VÅRA PROGRAM 2013/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRA PROGRAM 2013/14"

Transkript

1 VÅRA PROGRAM 2013/14

2

3 INNEHÅLL Välkommen till Holavedsgymnasiet 4 5 Holavedsgymnasiets utbildningar 6 Barn- och fritidsprogrammet 7 Bygg- och anläggningsprogrammet 8 Ekonomiska programmet 9 El- och energiprogrammet 10 Estetiska programmet 11 Fordons- och transportprogrammet 12 Handels- och administrationsprogrammet 13 Handels- och administrationsprogrammet inom gymnasiesärskolan 14 Hantverksprogrammet 15 Humanistiska programmet 16 Individuella programmet inom gymnasiesärskolan 17 Industritekniska programmet 18 Introduktionsprogrammen 19 Naturvetenskapsprogrammet 20 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 21 Samhällsvetenskapsprogrammet 22 Teknikprogrammet 23 Företagsförlagd utbildning 24 Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 24 Individuellt val 25 Att tänka på om du vill plugga vidare 25 Datautbildningar 26 Idrott och hälsa 27 Musik, dans, teater och bild 27 Bibliotek 28 Livskunskap 28 Kamratstödjare och trygghetsteam 29 Elevhälsa 29 Adresser och telefonnummer 30 3

4 Välkommen till Holavedsgymnasiet är en medelstor gymnasieskola med ungefär 850 elever från Tranås och de närliggande kommunerna. Här finns ett brett utbud av program för att kunna erbjuda något för alla. Många som kommer till Holavedsgymnasiet påtalar hur fin vår skola är. Lokalerna är rena och fina. Vi arbetar för att det ska förbli så. Vi arbetar också för bra kvalitet på andra områden. Skolmaten är ett sådant. Elevrådet engagerar sig för att eleverna hos oss ska kunna få vara med och påverka sin utbildning. Dina studieresultat är viktiga och vi försöker att se till att du får det stöd du behöver. Vi vill att alla som lämnar gymnasiet ska ha gedigna kunskaper inom de områden de valt. Din personliga utveckling är också viktig. Vi vet att det händer mycket i en ung människas liv under gymnasieåren. Vi har livskunskap på schemat, där du får ta ställning i frågor som exempelvis rör självbild, hälsa, relationer, tolerans, jämställdhet 4

5 Holavedsgymnasiet! och stress. Vi har elevråd, elevskyddsombud, kamratstödjare och ett trygghetsteam som jobbar för att alla ska få känna sig trygga och välkomna. Alla våra elever har också en personlig mentor som följer dem under gymnasietiden. Hos oss får du stora möjligheter till idrottsutövande och estetiska aktiviteter som bild, dans, musik och teater. Våra skollag har deltagit i Skol SM i fotboll och hockey med framgångsrika resultat. Holavedsgymnasiet har ett brett utbud av utbildningar och står för kvalitet och kunnande. Välkommen att börja din gymnasieutbildning hos oss! Personalen på Holavedsgymnasiet 5

6 DET HÄR ÄR VÅRA UTBILDNINGAR: barn- och fritidsprogrammet Inriktningar: Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete bygg- och anläggningsprogrammet Inriktningar: Husbyggnad VVS Även företagsförlagd utbildning inom andra område hantverksprogrammet Inriktningar: Finsnickeri Tapetserare/sömnad humanistiska programmet Inriktningar: Kultur Språk individuella programmet inom gymnasiesärskolan ekonomiprogrammet Inriktningar: Juridik Ekonomi industritekniska programmet Inriktningar: Svetsteknik Produkt- och maskinteknik/verkstad el- och energiprogrammet Inriktning: Elteknik estetiska programmet Inriktningar: Dans Musik Teater Estetik och media fordons- och transportprogrammet Inriktning: Personbil handels- och administrationsprogrammet Inriktning: Handel och service handels- och administrationsprogrammet inom gymnasiesärskolan Inriktningar: Handel Boende introduktionsprogrammen Studierna läggs upp individuellt efter elevens förutsättningar och behov naturvetenskapsprogrammet Inriktningar: Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle 6 restaurang- och livsmedelsprogrammet Inriktningar: Kök och servering Bageri och konditori Även företagsförlagd utbildning inom andra områden samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar: Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap teknikprogrammet Inriktningar: Design och produktutveckling Informations- och medieteknik

7 BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET fritid och hälsa pedagogiskt arbete socialt arbete BF det lilla programmet med de stora möjligheterna Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som också ger möjlighet till vidare studier. Utbildningen utvecklar kunskaper och färdigheter för att arbeta inom pedagogiska och sociala verksamhetsområden samt arbete inom fritids- och friskvårdssektorn. Vi erbjuder moderna arbetssätt som inriktas mot problemlösning och stimulerar till handlingsberedskap. Hos oss får du en bred grundutbildning mot skola, hälsa, kultur och fritid, för människor i alla åldrar. Tre inriktningar Du kan välja mellan inriktningarna Fritidoch hälsa, Pedagogiskt arbete och Socialt arbete. Inriktningen Fritid och hälsa ger yrkesutgång till badpersonal, idrottsplatspersonal och personlig tränare. Inriktningen Pedagogiskt arbete ger yrkesutgång till barnskötare och elevassistent. Inriktningen Socialt arbete ger yrkesutgång till personlig assistent. Arbetssätt Alla inriktningarna betonar det pedagogiska ledarskapet utifrån autentiska lärsituationer, utomhuspedagogik, feedback och 7 utvärdering, PBL-inspirerat arbetssätt, analys och reflektion med ämnesplaner och kunskapskrav i fokus. Högskolestudier Inom programfördjupning och individuella val finns möjlighet att förbereda för högskolestudier, genom att läsa matematik 2, svenska 3, engelska 6 och historia 1b. Detta ger ökad möjlighet till framtida yrken såsom psykolog, socionom, polis och lärare. APL arbetsplatsförlagt lärande Under gymnasietiden ingår 15 veckors APL. Vi har ett brett utbud av APL-platser, allt från barnhem i Lettland och Kenya till skidskola i svenska fjällen. Friluftsverksamhet Programmet har olika fritidsaktiviteter i utbildningen, exempelvis vandring, kanoting och fjällvandring, där du i praktiken får träna ditt ledarskap.

8 BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET husbyggnad vvs företagsförlagda utbildningar Tycker du om att samarbeta med människor och vill ha ett flexibelt och varierande arbete där du får röra på dig och jobba med händerna, då är Bygg- och anläggningsprogrammet något att satsa på! Gemensamt för de yrken programmet utbildar för är kopplingen mellan tanken och handen, och att kunna översätta en ritning, instruktion eller idé till en produkt. Inriktning Husbyggnad Vid Holavedsgymnasiet erbjuder vi inriktningen Husbyggnad. Inriktningen ger grundläggande yrkeskunskaper och kunskaper om byggprocessen. Vi jobbar med riktiga byggprojekt på skolan och ute i samhället. Utbildningen startar årskurs 1 med gemensamma kurser där du får prova på olika yrkesområden. I årskurs 2 och 3 läser du kurser mot din yrkesinriktning, exempelvis byggnadsträarbetare, murare eller betongarbetare. För att ge en så bred utbildning som möjligt kan du använda ditt individuella val till att utöka antalet valbara kurser inom byggämnena. Genom bra kontakt med branschorganisationen och lokala företag har vi valt att förlänga det arbetsplatsförlagda lärandet (APL:n) till cirka 25 veckor. Företagsförlagd utbildning Företagsförlagd utbildning ger möjlighet att välja fler inriktningar inom Bygg- och anläggningsprogrammet. Ortens företag hjälper till med utbildning inom flera yrkesområden. I mån av plats kan vi erbjuda företagsförlagd utbildning inom plattsättning, måleri, byggnadsplåt, anläggningsarbete, vvs, golvläggning och glasmästeri. 8

9 EKONOMIPROGRAMMET juridik ekonomi För dig som är intresserad av ekonomi och juridik. Ekonomiprogrammet är högskoleförbe redande och ger dig en bred utbildning. Om du till exempel väljer extra matematik och språk så breddar du utbildningen ytterligare. Du kommer att läsa ett antal gemensamma ämnen som engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska (eller svenska som andra språk). Dessutom läser du de programgemensamma karaktärsämnena företagsekonomi 1, privatjuridik, moderna språk 1 samt psykologi 1. Du väljer mellan två inriktningar: Juridik och Ekonomi. Våra inriktningar Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag. Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internatio nell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. (Skolverket) I Ekonomiinriktningen läser du: entreprenörskap och företagande, företagsekonomi 2 och matematik 3. I Juridikinriktningen läser du: filosofi 1, affärsjuridik, rätten och samhället samt psykologi 2. Utöver detta väljer du programfördjupningar och individuella val. Här kan du fördjupa eller bredda din utbildning. Har du läst inriktning Juridik kan du läsa mer ekonomi eller tvärtom. Vill du läsa något helt annat kan du välja mer språk, matematik, eller något annat intressant. Framtiden Kunskap i ekonomi och juridik ger dig bra förut sättningar inför framtiden; den lämpar sig bra för dig som vill läsa vidare på universitet eller högskola, ger dig goda arbetsmöjligheter direkt efter gymnasiet, hjälper dig att starta eget företag och ger en god allmänbildande grund. För dig som tänker läsa till jurist, polis eller ett socialt yrke som exempelvis socialarbetare är den juridiska inriktningen lämplig. Men även för många andra högre utbildningar inriktade på samhällsvetenskap. Har du tankar på en högre ekonomisk utbild ning, vill starta eget eller söka ett ekonomijobb som revisor, banktjänsteman, säljare eller liknande är ekonomiinriktningen bäst. Det finns många andra yrken där kunskap i ekonomi och juridik är viktig inte minst för ditt privatliv. 9

10 EL- OCH ENERGIPROGRAMMET elteknik Utbildning med hög spänning! Inom El- och energiprogrammet på Holavedsgymnasiet får du en kul och spännande utbildning där teori och praktik varvas med varandra. I intressanta övningar får du möjlighet att se hur teoretiska kunskaper fungerar i verkligheten. Viktiga ämnen är också matematik, svenska och engelska. Rakt ut i yrkeslivet Utbildningen är yrkesinriktad. Det betyder att du efter gymnasiet kan gå rakt ut i arbetslivet som tekniker, alternativt studerar vidare på yrkeshögskola. Inom El- och energiprogrammet finns fyra nationella inriktningar. Holavedsgymnasiet erbjuder inriktningen Elteknik. Teori varvas med praktik Inriktningen Elteknik ger dig tre så kallade utgångar till yrkeslivet. Du kan välja att bli installationselektriker, industrielektriker eller kommunikationselektriker. Den snabba tekniska vecklingen gör att nya verksamhetsområden uppstår, såsom installationer av datanät, styrutrustningar, 10 larm och övervakningssystem. Du lär dig ny teknik som fiberoptik, bredband och intelligenta husinstallationer. Stor efterfrågan på skickliga tekniker Framtiden för den som väljer El- och energiprogrammet är mycket ljus. Utvecklingen inom teknikområdet går mycket snabbt. Jobbet innebär kontakt med människor. Programmet är ett bra val för både killar och tjejer. Du ges hela tiden möjlighet att använda teoretiska och praktiska kunskaper. Det behövs duktiga eltekniker nu!

11 ESTETISKA PROGRAMMET musik teater dans estetik och media Det Estetiska programmet är en bred utbildning som öppnar många möjligheter. Programmet är högskoleförberedande. Du kan även bredda dina kunskaper genom att välja till kurser inom det individuella valet. Fyra inriktningar På Holavedsgymnasiet finns inriktningarna: Musik, Teater och Dans. Musik Om du går Musikinriktningen får du spela och sjunga, enskilt och i grupp. Du läser också musikteori och får jobba med olika musikprogram i våra musiksalar och studior. Teater På Teaterinriktningen arbetar vi med skådespelarträning, improvisation, fysisk teater samt scenografi, mask och kostym. Dans Om du väljer Dansinriktningen får du träna jazz, street, balett och modern dans. Du får även lära dig improvisation och att koreografera till olika föreställningar. Estetik och media Estetik och media är inriktningen som ger dig fördjupade kunskaper om digitala medier. Här får du som elev utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg inom ljud, bild och berättande. Samarbete På Holavedsgymnasiet har vi ett väl inarbetat samarbete mellan de olika inriktningarna. I årskurs 1 sätter vi upp en familjemusikal. I årskurs 2 samarbetar vi med Restaurang- och livsmedelsprogrammet, där de står för maten och vi för underhållningen. Projektet kallas Holavedens salonger. I årskurs 3 åker vi på turné. Oavsett om du tänker satsa på en professionell karriär som dansare, musiker, skådespelare eller annan akademisk utbildning så är Estetiska programmet på Holavedsgymnasiet en bra plattform för ett livslångt lärande. Antagning För samtliga inriktningar genomförs ett obligatorisk förkunskapsprov. Tala med närmaste studievägledare för mer information. 11

12 FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET personbil Fordonsprogrammet bjuder på massor av möjligheter för dig som är intresserad av bilar och är dessutom en bra grund för andra praktiskt krävande yrken. På Holavedsgymnasiet har vi inriktningen Personbil. Utrustningsnivån är modern. Vi har egna datasystem och bilar från Volvo och SAAB. Vi jobbar nära branschen i samarbete med flera ledande företag. I första hand kan man bli personbilsmekaniker när man väljer Fordons- och transportprogrammet på Holavedsgymnasiet. Man får även stor nytta av bland annat felsökning i andra yrken. Arbete i karaktärsämnen Att arbeta som fordonsmekaniker är kreativt, roligt och intressant. Det är ett yrke i ständig utveckling, där branschen tar stort utbildningsansvar för att hålla kompetensen kvar på företaget. Vi strävar efter sammanhängande block i yrkeskurserna där vi varvar teoretisk undervisning med praktiskt arbete i vår egen verkstad. Vi försöker att hitta fordon som passar in i undervisningen för att kunna verklighetsanpassa den. Fordonsprogrammet har ljusa och fina lokaler, där alla tre årskurserna jobbar nära varandra. Efter gymnasiet Det finns totalt sett ett stort behov av fordonsmekaniker. Många fyrtiotalister går i pension de närmaste åren och i branschen finns en oro att det inte ska gå att hitta ersättare framöver. Genom olika valbara kurspaket kan du ge utbildningen en egen profil, eller få behörighet till högskolestudier. 12

13 HANDELS- OCH ADMINISTRA- TIONSPROGRAMMET handel och service Jobb eller högskola? Ja, valet är ditt! Handels- och administrationsprogrammet är en utbildning som ger dig alla förutsättningar att få ett jobb direkt efter skolan. Du som är intresserad av vidare studier på högskola har möjligheter att skaffa dig grundläggande behörighet. Passar du på Handels- och administrationsprogrammet? För oss är det en självklarhet eleven i centrum. Vi arbetar mycket med personlig utveckling. Vi har ett väl utvecklat mentorskapsarbete på Handels- och administrationsprogrammet, med god stämning mellan elev och lärare. Vi har egna lokaler som gör att vi blir en liten skola i skolan. Vi satsar stort på att ha lärare som inte bara har en hög kompetens utan också är duktiga på att lära ut och inspirera eleven! Det är några av de punkter som de nuvarande eleverna värdesätter på Handels- och administrationsprogrammet (elevenkät september 2010). Lockas du av tanken att driva eget företag, arbeta med service, försäljning och ledarskap? Vill du bli framtidens entreprenör? Då är Handels- och administrationsprogrammet rätt val för dig! Programmets profil i Tranås Hos oss får du driva en egen butik - Second Sport. Det är ett av många projekt du kommer att få jobba med under studietiden! I nära samarbete med näringslivet i Tranås anordnar vi varje år modevisning och ger ut ett modeblad till kommuninvånarna. Vi driver också en egen webbshop. Vidare får du lära dig vikten av att ha nöjda kunder och hur man kan påverka dem till att köpa just dina produkter eller tjänster. Under sammanlagt 15 veckor får du också chansen att tillämpa dina kunskaper i verkligheten ute på företag, genom APL, arbetsplatsförlagd utbildning. APL leder ofta till sommarjobb eller fortsatt anställning efter studenten. Fem av dina APL-veckor kan du förlägga utomlands, till Oxford, England. Under sista året får du chansen att driva ett riktigt företag inom Ung företagsamhet, där vi är en av Sveriges mest framgångsrika skolor. Mer info om dina framtida möjligheter efter din tid på Handels- och administrationsprogrammet hittar du på 13

14 HANDELS- OCH ADMINISTRATIONS- PROGRAMMET INOM GYMNASIESÄRSKOLAN handel boende Handels- och administrationsprogrammet är ett fyraårigt, nationellt program inom gymnasiesärskolan för dig som tidigare gått i grundsärskolan. På HPS får du studera i din egen takt med tydlig och pedagogisk handledning. Eleverna får en individuell studieplan och en mentor. Eleverna på HPS har egna arbetsplatser i vårt klassrum. Hur arbetar vi? Du läser kärnämnen och karaktärsämnen som är inriktade mot handel och service. De estetiska kurserna musik, drama och bild går som en röd tråd genom utbildningen. Boende, fritid och hälsa är kurser som förbereder dig för vuxenlivet. Du kommer att ha 22 veckors APU, arbetsplatsförlagd utbildning, under de fyra år du går här. Ett av målen med utbildningen är att du efter studenten ska gå vidare till arbete eller studier. Ett annat mål är att arbete, boende och fritid ska fungera väl när du slutat skolan. 14

15 HANTVERKSPROGRAMMET finsnickeri tapetserare/sömnad Hantverksprogrammet passar dig som vill jobba praktiskt med möbel, design och inredning, och som vill arbeta mycket med trä. Du kan få arbete direkt efter gymnasiet, men kan också starta eget företag eller arbeta som säljare i möbel-, bygg- och inredningsbutiker. Du får lära dig tillverka möbler och inredningar, jobba med modern designteknik, arbeta med maskiner och handverktyg. Du kommer dessutom att lära dig den senaste tekniken inom datastyrda maskiner (CNC). Genom Hantverksprogrammet får du grunderna inom produktionsteknik och entreprenörskap, och kan söka vidare till yrkeshögskola. Valbara yrkesutgångar inom Finsnickeri: CNC-operatör Du får lära dig programmera, rigga, simulera och köra moderna CNC-maskiner. Du lär dig rita i de senaste CADprogrammen, både två- och tredimensionellt. All programmering sker med hjälp av moderna datorer eller direkt ute i maskinerna. Maskinsnickare/inredningssnickare Du bearbetar trä och andra material till bland annat dörrar, fönster och möbler. Du arbetar med både manuellt inställda och datastyrda maskiner. Design och konstruktion Här kan du utveckla och förverkliga dina idéer. Vill du tillverka en egendesignad möbel i ditt gymnasiearbete? Då ska du välja denna inriktning. Som verktyg används bland annat CAD-program. Ytbehandling Inriktningen ger dig grund för att jobba som ytbehandlare. Nästan alla produkter inom träindustrin är målade, lackade eller oljade. Ytbehandlare blandar lack och färg och arbetar antingen manuellt med sprutpistol eller vid ytbehandlingsmaskiner. Säljare Inriktningen ger dig en grund för att jobba som säljare på möbel- och byggbutiker. Utbildningen ger även jobb som säljare inom industrin. Tapetserare (företagsförlagd) I mån av plats kan vi erbjuda företagsförlagd utbildning inom möbeltapetsering. Att renovera möbler eller klä nya med stoppning och tyg är en konst. De som sysslar med detta kallas för tapetserare. Det är ett yrke som passar den som är duktig med sina händer och har sinne för färg och form. Du får kunskaper om material, tekniker, stilutveckling och metoder i hur man klär tyger på möbelstommar. 15

16 HUMANISTISKA PROGRAMMET kultur språk Programmet där människan står i centrum Det Humanistiska programmet sätter människans tänkande och skapande i centrum. Centrala kunskapsområden är språk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi. Du får studera människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv. Både Sverige och övriga världen intresserar oss. Dessutom får du öva din egen kreativitet genom att lära dig tolka och tänka kring andras texter och uttrycka dig själv både i tal och skrift. Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap. Humanistiska programmet har två inriktningar: Kultur och Språk. I årskurs ett läser alla elever i stort sett samma ämnen. I årskurs två börjar du läsa dina inriktningskurser. Kultur Inriktningen Kultur ger fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Den visar hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Inriktningen utvecklar din förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv. Språk Inriktningen Språk ger fördjupade kunskaper i språk. Vi undersöker sambandet 16 mellan språk, kultur och samhälle. Språk är dessutom en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra. De moderna språk du kan läsa hos oss är förutom engelska också tyska, franska och spanska. Dessutom erbjuder vi latin som ger en fördjupad förståelse för de moderna språken och kulturens utveckling. Upplevelser som ger kunskap för livet På Humanistiska programmet använder vi olika metoder för lärande. I klassrummet varierar vi genomgångar och enskilda övningar med diskussioner, grupparbeten och projekt som fördjupar dina kunskaper och övar din förmåga att samarbeta. Datorn är ett redskap som används både i språkundervisning, för skrivande, presentationer och informationssökning. Vi gör också studiebesök och bjuder in olika föreläsare. Dessutom finns det möjlighet att avsluta dina språkstudier med en veckas språkresa. Vi har samarbete med skolor i Frankrike, besöker skolor i Spanien, och har även gjort resor till Italien.

17 INDIVIDUELLA PROGRAMMET INOM GYMNASIESÄRSKOLAN IVS är ett fyraårigt program inom gymnasiesärskolan. Utbildningen är anpassad för dig som behöver mer tid och stöd i en trygg studiemiljö. Hos oss får du utifrån dina förutsättningar och tidigare erfarenheter möjlighet att upptäcka och utforska omvärlden. Du får också en bra grund för ett meningsfullt vuxenliv i boende, arbete och fritid. Ämnesområden Estetisk verksamhet Hem- och konsumentkunskap Natur och miljö Språk och kommunikation Individ och samhälle Idrott och hälsa Betyg sätts inte på de olika ämnesområdena. Individuella studieplaner Vi i personalen upprättar individuella planer eller åtgärdsprogram för dig i nära samarbete med dina föräldrar. Genom att vi arbetar med en liten undervisningsgrupp är närheten till dig och de andra eleverna stor. 17

18 INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET svetsteknik produkt- och maskinteknik/verkstad Industriteknik ligger i tiden! Vill du vara med och föra utvecklingen framåt? Då är Industritekniska programmet något för dig! Med våra ljusa lokaler och vår moderna maskinpark samt professionella personal, så kommer du att få en utbildning som matchar marknadens höga krav på framtidens medarbetare. Svetsteknik Inriktningen Svetsteknik ger dig goda möjligheter att jobba som grovplåtslagare och svetsare. Det finns även möjlighet att avlägga prov för internationell svetsbehörighet. Produkt- och maskinteknik/verkstad På inriktningen Produkt- och maskinteknik får du utbildning inom svarvning, fräsning och CNC-teknik. Du kan få jobb som maskinoperatör, CNC-operatör, reparatör och montör. Arbete efter gymnasiet Du får inte bara en bra en utbildning, du får också ta del av vårt goda samarbete med de lokala företagen. Det kan generera i sommarjobb och i förlängningen arbetar vi aktivt för att du ska ha en anställning efter utbildningen. Du som genomgått utbildningen kan se fram emot goda möjligheter att få ett välbetalt jobb. Beroende på vilken inriktning du valt så finns det ett flertal branscher som har behov av dig. Typiska jobb efter utbildningen är svetsare, CNC-operatör, montör, reparatör, servicetekniker, grovplåtslagare och verkstadstekniker. Listan kan göras lång det är du som sätter gränserna. 18

19 INTRODUKTIONSPROGRAMMEN preparandutbildning priv yrkesintroduktion individuellt alternativ språkintroduktion Introduktionsprogrammen på Holavedsgymnasiet bjuder på flera valmöjligheter. Du får en individuell studieplan och ett personligt schema där du och din mentor lägger upp studierna efter dina behov, intressen och förutsättningar. Det kan vara heltidsstudier eller studier kombinerat med praktik. Det goda arbetsklimatet på Holavedsgymnasiet gör att vi har ett bra samarbete med de nationella programmen. Vi kan erbjuda dig en trivsam studiemiljö där du förenar kunskap, glädje och personlig utveckling. Vi som arbetar på Introduktionsprogrammen har målsättningen att göra tiden hos oss så innehållsrik och givande som möjligt. Vi inriktar oss på att ge dig en personlig och kunskapsmässig utveckling. Vi vill stärka din sociala kompetens, öka din självkänsla och lära dig att ta ansvar under frihet. Fem utbildningsvägar Introduktionsprogrammen består av fem utbildningsvägar som ger dig möjlighet att studera på nationellt program eller förbereda dig för arbetslivet. De fem Introduktionsprogrammen ger goda möjligheter att välja ett passande studieupplägg: Preparandutbildning Ska leda till behörighet för nationellt program och kan innehålla både grundskoleoch gymnasiekurser. PRIV (Programinriktat individuellt val) Du läser med ett nationellt yrkesprogram och antas till detta när behörighet uppnås. Behörighetskrav: G i svenska och matematik eller engelska samt fyra andra ämnen. Eller G i svenska, matematik och engelska samt tre andra ämnen. Yrkesintroduktion Yrkesinriktad utbildning som ger dig möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden eller att studera på nationellt program. Kan innehålla nationella kurser men även annan yrkesutbildning. Bör innehålla arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Individuellt alternativ Kan innehålla kurser från grundskolan och gymnasiet samt praktik. Hög grad av individualisering. Språkintroduktion För dig som är ung och nyligen anlänt till Sverige. Tyngdpunkten ligger på det svenska språket. Inriktningen ska förbereda för studier på ett nationellt program, individuellt alternativ eller yrkesintroduktion. 19

20 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET naturvetenskap naturvetenskap och samhälle Naturvetenskapsprogrammet ger dig breda kunskaper som du har glädje och nytta av, vad du än väljer att göra i livet. Det finns ingen annan gymnasieutbildning som ger så många möjligheter till fortsatta studier inom högskola och universitet. Två inriktningar Naturvetenskap ger både djup och bredd inom de naturvetenskapliga ämnena. Naturvetenskap och samhälle ger möjlighet att kombinera de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena. Varför NA? Vi kan inte förneka att det krävs en hel del jobb att läsa på NA-programmet. men om du är intresserad av naturvetenskap har du alla möjligheter att ta till dig undervisningen. Vi varvar teori och laborationer för att studierna ska bli både spännande och roliga. På NA-programmet har du möjlighet att läsa mer matematik än på något annat program, vilket gör att du inte bara lär dig räkna, utan faktiskt också förstår matematiken. På NA-programmet kan du också välja estetiska ämnen, idrott och språk. Efter gymnasiet Våra före detta NA-elever har bland annat valt yrken som: läkare, byggnadsingenjör, meteorolog, psykolog, optiker, miljöingenjör, tolk, entreprenör, pilot, journalist, landskapsarkitekt, lärare, veterinär, arkeolog, farmaceut, tandläkare, djursjukvårdare, biolog, sjukgymnast, industridesigner, barnmorska, jurist, ekonom, civilingenjör, sjuksköterska och biomedicinsk analytiker. 20

21 RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET kök och servering företagsförlagda utbildningar Brinner du för mat och service? Vill du ha roliga möten med andra människor? Vill du ha ett varierande och kreativt arbete? På Restaurang- och livsmedelsprogrammet får du en bred utbildning och goda möjligheter till jobb inom restaurang- och livsmedelsbranchen. På RL läser du som vill bli kock, servitör, bagare eller matsäljare. Vi har två inriktningar i den nya programmet: Kök och servering samt Bageri och konditor. Som elev får du får en bra grundutbildning med stor bredd inför framtiden inom de olika inriktningarna och en bra grund för servicebranchen. Utbildningen för Kök och servering sker på Restaurang Novisen. I köket utbildas du till kock och i matsalen utbildas du till servitör. Du läser även kärnämnen och teoretiska karaktärsämnen. Utbildningen för Bageri och konditori samt Färskvaror, delikatess och catering sker till stor del på olika företag i Tranås och i närområdet. Du läser kärnämnen och en del teoretiska karaktärsämnen i skolan. APL, arbetsplatsförlagt lärande, sker under minst 15 veckor. Du får mer praktisk träning inom den bransch du valt. Många av våra elever får också sin första anställning genom kontakter som skapats under APL. Egen restaurang Vi driver vår egen restaurang Novisen som elever och lärare jobbar gemensamt med. Du som elev får lära dej matlagning, bordsbeställning och servering med verkliga gäster från dag ett. Utbildningen lägger fokus på praktiskt lärande och servicekänsla. Du får utveckla din kreativitet och träna problemlösning. Utbildningen varvar teori och praktik på ett verklighetstroget vis. Om du vill har du möjlighet att läsa in en högre behörighet för högskolestudier. 21

22 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET beteendevetenskap medier, information och kommunikation samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och ger kunskaper för vidare studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Du får förståelse för samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Utbildningen ska behandla frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Tre inriktningar Inför årskurs två börjar du läsa dina inriktningskurser. På Holavedsgymnasiet finns det tre inriktningar: Beteendevetskap, Medier, information och kommunikation samt Samhällsvetenskap. På programmet jobbar vi till viss del ämnesövergripande för att skapa ett helhetsintryck av olika arbetsområden. Beteendevetenskap Inriktningen ger kunskap om människors utveckling och ger förståelse för hur människor agerar i olika sociala situationer. Inriktningen ger fördjupade studier inom pedagogik, psykologi och sociologi. Delar av utbildningen innehåller kreativa och praktiska moment. Medier, information och kommunikation Inriktningen ger kunskap om mediernas roll i samhället och hur man kan förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Du undersöker även hur media påverkar vår omvärldsuppfattning. I inriktningen jobbar du både praktiskt och teoretiskt, exempelvis med skoltidningen Kliché där du både får skriva och redigera texter. Samhällsvetenskap Denna inriktning ger dig fördjupad förståelse inom samhällskunskap, religion, geografi och historia. Du utvecklar förmågan att muntligt och skriftligt presentera dina resultat. I inriktningen jobbar du i olika projekt, bland annat ett där du får studera natur och kultur i din närmiljö. Vi deltar sedan flera år tillbaka i Ungdomens riksdag där du får möjlighet att vara riksdagsledamot för en dag. Du får jobba aktivt med källkritik och vetenskapliga metoder, vilket ger en bra grund för forskning och högskolestudier. Många av våra elever på SA har gått vidare och utbildat sig till bland annat polis, lärare, socionom, journalist, sjuksköterska, forskare, präst, personalchef, jurist och ekonom. 22

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info NUTID Vi hjälper dig till framgång! sista kning s ansö NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info VALHALL COLLEGE RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! Skolan där du utvecklas och mår bra! I Ängelholms centrum

Läs mer

våra 2014/2015 utbildningar

våra 2014/2015 utbildningar våra 2014/2015 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET

#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET 1 2015 2016 Skolan mitt i Skåne #GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING 03 Innehåll Därför Bergagymnasiet 4 5 Elevkåren 6 7 Bergaambassadörerna 8 9 SVK Sista-veckan-kommitén 10 11 Sambatåget

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

DU ska välja VBU. 3. GOD MAT tillagad på plats.

DU ska välja VBU. 3. GOD MAT tillagad på plats. GYMNASIET NÄSTA 6anledningar till varför DU ska välja VBU 1. INTERNATIONELLT Utbyte med ett universitet i London, certifierad FN-skola. Flera program med internationell profil. Rabatt på språkresor och

Läs mer

Dags att välja gymnasium

Dags att välja gymnasium Dags att välja gymnasium Gymnasievalet 2015 Välkommen till Botkyrkas gymnasium Botkyrka har fantastiska gymnasieskolor: S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasiesärskola.

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA BORLÄNGE GYMNASIESKOLA PROGRAM- KATALOG 2015 ERIKSLUNDSGYMNASIET HAGAGYMNASIET HUSHAGSGYMNASIET LJUNGBERGSGYMNASIET SOLTORGSGYMNASIET INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ERIKSLUNDSGYMNASIET El- och energiprogrammet

Läs mer

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium Ambition Engagemang Gemenskap Danderyds Gymnasium Läsåret 2015-2016 Innehåll Skolan med bredd, djup och spets...4 Ekonomiprogrammet...9 Naturvetenskapsprogrammet...11 Spetsutbildning Matematikgymnasiet...13

Läs mer

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014 Vem vill du bli? Huddinge gymnasieval 2014 Kom och träffa oss! Gymnasiedagarna i Huddinge, 22 23/10 Gymnasiemässan, 21 23/11 Öppet Hus och infokvällar Elev för en dag Ett bra tips är att besöka skolornas

Läs mer

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan Programväljaren eskilstuna kommunala Gymnasieskola Allt om gymnasieskolan Läsåret 2012/2013 Välkommen till de kommunala gymnasierna i Eskilstuna Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval Del 1 Information

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 CARLFORSSKA GYMNASIET EDSTRÖMSKA GYMNASIET HAHRSKA GYMNASIET LIDMANSKA GYMNASIET RUDBECKIANSKA GYMNASIET TRANELLSKA GYMNASIET WIDÉNSKA GYMNASIET WIJKMANSKA GYMNASIET INNEHÅLL

Läs mer

Utbildning. 2015/2016

Utbildning. 2015/2016 Utbildning. 2015/2016 1 Riktigt bra utbildning - med idrott i fokus Filbornaskolan är en mötesplats för många elever. Blivande industritekniker, försäljare, hantverkare, barnskötare, ingenjörer, psykologer

Läs mer

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Kattegattgymnasiet Här börjar framtiden Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Sturegymnasiet Den kreativa skolan Halmstads kommunala gymnasieskolor En berättelse om framtiden Nästa år börjar en ny tid

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se

Här börjar det. roliga! 13/14. Nyhet! Eventteknik för TV, musik och evenemang. Se sidan 11. TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Här börjar det roliga! 13/14 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Nyhet! för TV, musik och evenemang. Se sidan 11 Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär

Läs mer

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad

En riktig skola. Öppet Hus 18 januari 2014 NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014. 2 Nacka gymnasium. Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad 2 Nacka gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet 7 Husbyggnad Ekonomiprogrammet 8 Ekonomi 9 Juridik NACKA GYMNASIUM* UTBILDNINGSKATALOG 2014 El- och energiprogrammet 10 Dator- och kommunikationsteknik

Läs mer

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången

Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången Gymnasiekatalog 2015-2016 Bispgården Bräcke Fyrvalla Torsta Wargentin Wången välkommen till Jämtlands Gymnasium! Grattis! Det har blivit dags för dig att välja utbildning. Det är nu det roliga börjar.

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud K U R S K A T A L O G 2 0 1 0 E T T G Y M N A S I U M - T U S E N M Ö J L I G H E T E R 1 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till oss på Mönsteråsgymnasiet. Hos oss kan du skaffa dig en bra start på

Läs mer

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se

Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS. www.ostragymnasiet.se Följer du med till högre höjder under gymnasietiden? 2014/15 TRÅNGSUND SKOGÅS www.ostragymnasiet.se Östra gymnasiet en skola med plats för personlighet! Östra karaktäriseras av en familjär stämning mellan

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer