FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna uppgifter om verksamheten i Sverige; FFFS 1997:19 beslutade den 26 september Finansinspektionen föreskriver med stöd av 53 försäkringsrörelseförordningen (1982:790) följande. 1 Generalagenten för utländskt försäkringsföretag som omfattas av lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige (LUF) skall lämna uppgifter om verksamheten i Sverige enligt denna författning. 2 Uppgift om premieinkomst, försäkringersättningar m.m. skall lämnas på blanketter enligt bilaga 1. Om sådan försäkringsrörelse drivs för vilken bestämmelserna om livförsäkring tillämpas enligt 2 LUF skall generalagenten foga en anmälan om detta till blanketterna. 3 Om företaget driver direkt trafik- eller motorfordonsförsäkring skall uppgift om antal försäkrade fordon, inträffade skador och andra skadeuppgifter lämna på blanketter enligt bilaga 2. 4 Uppgifterna skall ha inkommit till inspektionen senast åtta månader efter räkenskapsårets utgång. Uppgifter avseende räkenskapsåret 1996 skall dock ha inkommit senast den 1 november Inspektionen kan medge avvikelser från denna författning om det finns särskilda skäl till det. Ikraftträdande Denna författning träder ikraft den 26 september 1997 och skall tillämpas för uppgifter som avser räkenskapsåret 1996 och senare. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1995:8) om utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna uppgifter om verksamheten i Sverige upphör samtidigt att gälla. Claes Norgren Lennart Gullbjörk (Försäkringsmarknadsavdelningen)

2 Bolagets firma Bilaga 1 REDOGÖRELSE SU 1 (3) Org nr Datum Räkenskapsår Handläggarens namn... Telefonnr (även riktnummer) Premier,ersättningar m m för direkt försäkring i Sverige Bidragspliktig inkomst Undertecknad får jämlikt 10 lagen (1950:272) för utländskt försäkringsbolags rörelse i Sverige överlämna redogörelse för verksamheten jämte uppgift om bidragspliktig inkomst../. För meddelad trafik- eller motorfordonsförsäkring bifogas redogörelse TM.... (Generalagent) F ex Finansinspektionen Stockholm

3 Bolagets firma REDOGÖRELSE SU 2 Org nr Datum Räkenskapsår A. Premieinkomst, utbetalda försäkringsersättningar, driftsutgifter m.m. Belopp i kkr Premieinkomst Utbetalda för- Driftsutgifter säkringsersättningar 1) 1 Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring 2 Gruppsjuk- och gruppolycksfallsförsäkring 3 Avgångsbidragsförsäkring 4 Företags- och fastighetsförsäkring 5 Hem- och villaförsäkring 2) 6 Trafikförsäkring 7 Motorfordonsförsäkring 8 Transportförsäkring 9 Sjökaskoförsäkring 10 Flygförsäkring 11 Husdjursförsäkring 12 Kreditförsäkring 0 Summa 1) Inkl utbetalda livränte- och sjukräntebelopp 2) Till hem- och villaförsäkring hänförs flera andra av privatpersoner tecknade sakförsäkringar såsom fritidshus-, båt-, rese-, smycke-, päls- och urförsäkringar 3) Utgör den bidragspliktiga inkomsten Betald inkomstskatt (kkr)... F ex FINANSINSPEKTIONEN Stockholm

4 Bolagets firma REDOGÖRELSE SU 3 Org nr Datum Räkenskapsår B. Specifikation av premieinkomst i vissa grenar. Belopp i kkr 1 2 Premieinkomst Företags- och fastighetsförsäkring 4.1 Företagsförsäkring exkl brandförsäkr för all framtid och skogsförsäkr 4.2 Skogsförsäkring 4.3 Fastighetsförsäkring exkl brandförsäkr för all framtid 4.4 Brandförsäkring för all framtid 4 Summa (=sid 2 rad 4 kol 2) Hem- och villaförsäkring 5.1 Hemförsäkring exkl konsumentförsäkringar (redovisade under 5.6) 5.2 Villaförsäkring exkl brandförsäkring för all framtid 5.3 Fritidshusförsäkring exkl brandförsäkring för all framtid 5.4 Brandförsäkring för all framtid 5.5 Båtförsäkring 5.6 Övriga konsumentförsäkringar 1) 5 Summa (=sid 2 rad 5 kol 2) Kreditförsäkring 12.1 Borgenskreditförsäkring 12.2 Hypotekskreditförsäkring 12.3 Kundkreditförsäkring 12.4 Övriga 12 Summa (=sid 2 rad 12 kol 2) 1) Till övriga konsumentförsäkringar hänförs andra av privatpersoner tecknade sakförsäkringar såsom rese-, smycke-, päls- och urförsäkringar F ex FINANSINSPEKTIONEN Stockholm

5 Bolagets firma Sid 1(2) Bilaga 2 REDOGÖRELSE TM Org nr Trafik- och motorfordonsförsäkring Handläggare Räkenskapsår (R) Skadeår (R-1) Telefonnr F Trafikförsäkring Direkt försäkring. Belopp i kkr Fordon Antal fordon vid Antal fordon under Intjänt Premie 1) Skador inträffade år R-1 slutet av år R årsrisk år R år R Antal 2) Utbetalt belopp 3) -personbil -taxi -lätt lastbil -tung lastbil -buss -mc -traktor -moped -övriga -flytande försäkring -ej fördelbart Summa Motorfordonsförsäkring 4) Direkt försäkring. Belopp i kkr Fordon Antal fordon vid Antal fordon under Intjänt Premie 1) Skador inträffade år R-1 -personbil -taxi -lätt lastbil -tung lastbil -buss -mc -traktor -moped -husvagn -släp -övriga -flytande försäkring -ej fördelbart Summa Anvisningar: slutet av år R årsrisk år R år R Antal 5) Utbetalt belopp 3) 1) Intjänade premier beräknas pro rata temporis med hänsyn till försäkringens förfallodag och faktisk premie. 2) Antal skadehändelser. 3) Uppgifterna i kol 6 skall avse t.o.m. räkenskapsåret (=året R) utbetalt belopp för skador som inträffat under skadeåret (= året R - 1). Uppgifterna lämnas exkl. skaderegleringskostnader. Skador som reglerats eller fördelats av Trafikförsäkringsföreningen medtages inte. 4) Exklusive försäkringar för garantiåtaganden. 5) Antal skademoment. Finansinspektionen Stockholm

6 Bolagets firma Sid 2(2) REDOGÖRELSE TM Org nr Trafik- och motorfordonsförsäkring Handläggare Räkenskapsår (R) 1996 Telefonnr Direkt trafikförsäkring Utbetalda ersättningar och avsättningar för skador inträffade före utgången av år R, inklusive kapitalvärden för livräntor. Belopp i kkr P-skador 1) E-skador 2) Summa 1 Bolagets egna skador Utbetalda ersättningar för skador Avsättn för oregle- Utbetalda ersättningar för skador Avsättn för oregle- (kol 2 t o m 7) rade skador (exkl rade skador (exkl skadereglkostn) 3) skadereglkostn) 3) tom R-1 år R ultimo år R tom R-1 år R ultimo år R 1.1 Exkl utbetalda livräntebelopp t.o.m. skadeår R R R R R R R R R R R R R R R R Avgår under år R fastställda kapitalvärden för livräntor 1.3 Tillkommer under år R utbetalda livräntebelopp Summa P- och E-skador 2 Skador reglerade eller fördelade av Trafikförsäkringsföreningen Utbetalda ersättningar för skador år R Avsättn för oreglerade skador (exkl skaderegleringskostnader) F Anmärkning: 1) P-skada = Personskadeersättning 2) E-skada = Annan ersättning, även sådan som uppkommit vid personskada 3) Har redovisats som bokförd ersättningsreserv före 1996 Finansinspektionen Stockholm

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:21) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR Bilaga 4 FFFS 2015:XX INSTITUT KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR PERIOD HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A B C D E F G H I J Resultaträkning Resultaträkning Balansuppgifter Balansräkning

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ; beslutade den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713); SFS 2005:1121 Utkom från trycket den 20 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Bilaga 2 FFFS 2006:X Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har i stort sett den betydelse som anges i lagen (1995:1560) om

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall

Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall VILLKOR Av 2004:1 Avbrottsförsäkring vid Arbetsoförmåga eller Dödsfall Fastställt april 1999 Nytt villkor Moderna Försäkringar AB Göteborg 031-723 00 00 Stockholm 08-56 200 600 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2002:1042 Utkom från trycket den 17 december 2002 utfärdad den 5 december 2002. Regeringen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRING. Innehållsförteckning [ ]

TRAFIKFÖRSÄKRING. Innehållsförteckning [ ] TRAFIKFÖRSÄKRING Innehållsförteckning [ ] Trafikskadelag (1975:1410)... 7401 Förordning (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410)... 7426 Trafikförsäkringsförordning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-01-22 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Redovisningsföreskrifterna, FFFS 2006:18

Redovisningsföreskrifterna, FFFS 2006:18 Redovisningsföreskrifterna, 2007-05-31 - en vägledning INNEHÅLL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER, 1 KAP. 3 2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM ÅRSREDOVISNINGEN, 2 KAP. 5 3. BALANSRÄKNING OCH RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 2007-01-19 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Utfärdad: 1967-06-09 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1124 A llm än na be st äm m el se r 1 Tryggande genom stiftelse eller skuldföring

Läs mer

Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring Motorfordonsförsäkring motorfordon, släpfordon och motorredskap allmänna villkor företagsmotor 1 mars 2009 Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. I vissa fall finns det kompletterande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Bokföringslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1078 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6

Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 Nordic Försäkring & Riskhantering ABs Allmänna Leveransvillkor för försäkringsförmedlartjänster 06:6 1 Nordic Försäkring och kunden Nordic Försäkring & Riskhantering AB, Org Nr 556418-5014 Anders Personsgatan

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Fastställd av styrelsen i KPA Pensionsförsäkring AB den 21 mars 2014 Gäller från den 1 april 2014 KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN 90 TELEFON 08-665 04 00 TELEFAX

Läs mer

Regeringens proposition 1993/94:152 Ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m.

Regeringens proposition 1993/94:152 Ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m. Regeringens proposition 1993/94:152 Ändrad tidpunkt för att lämna självdeklaration m.m. Prop. 1993/94:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 1994 Carl Bildt Anne

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1999:604 Utkom från trycket den 18 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att punkt 1

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Fondbestämmelser QQM Equity Hedge 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP Allmänna villkor företagsmotor 1 februari 2015 MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. I vissa fall finns det

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer