Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Affärsidé, mål och strategier Innehållsförteckning Affärsidé Gefleortens Mejeriförening skall med högsta eko nomiska utbyte, ta tillvara den av ägarna producerade råvaran och utifrån marknadens efterfrågan utveckla, marknadsföra, tillverka och distribuera trygga, attraktiva livsmedel av rätt kvalitet. Mål Gefleortens Mejeriförening skall långsiktigt skapa en betalningsförmåga, som ger ägarna en god ekonomisk utveckling. Vara det bästa och självklara valet som färskvaruleverantör för våra kunder. Gefleortens Mejeriförening 80-år Ordförande och VD samtalar Marknad och försäljning Mejeridrift Miljö Personal Ekonomi Revisionsberättelse Nyckeltal 5 år Organisation Mötesverksamhet Medlemmar Förtroendevalda Statistik Fullmäktige Kallelse Kretsmöten Vara en utvecklande och attraktiv arbetsgivare. Strategier Gefleortens Mejeriförening skall ha välinformerade och engagerade ägare. Skapa och vårda goda affärsrelationer, genom att alltid ha kunden i fokus. Personalen skall vara välinformerad, delaktig och ha erforderlig kompetens. 2

3 Gefleortens Mejeriförening 80-år Jag tänkte att till Gefleortens ära säga några rader på vers men fick då lära att det inte är lätt att rimma på Gefleortens eller mejeri så dom orden får jag helt enkelt strunta i Men vi får väl se Det började i vilket fall 1933 På stämman den 17 mars låg ett förslag att 17 mejerier slås samman till ett företag Ett bra beslut kan tyckas då 80 år gått Och vi fortfarande finns men jag har också förstått att problemen är lika oavsett era mejeridriften måste på sikt generera drägliga löner och allra minst ge bonden och Gefleortens tillräcklig vinst för att utvecklas och även lång tid framöver skapa produkter som vår marknad behöver Mycket vatten har runnit sen den första dagen och det är inte utan att man blir lite tagen av att vi kan bestå och likt franska Galler stå starka kvar när grannarna faller Tack konsumenter som värnar det nära vi har en uppgift och ett ansvar att bära så ni vet vad ni får och ej likt andra förvanska och lura er att köpa produkter som är danska Var tid har sina problem att hantera överskott, underskott ska vi fusionera eller till och med köpa ett helt mejeri tur att vi inte har facit att se i Det är väl ändå så att man för det mesta valt dom vägar att gå som gynnar dom flesta annars skulle vi inte sitta här och festa och dessutom har vi lyckats att fresta masar som tyckte det kunde gå fortare tills att dom blev riktiga Gefleortare Till sist vill jag tacka och hylla jubilaren och mitt förslag är att vi reser oss och tar en skål och ett fyrfaldigt leve i den mening att vi önskar många nya år för Gefleortens Mejeriförening Thomas Lundgren Ordförande 3

4 Gefleortens Mejeriförening 80-år Gefleortens fyller 80 år! Det är inte många företag inom lantbruksbranschen som kan stoltsera med en så aktningsvärd ålder. Det beror inte på att vi lever i en lugn tillvaro. Förändringarnas vindar blåser allt starkare och det gäller att kunna kryssa sig fram mellan skären, ibland med mycket snabba slag. Perioden sedan förra jubileet har karakteriserats av en svag lönsamhet i branschen, en globalisering av marknaden samt en kamp om makten på marknaden mellan livsmedelsproducenter och handelskedjor. Samarbeten förändras Under tider av pressad lönsamhet sätts ofta relationer på prov. Logistikavtalet FRAS upphör 2008 och de större mejeriföretagen skapar sina egna rikstäckande säljorganisationer. Ett långt framskridet försök att skapa ett alternativ till Arla på hela svenska marknaden fyrklövern går i stöpet. Legoproduktion till andra föreningar fortsätter men tendensen är att även dessa minskar i omfattning med tiden. Med stöd av Milko och Gefleortens startar Sju Gårdar sin verksamhet 2009 och till och med 2013 tillverkar vi deras produkter. Sedan 2009 har vi också producerat Mjölkmedias reklammjölk. Under senare år har ett samarbete med en grossist i Dalarna öppnat nya vägar till marknaden där. Stora strukturförändringar Både Milko och Skånemejerier upphör som egna föreningar under perioden. Tillsammans med fusionerna på husdjurssidan leder det till att Svensk Mjölks verksamhet återigen delas upp mellan husdjur, med Växa Sverige i spetsen, och mjölk, med nybildade Mjölkdelegationen inom LRF- mjölk. Arla - Milko fusionen har påverkat Gefleortens väldigt mycket. Stödproduktionen under Milkos sista verksamhetsår byttes till nya möjligheter med köp av Bollnäsfil och en ny hemmamarknad i Dalarna. En plump i protokollet är att Grådömejeriet såldes till en handelskedja och inte till Gefleortens. Detta har inneburit ökad konkurrens på marknaden och sämre tillgänglighet för våra produkter. 4

5 Värd att längta hem till. Slaget om konsumenterna Vägen till konsumentens mage går delvis genom hjärtat. Profileringen på lokala mervärden har slagit väl ut och testats vid ett flertal tillfällen. Senast då centrala avtal skulle förpassa Gefleortens mjölk ut ur Coop-butikerna. Folkstorm på nätet återställde ordningen. Men det går inte alltid lika bra. Trots en stor satsning lyckades inte Upplandsmjölken ta tillräcklig marknad och lades ner efter ca tre år. Trängseln på mejerihyllan är stor och handeln bestämmer över vilka produkter som ska framhävas. Andelen EMV ökar stadigt och Gefleortens har under åren anpassat investeringar och produkter för att vara en intressant samarbetspartner även för handelskedjorna. Men till syvende och sist är en kostnadseffektiv produktion nyckeln till framgång. Under jubileumsåret 2013 har därför investerats i trågpackare, palleteringsrobot, automatiserad kyltunnel samt nytt kyllager. Investeringar till en summa som är dubbelt så hög som tidigare års genomsnitt. Vilken framtidstro! Slaget om bönderna Under åren har mjölkbönder slutat, börjat, flyttat till annan förening och flyttat från andra till Gefleortens. Detta är numer en naturlig företeelse kanske än mer i tider av låg lönsamhet. Utan mjölkbönder finns inte Gefleortens och därför har avräkningspriset prioriterats framför konsolidering då böndernas situation varit mer pressad. Långsiktigt är detta givetvis inte gångbart utan intjäningen måste räcka till framtidssatsningar både på gårdsnivå och mejeri. Jag tror att vi kommer att lyckas med detta och ser fram emot kommande bemärkelsedagar. Gefleortens Mejeriförening önskas en ljus framtid. Thomas Lundgren Ordförande 5

6 VD & Ordförande samtalar Per Blomquist och Thomas Lundgren. Vi vill framföra ett stort tack till alla medlemmar och anställda för Era insatser under 2013 Hur blev 2013? Thomas Lundgren: Jag tror att de flesta i vårt område tycker att växtodlingssäsongen 2013 blev mycket bra. Även om torka medförde lite låga vallskördar på sina håll så är väl ändå det bättre att hantera än 2012 års väder. Ett ökat avräkningspris med totalt 39 öre under året bidrar också till ett bättre humör. Invägningen till mejeriet ökade med 33 % tack vare dalabönderna och marknaden där är mycket positiv. Allt ger framtidstro! Per Blomquist: Året som helhet blev som jag förväntat, när det gäller ekonomi. Vi har kunnat konsolidera mer än tidigare och ändå gjort nödvändiga höjningar på avräkningspriset. I slutet av året gjordes en prishöjning på marknaden, utifrån höga världsmarknadspriser på mejeriprodukter. Försäljningen har följt budget men tillverkningen av egna märkesvaror för handelskedjorna har minskat. Däremot har vår effektivitet och driftskostnader under året varit på fel nivå. Stora investeringar genomfördes Är ni nu rustade för framtiden? TL: Efter att Grådö såldes till Coop identifierade vår VD ett antal punkter som måste förbättras på vårt mejeri, för att vi skulle kunna bibehålla vår konkurrenskraft. Styrelsen har under året anslagit ca 25 miljoner till dessa åtgärder. Finansieringen sker delvis med lån men också med att vi föreslår stämman att konsolidera 2013 års resultat på ca 10 miljoner. PB: Fokus 2013 har varit att öka effektiviteten och produktionskapaciteten av syrade produkter. Den tillväxt av syrade produkter vi fick 2012 innebar problem med leveranssäkerhet och stora produktionskostnader. Vi har genom investeringar i produktionen kunnat minska personalen under hösten och med det nya kyllagret som togs i drift i december, har vi fått mer än tillräcklig lagringskapacitet för syrade produkter blir ett lite lugnare år ur investeringssynpunkt, men en del reinvesteringar är nödvändiga. Med de investeringar som vi har gjort de senaste åren, har vi kapacitet att växa %. 6

7 Har du träffat oss än? Handelns satsningar på EMV produkter ökar konkurrensen i mejerikylarna. Hur ska ni möta detta? TL: Man kan tycka vad man vill om EMV produkter men en sak är säkert, de kommer att öka på marknaden. I nuläget är ca 20 % av produktion EMV och vi måste även framöver kunna tjäna pengar på detta. Den enda chansen för att lyckas är att ha låga produktionskostnader års satsningar och även strategierna framöver är fokuserade på detta. Vi måste givetvis också fortsätta att bygga vårt egna varumärke genom att fortsätta trycka på det lokala, närproducerade och klimatsmarta Gefleortens. PB: Den ökade mängden EMV inom det färska mejerisortimentet är negativt för oss och hela mejeribranschen. Lönsamheten flyttas till kedjorna och pressar oss att bli effektivare på mejerierna. För Gefleortens innebär detta att vi måste fortsätta att skära i kostnadsmassan och producera våra produkter billigare. Under 2014 kommer vi att se över vår bemanning och våra rutiner för att bli mer konkurrenskraftiga. Vår satsning på Dalarna fortsätter och vårt fokus blir att få ett bredare sortiment i butikerna. Hur blir 2014? TL: Tack vare de effektiviseringar som gjorts under 2013 och den marknads utveckling som skett främst i dalarna, så ser 2014 ut att bli ett bra år. Avräkningspriset kommer att höjas under året, kanske mer än en gång. Hotet kommer främst från handelns egna varumärken då mjölk och grädde ökar. PB: Vår intjäning kommer att öka jämfört med 2013 och en höjning av avräkningspriset kommer med stor sannolikhet att ske under första kvartalet. Samarbetet med Sju Gårdar upphörde 31 december och det innebär att vi endast får tre råvarufraktioner att hantera på mejeriet. Detta förenklar vår produktion och ger en ökad effektivitet. Vi tappar Tierps kommun vid halvårsskiftet vilket är tråkigt och ger upphov till en obalans gällande råvarubalansen för Eko, vilket förstärks av en förlorad EMV-tillverkning av Änglamarks produkter. Den stora utmaningen 2014 är annars att möta den ökade konkurrensen från handelns egna varumärken och att få en så optimal balans mellan tillgång och behov av mjölkråvara. Det är mycket viktigt att vi snabbt parerar med åtgärder när marknaden förändras, för att bli framgångsrika! 7

8 Marknad och försäljning 2013 har för Gefleortens varit ett år med stora marknadsrelaterade förändringar. Första helåret med Bollnäsfil, uppstarten av Dalamjökssortimentet, nya kylrummet, EMV-invasionen med mera har medfört stora utmaningar för oss som varumärkesägare. I stort sett har vi dock klarat av året på ett bra sätt och kan blicka framåt med gott självförtroende och med nya ambitioner. Gällande mejerimarknaden har antalet EMV-produkter fortsatt att öka. Prissättning i butik av handelns egna varor kullkastar ofta de etablerade prisnivåerna och gör det svårare för traditionella lokala varumärken att behålla sina försäljningsvolymer. Störst inverkan på marknaden har förmodligen Coops egna märkesvaror haft, deras Grådömejeri levererar både mjölk, fil och gräddeprodukter. I Dalarna har Coop-butikerna avlägsnat Arla Foods produkter helt och levererar två varumärken: Grådö och Coop. Även andra kedjors EMV-produkter vinner terräng, målsättningen från deras sida är uppnå minst en 50%-ig andel för EMV. Även andra mejeriföretag har blivit mer aggressiva på marknaden, framförallt gällande att offerera sina produkter som EMV men även på storkökssidan. Den lojalitet som visats Gefleortens produkter sedan länge utmanas allt oftare när konsumenten gör sitt val av produkt i mejerihyllan. Trenden som talar till förmån för lokalt producerade livsmedel finns fortfarande kvar, men vår försäljning påverkas självklart av den ökade konkurrensen. Hur har då Gefleortens valt att bemöta dessa marknadsprövningar? Svaret lyder: - försvara lokalmarknaden Frukost från hjärtat av Sverige - satsa på Bollnäsfil lokalt och på riket - lansera Dalamjölken - effektivisera internt - optimera sortimentet 8

9 (l u n d b e r g & c o) F o t o g r a F : j o n a s wa l l a På vår lokala marknad är Gefleortens garanten för färsk förstklassig mjölk, en betydelsefull arbetsgivare inom både lantbruk och industri och en aktiv deltagare i samhälleliga sammanhang. Detta kommunicerar vi ut via event, i media, på våra mjölkpaneler samt i andra kanaler. Vår sponsringsverksamhet riktar sig mot vår blivande konsumentgeneration d.v.s. vi stöttar idrottsrelaterade ungdomsverksamheter. Bollnäsfil har gått in i en stabil period. Efter investeringarna i produktions- och lagerkapacitet har vi en bra servicegrad till våra rikskunder vilket gör Bollnäsfilsaffären mer robust och lättplanerad. Produkten är mycket uppskattad av våra konsumenter och vi ser en bra potential att leverera ännu större volymer. Dalamjölken, som lanserades i början av 2013 har blivit en uppskattad produktfamilj och som har presterat klart bättre än budgeterat. Kombinerat med bra leveranssäkerhet och gynnsamma leveranstider samt en lyckad introduktionskampanj har Dalamjölken fått ett bra fäste i hela Dalarna. Den säljer bra på ICA och Hemköp, men är inte listad hos Coop, p.g.a. sitt ägande av Grådömejeriet. De senaste investeringarna i nya syrningstankar, i trågpacksavdelningen och i nya exportkylen har gett oss ett kvalitativt bättre varuflöde internt viket har gjort leveranserna till våra kunder påtagligt stabilare. Även welltråg och palleteringskvaliteten har förbättrats. Expeditionsavdelningen har fått nya arbetsrutiner som innebär ett jämnare order och postningsflöde. Vårt sortiment har blivit mer renodlat under året. Legoproduktionen till Sju Gårder upphörde vid årsskiftet 2013/14, försvann ur sortimentet gjorde även en del av Coops bägarprodukter. Ett tydligare sortiment ger oss bättre ekonomi i produktionen, viket självklart måste kommas ihåg när vi tar fram nya produkter. Vi har fortfarande en del syrade EMV-produkter kvar i sortimentet. 9

10 FL E O RTE GE GE GE E O RTE NS FL FL E O RTE NS E O RTE NS ETS K L O F L A D L K!! Ö J M N E G ENU I DIN BUTIK FL NS N Y H E T! GE Mejeridrift - produktion/investeringar DS ÅR TI G L A AN D AG A R Produktion Invägningen till Gävle mejeri uppgick till (46.487) ton under året. I denna mängd ingår även råvara inköpt från andra mejeriföreningar. Livsmedelssäkerhet och kvalitet Produktkvalitén håller våra uppsatta mål och under 2013 har vi kunnat öka framstämplingen på all mjölk till 9 dagar. För att kunna göra detta har vi arbetat i projektform och säkerställt de delar i processen som har stor påverkan på kvalitén. Under året har det varit en fortsatt hög efterfrågan på syrade produkter. På dryckesmjölken har vi förlorade kvantiteter till EMV men det har vi kunnat kompensera med god tillväxt på Dalamjölken. Bägartillverknigen har minskats under sommaren i och med att Coop har tagit hem tillverkningen av lätt creme fraiche vecka 22 samt gräddfil vecka 35. Byggnationen av det nya kyllagret säkrar kylningen av produkt från förpackning tills den ska lämna mejeriet och detta kommer att förbättra produkternas kvalitet. BRC certifiering Gefleortens kvalitetsledningssystem är ständigt föremål för översyn och Intertek har under året genomfört en certifieringsrevision, där vi granskas utifrån BRC- och KRAV- standarder. Kvalitetsledningssystemet är en viktig del för att kunna producera trygga och säkra livsmedel mot våra egna målsättningar och gällande normer och lagar. En stor utmaning under detta år var Dalamjölken som kördes igång vecka 6. I övrigt så har vi fortsatt att producera en stor andel syrade produkter med främst Bollnäsfil och yoghurt till handelskedjornas varumärken. Fokus inom produktion har varit bättre varuförsörjning, robust leveranssäkerhet, lägre kostnadsnivå och högre produktkvalitet. Tillbakadragande Under året har vi drabbats av endast två tillbakadragande av produkt från kund, vilket visar att vårt kvalitetsarbete håller en hög nivå. Ett tillbakadragande från kund görs vid en kvalitetsavvikelse till skillnad från en total återkallelse som sker vid hälsofara. Produktionsflödet har förbättrats genom nya tankar samt en ny förpackningsledning vilket har gjort att vi kan köra flera maskiner samtidigt. Med de nya tankarna så har vi även möjlighet att öka på med syrade produkter. En annan produktions förbättring är en ytterligare trågpackare samt robot. Detta har även medfört en klar arbetsmiljöförbättring. Dessa åtgärder har i slutänden resulterat i att vi redan under sommaren och fram till oktober minskade bemanningen med 15 personer, samt tagit bort söndagar som produktionsdag. Investeringar Nytt kyllager på 560 m2 har byggts mellan mejeribyggnad och verkstadsbyggnad, med en kapacitet på ca 400 pallplatser. Inuti kyllagret byggdes även en ny kyltunnel för nedkylning av produkt på pall, med en kapacitet på 96 pall/dygn samt även en automatisk inplastning av pallarna. Under andra halvåret så har vi förändrat det förebyggande underhållet genom att skiftteknikerna, underhålls ansvar för förpackningen och bägaravdelning har flyttats till produktionsavdelningen. Under dom sista månaderna har vi höjt service nivån på förpackningsmaskinerna, vilket har bidragit till en högre tillgänglighet samt till minskade problem med läckage. Ny truck och skurmaskin har införskaffats till kyllager samt ny truck till expedition. 10

11 För att öka flexibiliteten i förpackningshallen har även produktledningar anslutits från 50-tankar till förpackningsmaskin C och D. En tillbyggnad har uppförts med två nya filtankar, en ny slurrytank samt förpackningsledning och syltstation från de nya filtankarna. Installation har skett av en ny värmeväxlare efter pastör P4, för bättre och säkrare kylning av produkt. För att öka produktionskapaciteten på produkter som levereras i tråg har det investerats i en ny trågpackare samt robotcell. Från förpackningshall till trågpackare och robotcell har nya banor installerats. 11

12 Miljö Miljöpolicy Inom Gefleortens skall vi ständigt förbättra verksamheten utifrån kretsloppstanken och med utgångspunkt från den driva utvecklingen i hela kedjan från invägning till försäljning. Vi ska utnyttja naturens resurser så skonsamt som möjligt och bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning. Vi driver vår verksamhet inom ramen för gällande lagstiftning och föreskrifter samt tar hänsyn till miljökonsekvenserna vid planering av eventuella nya investeringar. Vi ska även genom dialog och information göra alla inom förtaget medvetna om sitt miljöansvar. Miljöarbete Under slutet av 2012 stod ombyggnationen av ångsystemet färdigt och effekterna av detta arbete har vi sett under Förbrukningen av olja har minskat genom att oljan har ersattas med el, vilket har lett till en ökad elförbrukning. Under 2013 har vi investerat i ett nytt kyllager. Det nya kyllagret har två stycken nya kylmaskiner, där vi använder koldioxid som köldmedia. Nya kyllagret har möjliggjort en stängning av ett äldre befintligt kyllager vilket har lett till att vi har minskat vår användning av köldmedie HFC404A (-64kg). En del av den ökade elförbrukningen är också på grund av att vi har haft både det nya och gamla kyllagret igång under en tid. Den nya anläggningen är förberedd för att återvinna värmen från kylmaskinerna till uppvärmning av processanläggningen. Den ombyggnationen kommer att färdigställas under våren Vi har förbrukat mer rengöringsmedel under året än under föregående år. En översyn av detta har skett i slutet av 2013 som vi hoppas kunna se resultat på under Energi Återvinning El MWh Fjärrvärme MWh Olja m3 Återvinning ton Brännbart ton Farligt avfall ton Rengöringskemikalier Rengöringskem. ton Saltpetersyra ton Rålut ton Ecolab ton 12

13 Personal Årsanställda Under året har antalet årsanställda uppgått till 108 vilket är en mindre än föregående år. Andel kvinnor är lika som föregående år och uppgår till ca 25 %. Som normalarbetstid har SAF:s statistik för normalarbetstid används. Förhandlingar har under andra halvåret skett med facket med anledning av minskad lönsamhet och förändringar i produktionen. Detta har resulterat i att extrapersonal, några tillsvidareanställa samt arbetsledare fått lämna företaget p.g.a. övertalighet. Kompetensutveckling Under året har stor satsning skett genom att höja kompetens inom process- och förpackningsavdelning för att bibehålla en högre produktionsnivå under hela året. Utbildningsinsatser har utförts internt med hjälp av Elopak. Hygienutbildning genomförs årligen för all produktions- och underhållspersonal enligt kraven i BRCstandarden. Övriga utbildningsbehov framkommer vid de årliga medarbetarsamtalen. Arbetsmiljö I samband med årets stora investeringar har skyddsombuden aktivt deltagit i projektarbetet för att värna arbetsmiljön. Skyddskommitténs aktiva arbete med att förbättra arbetsmiljön fortgår löpande med planerade skyddsronder för att eliminera arbetsmiljörisker på företaget. Brandövning genomförs kontinuerligt för all mejeripersonal för att hela tiden förbättra rutiner kring brandskyddet. Jämställdhetsarbetet på företaget syftar till att vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats för alla. En lönekartläggning och utvärdering av eventuella lönedifferenser mellan könen görs årligen. Personalvård Vi samarbetar med Företagshälsan i rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. Sjukfrånvaron är som tidigare låg och har uppgått till 4,2 % av ordinarie arbetstid, vilket är en minskning med 0,5 % enheter. Som tidigare år har även drogtester med slumpmässigt urval för all personal genomförts enligt Gefleortens drogpolicy. Samtliga transportfordon har Alkolås installerat. Under året har 60 % av personalen nyttjat träningsbidraget för valfri motionsutövning som är mycket uppskattat. Årets personalaktivitet sammanföll med föreningens 80-års firande där all personal med respektive var inbjudna till jubileumsfesten på Folkets Hus i Sandviken vilket var mycket uppskattat. Uppvaktning Vid årets föreningsstämma uppvaktades Birgitta Hansson för 25-års anställning, med minnesgåva och blommor från företaget. Birgitta Hansson uppvaktas efter 25-års anställning. 13

14 Vilken är din favorit? 14

15 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Gefleortens Mejeriförening ek. för. avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Information om verksamheten Gefleortens Mejeriförening är ett mejeri som specialiserat sig på tillverkning och försäljning av mjölk, fil, yoghurt och gräddprodukter. Legoproduktion av olika produkter har skett till Sju Gårdar, Mjölkmedia och Norrmejerier samt även produktion av EMV-produkter till handelskedjor. Försäljning har även skett av andra mejeriföreningars produkter på den lokala marknaden. Överskott av den egna råvaran har sålts vidare till annan mejeriförening Invägning Invägning från egna producenter uppgick till ton (31.151) en ökning med ton. Eko-råvaran har uppgått till ton (5.023) vilket motsvarar 12,5 % av den totala invägningen. Medlemmar Antal medlemmar vid årets slut uppgick till 103 (100), en ökning med 3 %. Totalt har 88 (83) producenter levererat mjölk till föreningen under verksamhetsåret. Under 2014 kommer 897 Kkr (455) i inbetalda insatser att utbetalas till medlemmar som beviljats utträde Resultat och ställning Nettoomsättningen uppgick till Kkr, en ökning med Kkr eller 8,3 %. Bruttoresultatet uppgick till Kkr vilket är Kkr eller 35,4 % bättre än föregående år. Rörelseresultatet uppgick till Kkr (8.181). Försäljningskostnaderna ökade med Kkr och administrativa kostnaderna ökade med 524 Kkr. Övriga rörelseintäkter minskade med Kkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till Kkr (6.840). Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter. lån har ökat med Kkr och uppgår till Kkr. Pensionsavsättningar uppgår till Kkr, en ökning med 235 Kkr. Soliditeten uppgår till 40 % (39) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Baspriset till våra medlemmar ökade 1:a januari med 10 öre, fr.o.m. 1:a juli med 12 öre och fr.o.m. 1:a december gjordes ytterliggare en höjning med 17 öre. Nya leverantörer tillkom 1:a januari, vilket avsevärt minskat våra råvaruinköp från andra mejeriföretag. Ytterliggare två medlemmar i Dalarna har beviljats medlemskap under året och kommer att börja leverera 1:a januari En prishöjning till marknaden har genomförts i slutet av året, vilket ger ökad intjäning Legoproduktionen till Sju Gårdar upphörde den sista december och därmed har vi bara tre råvarufraktioner att särskilja. Satsningen på Dalamarknaden har varit mycket framgångsrik och volymerna har kraftigt överskridit våra prognoser. Vår produktion av bägare har kraftigt minskat under året, p.g.a. upphörande av produktion av handelns egna varumärken. Stora investeringar har genomförts under året med fokus på ökad rationalitet och ökad kyllagerkapacitet. Detta har medfört att antalet anställda har minskat under senare delen av året. Framtida utveckling En minskad produktion 2014 kommer att medföra kortare driftstider och en organisationsöversyn kommer att genomföras med syfte att minska våra driftskostnader. Handelns ökade satsningar på egna varumärken kommer att forsätta att pressa vår försäljning av egna produkter. För att kompensera oss för detta, gör vi ökade satsningar i Dalarna, ökar vår försäljning av Bollnäsfil genom fler smaker, samt startar ny produktion av EMV-produkter. Intjäningen 2014 ser ut att öka jämfört med 2013 och en höjning av baspriset är mycket trolig i första kvartalet. Finansiering Balansomslutningen uppgick till Kkr en ökning med Kkr. Likvida medel vid året slut uppgick till Kkr en beviljad checkräkningskredit på Kkr har ej utnyttjats vid årsskiftet. Långfristiga 15

16 Miljöpåverkan Föreningen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälan avser anläggning för tillverkning av mjölkbaserade produkter. Verksamheten ger i huvudsak upphov till miljöpåverkan genom utsläpp till vatten samt utsläpp till luft från oljepanna och lastbilar. Koncern Koncernredovisning har ej upprättats då Gefleortens Mejeriförenings dotterbolag, GE MEJ AB, inte haft några anställda och inte bedrivit någon verksamhet vare sig 2013 eller Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören före slår att vinstmedlen disponeras så att till reservfonden avsätts 15 att till ränta på insatskapital avsätts 290 att i ny räkning överförs Årsstämma Ordinarie stämma med föreningens fullmäktige äger rum på Västerbergs Folkhögskola, Storvik den 25 april 2014 kl Soliditet Likviditet Soliditet Kapitalets omsättningshastighet 120 Ggr 3, , , , Omsättning/Balansomslutning Likviditet är mått på ett företags betalningsförmåga på kort sikt och den beredskap härför som finns inom företaget. Soliditet visar företagets finansiella stadga och är således måttet på betalningsförmågan på längre sikt. Latent skatteskuld beräknas med 26,3%. Omsättning/Balansomslutning. Finansering Insatskapitalets andel andel av eget kapital av eget + 50 kapital % av +50% obeskattade av obeskattade reserver reserver Investeringar och och avskrivningar materiella anläggningstillgångar per kg mjölk per kg mjölk Investering Avskrivning 16

17 Resultaträkning Belopp i Kkr Not , 2 Nettoomsättning Kostnad för såld vara Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

18 Balansräkning Belopp i Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Not Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag - 43 Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

19 Eget kapital och skulder Eget kapital Not Bundet eget kapital Inbetalt insatskapital Insatsemission Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Dispositionsfond Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder Skuld till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Mjölkproducenter Checkräkningskredit Kortfristig del av långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

20 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av varulager Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Förändring av insatskapitalet Utbetald ränta på insatskapital Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid året början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar av tillgångar Konsolidering Bokslutsdispositioner Redovisat resultat Utbetald ränta på insatskapital Förändring av insatskapital Konsolidering i öre/kg invägd mjölk 24,14 21,77 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer