MEDLEMSBLAD. - Per Mattson - Vad vill du? - Jag vill dricka! - Så drick! - Per Mattson - Vad vill du? - Jag har druckit! - Hur smakade det? - Känn på!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLAD. - Per Mattson - Vad vill du? - Jag vill dricka! - Så drick! - Per Mattson - Vad vill du? - Jag har druckit! - Hur smakade det? - Känn på!"

Transkript

1 - Per Mattson - Vad vill du? - Jag vill dricka! - Så drick! - Per Mattson - Vad vill du? - Jag har druckit! - Hur smakade det? - Känn på! Hasselrotska Släktföreningen MEDLEMSBLAD Nr 37 December Kersti Andersdotter! - Vad vill du? - Jag vill dricka! - Så drick! - Kersti Andersdotter! - Vad vill du? - Jag har druckit! - Hur smakade det? - Känn på! Redaktion Mårten Hasselrot Adress: Nybodagatan 1, Solna Tel E-post: Till denna dryckesceremoni intages lämpligen Hasselrotsk julmumma. För recept - se sidan

2 Redaktörens rader Kära läsare! Det börjar storstilat, den nyblivne redaktören lägger upp hela det kommande medlemsbladet med flotta rubriker som sprids ut över omkring 20 sidor. Han gläds redan åt att fylla tomrummen med spännande text och bilder, och glad i hågen ringer han runt till bidragsgivarna. En del av jobbet är enkel, där det handlar om födslar och dödsfall, adressändringar och nya telefonnummer, nya medlemmar och så vidare. Upplägget på sidorna är beprövat och behöver inte ändras nämnvärt. Denna gång uppmärksammar vi särskilt Helna, Gullan, Dagmar och Gudrun som gått bort sedan det förra medlemsbladet. Och så har, såvitt vi vet, åtminstone en ny liten individ, Mathias och Jessicas dotter fötts in i Hasselrotska släkten sedan förra medlemsbladet. En annan del är mera kreativ, eftersom det är fråga om att leta rätt på nytt och intressant Hasselrot-relaterat material och finna de skribenter som är villiga att skriva om det. I detta nummer har vi inte haft några problem, eftersom det innehåller artiklar om inte mindre än tre färgstarka Hasselrotar från förra seklet, två kusiner och ett kusinbarn, alla ättlingar efter häradshövdingen Carl. Och som om det inte var nog med detta, redaktören har också lyckats intervjua ytterligare två ännu idag vitala Hasselrotar, ingenting mindre än en före detta ordförande respektive en före detta vice ordförande och hedersledamot i släktföreningen, och därtill före detta redaktör för detta blad. ja läs själva! En tredje del har att göra med att medlemsbladet är ett organ för Hasselrotska släktföreningen och därför är beroende av att rapporter från styrelsens arbete levereras i tid, att ordföranden kan ta sig tid att utarbeta kommentarer till detta och utnyttja tillfället för egen opinionsbildning om han så vill. För den sistnämnda delen är svårigheterna uppenbara, eftersom årets styrelsemöte äger rum först i december i år, en tidpunkt då medlemsbladet 2006 ska ha tryckts och distribuerats enligt planen. Frågorna beträffande den i det förra numret aviserade Hasselrot-resan till Västergötland och Dalsland kan, såvitt redaktören kan se, inte besvaras förrän i nästa medlemsblad år Detta beror givetvis främst på svårigheten för yrkesverksamma och på annat håll strängt upptagna styrelsemedlemmar att samordna sig och finna tillräckligt med tid för ideellt arbete. Detta gäller alldeles särskilt vår ordförande Anders som rimligen måste vara alldeles omtumlad av intrycken från ett nytt och spännande arbete i England. Likaså utelämnas denna gång de planerade rubrikerna Nytt om släktkalendern respektive Nytt om hemsidan i detta nummer, eftersom det faktiskt inte har hänt så mycket där heller sedan det förra medlemsbladet. Redaktören är full av förtröstan om ett välspäckat medlemsblad 2007, där vi tar igen det som eventuellt kan tyckas fattas i årets medlemsblad. Mårten Hasselrot - 2 -

3 Bengt Erik Hasselrot - en gaucho i Argentina I början av året fick jag oväntad e-post. Meddelandet kom från Argentina och avsändaren var Eric Gómez Hasselrot. Han hade hittat mitt namn på nätet och undrade om jag visste något om släktingar till hans morfar, Bengt Erik Hasselrot, som utvandrade till Argentina för snart hundra år sedan. Jag svarade med ett utdrag ur vår släktkalender och bad om litet uppgifter om släkten i Argentina. Uppgifterna om Bengt Erik i kalendern är få och slutar med att han var anställd i Buenos Aires från Svaret från Argentina dröjde emellertid. När Mårten och jag i höstas pratade om saken kom vi på att det kanske var ett språkproblem. Mårten kan spanska, så vi erbjöd Eric att svara på sitt modersmål i stället för engelska. Då fick vi ganska snart den intressanta berättelse som med Erics tillstånd återges här. Kontakten med Eric fortsätter. Vi hoppas så småningom få närmare uppgifter om Bengt Eriks avkomlingar, så att släktkalendern kan kompletteras. Jonas Hasselrot (Göstas son) Intervjuer med Berndt och Carin Berndt Hasselrot har varit släktföreningens ordförande i 20 år under åren Under samma period har Carin Adlén varit vice ordförande och redaktör för medlemsbladet. Den personkännedom de har byggt upp och deras arbetsinsatser för släktens räkning under dessa år kan knappast överskattas. Den nuvarande redaktören kunde inte motstå frestelsen att intervjua dem om deras nuvarande liv och personliga funderingar om allt möjligt som inte har med släktföreningen att göra. Berndt och Carin ställdes inför några skriftliga frågor, med full tillåtelse att lägga till och dra ifrån, att skarva och ljuga som det passar dem. Bägge ombads leverera svaren skriftligt på begränsat utrymme i medlemsbladet - högst en sida vardera. Deras entusiasm över uppgiften gick inte att ta miste på och redaktören har härmed den stora glädjen att presentera resultatet av intervjuerna på sidorna 6 resp 11 i detta nummer av medlemsbladet. Redaktören - 3 -

4 Bengt Erik Hasselrot - en gaucho i Argentina ( 1 5 / 0 6 / / 0 6 / ) A v E r i c G ó m e z H a s s e l r o t VID 18 ÅRS ÅLDER kom Beng 1/ Eric Hasselrot som fripassagerare på en båt som han trodde gick på Brasilien, men i stället kom han till Buenos Aires hamn, i Argentina. Han förde med sig få uppgifter om sitt tidigare liv i ungdomen, tog arbete på rancher för boskapsuppfödning i provinsen Buenos Aires, fortsatte med detta på ett gods beläget i La Pampa-provinsen, i Santa Rosa. Han lärde sig mycket under dessa år och hans erfarenhet bidrog till att Tyska Transatlantiska Banken, belägen i Buenos Aires, utnämnde honom till administratör för godset ARGENTINA, beläget i Burryacu, Tucumán (1938). Nämnda gods bestod av ungefär hektar och 13 flödande källor, något som var av största vikt för detta område, benämnt chaqueño-skogen 2/. Inom området var han känd och respekterad, och man kallade honom Don Enrique, beroende på hans svåra namn för de bofasta. På godset fanns en quebracho-skog 3/ och där fanns en verksamhet som sysslade med anskaffning och leverans av trä för järnvägstransport. Där uppfödde man nötkreatur, av raserna Hereford och Aberdeen Angus, och han blev en pionjär som köpte tjurar lokalt från Buenos Aires-området och fick fram en ren ras för avel. Han var också skaparen av ett kanalsystem som gjorde det möjligt att generöst dela med sig av vattnet till sina grannar i Garmendia och el Zapallar (platser i närheten) på utsatta dagar för varje land. Han älskade hästar och var en utmärkt ryttare, klädde sig alltid traditionellt på gaucho-vis, med bombachas 4/, stövlar och vit hatt. Han hade arabiska och peruanska Fotografi från visumhandling utfärdad í Stockholm och signerad av Argentinas generalkonsulat i Stockholm den 5 oktober 1920 hästar, som han också anskaffade från Buenos Aires. Han tyckte mycket om vapen och var en skicklig skytt. Under de åren var trakten mycket farlig och det fanns de som hade som yrke att röva boskap. Han hade stark karaktär och var mycket fruktad. Man kallade honom den galne gringon 5/ på godset La Argentina, eftersom han alltid red till häst med sitt gevär och övervakade och kontrollerade allt med järnhand. Dessutom odlande man alfalfa och grama rhode (tritium repens) för djuren och fruktträd för familjen.

5 Bengt Erik Hasselrot (2) Lika fruktad som han var, så respekterades han såväl av sina anställda som lönades med anständigt boende, god lön, leksaker som gåva, kläder etc till jul- och reyes magos-helgerna 6/. Sedan han gift sig 1942 med en katolik (Amalia Roldán) tillät han årliga missioner där en präst, som blev hans bäste vän, Carlos Michels, döpte, konfirmerade och vigde samman platsens alla familjemedlemmar. Han var förtjust i de kreolska festerna, folklore, doma-festligheterna, järnfesten (när man märker djuren). Han var mycket generös och tillhandahöll kött och drycker att äta och dricka till dessa glada fester. År 1953 bestämde han sig, med stor vånda, för att lämna landsbygden, varefter Banco Alemán sålde godset som nu hade blivit ett blomstrande företag. De nya ägarna erbjöd honom att fortsätta, men han bestämde sig för att inte göra det, delvis för att ta hand om en dotter på 17 år (min mamma som heter Teresa Amalia Hasselrot), som hade gått på internatskola och just höll på att avsluta sina studier. År 1954, när han hade flyttat till Capital de Tucumán, associerade han sig med ett företag i Buenos Aires och utnämndes till chef för firman Fiol Blasco y CIA, inriktad på försäljning av kylprodukter, vars dotterbolag Fiblaco S.R.L. han skötte ända till år 1961, då han beslöt sig för att gå i pension. Han blev änkling 1973, men lät sig inte nedslås av sin hustrus död och dör själv lugnt några dagar före sin födelsedag. Hans efterlevande är en enda dotter och tre barnbarn, varav jag är ett och som bär hans namn Eric Gómez Hasselrot. Jag gifte mig med Dalila Maneff, som har bulgariska anförvanter, och har två söner Santiago, 5 år, och Tadeo, 2 år. Av min morfar Beng Eric har jag som minne att han alltid brukade ha med sig till mig ett litet paket med söta kex och ett annat med honungskaramell. Jag äger för övrigt många fotografier från hans förflutna på landet och några från hans ungdom från Sverige. För övrigt efterlämnade han i arv till mig sin revolver Smith and Wesson kaliber 44 som jag fortfarande har kvar och som han hanterade med stor skicklighet på den tiden då han var gaucho. Noter Eric José Matías Gómez Hasselrot 7/ 1/ I Argentina kom Bengt Erik att kalla sig Beng Eric, alltså utan "t", oklart varför. 2/ Chaqueño-skogen är ett område som överskrider gränserna mellan tre nationer Argentina, Paraguay och Bolivia. Där ligger byarna (comunidades) Tobas, Wichi, Chulupies och Chorotes. 3/ Québracho är ett högvuxet, rakväxande och hårt träslag som ofta används som konstruktionsmaterial till hamnanläggningar. 4/ Bombachas är antagligen namnet på de benkläder som traditionellt bärs av gauchos, dvs kofösare till häst. 5/ Gringo är benämning på utlänningar från Europa, främst tyskar och engelsmän. 6/ Reyes Magos är de tre vise männen i den bibliska historien. 7/ Berättelsens författare bär både sin fars och sin mors efternamn (Gómez Hasselrot). Förnamnet Eric har han förmodligen fått efter sin morfar, och Matías efter sin morfars far Mathias häradshövdingen. Texten är översatt från spanska av Mårten Hasselrot - 5 -

6 Intervju med Berndt Hasselrot Släktföreningens ordförande Var är Du helst? För trettio år sedan hade jag förmodligen svarat uppe i våra fjällhus på Städjans sluttning i Idre i norra Dalarna. För tjugo år sedan i vår båt ute på Mälaren eller på en fjällsluttning nere i Alperna. För tio år sedan i vårt hus i Västra Karup på Hallandsåsens sluttning ner mot Torekov. Idag är jag helst i Strängnäs i det hus där Marianne och jag gemensamt har ordnat det hem där vi trivs och hoppas få njuta av under många år framåt. Vad gör Du helst? Jag har i alla tider varit road av att göra något med mina händer och fingrar. Som pojke träslöjd, senare laga och justera motorcyklar och bilar. Idag delar jag fritiden mellan träsvarven i garaget, silversmide och vår trädgård. Vad läser Du helst? Historia i populär form. Herman Lindqvist är en av mina favoriter. I övrigt läser jag en del romaner. Alistair MacLean, Wilbur Smith och Sidney Sheldon är några av de författare som jag gärna läser innan jag släcker sänglampan för natten. Vem minns Du helst? Gustaf och Anders. Valet är kanske egendomligt då båda omkommit genom olyckor. Min bror Gustaf var i mångt och mycket min förebild, och varje stund tillsammans med honom minns jag med glädje och tacksamhet. Vår dotterson Anders blev bara sju år gammal. men den pigge och glade gossen kan ingen glömma. Professor Valter Schytt, framstående glaciolog och intimt förknippad med Tarfallasjön i Kebnekaisemassivet, var min chef på Svalbard sommaren Jag lärde känna Valter väl både före, under och efter den tre månader långa forskningsexpeditionen på 90 mil söder om Nordpolen. Jag minns med glädje den imponerande gestalten, det glada skarattet och hans alltid obestridliga auktoritet. Vad minns Du helst? Söndagen den 25 maj 1947 då jag på en lysningsmottagning i Stocksund för första gången träffade Marianne. Med lika stor glädje minns jag när våra döttrar föddes 1950 och Vad har betytt mest? Vad eller vem? Marianne som under snart 60 år stöttat och uppmuntrat mig. Att hela familjen i stort sett fått vara frisk. De nio åren vid Arméns helikopterskola i Boden synes mig vara höjdpunkten av mitt militära liv. Vi bodde underbart, familjen trivdes, flickorna fick växa upp under förhållandevis okomplicerade former och själv hade jag ett spännande och inspirerande arbete. Berndt Hasselrot - 6 -

7 Byråchefen Carl Axel Hasselrot Själv hörde jag en gång till släktens yngsta och träffade ofta flera i den äldre generationen. Som nioåring fick Barbro, Berndts syster, och jag, vara med om det stora kalaset på Örebro slott som Bror Hasselrot, då landshövding i Örebro län, anordnade för släkten vid jultiden Det vimlade av äldre tanter och farbröder. Sedan jag av Gösta, redaktörens pappa, valdes in i släktföreningens styrelse har jag haft möjligheter att närmare fått lära känna många av mina släktingar på pappa Allans sida. Inom parentes har jag Farfar Carl Axel - ett barnbarns minnen Vår redaktör Mårten och jag har vid flera tillfällen talat om att uppmuntra även de äldre i släkten att skriva ner minnen av olika slag som framförallt berör personer från tiden då släktföreningen bildades. För våra yngre är dessa bara namn i släktkalendern. Intresset kanske ökar om man får veta något om hur de var som personer och hur det kom sig att några tog initiativet till släktföreningen. Vi är inte så många som har minnen av de som bildade släktföreningen. Carin Adlén nämligen släkt på min mammas sida som också har en släktförening. Så det blir några stycken att hålla i minne! Jag har många gånger välsignat Göstas släktkalender. För en tid sedan föreslog Mårten att jag skulle berätta om farfar Carl-Axel. Pappa Allan har visserligen redogjort i ett av de tidigare numren av Medlemsbladet för farfars år i bl.a. Generalpoststyrelsen och departementen. Men eftersom han dog 1942 och jag då var endast tolv år är mina minnen av honom ett barns.

8 Byråchefen Carl Axel Hasselrot (2) Farfar Carl-Axel blev 1925 vald till ordföranden i Släktföreningen efter brodern Pehr Richert. Han och farmor Olga var båda väldigt aktiva när det gällde släkten. Stora kalas ordnades ofta hos dem. Den bägare som ordförande för släktföreningen använder vid våra släktfester, skänktes av farfar Carl Axel i början av trettiotalet. I ett tidigare nummer finns det en artikel om den gamla silverbägaren. Nu är det bara min kusin Sven och jag som i dagens läge kan minnas vår farfar. Vad jag mycket tidigt fick lära mig var att farfar Carl Axel hade många syskon, de var sammanlagt tolv till antalet. Jag kommer ihåg att det ibland blev lite rörigt med alla olika namn som nämndes. Pappa berättade att han därför hade väldigt många kusiner. Själv hade jag ju bara två, Sven och Torsten. Kommendörsgatan 10 Mina första år under 30-talet tillbringade jag i Halmstad. Pappa Allan tillhörde regementet I 16 och kommenderades ibland till Stockholm. Vid ett sådant tillfälle bodde vi på Jungfrugatan 23 nära Kommendörsgatan 10 där farmor och farfar bodde. Efter 1938 kom jag att bo hos mina morföräldrar. Deras våning låg heller inte långt från Kommendörsgatan 10. Detta underlättade mina besök hos farmor och farfar som jag gärna besökte på egen hand. Farfar hade jag en alldeles speciell relation till och våra stunder tillsammans minns jag mycket väl än idag. Redan som liten upplevde jag honom som en varm och trygg person. Att få sitta i hans knä var något alldeles speciellt. Han behandlade mig som en väldigt viktig person och var enligt farmor mycket stolt över sitt enda flickbarnbarn

9 Byråchefen Carl Axel Hasselrot (3) Att komma in i deras stora våning kändes alltid högtidligt, men också spännande. Deras våning var gammaldags med många rum. I tamburen fanns en kamin som husan fyllde med koks. Den skulle alltid vara varm. Farfars rum vette mot Kommendörsgatan. Där fanns ett stort mahogny skrivbord vid fönstret. Vi har det nu i vår våning. När jag sitter vid det tänker jag på farfar. Han hade så många spännande saker på skrivbordet som jag fick titta på, inte minst skålen med frimärken från all världens hörn. Han var bl. a. Postdirektör i Stockholm och 1924 en av värdarna vid Världspostunionens kongress i Stockholm och Norden. En eftermiddag då det var mörkt ute och nymåne, minns jag en episod då farfar tog mig i handen och sa att jag skulle komma med honom till hörnfönstret i hans rum. Vi skulle båda två samtidigt niga för nymånen och sedan önska oss något utan att berätta Carl Axel med barnbarn det för varandra. Jag vet att jag undrade om farfar verkligen skulle niga, men det gjorde han. Humlegården Han var en verklig naturmänniska. Därför var det särskilt roligt, när jag fick gå ut med honom i Humlegården, som låg alldeles intill. När vi kom in en bit in i parken började farfar vissla. Plötsligt hade vi fullt med fåglar omkring oss. Han kunde vissla deras läten. Farfar hade alltid en liten plåtask (Albyl) med sig som var fylld med fylld med hackade nötter. Den höll han upp och fåglarna sattes sig inte bara på locket utan även på hatten eller axeln. Många stannade och tittade och de som brukade gå i Humlegården kände igen honom.

10 Byråchefen Carl Axel Hasselrot (4) När jag blev litet större gick vi ofta en större runda utmed Sturegatan och Karlavägen och även till Villa- och Floragatorna. Han berättade då om de som han kände som bodde i de olika husen. Det måste ha varit ett väldigt umgänge runt Humlegården. När jag 1935 började i Lyceum för Flickor som då låg på Kommendörsgatan, kunde jag bara snedda över gatan till farmor och farfar. Huset Kommendörsgatan 10 är rivet och ett helt nytt hus är numera uppfört i anslutning till grannhuset. Ibland hände det att farmor tog med mig till Bergs konditori som låg vid Sturegatan och hon såg då till att det bars fram ett stort fat med bakelser. Det var svårt att välja eftersom jag visste att jag inte skulle orkade med mer än en. Var min äldre bror Gunnar med så gick dom åt. Julaftons gran På Julafton fick ingen gå in i matsalen förrän farfar hade klätt granen. Han stängde dörren noga om sig. Detta var en tradition. Flaggor var betydelsefulla att ha i granen och det var dessutom lika viktigt vilka som skulle få sitta var i granen i toppen eller längre ner. Var det något land som under året hade uppfört sig illa krig eller andra övergrepp, togs flaggan bort eller flyttades ner. I toppen skulle alltid de nordiska flaggorna sitta. När han öppnade dörren skulle alla uttrycka sin beundran. Det finns ett foto från en av dessa jular där jag sitter tillsammans med sju pojkar varav två var mina kusiner Sven och Torsten samt min bror Gunnar. De övriga fyra var våra sysslingar på farmors sida. När farfar avled 1942 blev allt så dystert. Jag fick vara med vid begravningen. Alla var ju svartklädda, farmor hade hellång svart klänning, krage med långa vita snibbar och slöja. Jag kommer också ihåg att det var så många tal. Minnet av farfar är fortfarande levande. Han levde verkligen efter valspråket Caritate ac Humanitate Med kärlek och medmänsklighet Carin Adlén, hedersledamot Var är Du helst? När jag skriver dessa rader tittar jag ut över den solbelysta Svartlögafjärden i slutet av november. Vårt fritidshus på Blidö är ett härligt ställe att vara på. Där hämtar vi, Ulf och jag, andan och kopplar av med allehanda ting som nu senast då vi tog upp vår egen potatis och skördade de sista zucchinis för året. Morgondoppen år visserligen slut för säsongen men sköna promenader i skog och mark är inte heller dumt. Huset, i halvtimmer, byggde vi fem i familjen för trettiofem år sedan. Det blev ett gediget hus som vi alltsedan dess besöker året runt. Jag och Ulf gläder oss också åt att vår son Bengt har Intervju med Carin Adlén

11 Intervju med Carin Adlén Släktföreningens vice ordförande och redaktör flyttat ut och bygger ett hus på en tomt intill vår. Vi lider inte brist på sysselsättning då vi, även jag, ingår i byggjobbargänget för det nya huset! Efter vår pensionering har vi kunnat tillbringa mer och mer tid här tillsammans med släkt och vänner. Vad gör Du helst? Detta var en mycket svår fråga, då mina intressen är många. Efter den senaste pensioneringen vid sjuttio, trodde jag att nu skulle jag få all världens tid att ägna mig åt mina privata högar med intressant dokument, gå på fler konserter, teaterföreställningar m m. Jag är nog en tidsoptimist tyvärr. Der blev istället en tid av snabba utryckningar för att ta hand om de minsta barnbarnen något jag fått tacka nej till på grund av mitt arbetet. Att umgås med barn och barnbarn är just nu det jag helst gör. Vi är en stor familj och älskar att fira födelsedagar, examina, förlovningar etc. Att träffa äldsta sonsonen, 23, över en kaffe latte, är exempel på sådant som jag gärna gör. Vad läser Du helst? Böcker som jag gärna läser är memoarer som rör historia och politik. Jag är som farfar och pappa också väldigt intresserad av natur och läser gärna sådant som handlar om fåglar. Samtal med en Nötväcka av Björn von Rosen är en bok som jag gärna läser om. Hundar har alltid funnits i min närhet. Där finns många fina böcker. Som vanligt ligger det alltid minst två böcker på mitt nattygsbord både i stan och på Blidö. F n är Herman Lindqvists tjocka bok om Napoleon en av dem. En annan är den tidigare ambassadören Henrik Liljegrens bok Från Tallinn till Turkiet som svensk diplomat mycket intressant. Utrikespolitik hör också till mina intressen. Vem minns Du helst? Min mormor Anna Mannerfelt som tillsammans med morfar Gustaf gav mig ett hem under hela min skoltid. De flyttade på gamla dar från Skövde till den våning som jag och Ulf fortfarande bor i på Östermalm. Mormor, som då var i 60 årsåldern, upplevde jag som en fantastiskt varm och omtänksam mormor. Hon kunde göra allt för mig. Det kan inte ha varit lätt att ta hand om mig som var i tioårsåldern och sedan följa min tonårsperiod fram till studenten med skola, diskussioner om kläder och tonårsförälskelser. Hon ledde mig in i kulturens värld och då framförallt musikens. Vi gick ofta på Operan och Konserthuset. När jag läser våra brev till varandra under årens lopp förstår jag att hon var orolig att något skulle hända mig, deras enda barnbarn. Det går inte en dag utan att jag tänker på henne och morfar. Vi ärvde ju deras hem. Vad minns Du helst? Våra tre barns födelser. Det går inte att beskriva lyckan minuterna efteråt. Jag var sprickfärdig av stolthet. Vad har betytt mest? Min familj och Ulf som har stått ut med mig under alla dessa år! Carin Adlén hedersledamot i släktföreningen

12 NÅGOT OM KLUBBEN G..W.S. OCH DESS SEKRETERARE PETER KATT ELLER NÄR PER HASSELROT SATT TING VID ÖLANDS DOMSAGA RUNT FÖRRA SEKELSKIFTET Detta återger något av innehållet i en uppsats, med samma titel som ovan, skriven av Mårten Hasselrot för nöjes skull med utgångspunkt från dispaschören Per Hasselrots minnesanteckningar och boken Ur klubben GW S gömmor. På äldre dagar skrev dispaschören Per Hasselrot ner sina memoarer från den tidiga barndomen till sen vuxen ålder. Manuskriptet är omfattande och består av två delar. Han hade en spretig handstil som inte var lätt att läsa, och detta berodde till stor del på skrivkramp som han utvecklade redan i unga år. Gösta, son till Per, tog sig besväret att renskriva den första delen. Han kommenterade en gång att manuskriptets första del har störst intresse för den Hasselrotska släkten eftersom den andra mest handlar om de många kollegorna i yrket och stora vänskapskretsen i Stockholm. Manuskriptet och renskrifterna förvaras idag i släktarkivet. Denna första del behandlar Pers tidigaste år i Stockholm, hans uppväxt och skolgång på häradshövdingestället Lundegård i Borgholm resp Kalmar, de akademiska studierna i Lund, tingstjänstgöringen vid Ölands domsaga hemma på Lundegård och yrkeskarriären i Stockholm där han slutligen blev dispaschör. Häradshövding vid den tiden var således Pers far Carl Birger Hasselrot, som också under längre perioder vistades i Stockholm som riksdagsman. Till tidens nöjen vid sekelskiftet i Borgholm hörde bland annat herrklubben GWS, vars medlemmar sammanträdde regelbundet i klubblokalen som var inhyst på hotell Borgholm. I memoarerna beskriver Per klubben som en sammanslutning, bildad efter mönster av vissa ordenssällskap med reception, ceremonier, tysthetslöften etc, med gamla anor, i det att den existerade redan i början av talet. En central person i klubben var hederspresidenten och klubbens skald par préférence, broder Hulo, dvs direktören Hjalmar Hultenberg, arrendator av Borgholms kungsgård och god vän i den Hasselrotska familjen. Min far satte Hultenberg mycket högt, och i sitt intresse för lantbruk sökte han ofta Hultenbergs råd och hjälp. I sin egenskap av häradshövdingens son, kom Per att anförtros uppdraget som klubbens sekreterare efter Hulo, som då förärades den höga rangen av hederspresident. Året var 1899 och han hade just börjat tjänstgöringen som tingsnotarie på Lundegård

13 PER HASSELROT, AVGÅENDE SEKRETERARE, AVTACKAS AV HJALMAR HULTENBERG, HEDERSPRESIDENT, VID GWS KLUBBSAMMANTRÄDE DEN 3 JANUARI 1902 Uti vaggan, ren och lindad, Låg han trygg och rosenkindad, Skrek han ibland som en krabat Men då skrek han efter mat. Tiden gick, han kom i skola, Doftande som en viola, Der hon står i skuggan gömd Per nu börja bli berömd. Amor dyrkas i latinet, Uti botaniken vinet Och i franskan chevalier Och i England är han peer. Också blef han sent omsider Ung student i vårens tider, Och hans hela blomsterskörd Blef på vagnar hemåt körd. Då han låg i Lund de åren, Blefvo gråa, tunna håren, Hvilka täcka hjessan kal, Och som gör att Per är sval. Fast i Lund det finnes ock der Mången fil. och juris doktor, Aldrig maken der man ser Till en tocken en som Per. Uti alla referenser Var han bland de excellenser Och man sporde snart med sorg Att han var i Göteborg. Ibland norska små asketer, Hvilka spraka som små raketer Då de skälla och gå på Ja, då skäller han också. Sedermera hem till syster, Far och bror han kom så yster. Så kom han ock till oss, Som ett skarpt juridiskt bloss. Här han blossat, hur det lider, Honom har vi kändt omsider, Som en trofast vän så kär, Som vår broder, vännen Per. Nu är denna tid förliden, Klubbens tid med glädjen, friden, Som vi njutit många år, Nu farväl, nu vännen går. Äran den är snart förvärfvad, Måtte du ej bli förderfvad När du kommer, ung och glad, Snart till Sveriges hufvudstad. Måtte du ej bli förledad, Måtte du, från kvinnor fredad, Gå din väg till lycka fram Långt från oss och landsvägsdam. När du hunnit lyckans höjder, Tänk på oss och våra fröjder, Tänk på oss och på vårt glam När du går till kungen fram. När så Per efter tingstjänstgöringen flyttade till Stockholm avsade han sig sekreterarskapet och avtackades av klubbmedlemmarna med ett versifierat tal av Hulo, som finns bevarat i en bok med titeln Ur GWS gömmor, tryckt på Hasse W Tullbergs förlag, utgiven i 99 exemplar och spridd bland klubbens medlemmar. Det versifierade talet återges här ovan och ger en unik personkarakteristik av Per Hasselrot som ung man på väg in i yrkeskarriären och äktenskapet och ett nytt sällskapsliv i Stockholm. Läs vidare mina kommentarer till talet på nästa sida. Lever Per Hasselrot upp till bilden av en typisk Hasselrot?

14 MÅRTENS KOMMENTARER TILL HULOS TAL TILL PETER KATT Uppmaning till läsarna - kommentera gärna och bidra med ny information! Skriv gärna till e-post-adressen nedan! Texten är intressant, och man får förmoda att Hulo haft tid på sig att samla iakttagelser om Per Hasselrot för att kunna skriva visan. Han har antagligen känt till Pers avsikt att lämna klubben i god tid före tillkännagivandet på mötet. Det kan löna sig att skärskåda texten för att få sig en bild av hur Hulo och de övriga klubbmedlemmarna såg på Peter Katt Fram ur denna visa framträder en tunnhårig, något blyg och reserverad ung man, ren och välvårdad och därtill elegant till sättet. Att hans bestämmelse var att bli någonting stort på den juridiska banan var någonting som stod fullkomligt klart för klubbmedlemmarna. Plikttroheten mot fadern häradshövdingen och syskonen var självklar, särskilt som hans mor dött något år innan. Talet om det skarpa juridiska blosset och att man omsider lär känna honom som en trofast vän kan tyda på att han inte var alldeles lättillgänglig som person, och att han kanske invecklade sig i något formella och juridiskt färgade resonemang. Hans erfarenheter av kärleken var vid denna tidpunkt uppenbarligen teoretisk, och dessutom på latin, och han varnas uttryckligen för att låta sig bortkollras av kvinnor. Det är möjligt att han var försiktig med alkoholintaget, att döma av hans föregivna botaniska intresse för vinet. Att han verkligen var intresserad av botanik omvittnas av min far Gösta, som talade om somrarna i Skåne som bekymmersfria ända tills Per kom och anslöt sig till familjen. Då skulle Per ta med sig sönerna ut i markerna för att samla de obligatoriska växterna i herbarier till skolan. Då var det som om ett moln drog över den blå himlen och skymde solen, enligt vad Gösta berättade. Att Per var i Göteborg efter studierna i Lund kan möjligen ha att göra med att han studerade sjörätt och kanske kom i kontakt med dispaschören Conrad Pineus i Göteborg, en av de högsta pamparna i dåtidens Göteborgssocietet. Raderna om de norska små asketerna som sprakar som raketer är minst sagt mystifierande. Man kan alltid spekulera i att det vid Göteborgskontoret förekom dispascher med inblandning av norska fartyg, vars ägare slogs för sina intressen med sann inlevelse. Det är också överraskande att Per Hasselrot uppenbarligen fick lära sig att ge raka svar på tal, något som annars inte framstår som särskilt typiskt för honom. Det är i alla händelser sannolikt att raderna också anspelar på de spända relationerna vid den tiden mellan Sverige och Norge under den pågående unionsupplösningen. Pers förehavanden i Göteborg är med andra ord högst osäkra, och att han överhuvudtaget växlade in på sjörätten och dispaschörsyrket kan mycket väl enbart hänga samman med hans karriärgång i Stockholm något år senare. Överhuvudtaget uttrycker visan Hulos vänlighet som balanserar mellan högaktning och lätt ironi mot festföremålet Per Hasselrot. Han förskonas från de grova skämten och det öppna raljeriet som annars framkommer i nidvisorna som utväxlas mellan några av de andra bröderna i klubben. Mårten Hasselrot

15 Om dryckesceremonin Per Mattson I Hasselrotska släktföreningens medlemsblad nr 4, utgivet i december 1973 berättar förre ordföranden Birger i en artikel om denna dryckesceremoni. Eftersom artikeln inte utan vidare är tillgänglig för sentida läsare, så ges här ett kort referat av innehållet. Att dricka Per Mattson vid julaftons måltid var, enligt Birger, en omistlig beståndsdel i julfirandet i många Hasselrotska hushåll förr. Seden ansågs härstamma från Västergötland och förekom hos Birgers farfar Carl Birger på Lundegård, och sannolikt också hos hans farfarsfar Carl på Semsholm. Per Mattson-ceremonin förekommer även inom andra familjer med rötter i Västergötland och Värmland. Den har också förekommit vid julmiddagarna i det svenska kungahuset hos Oskar II och Gustav V. Ceremonin går ut på att familjeöverhuvudet, far i huset, vänder sig till mor i huset, Kersti Andersdotter med sin önskan om att få dricka. Varpå hon i sin tur vänder sig till sitt äldsta barn, som är Per Mattson eller Kersti Andersdotter. På detta sätt går skålen vidare mellan barnen i åldersföljd. Det har diskuterats om ceremonin ursprungligen har inneburit att ett och samma dryckeskärl har vandrat från person till person. I praktiken har det naturligtvis funnits många variationer på ceremonin inom olika Hasselrotska hushåll. Recept på Hasselrotsk julmumma Till Per Mattson-ceremonin hör också att skålen ska drickas i julmumma, och Birger citerar två recept, som följer nedan. Den så kallade Hasselrotska mumman användes bland annat av landshövdingen Bror vid högtidligare tillfällen. Recept 1 Kyl och blanda 2 flaskor porter och 2 flaskor mellanöl/lättöl Blanda och stöt 1 dessertsked socker och 6 st kardemummor Tillsätt 1 litet glas sherry/madeira/cognac Recept 2 (den Hasselrotska mumman) Kyl och blanda 1 flaska billig champagne 2 flaskor porter 2 f laskor öl 2 matskedar socker Is Servera i bålskål/kanna Servera i bålskål/kanna

16 DÖDSFALL UNDER ÅR 2005/2006 Familjenytt Med djupt deltagande i den sorg som drabbat anhöriga och vår släkt meddelas härmed att följande släktmedlemmar för alltid har lämnat oss. Helna Hasselrot född , död Helna var barn till kyrkoherden Carl Axel Hasselrot Nelly Gunborg (Gullan) Hasselrot född , död Gullan var barn till kyrkoherden Carl Axel Hasselrot och syster till Helna Dagmar Hasselrot född , död Dagmar var gift med framlidne majoren Allan Hasselrot Gudrun Holm född , död Gudrun var barn till Helna, och barnbarn till Carl-Rudolf Hasselrot NYFÖDDA UNDER ÅR 2006 Välkommen in i släkten, och vi gläds med dina föräldrar! Mathias och Jessica Hasselrots dotter Fendi, född den 24 oktober 2006 FÖDELSEDAGAR UNDER ÅR 2007 Följande medlemmar i släktföreningen jubilerar under år Gunnel Hasselrot Wadköpingsvägen Bromma Marianne Hasselrot Samtingsgatan 38 A Strängnäs Birgitta Lindencrona Stureparken Stockholm Åke Jennische Rökärr, PL Julita Henrik Nordenskjöld Upplandsgatan Stockholm år 80 år 70 år 60år 60år Gabrielle Hasselrot Vitsippevägen Värmdö Lennart Rohdin Björke Örn Gräddö Anne-Marie Hasselrot Norr Mälarstrand 60,3tr Stockholm Mats Hasselrot Bokbindarvägen Lotorp år 60 år 50 år 50 år

17 Helna Hasselrot fick sin utbildning vid Sophiahemmets sjuksköterskeskola 1933 och innehade vikariat på Sophiahemmet under åren Därefter var hon avdelningssköterska på Karolinska sjukhuset i Solna Bara en månad efter Helnas död avled också min faster Gunborg Nelly Hasselrot, yngre syster till Helna. Faster Gullan avlade folkskollärarexamen i Umeå 1938, och arbetade som folkskollärare i Mariestad fram till sin pensionering. Systrarna var uppvuxna i ett prästhem och förblev kyrkligt intresserade livet ut. De ägde tillsammans en stuga på Västkusten och älskade de salta baden och båtturerna ut på havet. De ligger nu begravda, tillsammans med sina föräldrar och sin syster Eva, på Hällstads kyrkogård utanför Ulricehamn. Brita Eriksson (brorsbarn) Helna var suppleant i styrelsen under åren och var aktiv i släktföreningen. Hon deltog i alla släktmöten utom de två sista. Till dessa skrev hon hälsningar som skulle läsas upp under kvällen. Carin Adlén Dagmar Hasselrot Mor, farmor, gudmor, hustru, TeDe (Tant Dagmar), svärmor, väninna, bästis, lekkamrat kärt barn har många namn. Ständigt färdig till lek, skämt och upptåg var hon en stor källa till tröst, uppmuntran och glädje för många. Vi minns alla Dagmar med ett leende och saknaden är mycket stor. Strax efter Lucia för ett år sedan lämnade hon oss. Vi minns med tacksamhet när hon som ljusets drottning på Svalvägen, Lidingö, sjöng oss vakna före jobb och skola. Med nybakta lussekatter, kaffe och ljuskrona lyste hon varje år upp vintermörkret. Pehr och Lars (söner till Allan) Gudrun Holm föddes i Berlin och flyttade till Skara där hon växte upp med sina föräldrar och gick i skola. Hon utbildade sig till konstnär bland annat vid konsthögskolorna i Berlin och Stockholm. Som sann europé levde och verkade hon omväxlande i Tyskland och Schweiz, i Stockholm och på Öland. Hennes favoritmotiv var under lång tid hästar och det öländska landskapet. Hon hade en utpräglad känsla för den Hasselrotska släkten och har testamenterat det Hasselrotska familjevapnet av schweizisk konstnär, utfört som en glastavla att hänga på fönster [som] tillfaller Hasselrotska släktföreningen. Bör på lämpligt sätt användas vid föreningens sammankomster och upphängas med ljus bakom om årstiden är för mörk för fönsterplacering. Utdrag ur bilaga till Gudrun Holms testamente av den 7 oktober

18 H A S S E L R O T S K A S L Ä K T F Ö R E N I N G E N C A R I T A T E H U M A N I T A T E Föreningen bildades i Stockholm 1920 Medlemmar: 175, varav 140 ständiga medlemmar (november 2006) Styrelsen, ordinarie ledamöter Ordförande Anders Hasselrot Gammelgårdsvägen Stockholm Tel Vice ordförande Birgitta Hasselrot Artillerigatan Stockholm Tel Skattmästare Lars Hasselrot Vitsippevägen Värmdö Tel Sekreterare Agneta Berg Sofielundsvägen Sollentuna Tel Ledamot Johan Hasselrot Föreningsvägen Södertälje Tel Styrelsen, övriga ledamöter Suppleant Eva Iversen-Hasselrot Bragevägen Djursholm Tel Suppleant Birgitta Jennische Gotlandsresan Uppsala Tel Revisor Cecilia Berg Hersbyvägen Lidingö Tel Revisor Mikael Hasselrot Skiftesvägen Täby Tel Revisorssuppleant Agneta Bergstrand Storgatan Kungsör Tel HASSELROTSKA SLÄKTFÖRENINGEN Organisationsnummer Bankgiro Hemsida

19 Hasselrotska Släktföreningen Medlemsavgift: Årsavgift 50 kronor, 500 kronor för ständigt medlemskap Avgiften insättes på Hasselrotska släktföreningens bankgiro Glöm inte att namnge de medlemmar som avgiften gäller! Betalande medlemmar och ständiga medlemmar erhåller nästa års medlemsblad. Medlemsbladet Publiceras som hittills en gång om året i december i nuvarande skick. Samarbete och informationsutbyte mellan medlemsbladet och hemsidan har inletts. Tipsa redaktören eller skriv själv. Skicka dina bidrag till Eller ta kontakt med Mårten Hasselrot. Vi vet att du sitter på högintressant material för hela släkten! Vi vet också att du har idéer om släktföreningen och dess verksamhet! Medlemsmatrikel Uppdateras kontinuerligt och utkommer årligen i tryck som bilaga till medlemsbladet. Meddela alltid nytt eller ändrat namn, adress, telefonnummer och e-postadress, gärna också mobiltelefon och egen hemsida till Eller ta kontakt med Lars Hasselrot. Hjälp oss att hålla medlemsmatrikeln aktuell! Meddelanden om födslar och dödsfall Skicka all sådan information till De kommer att publiceras kortfattat i medlemsbladet under rubriken Familjenytt. Eller ta kontakt med Lars Hasselrot. Bifoga gärna minnesrunor som publicerats i riks eller lokalpressen! De har stort intresse för släkten och kommer att sparas i släktarkivet. Informationen vidarebefordras dessutom till medlemsmatrikeln och släktkalendern. Släktkalendern Släktkalendern behöver hela tiden uppdateras med ny information om medlemmarna. Uppdateringsblankett skickas varje år som bilaga till medlemsbladet. Fyll i blanketten och returnera till Eller ta kontakt med Anders, Göstas son, Hasselrot. Se över uppgifterna om dig och din familj! Tala om hur vi bäst kan nå dig!

20 Hasselrotska Släktföreningen Släktarkivet Innehåller brev och anteckningar, böcker och manuskript, fotografier, filmer och mycket mera med anknytning till Hasselrotska släkten. Materialet har deponerats eller skänkts av släktföreningens medlemmar och är tillgängligt för medlemmarna för släktforskningsändamål. Arkivmaterialet är upptaget i en arkivförteckning som uppdateras allteftersom nytt material tillkommer. Ta kontakt med Berndt Hasselrot för närmare upplysningar. Har du sådant material som kan vara av gemensamt intresse för släktföreningen? Berätta gärna vad det är och var det finns! Ta gärna kontakt med släktarkivet innan du kasserar sådant material! Hemsidan Släktföreningens hemsida är och är tillgänglig för alla medlemmar. Skriv till Eller ta kontakt med Lars Hasselrot. Läs och diskutera hela året! Dina bidrag på hemsidan är viktiga! Har du idéer om hemsidan, så låt oss få veta! E-postbrevlåda Du kan beställa egen e-postbrevlåda med utseendet förutsatt att det inte redan är upptaget av någon annan medlem. Det är kostnadsfritt. Vi skickar installationsanvisningar till din nuvarande e-postadress. Du kan också ta kontakt med Lars Hasselrot. Installera så att du kan läsa brevlådan automatiskt i din dator! Töm brevlådan regelbundet så att breven alltid når fram till dig! Våra adresser Adresser och telefonnummer till oss i styrelsen och redaktören finns på sidorna 1 och 2 i detta nummer. Övriga adresser är Anders Hasselrot, Värtavägen 8, Stockholm, tel Berndt Hasselrot, Samtingsgatan 38 A, Strängnäs, tel Har du frågor? Då är du välkommen att ringa eller skriva till oss i styrelsen eller redaktionen! Alla idéer som kan bidra till att utveckla släktföreningens verksamhet tar vi tacksamt emot!

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992

Bilder och minnesfragment. Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Bilder och minnesfragment Inga Viola Rahm född Lagerström 1923-1992 Detta album består av mammas efterlämnade bilder, brev och andra sparade minnen som jag och syskonen tog hand om efter hennes död. Lelle,

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta Om lilla mig många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta "Märkligt att man kan sakna någon så ofantligt mycket. Någon som egentligen aldrig tidigare existerat. En gång var det bara du

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 nytt_original_0914 06-09-14 11.30 Sida 3 Innehåll Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 Mitt liv min barndom 10 min ungdom 22 mitt vuxenliv

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning

Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Ingen ska få veta funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym Lektionstyp: reflektion och diskussion,

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Grace har en jättefamilj. Här är min familj! Benjamin, Naomi och flera andra berättar om sina familjer, stora och små. Sidan 4.

Grace har en jättefamilj. Här är min familj! Benjamin, Naomi och flera andra berättar om sina familjer, stora och små. Sidan 4. Barns rätt till familj Artikel 5, 9, 18 Temahäfte Barnkonventionen Världen är full med nya kompisar! Grace har en jättefamilj Grace har en röd blus och knallröda byxor när Rafiki träffar henne. Kläderna

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman GRANNEN av Johan Werkmäster Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa den här boken i grupp inom till exempel omsorgen eller i Svenska

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Levnadsberättelse. Eventuellt foto

Levnadsberättelse. Eventuellt foto Levnadsberättelse Eventuellt foto Innehållsförteckning Innehåll Sid Inledning... 3 Levnadsberättelse... 4 Personuppgifter... 4 Barndomstid... 4 Ungdomstid... 8 Vuxenliv... 9 Familj, kärlek och vänskap...

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1)

Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Einstufungstest Schwedisch (bis Stufe B1) Was passt? a, b oder c? Falls Sie nicht sicher sind, wählen Sie d. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Stufe A1 1. Guten Tag! Ich heisse (Vad heter

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Hoppsan vad tiden rinner iväg!

Hoppsan vad tiden rinner iväg! Hoppsan vad tiden rinner iväg! Hasselrotska Släktföreningen MEDLEMSBLAD Nr 43 December 2012 Redaktion Mårten Hasselrot Adress: Nybodagatan 1, 171 42 Solna Tel 08-83 38 86 E-post: marten@hasselrot.org Medlemmarna

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson Stegen framåt! Case Managment Jeanette Andersson 1 Stegen framåt! Copyright 2012, Jeanette Andersson Ansvarig utgivare: Stegen framåt Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2436-7 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman I SAMMA BÅT och NOORS TRÄDGÅRD av Sara Wadell, återberättade av Andreas Palmaer Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa de här böckerna

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Svenska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Svenska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Kinesiska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Kinesiska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er. 致 以 我 对 你 们 婚 姻

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Fredrik, Julio, Jasmina, Viola, Betty, Ardiana och Malin samt alla andra som arbetat här under året som gått.

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

Lekattenbladet. Det är absolut förbjudet att kasta ut saker från fönster eller balkonger.

Lekattenbladet. Det är absolut förbjudet att kasta ut saker från fönster eller balkonger. 2001-08-21 Årgång 2, Nummer 1 Lekattenbladet Innehåll i detta nummer: Ordförandens hörna sidan 2 Upprustning av gården sidan 2 Input till Lekattenbladet sidan 2 Styrelsepresentation sidan 3 Markiser och

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Rissa von Hult Det var en dag i april år 2000 jag var ute på min postrunda och stannade som vanligt till på fårfarmen i Hult för att lämna post. Den här dagen kom vi in på att jag gärna skulle vilja ha

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

Se sortimentet till våra populära gåvokort! personally.se godrelation.se merryxmas.se

Se sortimentet till våra populära gåvokort! personally.se godrelation.se merryxmas.se Se sortimentet till våra populära gåvokort! personally.se godrelation.se merryxmas.se Gåvokort har idag blivit det populäraste sättet att ge bort julgåvor till kunder och anställda. Många års erfarenhet

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Dagbok. Namn. Av: Agnes

Dagbok. Namn. Av: Agnes Dagbok Namn Av: Agnes Alex Lou Crazy Tristan Gänget Chloe Ken Rektorn Det här är några som kommer att vara med i dena bok. 1 2 Augusti. Tisdag Kära dagbok eller något jag vet inte riktigt. Jag har aldrig

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Livsdokumentation (frågor)

Livsdokumentation (frågor) Livsdokumentation (frågor) Ditt namn Född Födelseort Födelseförsamling Län Bostadsadress ---------------------------------------------------------------------------------------- Mor- & Farföräldrar Vad

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

RESULTAT AV HASSELROTSKA SLÄKTFÖRENINGENS ENKÄT TILL SINA MEDLEMMAR UTSKICKAD I JANUARI 2012 Kommentarer till respektive frågor 2012-03-12

RESULTAT AV HASSELROTSKA SLÄKTFÖRENINGENS ENKÄT TILL SINA MEDLEMMAR UTSKICKAD I JANUARI 2012 Kommentarer till respektive frågor 2012-03-12 RESULTAT AV HASSELROTSKA SLÄKTFÖRENINGENS ENKÄT TILL SINA MEDLEMMAR UTSKICKAD I JANUARI 2012 Kommentarer till respektive frågor 2012-03-12 P34 P29 P55 P07 Betala i förskott vart femte år? För mycket pengar

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer