Du behövs! Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du behövs! Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga"

Transkript

1 2015 Vill du bygga framtidens samhälle? Du behövs! Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna studerar du såväl tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi och juridik. Du får en rad karriärmöjligheter.

2 2

3 3 En bred utbildning för en bred arbetsmarknad Arbetsmarknaden är lovande för dig som väljer att utbilda dig inom samhällsbyggnad och lantmäteri. Det behövs nya högskoleoch civilingenjörer med lantmäteriutbildning varje år. Under utbildningen läser du tekniska ämnen och får samtidigt en samhällsvetenskaplig profil genom studier i ekonomi och juridik. Inriktar du dig särskilt på ekonomi och juridik kan du arbeta med att köpa, sälja och värdera fastigheter eller driva och förvalta byggprojekt. Du kan också ansvara för att förändra, och säkerställa rätten att använda markområden. Jobb finns hos vissa myndigheter, hos kommuner eller privata företag bland annat inom bygg- och entreprenörssektorn, på arkitektkontor eller konsultbolag. Utbildningar finns på flera orter. De har varierande innehåll och längd. Behörighetskraven kan också variera. Vid de tekniska högskolorna i Stockholm och Lund omfattar de traditionella utbildningarna 300 högskolepoäng eller fem år och leder till en civilingenjörsexamen. KTH erbjuder numera även en treårig utbildning som leder till en kandidatexamen. Du kan också läsa vid Högskolan i Gävle, där du efter tre år får en kandidatexamen eller en högskoleingenjörsexamen. Högskolan Väst har en treårig utbildning som leder fram till en lantmäteriingenjörsutbildning Hösten 2015 startar en ny, treårig utbildning vid Chalmers tekniska högskola, som ger en kandidatexamen Från och med hösten 2014 finns även ett nytt magisterprogram för dig som redan har högskoleutbildning en påbyggnadsutbildning i juridik på ett år vid Umeå universitet.

4 4 ANTAL PLATSER: 150 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 19,06 och BII 18,95 och BIEX 18,25, HP 1.30 BEHÖRIGHETSKRAV: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 OMRÅDESBEHÖRIGHET: 9 STUDIEVÄGLEDARE: Maija Engberg, tel: , e-post: PROGRAMANSVARIG: Eva M Liedholm Johnsson, tel: Civilingenjörsutbildningen på KTH inom bland annat lantmäteri heter Samhällsbyggnad. Programmet ger dig en unik bredd och möjlighet till fördjupning i hela samhällsbyggnadsområdet dvs. utbildningen fångar hela byggprocessen från idé och planering till produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar. Kungliga Tekniska Högskolan Civilingenjörsutbildning 5 år Årskurs 1-3 De första två åren, är i princip, gemensamma för hela programmet med viss valmöjlighet under den sista perioden i årskurs 2. De skapar en bred bas för någon av de professionella profiler som du kan välja bland. Två av dessa yrkesinriktade profiler ger kompetens inom lantmäteriområdet: Geografisk IT samt Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. KTH har en mycket meriterad lärarkår inom dessa två profiler. Den profil du väljer innehåller ett antal obligatoriska kärnkurser som du läser i årskurs 3 och som sammantaget ger dig en bra, professionell kompetens. Årskurs 3 avslutas med ett kandidatarbete. Årskurs 4-5 KTH erbjuder även masterprogram inom samhällsbyggnadsområdet. Dessa mastersprogram utgör samtidigt utgångar i civilingenjörsprogrammens årskurs 4 och 5. För att studera på ett sådant program krävs minst 180 högskolepoäng inom masterprogrammets ämnesområde. För närvarande finns det fem masterprogram att välja mellan, se tabellen nedan. Masterprogrammen Fastigheter och byggande samt Transport och geoinformatik innehåller i särskilt hög grad även ämnen inriktade mot lantmäteri. DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! Information i denna folder gäller programstart Det kan ske ändringar i programmet. Se alltid för senaste information ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4 5 Samhällsbyggnadsprocessen Envariabel analys Algebra och geometri Numeriska metoder Geovetenskap och geoteknik Naturresursteori Tillämpad statistik Fördjupning inom: Husbyggnads- och anläggningsteknik Byggprojektledning Mark- och vattenteknik Stadsplanering Du väljer något av följande masterprogram: Fastigheter och byggande Miljöteknik och hållbar infrastruktur Husbyggnads- och anläggningsteknik Numeriska metoder och Trafikteknik grundläggande programmering Plan,- bygg- och miljörätt Geografisk IT Transport och geoinformatik Samhällsbyggnadsekonomi Flervariabel analys GIS och mätningsteknik Mekanik Byggprojektledning med BIM Stads- och trafikplanering/ Hus- och anläggningar/ Differentialekvationer Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik Hållbar samhällsplanering och stadsutforming Jag läste naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet och valde Samhällsbyggnad för att jag vill vara med och påverka framtidens samhälle. Nu går jag fjärde året, har valt inriktning mot fastighetsjuridik och är väldigt nöjd med min utbildning. De första åren innan man väljer inriktning har gett mig en bred grund med stor insikt om branschen och aktörerna på marknaden. Lärarna på KTH är väldigt kompetenta och ofta kommer gästföreläsare från branschen som kan förankra teorin i verkligheten. Många av projekten vi genomför bygger dessutom på aktuella projekt från verkligheten. Efter utbildningen skulle jag vilja arbeta med mark- och exploateringsfrågor. Jag skulle absolut rekommendera min utbildning till andra! Amanda Sterner Nordin

5 5 ANTAL PLATSER: 30 ANTAGNINGSPOÄNG HT2014: BI 18.30, BIEX 17.95, BII 18,82, HP 1,15 BEHÖRIGHETSKRAV: Matematik 3c, Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2 och Kemi 1 eller motsvarande. I stället för Fysik 1 och Kemi 1 ger Naturkunskap 2 motsvarande behörighet. OMRÅDESBEHÖRIGHET: 8 med sänkt krav i fysik och kemi STUDIEVÄGLEDARE: Pia Johansson, tel: , e-post: och Sigrid Norén Hakamäki, tel: , e-post: PROGRAMANSVARIG: Andreas Fili, tel: , e-post: Det treåriga kandidatprogrammet Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling har skapats i samarbete med företag inom branschen. Det tredje året väljer du inriktning till antingen fastighetsutvecklare eller fastighetsmäklare. Kungliga Tekniska Högskolan Kandidatutbildning Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp Inriktningen mot fastighetsutveckling fokuserar särskilt på fastighetsrättsliga, fastighetsekonomiska och tekniska verktyg. Med kompetens inom både juridik och ekonomi kan du vara verksam såväl inom den offentliga som den privata sektorn. Till arbetsgivare inom den offentliga sektorn hör bland annat Lantmäteriet, Trafikverket, Svenska Kraftnät, Naturvårdsverket, Fortifikationsverket samt kommunernas exploaterings- och stadsbyggnadsförvaltningar. Inom den privata sektorn finns arbetsgivare inom bygg- och entreprenadbranschen, infrastrukturbolag (el, tele, vatten med mera), fastighetsförvaltare, intresseorganisationer (Lantbrukarnas Riksförbund LRF, Villa-ägarna med flera), samt konsult- och värderingsföretag inom fastighetsutveckling. Arbetsmarknaden för fastighetsutvecklare inom dessa områden är mycket god, och efterfrågan kommer att vara stor på personer med denna kompetens under lång tid framöver. Samma lärarkår är involverad i denna utbildning som i civilingenjörsprogrammet samt masterprogrammet. Fastighetsutvecklarna läser nedanstående kurser. För mer exakt information om vilka kurser som är obligatoriska eller valbara se för senaste information ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 Fastighetsutvecklingens och fastighetsförmedlingens grunder Matematik för ekonomer Juridisk översiktskurs Grundläggande statistik för ekonomer Samhällsbyggnadsekonomi Allmän fastighetsrätt för fastighetsutvecklare och fastighetsförmedlare Investeringsanalys Fastighetsfinansiering och investering Plan-, bygg- och miljörätt vid fastighetsutveckling Speciell fastighetsrätt Fastighetsvärdering Geologi och markanvändning i praktiken Husbyggnadsteknik Fastighetsinformationsteknik Relationsmarknadsföring och marknadsanalys Hyres-, bostads-, och arrenderätt Management och etik Fastighets- och stadsutveckling Markåtkomst och ersättningsrätt Markexploatering Examensarbete inom fastighetsutveckling (15 hp) Tillämpad matematik och statistik för ekonomer

6 6 ANTAL PLATSER: 55 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 18,60 BII 19,20 och BIEX 18,11 HP 1.35 BEHÖRIGHETSKRAV: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 OMRÅDESBEHÖRIGHET: 9 STUDIEVÄGLEDARE: Eva Wetterholm Pålsson, tel: , e-post: PROGRAMANSVARIG: Klas Ernald Borges, tel: , e-post: På Lunds Tekniska Högskola, en del av Lunds Universitet, finns civilingenjörsprogrammet Lantmäteri. Du kommer till en äkta studentmiljö i södra Sveriges främsta studentstad. De tre första åren består av ett grundblock och är gemensamma för alla studenter på Lantmäteri. Lunds Tekniska Högskola Civilingenjörsutbildning 5 år Gemensamma basår Under årskurs 1-3 läser du kurser på grundnivå inom ämnesområdena juridik, ekonomi och teknik samt några gemensamma civilingenjörsämnen. Efter grundblocket väntar två år där du väljer den specialisering som intresserar dig mest: Fastighetsekonomi Fastighetsekonomi fokuserar på kunskap om fastighetsmarknaden, hur man värderar och förvaltar fastigheter. Du kan också läsa kurser i rättsekonomi och urban ekonomi. Fastighetsrätt Fastighetsrätt ger kunskap om lagar och praxis om markanvändning, fastighetsindelning och utbyggnad av tätorter. Detta hjälper dig att lösa de problem som uppstår när man ändrar markanvändning. Du kan också läsa kurser inom stadsutveckling och trafikplanering, tillsammans med arkitektoch väg- & vattenstudenter. Geografisk informationsteknik (GIT) Du lär dig att bygga upp och använda geografiska databaser, med användning av bl.a. GIS-system, GPS- och databasteknik. Detta används i många olika sammanhang, till exempel kartor i mobiler och på webbsidor. Fria val i slutet av utbildningen Du kan läsa helt valfria kurser i en halv termin. Det finns också möjlighet att läsa kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning, vilket innebär praktik hos en möjlig framtida arbetsgivare. Under sista delen av utbildningen kan du också delta i ett mentorsprogram för att skapa kontakt med arbetslivet. LTH-gemensam studieinriktning Du har även möjlighet att gå över till Riskhanteringsprogrammet under de sista åren av utbildningen. Då läser du tillsammans med andra studenter inom LTH. Dubbla examina LTH har ett samarbete med Aalborgs Universitet (AAU) i Danmark, med möjlighet till dubbla examina. Du läser då tre terminer vid AAU i Aalborg eller Köpenhamn och får dels civilingenjörsexamen vid LTH och dels en landinspektørsexamen vid AAU. Du kan också börja i Danmark och avsluta i Sverige. ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4 5 BASTERMIN Matematik Grundläggande juridik med fastighetsrätt INFRASTRUKTUR- TEKNIK OCH BYGGANDE Vägbyggnad VA-teknik Installationer Hållbart byggande Matematik GEOMATIK Programmering Geodesi Matematik Matematisk statistik FASTIGHETSTEKNIK och GIS Fastighetsinformation Fysisk planering Geografiska informationssystem FASTIGHETSEKONOMI Nationalekonomi Företagsekonomi Fastighetsekonomi Fastighetsvärdering FASTIGHETSRÄTT Fastighetsbildning VALFRIA KURSER Miljörätt Stadsbyggnad Byggprocessen Programmering Geodesi SPECIALISERINGAR Fastighetsekonomi Fastighetsrätt Geografisk informationsteknik PRAKTIK Helt valfria kurser (15 hp) EXAMENSARBETE DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! Utbildningen har öppnat upp många möjligheter för mig. Tack vare det internationella samarbete som LTH har med universitet över hela världen fick jag möjlighet att läsa i Kanada under en termin. Där utvecklade jag inte bara min engelska utan jag fick även se på samhällsbyggnadsfrågor från ett nytt perspektiv. Under min studietid passade jag även på att göra praktik för att prova på några av de många yrkesroller som en civilingenjör i lantmäteri kan ha. Praktiken har för min del resulterat i att jag nu både skrivit mitt examensarbete och fått anställning på en tidigare praktikplats. Om du vill ha en varierande utbildning som leder till att du är med och påverkar framtidens samhälle, är lantmäteriutbildningen något för dig. Sima Ghaemi

7 7 ANTAL PLATSER: 50 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 15,45, BII 16,67 och BIEX 14,73 HP 0,95 BEHÖRIGHETSKRAV: Matematik 3B OMRÅDESBEHÖRIGHET: 8, med undantag för mattematik D, fysik B, kemi A STUDIEVÄGLEDARE: Carina Johansson, tel: e-post: PROGRAMANSVARIG: Håkan Jensen, tel: , e-post: Lantmäteriingenjör är en unik utbildning som bara ges vid Högskolan Väst i Trollhättan, där påbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola och KTH är möjligt. Det är en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig möjligheter att använda GIS och GPS och handlägga lantmäteriärenden eller att genomföra förhandlingar vid köp och försäljning av fastigheter. Högskolan Väst Högskoleingenjörsutbildning 3 år Arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst har profilen arbetsintegrerat lärande, AIL, vilket innebär att du får möta arbetslivet redan under studierna. Ett flertal av kurserna leds av lärare som är yrkesverksamma inom branschen. De flesta kurser innehåller ett antal praktiska fältövningar och verksamhetsanpassade projektarbeten. Brett program ger valmöjlighet Genom programmets bredd ligger en rad yrkesroller öppna för dig. Det handlar om mätningsverksamhet, kartframställning, arbete med geografiska informationssystem eller att som förrättningslantmätare vara beslutande handläggare vid lantmäteriförrättningar. Dessutom är arbete inom exploateringsverksamhet, fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, fastighetsrättslig rådgivning eller planläggnings- och bygglovsverksamhet möjliga verksamhetsområden för programmets studenter. Det är möjligt att komplettera utbildningen med en master- eller civilingenjörsexamen vid KTH eller LTH. Privat, kommunalt eller statligt Efter utbildningen kan du arbeta för privata konsulter, entreprenörer och fastighetsbolag, för kommuner eller för statliga företag och myndigheter som Vattenfall, Trafikverket och Lantmäteriet. Arbetsmarknaden är mycket god och det finns ett stort behov av kunniga inom lantmäteri. DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 Algebra och envariabelanalys I Bygg- och anläggningsteknik Tillämpad geodesi GIS 1 Förhandlings- och mötesteknik Markåtkomst och ersättning Algebra och envariabelanalys II Kommunikation och projekthantering Fastighetsvärderingsteknik GIS 2 Samhällsbyggnadsteknik 3 Fastighetsbildningsteknik 2 Matematisk statistik Civilrätt för lantmäteriingenjörer GNSS och mätningsteknik Samhällsbyggnadsteknik 1 Valbara kurser Vetenskapliga metoder Jag har två kompisar som läst programmet innan och när de pratade om utbildningen lät det som något som skulle passa mig. Framför allt var det variationen med utbildningen, att det både är praktiskt och teoretiskt. Men också att det var en bred utbildning som gör att det finns chans till varierande arbete i framtiden. I framtiden vill jag framförallt jobba med samhällsutvecklig och juridik. Mitt nuvarande mål är att bli förrättningslantmätare eller exploateringsingenjör av någon form. Sedan får man se vad som händer i framtiden! Chatrine Karlsson Fastighetsrätt Geodetisk mätningsteknik Samhällsbyggnadsteknik 2 Fastighetsbildningsteknik 1 Examensarbete

8 8 ANTAL PLATSER: Ekonomi/Juridik 35 + Teknik 45 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: Ekonomisk/juridisk BI 15,20 BII 16,09 och BIEX 15,61 HP 0,85 Teknisk BI 12,90 BII 13,55 och BIEX 14,05 HP 0,95 BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2 OMRÅDESBEHÖRIGHET: 4 STUDIEVÄGLEDARE och PROGRAMANSVARIG: Fredrik Ekberg, tel: , e-post: Märit Walfridsson, tel: , Genom programmet får du spetskompetens för framtida yrkesroller både när fastigheter ska förvaltas och förändras samt när geografisk information behövs för varierande syften. Många får anställning som förrättningslantmätare, markförvaltare, mätningsingenjörer, GIS-samordnare inom såväl offentligt som privat sektor. Högskolan i Gävle Lantmätarprogrammet 3 år Lantmätarprogrammet Programmet ger en bred utbildning, du får kunskaper inom ekonomi, juridik och teknik. En viktig utgångspunkt är ny teknik ur ett samhälls perspektiv. Du kan välja mellan två inriktningar: Ekonomisk/juridisk inriktning Studierna i den ekonomisk/juridiska inriktningen siktar mot att du ska kunna tillämpa lagar, bestämmelser och regler som berör fastigheter. Du lär dig vad som ingår i en fastighet, hur den kan användas och vem som på olika sätt kan ha rätt till den, fastigheters värde, utveckling och betydelse i samhället. Teknisk inriktning Fokus i den tekniska inriktningen ligger på att kunna samla in, hantera och presentera geografisk information genom att dels praktiskt kunna utföra mätningar, dels förstå tekniken och teorierna som mätningsteknik bygger på. I undervisningen lär du dig hantera moderna mätinstrument och programvaror som används inom branschen, till exempel GPS, laserskanner och GIS. För båda inriktningarna Utbildningen ger en successiv fördjupning inom lantmäteriteknik både genom ämnesfördjupning och utveckling av det vetenskapliga förhållningssättet. Du får praktiskt arbeta med instrument och programvaror som används i yrkeslivet. Detta gör att många av kurserna är teknik- och datorintensiva. Undervisningen är projektbaserad och redovisning sker i rapportsform och/eller seminarieform. Eftersom utbildningen har internationellt utbyte kan, från och med andra året, vissa kurser komma att ges på engelska. ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 Introduktion till högre studier inom samhällsbyggnad Beräkningsmetoder för IT Matematik och statistik för IT Geografisk informationsteknik Linjär algebra Grundläggande mätningsteknik Kartografi EKONOMISK/JURIDISK INRIKTNING Mikroekonomisk teori TEKNISK INRIKTNING Grundläggande fastighetsbildningsteknik Geovetenskap Geodetiska fältövningar Fastighetsbildningsteknik B EKONOMISK/JURIDISK INRIKTNING Juridisk översiktskurs Fastighetsrätt Översiktsplanering TEKNISK INRIKTNING Geodetisk felteori Fysisk detaljplanering Digital fotogrammetri Byggmätning och organisation GIT in Land Management Vetenskaplig teori och skrivande Examensarbete EKONOMISK/JURIDISK INRIKTNING Fastighetsvärdering B Fastighetsvärdering C Fysisk detaljplanering Fastighetsrätt C TEKNISK INRIKTNING Laserskanning från luften och marken Geodetiska referenssystem Remote Sensing and GIS Analysis in Land Management Byggmätning och arbetsledning DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! Lantmätaryrket verkade vara ett brett och spännande område med ett stort behov av nyutbildade studenter. Att jag själv en dag kommer äga tomter och fastigheter bidrog nog en hel del till intresset. Just närheten till Lantmäteriets huvudkontor och utbildningens mycket goda rykte gjorde då att Gävle var den ideella platsen att studera vid. När jag studerat klart hoppas jag på en tjänst där jag kan hantera förrättningsärenden. Men det är klart, området är stort och brett så vem vet vart jag hamnar. John Ericsson

9 9 ANTAL PLATSER: ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 12,55 BII 10,77 och BIEX 14,92 HP 0,40 BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet samt Matematik C, eller motsvarande (områdesbehörighet 8, med undantag för Matematik D, Fysik B och Kemi A) eller Matematik 3b, områdesbehörighet A8 med undantag av Matematik 3c, Fysik 2, Kemi 1 STUDIEVÄGLEDARE: Stina Eriksson, tel: , PROGRAMANSVARIG: Kristina Eresund, tel , Programmet Mät- och kartteknik är en tvåårig utbildning som ger dig ett yrke där arbetsmarknaden är god. Karlstads universitet Högskoleutbildning 2 år, 120 hp All byggnation och markförändring i samhället måste mätas in och dokumenteras. Många organisationer och företag bygger upp geografiska databaser som används inom samhällsplanering. Mätningstekniken har utvecklats, bland annat genom GNSS-teknik (mätning med GPS) och laserskanning, vilket underlättar arbets-uppgifterna. För en mät- och karttekniker kan arbetet även handla om att skapa digitala kart-presentationer samt att arbeta i geografiska informationssystem (GIS). Beräknings- och karteringsuppgifter utförs vanligen med hjälp av dataprogram. Du som söker bör alltså vara inställd på att jobba med datorer. Många av de kurser du läser på utbildningen innehåller fältövningar utomhus. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. I undervisningen används modern teknisk utrustning och moderna programvaror sådana som finns på arbetsmarknaden. Lärare på programmet har ett väletablerat kontaktnät med företag i branschen, flera är också själva verksamma inom branschen. Arbetsområden Som mät- och karttekniker får du jobb där du kommer att arbeta både ute och inne med kart- och mätuppdrag inom väg- och byggprojekt eller lantmäteriteknik, både självständigt och i team. ÅRSKURS 1 ARSKURS 2 Termin 1 Termin 3 Introduktion till GIS och mät- och Tillämpad geodesi, 7,5 hp kartteknik, 7,5 hp GPS*, globala navigationssystem (GNSS), 7,5 hp Inledande matematik, 7,5 hp Fjärranalys och digital fotogrammetri, 7,5 hp Grundläggande geodetisk mätningsteknik, 15 hp Grundläggande fastighetsjuridik, 7,5 hp Termin 2 Termin 4 Databasdesign, 7,5 hp Geografiska informationssystem I, 7,5 hp Kartografi, 7,5 hp Geografiska informationssystem II, 7,5 hp Geodesi för GIS, 7,5 hp Byggmätning, 7,5 hp Praktikkurs, 7,5 hp Examensarbete mät- och kartteknik, 7,5 hp *GNSS är ett samlingsnamn för satellitbaserade system för navigationsoch postionsbestämning. GPS (Geografiska informationssystem) är det mest kända systemet.

10 10 ANTAL PLATSER: 35 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 18,70 BII 18,50 och BIEX 17,90 HP 1,25 BEHÖRIGHETSKRAV: Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12) Närliggande områdesbehörighet A3: Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2*, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2 Samtliga med lägst betyg E STUDIEVÄGLEDARE: Katarina Suter, e-post: tel: PROGRAMANSVARIG: Kaj Suneson, e-post: tel: Ny utbildning 2015, inriktning fastighet Programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik [AE] är en treårig fastighetsinriktad utbildning. Inriktningen kommer att starta hösten Chalmers tekniska högskola Teknologie kandidatexamen 3 år, 180 hp Ny inriktning, fastighet Programmet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik [AE] är under förändring och planeras att starta hösten 2015 med en starkare inriktning mot fastigheter än tidigare. Genom att studera både tekniska ämnen och samhällsvetenskapliga ämnen kommer du att vara förberedd för att arbeta med fastighetsutveckling på ett modernt vis. Exempel på tekniska ämnen är installationsteknik, husbyggnadsteknik samt samhällsplanering och exempel på samhällsvetenskapliga ämnen är fastighetsjuridik, projektledning, organisation och ekonomi. Programmet strävar efter att ha en tydlig näringslivsanknytning bland annat genom att bjuda in gästföreläsare från arbetslivet. Programmet kommer att fortsätta att utvecklas i samråd med företrädare för branschen. Du kan välja AE-programmet oavsett om din bakgrund är från ett tekniskt, naturvetenskapligt, ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt gymnasieprogram. Arbetsområden Din arbetsmarknad efter utbildningen är bred. Du kan jobba med fastighetsinriktade frågor, förvaltning och utveckling av fastigheter eller som samordnare/projektledare för bygg- och ombyggnadsprojekt. ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 ALLMÄNNA ÄMNESOMRÅDEN Naturvetenskapliga grunder Byggnadsteknologi Tekniska system i samhället Introduktion till juridiken Introduktion till ekonomi och marknad Fallstudier Digital modellering (CAD & BIM) ALLMÄNNA ÄMNESOMRÅDEN Samhällsplanering Ombyggnad Ledarskap Hållbar utveckling Statistisk utredningsmetod Fastighetsförvaltning ALLMÄNNA ÄMNESOMRÅDEN Driftsplanering och organisering av verksamheter Husbyggnadsteknik Byggproduktion o logistik Projekt (styrning, ledning o ekonomi) Undersökningsmetodik FASTIGHETSRELATERADE ÄMNESOMRÅDEN Det juridiska begreppet fastighet Plan- och byggprocessen Geografiska informationssystem (GIS) Markanvändning FASTIGHETSRELATERADE ÄMNESOMRÅDEN Markåtkomst Fastighetsbildning Fastighetsutveckling Huvudmannaskap Exploateringsavtal Byggrätt & markanvisning Värdering och värdeskapande Investeringsbedömningar Infrastruktur FASTIGHETSRELATERADE ÄMNESOMRÅDEN Fördjupad kunskap om fastighetsrelaterade frågeställningar genom examensarbete (kandidatsuppsats) som - plangenomförande - markåtkomst - fastighetsinriktad samhälls planering - andra närliggande ämnen Fastighetsbildningsteknik Infrastructure Arbete pågår också med att utveckla den femårig masterutbildning inom Infrastruktur vid Chalmers med möjlighet till mer fastighetsrelaterade ämnesområden. * Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+Fysik 1b2 samt Kemi 1 kan ersätta Naturkunskap 2

11 ANTAL PLATSER: 20 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: HPAV 135 SA 194 SÄRSKILD BEHÖRIGHET: Avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom ett antal huvudområden. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. OMRÅDESBEHÖRIGHET: - STUDIEVÄGLEDARE: Stefan Lidberg, tel: , e-post: PROGRAMANSVARIG Lena Landström, tel: , e- post: KÅR:Umeå studentkår, Samhällsvetarhuset, tel: , e-post: Juridiska institutionens magisterprogram med inriktning mot markoch miljörätt är en ettårig påbyggnadsutbildning i juridik. Umeå universitet Magisterprogram med inriktning mot mark och miljörätt 1 år 60 hp (filosofie magisterexamen) Juridiska institutionens nya magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt är en ettårig påbyggnadsutbildning i juridik. Programmet startar läsåret 2014/2015. Programmet riktar sig bland annat till byggteknik- och lantmäteriingenjörer, ekonomer, geologer, kulturgeografer, miljöinspektörer, miljövetare, naturgeografer och samhällsplanerare. Undervisningens innehåll och upplägg Magisterprogrammet ger djupgående kunskaper inom ett antal rättsområden som på olika sätt kan omfattas av begreppet mark- och miljörätt. I programmet studeras allmän fastighetsrätt. Därtill studeras den rättsliga regleringen av detaljplaner, fastighetsbildning och markanvändning, där miljöbalken, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen är centrala. Undervisningen bygger på problembaserat lärande, där studentens egna aktiviteter och arbetet i mindre grupper utgör basen. Därför har traditionella föreläsningar begränsats till förmån för alternativa undervisningsformer. Utbildningen på magisterprogrammet bedrivs på helfart. Den schemalagda undervisningen är koncentrerad till vissa dagar för att underlätta för studenter som bor på annan ort. Arbetsmarknad Magisterprogrammet förbereder för arbete inom samhällsbyggnad och lantmäteriområdet, samt andra yrkesområden där arbetsuppgifter inom markanvändning, fastigheter, markexploatering och detaljplaner ingår. Termin 1 Termin 2 Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 hp Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 hp Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering, 15 hp Självständigt arbete i mark- och miljörätt, 15 hp

12 Produktion: Lantmäteriet 2015 Layout: Natasja Kamenjasevic Foto: Bo Lindell, Gunnar Menander, Linda Alfvegren, Britt-Lousie Malm, Lena Hådal, Elin Berge, Lantmäteriet UMU UMEÅ HiG GÄVLE KAU KARLSTAD KTH STOCKHOLM HV TROLLHÄTTAN CHALMERS GÖTEBORG LTH LUND Titta på respektive hemsida för senaste information! Vi är flera stora arbetsgivare som alla behöver rekrytera nya medarbetare kommande år.

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning 5 1.1 Motiv 5 1.2 Syfte 6 2 Genomförande 7 2.1 Första delen att söka information om

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID?

VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? VILL DU HA ETT AV VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB DÄR DU PÅVERKAR SVERIGES FRAMTID? 2015 2016 REKTOR HAR ORDET Välkommen till MDH! Här börjar din resa som kommer att ge dig ny kunskap, nya vänner och många upplevelser.

Läs mer

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R

Tid för studier. En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar. Ulf P. Lundgren. Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Ulf P. Lundgren Högskoleverkets rapportserie 2001:15 R Tid för studier En jämförelse mellan fyra yrkesutbildningar Högskoleverket 2001 Högskoleverket

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

INGENJÖRSMATTEN SÅ LYCKAS DU! Tips på hur du bäst klarar matten på högskolan

INGENJÖRSMATTEN SÅ LYCKAS DU! Tips på hur du bäst klarar matten på högskolan INGENJÖRSMATTEN SÅ LYCKAS DU! Tips på hur du bäst klarar matten på högskolan 1 ATT BÖRJA PÅ EN INGENJÖRS UTBILDNING KAN KÄNNAS ÖVERVÄLDIGANDE. Klasserna är större, böckerna tjockare och tempot högre Och

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Innehållsförteckning ABB 3 ACO HUD Nordic 5 Akzo Nobel 9 Ecohelix 11 FOI 13 GE Healthcare 15 Holmen Paper AB 17 Innventia (och lite om Alfa Laval) 19 Metso 21

Läs mer

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling

Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling Samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola inom området hållbar utveckling En översiktlig kartläggning 2011 Jenny Göransson Gun From Consulting AB jenny@gfconsulting.se

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Kapitel 8 Coaching and sport management

Kapitel 8 Coaching and sport management Kapitel 8 Coaching and sport management Tony Wågman Coaching and sport management (CSM) syftar i första hand till att utbilda studenter för ett framtida arbete som ledare inom idrottsrörelsen. Grundtanken

Läs mer

Mats Lilja bitr programledare

Mats Lilja bitr programledare VÄLKOMMEN Vi är glada för förtroendet att du valt att påbörja dina studier till högskoleingenjör vid LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg. Självklart kommer vi göra vårt yttersta för att tillmötesgå

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer