Produktdatablad Dockningsutrustning Crawford DE6090TL Truck Lock. ASSA ABLOY Entrance Systems

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktdatablad Dockningsutrustning Crawford DE6090TL Truck Lock. ASSA ABLOY Entrance Systems"

Transkript

1 ASSA ABLOY Entrance Systems

2 Copyright och friskrivningsklausul Innehållet i denna skrift har sammanställts med största möjliga noggrannhet, men ASSA ABLOY Entrance Systems tar trots detta inte något ansvar för eventuella skador som kan uppstå på grund av fel eller saknad information i denna skrift. Vi förbehåller oss rätten att göra lämpliga tekniska ändringar utan att det meddelas i förväg. Inga rättigheter kan tas i anspråk utifrån innehållet i detta dokument. Kulörguider: Kulörskillnader kan uppstå beroende på olika tryck- och publiceringsmetoder. ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor och Albany, som ord och logotyper, är exempel på varumärken som ägs av ASSA ABLOY Entrance Systems eller företag inom ASSA ABLOY Group. Copyright ASSA ABLOY Entrance Systems AB Ingen del av denna skrift får kopieras eller publiceras genom scanning, utskrift, kopiering, mikrofilmning eller någon annan process utan att skriftligt tillstånd först inhämtats från ASSA ABLOY Entrance Systems. Alla rättigheter förbehålles. 2

3 Tekniska fakta Funktioner Bottenplatta Galvaniserat stål Kåpa bakre del Pulverlackad blå RAL 5010 Kåpa främre del och bandhus Pulverlackad grå RAL 9006 Kantskydd Rostfritt stål Användbar längd på band 2,1 m med krok Installation På stålplattform Elektronisk funktion Förregling av lastbryggans styrskåp Röd signal Lastbryggans styrskåp är inaktiverat Förankringsfunktion är inte aktiverad (bandet är i bandhuset eller är inte tillräckligt spänt) Grön signal Styrskåp för lastbryggan aktiveras Förankringsfunktion är aktiverad (bandet är tillräckligt spänt) Prestanda Brottpunkt Varningssignal Siren Elektrisk matning 35 kn Siren ljuder och röd signal blinkar vid 12 kn spännkraft max. 105 db 24 V DC, 100 ma 3

4 Innehåll Copyright och friskrivningsklausul...2 Tekniska fakta...3 Innehåll Tillämpning Truck Lock i förankrat läge Arbetsförfarande Lämpliga fästpunkter i lastbilen Översikt Total dimension Säkerhetsfunktioner Signaler Säkerhetsfunktioner Nyckelbrytare som tillval Skyltar på bandet Fördelar Installation Installation av Truck Lock Kantskydd Service Index

5 1. Tillämpning är konstruerad för att förbättra säkerheten vid dockningsstationen. Förankringssystem som kopplar ihop lastbilen med byggnaden Det är särskilt konstruerat för bruk i den typiska lasthusinstallationen. Truck Lock manövreras inne i lasthuset så det finns inget behov av att gå ut på gården för att säkra fordonet. Det är en manuell enhet som enkelt manövreras av en person. 1.1 Truck Lock i förankrat läge Ett band med en krok är ansluten till lastbilen. Spännanordningen skapar tillräcklig kraft som förebygger att fordonet rullar iväg okontrollerat, under lastningen. Förankringskraften fungerar så att användning av extra hästkrafter i lastbilen krävs för att brott ska uppstå på anordningen, och reducerar därigenom farliga situationer när lastbilen kör iväg. Systemet inkluderar en förreglingsfunktion av styrskåpet, programmerad så att lastbryggan endast kan manövreras när Truck Lock är förankrad i lastbilen med tillräcklig kraft. Truck Lock måste aktiveras innan lastningsprocessen kan börja. Tillämpning 5

6 1.2 Arbetsförfarande 1) Lastbil är i tillbackat läge framför lastkajen. 2) Öppna porten och gå ut i lasthuset. 3) Fatta tag i bandets krok och fäst den i lastbilens insida. 4) Spänn bandet genom att flytta manöverspaken i tryck/ dra-läge. 5) Signalen ändras från rött till grönt; styrskåpet för lastbryggan aktiveras. 6) Gör två extra tryck/drag rörelser med manöverspaken för att nå tillräcklig återhållande kraft. 7) Manövrera lastbryggan för att lägga läppen på lastbilsflaket. 8) Lasta / lossa varorna. 9) Manövrera lastbryggan till att återgå till viloläge. 10) Släpp spänningen i bandet genom ett fast tryck framåt med manöverspaken. 11) Signalen ändras från grönt till rött; styrskåpet för lastbryggan inaktiveras. 12) Släpp loss lastbilen och låt bandet med kroken dras in i bandhuset. 13) Stäng porten; lastbilen kan lämna lastkajen. Anmärkning: Truck Lock kan inte användas i situationer där lastbilen är lägre än lastbryggan och bandet hänger över kanten med mer än 45 vinkel. Anmärkning: Truck Lock kan inte användas i situationer där lastbilen är mer än 300 mm ovanför lastkajen. Anmärkning: Drag aldrig ut bandet bortom STOPP-skylten! Maximal användbar längd är 2,1 m. Tillämpning 6

7 1.3 Lämpliga fästpunkter i lastbilen Krokar 1.4 Översikt 1) Manöverspak 2) Ljussignal röd/grön 3) Spännanordning med kraftindikering 4) Bottenplatta 5) Bandhus 6) Band 7) Krok 8) Kantskydd 1.5 Total dimension Hål i den bakre balken till lastbilsflaket 30 mm 60 mm 60 mm Obs: Den bakre balken måste vara av tillräckligt kraftigt stål. Det är inte tillämpbart för kyl- och frysfordon med isolerad bakre balk. Lastkapacitet för alla fästpunkter är min. 40kN Tillämpning 7

8 2. Säkerhetsfunktioner 2.1 Signaler 2.2 Säkerhetsfunktioner Röd Röd Grön Grön Lastbryggans styrskåp är inaktiverat Förankringsfunktion är inte aktiverad (bandet är i valshuset är inte tillräckligt spänt) Styrskåp för lastbryggan aktiveras Förankringsfunktion är aktiverad (bandet är spänt) Blinkande röd signal Varningssignal vid 12kN förankringskraft och siren ljuder om lastbilen kör iväg Varningssignal vid 12 kn förankringskraft: Om lastbilen kör iväg ljuder en siren och signalen blinkar rött före "brottpunkten" nås. Standardinställning från fabriken är 20 sek. (justerbar upp till 120 sek i steg om 20 sek). Denna funktion hjälper till att förebygga personskador och skador på utrustning. Brottpunkt vid 35 kn förankringskraft: Om lastbilen kör iväg kommer bandet att brista i främre delen, omkring 150 mm bakom kroken och bandet rullas tillbaka i bandhuset. Skador på utrustningen inklusive den kompletta installationen av lasthuset samt personskador undviks. I detta fall är det endast band med krok som måste bytas. Anmärkning: Säkerhetsutrustning. Använd endast originalband med krok! Ytterligare potentialfri kontakt finns tillgänglig för externa signaler Nyckelbrytare som tillval Nyckelbrytare med två funktioner / två olika lägen 1) Stäng av varningssignalen. När Truck Lock är utrustad med nyckelbrytare och det inte finns någon tidsinställning för varningssignalen, ljuder sirenen konstant. Sirenen stängs av med nyckelbrytare. Förbikoppla förreglingsfunktionen. Om kroken på lastbilslåset inte kan anslutas till insidan av lastbilen kan lastbryggan användas och lastningen utföras genom denna funktion. Antingen finns det ingen lämplig anslutningspunkt på insidan av lastbilen eller så är anslutningspunkten täckt av gods. Säkerhetsfunktioner 8

9 2.3 Skyltar på bandet Säkerhetsfunktioner 9

10 3. Fördelar Manövreras enkelt av en person. Tydlig röd/grön signal om enhetens status ger guidning till användaren. Lastpersonalen måste aktivera förankringssystemet innan lastningen kan utföras; på detta sätt kan en disciplinerad och kontrollerad process säkras. Ökar medvetenheten kring säkerhet och disciplin vid lastningen. Hjälper till att skapa säkra arbetsförhållanden, undvika personskador, skador på utrustning och avbrott i lastflödet. Truck Lock uppfyller gällande krav vid lossning och lastning. Med detta förankringssystem slipper man utrustning framför lasthuset; det finns ingen kollisionsrisk och inga problem vid snöplogning. Det är en tillförlitlig förankringsfunktion även under förhållanden med is och snö då den är monterad i lasthuset. Eftersom manövreringen sker på insidan av lasthuset undviks farliga situationer med personer som ska säkra fordon ute vid inbackande lastbilar Lastbilen förhindras från att rulla iväg under lastning och farliga situationer för truckförare undviks. Varningssignalen före brottpunkten bidrar till att förebygga förekomsten av farliga situationer. Solid design med lång livstid och låga drift- och underhållskostnader Det krävs överdrivet bruk av lastbilens hästkrafter för att bryta av bandet. Fördelar 10

11 4. Installation är konstruerad för att förbättra säkerheten vid dockningsstationen. Förankringssystem som kopplar ihop lastbilen med byggnaden. Det är särskilt konstruerat för användning i den typiska lasthusinstallationen. Truck Lock manövreras inne i lasthuset så det finns inget behov av att gå ut på gården för att säkra fordonet. Det är en manuell enhet som enkelt manövreras av en person. 4.2 Kantskydd Under lastningen förekommer det vertikala rörelser i lastbilen; krafterna från dessa rörelser överförs till bandet. Kantskyddet i framkant av autodockplattformen förebygger att bandet slits ut. Ett band med en krok är ansluten till lastbilen. Spännenheten skapar tillräcklig kraft som förebygger att fordonet okontrollerat rullar iväg under lastningen. Systemet inkluderar en förreglingsfunktion av styrskåpet, programmerad så att lastbryggan endast kan manövreras när Truck Lock förankrar lastbilen med tillräcklig spänning. Truck Lock måste aktiveras innan lastningsprocessen kan börja. 4.1 Installation av Truck Lock Truck Lock är placerat på utsidan i lasthuset på autodockplattformens rigida sida. Placeringen är på den högra sidan. Anmärkning: Truck Lock är inte utformat för installation på en öppen brygga utan något väderskydd (som från ett lasthus). Installation 11

12 5. Service Program för förebyggande underhåll och moderniseringstjänster Dina entréer är en del av ditt affärsflöde, så det finns all anledning att se till att de är väl fungerande. ASSA ABLOY Entrance Systems erbjuder dig ett underhållsprogram och en moderniseringsexpertis du kan lita på. Vårt underhållsprogram och våra moderniseringstjänster backas upp av en omfattande expertis för alla slags industriportar och dockningssystem, oavsett varumärke. Till ditt förfogande står ett team med dedikerade experttekniker, som under årtionden har arbetat med underhåll och service och skapat nöjda kunder. Program för förebyggande underhåll Vår ständiga målsättning är minimering av tidsförluster, energiförluster och oväntade problem. Vår serviceorganisation ger dig support dygnet runt för underhåll av alla industriportar och dockningssystem, oavsett varumärke. Om du vill befinna dig ett steg före ett eventuellt driftsstopp, utforska vår produktportfölj med Pro-Active Care planer. Naturligtvis erbjuder vi entréuppgraderingar som passar dina specifika önskemål och affärsbehov. Pro-Active Care - Underhållsplaner som passar din verksamhet Regelbundet underhåll kan förlänga livslängden för din utrustning och hjälper till att förebygga oväntade problem. Våra tekniker anländer på plats utrustade med kompetens och verktyg för att underhålla alla automatiserade entréer, oavsett varumärke. Pro-Active Bronze Grunden för alla Pro-Active planer bygger på tryggheten att veta att din utrustning inspekteras regelbundet och certifieras för såväl säkerhet som för optimal prestanda. Det inkluderar ett antal planerade besök på anläggningen beroende på dina behov. Alla oplanerade servicesamtal under kontraktstiden (inklusive arbete, resor och reservdelar) faktureras som speciella Pro-Active Care priser. Pro-Active Silver Denna plan erbjuder alla fördelar för Pro-Active Bronze med den ytterligare fördelen att arbete och resor inkluderas för servicesamtal under vanlig kontorstid. Den enda extra kostnaden gäller de ytterligare reservdelar som kan krävas under kontraktstiden. Pro-Active Gold Denna plan ger ett ultimat skydd för din automatiska entréinvestering. Det inkluderar alla fördelar med Pro-Active Silver, plus byte av alla nödvändiga delar under en oplanerad reparation eller under ett planerat underhållsbesök. Pro- Active Gold är ett utmärkt sätt att budgetera dina årliga utgifter för automatiska portar. Pro-Active Tailor-Flex Vårt mest flexibla underhålls- och serviceerbjudande. Pro- Active Care planen utformas av dig, vår kund. Med planen kan du balansera dina budgetmål mot din verkliga budget och den erbjuder även möjlighet att lägga till eller ta bort ett antal underhållselement för att passa dina budgetmål, samtidigt som din övergripande prestanda och säkerhetsbehov uppfylls. Modernisering Dina entréer är en långsiktig investering, varifrån du alltid vill ha det bästa. Produkter utvecklas över tid, så gör även regleringar och din verksamhet. Låt oss hjälpa dig öka dina energibesparingar och uppfylla dagens standarder. Vi erbjuder rådgivning och moderniseringspaket för föråldrade installationer, detta säkerställer att din investering klarar kraven och presterar optimalt under många år framöver. Reaktiv service Korrigerande Säkerhetskontroll Pro-Active Bronze Pro-Active Care Pro-Active Silver Pro-Active Gold Pro-Active Tailor Flex Andra skräddarsydda behov som svarstid, information om prestanda och avancerad användarutbildning Utbyte av slitna delar enligt ett förebyggande utbytesprogram för förbrukningsartiklar Utbyte av reservdelar vid haverier Rese- och arbetskostnader för ytterligare utryckningsbesök Förebyggande underhållsbesök 1-4 gånger om året Rese- och arbetskostnader för förebyggande underhållsbesök Svarstid och prioritet vid utryckningar <24 timmar Förebyggande, planerat underhåll som uppfyller de mest krävande standarderna på marknaden Säkerhets- och kvalitetskontroller enligt gällande normer och bestämmelser Dokumentation av testresultat Dokumentation som genereras på plats av utrustningens status, utvärdering och tillhandahållen service Välutbildade professionella tekniker med stor kunskap, modern utrustning och rätt reservdelar* Vår hotline till kundtjänst = Ingår som standard = Tillgänglig till specialpris * Välutrustade servicebilar med original- och nya reservdelar Service 12

13 Index A Arbetsförfarande...6 C Copyright och friskrivningsklausul...2 F Fördelar Funktioner...3 I Installation Installation av Truck Lock K Kantskydd L Lämpliga fästpunkter i lastbilen...7 N Nyckelbrytare som tillval...8 O Översikt...7 P Prestanda...3 S Säkerhetsfunktioner...8 Service Signaler...8 Skyltar på bandet...9 T Tekniska fakta...3 Tillämpning...5 Total dimension...7 Truck Lock i förankrat läge

14 14

15 15

16 ASSA ABLOY Entrance Systems är en ledande leverantör av automatiska entrélösningar för ett effektivt flöde av varor och människor. Med våra globalt erkända varumärken Besam, Crawford, Megadoor och Albany, erbjuder vi produkter och tjänster som uppfyller slutanvändarnas behov av en trygg, säker, bekväm och hållbar drift. ASSA ABLOY Entrance Systems är en division inom ASSA ABLOY. assaabloyentrance.com Q1, ASSA ABLOY Entrance Systems assaabloyentrance.com

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

Novo Speed Solutions. Snabba funktionella rullportar

Novo Speed Solutions. Snabba funktionella rullportar Novo Speed Solutions Snabba funktionella rullportar Företag i Novofermkoncernen Novoferm Produktionsanläggningar Novoferm försäljningskontor Sverige Ryssland Danmark Litauen England Nederländerna Polen

Läs mer

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag 1 2013 TYA och upphovsmännen Mångfaldigande av innehållet i denna PDF, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

E C N A R T N N E A E K A M

E C N A R T N N E A E K A M MAKE AN ENTRANCE Inledning ITAB Shop Products är ett tillverknings- och exportföretag specialiserat på att leverera butiksutrustning som entrésystem och köledarprodukter till detaljhandelskunder och andra

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

LELY UTRUSTNING FÖR MJÖLKPRODUKTION Lösningar för mjölkning, utfodring och ladugård

LELY UTRUSTNING FÖR MJÖLKPRODUKTION Lösningar för mjölkning, utfodring och ladugård LELY UTRUSTNING FÖR MJÖLKPRODUKTION Lösningar för mjölkning, utfodring och ladugård Skapa en framtid för din mjölkgård www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS,

Läs mer

Lely astronaut Robotmjölkningssystem

Lely astronaut Robotmjölkningssystem Lely astronaut Robotmjölkningssystem Skapar framtiden för din mjölkproduktion www.lely.com innovators in agriculture 2 lely astronaut Vi är hängivna till att hjälpa dig att skapa framtiden för din mjölkproduktion

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Allmänt om drift och underhåll Många av de regler som gäller för uppförandet av vindkraftverk/vindkraftparker gäller också sedan man gjort överlämning till kund

Läs mer

VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG HK MF900 50-300 Kvalitet och prestanda Branschledande lastare till traktorer från 50 till 300 hk VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG Ett lastarprogram med högsta

Läs mer

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering.

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Februari 2013 Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Detta som en del av GSK:s löpande policy att kontinuerligt förbättra effektivitet och service (för såväl kunder som leverantörer). För att

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Offline & Online läsare i ett komplett låssystem ekonomisk och flexibel passerkontroll

Offline & Online läsare i ett komplett låssystem ekonomisk och flexibel passerkontroll Offline & Online läsare i ett komplett låssystem ekonomisk och flexibel passerkontroll Våra mest använda offline läsare: PrimaLock & SensoLock FlexAir är något unikt eftersom samma plattform används till

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

PROTECT. Stoppar tjuven med dimgenerator. Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före

PROTECT. Stoppar tjuven med dimgenerator. Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före PROTECT Stoppar tjuven med dimgenerator Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före VI GILLAR BORÅS! Vi hjälper dig med hela din ekonomi både din privata och företagets VI GILLAR BORÅS TEL:

Läs mer

En tryggare värld. Ett samlat grepp om säkerheten. Building Technologies, Security Products

En tryggare värld. Ett samlat grepp om säkerheten. Building Technologies, Security Products En tryggare värld Ett samlat grepp om säkerheten Building Technologies, Security Products Hitta balansen i dina säkerhetsinköp > Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Solutions Material Handling Tid och rum 2 Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Lösningar från Kardex Remstar:

Läs mer

Den första bryggan i sitt slag.

Den första bryggan i sitt slag. Den första bryggan i sitt slag. DEN SISTA BRYGGAN DU NÅGONSIN KOMMER ATT BEHÖVA.. Läs om våra nya se sidan 15 PONTONBRYGGOR OCH LYFTSYSTEM K 207 +46 (0)380-473 00 STARK NOG FÖR EN EZ Docks patenterade

Läs mer

Future och Future Plus

Future och Future Plus Future och Future Plus Kvalitetskylar och -frysar Energieffektiva med liten miljöpåverkan Kvalitetskylar och -frysar för professionella livsmedelsdetaljister och kök De mest konkreta kraven för alla användare

Läs mer

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg

Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Trådlös internkommunikation för ännu bättre äldreomsorg Snabbare respons sparar tid för personalen, förbättrar vården av de boende och ökar driftseffektiviteten för cheferna. ascom Vilka är de främsta

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

För dig som tänker sitta ett tag. stöd, avlastning, avslappning och rörelse

För dig som tänker sitta ett tag. stöd, avlastning, avslappning och rörelse stöd, avlastning, avslappning och rörelse För dig som tänker sitta ett tag Forskning och arbetsplatsergonomi Ergonomiska finesser kommer bara till sin rätt om de verk ligen används. Med rätt inställning

Läs mer

2012/2013 TILLBEHÖRSKATALOG TRANSPORTBILAR

2012/2013 TILLBEHÖRSKATALOG TRANSPORTBILAR 2012/2013 TILLBEHÖRSKATALOG TRANSPORTBILAR drive the change ALLA TILLBEHÖR DU KAN DRÖMMA OM. NÄSTAN Renault är en av världens största biltillverkare och naturligtvis är tillbehörsprogrammet både omfattande

Läs mer

MF6400/7400. 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG

MF6400/7400. 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG HK MF6400/7400 100-170 Högeffektstraktorer i mellanklassen VISION INNOVATION LEDARSKAP KVALITET PÅLITLIGHET SUPPORT STOLTHET ENGAGEMANG Oslagbar prestanda och mångsidighet De senaste mellanklassmodellerna

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer