Du behövs! Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du behövs! Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga"

Transkript

1 2015 Vill du bygga framtidens samhälle? Du behövs! Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna studerar du såväl tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi och juridik. Du får en rad karriärmöjligheter.

2 2

3 3 En bred utbildning för en bred arbetsmarknad Arbetsmarknaden är lovande för dig som väljer att utbilda dig inom samhällsbyggnad och lantmäteri. Det behövs nya högskoleoch civilingenjörer med lantmäteriutbildning varje år. Under utbildningen läser du tekniska ämnen och får samtidigt en samhällsvetenskaplig profil genom studier i ekonomi och juridik. Inriktar du dig särskilt på ekonomi och juridik kan du arbeta med att köpa, sälja och värdera fastigheter eller driva och förvalta byggprojekt. Du kan också ansvara för att förändra, och säkerställa rätten att använda markområden. Jobb finns hos vissa myndigheter, hos kommuner eller privata företag bland annat inom bygg- och entreprenörssektorn, på arkitektkontor eller konsultbolag. Utbildningar finns på flera orter. De har varierande innehåll och längd. Behörighetskraven kan också variera. Vid de tekniska högskolorna i Stockholm och Lund omfattar de traditionella utbildningarna 300 högskolepoäng eller fem år och leder till en civilingenjörsexamen. KTH erbjuder numera även en treårig utbildning som leder till en kandidatexamen. Du kan också läsa vid Högskolan i Gävle, där du efter tre år får en kandidatexamen eller en högskoleingenjörsexamen. Högskolan Väst har en treårig utbildning som leder fram till en lantmäteriingenjörsutbildning Hösten 2015 startar en ny, treårig utbildning vid Chalmers tekniska högskola, som ger en kandidatexamen Från och med hösten 2014 finns även ett nytt magisterprogram för dig som redan har högskoleutbildning en påbyggnadsutbildning i juridik på ett år vid Umeå universitet.

4 4 ANTAL PLATSER: 150 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 19,06 och BII 18,95 och BIEX 18,25, HP 1.30 BEHÖRIGHETSKRAV: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 OMRÅDESBEHÖRIGHET: 9 STUDIEVÄGLEDARE: Maija Engberg, tel: , e-post: PROGRAMANSVARIG: Eva M Liedholm Johnsson, tel: Civilingenjörsutbildningen på KTH inom bland annat lantmäteri heter Samhällsbyggnad. Programmet ger dig en unik bredd och möjlighet till fördjupning i hela samhällsbyggnadsområdet dvs. utbildningen fångar hela byggprocessen från idé och planering till produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar. Kungliga Tekniska Högskolan Civilingenjörsutbildning 5 år Årskurs 1-3 De första två åren, är i princip, gemensamma för hela programmet med viss valmöjlighet under den sista perioden i årskurs 2. De skapar en bred bas för någon av de professionella profiler som du kan välja bland. Två av dessa yrkesinriktade profiler ger kompetens inom lantmäteriområdet: Geografisk IT samt Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. KTH har en mycket meriterad lärarkår inom dessa två profiler. Den profil du väljer innehåller ett antal obligatoriska kärnkurser som du läser i årskurs 3 och som sammantaget ger dig en bra, professionell kompetens. Årskurs 3 avslutas med ett kandidatarbete. Årskurs 4-5 KTH erbjuder även masterprogram inom samhällsbyggnadsområdet. Dessa mastersprogram utgör samtidigt utgångar i civilingenjörsprogrammens årskurs 4 och 5. För att studera på ett sådant program krävs minst 180 högskolepoäng inom masterprogrammets ämnesområde. För närvarande finns det fem masterprogram att välja mellan, se tabellen nedan. Masterprogrammen Fastigheter och byggande samt Transport och geoinformatik innehåller i särskilt hög grad även ämnen inriktade mot lantmäteri. DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! Information i denna folder gäller programstart Det kan ske ändringar i programmet. Se alltid för senaste information ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4 5 Samhällsbyggnadsprocessen Envariabel analys Algebra och geometri Numeriska metoder Geovetenskap och geoteknik Naturresursteori Tillämpad statistik Fördjupning inom: Husbyggnads- och anläggningsteknik Byggprojektledning Mark- och vattenteknik Stadsplanering Du väljer något av följande masterprogram: Fastigheter och byggande Miljöteknik och hållbar infrastruktur Husbyggnads- och anläggningsteknik Numeriska metoder och Trafikteknik grundläggande programmering Plan,- bygg- och miljörätt Geografisk IT Transport och geoinformatik Samhällsbyggnadsekonomi Flervariabel analys GIS och mätningsteknik Mekanik Byggprojektledning med BIM Stads- och trafikplanering/ Hus- och anläggningar/ Differentialekvationer Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik Hållbar samhällsplanering och stadsutforming Jag läste naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet och valde Samhällsbyggnad för att jag vill vara med och påverka framtidens samhälle. Nu går jag fjärde året, har valt inriktning mot fastighetsjuridik och är väldigt nöjd med min utbildning. De första åren innan man väljer inriktning har gett mig en bred grund med stor insikt om branschen och aktörerna på marknaden. Lärarna på KTH är väldigt kompetenta och ofta kommer gästföreläsare från branschen som kan förankra teorin i verkligheten. Många av projekten vi genomför bygger dessutom på aktuella projekt från verkligheten. Efter utbildningen skulle jag vilja arbeta med mark- och exploateringsfrågor. Jag skulle absolut rekommendera min utbildning till andra! Amanda Sterner Nordin

5 5 ANTAL PLATSER: 30 ANTAGNINGSPOÄNG HT2014: BI 18.30, BIEX 17.95, BII 18,82, HP 1,15 BEHÖRIGHETSKRAV: Matematik 3c, Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2 och Kemi 1 eller motsvarande. I stället för Fysik 1 och Kemi 1 ger Naturkunskap 2 motsvarande behörighet. OMRÅDESBEHÖRIGHET: 8 med sänkt krav i fysik och kemi STUDIEVÄGLEDARE: Pia Johansson, tel: , e-post: och Sigrid Norén Hakamäki, tel: , e-post: PROGRAMANSVARIG: Andreas Fili, tel: , e-post: Det treåriga kandidatprogrammet Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling har skapats i samarbete med företag inom branschen. Det tredje året väljer du inriktning till antingen fastighetsutvecklare eller fastighetsmäklare. Kungliga Tekniska Högskolan Kandidatutbildning Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 180 hp Inriktningen mot fastighetsutveckling fokuserar särskilt på fastighetsrättsliga, fastighetsekonomiska och tekniska verktyg. Med kompetens inom både juridik och ekonomi kan du vara verksam såväl inom den offentliga som den privata sektorn. Till arbetsgivare inom den offentliga sektorn hör bland annat Lantmäteriet, Trafikverket, Svenska Kraftnät, Naturvårdsverket, Fortifikationsverket samt kommunernas exploaterings- och stadsbyggnadsförvaltningar. Inom den privata sektorn finns arbetsgivare inom bygg- och entreprenadbranschen, infrastrukturbolag (el, tele, vatten med mera), fastighetsförvaltare, intresseorganisationer (Lantbrukarnas Riksförbund LRF, Villa-ägarna med flera), samt konsult- och värderingsföretag inom fastighetsutveckling. Arbetsmarknaden för fastighetsutvecklare inom dessa områden är mycket god, och efterfrågan kommer att vara stor på personer med denna kompetens under lång tid framöver. Samma lärarkår är involverad i denna utbildning som i civilingenjörsprogrammet samt masterprogrammet. Fastighetsutvecklarna läser nedanstående kurser. För mer exakt information om vilka kurser som är obligatoriska eller valbara se för senaste information ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 Fastighetsutvecklingens och fastighetsförmedlingens grunder Matematik för ekonomer Juridisk översiktskurs Grundläggande statistik för ekonomer Samhällsbyggnadsekonomi Allmän fastighetsrätt för fastighetsutvecklare och fastighetsförmedlare Investeringsanalys Fastighetsfinansiering och investering Plan-, bygg- och miljörätt vid fastighetsutveckling Speciell fastighetsrätt Fastighetsvärdering Geologi och markanvändning i praktiken Husbyggnadsteknik Fastighetsinformationsteknik Relationsmarknadsföring och marknadsanalys Hyres-, bostads-, och arrenderätt Management och etik Fastighets- och stadsutveckling Markåtkomst och ersättningsrätt Markexploatering Examensarbete inom fastighetsutveckling (15 hp) Tillämpad matematik och statistik för ekonomer

6 6 ANTAL PLATSER: 55 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 18,60 BII 19,20 och BIEX 18,11 HP 1.35 BEHÖRIGHETSKRAV: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 OMRÅDESBEHÖRIGHET: 9 STUDIEVÄGLEDARE: Eva Wetterholm Pålsson, tel: , e-post: PROGRAMANSVARIG: Klas Ernald Borges, tel: , e-post: På Lunds Tekniska Högskola, en del av Lunds Universitet, finns civilingenjörsprogrammet Lantmäteri. Du kommer till en äkta studentmiljö i södra Sveriges främsta studentstad. De tre första åren består av ett grundblock och är gemensamma för alla studenter på Lantmäteri. Lunds Tekniska Högskola Civilingenjörsutbildning 5 år Gemensamma basår Under årskurs 1-3 läser du kurser på grundnivå inom ämnesområdena juridik, ekonomi och teknik samt några gemensamma civilingenjörsämnen. Efter grundblocket väntar två år där du väljer den specialisering som intresserar dig mest: Fastighetsekonomi Fastighetsekonomi fokuserar på kunskap om fastighetsmarknaden, hur man värderar och förvaltar fastigheter. Du kan också läsa kurser i rättsekonomi och urban ekonomi. Fastighetsrätt Fastighetsrätt ger kunskap om lagar och praxis om markanvändning, fastighetsindelning och utbyggnad av tätorter. Detta hjälper dig att lösa de problem som uppstår när man ändrar markanvändning. Du kan också läsa kurser inom stadsutveckling och trafikplanering, tillsammans med arkitektoch väg- & vattenstudenter. Geografisk informationsteknik (GIT) Du lär dig att bygga upp och använda geografiska databaser, med användning av bl.a. GIS-system, GPS- och databasteknik. Detta används i många olika sammanhang, till exempel kartor i mobiler och på webbsidor. Fria val i slutet av utbildningen Du kan läsa helt valfria kurser i en halv termin. Det finns också möjlighet att läsa kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning, vilket innebär praktik hos en möjlig framtida arbetsgivare. Under sista delen av utbildningen kan du också delta i ett mentorsprogram för att skapa kontakt med arbetslivet. LTH-gemensam studieinriktning Du har även möjlighet att gå över till Riskhanteringsprogrammet under de sista åren av utbildningen. Då läser du tillsammans med andra studenter inom LTH. Dubbla examina LTH har ett samarbete med Aalborgs Universitet (AAU) i Danmark, med möjlighet till dubbla examina. Du läser då tre terminer vid AAU i Aalborg eller Köpenhamn och får dels civilingenjörsexamen vid LTH och dels en landinspektørsexamen vid AAU. Du kan också börja i Danmark och avsluta i Sverige. ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4 5 BASTERMIN Matematik Grundläggande juridik med fastighetsrätt INFRASTRUKTUR- TEKNIK OCH BYGGANDE Vägbyggnad VA-teknik Installationer Hållbart byggande Matematik GEOMATIK Programmering Geodesi Matematik Matematisk statistik FASTIGHETSTEKNIK och GIS Fastighetsinformation Fysisk planering Geografiska informationssystem FASTIGHETSEKONOMI Nationalekonomi Företagsekonomi Fastighetsekonomi Fastighetsvärdering FASTIGHETSRÄTT Fastighetsbildning VALFRIA KURSER Miljörätt Stadsbyggnad Byggprocessen Programmering Geodesi SPECIALISERINGAR Fastighetsekonomi Fastighetsrätt Geografisk informationsteknik PRAKTIK Helt valfria kurser (15 hp) EXAMENSARBETE DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! Utbildningen har öppnat upp många möjligheter för mig. Tack vare det internationella samarbete som LTH har med universitet över hela världen fick jag möjlighet att läsa i Kanada under en termin. Där utvecklade jag inte bara min engelska utan jag fick även se på samhällsbyggnadsfrågor från ett nytt perspektiv. Under min studietid passade jag även på att göra praktik för att prova på några av de många yrkesroller som en civilingenjör i lantmäteri kan ha. Praktiken har för min del resulterat i att jag nu både skrivit mitt examensarbete och fått anställning på en tidigare praktikplats. Om du vill ha en varierande utbildning som leder till att du är med och påverkar framtidens samhälle, är lantmäteriutbildningen något för dig. Sima Ghaemi

7 7 ANTAL PLATSER: 50 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 15,45, BII 16,67 och BIEX 14,73 HP 0,95 BEHÖRIGHETSKRAV: Matematik 3B OMRÅDESBEHÖRIGHET: 8, med undantag för mattematik D, fysik B, kemi A STUDIEVÄGLEDARE: Carina Johansson, tel: e-post: PROGRAMANSVARIG: Håkan Jensen, tel: , e-post: Lantmäteriingenjör är en unik utbildning som bara ges vid Högskolan Väst i Trollhättan, där påbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola och KTH är möjligt. Det är en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig möjligheter att använda GIS och GPS och handlägga lantmäteriärenden eller att genomföra förhandlingar vid köp och försäljning av fastigheter. Högskolan Väst Högskoleingenjörsutbildning 3 år Arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst har profilen arbetsintegrerat lärande, AIL, vilket innebär att du får möta arbetslivet redan under studierna. Ett flertal av kurserna leds av lärare som är yrkesverksamma inom branschen. De flesta kurser innehåller ett antal praktiska fältövningar och verksamhetsanpassade projektarbeten. Brett program ger valmöjlighet Genom programmets bredd ligger en rad yrkesroller öppna för dig. Det handlar om mätningsverksamhet, kartframställning, arbete med geografiska informationssystem eller att som förrättningslantmätare vara beslutande handläggare vid lantmäteriförrättningar. Dessutom är arbete inom exploateringsverksamhet, fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, fastighetsrättslig rådgivning eller planläggnings- och bygglovsverksamhet möjliga verksamhetsområden för programmets studenter. Det är möjligt att komplettera utbildningen med en master- eller civilingenjörsexamen vid KTH eller LTH. Privat, kommunalt eller statligt Efter utbildningen kan du arbeta för privata konsulter, entreprenörer och fastighetsbolag, för kommuner eller för statliga företag och myndigheter som Vattenfall, Trafikverket och Lantmäteriet. Arbetsmarknaden är mycket god och det finns ett stort behov av kunniga inom lantmäteri. DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 Algebra och envariabelanalys I Bygg- och anläggningsteknik Tillämpad geodesi GIS 1 Förhandlings- och mötesteknik Markåtkomst och ersättning Algebra och envariabelanalys II Kommunikation och projekthantering Fastighetsvärderingsteknik GIS 2 Samhällsbyggnadsteknik 3 Fastighetsbildningsteknik 2 Matematisk statistik Civilrätt för lantmäteriingenjörer GNSS och mätningsteknik Samhällsbyggnadsteknik 1 Valbara kurser Vetenskapliga metoder Jag har två kompisar som läst programmet innan och när de pratade om utbildningen lät det som något som skulle passa mig. Framför allt var det variationen med utbildningen, att det både är praktiskt och teoretiskt. Men också att det var en bred utbildning som gör att det finns chans till varierande arbete i framtiden. I framtiden vill jag framförallt jobba med samhällsutvecklig och juridik. Mitt nuvarande mål är att bli förrättningslantmätare eller exploateringsingenjör av någon form. Sedan får man se vad som händer i framtiden! Chatrine Karlsson Fastighetsrätt Geodetisk mätningsteknik Samhällsbyggnadsteknik 2 Fastighetsbildningsteknik 1 Examensarbete

8 8 ANTAL PLATSER: Ekonomi/Juridik 35 + Teknik 45 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: Ekonomisk/juridisk BI 15,20 BII 16,09 och BIEX 15,61 HP 0,85 Teknisk BI 12,90 BII 13,55 och BIEX 14,05 HP 0,95 BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2 OMRÅDESBEHÖRIGHET: 4 STUDIEVÄGLEDARE och PROGRAMANSVARIG: Fredrik Ekberg, tel: , e-post: Märit Walfridsson, tel: , Genom programmet får du spetskompetens för framtida yrkesroller både när fastigheter ska förvaltas och förändras samt när geografisk information behövs för varierande syften. Många får anställning som förrättningslantmätare, markförvaltare, mätningsingenjörer, GIS-samordnare inom såväl offentligt som privat sektor. Högskolan i Gävle Lantmätarprogrammet 3 år Lantmätarprogrammet Programmet ger en bred utbildning, du får kunskaper inom ekonomi, juridik och teknik. En viktig utgångspunkt är ny teknik ur ett samhälls perspektiv. Du kan välja mellan två inriktningar: Ekonomisk/juridisk inriktning Studierna i den ekonomisk/juridiska inriktningen siktar mot att du ska kunna tillämpa lagar, bestämmelser och regler som berör fastigheter. Du lär dig vad som ingår i en fastighet, hur den kan användas och vem som på olika sätt kan ha rätt till den, fastigheters värde, utveckling och betydelse i samhället. Teknisk inriktning Fokus i den tekniska inriktningen ligger på att kunna samla in, hantera och presentera geografisk information genom att dels praktiskt kunna utföra mätningar, dels förstå tekniken och teorierna som mätningsteknik bygger på. I undervisningen lär du dig hantera moderna mätinstrument och programvaror som används inom branschen, till exempel GPS, laserskanner och GIS. För båda inriktningarna Utbildningen ger en successiv fördjupning inom lantmäteriteknik både genom ämnesfördjupning och utveckling av det vetenskapliga förhållningssättet. Du får praktiskt arbeta med instrument och programvaror som används i yrkeslivet. Detta gör att många av kurserna är teknik- och datorintensiva. Undervisningen är projektbaserad och redovisning sker i rapportsform och/eller seminarieform. Eftersom utbildningen har internationellt utbyte kan, från och med andra året, vissa kurser komma att ges på engelska. ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 Introduktion till högre studier inom samhällsbyggnad Beräkningsmetoder för IT Matematik och statistik för IT Geografisk informationsteknik Linjär algebra Grundläggande mätningsteknik Kartografi EKONOMISK/JURIDISK INRIKTNING Mikroekonomisk teori TEKNISK INRIKTNING Grundläggande fastighetsbildningsteknik Geovetenskap Geodetiska fältövningar Fastighetsbildningsteknik B EKONOMISK/JURIDISK INRIKTNING Juridisk översiktskurs Fastighetsrätt Översiktsplanering TEKNISK INRIKTNING Geodetisk felteori Fysisk detaljplanering Digital fotogrammetri Byggmätning och organisation GIT in Land Management Vetenskaplig teori och skrivande Examensarbete EKONOMISK/JURIDISK INRIKTNING Fastighetsvärdering B Fastighetsvärdering C Fysisk detaljplanering Fastighetsrätt C TEKNISK INRIKTNING Laserskanning från luften och marken Geodetiska referenssystem Remote Sensing and GIS Analysis in Land Management Byggmätning och arbetsledning DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! Lantmätaryrket verkade vara ett brett och spännande område med ett stort behov av nyutbildade studenter. Att jag själv en dag kommer äga tomter och fastigheter bidrog nog en hel del till intresset. Just närheten till Lantmäteriets huvudkontor och utbildningens mycket goda rykte gjorde då att Gävle var den ideella platsen att studera vid. När jag studerat klart hoppas jag på en tjänst där jag kan hantera förrättningsärenden. Men det är klart, området är stort och brett så vem vet vart jag hamnar. John Ericsson

9 9 ANTAL PLATSER: ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 12,55 BII 10,77 och BIEX 14,92 HP 0,40 BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet samt Matematik C, eller motsvarande (områdesbehörighet 8, med undantag för Matematik D, Fysik B och Kemi A) eller Matematik 3b, områdesbehörighet A8 med undantag av Matematik 3c, Fysik 2, Kemi 1 STUDIEVÄGLEDARE: Stina Eriksson, tel: , PROGRAMANSVARIG: Kristina Eresund, tel , Programmet Mät- och kartteknik är en tvåårig utbildning som ger dig ett yrke där arbetsmarknaden är god. Karlstads universitet Högskoleutbildning 2 år, 120 hp All byggnation och markförändring i samhället måste mätas in och dokumenteras. Många organisationer och företag bygger upp geografiska databaser som används inom samhällsplanering. Mätningstekniken har utvecklats, bland annat genom GNSS-teknik (mätning med GPS) och laserskanning, vilket underlättar arbets-uppgifterna. För en mät- och karttekniker kan arbetet även handla om att skapa digitala kart-presentationer samt att arbeta i geografiska informationssystem (GIS). Beräknings- och karteringsuppgifter utförs vanligen med hjälp av dataprogram. Du som söker bör alltså vara inställd på att jobba med datorer. Många av de kurser du läser på utbildningen innehåller fältövningar utomhus. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. I undervisningen används modern teknisk utrustning och moderna programvaror sådana som finns på arbetsmarknaden. Lärare på programmet har ett väletablerat kontaktnät med företag i branschen, flera är också själva verksamma inom branschen. Arbetsområden Som mät- och karttekniker får du jobb där du kommer att arbeta både ute och inne med kart- och mätuppdrag inom väg- och byggprojekt eller lantmäteriteknik, både självständigt och i team. ÅRSKURS 1 ARSKURS 2 Termin 1 Termin 3 Introduktion till GIS och mät- och Tillämpad geodesi, 7,5 hp kartteknik, 7,5 hp GPS*, globala navigationssystem (GNSS), 7,5 hp Inledande matematik, 7,5 hp Fjärranalys och digital fotogrammetri, 7,5 hp Grundläggande geodetisk mätningsteknik, 15 hp Grundläggande fastighetsjuridik, 7,5 hp Termin 2 Termin 4 Databasdesign, 7,5 hp Geografiska informationssystem I, 7,5 hp Kartografi, 7,5 hp Geografiska informationssystem II, 7,5 hp Geodesi för GIS, 7,5 hp Byggmätning, 7,5 hp Praktikkurs, 7,5 hp Examensarbete mät- och kartteknik, 7,5 hp *GNSS är ett samlingsnamn för satellitbaserade system för navigationsoch postionsbestämning. GPS (Geografiska informationssystem) är det mest kända systemet.

10 10 ANTAL PLATSER: 35 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 18,70 BII 18,50 och BIEX 17,90 HP 1,25 BEHÖRIGHETSKRAV: Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12) Närliggande områdesbehörighet A3: Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2*, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2 Samtliga med lägst betyg E STUDIEVÄGLEDARE: Katarina Suter, e-post: tel: PROGRAMANSVARIG: Kaj Suneson, e-post: tel: Ny utbildning 2015, inriktning fastighet Programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik [AE] är en treårig fastighetsinriktad utbildning. Inriktningen kommer att starta hösten Chalmers tekniska högskola Teknologie kandidatexamen 3 år, 180 hp Ny inriktning, fastighet Programmet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik [AE] är under förändring och planeras att starta hösten 2015 med en starkare inriktning mot fastigheter än tidigare. Genom att studera både tekniska ämnen och samhällsvetenskapliga ämnen kommer du att vara förberedd för att arbeta med fastighetsutveckling på ett modernt vis. Exempel på tekniska ämnen är installationsteknik, husbyggnadsteknik samt samhällsplanering och exempel på samhällsvetenskapliga ämnen är fastighetsjuridik, projektledning, organisation och ekonomi. Programmet strävar efter att ha en tydlig näringslivsanknytning bland annat genom att bjuda in gästföreläsare från arbetslivet. Programmet kommer att fortsätta att utvecklas i samråd med företrädare för branschen. Du kan välja AE-programmet oavsett om din bakgrund är från ett tekniskt, naturvetenskapligt, ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt gymnasieprogram. Arbetsområden Din arbetsmarknad efter utbildningen är bred. Du kan jobba med fastighetsinriktade frågor, förvaltning och utveckling av fastigheter eller som samordnare/projektledare för bygg- och ombyggnadsprojekt. ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 ALLMÄNNA ÄMNESOMRÅDEN Naturvetenskapliga grunder Byggnadsteknologi Tekniska system i samhället Introduktion till juridiken Introduktion till ekonomi och marknad Fallstudier Digital modellering (CAD & BIM) ALLMÄNNA ÄMNESOMRÅDEN Samhällsplanering Ombyggnad Ledarskap Hållbar utveckling Statistisk utredningsmetod Fastighetsförvaltning ALLMÄNNA ÄMNESOMRÅDEN Driftsplanering och organisering av verksamheter Husbyggnadsteknik Byggproduktion o logistik Projekt (styrning, ledning o ekonomi) Undersökningsmetodik FASTIGHETSRELATERADE ÄMNESOMRÅDEN Det juridiska begreppet fastighet Plan- och byggprocessen Geografiska informationssystem (GIS) Markanvändning FASTIGHETSRELATERADE ÄMNESOMRÅDEN Markåtkomst Fastighetsbildning Fastighetsutveckling Huvudmannaskap Exploateringsavtal Byggrätt & markanvisning Värdering och värdeskapande Investeringsbedömningar Infrastruktur FASTIGHETSRELATERADE ÄMNESOMRÅDEN Fördjupad kunskap om fastighetsrelaterade frågeställningar genom examensarbete (kandidatsuppsats) som - plangenomförande - markåtkomst - fastighetsinriktad samhälls planering - andra närliggande ämnen Fastighetsbildningsteknik Infrastructure Arbete pågår också med att utveckla den femårig masterutbildning inom Infrastruktur vid Chalmers med möjlighet till mer fastighetsrelaterade ämnesområden. * Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+Fysik 1b2 samt Kemi 1 kan ersätta Naturkunskap 2

11 ANTAL PLATSER: 20 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: HPAV 135 SA 194 SÄRSKILD BEHÖRIGHET: Avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom ett antal huvudområden. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. OMRÅDESBEHÖRIGHET: - STUDIEVÄGLEDARE: Stefan Lidberg, tel: , e-post: PROGRAMANSVARIG Lena Landström, tel: , e- post: KÅR:Umeå studentkår, Samhällsvetarhuset, tel: , e-post: Juridiska institutionens magisterprogram med inriktning mot markoch miljörätt är en ettårig påbyggnadsutbildning i juridik. Umeå universitet Magisterprogram med inriktning mot mark och miljörätt 1 år 60 hp (filosofie magisterexamen) Juridiska institutionens nya magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt är en ettårig påbyggnadsutbildning i juridik. Programmet startar läsåret 2014/2015. Programmet riktar sig bland annat till byggteknik- och lantmäteriingenjörer, ekonomer, geologer, kulturgeografer, miljöinspektörer, miljövetare, naturgeografer och samhällsplanerare. Undervisningens innehåll och upplägg Magisterprogrammet ger djupgående kunskaper inom ett antal rättsområden som på olika sätt kan omfattas av begreppet mark- och miljörätt. I programmet studeras allmän fastighetsrätt. Därtill studeras den rättsliga regleringen av detaljplaner, fastighetsbildning och markanvändning, där miljöbalken, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen är centrala. Undervisningen bygger på problembaserat lärande, där studentens egna aktiviteter och arbetet i mindre grupper utgör basen. Därför har traditionella föreläsningar begränsats till förmån för alternativa undervisningsformer. Utbildningen på magisterprogrammet bedrivs på helfart. Den schemalagda undervisningen är koncentrerad till vissa dagar för att underlätta för studenter som bor på annan ort. Arbetsmarknad Magisterprogrammet förbereder för arbete inom samhällsbyggnad och lantmäteriområdet, samt andra yrkesområden där arbetsuppgifter inom markanvändning, fastigheter, markexploatering och detaljplaner ingår. Termin 1 Termin 2 Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 hp Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 hp Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering, 15 hp Självständigt arbete i mark- och miljörätt, 15 hp

12 Produktion: Lantmäteriet 2015 Layout: Natasja Kamenjasevic Foto: Bo Lindell, Gunnar Menander, Linda Alfvegren, Britt-Lousie Malm, Lena Hådal, Elin Berge, Lantmäteriet UMU UMEÅ HiG GÄVLE KAU KARLSTAD KTH STOCKHOLM HV TROLLHÄTTAN CHALMERS GÖTEBORG LTH LUND Titta på respektive hemsida för senaste information! Vi är flera stora arbetsgivare som alla behöver rekrytera nya medarbetare kommande år.

Du behövs! 2014/2015. Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga

Du behövs! 2014/2015. Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga 2014/2015 Vill du bygga framtidens samhälle? Du behövs! Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna studerar du såväl tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi och juridik. Du får en

Läs mer

Du behövs! 2016/2017. Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga

Du behövs! 2016/2017. Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga 2016/2017 Vill du bygga framtidens samhälle? Du behövs! Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna studerar du såväl tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi och juridik. Du får en

Läs mer

Vill du bygga framtidens samhälle? Du behövs!

Vill du bygga framtidens samhälle? Du behövs! 2017/2018 Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna studerar du såväl tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi och juridik. Du får en rad karriärmöjligheter.

Läs mer

Hundratals högskole- och civilingenjörer med inriktning mot samhällsbyggnad och lantmäteri behövs redan i år. Och nästa år. Och nästa. Du behövs!

Hundratals högskole- och civilingenjörer med inriktning mot samhällsbyggnad och lantmäteri behövs redan i år. Och nästa år. Och nästa. Du behövs! Hundratals högskole- och civilingenjörer med inriktning mot samhällsbyggnad och lantmäteri behövs redan i år. Och nästa år. Och nästa Du behövs! Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon

Läs mer

Lantmätarprogrammet 180 hp - ekonomisk/juridisk inriktning - teknisk inriktning (Study Programme in Land Management/Surveying, 180 ECTS)

Lantmätarprogrammet 180 hp - ekonomisk/juridisk inriktning - teknisk inriktning (Study Programme in Land Management/Surveying, 180 ECTS) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ LANTMÄTARPROGRAMMET Programkod: TGLMK Inriktningskod ekonomi/juridik: EKJU Inriktningskod teknik: TEKN Fastställd av NT-nämnden: 2008-09-18 Reviderad av NT-nämnden:

Läs mer

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad Degree Programme in Civil Engineering and Urban Management 300,0 högskolepoäng

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad Degree Programme in Civil Engineering and Urban Management 300,0 högskolepoäng Utbildningsplan Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad Degree Programme in Civil Engineering and Urban Management 300,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT15. Utbildningens

Läs mer

Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Bachelor's Programme in Property Development and Agency 180,0 högskolepoäng

Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Bachelor's Programme in Property Development and Agency 180,0 högskolepoäng Utbildningsplan Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Bachelor's Programme in Property Development and Agency 180,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT16.

Läs mer

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Fredrik Warnquist Civilingenjör i Lantmäteri LTH 2005 FLM Lantmäteriet Ystad 2005-2007 (2008) Lärare & forskare Fastighetsvetenskap

Läs mer

Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Bachelor's Programme in Property Development and Agency 180,0 högskolepoäng

Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Bachelor's Programme in Property Development and Agency 180,0 högskolepoäng Utbildningsplan Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Bachelor's Programme in Property Development and Agency 180,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT14.

Läs mer

Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Bachelor's Programme in Property Development and Agency 180,0 högskolepoäng

Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Bachelor's Programme in Property Development and Agency 180,0 högskolepoäng Utbildningsplan Kandidatprogram, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling Bachelor's Programme in Property Development and Agency 180,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT13.

Läs mer

Utbildningsplan. Engineering: Surveying Technology and Geographical IT Högskolepoäng/ECTS: 180 högskolepoäng/ects. Svenska.

Utbildningsplan. Engineering: Surveying Technology and Geographical IT Högskolepoäng/ECTS: 180 högskolepoäng/ects. Svenska. Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Programkod: Programmets benämning: TGLIT Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT Engineering: Surveying Technology

Läs mer

Masterprogram, fastigheter och byggande Master's Programme, Real Estate and Construction Management, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, fastigheter och byggande Master's Programme, Real Estate and Construction Management, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, fastigheter och byggande Master's Programme, Real Estate and Construction Management, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT17. Utbildningens

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. GIS-ingenjörsprogrammet TGGIT

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. GIS-ingenjörsprogrammet TGGIT Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan GIS-ingenjörsprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori:

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Utbildningsplanen fastställd av skolchefen på skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad

Utbildningsplanen fastställd av skolchefen på skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad Utbildningsplan Kandidatprogram, fastighet och finans Bachelor's Programme in Real Estate and Finance 180,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT14. Utbildningens mål Informationen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Masterprogram, transport och geoinformatik Master's Programme, Transport and Geoinformation Technology, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, transport och geoinformatik Master's Programme, Transport and Geoinformation Technology, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, transport och geoinformatik Master's Programme, Transport and Geoinformation Technology, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT12.

Läs mer

Utbildning inom kart- och mätningsteknik

Utbildning inom kart- och mätningsteknik Utbildning inom kart- och mätningsteknik Av universitetslektorerna S. Anders Brandt och Stig-Göran Mårtensson Inledning Sedan utgåvan 1978, har det inte funnits något avsnitt om utbildning inom området

Läs mer

Byggingenjör 180 högskolepoäng

Byggingenjör 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör 180 högskolepoäng Building Engineering 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2007-12-20 Gäller fr.o.m. 2008-07-01 *) 1 Higher Education

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-06-08 av Rektor. Denna utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av Enhetschef utbildnings- och

Läs mer

CIVILINGENJÖRSUTBILDNING I LANTMÄTERI - EN BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN

CIVILINGENJÖRSUTBILDNING I LANTMÄTERI - EN BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN CIVILINGENJÖRSUTBILDNING I LANTMÄTERI - EN BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN Del 4-5 Specialiseringar Programledningen för LANTMÄTERI 2007-03-01 (revidering av del av programbeskrivning vt 2006) 1 4. Valfria

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-design. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-design. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-design Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-design Study programme in IT-Design Affärssystem och ekonomi (AFEK) Programvarudesign

Läs mer

Samhällsbyggnadsprogrammet (CSAMH) årskurs 1-3

Samhällsbyggnadsprogrammet (CSAMH) årskurs 1-3 KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Samhällsbyggnadsprogrammet (CSAMH) årskurs 1-3 Eva Liedholm Johnson Civilingenjör samhällsbyggnad ÅK 4 och 5 Avancerad nivå, Masterprogram Fastigheter och byggande Miljöteknik

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Examensarbete 15 hp vid Bygg- och miljöteknik BOMX03. Angela Sasic Kalagasidis viceprefekt för grundutbildning angela.sasic@chalmers.

Examensarbete 15 hp vid Bygg- och miljöteknik BOMX03. Angela Sasic Kalagasidis viceprefekt för grundutbildning angela.sasic@chalmers. Examensarbete 15 hp vid Bygg- och miljöteknik BOMX03 Angela Sasic Kalagasidis viceprefekt för grundutbildning angela.sasic@chalmers.se 9 november 2015 Kort om mig Docent i byggnadsfysik 2004 Tekn. doktor

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: -

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: - Dnr: HS 2014/146 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT-design Programkod: SGITD Beslut om fastställande: - - Programmets benämning: IT-design Study programme in IT-Design Högskolepoäng:

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av enhetschef utbildnings- och

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng 1(5) Utbildningsnämnden 2016-11-16 Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng Syllabus for Sustainable Urban Management Master

Läs mer

Inriktningar årskurs 3

Inriktningar årskurs 3 KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Inriktningar årskurs 3 Civilingenjör Samhällsbyggnad Inför läsåret 2018/19 Inriktningsval Under de första två åren i din utbildning i civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study Programme in

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Utbildningsplan. Högskoleutbildning i byggproduktion Degree Progr. in Construction Management 120,0 högskolepoäng.

Utbildningsplan. Högskoleutbildning i byggproduktion Degree Progr. in Construction Management 120,0 högskolepoäng. Utbildningsplan Högskoleutbildning i byggproduktion Degree Progr. in Construction Management 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT08. Utbildningens mål Utbildningen för högskoleexamen

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014

Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2015/2016 Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014 BESLUTSDATUM 2014-11-06 BESLUTSFATTARE Enhetschef Utbildnings- & forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2011-02-08 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Building Engineering Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i industriell ledning och innovation vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Geodesiaktiviteter vid KTH presenteras av Anna Jensen

Geodesiaktiviteter vid KTH presenteras av Anna Jensen KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Geodesiaktiviteter vid KTH presenteras av Anna Jensen Februari 2017 KTH Geodesi KTH-Geodesi är organisatorisk placerat i: Avdelningen för Geodesi och satellitpositionering

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng 1(5) Utbildningsnämnden 2015-12-04 Utbildningsplan för masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning 120 högskolepoäng Syllabus for Sustainable Urban Management Master

Läs mer

Ekonomprogram, 180 hp

Ekonomprogram, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Ekonomprogram, 180 hp BSc Programme in Business and Economics Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SEKOG Grundnivå Miun 2007/1088 Högskolepoäng

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp Master of Science in Industrial Engineering and Management, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Civilingenjör Teknisk fysik. Master of Science in Engineering Physics

Civilingenjör Teknisk fysik. Master of Science in Engineering Physics Dnr: HNT 2016/337 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplan. IT-design. Dnr: HS 2015/154

Utbildningsplan. IT-design. Dnr: HS 2015/154 Dnr: HS 2015/154 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT-design Programkod: Beslut om fastställande: SGITD Utbildningsplanen a r faststa lld av fakultetsna mnden vid fakulteten

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i energiteknik vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i energiteknik vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i energiteknik vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Studiehandbok Programspecifik information Byggnadsteknik ht-1998 Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING I BYGGNADSTEKNIK

Läs mer

Samhällsmätning EXTA50, 9 hp

Samhällsmätning EXTA50, 9 hp Samhällsmätning EXTA50, 9 hp Lars Harrie och Perola Olsson Naturgeografi och ekosystemvetenskap Lunds universitet Lars Ollvik och Sven Agardh Teknik och Samhälle, LTH Varför är geografisk information intressant

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Civilekonom Antagna Höst 2013

Civilekonom Antagna Höst 2013 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2015/2016 Civilekonom Antagna Höst 2013 BESLUTSDATUM 2014-11-06 BESLUTSFATTARE Enhetschef, Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Välkommen till lantmäteriprogrammet - innehåll

Välkommen till lantmäteriprogrammet - innehåll Välkommen till lantmäteriprogrammet - innehåll Välkommen till Lantmäteriprogrammet...2 Kort om L-utbildningen...3 Specialiseringar inom L-programmet...4 Fastighetsrätt...4 Fastighetsutveckling...4 Fastighetsmarknaden...4

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr 514-1937-12 Datum 2012-09-06 Sid 1 (7) Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik Bachelor

Läs mer

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) 2 Förkunskaper och andra antagningsvillkor Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning - masterprogram, 120 högskolepoäng (hp) Sustainable Urban Management Master s Programme, 120 credits 1 Beslut Rektor för SLU beslutade den

Läs mer

Minnesanteckningar, Strategiska rådet gemensamt med Samhällsbyggnadslänken styrelsemöte

Minnesanteckningar, Strategiska rådet gemensamt med Samhällsbyggnadslänken styrelsemöte MINNESANTECKNINGAR Strategiska rådet Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad 2014-04-09 Minnesanteckningar, Strategiska rådet gemensamt med Samhällsbyggnadslänken styrelsemöte Datum och tid för mötet:

Läs mer

Programmets benämning: Master of Science in Industrial Engineering and Management

Programmets benämning: Master of Science in Industrial Engineering and Management Dnr: HNT 2016/334 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi Programkod: Programmets benämning: TACIE Civilingenjör Industriell ekonomi Master of

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

TGE1K BIKG, Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare, 180 hp

TGE1K BIKG, Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare, 180 hp TGE1K BIKG, Kandidatprogram i geovetenskap Ingång för samhällsvetare, 180 hp TGE1K BIKG, Bachelor Programme in Earth Science, 180 hp Anmälningskod: P1255 Starttermin: H17 Programtakt: 100% Undervisningsform:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp Sports Technology Mechanical Engineering within Innovative Product Development, 180 Credits Allmänna data

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd 2012 i Sverige

Miljö- och hälsoskydd 2012 i Sverige Miljö- och hälsoskydd 2012 i Sverige Undantag och begränsning E> exempel (Mälardalen) på miljövetare och miljötekniker där utbildningarna har mer med förvaltning av miljö a> göra Fokus miljörä> Fokus samhällsbyggnad

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Civilingenjör Maskinteknik. Programmets benämning: Master of Science in Mechanical Engineering

Civilingenjör Maskinteknik. Programmets benämning: Master of Science in Mechanical Engineering Dnr: HNT 2016/332 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik Programkod: Programmets benämning: TACMA Civilingenjör Maskinteknik Master of Science in Mechanical

Läs mer

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering

Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Utbildningsplan. Matematisk modellering Fakulteten för teknik och naturvetenskap Utbildningsplan Matematisk modellering Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120 Beslut om inrättande: NANAT Inriktningar FSGR, RESI, TIMA Matematisk

Läs mer

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 LiTH efter Bologna utbildningarna förändras Helen Dannetun Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 Aldrig har så många genomfört en så stor högskolereform på så kort tid med så lite extra resurser

Läs mer

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Politices kandidat. SGPOL Politices kandidat. Programkod: Programmets benämning: Political Science. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2016/702 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Politices kandidat Programkod: Programmets benämning: SGPOL Politices kandidat Högskolepoäng/ECTS: 180 Political Science Beslut

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering Dnr: HNT 2016/335 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Datateknik Programkod: Programmets benämning: TACDA Civilingenjör Datateknik Master of Science in Computer

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Inriktning: Beräkningsteknik och fysik Antagna Höst 2014

Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Inriktning: Beräkningsteknik och fysik Antagna Höst 2014 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2016/2017 Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Inriktning: Beräkningsteknik och fysik Antagna Höst 2014 BESLUTSDATUM 2015-11-02 DIARIENUMMER 12-15 BESLUTSFATTARE Enhetschef

Läs mer

Bygg- och fastighetsekonomiutbildningen på KTH

Bygg- och fastighetsekonomiutbildningen på KTH Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 256 Bygg- och fastighetsekonomiutbildningen på KTH - Relevans och konkurrenter Författare: Catharina

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Byggteknik med inriktning mot byggnadsutformning, 120 poäng. Building Technology with specialisation in Architectural Engineering,

UTBILDNINGSPLAN. Byggteknik med inriktning mot byggnadsutformning, 120 poäng. Building Technology with specialisation in Architectural Engineering, Dnr: 608/2002-51 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Byggteknik med inriktning mot byggnadsutformning, 120 poäng Building Technology with specialisation in

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Utbildningsplan Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT08. Utbildningens mål

Läs mer

Utbildningsprogram vid Avdelningen för Energi-, Miljö- och Byggteknik

Utbildningsprogram vid Avdelningen för Energi-, Miljö- och Byggteknik Utbildningsprogram vid Avdelningen för Energi-, Miljö- och Byggteknik Avdelningen har huvudansvar för programmen: Civilingenjör i Energi- och Miljöteknik Högskoleingenjör i Byggteknik Högskoleingenjör

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN S1LOG Handelshögskolans logistikprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Logistic Management, Grundnivå/First cycle Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLAN, INSTITUTIONEN FÖR NATIONALEKONOMI MED STATISTIK

HANDELSHÖGSKOLAN, INSTITUTIONEN FÖR NATIONALEKONOMI MED STATISTIK HANDELSHÖGSKOLAN, INSTITUTIONEN FÖR NATIONALEKONOMI MED STATISTIK S1SML Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, 180 högskolepoäng Programme in Environmental Social Grundnivå/First cycle Fastställande

Läs mer