Städning & Källsortering i kombination

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Städning & Källsortering i kombination"

Transkript

1 Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells.

2 Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land. Vi tänker och handlar i termer av bra miljöval. Vi källsorterar som aldrig förr, framförallt i våra hem. Många fler skulle vilja göra samma sak på sin arbetsplats om det fanns möjlighet. Allt fler vill känna sig delaktiga i miljöarbetet och veta vad som händer med restprodukterna och bidra till att sopbergen blir mindre och att restprodukterna kommer tillbaka in i kretsloppet. Många företag, fastighetsägare och hyresgäster har sedan länge sökt efter en lösning, som svarar mot både miljökrav och möjligheten att kunna deltaga i processen. Mot den bakgrunden var det naturligt för och Sodexho och Ragn-Sells att göra gemensam sak. Två av marknadens ledande miljöföretag kan nu presentera en helt ny systemlösning för restprodukthantering i kombination med städtjänster. Vi kallar tjänsten GreenBacks, vilken kan bidra till att lösa miljöfrågor och minimera kostnaderna för miljöarbetet. Fördelar för er som kund Minskade behandlingsavgifter och ökad materialersättning. Ni kan styra och påverka avfallsvolymerna. Återvinningsgaranti; allt källsorterat material och alla restprodukter omhändertas på utlovat sätt. En enda leverantörsrelation, som ger en totallösning, vilket gör det möjligt att uppfylla miljömålen. Därför behövs en lösning som GreenBacks Att nå miljömålen är en strategiskt viktig fråga. Miljöargumenten är en väsentlig del av marknadsföringen. Allt fler företag stärker sin miljöprofil genom att införa miljöledningssystem. Behovet av återrapportering, i form av statistik, ökar kraftigt. Samhället ställer allt större krav på miljövänlig avfallshantering vilket innebär nya regelverk i form av ex. lagar, förordningar och kostnader. Att källsortera på arbetsplatsen och garantera vidareflöden av källsorterade restprodukter är en viktig del av miljöprofileringen.

3 Hur Fördelar ser framtiden för er som ut? kund Det Minskade finns en behandlingsavgifter klar samsyn kring och miljöfrågor ökad materialersättning. i västvärlden. Enskilda medborgare, politiker och näringsliv Ni kan styra inser och att påverka det krävs avfallsvolymerna. lagar och förordningar för att gå från ord till handling. Återvinningsgaranti; Det är således mot allt den källsorterat bakgrunden material den s och k Kretsloppskalendern alla restprodukter omhändertas har växt fram. på Den utlovat är en sätt. sammanställning En enda leverantörsrelation, av de lagar och som förordningar, ger en totallösning, som har eller vilket kommer gör det att möjligt ha stor att påverkan uppfylla på miljömålen. avfallshantering, återvinning och eventuell återanvändning. Siffrorna inom parentes anger vilket år lagen träder i kraft och lagens författningsnummer. Därför behövs en lösning som GreenBacks Att nå miljömålen är en strategiskt viktig fråga. Miljöargumenten är en väsentlig del av marknadsföringen. Allt fler företag stärker sin miljöprofil genom att införa miljöledningssystem. Behovet av återrapportering, i form av statistik, ökar kraftigt. Samhället ställer allt större krav på miljövänlig avfallshantering vilket innebär nya regelverk i form av ex lager, förordningar och kostnader. Att källsortera på arbetsplatsen och garantera vidareflöden av källsorterade restprodukter är en viktig del av miljöprofileringen.

4 GreenBacks rollista Ragn-Sells & Sodexho Så här ser lösningen ut Ragn-Sells är marknadsledande på den svenska kretsloppsmarknaden. Ragn-Sells har lång erfarenhet och beprövade system/ metoder av ServiceEntreprenader; en tjänst speciellt utvecklad för företag som vill ha en totallösning för källsortering och restprodukts-hantering. Ragn-Sells är det enda företaget i Sverige som idag kan garantera avsättningsmöjligheter för alla typer av restprodukter och som hanterar alla typer av avfall. Inventering av fastighet med förslag på källsorteringslösning. Ragn-Sells är verksamt i hela landet. Sodexho Sodexho AB ingår i Sodexho Alliance, som är världsledande inom måltids och supporttjänster. Koncernen finns i ett 70-tal länder världen över. I Sverige är Sodexho även ett av landets största företag inom städbranschen. Sodexho har lång erfarenhet av städning i olika miljöer. Sodexho arbetar med att minska påverkan på miljön genom effektivare metoder, som reducerar mängden avfall, förbrukningsmaterial och transporter. Regelbundna statistikrapporter. Sodexho skräddarsyr lösningar utifrån kundernas individuella behov. Sodexho utvecklar ständigt nya tjänster, metoder och produkter i nära samarbete med branschspecialister och kunder. Sodexho är verksamt i hela landet. Återvinningsgaranti. Kvalitetssäkring av systemlösningen.

5 Basutrustning och instruktioner för sortering, anpassad för varje miljöpunkt och våningsplan. Information/utbildning av kundens personal. Identifieringssystem/handator för registrering av avfall/restprodukter. GreenBacks Städning & Källsortering i kombination. Hämtning från återvinningsutrymme. Transporter och behandling. Från ett rent skrivbord till ett rent samvete!

6

7 Vi skapar utrymme för att hantera restprodukterna Arbetsplatsens restprodukter är oftast rent material. Om fastigheten saknar ett särskilt återvinningsrum ansvarar GreenBacks för att skapa annan fullgod lösning. Så här kan miljöpunkten se ut på en arbetsplats Miljöpunkterna på arbetsplatser kan se mycket olika ut beroende på vilka hänsyn man vill ta till design, funktion och ekonomi. De kan lätt anpassas för att smälta in i en kontorsmiljö av vilken karaktär som helst, eller utformas för att passa för en produktionslokal eller verkstad. Tillsammans med er bestämmer vi vad som passar bäst för era behov och lokaler.

8 KretsloppsKalendern 1 juli Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter får först efter förbehandling deponeras, förbrännas eller fragmenteras (1998:902, Renhållningsförordningen). 1 januari 2002 Brännbart avfall ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall (1998:902). 1 januari 2002 Deponering av utsorterat brännbart avfall får inte ske (1998:902). 1 januari 2003 Avfallsskatten höjs till 370 kr/ton (2002:998, 1999:673) Ej källsorteringsbara restfraktioner som skall deponeras har kostat 250 kr/ton, för att efter två år höjas till 288 kr/ton och 1 januari 2003 ytterligare höjas till 370 kr/ton Skatt på brännbart avfall utreds just nu. Den svenska regeringen är beställare. Uppdraget kommer att redovisas senast den 31 december En eventuell skatt på förbränning av avfall kan träda i kraft tidigast 1 januari april 2004 Verksamhetsutövarens ansvar för avfallet förtydligas genom ny paragraf i miljöbalken (1998:808 15:5a ). Regeringen vill tydliggöra ansvaret att ta hand om avfallet på rätt sätt för verksamheter där avfall uppstår. Verksamhetsutövarens ansvar innebär att den som har en verksamhet där avfall uppstår eller avfall innehas skall ansvara för att avfallet hanteras på ett hälso- och miljöriktigt sätt. Hösten 2004 WEEE-direktiv genomförs i svensk rätt (blir en ny förordning). Ett förnyat system för producentansvar för elektriska och elektroniska produkter träder i kraft under hösten Bl.a. kommer kylskåp att ingå i det nya producentansvarssystemet. 1 januari 2005 Föreskrifter om deponering av avfall inklusive kriterier och förfarande vid mottagning av avfall vid deponier. (Naturvårdsverkets författningssamling 2004). Avfallsproducenten kommer att få ansvar för att en karakterisering av avfall som skall till deponi genomförs. Man blir helt enkelt ansvarig att ta prover på de delar av avfallet som skall gå till deponi. 1 januari 2005 Deponering av organiskt avfall får inte ske (2001:512) 31 december 2008 Samtliga avfallsdeponier skall ha uppnått en enhetlig standard och uppfylla högt ställda miljökrav (2001:512) Kontrollen av det avfall som tas emot ökar. Register ska föras över avfallets mängd, ursprung samt var i deponin det placerats. Exempel på högt ställda miljökrav är att deponin skall ha bottentätade lager, dräneringslager samt topptätning. 1 januari 2009 Tillstånd krävs för tidigare icke tillståndspliktiga deponier (1998: :513) Tidigare har vissa verksamhetstypiska deponier inte omfattats av kraven på tillstånd. Partnerskap GreenBacks konceptet bygger på ett intimt samarbete mellan er som kund och leverantörerna Ragn-Sells och Sodexho. en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells.

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Förslag till etappmål

Förslag till etappmål NV-00336-13 Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2 Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 2013 fått i uppdrag att föreslå

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG Det gröna kontoret Vi var först med att erbjuda våra kunder gröna hyresavtal. De har blivit en succé och efterfrågas i stor omfattning. Men vi nöjer

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL ENTREPRENÖRER Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden Nio av tio svenskar sorterar

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2009-2013 Antagen av direktionen 2009-03-27 17 1.1 Renhållningsordning... 4 1.2 Syfte och mål... 4 1.3 Samråd... 4 1.4 Vad är avfall?... 4 1.5 Lagstiftning...

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

vi gör råvaror av ditt avfall

vi gör råvaror av ditt avfall vi gör råvaror av ditt avfall miljö redovisning 2015 1 miljon 93 % 327 000 76 000 80 km/h ton avfall hanterades på SUEZ anläggningar under 2014 Mer än 93 procent av allt material som kom in på SUEZ anläggningar

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB

Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB 1 0 2 2 2 0 2 0 Ronneby Miljö & Teknik AB Bolaget bildades 1999 och är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Vi hanterar

Läs mer

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter

Energin och Framtiden. i Norrbotten. Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Energin och Framtiden i Norrbotten Ett län Tolv alternativ Många möjligheter Redaktör och samordnare Tord Pettersson, Norrbottens

Läs mer