INFORMATION OM ARBETSSTIPENDIER INOM MUSIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM ARBETSSTIPENDIER INOM MUSIK"

Transkript

1 INFORMATION OM ARBETSSTIPENDIER INOM MUSIK 2015 Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stödet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till fortbildning, arbetslokaler eller investeringar i utrustning och material. Stipendiet kan vara ett-, två- eller femårigt. Inom musikområdet delas främst ettåriga stipendier ut, cirka 200 stycken per år. Beloppet för ettåriga arbetsstipendier är i allmänhet kr, medan de två- och femåriga är på kr per år. Begränsning Observera att, om du fått skattefria arbetsstipendier från Konstnärsnämnden de två senaste åren, kan du inte få sådant stipendium i år. Orsaken till detta är att upprepade skattefria stipendier därefter blir skattpliktiga även retroaktivt. Ansökan Du kan söka arbetsstipendium en gång om året. Ansökan ska företrädesvis göras online via nämndens hemsida. För att kunna söka bidrag via Konstnärsnämndens e-tjänst måste du identifiera dig med e-legitimation. Du skaffar din e-legitimation genom att kontakta din bank. OBS! Ansökan måste vara nämnden tillhanda sista ansökningsdatum för att behandlas i aktuell omgång. Skulle du ändå vilja söka på blankett så finns ifyllningsbara PDF-filer på hemsidan. Observera att blanketten ska skrivas under för att vara giltig. Arbetsprover Arbetsprover är obligatoriska och ska bifogas ansökan. De laddas upp efter att ansökan har skickats in digitalt. Observera att arbetsprover ej returneras. Skickas ansökan analogt ska ljudprovet läggas som mp3 filer på en DATA CD-R och bifogas med ansökan. Ljudprov Ett aktuellt ljudprov, som är representativt för dig både vad gäller kvalitet och repertoar, bifogas ansökan. Ljudprovet kan till exempel vara en liveinspelning, ett utgivet material eller annat offentligt presenterat verk. Det ska innehålla sammanlagt minst 20 minuter musik. Ljudproven ska inte vara äldre än tre år. Ljudprovet ska bestå av komprimerade filer i MP3-format med minst 320 kbit/s stereobitsfrekvens och 44,1 khz samplingsfrekvens. De komprimerade filerna ska innehålla metadatainformation om: artist (gruppens namn) album (titel på utgivet fonogram) låttitel låtnummer genre årtal Begränsningar för ljudfiler: Sammanlagd längd ljudfiler: minst 20 min. Partitur Partitur kan laddas upp som flersidiga PDF-filer. Arbetar du med längre orkesterverk, musikdramatik e.d. accepterar vi färre antal verk än tre stycken. Tänk på att bädda in alla typsnitt som används i pdf-filen. Begränsningar för partitur: Max antal filer: 3 st. Kriterier och beslut Bidraget kan sökas av yrkesverksamma musiker och komponister. Frilansare prioriteras vid bedömningen. Bidrag ges inte till amatörverksamhet eller till dig som är under utbildning (inklusive konstnärlig högskola t.o.m. masternivå). För att komma ifråga för stöd ska den sökande vara bosatt i Sverige eller ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet här.

2 Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet, nationell och internationell verksamhet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas. Vikt läggs även vid att sprida bidragen över landet och till olika musikaliska uttryck. Arbetsgruppen för musik bereder ärendet tillsammans med Konstnärsnämndens kansli. Arbetsgruppens tretton ledamöter är på olika sätt verksamma inom svenskt musikliv och har mycket god kännedom om musikkonsten. Arbetsgruppen bedömer varje ansökan för sig och ansökningsomgången i sin helhet, varefter man fattar ett gemensamt beslut. Beslutet meddelas per mejl eller post. Utbetalning och skatt Om du blir beviljad ett arbetsstipendium betalas det ut till det konto du uppgivit i ansökan. Ett- och tvååriga arbetsstipendier är skattefria. Femåriga arbetsstipendier är skattepliktiga och pensionsgrundande. Redovisning För arbetsstipendier krävs ingen redovisning. Observera När du skickar in ansökan ska du inte bifoga denna information utan endast blanketten. Du bör heller inte häfta ihop ansökan, eftersom den ska skannas. Lägg den hellre i en plastficka.

