Du behövs! 2014/2015. Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du behövs! 2014/2015. Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga"

Transkript

1 2014/2015 Vill du bygga framtidens samhälle? Du behövs! Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna studerar du såväl tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi och juridik. Du får en rad karriärmöjligheter.

2 2

3 3 En bred utbildning för en bred arbetsmarknad Arbetsmarknaden är lovande för dig som väljer att utbilda dig inom samhällsbyggnad och lantmäteri. Det behövs nya högskoleoch civilingenjörer med lantmäteriutbildning varje år. Under utbildningen läser du tekniska ämnen och får samtidigt en samhällsvetenskaplig profil genom studier i ekonomi och juridik. Inriktar du dig särskilt på ekonomi och juridik kan du arbeta med att köpa, sälja och värdera fastigheter eller driva och förvalta byggprojekt. Du kan också ansvara för att förändra, och säkerställa rätten att använda markområden. Jobb finns hos vissa myndigheter, hos kommuner eller privata företag bland annat inom bygg- och entreprenörssektorn, på arkitektkontor eller konsultbolag. Utbildningar finns på flera orter. De har varierande innehåll och längd. Behörighetskraven kan också variera. Vid de tekniska högskolorna i Stockholm och Lund omfattar utbildningarna 300 högskolepoäng eller fem år och leder till en civilingenjörsexamen. Du kan också läsa vid Högskolan i Gävle, där du efter tre år får en kandidatexamen eller en högskoleingenjörsexamen. Högskolan Väst har en treårig utbildning som leder fram till en lantmäteriingenjörsutbildning Hösten 2015 startar en ny, treårig utbildning vid Chalmers tekniska högskola, som ger en kandidatexamen Från och med hösten 2014 finns även ett nytt magisterprogram för dig som redan har högskoleutbildning en påbyggnadsutbildning i juridik på ett år vid Umeå universitet.

4 4 ANTAL PLATSER: 150 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 19,60 och BII 18,95 och BIEX 18,25, HP 1.30 BEHÖRIGHETSKRAV: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 OMRÅDESBEHÖRIGHET: 9 STUDIEVÄGLEDARE: Maija Engberg, tel: , e-post: PROGRAMANSVARIG: Eva M Liedholm Johnsson, tel: Civilingenjörsutbildningen på KTH inom bland annat lantmäteri heter Samhällsbyggnad. Programmet ger dig en unik bredd och möjlighet till fördjupning i hela samhällsbyggnadsområdet dvs. utbildningen fångar hela byggprocessen från idé och planering till produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar. Kungliga Tekniska Högskolan Civilingenjörsutbildning 5 år Årskurs 1-3 De första två åren, förutom den sista kursen, är gemensamma för hela programmet. De skapar en bred bas för någon av de professionella profiler som du kan välja bland. Två av dessa yrkesinriktade profiler ger kompetens inom lantmäteriområdet: Geografisk IT samt Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. KTH har en mycket meriterad lärarkår inom dessa två profiler. Den profil du väljer innehåller ett antal obligatoriska kärnkurser som du läser i årskurs 3 och som sammantaget ger dig en bra, professionell kompetens. Årskurs 3 avslutas med ett kandidatarbete. Årskurs 4-5 KTH erbjuder även masterprogram inom samhällsbyggnadsområdet. Dessa mastersprogram utgör samtidigt utgångar i civilingenjörsprogrammens årskurs 4 och 5. För att studera på ett sådant program krävs minst 180 högskolepoäng inom masterprogrammets ämnesområde. För närvarande finns det fem masterprogram att välja mellan, se tabellen nedan. Masterprogrammen Fastigheter och byggande samt Transport och geoinformatik innehåller i särskilt hög grad även ämnen inriktade mot lantmäteri. DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! Information i denna folder gäller programstart Det kan ske ändringar i programmet. Se alltid för senaste information ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4 5 Matematik Numeriska metoder Fördjupning inom: Husbyggnads- och Du väljer något av följande masterprogram: Fysik för den byggda miljön Naturresursteori anläggningsteknik Fastigheter och byggande Geologi och geoteknik Byggprojektledning Miljöteknik och hållbar infrastruktur Samhällsbyggnadsprocessen Matematisk statistik Mark- och vattenteknik Stadsplanering Husbyggnads- och anläggningsteknik Programmering Plan,- bygg- och miljörätt Trafikteknik Geografisk IT Transport och geoinformatik Grafiska informationssystem stadsutforming Fastighetsekonomi och Hållbar samhällsplanering och fastighetsjuridik Samhällsekonomi Hus och anläggningar Mekanik eller ekonomisk geografi Jag läste naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet och valde Samhällsbyggnad för att jag vill vara med och påverka framtidens samhälle. Nu går jag fjärde året, har valt inriktning mot fastighetsjuridik och är väldigt nöjd med min utbildning. De första åren innan man väljer inriktning har gett mig en bred grund med stor insikt om branschen och aktörerna på marknaden. Lärarna på KTH är väldigt kompetenta och ofta kommer gästföreläsare från branschen som kan förankra teorin i verkligheten. Många av projekten vi genomför bygger dessutom på aktuella projekt från verkligheten. Efter utbildningen skulle jag vilja arbeta med mark- och exploateringsfrågor. Jag skulle absolut rekommendera min utbildning till andra! Amanda Sterner Nordin

5 5 ANTAL PLATSER: 55 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 18,60 BII 19,20 och BIEX 18,11 HP 1.35 BEHÖRIGHETSKRAV: Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1 OMRÅDESBEHÖRIGHET: 9 STUDIEVÄGLEDARE: Eva Wetterholm Pålsson, tel: , e-post: PROGRAMANSVARIG: Klas Ernald Borges, tel: , e-post: På Lunds Tekniska Högskola, en del av Lunds Universitet, finns civilingenjörsprogrammet Lantmäteri. Du kommer till en äkta studentmiljö i södra Sveriges främsta studentstad. De tre första åren består av ett grundblock och är gemensamma för alla studenter på Lantmäteri. Lunds Tekniska Högskola Civilingenjörsutbildning 5 år Gemensamma basår Under årskurs 1-3 läser du kurser på grundnivå inom ämnesområdena juridik, ekonomi och teknik samt några gemensamma civilingenjörsämnen. Efter grundblocket väntar två år där du väljer den specialisering som intresserar dig mest: Fastighetsekonomi Fastighetsekonomi fokuserar på kunskap om fastighetsmarknaden, hur man värderar och förvaltar fastigheter. Du kan också läsa kurser i rättsekonomi och urban ekonomi. Fastighetsrätt Fastighetsrätt ger kunskap om lagar och praxis om markanvändning, fastighetsindelning och utbyggnad av tätorter. Detta hjälper dig att lösa de problem som uppstår när man ändrar markanvändning. Du kan också läsa kurser inom stadsutveckling och trafikplanering, tillsammans med arkitektoch väg- & vattenstudenter. Geografisk informationsteknik (GIT) Du lär dig att bygga upp och använda geografiska databaser, med användning av bl.a. GIS-system, GPS- och databasteknik. Detta används i många olika sammanhang, till exempel kartor i mobiler och på webbsidor. Fria val i slutet av utbildningen Du kan läsa helt valfria kurser i en halv termin. Det finns också möjlighet att läsa kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning, vilket innebär praktik hos en möjlig framtida arbetsgivare. Under sista delen av utbildningen kan du också delta i ett mentorsprogram för att skapa kontakt med arbetslivet. LTH-gemensam studieinriktning Du har även möjlighet att gå över till Riskhanteringsprogrammet under de sista åren av utbildningen. Då läser du tillsammans med andra studenter inom LTH. Dubbla examina LTH har ett samarbete med Aalborgs Universitet (AAU) i Danmark, med möjlighet till dubbla examina. Du läser då tre terminer vid AAU i Aalborg eller Köpenhamn och får dels civilingenjörsexamen vid LTH och dels en landinspektørsexamen vid AAU. Du kan också börja i Danmark och avsluta i Sverige. ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4 5 BASTERMIN Matematik Grundläggande juridik med fastighetsrätt INFRASTRUKTUR- TEKNIK OCH BYGGANDE Vägbyggnad VA-teknik Installationer Hållbart byggande Matematik GEOMATIK Programmering Geodesi Matematik Matematisk statistik FASTIGHETSTEKNIK och GIS Fastighetsinformation Fysisk planering Geografiska informationssystem FASTIGHETSEKONOMI Nationalekonomi Företagsekonomi Fastighetsekonomi Fastighetsvärdering FASTIGHETSRÄTT Fastighetsbildning VALFRIA KURSER Miljörätt Stadsbyggnad Byggprocessen Programmering Geodesi SPECIALISERINGAR Fastighetsekonomi Fastighetsrätt Geografisk informationsteknik PRAKTIK Helt valfria kurser (15 hp) EXAMENSARBETE DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! Utbildningen har öppnat upp många möjligheter för mig. Tack vare det internationella samarbete som LTH har med universitet över hela världen fick jag möjlighet att läsa i Kanada under en termin. Där utvecklade jag inte bara min engelska utan jag fick även se på samhällsbyggnadsfrågor från ett nytt perspektiv. Under min studietid passade jag även på att göra praktik för att prova på några av de många yrkesroller som en civilingenjör i lantmäteri kan ha. Praktiken har för min del resulterat i att jag nu både skrivit mitt examensarbete och fått anställning på en tidigare praktikplats. Om du vill ha en varierande utbildning som leder till att du är med och påverkar framtidens samhälle, är lantmäteriutbildningen något för dig. Sima Ghaemi

6 6 ANTAL PLATSER: 50 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 15,45, BII 16,67 och BIEX 14,73 HP 0,95 BEHÖRIGHETSKRAV: Matematik 3B OMRÅDESBEHÖRIGHET: 8, med undantag för mattematik D, fysik B, kemi A STUDIEVÄGLEDARE: Carina Johansson, tel: e-post: PROGRAMANSVARIG: Håkan Jensen, tel: , e-post: Lantmäteriingenjör är en unik utbildning som bara ges vid Högskolan Väst i Trollhättan, där påbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola och KTH är möjligt. Det är en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig möjligheter att använda GIS och GPS och handlägga lantmäteriärenden eller att genomföra förhandlingar vid köp och försäljning av fastigheter. Högskolan Väst Högskoleingenjörsutbildning 3 år Arbetsintegrerat lärande Högskolan Väst har profilen arbetsintegrerat lärande, AIL, vilket innebär att du får möta arbetslivet redan under studierna. Ett flertal av kurserna leds av lärare som är yrkesverksamma inom branschen. De flesta kurser innehåller ett antal praktiska fältövningar och verksamhetsanpassade projektarbeten. Brett program ger valmöjlighet Genom programmets bredd ligger en rad yrkesroller öppna för dig. Det handlar om mätningsverksamhet, kartframställning, arbete med geografiska informationssystem eller att som förrättningslantmätare vara beslutande handläggare vid lantmäteriförrättningar. Dessutom är arbete inom exploateringsverksamhet, fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, fastighetsrättslig rådgivning eller planläggnings- och bygglovsverksamhet möjliga verksamhetsområden för programmets studenter. Det är möjligt att komplettera utbildningen med en master- eller civilingenjörsexamen vid KTH eller LTH. Privat, kommunalt eller statligt Efter utbildningen kan du arbeta för privata konsulter, entreprenörer och fastighetsbolag, för kommuner eller för statliga företag och myndigheter som Vattenfall, Trafikverket och Lantmäteriet. Arbetsmarknaden är mycket god och det finns ett stort behov av kunniga inom lantmäteri. DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 Algebra och envariabelanalys I Bygg- och anläggningsteknik Tillämpad geodesi GIS 1 Förhandlings- och mötesteknik Markåtkomst och ersättning Algebra och envariabelanalys II Kommunikation och projekthantering Fastighetsvärderingsteknik GIS 2 Samhällsbyggnadsteknik 3 Fastighetsbildningsteknik 2 Matematisk statistik Civilrätt för lantmäteriingenjörer GNSS och mätningsteknik Samhällsbyggnadsteknik 1 Valbara kurser Vetenskapliga metoder Jag har två kompisar som läst programmet innan och när de pratade om utbildningen lät det som något som skulle passa mig. Framför allt var det variationen med utbildningen, att det både är praktiskt och teoretiskt. Men också att det var en bred utbildning som gör att det finns chans till varierande arbete i framtiden. I framtiden vill jag framförallt jobba med samhällsutvecklig och juridik. Mitt nuvarande mål är att bli förrättningslantmätare eller exploateringsingenjör av någon form. Sedan får man se vad som händer i framtiden! Chatrine Karlsson Fastighetsrätt Geodetisk mätningsteknik Samhällsbyggnadsteknik 2 Fastighetsbildningsteknik 1 Examensarbete

7 7 ANTAL PLATSER: Ekonomi/Juridik 35 + Teknik 45 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: Ekonomisk/juridisk BI 15,20 BII 16,09 och BIEX 15,61 HP 0,85 Teknisk BI 12,90 BII 13,55 och BIEX 14,05 HP 0,95 BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2 OMRÅDESBEHÖRIGHET: 4 STUDIEVÄGLEDARE och PROGRAMANSVARIG: Fredrik Ekberg, tel: , e-post: Märit Walfridsson, tel: , Genom programmet får du spetskompetens för framtida yrkesroller både när fastigheter ska förvaltas och förändras samt när geografisk information behövs för varierande syften. Många får anställning som förrättningslantmätare, markförvaltare, mätningsingenjörer, GISsamordnare inom såväl offentligt som privat sektor. Högskolan i Gävle Lantmätarprogrammet 3 år Lantmätarprogrammet Programmet ger en bred utbildning, du får kunskaper inom ekonomi, juridik och teknik. En viktig utgångspunkt är ny teknik ur ett samhälls perspektiv. Du kan välja mellan två inriktningar: Ekonomisk/juridisk inriktning Studierna i den ekonomisk/juridiska inriktningen siktar mot att du ska kunna tillämpa lagar, bestämmelser och regler som berör fastigheter. Du lär dig vad som ingår i en fastighet, hur den kan användas och vem som på olika sätt kan ha rätt till den, fastigheters värde, utveckling och betydelse i samhället. Teknisk inriktning Fokus i den tekniska inriktningen ligger på att kunna samla in, hantera och presentera geografisk information genom att dels praktiskt kunna utföra mätningar, dels förstå tekniken och teorierna som mätningsteknik bygger på. I undervisningen lär du dig hantera moderna mätinstrument och programvaror som används inom branschen, till exempel GPS, laserskanner och GIS. För båda inriktningarna Utbildningen ger en successiv fördjupning inom lantmäteriteknik både genom ämnesfördjupning och utveckling av det vetenskapliga förhållningssättet. Du får praktiskt arbeta med instrument och programvaror som används i yrkeslivet. Detta gör att många av kurserna är teknik- och datorintensiva. Undervisningen är projektbaserad och redovisning sker i rapportsform och/eller seminarieform. Eftersom utbildningen har internationellt utbyte kan, från och med andra året, vissa kurser komma att ges på engelska. ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 Introduktion till högre studier inom samhällsbyggnad Beräkningsmetoder för IT Matematik och statistik för IT Geografisk informationsteknik Linjär algebra Grundläggande mätningsteknik Kartografi EKONOMISK/JURIDISK INRIKTNING Mikroekonomisk teori TEKNISK INRIKTNING Grundläggande fastighetsbildningsteknik Geovetenskap Geodetiska fältövningar Fastighetsbildningsteknik B EKONOMISK/JURIDISK INRIKTNING Juridisk översiktskurs Fastighetsrätt Översiktsplanering TEKNISK INRIKTNING Geodetisk felteori Fysisk detaljplanering Digital fotogrammetri Byggmätning och organisation GIT in Land Management Vetenskaplig teori och skrivande Examensarbete EKONOMISK/JURIDISK INRIKTNING Fastighetsvärdering B Fastighetsvärdering C Fysisk detaljplanering Fastighetsrätt C TEKNISK INRIKTNING Laserskanning från luften och marken Geodetiska referenssystem Remote Sensing and GIS Analysis in Land Management Byggmätning och arbetsledning DE TYCKER TILL OM UTBILDNINGEN! Lantmätaryrket verkade vara ett brett och spännande område med ett stort behov av nyutbildade studenter. Att jag själv en dag kommer äga tomter och fastigheter bidrog nog en hel del till intresset. Just närheten till Lantmäteriets huvudkontor och utbildningens mycket goda rykte gjorde då att Gävle var den ideella platsen att studera vid. När jag studerat klart hoppas jag på en tjänst där jag kan hantera förrättningsärenden. Men det är klart, området är stort och brett så vem vet vart jag hamnar. John Ericsson

8 8 ANTAL PLATSER: ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 12,55 BII 10,77 och BIEX 14,92 HP 0,40 BEHÖRIGHETSKRAV: Grundläggande behörighet samt Matematik C, eller motsvarande (områdesbehörighet 8, med undantag för Matematik D, Fysik B och Kemi A) eller Matematik 3b, områdesbehörighet A8 med undantag av Matematik 3c, Fysik 2, Kemi 1 STUDIEVÄGLEDARE: Stina Eriksson, tel: , PROGRAMANSVARIG: Kristina Eresund, tel , Programmet Mät- och kartteknik är en tvåårig utbildning som ger dig ett yrke där arbetsmarknaden är god. Karlstads universitet Högskoleutbildning 2 år, 120 hp All byggnation och markförändring i samhället måste mätas in och dokumenteras. Många organisationer och företag bygger upp geografiska databaser som används inom samhällsplanering. Mätningstekniken har utvecklats, bland annat genom GNSS-teknik (mätning med GPS) och laserskanning, vilket underlättar arbets-uppgifterna. För en mät- och karttekniker kan arbetet även handla om att skapa digitala kart-presentationer samt att arbeta i geografiska informationssystem (GIS). Beräknings- och karteringsuppgifter utförs vanligen med hjälp av dataprogram. Du som söker bör alltså vara inställd på att jobba med datorer. Många av de kurser du läser på utbildningen innehåller fältövningar utomhus. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. I undervisningen används modern teknisk utrustning och moderna programvaror sådana som finns på arbetsmarknaden. Lärare på programmet har ett väletablerat kontaktnät med företag i branschen, flera är också själva verksamma inom branschen. Arbetsområden Som mät- och karttekniker får du jobb där du kommer att arbeta både ute och inne med kart- och mätuppdrag inom väg- och byggprojekt eller lantmäteriteknik, både självständigt och i team. ÅRSKURS 1 ARSKURS 2 Termin 1 Termin 3 Introduktion till GIS och mät- och Tillämpad geodesi, 7,5 hp kartteknik, 7,5 hp GPS*, globala navigationssystem (GNSS), 7,5 hp Inledande matematik, 7,5 hp Fjärranalys och digital fotogrammetri, 7,5 hp Grundläggande geodetisk mätningsteknik, 15 hp Grundläggande fastighetsjuridik, 7,5 hp Termin 2 Termin 4 Databasdesign, 7,5 hp Geografiska informationssystem I, 7,5 hp Kartografi, 7,5 hp Geografiska informationssystem II, 7,5 hp Geodesi för GIS, 7,5 hp Byggmätning, 7,5 hp Praktikkurs, 7,5 hp Examensarbete mät- och kartteknik, 7,5 hp *GNSS är ett samlingsnamn för satellitbaserade system för navigationsoch postionsbestämning. GPS (Geografiska informationssystem) är det mest kända systemet.

9 9 ANTAL PLATSER: 35 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: BI 18,70 BII 18,50 och BIEX 17,90 HP 1,25 BEHÖRIGHETSKRAV: Sökande med gymnasieexamen (Gy11/Vux12) Närliggande områdesbehörighet A3: Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2*, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2 Samtliga med lägst betyg E STUDIEVÄGLEDARE: Katarina Suter, e-post: tel: PROGRAMANSVARIG: Kaj Suneson, e-post: tel: Ny utbildning 2015, inriktning fastighet Programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik [AE] är en treårig fastighetsinriktad utbildning. Inriktningen kommer att starta hösten Chalmers tekniska högskola Teknologie kandidatexamen 3 år, 180 hp Ny inriktning, fastighet Programmet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik [AE] är under förändring och planeras att starta hösten 2015 med en starkare inriktning mot fastigheter än tidigare. Genom att studera både tekniska ämnen och samhällsvetenskapliga ämnen kommer du att vara förberedd för att arbeta med fastighetsutveckling på ett modernt vis. Exempel på tekniska ämnen är installationsteknik, husbyggnadsteknik samt samhällsplanering och exempel på samhällsvetenskapliga ämnen är fastighetsjuridik, projektledning, organisation och ekonomi. Programmet strävar efter att ha en tydlig näringslivsanknytning bland annat genom att bjuda in gästföreläsare från arbetslivet. Programmet kommer att fortsätta att utvecklas i samråd med företrädare för branschen. Du kan välja AE-programmet oavsett om din bakgrund är från ett tekniskt, naturvetenskapligt, ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt gymnasieprogram. Arbetsområden Din arbetsmarknad efter utbildningen är bred. Du kan jobba med fastighetsinriktade frågor, förvaltning och utveckling av fastigheter eller som samordnare/projektledare för bygg- och ombyggnadsprojekt. ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 3 ALLMÄNNA ÄMNESOMRÅDEN Naturvetenskapliga grunder Byggnadsteknologi Tekniska system i samhället Introduktion till juridiken Introduktion till ekonomi och marknad Fallstudier Digital modellering (CAD & BIM) ALLMÄNNA ÄMNESOMRÅDEN Samhällsplanering Ombyggnad Ledarskap Hållbar utveckling Statistisk utredningsmetod Fastighetsförvaltning ALLMÄNNA ÄMNESOMRÅDEN Driftsplanering och organisering av verksamheter Husbyggnadsteknik Byggproduktion o logistik Projekt (styrning, ledning o ekonomi) Undersökningsmetodik FASTIGHETSRELATERADE ÄMNESOMRÅDEN Det juridiska begreppet fastighet Plan- och byggprocessen Geografiska informationssystem (GIS) Markanvändning FASTIGHETSRELATERADE ÄMNESOMRÅDEN Markåtkomst Fastighetsbildning Fastighetsutveckling Huvudmannaskap Exploateringsavtal Byggrätt & markanvisning Värdering och värdeskapande Investeringsbedömningar Infrastruktur FASTIGHETSRELATERADE ÄMNESOMRÅDEN Fördjupad kunskap om fastighetsrelaterade frågeställningar genom examensarbete (kandidatsuppsats) som - plangenomförande - markåtkomst - fastighetsinriktad samhälls planering - andra närliggande ämnen Fastighetsbildningsteknik Infrastructure Arbete pågår också med att utveckla den femårig masterutbildning inom Infrastruktur vid Chalmers med möjlighet till mer fastighetsrelaterade ämnesområden. * Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+Fysik 1b2 samt Kemi 1 kan ersätta Naturkunskap 2

10 10 ANTAL PLATSER: 20 ANTAGNINGSPOÄNG 2014: HPAV 135 SA 194 SÄRSKILD BEHÖRIGHET: Avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng inom ett antal huvudområden. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. OMRÅDESBEHÖRIGHET: - STUDIEVÄGLEDARE: Stefan Lidberg, tel: , e-post: PROGRAMANSVARIG Lena Landström, tel: , e- post: KÅR:Umeå studentkår, Samhällsvetarhuset, tel: , e-post: Juridiska institutionens magisterprogram med inriktning mot markoch miljörätt är en ettårig påbyggnadsutbildning i juridik. Umeå universitet Magisterprogram med inriktning mot mark och miljörätt 1 år 60 hp (filosofie magisterexamen) Juridiska institutionens nya magisterprogram med inriktning mot mark- och miljörätt är en ettårig påbyggnadsutbildning i juridik. Programmet startar läsåret 2014/2015. Programmet riktar sig bland annat till byggteknik- och lantmäteriingenjörer, ekonomer, geologer, kulturgeografer, miljöinspektörer, miljövetare, naturgeografer och samhällsplanerare. Undervisningens innehåll och upplägg Magisterprogrammet ger djupgående kunskaper inom ett antal rättsområden som på olika sätt kan omfattas av begreppet mark- och miljörätt. I programmet studeras allmän fastighetsrätt. Därtill studeras den rättsliga regleringen av detaljplaner, fastighetsbildning och markanvändning, där miljöbalken, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen är centrala. Undervisningen bygger på problembaserat lärande, där studentens egna aktiviteter och arbetet i mindre grupper utgör basen. Därför har traditionella föreläsningar begränsats till förmån för alternativa undervisningsformer. Utbildningen på magisterprogrammet bedrivs på helfart. Den schemalagda undervisningen är koncentrerad till vissa dagar för att underlätta för studenter som bor på annan ort. Arbetsmarknad Magisterprogrammet förbereder för arbete inom samhällsbyggnad och lantmäteriområdet, samt andra yrkesområden där arbetsuppgifter inom markanvändning, fastigheter, markexploatering och detaljplaner ingår. Termin 1 Termin 2 Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 hp Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 hp Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering, 15 hp Självständigt arbete i mark- och miljörätt, 15 hp

11 11 Några bilder från verkligheten - vad är det de gör? #Förrättningslantmätare speciallist Jonas Pettersson Arbetsplats: Gävle Jag arbetar med lantmäteriförrättningar där utgången oftast är oklar när ansökan kommer in. Det innebär att arbetet är inriktat mot att hitta lämpliga lösningar, där det är viktigt att dels tillämpa lagstiftningen på ett rättsäkert sätt men även att vara rationell och försöka få berörda markägare att vara med och bidra till lämpliga lösningar. Det bästa med jobbet är när ett ärende går från ett låst läge till att i slutänden leda till en acceptabel lösning. Just nu håller jag på med att försöka få nio syskon att på ett lämpligt sätt dela upp en fastighet mellan varandra, så att respektive syskons fritidshus bildar en egen fastighet, samt att på ett rättsligt sätt skapa en samverkan kring gemensam utfartsväg, badplats samt en vatten och avloppsanläggning. #Lantmätare Maria Lodin Arbetsplats: Stockholm Jag handlägger alla sorters ärenden, allt från enklare avstyckningar och fastighetsregleringar till mer komplicerade 3D-förrättningar och ledningsrätter. Just nu handlägger jag en 3D-förrättning där jag bildar en 3D-fastighet för tunnelbanedepå under ca 130 stycken befintliga fastigheter. Jag är även kommunansvarig i en kommun vilket innebär att jag ansvarar för samråd med kommunen samt att jag finns tillgänglig för rådgivning för kommunens tjänstemän när det gäller framtagande av detaljplaner, lämplig fastighetsbildning vid bygglovsprövning etc. #GIS-ingenjör Erik Sisell Arbetsplats: Gävle Jag jobbar som systemförvaltare för TopoSystemet som samlar in grundläggande geografisk data, (GGD). Min uppgift är att stödja användarna och praktiskt lösa problem som uppstår i den dagliga produktionen som rör systemet. Inom förvaltningen jobbar vi också med en del vidareutveckling av systemet och här jobbar jag mycket med tester och metoder. Just nu är jag med i ett projekt som heter God Hydrografi i Nätverk och är ett samarbete mellan Lantmäteriet och SMHI. Projektet går ut på att ta fram metoder för att skapa ett geografiskt nätverk av alla vattendrag i Sverige i skalområdet 1: Metoderna ska sedan användas med till exempel Ny nationell höjdmodell för att kunna räkna på flöden och göra översvämningskartor.

12 Produktion: Lantmäteriet 2014 Layout: Natasja Kamenjasevic Foto: Bo Lindell, Gunnar Menander, Linda Alfvegren, Britt-Lousie Malm, Lena Hådal, Elin Berge, Lantmäteriet UMU UMEÅ HiG GÄVLE KAU KARLSTAD KTH STOCKHOLM HV TROLLHÄTTAN CHALMERS GÖTEBORG LTH LUND Titta på respektive hemsida för senaste information! Vi är flera stora arbetsgivare som alla behöver rekrytera nya medarbetare kommande år.

Du behövs! Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga

Du behövs! Vill du bygga framtidens samhälle? Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna. tekniska och samhällsvetenskapliga 2015 Vill du bygga framtidens samhälle? Du behövs! Som student vid någon av lantmäteriutbildningarna studerar du såväl tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi och juridik. Du får en rad karriärmöjligheter.

Läs mer

Lantmäteri i nya utbildningsformat i 2000-talets Sverige

Lantmäteri i nya utbildningsformat i 2000-talets Sverige Lantmäteri i nya utbildningsformat i 2000-talets Sverige Av Klas Ernald Borges Klas Ernald Borges: Land surveying in new educational formats in 21st century Sweden KART OG PLAN, Vol. 70, pp 82 89. P. O.

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

Högskolan i Gävle Program 2014/2015

Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Högskolan i Gävle Program 2014/2015 Viktiga datum 2014 15 februari Sista anmälningsdag till vårens högskoleprov. 21 februari Webbanmälan öppnar för sommarkurser, 12 mars Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle,

Läs mer

Utbildning inom kart- och mätningsteknik

Utbildning inom kart- och mätningsteknik Utbildning inom kart- och mätningsteknik Av universitetslektorerna S. Anders Brandt och Stig-Göran Mårtensson Inledning Sedan utgåvan 1978, har det inte funnits något avsnitt om utbildning inom området

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

Sitter du just nu och funderar på att läsa vidare?

Sitter du just nu och funderar på att läsa vidare? Naturvetenskapliga fakulteten 2015 Sitter du just nu och funderar på att läsa vidare? På Stockholms universitet kan du skaffa dig en natur vetenskaplig utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET PROGRAM 2015 2016 SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET WWW.ORU.SE Den senast uppdaterade programinformationen finns på www.oru.se/blivande_student. Facebook

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

KRETSLOPP. 73 miljöutbildningar. presenteras på 14 sidor 1-2002. Bilen i miljösamhället Köpenhamn inför köravgifter Bil pooler gör susen

KRETSLOPP. 73 miljöutbildningar. presenteras på 14 sidor 1-2002. Bilen i miljösamhället Köpenhamn inför köravgifter Bil pooler gör susen WWW.NOVATOR.SE MÄNNISKORNA LIVSSTILEN POLITIKEN TEKNIKEN ERFARENHETERNA BYGGER DET HÅLLBARA SAMHÄLLET KRETSLOPP FORUM FÖR MILJÖ / EKOTEKNIK 73 miljöutbildningar presenteras på 14 sidor 1-2002 Ekobygget

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 11. Elektroteknik, Fysik, Matematik 16. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 11 Elektroteknik, Fysik, Matematik 16 Teamwork 20 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009

HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009 HÖGSKOLAN DALARNA Utbildnings katalog HT2009 DU FÖRSVINNER INTE I MÄNGDEN 1 Produktion Redaktion: Agneta Barle, Christian Lindberg, Anki Stenman och Birgitta Svensson Projektledare: Birgitta Svensson Grafisk

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet

Lund, 2015. Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN. gymnasieskola. med gamla anor. Teknikprogrammet. El- och energiprogrammet , 2015 Små skolor, STOR gemenskap EN MODERN gymnasieskola med gamla anor TE Teknikprogrammet EE El- och energiprogrammet Vår historia En modern gymnasieskola med gamla anor är Mikael Elias startade NTI-skolan

Läs mer