Handledning Octo Anmälan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning Octo Anmälan"

Transkript

1 Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande föreningar. Arrangören kan enkelt skapa en tävling, genom att använda grenfilen (Lenex-format) som skapats i till exempel WinGrodan. Sedan kan föreningarna göra sina anmälningar direkt i Octo Anmälan och anmälningstiderna blir de resultat som finns sparade i statistikdatabasen. OBS! Från och med 2009, ska alla anmälningar till SM, JSM, Sum-Sim (50m) och GP göras med Octo Anmälan. Arrangera en tävling (arrangör) Det är enkelt och går snabbt att skapa en tävling i Octo Anmälan. På några få minuter har tävlingen skapats och deltagande föreningar kan börja göra sina anmälningar. OBS! Tävlingen måste vara sanktionerad innan den skapas i Octo Anmälan. En ansökan om sanktionering görs i Octo med menyvalet Tävlingar -> Sanktionering. För mer information om tävlingssanktionering, se Svenska Simförbundets hemsida Gör så här för att skapa en tävling i Octo Anmälan: 1. Grenfil (Lenex-format) Skapa en grenfil i Lenex format som innehåller tävlingsgrenarna. Till exempel genom att först lägga upp tävlingen i WinGrodan och ange informationen under GrundData (Rubriker, Allmänna uppgifter och Grenar). Skapa sedan grenfilen genom att välja GrundData -> Grenar -> Skapa grenfil. Det är grenfilen i Lenex format (Invitation*.lef) som används av Octo Anmälan. 2. Starta Octo Anmälan Logga in på med föreningens inloggningsuppgifter. Välj sedan Tävlingar -> Anmälan och klicka på knappen Skapa tävling. 3. Skapa tävling och ange Tävlingsinställningar Här anges de grundläggande tävlingsinställningarna, såsom tävlingsdatum, kvalperiod, kontaktinformation etc Sida 1/13

2 Grenfil Klicka på länken Grenfil och leta upp aktuell grenfil som innehåller tävlingsgrenarna (se punkt 1 ovan). Använd knappen Bläddra för att söka efter grenfilen. Ange även en text under Visa som. Denna text bör vara tydlig och till exempel innehålla ordet Grenfil. Klicka sedan på Skicka fil. Tävlingsinställningar Tävlingens namn, tävlingsdatum, kvalperiod etc som grenfilen innehåller, fylls nu automatiskt i respektive fält. Kontaktinformationen måste dock anges manuellt, såsom Kontaktperson, Telefon och E-post. Status Under Status, anger man om tävlingen är Öppen för anmälningar, Genomförd etc: Status Öppen för anmälningar Stängd för anmälningar Tillfälligt stängd för anmälningar Öppen för efteranmälningar Inställd Förklaring Tävlingen är öppen för anmälningar Tävlingen är stängd för anmälningar Tävlingen är tillfälligt stängd för anmälningar Efteranmälningar till tävlingen kan göras Tävlingen har ställts in. Tävlingstyp för anmälningstider Ange hur anmälningstiderna i tävlingen ska hanteras: * Ingen omräkning (endast originaltider) * Endast tider simmade i tävlingsbassängens längd * Rätt bassänglängd först (samma som tävlingsbassängen) * Med omräkningstider OBS! Mer information om respektive tävlingstyp finns i bilaga sist i handledningen. Länkar och informationsfiler Man kan även ange länkar till önskad hemsida samt LiveTiming. En egen välkomst text kan läggas in (knappen Ändra) samt aktuella informationsfiler för tävlingen. Informationsfiler kan vara inbjudan, PM, resultatfiler osv. Detta görs genom att klicka på Lägg till under rubriken Tävlingsinformation. Spara Klicka på Spara, för att tävlingen ska läggas upp i Octo Anmälan. Nu är tävlingen upplagd och anmälningarna kan börja göras! Sida 2/13

3 OBS! - De fält som är markerade med en * är obligatoriska och måste fyllas i. - Informationen kan ändras eller kompletteras i efterhand, även ladda upp ny grenfil (se punkt 4 nedan). Arrangören kan även ändra omräkningstider, tidgränser och åldersgrupp för inlästa grenar. Detta görs genom att söka upp tävlingen, klicka på tävlingsnamnet och klicka på Anmäl simmare till tävling. Sedan klickar man på Greninformation och Ändrar aktuell gren. Man kan även välja att klicka på antalet anmälda som visas för respektive gren. Då visas en lista med de simmare som anmälts i grenen. Klickar man på Omräkningstider, visas de omräkningstider som används vid omräkning av anmälningstider, förutsatt att denna tävlingstyp har valts för aktuell tävling. Dessa kan ändras manuellt av arrangören OBS! Laddar man upp en ny grenfil, tas eventuellt redan gjorda anmälningar bort! Därför ska man först kontrollera vilka föreningar som redan gjort anmälningar samt ladda ner anmälningsfilen innehållande samtliga anmälningar, innan man laddar upp en ny grenfil. Om man vill att föreningarna ska göra om sina anmälningar, kan man kontakta dem genom att klicka på deras e-post i fönstret Anmälningar för aktuell tävling som finns under rubriken Administration i Octo Anmälans huvudfönster. - Vill man ta bort tävlingen, klicka på Ta bort och bekräfta borttagningen. 4. Ändra inställningar och information Om man vill ändra eller komplettera tävlingsinformationen i efterhand, söker man upp aktuell tävling och klickar på Ändra under rubriken Administration. Status Status för tävlingen måste ändras manuellt. Till exempel från Öppen för anmälningar till Öppen för efteranmälningar eller Stängd för anmälningar. Om tävlingen är avslutad, ändra status till Genomförd. TIPS! När tävlingen avslutats, är det lämpligt att ändra status för tävlingen till Genomförd. 5. Anmälningar Vill man titta på gjorda anmälningar eller ladda ner anmälningsfiler, söker man upp aktuell tävling och klickar på Anmälningar under rubriken Administration. Skapa och hämta Excel fil med befintliga anmälningar Här kan man titta på eller ladda ner ett Excel-dokument som innehåller gjorda anmälningar Sida 3/13

4 Anmälningsfiler Har anmälningstiden gått ut och det är dags att läsa in anmälningarna i tävlingsprogrammet, till exempel WinGrodan, väljer man antingen att ladda ner en komprimerad fil som innehåller alla föreningars anmälningar i en enda anmälningsfil eller ladda ner varje förenings anmälningsfil för sig. Om man laddar ner en komprimerad fil med föreningarnas anmälningar, måste den packas upp med WinZip/7-zip eller motsvarande uppackningsprogram innan anmälningarna kan importeras i aktuellt tävlingsprogram (till exempel WinGrodan). När man väljer att ladda ner en anmälningsfil, ställs frågan Vill du söka efter nya bättre resultat som ersätter gamla sämre anmälningstider?. Om du svarar Ok, undersöker Octo om det finns nya resultat inlagda i Octo som är bättre än de inlagda anmälningstiderna. Hittas ett sådant bättre resultat, ersätts anmälningen med denna. På detta sätt kan arrangören försäkra sig om att de bästa och aktuella anmälningstiderna används under tävlingen. OBS! - Om någon förening gjort efteranmälningar, sparas dessa i en separat anmälningsfil för föreningen. Detta för att man ska kunna särskilja anmälningarna vid importen i tävlingsprogrammet. Det finns även en komprimerad anmälningsfil med samtliga föreningar som gjort efteranmälningar. Den måste först packas upp på motsvarande sätt som en komprimerad anmälningsfil, innan den importeras i tävlingsprogrammet. - Det är viktigt att inte ladda ner och läsa in anmälningarna före tiden för att göra anmälningar gått ut. Detta eftersom anmälande föreningar kan skapa, ändra och ta bort anmälningar fram till att status för tävlingen ändras från Öppen för anmälan. Anmäla till en tävling (anmälande föreningar) När tävlingsarrangören lagt upp tävlingen i Octo Anmälan, går det enkelt och snabbt att göra sina anmälningar. Octo Anmälan har tillgång till alla tävlingar och resultat som finns i statistikdatabasen Octo. Med hjälp av arrangörens tävlingsinställningar, tar Octo Anmälan automatiskt fram de tider simmarna är anmälningsbara med. Octo Anmälan kontrollerar till exempel kvalperiod, tidgränser, åldersbegränsningar och åldersgruppsindelningar. Octo hanterar även anmälningarna utifrån vilken tävlingstyp som arrangören valt. Till exempel om omräkningstider ska användas etc. för mer information om tävlingstyper och hantering av anmälningstider, se bilaga sist i denna handledning Sida 4/13

5 OBS! - Anmälningar kan göras av både Föreningsadministratörer och personer med behörighet som Tränare. Skillnaden är att den som loggat in som Tränare, inte kan skapa nya individuella simmare, utan endast nya lagkappslag. - Om en simmare ska byta till er förening och övergångsperioden pågår, så kan man anmäla simmaren i aktuell tävling om tävlingen startar efter att föreningsbytet är genomfört. Detta gäller även lagkappslag, där man kan välja att ta med en simmare med pågående föreningsbyte, förutsatt att föreningsbytet genomförs före tävlingens första dag. 1. Starta Octo Anmälan och sök tävling Logga in med föreningens inloggningsuppgifter på Välj sedan Tävlingar -> Anmälan. Sök tävling Ange eventuella sökvillkor, till exempel datum eller tävlingens namn och klicka på Sök. Klicka på Nollställ om du vill nollställa inlagda värden. Föreslagna sökdatum är från en vecka bakåt i tiden till en månad framåt. De tävlingar som finns i Octo Anmälan och som matchar dina sökvillkor visas i en lista. Denna kan sorteras på Namn (tävlingsnamn) eller Datum (tävlingsdatum), genom att klicka på aktuellt rubriknamn. 2. Anmäl till en tävling När man sökt upp aktuell tävling, se punkt 1 ovan, klickar man på aktuell tävlings namn. Nu visas information om tävlingen, såsom arrangör, kontaktinformation, ort etc. Anmäl simmare till tävling Klicka på knappen Anmäl simmare till tävling. Nu visas föreningens simmare och deras anmälbara grenar samt de simmare som redan anmälts i någon gren. Överst i fönstret visas information om aktuell tävling, såsom eventuell kvalperiod, sista anmälningsdag, typ av tävling för hantering av anmälningstider etc. Från och med 2009 används både A- och B-kvaltider för SM, JSM och SM/JSM. Detta visas i ett separat fält, om tävlingen använder A- och B-kvaltider samt vilken typ (SM, JSM eller SM/JSM). OBS! Den anmälande föreningen måste också uppge en fungerande e-post, där arrangören kan kontakta föreningen vid eventuella frågor etc. Visning av anmälbara simmare Beroende på vilka inställningar av visning som valts, visas de anmälbara simmarna i en lista. * Under Visa:, kan man välja att visa Alla, Herrar, Damer, Lagkappslag eller en egen simgrupp som man skapat under Simidrottare -> Simgrupper. Standardvalet är en egen simgrupp, för att en tränare enkelt ska hitta och anmäla sin simgrupps simmare Sida 5/13

6 * Under Välj:, kan man välja att visa Samtliga simmare (både Aktiva och Ej aktiva) eller endast Aktiva (dvs simmare som har ett resultat noterat under nuvarande eller föregående kalenderår). OBS! Om en simmare inte kan hittas, prova att välja Samtliga och visa:alla. Det kan också bero på att simmaren inte är kvalificerad att delta i någon av tävlingens grenar eller finns med ett felstavat namn. Greninformation Om man vill se vilka grenar som ingår i tävlingen eller vill veta tidgränser för respektive åldersgrupp i en gren, välj länken Greninformation. Ny simmare Om en simmare inte kan hittas i listan med anmälbara simmare, välj Samtliga och visa Alla, för att försäkra dig om att simmaren inte redan finns med en licens i Octo. Det kan också bero på att simmaren inte är kvalificerad att delta i någon av tävlingens grenar eller finns med ett felstavat namn i Octo. Om simmaren inte tidigare finns i Octo Statistik, välj knappen Ny simmare. Ange önskad information, men kom ihåg att fält markerade med en * är obligatoriska och måste fyllas i. Spara sedan genom att klicka på knappen Spara simmare. Simmaren läggs upp i Octo Statistik och placeras i kön för tilldelning av licens. Man kan anmäla simmaren i tävlingen, trots att den ännu inte tilldelats licens. För att korrekt licens ska tilldelas, är det viktigt att korrekt klass och födelseår anges. Det är också viktigt att korrekt adress anges, eftersom till exempel tidningen Aqua skickas till denna adress. OBS! - Det är bara föreningsadministratörer som har rättighet att skapa nya simmare. Om man loggat in med behörighet för Tränare, så kan man inte skapa nya simmare och knappen är dold. - Om Octo hittar en simmare med samma namn och födelsedatum registrerad för föreningen, ställs en kompletterande fråga om simmaren verkligen ska läggas till. Nytt lagkappslag Nederst i listan med anmälningsbara simmare, visas anmälningsbara lagkappslag och allra sist finns möjligheten att skapa et nytt lag. Detta gör man genom att klicka på Nytt lag damer, Nytt lag herrar eller Nytt lag mixed, beroende på vilken klass laget ska ha. Sedan klickar man på aktuell gren som laget ska anmälas i. Avslutningsvis anges övrig information såsom laguppställning, tid etc. Se vidare under Anmäl lagkapp. Visa Under Visa, kan man till exempel välja att visa simmare i en viss klass eller Endast aktiva etc. Genom att använda kryssrutan Visa bästa tid i 25m-, 50m och Yard-bassäng, väljer man att visa: (X) Bästa anmälbara tid, både i 25m-, 50m- och Yard-bassäng ( ) Endast bästa anmälningstid visas, oavsett i vilken bassäng den simmats OBS! Detta val kan bara göras för vissa typer av tävling. TIPS! Som standardval visas endast aktiva simmare i listan. Om du inte kan Sida 6/13

7 hitta önskad simmare, välj då att visa Alla simmare i föreningen. Om inte simmaren har något resultat under senaste kalenderåret eller av någon annan anledning inte är angiven som Aktiv, så visas de i listan om Samtliga har valts. Välj simmare Under Välj simmare, listas föreningens simmare enligt det urval som gjorts under rubriken Visa (klass etc). Klicka på önskad simmare eller lagkapp, så visas anmälningsbara grenar under rubriken Välj gren. OBS! Om en av dina simmare inte finns med i listan, kan detta bero på följande: - Simmaren är inte Aktiv och kryssrutan Endast aktiva är vald. Välj istället Samtliga. - Simmaren är inte anmälbar till någon av grenarna i aktuell tävling. - Simmaren kan finnas med ett felstavat namn - Gäller det lagkapper, finns inget lagkappslag med korrekt födelseår för att delta i någon gren. Välj gren Här visas anmälbara grenar för aktuell simmare: - Grennummer - Grenens namn med eventuell åldersbegränsning inom [] - Eventuell tidgräns med aktuell åldersgrupp inom [] - Bästa anmälningsbara tid inom kvalperiod i bassänglängd inom [], baserat på den typ av tävling som arrangören valt. - Datum då tiden simmades Klicka på de grenar du vill att simmaren ska anmälas till. Gäller anmälningen en lagkappsgren, så anges anmälningstid, datum, laguppställning etc i ett separat fönster, se vidare Anmäl lagkapp nedan. OBS! Om tävlingen har både A- och B-kvaltider, så är det A-kvaltiden som visas som tidgräns. Anmäl lagkapp Vid anmälning till lagkappgren, klickar man på aktuell gren som anmälning ska göras till och ett nytt fönster öppnas. I detta fönster visas: - Greninformation Gren med grennummer, grennamn och eventuella tidgränser. - Namn Lagets namn visas och kan ändras. Om namnet ändras kommer ett nytt lag skapas som kan anmälas till kommande tävlingar. - År Ange aktuellt år. Till exempel aktuellt födelseår då den äldste i laget är född eller för Masters totala åldern. - Beräkna anm.tid med valda simmare i laguppställningens tider (X) Om denna kryssruta är ibockad, beräknas lagets anmälningstid och bassäng ut automatiskt. Anmälningstiden baseras på de resultat som Sida 7/13

8 simmarna i laget har sedan tidigare i Octo. ( ) Om kryssrutan inte är ibockad, får man själv ange anmälningstid, bassäng etc. - Anmälningstid, Datum och Bassängtyp Om kryssrutan ovan inte är ibockad, kan dessa värden anges manuellt. Annars görs det med automatik, när man klickar på Spara eller på knappen Beräkna anm.tid med valda simmare i laguppställningens tider. - Visa simmarnas anmälningstider Klicka på denna knapp för att se de anmälningsbara simmarnas anmälningstider. Denna knapp är inte åtkomlig för Medley lagkapper eller så kallade udda lagkapper (ej officiella sträckor, såsom 10x50m Frisim etc). - Endast aktiva (X) Visar endast aktiva simmare i listan med anmälningsbara simmare i laget ( ) Visar både Aktiva och Ej aktiva simmare i listan med anmälningsbara simmare till laget. - Visa även simmare yngre än aktuell åldersgrupp (X) Även simmare yngre än i aktuell åldersgrupp visas bland anmälbara simmare till laguppställningen ( ) Endast simmare som har den ålder som ingår i aktuell åldersgrupp visas bland anmälbara simmare till laguppställningen. - Anmälningsbara simmare I denna lista visas de simmare som är anmälningsbara till laget. Det kan bland annat finnas en åldersbegränsning etc. Markera vilken simmare som ska anmälas i laget och klicka på höger pil. Simmaren flyttas från listan Anmälningsbara och placeras sist i listan med Anmälda simmare i laget. Anmälbara simmare kan sorteras i Alfabetisk ordning eller i tidordning, men detta gäller bara vissa sträckor. - Anmälda simmare Här visas vilka simmare som ska ingå i laget. Om man vill flytta bort någon simmare, markerar man aktuell simmare och klickar på vänsterpil, så flyttas simmaren tillbaka till listan med Anmälningsbara simmare. Vill man byta ordningsföljd mellan simmare i laget, markerar man aktuell simmare och klickar på Flytta upp respektive Flytta ner, beroende på om simmaren ska flyttas upp eller ner i laguppställningen. Klickar man på knappen Beräkna anm.tid, räknas anmälningstid och bassäng ut automatiskt. Tid, bassäng och datum då tiden simmades, visas också för varje simmare i laguppställningen. - Spara Om kryssrutan Beräkna anm.tid är ibockad, räknas anmälningstid och bassäng ut automatiskt. Kontroll av ålder, tidgränser, antal simmare i laget etc Sida 8/13

9 görs och eventuella fel visas. OBS! Lagdeltagarnas individuella tider etc, sparas bara om kryssrutan Beräkna anm.tid är ibockad. Det innebär att man inte behöver skicka ett separat mejl med denna information till Svenska Simförbundet vid mästerskapstävlingar. Om kryssrutan inte är ibockad, sparas bara vilka simmare som ingår i laget. - Avsluta Klicka på denna knapp, om aktuell anmälnings ska avbrytas utan att sparas. Anmälningar Under rubriken Anmälningar, visas vilka som föreningen redan anmält till tävlingen. Man kan välja att visa anmälda grenar för Alla anmälda, Vald simmare eller anmälningar gjorda i respektive gren. Efteranmälda simmare markeras med en *. Avanmäl Om man vill ta bort en redan gjord anmälning. Klicka på Avanmäl för den anmälning som ska tas bort. Laguppställning Laguppställningen visas med aktuella simmare och deras licenser. Redigera laguppställning Fönstret Anmäl till lagkapp ovan visas, men man kan inte ändra lagets namn, år etc. Däremot kan man ändra laguppställning med mera. Tillbaka När önskade anmälningar är gjorda, klicka på knappen Tillbaka. 3. Anmälda simmare / Skapa en anmälningsfil / Skriv ut anmälningslista Om man vill kontrollera vilka anmälningar man gjort till en tävling, skriva ut en anmälningslista eller vill skapa en anmälningsfil som man till exempel vill skicka till en arrangör utomlands. Så söker man upp tävlingen enligt punkt 1 ovan och klickar på aktuell tävlings namn. Sedan väljer man knappen Anmälda simmare. Anmälningsfil I Sverige laddar arrangören ner anmälningsfilerna själva, utan man behöver bara skapa en anmälningsfil när man ska skicka den till en arrangör utanför Sverige. Inom Europa ska alla arrangörer kunna skapa en grenfil i Lenex format som sedan kan laddas in i Octo Anmälan. För mer detaljerad information, se Arrangera en tävling. Anmälningslista Sida 9/13

10 Här kan man öppna eller spara ett Excel-dokument som innehåller föreningens anmälningar till aktuell tävling. Dokumentet är anpassad till ett utskriftsvänligt format. A- och B-kvaltider Simkommittén har tagit fram nya kvaltider för perioden , gällande SSF:s mästerskapstävlingar (SM, JSM och SUM-SIM). Det finns en A- och B-kvaltid för respektive distans och simsätt. Dvs en bättre (lägre) A-kvaltid och en något sämre B- kvaltid för varje distans och simsätt. Om en simmare har klarat minst en grens A- kvaltid, har denne möjlighet att anmäla sig i andra grenar där B-kvaltiden uppnåtts och inte A-kvaltiden. A- och B-kvaltider används bara vid SM och JSM tävlingar. Skapa anmälningar av mellantider Vid import av Lenex resultatfiler, sparas även mellantiderna i Octo. När man väljer Tävlingar -> Resultat för aktuell tävling, kan man klicka på Mellantider för att se ett resultats tillhörande mellantider. Man kan välja att bocka i en kryssruta för att en mellantid ska räknas som ett resultat och även kunna användas som anmälningstid i Octo Anmälan. Även tränare och föreningsadministratörer kan välja att tilldela en mellantid status som resultat (detta gäller bara för den egna föreningens simmare). Senaste uppdateringar i Octo Anmälan - När man klickar på Anmäl simmare till tävling, kan man välja att visa simmare i någon av de simgrupper som man själv har skapat (Simidrottare -> Simgrupper -> Mina grupper). Standardval är den första simgruppen som man har skapat. Genom att välja en simgrupp, så behöver tränaren bara jobba med de simmare som ingår i tränarens egna grupper. OBS! Har man skapat en simgrupp som man kanske inte längre använder, så är det lämpligt att ta bort dessa, för att inte behöva göra ett manuellt val för att visa simmare i Octo Anmälan. - Arrangören kan nu i Octo anmälan, Anmälningar, välja att kontrollera och uppdatera anmälningar ifall ett bättre resultat lästs in efter att anmälningen gjordes. När man klickar pför att ladda ner en anmälningsfil, så visas en fråga om man vill göra en kontroll efter bättre resultat. Svarar man Ok, så görs kontrollen och sedan visas hur många anmälningar som uppdaterats. - När man skapar en tävling i Octo, kan arrangören väljapå vilket sätt anmälningstiderna ska hanteras för tävlingen: * Ingen omräkning (endast originaltider) * Endast tider simmade i tävlingsbassängens längd * I första hand tid simmad i tävlingsbassängens längd * Med omräkningstider - A- och B-kvaltider har uppdaterats för Simmare med pågående föreningsbyte är valbara till den nya föreningens lagkappslag, om tävlingen arrangeras efter föreningsbytet genomförts Sida 10/13

11 - I den fil med efteranmälningar som arrangören kan ladda ner för inläsning i till exempel WinGrodan, så sparas nu bara de föreningar som har gjort några efteranmälningar. - Ett val som kallas GP har lagts till som val. För mer information se Bilaga 2 nedan. - Arrangören kan lägga in och justera tidgränser samt åldersgrupper för respektive gren under Greninformation. - Arrangören kan klicka på antalet anmälda i respektive gren under Greninformation och se en lista över anmälda simmare i aktuell gren. - Även den ort där tävlingen ska arrangeras, visas nu i tävlingsinformationen. Bilaga 1: Typ av tävling för anmälningstider När arrangören skapar tävlingen, kan följande tävlingstyper väljas för hantering av anmälningstider. Nedanstående beskrivning gäller individuella grenar: 1. Ingen omräkning av anmälningstider, oavsett bassäng (använd originaltider) I standardinställning visas snabbaste tiden oavsett bassänglängd. Dvs. oftast 25m-tiden men skulle 50m-tiden vara bättre visas den. Man kan se bästa anmälningstid för alla bassängtyper, genom att bocka i aktuell kryssruta. OBS! Inga resultat simmade i Yard-bassäng visas, utan bara resultat simmade i 25m- och 50m-bassäng. 2. Endast anmälningar simmade i tävlingens bassängtyp Endast resultat (anmälningstider) simmade i samma bassängtyp som tävlingsbassängen, kan användas vid anmälningsförfarandet. Är t ex tävlingsbassängen satt till 25m, kan bara resultat som simmats i kortbana (25m-bassäng) användas vid anmälan. 3. Rätt bassänglängd först (samma som tävlingsbassängen) - I första hand visas tid i samma bassänglängd som tävlingsbassängen, om tid finns inom kvalperioden, även om denna tid inte är inom kvalgränsen, förutsättningen är i så fall att simmaren kvalificerat sig i annan bassängtyp. - Finns ingen tid i samma bassängtyp som tävlingsbassängen, visas tid i nästa bassängtyp enligt nedanstående: * Långbanetävlingar (tävlingsbassäng 50m) 50m-, 25m- och yard-bassäng * Kortbanetävlingar (tävlingsbassäng 25m) 25-/50m- och yard-bassäng Det vill säga att vid kortbanetävlingar tas bästa tid oavsett om tiden simmats i kort- eller långbana 25m/50m. - Om tävlingen inte har tidgränser, kan man anmäla med en nolltid, men har man en tid simmad i annan bassängtyp, så används denna tid i första hand. OBS! Ovanstående gäller inte 800m Frisim och 1500m Frisim som simmas i direktfinal. Då används omräkningstider. Se punkt 4 Omräkning av anmälningstider. 4. Omräkning av anmälningstider Resultaten (anmälningstiderna) räknas om med det värde som arrangören angett. Standardvärden för omräkningstider läggs in med automatik vid inläsning av grenfilen Sida 11/13

12 - Långbanetävling (tävlingsbassäng 50m) Vid långbanetävlingar räknas den tid som simmats i en 25m-bassäng om med den aktuella omräkningstiden och jämförs med eventuell tid som simmaren gjort i 50m-bassäng. Sedan används den bästa tiden. - Kortbanetävling (tävlingsbassäng 25m) Vid kortbanetävlingar räknas den tid som simmats i en 50m-bassäng om med den aktuella omräkningstiden och jämförs med eventuell tid som simmaren gjort i 25m-bassäng. Sedan används den bästa tiden. OBS! - Vid anmälan kan den anmälande föreningen välja att visa ett resultat för varje bassängtyp och själv välja den anmälningstid som önskas (även om det inte är den bästa tiden efter en omräkning har gjorts). - Arrangören kan själv manuellt ändra omräkningstiderna för respektive gren och åldersgrupp. Detta görs genom att arrangören väljer Anmäl simmare till tävling och klickar på länken Omräkningstider. Klicka på Ändra för den omräkningstid som ska korrigeras eller läggas in. Anmälan av individuella simmare Beroende på vilket val arrangören gjort vid skapandet av tävlingen, visas de resultat (anmälningstider) som kan användas vid anmälan till tävlingen. Om arrangören valt punkt 1 (Ingen omräkning) eller punkt 4 (Omräkning), så kan den anmälande föreningen bocka i en kryssruta och själv bestämma om bara den bästa anmälningstiden ska visas eller den bästa anmälningstiden för respektive bassängtyp Sida 12/13

13 Bilaga 2: Välj typ av kvaltider (tidgränser) När arrangören skapar eller ändrar en tävling, kan typ av kvaltider (tidgränser) väljas: 1. Standarval Använder eventuella tidgränser i grenfilen som vanligt 2. A- och B-kvaltider Använder A- och B-kvaltider som är uträknade av Svenska Simförbundet och gäller under perioden Om man väljer A- och B-kvaltider, ska man även ange vilken typ av mästerskap det gäller SM, JSM eller SM/JSM. 3. GP Grand Prix De tidgränser som finns i grenfilen används, men har man klarat en grens tidgräns, kan man anmäla sig i övriga grenar också Sida 13/13

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Kost & Logi: Kost: Skövde SS erbjuder lunch på Restaurang Vallegrillen (90 kr/st.), glöm inte meddela ev. allergier. Boka på kansli@skovdess.

Kost & Logi: Kost: Skövde SS erbjuder lunch på Restaurang Vallegrillen (90 kr/st.), glöm inte meddela ev. allergier. Boka på kansli@skovdess. Västsvenska Simförbundet i samarbete med Skövde SS inbjuder till DM/JDM (25m) 2015 i simning Arena Skövde, Skövde den 17-18 okt 2015. 25m bassäng, 8 banor, eltidtagning Anmälan: VSSF tillhanda senast kl.

Läs mer

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Växjö Simsällskap & Svenska Simförbundet inbjuder till Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Tävlingen är öppen för registrerade Masterssimmare från Sverige och världen i övrigt. i samarbete

Läs mer

Svenska Simförbundet och Södertälje SS hälsar välkomna till 2011 års Junior-SM (25 m) i Södertälje den 3 6 februari 2011

Svenska Simförbundet och Södertälje SS hälsar välkomna till 2011 års Junior-SM (25 m) i Södertälje den 3 6 februari 2011 Svenska Simförbundet och Södertälje SS hälsar välkomna till 2011 års Junior-SM (25 m) i Södertälje den 3 6 februari 2011 Tävlingsplats Arrangör Sydpoolen 25 m bassäng, 8 banor Svenska Simförbundet och

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013

Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013 Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013 Svenska Simförbundet i samarbete med eon inbjuder härmed till 2013 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (Sum-Sim) Tävlingsdatum: Lördagen den 9 November och Söndagen

Läs mer

INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim

INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim Tävlingsdatum: Lördag den 14 november och söndag den 15 november 2015 Tävlingsplats:

Läs mer

Anmälan till tävling. Starta med startsidan. Innehåll. Guide Eventor

Anmälan till tävling. Starta med startsidan. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Anmälan till tävling Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du anmäler dig till tävlingar. Börja med den för att komma igång.

Läs mer

Administrera tävling

Administrera tävling Administrera tävling Ansöka tävlingsdatum Innehåll Förberedelser 3 Ansökan.... 4 Granska ansökan. 6 Nästa steg 7 Förklaring av ikoner vid ansökan tävling 8 Förberedelse För att en klubb ska kunna använda

Läs mer

Administrera tävling. Arrangera tävling

Administrera tävling. Arrangera tävling 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Administrera tävling Steg 3 Arrangera tävling [Här kan du läsa en enkel guide hur du arrangerar

Läs mer

SM INBJUDAN 2009. Göteborg Sim och Svenska Simförbundet hälsar välkomna till SM (25 m) i Göteborg den 26-29 november 2009

SM INBJUDAN 2009. Göteborg Sim och Svenska Simförbundet hälsar välkomna till SM (25 m) i Göteborg den 26-29 november 2009 SM INBJUDAN 2009 Göteborg Sim och Svenska Simförbundet hälsar välkomna till SM (25 m) i Göteborg den 26-29 november 2009 TÄVLINGSPLATS ARRANGÖR SM HEMSIDA Valhallabadet 25 m bassäng, 8 banor Göteborg Sim

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera anmälningar Innehåll Inledning... 1 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera anmälningar... 3 Administrera

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap hälsar alla deltagande föreningar VARMT VÄLKOMNA!

Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap hälsar alla deltagande föreningar VARMT VÄLKOMNA! Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap hälsar alla deltagande föreningar VARMT VÄLKOMNA! Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap inbjuder härmed till: Norrländska Mästerskapen

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera dataöverföringar

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera dataöverföringar IndTA Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline Manual: Administrera dataöverföringar Innehållsförteckning Inledning... 3 Om IndTA...3 Krav... 3 Logga in i IndTA... 3 Administrera dataöverföringar...4

Läs mer

Kvalperiod 1 maj 2014 22 maj 2015 resp. 26 oktober 2014 10 oktober 2015

Kvalperiod 1 maj 2014 22 maj 2015 resp. 26 oktober 2014 10 oktober 2015 Skånska mästerskapen och Juniormästerskapen Kvaltider Förening vilken inte har e-mail skall ha inbjudan Beslutas av Skåne Sim. Kvaltider gäller framöver. Är en simmare kvalad i minst en gren får anmälan

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

SWIM OPEN. STOCKHOLM 30 mars- 2 april 2016. 30 mars - 2 april 2016. Eriksdalsbadet Stockholm. 80 000 i prispengar

SWIM OPEN. STOCKHOLM 30 mars- 2 april 2016. 30 mars - 2 april 2016. Eriksdalsbadet Stockholm. 80 000 i prispengar SWIM OPEN 30 mars- 2 april 2016 30 mars - 2 april 2016 Eriksdalsbadet Stockholm 80 000 i prispengar Svensk Simidrott inbjuder stolt till första upplagan av Swim Open Stockholm Plats: Regler: Tävlingstider:

Läs mer

1 LATHUND MIN GOLF 5.0

1 LATHUND MIN GOLF 5.0 1 LATHUND MIN GOLF 5.0 Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. 1.1 INLOGGNING Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar för snabbokning

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik

Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik Version 1.2 www.jaradata.com ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats och bedöms vara korrekt. Användare

Läs mer

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet.

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet. Senast ändrad 2014-11-12 Manual för aetiming Installation aetiming Programmet kräver operativsystem minst Windows XP och dator (PC). Programmet kräver också att ditt operativsystem är uppdaterat med de

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Min Golf - Kort beskrivning

Min Golf - Kort beskrivning Sida 1 (10) Min Golf - Kort beskrivning Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. Inloggning Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar

Läs mer

Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup. 27-29 June 2014

Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup. 27-29 June 2014 Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup 27-29 June 2014 Avsluta vårterminens simning i sommarmetropolen Stockholm! Ta även med släkt & vänner så

Läs mer

Startguide, stafettävling

Startguide, stafettävling Startguide, stafettävling Baserad på OLA 5.0.0-26 Dokumentversion: 20120131 Författare: Redigering och layout: Oskar Berg, Halmstad Henrik Bengtsson, SOFT Niklas Wrane, SOFT Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (9)

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera dataöverföringar Innehåll Inledning... 1 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera dataöverföringar...

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem EasySurveyor Webbenkätsystem Snabbguide För att komma igång snabbt och effektivt med EasySurveyor följer nu en guide med 6 enkla steg. Om man följer dessa kan man snabbt börja designa egna enkäter och

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Norrländska Mästerskapen I SIMNING 2011

Norrländska Mästerskapen I SIMNING 2011 Sundsvalls Simsällskap hälsar alla simföreningar i Västerbotten, Norrbotten, Hälsingland, Ångermanland, Medelpad, Jämtland, Härjedalen, Lappland & Gästrikland varmt välkomna till 2011 års Norrländska Mästerskaperna

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET

GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET 67 Webbadress: http://anmalan.golfdata.se Kan även nås via Skandia Tours hemsida: http://skandiatour.golf.se Alla anmälningar till Skandia Tour Elit, Riks, Regional

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Höstsimiaden 21-22 november 2015

Höstsimiaden 21-22 november 2015 Inbjudan till Höstsimiaden 21-22 november 2015 SK Ägir har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Höstsimiaden 2015. www.skagir.se Välkomna! Höstsimiaden 21-22 november 2015 Tävlingen avgörs

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Arrangera - Resultat Export och Import

Arrangera - Resultat Export och Import 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Arrangera - Resultat Export och Import [Här kan du läsa en enkel guide hur du hanterar resultat.]

Läs mer

Nordic Masters. open. 5-6-7 OKTOBER 2007 Bollnäs sverige

Nordic Masters. open. 5-6-7 OKTOBER 2007 Bollnäs sverige Nordic Masters open 5-6-7 OKTOBER 2007 Bollnäs sverige Bollnäs Simsällskap och Svenska Simförbundet inbjuder härmed till Öppna Nordiska Mastersmästerskapen i Simning 2007 Tid: 5 7 oktober 2007 Plats: Simhallen,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. INBJUDER till Vårsimiaden 2015 Distrikt. 18 19 april 2015 i Höganäs Sportcenter 1(5)

Höganäs Simsällskap. i samarbete med. INBJUDER till Vårsimiaden 2015 Distrikt. 18 19 april 2015 i Höganäs Sportcenter 1(5) Höganäs Simsällskap i samarbete med INBJUDER till Vårsimiaden 2015 Distrikt 18 19 april 2015 i Höganäs Sportcenter 1(5) Tävlingsplats Bassängen Höganäs Sportcenter, Höganäs. Nya bassängen, 6 banor, 25

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer Utbildningssto d Tilla ggshandbok fo r administrato rer OBS. Bilderna i detta dokument kan skilja sig i vissa delar mot verkligheten men principen gäller. 2015-05-08 1 (14) Innehållsförteckning Användarunderhåll...

Läs mer

NÄR DU VILL BÖRJA TÄVLA HUR DU ANSÖKER OM EN TÄVLINGSLICENS

NÄR DU VILL BÖRJA TÄVLA HUR DU ANSÖKER OM EN TÄVLINGSLICENS NÄR DU VILL BÖRJA TÄVLA Här är en guide till dig vars barn vill börja tävla i tennis. Inom tennisen i Sverige finns det två stora och viktiga hemsidor. Den ena är www.tennis.se och den andra är www.tentour.se.

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Lördag och söndag 22-23 februari. Storsjöbadet-Östersund

Lördag och söndag 22-23 februari. Storsjöbadet-Östersund Bjuder in till Scandic Syd Cup 22-23/2-2014 INBJUDAN SK Ägir har härmed nöjet att bjuda in Er till Scandic Syd Cup. Tävlingen avgörs i fyra pass under lördagen och söndagen den 22-23 februari på Storsjöbadet

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper.

Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper. Skapa nästa års cup Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper. OBS! Ni ska aldrig återanvända en tidigare cup. Den har

Läs mer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer Skapa aktivitet för nätverksmotorer För att skapa en aktivitet behöver du vara inloggad på nätverkets hemsida. När du skapar en aktivitet måste du som motor ansöka om att få visa den i gemensamma På Gångkalendern

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

e-faktura - Mottagare

e-faktura - Mottagare Allmänt e-faktura Mottagare är en tjänst där du får möjligheten att ta emot och betala elektroniska fakturor för ditt företag i Business Online. Du kan enkelt anmäla ditt företag för e-faktura till sin

Läs mer

2010-06-11 Sida 1 av 6

2010-06-11 Sida 1 av 6 2010-06-11 Sida 1 av 6 Användarmanual Licens Alla föreningar, oavsett om ditt SDF använder IDA eller inte, ska licensiera/registrera alla spelare A- och B- licenser) i IDA. Om ditt SDF inte använder IDA

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

FELANMÄLAN PÅ INTERNET

FELANMÄLAN PÅ INTERNET FELANMÄLAN PÅ INTERNET Inledning, skapa länkar på skrivbordet. 1. Felanmälan 2. Kvittens på felanmälan 3. Lösen 4. Arbetsledare 5. Dela ut fel till utförare, Ändra och lägga till kommentarer 6. Sätta prioritering

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Händelseförlopp felrapportering

Händelseförlopp felrapportering Händelseförlopp felrapportering Ett typiskt händelseförlopp vid felrapportering. Fordonsförare Zenit administratör Verkstad Ett problem med fordonet uppstår Rapporterar felet Beslut om åtgärd ska tas Begär

Läs mer

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 Bilsport Online v1.0 Bilsport Online är en webbtjänst utvecklad för att hjälpa till med administrationen kring svensk bilsport. Via

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Kungsbacka Simsällskap. har nöjet att inbjuda Er till. Kungsbacka TYR Open. 3 4 oktober 2015 i Kungsbacka, Kungsbacka Simhall (25m, 8 banor)

Kungsbacka Simsällskap. har nöjet att inbjuda Er till. Kungsbacka TYR Open. 3 4 oktober 2015 i Kungsbacka, Kungsbacka Simhall (25m, 8 banor) har nöjet att inbjuda Er till Kungsbacka TYR Open 3 4 oktober 2015 i Kungsbacka, Kungsbacka Simhall (25m, 8 banor) PLATS: TIDTAGNING: Kungsbacka Simhall, 25m 8 banor. Elektroniskt, Livetiming ÅLDERSKLASSER:

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Manual Administration digitala läromedel

Manual Administration digitala läromedel Manual Administration digitala läromedel I SAMARBETE MED DIG Manual för Gleerups digitala läromedel På www.gleerupsportal.se finns alla Gleerups digitala läromedel. Här kan du begära nytt lösenord, logga

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Guide för att komma igång med SportAdmin

Guide för att komma igång med SportAdmin Guide för att komma igång med SportAdmin 1 Inställningar 1a Ladda upp föreningens logga 1b Fyll i föreningens uppgifter 1c Fyll i övriga grundinställningar 2 Perioder 2a Skapa ny period 2b Kopiera mellan

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Senast uppdaterad 2015-09-23

Senast uppdaterad 2015-09-23 Senast uppdaterad 2015-09-23 Manual- projekt 1 Starta ett projekt 2 Lägga till information om projektet 4 Bygga upp en mapp-struktur 6 Lägga till en produkt från systemet 8 Lägga till en egen produkt 10

Läs mer

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Sida 0 Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Handledning från start till mål Svenska Brukshundklubben har från och med 2014-01-01 övergått till elektronisk resultatrapportering av Mentalbeskrivning

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Schemalagd överföring till marknadsplats

Schemalagd överföring till marknadsplats HANDLEDNING FRÅN VITEC VITEC Schemalagd överföring till marknadsplats VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Onlinetester Del 2 Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block

Onlinetester Del 2 Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-12 (Bb Learn 9.1.8) Onlinetester Del 2 Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Innehåll Frågebanker... 1 Kategorisera frågor...

Läs mer

Mobil närvaroregistrering av LOK-stödet i IdrottOnline

Mobil närvaroregistrering av LOK-stödet i IdrottOnline Mobil närvaroregistrering av LOK-stödet i IdrottOnline Föreberedelser av föreningsadministratör: Alla ledare som vill registrera närvaron för LOKstödsaktiviteter via mobilen/lok-fliken i IdrottOnline ska

Läs mer

Svenska Simförbundet och Sundsvalls Simsällskap inbjuder till

Svenska Simförbundet och Sundsvalls Simsällskap inbjuder till Svenska Simförbundet och Sundsvalls Simsällskap inbjuder till 2014 års Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 25 m Tävlingen är öppen för licensierade Masterssimmare från Sverige och hela världen.

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Inledning. Registrering. 2008-12-17 Snabbstart för tavlingsanmalan.se

Inledning. Registrering. 2008-12-17 Snabbstart för tavlingsanmalan.se Inledning Jag tänkte att jag skulle göra en enkel guide till en första tävlingsanmälan. För att komma in i tavlingsanmalan.se första gången så måste man börja med göra en registrering. Registreringen är

Läs mer

Föra över ett befintligt register via importfil

Föra över ett befintligt register via importfil Föra över ett befintligt register via importfil Har ni ett befintligt medlemsregister, som ni kan få ut i Microsoft Excel-format, kan du enkelt föra över hela detta register till IdrottOnline via en importfil.

Läs mer

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg)

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) Allmän info Ett uppdaterat medlemsregister är ryggraden i en förenings verksamhet. Det underlättar fakturering/uppföljning av medlemsavgifter, närvarorapportering,

Läs mer