Installationsguide. DEVIflex Värmeapplikationer för utomhusbruk DTCE DTIK DSM3 DTIV.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsguide. DEVIflex Värmeapplikationer för utomhusbruk DTCE DTIK DSM3 DTIV. www.devi.com"

Transkript

1 Installationsguide DTCE DTIK DSM3 DTIV

2

3 Innehåll 1 Introduktion Säkerhetsinstruktioner Riktlinjer för installation Systemöversikt Funktionsöversikt Installation i allmänhet Fästanordningsmetoder Beräkna cc-avstånd Planera installationen Föreberedelse av installationsområdet Installera element Installation av värmeelement Tillämpningar Översikt över tillämpningar Frostskydd av tak och hängrännor Snö som smälter på markområden Frostskydd av rör Uppvärmning av fält/fröbädd Slutföra installationen Ansluta en termostat Introduktion I den här installationshandboken refererar ordet element till både värmekablar och värmemattor. Om ordet värmekabel eller värmematta används, gäller instruktionen endast för den typen av element. Användningsområdena för värmeelementen i den här instruktionen visas nedan. Kontakta din lokala leverantör om du har frågor kring andra tillämpningar. 1.1 Säkerhetsinstruktioner Kapa aldrig och korta aldrig av värmeelementet. Om värmeelementet kapas gäller inte försäkringen. Kalla ledningar och mattnät kan skäras eller kortas av, men enbart för att följa kraven. Element måste alltid installeras enligt den lokala lagstiftningen i kombination med riktlinjerna i givarhandboken. Installationer som inte utförs enligt handboken kan hämma elementets funktionalitet eller utgöra en säkerhetsrisk. Dessutom blir garantin ogiltig. Kontrollera att element, kalla ledningar, kopplingslådor och andra elektriska komponenter inte kommer i kontakt med kemikalier eller lättantändliga material vid eller efter installationen. DEVI VIFSV307 3

4 Element måste alltid anslutas av en behörig elinstallatör med hjälp av en fast anslutning. Stäng av all ström före installation och underhåll. Anslutningen av strömförsörjningen måste ske så att slutanvändaren inte kan komma åt den. Varje värmekabelskärm måste vara jordad i enlighet med de lokala elföreskrifterna och anslutas till en jordfelsbrytare (RCD). Den rekommenderade RCD-trippfrekvensen är 30 ma, men kan vara upp till 300 ma, där kapacitivt läckage kan leda till onödiga trippar. Värmeelement måste anslutas via en brytare för multiavstängning. Elementet måste utrustas med en säkring med rätt storlek eller en strömbrytare, till exempel 10/13 A för en 1,5-mm 2 kall ledning och 16/20 A för en 2,5-mm 2 kall ledning. ❺ ❻ ❼ ❷ ❹ ❸ ❶ 1. Värmekabel 2. Termostat 3. Givare 4. Skärm 5. RCD 6. Multibrytare 7. Säkring Anslutningar Fas svart Neutral blå Jord skärm När ett värmeelement används måste det finnas väl synliga varningsskyltar eller markeringar på strömanslutningarna och/eller längs kretsen. måste anges i den elektriska dokumentationen efter installationen. Överskrid aldrig den maximala värmedensiteten (W/m) 2 för den aktuella tillämpningen. 1.2 Riktlinjer för installation Försiktighet! Använd inte M1-klassificerade element i utrymmen som utsätts för hög mekanisk belastning eller påfrestning. Mer information om klassificering finns i avsnitt 1.3. Produkten innehåller inte farliga ämnen. Förvara på en torr, varm plats i temperaturer mellan +5 C till +30 C. Förbered installationsplatsen ordentligt genom att ta bort vassa objekt, smuts etc. Mät det ohmska motståndet och isoleringsmotstånd regelbundet innan och efter installation. Lägg inte värmelement under väggar eller fasta hinder. Håll elementen fria från isoleringsmaterial, andra värmekällor och expansionsskarvar. Elementen får inte komma i kontakt med varandra eller korsa varandra eller andra element. Elementet bör temperaturregleras och inte styras av omgivande temperatur högre än 10 C. 4 VIFSV307 DEVI

5 Elementen och speciellt anslutningarna måste skyddas från påfrestningar. 1.3 Systemöversikt DEVIflex Mekanisk klass (IEC 60800) Frostskydd för tak och hängrännesystem Snö- och issmältning på markområden Frostskydd av rörsystem Uppvärmning av fält/fröbädd DTCE M2 P P A D DTIK M2 - P i asfalt - - DSM3 M2 - D - P för modernisering DTIV M1 - - P - M1 M2 P För användning i tillämpningar med låg risk för mekaniska skador, till exempel vid installation på jämna ytor och inbäddat i gjutmassa utan vassa föremål. För användning i tillämpningar med förhöjd risk för mekaniska skador. Primära rekommendationer för den här tillämpningen. A Tillämpbart men det finns bättre alternativ. D Utformad och godkänd för den här tillämpningen. - Ej tillämpbar! Använd inte! 1.4 Funktionsöversikt 1. Element 2. cc-avstånd 3. Kalledningsanslutning 4. Kall ledning 5. Kopplingslåda (om det finns en sådan) 6. Givare 7. Termostat 2 Installation i allmänhet 2.1 Fästanordningsmetoder DEVIclip Twist För användning på förstärkt nät. DEVIclip CC För ett exakt cc-avstånd (1 cm-steg) på jämna ytor, UV-beständig. DEVI VIFSV307 5

6 DEVIfast För ett exakt cc-avstånd (2,5 cm-steg) på jämna ytor före inneslutning. Tillgänglig i koppar för takinstallationer. DEVIclip Hängränna För ett exakt cc-avstånd (1 cm-steg) i hängrännor, UVbeständig. DEVIclip Kabelhållare För fastsättning av kablar på takskruvar, UV-beständig. DEVIclip Avlastning För avlastning av kablar som hänger ned i stuprör. Distansklammer För fastsättning av kablar och för avlastning från skarpa kanter. DEVIfast Dubbel För fastsättning av kabelöglor i stuprör. DEVI aluminiumtejp För att säkerställa en effektiv värmeöverföring. DEVIclip Avlastningsbleck För fastsättning av kablar på snöskydd och takkanter, UV-beständig. 2.2 Beräkna cc-avstånd För områden på tak, mark och fält är cc-avståndet sträckan från mitten av en kabel till mitten av nästa kabel (i cm). För uppvärmning av hängrännor och stuprör, se antal kablar per meter. Läs mer i avsnitt 4.2 och 4.4. cc = Area [m 2 ] x 100 cm eller kabellängd [m] cc = Kabeleffekt [W/m] x 100 cm Värmedensitet [W/m 2 ] Max. cc-avstånd: Tak- och hängrännesystem Markområden Uppvärmning av fält/fröbädd 10 cm 15 cm 25 cm 220V/380V cc [cm] 20 W/m 25 W/m 30 W/m , , V/400 V cc [cm] 20 W/m 25 W/m 30 W/m , , VIFSV307 DEVI

7 240 V/415 V cc [cm] 20 W/m 25 W/m 30 W/m , , Planera installationen Göra en ritning av installationen som visar placering av element, kalla ledningar och anslutningar kopplingslåda/kabelinfästning (om tillämpligt) givare anslutningsbox termostat Spara ritningen Vid en felsökning eller reparation blir det mycket enklare om man känner till exakta var de olika objekten är placerade. Kom ihåg följande: Följ alla riktlinjer i avsnitt 1.2. Observera det korrekta CC-avståndet (endast värmekablar) se avsnitt 2.2. Observera installationsdjupet och möjligt mekaniskt skydd av kalla ledningar. Vid installation av mer än ett element får elementen inte seriekopplas, utan alla kalla ledningar måste dras parallellt till kopplingslådan. Vad gäller enkla ledarkablar måste båda de kalla ledningarna anslutas till kopplingslådan. 2.4 Föreberedelse av installationsområdet Ta bort alla spår av den gamla installationen (om tillämpligt). Se till att installationens yta är jämn, stabil, torr och ren. Fyll ut sprickor runt rör, dränering och väggar vid behov, eller applicera ett folietäcke Det får inte finnas några skarpa kanter, löv, främmande föremål eller någon smuts. 3 Installera element Vi rekommenderar att du inte installerar några element om temperaturen understiger -5 C. Vid låga temperaturer kan värmekablarna bli stela. När elementet har rullats ut kan du ansluta det till nätanslutningen så att kablarna mjukas upp innan de sätts fast. DEVI VIFSV307 7

8 Mätning av motstånd Mätning, verifiering och registrering av elementmotstånd vid installation. Efter uppackning Efter att elementen satts fast Efter att installationen slutförts Om de olika motstånden inte sitter som markerat, måste elementen bytas ut. Det ohmska motståndet måste vara inom -5 till +10 % av det utmärkta värdet. Isoleringsmotståndet bör vara > 20 MΩ vid min. 500 V, helst 2,5 kv. 3.1 Installation av värmeelement Följ alla instruktioner och riktlinjer i avsnitt 1.1 och 1.2. Värmeelement Placera värmeelementet så att det befinner sig på minst halva cc-avståndet från hindren. Elementen måste alltid ha god kontakt med värmedistributionen (tak, sand, jord, betong, rör o.s.v.) Mer information finns i avsnitt 4. Värmekablar Observera det korrekta CC-avståndet se avsnitt 2.2. Placera värmekabeln så att den befinner sig på minst halva cc-avståndet från hindren. Diametern på en böjd värmekabel måste vara minst 6 gånger kabeldiametern. Värmekabeln har metermarkeringar för att underlätta installationen Den faktiska kabellängden kan variera med +/- 2 %. Värmemattor Rulla alltid ut värmemattorna med värmekabeln uppåt. När värmemattan når områdets kanter klipper du av nätet och vänder mattan innan du rullar ut den åt andra hållet. Mattlängden kan variera med följande avvikelser: +/- 1 varv för mattor som är 5 till 10 m långa. +/- 2 varv för mattor som är längre än 10 m. Förlänga kalla ledningar Undvik att förlänga kalla ledningar om det är möjligt. Dra kalla ledningar till kopplingslådorna eller kabelinfästningarna. Max. 5 % förlust av den potentiella effekten i den kalla kabelns hela längd. Extra längd hos den kalla ledningen ökar den kapacitiva läckströmmen, vilket innebär att RCD-trippfrekvensen måste vara högre. Givare Givarna är strömförande komponenter (203 V) och måste löpa i plastledare Givarna kan förlängas med installationskablar. Specifika tillämpningar beskrivs i avsnitt 4. 8 VIFSV307 DEVI

9 4 Tillämpningar 4.1 Översikt över tillämpningar Observera följande värmedensitetsvärden (W/m2) för den aktuella tillämpningen. Designtemperatur Frostskydd av tak- och hängrännesystem Snö- och issmältning på markområden Uppvärmning av fält/fröbädd Frosta av på våren [ C] [W/m2] [W/m2] [W/m2] [W/m2] 0 till Min. 80 Min till till till Frostskydd i rörsystem [W/m] Δt [K] Isolering [mm] Rördiameter DN [mm] Hålla jorden frostfri DEVI VIFSV307 9

10 4.2 Frostskydd av tak och hängrännor Se bild 1. Takkant/överhäng 2. Hängränna 3. Stuprör till frostfri fördjupning 4. Ränna 5. Platt tak med dränering 6. Tak med skvalpskott 7. Stuprör med öppet avslut För att uppnå tillräcklig värme i rännor och stuprör måste värmedensiteten ställas in och antalet kabelrader installeras med följande i åtanke: designtemperatur ränna-/rördiameter Ränna-/rördiameter Antal kabelrader, n Ø mm 1 Ø mm 2* Ø mm 3 * Två rader med 30 W/m (60 W/m) kräver minst Ø120 mm-stuprör och en fuktkänslig fjärrkontroll, det vill säga DEVIreg 850. Designtemperatur Värmedensitet DTCE-20 DTCE-30 n cc n cc C [W/m²] [-] [cm] [-] [cm] 0 till till till * till * 8 Installationssummering Installera givaren DEVIreg 850 i rännan i enlighet med givarhandboken. Förläng givarkablarna och de kalla ledningarna, och placera anslutningarna på en torr plats. Täta alla hål genom väggar och tak. Meddela slutanvändaren att han eller hon varje höst måste kontrollera att det inte finns vassa kanter, löv eller smuts från det uppvärmda taket och hängrännesystemet. 4.3 Snö som smälter på markområden Fria konstruktioner som plattformer, stegar, broar och terrasser Se bild 1. Översta lagret på en betongplatta eller på asfalt. 2. DEVIflex värmekabel. 3. DEVIclip fästanordningstillbehör eller nätförstärkning. 4. Underliggande fri konstruktion. 5. Isolering 10 VIFSV307 DEVI

11 Markområden, till exempel ramper och parkeringar Se bild 1. Översta lagret på en betongplatta eller på asfaltsbetong. 2. Sandbädd, betong eller asfaltsbetong. 3. DEVIflex värmekabel. 4. DEVIclip fästanordningstillbehör eller nätförstärkning. 5. Stödlager av krossade stenar/betong/gammal asfalt. 6. Isolering (valfritt, se till att stödlagret är lämpligt). 7. Jord. Markområden som till exempel gator, gångvägar och trottoarer Se bild 1. Översta lagret på trottoarblock eller en betongplatta 2. Sandbädd 3. DEVIflex värmekabel 4. DEVIclip fästanordningstillbehör eller nätförstärkning 5. Stödlager av krossade stenar 6. Isolering (valfritt, se till att stödlagret är lämpligt) 7. Jord En marktermostat är obligatorisk I sandbäddar: matteffekt från 250 W/m 2 och kabeleffekt från 25 W/m. I asfalt eller en betongplatta: kabeleffekt från 30 W/m med hög densistet, > 500 W/m 2 (C-C < 6 cm). Begränsad strömförsörjning Minska det område som ska värmas upp, till exempel genom att värma upp hjulspåren i stället för att värma upp hela uppfarten. Dela upp och prioritera området i två zoner med hjälp av DEVIreg 850. Installlera färre W/m² än vad som rekommenderas. Snösmältningen minskar. Installera inte färre W/m 2 än vad som rekommenderas i dräneringsområden, till exempel framför uppvärmda trappsteg. Installera inte kablar i enbart sand. Värmekablarna måste skyddas av ett hårt hölje Om inte installationen sker enligt avsnitt 4.5, Uppvärmning av fält/fröbädd Inbäddning i betong, murbruk eller puts Inbäddningen får inte innehålla vassa stenar. Den måste vara tillräckligt våt, homogen och fri från luftbubblor: Häll ut den med lämplig hastighet så att elementen inte flyttar på sig. Undvik överdriven användning av rakor, spadar, vibratorer och valsar. Vämeelementet måste vara helt inbäddat och minst 5 mm tjockt. Torkningstiden för betong är cirka 30 dagar och 7 dagar för gjutningssammansättningar. Inbäddning i asfaltsbetong (vägasfalt) Använd endast DEVIflex DTIK, helt inbäddad. Använd asfalt, nedkyld till 240 C, eller 3 cm tjock, handrullad asfaltsbetong (max. 8 mm stenstorlek), nedkyld till minst 80 C, innan du applicerar ett andra lager med hjälp av en trumma med en storlek på max. 500 kg (ingen vibrator). Applicera markgivarattrappen, Ø100 x H 100 mm, gjord av värmetåligt material, till exempel cellglasisolering. Applicera givarröret, 5/8 3/4, gjort av värmetåligt material, till exempel metall. Installationssummering Förbered installationsytan med DEVIclip fästanordningstillbehör och/eller nätförstärkning. Fäst ledaren för både givarkabeln och givartuben/givarattrappen för DEVIreg 850 givare, om det finns någon. Förläng kalla ledningar med krympledningar och placera anslutningarna på en torr plats. Täta alla genomföringar i väggar och liknande strukturer. Var försiktig! Tejpa över kalla ledningar. Efter montering av block eller betong/asfalt ska en extern givare och externa givarkablar installeras enligt givarhandboken. DEVI VIFSV307 11

12 4.4 Frostskydd av rör Rörspårning Se bild 1. Givare. 2. DEVIflex värmekabel. 3. Isolering. 4. Montering. 5. Ventil. Frostskydd i rör Se bild 1. Isolering. 2. DEVIflex Värmekabel. 3. Givare (visas ej). 4. Montering. Rörspårning under ytan Se bild 1. Lättbetongblock (tillval) och/eller XPS-isolering (tillval). 2. DEVIflex värmekabel. 3. Sandbädd. 4. Jord. 5. Givare (visas ej). Den obligatoriska uteffekten [W/m] finns i tabellen i avsnitt 4.1 och beror på: λ W/mK Termisk ledningsförmåga för isolering 0,04 används i tabellen Δt K Temperaturskillnad mellan medium och omgivning D mm Yttre isoleringsdiameter d mm Yttre rördiameter Antal kablar, n Relation mellan obligatorisk uteffekt och kabeluteffekt Antal kablar per meter i längdriktningen Minst 2 för DN Heltal = raka kablar (enklare installation) Decimal = omvirat rör För plaströr: Kabeluteffekt max. 10 W/m. Applicera aluminiumtejp undertill och längst upp på hela kabellängden. För DTIV i-rör-installation: Dra inte kabeln genom ventiler. Värmekabeln kan i vissa extrema fall kapas med max. 10 % och omarbetas på utsidan av röret bredvid komprimeringspackningen. Slå aldrig på strömmen innan röret är fyllt. Installationssummering Kablar som är virade runt rör fästs med aluminiumtejp var 20:e till 30:e cm på rören, som visas. Raka kablar måste fästas klockan 5 eller 7, som visas. I-rör-kablar fästs direkt i röret med en komprimeringspackning. Fäst aluminiumtejp längst ned (obligatoriskt för plaströr) och överst på röret för hela kabellängden. Förläng kalla ledningar/avslutningskablar och placera anslutningarna på en torr plats. Montera anslutningslådan på eller nära röret, och installera termostaten bredvid röret. 12 VIFSV307 DEVI

13 4.5 Uppvärmning av fält/fröbädd Ett uppvärmt fält betraktas som en arbetsplats. Det kan till exempel röra sig om fotbollsplaner golfgreener växthus Se säkerhetsinstruktionen i avsnitt 1.1. Installationsdjupet måste alltid övervägas noggrant. Se till att du efterföljer den lokala lagstiftningen vad gäller säkerhet och elektriska installationer innan du drar kablarna Följ de lokala kraven på installationsdjup och möjligt mekaniskt skydd för kalla ledningar Observera isättningsdjupet för objekt som gräsmatteluftare, spadar, spjut, peggar, bultar o.s.v. För att uppvärmningen ska bli effektiv bör installationsdjupet vara max cm. Efter installationen måste allt arbete i jorden utföras av behörig personal. Uppvärmningen av fält/fröbäddar bör etableras med flera zoner beroende på fältens storlek, sol och skugga. Varje zon måste utrustas med 2 x givare eller 1 givarprob för mätning av medeltemperaturen i det översta jordlagret. Tät kopplingslåda eller kabelinfästning för kalla ledningar till strömförsörjningen. Maximalt avstånd till kopplingslådan eller kabelinfästningen är 20 meter. Installationssummering Rulla ut och fäst elementen på baskonstruktionen. När det gäller moderniseringsinstallationer DSM3 går det att plöja ned kablarna i jorden. Placera ledaren så högt som möjligt för varje givarkabel eller givarprob i varje zon. Dra kalla ledningar i kabelrännor i enbart ett lager (inga buntar, inga rör). Fäst tejp med texten "varning" ovanför kalla ledningar och täck med sand. Anslut kalla ledningar och givare till täta kopplingslådor eller kabelinfästningar, max. 20 m från varje zon. DEVI VIFSV307 13

14 1. Värmekabel 2. Termostat 3. Givare 4. Skärm 5. RCD 6. Multibrytare 7. Säkring 8. Kopplingslåda 5 Slutföra installationen Ansluta kablar Ansluta alla kalla ledningar och givaren till anslutningslådan. Se installationshandboken för termostaten. Slutlig kontroll och dokumentation Se till att värmespridaren (tak, rör) tål värmen från elementet. Det är speciellt viktigt om elementet är anslutet till en termostat som inte tillåter att maxtemperaturen konfigureras. Mer information finns i avsnitt 4. Dokumentera följande med hjälp av text, ritningar eller foton: kabeltyp, distanser, djup, layout, krets-id och givare. placeringen av anslutningar mellan kalla ledningar och värmeelement. placeringen av ändmuffar (endast dubbelledare). placeringen av espansionsskarvar, om det finns några. Färdigställ garantiformuläret. Kontrollera igen och jämför ohm-klassificeringen och isoleringsmotståndet. Lämna över till slutanvändaren Instruera slutanvändaren eller den dagliga arbetsledaren om hanteringen och underhållet av värmesystemet. Före varje period av kontinuerligt användande måste det kontrolleras att det inte finns några fel i fördelningskortet, termostaten eller givarna. 14 VIFSV307 DEVI

15 5.1 Ansluta en termostat Om elementet är anslutet till en termostat, till exempel en DEVIreg, konfigurerar du bastinställningarna enligt tabellen nedan och enligt beskrivningen i termostatinstallationshandboken. Om det går justerar du temperaturgränsen enligt tillverkarens rekommendationer, för att förhindra skador på till exempel golv och rör. Observera dock att gränsen inte får överskrida den angivna maxtemperaturgränsen för tillämpningen (se avsnitt 4). Frostskydd av rörsystem DEVIreg 316 DEVIreg 330/610 DEVIreg 850 Termostat Maxbelastning Frostskydd av takoch hängrännesystem Snö- och issmältning på markområden Uppvärmning av fält/fröbädd 16 A -7 C < på < +3 C /10 A På < +3 C På < +3 C På < +5 C Avfrostning +3 C, stigande +7 C 2 x 15 A Smältning < +3 C Smältning < +3 C, standby < -3 C - - DEVI VIFSV307 15

16 Danfoss A/S Electric Heating Systems Ulvehavevej Vejle Denmark Phone: Fax: Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på innstående order under föutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. DEVI och DEVI logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt & VIFSV307 Produced by Danfoss 01/2012

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA

FLOWTITE. Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA ! N O I T U L O S FLOWTITE Installationsanvisning för nedgrävda rör AWWA O L 7489379230 98479347597 234 39891547 216579233 546554894 789133454 981264732463 6783463 45692301 3479712556812 43478912578 8942231461

Läs mer

ELVÄRME OCH FROSTSKYDDSLÖSNINGAR. Building Technology

ELVÄRME OCH FROSTSKYDDSLÖSNINGAR. Building Technology ELVÄRME OCH FROSTSKYDDSLÖSNINGAR Building Technology 3 Innehåll Varför elvärme? 4 Golvvärme 6 Uppvärmning med elradiatorer 8 Takvärme 10 Uppvärmningens styrning 12 Frostskydd 14 Planering av värmesystemet

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

V ä r m e k a b l a r

V ä r m e k a b l a r V ä r m e k a b l a r Tel. 0451-661 00 / Fax. 0451-661 95 / marknad@backer.se / www.backer.se Värmekablar Innehållsförteckning Sida Självreglerande värmekablar Allmän teknisk information... 3 Plast TPE-O,

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

HDX-serien. Säkerhetsmanual

HDX-serien. Säkerhetsmanual HDX-serien Säkerhetsmanual R5905033SV/01 10/07/2012 Barco nv Entertainment Division Noordlaan 5, B-8520 Kuurne Phone: +32 56.36.82.11 Fax: +32 56.36.883.86 Support: www.barco.com/esupport Besök oss på

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

DTIE-10. Montering & förläggningsinstruktion,

DTIE-10. Montering & förläggningsinstruktion, SE Montering & förläggningsinstruktion, DTIE-10. Golvvärme i spackelskikt (ROT-10) Golvvärme i träbjälklag Utvändigt frostskydd av rör Snösmältning i mark (400V) Förläggning och installation skall utföras

Läs mer

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL Installatörshandbok Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare Intelli-heat FP215P Intelli-heat FP215PL Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler... 4 Märkning... 4 Copyright... 4 2. Installation

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

Värmekatalogen. ebeco.com

Värmekatalogen. ebeco.com Värmekatalogen ebeco.com V ä r m e k a t a l o g e n 1 Det här märket hjälper dig att spara energi! Ebeco erbjuder energibesparande lösningar. Vår nya Energy Saversymbol gör det lättare för dig att välja

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Installationsbeskrivning

Installationsbeskrivning SE Installationsbeskrivning Devikit DTIR-10 Kabel för friförläggning. www.devi.se Devikit DTIR-10 Devikit DTIR-10 värmeelement används för renovering och nybyggnation där en låg bygghöjd önskas. Deviflex

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer UNITRAFO Electric AB Askims Industriväg 1A 436 34 Askim Tel 031-68 56 20 Sidan 1 av 21 INNEHÅLL Viktig information!

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

Bruksanvisning i original på svenska. Robotgräsklippare. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Bruksanvisning

Bruksanvisning i original på svenska. Robotgräsklippare. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Bruksanvisning Bruksanvisning i original på svenska Robotgräsklippare RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Bruksanvisning Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledning och Säkerhet 3 1.1 Inledning.....

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Sektion/sida 1 INTRODUKTION 1.1 HW-maskinerna... 1.1 1.2 Identifiering av maskinen... 1.1 1.3 Säkerhetsaspekt... 1.2 1.4 CE-märkning... 1.2 8 ÖVERVAKNING UNDER DRIFT 8.1 Lokal

Läs mer