9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista"

Transkript

1 1 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: AT Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens prislistenummer Leverantörens prislistenummer. Varje ny prislista skall förses med en unik identitet. T0002 Prislistestatus Kod som anger om transaktionen är en original prislista, 5 - ersättningsprislista ersättning för en befintlig prislista, eller ändringar på en 9 - original prislista befintlig prislista T0003 Prislistedatum Utgivningsdatum för en prislista Datum för utgivning av informationen i meddelandet (jfr. T0004). T0007 eferens till avtal/kontrakt eferens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt eferens till det kommersiella avtalet som gäller för dessa priser. T0009 Leverantören Part som definieras som juridisk säljare enligt ett EAN-lokaliseringsnummer kommersiellt avtal T0008 Köparen Part som definieras som juridisk köpare enligt ett EAN-lokaliseringsnummer kommersiellt avtal T0004 Giltigt fr.o.m Startdatum för information/priserna i en SSÅÅMMDD prislista/produktkatalog T0005 Giltigt t.o.m Slutdatum för information/priserna i en Endast om inte priserna är 'tillsvidare'. prislista/produktkatalog T0006 eferens till prislista Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar eferens till föregående prislista. Obligatorisk om till. transaktionen ersätter föregående prislista (T0002 = 5, ersättning). T0204 Prislistans valuta Valutan i vilken prislistan är utställd. Om ej SEK. Kod enligt ISO 4217 Varugrupp T0010 Produktgrupptyp Kod som anger typ av gruppering i en prislista 2 - prisgrupp används ej/gruppering används ej 3 - grupperad enligt katalogen 11 - produktgrupp T0011 Produktgruppkod Leverantörens katalog- eller produktgruppskod Obligatorisk om T0010 = 3 (katalog) eller 11 (produkt) T0012 Produktgrupp Leverantörens katalog- eller produktgruppsnamn Endast om sådana används.

2 2 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: Prislisterad T0013 adnummer Löpnummer av raderna inom prislistetransaktionen Löpnummer på raderna inom prislistan T0056 Prislisteradåtgärdskod Kod som anger om varan är tillagd, borttagen eller ändrad 1 - tillägg. T0015 Varuidentifikation Globala handelsvarunumret (GTIN) Identitet för denna tjänst/produkt som ett GTIN. EAN/UCC-13 T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. Endast om GTIN saknas MF - tillverkarens artikelnummer T0050 Ersättningsvarunummer Identitet av en vara som ersätter varan i T0015. Indentitet för den artikel som ersätter borttagen artikel eller förpackning i T0015/T0172. Endast vid ersättningsprislista. EU - EAN/UCC MF - tillverkarens artikelnummer T0057 Ersatt varunummer Identitet på den vara som ersätts av varan på denna rad Indentitet för den produkt/tjänst som ersätts av en produkt/tjänst i T0015/T0172. Används vid ersättningsprislista då T0015/T0172 är ny. EU - EAN/UCC MF - tillverkarens artikelnummer T0018 Varubenämning Klartextbenämning av en vara eller tjänst En eller två raders fritext innehållande en beskrivning av denna produkt eller tjänst. T0017 Beställningsbar indikator Kod som anger att artikeln ej är beställningsbar Används vid behov för att särskilja hyresartiklar. Kod: NO - förpackningen kan ej beställas T1174 abattgrupp Leverantörens beteckning för rabattgruppen som tillämpas för denna vara Används vid behov. Får upprepas. Priser T0029 Kontraktpris Enhetspris netto för en (eller flera) Enhetspris netto för en (eller flera) produkt enligt förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal avtal T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck Används tillsammans med T0029 om prissättning (t.ex. per 100). inte är per e (1) styck.

3 3 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används tillsammans med T0029. DAY - dag HU - timma K3 - kilovolt ampere reaktiv energi KV - kilovolt ampere reaktiv KWH - kilowattimma KWT - kilowatt MAW - megawatt MIN - minut MTQ - kubikmeter MWH - megawattimme SEC - sekund T0203 Aktuellt pris, avtalat Gällande pris. Det pris som gäller vid transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle. Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Att jämföras med sk dagspris. Används om priset kan variera från tid till annan under avtalsperioden. Ex dagspris som ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas. T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används tillsammans med T0203 om prissättning inte är per en (1) styck. T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används tillsammans med T0203. DAY - dag HU - timma K3 - kilovolt ampere reaktiv energi KV - kilovolt ampere reaktiv KWH - kilowattimma KWT - kilowatt MAW - megawatt MIN - minut MTQ - kubikmeter MWH - megawattimme SEC - sekund T0238 Aktuellt pris, rabatterat Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men kan ändras vid senare tillfälle. Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Att jämföras med sk dagspris. T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används tillsammans med T0238 om prissättning inte är per e (1) styck.

4 4 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Används tillsammans med T0238. DAY - dag HU - timma K3 - kilovolt ampere reaktiv energi KV - kilovolt ampere reaktiv KWH - kilowattimma KWT - kilowatt MAW - megawatt MIN - minut MTQ - kubikmeter MWH - megawattimme SEC - sekund T0004 Giltigt fr.o.m Startdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog Om inte 'omgående'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån. T0005 Giltigt t.o.m Slutdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog Endast om inte priserna är 'tillsvidare'. Termen (datumet) kan skilja sig från samma term på huvudnivån T0205 Prisändringsorsak, kod Kod som anger anledningen att priset av denna vara har ändrats Används vid behov. Endast vid ersätting (T0002=5). Kodlista är under utveckling. Skatter T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. VAT - mervärdesskatt T0195 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. Används då varan/tjänsten inte är undantagen från skatt. Används då skattetypen är VAT. T0197 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. Momskategorier: S - standard Energiskatt T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. AAE - energiskatt T2019 Energiskattesats Energiskattesats som ett öresbelopp per energienhet Skatten utgörs av ett öresbelopp per kilowattimma. (KWH) T0196 Skattesatsbasis Skattesatsbasis för en vara eller en tjänst. KWH - kilowattimma Prislistesubrad T0013 adnummer Löpnummer av raderna inom prislistetransaktionen Löpnummer på raderna inom prislistan. Samma löpnummerserie används som i huvudraden. T0056 Prislisteradåtgärdskod Kod som anger om varan är tillagd, borttagen eller ändrad 1 - tillägg

5 5 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: T0032 Underradsindikator Indikerar att denna rad är en underrad till raden angiven i 1 - subrad T0155 T0155 Hänvisningsradnummer Numret på raden som denna underrad hänvisar till Löpnumret på den huvudrad som denna underrad hänvisar till. T2045 Ingående förpackning/tjänst Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en sammansatt förpackning/tjänst. Identitet för denna tjänst/ produkt som ett GTIN (EAN/UCC-13). Tjänsten/produkten ska ha specificerats i en tidigare prislisterad. T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. Endast om GTIN saknas MF - tillverkarens artikelnummer

6 6 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: AT Ändring i pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens prislistenummer Leverantörens prislistenummer. Varje ny prislista skall förses med en unik identitet. T0002 Prislistestatus Kod som anger om transaktionen är en original prislista, 4 - ändring av prislistan ersättning för en befintlig prislista, eller ändringar på en befintlig prislista T0003 Prislistedatum Utgivningsdatum för en prislista Datum för utgivning av informationen i meddelandet (jfr. T0004). T0007 eferens till avtal/kontrakt eferens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt eferens till det kommersiella avtalet som gäller för dessa priser. T0009 Leverantören Part som definieras som juridisk säljare enligt ett EAN-lokaliseringsnummer kommersiellt avtal T0008 Köparen Part som definieras som juridisk köpare enligt ett EAN-lokaliseringsnummer kommersiellt avtal T0004 Giltigt fr.o.m Startdatum för information/priserna i en SSÅÅMMDD prislista/produktkatalog T0005 Giltigt t.o.m Slutdatum för information/priserna i en Endast om priserna inte är 'tillsvidare'. prislista/produktkatalog T0006 eferens till prislista Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar eferens till föregående prislista. till. T0204 Prislistans valuta Valutan i vilken prislistan är utställd. Om ej SEK. Kod enligt ISO 4217 Produktgrupp T0010 Produktgrupptyp Kod som anger typ av gruppering i en prislista 2 - prisgrupp används ej/gruppering används ej 3 - grupperad enligt katalogen 11 - produktgrupp T0011 Produktgruppkod Leverantörens katalog- eller produktgruppskod Obligatorisk om T0010 = 3 (katalog) eller 11 (produkt) T0012 Produktgrupp Leverantörens katalog- eller produktgruppsnamn Endast om sådana används. Prislisterad T0013 adnummer Löpnummer av raderna inom prislistetransaktionen Löpnummer på raderna inom prislistan

7 7 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: T0056 Prislisteradåtgärdskod Kod som anger om varan är tillagd, borttagen eller ändrad 1 - tillägg 2 - borttagning 3 - ändring T0015 Varuidentifikation Globala handelsvarunumret (GTIN) Identitet för denna artikel/ förpackning som ett GTIN. EAN/UCC-13 T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. Endast om GTIN saknas MF - tillverkarens artikelnummer T0050 Ersättningsvarunummer Identitet av en vara som ersätter varan i T0015. Identitet för den produkt/tjänst som ersätter borttagen produkt eller tjänst i T0015/T0172. Endast borttagning (T0056=2). EU - EAN/UCC MF - tillverkarens artikelnummer T0057 Ersatt varunummer Identitet på den vara som ersätts av varan på denna rad Identitet för den produkt/tjänst som ersätts av en produkt eller tjänst i T0015/T0172. Endast ny (T0056 =1). EU - EAN/UCC MF - tillverkarens artikelnummer T0018 Varubenämning Klartextbenämning av en vara eller tjänst En eller två raders fritext innehållande en beskrivning av denna produkt eller tjänst. Endast vid ny och ändrad (T0056 =1 eller 3).. T0017 Beställningsbar indikator Kod som anger att artikeln ej är beställningsbar Används vid behov för att särskilja hyresartiklar. Kod: NO - förpackningen kan ej beställas T1174 abattgrupp Leverantörens beteckning för rabattgruppen som tillämpas för denna vara Används vid behov. Får upprepas. Priser T0029 Kontraktpris Enhetspris netto för en (eller flera) Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal enligt avtal T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck Används tillsammans med T0029 om prissättning (t.ex. per 100). inte är per en (1) styck.

8 8 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Endast om T0029 avser variabelmåttvara. DAY-dag HU-timma K3-kilovolt ampere reaktiv energi KV-kilovolt ampere reaktiv KWH-kilowattimma KWT-kilowatt MAW-megawatt MIN-minut MTQ-kubikmeter MWH-megawattimme SEC-sekund T0203 Aktuellt pris, avtalat Gällande pris. Det pris som gäller vid transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle. Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Används om priset kan variera från tid till annan under avtalsperioden. Ex 'dagspris' som kan variera från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas. T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används tillsammans med T0203 om prissättning inte är per en (1) styck. T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Endast om T0203 avser variabelmåttvara. DAY-dag HU-timma K3-kilovolt ampere reaktiv energi KV-kilovolt ampere reaktiv KWH-kilowattimma KWT-kilowatt MAW-megawatt MIN-minut MTQ-kubikmeter MWH-megawattimme SEC-sekund T0238 Aktuellt pris, rabatterat Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men kan ändras vid senare tillfälle. Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Att jämföras med sk dagspris. T0030 Enhetsprisbasis Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Används tillsammans med T0238 om prissättning inte är per en (1) styck. T0031 Måttenhetskvalificerare för pris Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Endast om T0238 avser variabelmåttvara. DAY-dag HU-timma K3-kilovolt ampere reaktiv energi KV-kilovolt ampere reaktiv KWH-kilowattimma KWT-kilowatt MAW-megawatt MIN-minut MTQ-kubikmeter MWH-megawattimme SEC-sekund

9 9 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad: T0004 Giltigt fr.o.m Startdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog Om inte priserna gäller omgående. Datumet kan skilja sig från datumet som återfinns i samma term på huvudnivån. T0005 Giltigt t.o.m Slutdatum för information/priserna i en prislista/produktkatalog Endast om inte priserna gäller 'tills vidare'. Datumet kan skilja sig från datumet som återfinns i samma term på huvudnivån. T0205 Prisändringsorsak, kod Kod som anger anledningen att priset av denna vara har ändrats Används vid behov. Kodlistan är under utveckling. Skatter T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. VAT - mervärdesskatt AAE - energiskatt T0195 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. Används då produkten/tjänsten inte är undantagen från skatt/moms. T0197 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. B - begränsad avdragsrätt E - undantagen från mervärdesskatt L - mervärdesskatt på kommunal verksamhet S - standard skattesats/mervärdesskatt Energiskatt T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. AAE - energiskatt T2019 Energiskattesats Energiskattesats som ett öresbelopp per energienhet Skatten utgörs av ett öresbelopp per kilowattimma. (KWH) T0196 Skattesatsbasis Skattesatsbasis för en vara eller en tjänst. KWH - kilowattimma Prislistesubrad T0013 adnummer Löpnummer av raderna inom prislistetransaktionen Löpnummer på subraderna inom prislisterad T0056 Prislisteradåtgärdskod Kod som anger om varan är tillagd, borttagen eller ändrad 1 - tillägg 2 - borttagning 3 - ändring T0032 Underradsindikator Indikerar att denna rad är en underrad till raden angiven i 1 - subrad T0155 T0155 Hänvisningsradnummer Numret på raden som denna underrad hänvisar till T2045 Ingående förpackning/tjänst Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller i en EAN/UCC-13 identitet av denna produkt/tjänst. sammansatt förpackning/tjänst. Produkten/tjänsten ska ha specificerats i en tidigare prislisterad. T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. Endast om GTIN saknas MF - tillverkarens artikelnummer

10 10 Affärstransaktion Version: 1,10 Uppdaterad:

11 11 Affärstransaktion Version: 2,30 Uppdaterad: AT Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang EDIFACT-meddelande: Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 T0060 Fakturanummer Leverantörens eller fakturautställarens fakturanummer Leverantörens fakturanummer. Varje ny faktura skall förses med en unik identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. T0061 Fakturatyp Indikerar om fakturatransaktionen är en faktura, Kod som anger om transaktionen är en faktura eller kreditnota, fakturaunderlag eller mätartjänstfaktura kreditnota. Koder: faktura kreditnota Observera att vid kreditnota ställer Skatteverket krav på särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan, varför kreditnota endast kan användas under mycket speciella förutsättningar för att kreditera flera fakturor samtidigt. T0062 Fakturadatum Datum leverantören skapade fakturatransaktionen Datum då fakturan skapades. T0067 Förfallodatum Senaste datum då fordran ska vara fordringsägaren Obligatorisk vid faktura (T0061=380). (betalningsmottagaren) tillhanda. Datum då betalningen ska vara betalningsmottagaren tillhanda. T2001 Faktureringsperiodens fr o m datum Faktureringsperiodens inledningsdatum Faktureringsperiodens inledningsdatum. Används om faktureringsperiod ska redovisas. T2002 Faktureringsperiodens t o m datum Faktureringsperiodens slutdatum Faktureringsperiodens slutdatum T0127 Avsändningsdatum Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören Används då leveranser faktureras efter varje D7 leverans. T0007 eferens till avtal/kontrakt eferens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt Kontraktet/avtalet som faktureringen baseras på. Används om det finns fler än ett avtal mellan parterna under samma tidperiod. T0063 eferens till följesedel Identifikation av en (pappers)följesedel som tillhör en Följesedel får inte användas om elektronisk leverans leveransavisering används. T0090 eferens till leveransavisering Dokumentnumret av tillhörande (elektronisk) Används då avisering av gods sker med elektronisk leveransavisering leveransavisering av leveranser som faktureras efter varje leverans. T2004 Leverantörens referens En referens som hänvisar till abonnemangsnummer, Abonnemangsnummer. Om inte kontraktsnummer telefonnummer el dyl. (avtalsnummer) är tillgängligt. T0170 Leverantörens kundreskontra eferens som leverantören önskar tillbaka i eferens som efter överenskommelse används vid referens betalningsavisering och/eller betalningstransaktionen (s.k. betalning över OC-konto hos betalningsinstitut. "OC-strängen" vid bankgiro/postgiro inbetalningar)

12 12 Affärstransaktion Version: 2,30 Uppdaterad: T2003 Köparens referens En referens, angiven av köparen, som lagras i leverantörens kund- eller orderregister. eferens angiven av köparen, om överenskommelse finns om termens lagring i leverantörens datasystem. T0089 eferens till faktura eferens till faktura som denna transaktion hänvisar till. Används endast i kreditnota. T0009 Leverantören Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal EAN-lokaliseringsnummer Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn och adress under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0064 Leverantörens momsregistreringsnummer Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE T0065 Fakturautfärdare, id Part som utfärdar fakturor. EAN-lokaliseringsnummer. Endast om fakturautställaren skiljer sig från leverantören. Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn och adress under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0066 Betalningsmottagaren Part (annan än leverantören) som kan specificeras som betalningsmottagare EAN-lokaliseringsnummer. Endast om betalningsmottagaren skiljer sig från leverantören och/eller fakturautställaren. Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn och adress under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0139 Betalningsmottagarens bankgironummer Svenska bankgironumret för betalningsmottagare enl. BankGirots anvisningar Används om fler än ett bankgironummer kan förekomma under avtalsperioden. Endast ett bankeller postgironummer får förekomma på en faktura. De bankgironummer som kan förekomma måste vara kända hos Köparen. T0140 Betalningsmottagarens postgironummer Svenska postgironumret för betalningsmottagare enl. PostGirots anvisningar Används om fler än ett postgironummer kan förekomma under avtalsperioden. Endast ett bankeller postgironummer får förekomma på en faktura. De postgironummer som kan förekomma måste vara kända hos Köparen. T0008 Köparen Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal EAN-lokaliseringsnummer Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn och adress under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0099 Köparens momsregistreringsnummer Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat. I 'EU format'. I Sverige enl <land><org><konto> t.ex. SE Används då köparen är skattskyldig för förvärvet eller vid gemenskapsintern varuförsäljning (EU). T0240 Fakturaadressat Part till vilken fakturan är sänd, och som administrerar fakturan. EAN-lokaliseringsnummer. Om fakturan ska adresseras till annan adress inom företaget än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer. Adressat och Köpare tillhör samma juridiska person.

13 13 Affärstransaktion Version: 2,30 Uppdaterad: T0085 Fakturamottagaren Part till vilken fakturor ställs ut. EAN-lokaliseringsnummer Lokaliseringsnumret skall kunna härledas till motsvarande namn och adress under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Används då annat företag är ansvarig för betalningen. Fakturamottagare och Köpare tillhör inte samma juridiska person. T2204 Fakturans valuta Valutan i vilken fakturan är utställd. Om ej svenska kronor (SEK). Krävs alltid vid valutaomräkning. Valutakoder enligt ISO T0286 Momsvaluta Annan valuta än fakturans valuta i vilken momsen enligt lag måste faktureras. Valutakod enligt ISO Avseende svensk moms är valutan normalt svenska kronor, men är i undantagsfall euro. T0283 Valutaomräkningskurs Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor. Omräkningskursen till annan valuta än faktureringsvaluta i vilken momsen enligt lag måste redovisas. T0290 Skattemotivering, kod Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. Hänsvisning i kodad form. Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista T0290 Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf T0290 på fakturanivå) T0278 Skattemotivering, klartext Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext. Hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, eller orsak för skattebefrielse. Används om skattebefrielse gäller alla fakturaraderna. (Jmf T0278 på radnivå) T0287 Anledning till kreditering Anledning till att fakturerat belopp krediteras. Anledning till kreditering måste alltid anges i kreditnotor och fakturor med kreditrader. Koder: 79E - Felleverans Financiell kompensation Fakturarad T0051 adnummer adnummer inom transaktionen Löpnummer på raderna inom fakturatransaktionen. T0068 Fakturerad vara/tjänst Globala Handelsvarunumret (GTIN) för fakturerad vara Indentitet på tjänsten eller produkten som eller tjänst faktureras. Numret (GTIN) skall kunna härledas till motsvarande text under hela den föreskrivna arkiveringstiden. T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. Endast om GTIN saknas. Artikelnumret skall kunna härledas till motsvarande text under hela den föreskrivna arkiveringstiden. MF - tillverkarens/producentens artikelnummer T0069 Fakturerad kvantitet Kvantitet som faktureras Kvantitet av aktuell tjänst eller produkt som faktureras.

14 14 Affärstransaktion Version: 2,30 Uppdaterad: T0029 Kontraktpris Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal Pris per enhet (inkl överenskommen rabatt), dvs á- priset enligt avtal. Exklusive moms. T0071 adbelopp Enhetspris x fakturerad kvantitet Enhetspris x fakturerat kvantitet T2051 Leveransperiod, fr o m datum Inledningsdatumet för en leveransperiod. Används vid behov då en vara/tjänst levereras med annan periodicitet än övriga varor/tjänster i fakturan (tex på hyresavier då kabeltvavg faktureras med annan periodicitet än hyresavgiften). T2052 Leveransperiod, t o m datum Sista datum för leveranser inom en leveransperiod. T0127 Avsändningsdatum Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören Används då leveranser sker frekvent och fakturering sker månadsvis (ej efter varje leverans). Används vid leveranser av tvättade textilier som ingår i kretslopp. D7 T0063 eferens till följesedel Identifikation av en (pappers)följesedel som tillhör en leverans Används då leveranser sker frekvent och fakturering sker månadsvis (ej efter varje leverans). Används vid leveranser av tvättade textilier som ingår i kretslopp. Följesedel får inte användas om elektronisk leveransavisering används. T0090 eferens till leveransavisering Dokumentnumret av tillhörande (elektronisk) leveransavisering Används då avisering av gods sker med elektronisk leveransavisering av leveranser som sker frekvent och fakturering sker månadsvis (ej efter varje leverans). T0290 Skattemotivering, kod Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift. Hänsvisning i kodad form. Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse. Se kodlista T0290 Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf T0290 på fakturanivå) T0278 Skattemotivering, klartext Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext. Hänvisning till relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen, eller orsak för skattebefrielse. Används om skattebefrielse inte gäller alla fakturaraderna. (Jmf T0278 på fakturanivå) Fakturaslut T0072 Belopp att betala Fakturasumman att betala inklusive skatter Summan att betala inklusive skatter T2203 Beloppsutjämning Ett belopp som utjämnar ett belopp. Används då leverantörens faktureringssystem inte kan hantera icke beloppsutjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämning till hel krona Kr <= beloppsutjämning <= 0.50 Kr. Endast T0072 kan beloppsutjämnas. Mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera beloppsutjämning. T0073 adsumman Summan av alla fakturarader exklusive skatter Summan av alla radbeloppen exklusive skatter T0074 Totalt skattepliktigt belopp Summan av samtliga skattepliktiga belopp Termen obligatorisk även om alla fakturerade produkterna/tjänsterna är undantagna från skatt. T0074= summan av alla T0180

15 15 Affärstransaktion Version: 2,30 Uppdaterad: T0075 Summa skattebelopp Summan av samtliga skatter i transaktionen Obligatorisk term om mervärdesskatt är fakturerad. Termen kan inte användas vid redovisning av mervärdesskatt. Se gruppen Skatter. T0042 Summa kvantiteter Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i transaktionen. Används enligt överenskommelse. Summan av alla kvantiteter i T0039 T0043 Antal rader Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. Används enligt överenskommelse. Antal rader (LIN-segment) i meddelandet Skattetotaler T0194 Skattetyp Kod som anger skattetyp. VAT - mervärdesskatt ENV - miljöskatt T0195 Skattesats Skattesats för en vara eller en tjänst. Obligatorisk om mervärdesskatt faktureras och skattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % övers som '17.5'. T0197 Skattekategori Skattekategori för en vara eller en tjänst. B - begränsad avdragsrätt E - undantagen moms H - hotell, camping, etc. L - kommunal verksamhet M - livsmedel - restaurangtjänster S - standard T - tidningar, böcker etc U - resor Z - noll % moms T0180 Skattepliktigt belopp Skattepliktigt belopp för angiven skattetyp, skattesats och Underlag för denna skatteklass. Även underlaget för skattekategori. skattepliktigt belopp avseende produkter/tjänster som är undantagna från skatt (T0197=E) ska redovisas. I underlaget ingår ev rabatter för aktuell skattesats. Används vid mervärdesskatt. T2022 Totalt skattebelopp Totalt skattebelopp för angiven skattetyp, skattekategori Totalt skattebelopp för skattesatsen i T0195. och skattesats. Obligatorisk när det finns underlag för skatt. Beräkningen av totalt skattebelopp inkluderar även moms på ev rabatt med aktuell skattesats. T0284 Momsbelopp uttryckt i momsvalutan Momsskattebeloppet i den valuta som anges i T0286. Används om momsskattebeloppet enligt lag måste räknas om till annan valuta än faktureringsvalutan i T2204. T0289 Ursprungligt momsbelopp, Information om momsbelopp i refererad faktura/refererade Används endast i kreditnota. Momsbeloppet enligt information fakturor. den eller de refererade fakturorna för aktuell skattesats. I fall momsen omräknats används det momsbelopp som uttryckts i momsvalutan.

16 16 Affärstransaktion Version: 1,00 Uppdaterad: AT Leveransavisering med kolliinformation EDIFACT-meddelande: Leveransaviseringshuvud DESADV:D:96A:UN:EAN005 T0125 Leveransaviseringsnummer Leverantörens leveransaviseringsnummer Leverantörens leveransaviseringsnummer. Varje ny leveransavisering skall förses med en unik identitet. T0126 Leveransaviseringsdatum Datum när leverantören skapade leveransavisering. Datum då leverantören skapade leveransaviseringstransaktionen T0128 Planenligt leveransdatum Datum när sändningen planeras vara köparen tillhanda Format: D4 SSÅÅMMDD T0127 Avsändningsdatum Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören Format: D4 SSÅÅMMDD T2003 Köparens referens En referens, angiven av köparen, som lagras i eferens angiven av köparen, om leverantörens kund- eller orderregister. överenskommelse finns om termens lagring i leverantörens system T2004 Leverantörens referens En referens som hänvisar till abonnemangsnummer, Används om kontraktsnummer inte är tillgängligt telefonnummer el dyl. eller tillräckligt. T0009 Leverantören Part som definieras som juridisk säljare enligt ett EAN-lokaliseringsnummer. Om avvikande från kommersiellt avtal godsavsändaren T0129 Godsavsändaren Part som avsänder varor Används om annan än leverantören avsänder varorna. EAN-lokaliseringsnummer. T0008 Köparen Part som definieras som juridisk köpare enligt ett EAN-lokaliseringsnummer. kommersiellt avtal T0036 Godsmottagaren Part (annan än köparen) som tar emot varor och Används endast om Godsmottagare skiljer sig från godkänner leveransen Köparen. T0037 Leveransmottagaren Part (annan än köparen) som tar emot varuleveranser, Används om annan än Godsmottagaren tar emot men inte är ansvarig för godkännande varorna. EAN-lokaliseringsnummer. T0091 Fraktavgift Kostnad för transport av varorna Används i enlighet med affärsavtal. Exkl moms. Leveransaviserings kollirad T3304 Kollinivårad Löpnummer inom transaktionen. T0136 Antal förpackningar Antalet kolli av en och samma typ Antalet kolli (transportenheter) av samma typ (se T0137) som ingår i denna rad. 1= defaultvärde

17 17 Affärstransaktion Version: 1,00 Uppdaterad: T0137 Förpacknings-/kollityp kod Kod som anger typ av förpackning eller kolli i vilken varan är emballerad Anger förpackningstyp för transportenheten (kollit). Termen är starkt rekommenderad att användas när fler än ett kolli ingår i en leverans, oavsett om kolliidentitet används eller inte. Se kodlista för T0137, tertiärförpackningar : %20tertiar.htm T0141 Kollins bruttovikt Bruttovikt på ett kolli för ankomstkontroll. Vikt inklusive emballaget. Används efter överenskommelse. Anges i gram. T0138 Kolliidentitet Serial Shipping Container Code för ett eller flera kolli.(ev intervall) Varje kolli ges en unik identitet, SSCC (18 siffror). Vid flera kollin som innehåller samma artikel/produkt och dessa är sekventiellt numrerade kan intervallet anges. Dvs intervall från första SSCC till sista SSCC anges (18+18 siffror). Artikelrad T0051 adnummer adnummer inom transaktionen Löpnummer på raderna inom leveransaviseringstransaktionen T0130 Levererad vara Internationell Handelsvarunumret (GTIN) för levererad vara Identitet för levererad förpackning, ex EAN13 T0172 Leverantörens artikelnummer Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst. Endast om GTIN saknas MF - tillverkarens artikelnummer T0132 Batchnummer på förpackning Batch-, satsnummer eller dylikt, refererar till Batchnummer för levererade förpackningar (flera produktionstillfälle kan förekomma). Används vid behov. T3276 Bäst-före-datum Används efter överenskommelse. Före denna datumgräns är innehållet i användbart skick. T0131 Avsänd kvantitet Kvantitet som är avsänd av godsavsändaren Den kvantitet av varan som levereras, oavsett om varan är en variabel viktvara (alt liter- eller metervara) eller styckevara. T0055 Måttenhetskvalificerare för kvantitet Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt Används endast om avropad vara är en variabel viktvara (alt liter- eller metervara). Koder: GM - gram MLT - milliliter MMT - millimeter (PCE är defaultvärde för styckevaror.). T0133 Avsänd mängd Mängden som avsändes där avsänd kvantitet (T0131) var Från leverantören avsänd mängd av beställd i 'styck'. (variabla måttvaror; vikt, längd etc) variabelmåttvara beställd i 'styck'. Används då varan är såld med variabel vikt eller volym, men beställd i styck. T0135 Måttdimension för mängd För variablamåttvaror, dimensionen i vilken mängden är Koder: uttryckt. AAC - total nettovikt ABJ - volym

18 18 Affärstransaktion Version: 1,00 Uppdaterad: T0134 Måttenhetskvalificerare för mängd Koder: GM - gram MLT - milliliter MMT - millimeter Leveransaviseringsslut T0042 Summa kvantiteter Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i transaktionen. Summa av alla kvantiteter i T0131 Används enligt överenskommelse T0043 Antal rader Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. Antal rader (LIN-segment) i meddelandet Används enligt överenskommelse

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.

ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt. 2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter

Läs mer

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud e-center Sweden Utskriven: 2004-12-10 14:19:54 1 AT 6.1.6 Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura

Läs mer

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36.

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36. 1 AT 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning -meddelande MS 36 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6 Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35 Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-05-13 Version: 2.51

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-05-13 Version: 2.51 Faktura, baserad på förbrukning Entity name: Faktura, baserad på förbrukning Comment: Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas per förbrukningsställe

Läs mer

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas

Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Version 1.1, 2011.07.07 Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Sammanfattande definition av SFTI/ESAP 6 Bas... 4 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Läsanvisningar...

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43 Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Leveransavisering 20.1.5 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 34

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Leveransavisering 20.1.5 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 34 Affärsdokumentet används för avisering av artiklar på väg till leveransmottagaren. Transportenheter ska vara streckkodsmärkta med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) för att möjliggöra

Läs mer

48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20

48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20 Utskriven: 2004-12-10 14:18:44 Sida 1 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30 Avrop Entity name: Avrop Calloff Transaktionen används för att avropa mot ramavtal. Avropshuvud 1.. 1 T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition: Unikt nummer för avropet Köparens avropsnummer. Varje nytt avrop

Läs mer

EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41

EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41 Sida 1 2006-11-20 15:49:18 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.51

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.51 Order Entity name: Order Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar en order till en leverantör Orderhuvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion T3309

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: beta 1 Returavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 72

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: beta 1 Returavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 72 Returavisering Returavisering används när köparen skickar en avisering på de artiklar som returneras till leverantören. Affärsdokumentet används även när leverantören hämtar returer hos direktleveranskunder,

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Prislista 20.1.1 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Prislista 20.1.1 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59 Affärsdokumentet används för överföring av pris- och rabattinformation för avtalade produkter. Samtliga uppgifter i denna prislista skall användas vid fakturamatchning. Gällande prislista vid fakturatillfället

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2007-10-18 Version: 2.20

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2007-10-18 Version: 2.20 Leveransavisering Entity name: Despatch advice Leveransavisering Leveransaviseringens huvud 1.. 1 Transaktionen används för avisering av varor på väg till leveransstället. Transportenheter streckkodsmärkta

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43 Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-07-03 Version: 2.30 Leveransavisering 6.3.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-07-03 Version: 2.30 Leveransavisering 6.3.2 Leveransavisering Entity name: Leveransavisering Leveransaviseringens huvud 1.. 1 Comment: Transaktionen används för avisering av varor på väg till leveransstället. Transportenheter streckkodsmärkta med

Läs mer

EAN Sverige AnvändarProfil 48 Faktura - AT ver 2.30

EAN Sverige AnvändarProfil 48 Faktura - AT ver 2.30 Sida 1 2005-10-19 16:30:48 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43 Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-08-25 Version: 2.9.0 Leveransavisering 6.3.2 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 44

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-08-25 Version: 2.9.0 Leveransavisering 6.3.2 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 44 Leveransavisering Affärsdokumentet används för avisering av artiklar på väg till leveransmottagaren. Transportenheter streckkodsmärkta med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) möjliggör

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2. 00_Beta1

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2. 00_Beta1 Mottagningsbekräftelse Entity name: Mottagningsbekräftelse Comment: Transaktionen används för att meddela leverantören resultatet av mottagningskontrollen av de artiklar som har levererats till köparen.

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.50

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.50 Faktura Entity name: Invoice Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om avropet har uppdelats i flera delleveranser, skapas en

Läs mer

Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura

Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura SFTI Beredningsgrupp SFTI Fulltextfaktura 1 Dokumentstatus: Fastställt av SFTI Styrgrupp 2009-10-21 Dokumentet utgår från ESAP/SFTI AT 6.1.6 ver 2.60, AT 9.1.1 ver 2.51, AT 9.2.1 ver 2.30, och är kompletterat

Läs mer

Handledning Svekatalog

Handledning Svekatalog Handledning Svekatalog Inom ramen för SFTI har en arbetsgrupp definierat önskat innehåll för en svensk standard för en enkel produktkatalog innehållande pris- och artikelinformation. Denna ska vara en

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-03-15 Version: 1.2.1 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA UPPGIFTSSLAG VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA. Termnr Termnamn Krav på värde. Fakturahuvud

VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA UPPGIFTSSLAG VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA. Termnr Termnamn Krav på värde. Fakturahuvud Denna guide beskriver konvertering mellan SFTI fulltextfaktura version 2.3 (alla fyra varianterna) och Svefaktura, version Basic Invoice 1.0. Guiden behandlar det maximala informationsinnehållet i de två

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.00 Transportfaktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 17

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.00 Transportfaktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 17 Transportfaktura Transaktionen används för fakturering av transportuppdrag. Vid arkivering av fakturan rekommenderas starkt att allt innehåll tillhörande fakturan arkiveras, även uppgifter som överförts

Läs mer

Ifyllnadsexempel för Extempore

Ifyllnadsexempel för Extempore Ifyllnadsexempel för Extempore Följande förutsättningar gäller i exemplet: Köparen beställer extempore för behandling av en infektion. Parterna har kommit överens om att leverantören ska ta ut en avgift

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avropsbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 46

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avropsbekräftelse Tillhörande meddelandespecifikation: MS 46 Avropsbekräftelse Affärsdokumentet används för att bekräfta ett avrop. Beroende på det kommersiella avtalet (ramavtalet) får leverantören eventuellt avvisa eller ändra på enskilda rader. Endast sådana

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.52 Leveransavisering

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.52 Leveransavisering Leveransavisering Entity name: Leveransavisering Comment: Transaktionen används för avisering av varor på väg till leveransstället. Transportenheter streckkodsmärkta med SSCC (kolliidentitet) möjliggör

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.20 Avropskopia 6.5.1

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.20 Avropskopia 6.5.1 Avropskopia Entity name: Avropskopia Transaktionen används för att informera köparen efter ett manuellt avrop mot ramavtal. Manuellt avrop innefattar telefon/fax och webb-handel samt hämtorder. Avropskopiahuvud

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version. Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.

Läs mer

Fakturering och internationell handel

Fakturering och internationell handel Fakturering och internationell handel Översikt över direktiv, medlemsstaternas lagstiftning, avvikelser etc 11 november 2004 Mats Holmlund Innehåll! Vad reglerar faktureringsdirektivet och korresponderande

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Leveransavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 44

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Leveransavisering Tillhörande meddelandespecifikation: MS 44 Leveransavisering Affärsdokumentet används för avisering av artiklar på väg till leveransmottagaren. Transportenheter streckkodsmärkta med SSCC (Serial Shipping Container Code, GS1-kollinummer) möjliggör

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2 Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-17

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2 Offert Entity name: Offert Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar enprojekt lista till en leverantör Offert huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 2. Endast de felaktiga raderna krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

DHL subset av SFTI Svefaktura

DHL subset av SFTI Svefaktura DHL Freight (Sweden) AB DHL subset av SFTI Svefaktura Fakturaspecifikation xml message Version 1.1 Uppdaterad 2013-06-03 Message implementation guideline DHL Freight (Sweden) AB subset av SFTI Svefaktura

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-04-19 Version: 1.2.1

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-04-19 Version: 1.2.1 Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7.

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7. Dokumenttyp - Document Type: RA:TW082731 001 Frisläppt 1 (7) Projekt - Project: PM Användargrupp ESAP 6 Dokumentbeskrivning - Document Description: Jämför Version 2.6 med 2.7 Utfärdat av - Issued by: Utf

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

5379 produktgrupptyp, kod M an..3 R 2 11 T0010 Produktgrupptyp C288 Produktgrupp C D endast om grupper används

5379 produktgrupptyp, kod M an..3 R 2 11 T0010 Produktgrupptyp C288 Produktgrupp C D endast om grupper används e-center Sweden EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil Sida 1 25 Artikelinformation TPL Version: 1,00 Uppdatera 2001-05-15 ----- M R ARTIKELINFORMATIONSHUVUD UNH Meddelandehuvud M R 0062 meddelandets

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0 Orderkvitto Entity name: Orderkvitto Comment: Denna affärstransaktion används för att tillhandahålla debiteringsgrundande information efter att uppdraget avslutats. Orderkvittohuvud 1.. 1 T6338 Orderkvittonummer

Läs mer

Agresso AB Tillämpning SFTI

Agresso AB Tillämpning SFTI Agresso AB Tillämpning SFTI Enligt SFTI Affärsprocess 6 Tillämpningsanvisning för Agresso SFTI Affärsprocess 6. Version 2.7 Avrop mot Ramavtal Datum: 2010-03-12 Status: Version 0.2 Senast ändrad: 2010-05-23

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-07-03 Version: 2.50 Prislista 6.1.1

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-07-03 Version: 2.50 Prislista 6.1.1 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista Entity name: Ny/ersättnings pris- och sortimentslista Transaktionen används för bekräftelse av sortiments- och prisinformation för artiklar som ingår i ett ramavtal.

Läs mer

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13 Svefakturan Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar B ID Invoice Fakturanummer 1 Identifier Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Varucertifikat Dagligvaror, VCD

Varucertifikat Dagligvaror, VCD 2005-02-03 Varucertifikat 1.6 1(58) Varucertifikat Dagligvaror, VCD Handledning Version 1.6 2005-02-03 Varucertifikat 1.6 3(58) Innehåll 1 Dokumentets syfte... 5 2 Definition och begrepp... 5 3 Förpackningar...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning för ESAP 6

Handledning för ESAP 6 Avrop mot ramavtal 2013-05-14 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Besök: Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se Innehåll 1 Om handledningen 1 1.1 Syfte och målgrupp.........................................................

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter

Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter Handledning för Axfood orderlöst direktflöde ESAP 20.1 v1.5 via eprinter Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 11-09-20 Exder eprinter Axfood

Läs mer

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18

Förpackning... 17 Mått... 17 Förvaring och hantering... 18 Innehåll... 2 Artikelinformation för en artikel på basnivå... 2 Artikelinformation, dokument... 2 Artikelinformationshuvud... 2 Artikelidentitet... 4 Artikelnivå... 5 Artikelstatus... 6 Förpackning...

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4 Ny debetfaktura...

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Exempel: Överföring av moms och uppgift om valutor med omräkningskurs i faktura. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. EDIFAT... 4 4. Sammanställning EDIFAT... 7 1. Exempelbeskrivning

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2003-06-27 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(22) INLEDNING...3 STANDARD...3 KOMMUNIKATION...3 EAN-LOKALISERINGSKOD

Läs mer

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2001-08-28 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(24) INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL Logga in på ert konto genom att gå till https://portal.basware.com och fylla i era användaruppgifter (emailadress + lösenord) som ni skapade vid

Läs mer

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI SFTI 6.1 v 2.5 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat:10-10-14 Exder Örebro läns Landsting

Läs mer

1 Fakturering av ssystemtjänster

1 Fakturering av ssystemtjänster SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2017-101-3110 2017/247 REGELDOKUMENT Regler om för fakturering av Systemtjänster Detta regeldokument beskriver rutiner och riktlinjer

Läs mer

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR NACKA KOMMUN...3

Läs mer

Customization identifier tir10-001. Document identifier tir10-003 Document issuing date tir10-004 Invoice type code tir10-080

Customization identifier tir10-001. Document identifier tir10-003 Document issuing date tir10-004 Invoice type code tir10-080 Referens SFTI Termnr SFTI Termnamn Förekomst Element och struktur Beskrivning till tir Anmärkning (motsv) SFTI Fulltextfaktura (380) v2.3 (termer i svart och blått) Svefaktura BIS 5A v2 I detta blad mappas

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer.

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer. SFTI Affärsprocesser Innan en organisation ställer krav på e-handel i en upphandling, eller när parterna ska komma överens, är det lämpligt att göra en bedömning av vilken affärsprocess som lämpar sig

Läs mer

6.1.1 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista

6.1.1 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista 1 Affärstransaktion 6.1.1 Version: 2,30 Uppdaterad: 2006-06-29 AT 6.1.1 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens

Läs mer

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation.

Ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation. 1(10) 1 INLEDNING Detta dokument beskriver ändringar mellan VCD och Artikelinformation. Informationen i detta dokument har hämtats från GS1:s handledning. För kompletta specifikationer hänvisar vi till

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington

Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington Bokföring I (varutransaktioner) Redovisning och kalkylering F06, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Kort repetition Bokföring Varutransaktioner Moms Fakturering och betalning Kundfordringar och

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-11 Version: 1.2

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-11 Version: 1.2 Prislista 1.. 1 Prislita huvud 0.. 1 Prislistenummer T0001 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Prislistestatus T0002 0.. 1 Prislistedatum T0003 0.. 1 Giltigt t.o.m T0005 0.. 1 Giltigt fr.o.m T0004 0.. 1 Länk

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Handledning för efakturering

Handledning för efakturering Handledning för efakturering Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Det inledande avsnittet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Handledning för ESAP 20.1

Handledning för ESAP 20.1 Leveransflödet 2013-05-14 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Besök: Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se Innehåll 1 Om handledningen 1 1.1 Syfte och målgrupp.........................................................

Läs mer

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 1(12) Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Användning av pristyper... 3 3. Artiklar och prissättning...

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) ställer krav mot ramavtalsleverantörer att skicka e-faktura

Läs mer

Ändringssortiment- och prislista. GS1 Sweden ESAP Element och struktur. Term nr Element Förekomst Elementspecifikation

Ändringssortiment- och prislista. GS1 Sweden ESAP Element och struktur. Term nr Element Förekomst Elementspecifikation Ändringssortiment- och prislista Affärsdokumentet används för överföring av förändringar i artikel- och prisinformation för avtalat sortiment. Nya artiklar eller ersättningsartiklar samt priskorrigeringar

Läs mer