En digital värld i ditt klassrum! Kom igång med Liber espresso. E-läromedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En digital värld i ditt klassrum! Kom igång med Liber espresso. E-läromedel"

Transkript

1 En digital värld i ditt klassrum! Kom igång med Liber espresso. Skolår F 6 E-läromedel 1

2 Liber espresso en digital värld Med Liber espresso har du ett multimediaverktyg som spar din planeringstid och som stimulerar till ökat lärande oavsett ämne. Det är en onlinetjänst som du använder på en helt vanlig dator. Ett nästan outtömligt multimediaarkiv. I Liber espresso hittar du pedagogiskt material i form av bland annat filmklipp, interaktiva övningar, bilder och artiklar. Alltid färsk och relevant information om den värld vi lever i. Alltihop pedagogiskt framtaget och åldersanpassat för F 6 för att stötta dig i din undervisning och hjälpa dina elever att nå målen. Det mesta finns också på engelska. Liber espresso bygger på en brittisk succé och en stor del av materialet finns också på engelska. När du abonnerar på tjänsten får du självklart även tillgång till hela den engelska versionen. Med ett klick växlar du från en sida på svenska till samma sida på engelska en stor fördel för engelskundervisningen. Enklare för dig, roligare för eleverna. Det viktigaste med ett läromedel är att det engagerar eleverna och ger dem bästa möjliga förutsättningar att skaffa kunskap. Men också att det inspirerar dig som lärare till kreativa lektioner, att det stödjer skolans mål och att det är kostnadseffektivt. Skapa fokus En oslagbar hjälp att fokusera eleverna efter rasten är att visa en film. Varför inte visa filmen på engelska samtidigt? Det tar bara någon minut extra och resulterar i att elevernas ordförråd automatiskt växer. Espressoteamet Vi på Liber espresso tar ansvar för ditt användande oavsett om du är ny eller om du varit med oss sedan Oss kan du alltid kontakta oavsett om det gäller support-, innehålls- eller utvecklingsfrågor. Vi erbjuder även kompetensutveckling kring Lgr 11. Kontakta oss för en kostnadsfri demonstration av Liber espresso på din skola på tel eller e-post Espressoteamet: Natalie Eklund, Abbas Kapasi, Lisa Lerner och Patrik Eide, Saknas på bilden: Sara Bergroth, utbildningsansvarig. 2

3 Startsidan på Liber espresso ger dig en översikt över allt innehåll och det är härifrån du väljer vad du vill jobba med. Alltihop är pedagogiskt framtaget för att hjälpa dina elever att nå målen. Lärarrummet. En omfattande lärarhandledning som förser dig med såväl innehållsbeskrivningar som lektionsplanering. Visar också på vilka mål i kursplanerna som materialet är avsett att stödja. Snabbguiden. Vill du finna resurser baserat på kunskapskrav? Liber espresso ger dig möjligheten. Här kan du utifrån syfte och mål, finna resurser som passar på ett ögonblick. Nytt. Här finns det senast inkomna materialet så att du kan följa hur tjänsten utvecklas. Kanalguiden. Här väljer du nivå Nyckelpiga, Bi eller Trollslända (motsvarar Förskoleklass, år 1 3 och år 4 6) och sedan ämnesområde. Verktygen. Förstoringsglaset är en sökfunktion som hjälper dig att hitta resurser till ett visst nyckelord. Under skiftnyckeln finns verktyg, bland annat för att skapa egna lektioner eller presentationer. Engelska sidan. Mycket av materialet i Liber espresso finns även på engelska. Med ett klick växlar du till den engelska versionen av den sida du just har uppe. Ämnesmoduler. Varje modul innehåller delmoduler och därunder resurserna i form av filmklipp, interaktiva övningar, lärspel, faktatexter och bilder. Vanliga frågor Hur kopplas Liber espresso till de nya kursplanerna? En av Liber espressos styrkor är just att resurserna kopplas till målen i Lgr 11. Fungerar Liber espresso med Mac-datorer? Liber espresso är till stor del uppbyggt på flash. Oavsett om du har Mac eller PC kommer Liber espresso att ge dig en aktuell, heltäckande resurs kopplad till målen. Ersätter Liber espresso böcker? Tjänsten bör ses som ett komplement i klassrummet. Alla elever lär på olika sätt och med Liber espresso har du ett verktyg som möter flera olika lärstilar. Hur kommer jag bäst igång? Ju mer du använder Liber espresso desto mer upptäcker du av resurser och möjligheter. För att få ut mesta möjliga av tjänsten rekommenderar vi alla kunder att boka in en utbildning för personalen i samband med köpet. Måste jag ha en dator till varje elev? Det enda du måste ha är internetaccess. Infrastrukturen i övrigt ser olika ut på olika skolor. Vanligt är att det finns en projektor i klassrummet så att alla kan ta del av till exempel filmer och aktuella nyheter. Kontakta oss för en referensskola i ditt område. Når eleverna målen med Liber espresso? Det är du som lärare och din pedagogik som är nyckeln till elevernas måluppfyllelse. Men Liber espresso gör vägen dit lite lättare för dig och roligare för eleverna. Bland annat genom ett relevant digitalt material som spar din planeringstid, och interaktivitet som engagerar eleverna. Hur får jag veta om tjänsten passar oss? Allra enklast är att boka en demonstration. Då kommer vi och visar Liber espresso på din skola. 3

4 Ett nytt sätt att arbeta med filmer. Filmerna är bara maximalt 4 minuter långa. Det är alltså inte de som ÄR lektionen. Däremot kan du med en film skapa intresse och fokus i början eller förtydliga moment under lektionen, för att sedan med din egen pedagogiska expertis fortsätta med diskussioner och övningar. Eller följ de färdiga lektionsförslagen lärvägarna precis som de är. Välj det sätt som passar ämnet, klassen och ditt syfte med lektionen! Förstärk inlärningen. Film stimulerar flera sinnen och förstärker därför lärandet. Vissa elever förstår bäst med hjälp av bildstödet, andra genom att lyssna och för en tredje grupp elever blir filmen en repetition av det de läste i boken. Varför inte visa filmen på engelska samtidigt? Det tar bara någon minut extra och resulterar i att elevernas ordförråd automatiskt växer. Redovisa till film. Eleverna kan stänga av ljudet och själva berätta till filmen. Bildstöd gör det lättare för eleven att lyfta blicken från sina anteckningar. Att dessutom slippa vara i blickfånget kan vara en stor lättnad som hjälper många elever över tröskeln till att redovisa inför andra. Svenska och problemlösning. Filmerna ger oändliga möjligheter att arbeta med ämnet svenska. Låt ett filmklipp väcka fantasin: Vad har hänt? Vad kommer att hända? Använd film utan ljud, sätt dit olika sorters musik. Ändrar sig berättelsen? Ta bort bilden och öva upp lyssnandet. Låt eleverna själva måla eller dramatisera det de tycker sig höra. Lärarinspiration. Låt film och övningar inspirera dig till egna pedagogiska upplägg. När du tittar på filmer för ett ändamål väcker det säkert tankar på hur du kan använda filmens idéer i konkreta övningar med klassen. Anteckna dina idéer i vägvisaren (se sid 7) så har du och dina kolleger snart en bank av pedagogiska idéer. 4

5 Förstå matematik. Skapa förståelse i matematik med hjälp av videor. Här får eleverna en uppgift som hjälper dem att fokusera på matematik i ett särskilt sammanhang. På bara någon minut har du fått hela klassen samlad och redo för en kommande lektion. Drama till film även på engelska. Stäng av ljudet och låt eleverna spela rösterna! Låt eleverna dramatisera vad som hänt innan respektive efter det som utspelar sig i filmen. I engelsk under visningen är drama ett bra sätt att ta sig över talspärren. Använd de engelska filmerna som utgångspunkt. Introducera ett nytt arbetsområde. Använd en kort film som en första tankeställare eller inspiration. Film väcker idéer, nyfikenhet, lust och frågor. Detta ger en positivt laddad start som är lätt att arbeta vidare från. Stöd i livskunskap/eq. En film väcker känslor och skapar engagemang. Därför passar den bra som diskussionsunderlag, inte minst i etik- och livskunskapsfrågor. Filmen väcker intresse och fokuserar klassen, du som pedagog skapar diskussionen. Visste du att... Vissa filmer har fler delar. Titta efter pilen till höger om knapparna den tar dig till del två när du klickar på den! Som abonnent på Liber espresso har du rätt att göra vad du vill med materialet. Du kan redigera filmer, klippa, ta bort och lägga till ljud hur du vill. 5

6 vertygen översikt Så här fungerar verktygen. Allt du skapar i Liber espresso, med vägvisaren, presentationsskaparen eller andra verktyg, kan du dela med dig av till dina kollegor. Det sparar värdefull planeringstid samtidigt som ni hjälper varandra att hitta nya uppslag och idéer till lektioner och temaarbete. Vill du skapa en presentation utifrån Biets nivå, klicka på skiftnyckeln på startsidan. Då kommer detta fönster upp där du kan välja mellan Biet och Trollsländans presentationsskapare. Sökfunktionen. Här kan du söka efter material i Liber espresso. I den enkla sökningen (snabbsök som även finns uppe i högra hörnet på startsidan) söker du bara på ord. Här, under förstoringsglaset kan du också välja nivå (Nyckelpiga, Bi eller Trollslända) och typ av innehåll, som video eller övning. Tänk på att material som är tänkt för en viss åldersgrupp kan fungera bra även för andra. Var kreativ, exempelvis genom att söka på olika ord som har med ämnet att göra. Sök på kortare begrepp eller ordstammen så får du fler träffar. Exempelvis ger viking fler resultat än vikingarna eller vikingaby. Barnen kan själva importera Liber espressoinnehåll direkt till en sida i presentationen. Det är bara att välja den sida och det innehåll de vill ha och klicka på plocka. De kan lägga till egen text genom att skriva i textfält och de kan skapa sin egen sidlayout genom att använda de enkla redskapen. (Det går att göra presentationen mer omfattande på nivå Trollsländan än på Biet.) presentationsskaparen. Ett lättanvänt redskap som ger dig och dina elever möjlighet att skapa egna multimediapresentationer med hjälp av filmer, foton, bilder och text hämtade från Liber espresso. Klicka på trollkarlen i övre högra hörnet så får du info om hur presentations skaparen fungerar och hur du använder den. OBS! Presentationen måste sparas på en dator, ett minne eller server, det går inte att spara något i Liber espresso. Tänk på att spara den i en mapp som alla du vill ska kunna titta på presentationen kommer åt. 6

7 vertygen översikt vägvisaren. I Liber espresso finner du en ständigt växande bank av lektionsvägar att utgå ifrån i ditt arbete. Med vägvisaren spar du tid så att du snabbt kommer till sidorna du behöver. Du kan skapa en väg för en speciell lektion, för en särskild elev eller för en grupp elever. Du varierar svårighetsgrad och syfte med filmer och övningar genom att skriva in dina egna kommentarer. Du kan också spara de sidor du använder dig av ofta. Eller varför inte låta eleverna göra en väg inom ett visst ämne? Vägvisaren är ett bra sätt att dela med sig av lektions planeringar det är lättare att anpassa ett lektionsförslag som en kollega har gjort än att börja helt från början. Dela med dig av det du skapar i Liber espresso så här: Döp dokumenten så att det blir tydligt även för dina kollegor vad det handlar om. Skapa gärna gemensamma rutiner för detta. Spara ditt arbete på skolans gemensamma server så att alla kommer åt det. Om du gör ändringar i något som någon annan har gjort, måste du döpa om det och spara det igen. Bestäm gärna en gemensam rutin även för detta, till exempel att alltid lägga till datum efter dokumentnamnet. Klicka på hjälp/trollkarlen i övre högra hörnet så får du instruktioner för hur vägvisaren fungerar och hur du skapar en väg. anteckningsblocket. Här kan du och dina elever göra anteckningar direkt på skärmen. Exempelvis när: eleverna vill skriva anteckningar om den information de hittar i Espresso eleverna vill redigera texter från Espresso du vill skriva svar på frågor som du ställer till eleverna ni vill samla viktiga ord och begrepp som förekommer i till exempel en film Anteckningarna kan ni sedan skriva ut och använda någon annanstans än framför datorn. Ni kan också kopiera dem och klistra in dem i ett annat program. OBS! Du måste spara vägen på en dator, ett minne eller server, det går inte att spara något i Espresso. Tänk på att spara den i en mapp som dina kolleger och elever kommer åt. Så här gör du: Klicka på blocket och börja anteckna. Använd piltangenterna på datorns tangentbord för att gå uppåt eller nedåt i texten om du vill redigera anteckningarna. Du kan skriva upp till en A4-sida med text. Klicka på skrivarikonen för att skriva ut dina anteckningar och klicka på krysset i det övre högra hörnet för att stänga anteckningsblocket. Du kan också markera texten, kopiera den och klistra in den i exempelvis ett word-dokument för att spara eller redigera. 7

8 engelska sidan Använd den engelska sajten! Espresso har funnits i över tio år i Storbritannien och förutom att nästan allt material på den svenska sajten även finns på den engelska, innehåller den engelska sajten mycket mer material än den svenska. Det finns många sätt att använda detta material även om dina elever inte behärskar engelska så bra än. Till exempel: Stäng av ljudet på videofilmerna och berätta själv istället. Filmer och enkla övningar från nivå F och 1 lämpar sig väl för den tidiga engelskundervisningen i svenska skolan. Använd de många bilder och foton som finns i den engelska versionen - över ämnesgränserna. Börja med att arbeta med en film eller övning på svenska för att ge eleverna förförståelse och gå sedan in och se eller gör samma sak i den engelska versionen. Jämför svensk miljö, klädstil, byggnader etcetera med engelsk. Lär engelska med enkla matteövningar. De enklare övningarna kan ges ett mervärde genom att visas på engelska. Men inte om du visar den på engelska. Du hittar mängder av sidor som passar att visa för engelskundervisningen. Lästräning för de mindre engelskträning för de äldre. Material på den svenska sidan för lägre åldrar passar utmärkt i sin engelska version för de lite äldre. Laborera med att få texten uppläst, säga efter, lyssna flera gånger och slutligen berätta eller skriva om sin egen skoldag. På svenska eller engelska, vilket som passar 8

9 NAVIGERING Navigera så här i Liber espresso: Till startsidan. Den vänstra menyn visar var i Liber espresso du befinner dig. Här är det i NO på Trollsländans nivå. Här kan du gå tillbaka till startsidan genom att klicka på Kanalguiden. Avluta en övning. Om du vill lämna en övning klicka på ordet Sluta, eller på den här dörren som betyder avsluta i de lägre nivåerna. Texten uppläst. Den som inte kan läsa kan få texten uppläst genom att klicka på högtalaren som ofta finns på övningarna. Tillbaka. Om du inte hittar något verktyg att klicka dig tillbaka med, finns alltid backstegspilarna i din webbläsare det program du använder för internet. De kan se olika ut beroende på vilken webbläsare du använder. Engelska sajten. När du ser den här symbolen kan du se sidan/övningen/ filmen också på engelska. Finns inte symbolen just där du är? Gå tillbaka ett steg eller två och växla över till engelska sajten. Med ett klick växlar du mellan den svenska och engelska sajten! Förklara en övning. På övningarna finns en figur uppe i vänstra hörnet. Klicka på den eller på texten Hjälp, så får du övningen förklarad för dig. Snabbguiden hjälper dig att hitta espressoinnehåll kopplat till kunskapskraven i Lgr 11. Du hittar snabbguiden högst upp på startsidan, vid en knapp märkt Snabbguide till Lgr 11 Här kan du enkelt välja ämne, utgå från just det kunskapskrav du vill fokusera på, och på samma sida snabbt hitta material i Liber espresso som matchar kunskapskravet. En kort film berättar mer. 9

10 ordlista Anteckningsblocket Gör anteckningar som kan skrivas ut för att användas någon annanstans än framför datorn eller kopieras och klistras in för att användas i ett annat program. Bi Nivå Bi motsvarar ungefär skolår 1-3 i svårighetsgrad och kunskapsnivå. Men lås dig inte för mycket vid nivåerna, det kan mycket väl finnas material som passar just din elevgrupp under någon av de andra nivåerna, beroende på vad ni arbetar med och hur du lägger upp arbetet. Kanalguiden Kallas Liber espressos förstasida. Här kan du välja vilket ämne och vilken nivå du vill gå in på. Du kan också välja att gå in i Lärarrummet eller klicka på Nytt för att se det senaste materialet. Här finns länkar till Verktyg, sökfunktionen och möjlighet att gå in på engelska Espresso. Kunskapsbarometer Här får eleverna repetera, testa och dokumentera sina kunskaper och hjälp att förstå modulens inlärningssyfte. LÄRARRUM Filmer, övningar, lärspel, texter och andra resurser är samlade kring ett specifikt ämnesområde. En översikt över modulen med dess syfte och koppling till Lgr 11 hittar du i lärarrummet. Material för samlingar Finns under samhälle på Bi och Trollslända och tar upp etiska och moraliska frågor som lämpar sig att diskutera tillsammans. Exempel på teman är mobbning och att ta hand om husdjur. Ofta bygger materialet på en eller flera filmer att diskutera eller reflektera kring. Vill du inte följa hela förslaget på samlingen, skriv ut planen och ha som stöd när du visat filmerna. Nyckelpiga Nivå Nyckelpiga motsvarar ungefär förskoleklass i svårighetsgrad och kunskapsnivå. Men lås dig inte för mycket vid nivåerna, det kan mycket väl finnas material som passar just din elevgrupp under någon av de andra nivåerna, beroende på vad ni arbetar med och hur du lägger upp arbetet. Nyhetsarkiv Varje vecka uppdateras nyhetsarkivet med inslag i form av filmklipp eller artiklar från DN. Dessa resurser arkiveras sedan under respektive nivå och ämne i arkivet, som innehåller hundratals nyhetsinslag och tidningsartiklar. Tips när det gäller tidningsartiklarna: Utnyttja de tre svårighetsgraderna av artikeltexten som finns i Trollsländans nivå. Lärvägar Här finns de färdiga lektionsplaneringarna med faktatexter, frågor och övningar som dina elever kan följa individuellt eller arbeta med i grupp. Rutorna till höger tar eleverna steg för steg genom lektionen. 10

11 ordlista Presentationsskaparen SNABBGUIDEN Ett lättanvänt verktyg som ger eleverna möjlighet att skapa sina egna multimediapresentationer och göra bildspel med hjälp av video, fotografier, bilder och texter tagna från Espresso. Här hittar du snabbt espressoinnehåll som är kopplat till ett specifikt kunskapskrav i Lgr 11. Sökfunktionen En lättanvänd sökmotor där du kan söka på nyckelord, nivå (för vilka skolår ett inslag är lämpligt) eller resurstyper (videoklipp, artikel, lärväg etcetera). Trollslända Nivå Trollslända motsvarar ungefär skolår 4-6 i svårighetsgrad och kunskapsnivå. Men lås dig inte för mycket vid nivåerna, det kan mycket väl finnas material som passar just din elevgrupp under någon av de andra nivåerna, beroende på vad ni arbetar med. Tips och tricks Lägg Liber espresso som favorit. För att kunna få Liber espresso som favorit i din webbläsare måste du manuellt lägga in den accesslänk som du fått av oss. Det gör tyvärr inte webbläsaren automatiskt. Gör så här: 1. Gå in på Liber espresso och lägg sidan i favoriter (eller bokmärken, beroende på vad din webbläsare kallar det) 2. Gå sedan till den sparade länken i favoriter. 3. Högerklicka på länken och välj egenskaper. 4. Ersätt nu länken som står i dialogrutan med accesslänken. 5. Klart. Välj förenklad sidvy För elever som behöver hjälp att fokusera på det som är viktigt finns en funktion som döljer allt utom det huvudsakliga innehållet, förenklad sidvy. Så här förbereder du för den: 1. Gå in i lärarrummet. 2. Välj anpassa espresso. 3. Aktivera funktionen förenklad sidvy. 4. Väl ute i Liber espresso igen finns möjlighet att välja förenklad sidvy genom att klicka uppe i högra hörnet. Vägvisaren Låter lärare och elever skapa och spara ner en egen väg genom ämnen eller teman utifrån innehållet i Liber espresso. Du kan samla alla sidor ur Espresso som du behöver för en lektion. Du skriver ner dina egna kommentarer eller uppgifter till varje sida. Du kan skapa en väg för en grupp elever och du kan spara de sidor du använder dig av ofta. Övningar De flesta övningar är interaktiva eleverna får direkt respons på det de gör. Det finns också övningar där eleverna med egna ord måste förklara, till exempel Historiemakaren, Kunskapsbarometern och Titta närmare på. Därför Liber espresso! Tidsbesparande digitalt material anpassat till både läroplanen och elevernas ålder, till skillnad från när du själv söker på nätet. Lättillgängligt via internet. Täcker alla ämnen för skolår F 6. Individualisering du kan skapa egna lektioner för olika elever och elevgrupper. Omväxlande korta videosnuttar, fotosamlingar och interaktiva övningar ger variation i undervisningen. Passar alla lärstilar tack vare blandningen av film, ljud, foton, texter och interaktiva övningar. Ständigt växande Liber espresso fylls på och uppdateras varje vecka. Aktuellt nyhetsinslag och dagstidningsartiklar anpassade efter dina elevers nivå. Svenska källor du hittar material från bland annat DN, SVT och TT. Flexibelt använd innehållet fritt eller utnyttja de färdiga lektionsplaneringarna. Fungerar lika bra i helklass som för enskilt arbete. 11

12 R Liber espresso Lathund Liber utvecklar läromedel. Liber espresso är en omfattande, ämnesövergripande multimediatjänst för F 6 som du når via nätet. Med den får du tillgång till tusentals videoklipp, interaktiva övningar, lärspel, nyhetsservice och allt du kan önska dig för att stötta olika lärstilar och bjuda på spännande undervisning. Dessutom blir lärandet effektivare och tydligt kopplat till Lgr 11 undersökningar visar klart att interaktivitet som utgår från en genomtänkt pedagogik ger bättre studieresultat hos eleverna! Redan idag har vi en mängd e-läromedel som hjälper Sveriges lärarkår att skapa ännu mer engagemang i lärandet, men det kommer flera. Håll utkik på se/espresso. Välkommen! Vill du beställa, boka en demo eller veta mer? Hör av dig till: Patrik Eide Natalie Eklund Abbas Kapasi Har du frågor om utbildning? Kontakta oss på eller ring: Sara Bergroth Gilla oss på facebook. Så är du alltid först med det senaste. Tel Fax /02 en del av en bättre skola.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Instruktionsformer i slöjden

Instruktionsformer i slöjden Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur-Språk-Medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Instruktionsformer i slöjden Instructional forms in crafts Marie Freij Lärarexamen

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1

Nosa på nätet. De första stegen mot ett vaket nätanvändande. lärarhandledning 1 Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande lärarhandledning 1 2 Nosa på nätet Lärarhandledning Nosa på nätet De första stegen mot ett vaket nätanvändande Inledning 5 Vill

Läs mer

Framtidens digitala läromedel för högstadiet

Framtidens digitala läromedel för högstadiet Årskurs 7-9 Framtidens digitala läromedel för högstadiet MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / SPANSKA / SO / KEMI Vi bygger läromedel Vaggeryd ligger i Småland. Det är där hjulen alltid snurrar. Det ligger

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

att starta Lycka till!

att starta Lycka till! att starta feministcirkel Feministcirklar utgår först och främst från vad de som vill delta i cirkeln har lust att prata om, eller göra, så det bästa är att bygga upp varje cirkel speciellt för just er

Läs mer

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter.

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. IMSE VIMSE Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. Målgrupp: Låg och mellanstadieelever Innehåller totalt

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre.

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. Malmö högskola Lärande och samhälle Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. ipad in math education

Läs mer

Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? vid rast/fritid för elever med NPF/AST och den hittar du under samma flik.

Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? vid rast/fritid för elever med NPF/AST och den hittar du under samma flik. 1 Hur vet man vilket stöd man ska ge vilken elev? Det händer att jag får den frågan då jag handleder skolpersonal, och det är förstås en svår fråga att svara på utan att ha träffat eleven eller genomfört

Läs mer

PIM Söka http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Söka http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Söka http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

OneNote i skolan. En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna. microsoft.se/skola

OneNote i skolan. En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna. microsoft.se/skola En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna. ! Av programmen i Microsoft Office är OneNote det som är mest uppskattat i skolmiljö. Jerker Porat undervisar i fysik, matematik, biologi och idrott

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Korpen i sociala medier Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Innehållsförteckning Sociala medier... 4 Vad är sociala medier?... 4 Det pratas mycket om sociala medier och det

Läs mer

IT-utrustning på skolor och förskolor

IT-utrustning på skolor och förskolor Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 4-2012 Sammanställning alla enheter UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn - använder modern teknik i sitt lärande IT-utrustning på skolor och förskolor görs i kvartal

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IT i slöjden. Hur kan IT utveckla trä- och metallslöjden?

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IT i slöjden. Hur kan IT utveckla trä- och metallslöjden? SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN IT i slöjden Hur kan IT utveckla trä- och metallslöjden? Författare: Mikael Loikkanen ARTIKEL NUMMER 6/2013 Skolportens numrerade artikelserie

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer