Med tryck på grön starr en av världens vanligaste ögonsjukdomar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med tryck på grön starr en av världens vanligaste ögonsjukdomar"

Transkript

1 Med tryck på grön starr en av världens vanligaste ögonsjukdomar Christina Lindén Universitetslektor, överläkare Enheten för oftalmiatrik Jag ska tala om den ögonsjukdom som intresserar mig allra mest, grön starr. Ni ser att min titel består av två delar. Den första delen kommer sig av att min forskning de senaste åren är ett samarbete med medicinsk teknik, inriktat på nya tekniker för ögontrycksmätning. Den andra delen är dels för att locka hit er, men också för att vi genomfört en epidemiologisk studie i Skellefteå. Om vi börjar bakifrån med en av världens vanligaste ögonsjukdomar så är grå starr, gula fläcken-sjuka och grön starr de ögonsjukdomar som drabbar de allra flesta av oss när vi blir äldre. Ofta får vi en, ibland två och i vissa fall alla tre. Grön starr är inte bara en av de vanligaste ögonsjukdomarna, det är också en av de vanligaste orsakerna till blindhet i världen. Om man tittar på Världshälsoorganisationens statistik för blindhet är grön starr på andra plats. Grå starr är den sjukdom som orsakar mest blindhet i världen, men i vår del av världen där vi har rätt bra ekonomi, duktiga kirurger och tillgång till linser orsakar grå starr inga större problem. Tittar man globalt gör den dock det. Risken att bli blind om man har grön starr är ungefär 10 procent eller kanske lite mer om man tar genomsnittet i världen. Bor man i Sverige är emellertid risken att bli blind liten, vilket jag vill poängtera. Gemene man vet att det finns en starr som man blir blind av och en som är godartad och ofta kommer man inte riktigt ihåg vilken som är vilken. Det 54

2 är den gröna som folk säger att man blir blind av, men bor man i Sverige är risken väldigt liten. Går man ut på Stockholms gator och plockar en individ rakt upp och ned i befolkningen är det bara sju tusendels procents risk att vederbörande är blind på grund av grön starr. Om man räknar andra sjukdomar kombinerade med grön starr och inte vet vad det är som gör att man ser dåligt blir risken lite högre, två hundradels procent. Om man översätter det där till alla människor som har grön starr och räknar med att ungefär en procent av befolkningen har sjukdomen får man en risk, den högsta risken för blindhet i den här undersökningen, på två procent. Det är alltså en ganska liten risk. Det hjälper ju tyvärr inte den som är drabbad, för den är det naturligtvis illa i alla fall. Då ska ni också veta att när man räknar blindhet i sådana här sammanhang räknar man lite olika, men vanligast är att man räknar dem som endast ser översta raden på synundersökningstavlan eller sämre som blinda, och då är man ju inte riktigt blind. Vad är då grön starr? Jo, grön starr är ett samlingsnamn på en grupp sjukdomar som har olika uppkomstmekanism, och ibland en uppkomstmekanism som vi inte känner till. Men de har ett gemensamt, och det är att de ger en skada i synnerven som i sin tur orsakar ett synfältsbortfall. Man kan inte bota sjukdomen utan målet med all behandling är att förhindra eller förlångsamma sjukdomsförloppet. Den största riskfaktorn för att utveckla en grön starr är ett förhöjt ögontryck. Förr var det enkelt, då sa man att grön starr var detsamma som högt ögontryck, men så är det inte. Det finns typer av grön starr där ögontrycket är alldeles normalt. Därför finns trycket inte med i diagnosdefinitionen längre. Vad är då trycket i ögat bra för? Jo, det behövs för att vi ska se klart. Vi måste ha något som spänner ut ögat, annars fungerar inte ögats optik. Vilket tryck man har i ögat beror dels på produktionen, dels på avflödet av kammarvätska. Tänk er att ni har en påfyllnadskran och ett avlopp (figur 1). Om det blir stopp i avloppet så stiger trycket. Kammarvattnet produceras i ögats bakre kammare. Det rinner in i främre kammaren mellan linsen och regnbågshinnan, och vidare ut ur ögat via kammarvinkeln. Kammarvinkeln är viktig. Man kan nämligen dela in grön starr i väldigt många olika kategorier, men den största skillnaden är mellan de som har en öppen kammarvinkel där vattnet kan rinna ut och de som har en stängd kam- 55

3 Figur 1. Flödet av kammarvätska i ögat. Det s. k. kammarvattnet produceras i ögats bakre kammare. Därifrån rinner det in i främre kammaren mellan linsen och regnbågshinnan och vidare ut ur ögat via kammarvinkeln. marvinkel utan möjlighet för vätskan att lämna ögat. I dagligt tal kallar man ofta de med öppen kammarvinkel för kronisk grön starr och de som har stängd kammarvinkel för akut (figur 2). Detta beror på att det är stor skillnad i symtomen vid sjukdomsstart. Det finns andra former av grön starr också. Vi har en del sekundära former, och de uppstår på grund av att man har någon annan sjukdom eller tillstånd i kroppen. Det kan till exempel vara att man har fått en propp i näthinnan, och så får man kärlnybildningar som täpper till kammarvinkeln, högt ögontryck och grön starr. Dessutom kan man faktiskt födas med grön starr. I figur 2 syns hur det kan se ut om man drabbas av akut grön starr, alltså grön starr med stängd kammarvinkel. Då har man mycket besvär när sjukdomen startar. Det blir totalt stopp där vattnet ska ut ur ögat. Trycket stiger fort till väldigt höga nivåer. Man får värk i ögat. Ibland får man huvudvärk, ibland också illamående och kräkningar. Om man tittar på ögat så är det alldeles knallrött. Man har små stasade kärl, alldeles korviga, och det kanske syns 56

4 Figur 2. Symtom vid akut grön starr. Utloppet för kammarvätskan är stängt och ögontrycket stiger snabbt. i figuren att hornhinnan är disig och svullen. Vad som inte syns är att pupillen är ljusstel; går man ut i solen drar pupillen inte ihop sig utan är alldeles stel. Den här formen av grön starr missas nästan aldrig för den som drabbas har så mycket besvär att han/hon snabbt söker sjukvård. Snabb behandling är dessutom viktigt, annars får man en stor skada. Sedan har vi den andra formen, det kroniska glaukomet, grön starr med öppen kammarvinkel. Det drabbar vem som helst och man har ofta inga eller små symtom i tidiga stadier. Tittar man på ögat ser man ingenting. Det ser helt normalt ut när man tittar utanpå. För att ni ska förstå hur det kan te sig med det tidiga synfältsbortfallet visar jag ett pussel från Smögens hamn, figur 3. Om man tittar i mitten av bilden, mitt fram i synfältet, så ser ni att en liten pusselbit i fören på båten är borta, men det synfältsbortfallet är så litet att det inte märks. Dessutom har vi ju två ögon och synfälten överlappar varandra. Det innebär att det friska ögat ser fören på den där båten. Om man bara har ett öga så upptäcker man ändå inte att pusselbiten är borta, för hjärnan är så smart att den fyller i. Hjärnan vet att alla båtar ska ha en för och då lägger den till fören som saknas. Den kroniska formen av grön starr är lätt att missa i ett tidigt stadium, men det är som väl är en långsam sjukdom. 57

5 Figur 3. Synfältsbortfall med långsam försämring är typiskt vid kronisk grön starr. Ser du pusselbiten som fattas? Tack till Tord Jerndal. När det pratas om grön starr menar vi nästan alltid den här kroniska formen. Det är den stora gruppen, och nästan alla gröna starrar i Sverige är av den typen. Den akuta formen med stängd kammarvinkel är det bara någon eller några få procent som får. Hur ställer man då diagnosen? Som ögondoktor kan man ögonspegla, figur 4. Då tittar man rakt in i ögat, ser synnerven där inne. Har man en normal Figur 4. Ögonspegling används för att granska ögonbotten och hitta tecken på grön starr. Bilden visar en normal synnerv. 58

6 Figur 5. En synnerv som skadats av glaukom kan se ut så här genom ögonspegeln. Näthinnan är urgröpt eftersom syntrådar har fallit bort. synnerv så ser den ut ungefär som i figur 4. Alla syntrådarna från näthinnan samlas i synnerven. När de dör försvinner de och tar mindre plats i synnerven. Istället får man en stor grop i synnerven, figur 5. Sedan undersöker man synfältet. Patienten sitter i en synfältsapparat, stirrar rakt fram och fixerar ett ljus med blicken. En sköterska sitter bakom apparaten. Hon kontrollerar att man inte fuskar och flackar med blicken samtidigt som hon kartlägger synfältet genom att visa olika stora och olika starka ljuspunkter för patienten. När patienten ser ljuspunkterna knackar han/hon i bordet varvid sköterskan gör en markering på en teckning över synfältet. Bilden överst till höger i figur 6 visar hur det kan se ut. Patienten stirrar rakt fram, och när sköterskan visar små ljuspunkter ser patienten dem inom det gröna området och när han/hon visar stora ljus ser patienten dem ute i periferin. Hela tiden måste patienten komma ihåg att bara titta rakt fram. På så vis kartläggs synfältet. När man har grön starr kartläggs synfältet oftast inte på det manuella vis jag just beskrev. Man väljer i stället datoriserade undersökningsformer, för de är lite säkrare. Ett grön starr-skadat synfält kan till exempel se ut som i figur 6, bilden nederst. Det svarta är den del av synfältet som är borta. Om man i stället skulle gjort en manuell synfältsundersökning skulle samma skada sett ut som på bilden ovanför. Ni ser att det fattas motsvarande bit av synfältet, de båda bilderna liknar varandra. 59

7 Figur 6. Vid misstanke om grön starr görs en synfältsundersökning. Resultat från manuell undersökning i övre diagrammet, från datoriserad dito i det nedre. Vem får då grön starr? Ja, vem som helst kan få grön starr, men det finns ett flertal så kallade riskfaktorer. Jag sa förut att ögontrycket var en av dem. Därför mäter man alltid trycket vid ögonundersökningar. Ju högre ögontryck man har desto större risk har man att få grön starr, även om det finns många personer med grön starr som har ett fullständigt normalt ögontryck. Fler riskfaktorer är: Ålder. Ju äldre vi blir desto fler är det som får grön starr. Ras. Om man har svart hudfärg har man mycket högre risk att få grön starr och dessutom får man den i yngre år och oftast i allvarligare former. Ärftlighet. De flesta fall av grön starr är sporadiska, vem som helst kan alltså få det, men har man flera nära släktingar som har det är risken större. Ytterligare en riskfaktor är exfoliationen. Det är en äggviteämnesutfällning på linsens främre yta som doktorn kan se när han undersöker i mikroskopet. Den är rätt så lätt att se om man vidgar pupillen; en grå hinna som ofta ser lite sprucken ut, se figur 7. Exfoliationer har ansetts rätt vanligt här i Norrland. För att kolla hur vanligt, startade Siv Åström 1981 en studie av grön starr i Skellefteå, där hon tittade på just detta. Hon tittade dels på förekomsten av exfoliationer, den här äggviteämnesutfällningen, dels på förekomsten av grön starr i befolkningen. Hon studerade invånare som var födda var de alltså 66 60

8 Figur 7. Exfoliationer är äggviteämnesutfällningar på linsens främre yta och en riskfaktor för grön starr. år och förhoppningsvis tillräckligt gamla för att tillräckligt många skulle ha fått den där utfällningen på linsens yta. Dessutom var de nypensionerade så hon hoppades att de skulle ha tid att medverka, och det hade de. 87 procent av de inbjudna kom. Siv fann att nästan en fjärdedel av alla 66-åringar i Skellefteå hade exfoliationer. Det var nästan dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män. Ögon med exfoliationer har i regel högre tryck, ungefär 2 millimeter. Hon fann också att ungefär 2 procent av 66-åringarna i Skellefteå hade grön starr, och att risken för att utveckla grön starr var mycket större i den grupp som hade exfoliationer än hos dem som inte hade några. Man fortsatte att titta på samma personer 3 gånger till, sammanlagt följdes de i 21 år. Man tittade på dem 1988, 1995 och 2002, när de var 73 eller 80 och sista gången 87 år gamla. Vad fann man då? Jo, förekomsten av exfoliationer, som från början fanns hos var fjärde individ, ökade. Vid 87 års ålder hade mer än hälften av invånarna exfoliationer. Andelen nyinsjuknade, d.v.s. nytillkomna personer med exfoliationer, var knappt 2 procent per år. Andelen med grön starr i befolkningen ökade också från 2 procent vid 66 års ålder till var fjärde 87-åring. Nyinsjuknandet varje år är knappt 1 procent. I det här ganska lilla materialet är det 4 gånger högre risk att få grön starr om man har exfoliationer än om man inte har det. Som jag sa tidigare är exfoliationen förenad med högre ögontryck. Då kommer jag in på vad normalt ögontryck är: ungefär 16 mm Hg. Man mäter i millimeter kvicksilver. Som ni ser i figur 8 så finns det en stor svans uppåt, och väldigt många som har tryck till höger i figuren är normala. För 30 år sedan 61

9 Figur 8. Fördelning av ögontryck i en population. sa man att alla som hade över 21 mm Hg var onormala, men idag vet man att det inte är så. Man vet att väldigt många med måttligt förhöjt ögontryck aldrig utvecklar grön starr. Hur mäter man ögontryck? Idealiskt vore att mäta trycket inuti ögat, men det låter sig ju inte göras med mindre än att man gör hål på ögat. Det kan man naturligtvis inte göra förutom i samband med operationer. Därför mäter man utanpå ögat och följaktligen är ögontrycket vi mäter bara en uppskattning av det verkliga trycket. De metoder vi har idag mäter via hornhinnan. Det finns försök med metoder som mäter utanpå ögonlocket, men de mäter väldigt osäkert än så länge. Tryckmätningsmetoderna har flera felkällor. De påverkas av hornhinnans egenskaper; om man har ärr, om hornhinnan är svullen, om den är tunn eller smal och vilken form den har. När man mäter utanpå ögat trycker man dessutom till ögat och belastar det med någonting. Man trycker ofrivilligt undan en del vätska, vilket i sig höjer ögontrycket. Olika personer har olika elasticitet i ögonvitan, vilket också påverkar mätningen. Den enklaste tryckmätningen innebär att man känner med fingrarna på ögat, men den är jätteosäker. Man måste ha väldigt högt ögontryck för att man ska känna att trycket är förhöjt med den metoden, 62

10 vilket gör att den i princip aldrig används. I stället använder man två andra, principiellt olika, former. Det finns dels en äldre metod som bygger på tyngdlagen och kallas för indentationstonometri. Den andra formen kallas applanationstonometri och mäter helt enkelt vilken kraft man behöver för att plana ut en yta av en viss storlek. Ordet tonometri betyder tryckmätning. Jag tror att många av er har blivit mätta med hjälp av den äldre metoden; en liten metallhållare med en rörlig kolv i sig, figur 9. Som jag sa bygger den på tyngdlagen så man måste ligga ner Man måste också ha bedövning i ögat, inte för att det gör ont utan för att man annars blinkar. Den här kolven åker på grund av sin vikt in lite i ögat, men det är väldigt lite, så det är inte något farligt. Man avläser utslaget på visaren som är proportionellt mot ögontrycket och sedan får man gå till en omvandlingstabell för att få trycket i millimeter kvicksilver (mm Hg). Det där är ju lite krångligt, metoden har också en del felkällor som gör att den sällan används idag. Man använder i stället olika applanationsmetoder. De beräknar ögontrycket efter en lag som heter Imbert-Ficks lag, som egentligen säger att ögontrycket är kraften delat med ytan. Egentligen innebär det att man mäter den kraft man behöver för att plana ut en yta av en viss storlek. De flesta metoder man använder är varianter av Goldmann-metoden, figur 10. Figur 9. Indentationstonometri, ett äldre sätt att mäta trycket i ögat. 63

11 Det är den metoden man kallar Gold standard och det är med den alla nya tryckmätare jämförs. Goldmann använde en yta som var 7,35 kvadratmillimeter att plana ut. Det gjorde han därför att vid den ytan motsvarade kraften 1 gram 10 mm Hg, så det blev lätt att räkna. Just vid den här ytan trodde han i alla fall att alla andra krafter som påverkar mätningen, till exempel kapillärkrafter från tårarna och böjkrafter ifrån ögonväggen, tog ut varandra, så att man inte behövde tänka på dem. Sättet att räkna förutsätter också att ögat är en perfekt sfär med en oändligt tunn vägg och god elasticitet. Så är naturligtvis inte fallet och detta medför att vi får en del mätosäkerheter. När man mäter med Goldmann-metoden går det till som i figur 10. Man häller i ett gult färgämne, fluorescein, i ögat. Färgämnet innehåller också bedövning. Sedan sätter man pelotten mot ögat. Därefter ökar man kraften mot ögat tills den förutbestämda ytan är utplanad. Då läser man av på skalan hur högt tryck, uttryckt i mm Hg, man har i ögat. Det finns många varianter av applanationsmetoderna. En som många av er säkerligen har stött på vid besök hos optikern är den så kallade luftpuffen. Fördelen med den metoden är att man inte behöver något bedövningsmedel, men de flesta som varit utsatta för luftpuffen ryggar till första gången den används och sedan är det svårare att mäta nästa gång. Det är själva luftstrålen som planar ut ytan. Sedan är det fotosensorer som stänger av luftstrålen när den förutbestämda ytan är utplanad. Tiden till avstängning mäts och är proportionell mot trycket. Metoden anses som lite mindre säker, men speciellt om undersökaren är duktig kan den vara ganska bra. Figur 10. Ögontrycksmätning med Goldmannmetoden är den vanligaste bland de sätt som bygger på att plana ut en del av ögongloben. 64

12 Behöver vi verkligen nya tryckmätare när vi har så här många metoder? Dagens metoder är bra för att följa trycket hos en individ. Ändå har man de senaste åren letat nya metoder, inte bara vi här i Umeå utan också andra. Det finns framför allt två orsaker till detta. Det ena är en studie som kom 2002 som hette Ocular Hypertension Treatment Study och som främst visade att behandling av förhöjt ögontryck minskade insjuknandet i grön starr. Men den visade också att tunn hornhinna medförde ökat insjuknade. Plötsligt hamnade hornhinnetjockleken i fokus. Den andra faktorn av betydelse är refraktionskirurgins framfart. Det är ju nämligen så att om vi inte vill ha glasögon idag kan vi slänga iväg dem och gå ner till Koskelas ögonklinik och slipa oss. Det finns många olika sätt att göra detta på. Metoderna är lite olika, men alla går ut på att man med laserstrålar omformar hornhinnan. Ni ser i figur 11 att den blir platt. Den behöver inte bli alldeles platt, men den blir i alla fall tunnare. Fördelen med laserbehandlingen är att plötsligt ser man bra och kan slänga sina glasögon. Anledningen är att strålarna bryts på ett annorlunda sätt ner på näthinnan så att man ser bra. En nackdel är dock att om man ska mäta trycket på de här individerna får man fullständigt felaktiga värden med våra hittillsvarande tryckmätningsmetoder. Det är inte fråga om 1, 2 eller 3 mm Hg fel, utan mer om 10-tals mm Hg. Detta är ett problem. Det är dock oftast unga individer som slipar sig och de har inte fått grön starr än. De är alltså ännu inte i så stort behov av att mäta ögontrycket, men de kommer ju en dag att bli lika gamla som vi andra. Därför vill man hitta nya metoder som är oberoende av hornhinnetjockleken. Dessutom är me- Figur 11. Behandling av närsynthet med laserslipning. 65

13 toder som är enklare, billigare eller har färre felkällor alltid intressanta. Så i slutet på 90-talet när Olof Lindahl och Anders Eklund från Medicinsk teknik här på sjukhuset kom till mig och frågade om jag var intresserad av att tillsammans med dem studera den här utvecklade resonanssensortekniken var det klart jag sa ja. Vad innebär då resonanssensortekniken? Jo, man använder ett piezoelektriskt element det vet väl alla vad det är? Grovt uttryckt tar man lite bly och lite zink och lite titan, maler ner det och gör en keram av det, en liten metallstav. Sedan lägger man lite växelspänning över metallstaven som då börjar svänga, och så har man sitt piezoelektriska element. Vi har valt en svängningsfrekvens på cirka 60 kilohertz. Det säger väl inte så mycket, men det är väldigt kortvågigt. Ultraljud har frekvensen 20 kilohertz eller högre. När man sedan sätter det här piezoelektriska elementet mot ögat så utgör ögat en belastning, ögat blir som en ytterligare last och metallstavens svängning ändras. Den svänger lite långsammare och vi får det vi kallar ett frekvensskifte, d.v.s. egentligen bara en frekvensändring. Vi har visat att frekvensskiftet är proportionellt mot den utplanade ytan, så om man har en stor frekvensändring har man planat ut en stor yta och vice versa. Vad är det då för fördelar med det här? Jo, i stället för att mäta en kraft vid en viss yta kan man mäta både kraft och kontaktyta kontinuerligt. Eftersom vi använder frekvensen Hertz, innebär det mätningar varje sekund. Sedan beräknar man ögontrycket som kraften dividerad med ytan. Man beräknar kurvans lutning, vilken motsvarar ögontrycket. Teoretiskt är denna mindre beroende av andra krafter som kan påverka ögontrycket, som kapillärkrafter och böjkrafter. Vi har förstås gjort mängder med försök för att se om det här håller. Först en massa in vitro-försök, d.v.s. på icke-levande grisögon och då får vi så fina resultat som syns överst i figur 15. Därefter försöker man upprepa samma procedur på människor och då får man inte alls lika fint resultat; ni ser att prickarna hoppar nederst i figur 12. Så får man gå tillbaka till sin kammare och fundera på vilka felkällorna kan vara. Vi fann att vi hade stora problem med positioneringen på ögat. Det är lätt att i en in vitro-ögonmodell hamna som man skall, mitt på hornhinnan, för man använder sig av koordinater. När man ska göra detsamma på levande människor är det förstås inte lika lätt; patienterna sitter inte still, de blinkar 66

14 Figur 12. Mätresultat på grisögon (överst) och på människoögon. och far med blicken. Så småningom bytte vi ut sensorn och använde oss av en helt annan kurvatur på den del som man skulle sätta emot ögat. Sedan gjordes nya in vitro-försök och därefter tillbaka till levande människor igen. En av de största utmaningarna är att bevisa att den blivande ögontrycksmätaren uppfyller internationellt ställda krav på ögontrycksmätare, den så kallade ISO-standarden. Denna innebär att man måste göra mätningar enligt ett speciellt protokoll; 150 ögon inom vissa tryckintervall mäts och man får inte ha en standardavvikelse som överskrider 2,5 millimeter. Man har hela tiden Goldmanns tryckmätare som jämförelse. Eftersom Goldmanns metod är rättesnöre innebär detta sätt att mäta att det är omöjligt att bevisa att den nya metoden eventuellt skulle kunna mäta mer korrekt jämfört med Goldmann. Således visar man genom att uppfylla ISO-standarden bara att man mäter rätt lika Goldmanns tryckmätningsmetod, inte vem som har rätt. Vår tryckmätare har visat hålla sig inom de avvikelser man får ha den har således uppfyllt ISO-standardens krav. 67

15 Det duger dock inte för en ny metod att bara uppfylla kraven för att lyckas. Sådana mätare finns redan. En ny mätare måste ha någon fördel. Vi hoppas att vår metod ska mäta mer korrekt hos de som är behandlade med laserslipning för synfel. Vi har åter använt vår in vitro-grisögonmodell och slipat ögonen på samma sätt som man slipar patienter som utsätter sig för synkorrigerande laserkirurgi och som vill slänga sina glasögon. Vi har slipat för olika synfel och vi har jämfört vår metod dels med Goldmann-metoden och dels med det verkliga trycket inne i ögat. Det förefaller som om tryckmätningen med den metod vi har påverkas mindre av slipning jämfört med Goldmann. Vi tror att den rundade formen på tryckmätningspelotten och de många mätvärdena kan ge vår metod en fördel. Framtiden då? Vi vet ju att den nya mättekniken fungerar och att den uppfyller kraven för en internationellt godkänd ögontrycksmätare, men ännu återstår mycket arbete att göra. Det duger inte med in vitro-studier. Tekniken måste också fungera i verkligheten, hos personer som har utsatt sig för refraktiv kirurgi. I offentlig vård görs inte den typen av ingrepp. Därför startar vi i höst en studie tillsammans med Koskelas ögonklinik. Dessutom vill vi mäta det verkliga trycket inuti det mänskliga ögat. Detta kan man göra under operation, till exempel under de här gråstarrsoperationerna som det har talats om tidigare i dag. På så sätt skulle man kunna få en uppfattning om vilken eller vilka metoder som mäter mest korrekt. Alla de här studierna som vi gör innebär att vi får en massa information om de biomekaniska förhållandena i ögat. Vi hoppas kunna utnyttja denna på olika sätt, bland annat till att förfina tekniken så att vi får ännu bättre tryckmätare i framtiden. Dessutom vill vi förstås göra en handhållen variant av den metod vi har. Vårt mål är att kunna göra allt det här innan de som slipar sig uppnår den ålder då de får grön starr, så det är bråttom. Till sist vill jag tacka er för att ni har lyssnat och så förstås ett riktigt stort tack till alla mina medarbetare på Medicinsk teknik och på ögonkliniken. 68

16 Sverker: Nu ska inte jag lägga någon slutsats i din mun, men en slutsats jag drar är att du inte gillar Goldmann. Christina: Jo, jag gillar Goldmann jättemycket. Goldmann har inte bara gjort Gold standard tryckmätaren och den manuella synfältsapparaten som ni såg, han har också konstruerat massor med linser som vi använder vid våra ögonundersökningar. Han var en riktig uppfinnarskalle som slår oss med hästlängder. Sverker: Vi ska göra så här när vi har vårt resonemang om en stund, då ska vi prata mer om det här med laseroperationer kan vi kalla det. Men jag tänkte på, när jag var hos optikern senast och han gjorde de där ganska obehagliga blåsningarna på ögonen och säger att det är inte några problem, det är helt okej. Kan jag lita på det? Christina: Sitter det någon optiker i salongen? Sverker: Jag har en väldigt bra optiker så jag känner stort förtroende för honom. Christina: Optiker som sysslar mycket med det här och mäter på det här sättet ofta är duktiga på det och de ser nog om värdena ser konstiga ut. De mäter ju oftast upprepade gånger också. Vi är rätt nöjda med att optiker mäter ögontryck, vi fångar en del glaukom på det sättet så vi tycker det är bra. Om du frågar mig så ska jag nog egentligen säga att du ska gå till distriktsläkaren och mäta ditt ögontryck därför att optikern inte har det medicinska ansvaret, men det är väldigt många optiker som är väl så duktiga på att mäta ögontryck. Sverker: Det kändes faktiskt ganska bra när man fick göra det, jag gjorde det precis nyligen och det var ju skönt att höra det. Är det något särskilt skäl till att du har den bakgrunden eller är i den situationen att du borde göra lite specialkoll av ögontrycket? Christina: Om du tror att du har de där riskfaktorerna är det klart att du borde det. Sverker: Hur vet jag att jag tror det så att säga? Christina: Du vet din ålder? 69

17 Sverker: Ja. Christina: Hudfärg vet du också? Sverker: Ja. Christina: Ärftligheten känner du också till? Det är faktiskt så att en del av de som har många glaukom i släkten kollar vi uppe på ögon. Sverker: Är det så att om man bär på en del av de här arven, då är man välkommen till sjukvården och få den här kollen. Christina: Man är alltid välkommen på ett första besök, och då försöker vi titta på de här faktorerna. Fortsatta kontroller beror på vilka och hur mycket riskfaktorer man har. Det är inte så många som följs i sjukvården men de som har många riskfaktorer eller sådana som är grava, de följs. Sverker: Jag måste fråga också, samhället utvecklas och det är ju verkligen underbart och många av oss som sitter här har säkert vänner som har mörk hud. Det hade jag inte en aning om, varför är det större risk för mörkhyade? Christina: Det vet man inte riktigt. Någon form av genetiska faktorer är inblandade, men jag måste säga precis som Anders sa, att jag tror inte att det duger med att vi hittar en enda gen någonstans utan flera faktorer spelar roll. Man har spekulerat i om mörkhyade skulle ha en svagare vävnad i ögat, men det här är saker som man inte riktigt vet. Sverker: Sedan ska vi också börja fundera lite grann på behandling av det här. Det var ju lite kul att höra det här för jag har vänner som har grön starr och då tänker man att det ska vara så obehagligt, men nu har du gett mig en bild av att det inte alls är så definitivt. Christina: Nej, det är det inte. Prognosen är god för de allra flesta. Men det hjälper ju föga den som är gravt drabbad. Sverker: Tack så mycket. 70

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

glaukom (Grön starr)

glaukom (Grön starr) glaukom (Grön starr) frågor och svar s bu s tat e n s b e r e d n i n g f ö r m e d i c i n s k u t v ä r d e r i n g DENNA SKRIFT GES UT AV SBU OCH KAN BESTÄLLAS PÅ WWW.SBU.SE, BESTÄLLNINGSNUMMER 401-15.

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Glaukom eller heter det grön starr? Hur märker man att man har fått glaukom?

Glaukom eller heter det grön starr? Hur märker man att man har fått glaukom? Glaukom Glaukom eller heter det grön starr? Glaukom och grön starr är olika namn för samma ögonsjukdom. Den yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan. Ögonläkare väljer ofta

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 2 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. När vi öppnar ögonen strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Hål i gula fläcken makulahål

Hål i gula fläcken makulahål Hål i gula fläcken makulahål 1 Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synnerv Hornhinna Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals synceller och fungerar som

Läs mer

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Version 5 Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Patientinformation VAD ÄR GRÅ STARR? Grå starr, eller katarakt, är en grumling i ögats lins. Linsen ligger alldeles innanför pupillen. Utveckling

Läs mer

Glaukom. Patientinformation

Glaukom. Patientinformation Glaukom Patientinformation Glaukom - eller heter det grön starr? Glaukom och grön starr är olika namn för samma ögonsjukdom. Den yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan.

Läs mer

Hål i gula fläcken. Patientinformation

Hål i gula fläcken. Patientinformation Hål i gula fläcken Patientinformation VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan läsa och se

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

Trabekulektomi. Den vanligaste operationen är trabekulektomi. Den beskrevs redan under 1960- talet och med vissa modifikationer

Trabekulektomi. Den vanligaste operationen är trabekulektomi. Den beskrevs redan under 1960- talet och med vissa modifikationer Glaukomkirurgi Överläkare Anders Bergström om Glaukomkirurgi Anders Bergström, överläkare och medicine Doktor vid ögonkliniken SU/Mölndal medverkar i detta och nästa nummer av Ögontrycket med en ingående

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på Kan man se diabetes? Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/-forskningens-dag-2012/

Läs mer

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion PATIENTGUIDE EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion EYLEA Patientguide Läkaren har ordinerat dig behandling med EYLEA eftersom du har fått diagnosen retinal grenvensocklusion, som också kallas

Läs mer

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem.

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem. EyeDiagnostics Scandinavia AB tillhandahåller ett program för att länka samman optikerns mätdata till ögonläkare för en ögonhälsobedömning. Ögonhälsoundersökningen består av följande produkter: - Diskussion

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 1 3 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa våra behov. När

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Ögats Anatomi och Fysiologi Termin 2 Optikerutbildningen. Basalt introduktions-kompendie

Ögats Anatomi och Fysiologi Termin 2 Optikerutbildningen. Basalt introduktions-kompendie Ögats Anatomi och Fysiologi Termin 2 Optikerutbildningen Basalt introduktions-kompendie Fredrik Källmark och Marika Wahlberg 2007 Ögonlocken Ögonlockens uppgift är att skydda ögat från skador, men också

Läs mer

Därför får alla förr eller senare grå starr

Därför får alla förr eller senare grå starr Därför får alla förr eller senare grå starr Anders Behndig Docent, överläkare Enheten för oftalmiatrik Ola Sandgren berättade nyss om sjukdomar som är relativt sällsynta, men det som jag ska ta upp är

Läs mer

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

Frågestund och diskussion

Frågestund och diskussion Frågestund och diskussion Sverker Olofsson: Fatima, vi är ju hela tiden i närheten av det här med ögat som själens spegel. Ibland när man tränar kan tränaren säga att håll ögonen dit du ska och inte på

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD)

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre förstå LUCENTIS, en behandling

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Instuderingsfrågor till Hörseln. HÖRSELN. Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet.

Instuderingsfrågor till Hörseln. HÖRSELN. Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet. HÖRSELN Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet. 1. Vad är allt ljud som vi hör? 2. När hörs ljudvågorna? I en radio, stereo eller en teve är det högtalarna som

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Din guide till. EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO)

Din guide till. EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO) Din guide till EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO) Välkommen till din Eylea-guide Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

metoder Canaloplastik En vidareutveckling av de icke-penetrerande trabekulektomierna

metoder Canaloplastik En vidareutveckling av de icke-penetrerande trabekulektomierna - Glaukomkirurgi nya innovativa metoder Överläkare Anders Bergström om Glaukomkirurgi Anders Bergström, överläkare och medicine Doktor vid ögonkliniken SU/Mölndal medverkar i detta och förra numret av

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 2 Under de senaste åren har möjligheterna för diabetiker att behålla god syn i hög

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför?

De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför? De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför? Lars Englund Chefsläkare, Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Om synförmåga i trafiken

Läs mer

Ögonskador. Distriktsveterinärerna tipsar

Ögonskador. Distriktsveterinärerna tipsar Ögonskador Distriktsveterinärerna tipsar 2 Ögonskador Ögat är en mycket känslig struktur, även en liten skada på hornhinnan kan göra mycket ont. Hästar får snabbt en inflammation i ögat som är mycket smärtsam

Läs mer

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och Hisstunnan Det luktar verkligen rök. Inte cigarettrök, utan ungefär sådan där rök som kommer från eld. De fortsätter försiktigt i den rangliga järntrappan, som ringlar sig neråt. Kolla! Det är den där

Läs mer

Diabetes och ögat. Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar. Det finns två typer av diabetes.

Diabetes och ögat. Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar. Det finns två typer av diabetes. Diabetes och ögat Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar. Diabetes kan i vissa fall medföra förändringar i kroppens blodkärl, bland annat i ögats näthinna. Om dessa inte upptäcks i tid kan de på sikt

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat.

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Våra sinnen Hörseln Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Ytterörat I ytterörat finns öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan fångar in ljudet som åker in i hörselgången. I hörselgången

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Patientinformation rörande: Grå starr

Patientinformation rörande: Grå starr Specialitet: Godkänt datum: Patientinformation rörande: Grå starr Kort om sjukdomsförloppet Katarakt eller grå starr, innebär grumling av ögats egen lins och är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida.

Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Kapitel 1 Hej! Jag heter Jessica Knutsson och jag går på Storskolan. Jag är nio år. Jag har blont hår och små fräknar. Jag älskar att rida. Min bästa kompis heter Frida. Frida och jag brukar leka ridlektion

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna ( och pratar mycket bred skånska.) Jag är en främling i detta land, men detta land är ingen främling i mig! Men måste vi verkligen? Vet du vem som sa så? Klart jag gör. Vet du vem som kände sig som en

Läs mer

Ögonmottagningen Ögonkliniken. Till dig som ska opereras för grå starr

Ögonmottagningen Ögonkliniken. Till dig som ska opereras för grå starr Ögonmottagningen Ögonkliniken Till dig som ska opereras för grå starr Hur ser ögat ut? Regnbågshinna Gula fläcken Pupill Synnerv Hornhinna Lins Näthinna Grå starr? Vad är det? Grå starr innebär att linsen

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

Tillbaka till Sjumilaskogen

Tillbaka till Sjumilaskogen Tillbaka till Sjumilaskogen Nya äventyr med Nalle Puh Översättning Lotta Olsson Av David Benedictus som tagit vid där A. A. Milne slutade. Med illustrationer av Mark Burgess, inspirerad av E. H. Shepard.

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ELLER RABAT T Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ATT ELLER RAB VAlkomna till Arets foretagare i NAssjO 2010 2010! Gör som kunder från hela höglandet, kom in, slås av den

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2009-03-02 VT-I. Sid 1/2 Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Vänligen svara kortfattat! Lycka till! Del 1 1. Lisa 30 år, tidigare frisk. Söker

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant

Burken Berta och flaskan Frans. - En saga om pant Burken Berta och flaskan Frans - En saga om pant Fakta om burken 1 1 miljard dryckesburkar säljs varje år i Sverige och av dessa återvinns 90 %. Alla pantade aluminiumburkar kan bli till nya burkar, utan

Läs mer

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin.

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Hej! Hej! Jag heter Lisa och jag är 11 år. Jag går på Valnötsskolan i Malmö. Min bästa kompis heter Vera. Hon är den bästa kompis man kan ha. Hon är så snäll och

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik Patientinformation Grå starr Södra Älvsborgs Sjukhus Ögonklinik Vad är grå starr? Grå starr, som har det medicinska namnet cataract, innebär att ögats lins grumlas och synen blir suddig. Grå starr är en

Läs mer

God dag. Jag skulle behöva tala med någon assistent eller så, som kan hjälpa mig med ett problem jag har fått. Det gäller sjukpenning.

God dag. Jag skulle behöva tala med någon assistent eller så, som kan hjälpa mig med ett problem jag har fått. Det gäller sjukpenning. TÖI ROLLSPEL F 007 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista sjukpenning inskriven komplettering diskbråck sjukanmälan distriktsläkarmottagning utbetalningskort registerkort nyinflyttad datan personnummer

Läs mer

Kåre Bluitgen. Sjalen. Översättning: Catharina Andersson illustrationer: Kirsten raagaard. nypon förlag AB. Publicerat med tillstånd.

Kåre Bluitgen. Sjalen. Översättning: Catharina Andersson illustrationer: Kirsten raagaard. nypon förlag AB. Publicerat med tillstånd. Kåre Bluitgen Översättning: Catharina Andersson illustrationer: Kirsten raagaard nypon förlag AB Ska vi byta hår? Åh, vad ditt hår är fint, säger Ida. Hon drar borsten genom Aylas svarta hår. Tycker du?

Läs mer

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv.

Avundsjuka och Besvikelse. Besvikelse Jag kanske blandar ihop besvikelse med sorg ibland, men jag tror att båda har en närhet av varandra i våra liv. Avundsjuka och Besvikelse Två helt klart starka ord som bränner i mitt inre och där avundsjuka även kan ha en positiv betydelse, men oftast har besvikelse ingen ljus sida alls. Besvikelse Jag kanske blandar

Läs mer

Reseskildring Chile januari februari 2009

Reseskildring Chile januari februari 2009 Reseskildring Chile januari februari 2009 Vi vill börja med att tacka för Ert ekonomiska stöd till vår resa till Chile med Vision For All. Här är vår berättelse om hur Ert bidrag har hjälpt andra människor

Läs mer

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden]

Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] Rymdis... och Rymdalina Plåtis, Kattapult [och rymden] . Langt borta i rymden... fast inte så långt som man skulle kunna tro, ligger en liten grön planet, Grönis heter den. Planeten ser ut ungefär som

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Ormar. Malmö Naturskola

Ormar. Malmö Naturskola Ormar Ormarna är kräldjur och alltså släktingar till dinosaurierna som levde på jorden förr. Andra kräldjurssläktingar är ödlor, sköldpaddor och krokodiler. De är växelvarma liksom till exempel grodor

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN VISUELLA FÖRHÅLLANDEN Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som kännetecknar de delar av synintrycken som man kan iaktta och beskriva ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning,

Läs mer

ROP. (Retinopathy Of Prematurity)

ROP. (Retinopathy Of Prematurity) ROP (Retinopathy Of Prematurity) 2006 1 Vad är ROP? ATT FÖRSTÅ ÖGONSJUKDOMEN ROP (Retinopathy Of Prematurity) Av Sven Crafoord 2006-09-27 Retinopathy of prematurity (ROP) är en ögonsjukdom som uppstår

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer