Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST"

Transkript

1 Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST

2 Fredrik Warnquist Civilingenjör i Lantmäteri LTH 2005 FLM Lantmäteriet Ystad (2008) Lärare & forskare Fastighetsvetenskap LTH FLM på deltid Lunds kommun Mark- och miljödomstolen Särskild ledamot Ordförande Samhällsbyggarnas sektion Juridik för samhällsbyggnad

3 Civilingenjör Lantmäteri LTH & Fastighetsvetenskap

4 Civilingenjör i Lantmäteri LTH Utbildningen startade år HP, dvs 5 års heltidsstudier 55 studenter per år (från början ca 30 studenter per år, 60 studenter för något år sedan) Master of Science in Engineering, Surveying and Land Management LTH är en del av Lunds universitet

5 Antagning Lantmäteri LTH

6 Exjobb och examen Lantmäteri LTH

7 Civilingenjör i Lantmäteri LTH Årskurs 1-3 är gemensamt Årskurs 4-5 specialiseringar (fastighetsrätt, fastighetsekonomi, GIS)

8 Fastighetsvetenskap En enhet/avdelning med sju anställda samt en professor emeritus som ger kurser i princip bara för lantmätarna Kurser åk 1-3, se ringar på föregående bild Kurser åk 4-5 Bostadsrätt Detaljplan och bygglov Fastighetsbildningsprocessen Fastighetsfinansiering Fastighetsmarknaden Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper Fastighetsvetenskapliga seminarier Fastighetsvärderingsystem Internationell fastighetsteknik Kommersiella fastighetsköp Lokalhyra och arrenden Rättsekonomi Speciell fastighetsrätt Urban ekonomi

9 Fastighetsvetenskap - Framtid Stor vikt på undervisning Dock behov av att stärka avdelningen forskningsmässigt Sparkrav på LTH Expandera verksamheten Rekrytera lektor i juridik Forskarkompetens inom lantmäteri Doktorander

10 Undersökning 2010 bland alumner 83 svarade av 379 Inriktningar 40% ekonomi 45% juridik 10% GIS 5% övrigt

11 Ansvariga (kontaktpersoner) Lantmäteriutbildningen Programledare Klas Ernald Borges Rektor grundutbildning Prorektor Annika Mårtensson Fastighetsvetenskap Verksamhetsansvarig Åsa Hansson Fastighetsvetenskap Studierektor grundutbildning och forskning Ingemar Bengtsson Teknik och Samhälle Prefekt Eva Leire

12 Forskning Fastighetssamverkan

13 Syfte Hur väl utformad är svensk lagstiftning om fastighetssamverkan för att möjliggöra en effektiv markanvändning? Finns en övergripande princip? Med effektiv markanvändning avses att all mark kommer till sin mest värdefulla användning, d.v.s. en sammanlagd marknadsvärdemaximering. Enskild eller kollektiv (privat) produktion? Offentlig eller privat produktion?

14 Huvudmannaskap Initiativrätt Beslut Offentlig kollektiv Privat kollektiv Privat enskilt

15 Vägar Allmän väg - Vägrätt Detaljplan - Allmän plats Huvudregel kommunen Undantag enskilt (särskilda skäl) Gemensamhetsanläggning Båtnadsvillkor

16 Vatten och avlopp (VA) Verksamhetsaområde enligt vattentjänstlagen Hälsa och miljö, samt visst antal fastigheter Initiativ från kommun och enskilda (via Länsstyrelsen eller Statens va-nämnd) Gemensamhetsanläggning Båtnadsvillkor

17 Fönster till ägarlägenheter Valet enbart mellan privat enskilt och privat kollektivt Lantmäteriets (omotiverade) rekommendation SFL 18 Jämförelse med bostadsrättsföreningen

18 Lite blandat

19 Enkät Examensarbete skaftfastigheter

20 Seminariedag om arrende 6 nov i Lund Seminariedag om arrenden den 6 november 2014 i Lund Det sjätte seminariedagen (frgl och köp, ga och sff, ersättningar, servitut, fastighetstillbehör) Talar gör: Ulf Jensen, Emma Gustafsson, Nils Larsson, Anna Treschow, Svante Nilsson mfl

21 Forskning och utbildningar Lantmäteriet har antagit en forskningsstrategi och siktar på fyra industridoktorander inom olika verksamhetsområden Nytt vid Umeå universitet - Magisterprogrammet i mark- och miljörätt (60 hp) Riktar sig till bl.a. byggnadsingenjörer, ekonomer, geologer, jurister, kulturgeografer, miljöinspektörer, miljövetare, naturgeografer och samhällsplanerare Följande kurser ingår i programmet. 1. Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 hp 2. Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 hp 3. Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering, 15 hp 4. Självständigt arbete i mark- och miljörätt, 15 hp.

22

Du behövs! 2014/2015. Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga

Du behövs! 2014/2015. Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga 2014/2015 Vill du bygga framtidens samhälle? Du behövs! Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna studerar du såväl tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi och juridik. Du får en

Läs mer

Du behövs! Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga

Du behövs! Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga 2015 Vill du bygga framtidens samhälle? Du behövs! Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna studerar du såväl tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi och juridik. Du får en rad karriärmöjligheter.

Läs mer

Lantmäteri i nya utbildningsformat i 2000-talets Sverige

Lantmäteri i nya utbildningsformat i 2000-talets Sverige Lantmäteri i nya utbildningsformat i 2000-talets Sverige Av Klas Ernald Borges Klas Ernald Borges: Land surveying in new educational formats in 21st century Sweden KART OG PLAN, Vol. 70, pp 82 89. P. O.

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar för parkering. Emma Ramde

Gemensamhetsanläggningar för parkering. Emma Ramde Gemensamhetsanläggningar för parkering Emma Ramde Emma Ramde 2011 Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Box 118 221 00 Lund ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5238 SE 2 Gemensamhetsanläggningar

Läs mer

Extern förvaltning av ägarlägenheter. Johan Benjaminsson Svante Nilsson

Extern förvaltning av ägarlägenheter. Johan Benjaminsson Svante Nilsson Johan Benjaminsson Svante Nilsson Copyright Johan Benjaminsson och Svante Nilsson Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Box 118 221 00 Lund ISRN/LUTVDG/TVLM 09/5194 SE 2 Extern

Läs mer

Tvärsektoriella perspektiv på hållbar stadsutveckling

Tvärsektoriella perspektiv på hållbar stadsutveckling Tvärsektoriella perspektiv på hållbar stadsutveckling Hur högre utbildning i stadsutveckling förmedlar och uppmuntrar till tvärsektoriellt tänkande och praktik Moa Tunström Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet Otto Martler och Mårten Nilsson

Läs mer

Effektivisering av planprocessen

Effektivisering av planprocessen - med utgångspunkt i plan- och bygglagstiftningen Elin Djus Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds tekniska högskola, Lunds Universitet Examensarbete, 30 hp ISRN/LUTVDG/TVLM/14/5315

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Resultaträkning 2006 2 LUNDS UNIVERSITET Balansräkning 2006 3 LUNDS UNIVERSITET Resultat per institution 2006 4 LUNDS UNIVERSITET Myndighetskapital dec 2006 5 LUNDS UNIVERSITET Externa

Läs mer

Exploateringskalkyl en modell för upprättande och utvärdering

Exploateringskalkyl en modell för upprättande och utvärdering Exploateringskalkyl en modell för upprättande och utvärdering Louise Andersson Anna Haraldsson Avdelningen för Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Department of Real Estate Science

Läs mer

Utbildning inom kart- och mätningsteknik

Utbildning inom kart- och mätningsteknik Utbildning inom kart- och mätningsteknik Av universitetslektorerna S. Anders Brandt och Stig-Göran Mårtensson Inledning Sedan utgåvan 1978, har det inte funnits något avsnitt om utbildning inom området

Läs mer

Andrahandsupplåtelse av ledningsrätt. Charlotte Gustafsson Anna Clara Konradsson

Andrahandsupplåtelse av ledningsrätt. Charlotte Gustafsson Anna Clara Konradsson Andrahandsupplåtelse av ledningsrätt Charlotte Gustafsson Anna Clara Konradsson Charlotte Gustafsson och Anna Clara Konradsson 2012 Båda författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet. Fastighetsvetenskap

Läs mer

Kommuners möjligheter att styra upplåtelseformen för bostäder. Niklas Lidström

Kommuners möjligheter att styra upplåtelseformen för bostäder. Niklas Lidström Kommuners möjligheter att styra upplåtelseformen för bostäder Niklas Lidström Copyright Niklas Lidström, 2012 Mail: niklas_lidstrom@hotmail.com Institutionen för Teknik och samhälle, avdelningen för Fastighetsvetenskap

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att

Läs mer

Annika Lundmark, utvärderingschef, Uppsala universitet Maivor Sjölund, projektledare, Uppsala universitet

Annika Lundmark, utvärderingschef, Uppsala universitet Maivor Sjölund, projektledare, Uppsala universitet Vad kan åstadkommas genom centralt stöd till uppföljningar Uppsala universitet Ett bidrag till en antologi om svenska lärosätens arbete med uppföljning av studenter, Högskoleverkets rapportserie 2004:5

Läs mer

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt

Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Jämförelse mellan servitut, gemensamhetsanläggning och ledningsrätt Daniel Johansson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola ISRN/LUTVDG/TVLM/11/5239 SE copyright

Läs mer

Coaching och Sport Management, 180 hp

Coaching och Sport Management, 180 hp Coaching och Sport Management, 180 hp En bred utbildning för dig som vill arbeta med coaching/ ledarskap och utveckling inom de växande idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna. 1 2 Coaching

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2002

Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2002 Årsredovisning för Linköpings universitet avseende budgetåret 2002 Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 februari 2003 att godkänna föreliggande årsredovisning för Linköpings universitet

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Svensk och finsk väglagstiftning en processuell jämförelse

Svensk och finsk väglagstiftning en processuell jämförelse Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 254 Samhällsbyggnad Masternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Svensk och finsk väglagstiftning en processuell jämförelse Författare: Alexandra

Läs mer

Högskolan i Gävle Program 2015/2016

Högskolan i Gävle Program 2015/2016 Högskolan i Gävle Program 2015/2016 Viktiga datum 2015 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 11 mars Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle, www.hig.se/ingenjorskvall 28 mars Vårens högskoleprov.

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 1 2012 SAMVERKANSGRUPPEN SKL LANTMÄTERIET

NYHETSBREV NUMMER 1 2012 SAMVERKANSGRUPPEN SKL LANTMÄTERIET NYHETSBREV NUMMER 1 2012 SAMVERKANSGRUPPEN SKL LANTMÄTERIET Kommunerna och Lantmäteriet i tajtare samverkan - Svensk GEOprocess för effektivare informationsförsörjning med enhetliga geodata Kom till vår

Läs mer

Välkommen till Uppsalajuristernas ALUMNIDAG den 8 maj 2007

Välkommen till Uppsalajuristernas ALUMNIDAG den 8 maj 2007 Välkommen till Uppsalajuristernas ALUMNIDAG den 8 maj 2007 Alumnidagen omfattar FEM TIMMAR vidareutbildning för medlem i SVERIGES ADVOKATSAMFUND Välkommen till Alumnidagen den 8 maj 2007 I år genomför

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015 VINNARNA I REKRYTERINGS TÄVLINGEN PRESENTERAS S. 10 11 Region Väst, Årsmöte och föredrag 13 Studiebesök Norra Kajen, Sundsvall Samuel Lindén

Läs mer

Biblioteks- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap Biblioteks- och informationsvetenskap 180 hp en presentation av utbildningen vid Linnéuniversitetet. Vi utbildar framtidens bibliotekarie Produktion Biblioteks- och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande

Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 256 Samhällsbyggnad Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande

Läs mer