Opera aperta. det öppna verket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opera aperta. det öppna verket"

Transkript

1 Opera aperta det öppna verket

2

3 Opera aperta det öppna verket Tonsättartävling och konstnärlig arbetsprocess på Operaverkstan vid Malmö Opera

4 Åsa Mälhammar En rapport skriven på uppdrag av Operaverkstan, Malmö 2010 grafisk form Pia Lindgren omslagsbild Conny Thimander i Trollguld. Foto: Johan Tötterström

5 Den 19 december 2009 hade operan Trollguld premiär på Malmö Operas stora scen. Stora och små strömmade till i riktning mot ett operahus förvandlat till trollberg! Intill bronsfontänens fackelring tornade berget upp sig i snöglopp, inramat av granskog, isskulpturer och höga gröna ljuspelare. Premiärbesökarna välkomnades med en lika grön trollbrygd inne i foajén. Operan om det föräldralösa trollbarnet Simon, som genom sitt osjälviska och modiga handlande räddar både sig själv och alla de barn som blivit bergtagna av trollen, var resultatet av den nordiska tonsättartävlingen Opera aperta. Den hade utlysts tre år tidigare och då lockat ett tjugotal tävlingsbidrag. Tre lika väsensskilda som kvalificerade verk vann och upphovsmännen belönades med stipendier. Skaparna till ett av dessa verk fick en beställning på en familje opera. Det blev Trollguld.

6 Innehåll 1. Inledning 9 Ny opera med förhinder 9 Ett högriskprojekt får finansiär 10 Tävlingens villkor och målsättningar 12 Rapportens disposition Opera aperta från utlysning till vinnare 15 Vinnarbidragen 16 Upphovsmännen Tre vinnare och en verkbeställning 19 Workshop I: Tennsoldaten blir Trollguld 20 Young Composers in Residence 21 Kreativt team i musikalens anda 23 Workshop II: Kvalitetssäkring av beställningsverket 24 Tonhuvudperspektivet. Operaupplevelse i realtid 25 Tonspråk och samarbete 26 Lärdomar från workshoparbetet 27 6

7 4. En triumf för Operaverkstan. Trollgulds mottagande. 29 Fantasy, GPS-skattjakt och bygdehistoria i lansering och pedagogik Om att tävla i operakomposition, internationella villkor 32 Systertävling i norska Bodø Kreativ process och medverkan. Ung opera i dag. 35 Stockholm 37 Göteborg och Karlstad 38 Östersund och Umeå 39 Norge, Danmark, Finland Operabeställaren mellan maffiaboss och dialogpartner 41 Tydlighet, chefsbyten och målbilder 42 Teambuilding 43 Vikten av kommunikation och lusten som drivkraft 44 Framtida workshops: riskminimering och tonsättarpraktik 45 Referenser 47 7

8 Operaverkstan vid Malmö Opera startades 2002 som ett projekt finansierat av en unik donation från Sparbanksstiftelsen Skåne. År 2006 permanentades Operaverkstan som en sektion av Malmö Opera med inriktning på musikdramatik för och med barn och ungdomar. Sektionen har en öronmärkt årsbudget med finansiering från Malmö Stad och Region Skåne, samt en egen scen, Verkstan, med anslutande kontorslokaler. Operaverkstans konstnärliga ledare är sedan starten Maria Sundqvist, regissör, librettist, dramaturg, pedagog, kapellmästare m.m. Fasta medarbetare är pedagog och skådespelare Lars Fembro, och producent David Johansson, som i vissa produktioner också medverkar. Under sin snart tioåriga verksamhet har Operaverkstan producerat cirka 17 föreställningar (räknat t.o.m. 2009), där varje säsong har innehållit minst en större och en lite mindre föreställning som turnerat. Därutöver bedrivs en variationsrik kulturpedagogisk verksamhet såsom studiebesöken titta bakom kulisserna, temakvällar, fortbildning av lärare m.m. Totalt mer än personer bevistade Operaverkstans föreställningar och aktiviteter under 2009 (inkl. genrep). Man underhåller även ett omfattande kontaktnät i form av musik- och kulturskolor, fria grupper, nätverk och kollegor på institutioner i Sverige och utomlands. Operaverkstans föreställningar har gott renommé som professionella, lustfyllda och angelägna. Verksamheten anses vara en föregångare i både pedagogiskt och konstnärligt hänseende. Ledaren Maria Sundqvist har bland annat belönats med Svenska Dagbladets Operapris (2007), Kvällspostens Thaliastatyett (2007) och Lunds kommuns kulturpris (2008).

9 1. Inledning Nyskriven musikdramatik är ett av Operaverkstans hjärtebarn. Sedan starten har Operaverkstan vid sidan av klassikerbearbetningar och moderna klassiker framgångsrikt satt upp ett tiotal nya operor av olika omfång. Av dessa har fyra varit egna beställningsverk och fem andra nyskrivna verk (tillkomna inom en tioårsperiod, se faktaruta). Ändå är det ett generellt problem att det skrivs ganska få nya operor i Sverige, och ofta är det skralt med insikter i vad det innebär att skriva musikdramatik. Genom åren har Operaverkstan byggt nytt och byggt om i partitur och libretton, experimenterat med verktyg och med att limma ihop ord och ton på alla upptänkliga sätt, därtill anlitat hantverkare av alla möjliga slag. Alltsammans har skett i en sådan omfattning och med en sådan framgång att det en dag blev naturligt att dela med sig av sin kunskap och anta en eller ett par lärlingar. Så skedde. Projektet Opera aperta sjösattes. Idén att arrangera en tävling för nyskriven opera väcktes hos Maria Sundqvist, Operaverkstans konstnärliga ledare, efter att hon varit med om att lotsa fram en följetongsopera, ett verk skapat av fem tonsättarelever vid Malmö Musikhögskola (MMH) i samarbete med Operaverkstan. Tillvägagångssättet var okonventionellt: utifrån en bestämd musikalisk ram fick eleverna tonsätta varsin del av ett givet libretto och därefter följa verket från instudering, över sceniska repetitioner och fram till mötet med publiken. Resultatet blev Sälskinnet, en kortopera i fem scener för åringar som spelades säsongen 2005/2006. Den blev en publik framgång, men minst lika viktigt var att man hade hittat ett sätt att ge studenterna en realistisk erfarenhet av villkoren för musikdramatiskt arbete, av allt från dramaturgiska överväganden till scentekniska och ekonomiska krav som påverkar deras verk. Det är nämligen tunnsått med möjligheter för kompositionsstudenter att göra erfarenheter av det slaget. Musik dramatik ingår veterligen inte heller i någon aktuell svensk läroplan för tonsättarutbildning. Maria Sundqvist hade förmodligen haft svårt att driva igenom ett samarbete kring Sälskinnet om inte Hans Gefors, en av våra mest etablerade operakompositörer, under sin professur redan hade satt sin prägel på kompositionsämnet vid MMH Ny opera med förhinder Samtida musikdramatik lider av ett glapp mellan musikalisk vision och scenisk realitet, ett glapp som i värsta fall resulterar i att beställda operor blir liggande, ouppförda. På institutionell nivå ligger ansvaret bland annat i att diskutera och tydliggöra beställarens roll, eftersom den är ytterst viktig i den process som överför en tonsättares och/eller librettists vision och konstnärliga temperament från musikskisser och synopsis till urpremiär. I bakgrunden spökar dessutom den gamla romantiska myten om det skapande geniet som drabbas av inspiration och uppgår i ett konstnärligt skaparflöde som absolut inte får störas förrän han (ja, geniet anses vara av hankön) dragit dubbelstreck efter sista takten. Myten ger tonsättarrollen fin nimbus, men inte med samma automatik publik, konstnärlig kontinuitet och levebröd. 9

10 Det är Maria Sundqvists och Operaverkstans övertygelse att tonsättaren behöver och vill störas i sitt arbete. Det är i själva verket, menar hon, den beställande institutionens plikt att störa operaskaparen, allt för att hjälpa denne att bryta igenom alla praktiska hinder för sin musikalisk-dramatiska vision. Inte minst ligger de på partiturnivå. Det kan handla om enkla påpekanden som att en stämma är för komplex för att sångaren skall kunna koncentrera sig på rollgestaltningen, eller att det är för mycket eller för lite musik i vissa passager. Vissa tonsättare har en förkärlek för röstens extremlägen, vilket självklart påverkar sångarens diktion och röstresurser. Operakonstens giganter som Mozart, Wagner, Verdi, Puccini och Rossini stod alla scenen och dramatiken nära. Många avigheter i nya verk förklaras av att det numera ofta är konserten som är den normerande föreställningen om hur musik framförs och lyssnas på. Därför är det vanligt att tonsättare som skriver musikdramatik glömmer att skapa utrymme för scenisk aktion, entréer, sortier och så vidare. Operatonsättare måste tänka teater och inte konsert, säger Maria Sundqvist. Att bortse från scenens tidsmässiga och rumsliga faktorer kan få märkliga konsekvenser. För ett par år sedan skulle en ny opera sättas upp på en stor scen, och hela uppsättningen kom att domineras av en passage i partituret som föreskrev att kören skulle ta plats på scenen under ett fåtal taktslag. Den scenografiska lösningen blev extrem: körmedlemmarna uppenbarade sig i luckor längs med en vertikal väggkonstruktion, vilket låste rörelseutrymme, scenografi och över huvud taget estetik och regi i uppsättningen som helhet. Sådan är bakgrunden till Operaverkstans arbete med nyskriven musikdramatik. Innan Maria Sundqvist började leda verksamheten där hade hon själv sett dessa brister på nära håll i sitt arbete som librettist. Många erfarenheter hade hon delat med tonsättaren Jonas Forssell, vilken hon som librettist har skrivit tre operor tillsammans med. Jonas Forssell har spelat en viktig roll i Opera aperta, inte minst funnits till hands som tjänstgörande hustonsättare, Composer in Residence, vid Malmö Opera Som före detta konstnärlig chef för Norrlandsoperan och för Den anden opera i Köpenhamn har han även tillsammans med Maria Sundqvist kunnat se problematiken utifrån beställarperspektivet. Vi ville plantera våra erfarenheter i en process som var bättre än den vi själva upplevt, säger Jonas Forssell när han berättar om hur de arbetade med tävlingens utformning. 10 Ett högriskprojekt får finansiär Idén om en tonsättartävling vann gehör hos Stiftelsen framtidens kultur genom förmedling av Jan Mark, dramaturg med ett förflutet på bland annat Malmö Opera. Han satt 2006 i stiftelsens ad hoc-grupp, en grupp kvalitetsgranskare som arbetade med att förbereda förslag på kulturella aktörer som borde tilldelas medel till sin verksamhet. Det resulterade i ett bidrag på 1,5 Mkr till Operaverkstans planerade tonsättartävling. Stiftelsen framtidens kultur grundades 1994 på den statliga halva miljard kronor som de upplösta löntagarfonderna gav, och håller nu på att fasa ut sin verksamhet fram till och med Stiftelsen är historiskt sett en engångsföreteelse ur alla aspekter. Bland annat har den tagit chansen att prova nya former av bidragsgivning så-

11 Nyskrivna verk på Operaverkstan Beställningsverk (uruppföranden) Honungshjärta 2003 musik Mattias Svensson libretto Christina Gottfridsson Skuggspel 2005 musik Hans Gefors libretto Maria Sundqvist Sälskinnet 2006 musik Benjamin Staern, Axel Englund, Tobias Broström, Martin Svensson libretto Maria Sundqvist Trollguld 2009 musik Mathias Lissmyr libretto Mathias Lissmyr, Henrik Lagercrantz Uppsättningar av nyskrivna verk En natt i februari 2003 (uruppförande 1995) musik Thomas Lindahl libretto Thomas Lindahl och Judith Benedek Stadsmusikanterna 2003 (1995) musik Jonas Forssell libretto Maria Sundqvist Vid sidan av 2004 (1993) musik och libretto Michael Ramløse Dollys Beauty Shop 2006 (2003) musik Thomas Lindahl libretto Maria Sundqvist Halmhatten och Filttofflan 2007 (2004) musik Markus Fagerudd libretto Tiina och Sinikka Nopola (övers. Janina Orlov)

12 som den proaktiva, vilket innebär uppsökande bidragsgivning som sker på stiftelsens initiativ. Ad hoc-grupper startades 2004 som ett försök att nå ut till verksamheter och projekt som inte hade egna resurser eller helt enkelt tradition att söka stöd, eller projekt av tillfällig karaktär som annars inte skulle blivit av. Opera aperta svarade mot stiftelsens grundsyften med nyckelord som nyskapande, långsiktighet och stimulans av regionalt kulturliv. Men också det okonventionella och lite experimentella i tonsättartävlingen, och hela projektets upplägg som test av arbetsmetod låg i linje med den anda som ad hoc-gruppens spanare arbetade i. 1 Opera aperta ett högriskprojekt kallade Operaverkstan sin idé, en formulering med tydlig signatur av Maria Sundqvist och hennes förmåga att tryffera Operaverkstans projekt med ord- och tonsäkra oneliners. Sedermera fick projektet en mer funktionell devis: Opera aperta ett verk är aldrig klart förrän det är mottaget. Latinets opera betyder verk och aperta betyder öppet öppet verk. 2 Öppenheten var avsedd att prägla hela tävlingen, både genom att deltagandet var anonymt och utan ålders- eller nationalitetsrestriktioner, och genom att arbetsprocessen var öppen. Opera aperta står dock i första rummet för en syn på skapandet av musikdramatik som en pågående process där verket in i det längsta är öppet för modifikation. Devisen förtydligar: ett verk är aldrig klart förrän det är mottaget, alltså mottaget av publiken vid en urpremiär. Denna verkets öppenhet motsvarar de villkor som alltid gällt för musikdramatiska verk och som även dagens kompositörer, ofta oförberedda, ställs inför. Tävlingens villkor och målsättningar Tonsättartävlingen Opera aperta var öppen för nyskrivna bidrag på svenska, danska eller norska språket. De skulle presenteras i form av en verkskiss med synopsis och maximalt 10 minuters musikmaterial. Inga gränser för deltagarnas ålder eller nationalitet sattes ut, och noggranna instruktioner gavs för att garantera bidragens anonymitet under urvalsarbetet. De viktigaste ramarna var att verket skulle ha barn eller ungdomar i ett visst ålderssegment som målgrupp och även ge rum för unga medverkande. Deltagarna utlovades möjligheten att testa och utvärdera bidragen i workshops, vilket mest direkt motsvarar öppenhetstanken i opera aperta, och som förstapris (ett eller flera) utfästes en nybeställning av en 60 minuter lång opera. Utlysningen av tävlingen innehöll formuleringar om ett par av projektets viktigaste målsättningar: att stimulera intresset för att skriva musikdramatik för och med barn och ungdomar att uppmuntra form- och innehållsmässigt gränsöverskridande och nyskapande verk. Ett visdomsord som ger uttryck för Operaverkstans grundinställning till sin uppgift är Lennart Hellsings All pedagogisk konst är dålig konst, men all god konst är pedagogisk. Från starten har tanken varit att avhända sig det 1 Stiftelsens konstruktion och verksamhet beskrivs i Kraftfält. Stiftelsen framtidens kultur , red. Gunilla Kindstrand, Malmö Maria Sundqvist hämtade opera aperta från boken Opera aperta, utgiven 1962 av romanförfattaren, semiotikern m.m. Umberto Eco. Där argumenterar Eco för en syn på det litterära konstverket som ett öppet verk, ett dynamiskt meningsfält som är verksamt på många fler plan än det enkelt meningsbärande.

13 Opera aperta ett verk är inte klart förrän det är mottaget Nordisk tonsättartävling Operaverkstan, Malmö Operas barn- och ungdomsverksamhet, utlyser en tonsättartävling. Syftet är att stimulera tonsättares kunskap och intresse för att skriva musikdramatik för och med barn/unga. Vi vill uppmuntra genreöverskridande och nyskapande uppsättningar i form och innehåll. Operaverkstan kommer under framtagningens gång låta upphovsmännen få möjlighet att testa och utvärdera arbetet i workshops. Alla sökande är välkomna, oavsett ålder, kön eller nationalitet. Alla bidrag måste vara tidigare opublicerade verk, ej professionellt inspelade, ej vara förlagda eller ha varit iscensatta. Uppdrag: Presentera ett koncept inklusive ett synopsis enligt givna förutsättningar för en opera och ett musikmaterial, 8-10 minuter. Musikexemplet ska presenteras med fullständigt partitur eller klaverutdrag samt ljudfil i 3 exemplar. Materialet ska vara anonymt. På ett separat papper uppges tonsättarens namn, personnummer, kontaktuppgifter, kompositionens namn samt vald målgrupp för publik och medverkande (6-9 år, år eller år). Orkestrering 4 röster, max 6 instrument och barnensemble (röster/instrument). Språk Svenska, danska eller norska. Inlämningsdatum Senast 30 april Jury Maria Sundqvist (konstnärlig ledare Operaverkstan), Jonas Forssell (tonsättare), Lars Tibell (operachef Malmö Opera) och Martin Tulinius (konstnärlig ledare Teater Kaleidoskop). Förfarande Juryn väljer ut 3 bidrag vilka granskas under en sexdagars workshop under september Vinnande bidrag presenteras under oktober Pris Förstapristagaren/-na erhåller en nybeställning av en opera, durata max 60 minuter och enligt sättning ovan. Ytterligare information Christine Thoulouis projektledare, , Projektet kan genomföras tack vare bidrag från Stiftelsen Framtidens Kultur.

14 pedagogiska ok som traditionellt varit förknippat med barnkultur, allt vad plikt och undervisning heter, liksom vuxenvärldens baktanke att fostra morgondagens publik. Vi spelar inte för morgondagens publik utan för dagens. Men den skillnaden har lite svårt att sjunka in hos alla, säger Maria Sundqvist. Närhet och tillgänglighet är centrala i verksamheten, och därför är den breda kontaktytan med barn och unga i Malmö och i regionen en av sektionens mest värdefulla resurser. Ett uttalat önskemål i Opera aperta är följaktligen också utökade och förstärkta samarbetsformer med den unga målgruppen och de institutioner där de finns. Den konstnärligt nydanande ambitionen formuleras som vi sett tydligt i målsättningarna. I det här fallet har dock de största förväntningarna inte så mycket legat på resultatet som på vägen som leder dit. Projektet är upplagt för ett fördjupat och genomfört test av workshopen som arbetsmetod och samarbetsform. Ett projektmål i sig har nämligen varit: att hitta otraditionella framtagnings- och produktionsformer för en musikdramatisk institution. 3 På den punkten har Operaverkstan i projekt Opera aperta agerat progressivt för att, mot bakgrund av den problematik som samtida musikdramatik dras med, försöka finna och etablera en förbättrad institutionell arbetsmetod och hållning. Rapportens disposition I denna rapport kommer jag allteftersom att återknyta till de målsättningar som Opera aperta startade med, men lägger en särskild vikt vid utvärdering av det fullskaliga test av workshoparbete som Maria Sundqvist och Operaverkstan har genomfört i Opera aperta. Erfarenheter och slutsatser sammanställs, och eftersom även mycket av de unga tävlingsvinnarnas upplevelse av processen återges, kan rapporten också vara av intresse för blivande tonsättare och librettister. Därutöver beskrivs projektets olika faser under perioden Grundidén och tävlingsarrangemanget har redan presenterats, och vi följer strax projektet vidare fram tills dess att den nya familjeoperan mottogs av publik och media. Även marknadsföring och andra pedagogiska aktiviteter i anslutning till spelperioden 19 december 2009 till 5 januari 2010 kommer att dokumenteras översiktligt. I givet fokus står det nya verket Trollguld och dess upphovsmän Mathias Lissmyr och Henrik Lagercrantz, men flera av de andra tävlingsbidragen kommer också att följas upp. En av Maria Sundqvists förhoppningar var nämligen att genom tävlingens upplägg kunna uppmuntra och hjälpa fram fler kompositörer och/eller librettister än 3 Denna och ovan refererade målformuleringar finns i dels i tävlingsutlysningen (se faksimil på sid 13), dels i en intern halvtidsredovisning av projektet skriven av Anders Mattsson, daterad

15 vinnarna, så att i slutändan flera nya verk får möta sin publik. Ett särskilt avsnitt ägnas frågan om operabeställarens ansvar. En grundpelare i projektet har nämligen varit att tydliggöra och diskutera detta utifrån ett institutionellt perspektiv. Seminariet Beställarens ansvar som hölls i Malmö i december 2009 var därför ett viktigt inslag i projektet. Det syftade till att ge ett branschperspektiv på frågan, bland annat genom att dra paralleller till andra branscher med liknande beställarposition. Slutligen finns ambitionen att sätta in Opera aperta i ett större sammanhang genom ett par jämförelser med villkoren för ny opera och med andra tävlingar i operakomposition i Europa. En bild ges även av var barn- och ungdomsopera befinner sig i dag på de större nordiska institutionerna, liksom av trenden på europeiskt område. För en mer omfattande presentation av den nordiska barn- och ungdomsoperan vill jag gärna hänvisa till den bakgrund som Ylva Gislén ger i en rapport från 2006 om Operaverkstans tre första år, Opera för nya öron. Tre år med Operaverkstan Opera aperta från utlysning till vinnare Tävlingen var fruktansvärt rolig. Det kändes väldigt lustfyllt och spännande att öppna kuverten och se vilka som hade skrivit de bidrag vi hade valt ut, berättar Maria Sundqvist om den dag de stod inför av slöjandet av vinnarna. Tonsättartävlingen hade utlysts i mitten av december Efter deadline drygt fyra månader senare, 30 april, låg 18 bidrag på juryns bord. Juryn bestod av Maria Sundqvist, Jonas Forssell, Malmö Operas dåvarande chef Lars Tibell och Martin Tulinius, konstnärlig ledare för Teater Kaleidoskop. Maria Sundqvist och Jonas Forssell inledde urvalsarbetet med att kategorisera bidragen utifrån hur möjliga de var att realisera. En knapp månad efter deadline stod det klart att huvudparten, nio stycken, inte bedömdes som möjliga att arbeta vidare med. Tre var klart möjliga och ytterligare tre (ev. fem) var kanske möjliga att arbeta vidare med. Ett av verken var snarare en kyrkoopera och vidarebefordrades därför till en korist vid operan som var engagerad i kyrkospel. 4 Ylva Gislén, Opera för nya öron. Tre år med Operaverkstan, Malmö Rapporten finns att ladda ner från Malmö Operas hemsida under adress Annonsering i dagspress 15

16 Efter flera möten med bland andra Lars Tibell och en referensgrupp med teaterpedagoger öppnades den 13 juni tre kuvert som röjde identiteten på upphovsmännen till de bidrag som hade bedömts som klart möjliga att arbeta vidare med. Finalbidragen blev följande: A boom-boom fika musik och libretto Knut Anders Vestad På andra sidan, musik Johan Ullén libretto Kosma Ranuer Tennsoldaten musik (även libretto) Mathias Lissmyr libretto Henrik Lagercrantz Upphovsmännen till dessa verk bjöds in till en fyra dagar lång workshop på Malmö Opera i mitten av oktober. Där skulle de med hjälp av sångare och musiker framföra delar av verken inför tävlingsjuryn Maria Sundqvist, Jonas Forssell och Lars Tibell (Martin Tulinius medverkade ej), allt i syfte att pröva och analysera bidragen musikaliskt och dramaturgiskt. Den första dagen ägnades åt dessa enkla framföranden av verken, den andra åt musikaliska aspekter i respektive verk med dirigenten Andreas Lönnqvist som gäst. Dag tre behandlade verkens dramaturgi med Jan Marks hjälp och workshopens fjärde och sista dag tog upp verkens förutsättningar för barn- och ungdomsmedverkan med hjälp av gästen Lisa Fry, regissör och pedagog vid Drömmarnas hus i Rosengård. Sångare och musiker var på plats även under dag 2-4. Vinnarbidragen De tre tävlingsbidragen som bearbetades i workshopen hade helt olika karaktär och kvaliteter. En kort presentation: A boom-boom fika beskrivs av kompositören själv som en popopera med popmusikprägel och talpartier. Den handlar om en pojke, en bagargumma och Bengt på banken som söker en fru. Jonas Forssell har beskrivit det som ett verk med en absurd kvalitet och med enkel musik som kan få stor scenisk verkan och är full av rytmisk energi. På andra sidan har beskrivits som ett poetiskt upphöjt verk med inslag av allegori. Innehåller bland annat en duett mellan en fisk och en stjärna och är den mest renodlade operan av tävlingsbidragen. Kompositionsmässigt drivet och elegant med vokala partier som tilltalade sångarna mycket. Juryn satte operans musikaliska halt mycket högt, men det visade sig under workshopen att det var svårt att hitta en scenisk-rumslig gestaltning av verket som inte plattade till den poetiska hållningen. Graden av musikalisk komplexitet krävde dessutom dirigent, vilket skapade tvekan eftersom beställningsverket också var tänkt att kunna turnera i ett smalt format, utan dirigent. 16

17 Tennsoldaten beskrevs som en barnopera byggd på HC Anderssons saga Den ståndaktiga tennsoldaten. Bidraget hade enligt Jonas Forssell en oslagbar melodik. En annan styrka var det gedigna textarbetet i librettot som tog sig uttryck i form av en stark legering mellan text och musik. Upphovsmännen Tävlingsbidragens upphovsmän hade helt olika bakgrunder och inriktningar. De anlände följaktligen till dessa fyra oktoberdagars workshop med helt olika förväntningar, och reste därifrån med ganska olika upplevelser i bagaget: Knut Anders Vestad (A boom-boom fika), född 1969, är en norsk organist, kompositör och lärare på komposi tionslinjen vid Trondheims Institut för musikk. Av sina musikdramatiska kompositioner har han nyligen fått kammaroperan Unge Hamsun uppförd i Kristiansund och på nya Oslooperans scen 2. Såmår tå goill ( Sommaren av guld ), en jordgubbsopera som han kallar den, har dessutom blivit uppförd utanför Trondheim. A boom-boom fika utvecklade han och renskrev efter workshopen i Malmö. Norrlandsoperan och Estrad Norr i Östersund har varit intresserade, liksom en norsk festival, men det verket väntar ännu på sitt första uppförande. Opera apertaworkshopen i oktober 2007 beskriver Knut Anders Vestad i efterhand så här: Workshopdagene i Malmø var veldig givande fagleg. Eg fekk møtt toppfolk som har vore lenge i bransjen. Eg brukte dagene nettop som workshop, og jobba og endra på tekstane og musikken før og etter fellesøktene. Dette var ikkje alle som gjorde. Det ligg kanskje ikkje for alle å snu om på ting i ein slik samanheng, men for meg var dette veldig bra. 5 Johan Ullén (På andra sidan), född 1972, är konsertpianist och kompositör utbildad vid Kungliga Musikhögskolan (KMH) och Sibelius-Akademin. Var SR/P2:s Artist in Residence Komponerar för närvarande bland annat ett halvsceniskt verk för piano och mezzo på uppdrag av Sveriges Radio, och har skrivit musik till och ackompanjerar i en föreställning av regissören Mario Gonzales, Don Quijote, som för närvarande finns på Operaimperiets repertoar. Varken Johan Ullén eller librettisten Kosma Ranuer, född 1975, har jobbat vidare med På andra sidan. De har visat upp den i befintligt skick vid ett par tillfällen, men hittills fått prioritera andra kompositionsuppdrag, respektive en stigande karriär i barytonfacket. Johan Ullén berättar att de åkte till Malmö i oktober 2007 med, efter vad de i efterhand förstått, en missuppfattning om syftet med workshopen: 5 Citerat ur e-postbrev från Knut Anders Vestad, daterat

18 Det var en märklig erfarenhet! Vi trodde det var en final där vi skulle tala oss varma för vårt verk, så vi förberedde oss till tänderna för att visa hur bra På andra sidan skulle bli, minns han. I det sammanhanget var det inte så bra att vårt bidrag var så långt utarbetat, konstaterar han och förklarar att för dem var den naturliga arbetsmetoden att ha helheten klar för sig även om de bara visar tio minuter av ett verk. När workshopens skilda specialister började arbeta med tävlingsbidraget upplevde de det därför möjligen som att mer av investerat arbete stod på spel i jämförelse med de andra upphovsmännen. Mathias Lissmyr (Tennsoldaten) är född 1979 och därmed tävlingens yngsta deltagare. Han avslutar för tillfället en utbildning på kompositionslinjen på Gotlands Tonsättarskola. Han har spelat piano sedan barnsben och gått Kulturamas musikallinje i Stockholm och därefter varit verksam som musikalartist, inklusive en och annan dansroll. Han har också arbetat som korist på bland annat Malmö Opera. Det senare gäller även librettisten Henrik Lagercrantz, född 1973, som även han gått Kulturamas musikallinje och har länge varit inne på att skriva manus och libretto till film och musikal. För tillfället vidareutbildar han sig som tenorsolist i en diplomutbildning vid Birmingham Conservatoire i England. Om den tid de kom att tillbringa i Malmö med Opera aperta säger Mathias Lissmyr såhär i efterhand: Det finns ingen bättre skola än den jag fått av det här samarbetet. Jag har alltid varit intresserad av dramatisk musik som är kopplad till ett annat medium, av berättande, episk musik. Men det finns inte så mycket i svenska kompositionsutbildningar som berör musikdramatik. Ett högst påtagligt resultat av deltagandet i Opera aperta är med andra ord att Mathias Lissmyr påbörjade sin utbildning till tonsättare i Visby. Jag hade väldigt länge haft planer på att studera komposition, men jobben har rullat på och jag har inte riktigt vågat satsa. Jag har alltid skrivit musik, sen innan jag kunde spela piano tror jag, så det har alltid varit naturligt för mig, berättar han. Henrik Lagercrantz menar också att Opera aperta varit en mycket lärorik upplevelse, och avslöjar att det inte är otänkbart att han och Mathias kommer att samarbeta i liknande former i framtiden. Vi kommer att följa Henrik och Mathias arbete i Malmö vidare, men först skall vi se hur tävlingens fortlöpte rent formellt. Eftersom juryn ansåg att alla tre bidrag var av så pass hög kvalitet och samtidigt var svåra att jämföra i sin genremässiga olikhet, beslöt man att alla tre skulle vinna tävlingen och att samtliga fem upphovsmän skulle belönas med arbetsstipendier om vardera kr. Utdelning skedde i anslutning till den årliga julkonserten på Malmö Opera. Lösningen rimmade väl med den ursprungliga tanken på att få fram så många verk som möjligt genom tävlingsformens bredd. Under den tid som följde gjordes också en del ansträngningar för att alla verk skulle kunna få sitt uruppförande. Maria Sundqvist var exempelvis i kontakt med Artisten i Göteborg för att försöka få till stånd ett konsertant framförande av Ullén/Ranuers På andra sidan, eftersom det var en så kvalificerad komposition och 18

19 sångarna hade tyckt det låg så bra för rösten. Vestads A boom-boom fika fick en ambassadör i regissören Helena Röhr, som hade gästat den första workshopen. Under en tid efter tävlingen försökte hon finna en scen för verket, bland annat på Norrlandsoperan, dock än så länge utan framgång. Framgångsrikt var däremot det tävlingsbidrag som hade kategoriserats som en kyrkoopera. Det hette Maria från Nasareth och var skrivet av Staffan Lundberg, kompositör och före detta hornist i Hovkapellet. Maria Sundqvist var behjälplig med att lösa vissa rättighetsfrågor innan verket kunde uruppföras våren 2009 i Norra Nöbbelövs Kyrka i Lund. Verket utannonserades som musikal och framfördes av en professionell ensemble (varav två sångare från Malmö Opera), jämte en ungdomskör från församlingen. Lundbergs eget libretto hade bearbetats av regissören Anna Larsson Fridh. 3. Tre vinnare och en verkbeställning Tävlingsutlysningen hade deklarerat att vinnarbidragen skulle meddelas i oktober 2007 och att Förstapristagaren /-na erhåller en nybeställning av en opera. Tre vinnare men ett (första) pris således? Distinktionen var både välment och välgörande, vilket de generösa arbetsstipendierna visar, men den har uppenbart varit svår att kommunicera. I pressens rapportering kring urpremiären har det till exempel inte hetat annat än att Trollguld var vinnaren av tonsättartävlingen Opera aperta. Förstapriset gick alltså till Mathias Lissmyr och Henrik Lagercrantz för deras verkskiss Tennsoldaten. I janu ari 2008 påbörjades arbetet med beställningsverket. Under en periodvis mycket intensiv arbetsprocess förvandlades tävlingsbidraget till familjeoperan Trollguld och uruppfördes den 19 december året därpå, nästan två år senare. Till ungefär 70 % är det samma material som fanns i Tennsoldaten, säger Mathias Lissmyr. Henrik Lagercrantz & Mathias Lissmyr. Foto: Johan Tötterström 19

galaxens bästa Operaverkstad

galaxens bästa Operaverkstad www.malmoopera.seomåhända galaxens bästa Operaverkstad 05 08 19 28 24 03 13 32 O _ n? 23 06 14 30 26 09 o s 02-03: Operaverkstan spelar musikteater för små barn, stora barn och vuxna barn. Vi är Malmö

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater

Scengymnasiet S:t Erik. Musik Musikal Musikproduktion Teater Scengymnasiet S:t Erik Musik Musikal Musikproduktion Teater Estetiska programmet Med inriktning: Teater Musik Musikal Musikproduktion Högskolebehörighet och möjlighet att ta meritpoäng Vad innebär samarbetet

Läs mer

malmoopera.se törnrosens teater Drottningens juvelsmycke Det går an

malmoopera.se törnrosens teater Drottningens juvelsmycke Det går an malmoopera.se törnrosens teater Drottningens juvelsmycke Det går an Säsongen 2015-2016 24 8 16 32 s. 2-3: talar högt till Förståndet Och djupt till Hjärtat carl jonas love Almqvist 1793 1866 De som ej

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt 1 Inspirationsmaterial Research Av Anna Hellerstedt När jag var 20 år blev jag indragen i en skåpbil och misshandlad, märkt av nazister. Det hände en kväll när jag hade kört in på en mack för att tanka

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN BBrass MUSIKERUTBILDNINGEN MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ Musikerutbildningen brass Musikerutbildningen erbjuder specialiserade utbildningsprogram som förbereder dig

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

GOTLANDS TONSÄTTARSKOLA. Älska komposition. Kompositionslinje 2 år. Komposition Fri konst 1 år.

GOTLANDS TONSÄTTARSKOLA. Älska komposition. Kompositionslinje 2 år. Komposition Fri konst 1 år. GOTLANDS TONSÄTTARSKOLA Älska komposition. Kompositionslinje 2 år. Komposition Fri konst 1 år. Sveriges mest omöjliga utbildning? Egentligen borde det vara omöjligt att bedriva utbildning i ett så smalt

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning

- 1 - Projektbeskrivning Delade fioler. Sammanfattning - 1 - Sammanfattning Ett samarbete mellan tonsättare, kultur- och musikskolor och professionella musiker. Ny musik komponeras och framförs av elever och proffs tillsammans. Delade fioler är en fristående

Läs mer

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som

Gr2: 28 Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram som leder till en generell eller konstnärlig examen på avancerad nivå har den som Antagningsomgång 2016-01 Behörighetskrav och provbeskrivningar för: Anmälningskod KMH-33000 Masterprogram i dirigering - orkester Grundläggande behörighet (avanc. nivå) Utdrag ur Högskoleförordningen [1993:100]

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Innehåll. Förord 7 Jag, Judas 9 Ståthållerskans dröm 35 Efter passionen 61

Innehåll. Förord 7 Jag, Judas 9 Ståthållerskans dröm 35 Efter passionen 61 Innehåll Förord 7 Jag, Judas 9 Ståthållerskans dröm 35 Efter passionen 61 FÖRORD Påskveckan infaller någon gång i mars eller i april. Det är en intensiv tid på många sätt, också i naturen då vinter möter

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Swedish Media Festival

Swedish Media Festival Swedish Media Festival Produktionen av professionell film för näringsliv, myndigheter och organisationer har aldrig varit större än idag och branschen spelar en viktig roll vid intern och extern kommunikation.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Kulturpedagogiska projekt

Kulturpedagogiska projekt Kulturpedagogiska projekt VEM HÅLLER I KULTURPROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i de kulturpedagogiska projekten. Susanna har flera års erfarenhet av att leda kurser

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Vad krävs för en lyckad undervisning Av Henrik Johansen Det är viktigt som tränare att vi förstår vår uppgift fullständigt och på så sätt har de bästa möjliga förutsättningarna

Läs mer

projektkatalog KULTURSKOLAN

projektkatalog KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN projektkatalog 2015 Korta och långa projekt eller enstaka tillfällen Samtliga projekt är kopplade till ett eller flera mål i Lgr 11 Erfarna pedagoger inom respektive konstart Skräddarsydd

Läs mer

Varför en manusförfattare?

Varför en manusförfattare? Varför en manusförfattare? Tove Frambäcks föredrag vid Centrum för dramatiks seminarium Att skapa en berättelse på Sjöhistoriska den 2 april 2012. på Naturhistoriska riksmuseet. Bakgrunden till valet att

Läs mer

SKAPANDE SKOLA

SKAPANDE SKOLA SKAPANDE SKOLA 2017-18 Nu finns möjlighet att boka ett Skapande skola-projekt till Din skola! Falkenbergs kommun har av Kulturrådet beviljats medel för att genomföra konstnärliga projekt för årskurs F-9

Läs mer

Joakim Lager REFLEKTIONER EFTER MEJAN

Joakim Lager REFLEKTIONER EFTER MEJAN Joakim Lager REFLEKTIONER EFTER MEJAN Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga. Copyright Joakim

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Karlstad Upplevelse av dagen Panelen Malte Hallqvist Clas Malmström Eva Vingård 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 62 av 200 svar Utvärdering Sunne Upplevelse

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

I slutet av januari 2015 reste jag och ytterligare fem medlemmar av Six Drummers till Mexico och genomförde denna workshop under en intensiv vecka.

I slutet av januari 2015 reste jag och ytterligare fem medlemmar av Six Drummers till Mexico och genomförde denna workshop under en intensiv vecka. Six Drummers i Mexico City 2014 fick jag tillsammans med mina kollegor Johannes Stjärne Nilsson och Magnus Börjeson en inbjudan från UNAM, Mexiko Citys största universitet och institutionen för film och

Läs mer

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som byggts upp under

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter

Centralt innehåll Centralt innehåll för årskurserna 1-3 Kommunikation Texter 1 Under rubriken Kunskapskrav kommer det så småningom finnas en inledande text. Den ska ge en övergripande beskrivning av hur kunskapsprogressionen ser ut genom årskurserna och mellan de olika betygsstegen.

Läs mer

TÄVLINGSREGLER MELODIFESTIVAL 2014

TÄVLINGSREGLER MELODIFESTIVAL 2014 TÄVLINGSREGLER MELODIFESTIVAL 2014 Sektion A: Inbjudan, bakgrund, regler och urvalsprocess Sektion B: Regler för det insända bidraget Sektion C: Regler för bidrag som väljs ut att tävla Sektion D: Övriga

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING/ INSPIRATIONSMATERIAL

LÄRARHANDLEDNING/ INSPIRATIONSMATERIAL LÄRARHANDLEDNING/ INSPIRATIONSMATERIAL LÄRARHANDLEDNING/INSPIRATIONSMATERIAL PS. JAG KOMMER SNART HEM! är en nyskriven elektrikal av kompositören Anna Einarsson och librettisten Maria Sundqvist. Elektronisk

Läs mer

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening

Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med teaterförening VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2013-02-13 DNR KN 2013.004 ANDERS DAHLGREN SID 1/2 ENHETSCHEF KULTUR 08-587 853 65 ANDERS.DAHLGREN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Kursplan Dansutbildningen Fastställd av FU 2014-03-24 Godkänd av MYH 2014-04-10

Kursplan Dansutbildningen Fastställd av FU 2014-03-24 Godkänd av MYH 2014-04-10 Kursplan Dansutbildningen Fastställd av FU 2014-03-24 Godkänd av MYH 2014-04-10 Sid Utbildningen 2 Pedagogiken 2 Ämnen: Modernt 3 Balett 4 Jazz 5 Stepp 6 Partnering 7 Dansrepertoar 8 Scenframställning

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND INLEDNING Hur skall danslivet i Västra Götaland lyftas till en ny nivå? Hur kan vi använda befintliga resurser och strukturer på ett effektivt och framåtriktat

Läs mer

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem.

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem. HUR LÅTER BILDEN? WIKIPEDIA: Tavlor på en utställning är en berömd pianosvit av den ryske tonsättaren Modest Mussorgsky. Verket skrevs 1874 som en pianosvit i tio delar och utgör en "musikalisk illustration"

Läs mer

Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM

Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst På det treåriga Skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö utbildas skådespelare till teater,

Läs mer

ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02. Djuren på bondgården. Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson

ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02. Djuren på bondgården. Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02 Djuren på bondgården Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson Innehållsförteckning Inledning s.3 Syfte..s.3 Mål s.4 Genomförande..s.4 Resultat.s.6 Diskussion s.8 2

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Nybörjare erövrar nya världar Musik är El Sistemas verktyg, vårt gyllene nav. Det är musiken som bidrar till att ge barn, ungdomar och familjer energi, styrka,

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

LPP, Klassiker. Namn: Datum:

LPP, Klassiker. Namn: Datum: LPP, Klassiker Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige,

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Bakgrund Skånes Spelmansförbund har med stöd av Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. Extrasatsningar skall genomföras på

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Staffansbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Staffansbackens förskola Kvalitetsredovisning 2008/2009 Staffansbackens förskola Margit Bojang föreståndare/ arbetsledare Inledning sida 1 av 4 Hösten 2008 gick åt att förebreda sammanslagningen och att kasta, sälja, packa olika

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TRESTEG

LÄRARHANDLEDNING TRESTEG LÄRARHANDLEDNING TRESTEG Om Lärarhandledningen Det är sommarlov. På en gräsmatta i ingenmanslandet mellan två bostadsområden försöker några barn, som är för stora för att leka, att fylla dagarna i det

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner

Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner Övergripande kursplaner för Härryda Kulturskola För mer detaljerad information om vår våra kurser se specifika ämneskursplaner Få grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom sitt ämne Få kunskap

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Kultur i skolan 2012/2013 Kulturutbud för barn och unga

Kultur i skolan 2012/2013 Kulturutbud för barn och unga Kultur i skolan 2012/2013 Kulturutbud för barn och unga är ett regionalt centrum för utveckling och samordning med särskild inriktning på arrangörer inom scenkonsten. Riksteatern Halland arbete utgår från

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Hälsoprojekt Utvärdera din hälsa i rapportform Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Mål: Att utveckla sin fysiska, psykiska och sociala hälsa samt självbild. Att lära sig ta ansvar för egen träningsverksamhet.

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Skolverkets kursplan i ämnet - Musik Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang,

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER

INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INSPIRATIONSMATERIAL ATT GÅ PÅ TEATER INFÖR TEATERBESÖKET Ska du gå på teater med en grupp barn/unga? Kanske ingår teaterbesöket som en del av ett större temaarbete på skolan? Eller kanske ska ni gå för

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND

SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND SATSA PÅ DANSKONSTENS UTVECKLING I GÖTEBORG BAKGRUND Med 35 års erfarenhet och verksamhet i danslivet har vi länge varit bekymrade över utvecklingen inom danskonsten i Göteborg. Danskonsten i Göteborg

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Redovisning av bidrag för internationellt kulturutbyte inom teater.! SNÖFALL I SAO PAULO - OM ETT SVENSK-BRASILIANSKT TEATERSAMARBETE!

Redovisning av bidrag för internationellt kulturutbyte inom teater.! SNÖFALL I SAO PAULO - OM ETT SVENSK-BRASILIANSKT TEATERSAMARBETE! Redovisning av bidrag för internationellt kulturutbyte inom teater. SNÖFALL I SAO PAULO - OM ETT SVENSK-BRASILIANSKT TEATERSAMARBETE Jag har under trettio års tid arbetat växelvis i Sverige och Brasilien.

Läs mer

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN DANDERYDS KULTURSKOLA Noragårdsvägen 27, 182 34 DANDERYD 08-568 910 96 kulturskolan@danderyd.se www.danderyd.se/kulturskolan 1 Äntligen! Musik

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

LEKTÖRSUTLÅTANDE Bok: XX Författad av: XX

LEKTÖRSUTLÅTANDE Bok: XX Författad av: XX LEKTÖRSUTLÅTANDE Bok: XX Författad av: XX 1 Bokens partier Du skriver väldigt bra och jag vidhåller att det här mycket väl är publicerbart. I stort är storyn bra. Enkel men ändå skönt med personyttringar

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer