Hud och hårbottensproblem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hud och hårbottensproblem"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Säl III:4 Examensarbete 15 högskolepoäng Hud och hårbottensproblem - Utveckling av läromedel för frisörelever SKIN AND SCALPPROBLEMS - Developing a teachingbook for hairdresser-students Carina Lindgren Lärarutbildning 90hp Examinator: Anders Lindh Handledare: Nils Andersson

2 2

3 Sammanfattning Syftet med detta arbetet är att jag inte anser att det finns ett lättillgängligt och tillfredställande läromedel för frisörelever inom hud- och hårbottensproblem. Jag valde därför att sammanställa och utveckla ett läromedel för detta område. För att göra ett eget läromedel har jag först gjort en enkätundersökning bland frisörelever för att se om kunskapen är lika på olika frisörskolor i olika delar av landet. Jag sammanställde sedan ett häfte från lämplig litteratur, internet och egen erfarenhet som kan användas i undervisningen inom hud- och hårbottensproblem. Nyckelord: hårbottensproblem frisörelever läromedel Scalpproblem hairdresserstudent teachingbook 3

4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 Problemformulering 1.3 Syfte och frågeställning 1.4 Avgränsningar 2. METOD 3. RESULTAT 3.1 Resultat från enkätundersökning 3.2 Läromedlet (Bilaga) 4. DISKUSSION 5. SLUTSATS REFERENSER BILAGOR 4

5 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Jag har jobbat många år inom frisöryrket. Och under många år har jag haft elever som idag blivit bra frisörer. Sedan 2006 arbetar jag som instruktör vid Sydskånska Gymnasieförbundet. När jag precis börjat jobba där fick jag möjligheten att börja läsa till yrkeslärare. Under min egen utbildning vid Värnhemskolan fanns inte mycket material som handlade om hårbottensproblem. Och det var inte heller något som vi pratade mycket om. Och nu när jag står som lärare inför mina elever så är det inte heller mycket av detta som berörs i våra läromedel. I Dahlstrands bok finns det längst bak ett fåtal sidor om just hud- och hårbottensproblem. Idag finns det dock Internet för att söka informationen, men det är en fördel att ha ett material med problemställningar för att använda i undervisningen. Mitt syfte är att göra ett läromedel som vi kan använda på vår skola för att ge eleverna den kunskap de behöver inom detta område. Jag kommer att studera en del Internet sidor och böcker av medicinsk litteratur för att få information precis som eleverna själv har letat efter material. Jag anser att man som utbildad frisör bör ha goda kunskaper om hårbottensproblem för att kunna hjälpa sina kunder att bli av med dem. Men även ge rekommendationer till kunden och hur man som frisör skall skydda sig. Eleven skall också kunna veta hur man gör för att skydda andra kunder så att dessa inte smittas. Och då är det eleverna som behöver utbildning i ämnet. Håret är för många människor idag väldigt viktigt. Har man problem med hårbotten så syns detta tydligt på personen. Man har kanske t.o.m. en frisyr man egentligen inte vill ha. Och det finns personer som inte vågar gå till frisören för att bli klippta då de skäms för sina problem. Då är det viktigt att frisörelever förstår kunderna och inte skrämmer iväg dem. Det finns frisörer som vägrar klippa kunder med t.ex. psoriasis för att de tror att det smittar. Vilket det inte gör! Detta beror på okunskap. Skolan har en skyldighet att ge eleverna adekvat och relevant kunskap. Alltså måste det ingå i undervisningen som en viktig kunskap för eleverna. Resultatet kommer att bli ett häfte med fakta för frisöreleverna att använda som ett uppslagsverk i sin utbildning och som ett arbetsmaterial i deras fortsatta frisöryrke. 5

6 1.2 Problemformulering Finns det ett behov av att göra en faktabok inom hud- och hårbottensproblem för att använda som ett läromedel till frisörelever? Svaret är JA. Elever ställs inför kunder som har frågor och de skall besvaras. Som det är idag hämtar eleverna informationen på Internet för att förmedla sina svar. Men det är inte alltid man har en dator tillgänglig och inom frisöryrket är det inte många som har en dator i sin salong. Då är ett läromedel, här i form av en faktabok, något man kan ha lätt till hands. En undersökning skall göras bland frisörstuderande på 3 olika skolor i landet för att få en bedömning från deras sida huruvida de anser att de har fått den grundläggande kunskapen de behöver inom hårbottensproblem. 6

7 1.3 Syfte och Frågeställning Syfte Syftet var att genomföra en enkätundersökning till frisörelever för att mäta deras kunskap inom hud- och hårbottensproblem. Och sedan utarbeta ett kursmaterial som kan användas som underlag i undervisningen till blivande frisörer på våra skolor runt om i landet. Ett material som eleverna skall ha lätt tillgängligt för att kunna besvara kundernas frågor. Eller själv använda som ett uppslagsverk när de misstänker att kunderna har någon form av hårbottensproblem. Jag vill med min undersökning på de olika skolorna se hur kunskapen skiljer sig och om eleverna anser att det är ett material som behövs. Och framför allt även till de undervisande lärare för att göra denna delen av utbildningen mer intressant för eleverna. För att veta vad jag söker har jag en del frågeställningar för att nå rätt mål i mitt arbete. Frågeställning Hur kan ett relevant utbildningsmaterial se ut som handlar om hud och hårbottensproblem för frisörelever? Hur mycket kan eleverna om de olika hud och hårbottensproblemen? Vilka frågor har eleverna ang. sjukdomar? Vad anser eleverna om att dessa frågor är relevanta för deras framtida yrkesval? Dessa frågor ska jag försöka ge svar på i mitt arbete. Ofta kommer frågor från kunder som man inte har svar på, utan ber kunden ta kontakt med en hudläkare. Då det kanske hade hjälpt med att be kunden att köpa ett annat schampoo. Och att kunna lugna kunden med att klådan i huvudbotten inte är smittosam. 7

8 1.4 Avgränsningar Jag inser innan jag ens har börjat att jag måste göra en avgränsning. Det är inget lexikon med alla hud- och hårbottensproblem. Och inte heller en medicinsk studie med mycket fakta. Detta kommer att vara en faktabok med de vanligaste problemen som kunder på frisörsalonger har. Där man som frisör lätt ska kunna slå upp det man söker och snabbt få information som hjälper frisören i sitt dagliga arbete. Jag hade en tanke från början att en dermatolog skulle besvara de frågor som skulle uppkomma under min undersökning som görs i 3 olika skolor. Detta har jag också begränsat då den läkare jag först hade kontakt med hastigt avslutade sitt arbete på det sjukhus jag hade kontaktat. Och sedan insåg jag att de svar vi frisörer ska ge är en vägledning till kunderna, inte vara en andra hands läkare med full utbildning. En tanke var också att göra intervjuer med kunder ute på salonger. Detta blev inte en lätt uppgift. De salonger jag hade kontakt med var inte intresserad av att jag skulle vara där och störa deras arbete. Då blev min tanke istället att jag kunde lägga ut enkäter som kunderna skulle svara på. Detta blev inte bättre. Av 50 tryckta enkäter fick jag tillbaka 2. Så jag insåg att en avgränsning på mitt arbete fick bli en ren faktabok med min kunskap och information hämtad från Internet och en del medicinska böcker. 8

9 2. Metod Min metod har till stor del en litteraturstudie. Då mycket av det material som finns är utspritt i många olika böcker och Internetsidor. Det blev en del medicinsk litteratur för att gå till botten med hur problemen uppstår. Efter att ha läst Vetenskaplig metod av Rolf Ejvegård så har jag insett att det blir en beskrivning, deskription, för att på ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur man ämnar behandla ämnet (s.31). Ett sätt att leta fram material för att ha som underlag för att sedan utveckla till ett relevant undervisningsmaterial. Men för att se vad eleverna hade för frågor gav jag ut en anonym enkät till elever på 3 olika skolor i Sverige. Sammanlagt 104 elever svarade, alla i årskurs 3. Enkäten besvarades just i början av sista terminen av de tre läsåren. Jag valde en i norra Sverige, en i mellan Sverige och en i södra Sverige. Detta för att se om det är skillnad var i landet eleverna går sin utbildning. En enkät gör arbetet mer lätthanterligt, varje enkät har samma utformning vilket gör att efterarbetet lättare att bearbeta. Enkäten var en undersökning som innebär mätning av datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder (s.14, Patel och Davidsson, 2003). Patel och Davidsson skriver också att det med numeriska värden blir ett entydigt sätt att studera, och på så vis kunna läsa av svaren i ett siffervärde. Enkäten var av ett enkelt format, frågor med x-alternativ och sedan en del där de kunde svara utförligt och ev. ställa någon fråga. Genom att eleverna skulle kryssa i svaren fick jag se att svaren var tillförlitliga, d.v.s. av god reliabilitet. Och i en enkät med x-alternativ så blir det en undersökning av det den anser att undersöka, d.v.s. en god validitet. Jag insåg att det skulle vara omöjligt att intervjua alla elever själv och sedan sammanställa deras frågor. Omdöme på enkäten kan man inte ge förrän efteråt när man sett resultaten, om den är av reliabel art eller inte. Tillförlitligheten kan man inte kontrollera i förväg, man får ställa frågorna så att besvararna inte kan misstolkas. 9

10 3. RESULTAT 3.1 Resultat från enkätundersökningen I tabellerna nedan är det 3 skolor som deltagit i min enkät-undersökning. Skola 1 ligger i norra Sverige med 34 elever, skola 2 ligger i mellan Sverige med 26 elever och skola 3 ligger i södra Sverige med 44 elever. Vilka av följande problem har du hört talas om? Skola 1 Skola 2 Skola huvudlöss torra mjäll feta mjäll psoriasis torr seborre fet seborre manl håravf diffus håravf avgrä hårav atopiskt ekse I denna första fråga så ser man att de flesta har hört talas om de olika hårbottensproblemen, vissa mer än andra. Huvudlöss hade alla elever hört talas om. Torra och feta mjäll hade nästan alla elever hört talas om, det som inte syns här var att några elever hade hört talas om torra mjäll och några andra feta mjäll, men summan blev den samma. Psoriasis var det några som inte hade hört talas om. Samma med seborré, här blev det precis som med svaren vid mjäll, vissa visste inte att det fanns olika. Håravfall, 8 st hade inte hört talas om manligt håravfall, sedan sjönk kunskapen om diffust håravfall och sedan ännu mer vid avgränsat håravfall. Atopiskt eksem var det bara 60 st som hade hört talas om, lite mer än hälften av eleverna. 10

11 Vilka av följande problem vet du hur de kan behandlas? Skola 1 Skola 2 Skola huvudlöss torra mjäll feta mjäll psoriasis torr seborre fet seborre manl håravf diffus håravf avgrä hårav atopiskt ekse I detta diagram ser man att de flesta vet hur man behandlar huvudlöss, torra och feta mjäll. Sedan ser man att det sjunker för de resterande sjukdomarna. Atopiskt eksem är det endast sammanlagt 22 elever som visste hur man skulle behandla. 11

12 Vilka av följande problem vill du veta mer om? Skola 1 Skola 2 Skola huvudlöss torra mjäll feta mjäll psoriasis torr seborre fet seborre manl håravf diffus håravf avgrä hårav atopiskt ekse Här ser man att det blir en efterfrågan på de sjukdomar som man visste minst om i förra frågan. T.ex. atopiskt eksem, där 100 av totalt 104 elever ville veta mer om denna sjukdom. Och att huvudlöss, torra och feta mjäll inte var lika intressanta. Man kan dock se att många av eleverna ville ha mer information om alla sjukdomarna. 12

13 Vilka av följande problem vet/tror du är smittosamma? Skola 1 Skola 2 Skola huvudlöss torra mjäll feta mjäll psoriasis torr seborre fet seborre manl håravf diffus håravf avgrä hårav atopiskt ekse I denna fråga var det intressant att se om de visste svaren. Alla visste att huvudlöss smittar, och det är ju bra. Men däremot trodde 28 st att psoriasis smittar. Det gör det INTE, den är ärftlig. Seborré trodde de också att den smittar, 17 st på torr seborré och 24 på fet seborré. Denna smittar INTE i heller. Den är också ärftlig. Och sen var det lite fler, 27 st, som trodde att atopiskt eksem smittade, men INTE heller denna gör det. Denna är en hudreaktion som är en typ av allergi. 13

14 Det fanns också en del ja och nej frågor där eleverna kunde motivera sitt svar. Här följer dessa frågor med ett urval av de svar eleverna skrev. Urvalet gjordes då många av svaren var formulerade likartat och en del nästintill exakta. Anser du att det är relevant att lära dig om Hårbottensproblem i ditt yrkesval? Här hade ingen elev svarat nej utan alla hade kryssat i Ja. Och deras tillägg var: Viktigt att veta, För att kunna behandla även de kunder med problem, Så att jag vet vad jag ska råda kunderna, Om kunden har problem är det frisörens skyldighet att kunna hjälpa till, Det tillhör ju yrket, För många kunder är drabbade, Viktigt för att råda om rätt schampoo, Så att man inte blir smittad eller smittar vidare till nästa kund, För detta kommer jag att stöta på i mitt yrke, För att vi kan komma i kontakt med det. Anser du att man som elev ska få denna information i skolan? Här var det en elev som svarat nej med motivation att det kunde man lära sig efterhand i livet. Resterande hade svarat ja, och deras tillägg var: Det är ju i skolan man ska lära sig, Som frisör är det väldigt viktigt, För att kunna möta kunderna som kommer till skolan, Vi måste lära oss för att kunna hjälpa, Du behöver det, All kunskap måste läras från grunden, För att förbereda sig inför arbetslivet, Det vore bra att ha den kunskapen när man slutar skolan, Hur ska man annars lära sig, För jag tycker det ingår i yrkesvalet, När man börjar jobba ska man kunna det mesta, Det är skolans uppgift att ha med i utbildningen, Det tillhör vår utbildning så det ska vara med, Var ska jag annars lära mig. Anser du att en frisör skall ha denna kunskapen för att kunna hjälpa sina kunder? Här hade alla elever svarat Ja!, och deras tillägg var: Jätteviktigt för att kunna hjälpa, Så man gör rätt, Ha rätt kunskap för vilka behandlingar man inte kan göra, Det ska ingå i utbildningen, Eftersom man ska jobba med hår så är det viktigt, För att det kan vara allvarligt, Annars kanske kunden har det obehagligt, För att kunna ge råd om hur kunden ska behandlas, För att kunden ska känna sig trygg när de frågar, För att kunderna är utlämnade till frisören, För att kunden ofta frågar frisören om hjälp, Vi tar ju hand om deras hår och ser om de har problem, Vi ska ju vara rädda om våra kunder och hjälpa dem, Så jag kan svara rätt när kunden frågar. Har ni haft lektionstid där ni diskuterat just Hårbottenproblem? Här var det 38 elever som svarade Nej, och en av skolorna hade inte vid tillfället haft sin lektion inom detta område. Men det fanns elever från andra skolor som också hade svarat nej. Kanske kan detta bero på att de varit sjuka vid lektionstillfället. Eller p.g.a. att de inte kommer ihåg. Resterande 66 elever svarade Ja. Däremot var det några som hade gjort ett tillägg med att det hade bara varit en information på 30 minuter, inget som de hade återkommit till vid ett andra tillfälle. 14

15 Eleverna hade också möjlighet att ställa frågor som jag skulle besvara. Det var 4 olika frågor, däremot hade många ställt samma fråga ang. psoriasis, men här kommer de med svar ifrån texten. Jag har mjäll och har provat olika sorters schampoo för att de ska försvinna men det finns fortfarande kvar. Varför? SVAR: Oftast har man avslutat behandlingen av schampoot för tidigt, fast problemet är borta så är det att rekommendera att använda schampoot med jämna mellanrum. Eller så krävs ett starkare preparat som kan inhandlas på apoteket. Om man har vita hårstrån på huvudet redan i18-års ålder, tyder det på någon sjukdom? Man kan väl inte redan bli gråhårig. Åldras jag i förtid? SVAR: Man kan bli gråhårig i väldigt ung ålder om man har arvsanlag för det, precis som man blir tunnhårig. Hur ser det ut i din släkt? Det finns en sjukdom där man åldras i förtid, men det ger många andra symtom, så den sjukdomen har du inte. Jag har problem med mjäll och ibland har jag små gula skorpor i hårbotten. Beror detta på att jag använder för mycket vax och gele i håret? Jag har provat mjällschampoo och det hjälper, men om jag använder något annat så kommer det tillbaka. Vad ska jag göra? SVAR: Det kan vara seborréiskt eksem du har. Detta orsakas inte av hårprodukter. Använd ditt mjällschampoo varje gång du tvättar håret. Skulle du känna att du behöver något starkare så får du kontakta doktorn för att få utskrivet en salva du kan smörja med. Jag undrar om psoriasis smittar? Min syster har haft det i två år och nu har jag också märkt att jag har fått det. Vi använder hårprodukter och redskap av varandra. Och ibland är hennes utslag äckliga. Har jag fått den från henne? SVAR: Nej! Psoriasis smittar inte. Däremot är det ärftligt, så det är inte konstigt att både du och din syster har det. Men det är ändå viktigt att rengöra redskapen när ni har dem gemensamt. För att lindra besvären, kontakta doktor för att få råd hur just du ska behandlas. 3.2 Läromedlet Faktaboken som jag har valt att kalla den ligger som en bilaga. Min förhoppning är att den skall vara tryckt och klar för en presentation på min examination 15

16 4. DISKUSSION Som jag skrev i min inledning så vill jag utveckla ett material som vi på vår skola skall kunna använda i utbildningssyfte till våra frisörelever. Även vara ett material för övriga skolor att använda. Då jag inte anser att det fanns ett fullgott material inom hud och hårbottensproblem. Det ska vara intressant och givande både för eleven och läraren. Jag hade en del frågor i min frågeställning som jag ansåg var relevanta för detta arbete. Och frågorna var: Hur kan ett relevant utbildningsmaterial se ut som handlar om hud och hårbottensproblem för frisörelever? Hur mycket kan eleverna om de olika hud och hårbottensproblemen? Vilka frågor har eleverna ang. sjukdomar? Vad anser eleverna om att dessa frågor är relevanta för deras framtida yrkesval? Jag som lärare har ett ansvar att tillgodose att eleverna får med sig relevant kunskap då de är färdigutbildade frisörer. För att tillgodose detta ingår det att eleverna har fått möjligheten till ett relevant utbildningsmaterial. Då jag själv under min utbildning inte fick ta del av sådant material har jag själv fått söka den informationen som jag har behövt inför mina kunder. Det jag anser är att frisörelever ska få den kunskap om hud och hårbottensproblem redan under sin utbildning. Ett sådant material skall vara enkelt att använda och lätt att ha till hands när man arbetar både på salong i skolan och som färdig frisör. Efter att samlat in enkäten som sändes ut till 3 skolor runt om i Sverige fick jag svar på en del av mina funderingar. Alla frisörelever ansåg att det var relevant för dem att lära sig om hud och hårbottensproblem. Alla ansåg också att de skulle få den kunskapen i skolan. Hur mycket eleverna kunde om de olika hud och hårbottensproblemen var väldigt varierande från vilken skola enkäten kom ifrån. Detta berodde dels på under vilken termin man har förlagt just denna delen av kursen, då det inte finns en gemensam detaljerad kursplan för alla frisörskolor i Sverige. Varje skola lägger själv upp vad de olika hantverkskurserna ska innehålla och hur mycket tid som läggs på varje del. Den skola som hade störst okunskap hade inte genomfört just denna delen av kursen. Dock hade ändå eleverna en grundkunskap som de lärt sig. Det eleverna också fick möjlighet var att ställa någon fråga de hade om hud och hårbottensproblem. Här var det många som ställde liknande frågor inom samma kategorier vilket gör att min slutsats blir att det material som finns till vårt förfogande på frisörskolorna är inte tillräckligt. T.ex. var det många elever som trodde att psoriasis är smittosamt? I det materialet som de flesta skolor använder sig av står det att sjukdomen är ärftlig men ingenting om att den inte är smittosam. 16

17 I kursmålen för HNT 1206, Hantverksteknik 1206 kurs E, står det eleven skall: kunna analysera och bedöma olika materials betydelse för slutprodukten. I detta fallet är kundens frisyr slutprodukten och eleven måste kunna bedöma hur frisyren skall formas och kunna analysera vilka produkter kunden skall använda och inte använda. Det är också viktigt för eleven att veta vad produkterna innehåller. På våran skola ligger denna kursen under elevernas sista termin i årskurs 3. På skolverket kan man också läsa att man som hantverkare arbetar med händerna, vilket verkligen passar in på oss frisörer. Vi är nära våra kunder, vilket kan vara avgörande för ens vardag att ha kunskap om hud- och hårbottensproblem. Just i detta fallet vill jag med mina frågor till frisöreleverna visa att de läser vad där står och då behöver det också stå motsatsen. Jag vill avsluta med att citera min rektor: - Lägg allt du får lära dig i din ryggsäck för kunskap skall och är lätt att bära. 17

18 5. SLUTSATS I sammanfattningen av min enkätundersökning inser jag att jag gjorde begränsningar till de elever som svarade. De kunde svara ja eller nej på frågorna, genom att kryssa i om de visste och låta bli om de inte visste. Här skulle man frågat varför de inte hade information om just den sjukdomen. Likaså när de kryssade för ja, om de själv hade letat upp informationen eller de hade fått den i skolan. Men jag kan ändå komma till den slutsatsen att jag har fått svar på frågan om ett läromedel är behövligt ute på frisörskolorna. För alla eleverna ansåg att det behövdes ett lättillgängligt material om hud- och hårbottensproblem. På de olika skolorna som deltog och även övriga skolor i landet är det olika i vilken del av utbildningen som man lägger in just denna delen av hantverksteknik kursen. Därför skiljer det sig också på elevernas kunskap. För ju fortare i utbildningen de har denna kurs desto bättre blir de att kunna använda detta verktyg i sin utbildning där de har kunder på skolan. 18

19 REFERENSER Dahlstrand, Lars och Ann, 2006, Hår och Kemi, D&D Förlag, Brantevik Ejvegård, Rolf, 2007, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund Osrtov, Ricki, 2001, Vårda din hud behandling av våra vanligaste hudproblem, Egmont Richter AB, Malmö Patel, Runa och Davidsson, Bo, 2003, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund Skolverket, Styrdokument, 19

20 Bilaga Carina Lindgren Hud- och Hårbottensproblem Läromedel för frisörelever 20

21 Förord När jag började jobba som frisörlärare upptäckte jag att det fanns brister i de läromedel som vi kan använda i vår undervisning till frisörelever. Ett ämne som jag bl.a. tycker har bristfälligt läromedel var hud- och hårbottensproblem. I de läromedel vi har är det korta avsnitt för att ge en orientering av de olika sjukdomar som finns. För att genomföra denna kursen med eleverna fick vi istället använda oss av Internet vilket i vårt yrke kan vara svårt att ha till hands i salongen. Jag gjorde istället små häften till eleverna som de kunde ha lätt tillgängliga i sitt vardagliga arbete. När jag nu fick möjlighet att arbeta med ett eget material så stod detta först på min lista. Efter att gjort en undersökning bland elever så var detta ett ämne som de saknade ett bra läromedel till. Jag tackar de elever och lärare som har samarbetat för att göra detta material möjligt. Och tack till min arbetsgivare som tror på mig och stöttar mig för den tiden jag har fått till förfogande att studera för att bli frisörlärare. Och ett särskilt tack till min familj som har stått bakom mig och hjälpt mig genom dessa åren Tomelilla 2009 Carina Lindgren 21

22 1. Huden Huden är människans största organ med en normal area på 1,5 2 kvadratmeter. Huden har också olika uppgifter, t.ex. skyddar den mot bakterier, hjälper oss att hålla kroppstemperaturen, förhindrar att man förlorar vätska, är ett sinnesorgan som kan känna, värme, kyla, beröring och smärta, mm. Huden förnyas hela tiden genom att nya hudceller skjuts upp från tillväxtlagret till ytan, när de gamla hudcellerna nöts bort så har ett nytt hudlager bildats. Det tar ca 27 dygn för huden att förnyas, du har alltså inte samma hud idag som du hade för en månad sen. Även om huden är väldigt tunn så är den uppdelad i tre lager; Överhuden, Läderhuden och Underhuden. Överhuden Överhuden är det yttersta synliga av huden och är ungefär lika tjock som ett vanligt papper och är det tunnaste av de tre hudlagren. Överhuden är uppbyggd av fem lager, men man brukar bara prata om två. Det understa lagret i överhuden är tillväxtlagret. I tillväxtlagret sker celldelningen som gör att huden förnyas, här bildas också hudens pigment. Det översta lagret i överhuden kallas hornlagret. Detta har en förmåga att bli tjockare om det utsätts för nötning, t.ex. får man valkar i händerna vid hårt arbete. Överhuden saknar blodkärl och är därför helt genomskinligt, där finns ingen känsel. 22

23 I den understa delen av överhuden finns det celler som innehåller pigment, dessa kallas melanocyter. Det är dessa som påverkas av solen och vi känner att vi blir solbrända. Läderhuden Hudens tjockaste lager kalls läderhuden och är ca 25 gånger tjockare än överhuden, ca 1/2-3 mm tjock och är tjockast på ryggen. Den består av bl.a. bindväv som gör huden stark och elastisk. Dessa minskar dock i antal när man blir äldre. Läderhuden består av bindvävnad och viktiga delar som blodkärl, nerver, lymfa, svettkörtlar och hårsäckar. Underhuden Mellan läderhud och underhud finns ingen tydlig gräns. Underhuden består till störst del av fett, tjockleken på detta hudlager kan därför variera mycket från person till person. Kraftiga personer har mer fett i underhuden medan magra personer har mindre. Fetvävnaden är en viktig fettreserv, värmeisolerande och stötdämpande. Här finns också ett vätskeförråd i den porösa vävnaden. Svettkörtlar och svett Svettens främsta uppgift är att kyla ner kroppen och att hjälpa huden att bevara sin fuktighet. Svettkörtlar finns utspridda över hela kroppen. De sitter tätare på vissa områden som i armhålor, handflator och på fotsulorna. Det är som ett långt rör som rullats ihop som ett nystan. Det mynnar ut på hudytan och töms där på vatten. Normalt förlorar man ca 0.5 liter vätska per dag genom huden. Vid hårt kroppsarbete och varmt klimat kan en vuxen människa avsöndra upp till hela 12 liter per dag. I sådana fall måste man tänka på att ersätta vätskan genom att dricka mycket. 23

24 (http://www.sjukvardsradgivningen.se/allakapitel.asp?categoryid=18396, , kl ) 24

25 2. HÅRET (http://files.marianova.com/files/imagecache/normal/files/2061/01628a8654caddc7d02f885c8d2c2752.jpg, , kl.22.12) Man kan dela in håret i två delar, rot och hårskaft. Roten är den delen som är under huden och hårskaftet är den delen som man ser, alltså det vi kallar för hårstrået. Hårskaftet består av fjällskiftet som är ytterst och fiberstammen som är innerst. Fjällskiktet Det är fjäll som ligger skiktade om varandra. Dessa är genomskinliga och nästan helt klara. Om man tittar på hela skiktet ingår 5 15 stycken fjäll som ligger ovanpå varandra. Varje fjäll täcker ungefär an fjärdedel av stråets omkrets. Fiberstam Som sagt är fjällskiktet det yttersta på stråets och under det finns fibrer, även kallade fibriller. Dessa fibriller är långa, tunna och samlade i olika stora knippen. Anledningen till att det kallas fiberstam är för att dessa knippen bildar kablar och kabelstänger som är tvinnade. Detta gör håret starkt och ger det fasthet. 25

26 (http://www.djur.cob.lu.se/svar/bilder/haar.jpg, , kl.22.54) Kitt För att allt håret ska hållas samman behövs något som kallas kitt. Kittet binder ihop fjällen med fiberstammen. Man tror att kittet bidrar till elasticiteten i håret. Kittet minskar i hårtoppen jämfört med närmare hårbottten, det är därför håret kan kännas statiskt i topparna men inte så mycket närmare hårbotten. Hårroten och hårsäcken Redan i fosterstadiet bildas hårsäckarna genom tappar, så kallade papiller, sänker sig ner i huden. Antalet minskar dock lite under livets gång. Det är i hårsäcken som hårroten finns. Om man tittar på en genomskärning av hårbotten och hårsäcken ser man att längst ner i hårsäcken finns en lökformad rot, den kallas för hårlök eller håräpple. Hårlöken omsluter en vårtliknande tapp som kallas för hårpapill. Denna papill är uppbyggd av bindväv och mycket rik på blodkärl och nerver. Hur kan håret växa? De celler som finns i hårlöken förökar sig väldigt snabbt och när de gör det växer håret och skjuts upp ur hårsäcken. Färgen på håret Färgen på håret, hårpigmenten, bestäms strax intill hårpapillen. Här är håret biologiskt levande, här sker det en livsprocess, blodet ger håret byggnadsmaterial, energigivande ämnen och hjälpmedel som vitaminer. När hårstrået sedan skjuts upp så säger man att det förhornas eller keratiniseras, på grund av att cellerna övergår i hårämnet keratin. När väl håret växt ut är det dött, det sker inte längre någon livsprocess och det är ickelevande. Vilken färg man får på håret bestäms alltså när färgpigmenten produceras. De kallas för melaniner och det finns tre olika slag; mörka-, ljusa- och röda pigment. De som har mörkt hår har mindre ljusa pigment i sitt hår. 26

27 Talgkörtlar Talgkörtlarna är till för att smörja hårbotten och håret med fett, varje hårsäck har minst en talgkörtel. När man har fett hår har man för stor talgkörtelproduktion. Hårresning När man fryser eller blir rädd får man ragg på kroppen, det betyder att håret reser sig från kroppen. Hur kan då håret resa sig från kroppen? Det är hårresarmuskeln som gör att håret reser sig. När man fryser drar dessa muskler ihop sig, då reser sig håret och hårsäckarna höjs. Alla hårsäckar på kroppen har en hårresarmuskel kopplad till sig. Man märker det minst på huvudet p.g.a. att håret där är oftast längre. Musklerna kan också dra ihop sig när man har feber, det är därför som man kan känna sig öm i skinnet när man är sjuk. På kvinnor förändras håret och hårresarmuskeln vid olika perioder. Speciellt under menstruationscykeln, både vid ägglossning, mitt i perioden, men också under mensdagarna. 27

28 3. HUVUDLÖSS (http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?categoryid=27607, , kl 22.02) (pediculus capitis) En huvudlus är ca 2 4 mm lång och ganska platt. Lössen är ofta smutsgula och nästan genomskinliga, färgen kan dock variera lite beroende på vilket stadie lusen befinner sig i. De kan även få en brun/röd nyans då de druckit blod. Tre par kloliknande ben gör det lättare för lusen att klättra på hårstrået. Den är beroende av fuktigheten och värmen i vår hårbotten och lever på vårt blod. En lus lever i ungefär en månad, och varje hona lägger ca 200 ägg under sin livslängd, dessa kallas gnetter. Gnetter är ca 1 mm lång och är gulvita. De sitter på hårstrået i ca 1 vecka innan de kläcks till nya löss. Redan när lusen är 10 dagar kan de producera nya ägg. De vanligaste symptomen när man fått huvudlöss är klåda vilket kan leda till rivskador som i sin tur kan bli eksemliknande utslag. Det finns en del fall där den smittade inte har några symptom alls, alltså ingen klåda. Det är sådana fall som gör att smittorisken blir så stor på t.ex. skolor och dagis. Det är därför viktigt att hela familjen undersöks när en i familjen blivit smittad! Hur smittar huvudlöss? Man behöver ha direkt kontakt med en person som har löss för att du själv ska bli drabbad. För löss kan varken flyga eller hoppa. En lus utanför hårbotten överlever högst ett dygn, alltså är det inte uteslutet att kammar och borstar som använts av en person med löss under de senaste timmarna kan överföra smittan. Får den inte regelbundet möjlighet att suga blod torkar den ut och slutligen dör. Vad äter lusen? Blod är det lusen lever av. Med sin mun kan den sticka hål på huden. Den sprutar sedan in ett medel som förhindrar att blodet stelnar och ett bedövningsmedel för att man inte ska känna när lusen äter. Däremot kan detta göra att du får klåda i hårbotten. Lusen äter sig mätt 5ggr/dag. 28

Apotekets råd om. Hårbesvär

Apotekets råd om. Hårbesvär Apotekets råd om Hårbesvär Ett friskt, mjukt och glänsande hår uppfattas som ett tecken på kroppens hälsa och livskraft. Håret växer i cykler och däremellan vilar det. Att tappa ungefär 100 hårstrån per

Läs mer

NYHET! Patientinformation om Ketokonazol ratiopharm schampo. Behandla huvudsaken

NYHET! Patientinformation om Ketokonazol ratiopharm schampo. Behandla huvudsaken NYHET! Patientinformation om Ketokonazol ratiopharm schampo Behandla huvudsaken till mjäll ratiopharm ett av världens främsta generikaföretag Som generikaföretag är vår uppgift att ta vid när patenten

Läs mer

HUDEN - Instuderingsfrågor

HUDEN - Instuderingsfrågor Huden är kroppens största organ och huden består av tre olika lager, överhuden, läderhuden och underhuden. Överhuden är den delen som vi ser och den är tjockast på fotsulorna och handflatorna. På ögonlocken

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudlöss

Apotekets råd om. Huvudlöss Apotekets råd om Huvudlöss Lusen har alltid varit en trogen följeslagare till människan och den finns över hela världen. Den lever av vårt blod och är beroende av värmen och fuktigheten i vår hårbotten.

Läs mer

Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006

Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006 Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006 Till läsaren I skolor och daghem förekommer huvudlöss särskilt om höstarna, då möss-säsongen börjar. Det går att bli av med lössen om behandlingen påbörjas genast.

Läs mer

Skolans agerande när en elev får löss

Skolans agerande när en elev får löss Policy beslutat av ledningsgrupp 2015-10-08 Skolans agerande när en elev får löss Så fort ett fall av löss upptäcks av en förälder eller elev så ska information ut till alla föräldrar samma dag genom att

Läs mer

Ketokonazol ratiopharm

Ketokonazol ratiopharm Ketokonazol ratiopharm Vid behandling av mjäll Vad är mjäll? Mjäll är en mycket vanlig åkomma. Det finns uppgifter om att så många som var 5:e svensk har problem med mjäll. Besvären brukar börja i tonåren

Läs mer

Aktinisk keratos /solkeratos. Patientinformation

Aktinisk keratos /solkeratos. Patientinformation Aktinisk keratos /solkeratos Patientinformation Vad betyder aktinisk keratos? Aktinisk betyder orsakad av solen. Keratos kommer av ordet keratin, som betyder horn. Det rör sig alltså om en förtjockning

Läs mer

Apotekets råd om. Akne och rosacea

Apotekets råd om. Akne och rosacea Apotekets råd om Akne och rosacea Akne är ett samlingsnamn för förändringar i form av hudknottror, pormaskar och varblåsor och är mycket vanligt. Akne beror inte på dålig hygien eller speciell mat utan

Läs mer

Akne. Sanningar och myter om ungdomsfinnar

Akne. Sanningar och myter om ungdomsfinnar Akne Sanningar och myter om ungdomsfinnar Nästan alla ungdomar har upplevt problem med finnar i ansiktet, på bröstet och på ryggen. Det är så vanligt att det räknas som en del av puberteten. Vad är akne?

Läs mer

HÅR HUVUDLÖSS KONTAKT MED SJUKVÅRDEN

HÅR HUVUDLÖSS KONTAKT MED SJUKVÅRDEN HÅR HUVUDLÖSS Vem? Barn under 2 år. Tid? Om Priodermbehandlingen inte hjälper. Huvudlusen är en 2 3 mm stor, grågul, krypande insekt. Den är beroende av blodet och värmen i människans hårbotten. En lus

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Ärftligt håravfall och tunnhårighet

Ärftligt håravfall och tunnhårighet Ärftligt håravfall och tunnhårighet En liten broschyr om ett vanligt problem ROG-5001 Har du frågor kring Pfizers receptfria läkemedel är du välkommen att kontakta oss. Tel 08-550 520 00. E-mail: medinfo.sweden@pfizer.com

Läs mer

skyddar mot bland annat bakterier, virus, frätande ämnen och nötning skyddar kroppen mot skadlig ultraviolett strålning från solen

skyddar mot bland annat bakterier, virus, frätande ämnen och nötning skyddar kroppen mot skadlig ultraviolett strålning från solen Hud Kroppens största organ är kroppens största organ. Mellan 15 och 25 procent av kroppsvikten är hud, och den har en yta på nästan två kvadratmeter. har många olika uppgifter. Den skyddar mot bland annat

Läs mer

Terbinafin ratiopharm

Terbinafin ratiopharm Terbinafin ratiopharm Vid behandling av fotsvamp Vad är fotsvamp? Fotsvamp är en ofarlig men ofta irriterande och som regel kliande infektion i huden. Fotsvamp kan drabba alla människor oavsett livsstil

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar Apotekets råd om Svamp i hud och naglar Svamp i huden och naglarna är en av de vanligaste infektionerna man kan drabbas av. Infektionen orsakas oftast av jäst- och trådsvampar. De ger upphov till en inflammation

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem 1 RosaceA är den medicinska termen för ett antal hudsymptom som oftast uppträder hos personer över 30 år. (ej att förväxla med akne) Cirka Symptomen på rosacea

Läs mer

och muskler Hud, skelett

och muskler Hud, skelett Hud, skelett och muskler Mycket av det som du lägger märke till hos en annan människa har att göra med hud, skelett och muskler. Hela kroppen täcks ju av hud. Och det är skelettet och musklerna som ger

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem Rosacea. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i ansiktet,

Läs mer

6.7 Musklerna ger dig rörelseförmåga

6.7 Musklerna ger dig rörelseförmåga 6.7 Musklerna ger dig rörelseförmåga Musklerna gör att vi kan röra oss och styra vår kropp på alla möjliga sätt. Tre olika typer av muskler; skelettmuskler, glatta muskler och hjärtmuskeln. Skelettmuskler

Läs mer

Psoriasis - en ärftlig folksjukdom

Psoriasis - en ärftlig folksjukdom Oh no...vember! Säga vad man vill men november är bannemej ingen rolig månad! Vissa månader skulle man faktiskt kunna stryka från kalenderåret och november är en av dom. Men smaken är som baken så klart!

Läs mer

Rosacea I N F O R M AT I O N O M E T T V U X E T P R O B L E M

Rosacea I N F O R M AT I O N O M E T T V U X E T P R O B L E M Rosacea I N FO R M AT I O N O M E T T V UX E T P RO B L E M Rosacea. Rosacea drabbar omkring 10 procent av den vuxna befolkningen och är en kronisk hudsjukdom med utslag i de centrala delarna av ansiktet,

Läs mer

Nu endast 1 timmas behandling! Barn och löss bör inte behandlas med vad som helst

Nu endast 1 timmas behandling! Barn och löss bör inte behandlas med vad som helst Nu endast 1 timmas behandling! Barn och löss bör inte behandlas med vad som helst 1 Innehåll Bli av med lössen för gott. effektiv skonsam LÖSNING 100 ml e Bli av med lössen för gott... 3 Lite om löss...

Läs mer

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea.

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. metronidazol Är du röd i ansiktet med akneliknande utslag, rodnad eller ytliga blodkärl? Det kan vara rosacea. Rosacea är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kan uppträda

Läs mer

NÄR ALLT KÄNNS JOBBIGT

NÄR ALLT KÄNNS JOBBIGT omfinnar NÄR ALLT KÄNNS JOBBIGT Bröst, skäggväxt och föräldrar som inte förstår. Mens, målbrott, kärlek. Känslan av att allt är möjligt och att allt är kaos. Puberteten är en tid då det händer mycket i

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Information om ett vuxet problem

Information om ett vuxet problem r o s a c e a Information om ett vuxet problem ROSACEA. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i

Läs mer

NÄR ALLT KÄNNS JOBBIGT

NÄR ALLT KÄNNS JOBBIGT omfinnar NÄR ALLT KÄNNS JOBBIGT Bröst, skäggväxt och föräldrar som inte förstår. Mens, målbrott, kärlek. Känslan av att allt är möjligt och att allt är kaos. Puberteten är en tid då det händer mycket i

Läs mer

Smådjur som gillar människor

Smådjur som gillar människor Vad är Tenutex? Tenutex är ett liniment som är effektivt mot huvudlöss, flatlöss och skabb. Verksamma ämnen är disulfiram och bensylbensoat. Tenutex används enligt bruksanvisningen som medföljer varje

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Vätska, svettning och hudavlagringar

Vätska, svettning och hudavlagringar Vätska, svettning och hudavlagringar Hur mycket vätska behöver vi på en dag? Varför ska man duscha efter en idrottslektion? Vilken funktion har svetten för människorna? Byter vi människor hud precis som

Läs mer

Psoriasis. En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt

Psoriasis. En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt Psoriasis En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt Psoriasis och psoriasisartrit Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som inte bara drabbar huden och lederna utan även andra organ i kroppen.

Läs mer

Goda råd vid handeksem

Goda råd vid handeksem Handeksem Goda råd vid handeksem Patientinformation 1 Goda råd vid handeksem Handeksem är vanligt och ca 10-15 % av alla kvinnor och 4 % av männen drabbas. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade

Läs mer

Tipspromenad om finnar

Tipspromenad om finnar Tipspromenad om finnar Rätt svar och kommentarer Fundera gärna hur du kan följa upp svaren, individuellt eller varför inte samarbeta med en lärarkollega och gå igenom rätta svaren och kommentera under

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk Programmanus till På span i håret (sas) AV-nummer: 31404tv 9 /Programledarna Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker utomhus i en park./ Det skyddar. Rekordet är 5,15. Vissa har mer... Andra har inget.

Läs mer

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea.

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. metronidazol Är du röd i ansiktet med akneliknande utslag, rodnad eller ytliga blodkärl? Det kan vara rosacea. Rosacea är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kan uppträda

Läs mer

Tipspromenad om finnar. Ett enkelt och roligt sätt att öka kunskapen om akne hos dina elever

Tipspromenad om finnar. Ett enkelt och roligt sätt att öka kunskapen om akne hos dina elever Tipspromenad om finnar Ett enkelt och roligt sätt att öka kunskapen om akne hos dina elever Att ha finnar är tyvärr något som är mer eller mindre gemensamt med tonåren. Faktiskt är det 94% av alla tonåringar

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

Ar du trott pa mjall?

Ar du trott pa mjall? Ar du trott pa mjall? Janssen-Cilag AB, Box 7073, 192 07 Sollentuna. Tel 08-626 50 00. www.fungoral.com JCG-711 ÄR MJÄLL ETT VANLIGT PROBLEM? Ja, det är ganska vanligt. Ungefär var femte svensk - eller

Läs mer

Hårets anatomi - vaxning

Hårets anatomi - vaxning Hårets anatomi - vaxning. Hårets struktur Det växer mellan 80.000 och 120.000 hårstrån på människohuvudet. Varje hårstrå sitter i en hårsäck (follikel), som är en rörformad nedsänkning i hårbottens överhud.

Läs mer

Huden, skellettet och musklerna

Huden, skellettet och musklerna Huden, skellettet och musklerna En sammanfattning Biologi Hembergsskolan Huden (överhuden) Huden är uppbyggd av tre lager överhud, läderhud, och underhud Överhuden (epedermis) Överhuden är ca 0,05 till

Läs mer

Sammanfattning - celler och hud

Sammanfattning - celler och hud Sammanfattning - celler och hud Celler Allt som lever byggs upp av pyttesmå delar. Dessa delar kallas för celler. (Ordet cell betyder litet rum.). En människa är uppbyggd av flera olika slags cellarter.

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG

AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG AKNE FÅR ALDRIG STOPPA DIG Har du finnar eller akne? Då är du inte ensam. Oftast börjar det i puberteten vilket kan vara en känslig tid för många. Vid 15 18-års ålder brukar aknen vara som värst för att

Läs mer

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Så här använder du denna broschyr Cancerbehandlingar kan orsaka

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Till dig som fått Stelara

Till dig som fått Stelara Till dig som fått Stelara Patientinformation om psoriasis och behandling med Stelara Välkommen till biologiska behandling med Stelara 4 gånger per år * minimerar tiden Du behöver spendera på behandling.

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

Rätt svar: X Oren eller smutsig hud orsakar INTE finnar. Finnar eller akne, är en hudsjukdom som ofta debuterar i tonåren när man har mkt hormoner i

Rätt svar: X Oren eller smutsig hud orsakar INTE finnar. Finnar eller akne, är en hudsjukdom som ofta debuterar i tonåren när man har mkt hormoner i 1 Rätt svar: X Oren eller smutsig hud orsakar INTE finnar. Finnar eller akne, är en hudsjukdom som ofta debuterar i tonåren när man har mkt hormoner i kroppen. Det finns många myter om att viss mat eller

Läs mer

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp

Här får du se några sidor av VIP-boken min kropp. Hela boken är på 24 sidor och kan beställas via www.ltdalarna.se/vip VIP min kr opp VIP min kropp 1 Den här boken handlar om din kropp. Här finns lite fakta om kroppen och om hur du sköter den. Längd och viktkurva kan du fylla i själv efter eller under ditt besök hos skolsköterskan. Likaså

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

stoppa dig OIL CONTROL

stoppa dig OIL CONTROL AKNE FÅR ALDRIG stoppa dig OIL CONTROL Har du finnar eller akne? Då är du inte ensam. Oftast börjar det i puberteten vilket kan vara en känslig tid för många. Vid 15-18 års ålder brukar aknen vara som

Läs mer

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel Patientinformation Behandling av atopiskt eksem med Elidel Du har fått Elidel förskrivet för behandling av atopiskt eksem. I denna informationsbroschyr

Läs mer

Sola lite lagom isommar!

Sola lite lagom isommar! Sola lite lagom isommar! Tips för dig som vill bli brun, men inte bränd. Att vara på stranden och känna det flödande solljuset värma ens kropp. För många av oss är det en lyckokänsla som vi bara får uppleva

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem 1 RosaceA är den medicinska termen för ett antal hudsymptom som oftast uppträder hos personer över 30 år. (ej att förväxla med akne) Cirka Symptomen på rosacea

Läs mer

Patientinformation. Terbinafin ratiopharm kräm vid behandling av fotsvamp och svamp i ljumsken.

Patientinformation. Terbinafin ratiopharm kräm vid behandling av fotsvamp och svamp i ljumsken. Patientinformation Terbinafin ratiopharm kräm vid behandling av fotsvamp och svamp i ljumsken. OBSERVERA! Det är viktigt att du fullföljer hela den rekommenderade kuren, annars kan svampinfektionen komma

Läs mer

Behandling av atopiskt eksem

Behandling av atopiskt eksem Behandling av atopiskt eksem Sammanfattning Atopiskt eksem (AE) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopiskt eksem, till exempel

Läs mer

Information till dig som får Raptiva

Information till dig som får Raptiva McBride Information till dig som får Raptiva Serono Nordic AB, Box 1803, 171 21 Solna. Tel 08-562 445 00. EN PATIENTINFORMATION INNEHÅLL Psoriasis är en vanlig sjukdom........................ 2 Vad är

Läs mer

För att torr och känslig hud har olika behov.

För att torr och känslig hud har olika behov. För att torr och känslig hud har olika behov. Curami by CCS allt du behöver. Mer än 30 år. Så länge har vi på CCS ägnat åt att ta hand om torr och känslig hud. Den erfarenheten delar vi nu med oss av genom

Läs mer

Huvudlöss. Vad kan man göra själv? Lusen sprids genom huvudkontakt. Hur spårar man lössen?

Huvudlöss. Vad kan man göra själv? Lusen sprids genom huvudkontakt. Hur spårar man lössen? Huvudlöss Vad kan man göra själv? Kamma igenom håret systematiskt och noggrant med hjälp av luskam. Stryk av kammen mot ett vitt papper för att se lössen bättre. Lusen kan bli två till tre millimeter lång.

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Elevhälsans medicinska insats PUBERTET. Killsnack

Elevhälsans medicinska insats PUBERTET. Killsnack Elevhälsans medicinska insats PUBERTET Killsnack KÖNSORGANENS ANATOMI Penis Penis är det manliga könsorganet som är uppbyggt av rot, skaft, ollon, sträng och förhud. En del killar oroar sig för om deras

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Aktinisk keratos /solkeratos

Aktinisk keratos /solkeratos Aktinisk keratos /solkeratos Patientinformation Innehåll Vad betyder aktinisk keratos?... 4 Hudens funktion... 4 Aktinisk keratos uppstår i överhuden... 4 Vad är aktinisk keratos?... 4 Hur uppkommer aktinisk

Läs mer

Läderhuden består först och främst av bindväv. Den minskar med åldern vilket gör huden tunnare, mindre elastisk och rynkig.

Läderhuden består först och främst av bindväv. Den minskar med åldern vilket gör huden tunnare, mindre elastisk och rynkig. Fakta om huden Huden är kroppens största organ. Huden förnyas och förändras hela tiden och deltar i flera livsviktiga processer. Vår hud är en mycket sinnrik konstruktion. Den är vattenavvisande, men släpper

Läs mer

Så går en tatuering till

Så går en tatuering till Så går en tatuering till Besök i Doc Forests tatueringsstudio + fakta L ÄR ARHANDLEDNING TRO, HOPP & KÄRLEK 1 Studion Hur man gör en tatuering De äldsta idag kända tatueringarna sitter på Ötzi, en 5000

Läs mer

Att leva med. psoriasis

Att leva med. psoriasis Att leva med psoriasis ATT LEVA MED PS ORIASIS Innehåll Vad är psoriasis? 4 Var kan man få psoriasis? 6 Olika former av psoriasis 7 Varför uppstår psoriasis? 8 Behandling av psoriasis 10 Psoriasisartrit

Läs mer

Information om hidradenitis suppurativa (HS)

Information om hidradenitis suppurativa (HS) Information om hidradenitis suppurativa (HS) Denna informationsbroschyr delas ut till dig som fått diagnosen hidradenitis suppurativa (HS). Broschyren är framtagen av biopharmaföretaget AbbVie tillsammans

Läs mer

Anatomi-Fysiologi Fundamentals of Anatomy and Physiology (8. uppl.), kap. 5 (s )

Anatomi-Fysiologi Fundamentals of Anatomy and Physiology (8. uppl.), kap. 5 (s ) Anatomi-Fysiologi Fundamentals of Anatomy and Physiology (8. uppl.), kap. 5 (s. 157-183) The Integumentary System Dick Delbro Vt-11 Introd.: Två komponenter: Huden och dess accessoriska strukturer (=bihang)

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista

TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista TÖI ROLLSPEL B - 021 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista kvävas falsk krupp krupp difteri laryngit virus allergi struphuvud stämband svullna slemhinneödem andningssvårigheter förkyld hosta tilltäppt

Läs mer

Eksem. DermaSilk lindrar eksem och klåda. Patientinformation

Eksem. DermaSilk lindrar eksem och klåda. Patientinformation Eksem DermaSilk lindrar eksem och klåda 1 Patientinformation Lindrar eksem och klåda på en Upp till 90 % av alla eksem är infekterade av bakterier och svampar. Infektionerna ökar klådan och försvårar läkningen.

Läs mer

En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras

En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras En del besvär i övergångsåldern kan enkelt undvikas eller lindras Ovesterin receptfri behandling vid smärta, klåda och torrhet i underlivet orsakat av östrogenbrist PATIENTINFORMATION Behandla med Ovesterin

Läs mer

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis.

Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Morgonjogg runt Äspenäs. Mycket fågel i luften. Speciellt en som var väldigt envis. Dåligt med Fokus. Sedan i söndags har jag tömt 56 mm! Inte konstigt att det låter ifrån bäckarna på åsen. Dags för årlig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning betametason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015 Eksem Karl Torell, 23 April 2015 För bilder rekommenderas: dermis.net, uptodate.com, internetmedicin.se m.fl. Olika utvärtes steroider MILDA (I) Hydrokortison, Ficortril, Mildison MEDEL (II) Locoid, Emovat

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

find balance. see clarity. feel rescue.

find balance. see clarity. feel rescue. EASY CARE T find balance. see clarity. feel rescue. En effektiv lösning i några enkla steg... rescue clarity balance mot håravfall mot mjäll mot fet hårbotten Balance mot fet hårbotten balance mot fet

Läs mer

Förebygg & behandla. Guide till ett friskt underliv.

Förebygg & behandla. Guide till ett friskt underliv. Förebygg & behandla Guide till ett friskt underliv. Ditt underliv är ph-antastiskt! men ibland blir det problem... I den här foldern kan du läsa om vanliga underlivsproblem och vad du kan göra för att

Läs mer

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index:

Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com. Index: Handledning: Tvångsmata en sjuk kanin med Critical Care(version 1) Författare: HenricLuijten@hotmail.com Index: 1.0 Vad är det här för handledning? 1.1 När tvångsmata? 1.2 Är det svårt att tvångsmata en

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

Springmask Finlands Apotekareförbund 2007

Springmask Finlands Apotekareförbund 2007 Springmask Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Det är rätt så allmänt att barn och barnfamiljer drabbas av springmask. Smittan sprids lätt till exempel via händerna. Man slipper besväret bara man

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet 2014

Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet 2014 Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet 2014 Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

TREAT MENT. MENU TEKNISK GUIDE

TREAT MENT. MENU TEKNISK GUIDE TREAT MENT. MENU TEKNISK GUIDE K E V I N. M U R PHY T R E AT M E N T S använder det bästa från naturen och tekniken med hudvårdsingredienser. Våra produkter verkar på molekylärnivå och vårt mål är att

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt Din kropp består av 100000 miljarder celler Alla celler ser inte ut på samma sätt Det som skiljer levande varelser från sådant som inte lever är att: Det som lever är uppbyggt av celler. Det som lever

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen www.epipen.nu 1. Vad är EpiPen och hur verkar adrenalin? EpiPen är en automatisk injektionspenna med en engångsdos adrenalin (epinefrin) och används som akutbehandling vid en anafylaktisk

Läs mer

Till dig som fått EpiPen

Till dig som fått EpiPen Till dig som fått EpiPen 1. Vad är EpiPen och hur verkar det? EpiPen är en säker och snabb akutbehandling av anafylaktisk chock. EpiPen är en automatisk injektionspenna med en engångsdos adrenalin. Anafylaktisk

Läs mer