Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Affärsidé, mål och strategier Innehållsförteckning Affärsidé Gefleortens Mejeriförening skall med högsta eko nomiska utbyte, ta tillvara den av ägarna producerade råvaran och utifrån marknadens efterfrågan utveckla, marknadsföra, tillverka och distribuera trygga, attraktiva livsmedel av rätt kvalitet. Mål Gefleortens Mejeriförening skall långsiktigt skapa en betalningsförmåga, som ger ägarna en god ekonomisk utveckling. Vara det bästa och självklara valet som färskvaruleverantör för våra kunder. Gefleortens Mejeriförening 80-år Ordförande och VD samtalar Marknad och försäljning Mejeridrift Miljö Personal Ekonomi Revisionsberättelse Nyckeltal 5 år Organisation Mötesverksamhet Medlemmar Förtroendevalda Statistik Fullmäktige Kallelse Kretsmöten Vara en utvecklande och attraktiv arbetsgivare. Strategier Gefleortens Mejeriförening skall ha välinformerade och engagerade ägare. Skapa och vårda goda affärsrelationer, genom att alltid ha kunden i fokus. Personalen skall vara välinformerad, delaktig och ha erforderlig kompetens. 2

3 Gefleortens Mejeriförening 80-år Jag tänkte att till Gefleortens ära säga några rader på vers men fick då lära att det inte är lätt att rimma på Gefleortens eller mejeri så dom orden får jag helt enkelt strunta i Men vi får väl se Det började i vilket fall 1933 På stämman den 17 mars låg ett förslag att 17 mejerier slås samman till ett företag Ett bra beslut kan tyckas då 80 år gått Och vi fortfarande finns men jag har också förstått att problemen är lika oavsett era mejeridriften måste på sikt generera drägliga löner och allra minst ge bonden och Gefleortens tillräcklig vinst för att utvecklas och även lång tid framöver skapa produkter som vår marknad behöver Mycket vatten har runnit sen den första dagen och det är inte utan att man blir lite tagen av att vi kan bestå och likt franska Galler stå starka kvar när grannarna faller Tack konsumenter som värnar det nära vi har en uppgift och ett ansvar att bära så ni vet vad ni får och ej likt andra förvanska och lura er att köpa produkter som är danska Var tid har sina problem att hantera överskott, underskott ska vi fusionera eller till och med köpa ett helt mejeri tur att vi inte har facit att se i Det är väl ändå så att man för det mesta valt dom vägar att gå som gynnar dom flesta annars skulle vi inte sitta här och festa och dessutom har vi lyckats att fresta masar som tyckte det kunde gå fortare tills att dom blev riktiga Gefleortare Till sist vill jag tacka och hylla jubilaren och mitt förslag är att vi reser oss och tar en skål och ett fyrfaldigt leve i den mening att vi önskar många nya år för Gefleortens Mejeriförening Thomas Lundgren Ordförande 3

4 Gefleortens Mejeriförening 80-år Gefleortens fyller 80 år! Det är inte många företag inom lantbruksbranschen som kan stoltsera med en så aktningsvärd ålder. Det beror inte på att vi lever i en lugn tillvaro. Förändringarnas vindar blåser allt starkare och det gäller att kunna kryssa sig fram mellan skären, ibland med mycket snabba slag. Perioden sedan förra jubileet har karakteriserats av en svag lönsamhet i branschen, en globalisering av marknaden samt en kamp om makten på marknaden mellan livsmedelsproducenter och handelskedjor. Samarbeten förändras Under tider av pressad lönsamhet sätts ofta relationer på prov. Logistikavtalet FRAS upphör 2008 och de större mejeriföretagen skapar sina egna rikstäckande säljorganisationer. Ett långt framskridet försök att skapa ett alternativ till Arla på hela svenska marknaden fyrklövern går i stöpet. Legoproduktion till andra föreningar fortsätter men tendensen är att även dessa minskar i omfattning med tiden. Med stöd av Milko och Gefleortens startar Sju Gårdar sin verksamhet 2009 och till och med 2013 tillverkar vi deras produkter. Sedan 2009 har vi också producerat Mjölkmedias reklammjölk. Under senare år har ett samarbete med en grossist i Dalarna öppnat nya vägar till marknaden där. Stora strukturförändringar Både Milko och Skånemejerier upphör som egna föreningar under perioden. Tillsammans med fusionerna på husdjurssidan leder det till att Svensk Mjölks verksamhet återigen delas upp mellan husdjur, med Växa Sverige i spetsen, och mjölk, med nybildade Mjölkdelegationen inom LRF- mjölk. Arla - Milko fusionen har påverkat Gefleortens väldigt mycket. Stödproduktionen under Milkos sista verksamhetsår byttes till nya möjligheter med köp av Bollnäsfil och en ny hemmamarknad i Dalarna. En plump i protokollet är att Grådömejeriet såldes till en handelskedja och inte till Gefleortens. Detta har inneburit ökad konkurrens på marknaden och sämre tillgänglighet för våra produkter. 4

5 Värd att längta hem till. Slaget om konsumenterna Vägen till konsumentens mage går delvis genom hjärtat. Profileringen på lokala mervärden har slagit väl ut och testats vid ett flertal tillfällen. Senast då centrala avtal skulle förpassa Gefleortens mjölk ut ur Coop-butikerna. Folkstorm på nätet återställde ordningen. Men det går inte alltid lika bra. Trots en stor satsning lyckades inte Upplandsmjölken ta tillräcklig marknad och lades ner efter ca tre år. Trängseln på mejerihyllan är stor och handeln bestämmer över vilka produkter som ska framhävas. Andelen EMV ökar stadigt och Gefleortens har under åren anpassat investeringar och produkter för att vara en intressant samarbetspartner även för handelskedjorna. Men till syvende och sist är en kostnadseffektiv produktion nyckeln till framgång. Under jubileumsåret 2013 har därför investerats i trågpackare, palleteringsrobot, automatiserad kyltunnel samt nytt kyllager. Investeringar till en summa som är dubbelt så hög som tidigare års genomsnitt. Vilken framtidstro! Slaget om bönderna Under åren har mjölkbönder slutat, börjat, flyttat till annan förening och flyttat från andra till Gefleortens. Detta är numer en naturlig företeelse kanske än mer i tider av låg lönsamhet. Utan mjölkbönder finns inte Gefleortens och därför har avräkningspriset prioriterats framför konsolidering då böndernas situation varit mer pressad. Långsiktigt är detta givetvis inte gångbart utan intjäningen måste räcka till framtidssatsningar både på gårdsnivå och mejeri. Jag tror att vi kommer att lyckas med detta och ser fram emot kommande bemärkelsedagar. Gefleortens Mejeriförening önskas en ljus framtid. Thomas Lundgren Ordförande 5

6 VD & Ordförande samtalar Per Blomquist och Thomas Lundgren. Vi vill framföra ett stort tack till alla medlemmar och anställda för Era insatser under 2013 Hur blev 2013? Thomas Lundgren: Jag tror att de flesta i vårt område tycker att växtodlingssäsongen 2013 blev mycket bra. Även om torka medförde lite låga vallskördar på sina håll så är väl ändå det bättre att hantera än 2012 års väder. Ett ökat avräkningspris med totalt 39 öre under året bidrar också till ett bättre humör. Invägningen till mejeriet ökade med 33 % tack vare dalabönderna och marknaden där är mycket positiv. Allt ger framtidstro! Per Blomquist: Året som helhet blev som jag förväntat, när det gäller ekonomi. Vi har kunnat konsolidera mer än tidigare och ändå gjort nödvändiga höjningar på avräkningspriset. I slutet av året gjordes en prishöjning på marknaden, utifrån höga världsmarknadspriser på mejeriprodukter. Försäljningen har följt budget men tillverkningen av egna märkesvaror för handelskedjorna har minskat. Däremot har vår effektivitet och driftskostnader under året varit på fel nivå. Stora investeringar genomfördes Är ni nu rustade för framtiden? TL: Efter att Grådö såldes till Coop identifierade vår VD ett antal punkter som måste förbättras på vårt mejeri, för att vi skulle kunna bibehålla vår konkurrenskraft. Styrelsen har under året anslagit ca 25 miljoner till dessa åtgärder. Finansieringen sker delvis med lån men också med att vi föreslår stämman att konsolidera 2013 års resultat på ca 10 miljoner. PB: Fokus 2013 har varit att öka effektiviteten och produktionskapaciteten av syrade produkter. Den tillväxt av syrade produkter vi fick 2012 innebar problem med leveranssäkerhet och stora produktionskostnader. Vi har genom investeringar i produktionen kunnat minska personalen under hösten och med det nya kyllagret som togs i drift i december, har vi fått mer än tillräcklig lagringskapacitet för syrade produkter blir ett lite lugnare år ur investeringssynpunkt, men en del reinvesteringar är nödvändiga. Med de investeringar som vi har gjort de senaste åren, har vi kapacitet att växa %. 6

7 Har du träffat oss än? Handelns satsningar på EMV produkter ökar konkurrensen i mejerikylarna. Hur ska ni möta detta? TL: Man kan tycka vad man vill om EMV produkter men en sak är säkert, de kommer att öka på marknaden. I nuläget är ca 20 % av produktion EMV och vi måste även framöver kunna tjäna pengar på detta. Den enda chansen för att lyckas är att ha låga produktionskostnader års satsningar och även strategierna framöver är fokuserade på detta. Vi måste givetvis också fortsätta att bygga vårt egna varumärke genom att fortsätta trycka på det lokala, närproducerade och klimatsmarta Gefleortens. PB: Den ökade mängden EMV inom det färska mejerisortimentet är negativt för oss och hela mejeribranschen. Lönsamheten flyttas till kedjorna och pressar oss att bli effektivare på mejerierna. För Gefleortens innebär detta att vi måste fortsätta att skära i kostnadsmassan och producera våra produkter billigare. Under 2014 kommer vi att se över vår bemanning och våra rutiner för att bli mer konkurrenskraftiga. Vår satsning på Dalarna fortsätter och vårt fokus blir att få ett bredare sortiment i butikerna. Hur blir 2014? TL: Tack vare de effektiviseringar som gjorts under 2013 och den marknads utveckling som skett främst i dalarna, så ser 2014 ut att bli ett bra år. Avräkningspriset kommer att höjas under året, kanske mer än en gång. Hotet kommer främst från handelns egna varumärken då mjölk och grädde ökar. PB: Vår intjäning kommer att öka jämfört med 2013 och en höjning av avräkningspriset kommer med stor sannolikhet att ske under första kvartalet. Samarbetet med Sju Gårdar upphörde 31 december och det innebär att vi endast får tre råvarufraktioner att hantera på mejeriet. Detta förenklar vår produktion och ger en ökad effektivitet. Vi tappar Tierps kommun vid halvårsskiftet vilket är tråkigt och ger upphov till en obalans gällande råvarubalansen för Eko, vilket förstärks av en förlorad EMV-tillverkning av Änglamarks produkter. Den stora utmaningen 2014 är annars att möta den ökade konkurrensen från handelns egna varumärken och att få en så optimal balans mellan tillgång och behov av mjölkråvara. Det är mycket viktigt att vi snabbt parerar med åtgärder när marknaden förändras, för att bli framgångsrika! 7

8 Marknad och försäljning 2013 har för Gefleortens varit ett år med stora marknadsrelaterade förändringar. Första helåret med Bollnäsfil, uppstarten av Dalamjökssortimentet, nya kylrummet, EMV-invasionen med mera har medfört stora utmaningar för oss som varumärkesägare. I stort sett har vi dock klarat av året på ett bra sätt och kan blicka framåt med gott självförtroende och med nya ambitioner. Gällande mejerimarknaden har antalet EMV-produkter fortsatt att öka. Prissättning i butik av handelns egna varor kullkastar ofta de etablerade prisnivåerna och gör det svårare för traditionella lokala varumärken att behålla sina försäljningsvolymer. Störst inverkan på marknaden har förmodligen Coops egna märkesvaror haft, deras Grådömejeri levererar både mjölk, fil och gräddeprodukter. I Dalarna har Coop-butikerna avlägsnat Arla Foods produkter helt och levererar två varumärken: Grådö och Coop. Även andra kedjors EMV-produkter vinner terräng, målsättningen från deras sida är uppnå minst en 50%-ig andel för EMV. Även andra mejeriföretag har blivit mer aggressiva på marknaden, framförallt gällande att offerera sina produkter som EMV men även på storkökssidan. Den lojalitet som visats Gefleortens produkter sedan länge utmanas allt oftare när konsumenten gör sitt val av produkt i mejerihyllan. Trenden som talar till förmån för lokalt producerade livsmedel finns fortfarande kvar, men vår försäljning påverkas självklart av den ökade konkurrensen. Hur har då Gefleortens valt att bemöta dessa marknadsprövningar? Svaret lyder: - försvara lokalmarknaden Frukost från hjärtat av Sverige - satsa på Bollnäsfil lokalt och på riket - lansera Dalamjölken - effektivisera internt - optimera sortimentet 8

9 (l u n d b e r g & c o) F o t o g r a F : j o n a s wa l l a På vår lokala marknad är Gefleortens garanten för färsk förstklassig mjölk, en betydelsefull arbetsgivare inom både lantbruk och industri och en aktiv deltagare i samhälleliga sammanhang. Detta kommunicerar vi ut via event, i media, på våra mjölkpaneler samt i andra kanaler. Vår sponsringsverksamhet riktar sig mot vår blivande konsumentgeneration d.v.s. vi stöttar idrottsrelaterade ungdomsverksamheter. Bollnäsfil har gått in i en stabil period. Efter investeringarna i produktions- och lagerkapacitet har vi en bra servicegrad till våra rikskunder vilket gör Bollnäsfilsaffären mer robust och lättplanerad. Produkten är mycket uppskattad av våra konsumenter och vi ser en bra potential att leverera ännu större volymer. Dalamjölken, som lanserades i början av 2013 har blivit en uppskattad produktfamilj och som har presterat klart bättre än budgeterat. Kombinerat med bra leveranssäkerhet och gynnsamma leveranstider samt en lyckad introduktionskampanj har Dalamjölken fått ett bra fäste i hela Dalarna. Den säljer bra på ICA och Hemköp, men är inte listad hos Coop, p.g.a. sitt ägande av Grådömejeriet. De senaste investeringarna i nya syrningstankar, i trågpacksavdelningen och i nya exportkylen har gett oss ett kvalitativt bättre varuflöde internt viket har gjort leveranserna till våra kunder påtagligt stabilare. Även welltråg och palleteringskvaliteten har förbättrats. Expeditionsavdelningen har fått nya arbetsrutiner som innebär ett jämnare order och postningsflöde. Vårt sortiment har blivit mer renodlat under året. Legoproduktionen till Sju Gårder upphörde vid årsskiftet 2013/14, försvann ur sortimentet gjorde även en del av Coops bägarprodukter. Ett tydligare sortiment ger oss bättre ekonomi i produktionen, viket självklart måste kommas ihåg när vi tar fram nya produkter. Vi har fortfarande en del syrade EMV-produkter kvar i sortimentet. 9

10 FL E O RTE GE GE GE E O RTE NS FL FL E O RTE NS E O RTE NS ETS K L O F L A D L K!! Ö J M N E G ENU I DIN BUTIK FL NS N Y H E T! GE Mejeridrift - produktion/investeringar DS ÅR TI G L A AN D AG A R Produktion Invägningen till Gävle mejeri uppgick till (46.487) ton under året. I denna mängd ingår även råvara inköpt från andra mejeriföreningar. Livsmedelssäkerhet och kvalitet Produktkvalitén håller våra uppsatta mål och under 2013 har vi kunnat öka framstämplingen på all mjölk till 9 dagar. För att kunna göra detta har vi arbetat i projektform och säkerställt de delar i processen som har stor påverkan på kvalitén. Under året har det varit en fortsatt hög efterfrågan på syrade produkter. På dryckesmjölken har vi förlorade kvantiteter till EMV men det har vi kunnat kompensera med god tillväxt på Dalamjölken. Bägartillverknigen har minskats under sommaren i och med att Coop har tagit hem tillverkningen av lätt creme fraiche vecka 22 samt gräddfil vecka 35. Byggnationen av det nya kyllagret säkrar kylningen av produkt från förpackning tills den ska lämna mejeriet och detta kommer att förbättra produkternas kvalitet. BRC certifiering Gefleortens kvalitetsledningssystem är ständigt föremål för översyn och Intertek har under året genomfört en certifieringsrevision, där vi granskas utifrån BRC- och KRAV- standarder. Kvalitetsledningssystemet är en viktig del för att kunna producera trygga och säkra livsmedel mot våra egna målsättningar och gällande normer och lagar. En stor utmaning under detta år var Dalamjölken som kördes igång vecka 6. I övrigt så har vi fortsatt att producera en stor andel syrade produkter med främst Bollnäsfil och yoghurt till handelskedjornas varumärken. Fokus inom produktion har varit bättre varuförsörjning, robust leveranssäkerhet, lägre kostnadsnivå och högre produktkvalitet. Tillbakadragande Under året har vi drabbats av endast två tillbakadragande av produkt från kund, vilket visar att vårt kvalitetsarbete håller en hög nivå. Ett tillbakadragande från kund görs vid en kvalitetsavvikelse till skillnad från en total återkallelse som sker vid hälsofara. Produktionsflödet har förbättrats genom nya tankar samt en ny förpackningsledning vilket har gjort att vi kan köra flera maskiner samtidigt. Med de nya tankarna så har vi även möjlighet att öka på med syrade produkter. En annan produktions förbättring är en ytterligare trågpackare samt robot. Detta har även medfört en klar arbetsmiljöförbättring. Dessa åtgärder har i slutänden resulterat i att vi redan under sommaren och fram till oktober minskade bemanningen med 15 personer, samt tagit bort söndagar som produktionsdag. Investeringar Nytt kyllager på 560 m2 har byggts mellan mejeribyggnad och verkstadsbyggnad, med en kapacitet på ca 400 pallplatser. Inuti kyllagret byggdes även en ny kyltunnel för nedkylning av produkt på pall, med en kapacitet på 96 pall/dygn samt även en automatisk inplastning av pallarna. Under andra halvåret så har vi förändrat det förebyggande underhållet genom att skiftteknikerna, underhålls ansvar för förpackningen och bägaravdelning har flyttats till produktionsavdelningen. Under dom sista månaderna har vi höjt service nivån på förpackningsmaskinerna, vilket har bidragit till en högre tillgänglighet samt till minskade problem med läckage. Ny truck och skurmaskin har införskaffats till kyllager samt ny truck till expedition. 10

11 För att öka flexibiliteten i förpackningshallen har även produktledningar anslutits från 50-tankar till förpackningsmaskin C och D. En tillbyggnad har uppförts med två nya filtankar, en ny slurrytank samt förpackningsledning och syltstation från de nya filtankarna. Installation har skett av en ny värmeväxlare efter pastör P4, för bättre och säkrare kylning av produkt. För att öka produktionskapaciteten på produkter som levereras i tråg har det investerats i en ny trågpackare samt robotcell. Från förpackningshall till trågpackare och robotcell har nya banor installerats. 11

12 Miljö Miljöpolicy Inom Gefleortens skall vi ständigt förbättra verksamheten utifrån kretsloppstanken och med utgångspunkt från den driva utvecklingen i hela kedjan från invägning till försäljning. Vi ska utnyttja naturens resurser så skonsamt som möjligt och bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning. Vi driver vår verksamhet inom ramen för gällande lagstiftning och föreskrifter samt tar hänsyn till miljökonsekvenserna vid planering av eventuella nya investeringar. Vi ska även genom dialog och information göra alla inom förtaget medvetna om sitt miljöansvar. Miljöarbete Under slutet av 2012 stod ombyggnationen av ångsystemet färdigt och effekterna av detta arbete har vi sett under Förbrukningen av olja har minskat genom att oljan har ersattas med el, vilket har lett till en ökad elförbrukning. Under 2013 har vi investerat i ett nytt kyllager. Det nya kyllagret har två stycken nya kylmaskiner, där vi använder koldioxid som köldmedia. Nya kyllagret har möjliggjort en stängning av ett äldre befintligt kyllager vilket har lett till att vi har minskat vår användning av köldmedie HFC404A (-64kg). En del av den ökade elförbrukningen är också på grund av att vi har haft både det nya och gamla kyllagret igång under en tid. Den nya anläggningen är förberedd för att återvinna värmen från kylmaskinerna till uppvärmning av processanläggningen. Den ombyggnationen kommer att färdigställas under våren Vi har förbrukat mer rengöringsmedel under året än under föregående år. En översyn av detta har skett i slutet av 2013 som vi hoppas kunna se resultat på under Energi Återvinning El MWh Fjärrvärme MWh Olja m3 Återvinning ton Brännbart ton Farligt avfall ton Rengöringskemikalier Rengöringskem. ton Saltpetersyra ton Rålut ton Ecolab ton 12

13 Personal Årsanställda Under året har antalet årsanställda uppgått till 108 vilket är en mindre än föregående år. Andel kvinnor är lika som föregående år och uppgår till ca 25 %. Som normalarbetstid har SAF:s statistik för normalarbetstid används. Förhandlingar har under andra halvåret skett med facket med anledning av minskad lönsamhet och förändringar i produktionen. Detta har resulterat i att extrapersonal, några tillsvidareanställa samt arbetsledare fått lämna företaget p.g.a. övertalighet. Kompetensutveckling Under året har stor satsning skett genom att höja kompetens inom process- och förpackningsavdelning för att bibehålla en högre produktionsnivå under hela året. Utbildningsinsatser har utförts internt med hjälp av Elopak. Hygienutbildning genomförs årligen för all produktions- och underhållspersonal enligt kraven i BRCstandarden. Övriga utbildningsbehov framkommer vid de årliga medarbetarsamtalen. Arbetsmiljö I samband med årets stora investeringar har skyddsombuden aktivt deltagit i projektarbetet för att värna arbetsmiljön. Skyddskommitténs aktiva arbete med att förbättra arbetsmiljön fortgår löpande med planerade skyddsronder för att eliminera arbetsmiljörisker på företaget. Brandövning genomförs kontinuerligt för all mejeripersonal för att hela tiden förbättra rutiner kring brandskyddet. Jämställdhetsarbetet på företaget syftar till att vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats för alla. En lönekartläggning och utvärdering av eventuella lönedifferenser mellan könen görs årligen. Personalvård Vi samarbetar med Företagshälsan i rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. Sjukfrånvaron är som tidigare låg och har uppgått till 4,2 % av ordinarie arbetstid, vilket är en minskning med 0,5 % enheter. Som tidigare år har även drogtester med slumpmässigt urval för all personal genomförts enligt Gefleortens drogpolicy. Samtliga transportfordon har Alkolås installerat. Under året har 60 % av personalen nyttjat träningsbidraget för valfri motionsutövning som är mycket uppskattat. Årets personalaktivitet sammanföll med föreningens 80-års firande där all personal med respektive var inbjudna till jubileumsfesten på Folkets Hus i Sandviken vilket var mycket uppskattat. Uppvaktning Vid årets föreningsstämma uppvaktades Birgitta Hansson för 25-års anställning, med minnesgåva och blommor från företaget. Birgitta Hansson uppvaktas efter 25-års anställning. 13

14 Vilken är din favorit? 14

15 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Gefleortens Mejeriförening ek. för. avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Information om verksamheten Gefleortens Mejeriförening är ett mejeri som specialiserat sig på tillverkning och försäljning av mjölk, fil, yoghurt och gräddprodukter. Legoproduktion av olika produkter har skett till Sju Gårdar, Mjölkmedia och Norrmejerier samt även produktion av EMV-produkter till handelskedjor. Försäljning har även skett av andra mejeriföreningars produkter på den lokala marknaden. Överskott av den egna råvaran har sålts vidare till annan mejeriförening Invägning Invägning från egna producenter uppgick till ton (31.151) en ökning med ton. Eko-råvaran har uppgått till ton (5.023) vilket motsvarar 12,5 % av den totala invägningen. Medlemmar Antal medlemmar vid årets slut uppgick till 103 (100), en ökning med 3 %. Totalt har 88 (83) producenter levererat mjölk till föreningen under verksamhetsåret. Under 2014 kommer 897 Kkr (455) i inbetalda insatser att utbetalas till medlemmar som beviljats utträde Resultat och ställning Nettoomsättningen uppgick till Kkr, en ökning med Kkr eller 8,3 %. Bruttoresultatet uppgick till Kkr vilket är Kkr eller 35,4 % bättre än föregående år. Rörelseresultatet uppgick till Kkr (8.181). Försäljningskostnaderna ökade med Kkr och administrativa kostnaderna ökade med 524 Kkr. Övriga rörelseintäkter minskade med Kkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till Kkr (6.840). Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter. lån har ökat med Kkr och uppgår till Kkr. Pensionsavsättningar uppgår till Kkr, en ökning med 235 Kkr. Soliditeten uppgår till 40 % (39) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Baspriset till våra medlemmar ökade 1:a januari med 10 öre, fr.o.m. 1:a juli med 12 öre och fr.o.m. 1:a december gjordes ytterliggare en höjning med 17 öre. Nya leverantörer tillkom 1:a januari, vilket avsevärt minskat våra råvaruinköp från andra mejeriföretag. Ytterliggare två medlemmar i Dalarna har beviljats medlemskap under året och kommer att börja leverera 1:a januari En prishöjning till marknaden har genomförts i slutet av året, vilket ger ökad intjäning Legoproduktionen till Sju Gårdar upphörde den sista december och därmed har vi bara tre råvarufraktioner att särskilja. Satsningen på Dalamarknaden har varit mycket framgångsrik och volymerna har kraftigt överskridit våra prognoser. Vår produktion av bägare har kraftigt minskat under året, p.g.a. upphörande av produktion av handelns egna varumärken. Stora investeringar har genomförts under året med fokus på ökad rationalitet och ökad kyllagerkapacitet. Detta har medfört att antalet anställda har minskat under senare delen av året. Framtida utveckling En minskad produktion 2014 kommer att medföra kortare driftstider och en organisationsöversyn kommer att genomföras med syfte att minska våra driftskostnader. Handelns ökade satsningar på egna varumärken kommer att forsätta att pressa vår försäljning av egna produkter. För att kompensera oss för detta, gör vi ökade satsningar i Dalarna, ökar vår försäljning av Bollnäsfil genom fler smaker, samt startar ny produktion av EMV-produkter. Intjäningen 2014 ser ut att öka jämfört med 2013 och en höjning av baspriset är mycket trolig i första kvartalet. Finansiering Balansomslutningen uppgick till Kkr en ökning med Kkr. Likvida medel vid året slut uppgick till Kkr en beviljad checkräkningskredit på Kkr har ej utnyttjats vid årsskiftet. Långfristiga 15

16 Miljöpåverkan Föreningen bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälan avser anläggning för tillverkning av mjölkbaserade produkter. Verksamheten ger i huvudsak upphov till miljöpåverkan genom utsläpp till vatten samt utsläpp till luft från oljepanna och lastbilar. Koncern Koncernredovisning har ej upprättats då Gefleortens Mejeriförenings dotterbolag, GE MEJ AB, inte haft några anställda och inte bedrivit någon verksamhet vare sig 2013 eller Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen och verkställande direktören före slår att vinstmedlen disponeras så att till reservfonden avsätts 15 att till ränta på insatskapital avsätts 290 att i ny räkning överförs Årsstämma Ordinarie stämma med föreningens fullmäktige äger rum på Västerbergs Folkhögskola, Storvik den 25 april 2014 kl Soliditet Likviditet Soliditet Kapitalets omsättningshastighet 120 Ggr 3, , , , Omsättning/Balansomslutning Likviditet är mått på ett företags betalningsförmåga på kort sikt och den beredskap härför som finns inom företaget. Soliditet visar företagets finansiella stadga och är således måttet på betalningsförmågan på längre sikt. Latent skatteskuld beräknas med 26,3%. Omsättning/Balansomslutning. Finansering Insatskapitalets andel andel av eget kapital av eget + 50 kapital % av +50% obeskattade av obeskattade reserver reserver Investeringar och och avskrivningar materiella anläggningstillgångar per kg mjölk per kg mjölk Investering Avskrivning 16

17 Resultaträkning Belopp i Kkr Not , 2 Nettoomsättning Kostnad för såld vara Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

18 Balansräkning Belopp i Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Not Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag - 43 Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Affärsidé, mål och strategier Innehållsförteckning Affärsidé Gefleortens Mejeriförening skall med högsta eko nomiska utbyte, ta tillvara den av ägarna producerade råvaran och utifrån

Läs mer

Norrmejerier årsredovisning

Norrmejerier årsredovisning Norrmejerier årsredovisning 07 2007 NYCKELTAL 200 Likviditet % 50 Soliditet % 50 Insatskapitalets andel i % av eget kapital 180 160 40 40 140 120 30 30 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

Läs mer

Norrmejerier årsredovisning

Norrmejerier årsredovisning Norrmejerier årsredovisning 09 2009 NYCKELTAL Likviditet % Soliditet % Insatskapitalets andel i % av eget kapital 200 50 50 180 160 40 40 140 120 30 30 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring!

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! VERKSAMHETEN 2011 34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 102.491 medlemmar/ägare varav 220 är förtroendevalda. 34 miljoner kronor

Läs mer

Norrmejerier årsredovisning

Norrmejerier årsredovisning Norrmejerier årsredovisning 06 2 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal... 4 Vd har ordet... 6 Ordföranden har ordet... 7 Händelser... 8 Marknadsutveckling... 10 Produkter och varumärken... 12 Marknadsföring

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD ÄR ETT RIKT LIV? Är det att kunna äta frukost vid havet eller att få ha med hunden på jobbet? Är det att känna vinden ta tag i seglet eller att se på favoritserien

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009

Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009 1 Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009 Mälarenergi Elnät AB, Årsredovisning 2009 Mälarenergi Elnät AB arbetar ständigt med att förädla elnätet i västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer