Regeringskansliets (RK) alt. Länsrättens (LR) Överklagat beslut Diarienummer. Diarienummer RK A2007/5076/ARM RK A2007/5162/ARM RK A2007/6340/ARM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringskansliets (RK) alt. Länsrättens (LR) Överklagat beslut Diarienummer. Diarienummer RK A2007/5076/ARM RK A2007/5162/ARM RK A2007/6340/ARM"

Transkript

1 1(56) Arbetsgivare Arbetsmiljöverkets Diarienummer Arbetsmiljöverkets yttrande Överklagat beslut Diarienummer Regeringskansliets () alt. Länsrättens (LR) Diarienummer /LR dom Sakfrågan (föreläggande/förbud/beslut att ej ingripa) DHL Express (Sweden AB), Karlstad J 2007/ AI ÖR 2005/54806 Holfors Invest AB J 2007/ CTM 2007/22315 Mica Omsorg AB J 2007/ AI ST 2007/36774 A2007/5076/ARM A2007/5162/ARM A2007/6340/ARM Regeringsrätten Mål nr Beslut att utfärda vitesföreläggande avseende det termiska klimatet i företagets terminal i Karlstad Beslut om avslag rörande undantag från Användning av lyftanordningar och lyftredskap eller föreläggande mot Mica Omsorg AB avseende brister i arbetsmiljön Banverket J 2008/ AI UM 2006/45974 A2007/1/ARM Beslut att utfärda förbud mot Banverket i egenskap av fastighetsägare TG:s Schakt i Långsjöby AB, Lycksele Apoteket Kundcentrum, Uppsala J 2008/ AI UM 2006/15764 J 2008/ AI ST 2007/43633 A2007/528/ARM A2007/6836/ARM Beslut mot TG:s Schakt i Långsjöby AB, Lycksele att utfärda ett föreläggande enligt 7 kap 7 AML Beslut att avvisa framställan om omprövning av beslut på grund av felaktigt lämnade uppgifter från arbetsgivaren om förekomsten av skyddskommitté på Apotekets kundcentrum i Uppsala

2 2(56) Henåns skola/förskoleklass Hemtjänst Bro/Dagcentral J 2008/ AI GÖ 2007/3582 J 2008/ AI ST 2007/27327 A2007/6835/ARM 2007/6421/ARM Avskrivet p.g.a. återkallat överklagande Beslut om föreläggande med vite mot Orust kommun (Henåns skola) rörande fukt- och mögelrelaterade problem Beslut om föreläggande med vite mot Upplands-Bro kommun Socialtjänsten om förbättringar av ventilationssystem samt utformning av arbetslokaler RJ:s Bensin, Finspång J 2008/ AI LI 2007/1158 A2007/1930/ARM Beslut om vitesförbud rörande ensamarbete Bromölla ställningsmontage aktiebolag, Bromölla J 2008/ AI GÖ 2006/50137 A2007/3025/ARM Beslut om förbud att tillhandahålla ställningar utan dimensionsioneringshandlingar Lingmerths Buss AB, J 2008/ AI LI 2006/13943 A2007/326/ARM Beslut om att avslå regionalt skyddsombuds stopp vid Lingmerths Buss AB Bjölby avseende kontanthantering på bussar Connex Sverige AB, Linköping J 2008/ AI LI 2006/17171 A2007/327/ARM Beslut om skyddsombudsstopp rörande kontanthantering inom kollektivtrafiken i Östergötland Ljugarns Snickerifabrik AB J 2008/ AI ST 2004/53314 A2007/2127/ARM Beslut om omprövning av föreläggande mot Ljugarns Snickerifabrik AB gällande förekomst av lyfthjälpmedel

3 3(56) Smedjebackens kommun, Vad skola J 2008/ AI FA 2008/22671 A2008/1763/ARM Beslut mot Smedjebackens kommun om omprövning av beslut om åtgärder i köket i Vads skola Varbergs kommun centralförvaltningen Stadshus A J 2008/ AI GÖ 2007/43650 A 2007//120/ARM Beslut om avskrivning av ärende mot Varbergs kommun gällande förekomsten av policy/rutin mot kränkande särbehandling Socialförvaltningen Uppsala kommun J 2008/ AIST 2006/22107 A2007/5078/ARM Beslut om föreläggande mot Uppsala kommun om vissa brister i arbetsmiljön på alkoholenheten och narkotikaenheten Socialförvaltningen Uppsala kommun J 2008/ AIST 2006/18759 A2007/5079/ARM Beslut om föreläggande mot Uppsala kommun om vissa brister i arbetsmiljön på alkoholenheten och narkotikaenheten Äldreboendet Dackegården, Mjölby kommun J 2008/ AI LI 2004/52522 A2007/4981/ARM Förbud för Mjölby kommun att utföra vårdarbete vid äldreboendet Dackegården om inte vissa villkor är uppfyllda Slomarps äldreboende, Mjölby kommun J 2008/ AI LI 2005/2951 A2007/4931/ARM Förbud för Mjölby kommun att bedriva vårdarbete vid Slomarps äldreboende om inte vissa villkor är uppfyllda

4 4(56) Servicehus Änggården, Mjölby kommun J 2008/ AI LI 2004/37319 A2007/4962/ARM Förbud för Mjölby kommun att utföra vårdarbete vid äldreboendet Änggården om inte vissa villkor är uppfyllda Folkungagården, Mjölby kommun J 2008/ AILI 2004/38994 A2007/4957/ARM Förbud för Mjölby kommun att bedriva vårdarbete vid äldreboendet Folkungagården om inte vissa villkor är uppfyllda Techtronic Industries Sweden AB Gruppboende Eddavägen, Eskilstuna kommun 2012/ J 2008/ RE 2007/52341 AILI 2007/5840 Mål nr Mål nr Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr LR i Östergötlands län Mål nr Dom Dom Beslut Dom Överklagande Kammarrätten Prövningstillstånd Dom Beslut att återkalla cirkelsågen Milwaukee CS 55 Beslut om vitesföreläggande avseende personal som ofrivilligt utsätts för tobaksrök Gefle Forest AB J 2008/ AIUM 2008/34312 LR i Västerbottens län Mål nr Dom Beslut om förbud mot Gefle Forest AB att utföra röjningsarbete med röjsåg efter kraftledning L 4 S 2 Båtfors- Finnfors om inte visst villkor uppfylls samt fråga om inhibition

5 5(56) Nyströms Plåt & Smide AB Botrygg Bygg Linköping AB J 2008/ AIST 2008/27401 J 2008/ AIST 2008/33942 LR i s län Mål nr LR i s län Mål nr Dom Dom Regeringsrätten mot Nyströms Plåt och Smide AB Ekerö efter skyddsombudsstopp gällande takarbete utan fast fallskyddsutrustning Beslut mot Botrygg Bygg AB om förbud att utföra kranarbete med en viss kran inom arbetsområden där risk för kollision med annan kran föreligger Busslink Sundbyberg/Råsta Buss Sollentuna kommun Nytorps sjukhem J 2008/ AIST 2008/29523 J 2008/ AIST 2007/52131 LR i s län Mål nr Mål nr Regeringsrätten Mål nr LR i s län Mål nr Dom Protokoll Protokoll Dom eller föreläggande mot Busslink Sverige AB avseende schemaläggning m.m. för bussförare i Råsta Beslut att förelägga kommunen att vidta vissa åtgärder gällande toalettutrymmen vid sjukhemmet Vägverket region och Trafikkontoret s stad AIST 2008/18923 AIST 2008/27825 Undantag från kravet på dagsljus m.m.. Vid arbete i bergrum Relacom AB AIGÖ 2008/22904 Länsrätten i Mål nr E Dom Ingripande enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen, brist på bränslevärmare i bilar för servicetekniker Busslink Sveriges AB, J 2008/ AIST 2008/9630 LR i s län Mål nr Dom Beslut att förbjuda Busslink Sverige AB att från och med den 6 april 2009 med buss inom

6 6(56) 2010/ Mål nr Dom kollektivtrafiken trafikera vissa vägsträckor om inte vissa villkor är uppfyllda när det gäller bussförarnas risk för skador p.g.a. vibrationsskador från väggupp m.m. Klövsjö-Rätan Trafik AB, Swebus AB Mälarcaféer KB, J 2008/ AI ST48835, 48365, 48364, 2008/10003 AIST 2008/28561 A2008/832/ARM Länsrätten i s län Mål nr Dom Beslut om förbud med vite för Klövsjö-Rätan Trafik AB, Swebus AB samt Upplands lokaltrafik avseende kontanthantering på bolagens samtliga bussar inom kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet Beslut att förbjuda att arbetstagare, som arbetar mer än tillfälligtvis, arbetar i arbetslokaler som inte har tillgång till dagsljus s Filmskola, AIST 2007/46537 Länsrätten i s län Mål nr Dom Föreläggande att vidta åtgärder gällande ventilationssystemen i skolans lokaler så att luftkvaliteten i vistelsezonen blir tillfredsställande SRV Återvinning AB, Huddinge Södertälje kommun, Södertälje 2009/ AIST 2008/26059 AIST 2008/28888 Länsrätten i s län Mål nr LR i s län Mål nr Mål nr Dom Dom Förbud att hämta sopor från fastigheter på Storängsvägen om inte vissa i beslutet angivna villkor var uppfyllda Beslut om föreläggande med vite mot Södertälje kommun gällande våld eller hotsituationer mot personal på Ungdoms- och Familjeenheten i Hovsjö

7 7(56) Sundquist Metall AB Örebro J 2007/ AIÖR 2006/7562 A2007/3805/ARM Beslut i fråga om åtgärder avseende buller, riskbedömning av en anläggning för gashantering samt betr. systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten Polishuset Norra Agnegatan J 2008/ AIST 2007/1462 A2007/3425/ARM Beslut mot Polismyndigheten i Stockhoms län att inte pröva frågan om åtgärd mot bristen på fortlöpande information under polisutbildning Lidl Sverige KB/HK Solna J 2008/ AIMA 2007/11192 A2008/740/ARM Beslut om föreläggande med vite mot LIDL avseende belastningsergonomiska risker vid varuhantering i LIDL:s samtliga butiker i Sverige Gotlands kommun, Östersol, Ljugarn J 2008/ AIST 2007/14106T A2008/537/ARM Beslut om förbud och vitesföreläggande mot Gotlands kommun avseende arbetsutrymmen på toaletterna vid äldreboendet Östersol Strengbergs Däck, Södertälje J 2008/ AIST 2006/38251 A2008/351/ARM Beslut Avskrivet p.g.a. återkallat överklagande Beslut om föreläggande med vite mot Strengbergs Däck att åtgärda fläktstyrd till- och frånluftsventilation i arbetslokalerna för däckservice

8 8(56) Thairestaurangen i Knivsta HB AIST 2008/12571 Länsrätten i s län Mål nr Dom Beslut om förbud med vite för manuella transporter av varor i spiraltrappa vid Thairestaurangen i Knivsta om inte vissa villkor är uppfyllda Bengt Fahlin, s Filmskola J 2009/ AIST 2008/29755 LR i s län Mål nr Dom Beslut om förbud med vite att upplåta lokaler till skolverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda Köpings Brandservice, Köping J 2008/ CTP 2008/4630 A2008/465/ARM Avslag av dispensansökan gällande ändring av besiktningsintervall för driftprov från 1 år till 4 år för kolsyretank Folktandvård Roma J 2008/ AIST 2007/29081 A 2008/779/ARM Beslut om vite för Gotlands kommun, Folktandvården Roma avseende ventilation och lufttemperatur i behandlings- och väntrum Preem bensinstation, Malmö J 2008/ AIMA 2007/6008 A 2008/793/ARM Beslut om förbud med vite för Preem Bensinstation, Thomsons väg i Malmö att bedriva ensamarbete alla dagar mellan kl Vårdcentralen Öjebyn 2009/ AILU 2008/6481 LR i Norrbottens län Mål nr Dom Beslut att läkarsekreterarna vid Öjebyns vårdcentral kan utföra bildskärmsarbetsuppgifter på bildskärmar med en viss inställning

9 9(56) Sita Sverige AB Hagby J 2008/ AIST 2007/35020 A2008/662/ARM Beslut om förbud mot SITA Sverige AB att hämta hushållssopor vid vissa adresser High Coast Trading AB J 2008/ AIST 2007/48835, 2007/48365, 2007/48364, 2007/10003 A2008/1975/ARM Beslut om förbud med vite för High Coast Trading (Statoil), Vikingagatan Örnsköldsvik avseende ensamarbete nattetid (kl ) som inte sker via s.k. nattlucka Busslink i Sverige AB Örebro J 2008/ AIÖR 2007/47216 A2008/800/ARM Beslut om vitesföreläggande för Busslink i Sverige AB, trafikområde Örebro, avseende handlingsplaner och riskbedömningar för bl.a. förarnas arbetstider SJ AB/HK J 2008/ AIST 2007/51948 A2008/1842/ARM Beslut om föreläggande med vite mot SJ AB avseende bemanning av motorvagnståg beteckning X10, X12,X14, X30, X31 och X40 Plaståtervinning i Arvika AB J 2008/ AIÖR 2008/1052 Sodexho Arlanda J 2009/ AIST 2006/ /2017/ARM A2008/1227/ARM Beslut om förbud och vitesföreläggande mot Plaståtervinning i Arvika AB att utföra arbete i maskinlinjen Ibanex extrudern, upprullaren och tryckpressen Flexotec under vissa förhållanden Beslut att utfärda förbud mot Sodexho AB att bära säckar med tidningsavfall i trappor från flygplan vid Arlanda Flygplats

10 10(56) Willys lågpris J 2009/ AIST 2006/33776 A2008/1100/ARM Beslut om föreläggande med vite mot Willys AB avseende vissa brister vid manuell hantering av varor med vikt överstigande 3 kg vid Willys Weda Södertälje Stämp & Ställningar i AB J 2009/ AI GÖ 2007/43635 A2008/1513/ARM Beslut om förbud och vitesföreläggande mot Stämp & Ställningar i AB att leverera ställningar om inte vissa villkor är uppfyllda Johannes Brandstation/ s brandförsvar J 2009/ AIST 2008/355 A2008/1156/ARM eller föreläggande mot s Brandförsvar avseende riskbedömning vid förändring av bemanning vid Johannes Brandstation Häktet Huddinge J 2009/ AIST 2008/8121 A2008/1357/ARM Beslut att inte me3ddela förbud eller vitesföreläggande mot Kriminalvården om möjligheten att få ta del av ritningar som gäller ombyggnation på Häktet i Huddinge Kristianson Söder Retail AB, Kontor J 2009/ AIGÖ 2007/33898 A2008/1322/ARM Beslut om förbud mot Kristianson Söder Retail AB att utföra verksamhet om inte bensinstationerna Karl Johansgatan respektive Djurgårdsplatsen utrustas med slutet kassahanteringssystem

11 11(56) One Way Bygg AB, Västra Frölunda Botrygg Bygg Linköping AB 2009/ AIST 2008/ / AIST 2008/44292 LR i s län Mål nr LR i s län Mål nr Beslut Beslut Beslut om förbud mot One Way att bedriva/utföra alla former av montage- och byggnadsarbete på en höjd över två meter om inte vissa villkor är uppfyllda Beslut om förbud mot Botrygg att bedriva/utföra alla former av montage- och byggnadsarbete på en höjd över två meter om inte vissa villkor är uppfyllda Socialkontor/kommunledningskontor Hjo kommun Kommunal Skaraborg 2009/ AIGÖ 2008/34895 LR i Mål nr Dom eller föreläggande enl. 7 kap 7 arbetsmiljölagen mot Hjo kommun X-Dream AB, Handen AIST 2008/16081 Länsrätten i s län Mål nr Dom Beslut att avvisa överklagande av beslut om föreläggande om vissa åtgärder i nagelbar. Swebus AB och Västtrafik AB Göstas Truckuthyrning AB, Bygg 12:an, /SRS Personal AB, 2009/ ISG 2009/2547 RET 2008/ / AIGÖ 2008/48450 Länsrätten i Mål nr Länsrätten i s län Mål nr Länsrätten i Mål nr Dom gällande inhibition Dom Dom Beslut mot Swebus AB om förbud med vite avseende kontanthantering på bussar mellan kl och 4.00 i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet. Beslut att inte medge undantag från 17 i Arbetsmiljöverkets föreskrift 2006:6 om användning av lyftanordningar och lyftredskap. Beslut om avslag av ansökan om tillstånd för rivnign av asbest vid SRS Personal AB,

12 12(56) Veolia Transport Sverige AB, område Syd, Malmö Kommunal Skåne Trafik, Lund 2009/ ISM 2009/1271 Länsrätten i Skåne län Mål nr Dom mot Kommunal Skåne Trafik, Lund mot hantering av kontanter ombud på bussar i stadstrafik i Malmö. Gamla Uppsala Buss AB 2009/ AIST 2008/11407 A2008/918/ARM Beslut om förbud med vite mot Gamla Uppsala Buss AB rörande kontanthantering på bussar inom kollektivtrafiken i Uppsala län OK-Q8 AB, 2009/ AIGÖ 2007/49155 Länsrätten i Mål nr Dom Beslut om föreläggande med vite mot OK-Q8 AB, om komplettering i säkerhetsrapport med scenarier för allvarliga kemikalieolyckor för petroleumdepåer i Halmstad och Sundsvall Svensk Petroleum Förvaltning AB, 2009/ AIGÖ 2007/38301 Länsrätten i Mål nr Dom Beslut om föreläggande med vite mot Svensk Petroleum Förvaltning AB, om komplettering i säkerhetsrapport med scenarier för allvarliga kemikalieolyckor för bergrumsanläggning i Sundsvall Nya Västerorts El och Företagstjänst AB 2009/ AIST 2008/47141 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr Dom Beslut om föreläggande med vite mot Nya Västerorts El och Företagstjänst gällande transport av skrymmande gods i de invändiga personhissarna samt manuell hantering av rivningsmassor via trappor

13 13(56) KB Rökpipan 3 & 5, Bergkällan, Sollentuna AIST 2009/119 Länsrätten i Mål nr Dom Förbud att upplåta lokalerna vid arbetsstället till verksamhet för äldreboende om inte vissa angivna villkor är uppfyllda. Huvudskyddsombudet Matts Jangerstad, Storstockholms Brandförsvar s kommun 2009/17151 IMS 2009/ AIST 2008/39377 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr Länsrätten i s län Mål nr Dom Dom Beslut Målet avskrivet, överklagandet återkallat Beslut att inte meddela något förbud eller föreläggande enl. 7 kap 7 arbetsmiljölagen. Beslut om vite för s kommun att utforma transportvägar till och från Bandhagens skola så att tillbudsoch skaderisken för personal och elever minimeras Teaterförbundet, 2009/ IML 2009/195 Länsrätten i Östergötlands län Mål nr Dom eller föreläggande mot Valdemarsviksoperan gällande bl.a. systematiskt arbetsmiljöarbete Depona AB, Thaungs Bensin AB, Växjö 2009/ / INU 2008/12860 ISV 2009/1312 Länsrätten i Västerbottens län Mål nr Länsrätten i Kronobergs län Mål nr Jönköping Mål Dom Dom Dom Föreläggande vid vite mot Depona AB avseende utforming av belysning i lokaler för förvaring av gods, Sälggatan 1 i Vilhelmina. Förbud med vite att efter den 1 maj 2009 bedriva ensamarbete på bensinstation Vallviksvägen 2, Växjö mellan och 6.00 om inte vissa villkor är uppfyllda

14 14(56) Lunds kommun, Lunds renhållningsverk 2009/ ISM 2009/12221 Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr Länsrätten i Skåne län Mål nr Protokoll Dom mot Lunds kommun, Lunds renhållningsverk att hantera sopor från fastigheten Gerdagatan 6 i Lund Skåne Läns Landsting 2009/ ISM 2009/384 Länsrätten i Skåne län Mål nr Dom Beslut med vite för Skåne läns landsting, universitetssjukhuset MAS att placera patientsängar på annat sätt än så att det finns minst 0,8 m fritt utrymme längs med sängarnas långsidor Skåne Läns Landsting 2009/ ISM 2009/348 Länsrätten i Skåne län Mål nr Dom Beslut med vite för Skåne läns landsting, Helsingborgs lasarett att placera patientsängar på annat sätt än så att det finns minst 0,8 m fritt utrymme längs med sängarnas långsidor GIAT AB, Texas Long Horn, 2009/ IMS 2008/19701 Länsrätten i s län Mål nr Dom Förbud vid vite för angivna krav, bl.a. när det gäller varutransporter vid Texas Long Horn, Södertälje kommun 2009/ IMS 2008/38835 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr Dom Förbud vid vite att vidta åtgärder för arbetsmiljön för personliga assistenter vid social och arbetsmarknadskontoret, Gästgivaregatan 5, Södertälje

15 15(56) Borås Kommun Setra Trävaror AB, Piteå, Heby Sågverksd 2009/ / AIGÖ 2008/4478 Länsrätten i Mål nr Mål nr Mål nr Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr AIST 2008/6220 Länsrätten i s län Mål nr Dom Protokoll Meddelar prövningstillstånd Dom Protokoll Dom Förbud med vite att vidta vissa åtgärder gällande hög arbetsbelastning vid IFO barn och familj, Centrum kommundelskontor Förbud med vite at använda vissa maskiner/arbetsutrustning samt beträda vissa riskområden. Setra Trävaror AB, Piteå, Nyby Sågverk IMS 2007/50940 Mål nr Mål nr Dom Protokoll (ej prövningstillstånd) Förbud med vite at använda vissa maskiner/arbetsutrustning samt beträda vissa riskområden. Stiftelsen Drottning Victorias Örlogshem 2009/ IMS 2008/37469 Länsrätten i s län Mål nr Dom Förbud med vite att upplåta lokaler för restaurangverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda s Kommun 2009/ IMS 2008/37254 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr Dom Förbud med vite att upplåta lokaler vid arbetsställe Texas Long Horn, Humlegårdsgatan 1, till restaurangverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda

16 16(56) Älvsbyhus AB, Luleå 2009/ Överklagande INL 2009/15598 Länsrätten i Norrbottens län Mål nr Sundsvall Mål nr Dom Prövningstillstånd Dom Förbud att utföra byggnadsarbete inom Sverige där fallhöjden är två meter eller mer om inte vissa villkor är uppfyllda. Depona AB AIST 2008/28006 Mål nr Beslut Målet avskrivs åtgärder vid arbetsstället Mossvägen 20 Järna och Brännarevägen 13 Södertälje Södertälje kommun Peab Sverige AB 2009/ / IMS 2008/35165 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr ISG 2009/14414 Länsrätten i Mål nr Dom Dom åtgärder för arbetsmiljön för personliga assistenter vid arbetsstället Gästgivaregatan 5, Södertälje Förbud vid vite att utföra takarbete där nivåskillnaden är två meter eller mer om inte viss villkor är uppfyllda vid Margretetorpsvägen 84 i Förslöv Nyköpings kommun 2009/ IML 2009/12171 Länsrätten i Östergötlands län Mål nr Linköping Mål nr Dom Förbud vid vite för att vidta åtgärder för anställda inom hemtjänsten och personlig assistans.

17 17(56) Kriminalvården Region Nord, Härnösand AB Svenska Eken Corpus Juris Civilis, Munkforsplan Farsta Alfamation AB Ragn Sells, Sollentuna 2009/ / / / INF 2009/2814 Länsrätten i Dalarnas län Mål nr Falun AIST 2009/2615 Länsrätten i s län Mål nr AIST 2008/48128 Länsrätten i s län Mål nr IMÖ 2009/27377 Länsrätten i Örebro län Mål nr Karlstad Mål nr E Dom Dom Dom Dom Föreläggande att vidta åtgärder vid Frivården, Borlänge Vidta vissa åtgärder vid arbetsstället Munkforsplan 33, Farsta Vidta vissa åtgärder vid arbetsstället International IT College of Sweden, Hälsobrunnsgatan 6, Förbud hämta avfall från Bostads AB Mimers fastighet i korsningen Stora Gatan/Östra Ringvägen, Västerås om inte vissa villkor uppfylls Bromölla Ställningsmontage AB, Bromölla Teliasonera Skanova Access AB 2010/ / RET 2008/40940 Länsrätten i s län Mål nr INU 2009/27005 Länsrätten i Västerbottens län Mål nr Dom Dom Föreläggande att återkalla ställningar/ställningskomponent er av fabrikat UNIHAK som inte uppfyller villkor som anges i typkontrollintyg Vidta åtgärder vid arbetsställe Byggarbetsplats vid sidan av väg 829 mellan Anderstorp och Stackgrönnan

18 18(56) Huvudskyddsom-bud Ingela Hed Karlsson, Kommunal Dalarna sektion 4, Mora Huvudskyddsom-bud Irené Sorvali, SKTF 2010/ / INF 2009/24420 Länsrätten i Dalarnas län Mål nr ISG 2009/21478 Även ansökan om rättsprövning hos Regeringsrätten Mål nr Mål nr Dom Dom Protokoll Avslag på framställan enl. 6 kap 6a AML mot Närsjukvården Dalarna, Falu lasarett Avslag på framställan enl. 6 kap 6a AML mot Borås kommun om arbetsmiljön för långtidssjukskriven medarbetare Netto Marknad Sverige AB, Falkenberg Alustep System AB, 2009/ / / ISM 2009/19002 Länsrätten i Skåne län Mål nr Malmö Mål nr Mål nr RET 2008/41420 Länsrätten i s län Mål nr Dom Dom Beslut (inhibition) Vidta åtgärder betr. kontanthanteringssystem vid Netto, Värnhem, Malmö Föreläggande, i egenskap av den som överlåter en teknisk anordning, att återkalla ställningar/ställningskomponent er av fabr. UNIHAK som inte uppfyller vissa villkor Rodamco Solna Centrum AB IMS 2009/25927 Länsrätten i s län Mål nr Beslut Avskrives, överklagandet återkallat Förbud vid vite att upplåta lokaler vid Regnbågen förskola, Centrumslingan 43, Solna till förskoleverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda

19 19(56) Botrygg Bygg Linköping 2009/ IMS 2009/38067 Länsrätten i s län Mål nr Dom Förbud vid, Botrygg Bygg Linköping AB, kv Kojan, Hornsbergs strand,, vid vite att bedriva byggverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda Byggnads AB Abacus, Sundbyberg Västerås kommun 2009/ / IMS 2009/37290 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr IMÖ 2009/30414 Länsrätten i Örebro län Mål nr Dom Dom vissa åtgärder vid Kv Tvålflingan, Tellusborgsvägen 96, Hägersten Förbjud vid vite att hämta avfall från Bostads AB Mimers fastighet som är belägen i korsningen Stora Gatan/Östra Ringvägen, Västerås om inte vissa villkor är uppfyllda s stad ISG 2009/18688 Länsrätten i s län Mål nr Dom Överklagandet återkallat. Beslut att Inte meddela förbud eller föreläggande betr pkt 1 och 2 i begäran om ingripande enl. 7 kap 7 AML Föräldrakoopera-tivet Rosen, Umeå 2010/ INU 2008/38171 Länsrätten i Västerbottens län Mål nr vissa åtgärder vid arbetsstället Föräldrakooperativet Rosen, Hemmansvägen 11, Umeå Hsko Reza Forghani, Busslink Sundbyberg/Råsta Buss IMS 2009/41510 Mål nr Beslut Målet avskrivs Beslut av AV att inte meddela förbud eller föreläggande enl. 7 kap 7 AML mot Busslink i Sverige AB om bussförares rätt till egen pauslokal

20 20(56) Frösunda LSS AB, Solna 2010/ IMS 2010/726 Mål nr Dom Förbud vid vite att utföra arbete med våldbenägen boende på Kungen gruppbostad om inte vissa villkor är uppfyllda Haninge Kommun 2010/ IMS 2009/40987 Mål nr Dom (Yrkande om inhibition.) Dom Förbud vid vite om inte åtgärder vidtas avseende stolar och bord i förskolor s läns landting, Karolinska Universitetssjuk-huset Huddinge Jysk AB, Arlöv 2010/ IMS 2009/16006 Mål nr ISM 2008/36344 Malmö Mål nr Dom Dom Förbud vid vite att placera sängar med patienter om inte vissa villkor uppfylls vissa åtgärder i samtliga butiker i Sverige Systembolaget AB Stiftarna Independent Living i Sverige (STIL) 2010/ / IMS 2009/42551 Mål nr Mål nr IMS 2009/8565 Mål nr Mål nr Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr Dom Dom Dom Protokoll (ej prövningstillstånd) Protokoll (Ej prövningstillstånd) åtgärder vid Systembolaget, Söderhallarna, vissa åtgärder vid arbetsställen inom s-, Uppsala och Gotlands län

21 21(56) Busslink i Sverige AB Vingåkers kommun Bergs kommun 2010/ / / / IMS 2010/7056 Mål nr Mål nr IML 2009/32459 Linköping Mål nr INH 2010/7493 Härnösand Mål nr Dom Dom Dom Dom (fråga om inhibition) Förbud vid vite att framföra bussar på vissa delar av Ljusterö om inte vissa villkor är uppfyllda Föreläggande vid vite att genomföra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i Marmorbyns skola Förbud att inom verksamhetsområde vård och omsorg vid Verksamhetsavdelningen vidta verksamhetsförändringar och personalneddragningar som är planerade att genomföras 2010 innan angivna åtgärder vidtagits Bodens kommun s kommun 2010/ / INL 2009/22759 IMS 2009/11996 Sundsvall Mål nr Mål nr Dom Dom Dom Arbetsmiljöverket yrkar att Kammarrätten meddelar prövningstillstånd samt upphäver förvaltningsrätten i Luleås dom (Mål nr , rotel 3) från den 7 april 2010 och fastställer Arbetsmiljöverkets beslut från den 25 febr 2010 vissa åtgärder vid Axelsbergs servicehus, Hägersten Micasa Fastigheter i AB 2010/ IMS 2009/33074 Mål nr Dom Förbud vid vite att upplåta lokaler vid Axelsbergs servicehus till verksamhet för äldreboende om inte vissa villkor är uppfyllda

22 22(56) Industrrimontage i Jäderfors AB, Sandviken Vara kommun 2010/ / RET 2010/ Mål nr ISG 2010/16176 Mål nr Dom Dom Avslag på ansökan om förlängning av Arbetsmiljöverkets beslut i RET 2009/8779 om användning av arbetskorg för montage av impulsfläktar i vägtunnlar monterad på hjullastare Förbud vid vite att låta slöjdlärare vistas i träslöjdsal och angränsande utrymmen Reg sko Byggnads avd 12, Hans Stevander, ISG 2010/18124 Mål nr Dom mot att använda bygghiss GEDA 7P hos FC Mureri Teknikföretagens Service AB, 2010/ INH 2010/895 Härnösand Mål nr Dom Förbud att vid Norrmontage AB, Järpen bedriva produktionsverksamhet och kontorsverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda Stenvalls Trä AB, Sikfors 2010/ INL 2008/44833 Luleå Mål nr Dom Förbud vid vite att använda hyvelmaskin om den inte är utrustad med yttre avskärmningsskydd med förreglering Galjaden Fastigheter AB, IMS 2009/40033 Yrkande att det överklagade beslutet upphävs då Galjaden Fastigheter inte upplåter lokaler till RHS- Dom Förbud vid vite att upplåta lektionssal N 28 och båda datasalarna på RHS-gymnasiet i Norrtälje till undervisningsverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda

Regeringskansliets (RK) alt. Länsrättens (LR) Överklagat beslut Diarienummer. Diarienummer RK A2007/5076/ARM RK A2007/5162/ARM RK A2007/6340/ARM

Regeringskansliets (RK) alt. Länsrättens (LR) Överklagat beslut Diarienummer. Diarienummer RK A2007/5076/ARM RK A2007/5162/ARM RK A2007/6340/ARM 1(68) Arbetsgivare Arbetsmiljöverkets Diarienummer Arbetsmiljöverkets yttrande Överklagat beslut Diarienummer Regeringskansliets () alt. Länsrättens (LR) Diarienummer /LR dom Sakfrågan (föreläggande/förbud/beslut

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Överklagade beslut 1(96)

Överklagade beslut 1(96) Överklagade beslut 1(96) Arbetsgivare Arbetsmiljöverkets Diarienummer Arbetsmiljöverkets yttrande Överklagat beslut Diarienumm er Regeringskansl iets (RK) alt. Länsrättens (LR) Diarienummer Regeringsbeslut

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar 2014 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. SAMMANSTÄLLNING 2015-02-26 Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Förklaringar till begrepp mm finns i en ordlista

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING

ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING 1 1. Aktiebolag Arbetsmiljölagen Vidta åtgärder för att (snickerifabrik). 2. Aktiebolag Arbetsmiljölagen Vidta vissa åtgärder bl.a. montera och använda utsugskåpor på

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

för förklaring se sidan 2

för förklaring se sidan 2 teleskopbomliftar DIESELdrivna 15,2 13,7 12,1 10,6 9,1 7,6 6,1 4,5 3,0 1,5-1,5-1,52m 1,5 3,0 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2m Genie S45RTJ 7361742 15,7 13,7 11,20 0,91x2,44 227 8,50 2,30 2,50 6709 Skumfyllda

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING

ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING 1 1. Kommun Utdömande av vite Åtgärder när det gäller att och brister i arbetsmiljön. 2. Kommun Utdömande av vite Rutiner för att regelbundet 3. Kommun Utdömande av vite

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Beviljat antal mobiliteter Kommun Län

Beviljat antal mobiliteter Kommun Län 1120 2013 Polhemskolan Partner 24 Lund Skåne län 20000 1194 2013 Strömbackaskolan Partner 24 Piteå Norrbottens län 20000 1312 2013 Västra Stenhagenskolan Partner 24 Uppsala Uppsala län 20000 1121 2013

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Blekinge Karlskrona Taxi Kurir * 1 år 5 år Endast bälteskudde. 0 kr Blekinge Karlskrona Taxi Kurir * 1 år 3 år Blekinge Karlskrona Karlskrona Taxi

Blekinge Karlskrona Taxi Kurir * 1 år 5 år Endast bälteskudde. 0 kr Blekinge Karlskrona Taxi Kurir * 1 år 3 år Blekinge Karlskrona Karlskrona Taxi NTF-förbund Kommun företag Bilskydd finns, resan genomförs Bilskydd saknas, resan genomförs inte Barn 1 Bilskydd Montering Barn 2 Bilskydd Montering Kommentar Blekinge Karlskrona Kurir * 1 år 5 år Endast.

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer