Juha Jokela Informativ illustration Rapport Animation 2 KI3170

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juha Jokela Informativ illustration Rapport Animation 2 KI3170"

Transkript

1 Juha Jokela Informativ illustration Rapport Animation 2 KI Mälardalens Högskola. Avdelningen för Innovation Design och Produktutveckling.

2 Animation 2 KI (8) Inledning En idé hoppar inte fram som en kär gammal vän. Det gäller att bearbeta projektet. Lära känna fallet. Vad är det man vill berätta, det inre budskapet med kampanjen. Vilken känsla skall överföras. Nu framgick inga sådana essenser i projektbeskrivningen. Sådant började jag inledningsvis snart att ventilera. Endast kalla fakta beskrev uppgiften En liten film. En liten film En liten film skulle berätta för berörda om det aktuella formatskiftet från analog till digital utsändning av television och när detta skulle ske i Eskilstuna. Det analoga nätet släcks ned ett visst datum för att ersättas av digitalt utsändningsformat. Faktainsamling Först och främst gick jag igenom fakta. Jag samlade och gick genom det material som fanns närmast tillgängligt. Jag tittade på webbsida och ett utskick jag erhållit via posten. Idéerna poppar inte alltid fram bara sådär. Det underlättar att gå igenom information som finns tillgänglig i aktuellt ämne för idégenerering. Vem är sändare och vilka är mottagarna? Vilken kanal skall användas för att överföra budskapet etc.? Syfte Informationsmaterialet var ganska omfattande i sin helhet. En liten film skulle vara maximalt två minuter. En begränsad tid om man jämför med allt som kan sägas. Filmen skulle innehålla ingredienser av färdigheter inom tredimensionell animation. Idén har alltid en central roll. Kärnan i budskapet informationsmässigt var platsen och det datum vilket skiftet skulle ske. Vad kunde man då tillföra i budskapet anpassat till innehållet efter förutsättningarna? Jag har upplevt en förmedlad negativ bild från medierna angående formatskiftet. Det har funnits problem till exempel på Gotland. Valet är inte fritt utan förändringen kan ses som påtvingad. Dessutom måste människor betala för förändringen. Syftet borde då vara att få till stånd en attitydförändring. Försöka nå de människor som är negativ inställda och få dem må bättre. Hur skulle man då uppnå detta?

3 Animation 2 KI (8) Idé Jag tänkte att man kunde överföra en känsla genom att visa det gamla formatet på ett ålderdomligt sätt. Det kunde man visa med en gammaldags känsla. Detta för att ingjuta att det är dags till förändring. Det digitala formatet genererar möjligheter och innebär kvalitetsförbättringar. Metaforer skulle överföra känslan av något kommande nytt, modernt och positivt. Produktion I produktion betyder erfarenheter väldigt mycket. Kunskaper inom produktion kan tillämpas redan i planeringsstadiet. Det blir ett jämnare arbetsflöde senare. Man kan bättre planera arbetsgången. Det blir inga överraskningar när det gäller tidsåtgång för att producera saker. Det är svårt att planera något man inte känner till. Även i mer normala arbetssituationer med erfarenhet dyker överraskningar upp. En förlaga till första karaktären i filmen Den tredje dimensionen Nu gällde det att optimera produktionen i detalj. I och med att rendering av tredimensionell animation är tidsmässigt krävande ifrågasatte jag om vissa saker gick att lösa på annat effektivare sätt. Alla verktyg eller medel är bäst och optimerade inom sitt område. Verktyg med en beräknad tredje dimension har fördelen att kunna visualisera rörelse på ett övertygande sätt i djupled. Det är svårare med ett tvådimensionellt verktyg att visualisera motsvarande. Om det finns situationer med linjär rörelse, dvs. rörelse inom två dimensioner, då finns möjlighet att spara tid genom att inte rendera de här rörelserna i tredimensionellt program. 3d program tar hänsyn till den tredje dimensionen i sina beräkningar för att rendera jobbet. Detta tar mer kraft i anspråk från dator. Idén går förstås alltid i första hand om tekniken och kunskaperna finns för att realisera dem. Det finns även estetiska värden som man ej får göra avkall på i situationer då man sätter dem i spel. Ett brus vid budskapets överförande kan göra så att hela poängen går förlorad. Människans sinnen är så raffinerade att vi ser eller hör en minsta avvikelse i sammanhanget. Gammaldags televisionsapparat modellerad i 3D. Ett foto ligger som map till tv-boxen. Här sparade jag renderingstid genom att göra animationen för brus i 2D i programmet flash. En serie brusbilder byts ut i filmen för tv-rutan. Zoomningen är linjär och är även den producerad i flash.

4 Animation 2 KI (8) Spara, spara, spara Med mina yrkeserfarenheter i bakfickan har jag lärt mig den hårda vägen. Det är förkrossande att förlora utfört arbete, och det är rent förnedrande att behöva göra om ett arbete man redan gjort en gång. Kanske ligger det i människans rationaliserande kultur som känslan i förlorat arbete ger detta jobbiga känslomässiga uttryck. Om det ändå skulle ske kan man passa på att göra arbetet bättre den andra gången. Trösten är att det går att göra arbetet snabbare åter då man vet precis vad göra. Det är tiden, det dyrbaraste vi har som drabbas. En ny rutin arbetet i 3d gett mig är sparandet av versioner i högre utsträckning än tidigare. 3ds max är så omfattande. Det går att hitta flera vägar till lösningar. Situationer kan uppstå då man vill gå till en speciell sparad version. Det måste erkännas att man som nybörjare hamnar på avvägar och önskar göra om ett moment. Även programmet kan bugga så man behöver rädda situationer. Även om det är en mindre grej så är det trist att behöva göra om. Allt för en positiv känsla under arbetets gång. Det gäller att mata den kreativa glädjen för att jobbet skall löpa smidigt. Sparandet har flera nivåer; spara det senaste momentet (spara), spara en serie handlingar till viss punkt där man känner sig nöjd (version) och spara kopia till annan hårdvara (säkerhetsbackup). Jag brukar spara backup efter varje dags arbete. Det är nog så viktigt att ta upp detta. Jag drabbades av det värsta som kan hända just under kursen. Under finalveckan också med vad allt det innebär. Min hemdator drabbades av haveri. Det var då bra att ha arbetet nedsparat på annat håll. I praktiken För att underlätta arbetet rent praktiskt lade jag varje scen eller tredimensionell rörelse var för sig i en egen fil. Jag renderade ut respektive rörelse för sig. Alla de här klippen importerade och sammanförde jag i programmet Macromedia Flash för min slutgiltiga film. Jag lade även till vissa linjära åkningar och andra effekter i Flash. I flash låg ett bakgrundslager med det specifika materialet (bild i jpg) eller film (Quicktime) från 3ds max. Sedan överliggande lager med andra ingredienser producerade i Flash. Efter regn kommer sol. Framtiden är ljus. De digitala bitarna sänds ut i etern.

5 Animation 2 KI (8) 3ds max Först producerade jag alla skilda tredimensionella objekt var för sig i flertal versioner tills jag var nöjd, allt som skall ingå i kommande animationer. Karaktärerna producerades likaså var för sig med sina tillbehör och egenskaper. Sedan sammanförde jag allting per scen och döpte därefter. Det fanns en naturlig koppling till storyboarden när jag döpte till samma namn som rutan i storyboarden. Lätt att hitta och förstå. Ordning och reda, löning på freda! I den nya scenfilen gjorde jag animationsarbete med ett antal versioner även här. Sändarmasten modellerad i 3d. Renderad som stillbild i bakgrunden för Flash. De digitala bitarna är sedan skapade och animerade i Flash. Storyboard Storyboarden var ett utmärkt stöd i arbetet. Det är tillräckligt med saker att hålla reda på under 3d modellerings- och animationsarbetet ändå. Det är också gott att ha en bra nedtecknad grundidé som man håller sig till. Risken finns annars att man får idéer längs vägen. Stickspåren kan göra att man hamnar helt fel och det slutar att man får börja om igen. Det kan bli så att jobbet får ett eget liv och aldrig tar slut.

6 Animation 2 KI (8) 3 april i Eskilstuna Eskilstuna Mer info Arbetsmetodik Så här fungerade mitt sätt att arbeta generellt. Alltid först göra en grövre variant för att sedan gå vidare. I mån av tid skulle jag återkomma till olika sekvenser i syfte att förbättra dem ytterligare. Förfarandet är ungefär som att rita en bild. Jag jobbar med helheten, hela bilden på en gång. Helheten först med en skiss, förbättra här och där för att sedan rita rent. Jag dyker djupare och djupare i jobbet. Finlirar tills jag når det färdiga resultatet. Manus med storyboard är en trygghet att luta sig mot. En disciplin i arbetet måste finnas för att erhålla möjligheten till optimalt jobbförfarande och slutligen success i finalen. Det är klart att öppningar för viss konstnärlig frihet måste få finnas. Om det dyker upp tillräckligt bra idéer måste dessa ha möjlighet att implementeras. Utan för stora risker att tidsplanen skall spräckas förstås.

7 Animation 2 KI (8) 3ds max exempel, mantel fladdrar i vinden Hittills kunde jag lösa produktioner i filmen med de kunskaper och referenser kursen direkt gett mig. Mantelrörelsen var ett oskrivet blad. Hur skulle det lösas? Det är klart att allt måste gå på ett eller annat sätt. Jag hade på känn att lösningen kunde ha med flex modifieraren att göra. Det visade sig stämma då jag kikade i Tutorials och hittade ett exemplel med hur göra flagga som vajar i vinden, Help/Tutorials/Using reactor and Flex for Simulation/Simulating Cloth with Flex. Övningen visar hur man kan lösa tyg som flaxar i vind. Man skapar helt enkelt en plane som motsvarar tygstycket. Lägger till ett antal segment på detta och modifieraren Edit mesh. Och slutligen överst en Flexmodifierare i stacken. I skapa och Spacewarps finns effekten Wind som man lägger i vinkel mot plane med vindriktningen i rätt håll. Tygstycket påverkas olika beroende på hur vertexerna markerats bland annat. På bilden kan man se hur vertexernas påverkan tonas in från blått till rött. Omarkerade är blå och röda är hundraprocentigt markerade på karaktärens mantel Om alla vertexer är markerade för tyget flyger det förstås iväg med vinden. Soft selection gör det möjligt att tona markeringen mellan hundraprocentigt markerade vertexer och omarkerade vertexer. De omarkerade vertexerna ligger kvar på sin position medan de helt markerade fladdrar i full styrka. Detta passade bättre i mitt fall med manteln. Flexmodifieraren på plane gör att tyget vajar i vinden. Både styrkan på vinden och hur mycket tyget skall påverkas kan ställas in. Detta görs i parametrarna för Spacewarpen wind och i Flexmodifieraren. Det finns även möjligheter att få tyget att anpassa sig efter ytterligare andra objekt. Om man till exempel lägger ett objekt i närheten av flaggan vilken påverkar uppträdandet av plane. Flaggan skulle kunna ta en mer oregelbunden flykt i vinden om den krökte sig dessutom kring detta extra objekt. Det här extra objektet kan vara ett synligt objekt tyget anpassar sig till ett osynligt objekt som ger denna extra effekt. Det osynliga objektet kan animeras och påverka flaggans läge. Istället för att flaggan står rakt ut hela tiden och fladdrar statiskt kan den kröka sig och vika ihop sig mer likt en riktig. Det här var en utmärkt referens till att lösa mitt mantelproblem. Jag fick prova mig fram som med allt annat för att få en godtycklig sekvens för min film. Tyvärr var jag tvungen att gå vidare till nästa sekvens att lösa för att hinna med tidsplanen.

8 Animation 2 KI (8) Avslutning Nu som nybörjare skulle jag behöva prova mig fram och testa i högre utsträckning för att lära mig mer och få erfarenheter i programmet 3ds max. Tiden är dock begränsad. Deadlines är heliga för mig och måste hållas. I planering och produktion är det många saker som skall sammanfalla. När man är själv är det många tåtar att hålla i. Något som ger mervärde för slutprodukten är värdefullt. Det är inte bara en produkt i form av animation som levereras. Det är en relation mellan åskådare och film, en relation mellan producent och beställare. Om man kan leverera något extra mot utlovat (utan att bjuda på för mycket), är det ett stort plus.

9 Källor Kerlow, Isaak, 2004; The Art Of 3D Computer Animation And Effects Hoboken, New Jersey, Canada; John Wiley & Sons Inc. Linejung, Peter, December 2005; muntl. Föreläsningar och övningar, Mälardalens Högskola, Eskilstuna. Williams, Richard, 2001; The Animators Survival Kit London; Faber and Faber Ltd. 3ds max, Help and Tutorials

Digitala material med egenskaper: Rådande trender inom media

Digitala material med egenskaper: Rådande trender inom media Digitala material med egenskaper: Rådande trender inom media En analys av en framstående designtrend. Richard Eklund Tomas Jönsson Institutionen för informatik Digital Medieproduktion Examensarbete på

Läs mer

Problemlösning. Problemlösningsprocessen

Problemlösning. Problemlösningsprocessen Problemlösning Vi ägnar oss åt problemlösning flera gånger per dag. Ibland är vi omedvetna om att vi gör det, andra gånger är vi starkt koncentrerade på att ta itu med ett problem. Att välja kaffesort,

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr

Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue. Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Ingenjörsinriktad yrkesträning - Softhouse Crossmedia Avenue Ronny Roos, 85-02-27 4098 d04rr Inlämnad: 16 januari 2008 1 Softhouse - Crossmedia Avenue Crossmedia Avenue, är ett svenskt företag som ingår

Läs mer

Kunskapshantering i projekt

Kunskapshantering i projekt Kunskapshantering i projekt 2004, Ennoble Innehållsförteckning ARBETETS FRUKTER ETT NYTT SYNSÄTT...1 DISPOSITION...2 VEM ÄR KURSEN TÄNKT FÖR?...3 HUR HAR DOKUMENTET TAGITS FRAM?...3 OM FÖRFATTAREN...4

Läs mer

Dokument och Dokumenthantering

Dokument och Dokumenthantering Dokument och Dokumenthantering Utfört av: Victor Asting Kurs: KPP306, Produkt- och processutveckling Handledare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Att beskriva, eller dokumentera (det är det som dokumentera

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

DTR1210 100 poäng. Version 1.01. Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1

DTR1210 100 poäng. Version 1.01. Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1 DTR1210 100 poäng Version 1.01 Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1 Innehållsförteckning DEL 1 PLANERA EN MEDIEPRODUKTION... 4 INLEDNING... 5 PLANERING... 6 Val av media...6 Produktionsorganisation...7

Läs mer

Kvalitetsprojekt för Teknisk Fysik. 18 juni 2011

Kvalitetsprojekt för Teknisk Fysik. 18 juni 2011 Umeå Universitet Kvalitetsprojekt för Teknisk Fysik Röda Tråden 2 Kvalitetsprojekt för Teknisk Fysik Deltagare:, Richard Tano, Stefan Hedman, Robin Lundberg Handledare: Maria Hamrin, Krister Wiklund Sammanfattning

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09

Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09 Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09 1 INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 METOD... 6 AVGRÄNSNINGAR... 7 RESULTAT... 8 PROJEKTETS WEBBPLATS - SKL.SE/PSYNK... 8 PROJEKTPLATSEN.SE...

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Boende i Stockholm förr, nu och sen! Rapport i praktiskt examensarbete, 10 poäng

Boende i Stockholm förr, nu och sen! Rapport i praktiskt examensarbete, 10 poäng Boende i Stockholm förr, nu och sen! Rapport i praktiskt examensarbete, 10 poäng 1 Sammanfattning Mitt exjobb gick ut på att programmera och att vara med och designa en datorapplikation. Denna skulle handla

Läs mer

Bildbehandling. Torsten Nilsson (sammanställt) Mattias Karlsson Sjöberg (författat) 2011-10-18

Bildbehandling. Torsten Nilsson (sammanställt) Mattias Karlsson Sjöberg (författat) 2011-10-18 2011 Bildbehandling Torsten Nilsson (sammanställt) Mattias Karlsson Sjöberg (författat) 2011-10-18 Mattias Karlsson Sjöberg 01.Teori om bildbehandling - en grundkurs Dessa sidor handlar om bildbehandling.

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Energetic - Upplysning om elfrågor för ungdomar via spel.

Energetic - Upplysning om elfrågor för ungdomar via spel. Energetic - Upplysning om elfrågor för ungdomar via spel. Examensarbete: Thomas Grip Copyright Thomas Grip LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Lunds Universitet Box 882 251 08 Helsingborg LTH

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer