Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen kallas till sammanträde"

Transkript

1 K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn eller via e-post: Carina Blank Ordförande 1. Upprop och val av justerare Förslag till justerare/ Justeringstid: Inger KällgrenSawela, Fastställande av föredragningslista 3. Information a. Inflyttning Mikael Nyman, 15min b. Upphandling av infrastruktur som tjänst Lennart Smith, 15 min c. Ekonomi i balans - Utbildning & Arbete Birgitta Pettersson, 10 min d. Framtida skolutveckling F Storm, 10 min e. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen H Åleskog, 10 min f. Varumärket Gävle, Kl B Håkansson g. Skuldsättning samt råd om hur kommunens Kl Kronofogden/Konsumentverket olika verksamheter kan arbeta skuldförebyggande (Personal från Soc, Konsumentvägledn, Gavlegårdarna, Energi, EKC, familjeslanten är inbjudna) K O M M U N L E D N I N G S K O N T O R ET Gävle Kommun, GÄVLE Besöksadress Drottninggatan 22 Tfn (vx), (dir)

2 Kommunstyrelsen Sid 2 (7 ) 4. Deltagande i näringslivskryssning 19-20sept att utse 2 personer från majoritetens och 1 person från oppositionen 5. Strukturella affärsutvecklingsprojekt inom Gävle Handling på sammanträdet Energi AB, dnr 12KS 6. Huvudöverenskommelse om lön och allmänna Handling anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK T, dnr 12KS att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK T att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK T - i enlighet med 7. Huvudöverenskommelse om lön och allmänna Handling anställningsvillkor m m med Svenska Kommunalarbetarförbundet - HÖK 12, dnr 12KS att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 12, att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 12 - i enlighet med

3 Kommunstyrelsen Sid 3 (7 ) 8. Huvudöverenskommelse om lön och allmänna Handling anställningsvillkor m m med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK 12, dnr 12KS att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 12, att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 12 - i enlighet med 9. Överenskommelse om lön och allmänna anställ- Handling ningsvillkor m.m - BEA - med Svenska Kommunalarbetarförbundet och Allmän kommunal verksamhet, dnr 12KS att anta bestämmelserna enligt BEA, att efter framstallan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BEA - i enlighet med det lokala kollektivavta! 10. Lön och anställningsvillkor för personlig assistent Handling och anhörigvårdare - PAN 12 - med Svenska Kommunalarbetarförbundet, dnr 12KS att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare samt att efter framställ an från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 12 - i enlighet med

4 Kommunstyrelsen Sid 4 (7 ) 11. Fjärran Höjder försäljningen 12KS223 Handling senare 12. Bidragsansökan från Gävle Församlingars Handling Sjömansvårdsstiftelse, 12KS44 Stiftelsen ansöker om bidrag för verksamheten år 2012 att avslå bidragsansökan från Gävle Församlingars Sjömansvårdsstiftelse 13. Kommunens yttrande över den regionala trafik- Handling försörjningsplanen. 12KS216 Från kommunledningskontoret föreligger förslag till yttrande att anta förvaltningens yttrande som sitt eget 14. Gemensamma utgångspunkter för arbetet med Handling att förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg dnr 11KS338 att anta Folkhälsa i Gävleborg-gemensamma utgångspunkter 15. Direktiv för Barn- o Ungdomsprogram, Handling dnr 12KS277 Från kommunledningskontoret föreligger förslag att anta direktiv för Barn- o Ungdomsprogram 16. Utökning av verksamhetsområde Trösken, Handling Furuvik, 12KS233 Från Gästrike Vatten AB föreslås en bättre VA-

5 Kommunstyrelsen Sid 5 (7 ) försörjning för att uppfylla rådande miljö- och hälsoskyddskrav och föreslår en utökning av verksamhetsområde för vatten resp spillvatten för trösken i enlighet med kartbilaga KS föreslår KF att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten så att det innefattar även området vid Trösken med avgränsning enligt kartbilaga 1 i skrivelsen från Gävle Vatten AB 17. Arbetsordning Kommunfullmäktige, dnr 12KS93 Handling Förslag om ny arbetsordning för Kommunfullmäktige KS föreslår KF att anta kommunfullmäktiges arbetsordning 18. Anmälan om väckta motioner och medborgarför- Handling slag som är under beredning, dnr 12KS121 Från kommunledningskontoret föreligger redovisning av ej avslutade motioner/medborgarförslag KS föreslår KF att lägga redovisningen av ej avslutade motioner/- medborgarförslag till handlingarna 19. Anmälningsärenden a. Redovisning från BUN Gemensamma samverkansprojekt Kultur barn och ungdom 0-20 år, dnr b. Sammanträdesprotokoll från Kommunala pensionärsrådet c. Sammanträdesprotokoll från Kommunala pensionärsrådet d. Sammanträdesprotokoll från Gästrike Räddningstjänstförbund e. Avtal mellan Gefle IF och Gävle kommun, dnr 12KS248 f. Avtal mellan Brynäs IF och Gävle kommun, dnr 12KS474

6 Kommunstyrelsen Sid 6 (7 ) g. Protokollsutdrag , 33 från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Redovisning av åtgärder med anledning av skolinspektions beslut h. Remissvar till regeringskansliet affärsmöjlighet med bredbandskanalisation, dnr 12KS151 i. Skrivelse till regeringen från landshövdingen Gävleborg, Dalarna, Uppsala samt Västmanlands län - Myggbekämpning i Nedre Dalälven, dnr 12KS85 j. Sammanträdesprotokoll från Gävle Vatten AB k. Sammanträdesprotokoll från Gästrike vatten AB l. Protokollsutdrag från Regionfullmäktige Årsredovisning 2011 m. Boverkets beslut om bidrag till allmän samlingslokal, Bygården Överhärde, dnr 11KS312 n. Cirkulär från SKL Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvård- PAN 12 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet o. Länsstyrelsens beslut om kameraövervakning, dnr 12KS215 p. Inbjudan till årskonferens sept ECAD (samtl i KS fått mail) q. Handlingsplan Hemlöshet (socialnämnden smtr 29 aug) r. SKL s cirkulärföteckning 12, nr Delegationsärenden a. Kommunstyrelsens yttrande över förslag till detaljplan Söder 66:6 m fl, dnr 11KS570 b. Igångsättningstillstånd Fridebo förskola, dnr 12GSAB21 c. Lividitetsgaranti för Movexum AB och Future Position X, dnr 11KS557 d. Bidragsansökan från Brynäs Utvecklingsgrupp, bidrag beviljas med kronor, dnr 12KS252 e. Yttrande gällande detaljplan för bostäder Söder 66:6, dnr 11KS570 f. Yttrande gällande detaljplan för centrum, Södertull 20:5, dnr 12KS136 g. Bidragsansökan från Gävle Ryttarsällskap Horse Festival 2012, bidrag beviljas med kr, dnr 12KS133 h. Yttrande över förslag till detaljplan för friskvårdsanläggning, Olsbacka 11:18, Fjärran Höjderområdet, dnr 12KS193 i. Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder, Järvsta 16:9, dnr 12KS19 j. Medfinansieringsintyg, kr BiogasMitt-Framåt, dnr 11KS505

7 Kommunstyrelsen Sid 7 (7 ) Kommunstyrelsen i egenskap av styrelse för kommunens donationsstiftelser 22. Ansökan om fondmedel Helges sångstudio, Handling dnr 12KS att bevilja kr från stiftelsens Oscar Flensburgs fond till Helges musikresa till Italien i september Information Kl Varumärket Gävle Kl Kronofogden och Konsumentverket informerar

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (17) Ärendelista 25 maj 2015 Ärende till kommunfullmäktige: 5 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-03-18 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-03-18 kl. 13.00- Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Ordförande Carina Blank Förhinder

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2005-05-02 1 Plats och tid Måndag 2005-05-02 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE.

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE. HABO KALLELSE DELS TILL STYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL STYRELSENS S MMANTRADE. 2013-02-04 HABO KALLELSE 2013-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamf. ;r Agneta HäggIund

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktige

Handlingar till Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Datum 2013-11-13 Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ina Lindström Handlingar till Kommunfullmäktige Måndag den 25 november 2013 13.15 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8. Sammanträdet

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-08 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 8 januari 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen 2013 KS 12/116 2 Allmän

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-31 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-31 1 1 Plats och tid Carl Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög, onsdagen den 31 oktober 2002 kl 8:30-12:50 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD) John Widegren (M), 147-177 Madelaine

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef

2015-01-26. Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Jan Lilja, Kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:45 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S)

Kallelse. Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15. Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00. Ordförande Eva Älander (S) Kallelse Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-12-15 Plats och tid Stadshusets spegelsal 2014-12-15 kl.9:00 Ordförande Eva Älander (S) Gävle kommun Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se http://www.gavle.se/

Läs mer