Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Foto: Stockholms Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2011 MED ÅRSREDOVISNING SISU Idrottsutbildarna Stockholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla metoder och pedagogisk kvalitet till konkurrenskraftiga priser för idrottsrörelsen. 2 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM

3 FORTSATT OFFENSIVA! Innehåll Ordföranden summerar året 3 Speciella satsningar Omorganisation 4 Svensk idrott - Världens bästa 4 Värdefullt 4 Utmärkt förening 4 Verksamheten Föreningsutveckling 5 Utbildning 9 Projekt 10 Marknad och Kommunikation 10 Ekonomi 12 Årsredovisning Revisionsberättelse 18 Organisation 19 Statistik 20 Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla Stockholmsidrotten; även i år har vi ökat markant med en stor ökning i antalet studietimmar och föreningsbesök. Timmarna landade på hela st och antalet föreningsbesök på 770, vilket är en ökning med 117 föreninger. Detta är siffror som väcker respekt och som faktiskt är de bästa under mina sex år som ordförande. Bra jobbat Eva och övrig personal på Sveriges bästa kansli! Dessa glädjande siffror visar på att vi jobbar stenhårt för att hjälpa, stödja och utveckla Stockholms idrottsföreningar, distriktsförbund och aktiva. Det är också glädjande att den nya organisationen och arbetssättet redan har börjat leverera goda resultat. Detta gäller också ekonomin där vi sparat och varit kostnadseffektiva under året. Tyvärr innebär en ökning inte alltid att det genererar mer pengar från SISU Idrottsutbildarna. Även om SISU distrikten ökar är tyvärr den gemensamma potten den samma även nästa år, ett problem som hämmar fortsatt utveckling och som vi på alla nivåer måste försöka påverka. Detta verksamhetsårs stora uppgift blir att tillsammans med Stockholms Idrottsförbund skapa en gemensam organisation. Vi ska på bästa sätt förena våra styrkor så att vi kan bli ännu mer effektiva på att stödja och utveckla våra föreningar och distriktsförbund. Vi har haft en arbetsgrupp som jobbat fram ett förslag och som båda styrelserna ställt sig bakom. Ett mycket spännande arbete är nu påbörjat och jag ser med tillförsikt på framtiden. För Stockholmsidrottens bästa! e Jan Ögren Fjellestad Ordförande SISU Idrottsutbildarna Stockholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 SPECIELLA SATSNINGAR 2011 OMORGANISATION Styrelsen för SISU Idrottsutbildarna Stockholm och SISU Idrottsutbildarna har satt upp högre krav och mål om att vi ska möta fler föreningar. Kraven och målen gäller både kommun- och föreningssidan. För att klara målen sjösattes i februari en stor omorgaisation då vi gick från att arbeta kommunvis till att arbeta idrottsvis. Detta innebär att föreningsutvecklarna arbetar med SDF:en och vi har anställt en person som kommunansvarig. SISU Idrottsutbildarna Stockholm träffade 770 föreningar under 2011 vilket är en ökning med 18 % från förra året. Det är ett positivt resultat som visar att omorganisationen var lyckad. Glädjande siffror visas även på kommunsidan där vi nu samarbetar med 25 av 26 kommuner. För föreningsutvecklarna har omorganisationen inneburit en stor förändring. Det har varit många nya kontakter och föreningar som de ska lära känna, men förändringen har varit positiv i och med att de kan dra nytta av en förenings goda arbete till andra föreningar inom en och samma idrott. Ett närmare samarbete med SDF:en är också möjligt i och med omorganisationen vilket bara ger fördelar. e SVENSK IDROTT VÄRLDENS BÄSTA Ett arbetsmaterial har arbetats fram under året, Svensk Idrott Världens bästa. Det är ett konkret material om hur man i sin förening kan arbeta fram en värdegrund och arbeta med implementeringen. Materialet har blivit ett riksmaterial och finns nu på SISU Idrottsutbildarna hemsida för nedladdning av alla SISU:s distrikt och föreningar. e UTMÄRKT FÖRENING Under andra året av Nacka Kommuns satsning på föreningsutveckling med projektnamn Utmärkt förening, har verksamheten permanentats. Första året genomfördes projektet som ett pilotprojekt med fem deltagande föreningar för att under år två utökas till tio föreningar. Som upptakt till år två genomfördes en kick-off under en helg i oktober med ett mycket aktuellt och bra program. Ämnena var kopplade till de områden som kommunen bestämt skall ingå i Utmärkt förening, vilket bl. a. är jämställdhet, säkerhet, medvetet ledarskap samt alkohol/droger. Tyvärr var antalet deltagare på konferensen inte så stort, men de närvarande var mycket nöjda med innehållet. Projektet har sedan gått vidare med enskilda kontakter med de tio nya föreningarna. En checklista har gåtts igenom med vad föreningen har för policydokument idag och vad man vill jobba vidare med. Processer kommer genomföras med alla föreningar under våren 2012 och i vissa fall även skräddarsydda utbildningar för föreningens styrelse, ledare och/eller föräldrar. Klart är också att kommunen kommer att satsa vidare på Utmärkt förening -projektet garanterat ett år till men med intention om minst tre år. e VÄRDEFULLT Under 2011 har fokus legat på att få ut kampanjmaterialet Värdefullt. Cirka 200 st. materialpaket har fördelats bland de idrottsföreningar där vi har sett att intresse finns för att arbeta med föreningens värdegrundsarbete. Materialet har mottagits väl och har hjälpt föreningarna att komma igång med sitt arbete. Fyra kommuner har bjudit in sina föreningar till föreläsningar med Värdegrund som tema. Tyvärr har intresset varit litet. 4 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM

5 VERKSAMHETEN 2011 FÖRENINGSUTVECKLING Nisse Carnby, en av åtta föreningsutvecklare på SISU Idrottsutbildarna Stockholm, har arbetat hos oss sen En föreningsutvecklare arbetar med att inspirera och utveckla föreningarna i Stockholm och är en person som är bra att bolla ideér med. Vad är din utmaning i arbetet? I en region med över 3000 idrottsföreningar är det en pågående utmaning att ständigt möta fler föreningar föreningar har ungdomsverksamhet och det är de föreningar som prioriteras i första hand. - Att hela tiden känna att man inte har tid att träffa alla föreningar är en stor utmaning, förklarar Nisse. Det gäller att hitta en bra balans mellan att träffa så många föreningar som möjligt och att göra ett bra jobb med dem man redan har kontakt med. Hela tiden är det en balans mellan kvalitet och kvantitet, fortsätter Nisse. Arbetssätt En förening kan kontakta oss själv, men oftast kontaktar våra föreningsutvecklare föreningarna. Efter första kontakten görs en behovsanalys sett till föreningens förutsättningar och behov. Utifrån den kommer vi sedan överens om de åtgärder som behövs. En förening som man redan har kontakt med träffar man oftast en gång innan säsongen drar igång för att ta reda på vad som behövs i verksamheten. - Jag träffar mina föreningar i genomsnitt två gånger/år. De man har väldigt bra samarbete med träffar jag cirka 3-4 gånger/ år, säger Nisse. Och däremellan har jag naturligtvis mail- och telefonkontakt också, fortsätter han. Det gäller att hitta en bra balans mellan att träffa så många föreningar som möjligt och att göra ett bra jobb med dem man redan har kontakt med. - Det roligaste med mitt arbete är att träffa människor i så många olika sammanhang och situationer. Det är mycket inspirerande när man märker att man kan göra skillnad i verksamheten, när man visar på möjligheter föreningarna inte har sett tidigare, berättar Nisse. Då Nisse Carnby numer tillhör en av de föreningsutvecklare som arbetat längst på kontoret har han stor erfarenhet att jämföra hur arbetet har förändrats de senaste åren. - När jag började för nio år sedan var vi mycket mer okända, föreningarna visste inte riktigt vilka SISU Idrottsutbildarna var. Förut var det alltid jag som tog kontakt med föreningarna, idag kan föreningarna oftare höra av sig själva, säger Nisse. En annan stor förbättring är att vi har ett mycket närmare samarbete med SDF:en sedan vi gått över till att arbeta idrottsvis. Verksamheten Personligen är jag väldigt nöjd med mitt samarbete med seglingen, det har gått jättebra och vi har gjort ett jättelyft tillsammans, berättar Nisse. Jag ser fram emot nästa år, då jag tror att den nya organisationen kommer att skörda frukt, avslutar Nisse. e Nisse Carnby Kontaktperson för föreningar inom bågskytte, baseball - softball, golf, motorcykel, segling, skidor, skidskytte, sportdykning och vattenskidor. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 KSSS har vind i seglen Kungliga Svenska Segel Sällskapet, KSSS, är Sveriges största och äldsta segelsällskap. KSSS arrangerar läger, junior- och elitträning samt eskadersegling och har haft ett långt och givande samarbete med SISU Idrottsutbildarna Stockholm. Under 2011 har vi tillsammans med KSSS bland annat L-ABC-utbildat 180 st. vid 12 olika tillfällen, arrangerat HLR+L-ABC för tävlingsfunktionärer och haft ledarskapsutbildningar för lägercheferna. Enligt Annika Ljunglöf, junioransvarig på KSSS, har samarbetet med SISU Idrottsutbildarna Stockholm bara gett positiva fördelar. - Vi har stort behov att utbilda våra instruktörer i HLR inför alla läger vi arrangerar på somrarna. Det ordnar SISU Idrottsutbildarna mycket bra, berättar Annika Ljunglöf. KSSS samarbete med SISU Idrottsutbildarna Stockholm består av utbildningar, i stort sätt samma varje år, och studielitteratur. Mycket av KSSS lägerverksamhet sker i kurs- eller lärgruppsform som redovisas till oss. Det skapar resurser som finansierar utbildningarna av klubbens ledare. Hur går samarbetet med SISU Idrottsutbildarna Stockholm till? - Vi brukar träffa Nisse, vår föreningsutvecklare, och diskutera vad vi vill ha och behöver inför säsongen. Sen går han hem och bearbetar. Det är trevliga möten, vi får så mycket hjälp, berättar Annika. Nisse återkommer efteråt med förslag som vi diskuterar och bestämmer om vi ska köra på, fortsätter Annika. - Jag rekommenderar absolut alla att samarbeta med SISU Idrottsutbildarna Stockholm. Vill man ha, så får man, tycker Annika och låter nöjd. e Samverkan med kommuner Målet för 2011 var att samarbeta med alla kommuner. Vi har nästan lyckats uppnå det. Det är en kommun kvar och det samarbetet kommer att starta under Under våren genomfördes en kommunträff för tjänstemännen i nio kommuner. Fokusfrågor var presentation av SISU Idrottsutbildarna Stockholms nya organisation, hur och vem som arbetar samt hur vi kan samverka med kommunerna. Träffen uppskattades och en ny träff kommer att genomföras våren Många kommuner beställer uppdrag och har också bra idéer om hur vi kan samverka ännu mer i olika frågor. Under året har bra relationer byggts upp mellan kommunansvarig på SISU Idrottsutbildarna Stockholm och kommunerna. e Samverkan med specialdistriktsförbund, specialförbund och medlemsorganisationer Tillsammans med Stockholms Skolidrottsförbund bjöd SISU Idrottsutbildarna Stockholm in skolidrottsföreningarnas styrelser till en träff kallad Levande skol-if. Syftet var att inspirera ungdomar och deras vuxenstöd till fortsatt engagemang, fylla på med kunskap i föreningslära samt informera om idrottens administrativa verktyg IdrottOnline. Träffen genomfördes en eftermiddag i november på Engelbrektsskolan med totalt 51 deltagare från åtta föreningar. Stockholms Konståkningsförbunds samtliga 32 föreningar har kallats till två träffar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Stockholm. Den 25/10 föreläste Kim Rehnfeldt om föreningskunskap, samt 22/11 där Annika Eidfelt från arbetsgivaralliansen föreläste om arbetsgivarfrågor. Totalt deltog ca 20 föreningar. Under våren har SISU Idrottsutbildarna Stockholm träffat fem föreningar från Akademiska Idrottsförbundet tillsammans med SF för att informera om vår verksamhet, LOK och Idrottonline. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har genomfört fyra utbildningar, två i våras samt två i höstas, i IdrottOnline för Handikappidrottens IF. Styrelsen i SDF:et har även genomfört utbildningen IFL-grund. I samband med deras årsmöte informerade vi om vår verksamhet och en HLRutbildning genomfördes också. 18/5 medverkade SISU Idrottsutildarna Stockholm på distriktets föreningsträff för Stockholm-Uppland Danssportförbund. 6 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM

7 SISU Idrottsutbildarna Stockholm medverkade tillsammans med Stockholms Seglarförbund på tre nätverksträffar för Stockholms segelklubbar med ungdomsverksamhet (jollenätverket) /10 deltog SISU Idrottsutbildarna Stockholm i Svenska Seglarförbundets arrangemang Träffen. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har samverkat med Stockholms Innebandyförbund genom att alla ledare som deltar i Stockholms innebandyförbunds utbildning Ledarlicens genomför en lärgrupp i sin förening med sina ledarkolleger eller aktiva. Den årliga ordförandekonferensen hos Stockholms Ishockeyförbund genomfördes i februari i samverkan med SISU Idrottsutbildarna Stockholm och SISU Idrottsutbildarna. Upplägget planerades gemensamt och konferensen hölls av Karin Karlsson, SISU Idrottsutbildarna, Michael Hansson Löfqvist, SISU Idrottsutbildarna Stockholm, och Ulf Klassson, konsult. Stockholms Basketdistriktsförbund håller, tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Stockholm, på med ett stort projekt som heter Jag ställer upp. Projektet handlar i stort om värdegrund, etik och moral och pågår fortfarande. Svenska Handbollsförbundet gör en stor satsning i hela Sverige med Idrottens Föreningslära handboll. SISU Idrottsutbildarna Stockholm genomför detta projekt på lokal nivå tillsammans med Stockholms Handbollsförbund. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har ett nära samarbete med Stockholms Ishockeyförbund, framför allt med utbildningskommittén och kursadministrationen. Ishockeyn har som första idrott klivit över och använder sen årsskiftet samma utbildningsmodul som SISU Idrottsutbildarna, vilket ytterligare ökar möjligheten till samverkan. SISU Idrottsutbildarna Stockholm medverkar i ett 1-årigt projekt tillsammans med Stockholms Skidförbund som vänder sig till de alpina klubbarna med målet att rekrytera nya unga ledare. Som en del i projektet bjuds etablerade ledare från klubbarna in till en utbildning om stödjande miljöer. Den 24/5 informerade SISU Idrottsutbildarna Stockholm om samarbetsmöjligheter i samband med Stockholms Skidförbunds träff med ordförande och träningsansvarig i de alpina klubbarna. SISU Idrottsutbildarna Stockholm deltog med en informationsfolder i ett utskick från Stockholms Skidförbund till deras samtliga föreningar i Stockholm. SISU Idrottsutbildarna Stockholm medverkade, och var också initiativtagare, till en föreningsträff tillsammans med Stockholms Skidförbund för alla längdåkningsklubbar den 31/8. Även Svenska Skidförbundet samt Hanna Falk från Svenska Skidlandslaget medverkade. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har haft samordning och planering av föreningsbesök tillsammans med Stockholms Seglarförbunds Sailcoach, Gunnar Hansson. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har tillsammans med Stockholms Bordtennisförbund bjudit in alla Stockholms bordtennisföreningar till en träff med ett 20-tal föreningar och medverkade på deras klubbträff i november. Svenska Sportdykarförbundet höll 1/12 en föreningsträff där SISU Idrottsutbildarna Stockholm var initiativtagare. Vi informerade om vilka samarbetsmöjligheter som finns. Tillsammans med Svenska Squashförbundet genomförde SISU Idrottsutbildarna Stockholm en träff för att informera om SISU Idrottsutbildarna, LOK-stödet och IdrottOnline. Två föreningar deltog. 9/4 arrangerade Svenska Seglarförbundet en utbildning för segelskoleansvariga, där SISU Idrottsutbildarna Stockholm fick tid att informera om samarbetsmöjligheter. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har tillsammans med Svenska Bouleförbundet och Stockholms Bouleförbund träffat de sju till åtta största föreningarna under hösten och informerat om SISU Idrottsutbildarna och Idrottonline. Svenska Fäktförbundet har varit hårda mot deras föreningar med att medlemsregistret ska hanteras digitalt i Idrott- Online. Därför genomförde SISU Idrottsutbildarna Stockholm, tillsammans med Stockholms Fäktförbund, en träff om medlemsregistret och LOK-stödet i Idrottonline. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har genomfört samordning och planering av föreningsbesök tillsammans med Svenska Golfförbundets juniorkonsulenter. 7/3 arrangerade SISU Idrottsutbildarna Stockholm en utbildning i IOL-medlemsregister och LOK-redovisning för Stockholms Golfförbund. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har, i mån av intresse, levererat nyheter till Stockholms Golfförbunds nyhetsbrev. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 Vinnande förening Vinnande Förening startade som en satsning för organisationsledare hösten Sedan dess har innehållet anpassats i takt med att nya erfarenheter gjorts kring satsningens innehåll och struktur. Syftet med satsningen är dock detsamma. De deltagande föreningarna får tillfälle och stöd att göra en översikt av sin verksamhetsinriktning för större engagemang, tydligare struktur och ökad effektivitet. Under 2011 har 22 föreningar deltagit i satsningen. Under arbetet med Vinnande Förening får de deltagande föreningarna tillfälle att vrida och vända på föreningens verksamhetsidé, reflektera kring vilka förhållningssätt som styr verksamheten samt skapa mål med tydliga strategier. Syftet är att tydliggöra föreningens verksamhet så att fler medlemmar ser helheten och kan identifiera var man som medlem kan bidra med sitt engagemang. Det pedagogiska förhållningssättet är upplevelsebaserat. Detta innebär att de deltagande föreningarna arbetar från start med sin egen verksamhet samt får jobba igenom verktyg och metoder som sedan används i förankringsarbetet hemma i föreningen. e Foto: Lasse Greilert Att delta i Vinnande Förening har inneburit att vi faktiskt tagit oss tid och jobbat igenom vad vår förening står för och vart vi vill. Detta borde vi gjort för flera år sen! Citat från Vinnande Förening-deltagare hösten SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM

9 UTBILDNING IdrottOnline IdrottOnline har växt under Fler funktioner, fler användare och större efterfrågan. Utbildningsmodulen (UTBM), Idrottslyftsmodulen och möjligheten att hantera LOK-stödet helt digitalt med närvarorapportering via IdrottOnline är några stora delar som markant ökat användandet. Ett flertal kommuner har även börjat acceptera IdrottOnlines närvarohantering som underlag för Aktivitetsstödet vilket ytterligare ökar användningsområdet för IdrottOnline. Utbildning Följande utbildningar har erbjudits i det ordinarie utbudet 2011: IdrottOnline Klubb - Hemsida - Grund IdrottOnline Klubb - Administration - Grund IdrottOnline - En genomgång av möjligheterna Under hösten har även fortsättningskursen testats och kommer lanseras som en del i ordinarie utbildningsutbudet våren Siffror, resultat, över årets IdrottOnlineutbildningar: Antal deltagare på de ordinarie IdrottOnlineutbildningarna i SISU Idrottsutbildarna Stockholms utbildningsutbud: 211. Antal uppdrag: 26 st, ca 250 deltagare. Antal deltagare som utbildats i IdrottOnline 2011: 461 st. Utveckling Samarbetet mellan SISU Idrottsutbildarna Stockholm och SIF har fortsatt under hela 2011 och arbetsgruppen består av: Tobias Wallerius (SISU) - utbildare Jukka Säteri (SIF) - LOK-stöd Michael Hansson Löfqvist (SISU) - utbildare/projektansvarig Under hösten har arbete genomförts för att utveckla formen på uppdragen. Tre tydliga paket har utformats för de uppdrag föreningarna beställer hem via sina föreningskonsulenter. Paket 1 - Medlemsregister och LOK-stöd - Medlemsregistet och fullständig närvarohantering av LOK-stödet Paket 2 - IdrottOnline Hemsida - Hemsidan för hela föreningen och alla lag/ grupper Paket 3 - Digitala SISU - Utbildningsmodulen för föreningen Ytterligare ett arbete har gjorts under hösten på SISU Idrottsutbildarna Stockholms hemsida. IdrottOnline har fått en box på första sidan och en yta på hemsidan. Ytan innehåller stöd för användare med länkar till olika delar av idrottonline.se och enkla instruktionsfilmer för en del grundläggande funktioner i IdrottOnline. e Ordinarie utbud Under 2011 erbjöd vi 43 st. utbildningar, under våren 25 st. och under hösten 18 st. Totalt antal deltagare under hela året var ca 800 personer. Vi genomförde sex stycken Plattformen med totalt 200 deltagare och två stycken Idrottens grundtränarutbildning där totalt 35 personer deltog. Utbildningarna med störst efterfrågan har varit våra ekonomiutbildningar Kassör grund och Nya redovisningsregler samt IdrottOnline-utbildningarna Grund - Hemsida och Grund - Administration. Under våren var även Mentalträning - praktisk workshop med Johan Plate och Modern sponsring välbesökta med över 50 deltagare. Några rader om vår kursfilosofi Tanken är att SISU Idrottsutbildarna Stockholm ska erbjuda utbildningar för alla målgrupper inom idrotten. Vi vill också möta behovet av de baskunskaper man behöver för att kunna prestera i respektive roll, t ex en grundkurs i arbetet som kassör, bli tryggare i ledarrollen genom Plattformen Idrottens barnoch ungdomsledarutbildning eller lära sig grunderna kring kostens betydelse för den som är aktiv. En viktig uppgift är också att erbjuda utbildningar som möter nya influenser och påverkansfaktorer för idrotten. e Uppdrag Antalet uppdrag under 2011 ligger på ungefär samma nivå som året innan, 307 st. Utvecklingen på uppdragssidan är dock markant de 3-4 senaste åren. De flest beställda uppdragen, se listan nedan, beror på de satsningar vi gjort på att utbilda föreningar i föreningskunskap och IdrottOnline, vilket är verksamheter som SISU vill fokusera på. En förening, KSSS, har gjort en stor satsning på att utbilda alla sina segelinstruktörer i L-ABC; de har bidragit stort till totala antalet genomförda L-ABC uppdrag. Ämnet ledarskap är ett så pass brett område så många utbildningar ryms under ämnet ledarskap. e 7 i topp bland uppdragen 2011 Antal uppdrag 1. Ledarskap Processarbete IFL (Idrottens föreningslära) L-ABC IdrottOnline HLR VBC (Världens Bästa Coach) 20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 PROJEKT FaR Fysisk Aktivitet på Recept Projektets första tre år ( ) har syftat till att bygga ett nätverk av idrotts- och friskvårdsaktörer dit vården kan hänvisa sina FaR -patienter. Projektets huvudfokus är dess utbildningar av FaR -ledare som efter avslutad utbildning ska kunna erbjuda FaR -aktiviteter, samt projektets hemsida som är vårdgivarnas sökportal av organisationer som erbjuder FaR -verksamhet. Ytterligare medel från landstinget har beviljats vilket har gett oss en möjlighet att arbeta vidare parallellt med landstingets FaR -arbete. Under 2011 har projektets verksamhet lagts över på Stockholms Idrottsförbund. FaR -utbildningarna fortsätter dock att ligga under SISU Idrottsutbildarna Stockholm. Nätverket växer Under 2011 har Stockholms FaR -ledarnätverk växt med fler utbildade ledare. 11 st. FaR -ledarkurser har genomförts med totalt 208 deltagare (ökning med 50 st.). 7 av dessa var uppdragskurser (ökning med 4 st.). 2 st. nätverksträffar genomfördes med 54 deltagare (minskning med 7 st.). Totalt från projektets start har 1103 ledare utbildats. Förskrivningen av FaR växer Antalet recept som förskrivs ökar. Fler vårdgivare förstår nyttan av att använda FaR som ordination till att förebygga eller komplettera konventionell sjukvårdsbehandling. 2010: 7021 recept 2009: 5130 recept 2008: 3741 recept Med de här siffrorna blir det en årlig ökning med 37 %. 89 % av alla husläkarmottagningar förskriver FaR. 70 % av stockholmarna anser att sjukvården ska kräva att patienten ändrar sina vanor i stället för att få läkemedelsbehandling, om motion och ändrade kostvanor ger lika bra effekt. Hemsida På finns 58 olika aktiviteter arrangerade av 159 olika idrotts- och friskvårdsaktörer med spridning över 26 kommuner och 14 stadsdelar. Dessa är tillgängliga för vården och individer som besöker sidan. Regionalt och nationellt arbete SISU Idrottsutbildarna Stockholm har medverkat med föreläsning vid fyra utbildningstillfällen för vårdpersonalen i deras FaR -utbildning. Stockholms FaR -ledarnätverk har medverkat med rollups och broschyrer vid landstingets olika seminariedagar kring FaR. Ett arbete med Botkyrka kommun har påbörjats för att i samverkan få vårdgivarna att förskriva FaR, få kommunens invånare att upptäcka FaR och att få fler FaR -aktörer att finnas tillgängliga för vården och individen. Möten och nätverksträffar med andra SISU/DF distrikt har genomförts för att delge Stockholms erfarenheter av att bygga upp FaR -verksamhet i sin region. e MARKNAD OCH KOMMUNIKATION Nya profilkläder Efter sommaren uppgraderades profilkläderna till personalen. Detta bidrar till en enhetlig och sammansvetsad organisation utåt sett. Kläderna är till för att användas vid all representation. Även alla föreläsare som representerar oss har tilldelats kläder som ska användas vid föreläsningar. e Ökning på marknad och kommunikation Under hösten anställdes en ny person på marknad och kommunikation. Tjänsten har utvecklats från 75 % till en 100 %-tjänst då man sett att behovet fanns. Ökningen innebär en ekonomisk fördel då allt material produceras internt. e Satsning på tre paket I november började arbetet med att ta fram tre paket som vi vill att föreningarna ska satsa ordentligt på. Paketen rör områdena; IdrottOnline, Vinnande förening samt Rekrytering. Syftet med paketen är att föreningsutvecklarna ska arbeta och presentera materialet utifrån samma underlag. Det bidrar till att alla föreningar får samma information samt att upplägget för eventuella uppdrag blir mer lättplanerat då önskemålen är samma från gång till gång. e 10 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM

11 Foto: Towe Heimklo VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 EKONOMI ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen och utbildningschefen för SISU Idrottsutbildarna Stockholm avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Förbundet bedriver studie-, kultur- och utbildningsverksamhet för idrottens medlemsorganisationer. Medlemmar Antalet medlemmar är 70 specialdistriktsförbund samt tre övriga organisationer. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Vi noterar en minskning av kostnaderna för alla områden vilket kan härledas till ett mer effektivt arbetssätt samt bättre ekonomisk styrning. Intäkterna minskar något, främst beroende på att ett antal stora projekt är slutförda, men uppvägs av ett större statsbidrag. Framtida utveckling Den positiva trenden med ökat antal lärtimmar har fortsatt och ger oss en ökad del av statsbidraget. Personalstyrkan måste i framtiden stärkas för att säkerställa den ökande verksamheten. Det egna kapitalet bör minst bibehållas och i en framtid stärkas. Styrelsens strävan är att genom ett förändrat arbetssätt nå ut till fler av våra föreningar och därigenom öka kunskapen om SISU Idrottsutbildarna Stockholm. RIM beslutade att samtliga DF/distriktsförbund och SISUdistrikt ska ha ett gemensamt kansli så att föreningarna och SDF:en har en ingång till de två regionala stödorganisationerna, vilket styrelserna för Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm har välkomnat. Det innebär att en gemensam distriktsidrottschef ska anställas av RF/SISU-riks. Sammantaget kommer dessa förändringar att påverka förbundets budget och verksamhet. Förändringar som känns spännande och utmanande för idrottsrörelsen i vårt distrikt. Resultat och ställning Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (tkr): Verksamhetens intäkter Årets resultat Årets resultat efter ianspråktagande och reservering av ändamålsbestämda medel Balansomslutning Eget kapital Medeltalet anställda Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tkr där ej annat anges. 12 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM

13 RESULTATRÄKNING (TKR) BALANSRÄKNING (TKR) Verksamhetens intäkter Not TILLGÅNGAR Not Uppdrags- och kursintäkter Offentligrättsliga bidrag Verksamhetens kostnader Utbildningskostnader Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar 7 Utdelning värdepapper Ränteintäkter och liknande poster 28 4 Räntekostnader och liknande poster Årets resultat Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkning Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Reservering av ändamålsbestämda medel Kvarstående belopp för året Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Räntefond Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbet. kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Uppl. kostnader och förutb. intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år, om inte annat anges nedan. Tillgångar och skulder har i likhet med tidigare år värderats till anskaffningsvärden om ej annat anges i not. Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. De planmässiga avskrivningarna är 5 år för inventarier och 3 år för datorer. Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag intäktsredovisas i den period utbetalningen avser. Likaledes intäktsredovisas uppdragsersättningar och utförda tjänster utifrån bokföringsmässiga grunder. Från och med 2007 års redovisning resultatförs samtliga bidrag det år de utbetalas, och reserveras under ändamålsbestämda medel under Eget kapital istället för att intäktsmässigt flyttas till nästkommande år. Verksamhetens kostnader En utgift bokförs i resultaträkningen när SISU Idrottsutbildarna Stockholm har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. Eget kapital Eget kapital utgörs av Balanserat kapital och ändamålsbestämda medel. Balanserat kapital omfattar tidigare års överskott samt årets resultat. I ändamålsbestämda medel ingår övriga avsättningar för åtaganden som ska infrias i framtiden. När SISU Idrottsutbildarna Stockholm belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp. Not 1 Uppdrags- och kursintäkter Kursintäkter Uppdragsintäkter Försäljningsintäkter Ersättning DF-uppdrag 0 0 Extra stöd från DF 0 50 Summa uppdrags- och kursintäkter Not 2 Offentligrättsliga bidrag Kommunbidrag Statsbidrag Statsbidrag, verksamhetsutvecklingsstöd Landstingsbidrag Projektbidrag 0 95 Bidrag för arbetskraft 94 0 Övriga rörelseintäkter Summa offentligrättsliga bidrag Not 3 Utbildningskostnader Utbildningsmaterial Övriga utbildningskostnader Konsultarvoden (F-skatt) Övriga externa kostnader Summa utbildningskostnader Not 4 Övriga rörelsekostnader Lokalkostnader Administrationskostnader Bidrag till DF (landstingsbidrag till Södermanland och Uppland) Summa övriga rörelsekostnader SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM

15 Not 5 Medelantalet årsanställda, löner och ersättningar, sjukfrånvaro mm Medelantalet årsanställda Antal anställda (män) 9 8 Antal anställda (kvinnor) 6 7 Totalt medelantal årsanställda Antal styrelseledamöter Antal män 4 4 Antal kvinnor 4 4 Totalt antal styrelseledamöter 8 8 Löner och andra ersättningar Styrelse Övriga anställda * Totala löner och ersättningar Sociala kostnader enligt lag och avtal Varav pensionskostnader (premier samt särskild löneskatt) [375] [384] *) Utbildningschefen är anställd av SISU Idrottsutbildarna och innefattas därför inte i uppgifter om löner och pensionskostnader. Not 6 Avskrivningar, inventarier och datorer Ingående anskaffningsvärde, inventarier Korrigering Inköp 0 28 Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde, datorer Korrigering Inköp 0 97 Utrangering Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar, inventarier Korrigering 53 0 Årets planenliga avskrivning Utgående ack. avskrivningar Ingående avskrivningar, datorer Korrigering Utrangering 35 0 Årets planenliga avskrivning Utgående ack. avskrivningar Bokfört värde Not 7 Finansiella anläggningstillgångar Swedbank räntefond Summa finansiella tillgångar Resultat från finansiella investeringar Värdeökning av Swedbanks räntefond Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Interimsfordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Summa interimsfordringar VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 Not 9 Förändring av eget kapital Ändamåls- Balanserat Totalt bestämt kapital eget kapital Belopp vid årets ingång Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Reservering av ändamålsbestämda medel Årets resultat Utgående balans Förändring av ändamålsbestämda medel Ingående Utnyttjade Tillförda Utgående balans medel medel balans Uppdrag förening Uppdrag SDF Uppdrag kommun Vinnande Förening Summa Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Interimsskulder Upplupna semesterlöner Upplupna soc. avg. på semesterlöner Skuld till förening Övriga interimsskulder Summa interimsskulder SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM

17 Solna Eva Arfwedson Utbildningschef Jan Ögren Fjellestad Mari Anzén Thomas Claesson Ordförande Hans Drugge Mia Petré Lennerman Inga Lill Norlin Frej Söderlund Ingbritt Ekman Personalrepresentant Vår revisionsberättelse har avgivits Håkan Fjelner Auktoriserad revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB Krister Holmgren Godkänd revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 REVISIONSBERÄTTELSE Till förbundsstämman i SISU Idrottsutbildarna Stockholm (Org.nr ) Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för SISU Idrottsutbildarna Stockholm för år Styrelsens och utbildningschefens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och utbildningschefen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovis-ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända-målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisnings-lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens och utbildningschefens förvaltning för SISU Idrottsutbildarna Stockholm för år Styrelsens och utbildningschefens ansvar Det är styrelsen och utbildningschefen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller utbildningschefen har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalanden Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter och utbildningschefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Håkan Fjelner Auktoriserad revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB Krister Holmgren Godkänd revisor Finnhammars Revisionsbyrå AB 18 SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM

19 ORGANISATION Styrelse Utbildningschef Verksamhetsstöd och administration Marknad och kommunikation Team Utbildning Kurser och Föreläsningar Uppdrag Team Föreningsutveckling Utveckling och utbildning inom föreningarna Projekt Styrelse Valberedning Håkan Björk Bo Furugård Doris Högne Rydheim Anita Jonsson Kjell Tallén Jan Ögren Fjellestad Hans Drugge Frej Söderlund Mari Anzén Inga Lill Norlin Ingbritt Ekman Thomas Claesson Mia Petré Lennerman Personal Eva Arfwedson Kristoffer Berg Thomas Björkman Nils Carnby Ingbritt Ekman Michael Hansson Löfqvist Marie Hedlund Gunilla Lindström Marino Miskulin Håkan Nilsson Bengt Svensson Leif Tormér Tobias Wallerius Nyanställda Carina Sjölander Sandra Ohlson Stina Gällroos Katrin Söderberg Personal som slutat Annika Hermansson Patrice Nilsson Carina Oddsberg Hanna Wigertz Qvist Anna Winberg VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20 STATISTIK Verksamhet per idrott 2011 Antal kultur-, föreläsning- Antal Antal Varav och utbildnings Beskrivning arrangemang deltagare kvinnor timmar totalt Akademisk idrott Amerikansk fotboll Badminton Bandy Bangolf Baseboll och Softboll Basketball Bilsport Bob och Rodel Bordtennis Boule Bowling Boxning Brottning Budo och Kampsport Bågskytte Casting Curling Cykel Danssport Dart Dövidrott Flygsport Fotboll Friidrott Fäktning Golf Gymnastik Gång och Vandring Handboll Handikappidrott Innebandy Ishockey Judo Kanot Karate Klättring SISU IDROTTSUTBILDARNA STOCKHOLM

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Årsberättelse 2009 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse 22-24 Bidrag

Läs mer

Ordförande har ordet - 2 -

Ordförande har ordet - 2 - Ungdomsledarstipendiet Vision 2010, stipendiater 2008 Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb, Mahmoud Gharib, Sund IF Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse

Läs mer

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin - 1 - Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-23 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-18 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 19-20 Resultaträkning

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen

SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Verksamhetsberättelse 2010-2011 0 Innehåll Ordföranden har ordet 2 Verksamhetsberättelse 3 Mål och resultat 5 Idrott för barn 0-12 år 6 Idrott för ungdom 13-20

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 V ärdegrund Gymnastikförbundet vill på alla nivåer bedriva gymnastik så att den positivt utvecklar människan, fysiskt och psykiskt, socialt och kulturellt. Detta gör vi genom

Läs mer

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847 Årsredovisning 2013/14 Innehållsförteckning Viktiga händelser...3 VD-Ord...4 Om BSIP elearning (BSIP)... 4 Investeringar för nöjda kunder och fortsatt tillväxt... 5 Marknad...6 Den svenska e-learningmarknaden...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Det Nordiska Transmissionsnätet

Det Nordiska Transmissionsnätet Års redovisning 2011 02 Det Nordiska Transmissionsnätet 1500 950 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 600 680 740 550 56 60 1100 1500 2095 2145 500 600 3300 3300 7300

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer