Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT"

Transkript

1

2 Målet för Lycksele SK är att spela ishockey i den högsta möjliga divisionen, att vi i huvudsak ska ha spelare som är utbildade i föreningen och som bor på orten. För att göra detta möjligt skall det finnas en ishockeyskola som ger utrymme för både bredd och elit. Upp till 14 års ålder (U14) spelar vi barnishockey där lek, glädje och bredd ska vara vägledande. Det ska vara roligt att träna och spela ishockey. Därefter tar ungdomsishockeyn vid med mer inriktning mot prestation/tävling. I LSK`s ishockeyskola skall alla ledare vara utbildade enligt Svenska hockeyförbundets utbildningsstege. Ledarna ska ha kompetens att kunna skapa en bra miljö med goda förutsättningar till utveckling för våra spelare. Det långsiktiga målet är att skapa förutsättningar för ishockeyskolans spelare att en dag kunna bli A-lagsspelare i LSK. Ishockeyskolan är en mångårig utbildning för ishockeyspelare. Varje åldersgrupp har en speciell ram som träningsinriktning, en kursplan som innehåller en mängd olika delmoment. Syftet med detta är att i så stor utsträckning som möjligt bedriva rätt träning i rätt ålder och därmed skapa en LEDSTÅNG att följa. Från skridskoskola / Björnliga till A-lag. LEDSTÅNGEN A-laget Juniorlag Ungdomishockey U16 div år U16 div år Barnishockey U14 div år U14 div år U12 div år U12 div år U10 div år U10 div år Björnliga 7-8 år Hockeyskola 6-7 år Skridskoskola 5-6 år Kursplanerna skall baseras på ishockeyns tre huvudmoment: 1. IS (teknik/taktik) 2. FYSIK 3. MENTALT / SOCIALT Vår policy ska vara en vägledning för alla ledare inom vår verksamhet och en information till, föräldrar, spelare, kommunen, sponsorer och andra intresserade om hur vi vill att vår verksamhet skall bedrivas.

3 Vår policy skall tillsammans med våra kursplaner skapa de förutsättningar som behövs för att vi ska fostra egna spelare till A-laget På följande sidor beskriver vi hur vi vill att olika saker skall hanteras i verksamheten. Mycket nöje med läsningen! LEDARE Som ledare i LSK ska man ta ansvar för den verksamhet som man bedriver. Som ledare har man fått ett förtroende och möjligheten att utbilda sig inom hockeyn men även att utvecklas som människa. Det är viktigt att man är en bra förebild och en god ambassadör för föreningen. Man ska respektera de beslut och riktlinjer som finns i föreningen. I Svenska Ishockeyförbundets utbildningar ska våra ledare delta för att kunna utbilda våra spelare på bästa sätt. Du som ledare ska bidra till att utveckla ishockeyspelare. Det är inte viktigast att vinna varje match. Ledare inom Lycksele SK s verksamhet ansvarar för att: skapa en bra prestationsmiljö i verksamheten. Det innebär att spelare ska kunna känna förtroende för ledarna, att spelaren utvecklas, en trygghet i gruppen och glädje till ishockeyn. ta ett aktiv ansvar för att skapa bra relationer med andra ledare i och utanför föreningen. beslut av hockeysektionen (HS) och Ungdomsansvarig(UA) verkställs. information från HS och UA förs vidare ut i verksamheten. idéer och synpunkter kanaliseras åter till HS eller UA. utbilda sig efter Svenska Ishockeyförbundets utbildningsstege. varje huvudtränare från C2 har gått minst Steg 1/Grundkurs. varje huvudtränare från A-pojkar har gått minst Steg 2 tränarkurs. individuella utvecklingssamtal (efter framtaget malldokument) ska hållas med samtliga spelare fom B2 och äldre, minst 2 stycken per spelare/säsong. samtliga lag lämnar in en skriven verksamhetsplan vid säsongsstart samt en verksamhetsberättelse efter säsongsavslut. SPELARE 1. Skridskoskolan 2. Hockeyskolan 3. Sitt ålderslag Målsättningen är att spelaren så småningom skall kunna slussas in i sitt ålderslag. Generellt gäller att alla spelar och tränar i sitt ålderslag. Permanent avsteg från denna grundtanke kan göras i de fall där huvudtränaren tillsammans med utvecklingsgruppen bedömer att så är fallet. En permanent uppflyttning kan endast beslutas av utvecklingsgruppen. Teknikutveckling, mognad och kamratskap är tre viktiga komponenter vid en sådan bedömning. Det kan även finnas praktiska och/eller sociala skäl till bedömningen.

4 BARNISHOCKEY T.o.m. 14 års ålder (U14) spelar vi barnishockey, vilken i träning såväl som i matcher, skall baseras på kunskap, bredd, lek och glädje. Bredd innebär att alla som vill skall få deltaga i verksamheten, tränings - och matchtillfällen skall för alla vara rikliga. Leken skall vara en grundförutsättning och den skall dessutom ske i samförstånd (alla förstår). Den skall vara ömsesidig (alla tycker om den) och den skall vara turtagande (alla får chansen). Träningar och matcher skall alltid ske på barnens villkor, vilket innebär utifrån deras förutsättningar. Träningar och matcher skall anpassas till individens färdighet och utveckling. Glädjen skall skapas via en positiv anda, byggd på positiva och glada tankar och känslor. Barnishockeyns målsättning är att alla skall spela, inte att vinna till varje pris. Undantaget är DM för U14-spelare där vi spelar för att vinna. Obligatorisk utrustning från Björnligespel tom U16 är hjälm med galler, skridskor, halsskydd och klubba. Det skall vara roligt att träna och spela ishockey! SKRIDSKOSKOLA Lycksele SK bedriver en verksamhet som går ut på att lära ut skridskoåkningens grunder. Till skridskoskolan kan man komma oanmäld. BJÖRNLIGAN Björnligan är en möjlighet att få prova på att spela ishockey. Den riktar sig till barn upp tom årskurs 2, där skolorna möter varandra. Rekryteringen sker vi besök i skolorna samt annonsering. HOCKEYSKOLA Här introduceras ishockeyspelandet. Verksamheten bygger mycket på lek och skridskoteknik. Till hockeyskolan kan man komma oanmäld. U10 (div 2) Organiserad träning där varje spelare som vill vara med måste anmäla sig. Verksamheten bygger på att vi spelar tvärbanespel och att vi försöker att lära ut skridskoåkningens grunder. U10 (div 1) Organiserad träning där varje spelare som vill vara med måste anmäla sig. U10 skall vara med i ett poolspel som Västerbottens Ishockeyförbund har rekommenderat. Tvärbanespel gäller, alla spelar lika mycket. Vikten läggs på skridskoåkning.

5 U12 (div 2) Skall vara med i av förbundet framtagen serie U12 div 2. Detta är första året som vi spelar på helplan. Träningen skall ske efter Svenska Ishockeyförbundets utbildningsplan. Matchning ska ske på ett för spelarna utvecklande sätt. U 12 (div 1) Skall vara med i av förbundet framtagen serie U12 div 1. Detta är andra året som vi spelar på helplan. Träningen skall ske efter Svenska Ishockeyförbundets utbildningsplan. Matchning ska ske på ett för spelarna utvecklande sätt. U 14 (div 2 ) Skall vara med i av förbundet framtagen serie U14 div 2. Träningen skall ske efter Svenska Ishockeyförbundets utbildningsplan. Matchning ska ske på ett för spelarna utvecklande sätt. U 14 (div 1) Skall vara med i DM samt i av förbundet framtagen serie U14 div 1. Träningen skall ske efter Svenska Ishockeyförbundets utbildningsplan. Matchning ska ske på ett för spelarna utvecklande sätt. UNGDOMSISHOCKEY Våra U 16-spelare (14-16 år) har inriktning mot prestation/tävling. Den prestationsinriktade ungdomsishockeyn skall i första hand ha som mål att utbilda spelarna. Träningar och teorilektioner skall ha hög prioritet, eftersom kunskapsförmedlingen är viktigast. I de matcher som spelas skall motståndet ha hög kvalitet. Matcherna skall ha hög prioritet, eftersom spelet och glädjen att spela ishockey är viktigast. I ungdomsishockeyn skall träningar och matcher planeras utifrån ungdomarnas förutsättningar, vilket innebär att träningar och matcher även här skall anpassas till individen och dennes färdighetsutveckling. U 16 Skall vara med i DM, SM samt i av förbundet framtagen serie U16 div 1. Träningen skall ske efter Svenska ishockeyförbundets utbildningsplan. För DM/SM spel gäller bästa spelare och bästa lag. Matchning ska ske på ett för spelarna utvecklande sätt. TRÄNING Spelarna skall finnas på plats i god tid före träning så att uppvärmning, ombyte och genomgång av träningen kan klaras av utan onödig stress. Undantag görs för träningar som startar innan 17.00, där alla skall vara på plats så fort som möjligt. Efter träningen gäller viss typ av nedvarvning. Vid frånvaro från träning skall lagledare eller tränare meddelas, vilket skall vara rutin fr.o.m U10.

6 Fr.o.m. U10 skall inga föräldrar befinna sig i spelarbåset under träning, utan hänvisas till läktaren/entrén. Grovstädning av båset skall ske efter varje träning. Ansvariga är materialförvaltarna. Under träningen ställer vi höga krav på att spelarna lyssnar på tränarna och att de uppför sig mot varandra och mot ledarna på ett för alla godtagbart sätt. Målsättningen som Lycksele SK har är att vi skall vara 20 utespelare och 2 målvakter på varje träning. Detta innebär att vi ibland måste låna spelare mellan lagen. Det är fritt antal träningsmatcher på hemmaplan. OMKLÄDNINGSRUM Enbart en förälder per spelare bör hjälpa till med snörning och liknande, därefter skall det vara föräldratomt i omklädningsrummet. Vi vill också att det är föräldratomt i korridorerna i anslutning till omklädningsrummen och hänvisar i stället till entrén/ läktaren. Allt för att ge spelare och lagledning bästa möjliga förutsättningar till förberedelser utan störningsmoment. Fr.o.m U10 (div1) bör en viss skolning i omklädningsrummet inledas som syftar till att spelarna så småningom klarar sig utan föräldrar. Från U12 får inga föräldrar vara i omklädningsrummet. Varje spelare håller ordning på sin utrustning och sina ombyteskläder. Omklädningsrummet skall grovstädas efter varje avslutad träning och allt skräp ska kastas i papperskorgen. TEKNIKMÄRKET Alla spelare i ungdomsverksamheten skall genomgå teknikmärkestester. Efter godkänt prov, från tidigast U10, finns möjlighet att köpa Svenska Ishockeyförbundets teknikmärke i tyg. Övningarna skall läggas in i den vanliga träningsplaneringen för alla lag enligt följande: Knattemärket U10 (div1):övningarna skall användas i träningen under hela säsongen, märkesprov ska utföras. Bronsmärket för utespelare och målvakter U12: Övningarna skall användas i träningen under hela säsongen, märkesprov ska utföras. Silvermärket för utespelare och målvakter U12 (div1):övningarna kan användas i träningen under hela säsongen U14:Övningarna skall användas i träningen under hela säsongen, märkesprov ska utföras.

7 Guldmärket för utespelare och målvakter U14 (div1):övningarna kan användas i träningen under hela säsongen U16:Övningarna skall användas i träningen under hela säsongen, märkesprov ska utföras.

8 JUNIOR OCH SENIOR ISHOCKEY. I Lycksele SK s J- och A-lag skall de bästa spelarna spela. De undantag som skall göras är om någon spelare inte har haft nog träningsnärvaro, inte har visat bra uppförande eller på annat sätt skadat klubbens anseende. Om en spelare inte kan deltaga på alla träningar, så kan han ändå ges möjlighet att spela. För att detta skall få ske så måste A-lagstränaren ha fått godkännande av hockeysektionen. Målsättningen är att vi alltid skall starta matchen med full trupp (15+2). A-lagspelarna skall spela i J-laget om A-lagstränaren så kräver. A-lagspelaren skall då spela på sin ordinarie plats. Alla inblandade skall mot motståndare, domare och andra funktionärer uppträda på ett för klubben sportsligt och hedervärt sätt. J-lag Säsongen för J-lagspelare börjar i mitten av april och sträcker sig fram till slutet av mars. Målsättningen är att vi skall ha så få dispenser som möjligt. Hockeysektionen måste godkänna ev dispenser. Matchning ska ske på ett för spelarna utvecklande sätt. A-lag Säsongen för A-lagspelare börjar i mitten av april och sträcker sig fram till slutet av mars. Om någon spelare skall kunna komma in i laget efter barmarksträningens start så måste A- lagstränaren ha fått ett skriftligt godkännande av hockeysektionen. Ett krav för detta är att spelare skall tillhöra de mest framträdande på sin position i laget. Lycksele SKs A-lag skall spela i högsta möjliga division. Matchning ska ske på ett för spelarna utvecklande sätt. A-lagets tränare har rätt att fritt välja spelare från U16-spelare och från J- lag. De spelare som skall spela i A-laget ska bo och träna i Lycksele. För att göra undantag från denna regel så måste A-lagets tränare ha fått ett skriftligt godkännande av hockeysektionen. SUDDA GRÄNSER För att utveckla våra spelare ska det finnas möjlighet till extra träning och matchtid. Spelarna ska ges möjlighet att träna och spela med både yngre och äldre lag. Det är tränarna som avgör vilka som ska spela, men det är hockeysektionen som är ytterst ansvarig. SERIESPEL Utvecklingsgruppen beslutar i vilken serie resp lag ska spela. TILLFÄLLIGA LÅN VID SERIE /CUPSPEL De lag som behöver låna spelare för att fylla sin trupp vid en match, löser det tränare emellan. Lån från äldre lag får förekomma enl Västerbottens Hockeyförbunds riktlinjer. Detta gäller inte målvakterna. Vid ev lån från andra klubbar eller dispensärenden så är det utvecklingsgruppen som tar beslut.

9 MATCH Gruppens huvudtränare beslutar om laguppställning enligt följande riktlinjer: alla spelare skall ges möjlighet att spela såväl tränings-, serie - som cupmatcher om möjligt skall spelarna, utifrån färdighetsutveckling och mognadsnivå, få ett så jämbördigt motstånd som möjligt Antal tränings-, serie - och cupmatcher per spelare skall i grunden vara ungefär lika inom laget, sett över hela säsongen. Större skillnader kan uppstå pga sjukdom eller annan längre frånvaro. Spelarna skall vara på plats på utsatt tid. Det skall vara föräldratomt i omklädningsrummet ett visst antal minuter före och efter match. Varje lagledning bestämmer själv vilka tider som gäller. Före, under och direkt efter matchen får endast lagledningen tillsammans med spelarna befinna sig i spelarbåset och/eller i dess närhet. Städning av båset skall ske efter varje match. Alla inblandade skall mot motståndare, domare och andra funktionärer uppträda på ett för klubben sportsligt och hedervärt sätt. CUPER Lycksele sportklubb är mycket duktig på att arrangera cuper. Varje ungdomslag tom U14 (div1) ska ha minst en hemma cup varje säsong. Att arrangera cuper innebär ett mycket roligt jobb och är en viktig del i att utveckla varje lags organisation och svetsa samman föräldrar, ledare och spelare. Deltagande i andra ishockeyföreningars cuper ser vi positivt på. Det är viktigt att visa upp oss och ta del av andras erfarenhet. Under cupspel skall de regler som arrangerande förening satt upp följas. Deltagandet ska dock godkännas av hockeysektionen. LYCKSELE SPORTKLUBB.

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Björklöven Vill Ett styrdokument för hur Björklöven ska utveckla sin verksamhet till att bli en av landets bästa ungdomsverksamheter inom ishockeyn Antaget vid Björklövens styrelsemöte 2014-09-29 Vision

Läs mer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer

Ungdomssektionens. Policy, Mål & Riktlinjer 1 Ungdomssektionens Policy, Mål & Riktlinjer Allmänt Ungdomssektionen (US) omfattar killar och tjejer från 6 till 15 år och dess ledare. Som ungdomsledare i GIF har man ett stort ansvar för många barn

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF

FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRENINGSPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR KUBIKENBORGS IF FÖRORD I detta dokument har vi försökt åskådliggöra Kubikenborgs IF:s policy och riktlinjer för alla de lag som är aktiva inom föreningen och ledarna

Läs mer

Appendix 3 Vinröda Ledare

Appendix 3 Vinröda Ledare 1 (20) Appendix 3 Vinröda Ledare Styrdokument för LUGI Handbolls barn- och ungdomsledare Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen Föräldrafoldern SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen instruktör och ledare är det helt avgörande att ni accepterar den viktiga roll ni har med stöttning och support för ert barn.

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4

Toppningsstudien. - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. FoU-rapport 2005:4 - En kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott FoU-rapport 2005:4 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

Tre Kronors Hockeyskola är det

Tre Kronors Hockeyskola är det TRE KRONORS Hockeyskola är svensk hockeys viktigaste projekt Tre Kronors Hockeyskola är det viktigaste projektet i svensk ishockey. Efter drygt 6 år med Utvecklingsavdelningen så känns det efter drygt

Läs mer

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann

Grundad 1/3 2014. Grundad 28/5 1922. ann VERKSAMHETSHANDBOKANDBOK Grundad 1/3 2014 ꔷ Verksamhetshandboken är en beskrivning av hur vi vill att vår förening skall fungera. Den tar upp de vanligaste frågorna som nya och gamla ledare kan ha ꔷ ꔷ

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Så spelar vi Futsal 2014-2015

Så spelar vi Futsal 2014-2015 Så spelar vi Futsal 2014-2015 1 Varmt, ombonat och alltid spelbart Små ytor - Många bollkontakter och hög aktivitet Dämpad boll - Bollen efter marken utvecklande spel All inomhusfotboll i Sverige går numera

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Manual Barnfotboll 10-12 år

Manual Barnfotboll 10-12 år Manual Barnfotboll 10-12 år Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Svenska Handbollförbundets policy beträffande

Svenska Handbollförbundets policy beträffande Svenska Handbollförbundets policy beträffande Barnhandboll Ungdomshandboll Trafik Alkohol/Droger Rent spel (etik) 2006 05 01 2009 12 01 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Svenska Handbollförbundets policy för

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer