9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista"

Transkript

1 1 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: AT Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens prislistenummer Leverantörens prislistenummer. Varje ny prislista skall förses med en unik identitet. T0002 Prislistestatus Kod som anger om transaktionen är en original prislista, 5 - ersättningsprislista ersättning för en befintlig prislista, eller ändringar på en 9 - original prislista befintlig prislista T0003 Prislistedatum Utgivningsdatum för en prislista Datum för utgivning av informationen i meddelandet (jfr. T0004). T0007 eferens till avtal/kontrakt eferens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt eferens till det kommersiella avtalet som gäller för dessa priser. T0009 Leverantören Part som definieras som juridisk säljare enligt ett EAN-lokaliseringsnummer kommersiellt avtal T0008 Köparen Part som definieras som juridisk köpare enligt ett EAN-lokaliseringsnummer kommersiellt avtal T0004 Giltigt fr.o.m Startdatum för information/priserna i en SSÅÅMMDD prislista/produktkatalog T0005 Giltigt t.o.m Slutdatum för information/priserna i en Endast om inte priserna är 'tillsvidare'. prislista/produktkatalog T0006 eferens till prislista Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar eferens till föregående prislista. Obligatorisk om till. transaktionen ersätter föregående prislista (T0002 = 5, ersättning). T0204 Prislistans valuta Valutan i vilken prislistan är utställd. Om ej SEK. Kod enligt ISO 4217 Varugrupp T0010 Produktgrupptyp Kod som anger typ av gruppering i en prislista 2 - prisgrupp används ej/gruppering används ej 3 - grupperad enligt katalogen 11 - produktgrupp T0011 Produktgruppkod Leverantörens katalog- eller produktgruppskod Obligatorisk om T0010 = 3 (katalog) eller 11 (produkt) T0012 Produktgrupp Leverantörens katalog- eller produktgruppsnamn Endast om sådana används.

2 2 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: Prislisterad T0013 adnummer Löpnummer av raderna inom prislistetransaktionen Löpnummer på raderna inom prislistan T0056 Prislisteradåtgärdskod Kod som anger om varan är tillagd, borttagen eller ändrad 1 - tillägg. T0015 Varuidentifikation Globala handelsvarunumret (GTIN) Identitet för denna tjänst/produkt som ett GTIN. EAN/UCC-13 T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. Endast om GTIN saknas MF - tillverkarens artikelnummer T0050 Ersättningsvarunummer Identitet av en vara som ersätter varan i T0015. Indentitet för den artikel som ersätter borttagen artikel eller förpackning i T0015/T0172. Endast vid ersättningsprislista. EU - EAN/UCC MF - tillverkarens artikelnummer T0057 Ersatt varunummer Identitet på den vara som ersätts av varan på denna rad Indentitet för den produkt/tjänst som ersätts av en produkt/tjänst i T0015/T0172. Används vid ersättningsprislista då T0015/T0172 är ny. EU - EAN/UCC MF - tillverkarens artikelnummer T0018 Varubenämning Klartextbenämning av en vara eller tjänst En eller två raders fritext innehållande en beskrivning av denna produkt eller tjänst. T0017 Beställningsbar indikator Kod som anger att artikeln ej är beställningsbar Används vid behov för att särskilja hyresartiklar. Kod: NO - förpackningen kan ej beställas T1174 abattgrupp Leverantörens beteckning för rabattgruppen som tillämpas för denna vara Används vid behov. Får upprepas. Priser T0029 Kontraktpris Enhetspris netto för en (eller flera) Enhetspris netto för en (eller flera) produkt enligt förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal avtal T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck Används tillsammans med T0029 om prissättning (t.ex. per 100). inte är per e (1) styck.

3 3 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används tillsammans med T0029. DAY - dag HU - timma K3 - kilovolt ampere reaktiv energi KV - kilovolt ampere reaktiv KWH - kilowattimma KWT - kilowatt MAW - megawatt MIN - minut MTQ - kubikmeter MWH - megawattimme SEC - sekund T0203 Aktuellt pris, avtalat Gällande pris. Det pris som gäller vid transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle. Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Att jämföras med sk dagspris. Används om priset kan variera från tid till annan under avtalsperioden. Ex dagspris som ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas. T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används tillsammans med T0203 om prissättning inte är per en (1) styck. T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används tillsammans med T0203. DAY - dag HU - timma K3 - kilovolt ampere reaktiv energi KV - kilovolt ampere reaktiv KWH - kilowattimma KWT - kilowatt MAW - megawatt MIN - minut MTQ - kubikmeter MWH - megawattimme SEC - sekund T0238 Aktuellt pris, rabatterat Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men kan ändras vid senare tillfälle. Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Att jämföras med sk dagspris. T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används tillsammans med T0238 om prissättning inte är per e (1) styck.

4 4 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används tillsammans med T0238. DAY - dag HU - timma K3 - kilovolt ampere reaktiv energi KV - kilovolt ampere reaktiv KWH - kilowattimma KWT - kilowatt MAW - megawatt MIN - minut MTQ - kubikmeter MWH - megawattimme SEC - sekund T0004 Giltigt fr.o.m Startdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. T0005 Giltigt t.o.m Slutdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog Endast om inte priserna är 'tillsvidare'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån T0205 Prisändringsorsak, kod Kod som anger anledningen att priset av denna vara har ändrats Används vid behov. Endast vid ersätting (T0002=5). Kodlista är under utveckling. Skatter T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. VAT - mervärdesskatt T0195 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. Används då varan/tjänsten inte är undantagen från skatt. Används då skattetypen är VAT. T0197 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. Momskategorier: S - standard Energiskatt T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. AAE - energiskatt T2019 Energiskattesats Energiskattesats som ett öresbelopp per energienhet Skatten utgörs av ett öresbelopp per kilowattimma. (KWH) T0196 Skattesatsbasis Skattesatsbasis för en vara eller en tjänst. KWH - kilowattimma Prislistesubrad T0013 adnummer Löpnummer av raderna inom prislistetransaktionen Löpnummer på raderna inom prislistan. Samma löpnummerserie används som i huvudraden. T0056 Prislisteradåtgärdskod Kod som anger om varan är tillagd, borttagen eller ändrad 1 - tillägg

5 5 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: T0032 Underradsindikator Indikerar att denna rad är en underrad till raden angiven i 1 - subrad T0155 T0155 Hänvisningsradnummer Numret på raden som denna underrad hänvisar till Löpnumret på den huvudrad som denna underrad hänvisar till. T2045 Ingående förpackning/tjänst Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en sammansatt förpackning/tjänst. Identitet för denna tjänst/ produkt som ett GTIN (EAN/UCC-13). Tjänsten/produkten ska ha specificerats i en tidigare prislisterad. T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. Endast om GTIN saknas MF - tillverkarens artikelnummer

6 6 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: AT Ändring i pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens prislistenummer Leverantörens prislistenummer. Varje ny prislista skall förses med en unik identitet. T0002 Prislistestatus Kod som anger om transaktionen är en original prislista, 4 - ändring av prislistan ersättning för en befintlig prislista, eller ändringar på en befintlig prislista T0003 Prislistedatum Utgivningsdatum för en prislista Datum för utgivning av informationen i meddelandet (jfr. T0004). T0007 eferens till avtal/kontrakt eferens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt eferens till det kommersiella avtalet som gäller för dessa priser. T0009 Leverantören Part som definieras som juridisk säljare enligt ett EAN-lokaliseringsnummer kommersiellt avtal T0008 Köparen Part som definieras som juridisk köpare enligt ett EAN-lokaliseringsnummer kommersiellt avtal T0004 Giltigt fr.o.m Startdatum för information/priserna i en SSÅÅMMDD prislista/produktkatalog T0005 Giltigt t.o.m Slutdatum för information/priserna i en Endast om priserna inte är 'tillsvidare'. prislista/produktkatalog T0006 eferens till prislista Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar eferens till föregående prislista. till. T0204 Prislistans valuta Valutan i vilken prislistan är utställd. Om ej SEK. Kod enligt ISO 4217 Produktgrupp T0010 Produktgrupptyp Kod som anger typ av gruppering i en prislista 2 - prisgrupp används ej/gruppering används ej 3 - grupperad enligt katalogen 11 - produktgrupp T0011 Produktgruppkod Leverantörens katalog- eller produktgruppskod Obligatorisk om T0010 = 3 (katalog) eller 11 (produkt) T0012 Produktgrupp Leverantörens katalog- eller produktgruppsnamn Endast om sådana används. Prislisterad T0013 adnummer Löpnummer av raderna inom prislistetransaktionen Löpnummer på raderna inom prislistan

7 7 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: T0056 Prislisteradåtgärdskod Kod som anger om varan är tillagd, borttagen eller ändrad 1 - tillägg 2 - borttagning 3 - ändring T0015 Varuidentifikation Globala handelsvarunumret (GTIN) Identitet för denna artikel/ förpackning som ett GTIN. EAN/UCC-13 T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. Endast om GTIN saknas MF - tillverkarens artikelnummer T0050 Ersättningsvarunummer Identitet av en vara som ersätter varan i T0015. Identitet för den produkt/tjänst som ersätter borttagen produkt eller tjänst i T0015/T0172. Endast borttagning (T0056=2). EU - EAN/UCC MF - tillverkarens artikelnummer T0057 Ersatt varunummer Identitet på den vara som ersätts av varan på denna rad Identitet för den produkt/tjänst som ersätts av en produkt eller tjänst i T0015/T0172. Endast ny (T0056 =1). EU - EAN/UCC MF - tillverkarens artikelnummer T0018 Varubenämning Klartextbenämning av en vara eller tjänst En eller två raders fritext innehållande en beskrivning av denna produkt eller tjänst. Endast vid ny och ändrad (T0056 =1 eller 3).. T0017 Beställningsbar indikator Kod som anger att artikeln ej är beställningsbar Används vid behov för att särskilja hyresartiklar. Kod: NO - förpackningen kan ej beställas T1174 abattgrupp Leverantörens beteckning för rabattgruppen som tillämpas för denna vara Används vid behov. Får upprepas. Priser T0029 Kontraktpris Enhetspris netto för en (eller flera) Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal enligt avtal T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck Används tillsammans med T0029 om prissättning (t.ex. per 100). inte är per en (1) styck.

8 8 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Endast om T0029 avser variabelmåttvara. DAY-dag HU-timma K3-kilovolt ampere reaktiv energi KV-kilovolt ampere reaktiv KWH-kilowattimma KWT-kilowatt MAW-megawatt MIN-minut MTQ-kubikmeter MWH-megawattimme SEC-sekund T0203 Aktuellt pris, avtalat Gällande pris. Det pris som gäller vid transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle. Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Används om priset kan variera från tid till annan under avtalsperioden. Ex 'dagspris' som kan variera från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas. T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används tillsammans med T0203 om prissättning inte är per en (1) styck. T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Endast om T0203 avser variabelmåttvara. DAY-dag HU-timma K3-kilovolt ampere reaktiv energi KV-kilovolt ampere reaktiv KWH-kilowattimma KWT-kilowatt MAW-megawatt MIN-minut MTQ-kubikmeter MWH-megawattimme SEC-sekund T0238 Aktuellt pris, rabatterat Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men kan ändras vid senare tillfälle. Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Att jämföras med sk dagspris. T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används tillsammans med T0238 om prissättning inte är per en (1) styck. T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Endast om T0238 avser variabelmåttvara. DAY-dag HU-timma K3-kilovolt ampere reaktiv energi KV-kilovolt ampere reaktiv KWH-kilowattimma KWT-kilowatt MAW-megawatt MIN-minut MTQ-kubikmeter MWH-megawattimme SEC-sekund

9 9 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: T0004 Giltigt fr.o.m Startdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog Om inte priserna gäller omgående. Datumet kan skilja sig från datumet som återfinns i samma term på huvudnivån. T0005 Giltigt t.o.m Slutdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog Endast om inte priserna gäller 'tills vidare'. Datumet kan skilja sig från datumet som återfinns i samma term på huvudnivån. T0205 Prisändringsorsak, kod Kod som anger anledningen att priset av denna vara har ändrats Används vid behov. Kodlistan är under utveckling. Skatter T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. VAT - mervärdesskatt AAE - energiskatt T0195 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. Används då produkten/tjänsten inte är undantagen från skatt/moms. T0197 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. B - begränsad avdragsrätt E - undantagen från mervärdesskatt L - mervärdesskatt på kommunal verksamhet S - standard skattesats/mervärdesskatt Energiskatt T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. AAE - energiskatt T2019 Energiskattesats Energiskattesats som ett öresbelopp per energienhet Skatten utgörs av ett öresbelopp per kilowattimma. (KWH) T0196 Skattesatsbasis Skattesatsbasis för en vara eller en tjänst. KWH - kilowattimma Prislistesubrad T0013 adnummer Löpnummer av raderna inom prislistetransaktionen Löpnummer på subraderna inom prislisterad T0056 Prislisteradåtgärdskod Kod som anger om varan är tillagd, borttagen eller ändrad 1 - tillägg 2 - borttagning 3 - ändring T0032 Underradsindikator Indikerar att denna rad är en underrad till raden angiven i 1 - subrad T0155 T0155 Hänvisningsradnummer Numret på raden som denna underrad hänvisar till T2045 Ingående förpackning/tjänst Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en EAN/UCC-13 identitet av denna produkt/tjänst. sammansatt förpackning/tjänst. Produkten/tjänsten ska ha specificerats i en tidigare prislisterad. T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. Endast om GTIN saknas MF - tillverkarens artikelnummer

10 10 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad:

11 11 Affärstransaktion Version: 2,30 Uppdaterad: AT Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang EDIFACT-meddelande: Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 T0060 Fakturanummer Leverantörens eller fakturautställarens fakturanummer Leverantörens fakturanummer. Varje ny faktura skall förses med en unik identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. T0061 Fakturatyp Indikerar om fakturatransaktionen är en faktura, Kod som anger om transaktionen är en faktura eller kreditnota, fakturaunderlag eller mätartjänstfaktura kreditnota. Koder: faktura kreditnota Observera att vid kreditnota ställer Skatteverket krav på särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan, varför kreditnota endast kan användas under mycket speciella förutsättningar för att kreditera flera fakturor samtidigt. T0062 Fakturadatum Datum leverantören skapade fakturatransaktionen Datum då fakturan skapades. T0067 Förfallodatum Senaste datum då fordran ska vara fordringsägaren Obligatorisk vid faktura (T0061=380). (betalningsmottagaren) tillhanda. Datum då betalningen ska vara betalningsmottagaren tillhanda. T2001 Faktureringsperiodens fr o m datum Faktureringsperiodens inledningsdatum Faktureringsperiodens inledningsdatum. Används om faktureringsperiod ska redovisas. T2002 Faktureringsperiodens t o m datum Faktureringsperiodens slutdatum Faktureringsperiodens slutdatum T0127 Avsändningsdatum Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören Används då leveranser faktureras efter varje D7 leverans. T0007 eferens till avtal/kontrakt eferens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt Kontraktet/avtalet som faktureringen baseras på. Används om det finns fler än ett avtal mellan parterna under samma tidperiod. T0063 eferens till följesedel Identifikation av en (pappers)följesedel som tillhör en Följesedel får inte användas om elektronisk leverans leveransavisering används. T0090 eferens till leveransavisering Dokumentnumret av tillhörande (elektronisk) Används då avisering av gods sker med elektronisk leveransavisering leveransavisering av leveranser som faktureras efter varje leverans. T2004 Leverantörens referens En referens som hänvisar till abonnemangsnummer, Abonnemangsnummer. Om inte kontraktsnummer telefonnummer el dyl. (avtalsnummer) är tillgängligt. T0170 Leverantörens kundreskontra eferens som leverantören önskar tillbaka i eferens som efter överenskommelse används vid referens betalningsavisering och/eller betalningstransaktionen (s.k. betalning över OC-konto hos betalningsinstitut. "OC-strängen" vid bankgiro/postgiro inbetalningar)

12 12 Affärstransaktion Version: 2,30 Uppdaterad: T2003 Köparens referens En referens, angiven av köparen, som lagras i leverantörens kund- eller orderregister. eferens angiven av köparen, om överenskommelse finns om termens lagring i leverantörens datasystem. T0089 eferens till faktura eferens till faktura som denna transaktion hänvisar till. Används endast i kreditnota. T0009 Leverantören Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal EAN-lokaliseringsnummer Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn och adress under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0064 Leverantörens momsregistreringsnummer Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE T0065 Fakturautfärdare, id Part som utfärdar fakturor. EAN-lokaliseringsnummer. Endast om fakturautställaren skiljer sig från leverantören. Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn och adress under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0066 Betalningsmottagaren Part (annan än leverantören) som kan specificeras som betalningsmottagare EAN-lokaliseringsnummer. Endast om betalningsmottagaren skiljer sig från leverantören och/eller fakturautställaren. Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn och adress under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0139 Betalningsmottagarens bankgironummer Svenska bankgironumret för betalningsmottagare enl. BankGirots anvisningar Används om fler än ett bankgironummer kan förekomma under avtalsperioden. Endast ett bankeller postgironummer får förekomma på en faktura. De bankgironummer som kan förekomma måste vara kända hos Köparen. T0140 Betalningsmottagarens postgironummer Svenska postgironumret för betalningsmottagare enl. PostGirots anvisningar Används om fler än ett postgironummer kan förekomma under avtalsperioden. Endast ett bankeller postgironummer får förekomma på en faktura. De postgironummer som kan förekomma måste vara kända hos Köparen. T0008 Köparen Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal EAN-lokaliseringsnummer Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn och adress under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0099 Köparens momsregistreringsnummer Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE Används då köparen är skattskyldig för förvärvet eller vid gemenskapsintern varuförsäljning (EU). T0240 Fakturaadressat Part till vilken fakturan är sänd, och som administrerar fakturan. EAN-lokaliseringsnummer. Om fakturan ska adresseras till annan adress inom företaget än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer. Adressat och Köpare tillhör samma juridiska person.

13 13 Affärstransaktion Version: 2,30 Uppdaterad: T0085 Fakturamottagaren Part till vilken fakturor ställs ut. EAN-lokaliseringsnummer Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn och adress under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Används då annat företag är ansvarig för betalningen. Fakturamottagare och Köpare tillhör inte samma juridiska person. T2204 Fakturans valuta Valutan i vilken fakturan är utställd. Om ej svenska kronor (SEK). Krävs alltid vid valutaomräkning. Valutakoder enligt ISO T0286 Momsvaluta Annan valuta än fakturans valuta i vilken momsen enligt lag måste faktureras. Valutakod enligt ISO Avseende svensk moms är valutan normalt svenska kronor, men är i undantagsfall euro. T0283 Valutaomräkningskurs Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor. Omräkningskursen till annan valuta än faktureringsvaluta i vilken momsen enligt lag måste redovisas. T0290 Skattemotivering, kod Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. Hänsvisning i kodad form. Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista T0290 Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf T0290 på fakturanivå) T0278 Skattemotivering, klartext Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext. Hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, eller orsak för skattebefrielse. Används om skattebefrielse gäller alla fakturaraderna. (Jmf T0278 på radnivå) T0287 Anledning till kreditering Anledning till att fakturerat belopp krediteras. Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditnotor och fakturor med kreditrader. Koder: 79E - Felleverans Financiell kompensation Fakturarad T0051 adnummer adnummer inom transaktionen Löpnummer på raderna inom fakturatransaktionen. T0068 Fakturerad vara/tjänst Globala Handelsvarunumret (GTIN) för fakturerad vara Indentitet på tjänsten eller produkten som eller tjänst faktureras. Numret (GTIN) skall kunna härledas till motsvarande text under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. Endast om GTIN saknas. Artikelnumret skall kunna härledas till motsvarande text under hela den föreskrivna arkiveringstiden. MF - tillverkarens/producentens artikelnummer T0069 Fakturerad kvantitet Kvantitet som faktureras Kvantitet av aktuell tjänst eller produkt som faktureras.

14 14 Affärstransaktion Version: 2,30 Uppdaterad: T0029 Kontraktpris Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal Pris per enhet (inkl överenskommen rabatt), dvs á- priset enligt avtal. Exklusive moms. T0071 adbelopp Enhetspris x fakturerad kvantitet Enhetspris x fakturerat kvantitet T2051 Leveransperiod, fr o m datum Inledningsdatumet för en leveransperiod. Används vid behov då en vara/tjänst levereras med annan periodicitet än övriga varor/tjänster i fakturan (tex på hyresavier då kabeltvavg faktureras med annan periodicitet än hyresavgiften). T2052 Leveransperiod, t o m datum Sista datum för leveranser inom en leveransperiod. T0127 Avsändningsdatum Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören Används då leveranser sker frekvent och fakturering sker månadsvis (ej efter varje leverans). Används vid leveranser av tvättade textilier som ingår i kretslopp. D7 T0063 eferens till följesedel Identifikation av en (pappers)följesedel som tillhör en leverans Används då leveranser sker frekvent och fakturering sker månadsvis (ej efter varje leverans). Används vid leveranser av tvättade textilier som ingår i kretslopp. Följesedel får inte användas om elektronisk leveransavisering används. T0090 eferens till leveransavisering Dokumentnumret av tillhörande (elektronisk) leveransavisering Används då avisering av gods sker med elektronisk leveransavisering av leveranser som sker frekvent och fakturering sker månadsvis (ej efter varje leverans). T0290 Skattemotivering, kod Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. Hänsvisning i kodad form. Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista T0290 Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf T0290 på fakturanivå) T0278 Skattemotivering, klartext Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext. Hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, eller orsak för skattebefrielse. Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf T0278 på fakturanivå) Fakturaslut T0072 Belopp att betala Fakturasumman att betala inklusive skatter Summan att betala inklusive skatter T2203 Beloppsutjämning Ett belopp som utjämnar ett belopp. Används då leverantörens faktureringssystem inte kan hantera icke beloppsutjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämning till hel krona Kr <= beloppsutjämning <= 0.50 Kr. Endast T0072 kan beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera beloppsutjämning. T0073 adsumman Summan av alla fakturarader exklusive skatter Summan av alla radbeloppen exklusive skatter T0074 Totalt skattepliktigt belopp Summan av samtliga skattepliktiga belopp Termen obligatorisk även om alla fakturerade produkterna/tjänsterna är undantagna från skatt. T0074= summan av alla T0180

15 15 Affärstransaktion Version: 2,30 Uppdaterad: T0075 Summa skattebelopp Summan av samtliga skatter i transaktionen Obligatorisk term om mervärdesskatt är fakturerad. Termen kan inte användas vid redovisning av mervärdesskatt. Se gruppen Skatter. T0042 Summa kvantiteter Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i transaktionen. Används enligt överenskommelse. Summan av alla kvantiteter i T0039 T0043 Antal rader Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. Används enligt överenskommelse. Antal rader (LIN-segment) i meddelandet Skattetotaler T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. VAT - mervärdesskatt ENV - miljöskatt T0195 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. Obligatorisk om mervärdesskatt faktureras och skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % övers som '17.5'. T0197 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. B - begränsad avdragsrätt E - undantagen moms H - hotell, camping, etc. L - kommunal verksamhet M - livsmedel - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc U - resor Z - noll % moms T0180 Skattepliktigt belopp Skattepliktigt belopp för angiven skattetyp, skattesats och Underlag för denna skatteklass. Även underlaget för skattekategori. skattepliktigt belopp avseende produkter/tjänster som är undantagna från skatt (T0197=E) ska redovisas. I underlaget ingår ev rabatter för aktuell skattesats. Används vid mervärdesskatt. T2022 Totalt skattebelopp Totalt skattebelopp för angiven skattetyp, skattekategori Totalt skattebelopp för skattesatsen i T0195. och skattesats. Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Beräkningen av totalt skattebelopp inkluderar även moms på ev rabatt med aktuell skattesats. T0284 Momsbelopp uttryckt i momsvalutan Momsskattebeloppet i den valuta som anges i T0286. Används om momsskattebeloppet enligt lag måste räknas om till annan valuta än faktureringsvalutan i T2204. T0289 Ursprungligt momsbelopp, Information om momsbelopp i refererad faktura/refererade Används endast i kreditnota. Momsbeloppet enligt information fakturor. den eller de refererade fakturorna för aktuell skattesats. I fall momsen omräknats används det momsbelopp som uttryckts i momsvalutan.

16 16 Affärstransaktion Version: 1,00 Uppdaterad: AT Leveransavisering med kolliinformation EDIFACT-meddelande: Leveransaviseringshuvud DESADV:D:96A:UN:EAN005 T0125 Leveransaviseringsnummer Leverantörens leveransaviseringsnummer Leverantörens leveransaviseringsnummer. Varje ny leveransavisering skall förses med en unik identitet. T0126 Leveransaviseringsdatum Datum när leverantören skapade leveransavisering. Datum då leverantören skapade leveransaviseringstransaktionen T0128 Planenligt leveransdatum Datum när sändningen planeras vara köparen tillhanda Format: D4 SSÅÅMMDD T0127 Avsändningsdatum Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören Format: D4 SSÅÅMMDD T2003 Köparens referens En referens, angiven av köparen, som lagras i eferens angiven av köparen, om leverantörens kund- eller orderregister. överenskommelse finns om termens lagring i leverantörens system T2004 Leverantörens referens En referens som hänvisar till abonnemangsnummer, Används om kontraktsnummer inte är tillgängligt telefonnummer el dyl. eller tillräckligt. T0009 Leverantören Part som definieras som juridisk säljare enligt ett EAN-lokaliseringsnummer. Om avvikande från kommersiellt avtal godsavsändaren T0129 Godsavsändaren Part som avsänder varor Används om annan än leverantören avsänder varorna. EAN-lokaliseringsnummer. T0008 Köparen Part som definieras som juridisk köpare enligt ett EAN-lokaliseringsnummer. kommersiellt avtal T0036 Godsmottagaren Part (annan än köparen) som tar emot varor och Används endast om Godsmottagare skiljer sig från godkänner leveransen Köparen. T0037 Leveransmottagaren Part (annan än köparen) som tar emot varuleveranser, Används om annan än Godsmottagaren tar emot men inte är ansvarig för godkännande varorna. EAN-lokaliseringsnummer. T0091 Fraktavgift Kostnad för transport av varorna Används i enlighet med affärsavtal. Exkl moms. Leveransaviserings kollirad T3304 Kollinivårad Löpnummer inom transaktionen. T0136 Antal förpackningar Antalet kolli av en och samma typ Antalet kolli (transportenheter) av samma typ (se T0137) som ingår i denna rad. 1= defaultvärde

17 17 Affärstransaktion Version: 1,00 Uppdaterad: T0137 Förpacknings-/kollityp kod Kod som anger typ av förpackning eller kolli i vilken varan är emballerad Anger förpackningstyp för transportenheten (kollit). Termen är starkt rekommenderad att användas när fler än ett kolli ingår i en leverans, oavsett om kolliidentitet används eller inte. Se kodlista för T0137, tertiärförpackningar : %20tertiar.htm T0141 Kollins bruttovikt Bruttovikt på ett kolli för ankomstkontroll. Vikt inklusive emballaget. Används efter överenskommelse. Anges i gram. T0138 Kolliidentitet Serial Shipping Container Code för ett eller flera kolli.(ev intervall) Varje kolli ges en unik identitet, SSCC (18 siffror). Vid flera kollin som innehåller samma artikel/produkt och dessa är sekventiellt numrerade kan intervallet anges. Dvs intervall från första SSCC till sista SSCC anges (18+18 siffror). Artikelrad T0051 adnummer adnummer inom transaktionen Löpnummer på raderna inom leveransaviseringstransaktionen T0130 Levererad vara Internationell Handelsvarunumret (GTIN) för levererad vara Identitet för levererad förpackning, ex EAN13 T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. Endast om GTIN saknas MF - tillverkarens artikelnummer T0132 Batchnummer på förpackning Batch-, satsnummer eller dylikt, refererar till Batchnummer för levererade förpackningar (flera produktionstillfälle kan förekomma). Används vid behov. T3276 Bäst-före-datum Används efter överenskommelse. Före denna datumgräns är innehållet i användbart skick. T0131 Avsänd kvantitet Kvantitet som är avsänd av godsavsändaren Den kvantitet av varan som levereras, oavsett om varan är en variabel viktvara (alt liter- eller metervara) eller styckevara. T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt Används endast om avropad vara är en variabel viktvara (alt liter- eller metervara). Koder: GM - gram MLT - milliliter MMT - millimeter (PCE är defaultvärde för styckevaror.). T0133 Avsänd mängd Mängden som avsändes där avsänd kvantitet (T0131) var Från leverantören avsänd mängd av beställd i 'styck'. (variabla måttvaror; vikt, längd etc) variabelmåttvara beställd i 'styck'. Används då varan är såld med variabel vikt eller volym, men beställd i styck. T0135 Måttdimension för mängd För variablamåttvaror, dimensionen i vilken mängden är Koder: uttryckt. AAC - total nettovikt ABJ - volym

18 18 Affärstransaktion Version: 1,00 Uppdaterad: T0134 Måttenhetskvalificerare för mängd Koder: GM - gram MLT - milliliter MMT - millimeter Leveransaviseringsslut T0042 Summa kvantiteter Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i transaktionen. Summa av alla kvantiteter i T0131 Används enligt överenskommelse T0043 Antal rader Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. Antal rader (LIN-segment) i meddelandet Används enligt överenskommelse

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud e-center Sweden Utskriven: 2004-12-10 14:19:54 1 AT 6.1.6 Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura

Läs mer

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36.

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36. 1 AT 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning -meddelande MS 36 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6 Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-05-13 Version: 2.51

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-05-13 Version: 2.51 Faktura, baserad på förbrukning Entity name: Faktura, baserad på förbrukning Comment: Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas per förbrukningsställe

Läs mer

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Version 1.1, 2011.07.07 Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Sammanfattande definition av SFTI/ESAP 6 Bas... 4 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Läsanvisningar...

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43 Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-08-25 Version: 2.9.0 Leveransavisering 6.3.2 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 44

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-08-25 Version: 2.9.0 Leveransavisering 6.3.2 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 44 Leveransavisering Affärsdokumentet används för avisering av artiklar på väg till leveransmottagaren. Transportenheter streckkodsmärkta med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) möjliggör

Läs mer

Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura

Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura SFTI Beredningsgrupp SFTI Fulltextfaktura 1 Dokumentstatus: Fastställt av SFTI Styrgrupp 2009-10-21 Dokumentet utgår från ESAP/SFTI AT 6.1.6 ver 2.60, AT 9.1.1 ver 2.51, AT 9.2.1 ver 2.30, och är kompletterat

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för

Läs mer

Ifyllnadsexempel för Extempore

Ifyllnadsexempel för Extempore Ifyllnadsexempel för Extempore Följande förutsättningar gäller i exemplet: Köparen beställer extempore för behandling av en infektion. Parterna har kommit överens om att leverantören ska ta ut en avgift

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7.

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7. Dokumenttyp - Document Type: RA:TW082731 001 Frisläppt 1 (7) Projekt - Project: PM Användargrupp ESAP 6 Dokumentbeskrivning - Document Description: Jämför Version 2.6 med 2.7 Utfärdat av - Issued by: Utf

Läs mer

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13 Svefakturan Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar B ID Invoice Fakturanummer 1 Identifier Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Varucertifikat Dagligvaror, VCD

Varucertifikat Dagligvaror, VCD 2005-02-03 Varucertifikat 1.6 1(58) Varucertifikat Dagligvaror, VCD Handledning Version 1.6 2005-02-03 Varucertifikat 1.6 3(58) Innehåll 1 Dokumentets syfte... 5 2 Definition och begrepp... 5 3 Förpackningar...

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Överföring av moms och uppgift om valutor med omräkningskurs i faktura. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. EDIFAT... 4 4. Sammanställning EDIFAT... 7 1. Exempelbeskrivning

Läs mer

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18 Innehåll... 2 Artikelinformation för en artikel på basnivå... 2 Artikelinformation, dokument... 2 Artikelinformationshuvud... 2 Artikelidentitet... 4 Artikelnivå... 5 Artikelstatus... 6 Förpackning...

Läs mer

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2003-06-27 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(22) INLEDNING...3 STANDARD...3 KOMMUNIKATION...3 EAN-LOKALISERINGSKOD

Läs mer

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2001-08-28 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(24) INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD

Läs mer

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation.

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1(10) 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation. Informationen i detta dokument har hämtats från GS1:s handledning. För kompletta specifikationer hänvisar vi till

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Handledning för ESAP 20.1

Handledning för ESAP 20.1 Leveransflödet 2013-05-14 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Besök: Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se Innehåll 1 Om handledningen 1 1.1 Syfte och målgrupp.........................................................

Läs mer

Handledning för efakturering

Handledning för efakturering Handledning för efakturering Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Det inledande avsnittet

Läs mer

Teknisk rekommendation 2013-12-16

Teknisk rekommendation 2013-12-16 Negativa värden vid avdrag och avgifter Negativa värden/tecken i en e-faktura Tumregeln är att en ren debetfaktura (fakturatyp 380) och ren kreditfaktura (fakturatyp 381) aldrig har några negativa tecken/värden

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Expert Systems kundtjänst: Expert Systems 2011 Senast uppdaterat: 12-03-28 Exder Proceedo 6.1 Sida 2 av 31 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun, EDI

Handledning för Örebro Kommun, EDI Handledning för Örebro Kommun, EDI SFTI 6.1 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-16 Exder Örebro Kommun, EDI Sida 2 av 28 Innehållsförteckning

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 1(12) Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Användning av pristyper... 3 3. Artiklar och prissättning...

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 Mellan Ahlsell och Kund 1.5 Sida 1 av 58 INVOIC INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 MEDDELANDEBESKRIVNING...4 MEDDELANDETILLÄMPNING...4 TILLÄMPNING AV SEGMENT...4 MEDDELANDESTRUKTUR...5

Läs mer

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning Senast uppdaterat: 08-04-0402 Exder efaktura sida 1 av 14 Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA VIA ITELLA...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Läs mer

Handledning för ESAP 9.1

Handledning för ESAP 9.1 Handledning för ESAP 9.1 Periodisk fakturering 2013-05-14 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Besök: Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se Handledning för ESAP 9.1 Innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura

Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura PM 1 Definition av samverkansprocessen vid användning av Svefaktura Identifikation av denna samverkansprocess - Namn BasicInvoice - Version 2.1 - Status Standard - Datum 2006-06-15 Samverkansprocessens

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18

Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18 NEA Nätverket för elektroniska affärer Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18 Förord Denna NEA-rapport handlar om viktiga av EU-kommissionen

Läs mer

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

GS1 Artikelinformation

GS1 Artikelinformation The Global Language of Business GS1 Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS Standard för Artikelinformation Logistisk information för bygg, el och VVS-branscherna Identifiera Globalt

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Ny version av Exder 2004-08-26

Ny version av Exder 2004-08-26 Ny version av Exder 2004-08-26 Semestrarna är precis slut och vi släpper årets tredje uppdatering av Exder. De största nyheterna i Exder är varucertifikat version 1.5, möjlighet att ange egen företagslogga

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Sedan klickar du på Skapa rapport.

Sedan klickar du på Skapa rapport. Allmänt Menyval Med Leasingmodulen kan du skapa rapporter som visar information om era leasingavtal (avtalsöversikt) registrera beställning av objekt om du har ett vagnparks- eller leasingkontoavtal hos

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

GDSN Trade Item Major Release 3.1

GDSN Trade Item Major Release 3.1 GDSN Trade Item Major Release 3.1 Förändringar kodlistor Version A 2014-11-18 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se 1/6 GDSN Trade Item

Läs mer

Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2

Woody Bygghandel regelverk för Artikelhantering och Bonusuppföljning 2014 ver. 2. Regelverk för artikelhantering... 2 Innehåll Regelverk för artikelhantering... 2 1. Tider/tidslinje vid artikelförändring... 2 2. Fildistribution... 2 3. Artikelansvarig hos Leverantör... 2 4. Artikelansvarig hos Woody Bygghandel... 2 5.

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Handledning för Danske Bank

Handledning för Danske Bank Handledning för Danske Bank Exder EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-05-19 Exder Danske Bank EDI Sida 2 av 35 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Grunden i GS1-systemet

Grunden i GS1-systemet Grunden i GS1-systemet Agenda Introduktion till GS1 Värdekedjan Skapa nummer till Artiklar Kollin Parter och platser Att välja streckkod Märka förpackning och pall Skapa streckkoder som alltid går att

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Inställning Prislistor i Entré Windows

Inställning Prislistor i Entré Windows Inställning Prislistor i Entré Windows Generellt Det finns en mängd olika inställningar du kan ha på en Prislista i Entré Windows. Nedan följer en kortfattad beskrivning på vad respektive fält innebär.

Läs mer

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3

Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Handledning För handel med EDI via Raindance 6.3 Senast uppdaterat: 13-09-18 Exder Raindance ESAP 6.3 Sida 2 av 34 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR HANDEL VIA ESAP 6.3... 3 1.1 HANDLEDNINGEN

Läs mer

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning För. ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning För ICA Grossistflöde ESAP 20.1 EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-02-19 Exder ICA Grossist Sida 2 av 42 Innehållsförteckning

Läs mer

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401

17 Fakturering. 17.1 Allmänt. Fakturering, Avsnitt 17 401 Fakturering, Avsnitt 17 401 17 Fakturering Faktureringsdirektivet Nytt 11 kap. ML Skrivelser från SKV 17.1 Allmänt Bestämmelser om skyldighet att utfärda faktura, vad fakturan ska innehålla och när en

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet innehåller viktig information för

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer