113 Anmälningsärenden LS-LED LS-LED LS-LED07-013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "113 Anmälningsärenden LS-LED07-386 LS-LED07-400 LS-LED07-013"

Transkript

1 113 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäldes under landstingsstyrelsens sammanträde den 27 augusti A Delegationsbeslut Landstingsdirektören 21/07 Bevarande- och gallringsbeslut för projektdokument, 23/07 Extern förhyrning av lokaler för Kommunikationscenter, 24/07 Extern hyreskontakt för Barn- och ungdompsykiatriska kliniken Nyköpings lasarett, 25/07 Löneavdrag för kostnad av arbetsmobiltelefon vid resa utomlands, Landstingsstyrelsens ordförande 1/07 Övergångsperiod för landstingsråd, LS-LED /07 Delegationsbeslut om politisk sekreterare, LS-LED Medicinsk utvecklingsdirektör Yttrande över förslag till Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av krissituation m m DSAM, LS-LED Ekonomidirektör Förordnande som Ekonom inom Ekonomienheten, Ledning- och verksamhetsstöd i Landstinget Sörmland, LS-LED Administrativ chef Förordnande som Nämndsekreterare, Administration, Landstinget Sörmland, LS-LED Förordnande som politisk sekreterare, Administration, Landstinget Sörmland, LS-LED Verksamhetschef D-data Förordnande som Systemtekniker, IT-service, D-data, Ledning- och verksamhetsstöd i Landstinget Sörmland, LS-LED Förordnande som PC-tekniker D-data, IT-enheten, Landstinget Sörmland, LS-LED IT-chef Förordnande som Verksamhetschef på D-data, Landstinget Sörmland, LS-LED besök tel fax Utskriftsdatum: :10 SID 1(1)

2 Förordnande som IT-projektledare på IT-enheten, Landstinget Sörmland, LS-LED B Protokoll Landstingsfullmäktige, landstingets nämnder, utskott, beredningar och råd, m fl Sammanträde med Landstinget i Uppsala län, , LS-LED Sammanträde med Finanskommittén, , LS-LED Sammanträde med Gemensamma nämnden för tekniska hjälpmedel, , HJ-HJM Sammanträde med Hjälpmedelsnämnden, , HJ-HJM Sammanträde med Mälardalrådets rådsmöte, , Sammanträde med Nämnden för kultur- utbildning och friluftsverksamhet, , KN-KUS Sammanträde med Hjälmarens vattenvårdsförbund, , LS-LED Sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, , LS-LED Övrigt Anmälningsärenden enligt bifogad sammanställning redovisades på Serviceutskottet, LS-SER Avsägelse från uppdrag som ledamot i landstingsstyrelsen, LS-LED Avsägelse från uppdrag som 1:e vice ordförande i landstingsstyrelsen, LS-LED Beslut rörande förlängning av avtal om högspecialicerad vård, LS-LED Remiss Informationsstruktur och enhetlig kortnotation för dosering av läkemedel som kan doseras av patienten, LS-LED Förlängning av avtal Uppsökande tandvård för äldre och funktionshindrade, LS-LED Förlängning av avtal Kontorsmöbler till Landstinget Sörmland, LS- LED Option om förlängning av avtal högspecialicerad vård med Karolinska universitetssjukhuset, LS-LED Rättelse! Regeringsbeslut Förordnande av ledamöter och ersättare i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, m.m., LS-LED Domslut, Eskilstuna tingsrätt , LS-LED Utskriftsdatum: :10 SID 2(2)

3 Dessutom utdelades protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämndens 69/07 Åtgärder för att uppnå budgeterat resultat. Detta som rapport enligt landstingsstyrelsens uppdrag till nämnden i LS 96/07, beslutspunkt 5. Landstingsstyrelsens beslut 1. Sammanträdets anmälningsärenden lades till handlingarna. 2. Landstingsstyrelsen beslutade att ovanstående rapport från Hälso- och sjukvårdsnämnden skall bli ärende vid styrelsesammanträdet den 24 september Protokollsutdrag till Akten Utskriftsdatum: :10 SID 3(3)

4 Landstingsstyrelsen Information till landstingsstyrelsen 27 augusti Sveriges kommuner och landsting Cirkulär 2007:17 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Svenska Kommunalarbetarförbundet 2007:22 Ändrade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen 2007:23 Jobb- och utvecklingsgaranti 2007:24 Nytt avtal om skolkopiering läsåret :25 Komplettering av HÖK 07 med Svenska Kommunalarbetarförbundet och HÖK 07 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 2007:26 Deltagande i kompetensutveckling/fortbildning för lärare, Lärarlyftet 2007:27 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 07 med Svenska Kommunalarbetarförbundet 2007:30 Överenskommelse om ändringar i bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA med Svenska Kommunalarbetarförbundet 2007:31 Ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet samt upphävande av förordning (2003:426) om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen om allmän försäkring 2007:32 Ny lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn 2007:33 Ändringar i lagen om anställningsskydd och semesterlagen ny lagtext 2007:34 Instegsjobb för personer som nyligen invandrat till Sverige Övrigt Landstingsanställd personal 2006 personalstatistisk undersökning, Skrift om 2006 års kommun- och landstingsval, Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård mer ersättning enligt nationell taxa 2006; Integrationsverket - Tack för gott samarbete samt förändringar i ersättningsförordningen 1990:927, Länsstyrelsen i Södermanlands län Informationsmöte kring regeringens satsning för ökat stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn, Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 07\( 8) Aug\ SID 1(1) 113 Anmälningsärenden\Information till landstingsstyrelsen.doc Utskriftsdatum: :33

5 Sveriges Kommuner och Landsting Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi maj 2007, Femårsrapport från Hjälmarens vattenvårdsförbund , Länsstyrelsen Södermanlands län Regional överenskommelse Sörmland. Strategier för en effektiv introduktion och etablering av nyanlända flyktingar, LS-LED Inför förbundets ordinarie kongress november 2007, Enkätsvar till Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete från Regionförbundet Sörmland, angående skärgårdssamarbete, LS-LED Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2006 Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner, ORG NR Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 07\( 8) Aug\ SID 2(2) 113 Anmälningsärenden\Information till landstingsstyrelsen.doc Utskriftsdatum: :33

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-06-17 99 (113) Plats och tid ICA Cityhallen och Kommunhuset, måndagen den 17 juni 2013, kl. 10.00 14.20. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M), 110 Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-08-27 Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl 13.00- Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED06-123 27 Kortare arbetstid för äldre, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Förkortad arbetstid för äldre skall icke genomföras i form

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut

21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-147 21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsens Årsredovisning

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED06-518 54 Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedels företag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården Landstingsstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden

213 Kommunstyrelsens ärendelista. 214 Informationsärenden 2013-06-10 Paragrafer Informationsärenden 213 Kommunstyrelsens ärendelista 214 Informationsärenden 215 Ajournering 216 Högby 1:42, Högbyskolan Finspång, begäran om förvärv av fastighet Beslutsärenden 217

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport t.o.m. 2008-07. BILAGA 74/2008. 3. Budgetanpassning 2008 (OA 83/2008)

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport t.o.m. 2008-07. BILAGA 74/2008. 3. Budgetanpassning 2008 (OA 83/2008) NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 20 augusti 2008 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Ekonomirapport

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-17.15 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sessionssalen, Hultsfred 2010-06-29 kl. 08.30-11.15. Åke Nilsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Lars Rosander, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: 2013-10-21 kl 10.00-12.05, 13.00-14.10 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: 2013-10-21 kl 10.00-12.05, 13.00-14.10 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum I ~ Landstinget II DALARNA PROTOKOLL Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 81-98 Sida 1 (17) Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid:

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer