VÅRA PROGRAM 2013/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRA PROGRAM 2013/14"

Transkript

1 VÅRA PROGRAM 2013/14

2

3 INNEHÅLL Välkommen till Holavedsgymnasiet 4 5 Holavedsgymnasiets utbildningar 6 Barn- och fritidsprogrammet 7 Bygg- och anläggningsprogrammet 8 Ekonomiska programmet 9 El- och energiprogrammet 10 Estetiska programmet 11 Fordons- och transportprogrammet 12 Handels- och administrationsprogrammet 13 Handels- och administrationsprogrammet inom gymnasiesärskolan 14 Hantverksprogrammet 15 Humanistiska programmet 16 Individuella programmet inom gymnasiesärskolan 17 Industritekniska programmet 18 Introduktionsprogrammen 19 Naturvetenskapsprogrammet 20 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 21 Samhällsvetenskapsprogrammet 22 Teknikprogrammet 23 Företagsförlagd utbildning 24 Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 24 Individuellt val 25 Att tänka på om du vill plugga vidare 25 Datautbildningar 26 Idrott och hälsa 27 Musik, dans, teater och bild 27 Bibliotek 28 Livskunskap 28 Kamratstödjare och trygghetsteam 29 Elevhälsa 29 Adresser och telefonnummer 30 3

4 Välkommen till Holavedsgymnasiet är en medelstor gymnasieskola med ungefär 850 elever från Tranås och de närliggande kommunerna. Här finns ett brett utbud av program för att kunna erbjuda något för alla. Många som kommer till Holavedsgymnasiet påtalar hur fin vår skola är. Lokalerna är rena och fina. Vi arbetar för att det ska förbli så. Vi arbetar också för bra kvalitet på andra områden. Skolmaten är ett sådant. Elevrådet engagerar sig för att eleverna hos oss ska kunna få vara med och påverka sin utbildning. Dina studieresultat är viktiga och vi försöker att se till att du får det stöd du behöver. Vi vill att alla som lämnar gymnasiet ska ha gedigna kunskaper inom de områden de valt. Din personliga utveckling är också viktig. Vi vet att det händer mycket i en ung människas liv under gymnasieåren. Vi har livskunskap på schemat, där du får ta ställning i frågor som exempelvis rör självbild, hälsa, relationer, tolerans, jämställdhet 4

5 Holavedsgymnasiet! och stress. Vi har elevråd, elevskyddsombud, kamratstödjare och ett trygghetsteam som jobbar för att alla ska få känna sig trygga och välkomna. Alla våra elever har också en personlig mentor som följer dem under gymnasietiden. Hos oss får du stora möjligheter till idrottsutövande och estetiska aktiviteter som bild, dans, musik och teater. Våra skollag har deltagit i Skol SM i fotboll och hockey med framgångsrika resultat. Holavedsgymnasiet har ett brett utbud av utbildningar och står för kvalitet och kunnande. Välkommen att börja din gymnasieutbildning hos oss! Personalen på Holavedsgymnasiet 5

6 DET HÄR ÄR VÅRA UTBILDNINGAR: barn- och fritidsprogrammet Inriktningar: Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete bygg- och anläggningsprogrammet Inriktningar: Husbyggnad VVS Även företagsförlagd utbildning inom andra område hantverksprogrammet Inriktningar: Finsnickeri Tapetserare/sömnad humanistiska programmet Inriktningar: Kultur Språk individuella programmet inom gymnasiesärskolan ekonomiprogrammet Inriktningar: Juridik Ekonomi industritekniska programmet Inriktningar: Svetsteknik Produkt- och maskinteknik/verkstad el- och energiprogrammet Inriktning: Elteknik estetiska programmet Inriktningar: Dans Musik Teater Estetik och media fordons- och transportprogrammet Inriktning: Personbil handels- och administrationsprogrammet Inriktning: Handel och service handels- och administrationsprogrammet inom gymnasiesärskolan Inriktningar: Handel Boende introduktionsprogrammen Studierna läggs upp individuellt efter elevens förutsättningar och behov naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle 6 restaurang- och livsmedelsprogrammet Inriktningar: Kök och servering Bageri och konditori Även företagsförlagd utbildning inom andra områden samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar: Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap teknikprogrammet Inriktningar: Design och produktutveckling Informations- och medieteknik

7 BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET fritid och hälsa pedagogiskt arbete socialt arbete BF det lilla programmet med de stora möjligheterna Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som också ger möjlighet till vidare studier. Utbildningen utvecklar kunskaper och färdigheter för att arbeta inom pedagogiska och sociala verksamhetsområden samt arbete inom fritids- och friskvårdssektorn. Vi erbjuder moderna arbetssätt som inriktas mot problemlösning och stimulerar till handlingsberedskap. Hos oss får du en bred grundutbildning mot skola, hälsa, kultur och fritid, för människor i alla åldrar. Tre inriktningar Du kan välja mellan inriktningarna Fritidoch hälsa, Pedagogiskt arbete och Socialt arbete. Inriktningen Fritid och hälsa ger yrkesutgång till badpersonal, idrottsplatspersonal och personlig tränare. Inriktningen Pedagogiskt arbete ger yrkesutgång till barnskötare och elevassistent. Inriktningen Socialt arbete ger yrkesutgång till personlig assistent. Arbetssätt Alla inriktningarna betonar det pedagogiska ledarskapet utifrån autentiska lärsituationer, utomhuspedagogik, feedback och 7 utvärdering, PBL-inspirerat arbetssätt, analys och reflektion med ämnesplaner och kunskapskrav i fokus. Högskolestudier Inom programfördjupning och individuella val finns möjlighet att förbereda för högskolestudier, genom att läsa matematik 2, svenska 3, engelska 6 och historia 1b. Detta ger ökad möjlighet till framtida yrken såsom psykolog, socionom, polis och lärare. APL arbetsplatsförlagt lärande Under gymnasietiden ingår 15 veckors APL. Vi har ett brett utbud av APL-platser, allt från barnhem i Lettland och Kenya till skidskola i svenska fjällen. Friluftsverksamhet Programmet har olika fritidsaktiviteter i utbildningen, exempelvis vandring, kanoting och fjällvandring, där du i praktiken får träna ditt ledarskap.

8 BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET husbyggnad vvs företagsförlagda utbildningar Tycker du om att samarbeta med människor och vill ha ett flexibelt och varierande arbete där du får röra på dig och jobba med händerna, då är Bygg- och anläggningsprogrammet något att satsa på! Gemensamt för de yrken programmet utbildar för är kopplingen mellan tanken och handen, och att kunna översätta en ritning, instruktion eller idé till en produkt. Inriktning Husbyggnad Vid Holavedsgymnasiet erbjuder vi inriktningen Husbyggnad. Inriktningen ger grundläggande yrkeskunskaper och kunskaper om byggprocessen. Vi jobbar med riktiga byggprojekt på skolan och ute i samhället. Utbildningen startar årskurs 1 med gemensamma kurser där du får prova på olika yrkesområden. I årskurs 2 och 3 läser du kurser mot din yrkesinriktning, exempelvis byggnadsträarbetare, murare eller betongarbetare. För att ge en så bred utbildning som möjligt kan du använda ditt individuella val till att utöka antalet valbara kurser inom byggämnena. Genom bra kontakt med branschorganisationen och lokala företag har vi valt att förlänga det arbetsplatsförlagda lärandet (APL:n) till cirka 25 veckor. Företagsförlagd utbildning Företagsförlagd utbildning ger möjlighet att välja fler inriktningar inom Bygg- och anläggningsprogrammet. Ortens företag hjälper till med utbildning inom flera yrkesområden. I mån av plats kan vi erbjuda företagsförlagd utbildning inom plattsättning, måleri, byggnadsplåt, anläggningsarbete, vvs, golvläggning och glasmästeri. 8

9 EKONOMIPROGRAMMET juridik ekonomi För dig som är intresserad av ekonomi och juridik. Ekonomiprogrammet är högskoleförbe redande och ger dig en bred utbildning. Om du till exempel väljer extra matematik och språk så breddar du utbildningen ytterligare. Du kommer att läsa ett antal gemensamma ämnen som engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska (eller svenska som andra språk). Dessutom läser du de programgemensamma karaktärsämnena företagsekonomi 1, privatjuridik, moderna språk 1 samt psykologi 1. Du väljer mellan två inriktningar: Juridik och Ekonomi. Våra inriktningar Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag. Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internatio nell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. (Skolverket) I Ekonomiinriktningen läser du: entreprenörskap och företagande, företagsekonomi 2 och matematik 3. I Juridikinriktningen läser du: filosofi 1, affärsjuridik, rätten och samhället samt psykologi 2. Utöver detta väljer du programfördjupningar och individuella val. Här kan du fördjupa eller bredda din utbildning. Har du läst inriktning Juridik kan du läsa mer ekonomi eller tvärtom. Vill du läsa något helt annat kan du välja mer språk, matematik, eller något annat intressant. Framtiden Kunskap i ekonomi och juridik ger dig bra förut sättningar inför framtiden; den lämpar sig bra för dig som vill läsa vidare på universitet eller högskola, ger dig goda arbetsmöjligheter direkt efter gymnasiet, hjälper dig att starta eget företag och ger en god allmänbildande grund. För dig som tänker läsa till jurist, polis eller ett socialt yrke som exempelvis socialarbetare är den juridiska inriktningen lämplig. Men även för många andra högre utbildningar inriktade på samhällsvetenskap. Har du tankar på en högre ekonomisk utbild ning, vill starta eget eller söka ett ekonomijobb som revisor, banktjänsteman, säljare eller liknande är ekonomiinriktningen bäst. Det finns många andra yrken där kunskap i ekonomi och juridik är viktig inte minst för ditt privatliv. 9

10 EL- OCH ENERGIPROGRAMMET elteknik Utbildning med hög spänning! Inom El- och energiprogrammet på Holavedsgymnasiet får du en kul och spännande utbildning där teori och praktik varvas med varandra. I intressanta övningar får du möjlighet att se hur teoretiska kunskaper fungerar i verkligheten. Viktiga ämnen är också matematik, svenska och engelska. Rakt ut i yrkeslivet Utbildningen är yrkesinriktad. Det betyder att du efter gymnasiet kan gå rakt ut i arbetslivet som tekniker, alternativt studerar vidare på yrkeshögskola. Inom El- och energiprogrammet finns fyra nationella inriktningar. Holavedsgymnasiet erbjuder inriktningen Elteknik. Teori varvas med praktik Inriktningen Elteknik ger dig tre så kallade utgångar till yrkeslivet. Du kan välja att bli installationselektriker, industrielektriker eller kommunikationselektriker. Den snabba tekniska vecklingen gör att nya verksamhetsområden uppstår, såsom installationer av datanät, styrutrustningar, 10 larm och övervakningssystem. Du lär dig ny teknik som fiberoptik, bredband och intelligenta husinstallationer. Stor efterfrågan på skickliga tekniker Framtiden för den som väljer El- och energiprogrammet är mycket ljus. Utvecklingen inom teknikområdet går mycket snabbt. Jobbet innebär kontakt med människor. Programmet är ett bra val för både killar och tjejer. Du ges hela tiden möjlighet att använda teoretiska och praktiska kunskaper. Det behövs duktiga eltekniker nu!

11 ESTETISKA PROGRAMMET musik teater dans estetik och media Det Estetiska programmet är en bred utbildning som öppnar många möjligheter. Programmet är högskoleförberedande. Du kan även bredda dina kunskaper genom att välja till kurser inom det individuella valet. Fyra inriktningar På Holavedsgymnasiet finns inriktningarna: Musik, Teater och Dans. Musik Om du går Musikinriktningen får du spela och sjunga, enskilt och i grupp. Du läser också musikteori och får jobba med olika musikprogram i våra musiksalar och studior. Teater På Teaterinriktningen arbetar vi med skådespelarträning, improvisation, fysisk teater samt scenografi, mask och kostym. Dans Om du väljer Dansinriktningen får du träna jazz, street, balett och modern dans. Du får även lära dig improvisation och att koreografera till olika föreställningar. Estetik och media Estetik och media är inriktningen som ger dig fördjupade kunskaper om digitala medier. Här får du som elev utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg inom ljud, bild och berättande. Samarbete På Holavedsgymnasiet har vi ett väl inarbetat samarbete mellan de olika inriktningarna. I årskurs 1 sätter vi upp en familjemusikal. I årskurs 2 samarbetar vi med Restaurang- och livsmedelsprogrammet, där de står för maten och vi för underhållningen. Projektet kallas Holavedens salonger. I årskurs 3 åker vi på turné. Oavsett om du tänker satsa på en professionell karriär som dansare, musiker, skådespelare eller annan akademisk utbildning så är Estetiska programmet på Holavedsgymnasiet en bra plattform för ett livslångt lärande. Antagning För samtliga inriktningar genomförs ett obligatorisk förkunskapsprov. Tala med närmaste studievägledare för mer information. 11

12 FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET personbil Fordonsprogrammet bjuder på massor av möjligheter för dig som är intresserad av bilar och är dessutom en bra grund för andra praktiskt krävande yrken. På Holavedsgymnasiet har vi inriktningen Personbil. Utrustningsnivån är modern. Vi har egna datasystem och bilar från Volvo och SAAB. Vi jobbar nära branschen i samarbete med flera ledande företag. I första hand kan man bli personbilsmekaniker när man väljer Fordons- och transportprogrammet på Holavedsgymnasiet. Man får även stor nytta av bland annat felsökning i andra yrken. Arbete i karaktärsämnen Att arbeta som fordonsmekaniker är kreativt, roligt och intressant. Det är ett yrke i ständig utveckling, där branschen tar stort utbildningsansvar för att hålla kompetensen kvar på företaget. Vi strävar efter sammanhängande block i yrkeskurserna där vi varvar teoretisk undervisning med praktiskt arbete i vår egen verkstad. Vi försöker att hitta fordon som passar in i undervisningen för att kunna verklighetsanpassa den. Fordonsprogrammet har ljusa och fina lokaler, där alla tre årskurserna jobbar nära varandra. Efter gymnasiet Det finns totalt sett ett stort behov av fordonsmekaniker. Många fyrtiotalister går i pension de närmaste åren och i branschen finns en oro att det inte ska gå att hitta ersättare framöver. Genom olika valbara kurspaket kan du ge utbildningen en egen profil, eller få behörighet till högskolestudier. 12

13 HANDELS- OCH ADMINISTRA- TIONSPROGRAMMET handel och service Jobb eller högskola? Ja, valet är ditt! Handels- och administrationsprogrammet är en utbildning som ger dig alla förutsättningar att få ett jobb direkt efter skolan. Du som är intresserad av vidare studier på högskola har möjligheter att skaffa dig grundläggande behörighet. Passar du på Handels- och administrationsprogrammet? För oss är det en självklarhet eleven i centrum. Vi arbetar mycket med personlig utveckling. Vi har ett väl utvecklat mentorskapsarbete på Handels- och administrationsprogrammet, med god stämning mellan elev och lärare. Vi har egna lokaler som gör att vi blir en liten skola i skolan. Vi satsar stort på att ha lärare som inte bara har en hög kompetens utan också är duktiga på att lära ut och inspirera eleven! Det är några av de punkter som de nuvarande eleverna värdesätter på Handels- och administrationsprogrammet (elevenkät september 2010). Lockas du av tanken att driva eget företag, arbeta med service, försäljning och ledarskap? Vill du bli framtidens entreprenör? Då är Handels- och administrationsprogrammet rätt val för dig! Programmets profil i Tranås Hos oss får du driva en egen butik - Second Sport. Det är ett av många projekt du kommer att få jobba med under studietiden! I nära samarbete med näringslivet i Tranås anordnar vi varje år modevisning och ger ut ett modeblad till kommuninvånarna. Vi driver också en egen webbshop. Vidare får du lära dig vikten av att ha nöjda kunder och hur man kan påverka dem till att köpa just dina produkter eller tjänster. Under sammanlagt 15 veckor får du också chansen att tillämpa dina kunskaper i verkligheten ute på företag, genom APL, arbetsplatsförlagd utbildning. APL leder ofta till sommarjobb eller fortsatt anställning efter studenten. Fem av dina APL-veckor kan du förlägga utomlands, till Oxford, England. Under sista året får du chansen att driva ett riktigt företag inom Ung företagsamhet, där vi är en av Sveriges mest framgångsrika skolor. Mer info om dina framtida möjligheter efter din tid på Handels- och administrationsprogrammet hittar du på 13

14 HANDELS- OCH ADMINISTRATIONS- PROGRAMMET INOM GYMNASIESÄRSKOLAN handel boende Handels- och administrationsprogrammet är ett fyraårigt, nationellt program inom gymnasiesärskolan för dig som tidigare gått i grundsärskolan. På HPS får du studera i din egen takt med tydlig och pedagogisk handledning. Eleverna får en individuell studieplan och en mentor. Eleverna på HPS har egna arbetsplatser i vårt klassrum. Hur arbetar vi? Du läser kärnämnen och karaktärsämnen som är inriktade mot handel och service. De estetiska kurserna musik, drama och bild går som en röd tråd genom utbildningen. Boende, fritid och hälsa är kurser som förbereder dig för vuxenlivet. Du kommer att ha 22 veckors APU, arbetsplatsförlagd utbildning, under de fyra år du går här. Ett av målen med utbildningen är att du efter studenten ska gå vidare till arbete eller studier. Ett annat mål är att arbete, boende och fritid ska fungera väl när du slutat skolan. 14

15 HANTVERKSPROGRAMMET finsnickeri tapetserare/sömnad Hantverksprogrammet passar dig som vill jobba praktiskt med möbel, design och inredning, och som vill arbeta mycket med trä. Du kan få arbete direkt efter gymnasiet, men kan också starta eget företag eller arbeta som säljare i möbel-, bygg- och inredningsbutiker. Du får lära dig tillverka möbler och inredningar, jobba med modern designteknik, arbeta med maskiner och handverktyg. Du kommer dessutom att lära dig den senaste tekniken inom datastyrda maskiner (CNC). Genom Hantverksprogrammet får du grunderna inom produktionsteknik och entreprenörskap, och kan söka vidare till yrkeshögskola. Valbara yrkesutgångar inom Finsnickeri: CNC-operatör Du får lära dig programmera, rigga, simulera och köra moderna CNC-maskiner. Du lär dig rita i de senaste CADprogrammen, både två- och tredimensionellt. All programmering sker med hjälp av moderna datorer eller direkt ute i maskinerna. Maskinsnickare/inredningssnickare Du bearbetar trä och andra material till bland annat dörrar, fönster och möbler. Du arbetar med både manuellt inställda och datastyrda maskiner. Design och konstruktion Här kan du utveckla och förverkliga dina idéer. Vill du tillverka en egendesignad möbel i ditt gymnasiearbete? Då ska du välja denna inriktning. Som verktyg används bland annat CAD-program. Ytbehandling Inriktningen ger dig grund för att jobba som ytbehandlare. Nästan alla produkter inom träindustrin är målade, lackade eller oljade. Ytbehandlare blandar lack och färg och arbetar antingen manuellt med sprutpistol eller vid ytbehandlingsmaskiner. Säljare Inriktningen ger dig en grund för att jobba som säljare på möbel- och byggbutiker. Utbildningen ger även jobb som säljare inom industrin. Tapetserare (företagsförlagd) I mån av plats kan vi erbjuda företagsförlagd utbildning inom möbeltapetsering. Att renovera möbler eller klä nya med stoppning och tyg är en konst. De som sysslar med detta kallas för tapetserare. Det är ett yrke som passar den som är duktig med sina händer och har sinne för färg och form. Du får kunskaper om material, tekniker, stilutveckling och metoder i hur man klär tyger på möbelstommar. 15

16 HUMANISTISKA PROGRAMMET kultur språk Programmet där människan står i centrum Det Humanistiska programmet sätter människans tänkande och skapande i centrum. Centrala kunskapsområden är språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi. Du får studera människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv. Både Sverige och övriga världen intresserar oss. Dessutom får du öva din egen kreativitet genom att lära dig tolka och tänka kring andras texter och uttrycka dig själv både i tal och skrift. Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap. Humanistiska programmet har två inriktningar: Kultur och Språk. I årskurs ett läser alla elever i stort sett samma ämnen. I årskurs två börjar du läsa dina inriktningskurser. Kultur Inriktningen Kultur ger fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Den visar hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Inriktningen utvecklar din förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv. Språk Inriktningen Språk ger fördjupade kunskaper i språk. Vi undersöker sambandet 16 mellan språk, kultur och samhälle. Språk är dessutom en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra. De moderna språk du kan läsa hos oss är förutom engelska också tyska, franska och spanska. Dessutom erbjuder vi latin som ger en fördjupad förståelse för de moderna språken och kulturens utveckling. Upplevelser som ger kunskap för livet På Humanistiska programmet använder vi olika metoder för lärande. I klassrummet varierar vi genomgångar och enskilda övningar med diskussioner, grupparbeten och projekt som fördjupar dina kunskaper och övar din förmåga att samarbeta. Datorn är ett redskap som används både i språkundervisning, för skrivande, presentationer och informationssökning. Vi gör också studiebesök och bjuder in olika föreläsare. Dessutom finns det möjlighet att avsluta dina språkstudier med en veckas språkresa. Vi har samarbete med skolor i Frankrike, besöker skolor i Spanien, och har även gjort resor till Italien.

17 INDIVIDUELLA PROGRAMMET INOM GYMNASIESÄRSKOLAN IVS är ett fyraårigt program inom gymnasiesärskolan. Utbildningen är anpassad för dig som behöver mer tid och stöd i en trygg studiemiljö. Hos oss får du utifrån dina förutsättningar och tidigare erfarenheter möjlighet att upptäcka och utforska omvärlden. Du får också en bra grund för ett meningsfullt vuxenliv i boende, arbete och fritid. Ämnesområden Estetisk verksamhet Hem- och konsumentkunskap Natur och miljö Språk och kommunikation Individ och samhälle Idrott och hälsa Betyg sätts inte på de olika ämnesområdena. Individuella studieplaner Vi i personalen upprättar individuella planer eller åtgärdsprogram för dig i nära samarbete med dina föräldrar. Genom att vi arbetar med en liten undervisningsgrupp är närheten till dig och de andra eleverna stor. 17

18 INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET svetsteknik produkt- och maskinteknik/verkstad Industriteknik ligger i tiden! Vill du vara med och föra utvecklingen framåt? Då är Industritekniska programmet något för dig! Med våra ljusa lokaler och vår moderna maskinpark samt professionella personal, så kommer du att få en utbildning som matchar marknadens höga krav på framtidens medarbetare. Svetsteknik Inriktningen Svetsteknik ger dig goda möjligheter att jobba som grovplåtslagare och svetsare. Det finns även möjlighet att avlägga prov för internationell svetsbehörighet. Produkt- och maskinteknik/verkstad På inriktningen Produkt- och maskinteknik får du utbildning inom svarvning, fräsning och CNC-teknik. Du kan få jobb som maskinoperatör, CNC-operatör, reparatör och montör. Arbete efter gymnasiet Du får inte bara en bra en utbildning, du får också ta del av vårt goda samarbete med de lokala företagen. Det kan generera i sommarjobb och i förlängningen arbetar vi aktivt för att du ska ha en anställning efter utbildningen. Du som genomgått utbildningen kan se fram emot goda möjligheter att få ett välbetalt jobb. Beroende på vilken inriktning du valt så finns det ett flertal branscher som har behov av dig. Typiska jobb efter utbildningen är svetsare, CNC-operatör, montör, reparatör, servicetekniker, grovplåtslagare och verkstadstekniker. Listan kan göras lång det är du som sätter gränserna. 18

19 INTRODUKTIONSPROGRAMMEN preparandutbildning priv yrkesintroduktion individuellt alternativ språkintroduktion Introduktionsprogrammen på Holavedsgymnasiet bjuder på flera valmöjligheter. Du får en individuell studieplan och ett personligt schema där du och din mentor lägger upp studierna efter dina behov, intressen och förutsättningar. Det kan vara heltidsstudier eller studier kombinerat med praktik. Det goda arbetsklimatet på Holavedsgymnasiet gör att vi har ett bra samarbete med de nationella programmen. Vi kan erbjuda dig en trivsam studiemiljö där du förenar kunskap, glädje och personlig utveckling. Vi som arbetar på Introduktionsprogrammen har målsättningen att göra tiden hos oss så innehållsrik och givande som möjligt. Vi inriktar oss på att ge dig en personlig och kunskapsmässig utveckling. Vi vill stärka din sociala kompetens, öka din självkänsla och lära dig att ta ansvar under frihet. Fem utbildningsvägar Introduktionsprogrammen består av fem utbildningsvägar som ger dig möjlighet att studera på nationellt program eller förbereda dig för arbetslivet. De fem Introduktionsprogrammen ger goda möjligheter att välja ett passande studieupplägg: Preparandutbildning Ska leda till behörighet för nationellt program och kan innehålla både grundskoleoch gymnasiekurser. PRIV (Programinriktat individuellt val) Du läser med ett nationellt yrkesprogram och antas till detta när behörighet uppnås. Behörighetskrav: G i svenska och matematik eller engelska samt fyra andra ämnen. Eller G i svenska, matematik och engelska samt tre andra ämnen. Yrkesintroduktion Yrkesinriktad utbildning som ger dig möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden eller att studera på nationellt program. Kan innehålla nationella kurser men även annan yrkesutbildning. Bör innehålla arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Individuellt alternativ Kan innehålla kurser från grundskolan och gymnasiet samt praktik. Hög grad av individualisering. Språkintroduktion För dig som är ung och nyligen anlänt till Sverige. Tyngdpunkten ligger på det svenska språket. Inriktningen ska förbereda för studier på ett nationellt program, individuellt alternativ eller yrkesintroduktion. 19

20 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET naturvetenskap naturvetenskap och samhälle Naturvetenskapsprogrammet ger dig breda kunskaper som du har glädje och nytta av, vad du än väljer att göra i livet. Det finns ingen annan gymnasieutbildning som ger så många möjligheter till fortsatta studier inom högskola och universitet. Två inriktningar Naturvetenskap ger både djup och bredd inom de naturvetenskapliga ämnena. Naturvetenskap och samhälle ger möjlighet att kombinera de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena. Varför NA? Vi kan inte förneka att det krävs en hel del jobb att läsa på NA-programmet. men om du är intresserad av naturvetenskap har du alla möjligheter att ta till dig undervisningen. Vi varvar teori och laborationer för att studierna ska bli både spännande och roliga. På NA-programmet har du möjlighet att läsa mer matematik än på något annat program, vilket gör att du inte bara lär dig räkna, utan faktiskt också förstår matematiken. På NA-programmet kan du också välja estetiska ämnen, idrott och språk. Efter gymnasiet Våra före detta NA-elever har bland annat valt yrken som: läkare, byggnadsingenjör, meteorolog, psykolog, optiker, miljöingenjör, tolk, entreprenör, pilot, journalist, landskapsarkitekt, lärare, veterinär, arkeolog, farmaceut, tandläkare, djursjukvårdare, biolog, sjukgymnast, industridesigner, barnmorska, jurist, ekonom, civilingenjör, sjuksköterska och biomedicinsk analytiker. 20

21 RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET kök och servering företagsförlagda utbildningar Brinner du för mat och service? Vill du ha roliga möten med andra människor? Vill du ha ett varierande och kreativt arbete? På Restaurang- och livsmedelsprogrammet får du en bred utbildning och goda möjligheter till jobb inom restaurang- och livsmedelsbranchen. På RL läser du som vill bli kock, servitör, bagare eller matsäljare. Vi har två inriktningar i den nya programmet: Kök och servering samt Bageri och konditor. Som elev får du får en bra grundutbildning med stor bredd inför framtiden inom de olika inriktningarna och en bra grund för servicebranchen. Utbildningen för Kök och servering sker på Restaurang Novisen. I köket utbildas du till kock och i matsalen utbildas du till servitör. Du läser även kärnämnen och teoretiska karaktärsämnen. Utbildningen för Bageri och konditori samt Färskvaror, delikatess och catering sker till stor del på olika företag i Tranås och i närområdet. Du läser kärnämnen och en del teoretiska karaktärsämnen i skolan. APL, arbetsplatsförlagt lärande, sker under minst 15 veckor. Du får mer praktisk träning inom den bransch du valt. Många av våra elever får också sin första anställning genom kontakter som skapats under APL. Egen restaurang Vi driver vår egen restaurang Novisen som elever och lärare jobbar gemensamt med. Du som elev får lära dej matlagning, bordsbeställning och servering med verkliga gäster från dag ett. Utbildningen lägger fokus på praktiskt lärande och servicekänsla. Du får utveckla din kreativitet och träna problemlösning. Utbildningen varvar teori och praktik på ett verklighetstroget vis. Om du vill har du möjlighet att läsa in en högre behörighet för högskolestudier. 21

22 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET beteendevetenskap medier, information och kommunikation samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och ger kunskaper för vidare studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Du får förståelse för samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Tre inriktningar Inför årskurs två börjar du läsa dina inriktningskurser. På Holavedsgymnasiet finns det tre inriktningar: Beteendevetskap, Medier, information och kommunikation samt Samhällsvetenskap. På programmet jobbar vi till viss del ämnesövergripande för att skapa ett helhetsintryck av olika arbetsområden. Beteendevetenskap Inriktningen ger kunskap om människors utveckling och ger förståelse för hur människor agerar i olika sociala situationer. Inriktningen ger fördjupade studier inom pedagogik, psykologi och sociologi. Delar av utbildningen innehåller kreativa och praktiska moment. Medier, information och kommunikation Inriktningen ger kunskap om mediernas roll i samhället och hur man kan förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Du undersöker även hur media påverkar vår omvärldsuppfattning. I inriktningen jobbar du både praktiskt och teoretiskt, exempelvis med skoltidningen Kliché där du både får skriva och redigera texter. Samhällsvetenskap Denna inriktning ger dig fördjupad förståelse inom samhällskunskap, religion, geografi och historia. Du utvecklar förmågan att muntligt och skriftligt presentera dina resultat. I inriktningen jobbar du i olika projekt, bland annat ett där du får studera natur och kultur i din närmiljö. Vi deltar sedan flera år tillbaka i Ungdomens riksdag där du får möjlighet att vara riksdagsledamot för en dag. Du får jobba aktivt med källkritik och vetenskapliga metoder, vilket ger en bra grund för forskning och högskolestudier. Många av våra elever på SA har gått vidare och utbildat sig till bland annat polis, lärare, socionom, journalist, sjuksköterska, forskare, präst, personalchef, jurist och ekonom. 22

VÅRA PROGRAM 2015/16

VÅRA PROGRAM 2015/16 VÅRA PROGRAM 2015/16 INNEHÅLL Välkommen till Holavedsgymnasiet 4 5 Holavedsgymnasiets utbildningar 6 Barn- och fritidsprogrammet 7 Bygg- och anläggningsprogrammet 8 Ekonomiprogrammet 9 El- och energiprogrammet

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel En skola nära dig En skola nära dig Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel Det finns många fördelar med att välja en mindre skola nära dig. Du får en bra och relevant utbildning utan att behöva pendla långa

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 C M Y CM MY CY CMY K Risbergska skolan en modern klassiker ligger cirka tio minuter från Örebro city i en grön miljö med Svartån och Karlslund alldeles runt knuten. I denna

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet BF

Barn och fritidsprogrammet BF KUNGSHÖGASKOLAN Barn och fritidsprogrammet BF Programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar Vårt fokus ligger på ledarskap, hälsa och utveckling. På Barn- och fritidsprogrammet får du

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program?

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Lagmansskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker man till gymnasiet?

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Carlsund Utbildningscentrum

Carlsund Utbildningscentrum Carlsund Utbildningscentrum Program som du kan söka på Carlsund Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

GYMNASIEVALET 2015/16

GYMNASIEVALET 2015/16 GYMNASIEVALET 2015/16 Studie- och yrkesvägledare Linnéa Hedman Alunda och Gimo skolområden Kontaktuppgifter Mobil: 070-623 73 57 Telefon: 0173-866 87 / 858 05 Epost: linnea.hedman@osthammar.se Facebook:

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

GUTEGYMNASIET. Gotlands fria gymnasieskola

GUTEGYMNASIET. Gotlands fria gymnasieskola GUTEGYMNASIET Gotlands fria gymnasieskola Anna och Jerry Engström Guteskolan AB Jerry är VD för Guteskolan AB och Anna är rektor för grundskolan. Vi har många års erfarenhet av att driva skola och utbildning

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaket 2012-06-14 Studie- och yrkesvägledning i undervisningen inspiration till samverkan Utvecklingspaketets delar Inledande text (del 1) samt en sammanställning (del 2) över var man hittar

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

Välkommen! Här följer en kort presentation. Vill du veta mer besök vår hemsida eller kontakta oss.

Välkommen! Här följer en kort presentation. Vill du veta mer besök vår hemsida eller kontakta oss. VÄLKOMMEN TILL Välkommen! Steget från grundskolan till gymnasiet kan upplevas som stort. Nu börjar för dig de tre sista åren i skolan innan det som kallas vuxenlivet startar. Ta vara på denna tid hos oss

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2015

Välkomna till. Hösten 2015 Välkomna till Hösten 2015 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Mitten av oktober föräldrainformation Början av oktober påbörjar enskilda

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson

Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76. mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se. Mona Stjernfeldt Nilsson Mona StjernfeldtNilsson 040 641 17 76 mona.stjernfeldt.nilsson@lomma.se Mona Stjernfeldt Nilsson Tidplan för gymnasievalet Gymnasieinformation Enskilda Samtal Öppet hus på gymnasieskolorna Gymnasiemässa

Läs mer

Skriv text, lägg in bilder/diagram

Skriv text, lägg in bilder/diagram Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Gy2011 Skriv text, lägg in bilder/diagram 1 Reformer för högre kvalitet En ny skollag Nya styrdokument och ny betygsskala Utökad uppföljning Ny lärarutbildning

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015 Antagningser platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 197.5 30 11 0 19 Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING

VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det

Läs mer

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran

Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran Vasa skolan grundades 1557 av Gustav Vasa. Då var det ingen gymnasieskola utan en skola, där präster utbildades som skulle sprida den lutherska läran i Sverige. I Stockholm, 1640, grundades en gymnasieskola,

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet BF

Barn och fritidsprogrammet BF Kungshögaskolan Barn och fritidsprogrammet BF Programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar Vårt fokus ligger på ledarskap, hälsa och utveckling. På Barn- och fritidsprogrammet får du

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer