Installationsguide. DEVIflex Värmeapplikationer för utomhusbruk DTCE DTIK DSM3 DTIV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsguide. DEVIflex Värmeapplikationer för utomhusbruk DTCE DTIK DSM3 DTIV. www.devi.com"

Transkript

1 Installationsguide DTCE DTIK DSM3 DTIV

2

3 Innehåll 1 Introduktion Säkerhetsinstruktioner Riktlinjer för installation Systemöversikt Funktionsöversikt Installation i allmänhet Fästanordningsmetoder Beräkna cc-avstånd Planera installationen Föreberedelse av installationsområdet Installera element Installation av värmeelement Tillämpningar Översikt över tillämpningar Frostskydd av tak och hängrännor Snö som smälter på markområden Frostskydd av rör Uppvärmning av fält/fröbädd Slutföra installationen Ansluta en termostat Introduktion I den här installationshandboken refererar ordet element till både värmekablar och värmemattor. Om ordet värmekabel eller värmematta används, gäller instruktionen endast för den typen av element. Användningsområdena för värmeelementen i den här instruktionen visas nedan. Kontakta din lokala leverantör om du har frågor kring andra tillämpningar. 1.1 Säkerhetsinstruktioner Kapa aldrig och korta aldrig av värmeelementet. Om värmeelementet kapas gäller inte försäkringen. Kalla ledningar och mattnät kan skäras eller kortas av, men enbart för att följa kraven. Element måste alltid installeras enligt den lokala lagstiftningen i kombination med riktlinjerna i givarhandboken. Installationer som inte utförs enligt handboken kan hämma elementets funktionalitet eller utgöra en säkerhetsrisk. Dessutom blir garantin ogiltig. Kontrollera att element, kalla ledningar, kopplingslådor och andra elektriska komponenter inte kommer i kontakt med kemikalier eller lättantändliga material vid eller efter installationen. DEVI VIFSV307 3

4 Element måste alltid anslutas av en behörig elinstallatör med hjälp av en fast anslutning. Stäng av all ström före installation och underhåll. Anslutningen av strömförsörjningen måste ske så att slutanvändaren inte kan komma åt den. Varje värmekabelskärm måste vara jordad i enlighet med de lokala elföreskrifterna och anslutas till en jordfelsbrytare (RCD). Den rekommenderade RCD-trippfrekvensen är 30 ma, men kan vara upp till 300 ma, där kapacitivt läckage kan leda till onödiga trippar. Värmeelement måste anslutas via en brytare för multiavstängning. Elementet måste utrustas med en säkring med rätt storlek eller en strömbrytare, till exempel 10/13 A för en 1,5-mm 2 kall ledning och 16/20 A för en 2,5-mm 2 kall ledning. ❺ ❻ ❼ ❷ ❹ ❸ ❶ 1. Värmekabel 2. Termostat 3. Givare 4. Skärm 5. RCD 6. Multibrytare 7. Säkring Anslutningar Fas svart Neutral blå Jord skärm När ett värmeelement används måste det finnas väl synliga varningsskyltar eller markeringar på strömanslutningarna och/eller längs kretsen. måste anges i den elektriska dokumentationen efter installationen. Överskrid aldrig den maximala värmedensiteten (W/m) 2 för den aktuella tillämpningen. 1.2 Riktlinjer för installation Försiktighet! Använd inte M1-klassificerade element i utrymmen som utsätts för hög mekanisk belastning eller påfrestning. Mer information om klassificering finns i avsnitt 1.3. Produkten innehåller inte farliga ämnen. Förvara på en torr, varm plats i temperaturer mellan +5 C till +30 C. Förbered installationsplatsen ordentligt genom att ta bort vassa objekt, smuts etc. Mät det ohmska motståndet och isoleringsmotstånd regelbundet innan och efter installation. Lägg inte värmelement under väggar eller fasta hinder. Håll elementen fria från isoleringsmaterial, andra värmekällor och expansionsskarvar. Elementen får inte komma i kontakt med varandra eller korsa varandra eller andra element. Elementet bör temperaturregleras och inte styras av omgivande temperatur högre än 10 C. 4 VIFSV307 DEVI

5 Elementen och speciellt anslutningarna måste skyddas från påfrestningar. 1.3 Systemöversikt DEVIflex Mekanisk klass (IEC 60800) Frostskydd för tak och hängrännesystem Snö- och issmältning på markområden Frostskydd av rörsystem Uppvärmning av fält/fröbädd DTCE M2 P P A D DTIK M2 - P i asfalt - - DSM3 M2 - D - P för modernisering DTIV M1 - - P - M1 M2 P För användning i tillämpningar med låg risk för mekaniska skador, till exempel vid installation på jämna ytor och inbäddat i gjutmassa utan vassa föremål. För användning i tillämpningar med förhöjd risk för mekaniska skador. Primära rekommendationer för den här tillämpningen. A Tillämpbart men det finns bättre alternativ. D Utformad och godkänd för den här tillämpningen. - Ej tillämpbar! Använd inte! 1.4 Funktionsöversikt 1. Element 2. cc-avstånd 3. Kalledningsanslutning 4. Kall ledning 5. Kopplingslåda (om det finns en sådan) 6. Givare 7. Termostat 2 Installation i allmänhet 2.1 Fästanordningsmetoder DEVIclip Twist För användning på förstärkt nät. DEVIclip CC För ett exakt cc-avstånd (1 cm-steg) på jämna ytor, UV-beständig. DEVI VIFSV307 5

6 DEVIfast För ett exakt cc-avstånd (2,5 cm-steg) på jämna ytor före inneslutning. Tillgänglig i koppar för takinstallationer. DEVIclip Hängränna För ett exakt cc-avstånd (1 cm-steg) i hängrännor, UVbeständig. DEVIclip Kabelhållare För fastsättning av kablar på takskruvar, UV-beständig. DEVIclip Avlastning För avlastning av kablar som hänger ned i stuprör. Distansklammer För fastsättning av kablar och för avlastning från skarpa kanter. DEVIfast Dubbel För fastsättning av kabelöglor i stuprör. DEVI aluminiumtejp För att säkerställa en effektiv värmeöverföring. DEVIclip Avlastningsbleck För fastsättning av kablar på snöskydd och takkanter, UV-beständig. 2.2 Beräkna cc-avstånd För områden på tak, mark och fält är cc-avståndet sträckan från mitten av en kabel till mitten av nästa kabel (i cm). För uppvärmning av hängrännor och stuprör, se antal kablar per meter. Läs mer i avsnitt 4.2 och 4.4. cc = Area [m 2 ] x 100 cm eller kabellängd [m] cc = Kabeleffekt [W/m] x 100 cm Värmedensitet [W/m 2 ] Max. cc-avstånd: Tak- och hängrännesystem Markområden Uppvärmning av fält/fröbädd 10 cm 15 cm 25 cm 220V/380V cc [cm] 20 W/m 25 W/m 30 W/m , , V/400 V cc [cm] 20 W/m 25 W/m 30 W/m , , VIFSV307 DEVI

7 240 V/415 V cc [cm] 20 W/m 25 W/m 30 W/m , , Planera installationen Göra en ritning av installationen som visar placering av element, kalla ledningar och anslutningar kopplingslåda/kabelinfästning (om tillämpligt) givare anslutningsbox termostat Spara ritningen Vid en felsökning eller reparation blir det mycket enklare om man känner till exakta var de olika objekten är placerade. Kom ihåg följande: Följ alla riktlinjer i avsnitt 1.2. Observera det korrekta CC-avståndet (endast värmekablar) se avsnitt 2.2. Observera installationsdjupet och möjligt mekaniskt skydd av kalla ledningar. Vid installation av mer än ett element får elementen inte seriekopplas, utan alla kalla ledningar måste dras parallellt till kopplingslådan. Vad gäller enkla ledarkablar måste båda de kalla ledningarna anslutas till kopplingslådan. 2.4 Föreberedelse av installationsområdet Ta bort alla spår av den gamla installationen (om tillämpligt). Se till att installationens yta är jämn, stabil, torr och ren. Fyll ut sprickor runt rör, dränering och väggar vid behov, eller applicera ett folietäcke Det får inte finnas några skarpa kanter, löv, främmande föremål eller någon smuts. 3 Installera element Vi rekommenderar att du inte installerar några element om temperaturen understiger -5 C. Vid låga temperaturer kan värmekablarna bli stela. När elementet har rullats ut kan du ansluta det till nätanslutningen så att kablarna mjukas upp innan de sätts fast. DEVI VIFSV307 7

8 Mätning av motstånd Mätning, verifiering och registrering av elementmotstånd vid installation. Efter uppackning Efter att elementen satts fast Efter att installationen slutförts Om de olika motstånden inte sitter som markerat, måste elementen bytas ut. Det ohmska motståndet måste vara inom -5 till +10 % av det utmärkta värdet. Isoleringsmotståndet bör vara > 20 MΩ vid min. 500 V, helst 2,5 kv. 3.1 Installation av värmeelement Följ alla instruktioner och riktlinjer i avsnitt 1.1 och 1.2. Värmeelement Placera värmeelementet så att det befinner sig på minst halva cc-avståndet från hindren. Elementen måste alltid ha god kontakt med värmedistributionen (tak, sand, jord, betong, rör o.s.v.) Mer information finns i avsnitt 4. Värmekablar Observera det korrekta CC-avståndet se avsnitt 2.2. Placera värmekabeln så att den befinner sig på minst halva cc-avståndet från hindren. Diametern på en böjd värmekabel måste vara minst 6 gånger kabeldiametern. Värmekabeln har metermarkeringar för att underlätta installationen Den faktiska kabellängden kan variera med +/- 2 %. Värmemattor Rulla alltid ut värmemattorna med värmekabeln uppåt. När värmemattan når områdets kanter klipper du av nätet och vänder mattan innan du rullar ut den åt andra hållet. Mattlängden kan variera med följande avvikelser: +/- 1 varv för mattor som är 5 till 10 m långa. +/- 2 varv för mattor som är längre än 10 m. Förlänga kalla ledningar Undvik att förlänga kalla ledningar om det är möjligt. Dra kalla ledningar till kopplingslådorna eller kabelinfästningarna. Max. 5 % förlust av den potentiella effekten i den kalla kabelns hela längd. Extra längd hos den kalla ledningen ökar den kapacitiva läckströmmen, vilket innebär att RCD-trippfrekvensen måste vara högre. Givare Givarna är strömförande komponenter (203 V) och måste löpa i plastledare Givarna kan förlängas med installationskablar. Specifika tillämpningar beskrivs i avsnitt 4. 8 VIFSV307 DEVI

9 4 Tillämpningar 4.1 Översikt över tillämpningar Observera följande värmedensitetsvärden (W/m2) för den aktuella tillämpningen. Designtemperatur Frostskydd av tak- och hängrännesystem Snö- och issmältning på markområden Uppvärmning av fält/fröbädd Frosta av på våren [ C] [W/m2] [W/m2] [W/m2] [W/m2] 0 till Min. 80 Min till till till Frostskydd i rörsystem [W/m] Δt [K] Isolering [mm] Rördiameter DN [mm] Hålla jorden frostfri DEVI VIFSV307 9

10 4.2 Frostskydd av tak och hängrännor Se bild 1. Takkant/överhäng 2. Hängränna 3. Stuprör till frostfri fördjupning 4. Ränna 5. Platt tak med dränering 6. Tak med skvalpskott 7. Stuprör med öppet avslut För att uppnå tillräcklig värme i rännor och stuprör måste värmedensiteten ställas in och antalet kabelrader installeras med följande i åtanke: designtemperatur ränna-/rördiameter Ränna-/rördiameter Antal kabelrader, n Ø mm 1 Ø mm 2* Ø mm 3 * Två rader med 30 W/m (60 W/m) kräver minst Ø120 mm-stuprör och en fuktkänslig fjärrkontroll, det vill säga DEVIreg 850. Designtemperatur Värmedensitet DTCE-20 DTCE-30 n cc n cc C [W/m²] [-] [cm] [-] [cm] 0 till till till * till * 8 Installationssummering Installera givaren DEVIreg 850 i rännan i enlighet med givarhandboken. Förläng givarkablarna och de kalla ledningarna, och placera anslutningarna på en torr plats. Täta alla hål genom väggar och tak. Meddela slutanvändaren att han eller hon varje höst måste kontrollera att det inte finns vassa kanter, löv eller smuts från det uppvärmda taket och hängrännesystemet. 4.3 Snö som smälter på markområden Fria konstruktioner som plattformer, stegar, broar och terrasser Se bild 1. Översta lagret på en betongplatta eller på asfalt. 2. DEVIflex värmekabel. 3. DEVIclip fästanordningstillbehör eller nätförstärkning. 4. Underliggande fri konstruktion. 5. Isolering 10 VIFSV307 DEVI

11 Markområden, till exempel ramper och parkeringar Se bild 1. Översta lagret på en betongplatta eller på asfaltsbetong. 2. Sandbädd, betong eller asfaltsbetong. 3. DEVIflex värmekabel. 4. DEVIclip fästanordningstillbehör eller nätförstärkning. 5. Stödlager av krossade stenar/betong/gammal asfalt. 6. Isolering (valfritt, se till att stödlagret är lämpligt). 7. Jord. Markområden som till exempel gator, gångvägar och trottoarer Se bild 1. Översta lagret på trottoarblock eller en betongplatta 2. Sandbädd 3. DEVIflex värmekabel 4. DEVIclip fästanordningstillbehör eller nätförstärkning 5. Stödlager av krossade stenar 6. Isolering (valfritt, se till att stödlagret är lämpligt) 7. Jord En marktermostat är obligatorisk I sandbäddar: matteffekt från 250 W/m 2 och kabeleffekt från 25 W/m. I asfalt eller en betongplatta: kabeleffekt från 30 W/m med hög densistet, > 500 W/m 2 (C-C < 6 cm). Begränsad strömförsörjning Minska det område som ska värmas upp, till exempel genom att värma upp hjulspåren i stället för att värma upp hela uppfarten. Dela upp och prioritera området i två zoner med hjälp av DEVIreg 850. Installlera färre W/m² än vad som rekommenderas. Snösmältningen minskar. Installera inte färre W/m 2 än vad som rekommenderas i dräneringsområden, till exempel framför uppvärmda trappsteg. Installera inte kablar i enbart sand. Värmekablarna måste skyddas av ett hårt hölje Om inte installationen sker enligt avsnitt 4.5, Uppvärmning av fält/fröbädd Inbäddning i betong, murbruk eller puts Inbäddningen får inte innehålla vassa stenar. Den måste vara tillräckligt våt, homogen och fri från luftbubblor: Häll ut den med lämplig hastighet så att elementen inte flyttar på sig. Undvik överdriven användning av rakor, spadar, vibratorer och valsar. Vämeelementet måste vara helt inbäddat och minst 5 mm tjockt. Torkningstiden för betong är cirka 30 dagar och 7 dagar för gjutningssammansättningar. Inbäddning i asfaltsbetong (vägasfalt) Använd endast DEVIflex DTIK, helt inbäddad. Använd asfalt, nedkyld till 240 C, eller 3 cm tjock, handrullad asfaltsbetong (max. 8 mm stenstorlek), nedkyld till minst 80 C, innan du applicerar ett andra lager med hjälp av en trumma med en storlek på max. 500 kg (ingen vibrator). Applicera markgivarattrappen, Ø100 x H 100 mm, gjord av värmetåligt material, till exempel cellglasisolering. Applicera givarröret, 5/8 3/4, gjort av värmetåligt material, till exempel metall. Installationssummering Förbered installationsytan med DEVIclip fästanordningstillbehör och/eller nätförstärkning. Fäst ledaren för både givarkabeln och givartuben/givarattrappen för DEVIreg 850 givare, om det finns någon. Förläng kalla ledningar med krympledningar och placera anslutningarna på en torr plats. Täta alla genomföringar i väggar och liknande strukturer. Var försiktig! Tejpa över kalla ledningar. Efter montering av block eller betong/asfalt ska en extern givare och externa givarkablar installeras enligt givarhandboken. DEVI VIFSV307 11

12 4.4 Frostskydd av rör Rörspårning Se bild 1. Givare. 2. DEVIflex värmekabel. 3. Isolering. 4. Montering. 5. Ventil. Frostskydd i rör Se bild 1. Isolering. 2. DEVIflex Värmekabel. 3. Givare (visas ej). 4. Montering. Rörspårning under ytan Se bild 1. Lättbetongblock (tillval) och/eller XPS-isolering (tillval). 2. DEVIflex värmekabel. 3. Sandbädd. 4. Jord. 5. Givare (visas ej). Den obligatoriska uteffekten [W/m] finns i tabellen i avsnitt 4.1 och beror på: λ W/mK Termisk ledningsförmåga för isolering 0,04 används i tabellen Δt K Temperaturskillnad mellan medium och omgivning D mm Yttre isoleringsdiameter d mm Yttre rördiameter Antal kablar, n Relation mellan obligatorisk uteffekt och kabeluteffekt Antal kablar per meter i längdriktningen Minst 2 för DN Heltal = raka kablar (enklare installation) Decimal = omvirat rör För plaströr: Kabeluteffekt max. 10 W/m. Applicera aluminiumtejp undertill och längst upp på hela kabellängden. För DTIV i-rör-installation: Dra inte kabeln genom ventiler. Värmekabeln kan i vissa extrema fall kapas med max. 10 % och omarbetas på utsidan av röret bredvid komprimeringspackningen. Slå aldrig på strömmen innan röret är fyllt. Installationssummering Kablar som är virade runt rör fästs med aluminiumtejp var 20:e till 30:e cm på rören, som visas. Raka kablar måste fästas klockan 5 eller 7, som visas. I-rör-kablar fästs direkt i röret med en komprimeringspackning. Fäst aluminiumtejp längst ned (obligatoriskt för plaströr) och överst på röret för hela kabellängden. Förläng kalla ledningar/avslutningskablar och placera anslutningarna på en torr plats. Montera anslutningslådan på eller nära röret, och installera termostaten bredvid röret. 12 VIFSV307 DEVI

13 4.5 Uppvärmning av fält/fröbädd Ett uppvärmt fält betraktas som en arbetsplats. Det kan till exempel röra sig om fotbollsplaner golfgreener växthus Se säkerhetsinstruktionen i avsnitt 1.1. Installationsdjupet måste alltid övervägas noggrant. Se till att du efterföljer den lokala lagstiftningen vad gäller säkerhet och elektriska installationer innan du drar kablarna Följ de lokala kraven på installationsdjup och möjligt mekaniskt skydd för kalla ledningar Observera isättningsdjupet för objekt som gräsmatteluftare, spadar, spjut, peggar, bultar o.s.v. För att uppvärmningen ska bli effektiv bör installationsdjupet vara max cm. Efter installationen måste allt arbete i jorden utföras av behörig personal. Uppvärmningen av fält/fröbäddar bör etableras med flera zoner beroende på fältens storlek, sol och skugga. Varje zon måste utrustas med 2 x givare eller 1 givarprob för mätning av medeltemperaturen i det översta jordlagret. Tät kopplingslåda eller kabelinfästning för kalla ledningar till strömförsörjningen. Maximalt avstånd till kopplingslådan eller kabelinfästningen är 20 meter. Installationssummering Rulla ut och fäst elementen på baskonstruktionen. När det gäller moderniseringsinstallationer DSM3 går det att plöja ned kablarna i jorden. Placera ledaren så högt som möjligt för varje givarkabel eller givarprob i varje zon. Dra kalla ledningar i kabelrännor i enbart ett lager (inga buntar, inga rör). Fäst tejp med texten "varning" ovanför kalla ledningar och täck med sand. Anslut kalla ledningar och givare till täta kopplingslådor eller kabelinfästningar, max. 20 m från varje zon. DEVI VIFSV307 13

14 1. Värmekabel 2. Termostat 3. Givare 4. Skärm 5. RCD 6. Multibrytare 7. Säkring 8. Kopplingslåda 5 Slutföra installationen Ansluta kablar Ansluta alla kalla ledningar och givaren till anslutningslådan. Se installationshandboken för termostaten. Slutlig kontroll och dokumentation Se till att värmespridaren (tak, rör) tål värmen från elementet. Det är speciellt viktigt om elementet är anslutet till en termostat som inte tillåter att maxtemperaturen konfigureras. Mer information finns i avsnitt 4. Dokumentera följande med hjälp av text, ritningar eller foton: kabeltyp, distanser, djup, layout, krets-id och givare. placeringen av anslutningar mellan kalla ledningar och värmeelement. placeringen av ändmuffar (endast dubbelledare). placeringen av espansionsskarvar, om det finns några. Färdigställ garantiformuläret. Kontrollera igen och jämför ohm-klassificeringen och isoleringsmotståndet. Lämna över till slutanvändaren Instruera slutanvändaren eller den dagliga arbetsledaren om hanteringen och underhållet av värmesystemet. Före varje period av kontinuerligt användande måste det kontrolleras att det inte finns några fel i fördelningskortet, termostaten eller givarna. 14 VIFSV307 DEVI

15 5.1 Ansluta en termostat Om elementet är anslutet till en termostat, till exempel en DEVIreg, konfigurerar du bastinställningarna enligt tabellen nedan och enligt beskrivningen i termostatinstallationshandboken. Om det går justerar du temperaturgränsen enligt tillverkarens rekommendationer, för att förhindra skador på till exempel golv och rör. Observera dock att gränsen inte får överskrida den angivna maxtemperaturgränsen för tillämpningen (se avsnitt 4). Frostskydd av rörsystem DEVIreg 316 DEVIreg 330/610 DEVIreg 850 Termostat Maxbelastning Frostskydd av takoch hängrännesystem Snö- och issmältning på markområden Uppvärmning av fält/fröbädd 16 A -7 C < på < +3 C /10 A På < +3 C På < +3 C På < +5 C Avfrostning +3 C, stigande +7 C 2 x 15 A Smältning < +3 C Smältning < +3 C, standby < -3 C - - DEVI VIFSV307 15

16 Danfoss A/S Electric Heating Systems Ulvehavevej Vejle Denmark Phone: Fax: Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på innstående order under föutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. DEVI och DEVI logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt & VIFSV307 Produced by Danfoss 01/2012

Värmetillämpningar för utomhusbruk

Värmetillämpningar för utomhusbruk Installationsguide Installationsguide Mattor och kablar Intelligent solutions with lasting effect Visit devi.se VIFTH0 Innehållsförteckning Inledning.....................................................

Läs mer

Deviflex Värmeapplikationer för utomhusbruk DTCE DTIK DSM3 DTIV

Deviflex Värmeapplikationer för utomhusbruk DTCE DTIK DSM3 DTIV Intelligent Heating Installationsguide DTCE DTIK DSM3 DTIV www.devi.com 0 Innehåll 1 Introduktion................................................ 1 1.1 Säkerhetsinstruktioner......................................

Läs mer

Deviflex värmetillämpningar DSIG DTIP

Deviflex värmetillämpningar DSIG DTIP Intelligent Heating Installationsguide DSIG DTIP www.devi.com 0 Innehåll 1 Introduktion................................................ 1 1.1 Säkerhetsinstruktioner......................................

Läs mer

Värmetillämpningar för inomhusuppvärmning och rörspårning

Värmetillämpningar för inomhusuppvärmning och rörspårning Installationsguide Värmetillämpningar för inomhusuppvärmning och rörspårning Mattor och kablar Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Innehållsförteckning Inledning.....................................................

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 610. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Monteringsanvisningar........

Läs mer

DEVImat och DEVIflex inomhusvärmesystem DSVF DTIF DTIR DTCE

DEVImat och DEVIflex inomhusvärmesystem DSVF DTIF DTIR DTCE Intelligent Heating Installationsguide DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com 0 Innehåll 1 Introduktion................................................ 1 1.1 Säkerhetsinstruktioner......................................

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com DEVIreg 316 Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 6 2

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 530. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 530. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

easy&cosy cable 10 Installationsguide

easy&cosy cable 10 Installationsguide easy&cosy cable 10 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig.10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy cable 10 easy&cosy cable 10

Läs mer

Stork Elgolvvärme - MattKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - MattKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. 1 Stork Elgolvvärme - MattKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork MattKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

Installationsanvisning. DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsanvisning. DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsanvisning DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen.

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsguide. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsguide DEVIreg 535 Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

Förläggning - Installationsbeskrivning SE. Deviflex TM DTCE Värmekabel och Värmkabelmatta för snösmältning av markytor

Förläggning - Installationsbeskrivning SE. Deviflex TM DTCE Värmekabel och Värmkabelmatta för snösmältning av markytor Förläggning - Installationsbeskrivning SE Deviflex TM DTCE Värmekabel och Värmkabelmatta för snösmältning av markytor Deviflex TM DTCE Deviflex TM DTCE Värmekablar eller mattor används för snösmältning

Läs mer

Installationsanvisning. BasicPlus 2 WT-D & WT-P Rumstermostat

Installationsanvisning. BasicPlus 2 WT-D & WT-P Rumstermostat Rumstermostat Installationsanvisning 1. Installation Bruksanvisningen kan du ladda ner på: heating.danfoss.com. 1. Installationen måste utföras av en behörig elektriker. 2. Rumstermostaten bör installeras

Läs mer

Installations- och användarhandbok Givare Devireg 850

Installations- och användarhandbok Givare Devireg 850 SE Installations- och användarhandbok Givare Devireg 850 1 Innehållsförteckning 1 Givare och reglerzoner............................................ 3 1.1 Givartyper och -funktion.........................................

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS Golvvärme KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS V Ä R M E L E D A R E N V Ä R M E L E D A R E N Golvvärme energibesparande värmekablar med 10 års garanti Golvvärme är en av de mest effektiva och ekonomiska uppvärmningsmetoderna

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Installationsguide. Danfoss ECdry Touch Kit Elektronisk intelligent timertermostat

Installationsguide. Danfoss ECdry Touch Kit Elektronisk intelligent timertermostat Installationsguide Elektronisk intelligent timertermostat Innehåll 1 Introduktion................................................. 2 1.1 Allmän information..........................................2 1.2

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Installationsguide. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Installationsguide DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 7

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Användarhandbok DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 6 2 Inställningar............... 7 2.1 Frostskydd............

Läs mer

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla VBKZB107 189F9911 NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla Home Heating Ulvehavevej 61 7100 Vejle Danmark E-post: contact@hh-homeheating.se

Läs mer

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E

ALLECO. Golvvärme för (k)alla golv. Installationsanvisning värmefolie 230V G O L V V Ä R M E Golvvärme för (k)alla golv Installationsanvisning värmefolie 230V ALLECO G O L V V Ä R M E tfn: 0522-124 00 fax: 0522-124 50 info@alleco.se www.alleco.se Version 1.0 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme P R O D U K T S O R T I M E N T LÅGVOLTS 0 mm i BYGGHÖJD KAKEL PARKETT* PLASTMATTA VÅTUTRYMME Marknadens tunnaste värmekabel. Kelvins unika system ger dig minsta möjliga bygghöjd på ditt nya klinkergolv.

Läs mer

living connect, Elektronisk Radiatortermostat

living connect, Elektronisk Radiatortermostat Användningsområde alla de andra elektroniska radiatortermostater i samma rum. living connect har en öppet-fönsterfunktion som stänger ventilen om temperaturen i rummet sjunker snabbt. Huvudfunktioner i

Läs mer

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma.

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Golvvärme Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Värmekabel Tunn värmekabel, ca 4 mm, för flexibel läggning i oregelbundna utrymmen t.ex. badrum. Värmefoliematta Specialutvecklad för parkettoch

Läs mer

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage EN VÄRMEKABEL KLARAR FROSTSKYDDET

Läs mer

Asfaltstillämpningar. Is- och snösmältning. Tillämpningshandbok. Intelligent solutions with lasting effect Besök devi.se

Asfaltstillämpningar. Is- och snösmältning. Tillämpningshandbok. Intelligent solutions with lasting effect Besök devi.se Asfaltstillämpningar. Is- och snösmältning Asfaltstillämpningar. Is- och snösmältning Tillämpningshandbok Intelligent solutions with lasting effect Besök devi.se Index Låt DEVI göra jobbet 1. Tillämpningsgenomgång

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong!

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! NU FINNS DET TVÅ VARIANTER AV T2 BLÅ T2 Blå värmekabel finns nu i två varianter T2 Blå-10 och T2

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

ETL FrostGuard. Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen

ETL FrostGuard. Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen ETL FrostGuard Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage En värmekabel klarar frostskyddet

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

UPONOR VVS KULVERT ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra kulvertrör för elvärmda husanslutningar

UPONOR VVS KULVERT ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra kulvertrör för elvärmda husanslutningar UPONOR VVS KULVERT ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra kulvertrör för elvärmda husanslutningar Feb 2006 Ecoflex Supra röret som aldrig fryser Förse ditt hem eller din stuga med ett rör som aldrig fryser. Gör ett

Läs mer

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 IntelliOhms golvvärmesystem är avsett för att läggning under trä-, parkett- och laminatgolv. Golvvärmemattan är försedd med ett isolerande cellplastskikt

Läs mer

GOLVVÄRME FROSTSKYDD ISFRITT INDUSTRI BETONG

GOLVVÄRME FROSTSKYDD ISFRITT INDUSTRI BETONG GOLVVÄRME FROSTSKYDD ISFRITT INDUSTRI BETONG V Ä RV ÄM RE ML E DL AE DR AE NR E N Kima ett svenskt företag med mer än 40 års erfarenhet av värmekablar. Kima är idag en av de ledande producenterna av värmekablar

Läs mer

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt

SVENSKA. Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A TB41-TB41A TB51-TB51A. Anslutningssladd för AC 230 volt Läs dessa anvisningar och säkerhetsinstruktioner innan kylboxen tas i bruk TB31-TB31A 380mm 350mm 585mm TB41-TB41A 350mm 585mm TB51-TB51A 530mm 445mm 350mm 585mm 189A0469 189A0470 Anslutningssladd för

Läs mer

Industriell värme. - värmelösningar med kabel. Fabriksgatan 11 280 10 Sösdala tel: 0451-661 00 fax 0451-614 37 info@backer. se www.backer.

Industriell värme. - värmelösningar med kabel. Fabriksgatan 11 280 10 Sösdala tel: 0451-661 00 fax 0451-614 37 info@backer. se www.backer. Industriell värme - värmelösningar med kabel Fabriksgatan 11 280 10 Sösdala tel: 0451-661 00 fax 0451-614 37 info@backer. se www.backer.se Självbegränsande Självbegränsande värmekablar FSM Temperatur:

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING

SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING G095_leggeanv_silencio_el-26-09-06 26-09-06 12:06 Side 3 SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING www.bigfish.no Reviderad 2.12.2005 30033913 www.hunton.no G095_leggeanv_silencio_el-26-09-06 26-09-06 12:06 Side

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Dansk Svensk Finsk Norsk SE Installationsanvisning devireg 850 Elektronisk fukt och temperaturreglering för snösmältningsanläggningar i mark eller på tak (1-4 st givare) 1 2 Innehåll: 1. Installation av

Läs mer

DTIE-17. Montering & förläggningsinstruktion, Golvvärme i betonggolv Snösmältning i hängrännor och stuprör

DTIE-17. Montering & förläggningsinstruktion, Golvvärme i betonggolv Snösmältning i hängrännor och stuprör SE Montering & förläggningsinstruktion, DTIE-17. Golvvärme i betonggolv Snösmältning i hängrännor och stuprör Förläggning och installation skall utföras av behörig elinstallatör. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02

Installationsanvisning. deviheat 550 08095218 01.02 GB SE Installationsanvisning Instruction deviheat 550 08095218 01.02 Ž Innehållsförteckning Installation av deviheat 550 4 Aktivering av deviheat 550 13 Ändring av grundinställning 15 Fabriksinställningar

Läs mer

SE Installationsvägledning. devireg 610

SE Installationsvägledning. devireg 610 SE Installationsvägledning devireg 610 Ž Användingsområde: devireg 610 är en kapslad (IP 44) elektronisk termostat för regulering av värme och kyla i området -10ºC till +50ºC. Termostaten är lämplig vid

Läs mer

Enkelsidig strömförsörjning

Enkelsidig strömförsörjning ELEKTRA värmemattor Enkelsidig strömförsörjning Användning Värmemattor kan användas som primärt värmesystem eller som komplement till ett befintligt system. De används ofta där det av konstruktionsskäl

Läs mer

Monteringsanvisning. Montering av värmekabel för golvvärme i betonggolv. www.devi.com

Monteringsanvisning. Montering av värmekabel för golvvärme i betonggolv. www.devi.com SE Monteringsanvisning Montering av värmekabel för golvvärme i betonggolv www.devi.com Fakta Tvåledare värmekabel försedd med 2,5 m kallkabel 230 V. Effekter 15-22 W/m kabel. Användningsområde: Golv i

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok Article No: 08096048 Version: 01.01 SE DEVI AB Box 2 162 11 Vällingby Telefon: 08-445 51 00 Fax: 08-445 51 19 Devilink HR Dolt relä Installationshandbok devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Användning

Läs mer

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad! TENTAMEN I FYSIK FÖR V1, 14 DECEMBER 2010 Skrivtid: 14.00-19.00 Hjälpmedel: Formelblad och räknare. Börja varje ny uppgift på nytt blad. Lösningarna ska vara väl motiverade och försedda med svar. Kladdblad

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2 RÖD ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper

Läs mer

ALLECO G O L V V Ä R M E

ALLECO G O L V V Ä R M E Din kompletta värmeleverantör! GOLVVÄRME SNÖSMÄLTNING TAK MARKVÄRME FROSTSKYDD RÖR Värmefolie Värmefolie Alleco värmefolie för 230V används i torra utrymmen som är lite större och då golvet som ska läggas

Läs mer

SE Installationsvägledning. devireg 316

SE Installationsvägledning. devireg 316 SE Installationsvägledning devireg 316 Ž Applikationsområde: devireg 316 är en elektronisk termostat för många användningområder. devireg 316 är designad för montage i gruppecentraler med en bygghöjd på

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Ebeco Foil Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55216

Ebeco Foil Kit. Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje. Art nr 55216 Ebeco Foil Kit Monteringsanvisning Installation instructions Leggeanvisning Asennusohje Art nr 55216 Monteringsanvisning Ebeco Foil Kit Svenska Sid 1/6, 071220 Monteringsanvisning Ebeco Foil Kit Läs noga

Läs mer

Smarta Tak värmelösning för hängrännor och stuprör

Smarta Tak värmelösning för hängrännor och stuprör Smarta Tak värmelösning för hängrännor och stuprör Ett komplett och riktigt smart system där varje detalj gör det enklare för dig som jobbar med att sprida värme. Testa själv! Självreglerande kabel T-18

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Snösmältning tak PROJEKTERING AV TAKANLÄGGNING

Snösmältning tak PROJEKTERING AV TAKANLÄGGNING Snösmältning tak PROJEKTERING AV TAKANLÄGGNING Allmänt om snösmältningsanläggning tak En snösmältningsanläggning är ett system, bestående av värmekablar och styrning, som förhindrar isbildning och gör

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer

Värmetrygghet från tå till topp

Värmetrygghet från tå till topp Golvvärme Värmetrygghet från tå till topp Med golvvärme från gjuter du in både njutning och trygghet i golvet Golvvärmens tilltalande egenskaper gör den intressant som uppvärmningsform i alltfler miljöer.

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Monteringsanvisningar till H-Air

Monteringsanvisningar till H-Air Monteringsanvisningar till H-Air Mekanisk montering av ugn, frontram m.m. beskrivs här... Elektrisk montering av fläktlåda: Fläkten får endast monteras av en behörig elinstallatör. Nätkablar som används

Läs mer

Golvvärme under klinker och natursten

Golvvärme under klinker och natursten Golvvärme under klinker och natursten T2Blå värmekabel T2QuickNet värmematta T2Isolecta energismart isolerskiva + T2Isolecta isolerskiva Energibesparing 65 % 20 % vid uppvärmning minskad nedåtgående värmeförlust

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning www.somatherm.se Sida 1 av 6 Monterings- och bruksanvisning Somatherm handdukstorkar - med värmekabel Endast för behörig fackman Säkerhetsinstruktioner VARNING - För att undvika fara för mycket små barn

Läs mer

Installationsbeskrivning. deviheat deviflex Rot 10 värmekabel för förläggning i tunna golv

Installationsbeskrivning. deviheat deviflex Rot 10 värmekabel för förläggning i tunna golv SE Installationsbeskrivning deviheat deviflex Rot värmekabel för förläggning i tunna golv Ž Produktfakta Förutsättning Tvåledare värmekabel med 2,5 m kallkabel. 230 Volt, effekt W/m. 1. Golvet skall vara

Läs mer

www.elektra.eu Enkel installation

www.elektra.eu Enkel installation EELEKTRA MD värmemattor Enkelsidig strömförsörjning AAnvändning Värmemattor kan användas som primärt värmesystem eller som komplement till ett befintligt system. De används ofta där det av konstruktionsskäl

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

BRUKSANVISNING RAK 09 12.12.2005 TASSU N

BRUKSANVISNING RAK 09 12.12.2005 TASSU N SYSTEM CERTIFICATION 14001 9001 BRUKSANVISNING RAK 09 12.12.2005 TASSU N SYSTEM CERTIFICATION ISO ISO TASSU N R ( Ω / m) PVC Ø 6x8 mm t max. 70 C 1,0 mm 2 Cu PEX / EVA 0,75 mm PVC 2 1 5 4b 7 6 4a 7 1 2

Läs mer

Monteringsanvisning Publicus cykeltak

Monteringsanvisning Publicus cykeltak Publicus cykeltak levereras som ensidig lösning eller dubbel. Vid dubbel lösning sätts två ensidiga moduler mot varandra och kopplas samman med mellantak, eller rygg mot rygg Måsvinge med takrännesystem.

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

Floor Heating - Comfort for Generations

Floor Heating - Comfort for Generations råd med det bästa Floor Heating Comfort for Generations Floor Heating - Comfort for Generations www.kakelplattan.se Värme till alla typer av golv Till klinkergolv väljer du HEATCOM System Cable Mat eller

Läs mer

Uponor Golvvärmekalkyl (Phoenix) - Användarinstruktion

Uponor Golvvärmekalkyl (Phoenix) - Användarinstruktion Uponor Golvvärmekalkyl (Phoenix) - Användarinstruktion Svensk V1.1 Uponor AB Box 2 (Sintervägen 14) T 0223-387 42 Org. nr. 556690-0808 Uponor VVS 721 03 Västerås F 0223-387 01 VAT ID SE556690080801 Sverige

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

GARAGE BRUKSANVISNING

GARAGE BRUKSANVISNING GARAGE BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR Innan du börjar installationen, kontrollera med de lokala myndigheterna om det behövs en bygglov. Följ alla monteringsinstruktioner i denna manual; om instruktionerna

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Heatit parkettvärme www.heatit.com Installationsanvisning Heatit parkettvärme Tack för att du valt golvvärme från Heatit. Läs igenom denna installationsanvisning noga innan arbetet

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. 500024701G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor. Sätt inte in några föremål i

Läs mer

Taktillämpning. Frostskydd. Tillämpningsguide. Intelligent solutions with lasting effect Besök devi.se

Taktillämpning. Frostskydd. Tillämpningsguide. Intelligent solutions with lasting effect Besök devi.se Taktillämpning. Frostskydd Taktillämpning. Frostskydd Tillämpningsguide Intelligent solutions with lasting effect Besök devi.se Index Låt DEVI göra jobbet 1. Allmän information 4 2. Systembeskrivning

Läs mer

Vintergjutning. HÄRDNINGSKABLAR PELARVÄRME VÄRMEMATTA SNÖSEGEL BETONGTÄCKMATTA

Vintergjutning.  HÄRDNINGSKABLAR PELARVÄRME VÄRMEMATTA SNÖSEGEL BETONGTÄCKMATTA Vintergjutning Brrr. Vinterhalvåret är en speciell utmaning när det kommer till betongjutning. Här hittar du produkterna som underlättar betongarbete i kyla och snö. HÄRDNINGSKABLAR PELARVÄRME VÄRMEMATTA

Läs mer

GOLVVÄRME. Elvärmeprodukter AB. Telefon: Fax: E-post:

GOLVVÄRME. Elvärmeprodukter AB. Telefon: Fax: E-post: GOLVVÄRME Elvärmeprodukter AB Nålvägen 5 931 57 Skellefteå Telefon: 0910-70 21 88 Fax: 0910-71 08 10 E-post: info@evpab.se www.evpab.se GOLVVÄRME Det finns många fördelar med att värma upp sin bostad med

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Installationsguide. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Installationsguide DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv 2/12 CJWH11.24 PEM1840SWE 2015-09 OBS! Läs montageanvisningen noggrant före arbetet

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen). Relativ

Läs mer

Omni vattentråg. Eluppvärmt vattentråg Omni 1 Eluppvärmt vattentråg Omni 2 Special

Omni vattentråg. Eluppvärmt vattentråg Omni 1 Eluppvärmt vattentråg Omni 2 Special Omni vattentråg Eluppvärmt vattentråg Omni 1 Eluppvärmt vattentråg Omni 2 Special 20150827-3000 20150827-3004 Elvattentråg Omni 2 Eluppvärmt vattentråg Omni 5 20150827-3000 20150827-3003 Omni Ritchie Bilder

Läs mer

T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN

T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper kalla stråk nedanför fönster och vid dörrar.

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer