Bruksanvisning FÖR ATT UNDVIKA ELDSVÅDA ELLER KORTSLUTNING, BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning FÖR ATT UNDVIKA ELDSVÅDA ELLER KORTSLUTNING, BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT."

Transkript

1 Bruksanvisning FÖR ATT UNDVIKA ELDSVÅDA ELLER KORTSLUTNING, BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. BLIXTSYMBOLEN MARKERAR ÖVERLÅT ALL SERVICE TILL UTROPSTECKNET MARKERAR ATT DENNA APPARAT ÄR KUNNIG PERSONAL. APPARATEN HUR VIKTIGT DET ÄR ATT DU STRÖMFÖRANDE OCH FÅR HAR INGA DELAR DU KAN BYTA LÄSER IGENOM MANUALEN INTE ÖPPNAS AV KONSUMENT UT. KONTAKTA EN REPARATÖR. TILL DENNA APPARAT.

2 Innehåll Säkerhetsinstruktioner Att komma igång... 4 Apparaten samt tillbehören... 4 Sätt på radion... 5 Kontrollerna... 6 Fjärrkontrollen... 7 Navigering i menyerna Knappa in text... 9 Språkinställning... 9 Att ansluta externa enheter till radion Anslutning till internet Anslutning till trådlöst nätverk Anslutning till trådbundet nätverk Att lyssna på radion Internetradio Att lyssna på internetradio Att söka stationer på internet Att lyssna på Podcasts Att lyssna på Mina Favoriter / Tillagda Stationer Music Player Delade mappar Att dela ut media med Windows Media Player Delade mappar - Konfigurera Delade ljudfiler (UPnP) Konfigurera datorn för delade ljudfiler FM Radio Att lyssna på FM Radio Att byta FM-stationer... AUX-ingången... Att spela musik via AUX-ingången... Minnesplatser för radiostationer... Att lyssna på en station ur minnet... Att spara aktuell station i minnet... Att hämta upp senaste stationen... Klockan - Inställningar... Tid... Datum... Tidszon... DST... Autouppdatering... 12/24 timmars visning... Insomningstimer... Alarm... Uppgradering och nollställning... Uppgradering av mjukvaran... Uppgradering via internet... Uppgradering via USB... Fabriksinställning... Problemställningar... Specifikationer

3 Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter. 4. Följ noggrant alla anvisningar. 5. Använd ej denna apparat i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr duk. 7. Blockera ej ventilationshålen. Installera enligt tillverkarens anvisningar. 8. Placera aldrig apparaten nära värmekällor som tex. element. 9. Använd alltid samma typ av nätsladd som medföljande modell. Är du osäker så kontakta en radio/tv handlare för rådgivning. 2

4 10. Placera aldrig nätsladden så att det finns risk att man trampar på den. En skadad nätsladd kan innebära livsfara. Försök aldrig att laga en skadad nätsladd, köp en ny omgående. 11. Använd endast tillbehör specifierade av tillverkaren. 12. Dra ur nätsladden vid åskväder och om apparaten inte kommer att användas under en längre period. 13. Överlåt all service åt en auktoriserad serviceverkstad. Detta gäller om apparaten blivit skadad på något sätt och om apparaten utsätts för regn, fukt. 14. För att undvika kortslutning som innebär att apparaten kan bli strömförande så får den ej utsättas för regn eller fukt. 15. Varningssymbolerna finner du på apparatens baksida. 16. Placera aldrig apparaten där det finns risk för fukt, som tex. diskbänken, toaletten, swimmingpoolen. 17. Utsätt inte apparaten för vattenstänk och placera aldrig vattenglas eller liknande på apparaten. 3

5 Att komma igång Vi gratulerar till ditt köp av denna Sangean WFR-1 internetradio. Kontrollera att följande finns i kartongen: 1. Strömkabel 2. Fjärrkontroll 3. Internetradion 4. Bruksanvisning 4

6 Sätt på radion 1. Anslut strömkabeln till radion och sedan till ett 230 V vägguttag. 2. Tryck på STANDBY knappen för att sätta på radion. Notera: Använd endast medföljande strömkabeln till radion. En felaktig kabel kan skada radion. Om den medföljande kabeln skulle gå sönder, så bör du vända dig till inköpsstället för att inhandla en ny kabel. 5

7 Kontrollernas placering (Framsidan) 1. LCD display 2. STANDBY knapp 3. BAND knapp 4. INFO knapp 5. TIMER knapp 6. EQ knapp 7. BACK knapp 8. PRESET / STOP knapp 9. FORWARD knapp 10. VOLUME NED knapp 11. VOLUME UPP knapp 12. VRID knappen 6

8 Fjärrkontrollen 1. EQ knapp 2. MUTE knapp 3. TUNE + knapp 4. BACK knapp 5. TIMER knapp 6. TUNE - knapp 7. FM knapp 8. iradio knapp 9. AUX IN knapp 10. MusicPlayer knapp 11. INFO knapp 12. ENTER knapp 13. FORWARD knapp 14. STOP knapp 15. Preset 7,8,9 / Rewind, Pause, Fast Forward knapp 16. Radio Preset knappar 17. Volymknappar 18. Strömknapp 7

9 Navigering i menyerna Det finns 2 sätt att navigera i menyerna. Tryck på BACK för att aktivera menyerna och sedan: 1. Navigera i menyn genom att vrida på VRID knappen på radion medurs eller moturs för att flytta på > symbolen och tryck sedan på VRID knappen för att bekräfta ditt val. Använd FORWARD/BACK för att gå till/backa nästa meny. 2. Använd navigeringsknapparna (TUNE +, TUNE -, BACK, FWD) på fjärrkontrollen för att flytta på > symbolen och tryck sedan ENTER för att bekräfta ditt val. Använd FORWARD/BACK för att gå till/backa nästa meny. 8

10 Knappa i text När man börjar använda radion, så kan det vara nödvändigt att knappa in text, som tex. användarnamn, lösenord, stationsnamn etc. För att skriva text: 1. Vrid på VRID knappen för att markera text/nummer/symboler raden i menyn. 2. Tryck på VRID knappen för att bekräfta ditt val. 3. Använd < för att radera. 4. Använd C för att avbryta och avsluta. 5. Använd för att gå vidare när du är klar. Språkinställning Välj vilket språk du vill ha i menyerna. Gå till > Main meny (huvudmenyn) > Language (Språk) och välj sedan språk genom att vrida på VRID knappen och sedan trycka på den för att bekräfta ditt val av språk. 9

11 Att ansluta externa enheter till radion Se följande lista för beskrivning av dom olika ingångarna på radions baksida. 1. Hörlursuttag >> För anslutning av ett par hörlurar. 2. LINE OUT >> För anslutning till tex. en Hi-Fi anläggning 3. AUX IN >> För att ansluta tex. en MP3 spelare till radion 4. LAN uttag >> För att ansluta radio till ett internetuttag 5. USB uttag >> För att ansluta en USB enhet till radion (tex. USB-minne) 6. Strömuttag >> För att ansluta en strömkabel till radion 10

12 Anslutning till internet Innan du kan använda din internetradio måste du ha följande: - En bredbandsanslutning till Internet. - En trådlös accesspunkt (Wi-Fi-router) eller en trådbunden Ethernet-anslutning (10 eller 100 Mbit/s LAN) till din bredbandsanslutning, helst via en router. I många fall är bredbandsmodemet, routern och den trådlösa accesspunkten en och samma enhet och säljs av din internetleverantör (ISP) eller av en datorbutik. Om ditt trådlösa nätverk har konfigurerats för att använda kryptering Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA) måste du ha tillgång WEP- eller WPA-nyckeln för att använda internetradion tillsammans med nätverket. Internetradion fungerar normalt inom en radie av 100 meter från din trådlösa accesspunkt. Den verkliga räckvidden beror på typen av byggnad, andra trådlösa nät i närheten och eventuella störningskällor. VIKTIGT: Innan du fortsätter, kontrollera att din trådlösa accesspunkt eller router är påslagen och fungerar tillsammans med din bredbandsanslutning (använd din dator till att kontrollera detta). För att få denna del av systemet att fungera måste du läsa instruktionerna som följer med den trådlösa accesspunkten eller routern. 11

13 Anslutning till trådlöst nätverk 1. Se till att du är inom ett trådlöst nätverk. 2. Gå till > Main menu > System setup > Internet setup > Wizard > (namn på det trådlösa nätverket) 3. Du blir nu ombedd att knappa in lösenordet för ditt nätverk. a. Vrid på VRID knappen för att markera text/nummer/symboler raden i menyn. b. Tryck på VRID knappen för att bekräfta ditt val. c. Använd < för att radera. d. Använd C för att avbryta och avsluta. e. Använd för att gå vidare när du är klar. 4. Displayen kommer att visa Connected när anslutningen är klar. 12

14 Anslutning till ett trådbundet nätverk 1. Anslut radion till ett trådbundet nätverk genom att använda en nätverkskabel som visas på bilden. 2. Gå till > Main menu > System setup > Internet setup > Wizard > (Wired) 3. Du blir nu ombedd att knappa in lösenordet. a. Vrid på VRID knappen för att markera text/nummer/symboler raden i menyn. b. Tryck på VRID knappen för att bekräfta ditt val. c. Använd < för att radera. d. Använd C för att avbryta och avsluta. e. Använd för att gå vidare när du är klar. 4. Displayen kommer att visa Connected när anslutningen är klar. I LAN-kontakten på radions baksida finns 2 indikatorlampor inbyggda. Om du får problem med den trådbundna anslutningen, så kan dessa hjälpa dig att identifiera orsaken. Grön PÅ = Länken uppkopplad, Blinkande = Data överförs Gul PÅ = 100 Mbit/s länk, AV = 10 Mbit/s länk. 13

15 Att lyssna på radion Internetradio 1. Gå till Main menu > Internetradio eller tryck på iradio knappen på fjärrkontrollen. Radion spelar nu upp den senaste spelade stationen. Om du vill välja en annan station, så följer du anvisningarna nedan. 2. Att söka efter stationer på internet: Tryck på BACK knappen för att aktivera menylistan och gå sedan till Station List. I Station List, så finns det 5 olika sätt att söka efter stationer. Gå till > Station List > Stations där finner följande: 1. Location: Ger dig möjlighet att söka stationer efter geografiskt område och sedan efter land. 14

16 2. Genre: Ger dig möjlighet att söka stationer efter deras innehåll, som tex. Classic, Rock, Sport, News etc. 3. Search stations: Ger dig möjlighet att söka stationer genom att du knappar in namnet eller sökord. 4. Popular station: Ger dig möjlighet att söka från en lista med populära stationer. 5. New station: Ger dig möjlighet att söka från en lista med nya stationer. Att lyssna på Podcasts: Gå till > Station list > Podcasts och du har 3 olika alternativ: 1. Location: Ger dig möjlighet att söka Podcasts efter geografiskt område och sedan efter land. 2. Genre: Ger dig möjlighet att söka Podcasts efter deras innehåll, som tex. Classic, Rock, Sport, News etc. 3. Search stations: Ger dig möjlighet att söka Podcasts genom att du knappar in namnet eller sökord. 15

17 Att lyssna på Mina Favoriter (My Favourites) och Mina Tillagda Stationer (My added stations) Mina favoriter och Mina tillagda stationer ger dig möjlighet att lägga till stationer genom att använda Frontier s hemsida och sedan lyssna på stationerna på din radio. - Gå till > Station list > My Favourites / > Station list > My added station. - Registrera dig på nätet: Innan du använder detta för första gången, så följer du instruktionerna för registrering på hemsidan: 1. Gå till > Station list > Help > Get access code. Displayen visar nu accesskoden (access code). 2. Besök följande hemsida för registrering: Välj först Svenska som språk och sedan registrera dig här. Fyll i uppgifterna med accesskoden som visades i displayen. Fältet för Wi-Fi Radio modell kan lämnas tomt. 16

18 Frontier s hemsida >>> 3. När du har registrerat dig, så visar hemsidan dig Mina favoriter och Mina tillagda stationer för att kunna använda dessa 2 tjänster. Nu när du har registrerat dig, så varje gång du vill använda dessa 2 tjänster, så loggar du in på Frontier s hemsida med din adress och lösenord. Redigera Mina Favoriter: 1. Använd Bläddra eller Sök efter stationer på hemsidan för att hitta en station. 2. Klicka på lägg till ikonen och stationen blir lagd i Mina Favoriter mappen. Redigera Mina tillagda stationer: Tjänsten Mina tillagda stationer ger dig möjligheten att lägga till stationer om du vet internetadressen till den stationen. 1. Klicka på pilen under Mina tillagda stationer, sedan blir du tillfrågad att skriva in internetadressen till stationen. Skriv in adressen exakt som beskrivs på hemsidan. 2. Klicka på lägg till ikonen för att lägga till stationen. 17

19 Music Player Att spela musik i Music Players delade mappar (shared folders): 1. Gå till > Main menu > Music Player > Shared folders > (namnet på datorn) > (namnet på mappen) Användarnamn och lösenord kan behövas. 2. Välj i mappen vilken spår du vill lyssna på och tryck sedan på VRID knappen för att spela upp det spåret. 3. Använd Forward / Back för att skifta spår. Att spela musik i Music Players delade media (shared media): 1. Gå till > Main menu > Music Player > Shared media > (namnnet på datorn) > (media categories). UpnP servern gör Media kategorierna tillgängliga. Tex. Music eller Playlists Användarnamn och lösenord kan behövas. 2. Välj i mappen vilken spår du vill lyssna på och tryck sedan på VRID knappen för att spela upp det spåret. 3. Använd Forward / Back för att skifta spår. 18

20 Delade mappar Media Player gör det möjligt att spela upp ljudfiler som är lagrade på en dator eller en dator i ditt nätverk. Denna apparat stödjer 2 olika sätt att komma åt dom lagrade ljudfilerna. Den kan ansluta till Shared Folders på nätverket och den kan också ansluta sig till filserverapplikationer via protokollet UPnP (Universal Plug and Play) kallas även Delad media. Alla tillåtna filtyper är spelbara från utdelade mappar. När en UPnP-server används är de spelbara filtyperna beroende av den servermjukvara som används. Microsoft Windows Media Player 11 kan till exempel hantera MP3-, WMA- och WAV-filer. För att kunna spela andra filtyper via UPnP behöver du eventuellt installera extra tredjepartsmjukvara. När utdelade mappar i Windows används kan musiken väljas efter artist, album och, i vissa fall, ljudspår inom ett album. När en UPnPserver används bestäms sök- och urvalskriterierna av servern, men normalt ingår val som till exempel genre. Många serverapplikationer låter dig även nå filer via de mappar de är lagda i. 19

21 Att dela ut media med Windows Media Player 11: 1. Öppna Media Player på din dator och klicka på pilen under Librarymappen (bibliotek) och välj sedan Options (alternativ) 2. Klicka på Configure Sharing knappen. 3. Bocka i rutan för alternativet Share my media to (dela media till) Wi-Fi radion visas som ett okänd enhet. 4. Klicka på Settings (inställningar) knappen 20

22 5. Döp din Shared media och välj inställningarna. 6. Avslutningsvis bocka för rutan för välj att Allow new devices and computers automatically or not (tillåt nya enheter och datorer automatiskt eller inte) 7. Klicka på OK när du är klar. Delade mappar- Konfigurera Dator Aktivera din dator för att låta radion komma åt dina ljudfiler via utdelade mappar. 1. Försäkra dig om att din dator finns tillgänglig på samma nätverk som din internetradio. 2. Använd utforskaren i windows för att hitta mappen med dina ljudfiler. 3. Högerklicka på mappen. 4. Välj Properties. 5. Välj Sharing. 6. Välj Share this folder on the network (dela mappen på nätverket) och Allow network users to change my files (tillåt användare på nätverket att ändra mina filer) 21

23 Wi-Fi Radio: Gör radion klar att ansluta till datorn om användarnamn och lösenord efterfrågas för att logga in. 1. Gå till > Main menu > System setup > Internet setup > PC settings. 2. Knappa in användarnamn och lösenord. Delade ljudfiler (UPnP) Shared media (delad media) använder Windows Media Player 11 eller nyare som media server. Detta läge kräver ingen inställning i radion men datorn behöver konfigureras för att tillåta radion tillgång till median i datorn. Detta behöver bara genomföras 1 gång. 1. Om din PC kör Microsoft Windows XP eller Windows Vista kan du använda Microsofts Windows Media Player 11 (WMP11) som din UPnP-mediaserver. Om Windows Media Player 11 inte redan är installerad på din PC kan den laddas ned från Microsofts webbplats och installeras genom att följa instruktionerna i installationsprogrammet, eller genom att använda Microsofts Windows Update. 2. När WMP 11 installerats kan den skapa ett bibliotek av alla tillgängliga mediafiler på din PC. För att lägga till nya mediafiler till biblioteket högerklickar du på verktygslisten och väljer File > Add to Library > Advanced Options, klicka på Add och välj de filer du vill lägga till och klicka sedan på OK. 22

24 Att lyssna på FM Radio I menyn, så går du till > Main menu > FM > eller så trycker du på FM knappen på fjärrkontrollen. Radion spelar nu upp den station ni lyssnade på senast. Om ni vill lyssna på en annan station, så följer ni anvisningarna nedan. Att byta FM stationer: 1. Vrid på VRID knappen på radion med eller moturs eller tryck på TUNE+ / TUNE- på fjärrkontrollen för att söka i frekvens. Eller 2. Tryck på VRID knappen på radio eller tryck på på fjärrkontrollen för att påbörja en automatisk sökning till nästa tillgängliga FM station. 23

25 AUX-ingången AUX-ingången ger dig möjlighet att ansluta en extern enhet till radion som tex. en MP3-spelare, ipod, DVD-spelare m.m 1. Anslut den externa enheten till radions AUX-ingång som bilden visar. 2. Gå till > Main menu > Auxiliary Input > eller tryck AUX IN på fjärrkontrollen. 3. Påbörja nu uppspelningen av ljud från den externa enheten. Justera volymen efter önskemål. 24

26 Minnesplatser för radiostationer På fjärrkontrollen finns det sifferknappar 1-10 som används till att lagra radiostationer i minnet (Presets). Om en sifferknapp inte programmerats för någon station, så visas Preset empty (minne tomt) på displayen. Denna funktions fungerar i följande lägen: - Internetradio - FM Radio Att lyssna på en station ur minnet: - Tryck till en sifferknapp på fjärrkontrollen Att lagra aktuell station i minnet: - Tryck och håll ned en sifferknapp 1-10 i ca 5 sekunder. Preset stored visas i displayen när programmeringen är klar. Att hämta upp senaste stationen Dom 10 senast lyssnade stationerna är sparade i radion. I menyn välj Last listened (senast lyssnade) och välj sedan en av dom 10 stationerna. 25

27 Klockan Radions klocka måste vara inställd för att alarmfunktionen skall fungera. Tid: 1. För att ställa in tiden gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set clock. 2. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att ställa in värden och använd FORWARD / BACK för att flytta mellan fälten. Tryck på VRID knappen eller för att bekräfta. Datum 1. För att ställa in datum gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set date. 2. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att ställa in värden och använd FORWARD / BACK för att flytta mellan fälten. Tryck på VRID knappen eller för att bekräfta. 26

28 Tidszon 1. För att ställa in tidszonen gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set time zone. 2. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att ställa in värden och använd FORWARD / BACK för att flytta mellan fälten. Tryck på VRID knappen eller för att bekräfta. DST 1. För att ställa in Daylight Saving Time gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set DST. 2. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att ställa i läget ON eller OFF. Tryck på VRID knappen eller för att bekräfta. 27

29 Autouppdatering Menyn för Auto update (autouppdatering) ger dig möjlighet att välja om tiden skall synkroniseras eller ej med internet. 1. Gå till > Main menu > System setup > Time setup > Auto update och välj sedan efter önskemål. 12/24 timmarsvisning 12/24 timmarsvisningen ger dig möjlighet att välja hur tiden visas i displayen. 1. Gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set 12/24 hour. Insomningstimer Sleep time (insomningstimern) ger dig möjlighet att ställa in en tid. så att radion sedan stänger av sig automatiskt. 1. Gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set sleep time. Du kan även trycka på Timer knappen på radion. 2. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att skifta mellan 15, 30, 45 och 60 minuter. 28

30 Alarm 1. Gå till > Main menu > System setup > Time setup > Alarms. Eller tryck 2 gånger på Timer knappen på radion. 2. Välj Alarm 1 eller Alarm 2 för att komma till alarminställningen. 3. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att ställa in värden och använd FORWARD / BACK för att flytta mellan fälten. Tryck på VRID knappen eller för att bekräfta. 4. On / Off: Använd detta alternativ för att ställa alarmet On /Off (på/av). 29

31 5. Välj vilken källa som skall aktiveras när alarmet startar: Buzzer (summerton), Internetradio eller FM Radio. 6. a. Buzzer: Välj en buzzerton. b. iradio, FM: Välj en av dom senast spelade stationerna. Volume: Använd TUNE + eller TUNE - eller VRID knappen för att justera volymen. Save: Inställningarna sparas inte förrän alternativet Save har valts. 30

32 Uppgradering av mjukvaran Uppgradering av mjukvaran via internet Gör så här: 1. Vrid och tryck på VRID knappen för att komma till Software Update alternativet i menyn. Sökvägen är > Main menu > System setup > Software update. Om det finns en nyare version av mjukvaran tillgänglig, så kommer användaren att bli ombedd att konfirmera uppgraderingen. När processen är påbörjad, så kommer en stapel att visa hur uppgraderingen framskrider samt att en varningstext kommer att visas då och då i displayen. Varningstexten varnar för att inte bryta strömmen under uppgraderingen. Detta är väldigt viktigt för att bibehålla radions funktionalitet. Om strömmen blivit bruten under uppgraderingen, så kan radion starta upp igen i läget för USB-uppgradering. När processen är avslutad, så kommer radion att visa om uppgraderingen lyckades (successful) eller misslyckades (failed). Starta sedan om radion. Notera: Efter en uppgradering, så är alla personliga inställningar raderade. 1. Du kan också ansluta en USB-kabel till radion för att genomföra en uppgradering via USB. 2. Starta upgrade.exe på datorn. 3. Du blir då tillfrågad om du vill genomföra en mjukvaruuppgradering av din radio. 31

33 4. Om radion ännu inte är i läget för uppgradering (väntar på installationsguiden...) så påbrjar du uppgraderingen genom att slå av radion, sedan håller du ned knapparna SKIP och FORWARD medans du sedan slår på radio igen. 5. Nu startar uppgraderingen automatiskt och det tar ca 2 minuter. 6. När uppgraderingen är klar, så startar radion automatiskt om och laddar den nya mjukvaran. OBS! Strömmen får ej brytas under uppgraderingen för då avbryts processen. Fabriksåterställning Om du vill återställa radion så att den får samma inställningar som när du packade upp den ur lådan 1:a gången, följ dessa anvisningar: 1. Sätt på radion. 2. Gå till > Main menu > System setup > Factory reset. 3. När du kommit in i Factory reset menyn, så trycker du SELECT för att konfirmera rest. Tryck sedan på VRID knappen. Displayen visar då Restarting i flera sekunder. 4. När displayen visar Welcome to Internet radio, så är återställningen klar. 32

34 Problemställningar Endast tillgänglig på Engelska. Notera att detta är endast allmänna problemställningar gällandes internetradios. Menyalternativen kan skilja. 33

35 Specifikationer Drivspänningskrav Nätspänning Växelspänning 230 V, 50 Hz Anslutningsmöjligheter Trådbundet Ethernet 10/100 Mbit/s via LAN Wi-Fi b och g WEP- och WPA-kryptering Om du någon gång i framtiden har behov av att kasta denna apparat, så bör du notera detta: Elektroniska apparater får ej sorteras som hushållssopor. Vänligen lämna in denna apparat för återvinning. Kontrollera med din återförsäljare eller din kommun var du enklast kan lämna in denna apparat. 34

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 3-300-262-73(1) Läs det här först Anslutnings- och snabbstartguide Snabbstartguide för huvudfunktionerna SE HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Innehållsförteckning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din trådlösa router!

Allt du behöver veta för att koppla in din trådlösa router! Allt du behöver veta för att koppla in din trådlösa router! Grattis till ett bra val! Det här är en enkel steg-för-steg-beskrivning av hur du kommer igång och kan använda din nya trådlösa router. Utöver

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800

Snabbstart. AC750 WiFi Range Extender. Modell EX3800 Snabbstart AC750 WiFi Range Extender Modell EX3800 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

RCR-7 (WF) Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

RCR-7 (WF) Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. RCR-7 (WF) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150

Snabbstart. AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Snabbstart AC1200 WiFi Range Extender Modell EX6150 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X7. Följ denna guide för att installera din MINIX NEO X7. MINIX NEO X7 är en revolutionerande smart media

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsmodem

Snabbguide Höghastighetsmodem Snabbguide Netgear CG3700 Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! USB Functionality Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

Manual. The Cobblestone

Manual. The Cobblestone Manual The Cobblestone Innehållsförteckning 1. Komma igång 1 1.1 Koppla upp Cobblestone 1 1.2 Konfigurera din Cobblestone 2 1.3 Lägga till fler Cobblestone 3 1.4 Namnge din Cobblestone 3 2. Navigera i

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

FM RDS/DAB Digital Klock-radio med SD-inspelning Bruksanvisning

FM RDS/DAB Digital Klock-radio med SD-inspelning Bruksanvisning FM RDS/DAB Digital Klock-radio med SD-inspelning Bruksanvisning S 381QN11-A Innehåll Kontrollernas placering... 2-5 Egenskaper... 6 Nätdrift... 7 Användningslägen... 8 Att använda radion - DAB... 9 Att

Läs mer

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 1 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 2 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL...3 KABLARNAS INKOPPLING... 3 DATORNS INSTÄLLNINGAR... 3 IBRUKTAGNING AV INTERNETFÖRBINDELSEN... 4 MÄRKLAMPOR...

Läs mer

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet BeoRemote One Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet Daglig användning Introduktion till BeoRemote One och handledningen, 3 Använda BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detalj, 5

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

N300 WiFi Range Extender

N300 WiFi Range Extender Installationshandbok N300 WiFi Range Extender Modell WN3000RP Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN.

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. Programvaran SureTrend installerar du på din PC genom att du sätter in CD:n i CD-ROM enheten och därefter kommer installationsprogrammet att starta

Läs mer

Stream 1. Grattis till din Stream1. Vi hoppas att den kommer att ge dig många års musikupplevelser.

Stream 1. Grattis till din Stream1. Vi hoppas att den kommer att ge dig många års musikupplevelser. Bäste kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK

BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK BACKUP HD-SERIENS ANVÄNDARHANDBOK TACK för ditt köp av ClickFree Backup-enheten. Dessa instruktioner har sammanställts för att hjälpa dig använda produkten, men vi hoppas att den är intuitiv och du inte

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Manual Trådlös router

Manual Trådlös router Manual Trådlös router (Ping RGW208EN+) www.bahnhof.se kundservice@bahnhof.se 08-555 771 50 Det här innehåller lådan: A.1 st Pingrouter (dosan) B. 2 st antenner C. 2 Internetkablar (ethernetkablar rj 45)

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer