Regeringskansliets (RK) alt. Länsrättens (LR) Överklagat beslut Diarienummer. Diarienummer RK A2007/5076/ARM RK A2007/5162/ARM RK A2007/6340/ARM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringskansliets (RK) alt. Länsrättens (LR) Överklagat beslut Diarienummer. Diarienummer RK A2007/5076/ARM RK A2007/5162/ARM RK A2007/6340/ARM"

Transkript

1 1(68) Arbetsgivare Arbetsmiljöverkets Diarienummer Arbetsmiljöverkets yttrande Överklagat beslut Diarienummer Regeringskansliets () alt. Länsrättens (LR) Diarienummer /LR dom Sakfrågan (föreläggande/förbud/beslut att ej ingripa) DHL Express (Sweden AB), Karlstad J 2007/ AI ÖR 2005/54806 Holfors Invest AB J 2007/ CTM 2007/22315 Mica Omsorg AB J 2007/ AI ST 2007/36774 A2007/5076/ARM A2007/5162/ARM A2007/6340/ARM Regeringsrätten Mål nr Beslut att utfärda vitesföreläggande avseende det termiska klimatet i företagets terminal i Karlstad Beslut om avslag rörande undantag från Användning av lyftanordningar och lyftredskap eller föreläggande mot Mica Omsorg AB avseende brister i arbetsmiljön Banverket J 2008/ AI UM 2006/45974 A2007/1/ARM Beslut att utfärda förbud mot Banverket i egenskap av fastighetsägare TG:s Schakt i Långsjöby AB, Lycksele Apoteket Kundcentrum, Uppsala J 2008/ AI UM 2006/15764 J 2008/ AI ST 2007/43633 A2007/528/ARM A2007/6836/ARM Beslut mot TG:s Schakt i Långsjöby AB, Lycksele att utfärda ett föreläggande enligt 7 kap 7 AML Beslut att avvisa framställan om omprövning av beslut på grund av felaktigt lämnade uppgifter från arbetsgivaren om förekomsten av skyddskommitté på Apotekets kundcentrum i Uppsala

2 2(68) Henåns skola/förskoleklass Hemtjänst Bro/Dagcentral J 2008/ AI GÖ 2007/3582 J 2008/ AI ST 2007/27327 A2007/6835/ARM 2007/6421/ARM Avskrivet p.g.a. återkallat överklagande Beslut om föreläggande med vite mot Orust kommun (Henåns skola) rörande fukt- och mögelrelaterade problem Beslut om föreläggande med vite mot Upplands-Bro kommun Socialtjänsten om förbättringar av ventilationssystem samt utformning av arbetslokaler RJ:s Bensin, Finspång J 2008/ AI LI 2007/1158 A2007/1930/ARM Beslut om vitesförbud rörande ensamarbete Bromölla ställningsmontage aktiebolag, Bromölla J 2008/ AI GÖ 2006/50137 A2007/3025/ARM Beslut om förbud att tillhandahålla ställningar utan dimensionsioneringshandlingar Lingmerths Buss AB, J 2008/ AI LI 2006/13943 A2007/326/ARM Beslut om att avslå regionalt skyddsombuds stopp vid Lingmerths Buss AB Bjölby avseende kontanthantering på bussar Connex Sverige AB, Linköping J 2008/ AI LI 2006/17171 A2007/327/ARM Beslut om skyddsombudsstopp rörande kontanthantering inom kollektivtrafiken i Östergötland Ljugarns Snickerifabrik AB J 2008/ AI ST 2004/53314 A2007/2127/ARM Beslut om omprövning av föreläggande mot Ljugarns Snickerifabrik AB gällande förekomst av lyfthjälpmedel

3 3(68) Smedjebackens kommun, Vad skola J 2008/ AI FA 2008/22671 A2008/1763/ARM Beslut mot Smedjebackens kommun om omprövning av beslut om åtgärder i köket i Vads skola Varbergs kommun centralförvaltningen Stadshus A J 2008/ AI GÖ 2007/43650 A 2007//120/ARM Beslut om avskrivning av ärende mot Varbergs kommun gällande förekomsten av policy/rutin mot kränkande särbehandling Socialförvaltningen Uppsala kommun J 2008/ AIST 2006/22107 A2007/5078/ARM Beslut om föreläggande mot Uppsala kommun om vissa brister i arbetsmiljön på alkoholenheten och narkotikaenheten Socialförvaltningen Uppsala kommun J 2008/ AIST 2006/18759 A2007/5079/ARM Beslut om föreläggande mot Uppsala kommun om vissa brister i arbetsmiljön på alkoholenheten och narkotikaenheten Äldreboendet Dackegården, Mjölby kommun J 2008/ AI LI 2004/52522 A2007/4981/ARM Förbud för Mjölby kommun att utföra vårdarbete vid äldreboendet Dackegården om inte vissa villkor är uppfyllda Slomarps äldreboende, Mjölby kommun J 2008/ AI LI 2005/2951 A2007/4931/ARM Förbud för Mjölby kommun att bedriva vårdarbete vid Slomarps äldreboende om inte vissa villkor är uppfyllda Servicehus Änggården, Mjölby J 2008/ AI LI 2004/37319 A2007/4962/ARM Förbud för Mjölby kommun att utföra vårdarbete vid

4 4(68) kommun äldreboendet Änggården om inte vissa villkor är uppfyllda Folkungagården, Mjölby kommun J 2008/ AILI 2004/38994 A2007/4957/ARM Förbud för Mjölby kommun att bedriva vårdarbete vid äldreboendet Folkungagården om inte vissa villkor är uppfyllda Techtronic Industries Sweden AB Gruppboende Eddavägen, Eskilstuna kommun 2012/ J 2008/ RE 2007/52341 AILI 2007/5840 Mål nr Mål nr Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr LR i Östergötlands län Mål nr Dom Dom Beslut Ej prövningstillstånd Dom Överklagande Kammarrätten Prövningstillstånd Dom Beslut att återkalla cirkelsågen Milwaukee CS 55 Beslut om vitesföreläggande avseende personal som ofrivilligt utsätts för tobaksrök Gefle Forest AB J 2008/ AIUM 2008/34312 LR i Västerbottens län Mål nr Dom Beslut om förbud mot Gefle Forest AB att utföra röjningsarbete med röjsåg efter kraftledning L 4 S 2 Båtfors-Finnfors om inte visst villkor uppfylls samt fråga om inhibition Nyströms Plåt & Smide AB J 2008/ AIST 2008/27401 LR i s län Mål nr Dom mot Nyströms Plåt och Smide AB

5 5(68) Botrygg Bygg Linköping AB J 2008/ AIST 2008/33942 LR i s län Mål nr Dom Ej prövningstillstånd Regeringsrätten Ekerö efter skyddsombudsstopp gällande takarbete utan fast fallskyddsutrustning Beslut mot Botrygg Bygg AB om förbud att utföra kranarbete med en viss kran inom arbetsområden där risk för kollision med annan kran föreligger Busslink Sundbyberg/Råsta Buss Sollentuna kommun Nytorps sjukhem J 2008/ AIST 2008/29523 J 2008/ AIST 2007/52131 LR i s län Mål nr Mål nr Regeringsrätten Mål nr LR i s län Mål nr Dom Protokoll Ej prövningstillstånd Protokoll Ej prövningstillstånd Dom eller föreläggande mot Busslink Sverige AB avseende schemaläggning m.m. för bussförare i Råsta Beslut att förelägga kommunen att vidta vissa åtgärder gällande toalettutrymmen vid sjukhemmet Vägverket region och Trafikkontoret s stad AIST 2008/18923 AIST 2008/27825 Undantag från kravet på dagsljus m.m.. Vid arbete i bergrum Relacom AB AIGÖ 2008/22904 Länsrätten i Mål nr E Dom Ingripande enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen, brist på bränslevärmare i bilar för servicetekniker Busslink Sveriges AB, J 2008/ AIST 2008/9630 LR i s län Mål nr Dom Dom Beslut att förbjuda Busslink Sverige AB att från och med den 6 april 2009 med buss inom kollektivtrafiken trafikera vissa vägsträckor om inte vissa villkor

6 6(68) 2010/ Mål nr är uppfyllda när det gäller bussförarnas risk för skador p.g.a. vibrationsskador från väggupp m.m. Klövsjö-Rätan Trafik AB, Swebus AB Mälarcaféer KB, J 2008/ AI ST48835, 48365, 48364, 2008/10003 AIST 2008/28561 A2008/832/ARM Länsrätten i s län Mål nr Dom Beslut om förbud med vite för Klövsjö-Rätan Trafik AB, Swebus AB samt Upplands lokaltrafik avseende kontanthantering på bolagens samtliga bussar inom kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet Beslut att förbjuda att arbetstagare, som arbetar mer än tillfälligtvis, arbetar i arbetslokaler som inte har tillgång till dagsljus s Filmskola, AIST 2007/46537 Länsrätten i s län Mål nr Dom Föreläggande att vidta åtgärder gällande ventilationssystemen i skolans lokaler så att luftkvaliteten i vistelsezonen blir tillfredsställande SRV Återvinning AB, Huddinge Södertälje kommun, Södertälje Sundquist Metall AB Örebro 2009/ J 2007/ AIST 2008/26059 AIST 2008/28888 AIÖR 2006/7562 Länsrätten i s län Mål nr LR i s län Mål nr Mål nr A2007/3805/ARM Dom Dom Förbud att hämta sopor från fastigheter på Storängsvägen om inte vissa i beslutet angivna villkor var uppfyllda Beslut om föreläggande med vite mot Södertälje kommun gällande våld eller hotsituationer mot personal på Ungdoms- och Familjeenheten i Hovsjö Beslut i fråga om åtgärder avseende buller, riskbedömning av en anläggning för gashantering

7 7(68) samt betr. systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten Polishuset Norra Agnegatan J 2008/ AIST 2007/1462 A2007/3425/ARM Beslut mot Polismyndigheten i Stockhoms län att inte pröva frågan om åtgärd mot bristen på fortlöpande information under polisutbildning Lidl Sverige KB/HK Solna J 2008/ AIMA 2007/11192 A2008/740/ARM Beslut om föreläggande med vite mot LIDL avseende belastningsergonomiska risker vid varuhantering i LIDL:s samtliga butiker i Sverige Gotlands kommun, Östersol, Ljugarn J 2008/ AIST 2007/14106T A2008/537/ARM Beslut om förbud och vitesföreläggande mot Gotlands kommun avseende arbetsutrymmen på toaletterna vid äldreboendet Östersol Strengbergs Däck, Södertälje J 2008/ AIST 2006/38251 A2008/351/ARM Beslut Avskrivet p.g.a. återkallat överklagande Beslut om föreläggande med vite mot Strengbergs Däck att åtgärda fläktstyrd till- och frånluftsventilation i arbetslokalerna för däckservice Thairestaurangen i Knivsta HB AIST 2008/12571 Länsrätten i s län Mål nr Dom Beslut om förbud med vite för manuella transporter av varor i spiraltrappa vid Thairestaurangen i Knivsta om inte vissa villkor är

8 8(68) uppfyllda Bengt Fahlin, s Filmskola J 2009/ AIST 2008/29755 LR i s län Mål nr Dom Beslut om förbud med vite att upplåta lokaler till skolverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda Köpings Brandservice, Köping J 2008/ CTP 2008/4630 A2008/465/ARM Avslag av dispensansökan gällande ändring av besiktningsintervall för driftprov från 1 år till 4 år för kolsyretank Folktandvård Roma J 2008/ AIST 2007/29081 A 2008/779/ARM Beslut om vite för Gotlands kommun, Folktandvården Roma avseende ventilation och lufttemperatur i behandlings- och väntrum Preem bensinstation, Malmö J 2008/ AIMA 2007/6008 A 2008/793/ARM Beslut om förbud med vite för Preem Bensinstation, Thomsons väg i Malmö att bedriva ensamarbete alla dagar mellan kl Vårdcentralen Öjebyn 2009/ AILU 2008/6481 LR i Norrbottens län Mål nr Dom Beslut att läkarsekreterarna vid Öjebyns vårdcentral kan utföra bildskärmsarbetsuppgifter på bildskärmar med en viss inställning Sita Sverige AB Hagby J 2008/ AIST 2007/35020 A2008/662/ARM Beslut om förbud mot SITA Sverige AB att hämta hushållssopor vid vissa adresser

9 9(68) High Coast Trading AB J 2008/ AIST 2007/48835, 2007/48365, 2007/48364, 2007/10003 A2008/1975/ARM Beslut om förbud med vite för High Coast Trading (Statoil), Vikingagatan Örnsköldsvik avseende ensamarbete nattetid (kl ) som inte sker via s.k. nattlucka Busslink i Sverige AB Örebro J 2008/ AIÖR 2007/47216 A2008/800/ARM Beslut om vitesföreläggande för Busslink i Sverige AB, trafikområde Örebro, avseende handlingsplaner och riskbedömningar för bl.a. förarnas arbetstider SJ AB/HK J 2008/ AIST 2007/51948 A2008/1842/ARM Beslut om föreläggande med vite mot SJ AB avseende bemanning av motorvagnståg beteckning X10, X12,X14, X30, X31 och X40 Plaståtervinning i Arvika AB J 2008/ AIÖR 2008/1052 Sodexho Arlanda J 2009/ AIST 2006/56804 Willys lågpris J 2009/ AIST 2006/ /2017/ARM A2008/1227/ARM A2008/1100/ARM Beslut om förbud och vitesföreläggande mot Plaståtervinning i Arvika AB att utföra arbete i maskinlinjen Ibanex extrudern, upprullaren och tryckpressen Flexotec under vissa förhållanden Beslut att utfärda förbud mot Sodexho AB att bära säckar med tidningsavfall i trappor från flygplan vid Arlanda Flygplats Beslut om föreläggande med vite mot Willys AB avseende vissa brister vid manuell hantering av varor med vikt

10 10(68) överstigande 3 kg vid Willys Weda Södertälje Stämp & Ställningar i AB J 2009/ AI GÖ 2007/43635 A2008/1513/ARM Beslut om förbud och vitesföreläggande mot Stämp & Ställningar i AB att leverera ställningar om inte vissa villkor är uppfyllda Johannes Brandstation/ s brandförsvar J 2009/ AIST 2008/355 A2008/1156/ARM eller föreläggande mot s Brandförsvar avseende riskbedömning vid förändring av bemanning vid Johannes Brandstation Häktet Huddinge J 2009/ AIST 2008/8121 A2008/1357/ARM Beslut att inte me3ddela förbud eller vitesföreläggande mot Kriminalvården om möjligheten att få ta del av ritningar som gäller ombyggnation på Häktet i Huddinge Kristianson Söder Retail AB, Kontor One Way Bygg AB, Västra Frölunda J 2009/ AIGÖ 2007/ / AIST 2008/44291 A2008/1322/ARM LR i s län Mål nr Beslut Beslut om förbud mot Kristianson Söder Retail AB att utföra verksamhet om inte bensinstationerna Karl Johansgatan respektive Djurgårdsplatsen utrustas med slutet kassahanteringssystem Beslut om förbud mot One Way att bedriva/utföra alla former av montage- och byggnadsarbete på en höjd över två meter om inte

11 11(68) Botrygg Bygg Linköping AB 2009/ AIST 2008/44292 LR i s län Mål nr Beslut vissa villkor är uppfyllda Beslut om förbud mot Botrygg att bedriva/utföra alla former av montage- och byggnadsarbete på en höjd över två meter om inte vissa villkor är uppfyllda Socialkontor/kommunledningskontor Hjo kommun Kommunal Skaraborg 2009/ AIGÖ 2008/34895 LR i Mål nr Dom eller föreläggande enl. 7 kap 7 arbetsmiljölagen mot Hjo kommun X-Dream AB, Handen AIST 2008/16081 Länsrätten i s län Mål nr Dom Beslut att avvisa överklagande av beslut om föreläggande om vissa åtgärder i nagelbar. Swebus AB och Västtrafik AB Göstas Truckuthyrning AB, Bygg 12:an, /SRS Personal AB, Veolia Transport Sverige AB, område Syd, Malmö Kommunal Skåne 2009/ ISG 2009/2547 RET 2008/ / AIGÖ 2008/ / ISM 2009/1271 Länsrätten i Mål nr Länsrätten i s län Mål nr Länsrätten i Mål nr Länsrätten i Skåne län Mål nr Dom gällande inhibition Dom Dom Dom Beslut mot Swebus AB om förbud med vite avseende kontanthantering på bussar mellan kl och 4.00 i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet. Beslut att inte medge undantag från 17 i Arbetsmiljöverkets föreskrift 2006:6 om användning av lyftanordningar och lyftredskap. Beslut om avslag av ansökan om tillstånd för rivnign av asbest vid SRS Personal AB, mot Kommunal Skåne Trafik, Lund mot hantering av kontanter ombud på bussar i stadstrafik i

12 12(68) Trafik, Lund Malmö. Gamla Uppsala Buss AB 2009/ AIST 2008/11407 A2008/918/ARM Beslut om förbud med vite mot Gamla Uppsala Buss AB rörande kontanthantering på bussar inom kollektivtrafiken i Uppsala län OK-Q8 AB, 2009/ AIGÖ 2007/49155 Länsrätten i Mål nr Dom Beslut om föreläggande med vite mot OK-Q8 AB, om komplettering i säkerhetsrapport med scenarier för allvarliga kemikalieolyckor för petroleumdepåer i Halmstad och Sundsvall Svensk Petroleum Förvaltning AB, 2009/ AIGÖ 2007/38301 Länsrätten i Mål nr Dom Beslut om föreläggande med vite mot Svensk Petroleum Förvaltning AB, om komplettering i säkerhetsrapport med scenarier för allvarliga kemikalieolyckor för bergrumsanläggning i Sundsvall Nya Västerorts El och Företagstjänst AB KB Rökpipan 3 & 5, Bergkällan, Sollentuna 2009/ AIST 2008/47141 AIST 2009/119 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr Länsrätten i Mål nr Dom Dom Beslut om föreläggande med vite mot Nya Västerorts El och Företagstjänst gällande transport av skrymmande gods i de invändiga personhissarna samt manuell hantering av rivningsmassor via trappor Förbud att upplåta lokalerna vid arbetsstället till verksamhet för äldreboende om inte vissa angivna villkor är uppfyllda.

13 13(68) Huvudskyddsombudet Matts Jangerstad, Storstockholms Brandförsvar s kommun 2009/17151 IMS 2009/ AIST 2008/39377 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr Länsrätten i s län Mål nr Dom Dom Beslut Målet avskrivet, överklagandet återkallat Beslut att inte meddela något förbud eller föreläggande enl. 7 kap 7 arbetsmiljölagen. Beslut om vite för s kommun att utforma transportvägar till och från Bandhagens skola så att tillbudsoch skaderisken för personal och elever minimeras Teaterförbundet, 2009/ IML 2009/195 Länsrätten i Östergötlands län Mål nr Dom eller föreläggande mot Valdemarsviksoperan gällande bl.a. systematiskt arbetsmiljöarbete Depona AB, Thaungs Bensin AB, Växjö 2009/ / INU 2008/12860 ISV 2009/1312 Länsrätten i Västerbottens län Mål nr Länsrätten i Kronobergs län Mål nr Jönköping Mål Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr Dom Dom Dom Protokoll Föreläggande vid vite mot Depona AB avseende utforming av belysning i lokaler för förvaring av gods, Sälggatan 1 i Vilhelmina. Förbud med vite att efter den 1 maj 2009 bedriva ensamarbete på bensinstation Vallviksvägen 2, Växjö mellan och 6.00 om inte vissa villkor är uppfyllda

14 14(68) Lunds kommun, Lunds renhållningsverk 2009/ ISM 2009/12221 Länsrätten i Skåne län Mål nr Dom mot Lunds kommun, Lunds renhållningsverk att hantera sopor från fastigheten Gerdagatan 6 i Lund Skåne Läns Landsting 2009/ ISM 2009/384 Länsrätten i Skåne län Mål nr Dom Beslut med vite för Skåne läns landsting, universitetssjukhuset MAS att placera patientsängar på annat sätt än så att det finns minst 0,8 m fritt utrymme längs med sängarnas långsidor Skåne Läns Landsting 2009/ ISM 2009/348 Länsrätten i Skåne län Mål nr Dom Beslut med vite för Skåne läns landsting, Helsingborgs lasarett att placera patientsängar på annat sätt än så att det finns minst 0,8 m fritt utrymme längs med sängarnas långsidor GIAT AB, Texas Long Horn, 2009/ IMS 2008/19701 Länsrätten i s län Mål nr Dom Förbud vid vite för angivna krav, bl.a. när det gäller varutransporter vid Texas Long Horn, Södertälje kommun Borås Kommun 2009/ / IMS 2008/38835 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr AIGÖ 2008/4478 Länsrätten i Mål nr Dom Dom Förbud vid vite att vidta åtgärder för arbetsmiljön för personliga assistenter vid social och arbetsmarknadskontoret, Gästgivaregatan 5, Södertälje Förbud med vite att vidta vissa åtgärder gällande hög arbetsbelastning vid IFO barn och familj, Centrum kommun-

15 15(68) Setra Trävaror AB, Piteå, Heby Sågverksd 2009/ Mål nr Mål nr Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr AIST 2008/6220 Länsrätten i s län Mål nr Protokoll Meddelar prövningstillstånd Dom Protokoll Ej prövningstillstånd Dom delskontor Förbud med vite at använda vissa maskiner/arbetsutrustning samt beträda vissa riskområden. Setra Trävaror AB, Piteå, Nyby Sågverk IMS 2007/50940 Mål nr Mål nr Dom Protokoll (ej prövningstillstånd) Förbud med vite at använda vissa maskiner/arbetsutrustning samt beträda vissa riskområden. Stiftelsen Drottning Victorias Örlogshem 2009/ IMS 2008/37469 Länsrätten i s län Mål nr Dom Förbud med vite att upplåta lokaler för restaurangverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda s Kommun 2009/ IMS 2008/37254 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr Dom Förbud med vite att upplåta lokaler vid arbetsställe Texas Long Horn, Humlegårdsgatan 1, till restaurangverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda Älvsbyhus AB, Luleå 2009/ INL 2009/15598 Länsrätten i Norrbottens län Mål nr Dom Förbud att utföra byggnadsarbete inom Sverige där fallhöjden är två meter eller mer om inte vissa

16 16(68) Överklagande Sundsvall Mål nr Prövningstillstånd Dom villkor är uppfyllda. Depona AB AIST 2008/28006 Mål nr Beslut Målet avskrivs åtgärder vid arbetsstället Mossvägen 20 Järna och Brännarevägen 13 Södertälje Södertälje kommun Peab Sverige AB 2009/ / IMS 2008/35165 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr ISG 2009/14414 Länsrätten i Mål nr Dom Dom åtgärder för arbetsmiljön för personliga assistenter vid arbetsstället Gästgivaregatan 5, Södertälje Förbud vid vite att utföra takarbete där nivåskillnaden är två meter eller mer om inte viss villkor är uppfyllda vid Margretetorpsvägen 84 i Förslöv Nyköpings kommun 2009/ IML 2009/12171 Länsrätten i Östergötlands län Mål nr Linköping Mål nr Dom Förbud vid vite för att vidta åtgärder för anställda inom hemtjänsten och personlig assistans. Kriminalvården Region Nord, Härnösand 2009/ INF 2009/2814 Länsrätten i Dalarnas län Mål nr Dom Föreläggande att vidta åtgärder vid Frivården, Borlänge

17 17(68) AB Svenska Eken Corpus Juris Civilis, Munkforsplan Farsta Alfamation AB Ragn Sells, Sollentuna 2009/ / / AIST 2009/2615 Falun Länsrätten i s län Mål nr AIST 2008/48128 Länsrätten i s län Mål nr IMÖ 2009/27377 Länsrätten i Örebro län Mål nr Karlstad Mål nr E Dom Dom Dom Vidta vissa åtgärder vid arbetsstället Munkforsplan 33, Farsta Vidta vissa åtgärder vid arbetsstället International IT College of Sweden, Hälsobrunnsgatan 6, Förbud hämta avfall från Bostads AB Mimers fastighet i korsningen Stora Gatan/Östra Ringvägen, Västerås om inte vissa villkor uppfylls Bromölla Ställningsmontage AB, Bromölla Teliasonera Skanova Access AB Huvudskyddsom-bud Ingela Hed Karlsson, Kommunal Dalarna 2010/ / / RET 2008/40940 Länsrätten i s län Mål nr INU 2009/27005 Länsrätten i Västerbottens län Mål nr INF 2009/24420 Länsrätten i Dalarnas län Mål nr Dom Dom Dom Föreläggande att återkalla ställningar/ställningskomponente r av fabrikat UNIHAK som inte uppfyller villkor som anges i typkontrollintyg Vidta åtgärder vid arbetsställe Byggarbetsplats vid sidan av väg 829 mellan Anderstorp och Stackgrönnan Avslag på framställan enl. 6 kap 6a AML mot Närsjukvården Dalarna, Falu lasarett

18 18(68) sektion 4, Mora Huvudskyddsom-bud Irené Sorvali, SKTF 2010/ ISG 2009/21478 Även ansökan om rättsprövning hos Regeringsrätten Mål nr Mål nr Dom Protokoll Ej prövningstillstånd Avslag på framställan enl. 6 kap 6a AML mot Borås kommun om arbetsmiljön för långtidssjukskriven medarbetare Netto Marknad Sverige AB, Falkenberg Alustep System AB, 2009/ / / ISM 2009/19002 Länsrätten i Skåne län Mål nr Malmö Mål nr Mål nr RET 2008/41420 Länsrätten i s län Mål nr Dom Dom Beslut (inhibition) Vidta åtgärder betr. kontanthanteringssystem vid Netto, Värnhem, Malmö Föreläggande, i egenskap av den som överlåter en teknisk anordning, att återkalla ställningar/ställningskomponente r av fabr. UNIHAK som inte uppfyller vissa villkor Rodamco Solna Centrum AB IMS 2009/25927 Länsrätten i s län Mål nr Beslut Avskrives, överklagandet återkallat Förbud vid vite att upplåta lokaler vid Regnbågen förskola, Centrumslingan 43, Solna till förskoleverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda Botrygg Bygg Linköping 2009/ IMS 2009/38067 Länsrätten i s län Mål nr Dom Förbud vid, Botrygg Bygg Linköping AB, kv Kojan, Hornsbergs strand,,

19 19(68) vid vite att bedriva byggverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda Byggnads AB Abacus, Sundbyberg Västerås kommun 2009/ / IMS 2009/37290 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr IMÖ 2009/30414 Länsrätten i Örebro län Mål nr Dom Dom vissa åtgärder vid Kv Tvålflingan, Tellusborgsvägen 96, Hägersten Förbjud vid vite att hämta avfall från Bostads AB Mimers fastighet som är belägen i korsningen Stora Gatan/Östra Ringvägen, Västerås om inte vissa villkor är uppfyllda s stad ISG 2009/18688 Länsrätten i s län Mål nr Dom Överklagandet återkallat. Beslut att Inte meddela förbud eller föreläggande betr pkt 1 och 2 i begäran om ingripande enl. 7 kap 7 AML Föräldrakoopera-tivet Rosen, Umeå 2010/ INU 2008/38171 Länsrätten i Västerbottens län Mål nr vissa åtgärder vid arbetsstället Föräldrakooperativet Rosen, Hemmansvägen 11, Umeå Hsko Reza Forghani, Busslink Sundbyberg/Råsta Buss Frösunda LSS AB, Solna 2010/ IMS 2009/41510 IMS 2010/726 Mål nr Mål nr Beslut Målet avskrivs Dom Beslut av AV att inte meddela förbud eller föreläggande enl. 7 kap 7 AML mot Busslink i Sverige AB om bussförares rätt till egen pauslokal Förbud vid vite att utföra arbete med våldbenägen boende på Kungen gruppbostad om inte

20 20(68) vissa villkor är uppfyllda Haninge Kommun 2010/ IMS 2009/40987 Mål nr Dom (Yrkande om inhibition.) Dom Förbud vid vite om inte åtgärder vidtas avseende stolar och bord i förskolor s läns landting, Karolinska Universitetssjuk-huset Huddinge Jysk AB, Arlöv 2010/ IMS 2009/16006 Mål nr ISM 2008/36344 Malmö Mål nr Dom Dom Förbud vid vite att placera sängar med patienter om inte vissa villkor uppfylls vissa åtgärder i samtliga butiker i Sverige Systembolaget AB Stiftarna Independent Living i Sverige (STIL) Busslink i Sverige AB 2010/ / / IMS 2009/42551 Mål nr Mål nr IMS 2009/8565 Mål nr Mål nr Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr IMS 2010/7056 Mål nr Dom Dom Dom Protokoll (ej prövningstillstånd) Protokoll (Ej prövningstillstånd) Dom åtgärder vid Systembolaget, Söderhallarna, vissa åtgärder vid arbetsställen inom s-, Uppsala och Gotlands län Förbud vid vite att framföra bussar på vissa delar av Ljusterö om inte vissa villkor är uppfyllda

21 21(68) Vingåkers kommun Bergs kommun 2012/ / / Mål nr IML 2009/32459 Linköping Mål nr INH 2010/7493 Härnösand Mål nr Dom Dom Dom (fråga om inhibition) Föreläggande vid vite att genomföra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i Marmorbyns skola Förbud att inom verksamhetsområde vård och omsorg vid Verksamhetsavdelningen vidta verksamhetsförändringar och personalneddragningar som är planerade att genomföras 2010 innan angivna åtgärder vidtagits Bodens kommun s kommun 2010/ / INL 2009/22759 IMS 2009/11996 Sundsvall Mål nr Mål nr Dom Dom Dom Arbetsmiljöverket yrkar att Kammarrätten meddelar prövningstillstånd samt upphäver förvaltningsrätten i Luleås dom (Mål nr , rotel 3) från den 7 april 2010 och fastställer Arbetsmiljöverkets beslut från den 25 febr 2010 vissa åtgärder vid Axelsbergs servicehus, Hägersten Micasa Fastigheter i AB 2010/ IMS 2009/33074 Mål nr Dom Förbud vid vite att upplåta lokaler vid Axelsbergs servicehus till verksamhet för äldreboende om inte vissa villkor är uppfyllda Industrrimontage i Jäderfors AB, Sandviken 2010/ RET 2010/ Mål nr Dom Avslag på ansökan om förlängning av Arbetsmiljöverkets beslut i RET 2009/8779 om

22 22(68) Vara kommun 2010/ ISG 2010/16176 Mål nr Dom användning av arbetskorg för montage av impulsfläktar i vägtunnlar monterad på hjullastare Förbud vid vite att låta slöjdlärare vistas i träslöjdsal och angränsande utrymmen Reg sko Byggnads avd 12, Hans Stevander, ISG 2010/18124 Mål nr Dom mot att använda bygghiss GEDA 7P hos FC Mureri Teknikföretagens Service AB, 2010/ INH 2010/895 Härnösand Mål nr Dom Förbud att vid Norrmontage AB, Järpen bedriva produktionsverksamhet och kontorsverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda Stenvalls Trä AB, Sikfors 2010/ INL 2008/44833 Luleå Mål nr Dom Förbud vid vite att använda hyvelmaskin om den inte är utrustad med yttre avskärmningsskydd med förreglering Galjaden Fastigheter AB, IMS 2009/40033 Yrkande att det överklagade beslutet upphävs då Galjaden Fastigheter inte upplåter lokaler till RHSgymnasiet (se även IMS 2009/4625) Dom Förbud vid vite att upplåta lektionssal N 28 och båda datasalarna på RHS-gymnasiet i Norrtälje till undervisningsverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda

Regeringskansliets (RK) alt. Länsrättens (LR) Överklagat beslut Diarienummer. Diarienummer RK A2007/5076/ARM RK A2007/5162/ARM RK A2007/6340/ARM

Regeringskansliets (RK) alt. Länsrättens (LR) Överklagat beslut Diarienummer. Diarienummer RK A2007/5076/ARM RK A2007/5162/ARM RK A2007/6340/ARM 1(56) 12312 Arbetsgivare Arbetsmiljöverkets Diarienummer Arbetsmiljöverkets yttrande Överklagat beslut Diarienummer Regeringskansliets () alt. Länsrättens (LR) Diarienummer /LR dom Sakfrågan (föreläggande/förbud/beslut

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING

ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING 1 1. Kommun Utdömande av vite Åtgärder när det gäller att och brister i arbetsmiljön. 2. Kommun Utdömande av vite Rutiner för att regelbundet 3. Kommun Utdömande av vite

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING. 2012-03-07 Domar 2011 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen.

SAMMANSTÄLLNING. 2012-03-07 Domar 2011 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2012-03-07 Domar 2011 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Förklaringar till begrepp mm finns i en ordlista

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING. 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen.

SAMMANSTÄLLNING. 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Att yrkat vite jämkats innebär att vissa krav

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Stockholm, 21 mars 2013 Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Svenska kommuner och landsting är medvetna organisationer vad gäller miljöfordon. Tillsammans står de för en betydande ökning av miljöfordon.

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55

BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 Södra Sverige sid 1 (2) BENNYS TAK OCH BYGG Tel: benny@takbygg.se Limhamnsvägen 109L Fax: 216 13 Limhamn Mobil: 070-424 89 55 CARL & OLOFS PLÅT & TAK AB Tel: 0515-333 00 info@gertssons.se Falköpingsvägen

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa SKÅNE ARLÖV Campea i Malmö AB 040-43 60 30 BILLESHOLM Husvagnsdepån 042-700 80 BJUV Forsbergs Fritidcenter, avd. Bjuv 042-830 80 BROMÖLLA Husvagns-Expo Bromölla 0456-225 50 HELSINGBORG Helsingborgs Fritidscenter

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER

8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER P L AT T O R F Ö R H E L A H E M M E T 8 SIDOR FYLLDA MED ERBJUDANDEN INSPIRATION NYHETER FACTORY ANTRACITE NYHET BOHEME 50x50 cm. Nat. Ord. pris pr. m2 545:- FACTORY 49,6x49,6 cm Betáo & Taupe Ord. pris

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring 18 Minuter 18600 18100 2,8% Affarsliv.biz 42800 41800 2,4% Affärsresenären 18600 - Aktuell Produktion 20000 20000 0,0% Alingsås Kuriren 25700 25600 0,4% Amos

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER!

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! SANITETSKAMPANJ 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! Tillgänglighet utgör tillsammans med tillförlitlighet och kompetens ledorden för Dahl. Tillgänglighet är också temat för

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0.

BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal. Östergården 0 0. Borgvallen 1 2. Bäckahästen 0 0. Tappers Hus 0 0. Hermelinen 0 0. BOENDE: Hyresg/kunder Finsktalande personal Östergården 0 0 Borgvallen 1 2 Bäckahästen 0 0 Tappers Hus 0 0 Hermelinen 0 0 Smygehem 1 0 Silverängen 1 1 Alstadhemmet 0 0 Myran 1 1 HEMTJÄNST: Centrum 2 0

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2011-01-27 IMS 2010/48600 1 (5) Distriktet i Stockholm Anette Askelöf, 08-475 01 41 Sollentuna Kommun 191 86 Sollentuna Rek + mb Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts?

Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts? Att utveckla det lokala ANDT-förebyggande arbetet. Vad har vi lärt oss av de utvecklingsarbeten som genomförts? 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sex försökskommuner Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund,

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Lättläst. Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö

Lättläst. Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö Lättläst Skyddsombud Lättläst information om skyddsombud och samarbete för en bra arbetsmiljö Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att det ska bli en bra arbetsmiljö. Arbetsgivare är alla företag,

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer