Intrångstester SIG Security, 28 oktober 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intrångstester SIG Security, 28 oktober 2014"

Transkript

1 Intrångstester SIG Security, 28 oktober 2014

2 Mattias Berglund Oberoende konsult inom IT- och informationssäkerhetsområdet Fokus på test och granskningar av system Bakgrund inom drift och förvaltning, säkerhetskonsult sedan 2007 Gillar att (försöka) förstå hur saker hänger ihop

3 Om presentationen Vad? Djupdykning i ämnet intrångstester - definition, karaktärsdrag, leverabler mm Problembild och förslag på bättre användande Att tänka på när man utformar ett test Varför? Tydliggöra ett komplext och missförstått/missbrukat begrepp Ökad förståelse --> bättre tester --> större värde för verksamheten Ett av mina personliga favoritområden :-) Varning! Baseras på egna erfarenheter och reflektioner som säkerhetstestare Okonventionella definitioner kan förekomma

4 Säkerhetstester

5 Allmänt Ett verktyg i verksamhetens riskhantering Verifiera skyddsmekanismer, identifiera säkerhetsbrister, prioritera åtgärder Sårbarhetsavsökning/analys, Applikationssäkerhetstest, Källkodsgranskning, Konfigurationsgranskning mm Allt vanligare... Tilltagande hotbild, växande säkerhetsindustri, compliance, mm Katalysator för kvalitetsarbete Systematiskt säkerhetsarbete Regler för testning kan beskrivas i en test- och granskningspolicy NIST SP (Technical Guide to Information Security Testing and Assessment)

6 Intrångstester

7 Definition Ett intrångstest är ett säkerhetstest där realistiska angrepp simuleras i försök att kringgå säkerheten i ett system

8 Ett koncept Med många namn Penetrationstest, Pentest, Ethical hacking... Under utveckling Red/blue teaming, wargames Social engineering Inte bara inom IT- och informationssäkerhet Fysisk säkerhet, test av perimeterskydd...

9 Vad skiljer intrångstester från andra tekniska tester? Den höga nivå av REALISM man försöker skapa i testprocessen...

10

11 Riskbaserat scenario Testet baseras på ett scenario för att erhålla ett tydligt sammanhang och fokus för testprocessen Angriparens profil Vilket är angriparens mål? Vilka är angriparens förutsättningar? - förkunskap om, och behörighet i målsystemet, samt logisk/fysisk utgångspunkt... Verksamhetens förutsättningar Vilken förhandsinformation delges verksamheten (system- och informationsägare, drift- och förvaltningsorganisationer)?

12 Holistiskt målsystem Testet utförs mot ett målsystem som definierats med ett holistikt synsätt Utgångspunkt Informationssystemet

13 Informationssystemet

14 Informationssystemet

15 Informationssystemet

16 Informationssystemet

17 Informationssystemet

18 Holistiskt målsystem Testet utförs mot ett målsystem som definierats med ett holistikt synsätt Utgångspunkt Informationssystemet Avgränsningar Väl avvägda avgränsningar är avgörande för testets kvalitet - förståelse för systemet, säkerhet, hot och risk, kombinerat på ett pragmatiskt sätt Scope Utgör området inom vilket testning får ske - inte de utpekade systemkomponenter som ska testas Konsekvens: allt testas inte! (bredd vs djup)

19 Målfokuserad testprocess Testprocessen utgör ett scenariobaserat rollspel där testaren strävar efter att uppnå angriparens mål Karaktärsdrag Dynamisk process där målet formar och driver testaktiviteter Iterativ dataanalys som formar strategier för angrepp Fokus på aktivt utnyttjande av sårbarheter Skapar ett unikt "mindset" för testaren

20 Varför realistiska tester? Extremt tydlig koppling till risk Awareness och utbildning Enda sättet att mäta faktisk/operativ säkerhet - holistiska system med komponenter i samverkan

21 Problembild Konceptet har blivit urvattnat och vagt För mycket fokus på IT och för lite på information Intrångstest-by-default, när man egentligen borde göra andra tester (vad är syftet med testet, egentligen?)

22 En bättre approach Återkommande "standardtester" (apptester, sårbarhetsanalyser osv) som det huvudsakliga verktyget för att arbeta med säkerhetsmässig kvalitet i systemkomponenter Riktade intrångstester som kompletterande verktyg för att utvärdera det övergripande arbetet med informationssäkerhet och öka medvetande i verksamheten

23 Utforma ett intrångstest

24 En process

25 Steg för steg Ingångsvärde - en osäkerhet/ovisshet (risk) Kartlägg informationssystemet - följ informationen och dess interaktionspunkter Profilera angriparen - mål, behörighet, utgångspunkt, förhandskunskap Gör pragmatiska avgränsningar - interaktionskanaler/vektorer, behörighetsroller Tips Var konkret med angriparens mål, ju mer specifikt, ju tydligare testprocess Låt testvektorer verka som den naturliga avgränsningar - undvik att "sortera bort" komponenter som är synliga över en vektor Värdefulla verktyg - "Threat modeling" och OSSTMM

26 Exempelscenario En angripare på Internet, utan förkunskaper eller behörigheter i systemmiljön, försöker erhålla obehörig åtkomst till e-post tillhörande företagets ledningsgrupp En angripare utanför det fysiska skalskyddet försöker erhålla obehörig åtkomst till företagets trådlösa nätverk En angripare inloggad i applikationen med rollen "användare", försöker erhålla obehörig åtkomst till kontokortsinformation

27 En pentestares egenskaper Teknisk kompetens och kreativitet Förmågan att kommunicera Metodik och process for iterativ dataanalys

28 Metodik (exempel)

29 Sammanfattning Intrångstester syftar till att återskapa realism (riskbaserat, holistiskt, målfokuserat) Demonstrerar risk, ger "awareness" och verifierar den operativa helheten - informationssystemets komponenter i samverkan Var klar över syftet för testet - intrångstester är inte alltid "best fit" Kartlägg systemet, profilera angriparen och gör pragmatiska avgränsningar (var noggrann med scope!) Kreativ testare för realism, god kommunikation och testprocess för professionalism

30 Kontakt Mattias Berglund 0 x m a b g m a i l. c o 0 x m a b u (twitter)

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Sammanfattning Smarta telefoner, surfplattor och andra liknande mobila enheter används i allt större utsträckning både privat och i organisationer. En

Läs mer

Övergripande IT- och informationssäkerhet

Övergripande IT- och informationssäkerhet Övergripande IT- och informationssäkerhet Landstinget Dalarna 4 februari 2011 PwC Technology Risk Services Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Christian Svensson Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Grunden för IT-säkerhet inom Försvarsmakten KRISTOFFER LUNDHOLM, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Född till ledare en myt!

Född till ledare en myt! Född till ledare en myt! - Ett PM om ledarskap Av Hans Hagen copyright 2013 Hans Hagen Sida 2(7) 1. Inledning Få yrkeskategorier är så behäftade med förutfattade meningar, beslagna med missuppfattningar

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

AGIL TESTNING. Riktlinjer och synsätt på test i agila metoder

AGIL TESTNING. Riktlinjer och synsätt på test i agila metoder Örebro Universitet Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Informatik C, C-uppsats (15 P). Handledare: Ann-Sofie Hellberg Examinator: Johan Aderud HT/2010-01-15 AGIL TESTNING Riktlinjer och

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009 Samhällets informationssäkerhet Lägesbedömning 2009 2 MSB:s kontaktperson: Helena Andersson, 010-240 41 33 Publikationsnummer MSB 0023-09 ISBN 978-91-7383-009-6 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Gapanalys - Checklistan

Gapanalys - Checklistan Gapanalys - Checklistan www.informationssäkerhet.se 2 Författare Helena Andersson, MSB Jan-Olof Andersson, RPS Fredrik Björck, MSB konsult (Visente) Martin Eriksson, MSB Rebecca Eriksson, RPS Robert Lundberg,

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer