En digital värld i ditt klassrum! Kom igång med Liber espresso. E-läromedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En digital värld i ditt klassrum! Kom igång med Liber espresso. E-läromedel"

Transkript

1 En digital värld i ditt klassrum! Kom igång med Liber espresso. Skolår F 6 E-läromedel 1

2 Liber espresso en digital värld Med Liber espresso har du ett multimediaverktyg som spar din planeringstid och som stimulerar till ökat lärande oavsett ämne. Det är en onlinetjänst som du använder på en helt vanlig dator. Ett nästan outtömligt multimediaarkiv. I Liber espresso hittar du pedagogiskt material i form av bland annat filmklipp, interaktiva övningar, bilder och artiklar. Alltid färsk och relevant information om den värld vi lever i. Alltihop pedagogiskt framtaget och åldersanpassat för F 6 för att stötta dig i din undervisning och hjälpa dina elever att nå målen. Det mesta finns också på engelska. Liber espresso bygger på en brittisk succé och en stor del av materialet finns också på engelska. När du abonnerar på tjänsten får du självklart även tillgång till hela den engelska versionen. Med ett klick växlar du från en sida på svenska till samma sida på engelska en stor fördel för engelskundervisningen. Enklare för dig, roligare för eleverna. Det viktigaste med ett läromedel är att det engagerar eleverna och ger dem bästa möjliga förutsättningar att skaffa kunskap. Men också att det inspirerar dig som lärare till kreativa lektioner, att det stödjer skolans mål och att det är kostnadseffektivt. Skapa fokus En oslagbar hjälp att fokusera eleverna efter rasten är att visa en film. Varför inte visa filmen på engelska samtidigt? Det tar bara någon minut extra och resulterar i att elevernas ordförråd automatiskt växer. Espressoteamet Vi på Liber espresso tar ansvar för ditt användande oavsett om du är ny eller om du varit med oss sedan Oss kan du alltid kontakta oavsett om det gäller support-, innehålls- eller utvecklingsfrågor. Vi erbjuder även kompetensutveckling kring Lgr 11. Kontakta oss för en kostnadsfri demonstration av Liber espresso på din skola på tel eller e-post Espressoteamet: Natalie Eklund, Abbas Kapasi, Lisa Lerner och Patrik Eide, Saknas på bilden: Sara Bergroth, utbildningsansvarig. 2

3 Startsidan på Liber espresso ger dig en översikt över allt innehåll och det är härifrån du väljer vad du vill jobba med. Alltihop är pedagogiskt framtaget för att hjälpa dina elever att nå målen. Lärarrummet. En omfattande lärarhandledning som förser dig med såväl innehållsbeskrivningar som lektionsplanering. Visar också på vilka mål i kursplanerna som materialet är avsett att stödja. Snabbguiden. Vill du finna resurser baserat på kunskapskrav? Liber espresso ger dig möjligheten. Här kan du utifrån syfte och mål, finna resurser som passar på ett ögonblick. Nytt. Här finns det senast inkomna materialet så att du kan följa hur tjänsten utvecklas. Kanalguiden. Här väljer du nivå Nyckelpiga, Bi eller Trollslända (motsvarar Förskoleklass, år 1 3 och år 4 6) och sedan ämnesområde. Verktygen. Förstoringsglaset är en sökfunktion som hjälper dig att hitta resurser till ett visst nyckelord. Under skiftnyckeln finns verktyg, bland annat för att skapa egna lektioner eller presentationer. Engelska sidan. Mycket av materialet i Liber espresso finns även på engelska. Med ett klick växlar du till den engelska versionen av den sida du just har uppe. Ämnesmoduler. Varje modul innehåller delmoduler och därunder resurserna i form av filmklipp, interaktiva övningar, lärspel, faktatexter och bilder. Vanliga frågor Hur kopplas Liber espresso till de nya kursplanerna? En av Liber espressos styrkor är just att resurserna kopplas till målen i Lgr 11. Fungerar Liber espresso med Mac-datorer? Liber espresso är till stor del uppbyggt på flash. Oavsett om du har Mac eller PC kommer Liber espresso att ge dig en aktuell, heltäckande resurs kopplad till målen. Ersätter Liber espresso böcker? Tjänsten bör ses som ett komplement i klassrummet. Alla elever lär på olika sätt och med Liber espresso har du ett verktyg som möter flera olika lärstilar. Hur kommer jag bäst igång? Ju mer du använder Liber espresso desto mer upptäcker du av resurser och möjligheter. För att få ut mesta möjliga av tjänsten rekommenderar vi alla kunder att boka in en utbildning för personalen i samband med köpet. Måste jag ha en dator till varje elev? Det enda du måste ha är internetaccess. Infrastrukturen i övrigt ser olika ut på olika skolor. Vanligt är att det finns en projektor i klassrummet så att alla kan ta del av till exempel filmer och aktuella nyheter. Kontakta oss för en referensskola i ditt område. Når eleverna målen med Liber espresso? Det är du som lärare och din pedagogik som är nyckeln till elevernas måluppfyllelse. Men Liber espresso gör vägen dit lite lättare för dig och roligare för eleverna. Bland annat genom ett relevant digitalt material som spar din planeringstid, och interaktivitet som engagerar eleverna. Hur får jag veta om tjänsten passar oss? Allra enklast är att boka en demonstration. Då kommer vi och visar Liber espresso på din skola. 3

4 Ett nytt sätt att arbeta med filmer. Filmerna är bara maximalt 4 minuter långa. Det är alltså inte de som ÄR lektionen. Däremot kan du med en film skapa intresse och fokus i början eller förtydliga moment under lektionen, för att sedan med din egen pedagogiska expertis fortsätta med diskussioner och övningar. Eller följ de färdiga lektionsförslagen lärvägarna precis som de är. Välj det sätt som passar ämnet, klassen och ditt syfte med lektionen! Förstärk inlärningen. Film stimulerar flera sinnen och förstärker därför lärandet. Vissa elever förstår bäst med hjälp av bildstödet, andra genom att lyssna och för en tredje grupp elever blir filmen en repetition av det de läste i boken. Varför inte visa filmen på engelska samtidigt? Det tar bara någon minut extra och resulterar i att elevernas ordförråd automatiskt växer. Redovisa till film. Eleverna kan stänga av ljudet och själva berätta till filmen. Bildstöd gör det lättare för eleven att lyfta blicken från sina anteckningar. Att dessutom slippa vara i blickfånget kan vara en stor lättnad som hjälper många elever över tröskeln till att redovisa inför andra. Svenska och problemlösning. Filmerna ger oändliga möjligheter att arbeta med ämnet svenska. Låt ett filmklipp väcka fantasin: Vad har hänt? Vad kommer att hända? Använd film utan ljud, sätt dit olika sorters musik. Ändrar sig berättelsen? Ta bort bilden och öva upp lyssnandet. Låt eleverna själva måla eller dramatisera det de tycker sig höra. Lärarinspiration. Låt film och övningar inspirera dig till egna pedagogiska upplägg. När du tittar på filmer för ett ändamål väcker det säkert tankar på hur du kan använda filmens idéer i konkreta övningar med klassen. Anteckna dina idéer i vägvisaren (se sid 7) så har du och dina kolleger snart en bank av pedagogiska idéer. 4

5 Förstå matematik. Skapa förståelse i matematik med hjälp av videor. Här får eleverna en uppgift som hjälper dem att fokusera på matematik i ett särskilt sammanhang. På bara någon minut har du fått hela klassen samlad och redo för en kommande lektion. Drama till film även på engelska. Stäng av ljudet och låt eleverna spela rösterna! Låt eleverna dramatisera vad som hänt innan respektive efter det som utspelar sig i filmen. I engelsk under visningen är drama ett bra sätt att ta sig över talspärren. Använd de engelska filmerna som utgångspunkt. Introducera ett nytt arbetsområde. Använd en kort film som en första tankeställare eller inspiration. Film väcker idéer, nyfikenhet, lust och frågor. Detta ger en positivt laddad start som är lätt att arbeta vidare från. Stöd i livskunskap/eq. En film väcker känslor och skapar engagemang. Därför passar den bra som diskussionsunderlag, inte minst i etik- och livskunskapsfrågor. Filmen väcker intresse och fokuserar klassen, du som pedagog skapar diskussionen. Visste du att... Vissa filmer har fler delar. Titta efter pilen till höger om knapparna den tar dig till del två när du klickar på den! Som abonnent på Liber espresso har du rätt att göra vad du vill med materialet. Du kan redigera filmer, klippa, ta bort och lägga till ljud hur du vill. 5

6 vertygen översikt Så här fungerar verktygen. Allt du skapar i Liber espresso, med vägvisaren, presentationsskaparen eller andra verktyg, kan du dela med dig av till dina kollegor. Det sparar värdefull planeringstid samtidigt som ni hjälper varandra att hitta nya uppslag och idéer till lektioner och temaarbete. Vill du skapa en presentation utifrån Biets nivå, klicka på skiftnyckeln på startsidan. Då kommer detta fönster upp där du kan välja mellan Biet och Trollsländans presentationsskapare. Sökfunktionen. Här kan du söka efter material i Liber espresso. I den enkla sökningen (snabbsök som även finns uppe i högra hörnet på startsidan) söker du bara på ord. Här, under förstoringsglaset kan du också välja nivå (Nyckelpiga, Bi eller Trollslända) och typ av innehåll, som video eller övning. Tänk på att material som är tänkt för en viss åldersgrupp kan fungera bra även för andra. Var kreativ, exempelvis genom att söka på olika ord som har med ämnet att göra. Sök på kortare begrepp eller ordstammen så får du fler träffar. Exempelvis ger viking fler resultat än vikingarna eller vikingaby. Barnen kan själva importera Liber espressoinnehåll direkt till en sida i presentationen. Det är bara att välja den sida och det innehåll de vill ha och klicka på plocka. De kan lägga till egen text genom att skriva i textfält och de kan skapa sin egen sidlayout genom att använda de enkla redskapen. (Det går att göra presentationen mer omfattande på nivå Trollsländan än på Biet.) presentationsskaparen. Ett lättanvänt redskap som ger dig och dina elever möjlighet att skapa egna multimediapresentationer med hjälp av filmer, foton, bilder och text hämtade från Liber espresso. Klicka på trollkarlen i övre högra hörnet så får du info om hur presentations skaparen fungerar och hur du använder den. OBS! Presentationen måste sparas på en dator, ett minne eller server, det går inte att spara något i Liber espresso. Tänk på att spara den i en mapp som alla du vill ska kunna titta på presentationen kommer åt. 6

7 vertygen översikt vägvisaren. I Liber espresso finner du en ständigt växande bank av lektionsvägar att utgå ifrån i ditt arbete. Med vägvisaren spar du tid så att du snabbt kommer till sidorna du behöver. Du kan skapa en väg för en speciell lektion, för en särskild elev eller för en grupp elever. Du varierar svårighetsgrad och syfte med filmer och övningar genom att skriva in dina egna kommentarer. Du kan också spara de sidor du använder dig av ofta. Eller varför inte låta eleverna göra en väg inom ett visst ämne? Vägvisaren är ett bra sätt att dela med sig av lektions planeringar det är lättare att anpassa ett lektionsförslag som en kollega har gjort än att börja helt från början. Dela med dig av det du skapar i Liber espresso så här: Döp dokumenten så att det blir tydligt även för dina kollegor vad det handlar om. Skapa gärna gemensamma rutiner för detta. Spara ditt arbete på skolans gemensamma server så att alla kommer åt det. Om du gör ändringar i något som någon annan har gjort, måste du döpa om det och spara det igen. Bestäm gärna en gemensam rutin även för detta, till exempel att alltid lägga till datum efter dokumentnamnet. Klicka på hjälp/trollkarlen i övre högra hörnet så får du instruktioner för hur vägvisaren fungerar och hur du skapar en väg. anteckningsblocket. Här kan du och dina elever göra anteckningar direkt på skärmen. Exempelvis när: eleverna vill skriva anteckningar om den information de hittar i Espresso eleverna vill redigera texter från Espresso du vill skriva svar på frågor som du ställer till eleverna ni vill samla viktiga ord och begrepp som förekommer i till exempel en film Anteckningarna kan ni sedan skriva ut och använda någon annanstans än framför datorn. Ni kan också kopiera dem och klistra in dem i ett annat program. OBS! Du måste spara vägen på en dator, ett minne eller server, det går inte att spara något i Espresso. Tänk på att spara den i en mapp som dina kolleger och elever kommer åt. Så här gör du: Klicka på blocket och börja anteckna. Använd piltangenterna på datorns tangentbord för att gå uppåt eller nedåt i texten om du vill redigera anteckningarna. Du kan skriva upp till en A4-sida med text. Klicka på skrivarikonen för att skriva ut dina anteckningar och klicka på krysset i det övre högra hörnet för att stänga anteckningsblocket. Du kan också markera texten, kopiera den och klistra in den i exempelvis ett word-dokument för att spara eller redigera. 7

8 engelska sidan Använd den engelska sajten! Espresso har funnits i över tio år i Storbritannien och förutom att nästan allt material på den svenska sajten även finns på den engelska, innehåller den engelska sajten mycket mer material än den svenska. Det finns många sätt att använda detta material även om dina elever inte behärskar engelska så bra än. Till exempel: Stäng av ljudet på videofilmerna och berätta själv istället. Filmer och enkla övningar från nivå F och 1 lämpar sig väl för den tidiga engelskundervisningen i svenska skolan. Använd de många bilder och foton som finns i den engelska versionen - över ämnesgränserna. Börja med att arbeta med en film eller övning på svenska för att ge eleverna förförståelse och gå sedan in och se eller gör samma sak i den engelska versionen. Jämför svensk miljö, klädstil, byggnader etcetera med engelsk. Lär engelska med enkla matteövningar. De enklare övningarna kan ges ett mervärde genom att visas på engelska. Men inte om du visar den på engelska. Du hittar mängder av sidor som passar att visa för engelskundervisningen. Lästräning för de mindre engelskträning för de äldre. Material på den svenska sidan för lägre åldrar passar utmärkt i sin engelska version för de lite äldre. Laborera med att få texten uppläst, säga efter, lyssna flera gånger och slutligen berätta eller skriva om sin egen skoldag. På svenska eller engelska, vilket som passar 8

9 NAVIGERING Navigera så här i Liber espresso: Till startsidan. Den vänstra menyn visar var i Liber espresso du befinner dig. Här är det i NO på Trollsländans nivå. Här kan du gå tillbaka till startsidan genom att klicka på Kanalguiden. Avluta en övning. Om du vill lämna en övning klicka på ordet Sluta, eller på den här dörren som betyder avsluta i de lägre nivåerna. Texten uppläst. Den som inte kan läsa kan få texten uppläst genom att klicka på högtalaren som ofta finns på övningarna. Tillbaka. Om du inte hittar något verktyg att klicka dig tillbaka med, finns alltid backstegspilarna i din webbläsare det program du använder för internet. De kan se olika ut beroende på vilken webbläsare du använder. Engelska sajten. När du ser den här symbolen kan du se sidan/övningen/ filmen också på engelska. Finns inte symbolen just där du är? Gå tillbaka ett steg eller två och växla över till engelska sajten. Med ett klick växlar du mellan den svenska och engelska sajten! Förklara en övning. På övningarna finns en figur uppe i vänstra hörnet. Klicka på den eller på texten Hjälp, så får du övningen förklarad för dig. Snabbguiden hjälper dig att hitta espressoinnehåll kopplat till kunskapskraven i Lgr 11. Du hittar snabbguiden högst upp på startsidan, vid en knapp märkt Snabbguide till Lgr 11 Här kan du enkelt välja ämne, utgå från just det kunskapskrav du vill fokusera på, och på samma sida snabbt hitta material i Liber espresso som matchar kunskapskravet. En kort film berättar mer. 9

10 ordlista Anteckningsblocket Gör anteckningar som kan skrivas ut för att användas någon annanstans än framför datorn eller kopieras och klistras in för att användas i ett annat program. Bi Nivå Bi motsvarar ungefär skolår 1-3 i svårighetsgrad och kunskapsnivå. Men lås dig inte för mycket vid nivåerna, det kan mycket väl finnas material som passar just din elevgrupp under någon av de andra nivåerna, beroende på vad ni arbetar med och hur du lägger upp arbetet. Kanalguiden Kallas Liber espressos förstasida. Här kan du välja vilket ämne och vilken nivå du vill gå in på. Du kan också välja att gå in i Lärarrummet eller klicka på Nytt för att se det senaste materialet. Här finns länkar till Verktyg, sökfunktionen och möjlighet att gå in på engelska Espresso. Kunskapsbarometer Här får eleverna repetera, testa och dokumentera sina kunskaper och hjälp att förstå modulens inlärningssyfte. LÄRARRUM Filmer, övningar, lärspel, texter och andra resurser är samlade kring ett specifikt ämnesområde. En översikt över modulen med dess syfte och koppling till Lgr 11 hittar du i lärarrummet. Material för samlingar Finns under samhälle på Bi och Trollslända och tar upp etiska och moraliska frågor som lämpar sig att diskutera tillsammans. Exempel på teman är mobbning och att ta hand om husdjur. Ofta bygger materialet på en eller flera filmer att diskutera eller reflektera kring. Vill du inte följa hela förslaget på samlingen, skriv ut planen och ha som stöd när du visat filmerna. Nyckelpiga Nivå Nyckelpiga motsvarar ungefär förskoleklass i svårighetsgrad och kunskapsnivå. Men lås dig inte för mycket vid nivåerna, det kan mycket väl finnas material som passar just din elevgrupp under någon av de andra nivåerna, beroende på vad ni arbetar med och hur du lägger upp arbetet. Nyhetsarkiv Varje vecka uppdateras nyhetsarkivet med inslag i form av filmklipp eller artiklar från DN. Dessa resurser arkiveras sedan under respektive nivå och ämne i arkivet, som innehåller hundratals nyhetsinslag och tidningsartiklar. Tips när det gäller tidningsartiklarna: Utnyttja de tre svårighetsgraderna av artikeltexten som finns i Trollsländans nivå. Lärvägar Här finns de färdiga lektionsplaneringarna med faktatexter, frågor och övningar som dina elever kan följa individuellt eller arbeta med i grupp. Rutorna till höger tar eleverna steg för steg genom lektionen. 10

11 ordlista Presentationsskaparen SNABBGUIDEN Ett lättanvänt verktyg som ger eleverna möjlighet att skapa sina egna multimediapresentationer och göra bildspel med hjälp av video, fotografier, bilder och texter tagna från Espresso. Här hittar du snabbt espressoinnehåll som är kopplat till ett specifikt kunskapskrav i Lgr 11. Sökfunktionen En lättanvänd sökmotor där du kan söka på nyckelord, nivå (för vilka skolår ett inslag är lämpligt) eller resurstyper (videoklipp, artikel, lärväg etcetera). Trollslända Nivå Trollslända motsvarar ungefär skolår 4-6 i svårighetsgrad och kunskapsnivå. Men lås dig inte för mycket vid nivåerna, det kan mycket väl finnas material som passar just din elevgrupp under någon av de andra nivåerna, beroende på vad ni arbetar med. Tips och tricks Lägg Liber espresso som favorit. För att kunna få Liber espresso som favorit i din webbläsare måste du manuellt lägga in den accesslänk som du fått av oss. Det gör tyvärr inte webbläsaren automatiskt. Gör så här: 1. Gå in på Liber espresso och lägg sidan i favoriter (eller bokmärken, beroende på vad din webbläsare kallar det) 2. Gå sedan till den sparade länken i favoriter. 3. Högerklicka på länken och välj egenskaper. 4. Ersätt nu länken som står i dialogrutan med accesslänken. 5. Klart. Välj förenklad sidvy För elever som behöver hjälp att fokusera på det som är viktigt finns en funktion som döljer allt utom det huvudsakliga innehållet, förenklad sidvy. Så här förbereder du för den: 1. Gå in i lärarrummet. 2. Välj anpassa espresso. 3. Aktivera funktionen förenklad sidvy. 4. Väl ute i Liber espresso igen finns möjlighet att välja förenklad sidvy genom att klicka uppe i högra hörnet. Vägvisaren Låter lärare och elever skapa och spara ner en egen väg genom ämnen eller teman utifrån innehållet i Liber espresso. Du kan samla alla sidor ur Espresso som du behöver för en lektion. Du skriver ner dina egna kommentarer eller uppgifter till varje sida. Du kan skapa en väg för en grupp elever och du kan spara de sidor du använder dig av ofta. Övningar De flesta övningar är interaktiva eleverna får direkt respons på det de gör. Det finns också övningar där eleverna med egna ord måste förklara, till exempel Historiemakaren, Kunskapsbarometern och Titta närmare på. Därför Liber espresso! Tidsbesparande digitalt material anpassat till både läroplanen och elevernas ålder, till skillnad från när du själv söker på nätet. Lättillgängligt via internet. Täcker alla ämnen för skolår F 6. Individualisering du kan skapa egna lektioner för olika elever och elevgrupper. Omväxlande korta videosnuttar, fotosamlingar och interaktiva övningar ger variation i undervisningen. Passar alla lärstilar tack vare blandningen av film, ljud, foton, texter och interaktiva övningar. Ständigt växande Liber espresso fylls på och uppdateras varje vecka. Aktuellt nyhetsinslag och dagstidningsartiklar anpassade efter dina elevers nivå. Svenska källor du hittar material från bland annat DN, SVT och TT. Flexibelt använd innehållet fritt eller utnyttja de färdiga lektionsplaneringarna. Fungerar lika bra i helklass som för enskilt arbete. 11

12 R Liber espresso Lathund Liber utvecklar läromedel. Liber espresso är en omfattande, ämnesövergripande multimediatjänst för F 6 som du når via nätet. Med den får du tillgång till tusentals videoklipp, interaktiva övningar, lärspel, nyhetsservice och allt du kan önska dig för att stötta olika lärstilar och bjuda på spännande undervisning. Dessutom blir lärandet effektivare och tydligt kopplat till Lgr 11 undersökningar visar klart att interaktivitet som utgår från en genomtänkt pedagogik ger bättre studieresultat hos eleverna! Redan idag har vi en mängd e-läromedel som hjälper Sveriges lärarkår att skapa ännu mer engagemang i lärandet, men det kommer flera. Håll utkik på se/espresso. Välkommen! Vill du beställa, boka en demo eller veta mer? Hör av dig till: Patrik Eide Natalie Eklund Abbas Kapasi Har du frågor om utbildning? Kontakta oss på eller ring: Sara Bergroth Gilla oss på facebook. Så är du alltid först med det senaste. Tel Fax /02 en del av en bättre skola.

Multimediasuccén från Storbritannien är här!

Multimediasuccén från Storbritannien är här! Multimediasuccén från Storbritannien är här! Liber espresso är ett omfattande, ämnesövergripande digitalt arkiv för F 6 som ständigt växer och uppdateras. Nyfiken p å framtide ns skola? Öp pna här >> Med

Läs mer

Discovery Education Espresso

Discovery Education Espresso Version 1.1 Grundkurs Discovery Education Espresso 1 DISCOVERY EDUCATION ESPRESSO gör det enklare att arbeta digitalt Discovery Education Espresso är en digital resursbank som gör det enklare för alla

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1 ONLINEBOKEN MANUAL Innehåll Om onlineboken...2 Onlinebok på dator och surfplatta...2 Kom igång med onlineboken... 3 Öppna onlineboken... 3 Läsa i onlineboken... 3 Hitta i onlineboken... 3 Lyssna på onlineboken...

Läs mer

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2 Del 3 Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet 1 Internetuppkoppling förstärker de pedagogiska möjligheterna med en

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

HJÄLPFIL: ELEVAPPLIKATIONEN

HJÄLPFIL: ELEVAPPLIKATIONEN HJÄLPFIL: ELEVAPPLIKATIONEN Innehållsförteckning A. Access och webbläsarkrav B. Funktioner i programmet C. Kontrollpanelen: 1. Huvudinställningar 2. Avancerade inställningar D. Om produkten: en kort översikt

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Interaktiv skrivtavla (IST) IST-kort Tutti Frutti3.indd 1 08-06-18 15.27.19 Manual digitalt lärarstöd för Tutti Frutti Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Välkommen!

Läs mer

En liten introduktion till SLI Plus

En liten introduktion till SLI Plus En liten introduktion till SLI Plus Välkommen till SLI Plus Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare kommer igång och får mer

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

Grundkurs smartboard Inledning Att använda en Smartboard

Grundkurs smartboard Inledning Att använda en Smartboard Grundkurs smartboard Inledning Smartboard är en interaktiv skrivtavla. Det finns många olika märken av interaktiva skrivtavlor, Smartboard är ett märke. Andra märken är Activeboard, ebeam, Teamboard mfl.

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

Datorn som Pedagogiskt Verktyg

Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lär dig koppla ihop Internet, MS Word och Paint Shop Pro 6.0 Sammanställd av Peter Essen

Läs mer

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se Lärarsidan Lathund En produkt från Procogno AB www.procogno.se Innehållsförteckning Att tänka på innan du börjar med Lärarsida Logga in på Lärarsidan Hur du hittar uppgifter på Lärarsidan 5 Lärarsidans

Läs mer

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare!

Alla elever ska bli Kunskapsvinnare! KUNSKAPSVINNARE Vad är Kunskapsvinnare? Varje skola är unik och behöver göra sin digitala resa i den takt som passar skolans organisation bäst. Vårt utbildningskoncept Kunskapsvinnare möter och utgår från

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Lathund att skapa och tilldela en LPP

Lathund att skapa och tilldela en LPP Lathund att skapa och tilldela en LPP Här presenteras ett sätt att steg-för-steg ta fram en lokal pedagogisk planering för ett arbetsmoment eller en terminsplanering i ett ämne eller ett ämnesövergripande

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Skapa din egen kanal på Youtube

Skapa din egen kanal på Youtube Skapa din egen kanal på Youtube - för dina uppladdade filmer eller som portal som visar din spellista En kanal är en sida som den allmänna publiken kan titta på och som innehåller en användares profilinformation,

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas.

Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas. Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas. 2. Diskutera kursuppläggningsförslaget. Bestäm veckor och tider för de olika

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Så här gör du. Utbildningens ingångssida

Så här gör du. Utbildningens ingångssida Så här gör du Verkställighet - grund är en datorbaserad utbildning och anpassad för självstudier. Här får du veta hur du ska genomföra dina studier. Utbildningen utspelas i en kontorsmiljö. Du kommer att

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

PRO Järbo Navigeringsguide

PRO Järbo Navigeringsguide PRO Järbo Navigeringsguide Startsida PRO Järbo Fliken Start i HUVUDMENYN är markerat. Vi befinner oss på webbplatsens STARTSIDA. Nyhetskarusellen - webbplatsens löpsedlar. Växla genom att klicka på vänstra

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Smartboard i praktiken.

Smartboard i praktiken. Smartboard i praktiken. Ett fortbildningsmaterial för arbetslag och skolpersonal i Malmö stad. Del 2 Innehåll: Dokumentera samtalet i klassrummet. Internet som resurs, 1. Tankekarta. Kom igång... Funktioner:

Läs mer

Enkla inspelningsverktyg PowerPoint

Enkla inspelningsverktyg PowerPoint Enkla inspelningsverktyg PowerPoint Att snabbt och enkelt kunna spela in röst och bild kan vara mycket användbart i undervisningen. Att publicera inspelningar på nätet kan däremot vara lite knepigt eftersom

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Funktioner: Starta och spara Notebook. Använda penna och finger. Använda bilder från Galleriet.

Funktioner: Starta och spara Notebook. Använda penna och finger. Använda bilder från Galleriet. Innehåll: Den interaktiva skrivtavlans roll i klassrummet. Berättande Funktioner: Starta och spara Notebook. Använda penna och finger. Använda bilder från Galleriet. 1 Användningsområden leta / använda

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN

RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN RADIOSKRIVARKLUBBEN LÄRARHANDLEDNING AV: ANDERS EDGREN ILLUSTRATION: VERONICA GRÖNTE/ PENNVÄSSAREN 1 RADIOSKRIVARKLUBBEN Radioskrivarklubben är ett projekt som UR drivit sedan mitten av 1990-talet. Målet

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Iákovos Demetriádes Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål och svenska som andraspråk 3 ESP och modersmålsundervisningen ESP språkutvecklingsnivåer

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss.

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Lathund PowerPoint Film 1 Kom igång igång Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Dags att börja jobba i PowerPoint. Jag klickar på Arkiv i menylisten och väljer Nytt. Här väljer jag formgivningsmall.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Komma igång med OneD. Allt på en plats

Komma igång med OneD. Allt på en plats Komma igång med OneD Allt på en plats I Windows 8.1 och Windows RT 8.1 kan du enkelt spara dina filer på OneDrive så att du kan nå dem från alla dina enheter, till exempel din dator, surfplatta eller telefon.

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se Programmet Nallelek är ett program med många roliga övningar och tydliga bilder. I programmet ingår övningar av typen trycka-hända, sortera, kategorisera, finn lika, möblera, klä på, domino mm. Nallelek

Läs mer

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande DIGITALA BERÄTTELSER En handbok för digitalt berättande 1 Inledning I alla tider har det varit viktigt att berätta. Både för att lära och för att underhålla. Genom berättandet får alla möjlighet att ge

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop

Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop Ett modernt läromedel där bok och webb hänger ihop Bok-och-webb är ett ord som vi har hittat på själva. Men det är förstås inte bara ett ord. En bok-och-webb är ett nytt och modernt läromedel som drar

Läs mer

Använda Office 365 på en Windows Phone

Använda Office 365 på en Windows Phone Använda Office 365 på en Windows Phone Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Windows Phone så att du kan skicka och ta emot e- post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var du

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum

Aug 2012. Skapa IUP-mallar i Unikum Aug 2012 Guide för Administratörer Skapa IUP-mallar i Unikum Denna guide beskriver hur du skapar och redigerar IUP-mallar i Unikum. Här beskrivs hur IUPmalleditorn används och hur du skapar nya mallar

Läs mer

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se

Moodle. en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007. http://moodle.kmh.se Moodle en snabbguide för utvecklare av virtuella rum - Hans Lindetorp 2007 http://moodle.kmh.se Moodle är en plattform för nätbaserat flexibelt samarbete och lärande. Det bygger på den nya generationens

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3 PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för elever och pedagoger Filmskapande i PhotoStory 3 Innehållsförteckning Inledning... 3 Hämta programmet... 4 Steg 1 hämta och fixa dina bilder... 5 Steg 2 skriv

Läs mer

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel The Grid 2 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2 Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på Startknappen du hittar längst ner

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Introduktion till Planering

Introduktion till Planering Introduktion till Planering Planering är ett verktyg för lärare att skapa planeringar. Läraren skapar planeringen och väljer om den ska kopplas till en undervisningsgrupp som finns i schemat. Om planering

Läs mer

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien

Engelskaläxa glosor samt fraser till berättelsen En sommar i Storbritannien Instruktioner Part 1: Glosor - träna på att uttala, stava samt veta vad den svenska motsvarigeten till ordet är. Glosorna får du i pappersform varannan måndag (jämna veckor), för att sätta i din läxpärm.

Läs mer

Lync 2013 - konferenssystem

Lync 2013 - konferenssystem Lync 2013 - konferenssystem En del av Microsoft Office 2013 Handledning Februari 2014 - Christina Bodén 1 Innehåll Första start Snabb-Lync startfönstret Inställningar Lägg till profilbild Starta ett samtal

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu 2013-12-03 Bakgrund Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion som gör det möjligt för skoladministratörer att skapa kursspecifika digitala ansökningsformulär

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

ONLINEBOKEN SNABBGUIDE

ONLINEBOKEN SNABBGUIDE ONLINEBOKEN SNABBGUIDE Snabbguide till Libers onlineböcker I den här snabbguiden får du en kort introduktion till Libers onlineböcker. Behöver du veta mer finns användarstöd på Liber Online. Lycka till!

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer