Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar"

Transkript

1 Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta Projektet Bakgrund Sammanfattning Måluppfyllelse Projektmål3 2.2 Efterkalkyl Projektförlopp Projektets och kundens upplevda kvalitet Styrgruppens kommentarer 4.2 Projektledningens kommentarer 4.3 Rekommendation till fortsatt arbete 5 Referenser Bilagor... 4

2 Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar Slutrapport Projektet Uppdragsgivare och uppdragstagare Beställare/Projektägare: Johan Heier Klaus Lorenz, Markku Jääskeläinen, Henrik Carlsson Ing-Marie Andersson Karl Gummesson Projektledare: Emin Halilovic Bakgrund Visualisering och animering är tekniker som hjälper oss människor att se saker som är komplexa, svåra att se och svåra att föreställa sig. Visualisering betyder att åskådliggöra något med hjälp av datorgenererade bilder. Animering syftar på en process där man skapar rörliga bilder (en sekvens av tvådimensionella eller tredimensionella bilder i en snabb följd). Användningen av dessa tekniker finns överallt i samhället och går tvärs över vetenskaperna. Projektets övergripande syfte är att utveckla och sprida utbildnings-/forskningsmaterial där visualisering och animering används (vidare animationer). Sammanfattning Projektets omfattning Projektet har genomförts under Utgångspunkter för utveckling av animeringar har varit behov som fanns bland lärare och forskare vid Högskolan Dalarna. Inledningsvis har fem möten genomförts. Det var lärare och forskare från Solenergi, Fysik och Kemi, Arbetsvetenskap samt Ljud- och musikproduktion som har intervjuats. Genom dessa intervjuer har: Behov av ny utbildnings- och forskningsmaterial identifierats. Grundläggande egenskaper hos varje animation definierats. Därefter har djupgående samtal genomförts där ett ömsesidigt kunskapsutbyte gjordes. Lärarna fick en introduktion till teknikens möjligheter, medan utvecklaren fick djupare förståelse för fenomenet som skulle visualiseras.

3 Projektet avgränsades till. Under sommaren och i början av hösten 2014 har dessa animationer utvecklats. Utvecklingsarbete har varit både av en iterativ och en inkrementell karaktär. Detta innebär att körbara animationer har snabbt utvecklats för att sedan ersättas med förbättrade versioner (så kallade iterationer). Per varje animation har ett antal olika iterationer genomförts tills dessa har fungerat såsom lärarna önskade. Detta har möjliggjort att anpassningar till ändrade krav kunde lättare genomföras. Åtta animationer har praktiskt använts under juni och december En animation är inte färdig på grund av fenomenets komplexitet. Denna animation kommer att slutföras under våren Sammanfattning erfarenheter Den viktigaste erfarenheten av projektet är användbarhet av visualiseringar och animationer i undervisningen. Fenomen som är svåra att förstå förklaras på ett pedagogiskt bra sätt. En annan viktig erfarenhet är önskemål om flerantal nya animationer. Måluppfyllelse Resultat Ämne: Solenergi Lärarna från "Solenergi" hade ett behov att visualisera uppvärmning av en ackumulator- tank på olika tekniska sätt. Jag gjorde följande animeringar: 1. Uppvärmning av ackumulatortank via intern vvx 2. Uppvärmning av ackumulatortank via extern vvx 3. Uppvärmning av ackumulatortank efter 1, 2, 4 och 6 timmar sol 4. Solvärmesystem: Svensk kombisystem med interna värmeväxlare (låg flöde) (svensk och engelsk version) En svårighet i arbetet var att visualisera vattentemperaturen i tanken på ett pedagogist sätt. Lösningen blev att använda en RGB-färgskala där olika färger representerar olika temperaturer. Ämne: Fysik/Kemi Läraren från "Fysik" hade ett behov att visualisera rörförluster och vattentryck i olika typer av metallrör. Jag gjorde följande animeringar: 1. Rörförluster i olika typer av metallrör (en förberedelse för labb) 2. Rörförluster i krokade metallrör. Vattentrycket presenterades på ett animerat, digitalt mätinstrument Ämne: Ljud och musikproduktio 1. Hur fungerar en dynamisk mikrofon?

4 I denna animation visualiserades hur ljudet omvandlas till el signaler och hur en mikrofon fungerar. Ämne: Arbetsvetenskap Fyra animationer, ej färdigställda,( "under konstruktion") Animationerna kommer att visa hur förorenade partiklar i vår arbetsmiljö påverkar människan samt metoder för att rena arbetsmiljöerna från dessa partiklar. Sammanfattning resultat Utveckling av dessa projekt (animationer) har skett mellan maj och oktober Arbetet med utveckling visade sig bli mer omfattande än beräknat, framförallt beroende på de olika fenomens komplexitet. Gemensamt för alla olika projekt var att lärarna ej ville ha ljud till animationerna så att de själva kunde undervisa sina elever efter animationens gång. Efterkalkyl Kalkylpost Timmar Kalkylerad kostnad Projektledning och 400 genomförande Utfall Summa 400 Projektförlopp Projektet inleddes under första delen av vårterminen 2014 med planering av projektet och praktiska förberedelser genom att: Identifiera och avgränsa områden där det finns behov av animerade visualiseringar i undervisnings-/forskningsmaterial. Studera och testa möjliga tekniska lösningar. Utveckla visualiseringar och animeringar för undervisnings-/forskningssyfte. Tillämpning och användning av visualiseringar och animeringar i lärande- och forskningsmiljöer. Utvärdera lärarnas erfarenheter av den nya undervisnings-/forskningsmaterial. Inspiration för metodiskt genomförande har hämtats från Agil systemutveckling (Agile Software development), en metod för systemutveckling som betonar på snabbhet, informell samarbete, täta kundkontakter och möjlighet att ändra under arbetets gång

5 (http://agilemanifesto.org/iso/sv/). Arbetet har bedrivits inkrementellt och iterativt vilket innebär att regelbundna mindre leveranser har gjorts, dessa leveranser har löpande utvärderats och ändrats för att möta nya krav och önskemål. En enkel utvärdering via mail gjordes med inblandade lärare. I utvärderingen lades fokus på lärarnas upplevelse av nytta.

6 Styrgruppens kommentarer 1. Reflektioner på projektet och slutprodukten - Vad var bra? Vad kunde göras annorlunda? - "De animeringar du gjorde blev bra, de är användbar i undervisningen och förklarar på ett pedagogiskt bra sätt. Det hade varit önskvärd att utöka antalet exempel." - "Slutprodukten blev bra och blev som jag hade förväntat mig. Under projektets gång krävdes mer tid av mig än jag hade förväntat mig men jag vet inte om det går att göra annorlunda. En sak som jag reflekterade över var dock att verktygen som användes för animeringen delvis kunde förbättrats Emin fick mycket onödigt arbete som borde kunnat undvikas speciellt vid inmatning av data." -"Jag är överlag mycket nöjd med projektet och slutprodukten. Jag har inga synpunkter på vad som kunde göras annorlunda." - Emin har varit mycket lyhörd och effektiv i sitt arbete. Om animeringar skall användas mer systematiskt och återkommande, så bör det finnas en högre grad av framförhållning och utrymme dvs klocktimmar behöver avsättas även för lärarna så att inte belastningen ökar. 2. Animationer som kursmaterial - Vad tycker studenterna? Vad tycker du? - "Jag har inte explicit frågat men upplever att studenterna tycker om dessa animeringar. För mig är det ett bra pedagogisk hjälpmedel." - "Det blev ett bra tillskott till kursmomentet och jag är av uppfattningen att studenterna fick en tydligare bild av förloppet." - De gånger jag använt animationer i undervisningen så följer studenterna fokuserat. Problemet är att kunna ha de animationer man vill. - "Jag gjorde ingen specifik förfrågan till studenterna om vad de tyckte om materialet. Jag tyckte att det var bra att ha materialet som stöd till min föreläsning." 3. Har du behov av flera sådana animerade visualiseringar? - "Ja, definitivt. Det känns att vi i så fall måste vara tydligare från början hur vi bäst lägger upp det så att din och min tid effektiviseras." - "Ja, det finns fortfarande saker som vi skulle kunna ha bra nytta av om de visualiserades." - Jag har under ett deceniums tid använt mig av animationerna i min forskning, både för analyser i eget syfte och för att sprida resultaten. Det finns alltid ett utrymme för dem och om de är välgjorda så kommunicerar de delar av det väsentliga innehållet mycket effektivt. - "Ja, definitivt. Jag skulle gärna vilja ha animationer för många delar i Audioteknologi och Ljudteori. Fysikaliska fenomen och elektriska apparater vill mycket enklare att förklara med en tydlig animation som visar hur det faktiskt fungerar."

7 Projektledningens kommentarer Ett mycket spännande arbete att få jobba med. För mig personligen var detta arbete mycket givande i erfarenhet då nya problem behövde nya lösningar. Jag skulle gärna vilja fortsätta med liknande projekt. Det finns efterfrågan och behov av flera animeringar. Rekommendation till fortsatt arbete För rekommendationer till fortsatt arbete, kontakta mig och referensgruppen nedan: Ref. Namn Mail 1 Johan Heier 2 Klaus Lorenz 3 Markku Jääskeläinen 4 Henrik Carlsson

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer