Bruksanvisning FÖR ATT UNDVIKA ELDSVÅDA ELLER KORTSLUTNING, BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning FÖR ATT UNDVIKA ELDSVÅDA ELLER KORTSLUTNING, BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT."

Transkript

1 Bruksanvisning FÖR ATT UNDVIKA ELDSVÅDA ELLER KORTSLUTNING, BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. BLIXTSYMBOLEN MARKERAR ÖVERLÅT ALL SERVICE TILL UTROPSTECKNET MARKERAR ATT DENNA APPARAT ÄR KUNNIG PERSONAL. APPARATEN HUR VIKTIGT DET ÄR ATT DU STRÖMFÖRANDE OCH FÅR HAR INGA DELAR DU KAN BYTA LÄSER IGENOM MANUALEN INTE ÖPPNAS AV KONSUMENT UT. KONTAKTA EN REPARATÖR. TILL DENNA APPARAT.

2 Innehåll Säkerhetsinstruktioner Att komma igång... 4 Apparaten samt tillbehören... 4 Sätt på radion... 5 Kontrollerna... 6 Fjärrkontrollen... 7 Navigering i menyerna Knappa in text... 9 Språkinställning... 9 Att ansluta externa enheter till radion Anslutning till internet Anslutning till trådlöst nätverk Anslutning till trådbundet nätverk Att lyssna på radion Internetradio Att lyssna på internetradio Att söka stationer på internet Att lyssna på Podcasts Att lyssna på Mina Favoriter / Tillagda Stationer Music Player Delade mappar Att dela ut media med Windows Media Player Delade mappar - Konfigurera Delade ljudfiler (UPnP) Konfigurera datorn för delade ljudfiler FM Radio Att lyssna på FM Radio Att byta FM-stationer... AUX-ingången... Att spela musik via AUX-ingången... Minnesplatser för radiostationer... Att lyssna på en station ur minnet... Att spara aktuell station i minnet... Att hämta upp senaste stationen... Klockan - Inställningar... Tid... Datum... Tidszon... DST... Autouppdatering... 12/24 timmars visning... Insomningstimer... Alarm... Uppgradering och nollställning... Uppgradering av mjukvaran... Uppgradering via internet... Uppgradering via USB... Fabriksinställning... Problemställningar... Specifikationer

3 Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter. 4. Följ noggrant alla anvisningar. 5. Använd ej denna apparat i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr duk. 7. Blockera ej ventilationshålen. Installera enligt tillverkarens anvisningar. 8. Placera aldrig apparaten nära värmekällor som tex. element. 9. Använd alltid samma typ av nätsladd som medföljande modell. Är du osäker så kontakta en radio/tv handlare för rådgivning. 2

4 10. Placera aldrig nätsladden så att det finns risk att man trampar på den. En skadad nätsladd kan innebära livsfara. Försök aldrig att laga en skadad nätsladd, köp en ny omgående. 11. Använd endast tillbehör specifierade av tillverkaren. 12. Dra ur nätsladden vid åskväder och om apparaten inte kommer att användas under en längre period. 13. Överlåt all service åt en auktoriserad serviceverkstad. Detta gäller om apparaten blivit skadad på något sätt och om apparaten utsätts för regn, fukt. 14. För att undvika kortslutning som innebär att apparaten kan bli strömförande så får den ej utsättas för regn eller fukt. 15. Varningssymbolerna finner du på apparatens baksida. 16. Placera aldrig apparaten där det finns risk för fukt, som tex. diskbänken, toaletten, swimmingpoolen. 17. Utsätt inte apparaten för vattenstänk och placera aldrig vattenglas eller liknande på apparaten. 3

5 Att komma igång Vi gratulerar till ditt köp av denna Sangean WFR-1 internetradio. Kontrollera att följande finns i kartongen: 1. Strömkabel 2. Fjärrkontroll 3. Internetradion 4. Bruksanvisning 4

6 Sätt på radion 1. Anslut strömkabeln till radion och sedan till ett 230 V vägguttag. 2. Tryck på STANDBY knappen för att sätta på radion. Notera: Använd endast medföljande strömkabeln till radion. En felaktig kabel kan skada radion. Om den medföljande kabeln skulle gå sönder, så bör du vända dig till inköpsstället för att inhandla en ny kabel. 5

7 Kontrollernas placering (Framsidan) 1. LCD display 2. STANDBY knapp 3. BAND knapp 4. INFO knapp 5. TIMER knapp 6. EQ knapp 7. BACK knapp 8. PRESET / STOP knapp 9. FORWARD knapp 10. VOLUME NED knapp 11. VOLUME UPP knapp 12. VRID knappen 6

8 Fjärrkontrollen 1. EQ knapp 2. MUTE knapp 3. TUNE + knapp 4. BACK knapp 5. TIMER knapp 6. TUNE - knapp 7. FM knapp 8. iradio knapp 9. AUX IN knapp 10. MusicPlayer knapp 11. INFO knapp 12. ENTER knapp 13. FORWARD knapp 14. STOP knapp 15. Preset 7,8,9 / Rewind, Pause, Fast Forward knapp 16. Radio Preset knappar 17. Volymknappar 18. Strömknapp 7

9 Navigering i menyerna Det finns 2 sätt att navigera i menyerna. Tryck på BACK för att aktivera menyerna och sedan: 1. Navigera i menyn genom att vrida på VRID knappen på radion medurs eller moturs för att flytta på > symbolen och tryck sedan på VRID knappen för att bekräfta ditt val. Använd FORWARD/BACK för att gå till/backa nästa meny. 2. Använd navigeringsknapparna (TUNE +, TUNE -, BACK, FWD) på fjärrkontrollen för att flytta på > symbolen och tryck sedan ENTER för att bekräfta ditt val. Använd FORWARD/BACK för att gå till/backa nästa meny. 8

10 Knappa i text När man börjar använda radion, så kan det vara nödvändigt att knappa in text, som tex. användarnamn, lösenord, stationsnamn etc. För att skriva text: 1. Vrid på VRID knappen för att markera text/nummer/symboler raden i menyn. 2. Tryck på VRID knappen för att bekräfta ditt val. 3. Använd < för att radera. 4. Använd C för att avbryta och avsluta. 5. Använd för att gå vidare när du är klar. Språkinställning Välj vilket språk du vill ha i menyerna. Gå till > Main meny (huvudmenyn) > Language (Språk) och välj sedan språk genom att vrida på VRID knappen och sedan trycka på den för att bekräfta ditt val av språk. 9

11 Att ansluta externa enheter till radion Se följande lista för beskrivning av dom olika ingångarna på radions baksida. 1. Hörlursuttag >> För anslutning av ett par hörlurar. 2. LINE OUT >> För anslutning till tex. en Hi-Fi anläggning 3. AUX IN >> För att ansluta tex. en MP3 spelare till radion 4. LAN uttag >> För att ansluta radio till ett internetuttag 5. USB uttag >> För att ansluta en USB enhet till radion (tex. USB-minne) 6. Strömuttag >> För att ansluta en strömkabel till radion 10

12 Anslutning till internet Innan du kan använda din internetradio måste du ha följande: - En bredbandsanslutning till Internet. - En trådlös accesspunkt (Wi-Fi-router) eller en trådbunden Ethernet-anslutning (10 eller 100 Mbit/s LAN) till din bredbandsanslutning, helst via en router. I många fall är bredbandsmodemet, routern och den trådlösa accesspunkten en och samma enhet och säljs av din internetleverantör (ISP) eller av en datorbutik. Om ditt trådlösa nätverk har konfigurerats för att använda kryptering Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA) måste du ha tillgång WEP- eller WPA-nyckeln för att använda internetradion tillsammans med nätverket. Internetradion fungerar normalt inom en radie av 100 meter från din trådlösa accesspunkt. Den verkliga räckvidden beror på typen av byggnad, andra trådlösa nät i närheten och eventuella störningskällor. VIKTIGT: Innan du fortsätter, kontrollera att din trådlösa accesspunkt eller router är påslagen och fungerar tillsammans med din bredbandsanslutning (använd din dator till att kontrollera detta). För att få denna del av systemet att fungera måste du läsa instruktionerna som följer med den trådlösa accesspunkten eller routern. 11

13 Anslutning till trådlöst nätverk 1. Se till att du är inom ett trådlöst nätverk. 2. Gå till > Main menu > System setup > Internet setup > Wizard > (namn på det trådlösa nätverket) 3. Du blir nu ombedd att knappa in lösenordet för ditt nätverk. a. Vrid på VRID knappen för att markera text/nummer/symboler raden i menyn. b. Tryck på VRID knappen för att bekräfta ditt val. c. Använd < för att radera. d. Använd C för att avbryta och avsluta. e. Använd för att gå vidare när du är klar. 4. Displayen kommer att visa Connected när anslutningen är klar. 12

14 Anslutning till ett trådbundet nätverk 1. Anslut radion till ett trådbundet nätverk genom att använda en nätverkskabel som visas på bilden. 2. Gå till > Main menu > System setup > Internet setup > Wizard > (Wired) 3. Du blir nu ombedd att knappa in lösenordet. a. Vrid på VRID knappen för att markera text/nummer/symboler raden i menyn. b. Tryck på VRID knappen för att bekräfta ditt val. c. Använd < för att radera. d. Använd C för att avbryta och avsluta. e. Använd för att gå vidare när du är klar. 4. Displayen kommer att visa Connected när anslutningen är klar. I LAN-kontakten på radions baksida finns 2 indikatorlampor inbyggda. Om du får problem med den trådbundna anslutningen, så kan dessa hjälpa dig att identifiera orsaken. Grön PÅ = Länken uppkopplad, Blinkande = Data överförs Gul PÅ = 100 Mbit/s länk, AV = 10 Mbit/s länk. 13

15 Att lyssna på radion Internetradio 1. Gå till Main menu > Internetradio eller tryck på iradio knappen på fjärrkontrollen. Radion spelar nu upp den senaste spelade stationen. Om du vill välja en annan station, så följer du anvisningarna nedan. 2. Att söka efter stationer på internet: Tryck på BACK knappen för att aktivera menylistan och gå sedan till Station List. I Station List, så finns det 5 olika sätt att söka efter stationer. Gå till > Station List > Stations där finner följande: 1. Location: Ger dig möjlighet att söka stationer efter geografiskt område och sedan efter land. 14

16 2. Genre: Ger dig möjlighet att söka stationer efter deras innehåll, som tex. Classic, Rock, Sport, News etc. 3. Search stations: Ger dig möjlighet att söka stationer genom att du knappar in namnet eller sökord. 4. Popular station: Ger dig möjlighet att söka från en lista med populära stationer. 5. New station: Ger dig möjlighet att söka från en lista med nya stationer. Att lyssna på Podcasts: Gå till > Station list > Podcasts och du har 3 olika alternativ: 1. Location: Ger dig möjlighet att söka Podcasts efter geografiskt område och sedan efter land. 2. Genre: Ger dig möjlighet att söka Podcasts efter deras innehåll, som tex. Classic, Rock, Sport, News etc. 3. Search stations: Ger dig möjlighet att söka Podcasts genom att du knappar in namnet eller sökord. 15

17 Att lyssna på Mina Favoriter (My Favourites) och Mina Tillagda Stationer (My added stations) Mina favoriter och Mina tillagda stationer ger dig möjlighet att lägga till stationer genom att använda Frontier s hemsida och sedan lyssna på stationerna på din radio. - Gå till > Station list > My Favourites / > Station list > My added station. - Registrera dig på nätet: Innan du använder detta för första gången, så följer du instruktionerna för registrering på hemsidan: 1. Gå till > Station list > Help > Get access code. Displayen visar nu accesskoden (access code). 2. Besök följande hemsida för registrering: Välj först Svenska som språk och sedan registrera dig här. Fyll i uppgifterna med accesskoden som visades i displayen. Fältet för Wi-Fi Radio modell kan lämnas tomt. 16

18 Frontier s hemsida >>> 3. När du har registrerat dig, så visar hemsidan dig Mina favoriter och Mina tillagda stationer för att kunna använda dessa 2 tjänster. Nu när du har registrerat dig, så varje gång du vill använda dessa 2 tjänster, så loggar du in på Frontier s hemsida med din adress och lösenord. Redigera Mina Favoriter: 1. Använd Bläddra eller Sök efter stationer på hemsidan för att hitta en station. 2. Klicka på lägg till ikonen och stationen blir lagd i Mina Favoriter mappen. Redigera Mina tillagda stationer: Tjänsten Mina tillagda stationer ger dig möjligheten att lägga till stationer om du vet internetadressen till den stationen. 1. Klicka på pilen under Mina tillagda stationer, sedan blir du tillfrågad att skriva in internetadressen till stationen. Skriv in adressen exakt som beskrivs på hemsidan. 2. Klicka på lägg till ikonen för att lägga till stationen. 17

19 Music Player Att spela musik i Music Players delade mappar (shared folders): 1. Gå till > Main menu > Music Player > Shared folders > (namnet på datorn) > (namnet på mappen) Användarnamn och lösenord kan behövas. 2. Välj i mappen vilken spår du vill lyssna på och tryck sedan på VRID knappen för att spela upp det spåret. 3. Använd Forward / Back för att skifta spår. Att spela musik i Music Players delade media (shared media): 1. Gå till > Main menu > Music Player > Shared media > (namnnet på datorn) > (media categories). UpnP servern gör Media kategorierna tillgängliga. Tex. Music eller Playlists Användarnamn och lösenord kan behövas. 2. Välj i mappen vilken spår du vill lyssna på och tryck sedan på VRID knappen för att spela upp det spåret. 3. Använd Forward / Back för att skifta spår. 18

20 Delade mappar Media Player gör det möjligt att spela upp ljudfiler som är lagrade på en dator eller en dator i ditt nätverk. Denna apparat stödjer 2 olika sätt att komma åt dom lagrade ljudfilerna. Den kan ansluta till Shared Folders på nätverket och den kan också ansluta sig till filserverapplikationer via protokollet UPnP (Universal Plug and Play) kallas även Delad media. Alla tillåtna filtyper är spelbara från utdelade mappar. När en UPnP-server används är de spelbara filtyperna beroende av den servermjukvara som används. Microsoft Windows Media Player 11 kan till exempel hantera MP3-, WMA- och WAV-filer. För att kunna spela andra filtyper via UPnP behöver du eventuellt installera extra tredjepartsmjukvara. När utdelade mappar i Windows används kan musiken väljas efter artist, album och, i vissa fall, ljudspår inom ett album. När en UPnPserver används bestäms sök- och urvalskriterierna av servern, men normalt ingår val som till exempel genre. Många serverapplikationer låter dig även nå filer via de mappar de är lagda i. 19

21 Att dela ut media med Windows Media Player 11: 1. Öppna Media Player på din dator och klicka på pilen under Librarymappen (bibliotek) och välj sedan Options (alternativ) 2. Klicka på Configure Sharing knappen. 3. Bocka i rutan för alternativet Share my media to (dela media till) Wi-Fi radion visas som ett okänd enhet. 4. Klicka på Settings (inställningar) knappen 20

22 5. Döp din Shared media och välj inställningarna. 6. Avslutningsvis bocka för rutan för välj att Allow new devices and computers automatically or not (tillåt nya enheter och datorer automatiskt eller inte) 7. Klicka på OK när du är klar. Delade mappar- Konfigurera Dator Aktivera din dator för att låta radion komma åt dina ljudfiler via utdelade mappar. 1. Försäkra dig om att din dator finns tillgänglig på samma nätverk som din internetradio. 2. Använd utforskaren i windows för att hitta mappen med dina ljudfiler. 3. Högerklicka på mappen. 4. Välj Properties. 5. Välj Sharing. 6. Välj Share this folder on the network (dela mappen på nätverket) och Allow network users to change my files (tillåt användare på nätverket att ändra mina filer) 21

23 Wi-Fi Radio: Gör radion klar att ansluta till datorn om användarnamn och lösenord efterfrågas för att logga in. 1. Gå till > Main menu > System setup > Internet setup > PC settings. 2. Knappa in användarnamn och lösenord. Delade ljudfiler (UPnP) Shared media (delad media) använder Windows Media Player 11 eller nyare som media server. Detta läge kräver ingen inställning i radion men datorn behöver konfigureras för att tillåta radion tillgång till median i datorn. Detta behöver bara genomföras 1 gång. 1. Om din PC kör Microsoft Windows XP eller Windows Vista kan du använda Microsofts Windows Media Player 11 (WMP11) som din UPnP-mediaserver. Om Windows Media Player 11 inte redan är installerad på din PC kan den laddas ned från Microsofts webbplats och installeras genom att följa instruktionerna i installationsprogrammet, eller genom att använda Microsofts Windows Update. 2. När WMP 11 installerats kan den skapa ett bibliotek av alla tillgängliga mediafiler på din PC. För att lägga till nya mediafiler till biblioteket högerklickar du på verktygslisten och väljer File > Add to Library > Advanced Options, klicka på Add och välj de filer du vill lägga till och klicka sedan på OK. 22

24 Att lyssna på FM Radio I menyn, så går du till > Main menu > FM > eller så trycker du på FM knappen på fjärrkontrollen. Radion spelar nu upp den station ni lyssnade på senast. Om ni vill lyssna på en annan station, så följer ni anvisningarna nedan. Att byta FM stationer: 1. Vrid på VRID knappen på radion med eller moturs eller tryck på TUNE+ / TUNE- på fjärrkontrollen för att söka i frekvens. Eller 2. Tryck på VRID knappen på radio eller tryck på på fjärrkontrollen för att påbörja en automatisk sökning till nästa tillgängliga FM station. 23

25 AUX-ingången AUX-ingången ger dig möjlighet att ansluta en extern enhet till radion som tex. en MP3-spelare, ipod, DVD-spelare m.m 1. Anslut den externa enheten till radions AUX-ingång som bilden visar. 2. Gå till > Main menu > Auxiliary Input > eller tryck AUX IN på fjärrkontrollen. 3. Påbörja nu uppspelningen av ljud från den externa enheten. Justera volymen efter önskemål. 24

26 Minnesplatser för radiostationer På fjärrkontrollen finns det sifferknappar 1-10 som används till att lagra radiostationer i minnet (Presets). Om en sifferknapp inte programmerats för någon station, så visas Preset empty (minne tomt) på displayen. Denna funktions fungerar i följande lägen: - Internetradio - FM Radio Att lyssna på en station ur minnet: - Tryck till en sifferknapp på fjärrkontrollen Att lagra aktuell station i minnet: - Tryck och håll ned en sifferknapp 1-10 i ca 5 sekunder. Preset stored visas i displayen när programmeringen är klar. Att hämta upp senaste stationen Dom 10 senast lyssnade stationerna är sparade i radion. I menyn välj Last listened (senast lyssnade) och välj sedan en av dom 10 stationerna. 25

27 Klockan Radions klocka måste vara inställd för att alarmfunktionen skall fungera. Tid: 1. För att ställa in tiden gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set clock. 2. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att ställa in värden och använd FORWARD / BACK för att flytta mellan fälten. Tryck på VRID knappen eller för att bekräfta. Datum 1. För att ställa in datum gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set date. 2. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att ställa in värden och använd FORWARD / BACK för att flytta mellan fälten. Tryck på VRID knappen eller för att bekräfta. 26

28 Tidszon 1. För att ställa in tidszonen gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set time zone. 2. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att ställa in värden och använd FORWARD / BACK för att flytta mellan fälten. Tryck på VRID knappen eller för att bekräfta. DST 1. För att ställa in Daylight Saving Time gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set DST. 2. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att ställa i läget ON eller OFF. Tryck på VRID knappen eller för att bekräfta. 27

29 Autouppdatering Menyn för Auto update (autouppdatering) ger dig möjlighet att välja om tiden skall synkroniseras eller ej med internet. 1. Gå till > Main menu > System setup > Time setup > Auto update och välj sedan efter önskemål. 12/24 timmarsvisning 12/24 timmarsvisningen ger dig möjlighet att välja hur tiden visas i displayen. 1. Gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set 12/24 hour. Insomningstimer Sleep time (insomningstimern) ger dig möjlighet att ställa in en tid. så att radion sedan stänger av sig automatiskt. 1. Gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set sleep time. Du kan även trycka på Timer knappen på radion. 2. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att skifta mellan 15, 30, 45 och 60 minuter. 28

30 Alarm 1. Gå till > Main menu > System setup > Time setup > Alarms. Eller tryck 2 gånger på Timer knappen på radion. 2. Välj Alarm 1 eller Alarm 2 för att komma till alarminställningen. 3. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att ställa in värden och använd FORWARD / BACK för att flytta mellan fälten. Tryck på VRID knappen eller för att bekräfta. 4. On / Off: Använd detta alternativ för att ställa alarmet On /Off (på/av). 29

31 5. Välj vilken källa som skall aktiveras när alarmet startar: Buzzer (summerton), Internetradio eller FM Radio. 6. a. Buzzer: Välj en buzzerton. b. iradio, FM: Välj en av dom senast spelade stationerna. Volume: Använd TUNE + eller TUNE - eller VRID knappen för att justera volymen. Save: Inställningarna sparas inte förrän alternativet Save har valts. 30

32 Uppgradering av mjukvaran Uppgradering av mjukvaran via internet Gör så här: 1. Vrid och tryck på VRID knappen för att komma till Software Update alternativet i menyn. Sökvägen är > Main menu > System setup > Software update. Om det finns en nyare version av mjukvaran tillgänglig, så kommer användaren att bli ombedd att konfirmera uppgraderingen. När processen är påbörjad, så kommer en stapel att visa hur uppgraderingen framskrider samt att en varningstext kommer att visas då och då i displayen. Varningstexten varnar för att inte bryta strömmen under uppgraderingen. Detta är väldigt viktigt för att bibehålla radions funktionalitet. Om strömmen blivit bruten under uppgraderingen, så kan radion starta upp igen i läget för USB-uppgradering. När processen är avslutad, så kommer radion att visa om uppgraderingen lyckades (successful) eller misslyckades (failed). Starta sedan om radion. Notera: Efter en uppgradering, så är alla personliga inställningar raderade. 1. Du kan också ansluta en USB-kabel till radion för att genomföra en uppgradering via USB. 2. Starta upgrade.exe på datorn. 3. Du blir då tillfrågad om du vill genomföra en mjukvaruuppgradering av din radio. 31

33 4. Om radion ännu inte är i läget för uppgradering (väntar på installationsguiden...) så påbrjar du uppgraderingen genom att slå av radion, sedan håller du ned knapparna SKIP och FORWARD medans du sedan slår på radio igen. 5. Nu startar uppgraderingen automatiskt och det tar ca 2 minuter. 6. När uppgraderingen är klar, så startar radion automatiskt om och laddar den nya mjukvaran. OBS! Strömmen får ej brytas under uppgraderingen för då avbryts processen. Fabriksåterställning Om du vill återställa radion så att den får samma inställningar som när du packade upp den ur lådan 1:a gången, följ dessa anvisningar: 1. Sätt på radion. 2. Gå till > Main menu > System setup > Factory reset. 3. När du kommit in i Factory reset menyn, så trycker du SELECT för att konfirmera rest. Tryck sedan på VRID knappen. Displayen visar då Restarting i flera sekunder. 4. När displayen visar Welcome to Internet radio, så är återställningen klar. 32

34 Problemställningar Endast tillgänglig på Engelska. Notera att detta är endast allmänna problemställningar gällandes internetradios. Menyalternativen kan skilja. 33

35 Specifikationer Drivspänningskrav Nätspänning Växelspänning 230 V, 50 Hz Anslutningsmöjligheter Trådbundet Ethernet 10/100 Mbit/s via LAN Wi-Fi b och g WEP- och WPA-kryptering Om du någon gång i framtiden har behov av att kasta denna apparat, så bör du notera detta: Elektroniska apparater får ej sorteras som hushållssopor. Vänligen lämna in denna apparat för återvinning. Kontrollera med din återförsäljare eller din kommun var du enklast kan lämna in denna apparat. 34

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

i-dx8 Svensk bruksanvisning

i-dx8 Svensk bruksanvisning i-dx8 Svensk bruksanvisning Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Apparatens knappar och anslutningar... Anslutningar... Fjärrkontroller... Att komma igång... Inställningar... Uppspelning - ipod...

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Wi-Fi Internet Radio. Bruksanvisning

Wi-Fi Internet Radio. Bruksanvisning Wi-Fi Internet Radio Bruksanvisning Innehåll Säkerhetsinstruktioner... 1 Funktioner... 2 Fjärrkontroll... 4 Byte av batteri i fjärrkontrollen... 5 Innan du använder denna produkt... 6 Navigering... 7 Fjärrkontrollens

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Tips och skolor Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Viktiga säkerhetsinstruktioner FM-RDS / AM / CD MP3 / SD-KORT + USB MP3 / WMA DIGITAL UPPSPELNING STEREOMOTTAGARE 381QL13-A Bruksanvisning S WR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen

Läs mer

A WORLD OF LISTENING. VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas fö r fukt!

A WORLD OF LISTENING. VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas fö r fukt! DDR-3 FM RDS/DAB digital radio A WORLD OF LISTENING BLIXTSYMBOLEN MARKERAR ATT DENNA APPARAT Ä R STRÖ MFÖ RANDE OCH FÅ R INTE Ö PPNAS AV KONSUMENT VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får

Läs mer

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt. Nätverk.

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Xemio-301 Säkerhetsföreskrifter Användning och förvaring För att bibehålla prestandan samt kvalitén på denna spelare, så bör du undvika att placera den på följande ställen: - Dammiga ställen - Ställen

Läs mer

B R U K S A V I S I G. W i F i I n t e r n e t - r a d i o m e d A u d i o M e d i a - s t r e a m i n g

B R U K S A V I S I G. W i F i I n t e r n e t - r a d i o m e d A u d i o M e d i a - s t r e a m i n g B R U K S A V I S I G W i F i I n t e r n e t - r a d i o m e d A u d i o M e d i a - s t r e a m i n g Säkerhet På en polbunden stickpropp är det ena stiftet bredare än det andra. En jordad stickpropp

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din trådlösa router!

Allt du behöver veta för att koppla in din trådlösa router! Allt du behöver veta för att koppla in din trådlösa router! Grattis till ett bra val! Det här är en enkel steg-för-steg-beskrivning av hur du kommer igång och kan använda din nya trådlösa router. Utöver

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela

Trådlös musikadapter. Snabbstartguide. Installera. Ansluta. Spela SV Trådlös musikadapter SLA5520 Snabbstartguide 1 2 3 Installera Ansluta Spela Vad som följer med i lådan a.trådlös musikadapter SLA5520 b1. Fjärrkontroll, b2. 2 st. AAA-batterier c. Snabbstartguide Installation

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-2 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Utseende Dovado Tiny:

Utseende Dovado Tiny: Manual Dovado Tiny Välkommen! Med några enkla steg gör du ditt mobila bredband till hela hemmets bredband. Sedan är det bara koppla upp sig mot Internet: skicka e-post, chatta, surfa, spela online, ladda

Läs mer

Innehållsregister. S ä k e r h e t s f ö r e s k r i f t e r... 2 I n t r o d u k t i o n Dynamic Range Control (DRC) inställningar- DAB...

Innehållsregister. S ä k e r h e t s f ö r e s k r i f t e r... 2 I n t r o d u k t i o n Dynamic Range Control (DRC) inställningar- DAB... Innehållsregister S ä k e r h e t s f ö r e s k r i f t e r............................................... 2 I n t r o d u k t i o n........................................................... 3 Kontroller

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Trådlös Multimedia Adapter. Välkommen. Snabbstartsguide. 1 Installation 2 Anslutning 3 Klar att användas

Trådlös Multimedia Adapter. Välkommen. Snabbstartsguide. 1 Installation 2 Anslutning 3 Klar att användas SV Trådlös Multimedia Adapter SLM5500 Välkommen Snabbstartsguide 1 Installation Anslutning Klar att användas Innehållet i kartongen Welcome Quick start guide 1 Install Connect Enjoy a. SLM5500 Trådlös

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät Tobias Ahlfors Revisionshistorik Revision 1.1 2 Dec 2014 Innehållsförteckning Snabbguide... 1 Instruktioner... 1 Steg 1 - Network and Sharing Center... 1 Steg 2 - Skapa en ny nätverksprofil...

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsmodem

Snabbguide Höghastighetsmodem Snabbguide Netgear CG3700 Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! USB Functionality Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

DAB Adapter 2+ Bästa kund

DAB Adapter 2+ Bästa kund Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Direktuppspelning av webbradio -

INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Direktuppspelning av webbradio - INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Direktuppspelning av webbradio - Shinano Kenshi Co., Ltd. Äger rätt att utan förvarning ändra innehållet i denna instruktionstext. Innehållsförteckning 1 Vad

Läs mer

Installationsguide Bredband + Telefoni

Installationsguide Bredband + Telefoni Installationsguide Bredband + Telefoni (Netgear EVG 2000) Startboxen innehåller följande utrustning: Gateway Nätverkskabel Testplugg Mellanpropp Strömkabel (adapter) Telefonkabel 2 st fötter till din gateway

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. RCR10 FM / AM Digital Klockradio m. ipod dockning Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Innehållsförteckning

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer