Tidningen. VÄRLDSPREMIÄR! Elhybrid nytt fordonskoncept i lyckat samarbete sidan 4. Nr 53 / Juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidningen. VÄRLDSPREMIÄR! Elhybrid nytt fordonskoncept i lyckat samarbete sidan 4. Nr 53 / Juni 2008"

Transkript

1 Tidningen Nr 53 / Juni 2008 VÄRLDSPREMIÄR! Elhybrid nytt fordonskoncept i lyckat samarbete sidan 4 Ny organisation närmare kunderna sidan 8 Gigantiskt projekt banar väg i väst sidan 13 Erik Åsbrink - återvinning rätt i tiden sidan 15

2 Hårt KNEG för klimatneutrala transporter För Armstrong är en del av vinsten även miljövinster Våtmarksstipendiat gjorde soptipp till naturupplevelse I sitt tal vid Logistik och transportmässan i Göteborg lovordade Infrastrukturminister Åsa Torstensson särskilt det arbete som bedrivs av medlemsföretagen inom Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG. Ett samarbetsorgan där medlemsföretagen aktivt arbetar för att minska transporternas miljöpåverkan. I samband med mässan upptogs som medlem i KNEG och presenterade då sina åtaganden: 1. Att aktivt arbeta med optimering av fordonsrutter så att transporteffektiviteten kontinuerligt förbättras. 2. Fortsatt utbildning av chaufförer i sparsam körning. 3. Att aktivt delta i utprovning av alternativa bränslen och teknik för reduktion av bränsleförbrukning. Exempel på andra KNEG-medlemmar är Preem, Green Cargo, SCA, Posten, Stora Enso, Chalmers, Schenker och Volvo Lastvagnar. Mer om samarbetsorganet KNEG hittar du på Vägverkets hemsida Filmpremiär på Sätra Gård Samma dag som kungaparet besökte Högbytorp var det biopremiär på kursgård Sätra Gård. Ett 70-tal av chefer från hela landet fick se filmen En hållbar framtid. Först en collagefilm om historia, sedan fick besökarna gå in i ett nybyggt biografrum med en imponerande filmduk (180 graders projektionsyta). Med fyra projektorer, och i övrigt den allra senaste filmtekniken, fick publiken en visuell positiv filmupplevelse av återvinningens möjligheter. -Något liknande filmtekniskt finns inte i hela landet, förutom Cosmonova på Nordiska museet säger Folke Jackson, Kommunikationsdirektör, stolt. I Skåne fejas det för fullt Markrenhållning är en tjänst som stadigt växer i sydsverige. I Malmö har en avdelning som specialiserat sig på maskinsopning av gator och torg, gångbanor och vägar samt renhållning i miljörum. På vintern är det snöröjning och halkbekämpning som gäller. - Vi arbetar både åt kommuner och företag, berättar Johan Nilsson från. Främst är det renhållningen kring köpcentra som växer. Nya kommunuppdrag är markrenhållningen i Perstorp och Eslöv. På bilden ser vi från vänster Ragn-Sellaren Johan Nilsson, Anders Winberg från Söderlindh-Jeppsson entreprenad som samarbetar med i Vellinge kommun och från Thomas Karlsson, Tommy Olsson samt Tomas Johansson. Framtidens källsortering på Gotland succé från start! Gotlands nya miljöanpassade källsortering rullar vidare. Första etappen, på södra Gotland, är avklarad med positivt resultat 95 % sorterar i kompost och brännbart. Enkel hantering, stort engagemang och rena fraktioner gör att det ser ljust ut för framtiden. Nu rullar etapp två/tre vidare över ön. Det har gått mycket bra att sortera i kompost och brännbart. Vi är mycket positiva och tycker det här är ett bra initiativ. Joakim Hansson, Burgsvik (På bilden tillsammans med mamma Annika Pettersson) Armstrong World Industries är ett världsledande företag inom design och tillverkning av golvbeläggningsprodukter och dessutom ett exempel på företag som med framgång säljer sitt produktionsavfall vidare till andra industrier där det återanvänds i andra plastbaserade produkter. Ett sätt att skapa ytterligare vinster såväl för Armstrong som för miljön. En av Armstrongs produktionsanläggningar ligger i Holmsund ett par mil öster om Umeå. Eftersom sedan många år har Armstrong som kund ville man fortsätta att utveckla sitt samarbete med kunden. valde därför att undersöka om det fanns möjligheter till en vettig avsättning för de tusentals ton av produktionsavfall som Armstrong årligen lät deponera i avfallsanläggningar. Avfall som till största delen består av de plastrester som blir över vid tillverkningen av företagets golvbeläggningsprodukter. Och det visade sig finnas både ett behov och ett intresse ute på marknaden. Idag har Armstrong ett väl utvecklat kontaktnät som gör att man idag kan återvinna sitt produktionsspill. En vinst för såväl Armstrong World Industries som för miljön helt enkelt. Kontakt: Årets Vattenpris till innovatören bakom virtuellt vatten Professor John Anthony Allan vid King s College London och School of Oriental and African Studies tilldelas 2008-års Stockholm International Water Prize. Professor Allan gjorde 1993 ett viktigt genombrott, när han lanserade konceptet virtuellt vatten - ett sätt att mäta det vatten som ingår i produktionen av livsmedel och industriprodukter. Enlig Allans beräkningar kräver exempelvis en kopp kaffe 140 liter vatten när man odlat producerat och förpackat kaffebönorna Stockholm Water Prize, där ingår bland grundarna, är en global utmärkelse som sedan 1990 årligen delas ut av stiftelsen Stockholm Water Foundation till en person, organisation eller institution för framstående vattenrelaterade insatser. Priset, som är på USD delas i år ut den 21 augusti i Stockholms stadshus. Miljöolycka vid bygget av Botniabanan För en tid sedan inträffade ett ofrivilligt dieselutsläpp vid grus- och bergtäkten Norrbacka, ett par mil söder om Umeå. Ett omedelbart agerande från ansvarig projektledare vid PEAB och en väl genomarbetad handlingsplan för saneringsarbetet gjorde att en mindre miljökatastrof snabbt kunde undvikas. Så snart olyckan var ett faktum kontaktades KundCenter av PEAB och därmed var det första steget i den kedja av åtgärder som krävs för att åtgärda miljöolyckor taget. Nästa steg i saneringsprocessen utfördes av produktionsenheten vid. Redan vid den första besiktning på olycksplatsen konstaterades att dieselutsläppet var mer omfattande än vad som först befarats. Produktionsenheten tog därför omedelbart kontakt med Anders Höök, Miljökonsult på. Anders var snabbt på olycksplatsen och hjälpte kunden med att avgränsa föroreningsområdet. När området väl är avgränsat kontaktas produktionsenhet i Umeå som med kort varsel ombesörjde att de förorenade massorna togs upp, lastades i för ändamålet avsedda behållare. Behållare som vidaretransporterades till avfallsbehandlingsanläggning i Fagerliden där de sammanlagt 60 ton förorenade massorna togs om hand direkt efter ankomsten. Redan här kunde den sanna historien om det olycksaliga dieselutsläppet i Norrbacka ha slutat lyckligt. Men för att tillgodose samtliga myndighetskrav fick Anders Höök nu ta tag i ett rätt så omfattande pappersarbete i form av den saneringsrapport som skulle in till Umeå kommun. Men trots det löste sig allt enkelt och snabbt. Och det tack vare att PEAB bara behövde kontakta ett enda företag för att få hela saneringsprocessen genomförd, från början till slut. Kontakt: Svensk Våtmarksfonds och våtmarksstipendium delades ut den 11 juni. I år heter pristagaren Mats Rosenberg. Mats arbetar som Biolog i Örebro Kommun och har återställt våtmarker kring Örebro sedan 1980-talet. Våtmarkstipendiet är på kronor och är ett av landets mest prestigefyllda miljöpris. Carl von Essen är Generalsekreterare i Våtmarksfonden, han berättar här om några av de projekt som årets stipendiat har varit verksam i. - Restaureringen av sjön Tysslingen och Bolundsängen är två av Mats Rosenbergs projekt, det senare en verklig pärla för örebroarna att besöka. Ett annat märkesobjekt är den förra soptippen och militära övningsfältet vid Vena som återställts till våtmark och även här har man fått ett nytt unikt utflyktsmål. Återskapandet av Kvismaren påbörjades 2005 och pågår alltjämt under Mats Rosenbergs kunniga ledning och med stöd av Naturvårdsverket. Kontakt: Kortfakta Botniabanan är just nu ett av Sveriges mest omfattande byggprojekt. Projektet omfattar 19 mil järnväg, 140 broar och 25 kilometer tunnel som växer fram i den norrländska naturen. Banan kommer att ha en sträckning från Ångermanälven norr om Kramfors, via Örnsköldsvik till Umeå. Byggstart skedde i augusti 1999 och hela banan beräknas vara färdig för trafik i augusti 2010.

3 Världspremiär på Stortorget i Stockholm! Stora miljövinster med hybriddrift Den 7 april visade tillsammans med Volvo Lastvagnar och påbyggnadsföretaget Norba upp världens första hybriddrivna renhållningsbil. Nu ska konceptet testas i kontinuerlig drift hos för löpande utvärdering. Får jag be om största möjliga tystnad! För här kommer världens första hybriddrivna renhållningsbil. Med de orden presenterade Styrelseordförande Erik Sellberg världens första hybriddrivna lastbil för kontinuerlig drift. Världspremiären skedde den 7 april på Stortorget i Gamla Stan och bevittnades av en publik bestående av bland annat politiska beslutsfattare samt representanter för kommuner, landsting och svenskt näringsliv. På plats var också representanter för Volvo Lastvagnar, påbyggnadsföretaget Norba, Stockholms Finansborgarråd Kristina Axén Olin samt ett stort mediauppbåd. Brett samarbete Grunden till konceptet är det som Volvo Lastvagnar kallar FE Hybrid, en så kallad parallell-hybrid. Något som bland annat innebär att en el- och dieselmotor samverkar för att optimera moment och effekt. I lägre hastigheter körs bilen kortare sträckor helt ljudlöst och utan emissioner på batteridrift. Andra fördelar är att dieselmotorn automatiskt stängs av när bilen stannar, på så sätt har tomgångskörningen eliminerats. Batterierna laddas dels av dieselmotorn, men också med den energi som frigörs vid inbromsning. Något som gör att tekniken lämpar sig utmärkt för fordon som stannar och startar ofta - till exempel renhållningsfordon. Detta är också orsaken till att Volvo Lastvagnar valt och påbyggnadsföretaget Norba som sina partner när det gäller att utveckla och utvärdera det här konceptet. Även Norbas tvåfacks-påbyggnad drivs av el. Något som i kombination med hybriddriften minimerar bullret, vilket är en av de stora miljövinsterna i det sammanhang bilen ska användas. Den andra stora miljövinsten är naturligtvis de minskade utsläppen. Något som också understryks av Staffan Jufors, VD för Volvo Lastvagnar. - Vår nya hybrid erbjuder påtagliga och positiva miljöeffekter. Både i vår närmiljö, genom tystare och renare drift, men också i det större perspektivet. Eftersom vår hybriddrift ger avsevärda bränslebesparingar innebär det kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Vad gäller rena bränslebesparningar tror vi på procent jämfört med en konventionell sopbil. Hybriddrift ger bl a kraftigt minskade koldioxidutsläpp, sa Volvo Lastvagnars VD Staffan Jufors vid premiären. Det gör den här bilen till den mest energieffektiva och miljövänliga lösningen för drift av renhållningsbilar idag. Men vi siktar också på att i framtiden ta fram hybrider för alla typer av transporter, säger Staffan Jufors. Den eldrivna påbyggnaden bidrar till besparningarna eftersom dieselmotorn inte behöver gå när man tömmer och komprimerar. Att minska utsläpp och buller är naturligtvis extra viktigt i stadsmiljöer. Något som Överdirektör Mats Olsson på Naturvårdsverket poängterar efter att ha bevittnat världspremiären. - Att man nu börjat titta på hur man kan förbättra de specialfordon som Minskning av buller och utsläpp är extra viktig i stadsmiljöer, menade Överdirektör Mats Olsson på Naturvårdsverket. används i stadsmiljö är ett stort och viktigt steg framåt. Det var också positivt överraskande att det kom fram ett koncept så snabbt och att det var så färdigt att det kan användas direkt i kontinuerlig drift. Vi kommer också att indirekt följa projektet. Även Kanslirådet Erik Arnberg är positivt överraskad av det nya konceptet. Han har ansvar för forskning och utveckling på miljöområdet inom Miljödepartementet. - Det var verkligen intressant att få ta del av den nya tekniken som presenterades. Minskade avgaser och tyst avfallshantering i tätbebyggda områden är ju högst eftersträvansvärt. Vi visste ju att hybridtekniken var på frammarsch, men att det fanns fordon framme för kontinuerlig provdrift kom som en överraskning. Det är bra att kunder och leverantörer jobbar ihop så som vi sett här. Och att ställer krav på renare fordon och är med och utvecklar dem ser vi som mycket positivt. huvudverksamhet är att samla in, återvinna och skapa nya råvaror. Något som innebär att transporter och miljöfrågor är centrala inslag i det dagliga arbetet. En viktig uppgift är därför att ständigt försöka hitta nya lösningar för att optimera transporterna och minska miljöpåverkan. En av de stora utmaningarna på fordonssidan är att hitta alternativa drivmedel och nya miljövänliga tekniker. I denna strävan att ständigt ligga långt framme vad gäller utvecklingen på miljöområdet är den nya hybridlastbilen ett mycket välkommet bidrag i verksamhet. Kontakt: Stockholms dåvarande Finansborgarråd Kristina Axén Olin höll ett uppskattat tal på Stortorget. Därefter mottog hon symboliskt den nya bilen av Koncernchef och Styrelseordförande Erik Sellberg. Läs mer om elhybridkonceptet >

4 Elhybridkoncept med många nyheter Pilotprojekt för lastbilsdatorer har alltid legat i framkant av utvecklingen på transportsidan. Avancerad forskning och modern IT-teknik är några av de verktyg man använder för att höja kvaliteten i arbetet. - Vi utför varje dag drygt uppdrag fördelat på cirka bilar och här finns det möjlighet till stora miljövinster både för den interna och externa miljön. En effektiv logistikplanering är en av de viktigaste bitarna. Här ligger vi i frontlinjen. Bland annat tar vi hjälp av ett avancerat ruttoptimeringsprogram. Så kallad Eco-körning enligt Naturvårdsverkets riktlinjer, datorisering av bilarna och alkolås/alkoskåp är andra åtgärder för att minska miljöpåverkan och öka effektiviteten och säkerheten, säger Martin Ekblom på. Datorstöd i hytten Just nu pågår ett pilotprojekt i syfte att utvärdera hur man bäst kan använda fast dator i lastbilshytten som Vid världspremiären beskrevs de olika delarna i det nya fordonskonceptet. Yvonne Tate är Processutvecklingschef hos och berättade om IT-stödet (längst t h). Drygt uppdrag varje dag fördelat på cirka bilar här finns möjligheter till stora miljövinster. stöd för förare och transportledning. Det är tio av de drygt 600 bilar som har acceptanstestats med den så kallade svarta lådan, som nu också utrustats med dator. Svarta lådan lämnar fordonsdata, medan fordonsdatorn tillför andra funktioner. - Den kommer att vara chaufförens verktyg i bilen och ska ersätta dagens handdator. Här får chauffören möjlighet till meddelandehantering, statushantering av order, uppdragspositionering och ISA (Intelligent Stöd för Anpassad Hastighet). Något som idag bland annat är ett krav vid kommunala upphandlingar. I framtiden kommer vi också att kunna utöka antalet applikationer via det här systemet, berättar Yvonne Tate som är Processutvecklingschef hos. I det här pilotprojektet testas i första hand installationerna i bilarna samt två applikationer - meddelandehantering och ISA. Detta för att chaufförerna ska få en känsla för hur man hanterar en dator med touchskärm i fordonet, hur den beter sig och fungerar i en arbetssituation. - De här tio chaufförerna utgör vår referensgrupp. De kommer kontinuerligt att utvärdera och lämna feedback, förklarar Tate. En av chaufförerna i projektet är Johan Pettersson som jobbat inom i 18 år och just nu kör en lastväxlare, alltså en lastbil som lämnar, hämtar och tömmer stora containrar. - Det här verkar vara ett jättebra system. Personligen tycker jag att det skulle göra arbetet enklare om vi kunde ha alla jobb på datorn i stället för på papperslappar. Då kan vi ju dessutom kvittera dem digitalt. Möjligheten att ta emot och skicka mer utförliga mail är också tilltalande. Och så gillar jag GPS-funktionen på en relativt stor skärm. Intressant att få vara med i testgruppen, kommenterar Johan Pettersson. Kontakt: Ett av Sveriges största fastighetsrenhållningsuppdrag rullar igång Det rör sig om ett avtal med Sundsvalls Kommun som i en och samma upphandling valde för att ombesörja insamlingen av hushållssoporna åt kommunens samtliga ca innevånare. Inte nog med det. Allt fler kommuner och kommunala bolag i de nordligare delarna av Sverige har nyligen valt att ingå eller förnya avtal med. Avtal som rör insamling och omhändertagande av allt från hushållssopor till farligt avfall. Även avtalet med BodenBo, ett kommunalt bostadsbolag med ett fastighetsbestånd som sammanlagt inrymmer ca lägenheter, är nytt. Uppdraget är det första fastighetsnära insamlingsuppdraget i Norrbotten. I avtalet ingår dessutom VA-tjänster. I slutänden handlar det om ett helhetsåtagande. Även det farliga tas om hand Marknaden för farligt avfall växer och utvecklas snabbt. En avfallssektor där med sitt specialkunnande och långa erfarenhet av många ses som starkt marknadsledande. Bland de nyligen ingångna avtalen som rör denna viktiga avfallshantering kan nämnas uppdraget att samla in och transportera farligt avfall från de kommunala återvinningscentralerna i Haparanda, Kalix, Överkalix SUNDSVALL Läs även om Botniabanan på sidan 3 SKELLEFTEÅ Genom alla avtal norr om Dalälven kan man konstatera att viljan att värna om miljön ligger i norrlänningarnas natur ÖVERTORNEÅ ÖVERKALIX BODEN HAPARANDA KALIX UMEÅ och Övertorneå till mottagningsanläggning i Luleå. Dessutom har det etablerade samarbetet mellan och Tekniska kontoret i Skellefteå Kommun även resulterat i ett avtal om insamling och omhändertagande av det farliga avfallet i kommunens samtliga återvinningscentraler. Kontakt: Det första fastighetsnära insamlingsuppdraget i Norrbotten kommer skapa ordning och reda för de boende och kontroll för beställarna.

5 Närmare kunden med ny organisation Med en ny organisation i ryggen kan vi inom ägna mer kraft åt specialisering och att föra den nya kompetens vi utvecklar närmare kunden. Bredden i utbudet regionalt har också stärkts på senare tid. Det handlar även om att kunna ge vår service närmare kunden, med tillkallande av specialister när så behövs. Sverigechefen Göran Bergander beskriver dagens som en fullserviceorganisation. Göran Bergander: Med en ny regional struktur samlar vi alla våra resurser och vår kompetens i fem regionala enheter. Det gör det lättare för kunden att komma i kontakt med oss. När man träffar en kontakt idag så har han eller hon ansvar för att lösa kundens hela behov. Det går alltid att få hjälp, oavsett om det är lokalt eller regionalt. Det blir ännu tydligare att vi är en fullserviceorganisation. Vilken nytta får era kunder av detta? Göran Bergander: För kunden är det viktigt att känna till att den kontakt som man har inom nu har ett bredare ansvar för hela vårt utbud. Vi kan lösa alla kundens behov. Jämför med en personlig bankman. Han eller hon kan inte allt, men ser till att lotsa kunden genom organisationen och plocka fram den specialistkompetens som behövs. Dagens Ragn- Sells-säljare är både generalister och specialister. Och så här säger Jan Fors, Regionchef i Syd: Jan Fors: Vid kundpresentationer för stora kunder här nere i Lund och Malmö har vi kunnat se att förändringarna har mottagits väl. Vi har fått fin respons inte minst från inköpare. Med en tydlig kanal in i företaget går det lätt att kommunicera. Kristina Kylin: För en verksamhet som Vägverket är det framför allt samordningen som är avgörande. Det betyder att samarbetet inte bara fungerar på den centrala nivån utan att det finns ett flöde av regionala och lokala kontaktpersoner hos båda parter, hela vägen ut i kedjan, och över hela landet. Det är viktigt. Vad händer i övrigt? Göran Bergander: En stor satsning handlar om att minska antalet transporter och förbättra körningen. Detta kallar vi för Eco-körning. När vi kör, kör vi smartare. se att bränsleförbrukningen går ner med mellan 4 och 15 procent (!). Vad blir reaktionen? Ulf Nedergård: Det blir en verklig aha-upplevelse för förarna. Man ser att det går att göra stora vinster, både för egen del och för miljön. Det handlar om att anpassa körningen, välja rätt vägar och ha framförhållning. Hur gör ni för att klara detta? Göran Bergander: Vi bygger upp verksamhetsområden. Den nya, stora anläggningen i Heljestorp i Fyrstadsregionen är ett exempel på en plattform som gör att vi nu kan växa på den västsvenska marknaden. Och över hela landet satsar vi genom att tillsätta regionala chefer, vilket gör att Ragn- Sells nu finns med starka etableringar hela vägen upp i Norrbotten. Mats Hansson representerar Ragn- Sells som Försäljningschef i Region Nord. Det blir lättare för kunden att komma i kontakt med oss, säger en nöjd Göran Bergander om den nya organisationen. Hur har den nya organisationen förändrat ditt och dina medarbetares arbete? Mats Hansson: När medarbetarna nu möter kunder lokalt gör de det med mycket större ansvar, mer befogenheter. Varje kund har en tydlig kontaktperson vilket gör båda parter mycket tryggare. Det som sägs, det gäller. Arbetsglädjen och tillfredsställelsen i jobbet har också ökat. En annan stor styrka är er täckning över hela landet. Göran Bergander: Ja. Ett bra exempel på det är vårt nya rikstäckande samarbete med Vägverket Produktion. Här vill jag hänvisa till vår ansvariga Kristina Kylin. Målet med fokus på Ecokörning, som innefattar såväl tunga som lättare fordon, är en nedgång i bränsleförbrukningen med 10 procent, berättar Ulf Nedergård, ansvarig för utbildningarna i Eco-körning. Minskat däckslitage och ökad trivsel kommer på köpet. Omkring hälften av företagets samtliga förare har blivit utbildade i hur man kör på ett ekologiskt riktigt sätt, och fler ska det bli. Utbildningen sker på plats, i förarens vardag, och redan efter två testkörningar, en före och en efter utbildning, kan man

6 Just nu i Norge Just nu i Norge Rationell bilsanering i Moss Ny entreprenad tack vare bra läge och god service Med kompetenta och kompletta anläggningar för bilsanering ska möta det kommande EU-kravet på att 90 procent av en skrotad bil ska återvinnas före EU-kraven på återvinning inom bilbranschen har blivit allt hårdare med åren. Något som ställer tuffa krav även på den bilsanering som föregår återvinningen. Det handlar om att bilarna ska tömmas på allt farligt avfall innan de går till fragmentering och återvinning. i Norge har bestämt sig för att satsa på den så kallade SEDA-anläggningen. Ett komplett och mycket kompetent koncept, tillverkat i Sverige och levererat av Olanders Maskiner & Verktyg AB i Halmstad, som specialiserat sig på bland annat industriverktyg. Ett enkelt och logiskt system Det handlar om en kompakt stationär anläggning med ett logiskt och väl fungerande system som tar hand om hela saneringsprocessen. - Vi valde just det här systemet för att det är saneringsanläggningars Rolls Royce, om man nu ska använda bilspråk, säger Morten H. Jansen som tillsammans med Pål Hansen är ansvarig för bilsaneringen och bilåtervinningen hos. Först ut att använda den här utrustningen var deponi och sorteringsanläggning i Solgård utanför Moss, därefter Sarpsborg och under senare delen av 2008 ska även Telemark förses med samma typ av station. På väg till sista vilan. Arbetet kan börja efter att batteriet avlägsnats. Man borrar hål i tankar med en speciell borr inne i ett munstycke som automatiskt suger ut bränslet utan spill. Tråg töms som vanligt. Vatten separeras ut från övriga vätskor och tas om hand. Alla vätskor i rätt behållare. Vår vision är att så småningom etablera bilsanering efter den här principen på tio av våra anläggningar i Norge, avslutar en nöjd Morten Jansen. Processen börjar med att kunden lämnar bilen och registreringsnummer, chassinummer och ägarens identitet kontrolleras. Därefter tar man ur batteriet för att inte riskera brand. Sedan lyfts bilen upp på ett par fasta bockar. Här plockar man först bort däck och fälg som sedan separeras. Nästa steg är att tömma bilen på alla vätskor. Det handlar sammanlagt om fem olika fraktioner - bensin eller diesel, spolarvätska, kylarvätska, motor- och växellådsolja samt bromsvätska. Bensinen, eller dieseln går sedan via en vattenseparator till stora tankar och det förorenade vattnet bildar en egen fraktion inom farligt avfall. Oljetråg, växellåda, kylare och spolarvätska töms och vätskorna pumpas vidare till egna tankar. Om det finns katalysatorer så klipps dessa bort. Katalysatorerna innehåller platina och skickas till återvinning. - När saneringen är klar så plattas bilarna ihop och körs till Hellik Teigen i Drammen, som har ett samarbete med. Där mals bilarna sönder i en stor kvarn och därefter separeras de olika materialen. Med hjälp av magneter får man sedan fram olika metallfraktioner, berättar Morten H Jansen. Processen fungerar mycket bra och det finns redan planer på att bygga och installera den här typen av saneringsstationer även i Oslo, Bergen och Trondheim. Hittills i år har man sanerat och återvunnit 400 bilar och målet är att samla in och återvinna bilar per år på de tre anläggningar som ska vara i drift under året. Kontakt: Den 20 april skrev sitt femte kontrakt gällande kommunal renhållning i Norge. Tidigare har man etablerat samarbete med Sarpsborg, Sandefjord, Oslo (papper) och Eidsvoll. Nu har även MOVAR tagit Ragn- Sells tjänster i anspråk. MOVAR står för en samverkan mellan kommunerna Moss och Våler i Østfold. I Norge har villkoren för kommunala anbudsförfaranden gällande renhållning de senaste åren varit föremål för förändringar. För att man ska vara säker på att arbetet blir utfört på ett miljöriktigt sätt ska bara mellan 45 och 65 procent av anbudet bestämmas av priset. Resterande del ska ta hänsyn till andra faktorer som garanterar ett korrekt utförande. Något som i det här fallet var avgörande för att skulle få uppdraget. Kompetent sortering och minskade transporter - Vi har mycket att erbjuda på nära håll. Vår fullserviceanläggning med deponi, sortering och omlastning i Solgård ligger geografiskt sett mycket bra till. Det betyder bland annat att de miljöpåverkande transporterna minskar. Dessutom hade vi redan gott rykte hos MOVAR eftersom vi under en tid tagit hand om deras papper, berättar Øyvind Sandholt som är Renhållningschef på i Norge. Sammanlagt har de båda kommunerna invånare och det finns ca hämtställen. Något som betyder arbete för sex bilar och tio man plus en driftschef. Fyra nya enfacksbilar och två tvåfacksbilar är beställda från Scania med påbyggnad från NTM. Personalrekryteringen pågår som bäst. Kontakt: Øyvind Sandholt är mycket nöjd det nya samarbetet med MOVAR. Etableringen vid Solgård i Moss var en av orsakerna till att man valde. Fortsättning > 10 11

7 Fortsättning > Just nu i Norge Ljus framtid med breda samarbeten nära kunderna Under våren har öppnat ett nytt huvudkontor i Lilleström som ligger i det expansiva området mellan Oslo och Gardermoen. Funktionerna för ekonomi, personal, IT, försäljning samt strategi och utveckling har flyttat in, sammanlagt ett 20-tal personer. har sedan starten 1989 vuxit kraftigt och varumärket är numera välkänt i Norge, främst som ett signum för bra service. - Vi är mycket nöjda med de nya lokalerna som ger oss möjlighet att ytterligare förbättra servicen och villkoren för våra kunder. De två största utmaningarna för oss inom den närmaste framtiden är att anställa fler duktiga medarbetare och att utveckla vårt IT-system. Vår ambition är att hålla oss i yttersta framkant av utvecklingen för att kunna utveckla väl fungerande system och effektiva lösningar som uppfyller våra egna förväntningar och kraven från kunder och myndigheter, kommenterar Bjørn Hoel, VD för i Norge. Både lokalt och globalt - Vi har nyligen genomgått en större organisationsförändring inom med bland annat en ny försäljningsavdelning som är integrerad i hela verksamheten. Något som betyder att vi kommer att kunna agera mer över hela världen. Det är också på den globala marknaden som vi framöver kommer att avsätta 12 fler råvaror och rena fraktioner. Där tror också Bjørn Hoel att framtiden finns. Handeln och samarbetet över gränserna ökar ständigt. Bland annat har i Norge nyligen ingått ett avtal om leverans av årston returpapper till svenska Hylte Bruk. Sedan en tid tillbaka levererar man även högkvalitativt returpapper till pappersbruk i Asien. - Vi har också en stor tilltro till vår unika etanoltillverkning av andra generationens cellulosa i samarbete med Wejland AS i Bergen. Bland annat skulle man med den metoden kunna utvinna etanol även ur stängerna på risplantor och cellulosa från sockerrörsplantor. Idag eldar man upp dessa material vilket medför stor miljöpåverkan. Just i dagarna ska den första fullskaleanläggningen tas i drift i Bergen, berättar en nöjd Bjørn Hoel. Bjørn Hoel ny VD i Danmark Bjørn Hoel har under våren även axlat VD-ansvaret för den danska verksamheten. Arbetet i Danmark går till stor del ut på att på ett ännu effektivare sätt profilera Ragn- Sells varumärke och kommunicera företagets kärnvärden. Bland annat har man etablerat en ny anläggning med namnet Prøvestenen i Köpenhamn i syfte att erbjuda kunderna där möjlighet att knyta lokala avtal. Samt för att stärka varumärket i Köpenhamns-området. Några av de nyanställda samlade tillsammans med Bjørn Hoel i receptionen till det nya huvudkontoret i Lilleström. Från vänster: Odd Are Austrheim (Ekonomichef), Vibecke Vannebo (IT-konsult), Bjørn Hoel (VD), Torgeir Eian (Personalchef) och Cecilie Lind (Kvalitet- och Miljökoordinator). Kontakt: Tonvis med förorenad jord tas om hand när Göta Älvdalen bygger snabbare kommunikationer BanaVäg i Väst är det fyndiga namnet på ett jätteprojekt som ska binda ihop Trollhättan och Göteborg med både fyrfältsväg och nytt dubbelspår. Men det är många utmaningar på vägen innan projektet är färdigt Utefter hela sträckan finns till exempel tonvis med förorenad jord som måste schaktas bort. Den planerade och delvis påbörjade utbyggnaden av E45 och dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan kommer att främja jobbpendlingen i regionen och skapa ett helt nytt kommunikationsstråk för Göta Älvdalen. Framkomligheten på E45 förbättras och godsmängderna på tåget kommer att öka. Hela projektet beräknas vara klart 2012 och innan dess måste man ha löst en hel del problem. Ett tidsödande arbete är marksaneringen eftersom det finns mycket förorenad jord efter de många industrier som legat här. Vägverket och Banverket har därför skrivit ramavtal med flera entreprenörer för att ta hand om jorden. Företagen har rangordnats och en topplacering ger förtur att hämta och ta hand om den förorenade jorden. behandlingsanläggning och deponi Heljestorp utanför Trollhättan ligger geografiskt bra till för detta jätteprojekt och blir en naturlig lämningsplats för jordmassorna. Tillsammans med Martin Andersson från, som varit drivande i avtalet, kör vi från Göteborg upp mot Nol och Trollhättan. Här och var skymtar man det nya järnvägsbygget. Kalkcementpelare borras ner på flera håll för att minska sättningar och dämpa vibrationer från framtida trafik. Nol är centrum på sträckan Agnesberg Älvängen. Här har det varit batteritillverkning under lång tid, vilket gjort att marken blivit starkt förorenad av bland annat bly från deponerade bilbatterier. Jesper Mårtensson, t v från FB Engineering AB är Miljökoordinator och finns på projektkontoret i Nol. Han uppskattar att sträckan mellan Agnesberg Älvängen innehåller cirka ton förorenad jord som måste schaktas bort. Emelie Vestin, t h från Vattenfall gör kontroller och mäter bland annat föroreningar i mark och vatten. - Graden av miljöföroreningar skiljer sig mycket utefter sträckan, säger hon. Här har funnits både industrier och hamnområden som byggts ut med fyllnadsmassor från industriområdena. Mycket tungmetaller, oljeföroreningar och på några ställen även dioxin. Strax utanför Trollhättan ligger multianläggning Heljestorp som kommer att ta emot mycket av den förorenade jorden framöver. Hit körs dessutom alla typer av avfall från hela Trestadsregionen, som innefattar Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Färgelanda, Lilla Edet och Mellerud. Anläggningen har även tillverkning av biogödsel och biogas. - Jorden analyseras och behandlas berättar Ragnar Nilsen, t v som är Arbetsledare på Heljestorp. Sedan används den som täckmassor på deponin. Martin Andersson, drivande i projektet hos, är nöjd med hela upplägget. Kontakt: 13

8 Saltsäckar och metallskrot i nytt avtal med Vägverket Produktion Återvinning rätt i tiden för Erik Åsbrink Vägverket Produktion är sedan länge kund hos. Från första januari har ett nytt fyraårsavtal börjat gälla som även inkluderar insamling av metallskrot, hämtning av saltsäckar och besiktning av oljeavskiljare. Det nya avtalet med Vägverket Produktion innebär att tar hand om allt avfall, som till exempel trä, brännbart, papper, plast, farligt avfall samt även saltsäckar och metallskrot. Hämtning görs dels på Vägverkets fasta stationer och ute på vägbyggen över hela landet. - Tidigare har vi inte hittat någon avsättning för de stora saltsäckarna, men nu kan vi både behandla materialet och få ut det på marknaden igen, berättar Kristina Kylin, Avtalsansvarig från. Långsiktigt samarbete Ingvar Sik är avtalsansvarig på Vägverket Produktion. Han tycker att en långsiktig relation är viktig vid den här typen av uppdrag. - Det tar tid att lära sig sortera och bygga upp ett effektivt system för avfallet, så jag är glad att vi kunde fortsätta med istället för att börja från noll igen. Eftersom vi är miljöcertifierade måste vi dessutom kunna redovisa vårt avfall, säger Ingvar Sik. Genom kundanpassade webbportal kan Vägverket Produktion få fram statistik på vilka olika material som kommer från anläggningarna och vart de tar vägen. Här kan man även få rådgivning i allt som rör avfallet och ta del av vilka miljöförordningar som gäller. Ytterligare ett uppdrag som Ragn- Sells fått är att besiktiga Vägverkets alla oljeavskiljare på vägstationerna och dessutom till viss del sköta tömning. Kontakt: Ett jobb i raden för Vägverket Produktion. På vägstationen i Arlöv arbetar med att byta ut oljeavskiljaren efter kontrollbesiktning. Vägverkets platsansvarige Carl Ragnar Indemark, t v ser på när Operatören Göran Majvall har inlett arbetet med bytet genom att tömma den gamla oljeavskiljaren. Till höger övervakar Produktionsansvarige Ragn-Sellaren Patrik von Buxhoeveden arbetet. I mitten av maj tillträdde Erik Åsbrink, tidigare finansminister och numera styrelseproffs (Alecta, Försäkringskassan m fl) som Ordförande för Återvinningsindustrierna (ÅI) - en branschorganisation inom Svenskt Näringsliv där ingår. Återvinning är en framtidsbransch, full av inspirerande entreprenörskap och innovationskraft, sade han på årsstämman på Södra teatern i Stockholm den 14 maj. Hur kom det sig att du tackade ja? Erik Åsbrink: Återvinning ligger rätt i tiden. Tidigare var detta en lågstatusbransch. Så är det inte längre. På kort tid har vi sett stora förändringar och statusen på hela branschen har ökat. Numera är återvinning något fint och eftersträvansvärt. Vad hoppas du kunna åstadkomma? EÅ: Det kan jag inte exakt säga idag. Men jag vill verka för branschens gemensamma intressen och tänker börja med att besöka olika företag. Dina första intryck? EÅ: Det jag kunde se på årsstämman var att det rådde mycket god stämning och stor tillförsikt. Sedan har återvinningsindustrin behov av att visa upp sig mer, mot politiker och andra. Där kan jag förhoppningsvis göra nytta. Vilka frågor tänker du driva? EÅ: Det har just kommit en dom i Regeringsrätten som säger att kommuner måste upphandla sin avfallshantering i konkurrens. Den måste vi följa upp nu. Många som stödjer det kommunala monopolet oroar sig i onödan, anser jag. Man glömmer lätt att även de kommunala bolagen kommer kunna konkurrera. Det handlar om att stimulera nytänkande. Monopol leder lätt till att man somnar in. Kan man tänka sig ett besök hos framöver? EÅ: Jag är inte klar med min planering, men efter sommaren kommer jag boka in ett antal besök till olika företag. I så fall är du varmt välkommen. Erik Åsbrink: Tack. Återvinning är både fint och eftersträvansvärt. Återvinningen är dessutom nödvändig för att hushålla med och nyttiggöra ändliga resurser. hanterar och behandlar exempelvis ton wellpapp per år, för ny nytta i kretsloppet

9 B y g g m a r k n a d i m e d v i n d s t ä l l e r s t o r a k r a v p å a v f a l l s h a n t e r i n g Lyckat avfallskoncept vid Hornsbergs Strands nybygge Miljön viktig för Locum Det byggs om och byggs nytt för cirka 250 miljoner kronor på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge årligen. Många byggare och hantverkare är i gång och byggavfallet har hämtats av ett antal olika entreprenörer. Men nu är det som tar över som enda avfallsaktör. Gräsmattor har körts sönder och uppställning av containrar och byggmaterial har skräpat ner utemiljöerna kring sjukhuset. För att få ordning på torpet har nu landstingets fastighetsbolag Locum tagit saken i egna händer och anlitat som enda avfallsentreprenör. - Vi har iordningställt ett antal sorteringsplatser på sjukhusområdet där Locums byggentreprenörer kan sortera sitt avfall, berättar Rickard Cervin, som arbetar med avfallsoch återvinningsfrågor hos Locum. Dessutom finns en större inhängnad, central sorteringsplats, dit allt sorterat avfall körs och omlastas, och till viss del eftersorteras, innan det transporteras vidare till någon av behandlingsanläggningar. Både miljö och pris viktigt vann upphandlingen för 16 att Locum lade stor vikt vid miljöaspekten, istället för priset, som annars brukar vara den viktigaste parametern. - Miljön viktades till 40 procent och priset till 25 procent och då låg bäst till - faktiskt både när det gällde miljö och pris, säger Rickard Cervin, som tycker att det är bra att Locum nu får riktig koll och statistik på allt byggavfall, och att den tunga trafiken minskar på sjukhusområdet. Det handlar om ett pilotprojekt som ska att utvärderas efter ett år. Om lösningen visar sig fungera bra kommer den att bli permanent. Sorteringsplatserna med internbehållare finns nu prydligt placerade på olika platser i området. Här ska byggare och hantverkare sortera sitt avfall i ett antal olika fraktioner: gips, metall, trä, brännbart, deponi och fyllnadsmassor. Även farligt avfall kommer att tas om hand. Ragn-Sellaren Gunnar Isaksson finns på plats dagligen för att sköta tömning av behållarna på området och ge den information som behövs. - Vi har satt upp en egen sorteringsgrad på 89 procent och kommer att samtransportera materialet. Det senare ger färre lastbilar på vägarna och minskar miljöbelastningen, säger Erik Karlstrand från, som varit med och lagt upp riktlinjerna för projektet. Kontakt: Locums Rickard Cervin t h tillsammans med Erik Karlstrand,. Interntrucken på området hanteras av Ragn-Sellaren Gunnar Isaksson. Stockholm växer och förtätas. Ett av de största projekten just nu är utvidgningen av Kungsholmen där man i förlängningen av Lindhagensgatan ner mot Hornsbergs Strand kommer att bygga cirka lägenheter. Byggavfallet har dock varit ett problem som nu verkar ha fått sin lösning. Just nu färdigställs kvarteret Eden vid Hornsbergs Strand. Etappen ligger mellan Nordenflyktsvägen och Pär Lagerqvists gata. De flesta lägenheterna kommer att ha utsikt mot vattnet och över Ulvsundasjön. Byggverksamheten är intensiv liksom trafiken med långtradare, som i en strid ström levererar byggmaterial. Många byggherrar är igång i området och flera olika entreprenörer hämtar byggavfall. Problemet är den stora platsbristen för både materialuppställning och avfallshantering. Så Platschefen Jesper Karlsson på JM fick en idé: Varför inte samordna hanteringen av allt byggavfall? JM producerar 431 lägenheter i området och det blir mycket byggavfall som ska tas om hand. Jesper Karlsson tog kontakt med Erik Karlstrand på för att hitta en lösning. - JM har en hög miljöprofil som bland annat innebär att vi ska källsortera vårt byggavfall i en mängd olika fraktioner. Samma sak gäller flera andra som bygger här. Eftersom det är stor platsbrist så vore det naturligast att samordna sortering Samordningen av byggavfallet ger både bättre ekonomi och färre transporter menar JMs Jesper Karlsson, Platschef vid Hornsbergs Strand. och hämtning av avfallet och låta en entreprenör ta hela ansvaret, i det här fallet, säger Jesper Karlsson. Och det finns ytterligare två starka argument för samordning: Kostnaderna sprids på flera aktörer och det blir färre transporter in och ut i området. Bra för miljön och bra för ekonomin med andra ord. Stockholms Stad, som uppenbarligen insett fördelarna med samordning, kommer inom kort att upplåta mark för en miljöstation på området, varifrån allt avfall transporteras bort. Thomas Grönstedt som anlitas av JM är stationerad på heltid för interna traktortransporter. Han kommer att sköta all hämtning av det sorterade materialet vid varje byggarbetsplats och kontrollera att rätt avfall hamnar i rätt behållare. - Om allt går i lås så kan vi spara Chauffören Thomas Grönstedt har anlitas av JM på heltid för interna traktortransporter. in cirka tusen lastbilstransporter för denna byggetapp, och miljöbelastningen på innerstan minskas rejält, säger Erik Karlstrand från Ragn- Sells, som nu hoppas på hundraprocentig anslutning till projektet. Kontakt: 17

10 "Östblocket" "Östblocket" Full fart i Estland medan Lettland står i startblocken Att etablera affärsverksamhet i Baltikum går inte på en dag. Det är något som har erfarenhet av. I Estland har varit med länge och är den största återvinnaren i landet. I Lettland är det en bit kvar. Men det gäller att inte tappa sugen när utmaningarna ibland känns som motgångar. startade i Estland för 16 år sedan och har växt till landets största återvinnare med verksamhet över hela landet. Man hanterar avfall från såväl hushåll som företag, köpcentra och industrier. Strax utanför Tallinns centrum har sitt estländska huvudkontor. I anslutning finns en stor sorteringsanläggning där man tar emot ton utsorterad material varje månad, och ytterligare en anläggning är under uppbyggnad några kilometer norrut. Många av kunderna är tryckerier där stora mängder pappersspill samlas in, sorteras och säljs till pappersbruk i landet och utomlands. 18 Bryggeriet Saku är en av de äldsta och mest betydande kunderna här i Tallinn. Tillsammans med Kalle Grents och Kristiina Lobjakova från, gör vi ett besök på bryggeriet, som levererar en stor del av de 128 miljoner liter öl som estländarna konsumerar årligen. Företaget etablerades redan 1820 och har kommit längre än de flesta när det gäller avfallshantering. En av kunder i Tallinn är bryggeriet Saku. Riho Evendi från Saku flankeras av Ragn-Sellarna Kristiina Lobjakova och Kalle Grents. På de olika avdelningarna i bryggeriet finns 30 insamlingskärl utställda där personalen källsorterar avfallet, vilket sedan tas om hand av de två Ragn-Sellarna som är permanent stationerade på plats. De pressar och packar materialet för vidare transport till sorteringsanläggningar. Det blir stora mängder balar med plast, film, papper, wellpapp, krossade flaskor, metallburkar, trasiga träpallar samt en del farligt avfall. Riho Evendi från Saku guidar oss genom bryggeriet. Han berättar att man tar in över ton malt per månad. Särskilt till midsommar går Epp Kangro är en av de Ragn-Sellare som är fast stationerade på Saku för sortering av bryggeriets avfall. det åt mycket öl, exempelvis Presidenti med en alkoholstyrka på 10 procent. Norma är en annan av stora kunder i Estland som har en uttalad miljöstrategi och satsar mycket på att göra en bra källsortering. Norma är en del av det svenska företaget Autoliv och tillverkar säkerhetsbälten, i första hand för den ryska marknaden. - Vi tillhandahåller kärl och balpressar och kan hämta ett mycket Rein Leipalu har varit Chef för i Estland sedan starten i Haapsalu Det går inte att över en natt starta en framgångsrik affärsverksamhet här, särskilt inte när det gäller sophantering. Många intressenter finns redan på plats och reviren bevakas med olika medel, säger Lars Pärnebjörk som är Chef för i Lettland. Huvudkontoret ligger i Riga i ett nyrenoverat kulturhus från talet. Spårvagnar och trådbussar dominerar de allmänna kommunikationerna i staden, annars är lyxbilar ett vanligt inslag i gatubilden - dyra bilar som vi knappast har sett maken till i Sverige. - Lettland har upplevt ett antal framgångsrika år med bland annat en kraftig byggboom, men nu ser vi hur lågkonjunkturen bromsar upp tillväxten, säger Lars Pärnebjörk. har avtal att ta hand om byggavfall för ett antal större projekt i centrala Riga, bland annat ett gigantiskt hotellbygge, Z-Towers, på 30 våningar som markant kommer att förändra stadsbilden. Ännu är bara grunden lagd, men hela det bygget beräknas vara klart kilometer söder om Riga, i Kekava Kommun, har köpt mark för att bygga upp en superrent sorterat material, i första hand plastfilm, elektronik och metall från produktionen, säger Kalle Grents. Rein Leipalu har varit Chef för i Estland sedan starten i Haapsalu Då var avfallshanteringen eftersatt och hade låg status, service och kompetens var inga vanliga företeelser i branschen. Nu har man 330 anställda, ett hundratal bilar, och tillväxten är mycket god. har sorteringsanläggningar i Tallinn, Pärnu och Tartu. Bilden är från en anläggning i Tallinn. Hur ser framtiden ut? - Vi strävar efter att få så rena material som möjligt direkt från källan. Ju renare material desto bättre priser på marknaden, vilket alla vinner på. Saku är ett bra exempel på hur detta fungerar i praktiken, med Ragn-Sellare på plats som ser till att materialet är sorterat innan det går i väg. När avfallet betraktas som värdefull råvara och inte bara sopor så ligger vi bra till med våra satsningar på kvalitetssäkrat material. Men att nå dit kräver såväl en mental omställning som att man verkligen lever upp till EU:s miljöregler, säger Rein Leipalu. Kontakt: I Lettland rustar man för framtida segrar I Lettland drog igång sin verksamhet för fyra år sedan. En tid som givit värdefulla erfarenheter att bygga vidare på. Insamlingen av papper och byggavfall har varit framgångsrik, och nu väntar man på bygglov för en ny toppmodern sorteringsanläggning. Ett av Lettlands absolut största byggen ligger mitt inne i centrala Riga. Här tar hand om byggavfallet. Konstantin Suharev från bolaget SIA Kolle, som är vår kontraktspartner, t v. Från generalentreprenören Strabag ser vi Oskars Bunkis, t h samt från Diana Afonina. modern sorteringsanläggning. De byråkratiska kvarnarna maler dock långsamt och Lars Pärnebjörk väntar otåligt på att få komma igång med bygget. Liksom i Estland så har Lettland många stora tryckerier. Här har ett antal kunder där man framförallt hämtar avfall i form av pappersspill. Efter behandling levereras papperet huvudsakligen till pappersbruk i Lettland och Litauen, men också till Finland, Tyskland och Asien. Tryckeriet Livonia är mycket framgångsrikt i Riga. Här Tekniske Direktören Ints Kalnins, t h tillsammans med Lettlands VD Lars Pärnebjörk. Fortsättning > 19

11 Fortsättning > "Östblocket" - Från årston för ett par år sedan har vi gått till ton papper per år för återvinning. Därmed är vi nummer två i Lettland inom denna sektor, berättar Igor Dekunovs, som är Råvaruspecialist i Lettland. Tillsammans med Igor besöker vi tryckeriet Livonia, som har specialiserat sig på boktryck, med en tekniskt avancerad produktionslina och moderna, ljusa lokaler. - Vi trycker många svenska och norska böcker, berättar Ints Kalnins, som är Teknisk Direktör på Livonia. Omkring 50 ton pappersavfall per månad hämtas av, i övrigt sorterar vi ut plast, aluminium och kemikalier. De flesta företag i Lettland ser dock ingen anledning att sortera eftersom soptippen är det billigaste alternativet för deras avfall. - Därför vill vi gärna arbeta med internationella kunder som har miljödirektiv, säger Lars Pärnebjörk. Exempel på sådana kunder är hotellkedjan Reval och transportföretaget DHL. Vi bygger för framtiden. Vi kommer att ha ett stort försprång till många konkurrenter. Vi gör ett besök på DHL i Riga som har stora lagerutrymmen och lastramper för sin godshantering. Här har placerat ut sorteringskärl på olika ställen. Plast är det dominerande avfallet. - Det var först när vi startade med för fyra månader sedan, som vår sortering började komma igång på allvar, säger Linda Liepina, Kvalitets- och Miljöansvarig på DHL. Det skulle naturligtvis bli billigare för oss att bara lägga avfallet på soptippen, men vi har en strikt miljöpolicy och vill medverka till ett hållbart samhälle - att sortera avfallet är en viktig del i denna policy. Det sorteras mycket plast på DHL i Riga. En sista fråga till Lars Pärnebjörk. Varför bygga en stor sorteringsanläggning om det är så billigt att köra avfallet till tippen? - Vi bygger för framtiden. Att lägga osorterat avfall på tippen kommer inte att hålla länge till och då har vi här, precis som i Estland, ett stort försprång till många konkurrenter som inte alltid har så långsiktiga mål. Kontakt: Glada miner i Riga Spendrups ökar sin produktion och sitt miljötänkande Under de närmaste åren kommer Spendrups att satsa cirka 1,6 miljarder kronor på en utbyggnad av sin anläggning i Grängesberg. En utbyggnad som kommer att innebära rejäla produktionsökningar och därigenom även ökade avfallsmängder. För att tillgodose miljökraven har Spendrups under våren gjort en ny upphandling för att förbättra sin avfallshantering. En upphandling som i Borlänge tog hem. - Vår nuvarande fabriksanläggning i Grängesberg kommer i framtiden endast att användas för att producera och tappa öl och läsk. Den del i produktionskedjan som består av lagring, plock och utlastning, kommer att förläggas till en helt ny anläggning. En anläggning som, i förhållande till den nuvarande, kommer att uppföras på den motsatta sidan av riksväg 60 som sträcker sig genom Grängesberg. har avfallet fraktats till Örebro för deponering. En sträcka på 24 mil t o r. Genom det nya avtalet kommer avfallet nu att kunna hanteras vid anläggning i Smedjebacken. En sträcka på endast tre mil, enkel resa från Grängesberg. - Rimlig kostnadsnivå och minskade transportsräckor för vår avfallshantering var det som var avgörande för vårt val av menar Werner Ruf. Vi förväntar oss mycket av och hoppas på att vi får hjälp av deras kompetens att ytterligare förbättra vår avfallshantering i framtiden, avslutar Werner Ruf. Stort antal fraktioner - Spendrups sorterar i nio fraktioner som vi tar emot i vår anläggning i Smedjebacken. Det faktum att Spendrups satsar mycket på miljön kommer givetvis att vara ännu en sporre för oss att vidareutveckla våra avfallsbehandlingsprocesser och bli ännu bättre, till nytta för våra kunder och miljön, säger Lars Evertsson, vid i Borlänge som tillsammans med Peter Dahlberg har arbetat fram avtalet med Spendrups. Kontakt: DHL är en av kunder i Riga. Linda Liepina, t h är Kvalitets- och Miljöansvarig. Här tillsammans med Diana Afonina. När den nya lastväxlaren anlände med båt från Sverige häromdagen kom hela personalstyrkan med blommor och bubbel till garaget för att döpa bilen. Frågan är bara vem av chaufförerna som ska köra. Konkurrensen om nya bilar är stenhård. Linbana del av miljölösning Förbindelsen mellan de båda anläggningarna kommer att ske via en linbana som passerar rakt över riksvägen, berättar Werner Ruf, vid Spendrups och som varit huvudansvarig för bryggerijättens upphandling. Inför den kommande produktionsökningen har Spendrups ansökt om nytt och utökat miljötillstånd. En del som definitivt behövde ses över, enligt Werner Ruf, var bryggeriets avfallstransporter. Tidigare Avtalet, som är en helhetslösning där även kommer att ta hand om metall- och aluminiumskrot, löper i fem år. Det är högt i tak i upplägget

12 Läkemedelsåtervinning och glaskonst på kungaparets eriksgata Positiva effekter på all återvinning i ny redovisning Vackra glasarbeten väckte intresse på Sätra Gård. Christina Lagerfeldt Lundkvist från glashyttan visar runt. Varje år gör kungaparet ett besök i någon av landets kommuner. Den 29 maj i år stod Upplands Bro på tur där även behandlingsanläggning Högbytorp är belägen. Så vad vore väl naturligare än att kungen och drottningen fick se hur vårt avfall tas om hand med den senaste tekniken. Kungaparet med följe - landshövding Per Unckel, hovfolk, Säpo och några högre militärer - började dagen med att ta pendeltåget till Upplands Bro. Därefter invigdes Lillsjötoppen, en tipp som blivit utsiktsplats med konstgjort vattenfall, sedan besök på dagverksamhet för handikappade och invigning av förskola. Klockan var det dags att besöka Ragn- Sells anläggning Högbytorp. En grön matta låg utlagd när kungaparet anlände i en röd SL-buss till läkemedelsfragmenteringen. 22 Drottningen lyssnar uppmärksamt när Ragn- Sellaren Bertil Johansson visar hur det går till att ta hand om och behandla läkemedelsavfall. Kungen och drottningen lyssnade intresserat på chefen Bertil Johansson som berättade att tar emot ett par tusen ton läkemedel årligen. Det kan vara läkemedel som är felaktigt förpackade, exempelvis näringslösningar som används vid operationer. Vätskan tas till vara som näring till jord på Högbytorp, plastförpackningarna mals ner och går till förbränningsanläggningen. Någon tittade nervöst på klockan. Tiderna måste passas exakt. Nästa begivenhet var en rundtur på Högbytorp, en behandlingsanläggning som bl a inrymmer Sveriges första EU-godkända deponi. Både gas och glas återvunnet Det kungliga besöket avslutades på kursgård Sätra Gård. Här finns en glashytta som drivs med deponigas från Högbytorp. Formgivaren Jonas Torstensson med de småländska glasblåsarna Gert Nilsson och Peter Carlzon visade upp vackra glasarbeten som tillverkas i hyttan. Allt gjort av returmaterial, som till exempel gammalt fönsterglas och datorskärmar. En helt igenom koldioxidneutral verksamhet. Så var besöket över och drottningen vinkade glatt till de uppställda Ragn-Sellarna när den kungliga SLbussen styrde vidare mot ännu ett företagsbesök. Kontakt: Nu är miljöredovisning av förra året klar. Här bjuds det på överraskningar. Men även på den miljöpolitiska fronten är nya förslag att vänta. Frågan är vilka. Naturvårdsverket har utrett avfallsfrågan. Hur blir det med det kommunala monopolet och definitionen av hushållsavfall? Vi frågade Miljö- och Kvalitetschef Christina Lindbäck. I år har ni bl a tittat på koldioxideffekter. Något som överraskat dig? - Ja, att det finns så stora positiva koldioxideffekter att göra på återvinning av i stort sett alla materialslag. Att det alltså inte bara lönar sig ur koldioxidperspektiv, när det gäller t ex aluminium och plaster, utan på i princip allt. Det var mer än jag hade jag väntat mig. Det blev en aha-upplevelse. Har du några särskilda lästips? - Titta särskilt på avfalls- och transportavsnitten. Där kan man läsa om hur vi gör för att nå en positiv koldioxidbalans. Det återvinner går till, för materialet rätt typ av behandling, så kunderna kan känna sig nöjda. I början av juni kommer en rapport från Naturvårdsverket om hur hushållsavfall ska definieras. - Ja. Och vad vi förstår så är det rätt oklart från Naturvårdsverkets sida varför man fått detta uppdrag, vilket bekymrar mig. För oss handlar det om möjligheten att få återvinna bland annat det organiska verksamhetsavfallet. Varför är det så viktigt för Ragn- Sells med en klar definition av vad som avses med hushållsavfall? - För att flera aktörer ska kunna vara med och teknikutveckla och investera i ny teknik måste vi ha tillgång till avfall. Risken nu är att Naturvårdsverket kommer fram till en mellanlinje där ingen blir nöjd och oklarheterna kvarstår, och det vore olyckligt. En annan aktuell miljöfråga rör den nya registreringen av kemikalier. - Ja. Den nya EU-förordningen REACH ersätter den tidigare nationella kemikalielagstiftningen. Kemikalier kommer att kunna registreras gratis under hela Och ni bevakar frågan? - Ja. Än så länge har vi svårt att ge några konkreta svar på hur olika ämnen ska klassas. Men vi följer utvecklingen noga. Där kan man läsa om hur vi gör för att nå en positiv koldioxidbalans. miljöredovisning 2007 hittar du på Kontakt: Hjälp oss hålla dina adressuppgifter uppdaterade via vår läsarkontakt: adressändring tel eller fax Returadress: AB, Box 952, Sollentuna. Tidningen utges av -koncernen. Tidningen utkommer med 2 nummer/år. Upplaga ca: ex. Ansvarig utgivare: Folke Jackson. Produktion: EMS Marketing. Skribenter: Kristina Hultman, Gunnar Ivarsson, Anders Post, Willy Priske. Externa fotografer i detta nummer: Staffan Ehde, Ola Ericsson/Stockholmsfoto, Lennart Hansson, Fredrik Kellén, Elena Kraskowski, Berne Lundkvist, Fredrik Sandin Carlsson. Grafik: Pål Jansson. 23

13 B Sverige Porto betalt av R e t u r a d r e s s : R a g n - S e l l s A B B o x S o l l e n t u n a Från hotbild till handlingskraft Miljöengagemanget är idag större än någonsin - glädjande på sätt och vis, även om det är resultatet av klimathot och bristen på råvaror. Vi ser dagligen att allt fler företag lägger ökad vikt vid att klargöra och uppgradera sina miljöåtaganden. Tillsammans med våra kunder hittar vi hela tiden nya lösningar för att återvinna ännu mer material. Marknadens växande behov av kvalificerad service och helhetslösningar (från insamling till avsättning i hela kretsloppskedjan), även på lokal nivå, försöker vi nu tillgodose genom den omorganisation som genomfördes vid årsskiftet. Den svenska verksamheten är uppdelad i fem starka regioner som vi tillfört mer kompetens, utökade resurser och befogenheter. Allt för att vi ska kunna agera snabbt och enkelt utan byråkratiska omvägar. Entusiasmen bland våra medarbetare har varit stor för denna förändring och kommer, som jag hoppas, att stimulera den entreprenöranda som vi alltid strävar efter. Glädjande är också de många rapporter jag får från våra kunder som säger att man uppskattar den utökade service som mer och mer blir följden av vår organisationsförändring. Ursäkta röran vi bygger om, brukar man ju säga. Men trots allt förändringsarbete som tagit tid så har vi haft en ständigt ökad försäljning. Något som jag givetvis är tacksam och glad över. Men problem och utmaningar dyker alltid upp på vägen. Det senaste året har inflationen tagit fart och medför ökade kostnader i vår produktion. Tillsammans med stigande bränslekostnader - dieselpriset har ökat med 35 procent på kort tid - kan detta komma att påverka prisbilden, trots att vi gör vad vi kan för att rationalisera, inte minst när det gäller vår transportverksamhet. Här arbetar vi intensivt på flera fronter för att effektivisera med hjälp av IT-teknologi, utbildning i Ecokörning och genom att etablera våra behandlingsanläggningar på geografiskt strategiska platser. Tillsammans med våra leverantörer ser vi till att utveckla de olika fordonstyper vi är beroende av. Det senaste exemplet är världslanseringen av den första elhybridssopbilen där vi haft ett nära samarbete med Volvo. Hybridbilen ger bättre arbetsmiljö, mindre buller och reducerar dieselförbrukningen med upp till 20 procent. Lägger vi till våra egna ansträngningar tror jag att vi i praktiken kan få ner bränsleförbrukningen med hela 30 procent och därmed kraftigt minska koldioxidutsläpp och miljöpåverkan. De återvunna råvarorna efterfrågas nu i allt högre grad, vilket även här får till följd att energiförbrukningen minskas, jämfört med utvinning av jungfrulig råvara. Men att skapa nya råvaror från insamlade restprodukter kräver volymer och stora tekniska satsningar, inte minst industriella lösningar för att tillfredsställa marknader såväl lokalt som internationellt, just nu är Asien en högaktuell marknad. Att arbeta professionellt, långsiktigt och med höga kvalitets- och miljökrav är nödvändigt i vår verksamhet, därför är det angeläget att även våra kunder delar den uppfattningen, inte minst i de upphandlingar som görs. Onödiga politiska begränsningar exempelvis i form av monopol bör tas bort till förmån för fria och miljöanpassade materialflöden. Detta kommer att ge ökad service och lägre priser. Själv finner jag en stor tillfredsställelse i att arbeta med något som kanske är det allra viktigaste framöver, nämligen att vara med och lösa de miljöfrågor som vi brottas med över hela världen. Min kortsiktiga förhoppning just nu är att klimatet blir riktigt gynnsamt när de sköna semestrarna stundar. Med dessa ord vill jag önska er alla en trevlig sommar, såväl kunder som medarbetare. Erik Sellberg Koncernchef och Styrelseordförande AB Telefon

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Din kompletta avfallspartner inom byggavfall

Din kompletta avfallspartner inom byggavfall Din kompletta avfallspartner inom byggavfall Sortera 020 15 16 17 Sortera grundades 2006. Visionen var att skapa en avfallsentreprenör som satte kunden i centrum och fokuserade på att hjälpa denne att

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Gamla synder kan ge nya möjligheter Vid nedlagda bensinstationer och gamla verkstäder finns ofta oljeförorenad mark Äldre industrier är inte sällan orsaken

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS.

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. DET HÄR ÄR RAGN-SELLS VI SAMLAR IN AVFALLET Vi har över 1 600 fordon och ca 1 700 medarbetare. Sverige Norge AVFALL/SOPOR Danmark Estland Lettland VI SORTERAR AVFALLET Polen VI

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE

BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE EFFEKTIV AVFALLSHANTERING BYGGER PÅ NÄRA SAMARBETE BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR MED ATT VARA LOKAL SÅ LÄNGE DU OCKSÅ ÄR GLOBAL SITA Sverige är ett av landets ledande företag

Läs mer

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet?

Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? Film 6: Avfallssortering vad händer med avfallet? STUDIO DAG Hej, här står jag med en massa saker som jag har tänkt återvinna. Var lämnar jag det och vad händer med det sen? Är det sant att elektronikskrot

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar CITYLOGISTIK Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 300

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle.

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle. 2014-03- 14 Trafikkontoret Avdelning Avfall Nils Lundkvist nils.lundkvist@stockholm.se Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Ett hållbart samhälle 2013-09-26 Sida 2 1 Insamling av hushållsavfall

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin Hållbar Materialförsörjning Sven Brodin Ca 415.000m3 = 600.000 ton Från presentation 2011 Dessa mängder ska Tyresö kommun transportera under 5-6 år. Från presentation 2011 Till varje km väg som ska byggas

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

RAGN-SELLS LILLA GRÖNA. En cirkulär programförklaring.

RAGN-SELLS LILLA GRÖNA. En cirkulär programförklaring. RAGN-SELLS LILLA GRÖNA En cirkulär programförklaring. VI SER EN BÖRJAN DÄR ANDRA SER ETT SLUT På Ragn-Sells hanterar vi blandat, skitigt och osorterat avfall. Det rör sig om 5 miljoner ton avfall från

Läs mer

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå.

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. 10 cramo contact #2/2013 Cramo Contact 2013.indd 10 framtidens värmeteknik Sverige är världsledande

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen

På vägarna sedan 1929 Familjeföretaget inne på fjärde generationen E t t m o d e r n t t r a n s p o r t - o c h l o g i s t i k f ö r e ta g OLSSONS åkeri Under alla år har Volvo varit, och är alltjämt, den största uppdragsgivaren. Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik

Läs mer

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR ELMERÅS PRODUKTION 2004 RISBERGS KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR DIN KOMMUN I SAMARBETE MED LILLA EDET FÄRGELANDA TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG MELLERUD Det är ren lögn att alla källsorterade sopor blandas

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Städning & Källsortering i kombination

Städning & Källsortering i kombination Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells. Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land.

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem.

Energi- och klimatfrågan. Verksamhetssystem. Miljön i fokus. Energi- och klimatfrågan. Berendsen har arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år. Det är numera en integrerad del i vårt dagliga arbete. Tillsammans strävar vi efter ständiga

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad

Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad Vår miljö din framtid! Centralsjukhuset Kristianstad Vår miljö din framtid! Driften av ett sjukhus påverkar den yttre miljön på många sätt. Det innebär att resurser förbrukas, den förorsakar utsläpp av

Läs mer

Omnibusundersökning - Återvinning 2007

Omnibusundersökning - Återvinning 2007 Omnibusundersökning - Återvinning 00 Projektledare: Beställare: Anders Karlsson Anna-Carin Gripwall Fältarbete: Februari 00 Proj. nr: 0000+0001 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet med

Läs mer

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård Varvets miljöregler och miljöarbete - Handlingsplan - Miljöpolicy - Miljöregler - Avfallsplan - Bottenmålning och tvätt Handlingsplan för VTS (Varvsföreningen

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Några pågående projekt

Några pågående projekt Trafiken är ett av Stockholms största miljöproblem Några pågående projekt Biltullar Utbyggnad av kollektivtrafik Nya vägar och järnvägar Samordning av transporter Mycket köer och det är svårt att komma

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Avfallstaxorna straffar källsorterare

Avfallstaxorna straffar källsorterare Avfallstaxorna straffar källsorterare Vi har oerhört mycket att vinna på att minska mängden avfall och att öka återbruk och återvinning. Värdefulla resurser skulle utnyttjas effektivare, energi sparas,

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat.

Mat separat. 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Mat separat 20 frågor och svar om matavfall och kampanjen Mat separat. Nu halverar vi Karlskronas matavfall i det brännbara. Mer än 20 procent matavfall och ungefär lika mycket pappersförpackningar, well

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Grupp 16 AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Innovation Camp 2016 Tova Lind Cornelia Wårhem Robin Petersson Saad Ali Innehållsförteckning AFFÄRSPLAN - DON T WASTE 1 Affärsidé 3 Bakgrund och vision 3 Hur fungerar

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING

KÄLLSORTERINGSUTBILDNING KÄLLSORTERINGS BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 28/10/2013 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL Ledande såväl - 2 - lokalt som globalt Ledande aktör i Sverige Drygt 1100 medarbetare på cirka 60 kontor Ca 2 miljarder

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer