruppen i Skaraborg Diagnostik och behandling av HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER Andra upplagan, januari 2009 Distribueras i samarbete med läkemedelskommittén i Skaraborg och Vårdsamverkan Skaraborg

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ta hand om dig! Det är viktigt att ta hand om sin hälsa. Lindriga sjukdomsbesvär kan man ofta klara av på egen hand. Det kallas för egenvård. Egenvård innebär att du själv kan känna

Läs mer

Huden hos den åldrande människan

Huden hos den åldrande människan Gösta Roupe, professor i dermatologi och venereologi, hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Huden hos den åldrande människan Förkortade telomerer i kromosomernas ändar utgör en genetisk

Läs mer

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun.

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Risk för trycksår? Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Marie Ernsth Bravell & Bo Malmberg Jönköping: Institutet för gerontologi,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 100 mg

Läs mer

Praktiska riktlinjer vid Metvix - PDT

Praktiska riktlinjer vid Metvix - PDT Praktiska riktlinjer vid Metvix - PDT Fotodynamisk behandling (PDT) används idag på de flesta hudkliniker i landet, främst vid behandling av ytliga hudtumörer och dess förstadier. År 2011 togs nationella

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning Ändrad 2015-06-26, s 809 0ch 810. Ögon 801 Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Inledning Detta kapitel ska vara en hjälp för att diagnostisera och handlägga vanliga ögonåkommor

Läs mer

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid?

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid? SMÄRTA HUVUDVÄRK (Rev 080829) KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Vem? Barn med ofta återkommande huvudvärk. Om huvudvärken debuterar efter 50 års ålder. Symtom? Vid mycket hastigt påkommande svår huvudvärk (subaraknoidalblödning).

Läs mer

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S Box 5196 200 71 Malmö Tel. 020-22 66 70 08/2005 Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar från munherpes specialisten Sår i ansiktet, på läpparna och i munhålan

Läs mer

Ultraviolett strålning och hälsa ett kunskapsunderlag

Ultraviolett strålning och hälsa ett kunskapsunderlag nr 2002:5 Ultraviolett strålning och hälsa ett kunskapsunderlag Per Nylén, 1 Ulf Bergqvist, 2 Torkel Fischer, 1 Anders Glansholm, 3 Johan Hansson, 4 Jouni Surakka, 1 Per Söderberg 5 och Ulf Wester 3 1.

Läs mer

TillSkott. Kolloidalt silver mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus

TillSkott. Kolloidalt silver mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus Kolloidalt silver mineralet som stärker immunförsvaret, samtidigt som det hjälper kroppen med ovälkomna bakterier, svampar och virus Visste du att det finns en enkel hjälp att få som kan råda bot på de

Läs mer