3 Sida 1 av 5 Ansökan om arbetsstipendium Sista ansökningsdag se informationsbladet Musik 1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN *Förnamn *Postadress *Efternamn Fält markerade med * är obligatoriska *Personnummer (ååmmdd - xxxx) *Postnummer *Postort Land (utom Sverige) Telefon Mobil Webbplats E-postadress *Ange plusgiro, bankgiro eller bankkontonummer Plusgiro Bankgiro Bankkonto (Om utländskt konto behöver vi även uppgift om IBAN och SWIFT) Clearing-nr Kontonummer IBAN SWIFT-kod *Ange konstnärskategori (även om du studerar för tillfället) Komponist Huvudinstrument Musiker Huvudsaklig musikalisk genre Musiker/komponist (om musiker, ange huvudinstrument) *Utbildning Konstnärlig högskola Annan konstnärlig utbildning Annan utbildning Ingen utbildning Skolans namn Program/inriktning Examen (år/mån) Antal år *Nuvarande anställningsform Ange i % Frilansare Arbetsgivare Fast anställd inom institution Fast anställd som pedagog Annan anställningsform (inkl. Musikalliansen)

4 Sida 2 av 5 OBS! För vår hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas. *Beskriv din konstnärliga verksamhet de senaste tre åren (till exempel produktioner, verk, turnéer i kronologisk ordning; max tecken) 2. ANSÖKAN AVSER Fält markerade med * är obligatoriska *Kort sammanfattning av ansökan (ange kortfattat till exempel syfte och mål; max 400 tecken)

5 Sida 3 av 5 OBS! För vår hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas. *Beskriv översiktligt hur ett stipendium skulle användas (max tecken)

6 Sida 4 av 5 OBS! För vår hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas. 3. SÖKANDENS EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN Fält markerade med * är obligatoriska *Taxerad förvärvsinkomst 2013 i SEK (Se: Besked. Slutlig skatt enligt 2014 års taxering. *Därav inkomst av konstnärligt arbete 2013 i SEK *Beräknad inkomst av konstnärligt arbete 2014 i SEK Inkomst av kapital/utdelning och räntor år 2013 (skriv 0 om sådan inte finns) Ev. inkomst som inte taxerats i Sverige 2013 i SEK *Under 2015 kommer jag helt eller delvis att driva min konstnärliga verksamhet i företagsform Nej Ja, i handelsbolag Andel i %: Ja, i enskild firma Ja, i aktiebolag Andel i %: Ja, i annan form: OBS! Om du kryssat i någon juridisk person ovan (enskild firma, handels- eller aktiebolag) är det obligatoriskt att fylla i uppgifter nedan. Min juridiska person (enskild firma, förening, handels- eller aktiebolag) är nyregistrerad, och jag har inte deklarerat för ett verksamhetsår ännu, varför jag inte kan lämna några ekonomiska uppgifter. Enskild näringsidkare (Enskild firma) Blankett NE 10. Eget kapital 13. Obeskattade reserver 30. Årets resultat Handelsbolag Inkomstdeklaration Överskott av aktiv näringsverksamhet 129. Underskott av aktiv näringsverksamhet 2013(belopp i SEK) Obeskattade reserver Aktiebolag Inkomstdeklaration Överskott av näringsverksamhet 1.2 Underskott av näringsverksamhet 2.28 Fritt eget kapital 2.29 Periodiseringsfonder

7 OBS! För vår hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas. Sida 5 av 5 Om inkomsten väsentligt skiljer sig från tidigare års inkomst bör detta kommenteras (max 400 tecken) *Jag har under de senaste tre åren fått egna stipendier och bidrag på SEK eller mer från annan bidragsgivare än Konstnärsnämnden, nämligen: Ja Nej Bidragsgivare Belopp i SEK År SUMMA: Arbetsprov Jag bifogar arbetsprov i form av... Övriga upplysningar (max 200 tecken) 4. FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT Härmed försäkrar jag på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag försäkrar att övriga medverkande som uppgivits är vidtalade. Jag är informerad om att studerande vid konstnärlig grundeller masterutbildning ej kan erhålla bidrag. Om jag beviljas ett bidrag förbinder jag mig att använda det i enlighet med vad jag angivit i ansökan. Jag samtycker till att Konstnärsnämnden behandlar mina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen PuL. *Datum *Ort *Sökandens underskrift... OBS! Ansökan inklusive bilagor ska vara Konstnärsnämnden tillhanda senast sista ansökningsdagen! Maria skolgata 83, 2 tr Stockholm , vx

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer

Här redovisar du eventuella kvarvarande inkomster från företaget/verksamheten samt om du har fått stöd till start av näringsverksamhet.

Här redovisar du eventuella kvarvarande inkomster från företaget/verksamheten samt om du har fått stöd till start av näringsverksamhet. ARBETSINTYG FÖR FÖRETAGARE Information om företagare och när en företagare anses som arbetslös Denna blankett är avsedd för företagare som ansöker om arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. I arbetslöshetsförsäkringens

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land 0771-524 524 www.forsakringskassan.se Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land Datum Personnummer 1 (3) Skicka blanketten till Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund Försäkringskassan

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst.

Dags att deklarera. Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. 2015 Dags att deklarera Deklarera gärna genom att ringa, sms:a, använda vår app eller e-tjänst. Ring 020-567 100 Sms:a 71144 www.skatteverket.se/app www.skatteverket.se Deklarationen ska finnas hos Skatteverket

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer