Du behövs! 2014/2015. Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du behövs! 2014/2015. Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga"

Transkript

1 2014/2015 Vill du bygga framtidens samhälle? Du behövs! Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna studerar du såväl tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi och juridik. Du får en rad karriärmöjligheter.

2 2

3 3 En bred utbildning för en bred arbetsmarknad Arbetsmarknaden är lovande för dig som väljer att utbilda dig inom samhällsbyggnad och lantmäteri. Det behövs nya högskoleoch civilingenjörer med lantmäteriutbildning varje år. Under utbildningen läser du tekniska ämnen och får samtidigt en samhällsvetenskaplig profil genom studier i ekonomi och juridik. Inriktar du dig särskilt på ekonomi och juridik kan du arbeta med att köpa, sälja och värdera fastigheter eller driva och förvalta byggprojekt. Du kan också ansvara för att förändra, och säkerställa rätten att använda markområden. Jobb finns hos vissa myndigheter, hos kommuner eller privata företag bland annat inom bygg- och entreprenörssektorn, på arkitektkontor eller konsultbolag. Utbildningar finns på flera orter. De har varierande innehåll och längd. Behörighetskraven kan också variera. Vid de tekniska högskolorna i Stockholm och Lund omfattar utbildningarna 300 högskolepoäng eller fem år och leder till en civilingenjörsexamen. Du kan också läsa vid Högskolan i Gävle, där du efter tre år får en kandidatexamen eller en högskoleingenjörsexamen. Högskolan Väst har en treårig utbildning som leder fram till en lantmäteriingenjörsutbildning Hösten 2015 startar en ny, treårig utbildning vid Chalmers tekniska högskola, som ger en kandidatexamen Från och med hösten 2014 finns även ett nytt magisterprogram för dig som redan har högskoleutbildning en påbyggnadsutbildning i juridik på ett år vid Umeå universitet.

4 4 ANTAL PLATSER: 150 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 19,60 och BII 18,95 och BIEX 18,25, HP 1.30 BEHÖRIGHETSKRAV: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 OMRÅDESBEHÖRIGHET: 9 STUDIEVÄGLEDARE: Maija Engberg, tel: , e-post: PROGRAMANSVARIG: Eva M Liedholm Johnsson, tel: Civilingenjörsutbildningen på KTH inom bland annat lantmäteri heter Samhällsbyggnad. Programmet ger dig en unik bredd och möjlighet till fördjupning i hela samhällsbyggnadsområdet dvs. utbildningen fångar hela byggprocessen från idé och planering till produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar. Kungliga Tekniska Högskolan Civilingenjörsutbildning 5 år Årskurs 1-3 De första två åren, förutom den sista kursen, är gemensamma för hela programmet. De skapar en bred bas för någon av de professionella profiler som du kan välja bland. Två av dessa yrkesinriktade profiler ger kompetens inom lantmäteriområdet: Geografisk IT samt Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. KTH har en mycket meriterad lärarkår inom dessa två profiler. Den profil du väljer innehåller ett antal obligatoriska kärnkurser som du läser i årskurs 3 och som sammantaget ger dig en bra, professionell kompetens. Årskurs 3 avslutas med ett kandidatarbete. Årskurs 4-5 KTH erbjuder även masterprogram inom samhällsbyggnadsområdet. Dessa mastersprogram utgör samtidigt utgångar i civilingenjörsprogrammens årskurs 4 och 5. För att studera på ett sådant program krävs minst 180 högskolepoäng inom masterprogrammets ämnesområde. För närvarande finns det fem masterprogram att välja mellan, se tabellen nedan. Masterprogrammen Fastigheter och byggande samt Transport och geoinformatik innehåller i särskilt hög grad även ämnen inriktade mot lantmäteri. DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! Information i denna folder gäller programstart Det kan ske ändringar i programmet. Se alltid för senaste information ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4 5 Matematik Numeriska metoder Fördjupning inom: Husbyggnads- och Du väljer något av följande masterprogram: Fysik för den byggda miljön Naturresursteori anläggningsteknik Fastigheter och byggande Geologi och geoteknik Byggprojektledning Miljöteknik och hållbar infrastruktur Samhällsbyggnadsprocessen Matematisk statistik Mark- och vattenteknik Stadsplanering Husbyggnads- och anläggningsteknik Programmering Plan,- bygg- och miljörätt Trafikteknik Geografisk IT Transport och geoinformatik Grafiska informationssystem stadsutforming Fastighetsekonomi och Hållbar samhällsplanering och fastighetsjuridik Samhällsekonomi Hus och anläggningar Mekanik eller ekonomisk geografi Jag läste naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet och valde Samhällsbyggnad för att jag vill vara med och påverka framtidens samhälle. Nu går jag fjärde året, har valt inriktning mot fastighetsjuridik och är väldigt nöjd med min utbildning. De första åren innan man väljer inriktning har gett mig en bred grund med stor insikt om branschen och aktörerna på marknaden. Lärarna på KTH är väldigt kompetenta och ofta kommer gästföreläsare från branschen som kan förankra teorin i verkligheten. Många av projekten vi genomför bygger dessutom på aktuella projekt från verkligheten. Efter utbildningen skulle jag vilja arbeta med mark- och exploateringsfrågor. Jag skulle absolut rekommendera min utbildning till andra! Amanda Sterner Nordin

5 5 ANTAL PLATSER: 55 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 18,60 BII 19,20 och BIEX 18,11 HP 1.35 BEHÖRIGHETSKRAV: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 OMRÅDESBEHÖRIGHET: 9 STUDIEVÄGLEDARE: Eva Wetterholm Pålsson, tel: , e-post: PROGRAMANSVARIG: Klas Ernald Borges, tel: , e-post: På Lunds Tekniska Högskola, en del av Lunds Universitet, finns civilingenjörsprogrammet Lantmäteri. Du kommer till en äkta studentmiljö i södra Sveriges främsta studentstad. De tre första åren består av ett grundblock och är gemensamma för alla studenter på Lantmäteri. Lunds Tekniska Högskola Civilingenjörsutbildning 5 år Gemensamma basår Under årskurs 1-3 läser du kurser på grundnivå inom ämnesområdena juridik, ekonomi och teknik samt några gemensamma civilingenjörsämnen. Efter grundblocket väntar två år där du väljer den specialisering som intresserar dig mest: Fastighetsekonomi Fastighetsekonomi fokuserar på kunskap om fastighetsmarknaden, hur man värderar och förvaltar fastigheter. Du kan också läsa kurser i rättsekonomi och urban ekonomi. Fastighetsrätt Fastighetsrätt ger kunskap om lagar och praxis om markanvändning, fastighetsindelning och utbyggnad av tätorter. Detta hjälper dig att lösa de problem som uppstår när man ändrar markanvändning. Du kan också läsa kurser inom stadsutveckling och trafikplanering, tillsammans med arkitektoch väg- & vattenstudenter. Geografisk informationsteknik (GIT) Du lär dig att bygga upp och använda geografiska databaser, med användning av bl.a. GIS-system, GPS- och databasteknik. Detta används i många olika sammanhang, till exempel kartor i mobiler och på webbsidor. Fria val i slutet av utbildningen Du kan läsa helt valfria kurser i en halv termin. Det finns också möjlighet att läsa kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning, vilket innebär praktik hos en möjlig framtida arbetsgivare. Under sista delen av utbildningen kan du också delta i ett mentorsprogram för att skapa kontakt med arbetslivet. LTH-gemensam studieinriktning Du har även möjlighet att gå över till Riskhanteringsprogrammet under de sista åren av utbildningen. Då läser du tillsammans med andra studenter inom LTH. Dubbla examina LTH har ett samarbete med Aalborgs Universitet (AAU) i Danmark, med möjlighet till dubbla examina. Du läser då tre terminer vid AAU i Aalborg eller Köpenhamn och får dels civilingenjörsexamen vid LTH och dels en landinspektørsexamen vid AAU. Du kan också börja i Danmark och avsluta i Sverige. ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4 5 BASTERMIN Matematik Grundläggande juridik med fastighetsrätt INFRASTRUKTUR- TEKNIK OCH BYGGANDE Vägbyggnad VA-teknik Installationer Hållbart byggande Matematik GEOMATIK Programmering Geodesi Matematik Matematisk statistik FASTIGHETSTEKNIK och GIS Fastighetsinformation Fysisk planering Geografiska informationssystem FASTIGHETSEKONOMI Nationalekonomi Företagsekonomi Fastighetsekonomi Fastighetsvärdering FASTIGHETSRÄTT Fastighetsbildning VALFRIA KURSER Miljörätt Stadsbyggnad Byggprocessen Programmering Geodesi SPECIALISERINGAR Fastighetsekonomi Fastighetsrätt Geografisk informationsteknik PRAKTIK Helt valfria kurser (15 hp) EXAMENSARBETE DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! Utbildningen har öppnat upp många möjligheter för mig. Tack vare det internationella samarbete som LTH har med universitet över hela världen fick jag möjlighet att läsa i Kanada under en termin. Där utvecklade jag inte bara min engelska utan jag fick även se på samhällsbyggnadsfrågor från ett nytt perspektiv. Under min studietid passade jag även på att göra praktik för att prova på några av de många yrkesroller som en civilingenjör i lantmäteri kan ha. Praktiken har för min del resulterat i att jag nu både skrivit mitt examensarbete och fått anställning på en tidigare praktikplats. Om du vill ha en varierande utbildning som leder till att du är med och påverkar framtidens samhälle, är lantmäteriutbildningen något för dig. Sima Ghaemi

6 6 ANTAL PLATSER: 50 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 15,45, BII 16,67 och BIEX 14,73 HP 0,95 BEHÖRIGHETSKRAV: Matematik 3B OMRÅDESBEHÖRIGHET: 8, med undantag för mattematik D, fysik B, kemi A STUDIEVÄGLEDARE: Carina Johansson, tel: e-post: PROGRAMANSVARIG: Håkan Jensen, tel: , e-post: Lantmäteriingenjör är en unik utbildning som bara ges vid Högskolan Väst i Trollhättan, där påbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola och KTH är möjligt. Det är en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig möjligheter att använda GIS och GPS och handlägga lantmäteriärenden eller att genomföra förhandlingar vid köp och försäljning av fastigheter. Högskolan Väst Högskoleingenjörsutbildning 3 år Arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst har profilen arbetsintegrerat lärande, AIL, vilket innebär att du får möta arbetslivet redan under studierna. Ett flertal av kurserna leds av lärare som är yrkesverksamma inom branschen. De flesta kurser innehåller ett antal praktiska fältövningar och verksamhetsanpassade projektarbeten. Brett program ger valmöjlighet Genom programmets bredd ligger en rad yrkesroller öppna för dig. Det handlar om mätningsverksamhet, kartframställning, arbete med geografiska informationssystem eller att som förrättningslantmätare vara beslutande handläggare vid lantmäteriförrättningar. Dessutom är arbete inom exploateringsverksamhet, fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, fastighetsrättslig rådgivning eller planläggnings- och bygglovsverksamhet möjliga verksamhetsområden för programmets studenter. Det är möjligt att komplettera utbildningen med en master- eller civilingenjörsexamen vid KTH eller LTH. Privat, kommunalt eller statligt Efter utbildningen kan du arbeta för privata konsulter, entreprenörer och fastighetsbolag, för kommuner eller för statliga företag och myndigheter som Vattenfall, Trafikverket och Lantmäteriet. Arbetsmarknaden är mycket god och det finns ett stort behov av kunniga inom lantmäteri. DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 Algebra och envariabelanalys I Bygg- och anläggningsteknik Tillämpad geodesi GIS 1 Förhandlings- och mötesteknik Markåtkomst och ersättning Algebra och envariabelanalys II Kommunikation och projekthantering Fastighetsvärderingsteknik GIS 2 Samhällsbyggnadsteknik 3 Fastighetsbildningsteknik 2 Matematisk statistik Civilrätt för lantmäteriingenjörer GNSS och mätningsteknik Samhällsbyggnadsteknik 1 Valbara kurser Vetenskapliga metoder Jag har två kompisar som läst programmet innan och när de pratade om utbildningen lät det som något som skulle passa mig. Framför allt var det variationen med utbildningen, att det både är praktiskt och teoretiskt. Men också att det var en bred utbildning som gör att det finns chans till varierande arbete i framtiden. I framtiden vill jag framförallt jobba med samhällsutvecklig och juridik. Mitt nuvarande mål är att bli förrättningslantmätare eller exploateringsingenjör av någon form. Sedan får man se vad som händer i framtiden! Chatrine Karlsson Fastighetsrätt Geodetisk mätningsteknik Samhällsbyggnadsteknik 2 Fastighetsbildningsteknik 1 Examensarbete

7 7 ANTAL PLATSER: Ekonomi/Juridik 35 + Teknik 45 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: Ekonomisk/juridisk BI 15,20 BII 16,09 och BIEX 15,61 HP 0,85 Teknisk BI 12,90 BII 13,55 och BIEX 14,05 HP 0,95 BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2 OMRÅDESBEHÖRIGHET: 4 STUDIEVÄGLEDARE och PROGRAMANSVARIG: Fredrik Ekberg, tel: , e-post: Märit Walfridsson, tel: , Genom programmet får du spetskompetens för framtida yrkesroller både när fastigheter ska förvaltas och förändras samt när geografisk information behövs för varierande syften. Många får anställning som förrättningslantmätare, markförvaltare, mätningsingenjörer, GISsamordnare inom såväl offentligt som privat sektor. Högskolan i Gävle Lantmätarprogrammet 3 år Lantmätarprogrammet Programmet ger en bred utbildning, du får kunskaper inom ekonomi, juridik och teknik. En viktig utgångspunkt är ny teknik ur ett samhälls perspektiv. Du kan välja mellan två inriktningar: Ekonomisk/juridisk inriktning Studierna i den ekonomisk/juridiska inriktningen siktar mot att du ska kunna tillämpa lagar, bestämmelser och regler som berör fastigheter. Du lär dig vad som ingår i en fastighet, hur den kan användas och vem som på olika sätt kan ha rätt till den, fastigheters värde, utveckling och betydelse i samhället. Teknisk inriktning Fokus i den tekniska inriktningen ligger på att kunna samla in, hantera och presentera geografisk information genom att dels praktiskt kunna utföra mätningar, dels förstå tekniken och teorierna som mätningsteknik bygger på. I undervisningen lär du dig hantera moderna mätinstrument och programvaror som används inom branschen, till exempel GPS, laserskanner och GIS. För båda inriktningarna Utbildningen ger en successiv fördjupning inom lantmäteriteknik både genom ämnesfördjupning och utveckling av det vetenskapliga förhållningssättet. Du får praktiskt arbeta med instrument och programvaror som används i yrkeslivet. Detta gör att många av kurserna är teknik- och datorintensiva. Undervisningen är projektbaserad och redovisning sker i rapportsform och/eller seminarieform. Eftersom utbildningen har internationellt utbyte kan, från och med andra året, vissa kurser komma att ges på engelska. ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 Introduktion till högre studier inom samhällsbyggnad Beräkningsmetoder för IT Matematik och statistik för IT Geografisk informationsteknik Linjär algebra Grundläggande mätningsteknik Kartografi EKONOMISK/JURIDISK INRIKTNING Mikroekonomisk teori TEKNISK INRIKTNING Grundläggande fastighetsbildningsteknik Geovetenskap Geodetiska fältövningar Fastighetsbildningsteknik B EKONOMISK/JURIDISK INRIKTNING Juridisk översiktskurs Fastighetsrätt Översiktsplanering TEKNISK INRIKTNING Geodetisk felteori Fysisk detaljplanering Digital fotogrammetri Byggmätning och organisation GIT in Land Management Vetenskaplig teori och skrivande Examensarbete EKONOMISK/JURIDISK INRIKTNING Fastighetsvärdering B Fastighetsvärdering C Fysisk detaljplanering Fastighetsrätt C TEKNISK INRIKTNING Laserskanning från luften och marken Geodetiska referenssystem Remote Sensing and GIS Analysis in Land Management Byggmätning och arbetsledning DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! Lantmätaryrket verkade vara ett brett och spännande område med ett stort behov av nyutbildade studenter. Att jag själv en dag kommer äga tomter och fastigheter bidrog nog en hel del till intresset. Just närheten till Lantmäteriets huvudkontor och utbildningens mycket goda rykte gjorde då att Gävle var den ideella platsen att studera vid. När jag studerat klart hoppas jag på en tjänst där jag kan hantera förrättningsärenden. Men det är klart, området är stort och brett så vem vet vart jag hamnar. John Ericsson

8 8 ANTAL PLATSER: ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 12,55 BII 10,77 och BIEX 14,92 HP 0,40 BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet samt Matematik C, eller motsvarande (områdesbehörighet 8, med undantag för Matematik D, Fysik B och Kemi A) eller Matematik 3b, områdesbehörighet A8 med undantag av Matematik 3c, Fysik 2, Kemi 1 STUDIEVÄGLEDARE: Stina Eriksson, tel: , PROGRAMANSVARIG: Kristina Eresund, tel , Programmet Mät- och kartteknik är en tvåårig utbildning som ger dig ett yrke där arbetsmarknaden är god. Karlstads universitet Högskoleutbildning 2 år, 120 hp All byggnation och markförändring i samhället måste mätas in och dokumenteras. Många organisationer och företag bygger upp geografiska databaser som används inom samhällsplanering. Mätningstekniken har utvecklats, bland annat genom GNSS-teknik (mätning med GPS) och laserskanning, vilket underlättar arbets-uppgifterna. För en mät- och karttekniker kan arbetet även handla om att skapa digitala kart-presentationer samt att arbeta i geografiska informationssystem (GIS). Beräknings- och karteringsuppgifter utförs vanligen med hjälp av dataprogram. Du som söker bör alltså vara inställd på att jobba med datorer. Många av de kurser du läser på utbildningen innehåller fältövningar utomhus. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. I undervisningen används modern teknisk utrustning och moderna programvaror sådana som finns på arbetsmarknaden. Lärare på programmet har ett väletablerat kontaktnät med företag i branschen, flera är också själva verksamma inom branschen. Arbetsområden Som mät- och karttekniker får du jobb där du kommer att arbeta både ute och inne med kart- och mätuppdrag inom väg- och byggprojekt eller lantmäteriteknik, både självständigt och i team. ÅRSKURS 1 ARSKURS 2 Termin 1 Termin 3 Introduktion till GIS och mät- och Tillämpad geodesi, 7,5 hp kartteknik, 7,5 hp GPS*, globala navigationssystem (GNSS), 7,5 hp Inledande matematik, 7,5 hp Fjärranalys och digital fotogrammetri, 7,5 hp Grundläggande geodetisk mätningsteknik, 15 hp Grundläggande fastighetsjuridik, 7,5 hp Termin 2 Termin 4 Databasdesign, 7,5 hp Geografiska informationssystem I, 7,5 hp Kartografi, 7,5 hp Geografiska informationssystem II, 7,5 hp Geodesi för GIS, 7,5 hp Byggmätning, 7,5 hp Praktikkurs, 7,5 hp Examensarbete mät- och kartteknik, 7,5 hp *GNSS är ett samlingsnamn för satellitbaserade system för navigationsoch postionsbestämning. GPS (Geografiska informationssystem) är det mest kända systemet.

9 9 ANTAL PLATSER: 35 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 18,70 BII 18,50 och BIEX 17,90 HP 1,25 BEHÖRIGHETSKRAV: Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12) Närliggande områdesbehörighet A3: Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2*, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2 Samtliga med lägst betyg E STUDIEVÄGLEDARE: Katarina Suter, e-post: tel: PROGRAMANSVARIG: Kaj Suneson, e-post: tel: Ny utbildning 2015, inriktning fastighet Programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik [AE] är en treårig fastighetsinriktad utbildning. Inriktningen kommer att starta hösten Chalmers tekniska högskola Teknologie kandidatexamen 3 år, 180 hp Ny inriktning, fastighet Programmet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik [AE] är under förändring och planeras att starta hösten 2015 med en starkare inriktning mot fastigheter än tidigare. Genom att studera både tekniska ämnen och samhällsvetenskapliga ämnen kommer du att vara förberedd för att arbeta med fastighetsutveckling på ett modernt vis. Exempel på tekniska ämnen är installationsteknik, husbyggnadsteknik samt samhällsplanering och exempel på samhällsvetenskapliga ämnen är fastighetsjuridik, projektledning, organisation och ekonomi. Programmet strävar efter att ha en tydlig näringslivsanknytning bland annat genom att bjuda in gästföreläsare från arbetslivet. Programmet kommer att fortsätta att utvecklas i samråd med företrädare för branschen. Du kan välja AE-programmet oavsett om din bakgrund är från ett tekniskt, naturvetenskapligt, ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt gymnasieprogram. Arbetsområden Din arbetsmarknad efter utbildningen är bred. Du kan jobba med fastighetsinriktade frågor, förvaltning och utveckling av fastigheter eller som samordnare/projektledare för bygg- och ombyggnadsprojekt. ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 ALLMÄNNA ÄMNESOMRÅDEN Naturvetenskapliga grunder Byggnadsteknologi Tekniska system i samhället Introduktion till juridiken Introduktion till ekonomi och marknad Fallstudier Digital modellering (CAD & BIM) ALLMÄNNA ÄMNESOMRÅDEN Samhällsplanering Ombyggnad Ledarskap Hållbar utveckling Statistisk utredningsmetod Fastighetsförvaltning ALLMÄNNA ÄMNESOMRÅDEN Driftsplanering och organisering av verksamheter Husbyggnadsteknik Byggproduktion o logistik Projekt (styrning, ledning o ekonomi) Undersökningsmetodik FASTIGHETSRELATERADE ÄMNESOMRÅDEN Det juridiska begreppet fastighet Plan- och byggprocessen Geografiska informationssystem (GIS) Markanvändning FASTIGHETSRELATERADE ÄMNESOMRÅDEN Markåtkomst Fastighetsbildning Fastighetsutveckling Huvudmannaskap Exploateringsavtal Byggrätt & markanvisning Värdering och värdeskapande Investeringsbedömningar Infrastruktur FASTIGHETSRELATERADE ÄMNESOMRÅDEN Fördjupad kunskap om fastighetsrelaterade frågeställningar genom examensarbete (kandidatsuppsats) som - plangenomförande - markåtkomst - fastighetsinriktad samhälls planering - andra närliggande ämnen Fastighetsbildningsteknik Infrastructure Arbete pågår också med att utveckla den femårig masterutbildning inom Infrastruktur vid Chalmers med möjlighet till mer fastighetsrelaterade ämnesområden. * Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+Fysik 1b2 samt Kemi 1 kan ersätta Naturkunskap 2

10 10 ANTAL PLATSER: 20 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: HPAV 135 SA 194 SÄRSKILD BEHÖRIGHET: Avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom ett antal huvudområden. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. OMRÅDESBEHÖRIGHET: - STUDIEVÄGLEDARE: Stefan Lidberg, tel: , e-post: PROGRAMANSVARIG Lena Landström, tel: , e- post: KÅR:Umeå studentkår, Samhällsvetarhuset, tel: , e-post: Juridiska institutionens magisterprogram med inriktning mot markoch miljörätt är en ettårig påbyggnadsutbildning i juridik. Umeå universitet Magisterprogram med inriktning mot mark och miljörätt 1 år 60 hp (filosofie magisterexamen) Juridiska institutionens nya magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt är en ettårig påbyggnadsutbildning i juridik. Programmet startar läsåret 2014/2015. Programmet riktar sig bland annat till byggteknik- och lantmäteriingenjörer, ekonomer, geologer, kulturgeografer, miljöinspektörer, miljövetare, naturgeografer och samhällsplanerare. Undervisningens innehåll och upplägg Magisterprogrammet ger djupgående kunskaper inom ett antal rättsområden som på olika sätt kan omfattas av begreppet mark- och miljörätt. I programmet studeras allmän fastighetsrätt. Därtill studeras den rättsliga regleringen av detaljplaner, fastighetsbildning och markanvändning, där miljöbalken, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen är centrala. Undervisningen bygger på problembaserat lärande, där studentens egna aktiviteter och arbetet i mindre grupper utgör basen. Därför har traditionella föreläsningar begränsats till förmån för alternativa undervisningsformer. Utbildningen på magisterprogrammet bedrivs på helfart. Den schemalagda undervisningen är koncentrerad till vissa dagar för att underlätta för studenter som bor på annan ort. Arbetsmarknad Magisterprogrammet förbereder för arbete inom samhällsbyggnad och lantmäteriområdet, samt andra yrkesområden där arbetsuppgifter inom markanvändning, fastigheter, markexploatering och detaljplaner ingår. Termin 1 Termin 2 Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 hp Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 hp Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering, 15 hp Självständigt arbete i mark- och miljörätt, 15 hp

11 11 Några bilder från verkligheten - vad är det de gör? #Förrättningslantmätare speciallist Jonas Pettersson Arbetsplats: Gävle Jag arbetar med lantmäteriförrättningar där utgången oftast är oklar när ansökan kommer in. Det innebär att arbetet är inriktat mot att hitta lämpliga lösningar, där det är viktigt att dels tillämpa lagstiftningen på ett rättsäkert sätt men även att vara rationell och försöka få berörda markägare att vara med och bidra till lämpliga lösningar. Det bästa med jobbet är när ett ärende går från ett låst läge till att i slutänden leda till en acceptabel lösning. Just nu håller jag på med att försöka få nio syskon att på ett lämpligt sätt dela upp en fastighet mellan varandra, så att respektive syskons fritidshus bildar en egen fastighet, samt att på ett rättsligt sätt skapa en samverkan kring gemensam utfartsväg, badplats samt en vatten och avloppsanläggning. #Lantmätare Maria Lodin Arbetsplats: Stockholm Jag handlägger alla sorters ärenden, allt från enklare avstyckningar och fastighetsregleringar till mer komplicerade 3D-förrättningar och ledningsrätter. Just nu handlägger jag en 3D-förrättning där jag bildar en 3D-fastighet för tunnelbanedepå under ca 130 stycken befintliga fastigheter. Jag är även kommunansvarig i en kommun vilket innebär att jag ansvarar för samråd med kommunen samt att jag finns tillgänglig för rådgivning för kommunens tjänstemän när det gäller framtagande av detaljplaner, lämplig fastighetsbildning vid bygglovsprövning etc. #GIS-ingenjör Erik Sisell Arbetsplats: Gävle Jag jobbar som systemförvaltare för TopoSystemet som samlar in grundläggande geografisk data, (GGD). Min uppgift är att stödja användarna och praktiskt lösa problem som uppstår i den dagliga produktionen som rör systemet. Inom förvaltningen jobbar vi också med en del vidareutveckling av systemet och här jobbar jag mycket med tester och metoder. Just nu är jag med i ett projekt som heter God Hydrografi i Nätverk och är ett samarbete mellan Lantmäteriet och SMHI. Projektet går ut på att ta fram metoder för att skapa ett geografiskt nätverk av alla vattendrag i Sverige i skalområdet 1: Metoderna ska sedan användas med till exempel Ny nationell höjdmodell för att kunna räkna på flöden och göra översvämningskartor.

12 Produktion: Lantmäteriet 2014 Layout: Natasja Kamenjasevic Foto: Bo Lindell, Gunnar Menander, Linda Alfvegren, Britt-Lousie Malm, Lena Hådal, Elin Berge, Lantmäteriet UMU UMEÅ HiG GÄVLE KAU KARLSTAD KTH STOCKHOLM HV TROLLHÄTTAN CHALMERS GÖTEBORG LTH LUND Titta på respektive hemsida för senaste information! Vi är flera stora arbetsgivare som alla behöver rekrytera nya medarbetare kommande år.

Du behövs! Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga

Du behövs! Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga 2015 Vill du bygga framtidens samhälle? Du behövs! Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna studerar du såväl tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi och juridik. Du får en rad karriärmöjligheter.

Läs mer

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Fredrik Warnquist Civilingenjör i Lantmäteri LTH 2005 FLM Lantmäteriet Ystad 2005-2007 (2008) Lärare & forskare Fastighetsvetenskap

Läs mer

Utbildning inom kart- och mätningsteknik

Utbildning inom kart- och mätningsteknik Utbildning inom kart- och mätningsteknik Av universitetslektorerna S. Anders Brandt och Stig-Göran Mårtensson Inledning Sedan utgåvan 1978, har det inte funnits något avsnitt om utbildning inom området

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av Enhetschef utbildnings- och

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-06-08 av Rektor. Denna utbildningsplan

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2011-02-08 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Väg- och vattenbyggnad: utbildningsplan. 1 Syfte och mål

Väg- och vattenbyggnad: utbildningsplan. 1 Syfte och mål Civilingenjörsutbildningen i vägoch vattenbyggnad Programkod: TAVOV (300 hp) och TVOVY (270 hp) Nivå: Avancerad Beslutsfattare: Utbildningsnämnd 3 Utbildningsplanens giltighet: 2011/12 Utbildningsplanen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Studiehandbok Programspecifik information Byggnadsteknik ht-1998 Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING I BYGGNADSTEKNIK

Läs mer

Bygg- och fastighetsekonomiutbildningen på KTH

Bygg- och fastighetsekonomiutbildningen på KTH Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 256 Bygg- och fastighetsekonomiutbildningen på KTH - Relevans och konkurrenter Författare: Catharina

Läs mer

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik Utbildning med Steel Högskoleingenjör Materialteknik Högskoleingenjör i Materialteknik är en utbildning som kommer att ge dig ett roligt och omväxlande jobb med möjlighet att göra karriär, fortsätta utvecklas

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng Master Program in Civil Engineering and Urban Development, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Civ.ing L utbud och efterfrågan

Civ.ing L utbud och efterfrågan Civ.ing L utbud och efterfrågan Av Klas Ernald Borges 1 Mark- och fastighetsrådet har gjort en uppskattning av behovet av nya civilingenjörer inom lantmäteri. Det beräknas öka och inom en 5-10 årsperiod

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Lantmäteri i nya utbildningsformat i 2000-talets Sverige

Lantmäteri i nya utbildningsformat i 2000-talets Sverige Lantmäteri i nya utbildningsformat i 2000-talets Sverige Av Klas Ernald Borges Klas Ernald Borges: Land surveying in new educational formats in 21st century Sweden KART OG PLAN, Vol. 70, pp 82 89. P. O.

Läs mer

Programinformation för Samhällsplaneringsingenjör 180 högskolepoäng

Programinformation för Samhällsplaneringsingenjör 180 högskolepoäng Programinformation för Samhällsplaneringsingenjör 180 högskolepoäng Dnr BTH 56-271-2009 (Bachelor of Science in Spatial planning with an emphasis on implementation and technical systems), (180 ECTS credit

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ MAGISTERPROGRAM I ENERGISYSTEM ENERGY ONLINE Programkod: TAETM Fastställd av NT-nämnden 2006-11-30 Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy

Läs mer

Områdesbehörigheter för utbildningsprogram vid Karlstads universitet

Områdesbehörigheter för utbildningsprogram vid Karlstads universitet 1 Områdesbehörigheter för utbildningsprogram vid Karlstads universitet Utöver grundläggande behörighet krävs följande beroende på vilken utbildning man vill studera: Beteendevetenskap Personal och arbetsliv,

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015 P P Regelsamling UPPSALA UNIVERSITET Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

Samhällsplanerarprogrammet 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SAMHÄLLSPLANERARPROGRAMMET Programkod: TGSAK Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden 2010-09-23 Utbildningsplan Samhällsplanerarprogrammet 180 hp (Study

Läs mer

Områdesbehörigheter för dig med Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med Gy11

Områdesbehörigheter för dig med Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med Gy11 Områdesbehörigheter för dig med Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med Gy11 Utbildning Områdesbehörighet Behörighetskurser Teknik Civilingenjörsutbildning A9 Fysik 2 Matematik 4 Högskoleingenjörsutbildning

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet, 300 hp, 2014/2015 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-03-11 1

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Nationalekonomi 120 hp

Nationalekonomi 120 hp Nationalekonomi 120 hp LiU EXPANDING REALITY Linköpings universitet Masterprogram i Nationalekonomi Masterprogrammet i nationalekonomi är en spetsutbildning på avancerad nivå som ger dig verktyg och perspektiv

Läs mer

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumniundersökning 2009 Lunds universitet Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för miljövetenskaplig utbildning

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer