Handledning Octo Anmälan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning Octo Anmälan"

Transkript

1 Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande föreningar. Arrangören kan enkelt skapa en tävling, genom att använda grenfilen (Lenex-format) som skapats i till exempel WinGrodan. Sedan kan föreningarna göra sina anmälningar direkt i Octo Anmälan och anmälningstiderna blir de resultat som finns sparade i statistikdatabasen. OBS! Från och med 2009, ska alla anmälningar till SM, JSM, Sum-Sim (50m) och GP göras med Octo Anmälan. Arrangera en tävling (arrangör) Det är enkelt och går snabbt att skapa en tävling i Octo Anmälan. På några få minuter har tävlingen skapats och deltagande föreningar kan börja göra sina anmälningar. OBS! Tävlingen måste vara sanktionerad innan den skapas i Octo Anmälan. En ansökan om sanktionering görs i Octo med menyvalet Tävlingar -> Sanktionering. För mer information om tävlingssanktionering, se Svenska Simförbundets hemsida Gör så här för att skapa en tävling i Octo Anmälan: 1. Grenfil (Lenex-format) Skapa en grenfil i Lenex format som innehåller tävlingsgrenarna. Till exempel genom att först lägga upp tävlingen i WinGrodan och ange informationen under GrundData (Rubriker, Allmänna uppgifter och Grenar). Skapa sedan grenfilen genom att välja GrundData -> Grenar -> Skapa grenfil. Det är grenfilen i Lenex format (Invitation*.lef) som används av Octo Anmälan. 2. Starta Octo Anmälan Logga in på med föreningens inloggningsuppgifter. Välj sedan Tävlingar -> Anmälan och klicka på knappen Skapa tävling. 3. Skapa tävling och ange Tävlingsinställningar Här anges de grundläggande tävlingsinställningarna, såsom tävlingsdatum, kvalperiod, kontaktinformation etc Sida 1/13

2 Grenfil Klicka på länken Grenfil och leta upp aktuell grenfil som innehåller tävlingsgrenarna (se punkt 1 ovan). Använd knappen Bläddra för att söka efter grenfilen. Ange även en text under Visa som. Denna text bör vara tydlig och till exempel innehålla ordet Grenfil. Klicka sedan på Skicka fil. Tävlingsinställningar Tävlingens namn, tävlingsdatum, kvalperiod etc som grenfilen innehåller, fylls nu automatiskt i respektive fält. Kontaktinformationen måste dock anges manuellt, såsom Kontaktperson, Telefon och E-post. Status Under Status, anger man om tävlingen är Öppen för anmälningar, Genomförd etc: Status Öppen för anmälningar Stängd för anmälningar Tillfälligt stängd för anmälningar Öppen för efteranmälningar Inställd Förklaring Tävlingen är öppen för anmälningar Tävlingen är stängd för anmälningar Tävlingen är tillfälligt stängd för anmälningar Efteranmälningar till tävlingen kan göras Tävlingen har ställts in. Tävlingstyp för anmälningstider Ange hur anmälningstiderna i tävlingen ska hanteras: * Ingen omräkning (endast originaltider) * Endast tider simmade i tävlingsbassängens längd * Rätt bassänglängd först (samma som tävlingsbassängen) * Med omräkningstider OBS! Mer information om respektive tävlingstyp finns i bilaga sist i handledningen. Länkar och informationsfiler Man kan även ange länkar till önskad hemsida samt LiveTiming. En egen välkomst text kan läggas in (knappen Ändra) samt aktuella informationsfiler för tävlingen. Informationsfiler kan vara inbjudan, PM, resultatfiler osv. Detta görs genom att klicka på Lägg till under rubriken Tävlingsinformation. Spara Klicka på Spara, för att tävlingen ska läggas upp i Octo Anmälan. Nu är tävlingen upplagd och anmälningarna kan börja göras! Sida 2/13

3 OBS! - De fält som är markerade med en * är obligatoriska och måste fyllas i. - Informationen kan ändras eller kompletteras i efterhand, även ladda upp ny grenfil (se punkt 4 nedan). Arrangören kan även ändra omräkningstider, tidgränser och åldersgrupp för inlästa grenar. Detta görs genom att söka upp tävlingen, klicka på tävlingsnamnet och klicka på Anmäl simmare till tävling. Sedan klickar man på Greninformation och Ändrar aktuell gren. Man kan även välja att klicka på antalet anmälda som visas för respektive gren. Då visas en lista med de simmare som anmälts i grenen. Klickar man på Omräkningstider, visas de omräkningstider som används vid omräkning av anmälningstider, förutsatt att denna tävlingstyp har valts för aktuell tävling. Dessa kan ändras manuellt av arrangören OBS! Laddar man upp en ny grenfil, tas eventuellt redan gjorda anmälningar bort! Därför ska man först kontrollera vilka föreningar som redan gjort anmälningar samt ladda ner anmälningsfilen innehållande samtliga anmälningar, innan man laddar upp en ny grenfil. Om man vill att föreningarna ska göra om sina anmälningar, kan man kontakta dem genom att klicka på deras e-post i fönstret Anmälningar för aktuell tävling som finns under rubriken Administration i Octo Anmälans huvudfönster. - Vill man ta bort tävlingen, klicka på Ta bort och bekräfta borttagningen. 4. Ändra inställningar och information Om man vill ändra eller komplettera tävlingsinformationen i efterhand, söker man upp aktuell tävling och klickar på Ändra under rubriken Administration. Status Status för tävlingen måste ändras manuellt. Till exempel från Öppen för anmälningar till Öppen för efteranmälningar eller Stängd för anmälningar. Om tävlingen är avslutad, ändra status till Genomförd. TIPS! När tävlingen avslutats, är det lämpligt att ändra status för tävlingen till Genomförd. 5. Anmälningar Vill man titta på gjorda anmälningar eller ladda ner anmälningsfiler, söker man upp aktuell tävling och klickar på Anmälningar under rubriken Administration. Skapa och hämta Excel fil med befintliga anmälningar Här kan man titta på eller ladda ner ett Excel-dokument som innehåller gjorda anmälningar Sida 3/13

4 Anmälningsfiler Har anmälningstiden gått ut och det är dags att läsa in anmälningarna i tävlingsprogrammet, till exempel WinGrodan, väljer man antingen att ladda ner en komprimerad fil som innehåller alla föreningars anmälningar i en enda anmälningsfil eller ladda ner varje förenings anmälningsfil för sig. Om man laddar ner en komprimerad fil med föreningarnas anmälningar, måste den packas upp med WinZip/7-zip eller motsvarande uppackningsprogram innan anmälningarna kan importeras i aktuellt tävlingsprogram (till exempel WinGrodan). När man väljer att ladda ner en anmälningsfil, ställs frågan Vill du söka efter nya bättre resultat som ersätter gamla sämre anmälningstider?. Om du svarar Ok, undersöker Octo om det finns nya resultat inlagda i Octo som är bättre än de inlagda anmälningstiderna. Hittas ett sådant bättre resultat, ersätts anmälningen med denna. På detta sätt kan arrangören försäkra sig om att de bästa och aktuella anmälningstiderna används under tävlingen. OBS! - Om någon förening gjort efteranmälningar, sparas dessa i en separat anmälningsfil för föreningen. Detta för att man ska kunna särskilja anmälningarna vid importen i tävlingsprogrammet. Det finns även en komprimerad anmälningsfil med samtliga föreningar som gjort efteranmälningar. Den måste först packas upp på motsvarande sätt som en komprimerad anmälningsfil, innan den importeras i tävlingsprogrammet. - Det är viktigt att inte ladda ner och läsa in anmälningarna före tiden för att göra anmälningar gått ut. Detta eftersom anmälande föreningar kan skapa, ändra och ta bort anmälningar fram till att status för tävlingen ändras från Öppen för anmälan. Anmäla till en tävling (anmälande föreningar) När tävlingsarrangören lagt upp tävlingen i Octo Anmälan, går det enkelt och snabbt att göra sina anmälningar. Octo Anmälan har tillgång till alla tävlingar och resultat som finns i statistikdatabasen Octo. Med hjälp av arrangörens tävlingsinställningar, tar Octo Anmälan automatiskt fram de tider simmarna är anmälningsbara med. Octo Anmälan kontrollerar till exempel kvalperiod, tidgränser, åldersbegränsningar och åldersgruppsindelningar. Octo hanterar även anmälningarna utifrån vilken tävlingstyp som arrangören valt. Till exempel om omräkningstider ska användas etc. för mer information om tävlingstyper och hantering av anmälningstider, se bilaga sist i denna handledning Sida 4/13

5 OBS! - Anmälningar kan göras av både Föreningsadministratörer och personer med behörighet som Tränare. Skillnaden är att den som loggat in som Tränare, inte kan skapa nya individuella simmare, utan endast nya lagkappslag. - Om en simmare ska byta till er förening och övergångsperioden pågår, så kan man anmäla simmaren i aktuell tävling om tävlingen startar efter att föreningsbytet är genomfört. Detta gäller även lagkappslag, där man kan välja att ta med en simmare med pågående föreningsbyte, förutsatt att föreningsbytet genomförs före tävlingens första dag. 1. Starta Octo Anmälan och sök tävling Logga in med föreningens inloggningsuppgifter på Välj sedan Tävlingar -> Anmälan. Sök tävling Ange eventuella sökvillkor, till exempel datum eller tävlingens namn och klicka på Sök. Klicka på Nollställ om du vill nollställa inlagda värden. Föreslagna sökdatum är från en vecka bakåt i tiden till en månad framåt. De tävlingar som finns i Octo Anmälan och som matchar dina sökvillkor visas i en lista. Denna kan sorteras på Namn (tävlingsnamn) eller Datum (tävlingsdatum), genom att klicka på aktuellt rubriknamn. 2. Anmäl till en tävling När man sökt upp aktuell tävling, se punkt 1 ovan, klickar man på aktuell tävlings namn. Nu visas information om tävlingen, såsom arrangör, kontaktinformation, ort etc. Anmäl simmare till tävling Klicka på knappen Anmäl simmare till tävling. Nu visas föreningens simmare och deras anmälbara grenar samt de simmare som redan anmälts i någon gren. Överst i fönstret visas information om aktuell tävling, såsom eventuell kvalperiod, sista anmälningsdag, typ av tävling för hantering av anmälningstider etc. Från och med 2009 används både A- och B-kvaltider för SM, JSM och SM/JSM. Detta visas i ett separat fält, om tävlingen använder A- och B-kvaltider samt vilken typ (SM, JSM eller SM/JSM). OBS! Den anmälande föreningen måste också uppge en fungerande e-post, där arrangören kan kontakta föreningen vid eventuella frågor etc. Visning av anmälbara simmare Beroende på vilka inställningar av visning som valts, visas de anmälbara simmarna i en lista. * Under Visa:, kan man välja att visa Alla, Herrar, Damer, Lagkappslag eller en egen simgrupp som man skapat under Simidrottare -> Simgrupper. Standardvalet är en egen simgrupp, för att en tränare enkelt ska hitta och anmäla sin simgrupps simmare Sida 5/13

6 * Under Välj:, kan man välja att visa Samtliga simmare (både Aktiva och Ej aktiva) eller endast Aktiva (dvs simmare som har ett resultat noterat under nuvarande eller föregående kalenderår). OBS! Om en simmare inte kan hittas, prova att välja Samtliga och visa:alla. Det kan också bero på att simmaren inte är kvalificerad att delta i någon av tävlingens grenar eller finns med ett felstavat namn. Greninformation Om man vill se vilka grenar som ingår i tävlingen eller vill veta tidgränser för respektive åldersgrupp i en gren, välj länken Greninformation. Ny simmare Om en simmare inte kan hittas i listan med anmälbara simmare, välj Samtliga och visa Alla, för att försäkra dig om att simmaren inte redan finns med en licens i Octo. Det kan också bero på att simmaren inte är kvalificerad att delta i någon av tävlingens grenar eller finns med ett felstavat namn i Octo. Om simmaren inte tidigare finns i Octo Statistik, välj knappen Ny simmare. Ange önskad information, men kom ihåg att fält markerade med en * är obligatoriska och måste fyllas i. Spara sedan genom att klicka på knappen Spara simmare. Simmaren läggs upp i Octo Statistik och placeras i kön för tilldelning av licens. Man kan anmäla simmaren i tävlingen, trots att den ännu inte tilldelats licens. För att korrekt licens ska tilldelas, är det viktigt att korrekt klass och födelseår anges. Det är också viktigt att korrekt adress anges, eftersom till exempel tidningen Aqua skickas till denna adress. OBS! - Det är bara föreningsadministratörer som har rättighet att skapa nya simmare. Om man loggat in med behörighet för Tränare, så kan man inte skapa nya simmare och knappen är dold. - Om Octo hittar en simmare med samma namn och födelsedatum registrerad för föreningen, ställs en kompletterande fråga om simmaren verkligen ska läggas till. Nytt lagkappslag Nederst i listan med anmälningsbara simmare, visas anmälningsbara lagkappslag och allra sist finns möjligheten att skapa et nytt lag. Detta gör man genom att klicka på Nytt lag damer, Nytt lag herrar eller Nytt lag mixed, beroende på vilken klass laget ska ha. Sedan klickar man på aktuell gren som laget ska anmälas i. Avslutningsvis anges övrig information såsom laguppställning, tid etc. Se vidare under Anmäl lagkapp. Visa Under Visa, kan man till exempel välja att visa simmare i en viss klass eller Endast aktiva etc. Genom att använda kryssrutan Visa bästa tid i 25m-, 50m och Yard-bassäng, väljer man att visa: (X) Bästa anmälbara tid, både i 25m-, 50m- och Yard-bassäng ( ) Endast bästa anmälningstid visas, oavsett i vilken bassäng den simmats OBS! Detta val kan bara göras för vissa typer av tävling. TIPS! Som standardval visas endast aktiva simmare i listan. Om du inte kan Sida 6/13

7 hitta önskad simmare, välj då att visa Alla simmare i föreningen. Om inte simmaren har något resultat under senaste kalenderåret eller av någon annan anledning inte är angiven som Aktiv, så visas de i listan om Samtliga har valts. Välj simmare Under Välj simmare, listas föreningens simmare enligt det urval som gjorts under rubriken Visa (klass etc). Klicka på önskad simmare eller lagkapp, så visas anmälningsbara grenar under rubriken Välj gren. OBS! Om en av dina simmare inte finns med i listan, kan detta bero på följande: - Simmaren är inte Aktiv och kryssrutan Endast aktiva är vald. Välj istället Samtliga. - Simmaren är inte anmälbar till någon av grenarna i aktuell tävling. - Simmaren kan finnas med ett felstavat namn - Gäller det lagkapper, finns inget lagkappslag med korrekt födelseår för att delta i någon gren. Välj gren Här visas anmälbara grenar för aktuell simmare: - Grennummer - Grenens namn med eventuell åldersbegränsning inom [] - Eventuell tidgräns med aktuell åldersgrupp inom [] - Bästa anmälningsbara tid inom kvalperiod i bassänglängd inom [], baserat på den typ av tävling som arrangören valt. - Datum då tiden simmades Klicka på de grenar du vill att simmaren ska anmälas till. Gäller anmälningen en lagkappsgren, så anges anmälningstid, datum, laguppställning etc i ett separat fönster, se vidare Anmäl lagkapp nedan. OBS! Om tävlingen har både A- och B-kvaltider, så är det A-kvaltiden som visas som tidgräns. Anmäl lagkapp Vid anmälning till lagkappgren, klickar man på aktuell gren som anmälning ska göras till och ett nytt fönster öppnas. I detta fönster visas: - Greninformation Gren med grennummer, grennamn och eventuella tidgränser. - Namn Lagets namn visas och kan ändras. Om namnet ändras kommer ett nytt lag skapas som kan anmälas till kommande tävlingar. - År Ange aktuellt år. Till exempel aktuellt födelseår då den äldste i laget är född eller för Masters totala åldern. - Beräkna anm.tid med valda simmare i laguppställningens tider (X) Om denna kryssruta är ibockad, beräknas lagets anmälningstid och bassäng ut automatiskt. Anmälningstiden baseras på de resultat som Sida 7/13

8 simmarna i laget har sedan tidigare i Octo. ( ) Om kryssrutan inte är ibockad, får man själv ange anmälningstid, bassäng etc. - Anmälningstid, Datum och Bassängtyp Om kryssrutan ovan inte är ibockad, kan dessa värden anges manuellt. Annars görs det med automatik, när man klickar på Spara eller på knappen Beräkna anm.tid med valda simmare i laguppställningens tider. - Visa simmarnas anmälningstider Klicka på denna knapp för att se de anmälningsbara simmarnas anmälningstider. Denna knapp är inte åtkomlig för Medley lagkapper eller så kallade udda lagkapper (ej officiella sträckor, såsom 10x50m Frisim etc). - Endast aktiva (X) Visar endast aktiva simmare i listan med anmälningsbara simmare i laget ( ) Visar både Aktiva och Ej aktiva simmare i listan med anmälningsbara simmare till laget. - Visa även simmare yngre än aktuell åldersgrupp (X) Även simmare yngre än i aktuell åldersgrupp visas bland anmälbara simmare till laguppställningen ( ) Endast simmare som har den ålder som ingår i aktuell åldersgrupp visas bland anmälbara simmare till laguppställningen. - Anmälningsbara simmare I denna lista visas de simmare som är anmälningsbara till laget. Det kan bland annat finnas en åldersbegränsning etc. Markera vilken simmare som ska anmälas i laget och klicka på höger pil. Simmaren flyttas från listan Anmälningsbara och placeras sist i listan med Anmälda simmare i laget. Anmälbara simmare kan sorteras i Alfabetisk ordning eller i tidordning, men detta gäller bara vissa sträckor. - Anmälda simmare Här visas vilka simmare som ska ingå i laget. Om man vill flytta bort någon simmare, markerar man aktuell simmare och klickar på vänsterpil, så flyttas simmaren tillbaka till listan med Anmälningsbara simmare. Vill man byta ordningsföljd mellan simmare i laget, markerar man aktuell simmare och klickar på Flytta upp respektive Flytta ner, beroende på om simmaren ska flyttas upp eller ner i laguppställningen. Klickar man på knappen Beräkna anm.tid, räknas anmälningstid och bassäng ut automatiskt. Tid, bassäng och datum då tiden simmades, visas också för varje simmare i laguppställningen. - Spara Om kryssrutan Beräkna anm.tid är ibockad, räknas anmälningstid och bassäng ut automatiskt. Kontroll av ålder, tidgränser, antal simmare i laget etc Sida 8/13

9 görs och eventuella fel visas. OBS! Lagdeltagarnas individuella tider etc, sparas bara om kryssrutan Beräkna anm.tid är ibockad. Det innebär att man inte behöver skicka ett separat mejl med denna information till Svenska Simförbundet vid mästerskapstävlingar. Om kryssrutan inte är ibockad, sparas bara vilka simmare som ingår i laget. - Avsluta Klicka på denna knapp, om aktuell anmälnings ska avbrytas utan att sparas. Anmälningar Under rubriken Anmälningar, visas vilka som föreningen redan anmält till tävlingen. Man kan välja att visa anmälda grenar för Alla anmälda, Vald simmare eller anmälningar gjorda i respektive gren. Efteranmälda simmare markeras med en *. Avanmäl Om man vill ta bort en redan gjord anmälning. Klicka på Avanmäl för den anmälning som ska tas bort. Laguppställning Laguppställningen visas med aktuella simmare och deras licenser. Redigera laguppställning Fönstret Anmäl till lagkapp ovan visas, men man kan inte ändra lagets namn, år etc. Däremot kan man ändra laguppställning med mera. Tillbaka När önskade anmälningar är gjorda, klicka på knappen Tillbaka. 3. Anmälda simmare / Skapa en anmälningsfil / Skriv ut anmälningslista Om man vill kontrollera vilka anmälningar man gjort till en tävling, skriva ut en anmälningslista eller vill skapa en anmälningsfil som man till exempel vill skicka till en arrangör utomlands. Så söker man upp tävlingen enligt punkt 1 ovan och klickar på aktuell tävlings namn. Sedan väljer man knappen Anmälda simmare. Anmälningsfil I Sverige laddar arrangören ner anmälningsfilerna själva, utan man behöver bara skapa en anmälningsfil när man ska skicka den till en arrangör utanför Sverige. Inom Europa ska alla arrangörer kunna skapa en grenfil i Lenex format som sedan kan laddas in i Octo Anmälan. För mer detaljerad information, se Arrangera en tävling. Anmälningslista Sida 9/13

10 Här kan man öppna eller spara ett Excel-dokument som innehåller föreningens anmälningar till aktuell tävling. Dokumentet är anpassad till ett utskriftsvänligt format. A- och B-kvaltider Simkommittén har tagit fram nya kvaltider för perioden , gällande SSF:s mästerskapstävlingar (SM, JSM och SUM-SIM). Det finns en A- och B-kvaltid för respektive distans och simsätt. Dvs en bättre (lägre) A-kvaltid och en något sämre B- kvaltid för varje distans och simsätt. Om en simmare har klarat minst en grens A- kvaltid, har denne möjlighet att anmäla sig i andra grenar där B-kvaltiden uppnåtts och inte A-kvaltiden. A- och B-kvaltider används bara vid SM och JSM tävlingar. Skapa anmälningar av mellantider Vid import av Lenex resultatfiler, sparas även mellantiderna i Octo. När man väljer Tävlingar -> Resultat för aktuell tävling, kan man klicka på Mellantider för att se ett resultats tillhörande mellantider. Man kan välja att bocka i en kryssruta för att en mellantid ska räknas som ett resultat och även kunna användas som anmälningstid i Octo Anmälan. Även tränare och föreningsadministratörer kan välja att tilldela en mellantid status som resultat (detta gäller bara för den egna föreningens simmare). Senaste uppdateringar i Octo Anmälan - När man klickar på Anmäl simmare till tävling, kan man välja att visa simmare i någon av de simgrupper som man själv har skapat (Simidrottare -> Simgrupper -> Mina grupper). Standardval är den första simgruppen som man har skapat. Genom att välja en simgrupp, så behöver tränaren bara jobba med de simmare som ingår i tränarens egna grupper. OBS! Har man skapat en simgrupp som man kanske inte längre använder, så är det lämpligt att ta bort dessa, för att inte behöva göra ett manuellt val för att visa simmare i Octo Anmälan. - Arrangören kan nu i Octo anmälan, Anmälningar, välja att kontrollera och uppdatera anmälningar ifall ett bättre resultat lästs in efter att anmälningen gjordes. När man klickar pför att ladda ner en anmälningsfil, så visas en fråga om man vill göra en kontroll efter bättre resultat. Svarar man Ok, så görs kontrollen och sedan visas hur många anmälningar som uppdaterats. - När man skapar en tävling i Octo, kan arrangören väljapå vilket sätt anmälningstiderna ska hanteras för tävlingen: * Ingen omräkning (endast originaltider) * Endast tider simmade i tävlingsbassängens längd * I första hand tid simmad i tävlingsbassängens längd * Med omräkningstider - A- och B-kvaltider har uppdaterats för Simmare med pågående föreningsbyte är valbara till den nya föreningens lagkappslag, om tävlingen arrangeras efter föreningsbytet genomförts Sida 10/13

11 - I den fil med efteranmälningar som arrangören kan ladda ner för inläsning i till exempel WinGrodan, så sparas nu bara de föreningar som har gjort några efteranmälningar. - Ett val som kallas GP har lagts till som val. För mer information se Bilaga 2 nedan. - Arrangören kan lägga in och justera tidgränser samt åldersgrupper för respektive gren under Greninformation. - Arrangören kan klicka på antalet anmälda i respektive gren under Greninformation och se en lista över anmälda simmare i aktuell gren. - Även den ort där tävlingen ska arrangeras, visas nu i tävlingsinformationen. Bilaga 1: Typ av tävling för anmälningstider När arrangören skapar tävlingen, kan följande tävlingstyper väljas för hantering av anmälningstider. Nedanstående beskrivning gäller individuella grenar: 1. Ingen omräkning av anmälningstider, oavsett bassäng (använd originaltider) I standardinställning visas snabbaste tiden oavsett bassänglängd. Dvs. oftast 25m-tiden men skulle 50m-tiden vara bättre visas den. Man kan se bästa anmälningstid för alla bassängtyper, genom att bocka i aktuell kryssruta. OBS! Inga resultat simmade i Yard-bassäng visas, utan bara resultat simmade i 25m- och 50m-bassäng. 2. Endast anmälningar simmade i tävlingens bassängtyp Endast resultat (anmälningstider) simmade i samma bassängtyp som tävlingsbassängen, kan användas vid anmälningsförfarandet. Är t ex tävlingsbassängen satt till 25m, kan bara resultat som simmats i kortbana (25m-bassäng) användas vid anmälan. 3. Rätt bassänglängd först (samma som tävlingsbassängen) - I första hand visas tid i samma bassänglängd som tävlingsbassängen, om tid finns inom kvalperioden, även om denna tid inte är inom kvalgränsen, förutsättningen är i så fall att simmaren kvalificerat sig i annan bassängtyp. - Finns ingen tid i samma bassängtyp som tävlingsbassängen, visas tid i nästa bassängtyp enligt nedanstående: * Långbanetävlingar (tävlingsbassäng 50m) 50m-, 25m- och yard-bassäng * Kortbanetävlingar (tävlingsbassäng 25m) 25-/50m- och yard-bassäng Det vill säga att vid kortbanetävlingar tas bästa tid oavsett om tiden simmats i kort- eller långbana 25m/50m. - Om tävlingen inte har tidgränser, kan man anmäla med en nolltid, men har man en tid simmad i annan bassängtyp, så används denna tid i första hand. OBS! Ovanstående gäller inte 800m Frisim och 1500m Frisim som simmas i direktfinal. Då används omräkningstider. Se punkt 4 Omräkning av anmälningstider. 4. Omräkning av anmälningstider Resultaten (anmälningstiderna) räknas om med det värde som arrangören angett. Standardvärden för omräkningstider läggs in med automatik vid inläsning av grenfilen Sida 11/13

12 - Långbanetävling (tävlingsbassäng 50m) Vid långbanetävlingar räknas den tid som simmats i en 25m-bassäng om med den aktuella omräkningstiden och jämförs med eventuell tid som simmaren gjort i 50m-bassäng. Sedan används den bästa tiden. - Kortbanetävling (tävlingsbassäng 25m) Vid kortbanetävlingar räknas den tid som simmats i en 50m-bassäng om med den aktuella omräkningstiden och jämförs med eventuell tid som simmaren gjort i 25m-bassäng. Sedan används den bästa tiden. OBS! - Vid anmälan kan den anmälande föreningen välja att visa ett resultat för varje bassängtyp och själv välja den anmälningstid som önskas (även om det inte är den bästa tiden efter en omräkning har gjorts). - Arrangören kan själv manuellt ändra omräkningstiderna för respektive gren och åldersgrupp. Detta görs genom att arrangören väljer Anmäl simmare till tävling och klickar på länken Omräkningstider. Klicka på Ändra för den omräkningstid som ska korrigeras eller läggas in. Anmälan av individuella simmare Beroende på vilket val arrangören gjort vid skapandet av tävlingen, visas de resultat (anmälningstider) som kan användas vid anmälan till tävlingen. Om arrangören valt punkt 1 (Ingen omräkning) eller punkt 4 (Omräkning), så kan den anmälande föreningen bocka i en kryssruta och själv bestämma om bara den bästa anmälningstiden ska visas eller den bästa anmälningstiden för respektive bassängtyp Sida 12/13

13 Bilaga 2: Välj typ av kvaltider (tidgränser) När arrangören skapar eller ändrar en tävling, kan typ av kvaltider (tidgränser) väljas: 1. Standarval Använder eventuella tidgränser i grenfilen som vanligt 2. A- och B-kvaltider Använder A- och B-kvaltider som är uträknade av Svenska Simförbundet och gäller under perioden Om man väljer A- och B-kvaltider, ska man även ange vilken typ av mästerskap det gäller SM, JSM eller SM/JSM. 3. GP Grand Prix De tidgränser som finns i grenfilen används, men har man klarat en grens tidgräns, kan man anmäla sig i övriga grenar också Sida 13/13

Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik

Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik Version 1.2 www.jaradata.com ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats och bedöms vara korrekt. Användare

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Sida 0 Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Handledning från start till mål Svenska Brukshundklubben har från och med 2014-01-01 övergått till elektronisk resultatrapportering av Mentalbeskrivning

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Användarhandbok Individuell Tävling

Användarhandbok Individuell Tävling Användarhandbok Individuell Tävling OE2003 Edition Sverige Version 10.3 MT2003 Version 10.3 Status: 6.3.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25 Mora Datorer AB Windows 2000/XP Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Revision 2010-02-25 Innehållsförteckning Introduktion till Wintid 2002 1 Introduktion till Wintid

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer