VERKSAMHETSBERÄTTELSE Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

2 Verksamhetsberättelse 2013 Samverkan som samlande kraft Under 2013 nådde Folkuniversitetet Region Väst en ny rekordomsättning. För att nå ännu starkare resultat och möta de krav som ställs i ett föränderligt samhälle satsar vi på ett utökat samarbete med övriga stiftelser i Sverige, skriver Martin Bergö, ordförande, och Stig-Olov Blixt, tillförordnad stiftelserektor. År 2013 har på många sätt varit ett förändringens år för Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet. Ekonomiskt nådde vi en ny rekordhöjd med en omsättning på 348 miljoner kronor och ett starkt förbättrat resultat på 8,2 miljoner kronor. Att vi kunde komma tillbaka så snabbt och göra ett positivt resultat beror på högre deltagarantal i våra utbildningar och ett effektivt sparprogram i verksamheten. Tillsammans med personalens insatser är detta huvudorsakerna till att vi har skapat oss utrymme för nya satsningar. Omorganisation för effektiv styrning Under året genomfördes också en omorganisation för att skapa större tydlighet i ledningen av verksamheten. Ökad transparens och tydligare mål ska ge bättre resultat samtidigt som medarbetarna får en ökad delaktighet i arbetet. Målet är också att vi ska fokusera på utveckling inom vår verksamhet och på utökad samverkan mellan stiftelsens olika distrikt. Positiv trend inom folkbildningen Under 2013 fortsatte den positiva trenden inom folkbildningen med ökade deltagarantal i vår öppna kursverksamhet. Två av årets mest lyckade projekt var våra distanskurser, där deltagarna erbjöds så varierande ämnen som sociala medier och växtodling, och Ekonomismart, ett koncept där vi arbetar uppsökande för att hjälpa unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden att hantera sin privatekonomi. Under de kommande åren satsar vi på att utveckla vår öppna programverksamhet ytterligare, bland annat inom områden som miljöteknik, distanspedagogik och IT. Expanderande skolverksamhet Vår skolverksamhet har också expanderat under året. Förutom ett nytt estetprogram med inriktning på teater och skådespeleri vid gymnasiet i Trollhättan fick vi nya uppdrag inom vuxenutbildningen i Karlstad och Lerums kommuner. På yrkeshögskolesidan beviljades nio nya utbildningar. Tillsammans med våra kompletterande utbildningar gör detta Folkuniversitetet Region Väst till en av Sveriges största aktörer inom yrkesutbildning. Framgångsrika uppdrag för arbetsförmedlingen Vi har också varit framgångsrika i genomförandet av uppdrag åt Arbetsförmedlingen och är i dag en av de största anordnarna i Västsverige. Förutom våra satsningar på deltagare i sysselsättningsfasen har ett av årets mest lyckade projekt varit Korta vägen där vi hjälper utländska akademiker att utveckla sin yrkessvenska och hitta jobb som matchar deras kompetens. Ökad samverkan mellan stiftelserna Under 2013 har flera samverkansprojekt 2

3 innehåll Samverkan som samlande kraft... 2 Spelar en aktiv roll i ett föränderligt samhälle... 4 Unik gymnasiesatsning gör succé... 6 En effektiv insats i rätt tid... 8 Kortar vägen till rätt jobb Förmedlar aktuell forskningsinformation till allmänheten Nyfikenheten som främsta drivkraft påbörjats med Folkuniversitetets övriga stiftelser i Sverige. Ett omfattande arbete har inletts för att identifiera inom vilka områden vi kan uppnå ett bättre resultat såväl innehållsmässigt som ekonomiskt om vi genomför projekt tillsammans. Två av de områden som varit viktiga i inledningsskedet är distansutbildning och upphandlingsverksamhet. Inför 2014 I vår planering inför 2014 förväntar vi oss omsättning och resultat på samma nivå som för Valår har traditionellt inneburit satsningar på utbildning i olika former. Vi ser fram emot ett nytt år och nya möjligheter för vår stiftelse. Tack för året som gått! Vi vill tacka våra kursdeltagare och uppdragsgivare för att ni har valt Folkuniversitetet under Slutligen vill vi tacka våra medarbetare för alla goda insatser under året som gått. Nöjda deltagare och ett positivt resultat är förutsättningar för en satsning inför framtiden. Rundtur i Västsverige Digital teknik sätter guldkant på äldrevården Statistik och ekonomi Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Revisionsberättelse Styrelse Verksamhetschefer Göteborg, mars 2014 Martin Bergö ordförande Stig-Olov Blixt tf stiftelserektor FOLKUNIVERSITETET REGION VÄST Besöksadress: Norra Allégatan 6 Postadress: Box 2542, Göteborg Telefon: E-post: Webbsida: Text & grafisk formgivning: Andreas Åhs Illustrationer: Fredrik Tjernström Tryck: A-Footprint, Göteborg 2014 Copyright Folkuniversitetet

4 Sedan den 1 september 2013 är Stig-Olov Blixt tillförordnad stiftelserektor för Folkuniversitetet Region Väst. Han vill se ett samhälle som möjliggör livslångt lärande och betraktar sig själv som lagledare för en professionell och effektiv organisation. Spelar en aktiv roll i ett föränderligt samhälle Stig-Olov Blixt, 51, är född i Gårdsvik, en liten by nära Arvika, och uppvuxen i Karlstad. Efter att ha arbetat med personal- och arbetslivsfrågor och haft ett flertal chefsjobb inom utbildningssektorn rekryterades han till Folkuniversitetet Under sina tio år som avdelningschef i Karlstad såg han organisationen förändras i grunden. När jag tillträdde bedrev vi en småskalig verksamhet i Karlstad. Under mina år ökade omsättningen från 7 till 70 miljoner. Genom att bredda verksamheten med uppdrag och skolor har hela stiftelsen genomgått en enorm utveckling, vuxit och blivit mer professionell, säger han. Infrastruktur för livslångt lärande Utvecklingen har lett till att Folkuniversitetet i dag fyller en viktig samhällsfunktion genom att bidra med en infrastruktur för livslångt lärande. Med ett öppet kursutbud, gymnasier och andra skolor, uppdragsverksamhet och uppsökande folkbildning erbjuder organisationen något för alla faser och situationer i livet. Min önskan är att vi ska ha ett samhälle som ger förutsättningar för livslångt lärande. Om du av olika anledningar inte har kunnat tillgodogöra dig studier ska du få nya chanser att inhämta kunskaper som hjälper dig att göra kloka val, nu och i framtiden, säger Stig-Olov Blixt. Med Folkuniversitetets bredd kan vi hjälpa individen med det. Det kan handla om en bra gymnasieutbildning, kompletterande studier, arbetsmarknadsutbildning eller kurser du läser för nöjes skull. Ett annat exempel är våra yrkeshögskoleutbildningar som ger möjligheter till en helt ny karriär var du än befinner dig i livet, fortsätter han. Grundläggande demokratisk fråga En viktig aspekt av att erbjuda en infrastruktur för livslångt lärande är förmågan att tillgängliggöra kunskaperna. Stig-Olov Blixt, som har sina rötter i det vidsträckta Värmland, menar att Folkuniversitetet måste bli bättre på att söka upp och möta människor där de befinner sig särskilt i en tid då allt verkar röra sig från landsbygden, mot tätorterna. Att vi hänger med, förändras och utvecklas beror på att vi har anställda med förmågan att se möjligheter och skapa nya verksamheter. För mig är det en grundläggande demokratisk fråga. Folkuniversitetet ska vara öppet för att ta emot alla och vi ska göra vårt bästa för att verka även på mindre orter. Vi har inte förutsättningar att bedriva öppen kursverksamhet överallt, men genom föreningscirklar och ett omfattande utbud av distanskurser på nätet har vi ändå möjlighet att finnas till hands över hela vår verksamhetsyta, säger han. Lagledare för en effektiv organisation För att Folkuniversitetet ska kunna bibehålla sin bredd och trygga verksamheten på sikt menar Stig-Olov Blixt att det är viktigt att hänga med i samhällsutvecklingen och vara på plats där saker händer. Alla våra verksamhetsområden är under ständig förändring, både vad gäller regelverk och deltagarantal. Vi måste bli bättre på att ha fingret i luften och bestämma oss för vad vi ska satsa på. Att leda en organisation som ständigt måste vara på tårna är inte det lättaste men Stig-Olov Blixt har en tydlig vision om vad som krävs. Jag tror på en personoberoende struktur där olika roller växer sig starka och fungerar väl över tid. En viktig del i det är att delegera ett tydligare ansvar till distriktschefer och verksamhetsledare. Jag ser mig själv som en lagledare för en professionell, effektiv och självgående organisation rustad att möta de förändringar vi står inför. Det finns en stor entreprenöriell anda inom Folkuniversitetet. Att vi hänger med, förändras och utvecklas beror på att vi har anställda med förmågan att se möjligheter och skapa nya verksamheter. Genom att bygga vidare på folkbildningstanken människors vilja att lära och förändra sina liv kommer vi att fortsätta att spela en aktiv roll i ett föränderligt samhälle. Jag är stolt över att vara en del av en sådan organisation. 4

5 Stig-Olov Blixt är tillförordnad stiftelserektor för Folkuniversitetet Region Väst. Foto: Oskar Allerby 5

6 Unik gymnasiesatsning gör succé Den svenska gymnasieskolan går på knäna till följd av rekordsmå elevkullar och tilltagande konkurrens. I det läget valde Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan att satsa. Hösten 2013 startade ett nytt estetprogram med filmoch skådespelarprofil. Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan har under 2013 utvecklat verksamheten inom det estetiska programmet. Designprofilen har kompletterats med en inriktning på film och skådespeleri, en breddning som ligger helt i linje med Folkuniversitetets tradition av att driva högkvalitativa scenkonstnärliga utbildningar som Balettakademien och nyförvärvade Skara skolscen. Kommunens vitala filmindustri, som lockar internationella storstjärnor och har gett Trollhättan smeknamnet Trollywood, gav nysatsningen goda förutsättningar. Vi tyckte att det var besynnerligt att en region med stark koppling till filmindustrin inte hade en gymnasieutbildning med inriktning på skådespeleri. Våra marknadsundersökningar visade att det fanns ett stort intresse så vi bestämde oss för att köra på. Genom att skapa en ny inriktning som går parallellt med design får vi stabilitet och är inte lika sårbara för trender och nycker, säger Daniel Jonlund, rektor vid Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan. Utbildning med tyngd och autenticitet För att göra både det nya och gamla estetprogrammet attraktivt fick de samma gedigna grund som gymnasiets samhälls- och ekonomiprogram. Alla våra utbildningar är internationella, högskoleförberedande och pedagogiskt i framkant då vi sätter individen i centrum genom att arbeta med måluppfyllelse och professionell feedback. Tonvikten på film- och skådespelarinriktningen ligger på estetiska processer på scen och framför kameran men eleverna får också möjlighet att läsa kurser och språk som stärker dem inför vidare studier. Det ger utbildningen en tyngd som många andra estetprogram inte har, säger Daniel Jonlund. En annan viktig faktor bakom programmet är samarbetet med Kulturhuset i Våra utbildningar är internationella, högskoleförberedande och pedagogiskt i framkant. Det ger en tyngd som många estetprogram inte har. Trollhättan, en kreativ miljö som erbjuder perfekta förutsättningar för en kvalitativ skådespelarutbildning. Att våra lokaler ligger i Kulturhuset ger oss stora möjligheter. Vi har flera teaterscener och en HD-bio med 450 platser vägg i vägg med våra klassrum. Genom att vi kan hyra lokaler efter behov sparar vi pengar. Samtidigt får eleverna en inblick i hur en autentisk produktion fungerar, säger Daniel Jonlund. Utöver Kulturhuset samarbetar vi med Skara skolscen, Film i Väst och Ljud & Bildskolan som har en utbildning som fokuserar på den tekniska sidan av filmproduktion. Det öppnar för spännande projekt, till exempel att eleverna får delta vid riktiga inspelningar, fortsätter han. Nysatsningen en succé Inför lanseringen av film- och skådespelarprofilen kraxade olyckskorparna. Vissa menade att det var omöjligt att starta en sådan här utbildning just nu, mitt i en av de allvarligaste kriser den svenska gymnasieskolan upplevt. De negativa profetiorna visade sig lyckligtvis överdrivna. Nysatsningen har varit en succé. En 6

7 Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan ligger vägg i vägg med Kulturhusets teaterscener och HD-biosalong. Foto: Folkuniversitetet viktig anledning till framgången är att vi har skapat ett unikt program som kombinerar teater, film och en internationell profil. Det har gett oss uppmärksamhet och ett gott söktryck. Utbildningen är fortfarande i sin linda. Det ska bli spännande att se hur den utvecklas under de kommande åren, säger Daniel Jonlund. Hur bra som helst En av eleverna i den första årskullen är Andreas Forsgren. Efter roller i Fjällbackamorden: Vänner för livet, baserad på Camilla Läckbergs böcker, och TV-serier som Molanders och (Re)volt är han redan en skådespelare i vardande. Han sökte utbildningen för att lära sig yrket från grunden. Jag är intresserad av filminspelning och vill bli skådespelare. Jag såg estetprogrammet med film- och skådespelarprofil som en möjlighet att få en bra utbildning. Än så länge är det över förväntan. Jag får lära mig mycket mer än vad jag trodde. Utbildningen är hur bra som helst! Eftersom Andreas Forsgren tänker satsa på en utlandskarriär lockade programmets internationella prägel och fokus på språk. När jag har gått ut gymnasiet vill jag söka till en scenskola utomlands. Eftersom utbildningen har internationell profil lär jag mig mycket engelska och det passar mig fint. Attraktiva i framtiden oavsett vad de företar sig Daniel Jonlund är nöjd över att film- och skådespelarprofilen lockar genuint intresserade elever som Andreas Forsgren men betonar att programmet även passar dem som är nyfikna på att testa skådespeleri utan att göra avkall på en bred utbildning. Det är viktigt att programmet ger möjligheter för alla, och utbildningen är oerhört värdefull på många sätt. Eleverna lär sig att tala inför folk, ta för sig och jobba i projekt. Med de teoretiska kunskaper och den kreativ förmåga de får med sig kommer de att vara attraktiva i framtiden oavsett vad de företar sig. Folkuniversitetets gymnasieskolor Två gymnasieskolor i regionen Folkuniversitetet Region Väst driver två gymnasieskolor: Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan och Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad. Individen i centrum Båda skolorna är i det lilla formatet. Eleven blir inte en i mängden utan sätts i centrum. Personligt bemötande, coachande mentorskap och omsorg om individen skapar förutsättningar för goda studieresultat. Icke-vinstdrivande Folkuniversitetets gymnasieskolor är icke-vinstdrivande. Eventuella överskott återinvesteras i verksamheten. Att resurserna går till eleverna stärker utbildningarnas kvalitet. 7

8 Katrin Rundström är projektledare och initiativtagare till Ekonomismart, ett koncept som hjälper unga vuxna att få kontroll över sin ekonomi. Foto: Kenneth Skoglund En effektiv insats i rätt tid Överskuldsättningen ökar i Sverige. En av de mest utsatta grupperna är unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden. Med det uppmärksammade och populära utbildningskonceptet Ekonomismart hjälper Folkuniversitetet dem att göra aktiva val och undvika skuldfällan. Enligt Kronofogdens statistik är unga överskuldsatta i Sverige. Många av dem saknar grundläggande kunskaper och verktyg för att hantera sin privatekonomi. Ekonomismart, som drivs av Folkuniversitetet Karlstad, vill motverka utvecklingen. Genom konkreta tips och avgiftsfri utbildning i konsumenträtt, vardagsekonomi, sparande, försäkringar, krediter, reklam, marknadsföring, boende och betalning får unga arbetslösa hjälp att klara vardagen och undvika de största fallgroparna. Vi har krav på oss att vara medvetna, kritiska konsumenter och göra aktiva val. Det är inte lätt om man inte har de rätta kunskaperna. Ekonomismart går ut på att möta unga på deras villkor. Vi moraliserar inte utan stöttar deltagarna och ger dem verktyg för att få en hållbar ekonomi, säger Katrin Rundström, projektledare och initiativtagare till Ekonomismart. Enormt intresse Ekonomismart erbjuds till kommuner som i sin tur ansvarar för att kalla deltagare och yrkesverksamma, till exempel lärare, konsumentvägledare eller budget- och skuldrådgivare som är intresserade av att arbeta med konceptet på egen hand. Trots att deltagarna ofta är skeptiska när de kommer till utbildningen har den varit en succé. Många har erfarenheter av åtgärder som inte leder till något. Därför är det extra roligt när de lämnar oss nöjda och inspirerade. Ju mer etablerade vi blir, desto mer angelägna är kommunerna att bjuda in oss. 8

9 Att jobba uppsökande mot utsatta grupper är en självklarhet för mig. Det finns ett enormt intresse eftersom Ekonomismart fyller ett behov som tidigare inte har tillgodosetts, säger Katrin Rundström. Roligt och levande material Katrin Rundström tror att en av framgångsfaktorerna ligger i hur konceptet utvecklades. Utbildningsmaterialet formades genom att personer ur målgruppen själva fick definiera vad de ville lära sig. Samarbetsmyndigheterna Konsumentverket och Finansinspektionen fyllde på med faktainnehåll. Folkuniversitetet tog ansvar för den pedagogiska förmedlingen. Vi arbetar med ett levande material. Vi utgår från en PowerPoint-presentation men formar varje utbildningstillfälle efter gruppens behov och vardag, bland annat genom att jobba interaktivt med sociala medier när vi analyserar reklam och produktplacering. Eftersom många i målgruppen har koncentrationssvårigheter och en negativ bild av utbildning är det viktigt att vi skapar delaktighet och förmedlar energi och glädje. Deltagarna lär på olika sätt. Därför arbetar vi med variation, till exempel bilder, texter, berättelser och övningar. Dessutom måste det vara roligt. Vi jobbar mycket med humor. Ibland känner jag mig nästan som en ståuppkomiker när jag föreläser, säger hon och skrattar. Rikstäckande expertis År 2013 markerade en viktig vändpunkt i Ekonomismarts femåriga historia. Den långsiktiga finansieringen säkrades genom att Sparbanksstiftelsen Kronan gick in som medfinansiär. Man började också ta emot nationella bokningar i stället för att arbeta med utvalda fokusregioner. Vi har turnerat över hela Sverige, från Malmö till Kiruna. Redan från början fanns ambitionen att skapa ett nationellt koncept, säger Katrin Rundström. Under året har Ekonomismart också tagit steget in i en bredare offentlighet. Från att tidigare ha fått uppmärksamhet i lokala medier kallas representanter för projektet nu in som experter i många publika samanhang, till exempel samtal med Charlie Söderberg, privatekonomisk rådgivare känd från TVprogram som Lyxfällan och Plus. Nationella medier hör av sig allt oftare. Under året har vi medverkat i TV, tidningar och radio. Vi har också deltagit vid Nordiska ministerrådets konferens Överskuldsättning en gemensam nordisk utmaning och kommer under våren 2014 att medverka vid Tillväxtdagarna i Umeå, säger Katrin Rundström. Att jobba uppsökande en självklarhet Katrin Rundström är stolt över vad Folkuniversitetet har åstadkommit med Ekonomismart. Vi är ofta beroende av att deltagare söker sig till oss. Med Ekonomismart har vi arbetat uppsökande och mött människor som aldrig hade kommit till oss annars. Vi har startat en process hos deltagarna och gett dem kunskaper som de kommer att ha med sig hela livet. Ekonomismart är en effektiv insats som ligger rätt i tiden och står för ett nytt sätt att jobba med folkbildning. Vi har identifierat ett samhälls- och folkhälsoproblem, tagit fram en lösning och nått ut med den. Att jobba uppsökande mot utsatta grupper är en självklarhet för mig. Folkuniversitetet ska vara en aktör som ligger i framkant och spelar en aktiv roll i samhället. Fakta om Ekonomismart Ekonomismart genomförs i samarbete mellan Folkuniversitetet, Konsumentverket, Finansinspektionen och Sparbanksstiftelsen Kronan. Mellan delfinansierades projektet av Allmänna arvsfonden. Under 2014 förstärks Ekonomismart med ytterligare tre finansiärer: Sparbanksstiftelserna Alfa, Nya och Uppland. Sedan starten 2009 har Ekonomismart genomfört 205 utbildningstillfällen i 125 kommuner. Över unga och 830 yrkesverksamma har tagit del av koncept och material. Utvärderingsresultat visar att Ekonomismart är mycket uppskattat. Genomsnittsbetyget är 4,7 av 5. I dag är unga överskuldsatta. Deras totala skuld uppgår till 1,2 miljarder kronor. Överskuldsättning medför utanförskap, skam, stress och ohälsa. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bedöms överskuldsättning leda till kostnader på 30 till 50 miljarder kronor per år. 9

10 Deepa Jellalla gick Korta vägen på Folkuniversitetet i Göteborg. I dag arbetar hon som receptarie på Apotek Hjärtat. Foto: Hanna Karlsson Kortar vägen till rätt jobb Utländska akademiker har ofta svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. På Korta vägen hjälper Folkuniversitetet målgruppen att få rätt jobb. Stor kompetens inom språkinlärning, coachning och matchning har lett till framgångsrika resultat och ett stadigt ökande söktryck. Korta vägen är ett arbetsmarknadsuppdrag som upphandlas av Arbetsförmedlingen. Insatsen riktar sig till utländska akademiker med examen eller minst tre års akademiska studier från hemlandet. Det syftar till att förkorta vägen till ett kvalificerat jobb i nivå med deltagarens kompetens. Folkuniversitetet Göteborg har arbetat med projektet sedan hösten Fokus ligger på yrkesgrupperna ekonomer, tekniker och ingenjörer samt personer utbildade till legitimationsyrken inom vården. Genom kartläggning av deltagarnas erfarenheter, vidareutbildning och hjälp i kontakten med arbetsgivare stöttas de att bli mer anställningsbara. Deltagarna är hos oss i 26 veckor med möjlighet till förlängning i tolv veckor. De läser yrkessvenska, kultur- och samhällsorientering, grundläggande datakunskap och arbetsmarknadskunskap. Utöver studierna får de individuell vägledning av våra coacher och hjälp av praktikanskaffare som arbetar med att hitta praktikplatser som matchar deras bakgrund och kompetens, säger Elin Andersson, coach för legitimationsyrkesgruppen. Individen i centrum För att nå uppdragets målsättning ligger utbildningens fokus på den enskilde deltagaren och på att medvetandegöra individen om sin egen utveckling och väg till ett arbete. 10

11 Jag hade aldrig varit där jag är i dag utan Korta vägen. Det var jättebra att komma ut i arbetslivet. På det sättet lärde jag mig språket. Mötet med individen är centralt för utbildningen. Vi tillämpar ett relationsbaserat ledarskap som bygger på ett nära samarbete med deltagaren. Genom att låta dem ta ansvar för sin progression skapar vi ett arbetsmarknadsnära sätt att undervisa, säger Cecilia Björkquist, verksamhetsledare för Korta vägen. Elin Andersson håller med. Vi jobbar mycket med delaktighet. Deltagarna ska äga sin egen process. Vi tar vara på deras kompetens, skräddarsyr upplägget och anpassar studiegången i samverkan med dem, säger hon. Dessutom har vi ett nära samarbete inom teamet. Alla anställda är insatta i varje deltagares individuella mål. Det är en styrka eftersom deltagaren hela tiden känner sig uppbackad från flera håll. Det och att vi har täta kontakter med Arbetsförmedlingens projekt Nationell Matchning, som skapar möten mellan utländska akademiker och svenska arbetsgivare, har visat sig vara ett mycket framgångsrikt koncept, fortsätter Elin Andersson. Studier och praktik ledde till jobb Deepa Jellalla gick Korta vägen hos Folkuniversitetet under Hon har en fyraårig receptarieutbildning från hemlandet Indien. För att få jobb i Sverige krävs svensk legitimation beviljad av Socialstyrelsen något som fordrar goda språk- och yrkeskunskaper. Utan Korta vägen hade jag aldrig vågat börja prata svenska. Det var där jag för första gången deltog i en konversation på svenska, berättar hon. Förutom att Korta vägen har bidragit till att Deepa Jellalla har lärt sig det svenska språket och de yrkestermer som är relevanta på arbetsmarknaden har hon fått möjlighet att göra praktik på Apotek Hjärtat och Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Science Center. Erfarenheterna gjorde att hon klarade kunskapsprovet för legitimationen och nu har fått anställning inom apotekskedjan där hon praktiserade. Jag hade aldrig varit där jag är i dag utan Korta vägen. Lärare och coacher trodde på mig och uppmuntrade mig till att vilja lära mig. Det var jättebra att få möjlighet att komma ut i arbetslivet. Jag var tvungen att ta kontakt med kunderna och prata med dem. På det sättet lärde jag mig språket, säger Deepa Jellalla. Gott rykte bland deltagarna Hon är inte ensam om att ha positiva erfarenheter av Korta vägen. Det har gått bra för det absoluta flertalet deltagare. Cecilia Fakta om Korta vägen Björkquist tror att framgången beror på Folkuniversitetets breda kompetens. Vi är duktiga på såväl språkinlärning som coachning och matchning. Det är en bra kombination inom just Korta vägen. Att vi har valt att inrikta oss på specifika yrkesgrupper ger oss också goda förutsättningar, säger hon. Korta vägen i Folkuniversitetets regi har fått ett mycket gott rykte. Det märks inte minst på att antalet ansökningar ökade kraftigt under Intresserade från både när och fjärran hör av sig trots att utbildningen genomförs i Göteborg. Vi har deltagare från Borås, Skövde, Trollhättan, Askersund och Malmö. Och vi har fått förfrågningar från Växjö och Sandviken! Det är intressant eftersom Korta vägen finns på flera av de orterna. Vi har lyckats bra och det sprids mellan deltagarna, säger Elin Andersson. Korta vägen finns på drygt 20 orter i Sverige. Det är ett individanpassat program som syftar till att göra utländska akademiker anställningsbara. Sedan starten 2009 har drygt 95 % av deltagarna fått en kvalificerad praktikplats och över 60 % ett jobb som matchar deras kompetens. I genomsnitt tar det sju år för en utländsk akademiker att få ett matchande jobb i Sverige. Korta vägen förkortar tiden till två år. De samhällsekonomiska vinsterna är stora. Om man utgår från Riksrevisionsverkets beräkning att man sparar kronor per månad om man förkortar en persons arbetslöshet har Korta vägen hittills sparat samhället 102 miljoner kronor. 11

12 Ann Heberlein och Simon Kyaga är två av de forskare som föreläste på Folkuniversitetet under Foto: Kennet Rouna & Hjärnfonden Förmedlar aktuell forskningsinformation till allmänheten För den vetgirige finns inget slut. Vill du gymnastisera hjärnan och lära nytt erbjuder Folkuniversitetet ett omfattande föreläsningsprogram i samarbete med universitet och högskolor. Förutom inspirerande möten mellan forskare och allmänhet resulterade 2013 års verksamhet i en bok om en av våra mest älskade konstnärer Evert Taube. Folkuniversitetet har sin bakgrund i universitetsanknutna studerandeföreningar som bildades i syfte att sprida vetenskapligt lärande utanför akademins murar. Än i dag är en av organisationens huvudsakliga uppgifter att främja intresset för, och kunskapen om, forskningens resultat och villkor. I dag sprider universitet och högskolor forskningsinformation själva. Vårt föreläsningsprogram utgör ett komplement till deras verksamhet. Vi är bra på att hitta ämnen som folk är intresserade av och har möjlighet att nå andra, bredare grupper, säger Charlotte Day, utvecklingschef vid Folkuniversitetet Region Väst. Lockar storpublik Under år 2013 genomfördes ett hundratal öppna föreläsningar och författarsamtal i regionen. Nya samarbeten med Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och Litteraturhuset Göteborg inleddes och teman som hjärna, hälsa, hållbar utveckling och det digitala samhället lockade storpublik. Bland föreläsarna fanns välrenommerade forskare som Gunnar Bjursell, Ann Heberlein och Bodil Jönsson men även författare som Henning Mankell, Kristian Lundberg och Viveca Lärn. Förutom att stimulera till diskussion och kritiskt tänkande stöttar de populära föreläsningarna Folkuniversitetets övriga verksamheter, till exempel kurser och utbildningar. Föreläsningsprogrammet tangerar ofta våra kursområden, även om vi arrangerar föredrag inom andra områden också, bland annat aktuella samhällsfrågor. Med föreläsningarna stärker vi vår verksamhet genom 12

13 att lyfta fram smalare ämnen som är intressanta men kanske inte lämpar sig för en hel kurs, säger Charlotte Day. Folkuniversitetet står för kvalitet. Att bjuda in forskare och författare understryker det budskap vi vill förmedla. Samtidigt som vi ger våra deltagare något extra är föreläsningsprogrammet en del av vår marknadsföring, fortsätter hon. Ny bok fördjupar bilden av Evert Taubes konstnärskap Utöver föreläsningsverksamheten sprider Folkuniversitetet aktuell forskningsinformation i böcker och skrifter. Under 2013 fullbordades ett långvarigt samarbete med Göteborgs universitet och Svenska Visakademien i antologin Elva sidor av Taube. De flesta ser Evert Taube som en glad och sorglös bohem. Tvärtemot den gängse bilden vill vi presentera ett mångfacetterat konstnärskap. Läsaren får möta allkonstnären Evert Taube, från den tidiga kabaréscenens glade gamäng till den lärde nationalskald han var vid slutet av sitt liv, säger David Anthin, Taubeforskare och en av redaktörerna bakom boken. Elva sidor av Taube tar sin utgångspunkt i en seminarieserie som arrangerades på Jonsereds herrgård och samlar flera av Sveriges främsta Taubekännare. Bland författarna finns Martin Bagge, Lars Lönnroth, Martin Nyström, Bo Strömstedt och Maria Taube. Boken är rikt illustrerad med Evert Taubes egen konst, material ur Taubearkivet vid Göteborgs universitetsbibliotek, Jacob Forsells fotografier och Ulf Sveningsons teckningar. Elva sidor av Taube utkom 10 mars 2014 på det Göteborgsbaserade bokförlaget Folkuniversitetets Akademiska Press. Höjdpunkter ur årets föreläsningsprogram Den mörka sidan av kreativitet Simon Kyaga, forskare i psykologi, Karolinska institutet En fot i snön, en fot i sanden Henning Mankell, författare Tid för det meningsfulla Bodil Jönsson, professor emerita i rehabilitering, Lunds universitet Den informationsstressade hjärnan Arto Nordlund, medicine doktor i neuropsykologi, Sahlgrenska akademin Vad gör maten nyttig eller onyttig? Lars Ellegård, universitetslektor i klinisk nutrition, Göteborgs universitet Att veta och vilja men inte göra Ann Heberlein, doktor i etik, Lunds universitet Bukhjärnan i vår kropp Eva Ekblad, professor i histologi, Lunds universitet Medvetandet och paranormala fenomen Adrian Parker, professor i psykologi, Göteborgs universitet Vem får jobb på sin Facebookprofil? Christel Backman, lektor i sociologi, Göteborgs universitet Elva sidor av Taube fördjupar bilden av ett av Sveriges mest älskade konstnärskap. David Anthin, Taubeforskare, och Andreas Åhs, projektledare på Folkuniversitetets Akademiska Press, står för redaktörskapet. Den kulturella hjärnan Gunnar Bjursell, professor emeritus i molekylärbiologi, Göteborgs universitet & Karolinska institutet 13

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Kunskap förändrar. Folkuniversitetet är ett oberoende studieförbund utan vinstintressen. Vi bedriver vuxenutbildning och utvecklar människor genom kunskap och skapande. Vi finns

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 8 mars 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2013: 67 851 (8,4%) 38 354 män

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 augusti 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2012 62 247 (7,9%) 33 490 män

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 december 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2012: 64 976 (8,2%) 35 712

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2012 62 614 (7,9%) 34 355 män (8,4%)

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2012: 63 606 (8,1%) 34 136

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 februari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2017: 56 240 (6,9%) 31 725

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer