HJÄLPGUIDE WINDOWS 98/Me. Swed v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄLPGUIDE WINDOWS 98/Me. Swed v1 2-11-04"

Transkript

1 HJÄLPGUIDE WINDOWS 98/Me Swed v

2 Varje åtgärd har vidtagits för att garantera att informationen i detta dokument är fullständig, riktig och aktuell. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för resultat av fel utanför sin kontroll. Tillverkaren kan inte heller garantera att ändringar i programvara och utrustning som görs av andra tillverkare och hänvisas till i denna handbok inte kommer att påverka tillämpligheten av informationen i den. Omnämnande av programvaror som tillverkas av andra företag är inte nödvändigtvis godkänt av tillverkaren. Eftersom alla rimliga åtgärder vidtagits för att göra detta dokument så precist och nyttigt som möjligt, lämnar vi inga garantier av något slag, direkta eller indirekta, vad gäller exakthet och fullständighet för den information som finns i dokumentet. Uppdaterade drivrutiner och handböcker finns på XANTE:s webbplats: Copyright XANTE Med ensamr tt. XANTE Î år ett varumårke som tillh ör XANTE CORPORATION. Energy Star är ett varumärke som tillhör United States Environmental Protection Agency. Hewlett-Packard, HP, och LaserJet är registrerade varumärken som tillhör Hewlett- Packard Company. Microsoft, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Apple, Macintosh och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Computors Inc. Andra produktnamn och märkesnamn är registrerade varumärken eller varumärken för sina respektive ägare. Tillverkaren har, i egenskap av Energy Star Programdeltagare, fastställt att denna produkt uppfyller riktlinjerna för energieffektivitet enligt Energy Star. Produkten uppfyller kraven i EU-direktiven 89/336/EEC (EMC) och 73/ 33/EEC (LVD) om harmonisering av medlemsländernas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och låg spänning. Varning: Denna produkt uppfyller EN55022 klass B. När den är utrustad med tillvalet Finisher, uppfyller den EN55022 klass A. I hemmiljö kan denna konfiguration orsaka radiostörningar, i så fall kanske användaren måste vidta lämpliga åtgärder. FÖRORD > 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Egenskaper Använda denna handbok Användning online Skriva ut sidor Komma igång Uppackning Placering av skrivare Skrivarens delar Installation Borttagning av förpackningsmaterial och skyddsfilm Installation av tonerkassetter Fylla på papper Manuell matning Strömanslutning Kontrollpanelen Menyinställningar Ändra språk i teckenfönster Utskrift av bekräftelse Pappersmatning, storlek och media Papper, kuverttyper, OH-film och etiketter In- och utmatning av papper Pappersstorlekar Pappersvikter och mediainställningar Skrivarinställningar Kontrollera befintliga inställningar Ändra inställningar Lista med menyinställningar Stänga av skrivaren Gränssnitt INNEHÅLLSFÖRTECKNING > 3

4 Skrivardrivrutiner Vilken skrivardrivrutin? Installerade tillval Ytterligare minne Intern hårddisk Ytterligare pappersfack Duplex-enhet Högkapacitetsmatare Pappersmatning, storlek och media Skrivardrivrutin för nätverksanslutning Drift Färgutskrift Faktorer som påverkar utskrifternas utseende Välja färgmatchningsmetod RGB eller CMYK? Matchning av fotografiska bilder Matcha specifika färger Skriva ut tydliga färger PCL-drivrutin Färgmatchningsalternativ Färgprov PostScript-drivrutin Färgmatchningsalternativ XANTE färgmatchning Postscripts färgmatchning CMYK bläcksimulering Windows ICM färgmatchning Använda ICC-profiler Skriva ut flera sidor på ett ark Anpassade pappersstorlekar Utskriftsupplösning Dubbelsidig utskrift Utskrift av broschyrer Utskrift av vattenmärken Sortering Teckensnittsersättning Provuppsättning Skriva ut kopior Ta bort kopior INNEHÅLLSFÖRTECKNING > 4

5 Säker utskrift Konfidentiell utskrift Ta bort konfidentiella utskriftsjobb Lagra på hårddisk Skriva ut kopior Ta bort kopior Utskrift av formulärmallar Skapa dokument för användning såsom formulärmallar Ladda ner utskriftsfilen för användning såsom en formulärmall Definiera formulärmallar Utskrift av affischer Underhåll Fylla på papper Byta tonerkassett Byta trumenhet Byta transportband Byta fixeringsenhet Rengöra LED-huvudet Transport av skrivaren Problemlösning Meddelanden i teckenfönstret Pappersstopp I pappersfacket Bakom luckan på höger sida På transportbandet Bakom den vänstra luckan I fixeringsenheten I duplexenheten I något ytterligare pappersfack Parallellt överföringsläge Problemlösning Pappersmatningsproblem Pappersstoppet har åtgärdats, men skrivaren skriver inte ut Skriva ut från Windows Kan inte konfigurera för parallell anslutning Kan inte konfigurera USB-anslutning INNEHÅLLSFÖRTECKNING > 5

6 Utskriften blir förvrängd eller felaktig med parallell anslutning Kan inte skriva ut Programvarufel eller allmänt skyddsfel visas Otillräckligt med minne Utskrifterna är långsamma Skrivaren begär att pappersstorleken ska ändras för att fortsätta utskriften Otydliga utskrifter Diverse Strömmen är påslagen men skrivaren kommer aldrig till färdigläget Utskriftsbehandlingen börjar inte Utskriften avbryts Skrivaren ger ifrån sig ett konstigt ljud Det tar lång tid innan skrivaren börjar skriva ut Toner lossnar när du skrapar på den utskrivna ytan Tillbehör Inledning Ytterligare minne Intern hårddisk Duplex-enhet Ytterligare pappersfack Högkapacitetsmatare Finisher Specifikationer Yttermått Förbrukningsartiklar Standardinställningar vid leverans Inställningsmeny Mediameny Färgmeny Konfigureringsmeny PCL-emulering meny INNEHÅLLSFÖRTECKNING > 6

7 ParallelL meny USB meny Nätverksmeny Minnesmeny Hårddiskunderhållsmeny Justeringsmeny Underhålls-meny Register Kontaktuppgifter för X ANTE INNEHÅLLSFÖRTECKNING > 7

8 OBS, VAR FÖRSIKTIG OCH VARNINGAR OBS Ett obs visas i handboken på detta sätt. Ett obs ger extra information för att komplettera huvudtexten och kan hjälpa dig att använda och förstå maskinen. VAR FÖRSIKTIG! Var försiktig visas i handboken på detta sätt. Den ger extra information som om den ignoreras kan orsaka felfunktion eller skada. VARNING! Ett meddelande visas i handboken på detta sätt. En varning ger extra information som om den ignoreras kan orsaka risk för personskada. OBS, VAR FÖRSIKTIG OCH VARNINGAR > 8

9 INLEDNING Grattis till köpet av denna färgskrivare! I detta kapitel finns en sammanfattning av skrivarens viktigaste egenskaper, samt några råd om hur denna handbok ska användas för att få ut mesta möjliga av skrivaren. EGENSKAPER > Fem olika modeller att välja mellan: CL30, CL30D, CL30HC, CL30HCF, CL30HSE. > Hög utskriftshastighet: A4: 30 sidor per minut LED-färg, 37 sidor per minut LED svartvitt. A3: 16 sidor per minut LED-färg, 20 sidor per minut LED svartvitt. > Utskrift av broschyrer. > Digital enkelskanningsteknik för hög kvalitet, hög hastighet och pålitlighet. > Äkta upplösning på x dpi för mycket högkvalitativa utskrifter. > Duplexutskrift för snabb och pålitlig dubbelsidig utskrift (standard för CL30D, CL30HC, CL30HCF, och CL30HSE, tillval f r CL30 modeller). > Dubbelriktat parallellt gränssnitt med hög hastighet (IEEE- 1284) och gränssnitt för USB. > Anslutbarhet med industristandard via internt nätverkskort. > Automatisk gränssnittsväxling mellan USB-, parallell- och nätverksgränssnitten. > Hårddisk med hög kapacitet (10 Gb) (standard för hdnmodeller, tillval för andra). > PCL5c-emulering och äkta Adobe PostScript 3 med automatisk omkoppling. INLEDNING > 9

10 > Mångsidig pappershantering med ett standardpappersfack som rymmer cirka 550 ark och ett multifack som rymmer cirka 100 ark. > Andra och tredje pappersfack som tillval med vardera en kapacitet på (cirka) 550 ark och en högkapacitetsmatare (istället för tredje facket) som kan mata (cirka) ark och ge en maximal kapacitet på (cirka) ark. > Klarar pappersvikter från 64 till 203 gsm (CL30HSE gsm). > Multifack som standard för kort, kuvert etc. > Utmatningsfack (trycksidan ner) som rymmer 500 ark samt fack för trycksidan upp som rymmer 100 ark för att underlätta kontinuerlig utskrift. > Miljöanpassad: det avancerade energisparläget minimerar energiförbrukningen och designen med separat toner och trumma innebär mindre avfall. > Automatisk inställning av färgbalans: för att säkerställa alltid likadana utskrifter utför maskinen automatiskt en färgkontroll när maskinen sätts på och när övre luckan öppnas och sedan stängs och ställer automatiskt in färgbalansen. Den kan även ställas in på att justera färgbalansen under långa utskriftsjobb. > Automatisk mediadetektering: detekterar vikten på det media som matas in i skrivaren och justerar automatiskt fixeringstemperaturen, hastigheten (om det behövs) och överföringsspänningen för att säkerställa korrekt fixering och utskriftskvalitet. > Skrivaren är en i färgskrivarfamiljen XANTE CL30 och är konfigurerad enligt följande tabell: INLEDNING > 10

11 Modell Nätverk s-kort Duplex-enhet Minne Hårddisk Ytterligar e fack CL30 Standard Tillval (kan kräva 256Mb Tillval Tillval ytterligare minne). CL30D Standard Standard 320Mb Tillval Tillval CL30HC Standard Standard 320Mb Standard Tillval CL30HCF Standard Standard 320Mb Tillval Tillval CL3HSE Standard Standard 320Mb Standard Tillval INLEDNING > 11

12 ANVÄNDA DENNA HANDBOK Denna handbok tar dig i logisk ordning genom uppackning, installation och användning av skrivaren för att kunna använda skrivaren många avancerade egenskaper på bästa sätt. Handboken innehållen också riktlinjer för felsökning och underhåll för att alltid säkerställa bästa prestanda. Även instruktioner för införande av tillbehör om utbyggnad krävs. > Handboken har skrivits med en skrivare som modell och bilderna/skärmbilderna återspeglar detta. Det du ser är tillämpligt för den modell du installerar. > Handboken har utformats för att tillhandahålla en tydlig presentation av installation och underhåll av skrivaren. Denna information har satts samman i den logiska ordning som krävs för en lyckad installation. ANVÄNDNING ONLINE OBS Informationen i denna handbok kompletteras av den omfattande hjälpmöjligheten online som hör till skrivardrivrutinens programvara. Denna handbok är avsedd att läsas på skärmen med Adobe Acrobat Reader. Använd de verktyg för navigering och granskning som finns i Acrobat. Du kan komma åt informationen på två sätt: > I listan med bokmärken nere på fönstrets vänstra sida klickar du på det ämne du önskar för att komma direkt till det. (Använd Innehåll om bokmärken inte är tillgängliga.) > I listan med bokmärken klickar du på Index för att komma till direkt till Index. (Använd Innehåll om bokmärken inte är tillgängliga.) Hitta den intressanta termen i det alfabetiska indexet och klicka på tillhörande sidnummer för att komma till sidan med denna term. INLEDNING > 12

13 SKRIVA UT SIDOR Hela handboken, enskilda sidor eller avsnitt kan skrivas ut: Gör så här: 1. I verktygsfältet väljs [Arkiv] och sedan [Skriv ut] (eller tryck på knapparna Ctrl + P). 2. Välj de sidor som ska skrivas ut: (a) [Alla sidor] för hela handboken. (b) [Aktuell sida] för den sida du tittar på. (c) [Sidor från] och [till] för det sidintervall som anges genom att skriva in sidnummer. 3. Klicka på [OK]. INLEDNING > 13

14 KOMMA IGÅNG UPPACKNING VARNING! Skrivaren väger 72 kg. Det krävs 3 personer för att lyfta skrivaren på ett säkert sätt. Kontrollera att alla följande nödvändiga delar finns sedan skrivaren packats upp och en lämplig plats att ställa den på har valts: 1. Skrivaren tonerkassetter (cyan, magenta, gul och svart). 3. CD-ROM-disketter med skrivardrivrutiner, nätverksprogramvara och dokumentation. 4. Rengörare för ljusdiodlins (visas ej i bild). 5. Ljustäta plastpåsar (visas ej i bild) KOMMA IGÅNG > 14

15 6. 2 nätkablar (för Storbritannien resp. Europa). 7. Installationsanvisning (visas ej i bild). Behåll allt förpackningsmaterial för att underlätta eventuell transport. KOMMA IGÅNG > 15

16 PLACERING AV SKRIVARE Placera skrivaren på en slät yta som är tillräckligt stor och stabil för att rymma skrivaren. Det måste finnas tillräckligt med utrymme runt skrivaren för att det ska gå att komma åt den och utföra underhåll av den. 70cm 72 Kg. 60cm 20cm 100cm 60cm 72kg KOMMA IGÅNG > 16

17 SKRIVARENS DELAR 1. Övre lucka. 2. Kontrollpanel. 3. Öppningshandtag för övre lucka. 4. Multifack (manuell matning). 5. Pappersstöd. 6. Sidostöd. 7. Höger lucka 8. Pappersfack. 9. Nivåindikator för papper. 10. Strömbrytare. KOMMA IGÅNG > 17

18 11. LED-huvuden (4). 12. Urladdningsvals. 13. Fixeringsenhet. 14. Trumenhet (cyan). 15. Trumenhet (magenta). 16. Trumenhet (gul). 17. Trumenhet (svart). KOMMA IGÅNG > 18

19 18. Nätanslutningskontakt. 19. Sidoutmatningsfack 20. Kortplats för gränsnitts- och kort. 21. USB-port. 22. Parallellport. 23. Nätverkskort. KOMMA IGÅNG > 19

20 INSTALLATION Innan skrivaren ansluts till en dator och ett eluttag måste tonerkassetterna installeras och papper fyllas på i pappersfacket. BORTTAGNING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL OCH SKYDDSFILM 1. Avlägsna all tejp och allt förpackningsmaterial från skrivaren. 2. Använd öppningshandtaget och öppna den övre luckan. INSTALLATION > 20

21 3. Ta bort LED-hållaren som sitter bakom LED-huvudena i den övre luckan. INSTALLATION > 21

22 4. Ta bort de fyra trummorna och placera dem på ett plant underlag. VAR FÖRSIKTIG! > Utsätt aldrig trumenheterna för ljus under mer än fem minuter. > Håll alltid trumenheten i ändarna. > Utsätt aldrig trumenheter för direkt solljus. > Rör aldrig trummans gröna yta. INSTALLATION > 22

23 5. Ta bort skyddsfilmen från alla fyra trumenheterna. INSTALLATION > 23

24 6. Sätt tillbaka de fyra trumenheterna i skrivaren och kontrollera att de sitter på rätt platser enligt sina olika färger Tryck spaken inåt och ta bort skyddet från alla fyra trumenheterna. INSTALLATION > 24

25 INSTALLATION AV TONERKASSETTER VARNING! Var mycket försiktig när du hanterar toner. > Toner kan vara skadligt om det inandas, sväljs eller kommer i ögonen. > Toner kan också ge fläckar på hud och kläder. 1. Packa upp de fyra färgtonerkassetterna. 2. Skaka tonerkassetterna fram och tillbaka flera gånger och håll sedan varje tonerkassett vågrätt, ta bort tejpen och ta sedan bort plasthållaren bakom den färgade spaken. INSTALLATION > 25

26 3. För in varje tonerkassetten i sin trumenhet med vänster sida först, trummans tapp skall passa in i hålet på tonerkassetten. Kontrollera att trumenhetens och tonerkassettens färger överensstämmer. 4. Tryck försiktigt ner tonerkassetten så att låstappen glider in i skåran på trumenheten. INSTALLATION > 26

27 5. Skjut försiktigt den färgade spaken mot maskinens bakre del tills det tar stopp. Släpp sedan ut tonern i trumenheten. 6. Stäng den övre luckan. INSTALLATION > 27

28 FYLLA PÅ PAPPER 1. Ta bort pappersfacket från skrivaren. INSTALLATION > 28

29 2. Justera sidostöden och det bakre pappersstödet efter den pappersstorlek som används. 3. För att förhindra pappersstopp: > Lämna inget utrymme mellan papperet och sidostöden eller det bakre pappersstödet. > Fyll inte på för mycket papper i facket. Hur många ark som ryms i kassetten beror på papperstyp och pappersvikt. > Fyll inte på med skadat papper. > Fyll inte på papper av olika storlek, papperskvalitet eller tjocklek samtidigt. > Ta inte bort pappersfacket under utskrift. > Stäng pappersfacket försiktigt. INSTALLATION > 29

30 > Fyll alltid på papper i stora storlekar med liggande orientering. Mindre pappersstorlekar (t.ex. A4, A5, B5) kan laddas antingen med liggande eller med stående orientering. 4. Om ett undre pappersfack är installerad kan det inte användas om det inte finns ett pappersfack ovanför det. 5. För att mata ut papper med trycksidan ner stänger du det bakre utmatningsfacket (papperet matas ut överst på skrivaren). Papperet staplas i utskriftsordning och pappersfackets kapacitet är ca 500 ark, beroende på pappersvikt. INSTALLATION > 30

31 6. För att mata ut papper med trycksidan upp öppnar du det bakre utmatningsfacket och ser till att pappersstödet är utfällt. Papperet staplas i omvänd utskriftsordning och pappersfackets kapacitet är ca 100 ark, beroende på pappersvikt. FÖRSIKTIG! Öppna eller stäng inte det bakre utmatningsfacket under utskrift eftersom det kan orsaka pappersstopp. OBS Använd alltid det bakre utmatningsfacket för tjockt papper (kortark etc.). 7. Fyll på papper med brevhuvud med trycksidan ner såsom visas både för stående och liggande orientering. abc INSTALLATION > 31

32 MANUELL MATNING 1. Öppna multifacket och fäll ut pappersmatningsstöden. 2. Fyll på papper och justera pappersstöden efter den pappersstorlek som används. 3. Ladda papper i multifacket med utskriftssidan upp för enkelsidig utskrift och med utskriftssidan ner för dubbelsidig utskrift. 4. Fyll inte på mer än upp till maxlinjen (cirka 100 ark beroende på pappersvikt). INSTALLATION > 32

33 5. Fyll på kuvert och papper med brevhuvud med utskriftssidan upp såsom visas både för stående och liggande orientering. ABC ABC VAR FÖRSIKTIG! Öppna eller stäng inte det bakre utmatningsfacket under utskrift eftersom det kan orsaka pappersstopp. INSTALLATION > 33

34 STRÖMANSLUTNING VARNING! Se till att både skrivarens strömbrytare och strömförsörjningen är avstängd innan nätkabeln ansluts. 1. Anslut nätkabeln (1) till skrivarens elanslutning och sedan till ett jordat vägguttag Koppla på skrivaren med huvudströmbrytaren (2). Skrivaren genomgår en initierings- och uppvärmningssekvens. När skrivaren är färdig tänds indikatorlampan READY (grön) och i teckenfönstret visas ONLINE. OBS När de nya tonerkassetterna installerats kanske meddelandet LÅG TONERNIVÅ eller BYT TONERKASSETT visas i teckenfönstret. Installera om tonerkassetten om meddelandet inte försvinner när några sidor skrivits ut. INSTALLATION > 34

35 KONTROLLPANELEN 2 3 Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel Varningslampa (Attention) (röd). PÅ anger att ett fel har inträffat, men utskriften fortsätter. BLINKAR anger att åtgärd krävs och utskriften avbryts. 2. Indikatorlampa (Ready) (grön). PÅ - färdig att ta emot data. BLINKAR - bearbetar data eller fel. 3. Teckenfönster. Två rader med upp till 24 alfanumeriska siffror visar utskriftsstatus, menyalternativ och felmeddelanden. 4. Menu-knappen. Tryck snabbt en gång för att gå till Menyläget. Tryck snabbt igen för att välja nästa meny. Håll ner under mer än 2 sekunder för att bläddra genom de olika menyerna. 5. Item ( +)-knappen. Tryck snabbt en gång för att gå till nästa menyalternativ. 6. Value (+)-knappen. Tryck snabbt en gång för att gå till nästa inställning för varje menyalternativ. 7. Select-knappen. Tryck snabbt en gång för att välja den meny, det menyalternativ eller det menyvärde som visas i teckenfönstret. 8. Cancel-knappen. Tryck för att avbryta ett utskriftsjobb. 9. Value ( )-knappen. Tryck snabbt en gång för att gå tillbaka till föregående inställning för varje menyalternativ. 10. Item ( )-knappen. Tryck snabbt en gång för att gå tillbaka till föregående menyalternativ. INSTALLATION > 35

36 11. Online-knappen. Växlar mellan färdigläge och frånkopplat läge. MENYINSTÄLLNINGAR OBS När Online-knappen trycks ned i menyläge återgår skrivaren till färdigläget. När den trycks ned samtidigt som DATA I MINNE visas skriver skrivaren ut det som finns i skrivarens minne. Även när det uppstått ett fel med felaktig pappersstorlek kan Online-knappen användas för att tvinga skrivaren att skriva ut. ÄNDRA SPRÅK I TECKENFÖNSTER Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel Utför följande för att ändra det språk som används i skrivarens teckenfönster. 1. Tryck på knappen Online för att återföra skrivaren till färdigläget. 2. Tryck upprepade gånger på knappen Menu tills KONFIGURERINGSMENY visas. 3. Tryck sedan på knappen Select. 4. Tryck upprepade gånger på knappen Item tills SPRÅK visas. 5. Tryck upprepade gånger på knappen Value tills det önskade språket visas. 6. Tryck på knappen Select. En asterisk (*) visas vid det valda språket. 7. Tryck på knappen Online när inställningen av språk i teckenfönstret har avslutats. INSTALLATION > 36

37 UTSKRIFT AV BEKRÄFTELSE Skriv ut en lista med menyinställningar för att bekräfta att skrivaren är korrekt konfigurerad. Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel 1. Kontrollera att det finns A4-papper i pappersfacket. 2. Tryck på knappen Menu tills INFORMATIONSMENY visas och tryck sedan på knappen Select. 3. Kontrollera att SKRIV UT MENYÖVERSIKT visas i teckenfönstret. 4. Tryck på knappen Select för att skriva ut menyöversikten. PAPPERSMATNING, STORLEK OCH MEDIA Med kontrollpanelen på skrivaren kan du välja: > vilken pappersmatning som ska användas > storleken på det papper du vill använda > vikten på papperet (tjockleken) > typen av papper OBS > Om de inställningar som valts manuellt i skrivaren skiljer sig från de som valts i skrivardrivrutinen skrivs ingenting ut och i teckenfönstret visas ett felmeddelande. > Följande skrivarinställningar är endast avsedda som riktlinjer. En del programvarutillämpningar kräver att inställningarna för pappersmatning, storlek och media görs från tillämpningen (Utskriftsformat). INSTALLATION > 37

38 Val av pappersmatning Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel Pappersmatning, pappersstorlek, pappersvikt och mediatyp kan ställas in manuellt från skrivarens kontrollpanel enligt följande. 1. Tryck upprepade gånger på knappen Menu tills INSTÄLLNINGSMENY visas och tryck sedan på knappen Select. 2. Tryck på knappen Item tills PAPPERSMATNING visas. 3. Tryck på knappen Value tills önskad pappersmatning visas och tryck sedan på knappen Select. En asterisk (*) visas vid vald pappersmatning. OBS När AUTOMATISKT FACKBYTE är inställt på PÅ och mer än ett pappersfack är installerat, växlar skrivaren automatiskt till nästa tillgängliga pappersfack när det valda pappersfacket har slut på papper. INSTALLATION > 38

39 Pappersstorlek Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel OBS > När pappersfack används känns standardpappersstorlekar automatiskt igen om alternativet KASSETTFORMAT (standardinställning) har valts. Pappersstorleken behöver endast ställas in för A3 bred, A3 extra stor/nobi, Tabloid Extra och anpassade pappersstorlekar. > När du använder multifacket (manuell matning) måste pappersstorleken väljas. 1. Tryck på knappen Online för att återföra skrivaren till färdigläget. 2. Tryck upprepade gånger på knappen Menu tills INSTÄLLNINGSMENY visas och tryck sedan på knappen Select. 3. Tryck upprepade gånger på knappen Item (+) eller ( ) tills ÄNDRA STORLEK visas. 4. Tryck antingen på knappen Value(+) eller ( ) tills önskad pappersstorlek visas och tryck sedan på knappen Select. En asterisk (*) visas vid den valda pappersstorleken. 5. Tryck på knappen Online för att återföra skrivaren till färdigläget. 6. Välj rätt pappersinställningar i skrivardrivrutinen innan du skriver ut filen. INSTALLATION > 39

40 Mediatyp och pappersvikt Skrivaren detekterar automatiskt papperstyp och pappersvikt. Du har dock möjlighet att åsidosätta dessa inställningar enligt följande: Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel VAR FÖRSIKTIG! Om mediatypen eller mediavikten inte är korrekt inställd blir utskriftskvaliteten sämre och fixeringsenheten kan skadas. 1. Tryck på knappen Online för att återföra skrivaren till färdigläget. 2. Tryck på knappen Menu tills MEDIAMENY visas och tryck sedan på knappen Select. 3. Tryck på knappen Item (+) eller ( ) tills PAPPERSTYP eller PAPPERSVIKT för det önskade facket visas. 4. Tryck antingen på knappen Value(+) eller ( ) tills önskad papperstyp eller vikt visas och tryck sedan på knappen Select. En asterisk (*) visas vid den valda papperstypen eller pappersvikten. 5. Tryck på knappen Online för att återföra skrivaren till färdigläget. Välj rätt pappersinställningar i skrivardrivrutinen innan du skriver ut filen. INSTALLATION > 40

41 PAPPER, KUVERTTYPER, OH-FILM OCH ETIKETTER Vi rekommenderar följande riktlinjer för val av papper och kuvert till denna skrivare. > Alla papper och kuvert bör förvaras plant och skyddas från fukt, direkt solljus och värmekällor. > Använd kuvert avsedda för användning i laserskrivare. > Användning av papper med kraftiga vattenstämplar eller struktur minskar i hög grad trumenhetens livslängd och ger dålig utskriftskvalitet. Utskriftskvaliteten kan förbättras genom att ändra mediainställningen till Mycket tjock. Detta minskar dock utskriftshastigheten och förhindrar användning av alternativet duplex. > Använd inte extremt jämnt, blankt eller glättat papper. > Använd inte mönstrat papper, mycket grovt papper eller papper som har stor skillnad i jämnhet på fram och baksidan. > Använd inte papper med hål, urklippta delar eller ojämna kanter. > Använd inte kuvert med fönster eller metallklamrar. > Använd inte kuvert med självförseglande flikar. > Använd inte fuktiga, skadade eller hoprullade papper eller kuvert. > Använd inte karbonpapper, självkopierande papper, fotopapper, tryckkänsligt papper eller papper avsett för värmeöverföring. > De media som används måste vara avsedda för användning i färglaserskrivare och kopieringsmaskiner. > De måste klara 200 C under 0,1 sekund. > Etiketter måste fylla hela arket. > Klister eller det ark som etiketterna sitter på får inte komma i kontakt med någon del av skrivaren. INSTALLATION > 41

42 IN- OCH UTMATNING AV PAPPER Vilket in- och utmatningsfack som används vid utskrift och om enkeleller dubbelsidig utskrift är tillgänglig beror på den pappersstorlek, - vikt och -typ som används. Se följande tabeller. PAPPERSSTORLEKAR Pappersstorlek Matning Utmatning A3 A4 A5 Fack 1 Fack 2/ Fack 5 Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ Enkelsidig/ dubbelsidig dubbelsidig Enkelsidig/ Enkelsidig/ dubbelsidig dubbelsidig Manuell Baksida (uppåtvänd) Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Överst (nedåtvänd) Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig A6 Enkelsidig * Enkelsidig Enkelsidig * B4 Enkelsidig/ Enkelsidig/ Enkelsidig Enkelsidig/ Enkelsidig/ dubbelsidig dubbelsidig dubbelsidig dubbelsidig B5 Letter Legal (13 tum) Legal (14 tum) Executive A3 bred A3 extra stor/ Nobi Tabloid Tabloid Extra Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ Enkelsidig/ dubbelsidig dubbelsidig Enkelsidig/ Enkelsidig/ dubbelsidig dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ Enkelsidig/ dubbelsidig dubbelsidig Enkelsidig/ Enkelsidig/ dubbelsidig dubbelsidig Enkelsidig/ Enkelsidig/ dubbelsidig dubbelsidig Enkelsidig/ Enkelsidig/ dubbelsidig dubbelsidig Enkelsidig/ Enkelsidig/ dubbelsidig dubbelsidig Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig Enkelsidig/ dubbelsidig INSTALLATION > 42

43 Pappersstorlek Matning Utmatning Kuvert (Com 9; Com 10; DL; C5; C4; Monarch Anpassat (bredd 76,2 till 215,9 mm; höjd 127,0 till 355,6 mm) Fack 1 Fack 2/ Fack 5 Manuell Baksida (uppåtvänd) * * Enkelsidig Enkelsidig * * * Enkelsidig Enkelsidig * Överst (nedåtvänd) *Inte tillgängligt INSTALLATION > 43

44 PAPPERSVIKTER OCH MEDIAINSTÄLLNINGAR Pappersvikt Mediavikt *Inte tillgängligt Matning Fack 1 Fack 2/ Fack 5 Utmatning Manuell Baksida (uppåtvänd) Överst (nedåtvänd) 64 till Tunn Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig 67 g/m² 68 till Mellantunn Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig 74 g/m² 75 till Medium Enkelsidig/ Enkelsidig/ Enkelsidig Enkelsidig/ Enkelsidig/ 90 g/m² dubbelsidig dubbelsidig dubbelsidig dubbelsidig 91 till Medeltjock Enkelsidig/ Enkelsidig/ Enkelsidig Enkelsidig/ Enkelsidig/ 104 g/m² dubbelsidig dubbelsidig dubbelsidig dubbelsidig 105 till Tjock Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig 120 g/m² 121 till Mycket * * Enkelsidig Enkelsidig * 203 g/m² tjock OH-film * Enkelsidig Enkelsidig Enkelsidig * Etiketter 1 0,1 till * * Enkelsidig Enkelsidig * 0,17 mm tjocka Etiketter 2 0,17 till 0,2 mm tjocka * * Enkelsidig Enkelsidig * OBS Returpapper är något tjockare än vad pappersvikten (risvikten) på omslaget indikerar. Se till att PAPPERSTYPEN är inställd på ÅTERVUNNET och att PAPPERSVIKTEN är inställd på AUTO för att säkerställa att tonern fixeras korrekt på sådant papper. INSTALLATION > 44

45 SKRIVARINSTÄLLNINGAR KONTROLLERA BEFINTLIGA INSTÄLLNINGAR De befintliga menyinställningarna kan kontrolleras genom att skriva ut en menyöversikt. Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel 1. Kontrollera att det finns A4-papper i pappersfacket. 2. Tryck på knappen Online för att återföra skrivaren till färdigläget. 3. Tryck på knappen Menu tills INFORMATIONSMENY visas. 4. Tryck på knappen Select tills teckenfönstret ber dig skriva ut menyöversikten. 5. Tryck på knappen Select för att skriva ut menyöversikten. Skrivaren återgår till färdigläget när menyöversikten skrivits ut. ÄNDRA INSTÄLLNINGAR 1. Tryck på knappen Menu tills önskad meny visas och tryck sedan på knappen Select. 2. Tryck på knappen Item (+) eller ( ) tills det önskade menyalternativet visas. 3. Tryck på knappen Value (+) eller ( ) tills det önskade värdet visas. 4. Tryck på knappen Select. Valet av värdet bekräftas av att en asterisk (*) visas till höger om det. 5. Tryck på knappen Online för att återföra skrivaren till färdigläget. INSTALLATION > 45

46 LISTA MED MENYINSTÄLLNINGAR I följande tabeller visas de tillgängliga skrivarinställningarna. Skrivarens standardinställningar visas i fet stil. Utskriftsmeny (Visas endast om hårddisk är installerad) Menyalternativ Värde Beskrivning ANGE LÖSENORD **** Ställer in ett lösenord med ett fyrsiffrigt tal (0-9) Detta alternativ visas även då OP MENU ALLA KATEGORIER är inställt på PASSIV i ADMIN. MENU. VÄLJ UTSKRIFTSJOBB Inga utskriftsjobb; Alla utskriftsjobb; Filnamn 1 till nn Väljer utskriftsjobb för säker utskrift Detta alternativ visas även då OP MENU ALLA KATEGORIER är inställt på PASSIV i ADMIN. MENU. Informationsmeny Menyalternativ Värde Beskrivning SKRIV UT Utför Skriver ut menyöversikt. MENYÖVERSIKT SKRIV UT FILLISTA Utför Skriver ut lista med utskriftsjobb. SKRIV UT PCL Utför Skriver ut lista med PCL-teckensnitt. FONTER SKRIV UT PS FONTER Utför Skriver ut lista med PostScriptteckensnitt. SKRIV DEMO 1 TILL Utför Skriver ut demosida. 32 SKRIV UT FELLOGG Utför Skriver ut fellogg. INSTALLATION > 46

47 Provutskriftsmeny Menyalternativ Värde Beskrivning PRINT ID CHECK PATTERN Utför Skriver ut ID-kontrollmönster för att upptäcka dåligt ID. Visas endast om SKRIV UT TESTMENY i systemets Underhållsmeny är inställt på AKTIV. Nedkopplingsmeny Menyalternativ Värde Beskrivning STARTAR NEDKOPPLING Utför Skrivarens nedkopplingssekvens. Rekommenderas för användning då hårddisk är installerad för att förhindra dataförlust. Inställningsmeny Menyalternativ Värde Beskrivning KOPIOR 1 till 999 Väljer antal kopior. DUPLEX På; Av Specificerar dubbelsidig (duplex) utskrift om tillvalet duplexenhet är installerat. BINDNING Långsida; Kortsida Ställer in bindningen för dubbelsidig utskrift. Visas endast om Duplex är På. UTMATNINGSFACK Trycksidan upp; Anger utmatningsfack. Trycksidan ner UTSKRIFTSOFFSET På; Av Ställer in utskriftoffset på eller av. PAPPERS- MATNING AUTOMATISKT FACKBYTE KASSETT ORDNING Fack 1; Fack 2; Fack 3; Fack 4; Fack 5; Multifack På; Av Understa; Översta; Kassettval Väljer källa för pappersmatning. Fack 2 och Fack 3 visas endast om de är installerade. Automatiskt byte till nästa fack när det aktuella facket blir tomt. Specificerar prioritets ordning för byte vid Automatiskt fackbyte. INSTALLATION > 47

48 Menyalternativ Värde Beskrivning MULTIMAGASIN PAPPERS-MATNING MEDIA FORMAT- KONTROLL OH-FILM DETEKTERING Normal kassett; Prioriterad kassett; Matning vid storleksfel; Använd inte Aktiv; Passiv Auto; Passiv Specificerar användning av multifack. Såsom normalt fack: (Fackval/) Använd som normalt fack. Högprioriterat fack: (Giltigt endast med fackval). Om papper finns i multifacket och dubbelsidig utskrift inte har angivits skriver skrivaren ut på papper från multifacket. Matning vid felpassning: När ett storleksfel uppstår för papperet (dvs. då fackets pappersformat/typ inte överensstämmer med utskriftsdata), sänds en pappersförfrågan till multifacket. Om utskriftsdata avser dubbelsidig utskrift används ett angivet fack istället för multifacket. Använd ej: Varken Välj fack automatiskt eller Automatiskt fackbyte medger användning av multifacket. Om "MULTIFACK" anges i "PAPPERSMATNING" uppträder dock skrivaren som om ett "NORMALT FACK" har valts trots att "ANVÄND EJ" har valts. (Multifacket kan väljas som Automatiskt fack.) Ställer in om skrivaren ska kontrollera överensstämmelsen mellan angiven pappersstorlek och fackets pappersstorlek. Endast standardstorlekar kontrolleras. Aktiverar/avaktiverar detekteringsfunktionen för OH-film. (Används för avbrytande om detektorn upptäcker fel). UPPLÖSNING x dpi Väljer utskriftsupplösning. TONER SPARLÄGE PÅ/AV PÅ: Aktiverar tonersparläge. AV: Avaktiverar tonersparläge. INSTALLATION > 48

49 Menyalternativ Värde Beskrivning MONO-UTSKRIFTS- HASTIGHET Mediameny Auto; Färg-hastighet; Normal hastighet Väljer utskriftshastighet för svartvita utskrifter. Auto: skriver ut med för sidprocessen lämpligaste hastighet. Färg-hastighet: skriver alltid ut med färghastighet. Normal hastighet: skriver alltid ut med hastighet för svartvitt.. RIKTNING Stående; Liggande Ställer in papperets orientering vid utskrift. RADER PER SIDA 5 till 128 (64) Ställer in antalet rader som kan skrivas ut på en sida. ÄNDRA STORLEK Kassettformat; Letter; Executive; Legal 14; Legal 13.5; Legal 13; Tabloid Extra; Tabloid; A3;A4; A5; A6; B4;4; Anpassat; Com-9 kuvert; Com-10 kuvert; Monarch kuvert; C4; C5; DL kuvert; Postkort; Returpostkort; Kuvert 1; Kuvert 2; Kuvert 3; Kuvert 4 Menyalternativ Värde Beskrivning Kassettformat används när papper i standardformat används i pappersfacket. Ändra storlek används endast vid utskrift av en sidstorlek på ett papper med annan storlek, t.ex. för A6 på A4 ska Ändra storlek ställas in på A6, men aktuellt papper i pappersfacket är A4. PAPPERSTYP FACK 1 PAPPERSTYP FACK 2, 3, 4, 5 PAPPERSVIKT FACK 2, 3, 4 OCH 5 Vanligt, Brevhuvud; Overheadfilm; Bond; Återvunnet; Kartong; Grov Användartyp 1-5 Vanligt, Brevhuvud; Bond; Återvunnet; Kortark; Grov Användartyp 1-5 Auto; Lätt; Medellätt; Medel; Medeltung; Tung; Extra tung Väljer papperstyp för fack 1. Användartyp 1-5 visas endast om den finns registrerad i värddatorn. Om mediateckensträngar specificeras visas dessa istället. Väljer papperstypen för det valda pappersfacket. Fack 2 till Fack 5 visas endast om de är installerade. Användartyp 1-5 visas endast om den finns registrerad i värddatorn. Om värddatorn anger teckensträngar för mediatyper, visas dessa istället. Väljer pappersvikten för det valda pappersfacket. Fack 2 till Fack 5 visas endast om de är installerade. INSTALLATION > 49

50 Menyalternativ Värde Beskrivning MULTIFACK PAPPERSSTORLEK PAPPERSTYP MULTIFACK PAPPERSVIKT MULTIFACK A3 Nobi; A3 bred; A3; A4 kortsida; A4 långsida; A5; A6; B4; B5 kortsida; B5 långsida; Legal 14; Legal 13.5; Legal 13; Tabloid Extra; Tabloid; Letter kortsida; Letter långsida; Executive; Anpassat; Com-9 kuvert LEF; Com-10 kuvert LEF; Monarch kuvert LEF; C4, C5, DL kuvert LEF; Postkort; Returpostkort; Kuvert 1 LEF; Kuvert 2 LEF; Kuvert 3 LEF; Kuvert 4 LEF Vanligt, Brevhuvud; Overheadfilm; Etiketter; Bond; Återvunnet; Kortark; Grov; Användartyp 1 till 5 Auto; Lätt; Medellätt; Medel; Medeltung; Tung; Extra tung Ställer in pappersstorlek för multifacket. Väljer papperstyp för multifacket. Användartyp 1 till 5 visas endast om den finns registrerad i värddatorn. Ställer in pappersvikt för multifacket. MÅTTENHET Tum; Millimeter Ställer in måttenheten för anpassade pappersstorlekar. X DIMENSION 3 tum till 8,5 tum 76 mm till 216 mm (210 mm) Y DIMENSION 5 tum till 47,2 tum (11 tum) 127 mm till mm (297 mm) Ställer in storleken på anpassade papper. För att dessa storlekar ska kunna användas måste Pappersstorlek multifack vara inställt på Eget format. Ställer in måtten för anpassade papper. För att dessa storlekar ska kunna användas måste Pappersstorlek multifack vara inställt på Eget format. INSTALLATION > 50

51 Färgmeny Menyalternativ Värde Beskrivning AUTO DENSITETSLÄGE Auto; Manuell Väljer om täthetsjusteringen och kompenseringen enligt tonerns svarskurva (TRC) ska vara automatisk. Auto: Täthetsjusteringen görs automatiskt under angivna förhållanden och återspeglas av kompensation enligt TRC. Manuell: Skrivaren gör inte någon täthetsjustering automatiskt. JUSTERA DENSITET Utför Om UTFÖR väljs justerar skrivaren omedelbart tätheten och återspeglar det med kompensation enligt TRC. Täthetsjusteringen måste utföras med skrivaren på tomgång. Den kan bli ogiltig om den utförs i annat läge. COLOR TUNING Skriv mönster Skriver ut mönstret för användarens justering av TRC. Normalt behövs inte denna funktion eftersom TRC automatiskt justeras till rekommenderade nivåer av täthetsjusteringen och TRCkompensationen. Denna funktion medger att TRC justeras enligt önskemål genom att använda justeringmenyn för HIGH-LIGHT, MID- TONE och DARK för alla fyra färgerna (CMYK). Justeringsresultatet återspeglas såsom tilläggsvärden till de korrigeringar som görs av funktionen täthetsjustering/trckompensation. CYAN, MAGENTA, GUL ELLER SVART HIGH-LIGHT CYAN, MAGENTA, GUL ELLER SVART MID-TONE CYAN, MAGENTA, GUL ELLER SVART DARK Justerar HIGH-LIGHT (markering) för Cyan, Magenta, Gul eller Svart TRC. Plus anger justering mot mörkare nivå och minus mot ljusare Justerar MID-TONE för Cyan, Magenta, Gul eller Svart TRC. Plus anger justering mot mörkare nivå och minus mot ljusare Justerar DARK för Cyan, Magenta, GUL eller Svart TRC. Plus anger justering mot mörkare nivå och minus mot ljusare. INSTALLATION > 51

52 Menyalternativ Värde Beskrivning CYAN, MAGENTA, GUL ELLER SVART DENSITET JUSTERA REGISTRERING CYAN REG FINE ADJUST MAGENTA REG FINE ADJUST GUL REG FINE ADJUST Justerar tätheten för Cyan, Magenta, Gul och Svart. Täthetsinställningen för CMYK-värden återspeglas såsom tilläggsvärden till de korrigeringar som görs av funktionen täthetsjustering/trckompensation. Utför När detta menyalternativ välj utför skrivaren en automatisk justeringsregistrering. Måste utföras i tomgångsläge (med Auto registrering AV) Gör finjustering av bildregistrering för Cyan, Magenta eller Gult i förhållande till Svart i vågrät riktning. Justeringen återspeglas såsom tilläggsvärden till de korrigeringar som görs av funktionen täthetsjustering/trckompensation. Värden justeras i steg om 1/1 200 tum. Exempel: om papperets rörelse är uppåt - om ett värde ökas (+) innebär det att bilden flyttas nedåt i förhållande till denna rörelse. INK SIMULATION Av; Euroscale Skrivaren har sin egen processimuleringsgenerator som simulerar standardfärger i skrivaren. Funktionen är aktiverad endast för jobb enligt PostScript. INK LIMIT Mörk; Medel; Ljus Väljer gränsen för tonerlagrets tjocklek. Om pappersrullning uppstår vid MÖRK utskrift, väljs MEDEL eller LJUS. Detta kan ibland minska rullningen. CMY 100% DENSITY Passiv; Aktiv Väljer Passiv/Aktiv 100 % utskrift i förhållande till CMY100% TRC kompensationen. Normalt styr TRCkompensationen lämplig utskriftstäthet, däför är 100 % utskrift inte alltid möjlig. Genom att välja Aktiv medges 100 % utskrift. Vid själva utskriften styrs även TRC-värden av Färgmatchningen. Funktionen används för särskilda syften, t.ex. för att ange färgen för CMYK färgområdet i PS. INSTALLATION > 52

53 Konfigureringsmeny Menyalternativ Värde Beskrivning FÖRDR. SPARLÄGE EGENSKAPER USB PS-PROTOCOL IEEE1394 PS PROTOCOL NETWORK PS PROTOCOL 5 min; 15 min; 30 min; 60 min; 240 min. Auto emulering; PCL; Adobe PostScript ASCII RAW ASCII RAW ASCII RAW Ställer in tiden innan skrivaren övergår till sparläge. Väljer emuleringsspråk för skrivaren. Obs: De enda skrivarspråk som kan väljas är de som aktiverats i sektionen Egenskaper i Underhållsmenyn. Anger kommunikationsprotokolläget för PostScript(PS)-data från USB. (I läge RAW är Ctrl-T ogiltigt.) Visas endast då tillvalskortet IEEE1304 är installerat. Anger kommunikationsläget för PSdata från USB. (I läge RAW är Ctrl-T ogiltigt.) Anger kommunikationsprotokolläget för PostScript(PS)-data från xantelpr. RADERBAR VARNING På; Utskrift (I läge RAW är Ctrl-T ogiltigt.) PCL-emulering: Ställer in tiden innan felmeddelanden tas bort. Tryck på felborttagningsknappen för att visa felet vid På. Vid Utskrift kvarstår visning av fel tills nästa utskriftsjobb tas emot. PS-emulering: Felmeddelanden visas endast under utskrift, oberoende av inställning. AUTO FORTSÄTT På; Av Ställer in skrivaren så att den automatiskt fortsätter efter ett minnes- eller utskriftsfel. MANUELL TIMEOUT 60 sek; 30 sek; Av Ställer in hur lång tid skrivaren väntar efter att den bett dig mata in papper tills utskriftsjobbet avbryts om papper inte matas in. Fungerar endast i PostScript-läge. VÄNTETID TIMEOUT Av; 5 sek till 300 sek (90 sek} Ställer in tiden från det att skrivaren mottar den sista byten data tills sidan matas ut automatiskt. Fungerar endast i PCL-läge. I PS-läge avbryts jobbet. INSTALLATION > 53

54 Menyalternativ Värde Beskrivning LÅG TONERNIVÅ Fortsätt; Stopp FORTSÄTT gör det möjligt att fortsätta skriva ut när Låg tonernivå visas. Om STOPP är valt när Låg tonernivå visas övergår skrivaren till offline-läget. ÅTERSKAPANDE EFTER STOPP PCL-emulering: PÅ; AV Ställer in om utskrift skall fortsätta eller inte efter att ett pappersstopp åtgärdats. Om det ställs in till AV, kommer det utskriftsjobb som var aktivt när pappersstoppet inträffade att avbrytas när pappersstoppet åtgärdats. Inställt på PÅ fortsätter utskriftsjobbet när pappersstoppet åtgärdats. FELRAPPORT PÅ; AV Vid inställningen PÅ skrivs en felrapport ut när ett internt fel inträffar. Fungerar endast i PostScript-läge. SPRÅK Engelska; Tyska; Franska; Italienska; Spanska; Svenska; Norska; Danska; Holländska; Turkiska; Portugisiska; Polska Menyalternativ Värde Beskrivning FONTKÄLLA Inbyggda; Dimmo; Nedladdade Väljer det språk som skall användas i teckenfönstret. Väljer varifrån de använda PCLteckensnitten skall hämtas. Dimmo visas endast när DIMM ROM med teckensnitt sitter på plats. Nedladdade visas endast om teckensnitt har laddats ner till skrivaren. FONT NR till Ställer in nummer på PCL-teckensnitt. Området för denna variabel ändras beroende på inställningen av FONTKÄLLA vid aktuell tidpunkt. Om standardteckensnitt är inställt för FONTKÄLLA börjar numret vid 0. Om det inte är det börjar numret vid 1. Det högsta värdet är lika med antalet teckensnitt som finns i FONTKÄLLA. INSTALLATION > 54

55 Menyalternativ Värde Beskrivning FONTBREDD 0,44 tkn/tum till 99,99 tkn/tum (10,00 tkn/ tum) TECKENHÖJD 4,00 punkter till 999,75 punkter (12,00 punkter) Ställer in teckenbredden i tecken per tum. Visas endast om teckensnittet har en fast teckenbredd. Ställer in teckenstorleken i punkter. Visas endast om teckensnittet är proportionellt. TECKENSET PC-8 Väljer en PCL-teckenuppsättning. A4 SKRIVBREDD 78 kolumner; 80 kolumner Väljer antalet tecken på en rad innan det sker en automatisk radbrytning A4-papper), PCL-läge. UTESLUT TOMSIDA PÅ; AV Anger om tomma sidor skall skrivas ut eller ej, PCL-läge. CR FUNKTION CR; CR+LF Ställer in funktionalitet vid mottagning av CR-kod i PCL-läge. LF FUNKTION LF ; LF+CR Ställer in funktionalitet vid mottagning av LF-kod i PCL-läge. UTSKRIFTS- MARGINAL Normal; 1/5 tum; 1/6 tum Ställer in den ej utskrivbara ytan (marginalen). Normal: kompatibel med PCLemulering. 1/5 tum: lokal modellemulering. 1/6 tum: HIPER-W emulering. ÄKTA SVART PÅ; AV PCL: Ställer in om sammansatt svart (CMYK-blandad) eller rent svart (endast K) ska användas för det svarta i bilddata. AV: Läge som använder sammansatt svart PÅ: Läge som använder rent svart (ej giltigt med PostScript). INSTALLATION > 55

56 INSTALLATION > 56

57 INSTALLATION > 57

58 INSTALLATION > 58

59 INSTALLATION > 59

60 Parallellmeny Menyalternativ Värde Beskrivning PARALLELL Aktiv; Passiv Väljer parallellt (Centronics) gränssnitt. BI-DIREKTIONELL Aktiv; Passiv Väljer tvåvägskommunikation. ECP Aktiv; Passiv Väljer ECP-läge. ACK BREDD ACK/BUSY TIMING Smal (0,5 µs); Medium (1,0 µs); Bred (3,0 µs) ACK in busy, ACK while busy I-PRIME 3 microsek; 50 microsek; Passiv OFFLINE Aktiv; Passiv MOTTAGNING Ställer in ACK-bredd för kompatibel mottagning. Ställer in utmatningsordning för ACK och BUSY under mottagning. ACK IN BUSY: BUSY=LOW i slutet av ACK-pulsen. ACK WHILE BUSY: BUSY=LOW i mitten av ACK-pulsen. Ställer in eller avaktiverar I-Primesignalen. Inställd på Aktiv låter denna funktion mottagningen fortsätta utan att ändra gränssnittssignal, även om ett larm inträffar. Gränssnittet förblir öppet även om Offline-knappen på kontrollpanelen tryck ned. Gränssnittet avger en BUSY-signal endast då mottagningsbufferten är full eller om ett serviceanrop inträffar. INSTALLATION > 60

61 USB-meny Menyalternativ Värde Beskrivning USB Aktiv; Passiv Väljer USB-gränssnittet. MJUK Aktiv; Passiv Väljer användning av kommandot NOLLSTÄLLNING mjuk nollställning. OFFLINE MOTTAGNING Aktiv; Passiv Inställd på Aktiv låter denna funktion mottagningen fortsätta utan att ändra gränssnittssignal, även om ett larm inträffar. Gränssnittet förblir öppet även om Offline-knappen på kontrollpanelen tryck ned. Gränssnittet avger en BUSY-signal endast då mottagningsbufferten är full eller om ett serviceanrop inträffar. IEEE1394-meny (Visas endast om IEEE 1394 har installerats.) Menyalternativ Värde Beskrivning SPEED S100; S200; S400 Ställer in övre gräns för överföringshastighet på kommunikationsnivån. (S400: 400 Mb/s eller mindre). Teckenfönstret är endast på engelska. SBP2 Aktiv; Passiv Aktiverar/avaktiverar SBP2-protokoll. INSTALLATION > 61

62 Nätverksmeny Menyalternativ Värde Beskrivning TCP/IP Aktiv; Passiv Väljer TCP/IP-protokollet. NETWARE Aktiv; Passiv Väljer Netware-protokollet. ETHERTALK Aktiv; Passiv Väljer EtherTalk-protokollet. NETBEUI Aktiv; Passiv Väljer NetBEUI-protokollet. FRAME TYPE Auto; 802,2; 802,3 Väljer ramtyp för Ethernet. Ether-II; snap DHCP/BOOTP Aktiv; Passiv Väljer om val av DHCP/ BOOTP ska vara automatiskt. RARP Aktiv; Passiv Väljer om val av RARP ska vara automatiskt. IP ADRESS xxx.xxx.xxx.xxx Konfigurerar en IP-adress med 12 alfanumeriska tecken. SUBNET MASK xxx.xxx.xxx.xxx Konfigurerar en nätmask med 12 alfanumeriska tecken. GATEWAY ADRESS xxx.xxx.xxx.xxx Konfigurerar en gateway-adress med 12 alfanumeriska tecken. SKRIV UT MENYÖVERSIKT PÅ; AV Väljer utskrift av nätverksöversikt. INITIERAR PÅ; AV Väljer nätverksinitiering. Minnesmeny Menyalternativ Värde Beskrivning STORLEK MOTTAGNINGBUFF ER Auto; 0,5 Mb; 1 Mb; 2 Mb; 4 Mb; 8 Mb; 16 Mb; 32 Mb RESURSLAGRING Auto; Av; 0,5 Mb; 1 Mb; 2 Mb; 4 Mb; 8 Mb; 16 Mb; 32 Mb Ställer in storleken på mottagningsbufferten. Denna beror på hur mycket minne som installerats i skrivaren. Ställer in storleken på cacheminnet för teckensnitt. Denna beror på hur mycket minne som installerats i skrivaren. INITIERAR FLASH Utför Initierar flashminne om detta har installerats. ÄNDRA STORLEK PS FLASH 1Mb; 0,5Mb; 1.5Mb; 0Mb Ändrar storleken på flashminnesområdet. OBS: Särskilda data lagras i flashminnet och därför kan ej 100 % anges. INSTALLATION > 62

63 Hårddiskunderhåll (Visas endast om hårddisk har installerats.) Menyalternativ Värde Beskrivning INITIERAR HDD Utför Partitionerar hårddisken och formaterar varje partition. PARTITION #1 Allmän; PCL; PS Ställer in användningen av partition nummer 1. PARTITION #2 Allmän; PCL; PS Ställer in användningen av partition nummer 2. PARTITION #3 Allmän; PCL; PS Ställer in användningen av partition nummer 3. HDD FORMATERING Partition 1; Partition 2; Partition 3 Formaterar angiven partition. Justeringsmeny Menyalternativ Värde Beskrivning JUSTERA X JUSTERA Y JUSTERA DUPLEX X JUSTERA DUPLEX Y FACK 1 A3 NOBI 0,00 mm; +0,25 till +2,0 mm; 2,0 till 0,25 mm 0,00 mm; +0,25 till +2,0 mm; 2,0 till 0,25 mm 0,00 mm; +0,25 till +2,0 mm; 2,0 till 0,25 mm 0,00 mm; +0,25 till +2,0 mm; 2,0 till 0,25 mm A3 Nobi, A3 bred; A3 Tabloid extra Justerar utskriftsläget horisontellt i steg om 0,20. Justerar utskriftsläget vertikalt i steg om 0,20. Justerar utskriftsläget horisontalt i steg om 0,20. Justerar utskriftsläget vertikalt i steg om 0,20. Ställer in Fack 1 för stora pappersstorlekar. FACK 1 LEGAL 14 Legal 14; Legal 13,5 Ställer in Legal-formatet för fack 1. FACK 2 A3 NOBI A3 Nobi, A3 bred; A3 Tabloid extra Ställer in Fack 2 för stora pappersstorlekar. FACK 2 LEGAL 14 Legal 14; Legal 13,5 Ställer in Legal-formatet för fack 2. FACK 3 A3 NOBI A3 Nobi, A3 bred; A3 Tabloid extra Ställer in Fack 3 för stora pappersstorlekar. FACK 3 LEGAL 14 Legal 14; Legal 13,5 Ställer in Legal-formatet för fack 3. FACK 4 A3 NOBI A3 Nobi, A3 bred; A3 Tabloid extra Ställer in Fack 4 för stora pappersstorlekar. FACK 4 LEGAL 14 Legal 14; Legal 13,5 Ställer in Legal-formatet för fack 4. INSTALLATION > 63

64 Menyalternativ Värde Beskrivning FACK 5 A3 NOBI A3 Nobi, A3 bred; A3 Tabloid extra Ställer in Fack 5 för stora pappersstorlekar. FACK 5 LEGAL 14 Legal 14; Legal 13,5 Ställer in Legal-formatet för fack 5. (Visas endast om Fack 5 har installerats.) PCL FACK 2 ID# 1-59 (5) Ställer in fack 2-ID för PCL-emulering. (Visas endast om Fack 2 har installerats.) PCL FACK 3 ID# 1-59 (20) Ställer in fack 3-ID för PCL-emulering. (Visas endast om Fack 3 har installerats.) PCL FACK 4 ID# 1-59 (21) Ställer in fack 4-ID för PCL-emulering. (Visas endast om Fack 4 har installerats.) PCL FACK 5 ID# 1-59 (22) Ställer in fack 5-ID för PCL-emulering. (Visas endast om Fack 5 har installerats.) 1-59 (4) Ställer in multifack-id för PCLemulering. PCL MULTIFACK ID# TRUMMRENGÖR- ING AV; PÅ Ställer in om trumman ska roteras i tomgångsläge före utskrift för att minska risken för horisontella vita linjer. Detta förkortar trummans livslängd. HEX DUMP Utför Skriver ut data som mottagits från värddatorn som en hexadecimal dump. INSTALLATION > 64

65 Underhållsmeny Menyalternativ Värde Beskrivning ÅTERSTÄLL EEPROM Utför Initierar EEPROM för varje enhet. SPARA MENY Utför Sparar aktuella menyinställningar. ÅTERSTÄLL MENY Utför Återgår till sparade menyinställningar. (Visas endast om det finns sparade menyinställningar.) ENERGISPARLÄGE Aktiv; Passiv Väljer energisparläge när inga data mottagits under en bestämd tid. Se även Justeringsmenyn. SVART INSTÄLLN. PAPPER FÄRGINSTÄLL PAPPER 0; +1; +2; 2; 1 SVART INSTÄLLNING OH FÄRGINSTÄLLNING OH 0; +1; +2; 2; 1 Användningsmeny 0; +1; +2; 2; 1 Justerar utskriften för att kompensera för kvalitetsförsämringar som orsakas av temperaturskillnader vid utskrift på papper. 0; +1; +2; 2; 1 Justerar utskriften för att kompensera för kvalitetsförsämringar som orsakas av temperaturskillnader vid utskrift på OH-film. Menyalternativ Värde Beskrivning TOTAL SIDRÄKNARE SIDRÄKNARE FACK 1 SIDRÄKNARE FACK 2 SIDRÄKNARE FACK 3 SIDRÄKNARE FACK 4 SIDRÄKNARE FACK 5 nnnnnn nnnnnn nnnnnn nnnnnn nnnnnn nnnnnn Visar det totala antalet utskrivna sidor. Visar antalet sidor som skrivits ut från fack 1. Visar antalet sidor som skrivits ut från fack 2. Visas om tillvalsfack 2 är installerat. Visar antalet sidor som skrivits ut från fack 3. Visas om tillvalsfack 3 är installerat. Visar antalet sidor som skrivits ut från fack 4. Visas om tillvalsfack 4 är installerat. Visar antalet sidor som skrivits ut från fack 5. Visas om tillvalsfack 5 är installerat. INSTALLATION > 65

66 Menyalternativ Värde Beskrivning SIDRÄKNARE MULTIFACK RÄKNARE FÄRG- UTSKRIFTER RÄKNARE MONO- UTSKRIFTER nnnnnn nnnnnn nnnnnn ANVÄNDN. SVART Återstår nnn% TRUMMA ANVÄNDNING Återstår nnn% CYAN TRUMMA ANVÄNDNING Återstår nnn% MAG. TRUMMA ANVÄNDNING GUL Återstår nnn% TRUMMA ANVÄNDN. Återstår nnn% TRANP.BAND ANVÄNDNING Återstår nnn% FUSER SVART TONER 15K = xxx %; 7,5K = xxx % CYAN TONER 15K = xxx %; 7,5K = xxx % MAGENTA TONER 15K = xxx %; 7,5K = xxx % GUL TONER 15K = xxx %; 7,5K = xxx % Visar antalet sidor som skrivits ut från multifacket. Antalet sidor utskrivna i färg. Antalet sidor utskrivna i svartvitt. Visar återstående livslängd för svart trumenhet i procent. Visar återstående livslängd för cyan trumenhet i procent. Visar återstående livslängd för magenta trumenhet i procent. Visar återstående livslängd för gul trumenhet i procent. Visar återstående livslängd för transportband i procent. Visar återstående livslängd för fixeringsenhet i procent. Visar hur mycket svart toner som återstår. Visar hur mycket cyan toner som återstår. Visar hur mycket magenta toner som återstår. Visar hur mycket gul toner som återstår. INSTALLATION > 66

67 Administratörmeny (Endast systemadministratörer har tillgång till denna meny.) För att komma in i denna meny sätts skrivaren på samtidigt som knapparna Item +/Item + hålls nedtryckta. Menyalternativ Värde Beskrivning ALLA KATEGORIER Aktiv/Passiv Aktiverar/avaktiverar Användningsmenyns alla kategorier. Inställd på Passiv visas inte användningsmenyn förutom UTSKRIFTSMENYN. Panellåsning är fortfarande tillgängligt. UTSKRIFTSMENY Aktiv/Passiv Aktiverar/avaktiverar UTSKRIFTSMENYN. Inställd på Passiv visas inte UTSKRIFTSMENYN. (UTSKRIFTSMENYN visas när denna MENY-inställning är inställd på AKTIV även om ALLA KATEGORIER är inställd på PASSIV. INFORMATIONS- MENY NEDKOPPLINGS- MENY INSTÄLLNINGS- MENY Aktiv/Passiv Aktiv/Passiv Aktiv/Passiv Aktiverar/avaktiverar INFORMATIONSMENYN. Inställd på Passiv visas inte INFORMATIONSMENYN. Aktiverar/avaktiverar NEDKOPPLINGSMENYN. Inställd på Passiv visas inte NEDKOPPLINGSMENYN. Aktiverar/avaktiverar INSTÄLLNINGSMENY. Inställd på Passiv visas inte INSTÄLLNINGSMENYN. MEDIAMENY Aktiv/Passiv Aktiverar/avaktiverar MEDIAMENYN. Inställd på Passiv visas inte MEDIAMENYN. FÄRGMENY Aktiv/Passiv Aktiverar/avaktiverar FÄRGMENYN. Inställd på Passiv visas inte FÄRGMENYN. KONFIGURE- RINGSMENY PCL EMULERING MENY Aktiv/Passiv Aktiv/Passiv Aktiverar/avaktiverar KONFIGURERINGSMENYN. Inställd på Passiv visas inte KONFIGURERINGSMENYN. Aktiverar/avaktiverar PCL EMULERING MENYN. Inställd på Passiv visas inte PCL EMULERING MENYN. INSTALLATION > 67

68 Menyalternativ Värde Beskrivning PARALLELL MENY Aktiv/Passiv Aktiverar/avaktiverar PARALLELL MENYN. Inställd på Passiv visas inte PARALLELL MENYN. USB MENY Aktiv/Passiv Aktiverar/avaktiverar USB- MENU. Inställd på Passiv visas inte USB-MENYN. IEEE 1394 MENU Aktiv/Passiv Används endast då IEEE 1394-kort har installerats. Aktiverar/avaktiverar IEEE 1394 MENU. Inställd på Passiv visas inte IEEE 1394 MENU. NÄTVERKSMENY Aktiv/Passiv Används endast då Nätverkskort har installerats. Aktiverar/avaktiverar NÄTVERKSMENYN. Inställd på Passiv visas inte NÄTVERKSMENYN. MINNESMENY Aktiv/Passiv Aktiverar/avaktiverar MINNESMENYN. Inställd på Passiv visas inte MINNESMENYN. HÅRDDISK- UNDERHÅLL Aktiv/Passiv Aktiverar/avaktiverar HÅRDDISKUNDERHÅLL. Inställd på Passiv visas inte HÅRDDISKUNDERHÅLL. JUSTERINGS-MENY Aktiv/Passiv Aktiverar/avaktiverar JUSTERINGSMENYN. Inställd på Passiv visas inte JUSTERINGSMENYN. UNDERHÅLLS- MENY ANVÄNDNINGS- MENY Aktiv/Passiv Aktiv/Passiv Aktiverar/avaktiverar UNDERHÅLLSMENYN. Inställd på Passiv visas inte UNDERHÅLLSMENYN. Aktiverar/avaktiverar ANVÄNDNINGSMENYN. Inställd på Passiv visas inte ANVÄNDNINGSMENYN. FÄRGMENY Utför Detta är menyalternativet för att återställa TRC-data som har lagrats (hämtas för inställning). Om till exempel rätta värden inte kunde hämtas på grund av felläge. Detta är huvudsakligen avsett för underhåll och används normalt inte. HDD/FLASH MENY MAX STRÖM KONTROLL Formatering spärrad - JA NEJ Normal/Låg Aktivera/avaktivera inställningsändringar som omfattar initiering av blockering (HDD, FLASH).Inställd på JA visas inte menyalternativen INITIERA FLASH och ÄNDRA STORLEK PÅ PS FLASH i menyerna HÅRDDISKUNDERHÅLL och MINNE på kontrollpanelen Ställer in MAX STRÖM KONTROLL. INSTALLATION > 68

69 STÄNGA AV SKRIVAREN Under normala förhållanden ska energisparfunktionen användas för att undvika att behöva stänga av skrivaren. Om du emellertid vill stänga av skrivaren manuellt, så utför följande procedur: Ready Menu Item Value Select Attention Online Cancel VAR FÖRSIKTIG! > Stäng Aldrig av skrivaren under utskrift. > Om den interna hårddisken är monterad MÅSTE FÖLJANDE PROCEDUR UTFÖRAS innan skrivaren stängs avför att skydda de data som finns lagrade på hårddisken. > Du rekommenderas följa denna avstängningsprocedur varje gång skrivaren stängs av. > Vänta minst 10 sekunder innan skrivaren sätts PÅ igen, om skrivaren stängts AV. Detta gör att de interna spänningsnivåerna hinner sjunka. Om skrivaren kopplas på för snart kan detta medföra att den fungerar felaktigt. 1. Tryck på knappen Menu tills NEDKOPPLINGSMENY visas och tryck sedan på knappen Select. 2. Tryck på Select (3) igen för att UTFÖRA avstängningssekvensen. 3. När STÄNG AV NEDKOPPLING KLAR visas i teckenfönstret stänger du av skrivaren med strömbrytaren. INSTALLATION > 69

70 GRÄNSSNITT SKRIVAREN ÄR UTRUSTAD MED ETT URVAL DATAGRÄNSSNITT 1. Parallell För direkt anslutning till en PC. Denna port kräver en tvåvägs parallellkabel (överensstämmande med IEEE 1384). 2. USB För anslutning till en PC som kör Windows 98 eller högre (inte Windows 95 uppgraderad till Windows 98) eller Macintosh. Denna port kräver en kabel som överensstämmer med USB version 1.1 eller högre. Skrivarfunktionen kan inte garanteras om en USB-kompatibel enhet är inkopplad samtidigt med andra USB-kompatibla enheter. Vid anslutning av flera skrivare av samma typ, visas de som *****, ***** (2), ***** (3), etc. Dessa siffror beror på den ordning som de ansluts eller sätts på. 3. Ethernet För anslutning med nätverkskabel. Denna port är standard på alla n-modeller, tillval för andra INSTALLATION > 70

71 > Om skrivaren ansluts direkt till en fristående dator fortsätter du till kapitlet med rubriken Skrivardrivrutiner. > Se tillämpligt avsnitt i handboken om nätverkskortet, om skrivaren ska installeras såsom nätverksskrivare, för mer information om hur nätverksanslutningen ska konfigureras, innan skrivardrivrutinerna installeras. OBS Administratörsrättigheter krävs vid installation över en nätverksanslutning. INSTALLATION > 71

72 SKRIVARDRIVRUTINER På CD-ROM finns skrivardrivrutinerna. Se readme-filen på denna CD för senaste information om installation av skrivardrivrutin. VILKEN SKRIVARDRIVRUTIN? Skrivaren levereras med Windows drivrutiner för PCL och PostScript (PS). Du kan installera den ena av dessa eller båda om du vill det. Vilken drivrutin du använder beror på ditt tillämpningsprogram. > Om du använder TrueType-teckensnitt och du inte skriver ut PostScript (inklusive eps -filer) grafik, väljer du PCLdrivrutinen. Detta gör skrivaren mer effektiv och ger bra resultat. > Om du använder PostScript-teckensnitt eller ska skriva ut PostScript-grafik, väljer du PostScript-drivrutinen. Under dessa förhållanden blir utskriften snabbare och grafiken skrivs ut med bästa möjliga kvalitet. Om dina tillämpningar är så olika att ingen av drivrutinerna verkar täcka alla behov kan du välja att installera båda. Välj sedan den som du oftast kommer att använda som standardskrivare för Windows. De flesta tillämpningarna medger att du väljer en annan skrivare i utskriftsfönstret, så du kan skriva ut med den alternativa drivrutinen när du så behöver. Om du installerar båda drivrutinerna väljer du enkelt samma skrivarport (LPT1 eller Nätverksport) vid installationen. 1. I Windows sätter du in CD-ROM-skivan med programvaran för skrivaren i CD-ROM-enheten. 2. Om CDn inte startar automatiskt använder du [Start]-[Kör...] och anger E:\setup (där E är din CD-ROM-enhet) i fältet Öppna. 3. Klicka på [OK]. OBS Ritningarna i denna handbok är PostScript. Så om du ska skriva ut delar av denna handbok väljer du PostScript-drivrutinen. I annan fall skrivs ritningarna ut endast med låg upplösning. SKRIVARDRIVRUTINER > 72

73 Installationsprogrammet presenterar ett antal alternativ, såsom att ändra språk för teckenfönstret i skrivarens kontrollpanel och att skriva ut en provutskrift för att säkerställa att skrivaren fungerar korrekt. 4. Klicka på [Drivrutininstal.] sedan [Instal. skrivardrivrutin] och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen av skrivardrivrutinen. OBS > Passa på och undersök de möjligheter som finns på CDn. Till exempel hjälpfunktionen som kortfattat beskriver alla programverktygen. > Nätverksanslutningen tillhandahåller Skrivardrivrutinsflikar förutom de för lokal anslutning. SKRIVARDRIVRUTINER > 73

74 INSTALLERADE TILLVAL Vissa tillval kanske har installerats i denna skrivare. Kontrollera att de tillval som installerats är markerade som aktiverade i menyöversikten (se Bekräfta aktuella inställningar i Inställning ). Denna skrivare har ett automatiskt konfigureringsprogram för drivrutinen. Man kan dock både för PostScript (PS) och/eller Printer Control Language (PCL), manuellt ställa in följande alternativ: YTTERLIGARE MINNE Minnets storlek kan i skrivardrivrutinen för Windows PostScript ändras enligt följande: 1. Klicka på [Start]-[Inställningar]-[Skrivare]. 2. Markera skrivarnamnet och klicka på [Arkiv] och sedan på [Egenskaper]. 3. Klicka på fliken [Enhetsalternativ]. SKRIVARDRIVRUTINER > 74

75 4. Under [Installerat minne] ändras minnets storlek så att det överensstämmer med vad som nu finns installerat i skrivaren såsom framgår av Menyöversikten. 5. Klicka på knappen [Minne ] för att ange användbar minnesstorlek i skrivaren. Drivrutinen ändrar automatiskt storleken på cacheminnet för teckensnitt enligt det minnesalternativ som valts under [Installerat]. 6. Klicka på [OK] två gånger. SKRIVARDRIVRUTINER > 75

76 INTERN HÅRDDISK PostScript eller PCL 1. Klicka på [Start]-[Inställningar]-[Skrivare]. 2. Markera skrivarnamnet och klicka på [Arkiv] och sedan på [Egenskaper]. 3. Klicka på fliken [Enhetsalternativ], markera [Skrivarhårddisk]. 4. Klicka på [OK]. SKRIVARDRIVRUTINER > 76

77 YTTERLIGARE PAPPERSFACK PostScript eller PCL 1. Klicka på [Start]-[Inställningar]-[Skrivare]. 2. Markera skrivarnamnet och klicka på [Arkiv] och sedan på [Egenskaper]. 3. Under fliken [Enhetsalternativ] väljs antalet installerade fack (förutom multifacket). 4. Klicka på [OK]. SKRIVARDRIVRUTINER > 77

78 DUPLEX-ENHET PostScript eller PCL 1. Klicka på [Start]-[Inställningar]-[Skrivare]. 2. Markera skrivarnamnet och klicka på [Arkiv] och sedan på [Egenskaper]. 3. Klicka på fliken [Enhetsalternativ], markera alternativet [Duplexenhet]. 4. Klicka på [OK]. SKRIVARDRIVRUTINER > 78

79 HÖGKAPACITETSMATARE PostScript eller PCL 1. Klicka på [Start]-[Settings (Inställningar)]-[Printers (Skrivare)]. 2. Markera skrivarnamnet och klicka på [File (Arkiv)] och sedan på [Properties (Egenskaper)]. 3. Under fliken [Device Options (Enhetsalternativ)] väljs antalet installerade fack. 4. Klicka på [OK]. SKRIVARDRIVRUTINER > 79

80 PAPPERSMATNING, STORLEK OCH MEDIA Den inställning som rekommenderas för dessa är Automatisk. De kan dock ställas in manuellt enligt följande: Om de inställningar som valts manuellt i skrivaren skiljer sig från de som valts i skrivardrivrutinen skrivs ingenting ut och teckenfönstret visar ett felmeddelande. Följande anvisningar för inställning av skrivardrivrutinen är endast avsedda som orientering. En del programvarutillämpningar kräver att inställningarna för pappersmatning, storlek och media görs från programvaran (Utskriftsformat). PostScript eller PCL 1. Klicka på [Start]-[Inställningar]-[Skrivare]. 2. Markera skrivarnamnet och klicka på [Arkiv] och sedan på [Egenskaper]. 3. Klicka på fliken [Papper]. 4. Välj den önskade pappersstorleken från [Storlek]. 5. Välj önskad pappersmatning från [Källa]. SKRIVARDRIVRUTINER > 80

81 OBS Om ett pappersfack väljs visas fältet [Typ] eller fältet [Vikt]. 6. Välj önskad papperstyp från [Typ] (PostScript) eller [Vikt] (PCL). OBS Om [Skrivarinställning] väljs måste du kontrollera att skrivaren är inställd på rätt mediatyp. 7. Klicka på knappen [Alternativ för pappersmatning] och gör ytterligare val och klicka sedan på [OK]. 8. Klicka på [OK] och stäng fönstret Skrivare. SKRIVARDRIVRUTINER > 81

82 SKRIVARDRIVRUTIN FÖR NÄTVERKSANSLUTNING Endast tillgänglig för TCP/IP-nätverksanslutning. Skrivardrivrutinens nätverksanslutning är endast tillgänglig om skrivaren har installerats med installationsprogrammet för drivrutiner på CDn med drivrutiner. När man väljer [Hämta skrivarinställningar] frågar denna skrivardrivrutin efter installerade hårdvarualternativ och aktiverar tillhörande inställningar. Skrivardrivrutinens nätverksanslutning gör att du kan se (men inte ändra) status för följande under flikarna Status och Enhetsalternativ: > installerade pappersfack och det media detta har tilldelats. > totala storleken på hårddisk/minne och använd procentandel. > återstående toner i procent. SKRIVARDRIVRUTINER > 82

83 DRIFT I föregående avsnitt om Skrivardrivrutiner förklarades hur man ställer in standardvärden för de olika egenskaperna. Dessa kunde man komma åt med Windows program. I detta avsnitt förklaras hur man ändrar skrivarnas funktion för särskilda utskriftsjobb när så krävs. Detta innebär att man använder samma fönster med Egenskaper i skrivardrivrutinen, men det används direkt från Windows tillämpningsprogram. Sett från tillämpningsprogrammet kanske drivrutinens egenskapssida är mer förenklad än bilderna här och endast visar de inställningar som du vill ändra. De flesta tillämpningsprogram medger att skrivarens egenskaper kan åtkommas från skriv ut-fönstret för dokument. FÄRGUTSKRIFT Skrivardrivrutinerna för PCL och PostScript som levererades med denna maskin tillhandahåller flera möjligheter att ändra färgutskrifterna från skrivaren. Vid normal användning är de automatiska inställningarna tillräckliga. De ger vettiga standardinställningar, som för de flesta dokument ger bra utskrifter. I många tillämpningar finns egna färginställningar och dessa kanske åsidosätter inställningarna i skrivardrivrutinen. Se dokumentationen för programvarutillämpningen för mer information om hur just det programmets färghantering fungerar. FAKTORER SOM PÅVERKAR UTSKRIFTERNAS UTSEENDE Om du önskar att manuellt ändra färginställningarna in skrivardrivrutinen så var medveten om att färgåtergivning är ett komplext ämne och att det finns många faktorer att ta hänsyn till. Några av de viktigaste faktorerna finns i listan nedan. DRIFT > 83

84 Skillnader mellan det färgområde som en skärm och en skrivare kan återge. > Varken en skrivare eller en skärm klarar att återge hela den färgskala som ögat kan se. Varje anordning är begränsad till ett visst färgområde. Förutom detta kan en skrivare inte återge alla de färger som kan visas på en skärm och vice versa. > Anordningarna använder mycket olika teknik för att återge färg. En skärm använder Röd, Grön och Blå (RGB) fosfor (eller flytande kristaller), en skrivare använder Cyan, Gul, Magenta och Svart (CMYK) toner eller bläck. > En skärm kan visa mycket tydliga färger såsom intensivt rött och blått och dessa kan inte lätt återges med någon skrivare som använder toner eller bläck. På samma sätt finns det vissa färger (t.ex. vissa gula), som kan skrivas ut, men inte kan visas på rätt sätt på en skärm. Olikheten mellan skärmar och skrivare är ofta huvudskälet till att utskriftsfärgerna inte överensstämmer med de som visas på skärmen. Betraktelseförhållanden Utskrifter kan se mycket olika ut i vid olika belysningsförhållanden. Färgerna på en utskrift kan till exempel se olika ut betraktade i närheten av ett solbelyst fönster jämfört med hur de ser ut med normal ljusrörsbelysning på ett kontor. Skrivardrivrutinens färginställningar Drivrutinsinställningarna för Manuell färg kan ändra utseendet på en utskrift. Det finns många alternativ tillgängliga för att underlätta matchningen av utskriftsfärgerna med de som visas på skärmen. Dessa alternativ förklaras i följande avsnitt i handboken. DRIFT > 84

85 Skärminställningar Reglagen för ljusstyrka och kontrast på skärmen påverkar hur dokumentet ser ut på skärmen. Dessutom påverkar skärmens färgtemperatur hur varma eller kalla färgerna ser ut. Det finns flera inställningar på en vanlig skärm. > K Varmast, gulaktigt ljus, används normalt för grafiska framställningar. > K Kallare, närmare dagsljusförhållanden. > K Kallt, standardinställning för många skärmar och TVapparater. (K = grader Kelvin, en temperaturskala) OBS Flera av alternativen för Färgmatchning är beroende av skärmens färgtemperatur. Många moderna skärmar medger att färgtemperaturen kan ändras med skärmens kontrollpanel. Hur programvaran visar färger. Vissa grafiska tillämpningar såsom Corel Draw och Adobe Photoshop kanske visar färger på annat sätt än kontors -tillämpningar såsom Microsoft Word. Se tillämpningsprogrammets online-hjälp eller handbok för mer information. Papperstyp Den typ av papper som används kan också ha en betydande påverkan på utskriftsfärgen. En utskrift på återvunnet papper kan se mer dämpad ut än en på särskilt komponerat glansigt papper. DRIFT > 85

86 VÄLJA FÄRGMATCHNINGSMETOD Det finns inget rätt sätt att uppnå en god överensstämmelse mellan det dokument som visas på skärmen och dess utskrivna motsvarighet. Det finns många faktorer som påverkar när man försöker uppnå exakta och reproducerbara färger. Följande riktlinjer kan kanske vara till hjälp för att få bra färgutskrifter från skrivaren. Flera olika metoder föreslås beroende på den typ av dokument som ska skrivas ut. RGB ELLER CMYK? OBS Dessa förslag är endast riktlinjer. Utskriftsresultatet kan variera på grund av tillämpningsprogrammet från vilket utskriften sker. Vissa tillämpningsprogram åsidosätter alla inställningar av färgmatchning i skrivardrivrutinen utan att detta framgår. Riktlinjerna för val av färgmatchningsmetod gör skillnad mellan Röd, Grön, Blå (RGB) och Cyan, Magenta, Gul, Svart (CMYK). Normalt har de flesta dokument som skrivs ut RGB-format. Detta är vanligast och om du inte vet ett dokuments färgläge så anta att det är RGB. Normalt stöds CMYK-dokument endast av professionella tillämpningar för datorisera layout och grafik. MATCHNING AV FOTOGRAFISKA BILDER Endast RGB XANTE färgmatchning är normalt ett bra val. Välj en matchningsmetod som är lämplig för skärmen. RGB eller CMYK Om du skriver ut fotografiska bilder från ett grafiskt tillämpningsprogram såsom Adobe Photoshop, kanske du kan använda soft-proofing för att simulera utskriftsbilden på skärmen. För DRIFT > 86

87 att göra detta använder du de ICC-profiler som tillhandahålls av XANTE och skriver sedan ut med ICC-profilerna som utskriftsområde (eller utmatningsområde). MATCHA SPECIFIKA FÄRGER (Till exempel ett företags logo.) Endast RGB > XANTE färgmatchning och srgb-inställningen (PCL- eller PSdrivrutin). > PostScript färgmatchning med alternativet Absolute Colorimetric. > Använd funktionen Färgprov för att skriva ut en tabell med RGB-färgprov och ange önskade RGB-värden i din tillämpnings färgväljare (endast PS). RGB eller CMYK > Om du skriver ut från ett grafiskt tillämpningsprogram såsom Adobe Photoshop, kanske du kan använda soft-proofing för att simulera utskriftsbilden på skärmen. För att göra detta använder du de ICC-profiler som tillhandahålls av XANTE och skriver sedan ut med ICC-profilerna som utskriftsområde (eller utmatningsområde) (endast PS). > Alternativt, använd PostScript färgmatchning med inställningen Absolute Colorimetric. SKRIVA UT TYDLIGA FÄRGER Endast RGB > Använd XANTEs färgmatchning med inställningen Skärm K tydlig, srgb eller Digital kamera (PCL eller PS). RGB eller CMYK > Använd PostScripts färgmatchning med alternativet Saturation (Mättnad). DRIFT > 87

88 PCL-DRIVRUTIN FÄRGMATCHNINGSALTERNATIV Färgmatchningsalternativen i PCL-drivrutinen kan användas för att underlätta matchningen av utskriftsfärgerna med de som visas på skärmen. OBS Färgalternativen i PCL-drivrutinen är endast designade för RGB-data. Om utskriften sker med CMYK-data rekommenderar vi att PostScriptdrivrutinen används. För att använda färgmatchningsalternativen i drivrutinen: 1. Kom åt skrivarens inställningsfönster via [Start] menyn. 2. Markera skrivarnamnet och klicka på [Arkiv] och sedan på [Egenskaper]. 3. Klicka på fliken [Färginställning]. 4. Välj [Manuell] som Färgmatchning. 5. Välj mellan följande alternativ: Skärm (6 500 K) perceptuell Optimerad för utskrift av fotografier vid användning av en skärm med färgtemperaturen K. Skärm (6 500 K) tydlig Optimerad för utskrift av klara färger vid användning av en skärm med färgtemperaturen K. Perfekt för kontorsgrafik. Skärm (9 300 K) Optimerad för utskrift av fotografier vid användning av en skärm med färgtemperaturen K. DRIFT > 88

89 Digital kamera Optimerad för utskrift av fotografier tagna med en digital kamera. Detta alternativ tenderar att ge utskrifter med ljusare och klarare färger. För vissa fotografier kan andra inställningar vara bättre beroende på det som fotograferats och de förhållanden under vilka de togs. srgb Optimerad för matchning av specifika färger, som färgerna i ett företags logo. Färgerna i skrivarens färggamut skrivs ut utan att ändras och endast färger utanför de utskrivbara färgerna ändras. FÄRGPROV Funktionen Utskrift ut färgprov gör det möjligt att skriva ut tabeller med färgprover. Under varje färgprov anges motsvarande RGB-värden (Rött, Grönt, Blått). Dessa kan användas för att välja specifika färger i tillämpningsprogram som medger val av egna RGB-värden. Ett exempel på hur man använder funktionen Utskrift ut färgprov. Du vill skriva ut en logo med en viss röd nyans. Följ då följande steg: 1. Skriv ut ett färgprov och välj sedan den röda nyans som bäst motsvarar dina behov. 2. Anteckna RGB-värdet som står under just den nyans du tyckte om. 3. Använd ditt programs färgväljare och ange samma RGB-värden (från steg 2) och ändra logon till den färgen. OBS RGB-färgen som visas på skärmen behöver inte nödvändigtvis matcha den som skrivs ut på färgprovet. Om så är fallet beror detta troligen på skillnaden mellan hur din skärm och skrivaren återger färg. DRIFT > 89

90 POSTSCRIPT-DRIVRUTIN FÄRGMATCHNINGSALTERNATIV PostScript-drivrutinen erbjuder flera olika metoder för att kontrollera färgutskrifterna från skrivaren. Vissa av färgmatchningsmetoderna fungerar endast med vissa typer av data. I tabellen nedan sammanfattas de olika färgmatchningsalternativen som finns i PostScript-drivrutinen och de typer av data som de påverkar. Färgmatchnings-alternativ RGB-data XANTE Colour Matching (XANTEs färgmatchning) PostScript Colour Matching (PostScripts färgmatchning) CMYK Ink Simulation (CMYK bläcksimulering) Windows ICM-matching a Using ICC Profiles (Använda ICCprofiler) Ja Ja Nej Ja Ja CMYK-data Nej Ja Ja Nej Nej a. Ej Windows NT 4 XANTE FÄRGMATCHNING Detta är XANTEs patenterade färgmatchningssystem och påverkar endast RGB-data. > Perceptuella inställningar är bäst för utskrift av fotografiska bilder > Inställningarna Tydlig eller Digital kamera ger de klaraste färgerna. > srgb är det bästa valet för att matcha specifika färger (såsom utskrift av logon). Skärm (6 500 K) perceptuell Optimerad för utskrift av fotografier vid användning av en skärm med färgtemperaturen K. DRIFT > 90

91 Skärm (6 500 K) tydlig Optimerad för utskrift av klara färger vid användning av en skärm med färgtemperaturen K. Perfekt för kontorsgrafik och text. Skärm (9 300 K) Optimerad för utskrift av fotografier vid användning av en skärm med färgtemperaturen K. Digital kamera Optimerad för utskrift av fotografier tagna med en digital kamera. Detta alternativ tenderar att ge utskrifter med ljusare och klarare färger. För vissa fotografier kan andra inställningar vara bättre beroende på det som fotograferats och de förhållanden under vilka de togs. srgb Optimerad för matchning av specifika färger, som färgerna i ett företags logo. Färgerna i skrivarens färggamut skrivs ut utan att ändras och endast färger utanför de utskrivbara färgerna ändras. POSTSCRIPTS FÄRGMATCHNING Denna använder PostScripts färgrenderingslexikon som är inbyggda i skrivaren och påverkar både RGB- och CMYK-data. Färgmatchningsmetoder När ett dokument skrivs ut sker en omvandling mellan dokumentets färgområde och skrivarens färgområde. Färgmatchningsmetoder är i huvudsak en uppsättning regler som bestämmer hur denna färgomvandling sker. DRIFT > 91

92 De färgmatchningsmetoder som skrivardrivrutinen tillhandahåller finns i listan nedan: > Perceptual Bästa valet för utskrift av fotografier. Pressar in källans gamut i skrivarens gamut och bibehåller samtidigt bilden totalutseende. Detta kanske ändrar totalutseendet för en bild då alla färger skiftas tillsammans. > Saturation Bästa valet för utskrift av klara och mättade färger om det inte spelar för stor roll hur exakta de är. Detta gör det till rekommenderat val för kurvor, tabeller, diagram etc. Överför fullt mättade färger i källgamuten till fullt mättade färger i skrivarens gamut. > Absolute Colorimetric Bäst för utskrift av fasta färger och nyanser, såsom företags logon etc. Matchar färger som är gemensamma för båda enheterna exakt och ersätter färger utanför gamuten med närmast motsvarande utskriftsfärg. Försöker skriva ut vitt som det visas på skärmen. Det vita på en skärm är ofta mycket annorlunda än pappersvitt, därför kan det ge upphov till färgförändringar, särskilt för en bilds ljusare delar. > Relative Colorimetric Bra för utskrift av CMYK-färgbilder på en bordsskrivare. Ganska lik Absolute Colorimetric, med undantag att anpassar källans vita till det (vanligen ) pappersvita, dvs. den försöker, i motsats till Absolute Colorimetric, ta hänsyn till papperets vita färg. DRIFT > 92

93 CMYK BLÄCKSIMULERING Påverkar endast CMYK-data. Detta alternativ simulerar hur utskriften kommer att se ut från en tryckpress som använder bläcktyperna SWOP, Euroscale eller Toyo. Om CMYK bläcksimulering används rekommenderas du stänga av all annan skrivarfärgmatchning. Välj alternativet Ingen färgmatchning vid val av Färgmatchning i skrivardrivrutinen. WINDOWS ICM FÄRGMATCHNING > Endast Windows 98, Me,2000, XP. > Påverkar endast RGB-data. > ICM är det färgmatchningssystem som är inbyggt i Windows. Windows ICM använder ICC-profiler för skärmen och skrivaren. Dessa profiler beskriver färgerna som anordningen klarar att återge. ICCprofiler kan kopplas till skrivaren via fliken Färginställning. Beroende på hur skrivardrivrutinen har installerats kan färgprofilerna redan har kopplats till drivrutinen. För att koppla ICC-färgprofiler till skrivardrivrutinen: 1. Kom åt skrivarens inställningar via [Start] menyn. 2. Markera skrivarnamnet och klicka på [Arkiv] och sedan på [Egenskaper]. 3. Klicka på fliken [Färginställning]. 4. Under Profiler som för närvarande associeras med denna skrivare, finns namnen på de profiler som överensstämmer med din skrivarmodell. Om det inte finns några profiler kopplade till drivrutinen klickar du på Lägg till och letar upp ICC-profilerna för skrivaren. Windows ICM använder informationen i dessa profiler för att omvandla färgerna i dokumenten till färger som skrivaren kan återge. DRIFT > 93

94 Det sätt som denna omvandling sker på kan styras via ICM-kontrollen i skrivardrivrutinen. ANVÄNDA ICC-PROFILER Påverkar endast RGB-data. OBS XANTE tillhandahåller även ett alternativ till Windows ICM med funktionen Färgmatchning med ICC-profiler. Detta liknar Windows ICM, men erbjuder många fler funktioner. Detta ger en metod att matcha RGB-färger som liknar Windows ICMmatchning. Huvudfördelen i förhållande till Windows ICMfärgmatchning är att den tillhandahåller en metod för utskrift med både in- och utmatningsprofiler. Windows ICM-matchning medger endast att utmatningsprofiler väljs. Inmatningsprofiler innehåller information om färgen i den ursprungliga anordningen som användes för att hämta eller visa bilddata. Inmatningsanordningen kan vara en skanner, en digital kamera eller en skärm. Utmatningsprofiler tillhandahåller information om anordningen du skriver till. Funktionen Använda ICC-profiler medger att både en inmatningsprofil (t.ex. för en digital kamera) och en utmatningsprofil (t.ex. för skrivaren CL30) väljs. Den använder båda dessa profiler för att skapa ett CRD (färgåtergivningslexikon) och detta används för att matcha färgerna så noggrant som möjligt. OBS Denna funktion fungerar kanske inte med alla tillämpningsprogram. Många professionella grafiska tillämpningar erbjuder dock en liknande funktion i sina utskriftsinställningar, med möjlighet att välja ett färgområde för källan (inmatning) och färgområde för skrivaren (utmatning). DRIFT > 94

95 Skrivardrivrutin för PostScript: (a) Klicka på fliken [Colour (Färginställning)]. (b) Välj önskad parameter med ledning av online-hjälpen. (c) Klicka på [OK] och stäng fönstret Skrivare. DRIFT > 95

96 Skrivardrivrutin för PCL: (a) (b) Klicka på fliken [Färginställning]. Välj önskat utskrifts- och färgbehandling i [Colour Mode] (Färgbehandling). DRIFT > 96

97 (c) För att ställa in färgmatchningen manuellt, ställ in [Manuell färg] under [Färgbehandling]. (d) (e) För att skriva ut ett färgprov används knappen [Färgprov]. Klicka på [OK] och stäng fönstret Skrivare. DRIFT > 97

98 SKRIVA UT FLERA SIDOR PÅ ETT ARK Skrivardrivrutin för PostScript: 1. Under fliken [Setup (Inställningar)], vid [N-up (N-på-ett)] väljs önskat antal sidor per ark. DRIFT > 98

99 2. Klicka på [Unprintable area (Utskriftsmarginal)] och ställ in marginalerna. 3. Klicka på [OK] och stäng fönstret Skrivare. Skrivardrivrutin för PCL: 1. Under fliken [Inställningar], vid [Utskriftsval] väljs önskat antal sidor per ark. DRIFT > 99

100 2. Klicka på knappen [Alternativ] och välj sidkanter och layout. 3. Klicka på [OK] för att stänga fönstret Skrivare. DRIFT > 100

101 ANPASSADE PAPPERSSTORLEKAR Anpassade pappersstorlekar kan endast skrivas ut från multikassetten (manuell matning). Skrivarinställningen för multikassetten måste manuellt ställas in till anpassad pappersstorlek före användning. Bredden på en anpassad pappersstorlek kan vara från 76,2 mm till 328 mm och längden kan vara från 127 mm till 1200 mm. Skrivardrivrutin för PostScript: 1. Klicka på fliken [Setup (Inställningar)] och välj sedan [Custom page 1, 2, or 3 (Anpassad typ l, 2 eller 3)]. DRIFT > 101

102 2. Klicka på knappen [Custom Size (Anpassad storlek)]. 3. Ange det önskade namnet för den anpassade pappersstorleken i rutan [Paper name (Namn)]. Ange breddoch längdmåtten och ställ in [Transverse (Vinkelrätt)] om bilden ska vridas 90 grader. 4. Klicka på [OK]. 5. Kontrollera att namnet på den anpassade pappersstorleken visas i rutan [Storlek]. 6. Klicka på [OK] och stäng fönstret Skrivare. OBS Högst tre anpassade pappersstorlekar kan definieras. DRIFT > 102

103 Skrivardrivrutin för PCL: 1. Från fliken [Inställningar] väljs [Användardefinierad] från [Storlek] för att öppna fönstret [Ange fri storlek]. 2. Ange bredd- och längdmått och klicka sedan på [OK]. 3. Kontrollera att [Användardefinierad] visas i rutan [Storlek]. 4. Klicka på [OK] och stäng fönstret Skrivare. ELLER För att spara inställningarna för senare användning: DRIFT > 103

104 1. Klicka på fliken [Inställningar], välj [Alternativ för pappersmatning] och sedan på knappen [Anpassad storlek]. 2. Ange tillämpliga uppgifter för [Bredd] och [Längd] och ge dokumentstorleken ett namn i [Namn]. 3. Klicka på [Lägg till] för att införa denna storlek på listan. 4. Klicka på [OK] tre gånger och stäng fönstret Skrivare. OBS Den anpassade pappersstorleken införs längst ner i listan över pappersstorlekar. Upp till 32 anpassade storlekar kan definieras. DRIFT > 104

105 UTSKRIFTSUPPLÖSNING 1. Klicka på fliken [Jobbalternativ]. 2. Välj önskad utskriftsupplösning från [Utskriftskvalitet]. 3. Ställ in [Tonerspar] om så önskas. 4. Klicka på [OK] och stäng fönstret Skrivare. DRIFT > 105

106 DUBBELSIDIG UTSKRIFT Dubbelsidig utskrift kan endast ske med papper i standardstorlekar och med en vikt på mellan 75 och 105 g/m ². Tillvalet duplexenhet måste vara monterad i skrivaren och aktiverad innan dubbelsidig utskrift kan ske. Papper måste vara påfyllt i pappersfacket med utskriftssidan uppåt. Multifacket kan inte användas för dubbelsidig utskrift. 1. Från fliken [Inställningar] väljs ingen bindning eller bindning kortsida eller långsida från [Dubbelsidig utskrift (Duplex)]. 2. Klicka på [OK] och stäng fönstret Skrivare. DRIFT > 106

107 UTSKRIFT AV BROSCHYRER Duplex-enheten (tillval) måste vara installerad i skrivaren och aktiverad innan utskrift av broschyrer kan ske. OBS > Utskrift av broschyrer kan endast utföras med PCL-drivrutinen (inte med vissa nätverksanslutningar) - se Hjälpfilen. > Vissa programvarutillämpningar stödjer inte utskrift av broschyrer. > Inställningen höger-till-vänster gör det möjligt att skriva ut en broschyr avsedd att läsas från höger till vänster, vilket används för vissa språk. 1. Under fliken [Inställningar], vid [Utskriftsval] väljs [Broschyr]. DRIFT > 107

108 2. Klicka på [Alternativ] och ställ in [Arksignatur], [2-sidor], [Höger till vänster] och [Fästmarginal] enligt önskemål och klicka på [OK]. 3. Klicka på [OK] och stäng fönstret Skrivare. DRIFT > 108

109 UTSKRIFT AV VATTENMÄRKEN 1. Klicka på fliken [Jobbalternativ] och sedan på knappen [Vattenmärken]. 2. Välj ett vattenmärke från listan i [Vattenmärken]. 3. För att skapa ett nytt vattenmärke eller redigera ett befintligt trycker du på knappen [Nytt] eller [Redigera]. DRIFT > 109

110 4. Ange önskad texten och välj teckensnitt, storlek och stil i [Text]. 5. Välj [Vinkel], [Placering] och [Färg] för det nya vattenmärket och klicka sedan på [OK]. 6. Välj var och hur vattenmärket skall skrivas ut i [Vattenmärken]. 7. Klicka på [OK] och stäng fönstret Skrivare. DRIFT > 110

111 SORTERING Sortering kan utföras med eller utan en installerad hårddisk. Installering av hårddisk ger dock bättre prestanda. Om den programvara som används har ett alternativ för sortering av utskrifter, rekommenderas du att endast använda ett sorteringsalternativ för att undvika konflikter, dvs. sortering från programvaran eller sortering från skrivardrivrutinen. Följande instruktioner förklarar hur du väljer sortering i skrivardrivrutinen. 1. Under fliken [Jobbalternativ], under [Jobbtyp] anges antalet kopior som önskas och rutan [Sortera] markeras. 2. Klicka på [OK] och stäng fönstret Skrivare. DRIFT > 111

112 TECKENSNITTSERSÄTTNING Teckensnittsersättning kan endast utföras med Windows PostScriptdrivrutiner. 1. Under fliken [Fonts (Teckensnitt)] väljs typen av teckensnittsersättning från de olika alternativ som anges (använd online-hjälpen på skärmen för information). 2. Klicka på [OK] och stäng fönstret Skrivare. DRIFT > 112

113 PROVUPPSÄTTNING Provuppsättning gör det möjligt att skriva ut ett enstaka exemplar av ett dokument för kontroll innan flera kopior av samma dokument skrivs ut. OBS > Den interna hårddisken måste vara installerad i skrivaren och aktiverad för att utskriftsjobbet skall kunna lagras före slutlig utskrift. > Om utrymmet på hårddisken är otillräckligt för att lagra data visas DISK FULL och endast ett exemplar skrivs ut. > Om den programvara som används har alternativ för sortering av utskrifter måste detta stängas AV för att provuppsättning skall fungera korrekt. > I vissa programvaror är provuppsättning inte tillgängligt. 1. Under fliken [Jobbalternativ] anges antal kopior och om så önskas markeras rutan [Sortera]. (a) (b) Under [Jobbtyp] väljs [Provuppsättning]. Ange ett jobbnamn på upp till 16 tecken i [Jobbnamn] och markera, om så önskas, [Fråga efter namn för varje utskriftsjobb]. (c) Ange ett fyrsiffrigt personligt ID-nummer som består av siffror mellan 0 och 9. DRIFT > 113

114 2. Klicka på [OK] två gånger och stäng fönstret Skrivare. 3. Skriv ut dokumentet från den programvara som används. En kopia av dokumentet skrivs ut för kontroll. 4. Efter kontroll kan de återstående kopiorna skrivas ut eller tas bort (om de är felaktiga) enligt instruktionerna nedan. SKRIVA UT KOPIOR För att skriva ut de återstående kopiorna efter kontroll av provutskriften utförs följande steg på skrivaren: 1. Tryck på knappen Menu tills UTSKRIFTSMENY visas och tryck sedan på knappen Select. 2. Ange det personliga ID-numret med knapparna på skrivarens kontrollpanel. 3. Tryck på knappen Value tills ALLA UTSKRIFTSJOBB eller det önskade jobbnamnet visas. 4. Tryck på knappen Select för att välja utskriftsjobbet och skriva ut de återstående kopiorna av dokumentet. TA BORT KOPIOR Om du hittar fel i provexemplaret tar du bort det från skrivaren på följande sätt: 1. Tryck på knappen Menu tills UTSKRIFTSMENY visas och tryck sedan på knappen Select. 2. Ange det personliga ID-numret med knapparna på skrivarens kontrollpanel. 3. Tryck på knappen Value tills ALLA UTSKRIFTSJOBB eller det önskade jobbnamnet visas. 4. Tryck på knappen Cancel för att ta bort återstående kopior av dokumentet. DRIFT > 114

115 5. När bekräftelse på borttagning visas i teckenfönstret, bekräfta genom att trycka på knappen Select. OBS En alternativ metod för att skriva ut eller ta bort de återstående kopiorna är att använda XANTE Storage Device Manager. Se online-hjälpen för XANTEs Storage Device Manager som finns på CD med drivrutinen som levereras tillsammans med skrivaren. DRIFT > 115

116 SÄKER UTSKRIFT Säker utskrift eller utskrift med lösenord gör det möjligt att skriva ut konfidentiella dokument på skrivare som delas med andra användare. OBS > Den interna hårddisken måste vara installerad i skrivaren och aktiverad för att utskriftsjobbet skall kunna lagras före slutlig utskrift. > Om utrymmet på hårddisken är otillräckligt för att lagra data visas DISK FULL och endast ett exemplar skrivs ut. > Om den programvara som används har alternativ för sortering av utskrifter måste detta stängas AV för att säker utskrift skall fungera korrekt. > I vissa programvaror är säker utskrift inte tillgängligt. 1. Under fliken [Jobbalternativ] anges antal kopior och om så önskas markeras rutan [Sortera]. (a) (b) Välj [Säker utskrift] under [Jobbtyp]. Ange ett jobbnamn på upp till 16 tecken i [Jobbnamn] och markera, om så önskas, [Fråga efter namn för varje utskriftsjobb]. (c) Ange ett fyrsiffrigt personligt ID-nummer som består av siffror mellan 0 och Klicka på [OK] två gånger och stäng fönstret Skrivare. DRIFT > 116

117 3. Skriv ut dokumentet från det program som används för att spara utskriftsjobbet på skrivarens hårddisk. 4. Utskriftsjobbet kan sedan skrivas ut och tas bort enligt instruktionerna nedan. KONFIDENTIELL UTSKRIFT För att skriva ut det konfidentiella dokumentet utför du följande på skrivaren: 1. Tryck på knappen Menu tills UTSKRIFTSMENY visas och tryck sedan på knappen Select. 2. Ange det personliga ID-numret med knapparna på skrivarens kontrollpanel. 3. Tryck på knappen Value tills ALLA UTSKRIFTSJOBB eller det önskade jobbnamnet visas. 4. Tryck på knappen Select för att skriva ut dokumentet. TA BORT KONFIDENTIELLA UTSKRIFTSJOBB Om ett konfidentiellt utskriftsjobb skrivits ut kan det sedan tas bort enligt följande: 1. Tryck på knappen Menu tills UTSKRIFTSMENY visas och tryck sedan på knappen Select. 2. Ange det personliga ID-numret med knapparna på skrivarens kontrollpanel. 3. Tryck på knappen Value tills ALLA UTSKRIFTSJOBB eller det önskade jobbnamnet visas. 4. Tryck på knappen Cancel för att välja utskriftsjobbet och ta bort det från skrivaren. OBS En alternativ metod för att skriva ut eller ta bort de återstående kopiorna är att använda XANTE Storage Device Manager. Se online-hjälpen för XANTEs Storage Device Manager som finns på CD med drivrutinen som levereras tillsammans med skrivaren. DRIFT > 117

118 LAGRA PÅ HÅRDDISK Lagra på hårddisk (jobbuffring) medger att utskriftsjobb lagras tillfälligt på hårddisken innan de skrivs ut. OBS > Den interna hårddisken måste vara installerad i skrivaren och aktiverad för att utskriftsjobbet skall kunna lagras före slutlig utskrift. > Om utrymmet på hårddisken är otillräckligt för att lagra data visas DISK FULL och endast ett exemplar skrivs ut. > Om den programvara som används har alternativ för sortering av utskrifter måste detta stängas AV för att lagra på hårddisk skall fungera korrekt. > I vissa programvaror är lagra på hårddisk inte tillgängligt. 1. Klicka på fliken [Jobbalternativ]. (a) (b) Under fliken [Jobbalternativ] väljs [Lagra på hårddisk], anges antal kopior och om så önskas markeras rutan [Sortera]. Ange ett jobbnamn på upp till 16 tecken i [Jobbnamn] och markera, om så önskas, [Fråga efter namn för varje utskriftsjobb]. (c) Ange ett fyrsiffrigt personligt ID-nummer som består av siffror mellan 0 och 9. DRIFT > 118

119 2. Klicka på [OK] två gånger och stäng fönstret Skrivare. 3. Skriv ut dokumentet från det program som används och dokumentet lagras på skrivarens hårddisk. 4. Dokumentet kan sedan skrivas ut eller tas bort enligt instruktionerna nedan. SKRIVA UT KOPIOR För att skriva ut de återstående kopiorna av dokumentet efter kontroll av provutskriften utförs följande steg på skrivaren: 1. Tryck på knappen Menu tills UTSKRIFTSMENY visas och tryck sedan på knappen Select. 2. Ange det personliga ID-numret med knapparna på skrivarens kontrollpanel. 3. Tryck på knappen Value tills ALLA UTSKRIFTSJOBB eller det önskade jobbnamnet visas. 4. Tryck på knappen Select för att välja utskriftsjobbet och skriva ut de återstående kopiorna av dokumentet. TA BORT KOPIOR Om utskriftsjobbet är felaktigt tar du bort det från skrivaren på följande sätt: 1. Tryck på knappen Menu tills UTSKRIFTSMENY visas och tryck sedan på knappen Select. 2. Ange det personliga ID-numret med knapparna på skrivarens kontrollpanel. 3. Tryck på knappen Value tills ALLA UTSKRIFTSJOBB eller det önskade jobbnamnet visas. 4. Tryck på knappen Cancel för att ta bort återstående kopior av dokumentet. DRIFT > 119

120 5. När bekräftelse på borttagning visas i teckenfönstret, bekräfta genom att trycka på knappen Select. OBS En alternativ metod för att skriva ut eller ta bort de återstående kopiorna är att använda XANTE Storage Device Manager. Se online-hjälpen för XANTEs Storage Device Manager som finns på CD med drivrutinen som levereras tillsammans med skrivaren. DRIFT > 120

121 UTSKRIFT AV FORMULÄRMALLAR Vad är formulärmallar? Formulärmallar kan vara användbara för uppgifter såsom utskrift av brevhuvuden, formulär eller fakturor och minskar behovet av förtryckt kontorsmateriel. En formulärmall kan vara en kombination av grafik, teckensnitt och text, som finns lagrad i skrivarens direktminne eller på skrivarens hårddisk och, som skrivs ut på begäran. Resultatet är liknande som för funktionen Vattenmärke, men med möjlighet till att vara mycket mer detaljrikt. Ett exempel på användning av formulärmallar: Antag att du har lagrat flera olika filer i skrivaren med Storage Device Manager. En fil kan innehålla företagets logo, en andra fil kan innehålla företagets adress och ett tredje fil kan innehålla verksamhetens syfte. Funktionen Formulärmall gör det möjligt att skriva ut olika önskade kombinationer av dessa filer. - Du kan till exempel skapa en formulärmall som består av ett enda objekt såsom den fil som skriver ut företagets logo. Detta kan innebära att företagets logo står på alla dokument som skrivs ut. - Du kan skapa en formulärmall som kombinerar alla dessa tre filer (logon, adressen och verksamhetens syfte) och detta gör det möjligt att låta alla dessa tre objekt skrivas ut tillsammans, ungefär som en förtryckt brevmall. En översikt över de steg som krävs: I huvudsak krävs 3 steg för att använda formulärmallar med skrivaren: (a) Skapa det dokument som du vill använda för utskrift av formulärmall (t.ex. ett brevhuvud) och alstra en PRN-fil (utskriftsfil) med skrivardrivrutinen. (b) Använd Storage Device Managers möjlighet att konvertera denna PRN-fil (utskriftsfil) till en fil och ladda ner den till skrivaren. DRIFT > 121

122 (c) Använd filen(filerna) som du laddat ner till skrivaren för att skapa formulärmallar och skriv sedan ut dina dokument. Du behöver inte utföra alla ovanstående steg varje gång du vill skriva ut en formulärmall. Om filerna du vill använda redan laddats ner till skrivaren behöver du bara utföra steg (c) ovan. Detta är vanligt i många kontorsmiljöer där någon redan installerat alla nödvändiga filer i skrivaren och alla de andra användarna endast behöver aktivera önskade inställningar i skrivardrivrutinen. OBS > Den interna hårddisken måste vara installerad i skrivaren för att utskriftsjobbet skall kunna lagras innan den slutliga utskriften. > Om utrymmet på hårddisken är otillräckligt för att lagra data visas DISK FULL och endast ett exemplar skrivs ut. > Om den programvara som används har alternativ för sortering av utskrifter måste detta stängas AV för att formulärmallar skall fungera korrekt. > En formulärmall får bestå av mer än en komponentfil. SKAPA DOKUMENT FÖR ANVÄNDNING SÅSOM FORMULÄRMALLAR En formulärmall kan skapas i alla program som kan hantera logotyper, brevhuvuden, formulär m.m. och som kan skriva till en fil. PCL-Drivrutin För att skapa en utskriftsfil (PRN-fil): 1. I tillämpningsprogrammet väljs [Arkiv] och sedan [Skriv ut]. 2. Se till att alternativet Skriv till fil är markerat i tillämpningens utskriftsfönster. DRIFT > 122

123 3. Beroende på tillämpning kanske du måste välja din XANTE skrivarmodell och sedan klicka på [Egenskaper ]. Detta ska öppna skrivardrivrutinens inställningar. 4. Välj alla inställningar av skrivardrivrutinen som du vill att formulärmallen ska skrivas ut med. 5. Försök att behålla formulärmallen på en enda sida. Använd inte N-på-ett, Duplex, Utskriftsalternativ, etc. förrän dokumentet med formulärmallen ska skrivas ut. 6. Klicka på [OK] i skrivardrivrutinens fönster och du återgår till tillämpningen utskriftsfönster. 7. Klicka på [Skriv ut]. OBS Viktigt: Se till att du använder XANTEs PCL-drivrutin när du gör detta. Istället för att skicka utskriftsjobbet till skrivaren, ber denna dig spara utskriftsjobbet på datorns hårddisk. Ge filen ett namn med betydelse såsom min mall.prn. PostScript 1. I tillämpningsprogrammet väljs [File (Arkiv)] och sedan [Print (Skriv ut)]. 2. Se till att alternativet [Print To File (Skriv till fil)] är markerat i tillämpningens utskriftsfönster. 3. Beroende på tillämpning kanske du måste välja din XANTE skrivarmodell och sedan klicka på [Properties (Egenskaper )]. Detta ska öppna skrivardrivrutinens inställningar. 4. Klicka på fliken [Job Options (Jobbalternativ)] och sedan på knappen [Overlays (Formulärmallar )]. 5. Välj [Create Form (Skapa formulärmall)] i menyn. 6. Klicka på [OK] för att stänga skrivardrivrutinen. 7. Klicka sedan på [OK] två gånger för att skriva ut dokumentet till fil. DRIFT > 123

124 Istället för att skicka utskriftsjobbet till skrivaren, ber denna dig spara utskriftsjobbet på datorns hårddisk. Ge filen ett namn med betydelse såsom min mall.prn. OBS Viktigt: Se till att du använder XANTEs PCL-drivrutin när du gör detta. LADDA NER UTSKRIFTSFILEN FÖR ANVÄNDNING SÅSOM EN FORMULÄRMALL I föregående avsnitt skapade du en utskriftsfil (PRN-fil) på datorns hårddisk. I detta avsnitt förklaras hur denna fil laddas ner till skrivaren med hjälp av Storage Device Manager. Storage Device Manager finns på CD-romskivan med programvara som levererades tillsammans med skrivaren. 1. Öppna programmet Storage Device Manager och låt programmet hitta skrivaren. 2. Klicka på [Projekt] och sedan på [Nytt projekt]. 3. Välj [Lägg till fil i projekt] i menyn Projekt och välj den eller de PRN-filer som du skapat tidigare. PCL: Detta alstrar automatiskt en BIN-fil. Viktigt: Vid detta steg kan du i projektfönstret se att BIN-filen har tilldelats ett ID-nummer. Du kan ändra detta ID-nummer genom att dubbelklicka på det och ange ett nytt i ID-fältet. PostScript: Detta alstrar automatiskt en PostScript hst-fil. Notera det namn som filen tilldelas av Storage Device Manager. Namnen matchar gemener/versaler. OBS För PCL och PS: Detta är viktigt eftersom du behöver använda detta IDnummer eller namn när du skapar formulärmallar i skrivardrivrutinen. Därför är det klokt att du ändrar ID-numret eller namnet från standardvärdet och antecknar det för senare användning. DRIFT > 124

125 4. Säkerställ att den skrivare som används är markerad i det undre fönstret i Storage Device Manager. 5. Välj menyn [Projekt] och välj sedan [Skicka projektfiler till skrivaren]. Detta laddar ner filen till skrivaren. Storage Device Manager visar Kommandot utfärdat för att ange att filen laddades ner korrekt. 6. Stäng Storage Device Manager. DEFINIERA FORMULÄRMALLAR 1. Klicka på [Start]-[Inställningar]-[Skrivare]. 2. Markera skrivarnamnet och klicka på [Arkiv] och sedan på [Egenskaper]. PostScript: (a) Klicka på fliken [Job Options (Jobbalternativ)] och sedan på knappen [Overlay (Formulärmall)]. DRIFT > 125

126 (b) Klicka på knappen [New (Nytt)]. (c) Ange filnamnet för formulärmallen i rutan [Form Name ] och klicka på knappen [Add (Lägg till)]. OBS Namnet på form name måste vara EXAKT detsamma som filnamnet du antecknade i föregående avsnitt. Detta är det namn som formulärmallen lagras med på skrivarens hårddisk. Namnet matchar gemener/ VERSALER. (d) (e) Fortsätt om så önskas att lägga till filer till formulärmallen. Ange ett namn på formulärmallen i [Overlay Name] och välj vilka sidor formulärmallen skall skrivas ut på i [Print on Pages (Utskrift på sidor)]. OBS [Overlay Name] väljer du själv godtyckligt. (f) Klicka på [OK]. DRIFT > 126

127 (g) Markera formulärmallsnamnet i [Defined Overlay (Definierad formulärmall)] och klicka på knappen [Add (Lägg till)] för att lägga till formulärmallsnamnet i listan med [Active Overlays (Aktiva formulärmallar)]. (h) (i) (h)välj [Enable Overlay (Aktivera Formulärmall)] i nedrullningslistan. (i)klicka på [OK] två gånger och stäng fönstret Skrivare. Skrivardrivrutin för PCL: (a) Klicka på fliken [Jobbalternativ] och sedan på knappen [Formulärmallar ]. DRIFT > 127

128 (b) Klicka på knappen [Ange formulärmall] för att ange en formulärmall. (c) Ange formulärmallens filnamn i rutan [Namn på formulärmall]. OBS Namnet på formulärmallen måste vara EXAKT detsamma som filnamnet du antecknade i föregående avsnitt. Detta är det namn som formulärmallen lagras med på skrivarens hårddisk. Namnet matchar gemener/versaler. (d) (e) Ange filens ID i [ID]. Se handboken för Storage Device Manager. Välj vilka sidor formulärmallen skall skrivas ut på från [Skriv ut på sidor] och klicka sedan på knappen [Lägg till] och [Stäng]. DRIFT > 128

129 (f) (g) Markera formulärmallsnamnet i [Definierad formulärmall] och klicka på knappen [Lägg till] för att lägga till formulärmallsnamnet i listan med [Aktiva formulärmallar]. Markera [Skriv ut med aktiva formulärmallar]. (h) Klicka på [OK] tre gånger och stäng fönstret Skrivare. DRIFT > 129

130 UTSKRIFT AV AFFISCHER Detta alternativ gör det möjligt att konfigurera och skriva ut affischer. Det är endast tillgängligt med skrivardrivrutinen PCL 1. Under fliken [Inställningar], vid [Utskriftsval] väljs [Utskrift av affisch]. 2. Klicka på [Alternativ ] och ange konfigureringsdetaljer. 3. Klicka på [OK] tre gånger och stäng fönstret Skrivare. DRIFT > 130

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta

Läs mer

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index

Pappersmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index I n definierar du vilket papper som finns i de olika magasinen samt standardpapperskälla. Du får mer information genom att välja ett av menyalternativen: 1 Konf.univ.matare Pappersstruktur Anpassade typer

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM1312 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift.

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift. Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: Automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 2-25 Bindningsinställningar på sidan 2-26 Manuell dubbelsidig utskrift på sidan 2-28 Manuell dubbelsidig utskriftfrån

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare.

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare. I n kan du ange vilket slags papper som finns i varje pappersmagasin, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 Tilldela

Läs mer

HJÄLPGUIDE WINDOWS Swed v

HJÄLPGUIDE WINDOWS Swed v HJÄLPGUIDE WINDOWS 2000 Swed v1 2-11-04 Varje åtgärd har vidtagits för att garantera att informationen i detta dokument är fullständig, riktig och aktuell. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för resultat

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Återställ papperskvadd

Återställ papperskvadd I n kan du ställa in flera olika skrivarfunktioner. Klicka på ett menyalternativ för mer information: Alarmkontroll Skydda sida 1 Autofortsättning Visa språk Ladda ner till Återställ papperskvadd Jobbinformation

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens Snabbreferens Skrivaröversikt 7 6 5 4 1 1 Utmatningsfack för 150 ark 2 Magasin för 250 ark 3 Magasin för 250 eller 550 ark (tillval) 4 Manuell matare 5 Framlucka 6 Kontrollpanelen 7 Pappersstöd 2 3 4 3

Läs mer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare

HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare HP Color LaserJet CP1210-serien-skrivare Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP Color LaserJet CP1510-serien Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2030 Series. Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2030 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa startsidan" på sidan 1-14 "Visa strömsparläget" på sidan 1-15 "Visa Intelligent Ready läget" på sidan 1-16 "Spärra inställningarna på frontpanelen"

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sidan 4-30 "Fel och varningar" på sidan 4-31 Skrivarens frontpanel ger dig information och felsökningshjälp. Phaser 8400 8400-001 Frontpanelen

Läs mer

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Handbok med tekniska beskrivningar

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Handbok med tekniska beskrivningar Color LaserJet Pro MFP M253-M254 Handbok med tekniska beskrivningar Copyright och licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta den här handboken

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Åtgärda skrivarproblem

Åtgärda skrivarproblem Om den föreslagna åtgärden inte hjälper, ring kundservice. a skrivarproblem 1 Jobbet skrevs inte ut, eller tecken av fel typ skrevs ut. Kontrollera att det står Klar på manöverpanelen innan du skickar

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

Auto fortsättning Visa språk Laddaner till Hålslagningsalarm Återställ papperskvadd Jobbinformation Jobbinfo.gräns Skydda sida

Auto fortsättning Visa språk Laddaner till Hålslagningsalarm Återställ papperskvadd Jobbinformation Jobbinfo.gräns Skydda sida I n kan du ställa in flera olika skrivarfunktioner. Klicka på ett menyalternativ för mer information: Alarmkontroll Energisparläge 1 Auto fortsättning Visa språk Laddaner till Hålslagningsalarm Återställ

Läs mer

Minneshantering. Skriva ut Skrivarminne. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index

Minneshantering. Skriva ut Skrivarminne. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index Skrivarminne 1 Skrivaren levereras med minst 64 MB minne. Vill du ta reda på hur mycket minne som är installerat i skrivaren väljer du Skriv ut menyer i Verktygsmenyn. Den totala mängden installerat minne

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8.

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Phaser 7300 färgskrivare Fack Det här avsnittet handlar om: Ladda papper i fack -5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Mer information

Läs mer

Uppdatering av användarmanualen RAM195ASV

Uppdatering av användarmanualen RAM195ASV Uppdatering av användarmanualen ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet Använda OKI B4350-skrivaren Observera ändringarna på följande sidor. Stryk berörda avsnitt i användarmanualen

Läs mer

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning Bestäm i n var utskriften ska matas ut. Klicka på ett menyalternativ för mer information: Tomma sidor Miniatyrer 1 Sortera kopior Kopior Dubbelsidig Dubbels. bindning Hålslagning Flersidig kant N-upp granskning

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005

E120, E120n. Användarhandbok. www.lexmark.com. Juli 2005 E120, E120n Användarhandbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och/eller andra länder. 2005 Lexmark International,

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Använd Inställningsmenyn till att ställa in olika skrivarfunktioner. Du får mer information genom att välja ett av menyalternativen:

Använd Inställningsmenyn till att ställa in olika skrivarfunktioner. Du får mer information genom att välja ett av menyalternativen: Använd n till att ställa in olika skrivarfunktioner. Du får mer information genom att välja ett av menyalternativen: Alarmkontroll Energisparläge Auto fortsättning Utskriftstidsgräns Visa språk Skrivarspråk

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Egenskaper hos papper. Rekommenderat papper. Välja förtryckta formulär och firmapapper

Egenskaper hos papper. Rekommenderat papper. Välja förtryckta formulär och firmapapper Utskrifternas kvalitet och pappersmatningens tillförlitlighet kan variera beroende på utskriftsmaterialets typ och format. Här följer några riktlinjer för de olika typerna av utskriftsmaterial. Mer information

Läs mer

USB-meny. Jobb-buffring. PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch. MAC Binary PS. NPA-läge. USB-buffert. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering.

USB-meny. Jobb-buffring. PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch. MAC Binary PS. NPA-läge. USB-buffert. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. I n (Universal Serial Bus) ändrar du inställningar för jobb som skickats till skrivaren via USB-porten (USB-alternativ

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Grundläggande skrivarfunktioner

Grundläggande skrivarfunktioner Sida 1 av 44 Grundläggande skrivarfunktioner Lämpligt papper Föreskrifter för papper Utskriftsområde Fylla på och mata ut papper Fylla på papper i papperslådan Fylla på papper med anpassad storlek Fylla

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Avslutningsmenyn kan du ange hur skrivaren ska mata ut utskrifterna. Du får mer information genom att välja ett av menyalternativen:

Avslutningsmenyn kan du ange hur skrivaren ska mata ut utskrifterna. Du får mer information genom att välja ett av menyalternativen: n kan du ange hur skrivaren ska mata ut utskrifterna. Du får mer information genom att välja ett av menyalternativen: Tomma sidor Flersidig ordning Sortera kopior Miniatyrer Kopior N-upp-granskning Dubbelsidig

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934

Din manual LEXMARK Z65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270934 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK Z65. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

LBP-800 Laserskrivare

LBP-800 Laserskrivare LBP-800 Laserskrivare Komma igång VIKTIGT: Läs noga igenom den här handboken innan du använder skrivaren. Spara handboken för framtida bruk. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Med ensamrätt. All information

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sida 4-59 "Fel och varningar" på sida 4-60 På skrivarens frontpanel visas information och felsökningshjälp. När det inträffar ett fel

Läs mer

PCL-emuleringsmeny. Riktning. A4-bredd. Breddsteg. Auto CR efter LF. Auto LF efter CR. Punktstorlek. Symboluppsättning.

PCL-emuleringsmeny. Riktning. A4-bredd. Breddsteg. Auto CR efter LF. Auto LF efter CR. Punktstorlek. Symboluppsättning. I n kan du ändra skrivarinställningar som endast gäller jobb som skrivs ut med skrivarspråket PCL-emulering. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 A4-bredd Auto CR efter LF Auto LF efter

Läs mer

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien

HP Deskjet 5700-serien. HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien HP Deskjet 5700-serien Meddelanden från Hewlett- Packard Company Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Med ensamrätt. Reproduktion, anpassning eller

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

Formatera flashminne

Formatera flashminne Med n kan du skriva ut diverse listor över tillgängliga skrivarresurser, skrivarinställningar och utskriftsjobb. Andra menyalternativ ger dig möjlighet att konfigurera maskinvara, eller söka efter felet

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Online-bruksanvisning

Online-bruksanvisning Online-bruksanvisning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT 2015 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Hem > Innehållsförteckning

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 18 Guide för utskriftskvalitet Tecknen har ojämna kanter a Skriv ut en teckensnittslista för att kontrollera om teckensnitten du använder stöds av skrivaren. 1 På skrivarens kontrollpanel går

Läs mer

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok

Version 1.0 Juli Kontorsefterbehandlare LX. Användarhandbok Version 1.0 Juli 2008 Kontorsefterbehandlare LX Användarhandbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

LASERJET PRO 400. Användarhandbok M401

LASERJET PRO 400. Användarhandbok M401 LASERJET PRO 400 Användarhandbok M401 Skrivarserien HP LaserJet Pro 400 M401 Användarhandbok Copyright och licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Testmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index

Testmeny. Skriva ut. Pappershantering. Service. Felsökning. Administration. Index Du använder n för att skriva ut listor med tillgängliga skrivarresurser, utskriftsinställningar och utskriftsjobb. Du kan ställa in skrivarens maskinvara och utföra felsökningar med olika menyalternativ.

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

Efterbehandlingsmeny. Tomma sidor. Flersidig ordning. Sortering. Miniatyrer. N-upp-granskning. Kopior. Dubbelsidig.

Efterbehandlingsmeny. Tomma sidor. Flersidig ordning. Sortering. Miniatyrer. N-upp-granskning. Kopior. Dubbelsidig. I n anger du hur utskrifterna ska efterbehandlas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: Tomma sidor Flersidig ordning 1 Sortering Kopior Dubbelsidig Dubbelsidig bindning Flersidig kant Miniatyrer

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinöversikt Maskinöversikt Funktioner Följande funktioner finns beroende på enhetens konfiguration: 8 Kopiering E-post Internetfax Serverfax Dokumentmatare Magasin (tillval)

Läs mer

Tillåtet papper. Anvisningar. Papper som kan skada skrivaren. Phaser 5500 Laserskrivare. Det här avsnittet omfattar:

Tillåtet papper. Anvisningar. Papper som kan skada skrivaren. Phaser 5500 Laserskrivare. Det här avsnittet omfattar: Tillåtet papper Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar" på sida 2-2 "Papper som kan skada skrivaren" på sida 2-2 "Inställning av fack" på sida 2-3 "Tillåtna papper och material" på sida 2-5 "Tillgängliga

Läs mer

Seriellmeny. PS SmartSwitch. Baud. Robust XON. Databitar. Svara på DSR RS-232/RS-422. Jobb-buffring. RS-422-polaritet. NPA-läge.

Seriellmeny. PS SmartSwitch. Baud. Robust XON. Databitar. Svara på DSR RS-232/RS-422. Jobb-buffring. RS-422-polaritet. NPA-läge. I n kan du ändra skrivarinställningar för jobb som skickas till skrivaren via en seriell port (Standardseriell eller Seriellt tillval

Läs mer

Xerox förbrukningsvaror och tillbehör

Xerox förbrukningsvaror och tillbehör Xerox förbrukningsvaror och tillbehör Phaser 7300 färgskrivare 3 4 1 3 2 4 7300-30 1 Värmeenhet 2 Överföringsenhet 3 Tonerkassett(er) 4 Bildenhet(er) Alla handtag och delar som används vid byte av kundersättningsbara

Läs mer

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt.

Utskriftsguide. Fylla på i magasin. Utskriftsguide. 1 Dra ut magasinet helt. Sida 1 av 10 Utskriftsguide Det här avsnittet förklarar hur man fyller på magasinen för 250 och 550 ark, samt universalarkmataren. Här finns även information om pappersorientering, inställning av pappersstorlek

Läs mer

Lösa utskriftsproblem

Lösa utskriftsproblem Lyckas inte dessa åtgärder kontaktar du en servicetekniker. 1 Jobb skrivs inte ut eller skrivs ut med felaktiga tecken. Kontrollera att Klar visas på manöverpanelen innan du skickar ett jobb för utskrift.

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Infraröd meny. Infraröd buffert PCL SmartSwitch Infraröd port PS SmartSwitch Job-buffring Överföringsfördröjning Max. baud Fönsterstorlek NPA-läge

Infraröd meny. Infraröd buffert PCL SmartSwitch Infraröd port PS SmartSwitch Job-buffring Överföringsfördröjning Max. baud Fönsterstorlek NPA-läge Använd Infrarödmenyn för att ändra inställningarna för utskrifter som skickas till skrivaren via en infraröd port. Du får mer information genom att välja ett av menyalternativen: 1 Infraröd buffert PCL

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 16 Guide för utskriftskvalitet Tomma eller vita sidor a Ta bort och sätt sedan tillbaka bildhanteringsenheten eller fotoenhetssatsen. för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

Skriva ut och ta bort lagrade jobb Känna igen utformningsfel Bekräfta utskriftsjobb Reservera utskriftsjobb

Skriva ut och ta bort lagrade jobb Känna igen utformningsfel Bekräfta utskriftsjobb Reservera utskriftsjobb När du skickar ett jobb till skrivaren kan du ange i drivrutinen att jobbet ska lagras i minnet. När du vill skriva ut jobbet går du till skrivaren och väljer i menyerna på manöverpanelen vilka lagrade

Läs mer

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare Papper som stöds Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar för pappersanvändning" på sidan 2-5 "Anvisningar för pappersförvaring" på sidan 2-11 "Papper som kan skada skrivaren" på sidan 2-11 Följ anvisningarna

Läs mer

Infraröd meny. Infraröd buffert Infraröd port Jobb-buffring Max. baud NPA-läge. PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Överföringsfördröjning Fönsterstorlek

Infraröd meny. Infraröd buffert Infraröd port Jobb-buffring Max. baud NPA-läge. PCL SmartSwitch PS SmartSwitch Överföringsfördröjning Fönsterstorlek I den Infraröda menyn kan du ändra skrivarinställningar för utskrifter som har skickats till skrivaren via en infraröd port. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 Infraröd buffert Infraröd

Läs mer

SKRIVARE tillbehör typ 450

SKRIVARE tillbehör typ 450 SKRIVARE tillbehör typ 450 BRUKSANVISNING SKRIVARGUIDE (tillval) ND0A0101 Läs denna manual noga innan du använder produkten och förvara den inom räckhåll för framtida bruk. Följ anvisningarna i denna manual

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Skrivare E321, E323. Användarreferens. oktober 2002. www.lexmark.se

Skrivare E321, E323. Användarreferens. oktober 2002. www.lexmark.se Skrivare E321, E323 Användarreferens oktober 2002 www.lexmark.se Utgiven: oktober 2002 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot nationell lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL

Läs mer

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart Version 1.0 Februari 2013 2012 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Xerox och Xerox and Design är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. BR4006 Innehållsförteckning

Läs mer