Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med entreprenörens dagliga uppgifter i Maximo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med entreprenörens dagliga uppgifter i Maximo."

Transkript

1 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (63) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Version Kerstin Abrahamsson MX009-LH 1 Roll Dokumentdatum Dokumentstatus Entreprenör Gällande Dokumenttitel Dagligt Arbete i Maximo utfört av Entreprenör Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med entreprenörens dagliga uppgifter i Maximo. Omfattning Rutinbeskrivningen bör användas av ansvariga hos entreprenören för beredning, planering, utförande, avrapportering och fakturering. Förkunskaper Följande förkunskaper behövs för dagligt arbete i Maximo: - Grundkurs Maximo - Förståelse för din roll som entreprenör hos Trafikverket. - Förståelse för Arbetsorderprocessen hos Trafikverket. - Förståelse för Anläggningstrukturen hos Trafikverket. Behörighet Följande behörigheter krävs för arbetet som entreprenör: - Behörighet till rollen för Entreprenör. - Behörighet till entreprenörens företag och avtal. Har du synpunkter på denna lathund? Om du har synpunkter på eller önskemål för denna lathund. Skicka då gärna ett e-post meddelande till Skriv Lathundar som ämn och beskriv dina synpunkter/önskemål och ange vilken lathund det gäller. Har du synpunkter på eller frågor om Trafikverkets arbetsprocess? Om du har synpunkter på eller frågor om Trafikverkets arbetsprocess.. Skicka då gärna ett e-post meddelande till Skriv Arbetsprocess som ämne och beskriv dina synpunkter/frågor. Fler lathundar och nyare versioner finns tillgängliga under: Klicka på den roll som du arbetar med. Denna sida uppdateras kontinuerligt.

2 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 2 (63) Dagliga arbetsmoment i Maximo s Arbetsorderprocess. Det finns ett antal viktiga arbets- och beslutssteg för drifttekniker, entreprenörer och förvaltarområdesansvariga som utförs dagligen. Varje arbets- eller beslutssteg har några arbetsuppgifter som ansvarig entreprenör, drifttekniker eller förvaltarområdesansvarig måste göra innan en arbetsorder skickas in i systemets automatiska ärendehantering som går under benämningen Arbetsflöde. Det automatiserade arbetsflödet utför kontroll av registrerade data, ändrar status på arbetsorder och skickar arbetsordern till rätt mottagare för fortsatt behandling. Mottagarens inkorg på startsidan i Maximo innehåller mottagna arbetsorder och visar information om arbetsordern och dess nästa steg i arbetsprocessen. Beredning En arbetsorder som registrerats av Trafikansvariga (DI eller DT) eller Förvaltarområdesansvariga (FOA) skickas till dig som är entreprenör för beredning. Arbetsorder som kommer från Förebyggande Underhåll(FU) genereras automatiskt av systemet och skickas till dig som är entreprenör för beredning. Beredningen av arbetet består i att göra en riskbedömning och beräkna säkerhetsåtgärder. En bedömning av behovet av vägavstängning ska också göras. Vid arbetsorder för förebyggande underhåll kan behov av vägavstängning vara angivet redan. Beredningen bör också inkludera uppskattning av resurser och material vilket underlättar för FOA att bedöma om arbetet kan utföras vid den aktuella tiden. Under beredningsfasen har arbetsordern status BERED. Planering Ett arbete som inte är av akut karaktär ska planeras in med hänsyn till övriga arbeten och eventuella vägavstängningar. Vid krav på vägavstängning tittar systemet efter nästa planerade vägavstängning och arbetsordern får då automatiskt planerat start- och slutdatum. I annat fall ska arbetsordern uppdateras av dig som entreprenör med ett planerat start- och slutdatum. Arbetsorder för förebyggande underhåll har alltid ett önskat start- och slutdatum som motsvarar det av systemet framräknade datumet för utförande utifrån FU arbetets intervall. Även för FU ska planerat start- och slutdatum anges om igen trafikavstängning behövs. Titta alltid efter ett önskat start- och slutdatum då det kan förekomma även på ombyggnader och avhjälpande underhåll med prioritet 3. Under planeringsfasen har arbetsordern status VPLAN. Godkännande av beredning/planering Förvaltarområdesansvarig ansvarar för att kontrollera beredning och planering och godkänna arbetsordern för utförande. I vissa fall kan arbetsordern skickas tillbaka till entreprenör för ytterligare kompletteringar eller justeringar av beredning. Arbetsorder med prioritet 1 eller 2 godkänns automatiskt av den som registrerar arbetsordern. Om arbetet behöver vägavstängning måste arbetsordern godkännas och planeras in av samordningsansvarig inom Trafikverket.

3 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 3 (63) Om arbetsordern till hör en s k komplex anläggning och arbetet har prioritet 3 måste arbetsordern godkännas och planeras in av samordningsansvarig inom Trafikverket. Samordning För s k komplexa anläggningar (Tunnlar och vissa broar) och i de fall trafikavstängning är nödvändig vid arbetets utförande samordnas arbete av Trafikverkets samordningsansvariga. Arbetsorder med krav på trafikavstängning kan därför endast utföras på de tider som samordningsansvarig angivit. Utförande Vid utförandet är det självklart det tekniska arbetet som är det viktiga. Men för Trafikverket är det också viktigt att veta att arbetet pågår och därför bör arbetsordern ha status PÅGÅR under tiden arbete utförs i de fall arbetet sträcker sig över flera dagar. När arbetet är klart ska arbetsordern ha status UTFÖRT. Efter utförandet tar avrapporteringen vid. Avrapportering Avrapportering är en viktig del av arbetsprocessen. Här samlas den information som utgör historik på placeringar och individer. Historiken är viktig för Trafikverket i vår utvärdering av vilka anläggningsdelar som måste få utökat förebyggande underhåll och/eller bli ombyggda och/eller få nya komponenter installerade. Långa jobb bör uppdateras med nedlagda timmar och använt material/verktyg samt textbeskrivning av utfört arbete löpande så att historik inte går förlorad. Arbetsorder med arbetstyp AU (Avhjälpande Underhåll) ska avrapporteras med hjälp av problem/orsak och åtgärd. Det är VIKTIGT att arbetsorderns placering och problemkod från registreringstillfället korrigeras i de fall arbetet utfördes på annan placeringsdel och/eller problemet är mera känt vid avrapporteringstillfället eller var felaktigt angivet. När avrapportering är utförd skickas arbetsordern vidare i arbetsflödet till respektive förvaltningsområdesansvarig(foa). Arbetsordern får då status KLAR. Godkännande av avrapportering Förvaltarområdesansvarig ansvarar för att kontrollera arbetsorderns avrapportering och kostnader. Om FOA inte godkänner arbetsordern kommer den att skickas tillbaks till dig som är entreprenör och du ansvarar för att korrigera arbetsordens uppgifter. Fakturering Faktureringen är också en viktig del av arbetsprocessen eftersom du som entreprenör får betalt för ditt arbete och arbetsordern avslutas i systemet. Arbetsorder för förebyggande underhåll omfattas normalt av ett separat avtal och ska inte faktureras. Endast i undantagsfall faktureras FU. Systemets arbetsflöde kontrollerar om kostnader finns på en förebyggande AO och skickar den i så fall till fakturering. Godkännande av fakturering Förvaltarområdesansvarig(FOA) ansvarar för att kontrollera fakturaunderlaget och godkänna det.

4 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 4 (63) Processtyrande uppgifter Flera olika uppgifter på en arbetsorder styr vilken väg genom arbetsprocessen som arbetsordern tar. Den övergripande uppdelningen är mellan s k komplex och ej komplex anläggningsdel. Varje placering i systemet har en kod som anger om den tillhör de komplexa eller ej komplexa anläggningarna. Nästa uppdelning sker på Arbetstyp och Prioritet. Arbetstyper och prioritet Inom arbetsorderprocessen finns följande arbetstyper: AU (Avhjälpande Underhåll), FU (Förebyggande Underhåll), OB (Ombyggnad) DR (Driftåtgärd). En arbetsorder kan ha olika prioritet: 1 = Hög/Omedelbar åtgärd, 2 =Medel/Åtgärd nästa natt 3 =Låg/Åtgärd nästa planerade service. En arbetsorder med arbetstyp AU kan ha prioritet 1, 2 eller 3 En arbetsorder med arbetstyp FU har ingen prioritet En arbetsorder med arbetstyp OB kan ha prioritet 3 En arbetsorder med arbetstyp DR har ingen prioritet

5 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 5 (63) Innehållsförteckning Dagliga arbetsmoment i Maximo s Arbetsorderprocess....2 Inkorgen Beredning... 6 Rutinbeskrivning Beredning FU... 7 Rutinbeskrivning Beredning AU Rutinbeskrivning Beredning OB Rutinbeskrivning Tidsbudgetering Rutinbeskrivning Materialbudgetering Rutinbeskrivning Verktygsbudgetering Inkorgen planering Rutinbeskrivning Planering Inkorgen utförande Rutinbeskrivning Utför arbetsorder Inkorgen Avrapportering Rutinbeskrivning Avrapportera FU Rutinbeskrivning Avrapportera AU Rutinbeskrivning Avrapportera OB Rutinbeskrivning Tidrapportering Rutinbeskrivning Materialrapportering Rutinbeskrivning Verktygsrapportering Rutinbeskrivning Fakturering Rutinbeskrivning Skapa ny planerbar arbetsorder Rutinbeskrivning Skapa arbetsorder för redan utfört arbete Ändringslogg... 63

6 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 6 (63) Inkorgen Beredning Den första bild som visas efter inloggning i Maximo kallas Startcenter. Inom startcentret finns Snabbval, Favoritapplikationer, Anslagstavla, Listor och diagram av olika slag samt en inkorg. I inkorgen finns de arbetsorder som ska behandlas och utföras inom ert företag. Inkorgen visar information om arbetet. I beskrivningen syns vilken status som, arbetsordern har. Detta indikerar vad nästa arbetssteg är för arbetsordern. Listan visas med de äldsta arbetsordrarna högst upp. Vill man se de nyaste kan man sortera om genom att klicka på Inkom rubriken ett par gånger. Arbetssteg, Inkorgen Beredning 1 Klicka på AO Klicka på beskrivningsfältet för den AO som ska beredas. 2 Kontrollera arbetstyp Kontrollera vilken arbetstyp arbetsordern har och följ arbetstypens rutinbeskrivning för Beredning nedan.

7 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 7 (63) Rutinbeskrivning Beredning FU I applikationen Arbetsorderbevakning ska en arbetsorder beredas av den entreprenör som har fått arbetsordern. Denna rutinbeskrivning gäller för Förebyggande underhåll (FU). Fliken Arbetsorder: Arbetssteg, flik Arbetsorder 1 Läs arbetsorderbeskrivningen och kontrollera vilken placering/inventarie som arbetsordern gäller. Kontrollera eventuella underarbetsorder i flik Instruktioner. 2 Säkerhetsinstruktion Gör en riskbedömning och ange eller välj rätt säkerhetsinstruktion. Fältet är obligatoriskt i arbetsprocessen för FU. 3 Vägavstängning Bedöm behovet av vägavstängning och ange eller välj rätt

8 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 8 (63) vägavstängning. Fältet är obligatoriskt i arbetsprocessen för FU. Ändra inte redan föreslaget värde. 4 Planerat startdatum Ange planerat startdatum. Ta hänsyn till önskat startdatum som räknats fram av systemet enligt FU åtgärdens intervall. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat startdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. 5 Planerat slutdatum Ange planerat slutdatum. Ta hänsyn till önskat slutdatum som räknats fram av systemet enligt FU åtgärdens intervall. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat slutdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. 6 Spara AO Om uppgifter ändrats och arbetsordern inte ska skickas vidare vid detta tillfälle måste den sparas. Klicka på ikonen Spara arbetsorder. 7 Skicka AO vidare När arbetsordern har beretts ska den skickas vidare i arbetsprocessen. Klicka på ikonen Dirigera arbetsflöde. Arbetsordern sparas då automatiskt. Arbetssteg, flik Arbetsorder Anmärkning kan användas för meddelande till nästa mottagare. 8 Manuell Inmatning Skicka denna AO för egen samordning. Klicka OK 9 Arbetsordern har nu skickats vidare i arbetsflödet och ligger och väntar i inkorgen hos den inom ert företag som ansvarar för planering. Se vidare under Inkorgen och Rutinbeskrivning Planering nedan.' Arbetsordern har nu status VPLAN (Väntar på planering).

9 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 9 (63) 10 Startcenter Klicka på menyvalet Startcenter i övre högra hörnet.

10 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 10 (63) Rutinbeskrivning Beredning AU I applikationen Arbetsorderbevakning ska en arbetsorder beredas av entreprenören som har fått arbetsordern. Beredningsfasen för avhjälpande underhåll gäller endast arbetsorder med prioritet 3. Arbetsorder med prioritet 1 eller 2 godkänns direkt av den som registrerat arbetsordern och får då status GODK (Godkänd) direkt. Fortsätt till Rutinbeskrivning Utför om din arbetsorder har prioritet 1 eller 2. Fortsätt i detta kapitel om din arbetsorder har prioritet 3. Fliken Arbetsorder: Arbetssteg, flik Arbetsorder 1 Läs arbetsorderbeskrivningen och kontrollera vilken placering/inventarie som arbetsordern gäller. Kontrollera angiven problemkod och eventuella larmuppgifter. 2 Entreprenörens AO Ange eventuellt eget arbetsordernummer från ert interna system.

11 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 11 (63) 3 Säkerhetsinstruktion Gör en riskbedömning och ange eller välj rätt säkerhetsinstruktion. Fältet är obligatoriskt i arbetsprocessen för avhjälpande underhåll vid prioritet 3. 4 Vägavstängning Bedöm behovet av vägavstängning och ange eller välj rätt vägavstängning. Fältet är obligatoriskt i arbetsprocessen för avhjälpande underhåll vid prioritet 3. 5 Planerat startdatum Ange planerat startdatum. Ta hänsyn till eventuellt önskat startdatum. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat startdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. 6 Planerat slutdatum Ange planerat slutdatum. Ta hänsyn till eventuellt önskat slutdatum. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat slutdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. 7 Spara AO Spara ändrade uppgifter genom att klicka på ikonen Spara arbetsorder. 8 Instruktioner Registrera budget för arbetet via uppskattad arbetstid, planerat material och planerade verktyg. Se Rutinbeskrivning Tidsbudgetering, Rutinbeskrivning Materialbudgetering och Rutinbeskrivning Verktygsbudgetering längre ner i denna lathund. När tid- och kostnadsbudgetering är utförd fortsätt med steg 9 nedan. 9 Skicka AO vidare När arbetsordern har beretts ska den skickas vidare i arbetsprocessen. Klicka på ikonen Dirigera arbetsflöde. Arbetsordern sparas då automatiskt. Arbetssteg, flik Arbetsorder

12 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 12 (63) Anmärkning kan användas för meddelande till nästa mottagare 10 Manuell Inmatning Första valet avser arbetsorder som ska godkännas av förvaltningsområdesansvarig inom Trafikverket: Beredning klar. Skicka till FOA. Klicka OK Ett alternativ till detta är nästa val om det finns en uppgörelse om vilka jobb som förhandsgodkänts av FOA: Förhands-OK av FOA. Skicka denna AO för egen samordning. Klicka OK Ett ytterligare alternativ finns i de fall något är fel på arbetsordern som måste korrigeras. I så fall, klicka Avbryt. Lägg in en förklaring i arbetsorderbeskrivningen vad du inte är nöjd med. Klicka på ikonen Dirigera arbetsflöde och välj Åter till DI för åtgärd. Se AO beskrivning. Klicka OK DI = Driftingenjör (kan även skrivas DT (drifttekniker)) och finns inte för hela landet ännu. 11 Arbetsorder som skickats vidare i arbetsflödet för godkännande av FOA ligger och väntar i inkorgen hos den inom Trafikverket som ansvarar för arbetsordern. Arbetsordern har nu status VGODK (Väntar på godkännande). Arbetsorder som har förhandsgodkännande väntar i inkorgen hos den som ansvarar för utförandet hos er. Arbetsordern har nu status VPLAN (Väntar på planering) I de fall arbetsordern tidigare har godkänts av FOA och sedan skickats tillbaka för justering av beredning och budget gäller följande: Om budgeten ändrats går arbetsordern till FOA för nytt godkännande och får status VGODK(Väntar på godkännande). Om budgeten inte

13 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 13 (63) ändrats går arbetsordern direkt till planering och får status VPLAN (Väntar på planering). Se vidare under Inkorgen och Rutinbeskrivning Planering nedan.' 12 Startcenter Klicka på menyvalet Startcenter i övre högra hörnet.

14 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 14 (63) Rutinbeskrivning Beredning OB I applikationen Arbetsorderbevakning ska en arbetsorder beredas av entreprenören som har fått arbetsordern. Fliken Arbetsorder: Arbetssteg, flik Arbetsorder 1 Läs arbetsorderbeskrivningen och kontrollera vilken placering/inventarie som arbetsordern gäller. 2 Entreprenörens AO Ange eventuellt eget arbetsordernummer från ert interna system. 3 Säkerhetsinstruktion Gör en riskbedömning och ange eller välj rätt säkerhetsinstruktion. Fältet är obligatoriskt i arbetsprocessen för ombyggnader. 4 Vägavstängning Bedöm behovet av vägavstängning och ange eller välj rätt vägavstängning. Fältet är obligatoriskt i arbetsprocessen för

15 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 15 (63) ombyggnader. 5 Planerat startdatum Ange planerat startdatum. Ta hänsyn till eventuellt önskat startdatum. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat startdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. 6 Planerat slutdatum Ange planerat slutdatum. Ta hänsyn till eventuellt önskat slutdatum. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat slutdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. 7 Spara AO Spara ändrade uppgifter genom att klicka på ikonen Spara arbetsorder. 8 Instruktioner Registrera budget för arbetet via uppskattad arbetstid, planerat material och planerade verktyg. Se Rutinbeskrivning Tidsbudgetering, Rutinbeskrivning Materialbudgetering och Rutinbeskrivning Verktygsbudgetering längre ner i denna lathund. När tid- och kostnadsbudgetering är utförd fortsätt med steg 9 nedan. 9 Skicka AO vidare När arbetsordern har beretts ska den skickas vidare i arbetsprocessen. Klicka på ikonen Dirigera arbetsflöde. Arbetsordern sparas då automatiskt. Anmärkning kan användas för meddelande till nästa mottagare 10 Manuell Inmatning Beredning klar. Skicka till FOA. Klicka OK 11 Arbetsordern har nu skickats vidare i arbetsflödet och ligger och väntar i inkorgen hos den inom Trafikverket som

16 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 16 (63) ansvarar för arbetsordern. Se vidare under Inkorgen och Rutinbeskrivning Planering nedan.' Arbetsordern har nu status VGODK (Väntar på godkännande). I de fall arbetsordern tidigare har godkänts av FOA och sedan skickats tillbaka för justering av beredning och budget gäller följande: Om budgeten ändrats går arbetsordern till FOA för nytt godkännande och får status VGODK(Väntar på godkännande). Om budgeten inte ändrats går arbetsordern direkt till planering och får status VPLAN (Väntar på planering). 12 Startcenter Klicka på menyvalet Startcenter i övre högra hörnet.

17 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 17 (63) Rutinbeskrivning Tidsbudgetering Rutinen används när uppskattade timmar för ett arbete ska registreras på en arbetsorder. Uppskattade timmar blir då tillgängliga för ansvariga inom Trafikverket och för dina kollegor. Tidsbudgetering utförs i applikationen Arbetsorderbevakning. Fliken Instruktioner: Arbetssteg, flik Instruktioner 1 Byt flik Klicka på fliken Instruktioner. 2 Byt flik Klicka på fliken Personal om den inte redan är vald. 3 Ny rad Klicka på ikonen Ny rad Arbetssteg, flik Personal och 10 4 Kategori Ange eller välj en kategori.

18 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 18 (63) 5 Antal Ange antal personer 6 Normal arbetstid Ange uppskattat antal timmar i formatet timmar:minuter 7 Repetera steg 3 6 för allt planerat arbete 8 Korrigering innan spara AO Om något registrerats fel kan korrigering ske direkt i fälten innan tidstransaktionerna sparats. Hela rader kan tas bort med hjälp av ett klick på ikonen Markera rad för borttagning. 9 Spara AO Spara registrerade tider genom att klicka på ikonen Spara arbetsorder. 10 Korrigering efter spara AO Om något registrerats fel kan korrigering ske direkt i fälten även efter att tidstransaktionerna sparats. Hela rader kan tas bort med hjälp av ett klick på ikonen Markera rad för borttagning. Exempel Tidsbudgetering När all tidsbudgetering är klar, fortsätt med materialbudgetering och/eller verktygsbudgetering enligt instruktionen nedan eller gå tillbaks till rätt kapitel beroende på arbetsorderns arbetstyp: Rutinbeskrivning Beredning AU och fortsätt med punkt 9 eller Rutinbeskrivning Beredning OB och fortsätt med punkt 9.

19 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 19 (63) Rutinbeskrivning Materialbudgetering Rutinen används när planerat material och/eller materialkostnad för ett arbete ska registreras på en arbetsorder. Planerat material och kostnad blir då tillgängligt för ansvariga inom Trafikverket och för dina kollegor. Material- och kostnadsbudgetering utförs i applikationen Arbetsorderbevakning. Fliken Instruktioner: Arbetssteg, flik Instruktioner 1 Byt flik Klicka på fliken Verkliga värden. 2 Byt flik Klicka på fliken Material om den inte redan är vald. 3 Ny rad Klicka på ikonen Ny rad Arbetssteg, flik Material 4 9 o

20 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 20 (63) 4 Artikel Ange eller välj artikel. Artikel A9999 kan användas för fritextbeskrivning av en artikel som inte finns upplagd i artikelregistret. 5 Beskrivning Ange kompletterande beskrivning av artikeln och en komplett beskrivning om det är artikel A Antal Ange antal 7 Styckepris Ange styckpris om artikeln är A Repetera steg 3 8 för alla uppskattade kostnader. 9 Korrigering innan spara AO Om något registrerats fel kan korrigering ske direkt i fälten innan materialtransaktionerna sparats. Hela rader kan tas bort med hjälp av ett klick på ikonen Markera rad för borttagning. 10 Spara AO Spara registrerade rader genom att klicka på ikonen Spara arbetsorder. 11 Korrigering efter spara AO Om något registrerats fel kan korrigering ske direkt i fälten även efter att materialtransaktionerna sparats. Hela rader kan tas bort med hjälp av ett klick på ikonen Markera rad för borttagning. Exempel Materialbudgetering

21 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 21 (63) När all materialbudgetering är gjord, fortsätt med verktygsbudgetering enligt instruktionen nedan eller gå tillbaks till rätt kapitel beroende på arbetsorderns arbetstyp: Rutinbeskrivning Beredning AU och fortsätt med punkt 9 eller Rutinbeskrivning Beredning OB och fortsätt med punkt 9.

22 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 22 (63) Rutinbeskrivning Verktygsbudgetering Rutinen används när planerat verktygsbehov för ett arbete ska registreras på en arbetsorder. Planerade verktyg blir då tillgängliga för ansvariga inom Trafikverket och för dina kollegor. Verktygsbudgetering utförs i applikationen Arbetsorderbevakning. Fliken Instruktioner: Arbetssteg, flik Instruktioner 1 Byt flik Klicka på fliken Instruktioner 2 Byt flik Klicka på fliken Verktyg om den inte redan är vald. 3 Ny rad Klicka på ikonen Ny rad Arbetssteg, flik Instruktioner/Verktyg och 9 4 Verktyg Ange eller välj verktyg

23 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 23 (63) 5 Antal Ange antal 6 Verktygstimmar Ange hur lång tid verktyget behövs. Tid anges i formatet timmar:minuter. 7 Korrigering innan spara AO Om något registrerats fel kan korrigering ske direkt i fälten innan verktygstransaktionerna sparats. Hela rader kan tas bort med hjälp av ett klick på ikonen Markera rad för borttagning. 8 Spara AO Spara registrerade rader genom att klicka på ikonen Spara arbetsorder. 9 Korrigering efter spara AO Om något registrerats fel kan korrigering ske direkt i fälten även efter att verktygstransaktionerna sparats. Hela rader kan tas bort med hjälp av ett klick på ikonen Markera rad för borttagning. Exempel Verktygsbudgetering När all budgetering är klar, gå tillbaks till rätt kapitel beroende på arbetsorderns arbetstyp: Rutinbeskrivning Beredning AU och fortsätt med punkt 9 eller Rutinbeskrivning Beredning OB och fortsätt med punkt 9.

24 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 24 (63) Inkorgen planering I inkorgen finns arbetsorder som förhandsgodkänts av FOA. Förhandsgodkända arbetsorder har status Väntar på planering (VPLAN). Arbetsorder som godkänts av FOA har status Väntar på planering och är godkänd av FOA (VPLANFOA). Därmed är nästa steg i arbetsprocessen planering. Arbetsorder för förebyggande underhåll har status Väntar på planering (VPLAN) om placeringen inte är inom en komplex anläggning. För ombyggnadsarbete (OB) med justerad beredning får arbetsordern status VPLAN om den tidigare godkänts av FOA och inga planerade kostnader har ändrats. För arbetsorder inom komplexa anläggningar och/eller med krav på vissa trafikavstängningar sköts planeringen och samordning av Trafikverkets samordningsansvariga Arbetssteg, Inkorgen Planering 1 Klicka på AO Klicka på beskrivningsfältet för att öppna den arbetsorder som ska planeras.

25 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 25 (63) Rutinbeskrivning Planering I applikationen Arbetsorderbevakning ska en arbetsorder planeras av den entreprenör som har fått arbetsordern. Fliken Arbetsorder: 5 6 Arbetssteg, flik Arbetsorder 1 Säkerhetsinstrukti on Se över valet av säkerhetsinstruktion. 2 Vägavstängning Se över behovet av vägavstängning och ändra vid behov. 3 Planerat startdatum 4 Planerat slutdatum Se över planerat startdatum. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat startdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. Se över planerat slutdatum. I de fall en vägavstängning angivits och systemet har länkat mot en trafikavstängning så är planerat slutdatum uppdaterat från trafikavstängningen och skrivskyddat. 5 Spara AO Om uppgifter ändrats och arbetsordern inte ska skickas vidare vid detta tillfälle måste den sparas. Klicka på ikonen Spara arbetsorder.

26 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 26 (63) 6 Skicka AO vidare När arbetsordern har planerats ska den skickas vidare i arbetsprocessen. Klicka på ikonen Dirigera arbetsflöde. Arbetsordern sparas då automatiskt. 7 Manuell Inmatning Jag godkänner denna AO. Skicka till Utföraren. Klicka OK Om, det skulle vara så att beredningen inte är godkänd använd då alternativet Jag godkänner ej denna AO. Skicka för ny beredning. Klicka OK 8 Arbetsordern har nu skickats vidare i arbetsflödet och ligger och väntar i inkorgen hos den inom ert företag som ansvarar för utförandet. Se vidare under Inkorgen och Rutinbeskrivning Utför nedan. 9 Startcenter Klicka på menyvalet Startcenter i övre högra hörnet.

27 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 27 (63) Inkorgen utförande I inkorgen finns nu arbetsorder med status GODK och som därmed är godkända för utförande. Arbetssteg, Inkorgen Utförande Klicka på AO Klicka på beskrivningsfältet för att öppna den arbetsorder som ska utföras. Fortsätt sedan med arbetssteg 1 nedan. 2 Klicka på ikon Klicka på ikonen Rond för att öppna den arbetsorder som ska utföras och även öppna nästa manuella inmatningsbild i arbetsprocessen. Fortsätt sedan med arbetssteg 5 nedan.

28 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 28 (63) Rutinbeskrivning Utför arbetsorder I applikationen Arbetsorderbevakning finns en arbetsorder som ska utföras av den entreprenör som har fått arbetsordern. Fliken Arbetsorder: 4 2 Arbetssteg, flik Arbetsorder 1 Kontrollera vad som ska utföras och när. 2 Skriv ut Arbetsorderdetaljer Skriv ut arbetsordern via ikonerna för direktutskrift. Arbetsordern skrivs då ut på den skrivare som är din standardskrivare. Man kan välja utskrift av AO med eller utan bilagor. 3 Bedöm om det är ett arbete som kommer att sträcka sig över flera dagar. 4 Skicka AO vidare Om arbetet tar max en dag behöver inte arbetsordern skickas vidare i arbetsflödet nu. Om det beräknas ta flera dagar att utföra arbetet eller om du vill förtydliga för dina kollegor och för Trafikverket att arbetsordern utförs av dig klicka på ikonen Dirigera arbetsflöde. Arbetsordern sparas då automatiskt.

29 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 29 (63) 5 Manuell Inmatning Välj Arbetet påbörjas. Sätter status till PÅGÅR. Klicka OK. 6 Arbetsordern har nu skickats vidare i arbetsflödet och ligger och väntar i inkorgen hos den inom ert företag som ansvarar för utförandet. Se vidare under Inkorgen och rutinbeskrivning för avrapportering nedan beroende på vilken arbetstyp arbetsordern har. 8 Utför arbetet och rapportera in arbetstid kontinuerligt för arbetsorder som pågår under flera dagar. Se rutinbeskrivningar för tids-, material- och verktygsrapportering nedan. OBS! tidrapportering behöver ej utföras på arbetsorder för Förebyggande Underhåll (FU)med ekonomisk arbetstyp GRUNDAVTAL. 9 Startcenter Klicka på menyvalet Startcenter i övre högra hörnet.

30 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 30 (63) Inkorgen Avrapportering I inkorgen finns nu arbetsorder med status PÅGÅR eller GODK och som därmed väntar på avrapportering. 1 Arbetssteg, Inkorgen Avrapportering 2 1 Klicka på AO Klicka på beskrivningsfältet för den arbetsorder som ska avrapporteras. Fortsätt sedan med arbetssteg 1 nedan. 2 Klicka på ikon Eller klicka på ikonen Rond för att öppna den arbetsorder som ska utföras och även öppna nästa manuella inmatningsbild i arbetsprocessen. Fortsätt sedan med arbetssteg 5 nedan.

31 RUTINBESKRIVNING MAXIMO 31 (63) Rutinbeskrivning Avrapportera FU I applikationen Arbetsorderbevakning finns en arbetsorder som ska avrapporteras av den entreprenör som har fått arbetsordern. En arbetsorder för förebyggande underhåll kan vara enkel eller har många underorder. Inom förebyggande underhåll bygger man ofta en rond som visar vilka placeringar som ska besökas och i vilken ordning besöket bör göras. Varje rondstopp blir då en order under själva FU arbetsordern. Vid avrapportering kan man välja att avrapportera några rondstopp i taget eller hela ordern vid samma tillfälle. Se mer om detta längre ner i detta kapitel. Fliken Arbetsorder: 1 vid avrapportering av hel AO 1 vid delrapportering 4 Arbetssteg, flik Arbetsorder Delrapport av underarbetsorder OBS! detta steg gäller endast om delrapportering av rond ska utföras. Annars, gå vidare till arbetsstegen för Avrapportering av hel arbetsorder nedan 1 Byt flik Klicka på fliken Instruktioner.

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med driftteknikers dagliga uppgifter i Maximo.

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med driftteknikers dagliga uppgifter i Maximo. RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (33) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Version Kerstin Abrahamsson MX012-LH 3 Roll Dokumentdatum Dokumentstatus Drifttekniker 2014-10-27 Gällande Dokumenttitel Dagligt

Läs mer

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med entreprenörens dagliga uppgifter i Maximo.

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med entreprenörens dagliga uppgifter i Maximo. RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (76) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Version Kerstin Abrahamsson MX009-LH 3.1 Roll Dokumentdatum Dokumentstatus Entreprenör 2016-10-05 Gällande Dokumenttitel Dagligt

Läs mer

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med anpassning av listan i Arbetsorderbevakning.

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med anpassning av listan i Arbetsorderbevakning. RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (6) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Version Kerstin Abrahamsson MX023-LH 1 Roll Dokumentdatum Dokumentstatus Entreprenör 2015-03-23 Gällande Dokumenttitel Spara

Läs mer

RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (6) Entreprenör, Drifttekniker 2014-09-01 Gällande

RUTINBESKRIVNING MAXIMO 1 (6) Entreprenör, Drifttekniker 2014-09-01 Gällande RUTINBESKRIVNING MAXIMO (6) Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Version Kerstin Abrahamsson MX04-LH Roll Dokumentdatum Dokumentstatus 204-09-0 Gällande Dokumenttitel Syfte Denna lathund har tagits

Läs mer

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med att finna rapporter i Maximo för att utvärdera anläggning, avtal, arbetsorder mm.

Syfte Denna lathund har tagits fram för att underlätta arbetet med att finna rapporter i Maximo för att utvärdera anläggning, avtal, arbetsorder mm. Skapat av (Efternamn Förnamn, org) DokumentID Version Kerstin Abrahamsson MX025-LH 1 Roll Dokumentdatum Dokumentstatus Entreprenör 2016-02-11 Gällande Dokumenttitel Rapportguide för Entreprenör Syfte Denna

Läs mer

Arbetsprocess Avhjälpande underhåll

Arbetsprocess Avhjälpande underhåll Prio Larm Prio Larm Prio Larm Fel noteras eller inrapporteras Oklart om fel eller prioritet VTL = Vägtrafikledaren Klassning av fel Prio Prio Prio Sid Sid Sid Sid Avhjälpande underhåll ver. (fd VST LED

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro)

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) 2013-12-18 stockholm.se Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Webbgränssnittet... 4 1.1 Att hitta i systemet... 4 1.2 Hjälptexter... 4 1.3 Inloggning

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård 1 (32) Lathund Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård Allmän barn- och ungdomstandvård 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa remiss/konsultation

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inloggning och skapa kommunfil i IdrottOnline... 3 2. Import av kommunfil till Aktivitetsstöd... 5 3. Kontrollera

Läs mer

PBS Mobil Tidrapportering

PBS Mobil Tidrapportering PBS Mobil Tidrapportering Pyramid Business Studio 3.42A Version 1.2 (2014-12-08) Inledning Med Pyramid Mobil Tidrapportering kan man enkelt tidrapportera via sin mobiltelefon. Mobil Tidrapportering innehåller

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Demo. Detta är en demo för att se hur programmet ser ut. Du kan klicka på de vanligaste funktionerna för att se hur programmet ser ut.

Demo. Detta är en demo för att se hur programmet ser ut. Du kan klicka på de vanligaste funktionerna för att se hur programmet ser ut. Demo Detta är en demo för att se hur programmet ser ut. Du kan klicka på de vanligaste funktionerna för att se hur programmet ser ut. Gå till slut Börja med att välja typ av användare för att logga in!!

Läs mer

Building Automation. Prisma. Översiktsdokumentation. Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister

Building Automation. Prisma. Översiktsdokumentation. Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister Prisma Översiktsdokumentation Basfunktionerna inklusive Arbetsorder, Utrustningshantering, Fastighet och Diverseregister Innehåll 1. ARBETSORDER... 3 1.1 Flöde...3 1.2 Arbetsorder, allmänt...4 2. UTRUSTNINGSHANTERING...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Närvarorapportering. Ledare

Närvarorapportering. Ledare Närvarorapportering Ledare 2 (16) Datum 2011-09-15 Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 5 2. Hantera deltagare... 6 2.1 Deltagare...

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet)

Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering 1 (13) Användarmanual Registrera överskriden tid och rapporter för uppföljning och fakturering (Paraplysytemet) stockholm.se

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Handledning för Exder VCM

Handledning för Exder VCM Handledning för Exder VCM Version 2.8.5 Expert Systems 2014 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 14-12-01 Exder VCM Sida 2 av 18 Innehållsförteckning

Läs mer

Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik

Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik Styrande dokument Regeldokument Arbetsinstruktioner Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (9) Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik Sida 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 1 (31) Lathund Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 2 (31) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa ansökning... 7 3 Hantering av utkast... 17 4 Se mina ansökningar...

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Raindance-guide: Rekvisition

Raindance-guide: Rekvisition 1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

Manual Faktura i Xweb

Manual Faktura i Xweb Manual Faktura i Xweb Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Karin Sund ankn 4378 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Kerstin Olofsson ankn 4056 Marianne Näslund ankn. 4057 Gun Eriksson ankn

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

Användarmanual för 7.5

Användarmanual för 7.5 Sida 1 av 166 Användarmanual för 7.5 Trafikverksanpassad version Rev 2.0 Senaste Revidering 2012-04-27 Sida 2 av 166 Manualens syfte Denna manual är en Trafikverksanpassad version av Maximos stora användarmanual.

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Copernicus Nyheter Version v201203/1. Sid 1

Copernicus Nyheter Version v201203/1. Sid 1 Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Tidrapporterings dokumentation

Tidrapporterings dokumentation Tidrapporterings dokumentation Innehåll Loggin tidrapportering... 2 Huvudmeny... 3 Skapa eller fortsätta med påbörjad rapport... 4 Sök gammal rapport... 5 Vad är status... 5 Ändra ditt konto... 6 Logga

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Snabbguide till Vårdfaktura

Snabbguide till Vårdfaktura Snabbguide till Vårdfaktura För vårdgivare Version 3.0 - framtagen 2015-09-29 av Mikael Öman 1 (8) Innehållsförteckning VÅRDFAKTURA ETT SYSTEM FÖR E-FAKTURERING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I VÅRDFAKTURA...

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Innehåll Modulmanual Arbetsflöde

Innehåll Modulmanual Arbetsflöde Innehåll Om arbetsflöden...2 Objektdata...3 Objektidentifikation...3 Datum och villkor...4 Beskrivning...5 Ganttchart...6 Objektstruktur...6 Skapa objekt...6 Ta bort objekt...10 Sorteringsordning...10

Läs mer