En presentation av IF Troja Ljungbys Verksamhet RÖDA TRÅDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En presentation av IF Troja Ljungbys Verksamhet RÖDA TRÅDEN"

Transkript

1 En presentation av IF Troja Ljungbys Verksamhet RÖDA TRÅDEN

2 Om IF Troja-Ljungby IF Troja-Ljungby är en av Smålands största föreningar med en lång och gedigen tradition. Visionen för klubben är att vårt A-lag skall spela på elit nivå. En naturlig följd av detta är givetvis att det finns en verksamhet i hela klubben som matchar denna vision. Därför strävar vi efter att på juniornivå bli en av de bästa klubbarna i regionen på att fostra bra seniorspelare till elitnivå. Ungdomsverksamheten är i detta hjärtat för att vi överhuvudtaget skall kunna hävda oss. Att fostra egna spelare ifrån de egna leden till vårt A-lag och övriga elitklubbar är givetvis en målsättning med verksamheten. Barn och ungdomar i vår verksamhet skall ges sådan möjlighet så att de kan göra allt vad som står i deras makt att utvecklas så mycket de kan utifrån sina förutsättningar.

3 Mål IF Troja Ljungbys Ungdomsverksamhet Vi skall ha en bred ungdomsverksamhet som ger alla möjlighet att utveckla sig som hockeyspelare efter sina förutsättningar. Målet är att det skall vara individens begränsningar som skall sätta gränserna. Inte verksamheten Vår Ungdomsverksamhet bedrivas i enlighet med Röda tråden som är ett levande dokument.

4 Mål IF Troja Ljungbys Ungdomsverksamhet Vi vill: Att alla ungdomar i Ljungby kommun skall få möjlighet att spela hockey utifrån sina egna förhållanden och förutsättningar samtidigt som de har väldigt roligt. Fungera som en sammanhållande länk och en grogrund för kamratskap mellan ungdomar från olika stadsdelar i Ljungby och områden runt omkring i kommunen. Vi vill med detta förhållningssätt bidra till att alla ungdomar, föräldrar och ledare som går igenom vår ungdomsverksamhet kommer ut stärkta med erfarenheter som ger dem en positiv bild av sig själva och sitt förhållande till andra.

5 Våra tränare Utbildade ledare och tränare är en förutsättning för verksamhetens kvalitet. Flera av våra ledare har själv varit aktiva hockeyspelare. Vi har en målsättning på att samtliga våra ledare genomgår grundkursen om dom ska vara ledare i Troja Ljungby. Huvudtränare och assisterande tränare skall sedan följa den utbildningsplan som Svenska hockeyförbundet föreskriver för olika åldrar. Utbildningssteg: Tre Kronor Hockeyskola - Grundkurs (skall samtliga ledare gå) U10-U12 Grundkurs + BU1 U13-U14 Grundkurs + BU1 + träningslära 1 U15-U16 Grundkurs + BU1 + BU2 + träningslära 1

6 Våra tränare Junior Grundkurs + JS1 + JS2 + träningslära 1 och 2 Förutom de utbildningar som Smålands- och Svenska hockeyförbundet genomför har IF Troja Ljungby internutbildningar som tränare skall medverka vid. U-ansvarig håller dialog och säsongsutvärdering med huvudtränare. Där gör man en utvärdering av säsongen som gått men för också en diskussion kring säsongen som kommer. Syftet med detta är att tränaren skall vara klar över vilka krav som ställs inför kommande säsong på laget och tränarrollen. Bedömning görs tillsammans om tränare uppfyller de krav som föreningen ställer på en tränare i respektive ålder.

7 Huvudtränare Huvudtränare gör säsongsplanering i samråd med U-ansvarig. Planerar och genomför träningar. Assisterande tränare Hjälper huvudtränaren under träning och match. Tar över huvudtränarens uppgifter vid dennes frånvaro. Ansvarar för laguttagningar och coachar vid matcher i enlighet med Röda tråden. Ansvarar för att utvecklingssamtal genomförs med spelarna i enlighet med Röda tråden. Vidareutbildar sig på lämplig nivå efter samråd med utbildningsansvarig. Hjälptränare Hjälper huvudtränaren och assisterande tränare under träning. Ansvarar för organisationen kring laget

8 Lagledare vara kontaktperson och administrativ länk mellan föräldrar, spelare, förening/ kansli och tränare. ansvarar för att föra närvarokort och upprättar adressregister som delges kansliet. organiserar alla personer och funktioner runt laget. organiserar transporter till bortamatcher samt kallar motståndarlag till hemmamatcher. agerar värdskap så att motståndarlag känner sig välkomna. deltar på ledarträffar motsv. ansvarar tillsammans med kansliet för att följa upp medlems och föreningsavgifter betalas in i tid till föreningen.

9 Lagledare säkerställer att domarna får fika och kvitterar genomförd match. ansvarar för eventuella lotterier inom varje lag samt redovisning till kansliet. säkerställer att fördelning av matchfunktionärer görs till lagets matcher samt att erforderligt antal föräldrar motsv. går på rätt utbildning. Ansvarar för att närvarokorten lämnas till kansliet. Säkerställer att fördelning av kiosk och fikabords personal kring A-lagets matcher görs.

10 Generella förutsättningar Tre Kronor Hockeyskola (enligt Svenska Ishockeyförbundets ABC pärm) Nu har barnet nått en sådan motorisk mognad att de klarar av att koordinera arm och benrörelser vilket gör att det kan lära sig åka skridskor. En viss fumlighet kan dock förekomma på grund av den snabba utvecklingen som sker i denna ålder.

11 Generella förutsättningar U9- U11 (enligt Svenska Ishockeyförbundets ABC pärm) Vikt- och längdtillväxten är ganska liten liksom muskeltillväxten och förmågan att spänna musklerna Cirkulationsorganen utvecklas väldigt lite. Kombinationsmotoriken början ske med automatik Genom att barnen får se rätt utförande och sedan härma detta lär de sig bäst Det kan vara svårt att klara av ordnat passningsspel i denna ålder Barnen börjar att klara av att följa regler och även förmågan att lösa problem börjar nu utvecklas Rättvisa är viktigt för barnen Barnen tränar gärna men har dåligt tålamod Barnen har ett stort kontaktbehov samt ett behov att känna gemenskap i gruppen

12 Generella förutsättningar U12/ U13 (enligt Svenska Ishockeyförbundets ABC pärm) Avsevärd förbättring i koordination av armar och ben sker nu Längdtillväxten och vikt sker något långsammare Cirkulationsorganen utvecklas snabbare Perifera rörelsen blir enklare Snabb tillväxt i de flesta kvaliteterna Snabbheten ökar mycket Logiskt tänkande börjar komma mer och mer Barnen förstår snabbt övningar som visats genom att uppfattningsförmågan är väl utvecklad Mycket gynnsam inlärningsålder Barnen intresserar sig mycket för träning Gruppen är mycket viktig

13 Generella förutsättningar U14/ U15 (enligt Svenska Ishockeyförbundets ABC pärm) Kroppen genomgår hastig och stor förändring samt utveckling Koordinationen kan gå tillbaka Muskelstyrkan utvecklas snabbt Stor längdtillväxt När puberteten kommer utvecklas uthålligheten Rörligheten försämras till viss del Viss försämring av passningsprecisionen sker nu Intellektet färdigutvecklas vilket innebär att det operativa tänkandet förbättras Stora psykiska förändringar sker nu Självständigheten ökar Ungdomarna klarar i större grad att ta språkliga instruktioner Ungdomarna är nu mer mottaglig för teoretiska resonemang

14 Generella förutsättningar U15/ U16 (enligt Svenska Ishockeyförbundets ABC pärm) Fortsatt utveckling av cirkulationsorganen, den maximala syreupptagningsförmågan, uthålligheten och styrkan sker Koordinationsförmågan stabiliseras efter puberteten. Ungdomarna börjar nu att få en förmåga att tåla mjölksyra Intellektet blir färdigutvecklat Ungdomarna börjar nu frigöra sig och bli mer självständiga

15 Matchning - Alla spelar lika? Matchning innebär att tränaren vid matchavgörande situationer kan matcha laget om det gynnar utgången på matchen. Ingen matchning får ske tidigare än U13 (DM) och skall då göras väldigt sparsamt. Desto äldre lagen blir desto mer kan matchning användas för att gynna utgången av matchen. Att matcha laget är en del av lärprocessen för spelarna. U7-U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15/ U16 DM Viss Matchning Viss Matchning Matchning, Bästa laget spelar. Seriespel/ poolspel - Alla Alla Alla Alla Alla U15/Alla U16/ Matchning Cuper - Alla Alla Alla Alla Alla Alla, Viss Matchning/Matc hning Träningsmatcher U9 efter nyår/alla Alla Alla Alla Alla Alla Alla

16 Val av serie för laget U-ansvarig beslutar i samråd med U-tränare om val av serietillhörighet. Detta avgörs utifrån antal spelare, vilken utvecklingsnivå de ligger på samt vilka andra lag som spelar i de olika serierna. Bedömning om vilka serier och hur många lag man skall ha i respektive ålder beslutas i efter att spelarinventering och utvärdering av gruppens utveckling är gjord i April. För grovplanering och budgetarbete av kommande säsong genomförs en grov spelarinventering i slutet december. Grundinställning är att vi skall spela i den serie som ger oss bäst utveckling.

17 Lån av spelare Lån av spelare måste tidigt och tydligt kommuniceras av huvudtränaren i det lag som är i behov av lån av spelare (om tid finns). Det är huvudtränaren i det lag där spelare ska lånas ifrån som ska tillfrågas, denna person har alltid sista ordet om vem som lånas ut. Innan spelare lånas till match måste detta meddelas i tid till det lags huvudtränare det berör för att man på bästa sätt skall kunna avgöra vilka/vilken spelare som är mogen att spela och träna med de äldre. Innan match ska spelaren som är tänkt att vara med i annat lag träna med detta lag för att på så sätt komma in i gruppen innan match (om möjlighet finns). Detta för att spelaren skall känna sig trygg och vara väl förberedd.

18 Upp och nedflyttning av spelare Ingen flytt av spelare får ske utan ungdomskommitténs godkännande. Detta sker alltid i samråd med respektive huvudtränare och spelare med förälder. Flytt av spelare skall initieras av huvudtränare. Det väsentliga vid flytt av spelare är att det är spelarens förmåga och möjlighet att utvecklas som är avgörande. I U10-U13 sker inga permanenta flyttningar förutom i synnerliga skäl.

19 Upp och nedflyttning av spelare U14-U15 I denna åldersgrupp är det förmågan som avgör vilka matcher man spelar. Nu kan det förekomma att man som spelare tillhör en åldersgrupp men anses gynnas i sin utveckling av spel med antingen äldre eller yngre grupp. Vid permanent flytt spelar och tränar man i första hand med det lag man flyttar till. Nu tas hänsyn till utvecklingsnivån på spelaren vilket avgörs mellan spelare och berörda huvudtränare. (info till föräldrar) Den lösning som ger bäst förutsättning för spelarens utveckling är avgörande.

20 Resor Alla resor som understiger 125 km enkel resa körs av spelarnas föräldrar. Föräldrarna ansvarar för att hastigheter följs och att fordonet är i ett korrekt skick. Alkoholförtäring kvällen innan man skall köra är förbjudet.

21 Om Bussresor Följande gäller för bussresor för IF Troja-Ljungby J-lag och ungdomslag. Innan säsongen startar läggs en budget för vad resor får kosta totalt för säsongen baserat på antal lag och vilka serier som vi kommer att delta i. Praxis är då, att dessa resor överstiger 125 km enkel resa. 125 km är brytgränsen för vad som anses lönande att använda buss. I möjligaste mån skall Troja bussen användas.

22 Om Bussresor Det är lagledaren som är ansvarig för bussresor i laget. Denna person bokar bussresor med det bolag som IF Troja-Ljungby har avtal med utifrån den lista man kommit överens om och fått beviljad från kansliet. (Hjälp finns att få i kansli) Möjligheter finns att använda egna busschaufförer som är godkända av det bussbolag som vi anlitar. Ersättning utgår då inte från bussbolaget eller IF Troja-Ljungby utan är då en besparing som kan innebära att vi får möjlighet till fler resor beroende på budget. Dessa busschaufförer skall kunna uppvisa giltigt busskort. Tänk på att vara ute i god tid när ni bokar.

23 Om istider och matcher IF Troja Ljungbys istider fastställs av anställd vid hockeygym. Om man inte tänker använda sin istid så ska detta meddelas till ansvarig för isschema. Istidsansvarig driver utvärdering av säsong och stämmer av utfallet på planerade timmar mot riktlinjerna.

24 Material policy IF Troja Ljungby står för viss utrustning till de olika lagen för att säkerställa att vi kan bedriva verksamheten så att alla våra spelare har möjlighet att utöva ishockey på bästa sätt. När det gäller material så är vår syn att vi inte köper nytt i första hand utan endast vid behov. Eventuella inbjudningar ska lämnas till ungdomsansvarig Detta innebär att vi: Alltid jämför mot befintligt lager om efterfrågad utrustning finns i rätt storlek. Alltid lagar trasig utrustning om detta är möjligt och ekonomiskt försvarbart. I samband med säsongsinventering kvitterar Materialansvarig ut utrustning för nästa säsong samt lämnar in den utrustning man använt jämfört med aktuell säsongs kvittering Vi slipar skridskor för medlemmar i våra ungdomslag.

25 Material till spelare IF Troja Ljungby lånar ut utrustning till spelare enligt matrisen på nästa sida. Väljer spelare/ förälder att köpa egen utrustning så köper klubben inte skydd av privatpersoner när dessa blivit för små eller slitna. Vi tar dock emot skydd som vi anser hålla den kvalitet som krävs. Materialansvarig för ungdomsverksamheten är det som avgör detta och inte det enskilda lagets materialansvariga. Möjlighet att sälja begagnade skydd finns på de bytare dagar som klubben anordnar. Nu Trojatorget Facebook.

26 Material till U-Lag Utrustning U15/ U16 U13/ U14 U12 U11 U10/ U9/ U8 Tre Kronor Målvakt Benskydd Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov 2 par Målvakt plock Eget Eget Efter behov Efter behov 2 st Målvakt klubbhandske Eget Eget Efter behov Efter behov 2 st Målvaktsklubba Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Kombinat Efter behov Efter behov Efter behov Efter behov Matchtröja för matchspel 25st 25st 25st 25 st Träningströjor Efter behov 5st/ färg Efter behov 5st/ färg Efter behov 5st/ färg Efter behov 30 Gula 30 Blå

27 Domaransvarig i föreningen ( DAIF) Ansvarar för att de rekryterade domarna får den utbildning som krävs för att klara föreningens matcher samt för individens utveckling. Föreningsdomaransvarig tillsätter samtliga tävlingsmatcher, som föreningen arrangerar, enligt riktlinjer från Smålands Ishockeyförbund. Kallar till match genom domarlistan som visar varje månads matcher. Tillsatta domares kompetens och förmåga ska beaktas vid tillsättandet av matcher både i antal och åldersgrupp.

28 Domaransvarig i föreningen ( DAIF) Föreningsdomaransvarig har som uppgift att årligen se till att genomföra avsedda utbildningar för föreningsdomarna, U-lagens båsfunktionärer samt för de ungdomslag som skall ha utbildning/genomgång av regler, nya regler mm. Föreningsdomaransvarig skall vara väl insatt i regler och tillämpningar och bör lämpligen vara någon som har rutin som domare, helst på högre nivå. Detta gynnar alla föreningens ledare och spelare. Föreningsdomaransvarig ingår i Ungdomssektionens kommitté. Genomför inventering av domarlistan i föreningen och upprättar utbildningsplaner för domare i föreningen.

29 Båsfunktionärsansvarig i föreningen Ansvarar för den utbildning som krävs för att vara bås funktionär. Båsfunktionärsansvarig skall vara väl insatt i regler och tillämpningar och bör lämpligen vara någon som har rutin som domare, helst på högre nivå. Detta gynnar alla föreningens ledare och spelare. Genomför inventering av båsfunktionärer i föreningen och upprättar utbildningsplaner för båsfunktionärer i föreningen tillsammans med DAIF. Denna person kan dock vara den samme som DAIF:aren.

30 Föreningsdomare Ansvarar för att döma de matcher som de blir tillsatta av Föreningsdomaransvarig att döma. Vid förhinder ska domaren själv ordna ersättare och meddela förändring till Föreningsdomaransvarig skriftligen via e- post eller telefon. Det är alltid matchstarttiden som är kallelsetid och som domare skall du infinna dig minst en halvtimme innan matchstart. Ansvarar för att lämna in uppgifter på kallelsen till utbildning. Om inte alla uppgifter finns blir man inte registrerad som domare hos IF Troja Ljungby eller Smålands ishockeyförbund. Ansvarar för att ersättningskvitto för dömd match skall vara rätt ifyllt och inlämnat på Trojas kansli. Se betalning domare.

31 Föreningsdomare Vid oklarheter eller problem skall Föreningsdomaransvarig kontaktas som kan driva ärenden genom Trojas Ungdomssektion och vidare mot styrelsen vid behov. Föreningsdomarna graderas efter hur många års erfarenhet man har. Som föreningsdomare skall du agera med stil och profil.

32 Vi vill att du som förälder I samband med träningar och matcher inom vår verksamhet, hemma såväl som borta, uppträder på ett för klubben hedervärt och sportmannamässigt sätt. Lämnar dina eventuella åsikter om hur verksamheten bedrivs, till de ansvariga, det vill säga till ledarna inom laget, ungdomsansvarig eller sportansvarig. Aldrig kritiserar lagledningen negativt i direkt anslutning till match eller träning. Spara i så fall kritiken till dagen efter och vänd dig då ledarna inom laget, ungdomsansvarig eller sportansvarig.

33 Vi vill att du som förälder Undviker att sätta negativ press på ditt barn. Uppmuntra och beröm istället ditt barn för det han/hon är och för det han/hon gör. Ansvarar för att ditt barn följer riktlinjerna i röda tråden. Försöker ställa upp på aktiviteter som på något sätt genererar pengar till verksamheten. Betalar de på årsmötet fastställda tränings- och medlemsavgifterna.

34 Överenskommelse Som förälder förbinder man sig att följa riktlinjerna i röda tråden och arbeta ideellt när man betalar in medlems och träningsavgifter. Håller man inte överenskommelsen går det ut över ditt/dina barn med konsekvenser i eskalerande ordning: 1. Ungdomen/barnet får inte deltaga i lagets cupspel 2. Ungdomen/barnet får inte deltaga i lagets matcher 3. Ungdomen/barnet får inte deltaga på lagets träningar Beslut i dessa frågor tar Ungdomskommittén med Tränare

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT 2008-06-30 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall

Läs mer

Åsele IK:s Ishockeypolicy

Åsele IK:s Ishockeypolicy Åsele IK:s Ishockeypolicy Vår policy ska vara en vägledning för alla ledare inom vår verksamhet och en information till föräldrar, spelare, kommunen, sponsorer och andra intresserade om hur vi vill driva

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

Organisation och struktur

Organisation och struktur Organisation och struktur 1 Inledning Avsikten med detta dokument är att det skall beskriva de olika uppgifterna som utförs i föreningen och framförallt med inriktning mot: Allmän beskrivning Arbetsuppgifter

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

LAGORGANISATION INOM FROSTA HOCKEY

LAGORGANISATION INOM FROSTA HOCKEY LAGORGANISATION INOM FROSTA HOCKEY Nedan listade arbetsroller utgör den lagorganisation som varje lag inom Frosta Hockey skall bestå av. Man kan/får kasta om i arbetsbeskrivningarna bland ledarna, om man

Läs mer

HUDIKSVALLS HOCKEY CLUB Verksamhets Plan ungdomslag. Säsongen 2015/2016. Från Tre Kronors Hockeyskola till och med U16. Målsättning / vår verksamhet.

HUDIKSVALLS HOCKEY CLUB Verksamhets Plan ungdomslag. Säsongen 2015/2016. Från Tre Kronors Hockeyskola till och med U16. Målsättning / vår verksamhet. 2015-09-21 HUDIKSVALLS HOCKEY CLUB Verksamhets Plan ungdomslag Från Tre Kronors Hockeyskola till och med U16 Säsongen 2015/2016 Målsättning / vår verksamhet. Den verksamhet som Hudiksvalls Hockey Club

Läs mer

- att utbilda och utveckla spelare och ledare enligt långsiktiga planer så att föreningen i stort sett blir självförsörjande på seniorspelare.

- att utbilda och utveckla spelare och ledare enligt långsiktiga planer så att föreningen i stort sett blir självförsörjande på seniorspelare. Röda Tråden I dokumentet nedan beskrivs kort de övergripande målen för föreningen samt vilket ansvar som åligger både spelare, ledare samt föräldrar i de olika åldersgrupperna. Detta dokument kallar vi

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01

MARIESTAD BOIS HOCKEY. Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014. senast ändrad 2013-08-01 Mariestad BoIS Hockey Mål- & Policydokument 2013/2014 senast ändrad 2013-08-01 1 Innehåll Verksamhet sida 3 Övergripande dokument sidor 4-9 Målsättning sida 4-5 Ledarmål sida 6 Policy sida 7-8 Ekonomi

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

Inledning. Sportsliga mål

Inledning. Sportsliga mål Inledning Klubbens huvudsakliga och övergripande inriktning är att fostra och utbilda ishockeyspelare. Detta når vi genom att satsa på både bredd och elit samt genom att behålla så många spelare som möjligt

Läs mer

Ungdomspolicy Halmstad Hockey

Ungdomspolicy Halmstad Hockey Vi vill: Ge våra ishockeyungdomar en meningsfull fritidssysselsättning i en god miljö och hjälpa varje spelare till att bilda sig en positiv självuppfattning som individ och hockeyspelare. Låta våra hockeyungdomar

Läs mer

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club VERKSAMHETSPLAN FÖR BORÅS HOCKEYTALANGER Borås Hockeytalangers verksamhet omfattar U11 till och med A1. Varje ledare ska vara införstådd med innehållet i

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

Handbok för Lagledare. vers. 1.0,

Handbok för Lagledare. vers. 1.0, Handbok för Lagledare vers. 1.0, 2011-05-04 Innehåll: En lagledares uppgifter:... 3 Matcher... 4 Spelschema... 4 Inbjudningar... 4 Flytt av matcher... 4 Sarg... 5 Omklädningsrum... 5 Matchprotokoll...

Läs mer

Uppstart Hockeyskolan del 3 Järfälla Hockey Club

Uppstart Hockeyskolan del 3 Järfälla Hockey Club Uppstart Hockeyskolan del 3 2 Innehåll Allmän information... 2 Att bilda HS3... 3 Lagledarens uppgifter... 3 Tränarens uppgifter... 3 Materialare... 4 Kassör... 4 Närvarorapportering... 4 Webbrepresentant...

Läs mer

1(7) SPORTPOLICY UDDEVALLA BLUE ROCKS. Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte

1(7) SPORTPOLICY UDDEVALLA BLUE ROCKS. Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte 1(7) UDDEVALLA BLUE ROCKS Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte 2014-03-27 2(7) VÅRA STADGAR SÄGER BLUE ROCKS ÖVERGRIPANDE MÅL Vårt mål är att ge alla barn och ungdomar chansen till att möta och utöva världens

Läs mer

Lycksele Sportklubbs mål och inriktning är att bedriva idrottsverksamhet med ishockey och brottning.

Lycksele Sportklubbs mål och inriktning är att bedriva idrottsverksamhet med ishockey och brottning. Sida 1 2009-06-14 Innehållsförteckning IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING...2 Skolan...3 Droger och doping...3 Andra idrotter...3 Transporter...4 Ledare...5 Föräldrar...5 ISHOCKEY...6 LEDARE...7 SPELARE...9

Läs mer

Katrineholm, Policy. Katrineholm Hockey En klubb att trivas och växa i

Katrineholm, Policy. Katrineholm Hockey En klubb att trivas och växa i Katrineholm, 2011-01-13 Policy Katrineholm Hockey En klubb att trivas och växa i 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Målsättning... 3 Organisation... 3

Läs mer

RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS

RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS TIF VIKINGS bildades 1973 under namnet Trelleborgs Ishockeyförening. Föreningen har antagit namnet TIF VIKINGS som varumärke. TIF VIKINGS är Sveriges sydligaste ishockeyförening.

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument Den blå linjen Spånga Hockeys policydokument Verksamhetsidé Spånga Hockeys verksamhetsidé är att som breddförening erbjuda högkvalitativ individuellt inriktad träning, i en välkomnande miljö som präglas

Läs mer

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande Flens HC Föreningspolicy Flens HC är en breddförening med en målsättning att ta hand om alla som vill delta i ungdomsverksamheten och att utveckla alla individer hockeymässigt och socialt. Visionen är

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Policy elitförberedande verksamhet P10- P16

Policy elitförberedande verksamhet P10- P16 Policy elitförberedande verksamhet P10- P16 Syftet med den elitföreberedande verksamheten är att ge individen så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas inom Vasalunds IF. Den långsiktiga målsättningen

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Degeberga GoIF fotbollspolicy

Degeberga GoIF fotbollspolicy Degeberga GoIF fotbollspolicy Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer som kan uppkomma i samband med till exempel träning och matcher. Detta dokument

Läs mer

Version 1. Blue Line Eksjö Hockey Club Policy dokument för verksamheten. Eksjö maj 2008 Reviderat

Version 1. Blue Line Eksjö Hockey Club Policy dokument för verksamheten. Eksjö maj 2008 Reviderat Version 1 Blue Line Eksjö Hockey Club Policy dokument för verksamheten Eksjö maj 2008 Reviderat Inledning... 3 Vision... 3 Sportsliga mål... 3 Sociala mål...5 Ansvar... 5 Dialogen... 5 Organisation...

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

SK Lejons verksamhet

SK Lejons verksamhet SK Lejons Vision Kunna erbjuda alla som vill spela hockey möjlighet för detta oavsett kön, talang eller ekonomisk situation. Vara en klubb där utrymme ges både för de som spelar hockey för att det är kul

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Vår idé i sammanfattning 2-3. Policy 4 Allmän info 4 Säsongen Medlems- och spelaravgifter 4 Organisation 5

Vår idé i sammanfattning 2-3. Policy 4 Allmän info 4 Säsongen Medlems- och spelaravgifter 4 Organisation 5 Vår idé i sammanfattning 2-3 Policy 4 Allmän info 4 Säsongen 16-17 4 Medlems- och spelaravgifter 4 Organisation 5 Sport 6 Målsättning 6 Träning och träningsfilosofi 6 Seriespel 7 Nivåanpassning 7 Samarbete

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015

Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 Pojkar 04 Lagdokument säsongen 2015 1. Inledning Detta dokument är en programförklaring som skall gälla för samtliga spelare, tränare och föräldrar involverade i Knivsta IK-P04 säsongen 2015. Syftet med

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR JÄRVEDS IF

STYRDOKUMENT FÖR JÄRVEDS IF STYRDOKUMENT FÖR JÄRVEDS IF Järveds IF ser Svenska Ishockeyförbundets projekt FairPlay & Respekt och allfair som en viktig grundsten i verksamheten och utbildar ledare, spelare, föräldrar och styrelse

Läs mer

Boo IF. Hockey. Verksamhetsplan 2009/2010

Boo IF. Hockey. Verksamhetsplan 2009/2010 Boo IF Hockey Verksamhetsplan 2009/2010 Innehåll 1. Inledning 2. Mål säsongen 2009-2010 3. Junior och A-lag 4. Styrelsens sammansättning 5. Aktiviteter, Säsong och Kalendarium 6. Utbildning 7. Ekonomi

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Välkommen till IK Arvika fotboll!

Välkommen till IK Arvika fotboll! Välkommen till IK Arvika fotboll! Detta dokument skall ligga till grund för IK Arvika Fotbolls utbildningsfilosofi och är en del av vår klubbpolicy. Vårt mål är att alla ledare, spelare och föräldrar skall

Läs mer

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Barn (5 13 år) Ungdomsishockey (14 18 år) och Seniorhockey 2004-2005 Detta dokument innehåller riktlinjer om hur vi tillsammans skall utveckla hockeyn sportsligt

Läs mer

ÅKIBS kick off 2017/2018 P08 Informationsmöte

ÅKIBS kick off 2017/2018 P08 Informationsmöte ÅKIBS kick off 2017/2018 P08 Informationsmöte Agenda Klubbpolicy Utvecklingsplan Träningstider och upplägg Poolspel Roller till laget Medlemsavgifter Match och träningskläder Övrigt Klubbpolicy det som

Läs mer

Styrelsen. Framtida vision och målsättning [2013-07-31]

Styrelsen. Framtida vision och målsättning [2013-07-31] Framtida vision och målsättning [2013-07-31] Innehållsförteckning Bakgrund:... 3 Vår målsättning:... 3 Våra värdegrunder:... 4 Riktlinjer för KRIF Hockeys Barn och Ungdomsverksamhet... 5 Vår målsättning...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB www.borashockey.se Välkommen till Borås Hockey Club! Huvudsyftet med att spela hockey är naturligtvis att man skall ha roligt, det tycker vi i Borås Hockey också, men

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

Värnamo Hockey 5-års plan grundverksamheten. 5-årsplan Värnamo Hockeys grundverksamhet. Skapad våren 2015 på uppdrag av styrelsen

Värnamo Hockey 5-års plan grundverksamheten. 5-årsplan Värnamo Hockeys grundverksamhet. Skapad våren 2015 på uppdrag av styrelsen Värnamo Hockey 5-års plan grundverksamheten 5-årsplan Värnamo Hockeys grundverksamhet Skapad våren 2015 på uppdrag av styrelsen 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.2 Syfte... 3 2. Verksamhetsmål...

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Detta är Norra Härene BK:s policy för seniorverksamheten. Syftet med denna policy är att alla som är engagerade i klubben, förtroendevalda, tränare, ledare, spelare,

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

SK ÖRNEN INNEBANDY SPORTSLIGA MÅL LEDARFILOSOFI INOM INNEBANDY

SK ÖRNEN INNEBANDY SPORTSLIGA MÅL LEDARFILOSOFI INOM INNEBANDY SPORTSLIGA MÅL Föreningens ambition är att skapa förutsättningar för att kunna tillhöra en av distriktets bästa ungdomsklubbar inom innebandy. Ambitionen är även att kombinera en elitsatsning inom föreningen

Läs mer

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat Bergdalens IK Vår klubb Den lokala föreningen med det stora hjärtat Kvartersklubben med det stora hjärtat! Bergdalens IK bildades 1956 som en kvartersklubb med ungdomsverksamhet som hjärta - och så skall

Läs mer

Kristianstad IK s LINE UP. Ett styrdokument avsedd föreningens ungdomsverksamhet. Övergripande mål

Kristianstad IK s LINE UP. Ett styrdokument avsedd föreningens ungdomsverksamhet. Övergripande mål Kristianstad IK s Ett styrdokument avsedd föreningens ungdomsverksamhet. Övergripande mål Under trivsamma former ge varje ishockeyspelare en utbildning, både praktiskt och teoretiskt och med en så hög

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Fastställt av extra årsmötet måndagen den 30 september, 2013 Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Övergripande mål för fotbollsverksamheten i Genarps IF All verksamhet i Genarps IF

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Röda tråden IFK Hallsberg

Röda tråden IFK Hallsberg Röda tråden IFK Hallsberg e-post: hallsbergshockey@telia.com 1 Innehåll Inledning... 3 Klubbens idé... 4 Övergripande mål... 5 Verksamhet... 5 Barnishockey (till och med 12 år)... 5 Några ledord för barnishockey...

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder.

Troja skall verka för en god föräldrakontakt genom att informera och utbilda föräldrarna i föreningens mål, verksamhetsidé och i ishockeyns grunder. VERKSAMHETSIDÉ Idrottsföreningen Troja-Ljungby, i dagligt tal benämnd Troja, utövar idrotten ishockey. Föreningen, som bildades 1948 och har sin hemvist i Ljungby kommun, består av de fysiska personer

Läs mer

CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010

CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010 CHECKLISTA TINGSRYD UNITED FC 2010-05-03 1(5) CHECKLISTA UNGDOMSLEDARE 2010 Gäller seriespelande lag HEMMAMATCHER Bjud in bortalaget. Stäm av matchdag, tid samt tröjfärg. Ring domarna. Vid ev. byte dag/tid

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

KRIF POLICY. Lagvisa målsättningar: U10 sid 20 U11 sid 22 U12 sid 24 U13 sid 26 U14 sid 28 U15 sid 30 U16 sid 32

KRIF POLICY. Lagvisa målsättningar: U10 sid 20 U11 sid 22 U12 sid 24 U13 sid 26 U14 sid 28 U15 sid 30 U16 sid 32 KRIF POLICY Innehåll: Vision sid 2 Mål sid 3 Respekt sid 4 Alkohol, droger & doping sid 5 Tobak sid 7 Föräldrar sid 8 Ledare/tränare/funktionärer sid 10 Spelare sid 11 Cuper sid 12 Nybörjare sid 14 Flyttning

Läs mer

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll.

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. GAIS barn- och ungdomsfotboll: Ska erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där alla kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten.

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Innebandy

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Innebandy Verksamhetsmanual Hörnefors IF Innebandy 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF innebandy... 4 Herr... 4 Dam... 4 Organisation runt representationslagen... 4 Tränare... 4 Lagledare... 4 Arrangemangsgrupp...

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2016 Beslutade av styrelsen 2015-12-15 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen 2008-02-06 Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen Mål Föreningen ska bedriva en ungdomsverksamhet med syfte att ge våra ungdomar möjlighet att utöva ishockey på föreningens villkor

Läs mer

POLICY. Riktlinjer och principer för ungdomsledare och spelare i Vetlanda innebandyförening

POLICY. Riktlinjer och principer för ungdomsledare och spelare i Vetlanda innebandyförening POLICY Riktlinjer och principer för ungdomsledare och spelare i Vetlanda innebandyförening 2013-2014 Kontakter Det här är en ledare i VIB Är medlem i VIB Ska alltid tänka på att det är Vetlanda IB som

Läs mer

Policy för IFK ARBOGA IBK

Policy för IFK ARBOGA IBK Policy för IFK ARBOGA IBK Inledning En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med ungdomskommittén

Läs mer

Blåvita tråden. Barn & ungdomsplan. Överkalix IF Fotboll

Blåvita tråden. Barn & ungdomsplan. Överkalix IF Fotboll Blåvita tråden Barn & ungdomsplan Överkalix IF Fotboll Målsättning med Överkalix IF: s fotbollsverksamhet: Att erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt fotbollsspel. Att fostra spelarna till ansvarskännande

Läs mer

Skara IK s U-sektions målsättning är att vara den mest attraktiva föreningen i Skaraborg bland aktiva, sponsorer och publik.

Skara IK s U-sektions målsättning är att vara den mest attraktiva föreningen i Skaraborg bland aktiva, sponsorer och publik. Utgåva 1 20140401 Orangea tråden för U-sektionen. Skara IK s U-sektions målsättning är att vara den mest attraktiva föreningen i Skaraborg bland aktiva, sponsorer och publik. Skara IK skapar förutsättningar

Läs mer

Utvecklingspolicy. ungdom

Utvecklingspolicy. ungdom Utvecklingspolicy ungdom Sidan 2 / 12 Utvecklingspolicy ungdomsverksamhet 1 INLEDNING UNGDOMSVERKSAMHET... 3 2 EKONOMI... 3 3 REGLER OCH RIKTLINJER... 3 3.1 GRUNDPRINCIPER FÖR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING:...

Läs mer

Säsongen Dokumentet beskriver hur föreningen ser att åldersgruppen 2007 ska organiseras och fungera under 2015.

Säsongen Dokumentet beskriver hur föreningen ser att åldersgruppen 2007 ska organiseras och fungera under 2015. Säsongen 2015 Informationsmöte flickor födda 2007 Dokumentet beskriver hur föreningen ser att åldersgruppen 2007 ska organiseras och fungera under 2015. Sammanställd av: Pelle Myske, 5/7/9-manna ansvarig

Läs mer

Revision: 2.0 MÅL & POLICY. Godkänd av Tyringe Hockeys styrelse

Revision: 2.0 MÅL & POLICY. Godkänd av Tyringe Hockeys styrelse MÅL & POLICY Godkänd av Tyringe Hockeys styrelse 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Revisionshistorik... 4 Godkännande... 5 Mål... 6 Grundläggande Mål... 6 Sportsliga Mål... 7 Klubben... 7 Tränarutbildning... 7 Policy...

Läs mer

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK!

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK! Varmt välkommen till Karlbergs BK! Vasastans och Kungsholmens rödvita stolthet Karlbergs BK (KB) fyller 100 år som förening i år. Därför är det extra roligt att KB under de senaste åren åter har utvecklats

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

Kompendium Föräldrar 2015

Kompendium Föräldrar 2015 Kompendium Föräldrar 2015 Bra att veta Ansvarsområden inom ungdomsfotbollen: Kanliet, Pelle Andersson: Material Johan Mellstam: Fogis, Licenser, Medlemsregister & Kiosk Hemsida/Lagsidor: Karin Wiklund

Läs mer

SKÖVDE ISHOCKEYKLUBB. Skövde IK:s Röda Tråd. Ett styrdokument till stöd för såväl ledare som föräldrar och spelare säsongen 2012/2013.

SKÖVDE ISHOCKEYKLUBB. Skövde IK:s Röda Tråd. Ett styrdokument till stöd för såväl ledare som föräldrar och spelare säsongen 2012/2013. Skövde IK:s Röda Tråd Ett styrdokument till stöd för såväl ledare som föräldrar och spelare säsongen 2012/2013. Skövde 2012 För ungdomssektionen Skövde IK Ordförande Anders Nilsson Stig Kronberg 1 1. Röda

Läs mer

IS Halmia Ungdom Den röd-vita tråden

IS Halmia Ungdom Den röd-vita tråden IS Halmia Ungdom Den röd-vita tråden Skapad hösten 2013 av IS Halmias ungdomssektion Ver 0.3 2014-01-07 1 Innehållsförteckning 3. Fakta IS Halmia 4. IS Halmias verksamhetsidé 5. Föreningens målbild 6.

Läs mer

Rimbo/Hallsta U Föräldramöte

Rimbo/Hallsta U Föräldramöte Rimbo/Hallsta U16 2016-2017 Föräldramöte Agenda Kommande säsong i korthet Organisation ledare och spelare Att vara en del av Rimbo IF och Hallsta IK Fokus framåt Föräldrarnas roll i verksamheten Kommande

Läs mer

Välkommen till Karlbergs BK 2016

Välkommen till Karlbergs BK 2016 Välkommen till Karlbergs BK 2016 Karlbergs Bollklubb Karlbergs BK är en fotbollsförening baserad på Kungsholmen och i Vasastan i Stockholm. Vi har en seriös och gedigen fotbollsverksamhet med 820 spelare,

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE F-05 2014-04-02 AGENDA

FÖRÄLDRAMÖTE F-05 2014-04-02 AGENDA FÖRÄLDRAMÖTE F-05 2014-04-02 AGENDA Välkomna Roller Ledarnas filosofi Mål F05 Regler & ramverk F05 Träning Match 2014 matcher och övriga datum Lagföräldrar Claes & Jens Övrigt VÄLKOMNA INFORMATION VIA

Läs mer

Ungdomspolicy (kortversion)

Ungdomspolicy (kortversion) Ungdomspolicy (kortversion) Sport A-lag herr i Allsvenskan, A-lag dam Div 1 (i samarbete med Timrå IK), J20/AJ (i samarbete med Kovland IF), J18/BJ Elit, J18/BJ Lokal (ev. i samarbete med annan förening),

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Innehållsförteckning Välkommen till Tortuna SK 3 Tortuna SK:s mål 3 Vår alkohol, tobak och drogpolicy 3 Organisation & ekonomi 4 Så här bedriver vi fotbollsverksamhet

Läs mer

FÖRÄLDRAPROFIL JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB

FÖRÄLDRAPROFIL JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB TEL. 08-580 347 11 EPOST KANSLI@JARFALLAHOCKEY.COM 1 VÄRDEGRUND VÅR VISION Stockholms bästa plantskola - för alla VÅR STRATEGI Järfälla HC fostrar duktiga ledare, ishockeyspelare och

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

Att starta ett lag i föreningen

Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I din hand håller du nu ett kompendium som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även

Läs mer

Förälder i BK Heid. En vägledning till alla föräldrar i BK Heid

Förälder i BK Heid. En vägledning till alla föräldrar i BK Heid Förälder i BK Heid En vägledning till alla föräldrar i BK Heid BK Heid bildades 1946 av Lennart Carnefur, Leif Carlsson och Kurt Mathiason. De hade sina rötter på Karl Johansskolan i Majorna. Man anmälde

Läs mer

Fler arbetsgrupper bör bildas för att möta föreningens tillväxt. Handbollskolan, är basen för tillväxten i föreningen. Arbetsgrupperna är:

Fler arbetsgrupper bör bildas för att möta föreningens tillväxt. Handbollskolan, är basen för tillväxten i föreningen. Arbetsgrupperna är: Sundsvalls handbollsklubb är Sundsvalls handbollsförening. Under hösten har föreningen 5 lag i seriespel och ambitionen är att ha ett 60-tal barn i handbollsskolan. Sundsvall Handboll är en breddförening

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Medlems- och Spelaravgift 2017

Medlems- och Spelaravgift 2017 Sida 1 av 7 Information gällande U15 Avgifter och kostnader 2017 Styrelsen har inför säsongen 2017 fastställt årets avgifter och betalplan enligt nedan, detta för att kunna driva klubben på ett bra sätt

Läs mer

BARA TILLSAMMANS KAN VI NÅ VÅRA MÅL 02

BARA TILLSAMMANS KAN VI NÅ VÅRA MÅL 02 V Vårt mål med verksamheten i Viking HC är att vara en förening som leder till utveckling. Vi har också en viktig uppgift sett i Kommunalt perspektiv. Vi vill ta ansvar för den enskilde individen som vill

Läs mer