Handledning Octo Anmälan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning Octo Anmälan"

Transkript

1 Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande föreningar. Arrangören kan enkelt skapa en tävling, genom att använda grenfilen (Lenex-format) som skapats i till exempel WinGrodan. Sedan kan föreningarna göra sina anmälningar direkt i Octo Anmälan och anmälningstiderna blir de resultat som finns sparade i statistikdatabasen. OBS! Från och med 2009, ska alla anmälningar till SM, JSM, Sum-Sim (50m) och GP göras med Octo Anmälan. Arrangera en tävling (arrangör) Det är enkelt och går snabbt att skapa en tävling i Octo Anmälan. På några få minuter har tävlingen skapats och deltagande föreningar kan börja göra sina anmälningar. OBS! Tävlingen måste vara sanktionerad innan den skapas i Octo Anmälan. En ansökan om sanktionering görs i Octo med menyvalet Tävlingar -> Sanktionering. För mer information om tävlingssanktionering, se Svenska Simförbundets hemsida Gör så här för att skapa en tävling i Octo Anmälan: 1. Grenfil (Lenex-format) Skapa en grenfil i Lenex format som innehåller tävlingsgrenarna. Till exempel genom att först lägga upp tävlingen i WinGrodan och ange informationen under GrundData (Rubriker, Allmänna uppgifter och Grenar). Skapa sedan grenfilen genom att välja GrundData -> Grenar -> Skapa grenfil. Det är grenfilen i Lenex format (Invitation*.lef) som används av Octo Anmälan. 2. Starta Octo Anmälan Logga in på med föreningens inloggningsuppgifter. Välj sedan Tävlingar -> Anmälan och klicka på knappen Skapa tävling. 3. Skapa tävling och ange Tävlingsinställningar Här anges de grundläggande tävlingsinställningarna, såsom tävlingsdatum, kvalperiod, kontaktinformation etc Sida 1/13

2 Grenfil Klicka på länken Grenfil och leta upp aktuell grenfil som innehåller tävlingsgrenarna (se punkt 1 ovan). Använd knappen Bläddra för att söka efter grenfilen. Ange även en text under Visa som. Denna text bör vara tydlig och till exempel innehålla ordet Grenfil. Klicka sedan på Skicka fil. Tävlingsinställningar Tävlingens namn, tävlingsdatum, kvalperiod etc som grenfilen innehåller, fylls nu automatiskt i respektive fält. Kontaktinformationen måste dock anges manuellt, såsom Kontaktperson, Telefon och E-post. Status Under Status, anger man om tävlingen är Öppen för anmälningar, Genomförd etc: Status Öppen för anmälningar Stängd för anmälningar Tillfälligt stängd för anmälningar Öppen för efteranmälningar Inställd Förklaring Tävlingen är öppen för anmälningar Tävlingen är stängd för anmälningar Tävlingen är tillfälligt stängd för anmälningar Efteranmälningar till tävlingen kan göras Tävlingen har ställts in. Tävlingstyp för anmälningstider Ange hur anmälningstiderna i tävlingen ska hanteras: * Ingen omräkning (endast originaltider) * Endast tider simmade i tävlingsbassängens längd * Rätt bassänglängd först (samma som tävlingsbassängen) * Med omräkningstider OBS! Mer information om respektive tävlingstyp finns i bilaga sist i handledningen. Länkar och informationsfiler Man kan även ange länkar till önskad hemsida samt LiveTiming. En egen välkomst text kan läggas in (knappen Ändra) samt aktuella informationsfiler för tävlingen. Informationsfiler kan vara inbjudan, PM, resultatfiler osv. Detta görs genom att klicka på Lägg till under rubriken Tävlingsinformation. Spara Klicka på Spara, för att tävlingen ska läggas upp i Octo Anmälan. Nu är tävlingen upplagd och anmälningarna kan börja göras! Sida 2/13

3 OBS! - De fält som är markerade med en * är obligatoriska och måste fyllas i. - Informationen kan ändras eller kompletteras i efterhand, även ladda upp ny grenfil (se punkt 4 nedan). Arrangören kan även ändra omräkningstider, tidgränser och åldersgrupp för inlästa grenar. Detta görs genom att söka upp tävlingen, klicka på tävlingsnamnet och klicka på Anmäl simmare till tävling. Sedan klickar man på Greninformation och Ändrar aktuell gren. Man kan även välja att klicka på antalet anmälda som visas för respektive gren. Då visas en lista med de simmare som anmälts i grenen. Klickar man på Omräkningstider, visas de omräkningstider som används vid omräkning av anmälningstider, förutsatt att denna tävlingstyp har valts för aktuell tävling. Dessa kan ändras manuellt av arrangören OBS! Laddar man upp en ny grenfil, tas eventuellt redan gjorda anmälningar bort! Därför ska man först kontrollera vilka föreningar som redan gjort anmälningar samt ladda ner anmälningsfilen innehållande samtliga anmälningar, innan man laddar upp en ny grenfil. Om man vill att föreningarna ska göra om sina anmälningar, kan man kontakta dem genom att klicka på deras e-post i fönstret Anmälningar för aktuell tävling som finns under rubriken Administration i Octo Anmälans huvudfönster. - Vill man ta bort tävlingen, klicka på Ta bort och bekräfta borttagningen. 4. Ändra inställningar och information Om man vill ändra eller komplettera tävlingsinformationen i efterhand, söker man upp aktuell tävling och klickar på Ändra under rubriken Administration. Status Status för tävlingen måste ändras manuellt. Till exempel från Öppen för anmälningar till Öppen för efteranmälningar eller Stängd för anmälningar. Om tävlingen är avslutad, ändra status till Genomförd. TIPS! När tävlingen avslutats, är det lämpligt att ändra status för tävlingen till Genomförd. 5. Anmälningar Vill man titta på gjorda anmälningar eller ladda ner anmälningsfiler, söker man upp aktuell tävling och klickar på Anmälningar under rubriken Administration. Skapa och hämta Excel fil med befintliga anmälningar Här kan man titta på eller ladda ner ett Excel-dokument som innehåller gjorda anmälningar Sida 3/13

4 Anmälningsfiler Har anmälningstiden gått ut och det är dags att läsa in anmälningarna i tävlingsprogrammet, till exempel WinGrodan, väljer man antingen att ladda ner en komprimerad fil som innehåller alla föreningars anmälningar i en enda anmälningsfil eller ladda ner varje förenings anmälningsfil för sig. Om man laddar ner en komprimerad fil med föreningarnas anmälningar, måste den packas upp med WinZip/7-zip eller motsvarande uppackningsprogram innan anmälningarna kan importeras i aktuellt tävlingsprogram (till exempel WinGrodan). När man väljer att ladda ner en anmälningsfil, ställs frågan Vill du söka efter nya bättre resultat som ersätter gamla sämre anmälningstider?. Om du svarar Ok, undersöker Octo om det finns nya resultat inlagda i Octo som är bättre än de inlagda anmälningstiderna. Hittas ett sådant bättre resultat, ersätts anmälningen med denna. På detta sätt kan arrangören försäkra sig om att de bästa och aktuella anmälningstiderna används under tävlingen. OBS! - Om någon förening gjort efteranmälningar, sparas dessa i en separat anmälningsfil för föreningen. Detta för att man ska kunna särskilja anmälningarna vid importen i tävlingsprogrammet. Det finns även en komprimerad anmälningsfil med samtliga föreningar som gjort efteranmälningar. Den måste först packas upp på motsvarande sätt som en komprimerad anmälningsfil, innan den importeras i tävlingsprogrammet. - Det är viktigt att inte ladda ner och läsa in anmälningarna före tiden för att göra anmälningar gått ut. Detta eftersom anmälande föreningar kan skapa, ändra och ta bort anmälningar fram till att status för tävlingen ändras från Öppen för anmälan. Anmäla till en tävling (anmälande föreningar) När tävlingsarrangören lagt upp tävlingen i Octo Anmälan, går det enkelt och snabbt att göra sina anmälningar. Octo Anmälan har tillgång till alla tävlingar och resultat som finns i statistikdatabasen Octo. Med hjälp av arrangörens tävlingsinställningar, tar Octo Anmälan automatiskt fram de tider simmarna är anmälningsbara med. Octo Anmälan kontrollerar till exempel kvalperiod, tidgränser, åldersbegränsningar och åldersgruppsindelningar. Octo hanterar även anmälningarna utifrån vilken tävlingstyp som arrangören valt. Till exempel om omräkningstider ska användas etc. för mer information om tävlingstyper och hantering av anmälningstider, se bilaga sist i denna handledning Sida 4/13

5 OBS! - Anmälningar kan göras av både Föreningsadministratörer och personer med behörighet som Tränare. Skillnaden är att den som loggat in som Tränare, inte kan skapa nya individuella simmare, utan endast nya lagkappslag. - Om en simmare ska byta till er förening och övergångsperioden pågår, så kan man anmäla simmaren i aktuell tävling om tävlingen startar efter att föreningsbytet är genomfört. Detta gäller även lagkappslag, där man kan välja att ta med en simmare med pågående föreningsbyte, förutsatt att föreningsbytet genomförs före tävlingens första dag. 1. Starta Octo Anmälan och sök tävling Logga in med föreningens inloggningsuppgifter på Välj sedan Tävlingar -> Anmälan. Sök tävling Ange eventuella sökvillkor, till exempel datum eller tävlingens namn och klicka på Sök. Klicka på Nollställ om du vill nollställa inlagda värden. Föreslagna sökdatum är från en vecka bakåt i tiden till en månad framåt. De tävlingar som finns i Octo Anmälan och som matchar dina sökvillkor visas i en lista. Denna kan sorteras på Namn (tävlingsnamn) eller Datum (tävlingsdatum), genom att klicka på aktuellt rubriknamn. 2. Anmäl till en tävling När man sökt upp aktuell tävling, se punkt 1 ovan, klickar man på aktuell tävlings namn. Nu visas information om tävlingen, såsom arrangör, kontaktinformation, ort etc. Anmäl simmare till tävling Klicka på knappen Anmäl simmare till tävling. Nu visas föreningens simmare och deras anmälbara grenar samt de simmare som redan anmälts i någon gren. Överst i fönstret visas information om aktuell tävling, såsom eventuell kvalperiod, sista anmälningsdag, typ av tävling för hantering av anmälningstider etc. Från och med 2009 används både A- och B-kvaltider för SM, JSM och SM/JSM. Detta visas i ett separat fält, om tävlingen använder A- och B-kvaltider samt vilken typ (SM, JSM eller SM/JSM). OBS! Den anmälande föreningen måste också uppge en fungerande e-post, där arrangören kan kontakta föreningen vid eventuella frågor etc. Visning av anmälbara simmare Beroende på vilka inställningar av visning som valts, visas de anmälbara simmarna i en lista. * Under Visa:, kan man välja att visa Alla, Herrar, Damer, Lagkappslag eller en egen simgrupp som man skapat under Simidrottare -> Simgrupper. Standardvalet är en egen simgrupp, för att en tränare enkelt ska hitta och anmäla sin simgrupps simmare Sida 5/13

6 * Under Välj:, kan man välja att visa Samtliga simmare (både Aktiva och Ej aktiva) eller endast Aktiva (dvs simmare som har ett resultat noterat under nuvarande eller föregående kalenderår). OBS! Om en simmare inte kan hittas, prova att välja Samtliga och visa:alla. Det kan också bero på att simmaren inte är kvalificerad att delta i någon av tävlingens grenar eller finns med ett felstavat namn. Greninformation Om man vill se vilka grenar som ingår i tävlingen eller vill veta tidgränser för respektive åldersgrupp i en gren, välj länken Greninformation. Ny simmare Om en simmare inte kan hittas i listan med anmälbara simmare, välj Samtliga och visa Alla, för att försäkra dig om att simmaren inte redan finns med en licens i Octo. Det kan också bero på att simmaren inte är kvalificerad att delta i någon av tävlingens grenar eller finns med ett felstavat namn i Octo. Om simmaren inte tidigare finns i Octo Statistik, välj knappen Ny simmare. Ange önskad information, men kom ihåg att fält markerade med en * är obligatoriska och måste fyllas i. Spara sedan genom att klicka på knappen Spara simmare. Simmaren läggs upp i Octo Statistik och placeras i kön för tilldelning av licens. Man kan anmäla simmaren i tävlingen, trots att den ännu inte tilldelats licens. För att korrekt licens ska tilldelas, är det viktigt att korrekt klass och födelseår anges. Det är också viktigt att korrekt adress anges, eftersom till exempel tidningen Aqua skickas till denna adress. OBS! - Det är bara föreningsadministratörer som har rättighet att skapa nya simmare. Om man loggat in med behörighet för Tränare, så kan man inte skapa nya simmare och knappen är dold. - Om Octo hittar en simmare med samma namn och födelsedatum registrerad för föreningen, ställs en kompletterande fråga om simmaren verkligen ska läggas till. Nytt lagkappslag Nederst i listan med anmälningsbara simmare, visas anmälningsbara lagkappslag och allra sist finns möjligheten att skapa et nytt lag. Detta gör man genom att klicka på Nytt lag damer, Nytt lag herrar eller Nytt lag mixed, beroende på vilken klass laget ska ha. Sedan klickar man på aktuell gren som laget ska anmälas i. Avslutningsvis anges övrig information såsom laguppställning, tid etc. Se vidare under Anmäl lagkapp. Visa Under Visa, kan man till exempel välja att visa simmare i en viss klass eller Endast aktiva etc. Genom att använda kryssrutan Visa bästa tid i 25m-, 50m och Yard-bassäng, väljer man att visa: (X) Bästa anmälbara tid, både i 25m-, 50m- och Yard-bassäng ( ) Endast bästa anmälningstid visas, oavsett i vilken bassäng den simmats OBS! Detta val kan bara göras för vissa typer av tävling. TIPS! Som standardval visas endast aktiva simmare i listan. Om du inte kan Sida 6/13

7 hitta önskad simmare, välj då att visa Alla simmare i föreningen. Om inte simmaren har något resultat under senaste kalenderåret eller av någon annan anledning inte är angiven som Aktiv, så visas de i listan om Samtliga har valts. Välj simmare Under Välj simmare, listas föreningens simmare enligt det urval som gjorts under rubriken Visa (klass etc). Klicka på önskad simmare eller lagkapp, så visas anmälningsbara grenar under rubriken Välj gren. OBS! Om en av dina simmare inte finns med i listan, kan detta bero på följande: - Simmaren är inte Aktiv och kryssrutan Endast aktiva är vald. Välj istället Samtliga. - Simmaren är inte anmälbar till någon av grenarna i aktuell tävling. - Simmaren kan finnas med ett felstavat namn - Gäller det lagkapper, finns inget lagkappslag med korrekt födelseår för att delta i någon gren. Välj gren Här visas anmälbara grenar för aktuell simmare: - Grennummer - Grenens namn med eventuell åldersbegränsning inom [] - Eventuell tidgräns med aktuell åldersgrupp inom [] - Bästa anmälningsbara tid inom kvalperiod i bassänglängd inom [], baserat på den typ av tävling som arrangören valt. - Datum då tiden simmades Klicka på de grenar du vill att simmaren ska anmälas till. Gäller anmälningen en lagkappsgren, så anges anmälningstid, datum, laguppställning etc i ett separat fönster, se vidare Anmäl lagkapp nedan. OBS! Om tävlingen har både A- och B-kvaltider, så är det A-kvaltiden som visas som tidgräns. Anmäl lagkapp Vid anmälning till lagkappgren, klickar man på aktuell gren som anmälning ska göras till och ett nytt fönster öppnas. I detta fönster visas: - Greninformation Gren med grennummer, grennamn och eventuella tidgränser. - Namn Lagets namn visas och kan ändras. Om namnet ändras kommer ett nytt lag skapas som kan anmälas till kommande tävlingar. - År Ange aktuellt år. Till exempel aktuellt födelseår då den äldste i laget är född eller för Masters totala åldern. - Beräkna anm.tid med valda simmare i laguppställningens tider (X) Om denna kryssruta är ibockad, beräknas lagets anmälningstid och bassäng ut automatiskt. Anmälningstiden baseras på de resultat som Sida 7/13

8 simmarna i laget har sedan tidigare i Octo. ( ) Om kryssrutan inte är ibockad, får man själv ange anmälningstid, bassäng etc. - Anmälningstid, Datum och Bassängtyp Om kryssrutan ovan inte är ibockad, kan dessa värden anges manuellt. Annars görs det med automatik, när man klickar på Spara eller på knappen Beräkna anm.tid med valda simmare i laguppställningens tider. - Visa simmarnas anmälningstider Klicka på denna knapp för att se de anmälningsbara simmarnas anmälningstider. Denna knapp är inte åtkomlig för Medley lagkapper eller så kallade udda lagkapper (ej officiella sträckor, såsom 10x50m Frisim etc). - Endast aktiva (X) Visar endast aktiva simmare i listan med anmälningsbara simmare i laget ( ) Visar både Aktiva och Ej aktiva simmare i listan med anmälningsbara simmare till laget. - Visa även simmare yngre än aktuell åldersgrupp (X) Även simmare yngre än i aktuell åldersgrupp visas bland anmälbara simmare till laguppställningen ( ) Endast simmare som har den ålder som ingår i aktuell åldersgrupp visas bland anmälbara simmare till laguppställningen. - Anmälningsbara simmare I denna lista visas de simmare som är anmälningsbara till laget. Det kan bland annat finnas en åldersbegränsning etc. Markera vilken simmare som ska anmälas i laget och klicka på höger pil. Simmaren flyttas från listan Anmälningsbara och placeras sist i listan med Anmälda simmare i laget. Anmälbara simmare kan sorteras i Alfabetisk ordning eller i tidordning, men detta gäller bara vissa sträckor. - Anmälda simmare Här visas vilka simmare som ska ingå i laget. Om man vill flytta bort någon simmare, markerar man aktuell simmare och klickar på vänsterpil, så flyttas simmaren tillbaka till listan med Anmälningsbara simmare. Vill man byta ordningsföljd mellan simmare i laget, markerar man aktuell simmare och klickar på Flytta upp respektive Flytta ner, beroende på om simmaren ska flyttas upp eller ner i laguppställningen. Klickar man på knappen Beräkna anm.tid, räknas anmälningstid och bassäng ut automatiskt. Tid, bassäng och datum då tiden simmades, visas också för varje simmare i laguppställningen. - Spara Om kryssrutan Beräkna anm.tid är ibockad, räknas anmälningstid och bassäng ut automatiskt. Kontroll av ålder, tidgränser, antal simmare i laget etc Sida 8/13

9 görs och eventuella fel visas. OBS! Lagdeltagarnas individuella tider etc, sparas bara om kryssrutan Beräkna anm.tid är ibockad. Det innebär att man inte behöver skicka ett separat mejl med denna information till Svenska Simförbundet vid mästerskapstävlingar. Om kryssrutan inte är ibockad, sparas bara vilka simmare som ingår i laget. - Avsluta Klicka på denna knapp, om aktuell anmälnings ska avbrytas utan att sparas. Anmälningar Under rubriken Anmälningar, visas vilka som föreningen redan anmält till tävlingen. Man kan välja att visa anmälda grenar för Alla anmälda, Vald simmare eller anmälningar gjorda i respektive gren. Efteranmälda simmare markeras med en *. Avanmäl Om man vill ta bort en redan gjord anmälning. Klicka på Avanmäl för den anmälning som ska tas bort. Laguppställning Laguppställningen visas med aktuella simmare och deras licenser. Redigera laguppställning Fönstret Anmäl till lagkapp ovan visas, men man kan inte ändra lagets namn, år etc. Däremot kan man ändra laguppställning med mera. Tillbaka När önskade anmälningar är gjorda, klicka på knappen Tillbaka. 3. Anmälda simmare / Skapa en anmälningsfil / Skriv ut anmälningslista Om man vill kontrollera vilka anmälningar man gjort till en tävling, skriva ut en anmälningslista eller vill skapa en anmälningsfil som man till exempel vill skicka till en arrangör utomlands. Så söker man upp tävlingen enligt punkt 1 ovan och klickar på aktuell tävlings namn. Sedan väljer man knappen Anmälda simmare. Anmälningsfil I Sverige laddar arrangören ner anmälningsfilerna själva, utan man behöver bara skapa en anmälningsfil när man ska skicka den till en arrangör utanför Sverige. Inom Europa ska alla arrangörer kunna skapa en grenfil i Lenex format som sedan kan laddas in i Octo Anmälan. För mer detaljerad information, se Arrangera en tävling. Anmälningslista Sida 9/13

10 Här kan man öppna eller spara ett Excel-dokument som innehåller föreningens anmälningar till aktuell tävling. Dokumentet är anpassad till ett utskriftsvänligt format. A- och B-kvaltider Simkommittén har tagit fram nya kvaltider för perioden , gällande SSF:s mästerskapstävlingar (SM, JSM och SUM-SIM). Det finns en A- och B-kvaltid för respektive distans och simsätt. Dvs en bättre (lägre) A-kvaltid och en något sämre B- kvaltid för varje distans och simsätt. Om en simmare har klarat minst en grens A- kvaltid, har denne möjlighet att anmäla sig i andra grenar där B-kvaltiden uppnåtts och inte A-kvaltiden. A- och B-kvaltider används bara vid SM och JSM tävlingar. Skapa anmälningar av mellantider Vid import av Lenex resultatfiler, sparas även mellantiderna i Octo. När man väljer Tävlingar -> Resultat för aktuell tävling, kan man klicka på Mellantider för att se ett resultats tillhörande mellantider. Man kan välja att bocka i en kryssruta för att en mellantid ska räknas som ett resultat och även kunna användas som anmälningstid i Octo Anmälan. Även tränare och föreningsadministratörer kan välja att tilldela en mellantid status som resultat (detta gäller bara för den egna föreningens simmare). Senaste uppdateringar i Octo Anmälan - När man klickar på Anmäl simmare till tävling, kan man välja att visa simmare i någon av de simgrupper som man själv har skapat (Simidrottare -> Simgrupper -> Mina grupper). Standardval är den första simgruppen som man har skapat. Genom att välja en simgrupp, så behöver tränaren bara jobba med de simmare som ingår i tränarens egna grupper. OBS! Har man skapat en simgrupp som man kanske inte längre använder, så är det lämpligt att ta bort dessa, för att inte behöva göra ett manuellt val för att visa simmare i Octo Anmälan. - Arrangören kan nu i Octo anmälan, Anmälningar, välja att kontrollera och uppdatera anmälningar ifall ett bättre resultat lästs in efter att anmälningen gjordes. När man klickar pför att ladda ner en anmälningsfil, så visas en fråga om man vill göra en kontroll efter bättre resultat. Svarar man Ok, så görs kontrollen och sedan visas hur många anmälningar som uppdaterats. - När man skapar en tävling i Octo, kan arrangören väljapå vilket sätt anmälningstiderna ska hanteras för tävlingen: * Ingen omräkning (endast originaltider) * Endast tider simmade i tävlingsbassängens längd * I första hand tid simmad i tävlingsbassängens längd * Med omräkningstider - A- och B-kvaltider har uppdaterats för Simmare med pågående föreningsbyte är valbara till den nya föreningens lagkappslag, om tävlingen arrangeras efter föreningsbytet genomförts Sida 10/13

11 - I den fil med efteranmälningar som arrangören kan ladda ner för inläsning i till exempel WinGrodan, så sparas nu bara de föreningar som har gjort några efteranmälningar. - Ett val som kallas GP har lagts till som val. För mer information se Bilaga 2 nedan. - Arrangören kan lägga in och justera tidgränser samt åldersgrupper för respektive gren under Greninformation. - Arrangören kan klicka på antalet anmälda i respektive gren under Greninformation och se en lista över anmälda simmare i aktuell gren. - Även den ort där tävlingen ska arrangeras, visas nu i tävlingsinformationen. Bilaga 1: Typ av tävling för anmälningstider När arrangören skapar tävlingen, kan följande tävlingstyper väljas för hantering av anmälningstider. Nedanstående beskrivning gäller individuella grenar: 1. Ingen omräkning av anmälningstider, oavsett bassäng (använd originaltider) I standardinställning visas snabbaste tiden oavsett bassänglängd. Dvs. oftast 25m-tiden men skulle 50m-tiden vara bättre visas den. Man kan se bästa anmälningstid för alla bassängtyper, genom att bocka i aktuell kryssruta. OBS! Inga resultat simmade i Yard-bassäng visas, utan bara resultat simmade i 25m- och 50m-bassäng. 2. Endast anmälningar simmade i tävlingens bassängtyp Endast resultat (anmälningstider) simmade i samma bassängtyp som tävlingsbassängen, kan användas vid anmälningsförfarandet. Är t ex tävlingsbassängen satt till 25m, kan bara resultat som simmats i kortbana (25m-bassäng) användas vid anmälan. 3. Rätt bassänglängd först (samma som tävlingsbassängen) - I första hand visas tid i samma bassänglängd som tävlingsbassängen, om tid finns inom kvalperioden, även om denna tid inte är inom kvalgränsen, förutsättningen är i så fall att simmaren kvalificerat sig i annan bassängtyp. - Finns ingen tid i samma bassängtyp som tävlingsbassängen, visas tid i nästa bassängtyp enligt nedanstående: * Långbanetävlingar (tävlingsbassäng 50m) 50m-, 25m- och yard-bassäng * Kortbanetävlingar (tävlingsbassäng 25m) 25-/50m- och yard-bassäng Det vill säga att vid kortbanetävlingar tas bästa tid oavsett om tiden simmats i kort- eller långbana 25m/50m. - Om tävlingen inte har tidgränser, kan man anmäla med en nolltid, men har man en tid simmad i annan bassängtyp, så används denna tid i första hand. OBS! Ovanstående gäller inte 800m Frisim och 1500m Frisim som simmas i direktfinal. Då används omräkningstider. Se punkt 4 Omräkning av anmälningstider. 4. Omräkning av anmälningstider Resultaten (anmälningstiderna) räknas om med det värde som arrangören angett. Standardvärden för omräkningstider läggs in med automatik vid inläsning av grenfilen Sida 11/13

12 - Långbanetävling (tävlingsbassäng 50m) Vid långbanetävlingar räknas den tid som simmats i en 25m-bassäng om med den aktuella omräkningstiden och jämförs med eventuell tid som simmaren gjort i 50m-bassäng. Sedan används den bästa tiden. - Kortbanetävling (tävlingsbassäng 25m) Vid kortbanetävlingar räknas den tid som simmats i en 50m-bassäng om med den aktuella omräkningstiden och jämförs med eventuell tid som simmaren gjort i 25m-bassäng. Sedan används den bästa tiden. OBS! - Vid anmälan kan den anmälande föreningen välja att visa ett resultat för varje bassängtyp och själv välja den anmälningstid som önskas (även om det inte är den bästa tiden efter en omräkning har gjorts). - Arrangören kan själv manuellt ändra omräkningstiderna för respektive gren och åldersgrupp. Detta görs genom att arrangören väljer Anmäl simmare till tävling och klickar på länken Omräkningstider. Klicka på Ändra för den omräkningstid som ska korrigeras eller läggas in. Anmälan av individuella simmare Beroende på vilket val arrangören gjort vid skapandet av tävlingen, visas de resultat (anmälningstider) som kan användas vid anmälan till tävlingen. Om arrangören valt punkt 1 (Ingen omräkning) eller punkt 4 (Omräkning), så kan den anmälande föreningen bocka i en kryssruta och själv bestämma om bara den bästa anmälningstiden ska visas eller den bästa anmälningstiden för respektive bassängtyp Sida 12/13

13 Bilaga 2: Välj typ av kvaltider (tidgränser) När arrangören skapar eller ändrar en tävling, kan typ av kvaltider (tidgränser) väljas: 1. Standarval Använder eventuella tidgränser i grenfilen som vanligt 2. A- och B-kvaltider Använder A- och B-kvaltider som är uträknade av Svenska Simförbundet och gäller under perioden Om man väljer A- och B-kvaltider, ska man även ange vilken typ av mästerskap det gäller SM, JSM eller SM/JSM. 3. GP Grand Prix De tidgränser som finns i grenfilen används, men har man klarat en grens tidgräns, kan man anmäla sig i övriga grenar också Sida 13/13

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2010-12-17 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2007-08-08 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Manual: Administrera evenemang

Manual: Administrera evenemang IndTA Tävlingsadministrativt system på IdrottOnline Manual: Administrera evenemang Innehåll Inledning Om IndTA Om evenemang, tävlingar och tävlingsklasser Hur ska man lägga upp evenemang / tävlingar /

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Svenska Skyttesportförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline (IndTA) Administrera evenemang och tävlingar

Svenska Skyttesportförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline (IndTA) Administrera evenemang och tävlingar Svenska Skyttesportförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline (IndTA) Manual 2: Administrera evenemang och tävlingar Administrera anmälningar Administrera dataöverföringar 2013-12-15 Innehåll

Läs mer

Kost & Logi: Kost: Skövde SS erbjuder lunch på Restaurang Vallegrillen (90 kr/st.), glöm inte meddela ev. allergier. Boka på kansli@skovdess.

Kost & Logi: Kost: Skövde SS erbjuder lunch på Restaurang Vallegrillen (90 kr/st.), glöm inte meddela ev. allergier. Boka på kansli@skovdess. Västsvenska Simförbundet i samarbete med Skövde SS inbjuder till DM/JDM (25m) 2015 i simning Arena Skövde, Skövde den 17-18 okt 2015. 25m bassäng, 8 banor, eltidtagning Anmälan: VSSF tillhanda senast kl.

Läs mer

Funktionärer: Antal funktionärer per förening fastställs när startlistan är klar, se sidan 2.

Funktionärer: Antal funktionärer per förening fastställs när startlistan är klar, se sidan 2. Västsvenska Simförbundet i samarbete med SK Elfsborg inbjuder till DM/JDM & UGP 3 (50 m) 2015 i simning i Alidebergsbadet, Borås den 5-7 juni 2015. 50m bassäng, 8 banor, eltidtagning Anmälan: VSSF tillhanda

Läs mer

För löpande information om tävlingen, PM, mat och logierbjudande se Trollhättans SS hemsida, under Tävlingar Egna Arrangemang.

För löpande information om tävlingen, PM, mat och logierbjudande se Trollhättans SS hemsida,  under Tävlingar Egna Arrangemang. Västsvenska Simförbundet i samarbete med Trollhättans SS inbjuder till DM/JDM & UGP 3 (50 m) 2016 i simning i Arena Älvhögsborg, Trollhättan den 10-12 juni. 50m bassäng, 8 banor, eltidtagning Anmälan Avanmälan

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Växjö Simsällskap & Svenska Simförbundet inbjuder till Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Tävlingen är öppen för registrerade Masterssimmare från Sverige och världen i övrigt. i samarbete

Läs mer

Funktionärer: Antal funktionärer per förening fastställs när startlistan är klar, se sidan 2.

Funktionärer: Antal funktionärer per förening fastställs när startlistan är klar, se sidan 2. Västsvenska Simförbundet i samarbete med Varbergs Sim inbjuder till DM/JDM (25m) 2016 i simning Håstens Simhall, Varberg den 15-16 oktober. 25m bassäng, 8 banor, eltidtagning Anmälan: Avanmälan: Efteranmälan:

Läs mer

UPPDATERAD

UPPDATERAD UPPDATERAD 2014-05-12 Tävlingsplats: Lindarängsbadet (50m), Malmö Invigning: Onsdagen 25 juni kl. 17.30 Tävlingstider: Insimning: Åldersklasser: Försökstävlingar Finaltävlingar Onsdagen 25/6 kl. 18.00

Läs mer

Anmälan till tävling. Starta med startsidan. Innehåll. Guide Eventor

Anmälan till tävling. Starta med startsidan. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Anmälan till tävling Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du anmäler dig till tävlingar. Börja med den för att komma igång.

Läs mer

Tävlingsplats: Borås Simarena, Alidebergsbadet, 50 meter/ 8 banor - utomhus

Tävlingsplats: Borås Simarena, Alidebergsbadet, 50 meter/ 8 banor - utomhus Tävlingsplats: Borås Simarena, Alidebergsbadet, 50 meter/ 8 banor - utomhus Invigning: Torsdag 19 juli kl 16.30 Tävlingstider: Insimning: Åldersklasser: Försökstävlingar Finaltävlingar Torsdagen den 19

Läs mer

INBJUDAN. Svenska Simförbundet och KSLS hälsar välkomna till 2010 års Junior- SM (25 m) i Kristianstad den 4-7 februari 2010

INBJUDAN. Svenska Simförbundet och KSLS hälsar välkomna till 2010 års Junior- SM (25 m) i Kristianstad den 4-7 februari 2010 INBJUDAN Svenska Simförbundet och KSLS hälsar välkomna till 2010 års Junior- SM (25 m) i Kristianstad den 4-7 februari 2010 TÄVLINGSPLATS ARRANGÖR Tivolibadet i Kristianstad, 25 m bassäng, 8 banor KSLS

Läs mer

Svenska Simförbundet och Södertälje SS hälsar välkomna till 2011 års Junior-SM (25 m) i Södertälje den 3 6 februari 2011

Svenska Simförbundet och Södertälje SS hälsar välkomna till 2011 års Junior-SM (25 m) i Södertälje den 3 6 februari 2011 Svenska Simförbundet och Södertälje SS hälsar välkomna till 2011 års Junior-SM (25 m) i Södertälje den 3 6 februari 2011 Tävlingsplats Arrangör Sydpoolen 25 m bassäng, 8 banor Svenska Simförbundet och

Läs mer

12-13 november 2016 i Göteborg, Valhallabadet (25m, 8 banor).

12-13 november 2016 i Göteborg, Valhallabadet (25m, 8 banor). Västsvenska Simförbundet i samarbete med Svenska Simförbundet och E. ON inbjuder härmed till Regionsfinalen i 2016 ÅRS SVENSKA UNGDOMSMÄSTERSKAP (Sum-Sim) I SIMNING 12-13 november 2016 i Göteborg, Valhallabadet

Läs mer

INBJUDAN. Hemsida: Via klicka på logga för Masters-SM 2017

INBJUDAN. Hemsida: Via  klicka på logga för Masters-SM 2017 INBJUDAN Svenska Simförbundet och Eskilstuna Simklubb har nöjet att bjuda in till 2017 års Öppna Svenska Mastersmästerskapen (25m) i Eskilstuna 24-26/3 2017 Tävlingsplats: Arrangör: Munktellbadet, Holger

Läs mer

Västsvenska Simförbundet inbjuder till DM/JDM 25m i simning Valhallabadet, Göteborg den okt 2013, 25m bassäng, 8 banor, eltidtagning

Västsvenska Simförbundet inbjuder till DM/JDM 25m i simning Valhallabadet, Göteborg den okt 2013, 25m bassäng, 8 banor, eltidtagning Västsvenska Simförbundet inbjuder till DM/JDM 25m i simning Valhallabadet, Göteborg den 26-27 okt 2013, 25m bassäng, 8 banor, eltidtagning Anmälan: VSSF tillhanda senast kl. 12.00 fredagen den 11/10 2013.

Läs mer

Jönköpings Simsällskap inbjuder till Sum-Sim Region Jönköping 14-15 november 2015

Jönköpings Simsällskap inbjuder till Sum-Sim Region Jönköping 14-15 november 2015 Jönköpings Simsällskap inbjuder till Sum-Sim Region Jönköping 14-15 november 2015 Tävlingsplats: Rosenlundsbadet, Jönköping (50m bassäng med vägg 25m) Arrangör: Jönköpings Simsällskap. Tävlingsdatum: 14-15

Läs mer

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Anmälan till tävling

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Anmälan till tävling IndTA Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline Manual: Anmälan till tävling Innehållsförteckning Inledning... 3 Om IndTA... 3 Krav... 3 Logga in i IndTA...3 Anmäla till tävling (singel)...

Läs mer

Inbjudan. Svenska Simförbundet och Helsingborgs Simsällskap hälsar välkomna till 2016 års Öppna Masters-SM (25m) den 6-8 maj.

Inbjudan. Svenska Simförbundet och Helsingborgs Simsällskap hälsar välkomna till 2016 års Öppna Masters-SM (25m) den 6-8 maj. Inbjudan Svenska Simförbundet och Helsingborgs Simsällskap hälsar välkomna till 2016 års Öppna Masters-SM (25m) den 6-8 maj. Tävlingsplats: Arrangör: Hemsida: Filborna Arena, Filbornavägen 101A, Helsingborg

Läs mer

Administrera tävling

Administrera tävling Administrera tävling Ansöka tävlingsdatum Innehåll Förberedelser 3 Ansökan.... 4 Granska ansökan. 6 Nästa steg 7 Förklaring av ikoner vid ansökan tävling 8 Förberedelse För att en klubb ska kunna använda

Läs mer

Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013

Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013 Inbjudan Sum-Sim Regionsfinal 2013 Svenska Simförbundet i samarbete med eon inbjuder härmed till 2013 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (Sum-Sim) Tävlingsdatum: Lördagen den 9 November och Söndagen

Läs mer

INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim

INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim INBJUDAN Svenska Simförbundet i samarbete med inbjuder härmed till 2015 års Svenska Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim Tävlingsdatum: Lördag den 14 november och söndag den 15 november 2015 Tävlingsplats:

Läs mer

Svenska Simförbundet och Malmö Kappsimningsklubb inbjuder till Sum-Sim juli 2017 i Malmö

Svenska Simförbundet och Malmö Kappsimningsklubb inbjuder till Sum-Sim juli 2017 i Malmö Svenska Simförbundet och Malmö Kappsimningsklubb inbjuder till Sum-Sim 12 16 juli 2017 i Malmö Tävlingsplats: Lindängsbadet (50m), Malmö Invigning: Onsdag den 12 juli kl. 17.40 Tävlingstider: Försök Finaler

Läs mer

INBJUDAN till Sim-SM och EM-kval 2011 (25m)

INBJUDAN till Sim-SM och EM-kval 2011 (25m) INBJUDAN till Sim-SM och EM-kval 2011 (25m) Svenska Simförbundet, Polisens IF Simidrott och Täby Sim hälsar välkommen till Sim-SM och EM-kval (25 m) i Stockholm den 24-27 november 2011 Tävlingsplats Arrangör

Läs mer

Senior DM och Junior DM 25 m

Senior DM och Junior DM 25 m Mellansvenska Simförbundet i samarbete med Örebro Simallians INBJUDER till Senior DM och Junior DM 25 m 15-16 Oktober 2016 Gustavsviksbadet, Örebro Plats: Antal banor: Tävlingsdatum: Gustavsviksbadet,

Läs mer

Smålands Simförbund, Östergötlands Simförbund & Växjö Simsällskap Inbjuder till DM/JDM, 25 m

Smålands Simförbund, Östergötlands Simförbund & Växjö Simsällskap Inbjuder till DM/JDM, 25 m Smålands Simförbund, Östergötlands Simförbund & Växjö Simsällskap Inbjuder till DM/JDM, 25 m Plats: Växjö Simhall, Aqua Mera, Kampastigen 2 Växjö Tävlingsdatum: 26-27 oktober 2013 Tävlingstider: Lördag

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Omräkning: Anmälningstider gjorda i 50m bassäng räknas om till 25m tider, se tabell sidan 5.

Omräkning: Anmälningstider gjorda i 50m bassäng räknas om till 25m tider, se tabell sidan 5. Västsvenska Simförbundet i samarbete med Varberg Falkenberg Sim inbjuder till DM i simning Håstens Simhall, Varberg den 5-6 nov 2011. 25m bassäng, 8 banor, eltidtagning Anmälan: VSSF tillhanda senast kl.

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Förening. [Här kan du läsa en enkel guide hur du använder SVEMO TA.]

Förening. [Här kan du läsa en enkel guide hur du använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Förening [Här kan du läsa en enkel guide hur du använder SVEMO TA.] Innehåll Förberedelse... 3

Läs mer

Norrländska Mästerskapen Riktlinjer Fastställd vid Simmartinget: Sid 1(8) Norrländska Mästerskapen. - Riktlinjer

Norrländska Mästerskapen Riktlinjer Fastställd vid Simmartinget: Sid 1(8) Norrländska Mästerskapen. - Riktlinjer Sid 1(8) Norrländska Mästerskapen - Riktlinjer 1 Sid 2(8) Bakgrund Dessa Riktlinjer skall ligga till grund för arrangerandet av Norrländska Mästerskapen. Riktlinjerna skall årligen revideras och fastställas

Läs mer

Manual: Anmälan till tävling

Manual: Anmälan till tävling IndTA Tävlingsadministrativt system på IdrottOnline Manual: Anmälan till tävling Innehåll Inledning 1 Om IndTA 1 Anmäla till tävling för föreningsmedlem 2 Visa anmälningslista 4 Avanmälan 5 Anmäla till

Läs mer

INBJUDAN till års regionsfinal av Svenska Ungdomsmästerskap (Sum-Sim) i simning

INBJUDAN till års regionsfinal av Svenska Ungdomsmästerskap (Sum-Sim) i simning INBJUDAN till 2016 års regionsfinal av Svenska Ungdomsmästerskap (Sum-Sim) i simning Svenska Simförbundet i samarbete med E.ON och Södertörns Simsällskap Inbjuder härmed samtliga simföreningar i Stockholms

Läs mer

Administrera tävling. Ansökan om tävling

Administrera tävling. Ansökan om tävling 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Administrera tävling Steg 1 Ansökan om tävling [Här kan du läsa en enkel guide hur du arrangerar

Läs mer

Administrera tävling. Arrangera tävling

Administrera tävling. Arrangera tävling 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Administrera tävling Steg 3 Arrangera tävling [Här kan du läsa en enkel guide hur du arrangerar

Läs mer

bjuder in till Öviksracet 2015 4-6 december i Paradisets arena

bjuder in till Öviksracet 2015 4-6 december i Paradisets arena bjuder in till Öviksracet 2015 4-6 december i Paradisets arena 1 INBJUDAN Örnsköldsviks Allmänna Simsällskap har nöjet att bjuda in Er till Öviksracet 2015. Tävlingen avgörs i fem pass under fredagen,

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera dataöverföringar

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera dataöverföringar IndTA Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline Manual: Administrera dataöverföringar Innehållsförteckning Inledning... 3 Om IndTA...3 Krav... 3 Logga in i IndTA... 3 Administrera dataöverföringar...4

Läs mer

FÖRARE. [En enkel guide för hur du som förare använder SVEMO TA.]

FÖRARE. [En enkel guide för hur du som förare använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se FÖRARE [En enkel guide för hur du som förare använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning... 3 Registrera

Läs mer

SM INBJUDAN 2009. Göteborg Sim och Svenska Simförbundet hälsar välkomna till SM (25 m) i Göteborg den 26-29 november 2009

SM INBJUDAN 2009. Göteborg Sim och Svenska Simförbundet hälsar välkomna till SM (25 m) i Göteborg den 26-29 november 2009 SM INBJUDAN 2009 Göteborg Sim och Svenska Simförbundet hälsar välkomna till SM (25 m) i Göteborg den 26-29 november 2009 TÄVLINGSPLATS ARRANGÖR SM HEMSIDA Valhallabadet 25 m bassäng, 8 banor Göteborg Sim

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera anmälningar Innehåll Inledning... 1 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera anmälningar... 3 Administrera

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera evenemang - Test

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera evenemang - Test IndTA Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline Manual: Administrera evenemang - Test Innehållsförteckning Inledning... 3 Om IndTA...3 Krav... 3 Logga in i IndTA... 3 Administrera evenemang...

Läs mer

Inbjudan till. SUM - SIM Regionsfinal 2012

Inbjudan till. SUM - SIM Regionsfinal 2012 Inbjudan till SUM - SIM Regionsfinal 2012 Svenska Simförbundet i samarbete med E.ON och Örebro Simallians inbjuder härmed samtliga simföreningar i Mellansvenska Simförbundet och Värmlands Simförbund till

Läs mer

Luleå Simsällskap bjuder in till KVANTUM CUP. 15-16 Februari 2014. Pontusbadet

Luleå Simsällskap bjuder in till KVANTUM CUP. 15-16 Februari 2014. Pontusbadet Luleå Simsällskap bjuder in till KVANTUM CUP 15-16 Februari 2014 Pontusbadet KVANTUM CUP Luleå Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er till Kvantum Cup - en tävling öppen för alla simmare. TÄVLINGSPLATS

Läs mer

Sum-Sim i samarbete med 26 30 juni 2013 i Landskrona

Sum-Sim i samarbete med 26 30 juni 2013 i Landskrona Sum-Sim i samarbete med 26 30 juni 2013 i Landskrona Tävlingsplats: Citadellbadet (50m), Landskrona Invigning: Onsdag 26 juni kl 17.30 Tävlingstider: Insimning: Åldersklasser: Försökstävlingar Finaltävlingar

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Manualer IndTA 2.0. Efter fem år säjer vi nu tack och hej till gamla IndTA och hälsar en ny version välkommen.

Manualer IndTA 2.0. Efter fem år säjer vi nu tack och hej till gamla IndTA och hälsar en ny version välkommen. Manualer IndTA 2.0 IndTA ersätts av IndTA 2.0 Efter fem år säjer vi nu tack och hej till gamla IndTA och hälsar en ny version välkommen. De flesta av funktionerna känns igen från gamla systemet men i ny

Läs mer

SUM-SIM RIKSFINALER 2012

SUM-SIM RIKSFINALER 2012 Page 1 of 5 SUM-SIM RIKSFINALER 2012 Sum-Sim i samarbete med INBJUDAN Inbjudan i utskriftvänlig PDF fil Svenska Simförbundet i samarbete med EON inbjuder härmed till 2012 års Svenska Ungdomsmästerskap

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Manual rapportera tävlingsresultat i BITS

Manual rapportera tävlingsresultat i BITS Manual rapportera tävlingsresultat i BITS Detta dokument beskriver hur man manuellt rapporterar en tävling i BITS. Det finns även möjlighet att importera resultat för tävlingar (dock ej lagtävlingar) med

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

INBJUDAN DM och JDM (50 m) 2016

INBJUDAN DM och JDM (50 m) 2016 INBJUDAN DM och JDM (50 m) 2016 Mellansvenska Simförbundet inbjuder samtliga föreningar i Mellansvenskadistriktet. till DM och JDM (50m) 2016 Plats: Antal banor: Kristiansbergsbadet, Köping. 8 x 50 meter

Läs mer

1 LATHUND MIN GOLF 5.0

1 LATHUND MIN GOLF 5.0 1 LATHUND MIN GOLF 5.0 Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. 1.1 INLOGGNING Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar för snabbokning

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

MANUAL Svenska Bandyförbundet - Profixio FX

MANUAL Svenska Bandyförbundet - Profixio FX MANUAL Svenska Bandyförbundet - Profixio FX Logga in på www.profixio.com/fx 1) Logga in med din e-postadress och det lösenord som du tidigare har fått på mejl 2) Välj vilken roll du vill logga in som (en

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Manual: Anmälan till tävling

Manual: Anmälan till tävling IndTA Tävlingsadministrativt system på IdrottOnline Manual: Anmälan till tävling Innehåll Inledning... 1 Om IndTA... 1 Anmäla till tävling för föreningsmedlem... 2 Visa anmälningslista... 4 Avanmälan...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare

Malmö stad Fritidsförvaltningen. Ledare Malmö stad Fritidsförvaltningen Ledare 2 (37) Datum 2013-01-09 Version: 1.4 Innehållsförteckni ning ng 1. Ledare... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Logga in. Menyn. Organisation

Logga in. Menyn. Organisation Manual Föreningsadministratör (FA) Manualen beskriver hur du loggar in till förbundets system och de funktioner som du har tillgång till som föreningsadministratör. Utöver den här manualen finns även en

Läs mer

inbjuder härmed till Öviksracet 2017

inbjuder härmed till Öviksracet 2017 inbjuder härmed till Öviksracet 2017 INBJUDAN Örnsköldsviks Allmänna Simsällskap har nöjet att bjuda in er till Öviksracet 2017. Tävlingen avgörs i fem pass under fredagen, lördagen och söndagen den 8-10

Läs mer

Svenska Skyttesportförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline (IndTA)

Svenska Skyttesportförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline (IndTA) Version 2013-12-15 Svenska Skyttesportförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline (IndTA) Manual 3: Anmälan till tävling Innehåll Inledning... 1 Om IndTA... 1 Anmäla till tävling för föreningsmedlem...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Manualer IndTA 2.0. Efter fem år säjer vi nu tack och hej till gamla IndTA och hälsar en ny version välkommen.

Manualer IndTA 2.0. Efter fem år säjer vi nu tack och hej till gamla IndTA och hälsar en ny version välkommen. Manualer IndTA 2.0 IndTA ersätts av IndTA 2.0 Efter fem år säjer vi nu tack och hej till gamla IndTA och hälsar en ny version välkommen. De flesta av funktionerna känns igen från gamla systemet men i ny

Läs mer

Inbjudan till NUSS äldre och yngre 50 m

Inbjudan till NUSS äldre och yngre 50 m Inbjudan till NUSS äldre och yngre 50 m 8-10 juli 2016, ALIDEBERGSBADET, Borås Fredag Kl. 16.00 Lördag Kl. 8.30 och 15.00 Söndag Kl. 8.30 och 15.00 Tävlingsklasser: Pojkar och flickor 16 o äldre, 14-15

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Manual: Administrera evenemang

Manual: Administrera evenemang IndTA Tävlingsadministrativt system på IdrottOnline Manual: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Om IndTA... 2 Logga in i IndTA... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt evenemang... 3 Första

Läs mer

Inbjudan till NUSS äldre och yngre 50 m

Inbjudan till NUSS äldre och yngre 50 m Inbjudan till NUSS äldre och yngre 50 m 30 juni-2 juli 2017 Centralbadet, Norrköping Fredag Kl. 16.00 Lördag Kl. 8.30 och 15.00 Söndag Kl. 8.30 och 15.00 Tävlingsklasser: Pojkar och flickor 16-20, 14-15

Läs mer

Min Golf - Kort beskrivning

Min Golf - Kort beskrivning Sida 1 (10) Min Golf - Kort beskrivning Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. Inloggning Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Denna guide beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner godkänner och prioriterar anmälningar till kurser som anordnas av MSB. Alla personer inom Räddningstjänsten

Läs mer

Grand Prix i simning januari 2018 Malmö

Grand Prix i simning januari 2018 Malmö Grand Prix i simning 27-28 januari 2018 Malmö Denna inbjudan gäller endast svenska föreningar. Övriga föreningar och förbund ska använda den engelskspråkiga inbjudan som innehåller för dessa anpassad information.

Läs mer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer Utbildningssto d Tilla ggshandbok fo r administrato rer OBS. Bilderna i detta dokument kan skilja sig i vissa delar mot verkligheten men principen gäller. 2015-05-08 1 (14) Innehållsförteckning Användarunderhåll...

Läs mer

Kvalperiod 1 maj 2014 22 maj 2015 resp. 26 oktober 2014 10 oktober 2015

Kvalperiod 1 maj 2014 22 maj 2015 resp. 26 oktober 2014 10 oktober 2015 Skånska mästerskapen och Juniormästerskapen Kvaltider Förening vilken inte har e-mail skall ha inbjudan Beslutas av Skåne Sim. Kvaltider gäller framöver. Är en simmare kvalad i minst en gren får anmälan

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer

Manual Meos. Förberedelser och genomförande av Gå-Lunka-Löp med hjälp av datorprogrammet Meos.

Manual Meos. Förberedelser och genomförande av Gå-Lunka-Löp med hjälp av datorprogrammet Meos. Manual Meos Förberedelser och genomförande av Gå-Lunka-Löp med hjälp av datorprogrammet Meos. Följande moment beskrivs: 1. Skapa tävlingen i Eventor (administratörsrätt krävs) 2. Exportera tävlingen från

Läs mer

Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap hälsar alla deltagande föreningar VARMT VÄLKOMNA!

Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap hälsar alla deltagande föreningar VARMT VÄLKOMNA! Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap hälsar alla deltagande föreningar VARMT VÄLKOMNA! Mellannorrlands Simförbund och Sundsvalls Simsällskap inbjuder härmed till: Norrländska Mästerskapen

Läs mer

Manual Version För registrering av aktiviteter på

Manual Version För registrering av aktiviteter på Manual Version 2013-01-23 För registrering av aktiviteter på www.postenfritid.se 1. Gå in på adressen http://info.citybreak.com och logga in med era användningsuppgifter* 2. Klicka på Skapa ny produkt,

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

DM och JDM i 50 m 2013

DM och JDM i 50 m 2013 DM och JDM i 50 m 2013 Falu Simsällskap i samarbete med Mellanssvenska Simförbundet inbjuder samtliga föreningar i Mellansvenskadistriktet. Sista chansen för kval till SumSim (20120501-20130611). Plats:

Läs mer

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn Manual Spelarregistrering Manualen beskriver hur man lägger in spelare i sin spelartrupp och tilldelar fasta spelarnummer. Läs igenom manualen och följ den när du lägger in spelarna i ditt lag och föreningens

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

8-9 november 2014 i Göteborg, Valhallabadet (25m, 8 banor).

8-9 november 2014 i Göteborg, Valhallabadet (25m, 8 banor). Västsvenska Simförbundet i samarbete med Svenska Simförbundet och E. ON inbjuder härmed till Regionsfinalen i 2014 ÅRS SVENSKA UNGDOMSMÄSTERSKAP (Sum-Sim) I SIMNING 8-9 november 2014 i Göteborg, Valhallabadet

Läs mer

MANUAL LAGLICENSER. Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar

MANUAL LAGLICENSER. Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar Innehåll Kom igång Lägga till personer i medlemsregistret Import av personer genom excel Skapa lag (grupper) Redigera

Läs mer