Praktisk information, Crew 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktisk information, Crew 10"

Transkript

1 andboken Robin Gavin /19 Praktisk information, Crew 10 Bastionsgatan Karlskrona Sweden Phone: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 andboken Robin Gavin /19 Innehållsförteckning 1. yper Island Organisationen Finansiering Ägare Styrelsen Medarbetare och telefonnummer Varumärkesvård Blekinge Yrkeshögskola/Blekinge Tekniska ögskola yper Islands lokaler Källarcafé Säkerhet och försäkring Teknisk handbok Nätverk E-mejl Webbmejl E-mejllistor E-mejletik Servrar Brandväggar och säkerhet Skrivare Praktisk info - studentfrågor Bewakort (passerkort) Kompendiumavgift Bibliotek och tidsskrifter...17

3 andboken Robin Gavin / Policy angående skarpa projekt CSN Frånvaro/närvaro...19

4 andboken Robin Gavin /19 1. YPER ISLAND 1.1. Organisation yper Island är ett aktiebolag som bildades i april uvudfokus för bolaget är att bedriva Kvalificerad Yrkesutbildning inom nya medier 90 KYpoäng på uppdrag av Blekinge Yrkeshögskola, samt genomförande av UGL (Utveckling Grupp Ledarskap), teambuilding och teamutveckling riktad gentemot näringslivet och offentlig sektor. Utöver detta bedriver yper Island konsultarbete inom utbildning och pedagogik. Som aktiebolag styrs yper Island övergripande av en styrelse. yper Islands VD är den person som ytterst ansvarar för att driva verksamheten och att verkställa styrelsens beslut Finansiering Utbildningen Kvalificerad Yrkesutbildning inom digitala medier är statsbidragsberättigad. KY-utbildningar (Kvalificerade Yrkesutbildningar) finansieras av KY-verket till 2/3 av den totala beräknade kostnaden. Den resterande tredjedelen ska näringslivet stå för enligt KY-myndigheten, i form av Lärande i Arbete (praktik) Ägare yper Island ägs av fem privatpersoner och ett företag enligt följande: David Erixon 25% Lars Lundh 25% Bo Mattsson 5% Anna-Lena Rikardsson 10% Roger Sjögren 10% the OTER media 25% 1.4. Styrelsen Styrelsen för yper Island har i uppdrag att fatta övergripande beslut över verksamheten. Styrelsen består i dagsläget av: Lars Lundh, ordförande Anna-Lena Rikardsson, deltager som VD Roger Sjögren, ledamot Bo Mattsson, ledamot David Erixon, ledamot Pär Olsson, föredragande ekonomi

5 andboken Robin Gavin / Medarbetare och telefonnummer yper Island har i dagsläget nio medarbetare enligt nedan: Arbetstider medarbetare: Anna-Lena Rikardsson: ca , Åsa Silfverberg: ca (Måndag till Torsdag), Sverker Carlsson: ca (Tisdag - Torsdag), Robin Gavin: ca (är här ca tre veckor/månad), Christian Olsson: Flexibel arbetstid, Thomas Johansson: Flexibel arbetstid Matthias Pettersson: ca , Bosse Mattsson: Flexibel arbetstid, Pär Olsson: Flexibel arbetstid, Nisse olmberg: Flexibel arbetstid - rycker in då det är akuta nätverksproblem. Före kl ringer man först till Robin Gavin ( ). Specifika frågor: vissa arbetsuppgifter sköts enbart av vissa medarbetare alternativt att den personen är den första man kontaktar i frågan. Nedan har du område/uppgift och ansvarig medarbetare. Marknadsföringsfrågor: Åsa yper Islands varumärke: Åsa Bewakortsfrågor: Matthias Nätverksfrågor: Robin Mejlfrågor: Robin Utlåning/inhyrning av utrustning: Matthias Stipendiumfrågor: Sverker Försäkringsfrågor: Pär Festförfrågningar: A-L Kompendiumavgift: A-L CSN frågor: Robin Praktikfrågor: Robin Generella arbetsbeskrivningar av medarbetare: Anna-Lena Rikardsson, VD (100%) Övergripande ekonomiansvar, avtal, utvecklingsfrågor, föredragande för I:s styrelse, medarbetaransvar, handledning studenter, pedagogik, teambuilding och UGL, leder företag yper Island som VD. Åsa Silfverberg, Projektledare (80%)

6 andboken Robin Gavin /19 Åsa har övergripande ansvar för utbildningen och arbetar även med modulkoordinering, modulplanering, metodiskt arbete, handledning av studenter, gruppuppföljningar, marknadsföring och utvecklingsarbete. Är UGL-handledare och modulledare för Marketing Promototion, Visual Communication, Design Specialisering 1 och 2, Portfolio och Final Project. Christian Olsson, Projektledare (60%) Arbetar med modulkoordinering, modulplanering, "skarpa studentprojekt", handledning av studenter, gruppuppföljningar och utvecklingsarbete. Är modulledare för The Industry Project och för The Project Life Cycle. Christian är på plats 2-3 dagar i veckan och den andra tiden jobbar han från bl a Göteborg. Sverker Carlsson, Projektledare (100%) Arbetar med modulkoordinering, modulplanering, "skarpa studentprojekt", handledning av studenter, gruppuppföljningar och utvecklingsarbete. Är modulledare för Concept & Development, Management Specialisering 1 och Management Specialisering 2. Sverker är på plats 3-4 dagar i veckan och den andra tiden jobbar han från Stockholm. Robin Gavin, Projektledare (75%) Arbetar med modulkoordinering, modulplanering, utvecklingsarbete, metodiskt arbete, handledning av studenter, gruppuppföljningar och ansvarar även för skolans nätverk, servrar och mejl. Är ansvarig för Experience Technology, Technology Specialisering 1, Technology Specialisering 2 och LIA (praktiken). Robin är på plats två till tre veckor i månaden. Bo Mattsson, Ledarskap och medarbetarskap (100%) Ansvarar för yper Islands externa och interna UGL-verksamhet, teambuildingar och teamutvecklingar. Övrigt internt arbetar Bosse som handledare i grupputveckling och individuell utveckling, samt för perioder av Lärande i Arbete. Thomas Johansson, Ekonom (25%, konsult) Ansvarar för det löpande ekonomiarbetet (bokföring, fakturering, etc) och är på plats ungefär 1 dag i veckan. Matthias Pettersson, vaktmästare och lokalansvarig (100%) Ansvarar för renhållning på häktet och att yper Islands lokaler och inventarier hålls i gott skick. Inköpsansvarig för kontorsmaterial, teknisk utrustning till skolan, läsk, kaffe etc. Pär Olsson, Ekonom (40%, konsult) Ansvarar för övergripande ekonomiska frågor (budgetarbete, bokslut etc.). Jobbar även med avtals- och försäkringsfrågor.

7 andboken Robin Gavin /19 Nisse olmberg, Nätverkstekniker, konsult Ansvarar för nätverks- och serverfrågor. Arbetar på timbasis, vilket innebär att Nisse kallas in vid behov Varumärkesvård Varumärkesvård är viktigt, särskilt eftersom yper Island ännu är ett relativt okänt varumärke med näst intill obefintliga marknadsföringsresurser. Därför gäller det att vi utnyttjar våra resurser på bästa sätt. Att vi förvaltar yper Islands varumärke genom rätt användning av vår logotyp och utseendet på allt grafiskt material. Inget får gå till spillo. Vi måste vara konsekventa och noggrant följa de regler och riktlinjer som finns uppställda. Som student får man inte använda logotypen utan ansvariges medgivande. ur logotypen får användas på privata webbsidor eller på projektarbeten avgörs från fall till fall. Vår logotyp är kärnan i yper Islands visuella identitet. Logotypen är vårt kännetecken, vår identitet och den ägs av oss som arbetar och studerar på yper Island. Det är vi som tillsammans ger den dess innehåll, attraktionskraft och värde. Det vi gemensamt äger gäller att gemensamt vårda. Vi vårdar vår logotyp på två sätt. Dels genom att "leva varumärket"; att följa våra värderingar och fylla varumärket med ett positivt innehåll i mötet med varandra och andra människor utanför yper Islands väggar. Dels genom att exponera logotypen på ett enhetligt sätt och enligt de regler som finns i vår varumärkesmanual. Ansvarig är Åsa Silfverberg. 2. BLEKINGE YRKESÖGSKOLA/BLEKINGE TEKNISKA ÖGSKOLA Blekinge Yrkeshögskola är en organisation som bildats med huvudsyfte att driva Kvalificerade Yrkesutbildningar (KY). Blekinge Yrkeshögskola har gett yper Island i uppdrag att driva KY-utbildning inom digitala medier. Blekinge Yrkeshögskola är en del av Blekinge Tekniska ögskola. För kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen inom digitala medier har Blekinge Yrkeshögskola utsett en ledningsgrupp. Ledningsgruppen ska i majoritet representeras av branschfolk. Studenter ska även finnas med i ledningsgruppen. Ledningsgruppen träffas 4-5 gånger per år. De tar del av utvärderingar som studenterna genomfört, diskuterar innehåll och upplägg, tar del av rekryterings- och antagningsförfarandet, samt arbetar med utvecklingsfrågor. yper Island representeras i ledningsgruppen av Anna- Lena Rikardsson, Åsa Silfverberg och två studenter.

8 andboken Robin Gavin /19 Ledningsgruppen består av: Jörgen Jonsson, Jörgen Jonsson AB (ordförande) Fredrik Runnquist, Föreningssparbanken David Pohlfeldt, Bad Robot Astrid Selling Sjöberg, FLOCK Inger Johansson, Blekinge Yrkeshögskola Patrik Jonsson, Vodafone Karin Fröborg, Blekinge Yrkeshögskola Anna Tegel, Blekinge Tekniska ögskola Kontaktuppgifter Blekinge Yrkeshögskola: Karin Fröborg Tfn: Mejl: 3. YPER ISLANDS LOKALER yper Islands huvudbyggnader är Kronohäktet och Ångcentralen. Kronohäktet är det allmänna tillhållet för studenter medan Ångcentralen, som är byggnaden med ett stort glasparti mot stumholmsbron från skolan sett, är var föreläsningar och möten äger rum. ögdelen består av: Celler med 2-3 studenter i varje. Resurshörnan på nedervåningen i högdelen finns ett utrymme för skrivare och scannerdator. Där finns även behållare för pappersåtervinning. I anslutning till detta utrymme finns även en toalett. Medarbetarrummet som ligger till vänster när man kommer in från huvudentrén. Mötesrum finns att finnas till vänster efter medarbetarrummet från huvudentrén räknat. Fler mötesrum hittas på Ångcentralens nedervåning. Soffrummet är rummet direkt till vänster efter medarbetarrummet och är ett mötesrum för medarbetarna och kan därför endast bokas av medarbetare om inte annat är sagt. Matsalen finns nere i källaren och där kan studenterna köpa fixa eller äta medhavd mat. Från puben går en liten trappa upp mot ett litet utrymme som har kokplatta, kylskåp och mikro. Detta utrymme fungerar som studentkök. Stora köket får användas enbart av caféverksamheten. Innanför pubmatsalen vid puben finns det ett mötesutrymme för studenterna, samt ett utrymme med soffa, TV etc.

9 andboken Robin Gavin /19 4. KÄLLARCAFÉ I källarplan på Kronohäktet driver Särgymnasiet från Chapmanskolan och Särskolan ett café som enbart är till för medarbetare och studenter. Caféet drivs för att eleverna ska få arbetsträning och det är dessutom en del av deras hemkunskapsundervisning. Deras öppettider är: Måndag: Tisdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: SÄKERET & FÖRSÄKRING För att försäkringar ska gälla och för att undvika att stölder begås ska dörrarna och fönster till yper Islands lokaler hållas stängda och låsta. Följande gäller: Alla ytterdörrar ska hållas låsta. Innerdörren vid vakttornet ska vara låst då siste person lämnar häktet. Dörrarna in till medarbetarnas rum ska vara låsta när siste medarbetaren går hem för dagen. Dörren in till högdelen ska vara låst då siste person lämnar häktet. Dörrarna till källaren på häktet ska alltid hållas låsta. Står det utemöbler på gårdsplanen vid vakttornet ska dessa bäras in över natten in i källaren. Se till att förvara ditt Bewakort (passerkort) säkert. Tappar du ditt Bewakort eller att det blir stulet anmäler du detta direkt till Matthias Pettersson. Brandsläckare är skyltade med röda skyltar med symbol för brandsläckare. På följande platser i äktet finns brandsläckare: I hallen på nedervåningen (Skumsläckare) I bortre kortsidan i högdelen på nedervåningen vid fönstret (Pulversläckare) På övervåningen borta vid serverrummet (Skumsläckare) Första hjälpen tavla finns på nedervåningen i högdelen på väggen in till toaletten. Nödutgångar är märkta med gröna nödutgångsskyltar. Vid fönstret på nedervåningen i högdelen finns en brandstege på ytterväggen.

10 andboken Robin Gavin /19 I källaren finns brandsläckare på följande platser: Vid ytterdörrarna utgång från puben. I mötesutrymmet vid puben bredvid läskmaskinen. Inne på handikapp toaletten. I köket som caféverksamheten använder. Vid ytterdörrarna utgång från köket. Återvinning äktet finns på följande platser: Två soptunnor i hallen vid entrén samt en burk/flaskåtervinning En soptunna utanför toaletten på övervåning Wellpappåtervinning sker bredvid läskmaskinen i källaren På följande platser på Ångcentralen finns utrymningsplan: En innanför varje ytterdörrdörr En ute i caféutrymmet På Ångcentralen finns följande brandsläckare: Utanför föreläsningssalen Vid toaletterna innan trappan till nedervåningen Vid entrén på bottenplan I stora salen på nedervåningen På följande platser finns nödutgångar: Övre plan vid kaffemaskinen Vid varje föreläsningssal Vid huvudentrén Nödutgången (vid fönsterna) i mötesrummen på nedervåningen Dörren från stora salen på nedervåningen Brandlarmsknapp sitter innanför varje ytterdörr. Återvinning för kontorspapper, burkar och flaskor och sopor sker på Ångcentralens nedervåning.

11 andboken Robin Gavin /19 6. TEKNISK ANDBOK 6.1. Nätverk yper Island har för närvarande 2 Mbit uppkoppling som man har tillgång till både genom att bara plugga in sig med en nätverkskabel i väggen eller genom att använda det trådlösa nätet. Skolan använder en DCP för inställningar av IP vilket innebär att alla nödvändiga IP-nummer hämtas automatiskt från servern. För att konfigurera din dator för yper Islands nätverk i Windows 2000, 98 eller XP gör så här. Gå in på egenskaperna för din nätverksanslutning, dubbelklicka på Internet Protocol (TCP/IP) och välj sedan Erhåll en IP-adress automatiskt och Erhåll adress till DNS-server automatiskt. Det kan ibland ta några minuter innan inställningar börjar gälla så ha tålamod. När det gäller trådlöst nätverk så har skolan, av säkerhetsskäl, krypterat anslutning vilket innebär att man måste ange en krypteringsnyckel för att ansluta till det trådlösa nätet. Med andra ord ett lösenord och det är g1n9o. Det skiljer sig från nätverkskort till nätverkskort hur och var man anger denna nyckel men det ska inte vara så svårt att hitta. Vad gäller den trådlösa uppkopplingen i Ångcentralen så är det så att kopplingspunkten är av säkerhetsskäl osynlig och måste därför skrivas in manuellt. Självklar är där en krypteringsnyckel också och detaljerna du behöver för att ansluta till det trådlösa nätverket är som följer: SSID: Krypteringsnyckel: STEAMER steam 6.2. E-mejl yper Island har anlitat företaget Swebase (www.swebase.com) vad gäller serverplats och e-mejl administration. Alla yper Island studenters e- mejladresser ser ut så här: För att logga in på era e-mejlkonton måste ni fylla i följande i ert e- mejlprogram: Outgoing mail (SMTP): mail.hyperisland.se Incoming mail (POP3): mail.hyperisland.se Mail server username: (exempelvis är Roger Sjögrens username Mejlservern på Swebase kräver autentisering för att kunna skicka mejl. För Outlook löses detta genom följande: Gå in under menyn verktyg och välj konton

12 andboken Robin Gavin /19 Markera sedan ditt yper Island konto och klicka på egenskaper Sedan väljer du fliken servrar Där hittar du texten Servern kräver autentisering. Klicka på knappen inställningar Fyll i ditt kontonamn (hela din e-mejladress) och lösenord. Avsluta med att klicka OK. Vid eventuellt fel med din mejl så finns denna mall som förenklar det för dig att hitta felet: Kolla om Internetuppkopplingen fungerar genom att gå till en valfri webbsida i webbläsaren. Gärna en som du inte har varit på tidigare. o Om NEJ, det är troligtvis inte E-mejlen det är fel på utan Internetinställningarna. o Om JA, gå vidare till nästa punkt Kolla om andra studenters E-mejl fungerar. o Om NEJ, det är inget lokalt fel hos dig. Kontakta medarbetare som är på plats. o OM JA, gå vidare till steg 3. Kolla om det går att skicka eller ta emot mejl. o Om det går att skicka men inte att ta emot är det förmodligen din E-mejlbox på mejlservern som är full. Kolla dina inställningar och försäkra dig om att du inte lämnar kopior av dina E-mejl på servern. Outlook: Se till så att "Lämna kopia av meddelandet på servern" under avancerade inställningar inte är ikryssad. o Om det inte går att skicka men det går att ta emot är det förmodligen verifierings-inställningarna för utgående mejl som saknas eller är fel. Gå in på kontoinställningar->fler inställningar->utgående server och försäkra dig om att "Utgående server kräver verifiering" är ikryssad och att kontoinställningarna stämmer. Om inget av ovanstående har hjälper och eller om du fortfarande inte har fått ordning på din mejl så fråga klasskamrater om hjälp. När man har gått ut utbildningen så behåller man sin e-mejladress Webbmejl Till varje students e-mejlkonto finns Swebase webb-mejl kopplat, vilket betyder att du kan skicka och ta emot dina mejl på: Användarnamn är hela din e-mejladress. Lösenordet är detsamma som du registrerat i ditt e-mejlprogram. En riktlinje från Swebase är att använda webb-mejlen som ett komplement till ditt e-mejl program. Använd alltså ditt e-mejl program när du kan och endast webb-mejlen då det är nödvändigt (t.ex. om du behöver kolla e-mejl på distans).

13 andboken Robin Gavin /19 Använd inte din webb-mejl plats för att lagra mejl! 6.4. E-mejllistor Vi har ett antal olika e-mejllistor på yper Island: Crew-listan Man kommer automatiskt med i denna lista. är finns alla era klasskamrater och används främst för informationsspridning till berörd crew. Även medarbetare är med på denna lista men endast som passiva medlemmar. Med andra ord så måste man mejla med alla ärenden som är riktad medarbetarna. Student-listan Man kommer automatiskt med i denna lista. Alla studenter som för närvarande går på skolan finns med här och används för informationsspridning till samtliga studenter. Även medarbetare finns med på denna lista men endast som passiva medlemmar. Med andra ord så måste man mejla med alla ärenden som är riktad medarbetarna. Everyone-listan Man kommer automatiskt med i denna lista. är finns alla studenter som går på skolan, studenter som har gått på skolan, samt medarbetare och används till att sprida viktig information till alla som finns på yper Island. ype-listan Denna lista är frivillig. Den startades av Jakob Widerberg, Crew 1. ypelistan är en mejllista för studenter eller före detta studenter både sådana som är ute i näringslivet, på praktik eller jobb, men även som just nu studerar. Se den som en ypernaut-only-lista. Den här listan är alltså till för att stötta och hjälpa varandra med olika branschrelaterade problem man behöver hjälp med. För att gå med eller ur denna lista ändrar du dina listinställningar som du hittar på webb-mejlen. Medarbetar-listan Denna lista är enbart till för personalen på yper Island och används för att nå ut till alla medarbetare. Spam-listan Denna lista är till för som en del kallar det för: Skitmejl. Det kan typ vara ett roligt skämt, info som är oväsentligt för alla att ta del av. För att gå med eller ur denna lista ändrar du dina list-inställningar som du hittar på webbmejlen. Deadline-listan

14 andboken Robin Gavin /19 Denna lista är till för att göra inlämningar och går till samtliga medarbetare. Tänk på att det ofta också behövs skickas ett mail till extern modulkoordinator då denna inte är med på 6.5. E-mejletik Det är viktigt att hålla en viss nivå på sin kommunikation med andra människor. Följande riktlinjer gäller: Ingen spamming (massutskick av mejl till en eller flera mejladresser). Inga personangrepp, kedjebrev, SKRIK, osanningar eller anonyma utskick. Inga skräpmejl man behöver inte skicka ett mejl till everyonelistan bara för att berätta hur kul man hade på krogen i helgen. Gå med i spam-listan i sådana fall. Börja ämnesraden i mejl som kan tyckas vara av, för många irrelevant art, med SPAM: så att alla har möjlighet att välja huruvida de vill läsa mejlet ifråga. Tänk efter när ni ska skicka ett mejl till en lista. Fråga er själv om alla på listan verkligen vill ha mejlet man skickar. En oskriven regel för alla e-mejllistor är att skicka så få bilagor (attachments) som möjligt. Mejlet får gärna vara 1000 rader långt men helst inte innehålla några bifogade filer Servrar Skolan har ett antal servrar. I dagsläget pågår arbete med att göra om strukturen för dessa servrar. Information kommer att läggas in i denna dokumentation så fort detta är klart. Det som gäller i dagsläget är: yperslave På yperslave-servern som ligger under arbetsgruppen yperisland ligger programvaror, listor över programvaror, utrymme för tillfällig backup, etc. Den består för närvarande av två olika avdelningar. För att logga in på LANservern skriver du in användarnamn: hypernaut, samt lösenord: nmd yperslave-serverns avdelningar är: Crew10 Denna mapp använder du om du vill göra tillfällig backup vid t.ex. rensning av datorn. Skapa undermappar som ni döper till ert namn och lägg kopiera sedan över filerna. Crew10 mappen kan också användas för projektgrupper som vill kunna lägga upp mappar för pågående arbete. Tanken är t.ex. att en projektgrupp ska kunna ha en gemensam mapp med dokument som en hel grupp behöver ha tillgång till. Crew10 är INGET arkiv. När projekt eller arbete är avslutat ska det rensas bort från crew10. Likväl är det förbjudet att här (liksom på era datorer) lagra information och/eller material som bryter mot lagen, exv. barnpornografi.

15 andboken Robin Gavin /19 Programs I denna mapp finns programvaror så att du kan installera dessa på din dator. Det finns också dokument med licensnummer som behövs vid installation av programvara, samt lista över programvaror. Vad gäller studenters egna sajter (portfolios) finns idag ingen server lokalt på skolan i brist på administrativ personal och bandbredd. För övrigt finns det många billiga alternativ att välja mellan som kan leva upp till varje students behov Brandväggar och säkerhet yper Island ligger bakom en internbrandvägg som skyddar oss mot intrång. Detta betyder däremot inte att ni är skyddade mot varandras datorer som eventuellt vara infekterade med virus. Jag rekommenderar därför att ALLA har virusprogramvara installerad på era datorer. ar ni ingen programvara som skyddar er och inte känner att ni vill lägga några pengar på det så kan jag varmt rekommendera detta virusprogram som är gratis och lättadministrerat: Vidare så innebär brandväggen att era datorer är osynliga för yttervärlden. Detta innebär i sin tur att ni alla datorer innanför brandväggen har ett och samma IP-nummer utanför brandväggen ( ). yper Island har ingen möjlighet att ge någon statiska IP:n för in- och uttrafik Skrivare Vårt nätverk innehåller 3 stycken skrivare. För att installera den svart/vita laserskrivaren i Windows som återfinns vid toaletten på nedervåningen så gör ni så här: Gå in i kontrollpanelen Gå in på "Skrivare och Fax" Välj "Lägg till en skrivare" Klicka "Nästa >" Välja "Lokal skrivare som är ansluten till den här datorn" men var noga med att "Identifiera och installera Plug and Play-skrivaren automatiskt" INTE är ibockad. Klicka "Nästa >" Klicka i "Skapa en ny port" och välj "Standard TCP/IP Port" Klicka "Nästa >" Klicka "Nästa >" igen

16 andboken Robin Gavin /19 I "Skrivarnamn eller IP-adress" fyll i Klicka "Nästa >" Välj "P" under Tillverkare och "P LaserJet 4050 Series PCL6" under Skrivare Klicka "Nästa >" Välj "Behåll befintlig drivrutin" Klicka "Nästa >" Välj namn till skrivaren t.ex. "Studentskrivaren" Klicka "Nästa >" Välj "Dela inte ut den här skrivaren" Klicka "Nästa >" Skriv ut en testsida om du vill annars välj bara "Nej" och klicka "Nästa >" för att avsluta installationen av skrivare. För att installera skrivaren på övervåningen så gör ni precis likadant med undantag för IP-numret som då ska vara samt skrivarmodell LaserJet Vad gäller Färg(Vax)skrivaren på nedervåningen så återfinner ni drivrutinerna på nätverket: \\hyperslave\programs\pc\phaser 8400\ När väl dessa är installerade så är det bara att installera den på liknande sätt som de två svart/vita skrivarna med undantag för IP ( ) och modellnamn (Xerox Phaser 8400). För er som kör Macintosh så är det betydligt lättare att installera skrivarna då de kommer att vara synliga när ni skannar efter skrivare på nätverket. Ni kommer däremot antagligen att få ladda ner nya drivrutiner för Xeroxskrivaren men det gör ni lätt ifrån: ftp://ftp.tekcolor.com/ftp_dir/ /macmox/4.x/ppd4sv.hqx Jag vill att ni alla tänker på att färg (vaxet) till Xerox-skrivaren är väldigt dyrt och att en påfyllning av färger kostar ungefär 1000 kronor så försök att skriva ut så sparsamt ni kan och använd P-skrivarna för enkla utskrifter som inte nödvändigtvis behöver vara färg. 7. PRAKTISK INFO - STUDENTFRÅGOR 7.1. Bewakort (Passerkort) Mot 100: - i depositionsavgift får varje student tillgång till ett personligt passerkort (Bewakort). Kortet ger tillträde till yper Islands lokaler dygnet

17 andboken Robin Gavin /19 runt. Tappas kortet bort så behåller yper Island den deponerade hundralappen. Gör så här för att registrera in din personliga kortkod i systemet: Tryck A och dra kortet Tryck 0000 Slå in din nya kod (fyra siffror) Slå in din nya kod ännu en gång Tänk på att välja en kod som inte är lätt att räkna ut. Förvara ditt passerkort som om det vore ett kreditkort. Koden behöver bara användas om du vill komma in kvällar efter eller helger. Kontakta Matthias Pettersson om du har frågor eller problem som rör ditt Bewakort Kompendiumavgift Betalas av varje student. I avgiften ingår kostnaden för kopior och kompendium som delas ut under kursen, CD-ROM skivor till inlämningsuppgifter då detta krävs, DAT-band och videoband för projektarbeten då detta behövs, utskrifter i svart/vit och färg vad gäller projektarbeten i kursen, samt nyttjande av fax för projektarbeten i kursen. Kompendiumavgiften är 800:-. Varje student får ett inbetalningskort med information om sista betalningsdatum Bibliotek och tidsskrifter yper Island köper in ett antal böcker varje år och prenumererar på ett antal tidningar och magasin. För inköp av böcker och prenumerationer ansvarar Åsa Silfverberg. Önskemål om inköp lämnas till Åsa. Inne i medarbetarrummet finns minst ett exemplar av den litteratur som är rekommenderad i de olika modulerna. Denna litteratur får ej lånas. Det är dock tillåtet att bläddra i litteraturen inne på medarbetarrummet Policy angående skarpa projekt yper Island kontaktas regelbundet av organisationer och företag som vill utveckla eller testa idéer kring produktioner eller tjänster i samarbete med studenter och skolan. Sedan 1997 har studenter vid New Media Design tillsammans med skolan på uppdrag av externa uppdragsgivare genomfört ett flertal projekt. Exv. Sajber och framtid.se i samarbete med Filmpoint, Webspindeln i samarbete med Föreningen O, Stadens Torg i samarbete med Karlskrona kommun och Popcorn Filmfestival i samarbete med Out There Communications, i samarbete med Kamratposten och Navarch i samarbete med Karlskrona kommun.

18 andboken Robin Gavin /19 I och med att förfrågningarna blivit många har ett behov att se över samarbetsformer uppstått. Samarbetsformer Formerna för externa projekt ska generera tillfälle för studenter att medverka i och genomföra skarpa reella projekt i ett inlärningssyfte; arbeta i en kundrelation, skarpa deadlines etc. För företag och organisationer som är externa uppdragsgivare ska tillfället erbjuda dem att samarbeta med studenter, testa nya idéer, ny teknik och arbeta experimentellt med nya medier gentemot studenter. Vissa av samarbetsprojekten ska kunna implementeras i utbildningens olika moduler som obligatoriska skolprojekt medan andra ska erbjudas studenter utöver ordinarie skolprojekt, dock alltid användbara som portfolio projekt. Utöver inlärningsmöjligheterna för studenter ska samarbetsprojekten generera något av nedanstående: Samarbetspartner ger ekonomiskt stöd för sin medverkan till yper Island. Samarbetsprojektet ger ett värdefullt marknadsföringsvärde för yper Island. Medarbetare på yper Island tar emot förfrågningar vad gäller "skarpa" projekt och ansvarar även för beslut rörande dessa samarbeten. Följande riktlinjer gäller för "skarpa" projekt: Studenter som medverkar i "skarpa" projekt erhåller ingen ekonomisk ersättning. Vid de fall en kund betalar för ett skarpt projekt tillfaller detta utbildningen i syfte att utveckla den. För skarpa projekt som ligger utanför kursplanen gäller att student på frivillig basis deltar i ett sådant. Skarpa" projekt räknar yper Island med ska genomföras på portfoliotid eller fritid. Vad gäller copyright i "skarpa" projekt tillfaller denna alltid kunden. Genomförandet av "skarpa" projekt När ett "skarpt" projekt är aktuellt mejlas detta ut till studenterna alternativt hålls ett informationsmöte. Studenterna själva ansvarar för att bilda en projektgrupp och kontakta den medarbetare som angivits som kontaktperson. Därefter kallas projektgruppen till ett möte med medarbetare på skolan för att diskutera igenom projektet. Kontaktpersonen från skolans sida kommer att delvis följa projektets utveckling. Dokumentation Studenter som arbetar i "skarpa" projekt anordnade av skolan ska vid avslut av projekt lämna in en projektbeskrivning över hur projektet har genomförts

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19. Slutrapport

Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19. Slutrapport Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19 Slutrapport Andreas Frey, Dennis Granath, Joakim Jamte Mikko Niiranen, Mikael Pettersson och Johan Sahlén Uppdragsgivare: Mats Erixon, AMT och Tomas Stephanson, Folkets

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Användarmanual TDC Song Mail

Användarmanual TDC Song Mail Användarmanual TDC Song Mail Sida 1 Innehåll Om tjänsten... 2 Konfiguration av ert företags konton i mail admin... 2 Tillvägagångssätt... 2 Funktioner i mail admin... 3 Börja använda mail admin... 4 Logga

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag.

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. - En balansgång mellan IT-säkerhet och användbarhet - Kristina

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Hur ökar du din - genom att ha

Hur ökar du din - genom att ha Hur ökar du din - genom att ha Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan

Läs mer

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15 NYCKELVIKSSKOLAN Viktig information till studerande Läsåret 2014-15 1 Hej och välkommen till Nyckelviksskolan! Här kommer ett häfte med information till dig inför skolstarten. Vi har samlat ihop sådant

Läs mer

Acusticum. För dig som är hyresgäst. Utgåva 2 daterad 2013-12-05. Acusticum 941 28 Piteå Tel: 0911-930 06 Fax: 0911-930 30 info@acusticum.

Acusticum. För dig som är hyresgäst. Utgåva 2 daterad 2013-12-05. Acusticum 941 28 Piteå Tel: 0911-930 06 Fax: 0911-930 30 info@acusticum. Acusticum För dig som är hyresgäst Utgåva 2 daterad 2013-12-05 Acusticum 941 28 Piteå Tel: 0911-930 06 Fax: 0911-930 30 info@acusticum.se Välkommen till Acusticum Acusticum är hemmaplan för kulturella

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hej, och välkommen till GLOBALA!

Hej, och välkommen till GLOBALA! Hej, och välkommen till GLOBALA! Vi tror och hoppas att du ska trivas här hos oss under de 3 år som väntar! De fyra ledord som genomsyrar skolkulturen på Globala gymnasiet är omtanke, tillit, respekt och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Bredbandshandboken. version 2005C

Bredbandshandboken. version 2005C Bredbandshandboken version 2005C Informationen gäller från 2005-06-18 med reservation för vissa ändringar. 1998-2005 Databokförlaget Grade i Sverige AB Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer