MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A)"

Transkript

1 MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle Kurs-PM Fastighetsvetenskap hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A) HT

2 Detta PM syftar till att ge er mera detaljerad information om kursen utöver vad som framgår av program och kursplan. Nedan redovisas de kursmål vi har för kursen. Vidare kommer litteraturen att presenteras och de obligatoriska momenten att gås igenom. Se även kursens hemsida på: Innehållsförteckning 1. Schema Syfte Kursmål Kursförutsättningar Examination Litteratur Kontakt

3 1. Schema Datum. Kl. F/Ö Lärare Moment Kap v.36 5/ F PP Introduktion 5/ F PW Fastighetsmarknaden, FEA 3, 12, 18 Fastighetsnomenklaturen 6/ F CK Varför samhällsekonomi Eklund 1,2 6/ F RJ Omvärldsorientering I 7/ F PW Fastighetstaxering FEA 10, 11 7/ Ö PW Fastighetstaxering v.37 11/ F CK Prismekanismen Eklund 3 Eriksson & Lind* Ellingsen & Englund* 11/ F RJ Omvärldsorientering II 12/ F PW Värderingsteori, Ortspris- FEA 12, 13, 18 system; 13/ F PP Att skriva uppsats Backman 1, 2, 3 Riktlinjer uppsats** 13/ H PP Uppstart uppsats 13/ F CK Konkurrens och monopol Eklund 4 v.38 18/ Ö FM1 PP Ortsprissystem, 18/ F CK Arbetsmarknad/arbetslöshet Eklund 5 19/ Ö FM2 PP Ortsprissystem, 19/ F PP Att skriva uppsats Backman 2, 4 20/ H PP Handledning uppsatsskrivande v.39 26/ Ö FF1 PP Ortsprissystem, 26/ F CK Kapitalmarknaden Eklund 6 26/ Ö FF2 PP Ortsprissystem, 27/ F PW Prisanalys FEA 16, 18 28/ F CK Utrikeshandel och tillväxt Eklund 7, 9, 10 28/ Ö FF1 PP Prisanalys v.40 2/ Ö FM1 PP Prisanalys 2/ F RJ Omvärldsorientering III Sundin I & II* 2/ Ö FM2 PP Prisanalys 3/ F CK Konjunkturer Eklund 11, 12, Bejrum & Söderberg* 3/ Ö FF2 PP Prisanalys 4/ F CK Offentligsektor Eklund 14, 15 4/ H PP Handledning uppsatsskrivande 3

4 v.41 9/ F PW Hyreshus FEA 18 9/ Ö FM2 PP Hyreshus 9/ Ö FM1 PP Hyreshus 10/ F CK Penningpolitiken Eklund 16 12/ Ö FF1 PP Hyreshus 12/ F HS PBL FEA 5, 22 12/ F HS PBL 12/ Ö FF2 PP Hyreshus v.42 16/ F PW Besiktning och FEA 14, 15, värdeutlåtande Bilaga B SS / Ö FM2 PP Värdeutlåtande 16/ Ö FM1 PP Värdeutlåtnade 17/ Ö FF1 PP Värdeutlåtande 17/ F CK Den svenska ekonomin Eklund 18, 19, 20 18/ Ö FF2 PP Värdeutlåtande 18/ F PW BRF, Etik, Lantbruk FEA 21, 23 bilaga A 18/ Ö FM1 PP BRF 18/ Ö FF2 PP BRF v.43 22/ CK, PP Redovisning uppsats 22/ Ö FF1 PP BRF 23/ CK, PP Redovisning uppsats 23/ Ö FM2 PP BRF 24/ CK, PP Redovisning uppsats 25/ CK, PP Redovisning uppsats 25/ CK, PP Repetition v.44 29/10 TENTAMEN Backman = Rapporter och uppsatser av Jarl Backman Eklund = Vår ekonomi av Klas Eklund FEA = Fastighetsekonomisk analys och Fastighetsrätt *= Finns i artikelkompendiet **= Finns på kursens hemsida 4

5 2 Syfte Syftet är att studenten utvecklar fördjupade kunskaper i Fastighetsvetenskap. Syftet är vidare att studenten ska känna till hur ett värde skapas på fastighetsmarknaden samt kunna använda och förstå information rörande samhällets ekonomi och hur detta i sin tur påverkar fastighetsmarknaden. 2.1 Kursmål. Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska studenten visa: - Kunskap och förståelse för hur ett värde uppstår - Kunskap och förståelse för samhällets ekonomi och dess påverkan på fastighetsmarknaden - Kunskap och förståelse för fastighetstaxeringsförfarandet - Kunskap och förståelse för hur ett värdeutlåtande utformas - Kunskap och förståelse för hur en uppsats utformas Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska studenten visa: - Färdighet att utforma ett värdeutlåtande för en småhusfastighet - Förmåga att bedöma ett värde för såväl en småhusfastighet som bostadsrätt och kommersiell fastighet - Förmåga att analysera fastighetsmarknaden och göra en framtida prognos för den samma - På ett reflekterande förhållningssätt till fastighetsmarknaden som en marknad där olika aktörer möts och utifrån denna information förhålla sig till den framtida utvecklingen på fastighetsmarknaden. - Förmåga att bedöma fastighetsvärden utifrån objektet och i förhållande till målgrupp med beaktande av kulturella och sociala perspektiv.- Förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information och redovisa dessa genom att självständigt utforma en rapport och en uppsats Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten visa: - medvetenhet om etiska dilemman vid bedömningar av marknaden och värdering av fastigheter 2.2 Kursförutsättningar. Förkunskaper härrör från kraven till kursen Fastighetsvetenskap 1-10 samt och omfattar företagsekonomi och juridik, särskilt fastighetsrätt och panträtt. Om du är osäker på dina kunskaper kan du till viss del komplettera dess genom studier av de inledande avsnitten i kursboken Fastighetsekonomisk analys. Områden som ej behandlas i värderingsavsnittet. Värderingsfrågor som berör skogsbruksfastigheter behandlas inte. Ej heller berörs värderingar vid markexploatering eller vid markplanering (planekonomi t.ex.) 5

6 3 Examination Moment Betyg Datum HP Komplettering Skriftlig tentamen U/G/VG G 60% VG 80% 29/10 7 Vid underkänt så ska skriftlig omtentamen göras. Värdeutlåtande U/G 25/10 1 Vid underkänt så ska kompletteringar, enligt anvisningar, göras till omtentamenstillfället. Kompletteringar ska vara inne i samband med det ordinarie omtentamenstillfället. Kompletteringen rättas i samband med omtentamen Uppsats U/G/VG 12/10 7 Vid underkänt så ska kompletteringar, enligt anvisningar, göras till omtentamenstillfället. Kompletteringar ska vara inne i samband med det ordinarie omtentamenstillfället. Kompletteringen rättas i samband med omtentamen Muntlig redovisning U/G v.43 0 Vid underkänt så ska ny redovisning och opponering göras i samband med omtentamenstillfället. Samtliga obligatoriska moment måste vara klara och godkända för erhållandet av slutbetyg på kursen. Tentamen. Skriftlig tentamen på hela kursen. Värdeutlåtande. Detta ska skrivas i grupp om företrädelsevis två personer. Gruppen ska självständigt författa ett värdeutlåtande för en småhusfastighet. Denna fastighet ska ligga i ett samhälle (tätort) med minst 8000 invånare i Sverige. Det är möjligt att välja vilken småhusfastighet som helst (för en till två familjers boende) dock så bör någon i gruppen känna till fastigheten väl. Inlämning sker till Peter Palm senast 25/10 klockan Uppsatsen (Omvärlds-/marknadsanalys) Uppsatsen skall författas i grupp om företrädelsevis två personer. Gruppen skall självständigt författa uppsatsen. Denna skall vara inriktad på ett geografiskt område i Sverige samt på en viss fastighetstyp. Gruppen väljer själv vilken typ av fastighet och geografsikt område man vill skriva om. Inlämning sker till Peter Palm senast 12/10 klockan Muntlig redovisning Uppsatsen skall redovisas muntligt vid ett seminarium i vecka 43. Vid detta seminarium skall man förutom redovisa gruppens uppsats även opponera på en annan grupps uppsats. 6

7 4. Litteratur. Jarl Backman Rapporter och uppsatser (ISBN ) Kap. 1-4, 8-19 Klas Eklund Vår ekonomi (ISBN ) Kap. 1-7, 9-12, 14-16, Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt med fastighetsnomenklatur (ISBN ) Kap. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23.1, 23.5, 23.6 Bilaga A, Bilaga B, Fastighetsnomenklaturen och Svensk Standard SS (Mätregler) Följande kapitel förutsätter vi att ni sedan tidigare har grepp om men ni bör friska upp minnet ändå: Kap; 1, 3 och Kindstedt, Palm Kompendium Samtliga artiklar Riktlinjer för uppsatsskrivande Hela kompendiet 7

8 5. Kontakt Kursansvariglärare Peter Palm (PP) Peter är kursansvariglärare och håller i all inlämning och examination Lärare på kursen Carl Kindstedt (CK) Carl föreläser på de moment som härrör från Klas Eklunds bok Vår ekonomi Rebecca Johansson (RJ) Rebecca håller i föreläsningarna kring omvärldsorientering Henrik Swensson (HS) Henrik håller i föreläsningarna kring Plan och bygglagen Per Wieslander (PW) SVEFA Per föreläser på de moment som härrör från boken Fastighetsekonomisk analys Kursadministratör Annette Andersson Annette är kursadministratör och ansvarar för registrering, kursintyg och dylikt 8

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen.

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen. HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG200, Företagsekonomi 2, 30,0 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits

Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits Avdelningen för Socialt arbete Filosofiska fakulteten Linköpings universitet HT2015 Studiehandledning Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits Kurskod : 745G43 Kursansvarig

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) Period 1, HT-2008 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET ME2017 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (090115) Period 3, VT-2009 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp Kursbeskrivning Högskolan i Halmstad LP3 2012 Välkommen! Kursbeskrivningen hjälper dig att få en uppfattning av vad du kommer att göra i kursen. Det är viktigt att

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR (MED AKADEMISK HEMVIST VID INSTITUTIONEN FÖR TEKNIKVETENSKAP OCH MATEMATIK, TVM) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter För dig som vill avancera i karriären KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter Utveckla ditt fastighetsoch humankapital tillsammans med KTH! KTH har sedan slutet av 1980-talet

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer