Regeringskansliets (RK) alt. Länsrättens (LR) Överklagat beslut Diarienummer. Diarienummer RK A2007/5076/ARM RK A2007/5162/ARM RK A2007/6340/ARM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringskansliets (RK) alt. Länsrättens (LR) Överklagat beslut Diarienummer. Diarienummer RK A2007/5076/ARM RK A2007/5162/ARM RK A2007/6340/ARM"

Transkript

1 1(56) Arbetsgivare Arbetsmiljöverkets Diarienummer Arbetsmiljöverkets yttrande Överklagat beslut Diarienummer Regeringskansliets () alt. Länsrättens (LR) Diarienummer /LR dom Sakfrågan (föreläggande/förbud/beslut att ej ingripa) DHL Express (Sweden AB), Karlstad J 2007/ AI ÖR 2005/54806 Holfors Invest AB J 2007/ CTM 2007/22315 Mica Omsorg AB J 2007/ AI ST 2007/36774 A2007/5076/ARM A2007/5162/ARM A2007/6340/ARM Regeringsrätten Mål nr Beslut att utfärda vitesföreläggande avseende det termiska klimatet i företagets terminal i Karlstad Beslut om avslag rörande undantag från Användning av lyftanordningar och lyftredskap eller föreläggande mot Mica Omsorg AB avseende brister i arbetsmiljön Banverket J 2008/ AI UM 2006/45974 A2007/1/ARM Beslut att utfärda förbud mot Banverket i egenskap av fastighetsägare TG:s Schakt i Långsjöby AB, Lycksele Apoteket Kundcentrum, Uppsala J 2008/ AI UM 2006/15764 J 2008/ AI ST 2007/43633 A2007/528/ARM A2007/6836/ARM Beslut mot TG:s Schakt i Långsjöby AB, Lycksele att utfärda ett föreläggande enligt 7 kap 7 AML Beslut att avvisa framställan om omprövning av beslut på grund av felaktigt lämnade uppgifter från arbetsgivaren om förekomsten av skyddskommitté på Apotekets kundcentrum i Uppsala

2 2(56) Henåns skola/förskoleklass Hemtjänst Bro/Dagcentral J 2008/ AI GÖ 2007/3582 J 2008/ AI ST 2007/27327 A2007/6835/ARM 2007/6421/ARM Avskrivet p.g.a. återkallat överklagande Beslut om föreläggande med vite mot Orust kommun (Henåns skola) rörande fukt- och mögelrelaterade problem Beslut om föreläggande med vite mot Upplands-Bro kommun Socialtjänsten om förbättringar av ventilationssystem samt utformning av arbetslokaler RJ:s Bensin, Finspång J 2008/ AI LI 2007/1158 A2007/1930/ARM Beslut om vitesförbud rörande ensamarbete Bromölla ställningsmontage aktiebolag, Bromölla J 2008/ AI GÖ 2006/50137 A2007/3025/ARM Beslut om förbud att tillhandahålla ställningar utan dimensionsioneringshandlingar Lingmerths Buss AB, J 2008/ AI LI 2006/13943 A2007/326/ARM Beslut om att avslå regionalt skyddsombuds stopp vid Lingmerths Buss AB Bjölby avseende kontanthantering på bussar Connex Sverige AB, Linköping J 2008/ AI LI 2006/17171 A2007/327/ARM Beslut om skyddsombudsstopp rörande kontanthantering inom kollektivtrafiken i Östergötland Ljugarns Snickerifabrik AB J 2008/ AI ST 2004/53314 A2007/2127/ARM Beslut om omprövning av föreläggande mot Ljugarns Snickerifabrik AB gällande förekomst av lyfthjälpmedel

3 3(56) Smedjebackens kommun, Vad skola J 2008/ AI FA 2008/22671 A2008/1763/ARM Beslut mot Smedjebackens kommun om omprövning av beslut om åtgärder i köket i Vads skola Varbergs kommun centralförvaltningen Stadshus A J 2008/ AI GÖ 2007/43650 A 2007//120/ARM Beslut om avskrivning av ärende mot Varbergs kommun gällande förekomsten av policy/rutin mot kränkande särbehandling Socialförvaltningen Uppsala kommun J 2008/ AIST 2006/22107 A2007/5078/ARM Beslut om föreläggande mot Uppsala kommun om vissa brister i arbetsmiljön på alkoholenheten och narkotikaenheten Socialförvaltningen Uppsala kommun J 2008/ AIST 2006/18759 A2007/5079/ARM Beslut om föreläggande mot Uppsala kommun om vissa brister i arbetsmiljön på alkoholenheten och narkotikaenheten Äldreboendet Dackegården, Mjölby kommun J 2008/ AI LI 2004/52522 A2007/4981/ARM Förbud för Mjölby kommun att utföra vårdarbete vid äldreboendet Dackegården om inte vissa villkor är uppfyllda Slomarps äldreboende, Mjölby kommun J 2008/ AI LI 2005/2951 A2007/4931/ARM Förbud för Mjölby kommun att bedriva vårdarbete vid Slomarps äldreboende om inte vissa villkor är uppfyllda

4 4(56) Servicehus Änggården, Mjölby kommun J 2008/ AI LI 2004/37319 A2007/4962/ARM Förbud för Mjölby kommun att utföra vårdarbete vid äldreboendet Änggården om inte vissa villkor är uppfyllda Folkungagården, Mjölby kommun J 2008/ AILI 2004/38994 A2007/4957/ARM Förbud för Mjölby kommun att bedriva vårdarbete vid äldreboendet Folkungagården om inte vissa villkor är uppfyllda Techtronic Industries Sweden AB Gruppboende Eddavägen, Eskilstuna kommun 2012/ J 2008/ RE 2007/52341 AILI 2007/5840 Mål nr Mål nr Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr LR i Östergötlands län Mål nr Dom Dom Beslut Dom Överklagande Kammarrätten Prövningstillstånd Dom Beslut att återkalla cirkelsågen Milwaukee CS 55 Beslut om vitesföreläggande avseende personal som ofrivilligt utsätts för tobaksrök Gefle Forest AB J 2008/ AIUM 2008/34312 LR i Västerbottens län Mål nr Dom Beslut om förbud mot Gefle Forest AB att utföra röjningsarbete med röjsåg efter kraftledning L 4 S 2 Båtfors- Finnfors om inte visst villkor uppfylls samt fråga om inhibition

5 5(56) Nyströms Plåt & Smide AB Botrygg Bygg Linköping AB J 2008/ AIST 2008/27401 J 2008/ AIST 2008/33942 LR i s län Mål nr LR i s län Mål nr Dom Dom Regeringsrätten mot Nyströms Plåt och Smide AB Ekerö efter skyddsombudsstopp gällande takarbete utan fast fallskyddsutrustning Beslut mot Botrygg Bygg AB om förbud att utföra kranarbete med en viss kran inom arbetsområden där risk för kollision med annan kran föreligger Busslink Sundbyberg/Råsta Buss Sollentuna kommun Nytorps sjukhem J 2008/ AIST 2008/29523 J 2008/ AIST 2007/52131 LR i s län Mål nr Mål nr Regeringsrätten Mål nr LR i s län Mål nr Dom Protokoll Protokoll Dom eller föreläggande mot Busslink Sverige AB avseende schemaläggning m.m. för bussförare i Råsta Beslut att förelägga kommunen att vidta vissa åtgärder gällande toalettutrymmen vid sjukhemmet Vägverket region och Trafikkontoret s stad AIST 2008/18923 AIST 2008/27825 Undantag från kravet på dagsljus m.m.. Vid arbete i bergrum Relacom AB AIGÖ 2008/22904 Länsrätten i Mål nr E Dom Ingripande enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen, brist på bränslevärmare i bilar för servicetekniker Busslink Sveriges AB, J 2008/ AIST 2008/9630 LR i s län Mål nr Dom Beslut att förbjuda Busslink Sverige AB att från och med den 6 april 2009 med buss inom

6 6(56) 2010/ Mål nr Dom kollektivtrafiken trafikera vissa vägsträckor om inte vissa villkor är uppfyllda när det gäller bussförarnas risk för skador p.g.a. vibrationsskador från väggupp m.m. Klövsjö-Rätan Trafik AB, Swebus AB Mälarcaféer KB, J 2008/ AI ST48835, 48365, 48364, 2008/10003 AIST 2008/28561 A2008/832/ARM Länsrätten i s län Mål nr Dom Beslut om förbud med vite för Klövsjö-Rätan Trafik AB, Swebus AB samt Upplands lokaltrafik avseende kontanthantering på bolagens samtliga bussar inom kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet Beslut att förbjuda att arbetstagare, som arbetar mer än tillfälligtvis, arbetar i arbetslokaler som inte har tillgång till dagsljus s Filmskola, AIST 2007/46537 Länsrätten i s län Mål nr Dom Föreläggande att vidta åtgärder gällande ventilationssystemen i skolans lokaler så att luftkvaliteten i vistelsezonen blir tillfredsställande SRV Återvinning AB, Huddinge Södertälje kommun, Södertälje 2009/ AIST 2008/26059 AIST 2008/28888 Länsrätten i s län Mål nr LR i s län Mål nr Mål nr Dom Dom Förbud att hämta sopor från fastigheter på Storängsvägen om inte vissa i beslutet angivna villkor var uppfyllda Beslut om föreläggande med vite mot Södertälje kommun gällande våld eller hotsituationer mot personal på Ungdoms- och Familjeenheten i Hovsjö

7 7(56) Sundquist Metall AB Örebro J 2007/ AIÖR 2006/7562 A2007/3805/ARM Beslut i fråga om åtgärder avseende buller, riskbedömning av en anläggning för gashantering samt betr. systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten Polishuset Norra Agnegatan J 2008/ AIST 2007/1462 A2007/3425/ARM Beslut mot Polismyndigheten i Stockhoms län att inte pröva frågan om åtgärd mot bristen på fortlöpande information under polisutbildning Lidl Sverige KB/HK Solna J 2008/ AIMA 2007/11192 A2008/740/ARM Beslut om föreläggande med vite mot LIDL avseende belastningsergonomiska risker vid varuhantering i LIDL:s samtliga butiker i Sverige Gotlands kommun, Östersol, Ljugarn J 2008/ AIST 2007/14106T A2008/537/ARM Beslut om förbud och vitesföreläggande mot Gotlands kommun avseende arbetsutrymmen på toaletterna vid äldreboendet Östersol Strengbergs Däck, Södertälje J 2008/ AIST 2006/38251 A2008/351/ARM Beslut Avskrivet p.g.a. återkallat överklagande Beslut om föreläggande med vite mot Strengbergs Däck att åtgärda fläktstyrd till- och frånluftsventilation i arbetslokalerna för däckservice

8 8(56) Thairestaurangen i Knivsta HB AIST 2008/12571 Länsrätten i s län Mål nr Dom Beslut om förbud med vite för manuella transporter av varor i spiraltrappa vid Thairestaurangen i Knivsta om inte vissa villkor är uppfyllda Bengt Fahlin, s Filmskola J 2009/ AIST 2008/29755 LR i s län Mål nr Dom Beslut om förbud med vite att upplåta lokaler till skolverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda Köpings Brandservice, Köping J 2008/ CTP 2008/4630 A2008/465/ARM Avslag av dispensansökan gällande ändring av besiktningsintervall för driftprov från 1 år till 4 år för kolsyretank Folktandvård Roma J 2008/ AIST 2007/29081 A 2008/779/ARM Beslut om vite för Gotlands kommun, Folktandvården Roma avseende ventilation och lufttemperatur i behandlings- och väntrum Preem bensinstation, Malmö J 2008/ AIMA 2007/6008 A 2008/793/ARM Beslut om förbud med vite för Preem Bensinstation, Thomsons väg i Malmö att bedriva ensamarbete alla dagar mellan kl Vårdcentralen Öjebyn 2009/ AILU 2008/6481 LR i Norrbottens län Mål nr Dom Beslut att läkarsekreterarna vid Öjebyns vårdcentral kan utföra bildskärmsarbetsuppgifter på bildskärmar med en viss inställning

9 9(56) Sita Sverige AB Hagby J 2008/ AIST 2007/35020 A2008/662/ARM Beslut om förbud mot SITA Sverige AB att hämta hushållssopor vid vissa adresser High Coast Trading AB J 2008/ AIST 2007/48835, 2007/48365, 2007/48364, 2007/10003 A2008/1975/ARM Beslut om förbud med vite för High Coast Trading (Statoil), Vikingagatan Örnsköldsvik avseende ensamarbete nattetid (kl ) som inte sker via s.k. nattlucka Busslink i Sverige AB Örebro J 2008/ AIÖR 2007/47216 A2008/800/ARM Beslut om vitesföreläggande för Busslink i Sverige AB, trafikområde Örebro, avseende handlingsplaner och riskbedömningar för bl.a. förarnas arbetstider SJ AB/HK J 2008/ AIST 2007/51948 A2008/1842/ARM Beslut om föreläggande med vite mot SJ AB avseende bemanning av motorvagnståg beteckning X10, X12,X14, X30, X31 och X40 Plaståtervinning i Arvika AB J 2008/ AIÖR 2008/1052 Sodexho Arlanda J 2009/ AIST 2006/ /2017/ARM A2008/1227/ARM Beslut om förbud och vitesföreläggande mot Plaståtervinning i Arvika AB att utföra arbete i maskinlinjen Ibanex extrudern, upprullaren och tryckpressen Flexotec under vissa förhållanden Beslut att utfärda förbud mot Sodexho AB att bära säckar med tidningsavfall i trappor från flygplan vid Arlanda Flygplats

10 10(56) Willys lågpris J 2009/ AIST 2006/33776 A2008/1100/ARM Beslut om föreläggande med vite mot Willys AB avseende vissa brister vid manuell hantering av varor med vikt överstigande 3 kg vid Willys Weda Södertälje Stämp & Ställningar i AB J 2009/ AI GÖ 2007/43635 A2008/1513/ARM Beslut om förbud och vitesföreläggande mot Stämp & Ställningar i AB att leverera ställningar om inte vissa villkor är uppfyllda Johannes Brandstation/ s brandförsvar J 2009/ AIST 2008/355 A2008/1156/ARM eller föreläggande mot s Brandförsvar avseende riskbedömning vid förändring av bemanning vid Johannes Brandstation Häktet Huddinge J 2009/ AIST 2008/8121 A2008/1357/ARM Beslut att inte me3ddela förbud eller vitesföreläggande mot Kriminalvården om möjligheten att få ta del av ritningar som gäller ombyggnation på Häktet i Huddinge Kristianson Söder Retail AB, Kontor J 2009/ AIGÖ 2007/33898 A2008/1322/ARM Beslut om förbud mot Kristianson Söder Retail AB att utföra verksamhet om inte bensinstationerna Karl Johansgatan respektive Djurgårdsplatsen utrustas med slutet kassahanteringssystem

11 11(56) One Way Bygg AB, Västra Frölunda Botrygg Bygg Linköping AB 2009/ AIST 2008/ / AIST 2008/44292 LR i s län Mål nr LR i s län Mål nr Beslut Beslut Beslut om förbud mot One Way att bedriva/utföra alla former av montage- och byggnadsarbete på en höjd över två meter om inte vissa villkor är uppfyllda Beslut om förbud mot Botrygg att bedriva/utföra alla former av montage- och byggnadsarbete på en höjd över två meter om inte vissa villkor är uppfyllda Socialkontor/kommunledningskontor Hjo kommun Kommunal Skaraborg 2009/ AIGÖ 2008/34895 LR i Mål nr Dom eller föreläggande enl. 7 kap 7 arbetsmiljölagen mot Hjo kommun X-Dream AB, Handen AIST 2008/16081 Länsrätten i s län Mål nr Dom Beslut att avvisa överklagande av beslut om föreläggande om vissa åtgärder i nagelbar. Swebus AB och Västtrafik AB Göstas Truckuthyrning AB, Bygg 12:an, /SRS Personal AB, 2009/ ISG 2009/2547 RET 2008/ / AIGÖ 2008/48450 Länsrätten i Mål nr Länsrätten i s län Mål nr Länsrätten i Mål nr Dom gällande inhibition Dom Dom Beslut mot Swebus AB om förbud med vite avseende kontanthantering på bussar mellan kl och 4.00 i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet. Beslut att inte medge undantag från 17 i Arbetsmiljöverkets föreskrift 2006:6 om användning av lyftanordningar och lyftredskap. Beslut om avslag av ansökan om tillstånd för rivnign av asbest vid SRS Personal AB,

12 12(56) Veolia Transport Sverige AB, område Syd, Malmö Kommunal Skåne Trafik, Lund 2009/ ISM 2009/1271 Länsrätten i Skåne län Mål nr Dom mot Kommunal Skåne Trafik, Lund mot hantering av kontanter ombud på bussar i stadstrafik i Malmö. Gamla Uppsala Buss AB 2009/ AIST 2008/11407 A2008/918/ARM Beslut om förbud med vite mot Gamla Uppsala Buss AB rörande kontanthantering på bussar inom kollektivtrafiken i Uppsala län OK-Q8 AB, 2009/ AIGÖ 2007/49155 Länsrätten i Mål nr Dom Beslut om föreläggande med vite mot OK-Q8 AB, om komplettering i säkerhetsrapport med scenarier för allvarliga kemikalieolyckor för petroleumdepåer i Halmstad och Sundsvall Svensk Petroleum Förvaltning AB, 2009/ AIGÖ 2007/38301 Länsrätten i Mål nr Dom Beslut om föreläggande med vite mot Svensk Petroleum Förvaltning AB, om komplettering i säkerhetsrapport med scenarier för allvarliga kemikalieolyckor för bergrumsanläggning i Sundsvall Nya Västerorts El och Företagstjänst AB 2009/ AIST 2008/47141 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr Dom Beslut om föreläggande med vite mot Nya Västerorts El och Företagstjänst gällande transport av skrymmande gods i de invändiga personhissarna samt manuell hantering av rivningsmassor via trappor

13 13(56) KB Rökpipan 3 & 5, Bergkällan, Sollentuna AIST 2009/119 Länsrätten i Mål nr Dom Förbud att upplåta lokalerna vid arbetsstället till verksamhet för äldreboende om inte vissa angivna villkor är uppfyllda. Huvudskyddsombudet Matts Jangerstad, Storstockholms Brandförsvar s kommun 2009/17151 IMS 2009/ AIST 2008/39377 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr Länsrätten i s län Mål nr Dom Dom Beslut Målet avskrivet, överklagandet återkallat Beslut att inte meddela något förbud eller föreläggande enl. 7 kap 7 arbetsmiljölagen. Beslut om vite för s kommun att utforma transportvägar till och från Bandhagens skola så att tillbudsoch skaderisken för personal och elever minimeras Teaterförbundet, 2009/ IML 2009/195 Länsrätten i Östergötlands län Mål nr Dom eller föreläggande mot Valdemarsviksoperan gällande bl.a. systematiskt arbetsmiljöarbete Depona AB, Thaungs Bensin AB, Växjö 2009/ / INU 2008/12860 ISV 2009/1312 Länsrätten i Västerbottens län Mål nr Länsrätten i Kronobergs län Mål nr Jönköping Mål Dom Dom Dom Föreläggande vid vite mot Depona AB avseende utforming av belysning i lokaler för förvaring av gods, Sälggatan 1 i Vilhelmina. Förbud med vite att efter den 1 maj 2009 bedriva ensamarbete på bensinstation Vallviksvägen 2, Växjö mellan och 6.00 om inte vissa villkor är uppfyllda

14 14(56) Lunds kommun, Lunds renhållningsverk 2009/ ISM 2009/12221 Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr Länsrätten i Skåne län Mål nr Protokoll Dom mot Lunds kommun, Lunds renhållningsverk att hantera sopor från fastigheten Gerdagatan 6 i Lund Skåne Läns Landsting 2009/ ISM 2009/384 Länsrätten i Skåne län Mål nr Dom Beslut med vite för Skåne läns landsting, universitetssjukhuset MAS att placera patientsängar på annat sätt än så att det finns minst 0,8 m fritt utrymme längs med sängarnas långsidor Skåne Läns Landsting 2009/ ISM 2009/348 Länsrätten i Skåne län Mål nr Dom Beslut med vite för Skåne läns landsting, Helsingborgs lasarett att placera patientsängar på annat sätt än så att det finns minst 0,8 m fritt utrymme längs med sängarnas långsidor GIAT AB, Texas Long Horn, 2009/ IMS 2008/19701 Länsrätten i s län Mål nr Dom Förbud vid vite för angivna krav, bl.a. när det gäller varutransporter vid Texas Long Horn, Södertälje kommun 2009/ IMS 2008/38835 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr Dom Förbud vid vite att vidta åtgärder för arbetsmiljön för personliga assistenter vid social och arbetsmarknadskontoret, Gästgivaregatan 5, Södertälje

15 15(56) Borås Kommun Setra Trävaror AB, Piteå, Heby Sågverksd 2009/ / AIGÖ 2008/4478 Länsrätten i Mål nr Mål nr Mål nr Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr AIST 2008/6220 Länsrätten i s län Mål nr Dom Protokoll Meddelar prövningstillstånd Dom Protokoll Dom Förbud med vite att vidta vissa åtgärder gällande hög arbetsbelastning vid IFO barn och familj, Centrum kommundelskontor Förbud med vite at använda vissa maskiner/arbetsutrustning samt beträda vissa riskområden. Setra Trävaror AB, Piteå, Nyby Sågverk IMS 2007/50940 Mål nr Mål nr Dom Protokoll (ej prövningstillstånd) Förbud med vite at använda vissa maskiner/arbetsutrustning samt beträda vissa riskområden. Stiftelsen Drottning Victorias Örlogshem 2009/ IMS 2008/37469 Länsrätten i s län Mål nr Dom Förbud med vite att upplåta lokaler för restaurangverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda s Kommun 2009/ IMS 2008/37254 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr Dom Förbud med vite att upplåta lokaler vid arbetsställe Texas Long Horn, Humlegårdsgatan 1, till restaurangverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda

16 16(56) Älvsbyhus AB, Luleå 2009/ Överklagande INL 2009/15598 Länsrätten i Norrbottens län Mål nr Sundsvall Mål nr Dom Prövningstillstånd Dom Förbud att utföra byggnadsarbete inom Sverige där fallhöjden är två meter eller mer om inte vissa villkor är uppfyllda. Depona AB AIST 2008/28006 Mål nr Beslut Målet avskrivs åtgärder vid arbetsstället Mossvägen 20 Järna och Brännarevägen 13 Södertälje Södertälje kommun Peab Sverige AB 2009/ / IMS 2008/35165 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr ISG 2009/14414 Länsrätten i Mål nr Dom Dom åtgärder för arbetsmiljön för personliga assistenter vid arbetsstället Gästgivaregatan 5, Södertälje Förbud vid vite att utföra takarbete där nivåskillnaden är två meter eller mer om inte viss villkor är uppfyllda vid Margretetorpsvägen 84 i Förslöv Nyköpings kommun 2009/ IML 2009/12171 Länsrätten i Östergötlands län Mål nr Linköping Mål nr Dom Förbud vid vite för att vidta åtgärder för anställda inom hemtjänsten och personlig assistans.

17 17(56) Kriminalvården Region Nord, Härnösand AB Svenska Eken Corpus Juris Civilis, Munkforsplan Farsta Alfamation AB Ragn Sells, Sollentuna 2009/ / / / INF 2009/2814 Länsrätten i Dalarnas län Mål nr Falun AIST 2009/2615 Länsrätten i s län Mål nr AIST 2008/48128 Länsrätten i s län Mål nr IMÖ 2009/27377 Länsrätten i Örebro län Mål nr Karlstad Mål nr E Dom Dom Dom Dom Föreläggande att vidta åtgärder vid Frivården, Borlänge Vidta vissa åtgärder vid arbetsstället Munkforsplan 33, Farsta Vidta vissa åtgärder vid arbetsstället International IT College of Sweden, Hälsobrunnsgatan 6, Förbud hämta avfall från Bostads AB Mimers fastighet i korsningen Stora Gatan/Östra Ringvägen, Västerås om inte vissa villkor uppfylls Bromölla Ställningsmontage AB, Bromölla Teliasonera Skanova Access AB 2010/ / RET 2008/40940 Länsrätten i s län Mål nr INU 2009/27005 Länsrätten i Västerbottens län Mål nr Dom Dom Föreläggande att återkalla ställningar/ställningskomponent er av fabrikat UNIHAK som inte uppfyller villkor som anges i typkontrollintyg Vidta åtgärder vid arbetsställe Byggarbetsplats vid sidan av väg 829 mellan Anderstorp och Stackgrönnan

18 18(56) Huvudskyddsom-bud Ingela Hed Karlsson, Kommunal Dalarna sektion 4, Mora Huvudskyddsom-bud Irené Sorvali, SKTF 2010/ / INF 2009/24420 Länsrätten i Dalarnas län Mål nr ISG 2009/21478 Även ansökan om rättsprövning hos Regeringsrätten Mål nr Mål nr Dom Dom Protokoll Avslag på framställan enl. 6 kap 6a AML mot Närsjukvården Dalarna, Falu lasarett Avslag på framställan enl. 6 kap 6a AML mot Borås kommun om arbetsmiljön för långtidssjukskriven medarbetare Netto Marknad Sverige AB, Falkenberg Alustep System AB, 2009/ / / ISM 2009/19002 Länsrätten i Skåne län Mål nr Malmö Mål nr Mål nr RET 2008/41420 Länsrätten i s län Mål nr Dom Dom Beslut (inhibition) Vidta åtgärder betr. kontanthanteringssystem vid Netto, Värnhem, Malmö Föreläggande, i egenskap av den som överlåter en teknisk anordning, att återkalla ställningar/ställningskomponent er av fabr. UNIHAK som inte uppfyller vissa villkor Rodamco Solna Centrum AB IMS 2009/25927 Länsrätten i s län Mål nr Beslut Avskrives, överklagandet återkallat Förbud vid vite att upplåta lokaler vid Regnbågen förskola, Centrumslingan 43, Solna till förskoleverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda

19 19(56) Botrygg Bygg Linköping 2009/ IMS 2009/38067 Länsrätten i s län Mål nr Dom Förbud vid, Botrygg Bygg Linköping AB, kv Kojan, Hornsbergs strand,, vid vite att bedriva byggverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda Byggnads AB Abacus, Sundbyberg Västerås kommun 2009/ / IMS 2009/37290 Länsrätten i s län Mål nr Mål nr IMÖ 2009/30414 Länsrätten i Örebro län Mål nr Dom Dom vissa åtgärder vid Kv Tvålflingan, Tellusborgsvägen 96, Hägersten Förbjud vid vite att hämta avfall från Bostads AB Mimers fastighet som är belägen i korsningen Stora Gatan/Östra Ringvägen, Västerås om inte vissa villkor är uppfyllda s stad ISG 2009/18688 Länsrätten i s län Mål nr Dom Överklagandet återkallat. Beslut att Inte meddela förbud eller föreläggande betr pkt 1 och 2 i begäran om ingripande enl. 7 kap 7 AML Föräldrakoopera-tivet Rosen, Umeå 2010/ INU 2008/38171 Länsrätten i Västerbottens län Mål nr vissa åtgärder vid arbetsstället Föräldrakooperativet Rosen, Hemmansvägen 11, Umeå Hsko Reza Forghani, Busslink Sundbyberg/Råsta Buss IMS 2009/41510 Mål nr Beslut Målet avskrivs Beslut av AV att inte meddela förbud eller föreläggande enl. 7 kap 7 AML mot Busslink i Sverige AB om bussförares rätt till egen pauslokal

20 20(56) Frösunda LSS AB, Solna 2010/ IMS 2010/726 Mål nr Dom Förbud vid vite att utföra arbete med våldbenägen boende på Kungen gruppbostad om inte vissa villkor är uppfyllda Haninge Kommun 2010/ IMS 2009/40987 Mål nr Dom (Yrkande om inhibition.) Dom Förbud vid vite om inte åtgärder vidtas avseende stolar och bord i förskolor s läns landting, Karolinska Universitetssjuk-huset Huddinge Jysk AB, Arlöv 2010/ IMS 2009/16006 Mål nr ISM 2008/36344 Malmö Mål nr Dom Dom Förbud vid vite att placera sängar med patienter om inte vissa villkor uppfylls vissa åtgärder i samtliga butiker i Sverige Systembolaget AB Stiftarna Independent Living i Sverige (STIL) 2010/ / IMS 2009/42551 Mål nr Mål nr IMS 2009/8565 Mål nr Mål nr Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr Dom Dom Dom Protokoll (ej prövningstillstånd) Protokoll (Ej prövningstillstånd) åtgärder vid Systembolaget, Söderhallarna, vissa åtgärder vid arbetsställen inom s-, Uppsala och Gotlands län

21 21(56) Busslink i Sverige AB Vingåkers kommun Bergs kommun 2010/ / / / IMS 2010/7056 Mål nr Mål nr IML 2009/32459 Linköping Mål nr INH 2010/7493 Härnösand Mål nr Dom Dom Dom Dom (fråga om inhibition) Förbud vid vite att framföra bussar på vissa delar av Ljusterö om inte vissa villkor är uppfyllda Föreläggande vid vite att genomföra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i Marmorbyns skola Förbud att inom verksamhetsområde vård och omsorg vid Verksamhetsavdelningen vidta verksamhetsförändringar och personalneddragningar som är planerade att genomföras 2010 innan angivna åtgärder vidtagits Bodens kommun s kommun 2010/ / INL 2009/22759 IMS 2009/11996 Sundsvall Mål nr Mål nr Dom Dom Dom Arbetsmiljöverket yrkar att Kammarrätten meddelar prövningstillstånd samt upphäver förvaltningsrätten i Luleås dom (Mål nr , rotel 3) från den 7 april 2010 och fastställer Arbetsmiljöverkets beslut från den 25 febr 2010 vissa åtgärder vid Axelsbergs servicehus, Hägersten Micasa Fastigheter i AB 2010/ IMS 2009/33074 Mål nr Dom Förbud vid vite att upplåta lokaler vid Axelsbergs servicehus till verksamhet för äldreboende om inte vissa villkor är uppfyllda

22 22(56) Industrrimontage i Jäderfors AB, Sandviken Vara kommun 2010/ / RET 2010/ Mål nr ISG 2010/16176 Mål nr Dom Dom Avslag på ansökan om förlängning av Arbetsmiljöverkets beslut i RET 2009/8779 om användning av arbetskorg för montage av impulsfläktar i vägtunnlar monterad på hjullastare Förbud vid vite att låta slöjdlärare vistas i träslöjdsal och angränsande utrymmen Reg sko Byggnads avd 12, Hans Stevander, ISG 2010/18124 Mål nr Dom mot att använda bygghiss GEDA 7P hos FC Mureri Teknikföretagens Service AB, 2010/ INH 2010/895 Härnösand Mål nr Dom Förbud att vid Norrmontage AB, Järpen bedriva produktionsverksamhet och kontorsverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda Stenvalls Trä AB, Sikfors 2010/ INL 2008/44833 Luleå Mål nr Dom Förbud vid vite att använda hyvelmaskin om den inte är utrustad med yttre avskärmningsskydd med förreglering Galjaden Fastigheter AB, IMS 2009/40033 Yrkande att det överklagade beslutet upphävs då Galjaden Fastigheter inte upplåter lokaler till RHS- Dom Förbud vid vite att upplåta lektionssal N 28 och båda datasalarna på RHS-gymnasiet i Norrtälje till undervisningsverksamhet om inte vissa villkor är uppfyllda

2013-10-25. Göran Björklund

2013-10-25. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-10-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 4 november 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A,

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010

Asylsökande ensamkommande barn 2004-2010 September 2010 Migrationsverket har till och med augusti 2010 tagit emot 1 481 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar, varav 252 under augusti, Somalia och Afghanistan utgör fortfarande

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering; SKVFS

Läs mer

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Företagsklimat 2012 En tidning från Svenskt Näringsliv Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Åtvidaberg gillar skolan Fokus på UF och unga gav topplacering Trosas 10 bästa tips Lär

Läs mer

1. Ljuskällor 2012 - administrativa föreskrifter

1. Ljuskällor 2012 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2011-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Ljuskällor 2012 n Jäderberg 10120 Sista anbudsdag: 2012-02-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Bevakning och larmtjänster 2012

Bevakning och larmtjänster 2012 Förfrågningsunderlag 2012-09-21 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Bevakning och larmtjänster 2012 Fredrik Björnström 10153 Sista anbudsdag: 2012-10-31 17:00 Symbolförklaring:

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 11 november 2014 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande

Läs mer

Ärende 3 RS 2012-08-29

Ärende 3 RS 2012-08-29 2012-06-14 1 (4) CIRKULÄR 12:27 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Siv Stjernborg m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Premieåterbetalning, lagrådsremisser och nyheter om utjämningssystemet m.m.

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringsbeslut II:8 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4099/FST S2015/04636/FST Socialstyrelsen Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Kartläggning av organisationsformer inom VA-

Kartläggning av organisationsformer inom VA- Kartläggning av organisationsformer inom - branschen i Sverige 17 juni 2010 Anders Lingsten 1 Innehållsförteckning Sida 0. Sammanfattning 3 1. Organisationsformer 3 1.1 Förvaltningsform 4 1.2 Multi-utility

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer