Installationsguide. DEVIflex Värmeapplikationer för utomhusbruk DTCE DTIK DSM3 DTIV.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsguide. DEVIflex Värmeapplikationer för utomhusbruk DTCE DTIK DSM3 DTIV. www.devi.com"

Transkript

1 Installationsguide DTCE DTIK DSM3 DTIV

2

3 Innehåll 1 Introduktion Säkerhetsinstruktioner Riktlinjer för installation Systemöversikt Funktionsöversikt Installation i allmänhet Fästanordningsmetoder Beräkna cc-avstånd Planera installationen Föreberedelse av installationsområdet Installera element Installation av värmeelement Tillämpningar Översikt över tillämpningar Frostskydd av tak och hängrännor Snö som smälter på markområden Frostskydd av rör Uppvärmning av fält/fröbädd Slutföra installationen Ansluta en termostat Introduktion I den här installationshandboken refererar ordet element till både värmekablar och värmemattor. Om ordet värmekabel eller värmematta används, gäller instruktionen endast för den typen av element. Användningsområdena för värmeelementen i den här instruktionen visas nedan. Kontakta din lokala leverantör om du har frågor kring andra tillämpningar. 1.1 Säkerhetsinstruktioner Kapa aldrig och korta aldrig av värmeelementet. Om värmeelementet kapas gäller inte försäkringen. Kalla ledningar och mattnät kan skäras eller kortas av, men enbart för att följa kraven. Element måste alltid installeras enligt den lokala lagstiftningen i kombination med riktlinjerna i givarhandboken. Installationer som inte utförs enligt handboken kan hämma elementets funktionalitet eller utgöra en säkerhetsrisk. Dessutom blir garantin ogiltig. Kontrollera att element, kalla ledningar, kopplingslådor och andra elektriska komponenter inte kommer i kontakt med kemikalier eller lättantändliga material vid eller efter installationen. DEVI VIFSV307 3

4 Element måste alltid anslutas av en behörig elinstallatör med hjälp av en fast anslutning. Stäng av all ström före installation och underhåll. Anslutningen av strömförsörjningen måste ske så att slutanvändaren inte kan komma åt den. Varje värmekabelskärm måste vara jordad i enlighet med de lokala elföreskrifterna och anslutas till en jordfelsbrytare (RCD). Den rekommenderade RCD-trippfrekvensen är 30 ma, men kan vara upp till 300 ma, där kapacitivt läckage kan leda till onödiga trippar. Värmeelement måste anslutas via en brytare för multiavstängning. Elementet måste utrustas med en säkring med rätt storlek eller en strömbrytare, till exempel 10/13 A för en 1,5-mm 2 kall ledning och 16/20 A för en 2,5-mm 2 kall ledning. ❺ ❻ ❼ ❷ ❹ ❸ ❶ 1. Värmekabel 2. Termostat 3. Givare 4. Skärm 5. RCD 6. Multibrytare 7. Säkring Anslutningar Fas svart Neutral blå Jord skärm När ett värmeelement används måste det finnas väl synliga varningsskyltar eller markeringar på strömanslutningarna och/eller längs kretsen. måste anges i den elektriska dokumentationen efter installationen. Överskrid aldrig den maximala värmedensiteten (W/m) 2 för den aktuella tillämpningen. 1.2 Riktlinjer för installation Försiktighet! Använd inte M1-klassificerade element i utrymmen som utsätts för hög mekanisk belastning eller påfrestning. Mer information om klassificering finns i avsnitt 1.3. Produkten innehåller inte farliga ämnen. Förvara på en torr, varm plats i temperaturer mellan +5 C till +30 C. Förbered installationsplatsen ordentligt genom att ta bort vassa objekt, smuts etc. Mät det ohmska motståndet och isoleringsmotstånd regelbundet innan och efter installation. Lägg inte värmelement under väggar eller fasta hinder. Håll elementen fria från isoleringsmaterial, andra värmekällor och expansionsskarvar. Elementen får inte komma i kontakt med varandra eller korsa varandra eller andra element. Elementet bör temperaturregleras och inte styras av omgivande temperatur högre än 10 C. 4 VIFSV307 DEVI

5 Elementen och speciellt anslutningarna måste skyddas från påfrestningar. 1.3 Systemöversikt DEVIflex Mekanisk klass (IEC 60800) Frostskydd för tak och hängrännesystem Snö- och issmältning på markområden Frostskydd av rörsystem Uppvärmning av fält/fröbädd DTCE M2 P P A D DTIK M2 - P i asfalt - - DSM3 M2 - D - P för modernisering DTIV M1 - - P - M1 M2 P För användning i tillämpningar med låg risk för mekaniska skador, till exempel vid installation på jämna ytor och inbäddat i gjutmassa utan vassa föremål. För användning i tillämpningar med förhöjd risk för mekaniska skador. Primära rekommendationer för den här tillämpningen. A Tillämpbart men det finns bättre alternativ. D Utformad och godkänd för den här tillämpningen. - Ej tillämpbar! Använd inte! 1.4 Funktionsöversikt 1. Element 2. cc-avstånd 3. Kalledningsanslutning 4. Kall ledning 5. Kopplingslåda (om det finns en sådan) 6. Givare 7. Termostat 2 Installation i allmänhet 2.1 Fästanordningsmetoder DEVIclip Twist För användning på förstärkt nät. DEVIclip CC För ett exakt cc-avstånd (1 cm-steg) på jämna ytor, UV-beständig. DEVI VIFSV307 5

6 DEVIfast För ett exakt cc-avstånd (2,5 cm-steg) på jämna ytor före inneslutning. Tillgänglig i koppar för takinstallationer. DEVIclip Hängränna För ett exakt cc-avstånd (1 cm-steg) i hängrännor, UVbeständig. DEVIclip Kabelhållare För fastsättning av kablar på takskruvar, UV-beständig. DEVIclip Avlastning För avlastning av kablar som hänger ned i stuprör. Distansklammer För fastsättning av kablar och för avlastning från skarpa kanter. DEVIfast Dubbel För fastsättning av kabelöglor i stuprör. DEVI aluminiumtejp För att säkerställa en effektiv värmeöverföring. DEVIclip Avlastningsbleck För fastsättning av kablar på snöskydd och takkanter, UV-beständig. 2.2 Beräkna cc-avstånd För områden på tak, mark och fält är cc-avståndet sträckan från mitten av en kabel till mitten av nästa kabel (i cm). För uppvärmning av hängrännor och stuprör, se antal kablar per meter. Läs mer i avsnitt 4.2 och 4.4. cc = Area [m 2 ] x 100 cm eller kabellängd [m] cc = Kabeleffekt [W/m] x 100 cm Värmedensitet [W/m 2 ] Max. cc-avstånd: Tak- och hängrännesystem Markområden Uppvärmning av fält/fröbädd 10 cm 15 cm 25 cm 220V/380V cc [cm] 20 W/m 25 W/m 30 W/m , , V/400 V cc [cm] 20 W/m 25 W/m 30 W/m , , VIFSV307 DEVI

7 240 V/415 V cc [cm] 20 W/m 25 W/m 30 W/m , , Planera installationen Göra en ritning av installationen som visar placering av element, kalla ledningar och anslutningar kopplingslåda/kabelinfästning (om tillämpligt) givare anslutningsbox termostat Spara ritningen Vid en felsökning eller reparation blir det mycket enklare om man känner till exakta var de olika objekten är placerade. Kom ihåg följande: Följ alla riktlinjer i avsnitt 1.2. Observera det korrekta CC-avståndet (endast värmekablar) se avsnitt 2.2. Observera installationsdjupet och möjligt mekaniskt skydd av kalla ledningar. Vid installation av mer än ett element får elementen inte seriekopplas, utan alla kalla ledningar måste dras parallellt till kopplingslådan. Vad gäller enkla ledarkablar måste båda de kalla ledningarna anslutas till kopplingslådan. 2.4 Föreberedelse av installationsområdet Ta bort alla spår av den gamla installationen (om tillämpligt). Se till att installationens yta är jämn, stabil, torr och ren. Fyll ut sprickor runt rör, dränering och väggar vid behov, eller applicera ett folietäcke Det får inte finnas några skarpa kanter, löv, främmande föremål eller någon smuts. 3 Installera element Vi rekommenderar att du inte installerar några element om temperaturen understiger -5 C. Vid låga temperaturer kan värmekablarna bli stela. När elementet har rullats ut kan du ansluta det till nätanslutningen så att kablarna mjukas upp innan de sätts fast. DEVI VIFSV307 7

8 Mätning av motstånd Mätning, verifiering och registrering av elementmotstånd vid installation. Efter uppackning Efter att elementen satts fast Efter att installationen slutförts Om de olika motstånden inte sitter som markerat, måste elementen bytas ut. Det ohmska motståndet måste vara inom -5 till +10 % av det utmärkta värdet. Isoleringsmotståndet bör vara > 20 MΩ vid min. 500 V, helst 2,5 kv. 3.1 Installation av värmeelement Följ alla instruktioner och riktlinjer i avsnitt 1.1 och 1.2. Värmeelement Placera värmeelementet så att det befinner sig på minst halva cc-avståndet från hindren. Elementen måste alltid ha god kontakt med värmedistributionen (tak, sand, jord, betong, rör o.s.v.) Mer information finns i avsnitt 4. Värmekablar Observera det korrekta CC-avståndet se avsnitt 2.2. Placera värmekabeln så att den befinner sig på minst halva cc-avståndet från hindren. Diametern på en böjd värmekabel måste vara minst 6 gånger kabeldiametern. Värmekabeln har metermarkeringar för att underlätta installationen Den faktiska kabellängden kan variera med +/- 2 %. Värmemattor Rulla alltid ut värmemattorna med värmekabeln uppåt. När värmemattan når områdets kanter klipper du av nätet och vänder mattan innan du rullar ut den åt andra hållet. Mattlängden kan variera med följande avvikelser: +/- 1 varv för mattor som är 5 till 10 m långa. +/- 2 varv för mattor som är längre än 10 m. Förlänga kalla ledningar Undvik att förlänga kalla ledningar om det är möjligt. Dra kalla ledningar till kopplingslådorna eller kabelinfästningarna. Max. 5 % förlust av den potentiella effekten i den kalla kabelns hela längd. Extra längd hos den kalla ledningen ökar den kapacitiva läckströmmen, vilket innebär att RCD-trippfrekvensen måste vara högre. Givare Givarna är strömförande komponenter (203 V) och måste löpa i plastledare Givarna kan förlängas med installationskablar. Specifika tillämpningar beskrivs i avsnitt 4. 8 VIFSV307 DEVI

9 4 Tillämpningar 4.1 Översikt över tillämpningar Observera följande värmedensitetsvärden (W/m2) för den aktuella tillämpningen. Designtemperatur Frostskydd av tak- och hängrännesystem Snö- och issmältning på markområden Uppvärmning av fält/fröbädd Frosta av på våren [ C] [W/m2] [W/m2] [W/m2] [W/m2] 0 till Min. 80 Min till till till Frostskydd i rörsystem [W/m] Δt [K] Isolering [mm] Rördiameter DN [mm] Hålla jorden frostfri DEVI VIFSV307 9

10 4.2 Frostskydd av tak och hängrännor Se bild 1. Takkant/överhäng 2. Hängränna 3. Stuprör till frostfri fördjupning 4. Ränna 5. Platt tak med dränering 6. Tak med skvalpskott 7. Stuprör med öppet avslut För att uppnå tillräcklig värme i rännor och stuprör måste värmedensiteten ställas in och antalet kabelrader installeras med följande i åtanke: designtemperatur ränna-/rördiameter Ränna-/rördiameter Antal kabelrader, n Ø mm 1 Ø mm 2* Ø mm 3 * Två rader med 30 W/m (60 W/m) kräver minst Ø120 mm-stuprör och en fuktkänslig fjärrkontroll, det vill säga DEVIreg 850. Designtemperatur Värmedensitet DTCE-20 DTCE-30 n cc n cc C [W/m²] [-] [cm] [-] [cm] 0 till till till * till * 8 Installationssummering Installera givaren DEVIreg 850 i rännan i enlighet med givarhandboken. Förläng givarkablarna och de kalla ledningarna, och placera anslutningarna på en torr plats. Täta alla hål genom väggar och tak. Meddela slutanvändaren att han eller hon varje höst måste kontrollera att det inte finns vassa kanter, löv eller smuts från det uppvärmda taket och hängrännesystemet. 4.3 Snö som smälter på markområden Fria konstruktioner som plattformer, stegar, broar och terrasser Se bild 1. Översta lagret på en betongplatta eller på asfalt. 2. DEVIflex värmekabel. 3. DEVIclip fästanordningstillbehör eller nätförstärkning. 4. Underliggande fri konstruktion. 5. Isolering 10 VIFSV307 DEVI

11 Markområden, till exempel ramper och parkeringar Se bild 1. Översta lagret på en betongplatta eller på asfaltsbetong. 2. Sandbädd, betong eller asfaltsbetong. 3. DEVIflex värmekabel. 4. DEVIclip fästanordningstillbehör eller nätförstärkning. 5. Stödlager av krossade stenar/betong/gammal asfalt. 6. Isolering (valfritt, se till att stödlagret är lämpligt). 7. Jord. Markområden som till exempel gator, gångvägar och trottoarer Se bild 1. Översta lagret på trottoarblock eller en betongplatta 2. Sandbädd 3. DEVIflex värmekabel 4. DEVIclip fästanordningstillbehör eller nätförstärkning 5. Stödlager av krossade stenar 6. Isolering (valfritt, se till att stödlagret är lämpligt) 7. Jord En marktermostat är obligatorisk I sandbäddar: matteffekt från 250 W/m 2 och kabeleffekt från 25 W/m. I asfalt eller en betongplatta: kabeleffekt från 30 W/m med hög densistet, > 500 W/m 2 (C-C < 6 cm). Begränsad strömförsörjning Minska det område som ska värmas upp, till exempel genom att värma upp hjulspåren i stället för att värma upp hela uppfarten. Dela upp och prioritera området i två zoner med hjälp av DEVIreg 850. Installlera färre W/m² än vad som rekommenderas. Snösmältningen minskar. Installera inte färre W/m 2 än vad som rekommenderas i dräneringsområden, till exempel framför uppvärmda trappsteg. Installera inte kablar i enbart sand. Värmekablarna måste skyddas av ett hårt hölje Om inte installationen sker enligt avsnitt 4.5, Uppvärmning av fält/fröbädd Inbäddning i betong, murbruk eller puts Inbäddningen får inte innehålla vassa stenar. Den måste vara tillräckligt våt, homogen och fri från luftbubblor: Häll ut den med lämplig hastighet så att elementen inte flyttar på sig. Undvik överdriven användning av rakor, spadar, vibratorer och valsar. Vämeelementet måste vara helt inbäddat och minst 5 mm tjockt. Torkningstiden för betong är cirka 30 dagar och 7 dagar för gjutningssammansättningar. Inbäddning i asfaltsbetong (vägasfalt) Använd endast DEVIflex DTIK, helt inbäddad. Använd asfalt, nedkyld till 240 C, eller 3 cm tjock, handrullad asfaltsbetong (max. 8 mm stenstorlek), nedkyld till minst 80 C, innan du applicerar ett andra lager med hjälp av en trumma med en storlek på max. 500 kg (ingen vibrator). Applicera markgivarattrappen, Ø100 x H 100 mm, gjord av värmetåligt material, till exempel cellglasisolering. Applicera givarröret, 5/8 3/4, gjort av värmetåligt material, till exempel metall. Installationssummering Förbered installationsytan med DEVIclip fästanordningstillbehör och/eller nätförstärkning. Fäst ledaren för både givarkabeln och givartuben/givarattrappen för DEVIreg 850 givare, om det finns någon. Förläng kalla ledningar med krympledningar och placera anslutningarna på en torr plats. Täta alla genomföringar i väggar och liknande strukturer. Var försiktig! Tejpa över kalla ledningar. Efter montering av block eller betong/asfalt ska en extern givare och externa givarkablar installeras enligt givarhandboken. DEVI VIFSV307 11

12 4.4 Frostskydd av rör Rörspårning Se bild 1. Givare. 2. DEVIflex värmekabel. 3. Isolering. 4. Montering. 5. Ventil. Frostskydd i rör Se bild 1. Isolering. 2. DEVIflex Värmekabel. 3. Givare (visas ej). 4. Montering. Rörspårning under ytan Se bild 1. Lättbetongblock (tillval) och/eller XPS-isolering (tillval). 2. DEVIflex värmekabel. 3. Sandbädd. 4. Jord. 5. Givare (visas ej). Den obligatoriska uteffekten [W/m] finns i tabellen i avsnitt 4.1 och beror på: λ W/mK Termisk ledningsförmåga för isolering 0,04 används i tabellen Δt K Temperaturskillnad mellan medium och omgivning D mm Yttre isoleringsdiameter d mm Yttre rördiameter Antal kablar, n Relation mellan obligatorisk uteffekt och kabeluteffekt Antal kablar per meter i längdriktningen Minst 2 för DN Heltal = raka kablar (enklare installation) Decimal = omvirat rör För plaströr: Kabeluteffekt max. 10 W/m. Applicera aluminiumtejp undertill och längst upp på hela kabellängden. För DTIV i-rör-installation: Dra inte kabeln genom ventiler. Värmekabeln kan i vissa extrema fall kapas med max. 10 % och omarbetas på utsidan av röret bredvid komprimeringspackningen. Slå aldrig på strömmen innan röret är fyllt. Installationssummering Kablar som är virade runt rör fästs med aluminiumtejp var 20:e till 30:e cm på rören, som visas. Raka kablar måste fästas klockan 5 eller 7, som visas. I-rör-kablar fästs direkt i röret med en komprimeringspackning. Fäst aluminiumtejp längst ned (obligatoriskt för plaströr) och överst på röret för hela kabellängden. Förläng kalla ledningar/avslutningskablar och placera anslutningarna på en torr plats. Montera anslutningslådan på eller nära röret, och installera termostaten bredvid röret. 12 VIFSV307 DEVI

13 4.5 Uppvärmning av fält/fröbädd Ett uppvärmt fält betraktas som en arbetsplats. Det kan till exempel röra sig om fotbollsplaner golfgreener växthus Se säkerhetsinstruktionen i avsnitt 1.1. Installationsdjupet måste alltid övervägas noggrant. Se till att du efterföljer den lokala lagstiftningen vad gäller säkerhet och elektriska installationer innan du drar kablarna Följ de lokala kraven på installationsdjup och möjligt mekaniskt skydd för kalla ledningar Observera isättningsdjupet för objekt som gräsmatteluftare, spadar, spjut, peggar, bultar o.s.v. För att uppvärmningen ska bli effektiv bör installationsdjupet vara max cm. Efter installationen måste allt arbete i jorden utföras av behörig personal. Uppvärmningen av fält/fröbäddar bör etableras med flera zoner beroende på fältens storlek, sol och skugga. Varje zon måste utrustas med 2 x givare eller 1 givarprob för mätning av medeltemperaturen i det översta jordlagret. Tät kopplingslåda eller kabelinfästning för kalla ledningar till strömförsörjningen. Maximalt avstånd till kopplingslådan eller kabelinfästningen är 20 meter. Installationssummering Rulla ut och fäst elementen på baskonstruktionen. När det gäller moderniseringsinstallationer DSM3 går det att plöja ned kablarna i jorden. Placera ledaren så högt som möjligt för varje givarkabel eller givarprob i varje zon. Dra kalla ledningar i kabelrännor i enbart ett lager (inga buntar, inga rör). Fäst tejp med texten "varning" ovanför kalla ledningar och täck med sand. Anslut kalla ledningar och givare till täta kopplingslådor eller kabelinfästningar, max. 20 m från varje zon. DEVI VIFSV307 13

14 1. Värmekabel 2. Termostat 3. Givare 4. Skärm 5. RCD 6. Multibrytare 7. Säkring 8. Kopplingslåda 5 Slutföra installationen Ansluta kablar Ansluta alla kalla ledningar och givaren till anslutningslådan. Se installationshandboken för termostaten. Slutlig kontroll och dokumentation Se till att värmespridaren (tak, rör) tål värmen från elementet. Det är speciellt viktigt om elementet är anslutet till en termostat som inte tillåter att maxtemperaturen konfigureras. Mer information finns i avsnitt 4. Dokumentera följande med hjälp av text, ritningar eller foton: kabeltyp, distanser, djup, layout, krets-id och givare. placeringen av anslutningar mellan kalla ledningar och värmeelement. placeringen av ändmuffar (endast dubbelledare). placeringen av espansionsskarvar, om det finns några. Färdigställ garantiformuläret. Kontrollera igen och jämför ohm-klassificeringen och isoleringsmotståndet. Lämna över till slutanvändaren Instruera slutanvändaren eller den dagliga arbetsledaren om hanteringen och underhållet av värmesystemet. Före varje period av kontinuerligt användande måste det kontrolleras att det inte finns några fel i fördelningskortet, termostaten eller givarna. 14 VIFSV307 DEVI

15 5.1 Ansluta en termostat Om elementet är anslutet till en termostat, till exempel en DEVIreg, konfigurerar du bastinställningarna enligt tabellen nedan och enligt beskrivningen i termostatinstallationshandboken. Om det går justerar du temperaturgränsen enligt tillverkarens rekommendationer, för att förhindra skador på till exempel golv och rör. Observera dock att gränsen inte får överskrida den angivna maxtemperaturgränsen för tillämpningen (se avsnitt 4). Frostskydd av rörsystem DEVIreg 316 DEVIreg 330/610 DEVIreg 850 Termostat Maxbelastning Frostskydd av takoch hängrännesystem Snö- och issmältning på markområden Uppvärmning av fält/fröbädd 16 A -7 C < på < +3 C /10 A På < +3 C På < +3 C På < +5 C Avfrostning +3 C, stigande +7 C 2 x 15 A Smältning < +3 C Smältning < +3 C, standby < -3 C - - DEVI VIFSV307 15

16 Danfoss A/S Electric Heating Systems Ulvehavevej Vejle Denmark Phone: Fax: Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på innstående order under föutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. DEVI och DEVI logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt & VIFSV307 Produced by Danfoss 01/2012

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS Golvvärme KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS V Ä R M E L E D A R E N V Ä R M E L E D A R E N Golvvärme energibesparande värmekablar med 10 års garanti Golvvärme är en av de mest effektiva och ekonomiska uppvärmningsmetoderna

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Installationsguide. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Installationsguide DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 7

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla VBKZB107 189F9911 NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla Home Heating Ulvehavevej 61 7100 Vejle Danmark E-post: contact@hh-homeheating.se

Läs mer

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage EN VÄRMEKABEL KLARAR FROSTSKYDDET

Läs mer

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme P R O D U K T S O R T I M E N T LÅGVOLTS 0 mm i BYGGHÖJD KAKEL PARKETT* PLASTMATTA VÅTUTRYMME Marknadens tunnaste värmekabel. Kelvins unika system ger dig minsta möjliga bygghöjd på ditt nya klinkergolv.

Läs mer

ETL FrostGuard. Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen

ETL FrostGuard. Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen ETL FrostGuard Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage En värmekabel klarar frostskyddet

Läs mer

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong!

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! NU FINNS DET TVÅ VARIANTER AV T2 BLÅ T2 Blå värmekabel finns nu i två varianter T2 Blå-10 och T2

Läs mer

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma.

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Golvvärme Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Värmekabel Tunn värmekabel, ca 4 mm, för flexibel läggning i oregelbundna utrymmen t.ex. badrum. Värmefoliematta Specialutvecklad för parkettoch

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Smarta Tak värmelösning för hängrännor och stuprör

Smarta Tak värmelösning för hängrännor och stuprör Smarta Tak värmelösning för hängrännor och stuprör Ett komplett och riktigt smart system där varje detalj gör det enklare för dig som jobbar med att sprida värme. Testa själv! Självreglerande kabel T-18

Läs mer

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok

Devilink HR Dolt relä Installationshandbok Article No: 08096048 Version: 01.01 SE DEVI AB Box 2 162 11 Vällingby Telefon: 08-445 51 00 Fax: 08-445 51 19 Devilink HR Dolt relä Installationshandbok devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Användning

Läs mer

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2 RÖD ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper

Läs mer

GOLVVÄRME FROSTSKYDD ISFRITT INDUSTRI BETONG

GOLVVÄRME FROSTSKYDD ISFRITT INDUSTRI BETONG GOLVVÄRME FROSTSKYDD ISFRITT INDUSTRI BETONG V Ä RV ÄM RE ML E DL AE DR AE NR E N Kima ett svenskt företag med mer än 40 års erfarenhet av värmekablar. Kima är idag en av de ledande producenterna av värmekablar

Läs mer

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 IntelliOhms golvvärmesystem är avsett för att läggning under trä-, parkett- och laminatgolv. Golvvärmemattan är försedd med ett isolerande cellplastskikt

Läs mer

Installations Guide. Daylight LED

Installations Guide. Daylight LED Installations Guide Installationsanvisningar för: 160 DS Ø 25 cm 290 DS Ø 35 cm 330 DS Ø 53 cm 750 DS Ø 53 cm Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Säkerhet och skötselanvisning Specifikationer och garanti

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

DTIE-10. Montering & förläggningsinstruktion,

DTIE-10. Montering & förläggningsinstruktion, SE Montering & förläggningsinstruktion, DTIE-10. Golvvärme i spackelskikt (ROT-10) Golvvärme i träbjälklag Utvändigt frostskydd av rör Snösmältning i mark (400V) Förläggning och installation skall utföras

Läs mer

Floor Heating - Comfort for Generations

Floor Heating - Comfort for Generations råd med det bästa Floor Heating Comfort for Generations Floor Heating - Comfort for Generations www.kakelplattan.se Värme till alla typer av golv Till klinkergolv väljer du HEATCOM System Cable Mat eller

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen

T75-T300-T600 GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN. Förpackningstyper. Isotermanläggningen GENERELL INSTRUKTION FÖR ANLÄGGNINGEN T75-T300-T600 Godkännanden - INSTA CERT för tryckrör - SINTEF Byggforsk produktcertifikat (sanitet) - CE-märkt/NEMKO godkännande (EL) 1. Ohmsk Värmekabel (VK) T75

Läs mer

Uponor Golvvärmekalkyl (Phoenix) - Användarinstruktion

Uponor Golvvärmekalkyl (Phoenix) - Användarinstruktion Uponor Golvvärmekalkyl (Phoenix) - Användarinstruktion Svensk V1.1 Uponor AB Box 2 (Sintervägen 14) T 0223-387 42 Org. nr. 556690-0808 Uponor VVS 721 03 Västerås F 0223-387 01 VAT ID SE556690080801 Sverige

Läs mer

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip. Golvvärme LIP Sverige AB Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.dk Gulvvarme A4 1 22/08/05, 9:11:37 Varför? Var? Hur? I den här

Läs mer

Installationsbeskrivning

Installationsbeskrivning SE Installationsbeskrivning Devikit DTIR-10 Kabel för friförläggning. www.devi.se Devikit DTIR-10 Devikit DTIR-10 värmeelement används för renovering och nybyggnation där en låg bygghöjd önskas. Deviflex

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Intumex Wrap Montagevägledning

Intumex Wrap Montagevägledning Intumex Wrap Montagevägledning Grundförutsättningar för installation av brandtätning Tak- och väggkonstruktioner skall vara visuellt kontrollerade samt kontroll av bärighet och brandskydd skall vara utförd.

Läs mer

Installationsanvisningar. DEVI EasyConnect Värmekabelanslutningssystem. devi.se

Installationsanvisningar. DEVI EasyConnect Värmekabelanslutningssystem. devi.se Installationsanvisningar DEVI EasyConnect anslutningssystem devi.se anslutningssystem Installationsanvisningar IP 68 EC-JB4 (IP65) 0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Standards: DIN VDE 0606 T200, DIN

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Avslutningsände 3. Brytarände Skarvning värmekabel - kallkabel 4

Avslutningsände 3. Brytarände Skarvning värmekabel - kallkabel 4 T75-T300-T600 MONTAGEANVISNING FÖR ELEKTRIKER Innehållsförteckning Avslutningsände 3 Brytarände Skarvning värmekabel - kallkabel 4 Montage/elektrisk anslutning brytare 5 (strömförsörjning) Montage av kallkabel

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Diseröd Bredband KABELDRAGNING

Diseröd Bredband KABELDRAGNING Diseröd Bredband KABELDRAGNING 1.1 Slangtyper 1.1.1 Slang 32-26 Denna slang används till stamkabeln. Stammen består av en 32-26 samt tv å 16-12 slangar. 1.1.2 Slang 16-12 I denna slang blåser vi föreningskabel

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner

Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Genomskrovsgivare Installationsinstruktioner Viktig säkerhetsinformation I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare

Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare 6 Om det behövs kan du välja Kör eller spara och öppna filen. 7 Välj vid behov den enhet som hör till minneskortet och välj Nästa > Slutför. Installationsinstruktioner för genomskrovsgivare För att erhålla

Läs mer

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C. Roof Safety Systems Det smartaste fallskyddssystemet för sluttande tak Kan användas i många situationer sluttande tak kan även användas för platta tak breda och smala takkanter, takrännor vändbart staket

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

Kondensvattenrör KVR 10

Kondensvattenrör KVR 10 LEK Kondensvattenrör KVR 10 IHB 1135-2 811143 1 Svenska, Installatörshandbok - KVR 10 Allmänt Tillbehöret KVR 10 används för att på ett säkert sätt leda bort det mesta av kondensvattnet från luft/vatten-värmepumpen

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN

HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN HUR FIBERN DRAS IN I FASTIGHETEN GENOMFÖRINGSBOX OCH HEMMABOX Genomföringsbox 1. Välj placeringsställe för hemmaboxen i fastigheten. Vid valet av placering lönar det sig att följa följande rekommendationer.

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Förläggning - installationsbeskrivning

Förläggning - installationsbeskrivning SE Förläggning - installationsbeskrivning devimat 100/150 Värmekabelmatta för förläggning i tunna golv OBSERVERA! Vid förläggning av 2 st mattor på samma termostat skall sid 3 läsas innan installation

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet 1 Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Fiberskåp och slang... 3 3. Anslutningsbox/Fiberuttag... 4 4. Fiberförlängning/fibersvans...

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu Trådlös trivsel med Danfoss Avancerat ganska enkelt Danfoss trådlösa system CF2 för reglering av golvvärme är designat med tanke på det

Läs mer

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN. Avfallscentralen, reparation av omlastningshallens golv

OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN. Avfallscentralen, reparation av omlastningshallens golv OY BOTNIAROSK AB ANBUDSFÖRFRÅGAN Avfallscentralen, reparation av omlastningshallens golv Sida 1 / 8 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVFALLSCENTRALEN, REPARATION AV OMLASTNINGSHALLENS GOLV 1. UPPHANDLINGSENHET Oy Botniarosk

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Stor slip, monteringsanvisningar

Stor slip, monteringsanvisningar Stor slip, monteringsanvisningar Alutrack stor slip 10 25+ m INNEHÅLL AV SLIPPAKET 10 m 15 m 20 m 25 m 5 m skenor 4 6 8 10 Fäströr 6 9 12 15 Fästplattor 4 8 12 16 Skarvstycken 2 4 6 8 10x70 mm bult, mutter

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

Digital Clamp Meter. Operating manual

Digital Clamp Meter. Operating manual Digital Clamp Meter 20 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. Current measurement AC Fig 3. Diode test Continuity test Resistance Fig 4. Replacing battery 1 Voltage

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer