Bruksanvisning FÖR ATT UNDVIKA ELDSVÅDA ELLER KORTSLUTNING, BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning FÖR ATT UNDVIKA ELDSVÅDA ELLER KORTSLUTNING, BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT."

Transkript

1 Bruksanvisning FÖR ATT UNDVIKA ELDSVÅDA ELLER KORTSLUTNING, BÖR DU ALDRIG UTSÄTTA APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. BLIXTSYMBOLEN MARKERAR ÖVERLÅT ALL SERVICE TILL UTROPSTECKNET MARKERAR ATT DENNA APPARAT ÄR KUNNIG PERSONAL. APPARATEN HUR VIKTIGT DET ÄR ATT DU STRÖMFÖRANDE OCH FÅR HAR INGA DELAR DU KAN BYTA LÄSER IGENOM MANUALEN INTE ÖPPNAS AV KONSUMENT UT. KONTAKTA EN REPARATÖR. TILL DENNA APPARAT.

2 Innehåll Säkerhetsinstruktioner Att komma igång... 4 Apparaten samt tillbehören... 4 Sätt på radion... 5 Kontrollerna... 6 Fjärrkontrollen... 7 Navigering i menyerna Knappa in text... 9 Språkinställning... 9 Att ansluta externa enheter till radion Anslutning till internet Anslutning till trådlöst nätverk Anslutning till trådbundet nätverk Att lyssna på radion Internetradio Att lyssna på internetradio Att söka stationer på internet Att lyssna på Podcasts Att lyssna på Mina Favoriter / Tillagda Stationer Music Player Delade mappar Att dela ut media med Windows Media Player Delade mappar - Konfigurera Delade ljudfiler (UPnP) Konfigurera datorn för delade ljudfiler FM Radio Att lyssna på FM Radio Att byta FM-stationer... AUX-ingången... Att spela musik via AUX-ingången... Minnesplatser för radiostationer... Att lyssna på en station ur minnet... Att spara aktuell station i minnet... Att hämta upp senaste stationen... Klockan - Inställningar... Tid... Datum... Tidszon... DST... Autouppdatering... 12/24 timmars visning... Insomningstimer... Alarm... Uppgradering och nollställning... Uppgradering av mjukvaran... Uppgradering via internet... Uppgradering via USB... Fabriksinställning... Problemställningar... Specifikationer

3 Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter. 4. Följ noggrant alla anvisningar. 5. Använd ej denna apparat i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr duk. 7. Blockera ej ventilationshålen. Installera enligt tillverkarens anvisningar. 8. Placera aldrig apparaten nära värmekällor som tex. element. 9. Använd alltid samma typ av nätsladd som medföljande modell. Är du osäker så kontakta en radio/tv handlare för rådgivning. 2

4 10. Placera aldrig nätsladden så att det finns risk att man trampar på den. En skadad nätsladd kan innebära livsfara. Försök aldrig att laga en skadad nätsladd, köp en ny omgående. 11. Använd endast tillbehör specifierade av tillverkaren. 12. Dra ur nätsladden vid åskväder och om apparaten inte kommer att användas under en längre period. 13. Överlåt all service åt en auktoriserad serviceverkstad. Detta gäller om apparaten blivit skadad på något sätt och om apparaten utsätts för regn, fukt. 14. För att undvika kortslutning som innebär att apparaten kan bli strömförande så får den ej utsättas för regn eller fukt. 15. Varningssymbolerna finner du på apparatens baksida. 16. Placera aldrig apparaten där det finns risk för fukt, som tex. diskbänken, toaletten, swimmingpoolen. 17. Utsätt inte apparaten för vattenstänk och placera aldrig vattenglas eller liknande på apparaten. 3

5 Att komma igång Vi gratulerar till ditt köp av denna Sangean WFR-1 internetradio. Kontrollera att följande finns i kartongen: 1. Strömkabel 2. Fjärrkontroll 3. Internetradion 4. Bruksanvisning 4

6 Sätt på radion 1. Anslut strömkabeln till radion och sedan till ett 230 V vägguttag. 2. Tryck på STANDBY knappen för att sätta på radion. Notera: Använd endast medföljande strömkabeln till radion. En felaktig kabel kan skada radion. Om den medföljande kabeln skulle gå sönder, så bör du vända dig till inköpsstället för att inhandla en ny kabel. 5

7 Kontrollernas placering (Framsidan) 1. LCD display 2. STANDBY knapp 3. BAND knapp 4. INFO knapp 5. TIMER knapp 6. EQ knapp 7. BACK knapp 8. PRESET / STOP knapp 9. FORWARD knapp 10. VOLUME NED knapp 11. VOLUME UPP knapp 12. VRID knappen 6

8 Fjärrkontrollen 1. EQ knapp 2. MUTE knapp 3. TUNE + knapp 4. BACK knapp 5. TIMER knapp 6. TUNE - knapp 7. FM knapp 8. iradio knapp 9. AUX IN knapp 10. MusicPlayer knapp 11. INFO knapp 12. ENTER knapp 13. FORWARD knapp 14. STOP knapp 15. Preset 7,8,9 / Rewind, Pause, Fast Forward knapp 16. Radio Preset knappar 17. Volymknappar 18. Strömknapp 7

9 Navigering i menyerna Det finns 2 sätt att navigera i menyerna. Tryck på BACK för att aktivera menyerna och sedan: 1. Navigera i menyn genom att vrida på VRID knappen på radion medurs eller moturs för att flytta på > symbolen och tryck sedan på VRID knappen för att bekräfta ditt val. Använd FORWARD/BACK för att gå till/backa nästa meny. 2. Använd navigeringsknapparna (TUNE +, TUNE -, BACK, FWD) på fjärrkontrollen för att flytta på > symbolen och tryck sedan ENTER för att bekräfta ditt val. Använd FORWARD/BACK för att gå till/backa nästa meny. 8

10 Knappa i text När man börjar använda radion, så kan det vara nödvändigt att knappa in text, som tex. användarnamn, lösenord, stationsnamn etc. För att skriva text: 1. Vrid på VRID knappen för att markera text/nummer/symboler raden i menyn. 2. Tryck på VRID knappen för att bekräfta ditt val. 3. Använd < för att radera. 4. Använd C för att avbryta och avsluta. 5. Använd för att gå vidare när du är klar. Språkinställning Välj vilket språk du vill ha i menyerna. Gå till > Main meny (huvudmenyn) > Language (Språk) och välj sedan språk genom att vrida på VRID knappen och sedan trycka på den för att bekräfta ditt val av språk. 9

11 Att ansluta externa enheter till radion Se följande lista för beskrivning av dom olika ingångarna på radions baksida. 1. Hörlursuttag >> För anslutning av ett par hörlurar. 2. LINE OUT >> För anslutning till tex. en Hi-Fi anläggning 3. AUX IN >> För att ansluta tex. en MP3 spelare till radion 4. LAN uttag >> För att ansluta radio till ett internetuttag 5. USB uttag >> För att ansluta en USB enhet till radion (tex. USB-minne) 6. Strömuttag >> För att ansluta en strömkabel till radion 10

12 Anslutning till internet Innan du kan använda din internetradio måste du ha följande: - En bredbandsanslutning till Internet. - En trådlös accesspunkt (Wi-Fi-router) eller en trådbunden Ethernet-anslutning (10 eller 100 Mbit/s LAN) till din bredbandsanslutning, helst via en router. I många fall är bredbandsmodemet, routern och den trådlösa accesspunkten en och samma enhet och säljs av din internetleverantör (ISP) eller av en datorbutik. Om ditt trådlösa nätverk har konfigurerats för att använda kryptering Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA) måste du ha tillgång WEP- eller WPA-nyckeln för att använda internetradion tillsammans med nätverket. Internetradion fungerar normalt inom en radie av 100 meter från din trådlösa accesspunkt. Den verkliga räckvidden beror på typen av byggnad, andra trådlösa nät i närheten och eventuella störningskällor. VIKTIGT: Innan du fortsätter, kontrollera att din trådlösa accesspunkt eller router är påslagen och fungerar tillsammans med din bredbandsanslutning (använd din dator till att kontrollera detta). För att få denna del av systemet att fungera måste du läsa instruktionerna som följer med den trådlösa accesspunkten eller routern. 11

13 Anslutning till trådlöst nätverk 1. Se till att du är inom ett trådlöst nätverk. 2. Gå till > Main menu > System setup > Internet setup > Wizard > (namn på det trådlösa nätverket) 3. Du blir nu ombedd att knappa in lösenordet för ditt nätverk. a. Vrid på VRID knappen för att markera text/nummer/symboler raden i menyn. b. Tryck på VRID knappen för att bekräfta ditt val. c. Använd < för att radera. d. Använd C för att avbryta och avsluta. e. Använd för att gå vidare när du är klar. 4. Displayen kommer att visa Connected när anslutningen är klar. 12

14 Anslutning till ett trådbundet nätverk 1. Anslut radion till ett trådbundet nätverk genom att använda en nätverkskabel som visas på bilden. 2. Gå till > Main menu > System setup > Internet setup > Wizard > (Wired) 3. Du blir nu ombedd att knappa in lösenordet. a. Vrid på VRID knappen för att markera text/nummer/symboler raden i menyn. b. Tryck på VRID knappen för att bekräfta ditt val. c. Använd < för att radera. d. Använd C för att avbryta och avsluta. e. Använd för att gå vidare när du är klar. 4. Displayen kommer att visa Connected när anslutningen är klar. I LAN-kontakten på radions baksida finns 2 indikatorlampor inbyggda. Om du får problem med den trådbundna anslutningen, så kan dessa hjälpa dig att identifiera orsaken. Grön PÅ = Länken uppkopplad, Blinkande = Data överförs Gul PÅ = 100 Mbit/s länk, AV = 10 Mbit/s länk. 13

15 Att lyssna på radion Internetradio 1. Gå till Main menu > Internetradio eller tryck på iradio knappen på fjärrkontrollen. Radion spelar nu upp den senaste spelade stationen. Om du vill välja en annan station, så följer du anvisningarna nedan. 2. Att söka efter stationer på internet: Tryck på BACK knappen för att aktivera menylistan och gå sedan till Station List. I Station List, så finns det 5 olika sätt att söka efter stationer. Gå till > Station List > Stations där finner följande: 1. Location: Ger dig möjlighet att söka stationer efter geografiskt område och sedan efter land. 14

16 2. Genre: Ger dig möjlighet att söka stationer efter deras innehåll, som tex. Classic, Rock, Sport, News etc. 3. Search stations: Ger dig möjlighet att söka stationer genom att du knappar in namnet eller sökord. 4. Popular station: Ger dig möjlighet att söka från en lista med populära stationer. 5. New station: Ger dig möjlighet att söka från en lista med nya stationer. Att lyssna på Podcasts: Gå till > Station list > Podcasts och du har 3 olika alternativ: 1. Location: Ger dig möjlighet att söka Podcasts efter geografiskt område och sedan efter land. 2. Genre: Ger dig möjlighet att söka Podcasts efter deras innehåll, som tex. Classic, Rock, Sport, News etc. 3. Search stations: Ger dig möjlighet att söka Podcasts genom att du knappar in namnet eller sökord. 15

17 Att lyssna på Mina Favoriter (My Favourites) och Mina Tillagda Stationer (My added stations) Mina favoriter och Mina tillagda stationer ger dig möjlighet att lägga till stationer genom att använda Frontier s hemsida och sedan lyssna på stationerna på din radio. - Gå till > Station list > My Favourites / > Station list > My added station. - Registrera dig på nätet: Innan du använder detta för första gången, så följer du instruktionerna för registrering på hemsidan: 1. Gå till > Station list > Help > Get access code. Displayen visar nu accesskoden (access code). 2. Besök följande hemsida för registrering: Välj först Svenska som språk och sedan registrera dig här. Fyll i uppgifterna med accesskoden som visades i displayen. Fältet för Wi-Fi Radio modell kan lämnas tomt. 16

18 Frontier s hemsida >>> 3. När du har registrerat dig, så visar hemsidan dig Mina favoriter och Mina tillagda stationer för att kunna använda dessa 2 tjänster. Nu när du har registrerat dig, så varje gång du vill använda dessa 2 tjänster, så loggar du in på Frontier s hemsida med din adress och lösenord. Redigera Mina Favoriter: 1. Använd Bläddra eller Sök efter stationer på hemsidan för att hitta en station. 2. Klicka på lägg till ikonen och stationen blir lagd i Mina Favoriter mappen. Redigera Mina tillagda stationer: Tjänsten Mina tillagda stationer ger dig möjligheten att lägga till stationer om du vet internetadressen till den stationen. 1. Klicka på pilen under Mina tillagda stationer, sedan blir du tillfrågad att skriva in internetadressen till stationen. Skriv in adressen exakt som beskrivs på hemsidan. 2. Klicka på lägg till ikonen för att lägga till stationen. 17

19 Music Player Att spela musik i Music Players delade mappar (shared folders): 1. Gå till > Main menu > Music Player > Shared folders > (namnet på datorn) > (namnet på mappen) Användarnamn och lösenord kan behövas. 2. Välj i mappen vilken spår du vill lyssna på och tryck sedan på VRID knappen för att spela upp det spåret. 3. Använd Forward / Back för att skifta spår. Att spela musik i Music Players delade media (shared media): 1. Gå till > Main menu > Music Player > Shared media > (namnnet på datorn) > (media categories). UpnP servern gör Media kategorierna tillgängliga. Tex. Music eller Playlists Användarnamn och lösenord kan behövas. 2. Välj i mappen vilken spår du vill lyssna på och tryck sedan på VRID knappen för att spela upp det spåret. 3. Använd Forward / Back för att skifta spår. 18

20 Delade mappar Media Player gör det möjligt att spela upp ljudfiler som är lagrade på en dator eller en dator i ditt nätverk. Denna apparat stödjer 2 olika sätt att komma åt dom lagrade ljudfilerna. Den kan ansluta till Shared Folders på nätverket och den kan också ansluta sig till filserverapplikationer via protokollet UPnP (Universal Plug and Play) kallas även Delad media. Alla tillåtna filtyper är spelbara från utdelade mappar. När en UPnP-server används är de spelbara filtyperna beroende av den servermjukvara som används. Microsoft Windows Media Player 11 kan till exempel hantera MP3-, WMA- och WAV-filer. För att kunna spela andra filtyper via UPnP behöver du eventuellt installera extra tredjepartsmjukvara. När utdelade mappar i Windows används kan musiken väljas efter artist, album och, i vissa fall, ljudspår inom ett album. När en UPnPserver används bestäms sök- och urvalskriterierna av servern, men normalt ingår val som till exempel genre. Många serverapplikationer låter dig även nå filer via de mappar de är lagda i. 19

21 Att dela ut media med Windows Media Player 11: 1. Öppna Media Player på din dator och klicka på pilen under Librarymappen (bibliotek) och välj sedan Options (alternativ) 2. Klicka på Configure Sharing knappen. 3. Bocka i rutan för alternativet Share my media to (dela media till) Wi-Fi radion visas som ett okänd enhet. 4. Klicka på Settings (inställningar) knappen 20

22 5. Döp din Shared media och välj inställningarna. 6. Avslutningsvis bocka för rutan för välj att Allow new devices and computers automatically or not (tillåt nya enheter och datorer automatiskt eller inte) 7. Klicka på OK när du är klar. Delade mappar- Konfigurera Dator Aktivera din dator för att låta radion komma åt dina ljudfiler via utdelade mappar. 1. Försäkra dig om att din dator finns tillgänglig på samma nätverk som din internetradio. 2. Använd utforskaren i windows för att hitta mappen med dina ljudfiler. 3. Högerklicka på mappen. 4. Välj Properties. 5. Välj Sharing. 6. Välj Share this folder on the network (dela mappen på nätverket) och Allow network users to change my files (tillåt användare på nätverket att ändra mina filer) 21

23 Wi-Fi Radio: Gör radion klar att ansluta till datorn om användarnamn och lösenord efterfrågas för att logga in. 1. Gå till > Main menu > System setup > Internet setup > PC settings. 2. Knappa in användarnamn och lösenord. Delade ljudfiler (UPnP) Shared media (delad media) använder Windows Media Player 11 eller nyare som media server. Detta läge kräver ingen inställning i radion men datorn behöver konfigureras för att tillåta radion tillgång till median i datorn. Detta behöver bara genomföras 1 gång. 1. Om din PC kör Microsoft Windows XP eller Windows Vista kan du använda Microsofts Windows Media Player 11 (WMP11) som din UPnP-mediaserver. Om Windows Media Player 11 inte redan är installerad på din PC kan den laddas ned från Microsofts webbplats och installeras genom att följa instruktionerna i installationsprogrammet, eller genom att använda Microsofts Windows Update. 2. När WMP 11 installerats kan den skapa ett bibliotek av alla tillgängliga mediafiler på din PC. För att lägga till nya mediafiler till biblioteket högerklickar du på verktygslisten och väljer File > Add to Library > Advanced Options, klicka på Add och välj de filer du vill lägga till och klicka sedan på OK. 22

24 Att lyssna på FM Radio I menyn, så går du till > Main menu > FM > eller så trycker du på FM knappen på fjärrkontrollen. Radion spelar nu upp den station ni lyssnade på senast. Om ni vill lyssna på en annan station, så följer ni anvisningarna nedan. Att byta FM stationer: 1. Vrid på VRID knappen på radion med eller moturs eller tryck på TUNE+ / TUNE- på fjärrkontrollen för att söka i frekvens. Eller 2. Tryck på VRID knappen på radio eller tryck på på fjärrkontrollen för att påbörja en automatisk sökning till nästa tillgängliga FM station. 23

25 AUX-ingången AUX-ingången ger dig möjlighet att ansluta en extern enhet till radion som tex. en MP3-spelare, ipod, DVD-spelare m.m 1. Anslut den externa enheten till radions AUX-ingång som bilden visar. 2. Gå till > Main menu > Auxiliary Input > eller tryck AUX IN på fjärrkontrollen. 3. Påbörja nu uppspelningen av ljud från den externa enheten. Justera volymen efter önskemål. 24

26 Minnesplatser för radiostationer På fjärrkontrollen finns det sifferknappar 1-10 som används till att lagra radiostationer i minnet (Presets). Om en sifferknapp inte programmerats för någon station, så visas Preset empty (minne tomt) på displayen. Denna funktions fungerar i följande lägen: - Internetradio - FM Radio Att lyssna på en station ur minnet: - Tryck till en sifferknapp på fjärrkontrollen Att lagra aktuell station i minnet: - Tryck och håll ned en sifferknapp 1-10 i ca 5 sekunder. Preset stored visas i displayen när programmeringen är klar. Att hämta upp senaste stationen Dom 10 senast lyssnade stationerna är sparade i radion. I menyn välj Last listened (senast lyssnade) och välj sedan en av dom 10 stationerna. 25

27 Klockan Radions klocka måste vara inställd för att alarmfunktionen skall fungera. Tid: 1. För att ställa in tiden gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set clock. 2. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att ställa in värden och använd FORWARD / BACK för att flytta mellan fälten. Tryck på VRID knappen eller för att bekräfta. Datum 1. För att ställa in datum gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set date. 2. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att ställa in värden och använd FORWARD / BACK för att flytta mellan fälten. Tryck på VRID knappen eller för att bekräfta. 26

28 Tidszon 1. För att ställa in tidszonen gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set time zone. 2. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att ställa in värden och använd FORWARD / BACK för att flytta mellan fälten. Tryck på VRID knappen eller för att bekräfta. DST 1. För att ställa in Daylight Saving Time gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set DST. 2. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att ställa i läget ON eller OFF. Tryck på VRID knappen eller för att bekräfta. 27

29 Autouppdatering Menyn för Auto update (autouppdatering) ger dig möjlighet att välja om tiden skall synkroniseras eller ej med internet. 1. Gå till > Main menu > System setup > Time setup > Auto update och välj sedan efter önskemål. 12/24 timmarsvisning 12/24 timmarsvisningen ger dig möjlighet att välja hur tiden visas i displayen. 1. Gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set 12/24 hour. Insomningstimer Sleep time (insomningstimern) ger dig möjlighet att ställa in en tid. så att radion sedan stänger av sig automatiskt. 1. Gå till > Main menu > System setup > Time setup > Set sleep time. Du kan även trycka på Timer knappen på radion. 2. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att skifta mellan 15, 30, 45 och 60 minuter. 28

30 Alarm 1. Gå till > Main menu > System setup > Time setup > Alarms. Eller tryck 2 gånger på Timer knappen på radion. 2. Välj Alarm 1 eller Alarm 2 för att komma till alarminställningen. 3. Använd TUNE + / TUNE - eller VRID knappen för att ställa in värden och använd FORWARD / BACK för att flytta mellan fälten. Tryck på VRID knappen eller för att bekräfta. 4. On / Off: Använd detta alternativ för att ställa alarmet On /Off (på/av). 29

31 5. Välj vilken källa som skall aktiveras när alarmet startar: Buzzer (summerton), Internetradio eller FM Radio. 6. a. Buzzer: Välj en buzzerton. b. iradio, FM: Välj en av dom senast spelade stationerna. Volume: Använd TUNE + eller TUNE - eller VRID knappen för att justera volymen. Save: Inställningarna sparas inte förrän alternativet Save har valts. 30

32 Uppgradering av mjukvaran Uppgradering av mjukvaran via internet Gör så här: 1. Vrid och tryck på VRID knappen för att komma till Software Update alternativet i menyn. Sökvägen är > Main menu > System setup > Software update. Om det finns en nyare version av mjukvaran tillgänglig, så kommer användaren att bli ombedd att konfirmera uppgraderingen. När processen är påbörjad, så kommer en stapel att visa hur uppgraderingen framskrider samt att en varningstext kommer att visas då och då i displayen. Varningstexten varnar för att inte bryta strömmen under uppgraderingen. Detta är väldigt viktigt för att bibehålla radions funktionalitet. Om strömmen blivit bruten under uppgraderingen, så kan radion starta upp igen i läget för USB-uppgradering. När processen är avslutad, så kommer radion att visa om uppgraderingen lyckades (successful) eller misslyckades (failed). Starta sedan om radion. Notera: Efter en uppgradering, så är alla personliga inställningar raderade. 1. Du kan också ansluta en USB-kabel till radion för att genomföra en uppgradering via USB. 2. Starta upgrade.exe på datorn. 3. Du blir då tillfrågad om du vill genomföra en mjukvaruuppgradering av din radio. 31

33 4. Om radion ännu inte är i läget för uppgradering (väntar på installationsguiden...) så påbrjar du uppgraderingen genom att slå av radion, sedan håller du ned knapparna SKIP och FORWARD medans du sedan slår på radio igen. 5. Nu startar uppgraderingen automatiskt och det tar ca 2 minuter. 6. När uppgraderingen är klar, så startar radion automatiskt om och laddar den nya mjukvaran. OBS! Strömmen får ej brytas under uppgraderingen för då avbryts processen. Fabriksåterställning Om du vill återställa radion så att den får samma inställningar som när du packade upp den ur lådan 1:a gången, följ dessa anvisningar: 1. Sätt på radion. 2. Gå till > Main menu > System setup > Factory reset. 3. När du kommit in i Factory reset menyn, så trycker du SELECT för att konfirmera rest. Tryck sedan på VRID knappen. Displayen visar då Restarting i flera sekunder. 4. När displayen visar Welcome to Internet radio, så är återställningen klar. 32

34 Problemställningar Endast tillgänglig på Engelska. Notera att detta är endast allmänna problemställningar gällandes internetradios. Menyalternativen kan skilja. 33

35 Specifikationer Drivspänningskrav Nätspänning Växelspänning 230 V, 50 Hz Anslutningsmöjligheter Trådbundet Ethernet 10/100 Mbit/s via LAN Wi-Fi b och g WEP- och WPA-kryptering Om du någon gång i framtiden har behov av att kasta denna apparat, så bör du notera detta: Elektroniska apparater får ej sorteras som hushållssopor. Vänligen lämna in denna apparat för återvinning. Kontrollera med din återförsäljare eller din kommun var du enklast kan lämna in denna apparat. 34

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

inet2+ Grattis till din inet2+. Vi hoppas att den kommer att ge dig många års musikupplevelser.

inet2+ Grattis till din inet2+. Vi hoppas att den kommer att ge dig många års musikupplevelser. Bäste kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning JBL On Air Wireless AirPlay Dockningsstation med Högtalare Bruksanvisning Innehållsförtäckning Inledning 2 Con Anslutningar nections 3 Reglage och Display 4 Setup Hjälp 6 Hur man använder JBL On Air Wireless

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Bruksanvisning VARNING Se till att inte anläggningens ventilationshål täcks för av tidningar, borddukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra

Läs mer

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk 1 204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk Svensk Bruksanvisning Version 1 - Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. 2

Läs mer

NAS-SC500PK. HDD Network Audio System Bruksanvisning. HDD Network Audio System NAS-SC500PK. Grundläggande hantering. GIGA JUKE Music Server

NAS-SC500PK. HDD Network Audio System Bruksanvisning. HDD Network Audio System NAS-SC500PK. Grundläggande hantering. GIGA JUKE Music Server 4-114-863-73(1) Grundläggande hantering HDD Network Audio System NAS-SC500PK GIGA JUKE Music Server GIGA JUKE Wireless Player Felsökning Försiktighetsåtgärder/ Tekniska data HDD Network Audio System Bruksanvisning

Läs mer

Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. SVENSKA BRUKSANVISNING Version 1.0 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual. Bäste kund, tack för att du valt denna Archos-produkt. Vi hoppas att du

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i bruksanvisningen noga. Med hjälp av dem kan du installera och använda systemet på rätt sätt och få glädje av alla avancerade

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

TrekStor ebook Player 7 / 7M Bruksanvisning Innehål Friskrivningsklausul... 1 Introduktion... 1 Paketets innehåll... 1 Komma igång...

TrekStor ebook Player 7 / 7M Bruksanvisning Innehål Friskrivningsklausul... 1 Introduktion... 1 Paketets innehåll... 1 Komma igång... TrekStor ebook Player 7 / 7M Bruksanvisning Innehål Friskrivningsklausul....... 1 Introduktion........ 1 Paketets innehåll...... 1 Komma igång....... 2 Kontroller och funktion....... 2 Slå på och av ebook

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM. MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod. MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD

700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM. MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod. MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD 700 SERIENS Manual MARINT UNDERHÅLLNINGSSYSTEM MS-IP700 True Marine Underhållningssystem för ipod MS-AV700 True Marine Underhållningssystem för DVD VARNING OCH FÖRSIKTIGHET Försök inte att öppna enhetens

Läs mer

Bruksanvisning. Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR+ 233 33591.051

Bruksanvisning. Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR+ 233 33591.051 Bruksanvisning Individual Mediacenter Individual Mediacenter DR+ 233 33591.051 Snabbinstruktion Individual Mediacenter/DR+ Förberedelse Fjärrkontroll TV Fjärrkontroll Mediacenter Slå på/av apparat Mata

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

SVENSK ANVÄNDARMANUAL

SVENSK ANVÄNDARMANUAL SVENSKA SVENSK ANVÄNDARMANUAL Version 2.2 Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. Bäste kund, tack för att du valt denna Archos-produkt. Vi hoppas

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... som varumärke grundades redan på 50-talet. Då den schweiziska tillverkaren Lenco utvecklade välkända skivspelare,

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-mottagning Ställa in en radiostation Automatisk kanalinställning 1. Tryck på TUN på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen "AM" eller "FM". 2. Tryck på TUNING MODE, så

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning

O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500. Bruksanvisning O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 Bruksanvisning Copyright 2011 Alla rättigheter förbehållna O!PLAY Blu-ray/HD Mediaspelare BDS-700/BDS-500 bruksanvisning Originalutgåva: Augusti 2011 Ändringar

Läs mer