Välkommen till Nordnet Pension!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Nordnet Pension!"

Transkript

1 Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över din tjänstepension till Nordnet. Innan du börjar fylla i bifogade blanketter är det viktigt att du säkerställer följande. 1. Kontrollera med ditt nuvarande försäkringsbolag att din tjänstepensionsförsäkring går att flytta. Det kan vara olika regler hos försäkringsbolagen för vilka pensioner som går att flytta. 2. För att kunna genomföra denna flytt behöver du uppge ditt försäkringsnummer, vilken typ av försäkring det är, samt hos vilket försäkringsbolag du har din försäkring. Dessa uppgifter hittar du på ditt försäkringsbesked (från ditt nuvarande försäkringsbolag) alternativt kontaktar ditt nuvarande försäkringsbolag och ber om dessa uppgifter. 3. Både du som försäkrad och försäkringstagaren till din tjänstepension (den arbetsgivare som tecknat din försäkring) ska underteckna blanketten Uppdrag om flytt till Nordnet samt Fullmakt - Begäran om upplysningar inför flytt. Obs! För flytt av avtalspension KAP-KL, krävs inte försäkringstagarens underskrift. 4. Villkoren i din tjänstepensionsförsäkring kan ändras från de villkor du har idag, därför är det klokt att göra en noggrann jämförelse mellan de villkor som gäller för din nuvarande försäkring och Nordnets villkor. 5. Kontrollera om ditt nuvarande försäkringsbolag tar ut någon avgift för att flytta din försäkring och vilket belopp det är. Denna uppgift behöver vi för att kunna ersätta dig med 1 procent av det flyttade kapitalet, dock max kr om ditt nuvarande försäkringsbolag tar ut en avgift. 6. Det är endast kontanta medel som kan flyttas, dvs innehav i aktier och fonder måste säljas av innan pensionskapitalet kan flyttas in. Önskar du flytta fler än en försäkring till Nordnet? Då fyller du i flera blanketter av; Uppdrag om flytt till Nordnet, Fullmakt - Begäran om upplysningar inför flytt och Begäran om ersättning av flyttavgift, en uppsättning blanketter för varje försäkring du önskar flytta. Observera att du i dagsläget inte kan flytta avtalspensioner inom SAF-LO, PA03, ITP, BTPK, FTPK samt ITPK till oss. Följeberev Flytt TJP 2008:2 Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen Bromma Tel: Fax: Org. nr Styrelsens säte: Stockholm Innehar F-skattsedel E-post:

2 Instruktion till blanketten Nordnet Tjänstepension Inflytt av kapital 1. Fyll i samtliga fält under rubrikerna Försäkringstagare, Försäkrad. Om du önskar annan utbetalningsålder än 65 år eller utbetalningstid 10 år måste även detta anges under fältet Ubetalningstid. Förmånstagare till din tjänstepension blir Make/maka/sambo eller reg. partner eller, om sådan saknas, barn, om inget annat anges under fältet Förmånstagare. 2. Glöm inte att skriva under med din namnunderskrift. Dessutom skall behörig firmatecknare hos den arbetsgivare som tecknat din försäkring skriva under. Om inte båda namnunderskrifterna finns kan vi inte behandla din förfrågan. Instruktion till blanketten Uppdrag om flytt till Nordnet 1. Fyll i det övre fältet på blanketten Uppdrag om flytt till Nordnet. Uppge vilket det avgivande bolaget är, försäkringsnummer, försäkringstagare (den arbetsgivare som tecknat din försäkring), försäkringstagarens organisationsnummer, försäkrad (ditt namn) och personnummer. Kryssa även i tjänstepension eller avtalspension som kategori. 2. Glöm inte att skriva under med din namnunderskrift. Dessutom så skall behörig firmatecknare hos den arbetsgivare som tecknat din försäkring skriva under. Om inte båda namnunderskrifterna finns kan vi inte behandla din förfrågan. Instruktion till blanketten Fullmakt Begäran om upplysningar inför eventuell flytt 1. Kryssa i vilken försäkring fullmakten avser (tjänstepension eller avtalspension) på den övre delen av blanketten. Ange vilket försäkringsbolag du har din pension hos idag samt vilket försäkringsnummer din försäkring har. Fyll i vilken försäkringstagare (den arbetsgivare som tecknat din försäkring) din pension är registrerad på (inklusive organisationsnummer). 2. Glöm inte att skriva under med din namnunderskrift. Dessutom så skall behörig firmatecknare hos den arbetsgivare som tecknat din försäkring skriva under. Om inte båda namnunderskrifterna finns kan vi inte behandla din förfrågan. Instruktion till blanketten Begäran om ersättning av flyttavgift 1. Fyll i dina uppgifter på blanketten Begäran om ersättning av flyttavgift 2. Glöm inte att bifoga ett underlag som styrker vilken avgift som togs ut i samband med din flytt till Nordnet. Skicka blanketterna* till Nordnet Pensionsförsäkring AB, FRISVAR, Bromma. Märk gärna kuvertet med Flytt så kan vi snabbare behandla ditt uppdrag. * Nordnet Tjänstepension - Inflytt av kapital inklusive Kundidentifieringsblanketten, Uppdrag om flytt till Nordnet och Fullmakt- Begäran om upplysningar inför flytt. Det är också viktigt att du sparar och läser igenom våra allmänna bestämmelser och villkor samt förköpsinformationen. Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen Bromma Tel: Fax: Org. nr Styrelsens säte: Stockholm Innehar F-skattsedel E-post:

3 Vad händer efter att jag skickat in alla blanketter till Nordnet Pension? 1. Vi kontrollerar att alla blanketter är med och att de är kompletta och underskrivna. 2. Du får ett mail med information om att vi har vi tagit emot din flyttbegäran. 3. Vi skickar fullmakten till ditt nuvarande försäkringsbolag och avvaktar svar om din försäkring. Detta gör vi för att säkerställa att försäkringen är flyttbar och att den försäkring som du vill teckna hos oss överensstämmer med den försäkring som du önskar flytta. 4. Nordnet tar emot information om din försäkring från ditt avgivande försäkringsbolag. 5. Ny försäkring tecknas i Nordnet Pension som motsvarar den försäkring du vill flytta till oss. 6. Användarnamn och lösenord skickas till dig i två separata försändelser så att du kan logga in på 7. Nordnet Pension skickar uppdrag om flytt till ditt nuvarande försäkringsbolag och avvaktar flytt av ditt pensionskapital. 8. Avgivande bolag skickar ditt pensionskapital till Nordnet Pension. 9. Nordnet Pension bokar in ditt pensionskapital på din nya depå. 10. Fyll i blanketten Begäran om ersättning av flyttavgift och skicka in den till oss. 11. Vi ersätter din flyttavgift (upp till kr) genom att sätta in motsvarande belopp på din depå. Vi vill även informera dig om att vissa försäkringsbolag har en karenstid vid flytt av pensionskapital på upp till 3 månader. Vi hoppas att du kommer att utnyttja alla möjligheter och ser fram emot att ha dig som kund hos oss! Vänliga hälsningar Nordnet Pensionsförsäkring AB Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen Bromma Tel: Fax: Org. nr Styrelsens säte: Stockholm Innehar F-skattsedel E-post:

4 NORDNET TJÄNSTEPENSION Inflytt av kapital (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS- TAGARE Företag Telefonnr Organisationsnr Faxnr FÖRSÄKRAD Namn (efternamn, tilltalsnamn) Personnr/Samordningsnr Gatuadress, box eller motsvarande Telefonnr dagtid (inkl. riktnummer) Postnummer, ort Land (utom Sverige) E-postadress Mobilnr Förmånsgrupp/namn på inflyttad försäkring Är du företagare ange det nedan. Som företagare räknas innehavare av enskild firma, samtliga ägare av handelsbolag och kommanditbolag, i aktiebolag aktieägare som ensam eller tillsammans med annan aktieägare som är make/maka/sambo, förälder, barn eller barnbarn äger minst 1/3 av aktierna i bolaget, samt i företaget verksam make/maka/sambo till företagare. Huvuddelägare i Innehavare av AB HB KB EF UTBETALNING Pensionsålder (65 år, om inget annat anges) Utbetalningstid (10 år, om inget annat anges) FÖRMÅNSTAGARE (Återbetalningsskydd) Ange nedan det förordnande som ska gälla vid den försäkrades död. Om en förmånstagare dör eller avstår från sin rätt inträder närmast berättigad förmånstagare i dennes ställe. Du kan endast välja ett av följande fyra alternativ*. 1 Make/maka/sambo eller reg. partner eller, om sådan saknas, barn 2 Make/maka/sambo eller reg. partner och barn, var och en till lika delar 3 Barn eller, om sådana saknas, make/maka/sambo eller reg. partner eller 4 Annan* (Make/maka/sambo, reg. partner eller barn ska inte namnges om du har valt något av ovanstående tre alternativ. Om barn namnges nedan omfattas endast de namngivna barnen av förmånstagarförordnandet.) Namn: Personnummer: Relation: Andel i %: * I Tjänstepension är möjliga förmånstagare make/maka/sambo/reg. partner, tidigare make/maka/sambo/reg. partner, barn, styvbarn och fosterbarn. Om du vill välja tidigare make/maka/sambo/reg. partner, styvbarn eller fosterbarn måste du namnge dessa och även ange relationen, t.ex. f.d. maka. Om du namnger flera förmånstagare kan du också ange fördelningen av återbetalningsskyddet mellan dem. Fördelningen anges i procent. Anges ingen fördelning kommer återbetalningsskyddet att fördelas lika mellan förmånstagarna. Har inget särskilt förmånstagarförordnande gjorts betalas återbetalningsskyddet i första hand ut till den försäkrades make/maka/sambo/reg. partner och i andra hand till barn till lika delar. Saknas giltiga förmånstagare sker ingen utbetalning. Tjänstepension -Inflytt av kapital NN 2009: Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Fax: Org. nr E-post:

5 NORDNET TJÄNSTEPENSION Inflytt av kapital (sid 2 av 2) FÖRSÄKRINGS- GIVARE INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPP- GIFTER Nordnet Pensionsförsäkring AB Org nr Styrelsens säte: Stockholm Adress: Box 14095, Bromma. Nordnet kommer att behandla vissa personuppgifter om försäkringstagare, försäkrad, medförsäkrade, premiebetalare, förmånstagare och panthavare såsom t.ex. allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer samt i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, vissa ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd. Uppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet, ge en god service, utföra marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser samt i övrigt kunna uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet. Uppgifterna är avsedda att användas inom Nordnetkoncernen samt i vissa fall hos andra bolag som vi samarbetar med, t.ex. återförsäkringsgivare. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade men för vissa försäkringar från arbetsgivare eller annan. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske i moderbolaget Nordnet AB (publ), samt därtill hörande dotterbolag, för ändamål som avser direkt marknadsföring. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, t.ex. SPAR. Personuppgiftsansvarig är din försäkringsgivare. Som fysisk person kan du genom skriftlig ansökan, en gång om året, kostnadsfritt begära att få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig. Nordnet kan komma att arkivera ansökningshandlingar och övriga inhämtade uppgifter oavsett om ansökan bifalles eller ej. SPARANDE Den försäkrade eller annan placeringsberättigad beslutar själv fortlöpande hur sparmedlen skall placeras inom ramen för eventuella, av försäkringstagaren uppsatta placeringsrestriktioner. Om den försäkrade eller annan placeringsberättigad inte har valt placeringsinriktning, placeras medlen som inlåning i svensk valuta, med möjlighet till placering i valfria fonder och värdepapper när som helst. Den försäkrade står själv den finansiella risken för värdeförändringar i de värdepapper som finns på tjänstepensionsdepån. UTBETALNING Önskar den försäkrade ändra utbetalningstiden skall detta anmälas när den försäkrade är inloggad på sin tjänstepensionsdepå eller på blankett Nordnet Tjänstepension - Individuellt val. Utbetalningstiden kan ändras när som helst under spartiden. FÖRMÅNSTAGARE Önskar den försäkrade ändra förmånstagare skall detta anmälas på blankett Ändring av återbetalningsskydd och förmånstagare. UNDERSKRIFT Jag har tagit del av Tjänstepensionsvillkoren, Förköpsinformation samt Nordnet Bank AB:s Allmänna bestämmelser för depå/konto, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order och Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument. Nämnda villkor finns tillgängliga på eller kan beställas från Nordnet Pensionsförsäkring AB:s kundservice. Den försäkrade intygar att här lämnade uppgifter är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Nordnet Pensionsförsäkring AB skriftligen anmäla förändringar, t.ex. flyttning utomlands samt namn- och adressändringar. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Kopia av giltig ID-handling vidimerad av två personer för försäkrad skall bifogas. Använd bifogad blankett för kundidentifiering. FÖRSÄKRADES UNDERSKRIFT Ort och datum Namnunderskrift/Namnförtydligande FÖRSÄKRINGS- TAGARENS UNDERSKRIFT Ort och datum Namnunderskrift/Namnförtydligande NORDNETS UNDERSKRIFT Ort och datum Signatur FÖRMEDLAD AV Organisationsnr Förmedlarens kod Telefonnr Datum Namnteckning/Namnförtydligande Tjänstepension -Inflytt av kapital NN 2009: Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Fax: Org. nr E-post:

6 KUNDIDENTIFIERING 1. Denna blankett använder du när du ska legitimera dig hos Nordnet. Använd denna eller skapa en liknande själv. Viktigt att tänka på, om du skapar en egen genom att kopiera ID-handlingen på ett annat papper, är att alla uppgifter, avseende vidimering av två personer enligt nedan, är obligatoriska och måste finnas med. Gör så här: 1. Kryssa i vilken blankett som bifogas denna Kundidentifiering. 2. Kopiera giltig ID-handling i rutan nedan. 3. Låt två personer vidimera din ID-handlingskopia. Vidimering = att två personer andra än en själv genom underskrift, namnförtydligande, telefonnummer och personnummer direkt på kopian intygar att den stämmer överens med originalet. Namnunderskrift ska vara skriven i svart eller blått bläck. 4. Returnera blanketten tillsammans med ansökan och/eller fullmakten till Nordnet på adressen nedan. VIDIMERING I ORIGINAL BIFOGAS TILL Kryssa i vilken blankett du bifogar: Ansökan för privatperson Ansökan för företag Ansökan för omyndig Fullmakt Inflytt av tjänstepension Annan (ange blankettens namn) 2. ID-HANDLING Kopiera in ditt pass, körkort eller annan giltig ID-handling här: 3. VIDIMERING Namnunderskrift (person nr 1) Telefon (inkl. riktnr) Jag bekräftar att kopian överensstämmer med originalet Namnförtydligande Namnunderskrift (person nr 2) Namnförtydligande 4. ADRESS Nordnet Pensionsförsäkring AB, FRISVAR, Bromma NORDNETS UNDERSKRIFT Ort och datum Personnummer Telefon (inkl. riktnr) Personnummer Signatur Kundidentifiering NP 2009:1 503 Nordnet Pensionsförsäkring AB Gustavslundsvägen 141 Box SE Bromma Tel: Fax:

7 FULLMAKT - BEGÄRAN OM UPPLYSNINGAR INFÖR EVENTUELL FLYTT Fullmakten avser: Privatpension Tjänstepension Avtalspension FÖRSÄKRING FÖR VILKEN UPPLYS- NINGAR ÖNSKAS Försäkringsbolag Försäkringstagare Försäkringsnr Org.nr/Personnr/Samordningsnr Försäkrad (om annan än försäkringstagare) Personnummer FULLMAKTS- HAVARE Försäkringsbolag/förmedlare Kontaktperson E-post Telefon (inkl. riktnr) Fax (inkl. riktnr) Jag/Vi ber er skicka nedan begärda uppgifter om försäkringen till fullmaktshavaren ovan. Jag/Vi ger samtidigt fullmaktshavaren rätt att inhämta eventuella kompletterande uppgifter om försäkringen som denna bedömer erfordras för att utreda förutsättningarna för flytt av försäkringskapitalet till Nordnet Pensionsförsäkring AB. Denna fullmakt gäller i 6 månader från undertecknandet. Personuppgiftslagen. De personuppgifter fullmaktshavaren inhämtar och behandlar med stöd av denna fullmakt ska hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). UNDERSKRIFTER Ort och datum Försäkringstagare Ort och datum Försäkrad (om annan än försäkringstagare) FÖRSÄKRINGS- BOLAGETS NOTERING Ej flyttbar IPS (IPS kan ej flyttas till försäkring) UPPLYSNINGAR OM OVANSTÅENDE FÖRSÄKRING (FYLLS I AV NUVARANDE FÖRSÄKRINGS- GIVARE) Kategori Förvaltning Privatpension Tjänstepension Avtalspension, område? Fond Trad Ursprungligt försäkringsavtal ingicks Försäkringstyp/Tariff Försäkringsnr (år, mån, dag) Totalt försäkringskapital Beräknat per varav garanterat varav överskott Preliminär flyttavgift Preliminär marknadsvärdesjustering Preliminärt flyttbart kapital netto Ingår premiebefrielse Belopp, kr Finns pågående sjukskada Nej Ja Nej Ja UNDERSKRIFT AV NUVARANDE FÖRSÄKRINGS- BOLAG Återbetalningsskydd Efterlevandepension Belopp/månad, kr Utbetaln.tid/slutålder Belopp/procent Krävs hälsoprövning för flytt Ev. karenstid för flytt Övriga försäkringar som avslutas vid flytt Nej Ja Namn Personnr (år, mån, dag, nr) Oåterkalleligt förmånstagarförordnande Handläggare Telefon (inkl. riktnr) Fax (inkl. riktnr) Adress E-post Ort, datum Underskrift av nuvarande försäkringsgivare Fullmakt - begäran om upplysningar inför ev. flytt NN 2009: Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Fax: Org. nr E-post:

8 UPPDRAG OM FLYTT TILL NORDNET FÖRSÄKRING FRÅN VILKEN KAPITALET SKA FLYTTAS 1 Försäkringsbolag (avgivande bolag) Försäkringstagare Försäkrad (om annan än försäkringstagare) Försäkringsnr Personnr/Org.nr/Samordningsnr Personnr/Samordningsnr Kategori Privatpension Tjänstepension Avtalspension Vilket avtalsområde? Vid tjänstepension då plan omfattande flera anställda ska flyttas: Bifoga lista med försäkrings- och personnummer, försäkrades namn och försäkrades underskrift för samtliga anställda som flytten avser. Jag/Vi säger härmed upp ovanstående försäkringsavtal och vill att försäkringskapitalet ska flyttas till nedan angiven försäkring. Jag/Vi är medveten om att försäkringen upphör att gälla i och med att försäkringskapitalet överflyttas och att jag/vi därefter inte har några anspråk gentemot det avgivande försäkringsbolaget på grund av den avslutade försäkringen. Jag/Vi är införstådd med att eventuella kostnader i samband med flytten kommer dras från mitt försäkringskapital före överflyttningen. Jag/Vi godkänner att det avgivande försäkringsbolaget äger rätt att begära in hälsohandlingar vid eventuell hälsoprövning. Jag/Vi är medveten om samt godtar och tar fullt ansvar för att om flytt av kapitalet enligt detta uppdrag inte sker från en pensionsförsäkring till en annan pensionsförsäkring, kan jag/vi personligen drabbas av avskattning enligt inkomstskattelagen. Jag/Vi godkänner att försäkringskapitalet överflyttas till Nordnet Pensionsförsäkring AB så snart det avgivande bolaget fått in de handlingar som krävs och handlagt ärendet klart. I annat fall genomförs flytten vid den tidpunkt som framgår av försäkringsvillkoren. UNDERSKRIFT Ort och datum Försäkrad (om annan än försäkringstagare) Namnförtydligande 2 Ort och datum Försäkringstagare Namnförtydligande Ort och datum Oåterkallelig förmånstagare (i förekommande fall) Namnförtydligande Mottagande bolagets intygande angående pensionsförsäkring Nordnet Pensionsförsäkring AB intygar, och tar det fulla ansvaret för, att den mottagande försäkringen som tecknats för att ta emot försäkringskapitalet, uppfyller alla krav som ställs på en pensionsförsäkring enligt inkomstskattelagen och att denna försäkring inte är ett individuellt pensionssparkonto (IPS). Vidare intygar Nordnet Pensionsförsäkring AB, och tar det fulla ansvaret för, att försäkringen har samma försäkringstagare och försäkrad som den försäkring som försäkringskapitalet flyttas från enligt punkt 1 ovan. FÖRSÄKRING TILL VILKEN KAPITALET SKA FLYTTAS 3 Bankgiro (ej OCR-spärrade) Försäkringsnummer Kategori Privatpension Tjänstepension Avtalspension Vilket avtalsområde? Mottagande försäkringsbolag Org.nr AVGIVANDE BOLAGETS NOTERING Kontaktpersons underskrift Namnförtydligande Adress Postnr, ort E-post Telefon (inkl. riktnr) Fax Denna försäkring är ej flyttbar. Returneras till Nordnet Pensionsförsäkring AB. Uppdrag om flytt till Nordnet NN 2009: Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Fax: Org. nr E-post:

9 Begäran om ersättning av flyttavgift Begäran avser: Privatpension Tjänstepension Avtalspension Information för ersättning Namn Personnr Försäkringsnr Avgivande bolag (från vilket försäkringen flyttas) Flyttkostnad, SEK Nordnet står för flyttavgift upp till 1000 kronor. Glöm inte att bifoga underlag från det avgivande försäkringsbolaget på erlagd flyttavgift, för att vi skall kunna behandla din ersättningsbegäran. Begäran om ersättning av flyttavgift NN 2008: Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Fax: Org. nr E-post:

10 Förköpsinformation för Tjänstepension Nordnet Pensionsförsäkring AB (sid 1 av 4) För fullständiga villkor, se Tjänstepensionsvillkor. ALLMÄNT Nordnet Pensionsförsäkring AB (Försäkringsbolaget) är ett vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag som har rätt att dela ut vinst till ägarna. Försäkringsbolagets huvudsakliga verksamhet är att bedriva effektiv livförsäkringsverksamhet genom att erbjuda enkla och flexibla pensionssparformer över Internet. Försäkringsbolaget är ett helägt dotterbolag till Nordnet AB (publ) som är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm AB (Stockhomsbörsen). Försäkringsbolaget har beviljats koncession enligt försäkringsrörelselagen och står under Finansinspektionens tillsyn. Försäkringstagaren har inte rätt till del av den vinst som kan uppstå i Försäkringsbolagets verksamhet. Försäkringstagarnas tillgångar är separerade från Försäkringsbolagets verksamhet och kan aldrig komma i anspråk vid beräkning av Försäkringsbolagets vinst och försäkringskapitalet kan inte tas i anspråk för täckande av Försäkringsbolagets eventuella förluster. FÖRSÄKRINGSFORM Nordnet Tjänstepension är en traditionell försäkring. I samband med begäran om utbetalning kan försäkringstagaren välja att omvandla försäkringen till en fondförsäkring. Val av försäkringsform får genomslag först i samband med att utbetalningarna påbörjas. En traditionell försäkring har friare placeringsregler än en fondförsäkring. Enligt inkomstskattelagen måste utbetalningen av en traditionell försäkring under de första fem åren ske med lika eller stigande belopp. De första fem åren utbetalas därför ett fast belopp beräknat på försäkringens värde vid det första utbetalningstillfället. Fr.o.m. det sjätte året kan eventuellt överskjutande försäkringsvärde betalas ut enligt vald utbetalningsplan. Vid fem års utbetalning kommer eventuellt överskjutande försäkringsvärde att betalas ut vid sista utbetalningstillfället. En fondförsäkring får endast innehålla fondandelar. Likvida medel tillåts endast i samband med utbetalning. Utbetalningsbeloppen i en fondförsäkring kommer under hela utbetalningstiden att variera med eventuella förändringar av värdet på tillgångarna i försäkringsdepån. Utbetalningens storlek är försäkringens värde fördelat på antalet kvarvarande utbetalningar enligt vald utbetalningsplan. FÖRSÄKRINGENS VÄRDE Värdet av försäkringen förändras med inbetalda premier, utdelningar och fondpapperens värdeförändring. Försäkringstagaren bestämmer själv över inbetalda medels placering och står själv den finansiella risken för värdeförändringar i försäkringsdepån. Värdet minskar med avdrag för täckande av driftskostnader, riskkostnader samt skatt. Försäkringsbolaget redovisar på försäkringssammanställningen utöver försäkringens värde, även uttag för skatter och avgifter. Vid återköp motsvaras återköpsvärdet av likvida medel i försäkringsdepån efter avyttring av samtliga finansiella instrument. Försäkringsbolaget utbetalar försäkringens värde med avdrag för upplupna avgifter, skatter, premier med mera som inte betalats. En återköpsavgift kan komma att tas ut vid återköp av försäkringen. I en traditionell försäkring består försäkringens värde av det vid var tid gällande värdet i försäkringsdepån. Försäkringens värde består i sin helhet av villkorad återbäring, vilket innebär att försäkringen inte har något garanterat försäkringskapital. Under de första fem åren utbetalas dock ett fast belopp beräknat på försäkringens värde vid det första utbetalningstillfället. När detta utbetalningsbelopp är fastsatt, är det garanterat under de första fem åren. Pensionens storlek bestäms således av försäkringsvärdet, som är helt beroende av de placeringar som den försäkrade eller annan placeringsberättigad vidtar. Försäkringsbolaget åtar sig inget ansvar för värdeförändringen av kapitalet i försäkringen, utan den försäkrade står risken för att värdet av placeringar i försäkringsdepån kan öka såväl som minska. I en fondförsäkring är försäkringsvärdet helt beroende av de placeringar som den försäkrade eller annan placeringsberättigad vidtar. Försäkringsbolaget åtar sig inget ansvar för värdeförändringen av kapitalet i försäkringen, utan den försäkrade står risken för att värdet av placeringar i försäkringsdepån kan öka såväl som minska. Detta innebär att det inte utgår någon återbäring på det kapital som placerats i en fondförsäkring hos Försäkringsbolaget. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Tjänstepensionsförsäkringens delmoment består av ålderspension och tilläggsförsäkringarna sjukpension, efterlevandepension, dödsfallskapital och premiebefrielse. Ålderspension utbetalas från avtalad pensionsålder, dock tidigast från 55 års ålder. Vid anslutning till förmånsgrupp sker sparande till ålderspension i form av ålderspension med återbetalningsskydd. Efter anslutningen har den försäkrade rätt att ändra sparandet till ålderspension utan återbetalningsskydd, och den försäkrade har rätt att före 60 års ålder komplettera försäkringen med återbetalningsskydd utan hälsoprövning vid förändrade familjeförhållanden. Försäkring med återbetalningsskydd omfattar hela pensionskapitalet vilket medför att vid den försäkrades dödsfall utbetalas aktuellt pensionskapital till insatta förmånstagare. Sjukpension utbetalas om den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt med minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfallsskada under längre tid än karenstiden. Karenstid är den tid sjukperioden måste pågå innan rätten till ersättning inträder. Karenstiden är tre månader. Med sjukperioden avses den tid arbetsoförmågan varar utan avbrott under försäkringstiden. En nedsättning av arbetsförmågan med minst 25 procent ger rätt till ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar nedsättningen. Rätten till ersättning gäller endast för tid efter den försäkrades 16 års ålder och tid före den försäkrades 65 års ålder. Rätten upphör alltid vid den avtalade pensionsåldern. Havandeskap anses inte som sjukdom och därför ersätts inte havandeskapsrelaterade åkommor. Det framgår av försäkringsavtalet och den förmånsgrupp som den försäkrade tillhör om den försäkrade omfattas av en rätt till sjukpension eller om den försäkrade har möjlighet att välja att omfattas av en rätt till sjukpension samt i vilken mån den försäkrade kan påverka det avtalade försäkringsbeloppet. Ett tillägg av sjukpension måste ske senast 5 år före den försäkrades avtalade pensionsålder, dock senast före 60 års ålder, och kräver en godkänd hälsoprövning av den försäkrade. Efterlevandepension kan tecknas av arbetsgivare till förmån för sina anställda inom ramen för avtalad premie avseende ålderspension och tjänstepension. Försäkringen innebär att vid den försäkrades dödsfall överförs ett engångsbelopp till försäkringen som sedan utbetalas i rater till förmånstagare. Efterlevandepensionens storlek vid dödsfallet är beroende av det val som gjorts i ansökan. Försäkringen kan tecknas från 18 fram till 64 års ålder. Försäkringsbolaget beviljar försäkring endast för den som lämnat in av Försäkringsbolaget godkänd hälsodeklaration. Försäkringen upphör, om inte försäkringsfall inträffat, senast månaden före den månad då den försäkrade fyller 65 år. Efterlevandepension inkomstbeskattas. Dödsfallskapital kan tecknas av arbetsgivare till förmån för sina anställda inom eller utom ramen för avtalad premie avseende ålderspension och tjänstepension. Försäkringen innebär att vid den försäkrades dödsfall utbetalas ett engångsbelopp till förmånstagare. Dödsfallskapitalets storlek vid dödsfallet är beroende av det val som gjorts i ansökan. Engångsbeloppet är fritt från inkomstskatt och försäkringen kan tecknas från 16 fram till 64 års ålder. Försäkringsbolaget beviljar försäkring endast för den som lämnat in av Försäkringsbolaget godkänd hälsodeklaration. Försäkringen upphör, om inte försäkringsfall inträffat, senast månaden före den månad då den försäkrade fyller 65 år. Förköpsinformation för Tjänstepension 2009:1 Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Fax: Org. nr E-post: 1

11 Förköpsinformation för Tjänstepension Nordnet Pensionsförsäkring AB (sid 2 av 4) Återbetalningsskyddet motsvarar det vid var tid gällande försäkringsvärdet. Avlider den försäkrade före den avtalade utbetalningstidpunkten sker utbetalning till förmånstagare under avtalad utbetalningstid. Avlider den försäkrade sedan utbetalningen påbörjats, utbetalas återbetalningsskyddet till förmånstagaren under den återstående avtalade utbetalningstiden. Har någon utbetalningstid inte avtalats fördelas utbetalningarna under 10 år från den försäkrades dödsfall. Utbetalning sker från och med påföljande avtalat utbetalningstillfälle. Återbetalningsskyddet utbetalas till förmånstagare vid den försäkrades dödsfall, oavsett förmånstagarens ålder vid dödsfallet. Rätt till utbetalning av återbetalningsskyddet upphör vid förmånstagarens dödsfall. Finns flera tillåtna förmånstagare omfördelas återbetalningsskyddet till kvarvarande förmånstagare vid insatt förmånstagares dödsfall. Förmånstagare erhåller förfoganderätt till sin del av försäkringen vid den försäkrades död, såvida inte annat föreskrivits i förmånstagarförordnandet. Utbetalning under den försäkrades livstid sker dock alltid till honom själv. Den försäkrade har rätt att aktivt välja bort återbetalningsskyddet genom att skriftligen anmäla detta till Försäkringsbolaget. Premiebefrielse innebär att skyldigheten att betala premie helt eller delvis upphör utan att försäkringsavtalet i övrigt påverkas. Premiebefrielsen övertar betalningsansvaret för försäkringsbeloppet i händelse av sjukdom för perioder överstigande 90 dagar under de senaste tolv månaderna antingen i en följd eller i perioder om minst 30 dagars varaktighet. Det framgår av försäkringshandlingarna om premiebefrielse ingår i försäkringsavtalet. Ett tillägg av premiebefrielse måste ske senast 5 år före den försäkrades avtalade pensionsålder, dock senast före den försäkrades 60 års ålder, och kräver en godkänd hälsoprövning av den försäkrade. Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada blir helt arbetsoförmögen eller får arbetsoförmågan nedsatt med minst 25 procent, har försäkringstagaren rätt till premiebefrielse för den tid sjukperioden varar utöver karenstiden. Rätten till premiebefrielse gäller endast för tid efter den försäkrades 16 års ålder och tid före den försäkrades 65 års ålder. Rätten till premiebefrielse upphör alltid vid den avtalade pensionsåldern. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET Felaktiga uppgifter Om uppgift i dokument eller meddelande från Försäkringsbolaget fått felaktig lydelse till följd av misstag, kan anspråk på Försäkringsbolaget inte grundas på denna uppgift, om inte Försäkringsbolaget underlåter att rätta uppgiften snarast sedan felet upptäckts. Till grund för varje försäkringsmoment ligger de uppgifter som försäkringstagaren eller den försäkrade skriftligen lämnat till Försäkringsbolaget. Om försäkringstagaren eller den försäkrade lämnat oriktig eller ofullständig uppgift i fråga som har betydelse för att bedöma försäkringsrisken gäller bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. Oriktig uppgift kan i enlighet med gällande lagstiftning leda till att försäkringsersättning nedsätts eller uteblir helt. Avsiktlig skada och brottslig handling - Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga orsakad av avsiktlig skada eller vid arbetsoförmåga eller dödsfall orsakad av den försäkrades brottsliga handling. Missbruk Försäkringen gäller inte för arbetsoförmåga som beror på missbruk av alkohol, andra berusnings-, sömn- eller narkotiska medel eller felaktig användning av läkemedel. Sjukdom Sjukersättning och premiebefrielse utgår inte vid arbetsoförmåga som kan anses ha framkallats av nedan angivna sjukdomar eller sjukdomar/symptom som har ett medicinskt samband med dessa. Denna inskränkning blir tillämplig i de fall sjukdomen/diagnosen påvisats av läkare inom 18 månader räknat från den tidpunkt försäkring trätt i kraft. Följande sjukdomar/diagnoser ersätts inte: - depressiva tillstånd - stressrelaterade sjukdomar, utmattnings-, trötthetssyndrom eller därmed jämställda symptom - ålders- eller förslitningsrelaterade smärttillstånd i rygg, nacke, leder eller muskler - fibromyalgi eller kroniskt smärttillstånd Har någon av ovanstående sjukdomar/diagnoser påvisats av läkare enligt ovan och den försäkrade efter utgången av de 18 månaderna åter blir arbetsoförmögen på grund av samma sjukdom eller sjukdom/symptom som har ett medicinskt samband med denna begränsas ersättningstiden enligt reglerna i Tjänstepens ionsvillkoren. Krig och politiska oroligheter utom Sverige - Försäkringen gäller inte vid dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar då den försäkrade deltar i främmande krig eller i politiska oroligheter utom Sverige. Under de tre första försäkringsåren gäller försäkringen inte heller vid dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar vid vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter, då den försäkrade utan att deltaga i kriget eller oroligheterna, vistas utom Sverige i område där sådana förhållanden råder. Särskild riskfylld verksamhet - Försäkringen gäller inte för dödsfall eller arbetsoförmåga som inträffar när den försäkrade är eller varit verksam: - som förare eller tjänstgörande i övrigt ombord vid militär flygning, avancerad flygning, yrkesmässig provflygning eller utom Europa bruks-, skol- eller privatflygning; - i yrkesmässig motorsport; - i särskild riskfylld yrkesverksamhet, såsom livvakt, stuntman eller liknande; - i så kallade extrema sporter, äventyrssporter eller vid deltagande i expeditioner av äventyrskaraktär - i dykning på större djup än 30 meter, ensamdykning, vid avsaknad av ytorganisation, is-, vrak- eller grottdykning; - i fallskärmshoppning, ballong-, glid- eller drakflygning eller liknande. Försäkringen gäller inte heller vid dödsfall eller arbetsoförmåga som drabbar den försäkrade under deltagande i nedan angivna aktiviteter eller annan riskfylld sysselsättning om deltagande inte kan anses som motions- eller fritidssysselsättning av normal omfattning och intensitet: fotboll, amerikansk fotboll, rugby, bandy, innebandy, basketboll, handboll, ishockey, utförsåkning, bergsklättring, kampsport, boxning, brottning, kick- eller thaiboxning och liknande. Vistelse utom Norden Försäkringen gäller inte för dödsfall eller arbetsoförmåga som drabbar den försäkrade under vistelse utom Norden, om vistelsen varar mer än 360 dagar. Med Norden avses Sverige, Finland, Island, Norge med undantag av Spetsbergen och Danmark med undantag av Grönland. FÖRSÄKRINGSDEPÅN Försäkringsdepån och samtliga finansiella instrument som placeras i försäkringsdepån tillhör Försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget innehar därmed alla rättigheter gentemot tredje part. Försäkringstagaren har en fordran på Försäkringsbolaget som motsvarar försäkringsvärdet. Finansiella instrument i försäkringsdepån kan inte av försäkringstagaren, den försäkrade eller annan placeringsberättigad flyttas ur försäkringsdepån. Försäkringsbolaget har lagt ut hela hanteringen av placeringar, depåtjänster och kundservice som rör placeringar som Försäkringsbolagets kunder kan utföra till Nordnet Bank AB. PREMIEBETALNING OCH PREMIEPLACERING Försäkringsbolaget har rätt att bestämma att premien avseende ålderspension måste vara lika stor som den sammanlagda premien avseende eventuell sjukpen- 2 Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Fax: Org. nr E-post:

12 Förköpsinformation för Tjänstepension Nordnet Pensionsförsäkring AB (sid 3 av 4) sion, efterlevandepension, dödsfallskapital och premiebefrielse. Vid varje faktureringstidpunkt beräknas premien avseende sjukpension, efterlevandepension, dödsfallskapital och premiebefrielse med hjälp av angiven lön, ålder, kön, driftskostnader och skatt. Inbetald premie placeras efter avdrag för aktuella avgifter i anvisad försäkringsdepå. Försäkringstagaren eller den försäkrade har förfoganderätt till försäkringen och bestämmer således via Internet över inbetalda medels placering. Placeringar kan ske mot konto eller mot finansiella instrument angivna i Försäkringsbolagets utbud. Det är möjligt att när som helst under försäkringstiden ändra inriktning på sparandet. Byten av fonder eller andra finansiella instrument utlöser inte någon kapitalvinstskatt. Eventuella avgifter för fondbyte framgår vid köp/försäljning av respektive fond. Den första premien liksom engångsbetalningar ska betalas inom 20 dagar från den dag Försäkringsbolaget skickat premieavi. Betalas inte premien inom denna tid skickar Försäkringsbolaget en påminnelseavi tillsammans med ett meddelande om att försäkringen upphör 14 dagar efter det att meddelandet avsänts (uppsägning). Betalas inte premien inom 14 dagar därefter träder försäkringen ur kraft. Premie för de kommande premiebetalningsperioderna ska betalas inom 50 dagar från den dag Försäkringsbolaget skickat premieavi. Betalas inte premien inom denna tid skickar Försäkringsbolaget en påminnelseavi tillsammans med ett meddelande om att försäkringen upphör 14 dagar efter det att meddelandet avsänts (uppsägning) och en påminnelse om att försäkringen kan återupplivas inom tre månader därefter. Betalas inte premien inom 14 dagar därefter träder försäkringen ur kraft. Försäkringen kan återupplivas inom tre månader från det att den trätt ur kraft genom att utestående premie betalas. Återupplivas försäkringen ansvarar Försäkringsbolaget från och med dagen efter den dag då premien betalats. TILLÅTNA PLACERINGAR Försäkringsbolaget har rätt att ändra begränsningarna för de finansiella instrument som får förvaltas i försäkringsdepån. De ramar för investeringarna som Försäkringsbolaget tillämpar gäller tills vidare och kan ändras av Försäkringsbolaget efter att den försäkrade eller annan placeringsberättigad underrättats om ändringen. För traditionell försäkring gäller att löpande premieinbetalningar kan ske mot konto eller mot finansiella instrument angivna i Försäkringsbolagets utbud. Inbetalda medel kan placeras i (I) investeringsfonder enligt lag (2004:46) om investeringsfonder, (II) aktier och aktierelaterade instrument samt (III) ränterelaterade instrument, i enlighet med Försäkringsbolagets vid var tid gällande utbud av placeringsformer, vilket framgår av Försäkringsbolagets hemsida. Placeringar får inte göras i Nordnetaktien eller i derivatinstrument (såsom optioner, terminer eller warranter). För fondförsäkring gäller att den försäkrade kan investera premieinbetalningar i investeringsfonder enligt lag (2004:46) om investeringsfonder. I en fondförsäkring får depån innehålla likvider endast i samband med utbetalning. FINANSIELL RISK Försäkringsbolaget svarar inte för försäkringens värdemässiga utveckling under försäkringstiden. Den försäkrade bör inte satsa i någon som helst investering utan att fullständigt ha förstått och accepterat alla risker som denna medför och anpassat placeringen efter sin ekonomiska situation. ÄNDRING AV OMFATTNINGEN AV FÖRSÄKRINGEN Den försäkrade har rätt att ändra försäkringens utbetalningstidpunkt, utbetalningens längd samt förmånstagarförordnandet. Försäkringstagaren har rätt att ändra försäkringspremien. INSKRÄNKNINGAR I FÖRFOGANDERÄTTEN Blankning (försäljning av lånade finansiella instrument) får inte förekomma avseende placeringar i försäkringsdepån. Försäkringen får inte belånas eller pantsättas. Finansiella instrument får inte flyttas ur försäkringsdepån. FLYTTRÄTT OCH ÖVERLÅTELSE Försäkringstagaren eller den försäkrade har rätt att flytta försäkringen till annat försäkringsbolag. Flytt av försäkringsavtalet kan endast avse samtliga tillgångar i försäkringsdepån. Flytt av försäkring från Försäkringsbolaget innebär därför att samtliga tillgångar på försäkringsdepån avyttras. Försäkringens värde överförs därefter till nytt försäkringsavtal hos vald försäkringsgivare och Försäkringsbolaget avslutar försäkringen. För detta har Försäkringsbolaget rätt att ta ut en avgift i enlighet med vad som anges i prislistan. Försäkringstagaren kan överlåta försäkring till annan som har rätt att teckna försäkring hos Försäkringsbolaget. En enskild del av försäkringen kan inte överlåtas separat. Äganderätten till en försäkring kan också under vissa förutsättningar överlåtas till den försäkrade. FÖRMÅNSTAGARE Förmånstagare är den som försäkringsbeloppet ska utbetalas till. Förmånstagare till ålderspension och sjukpension är alltid den försäkrade. Förordnandet kan inte ändras eller återkallas. Förmånstagare till efterlevandepension och/eller dödsfallskapital och/eller återbetalningsskyddet vid den försäkrades död är - om den försäkrade inte förordnat annat - i första hand den försäkrades make/maka/sambo/registrerad partner och i andra hand den försäkrades barn. En förmånstagare har endast rätt att förfoga över försäkringsavtalet i den mån det framgår av försäkringsavtalet eller Tjänstepensionsvillkoren. UTBETALNING Utbetalning sker månadsvis i efterskott. Ålderspension utbetalas från avtalad pensionsålder, dock tidigast från 55 års ålder. Utbetalning sker månadsvis i efterskott. Kortaste utbetalningstid är fem år. Under de första fem utbetalningsåren kan utbetalningstiden inte förlängas. Utbetalningens storlek bestäms av försäkringsvärdet och försäkringen saknar garanterat försäkringsvärde. För traditionell försäkring utbetalas dock under de första fem åren ett fast belopp beräknat på försäkringens värde vid det första utbetalningstillfället. När detta utbetalningsbelopp är fastsatt, är det garanterat under de första fem åren. För utbetalning av tilläggsförsäkringarna, se punkt 15 i Tjänstepensionsvillkoren. AVGIFTER Försäkringsavtalet belastas med avgifter för driftskostnader, riskkostnader samt skatt. Försäkringsbolaget hänvisar till vid var tid gällande prislista. I Försäkringsbolagets avgifter för driftskostnader ingår Försäkringsbolagets fasta och rörliga avgifter för försäkringsavtalet och för förvaltning av försäkringsdepån. I Försäkringsbolagets avgifter för riskkostnader kan ingå avgifter för efterlevandepension, riskmoment och liknande kostnader. Vidare tillkommer avgifter för depåförvaltning och courtage samt fondförvaltarnas avgifter. Fondförvaltarnas avgifter tas ut av respektive fondbolag och inkluderas i kurssättningen. För ytterligare information om avgifter hänvisas till Tjänstepensionsvillkoren. SKATTEREGLER Med undantag för Dödsfallskapital är inbetald premie avdragsgill för försäkringstagaren. Utfallande belopp till den försäkrade eller förmånstagare inkomstbeskattas. Dödsfallskapital till förmånstagare är fritt från inkomstskatt. Regler i skattelagstiftningen kan ändra förutsättningarna för försäkringen och dess omfattning. Försäkringsbolaget har då rätt att göra motsvarande ändringar i villkoren för försäkringen. Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Fax: Org. nr E-post: 3

13 Förköpsinformation för Tjänstepension Nordnet Pensionsförsäkring AB (sid 4 av 4) UTMÄTNING Reglerna om i vilken utsträckning rätten till en försäkring eller ett försäkringsbelopp kan utmätas finns i försäkringsavtalslagen och utsökningsbalken. ÄNDRING AV VILLKOR Försäkringsbolaget har rätt att, med verkan även för ingångna försäkringsavtal, ändra Tjänstepensionsvillkoren på det sätt Försäkringsbolaget finner nödvändigt eller önskvärt. Sådana ändringar som i allmänhet innebär en betydande nackdel för försäkringstagarna och/eller de försäkrade, få bara göras med samtycke eller till följd av lag, alternativt domstols- eller myndighetsbeslut. Detsamma gäller om förutsättningarna för försäkringsavtalet ändrats på så sätt att en ändring i försäkringsvillkoren behövs av försäkringstekniska skäl. Ändringar som är av mindre betydelse får göras först efter det att försäkringstagaren och försäkrad informerats. ÅNGERRÄTT Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet inom 30 dagar från det att första premieinbetalningen inkommit till Försäkringsbolaget. Anmälan om uppsägning av försäkringen ska ske skriftligen och vara Försäkringsbolaget tillhanda inom den angivna tiden. Försäkringsbolaget har rätt till ersättning för den avtalade tjänsten för den tid försäkringstagaren utnyttjat tjänsten och för kostnader fram till dess ångerrätten utnyttjats. Återbetalning sker av inbetald premie med justering för eventuell värdeförändring och avdrag för eventuella övriga kostnader. KLAGOMÅL Om försäkringstagaren är missnöjd med hur tjänsten utförts är det viktigt att kontakta Försäkringsbolaget och framföra detta. Klagomål och ersättningsanspråk (reklamation) ska omgående framföras till Försäkringsbolagets klagomålsansvarige. Kontakta kundtjänst eller skicka ett mail till se. Försäkringsbolagets målsättning är att lämna besked inom 14 dagar. För försäkringsavtalet tillämpas svensk lag oavsett var försäkringstagaren har sin vistelseort och svensk domstol är behörig att pröva frågor med anledning av avtalet. YTTERLIGARE INFORMATION Ytterligare information erhålls från Försäkringsbolaget vid förfrågan. Utöver detta informationsmaterial gäller det enskilda försäkringsbeskedet, Tjänstepensionsvillkoren, försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt. Vid var tid gällande avgifter framgår av Försäkringsbolagets prislista, se Försäkringsbolagets hemsida. FÖRSÄKRINGSGIVARE Nordnet Pensionsförsäkring AB, Box , Stockholm Besöksadress: Gustavslundsvägen 141 Telefon: , Telefax: E-post: Hemsida: Bankgiro: Org nr: , Styrelsens säte: Stockholm Ytterligare information om Nordnetkoncernen finns på Finansiella rapporter finns på under Om nordnet/investor relations/rapporter. 4 Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen 141 SE Bromma Tel: Fax: Org. nr E-post:

14 Tjänstepensionsvillkor (2009:1) 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1.1 ALLMÄNT Nordnet Pensionsförsäkring AB, org. nr , ( Försäkringsbolaget ) är ett vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag. Dessa försäkringsvillkor är tillämpliga på de livförsäkringar med anknytning till sparande i värdepappersdepå ( försäkringsdepå ) som Försäkringsbolaget vid var tid erbjuder till arbetsgivare, innehavare av enskild firma samt ägare till handels- eller kommanditbolag. För försäkringsavtalet gäller vad som anges i det enskilda försäkringsbeskedet, dessa villkor, försäkringsavtalslagen (2005:104), försäkringsrörelselagen (1982:713) och svensk lag i övrigt. Juridisk person ska vara svensk och ha fast driftställe i Sverige. Fysisk person som tecknar försäkring ska vara bosatt i Sverige och vara inskriven vid svensk försäkringskassa. För försäkringsavtalet tillämpas svensk lag. Försäkringstagare är den arbetsgivare, innehavare av enskild firma eller ägare till handels- eller kommanditbolag som ingår försäkringsavtalet med Försäkringsbolaget. Övergår äganderätten till annan, betraktas denne därefter som försäkringstagare. Den försäkrade är den på vars liv försäkringen gäller. Den försäkrade skall vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige. För försäkringen utfärdas försäkringsbesked men däremot inget försäkringsbrev. Försäkringsbeskedet innehåller en sammanfattning av det avtal om försäkring som ingåtts mellan Försäkringsbolaget och försäkringstagaren. Försäkringsbeskedet är ingen presentationshandling eller annan värdehandling. För försäkringsavtalet gäller, utöver vad som anges ovan, även Nordnet Bank AB:s Allmänna bestämmelser för depå/konto, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order och Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument, för de tillgångar i vilka inbetalda premier är placerade. För placeringar i finansiella instrument gäller även de regler som finns hos olika börser, marknadsplatser, motparter och fondbolag. Försäkringsbolaget har lagt ut hela hanteringen av placeringar, depåtjänster och kundtjänst som rör placeringar som Försäkringsbolagets kunder kan utföra via Försäkringsbolaget, till Nordnet Bank AB. Överföring av försäkringens inlösenvärde kan under vissa förutsättningar ske till annat bolag. Till grund för varje försäkringsmoment ligger de uppgifter som försäkringstagaren eller den försäkrade skriftligen lämnat till Försäkringsbolaget. Se punkt 21 nedan angående inskränkningar i försäkringens giltighet vid oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Försäkringsbolaget har rätt att säga upp avtalet före försäkringstidens utgång, om försäkringstagaren grovt åsidosatt sina förpliktelser mot Försäkringsbolaget eller om det finns andra synnerliga skäl. För försäkringarna gäller de regler som Försäkringsbolaget vid var tidpunkt tillämpar. Reglerna för hälsoprövning och riskprövning kan därför komma att ändras av Försäkringsbolaget under försäkringsavtalstiden utan särskilt underrättande. 1.2 ANMÄLD LÖN Med anmäld lön avses den lön som försäkringstagaren har anmält till Försäkringsbolaget. Med lön avses såväl inkomst av tjänst som anmäld inkomst av näringsverksamhet. Sparpremien ändras per löneändringstidpunkt, riskpremien ändras fr.o.m. det datum då Försäkringsbolaget mottagit anmälan om ny lön eller en i anmälan angiven senare tidpunkt från vilken den nya lönen ska tillämpas. Vid ändring av anmäld lön föreligger vissa begränsningar att erhålla förmåner beräknade utifrån den höjda anmälda lönen. 1.3 BESKATTNING M.M. Försäkringsbolaget ansvarar inte för hur försäkringen kommer att beskattas och/eller för eventuella konsekvenser av förändringar i skatte- eller annan lagstiftning. Försäkringsbolaget åtar sig inget ansvar för det fall försäkringsavtalet medför annan beskattning för försäkringstagaren eller den försäkrade än vad som angetts i dessa villkor eller i förköpsinformationen, vilken finns tillgänglig på Försäkringsbolagets hemsida. Enligt inkomstskattelagen (1999:1229) får en pensionsförsäkring inte pantsättas eller belånas. Den får inte heller ändras på ett sådant sätt att den inte längre uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring. En överlåtelse eller återköp av en pensionsförsäkring får inte ske om detta skulle strida mot inkomstskattelagen. 1.4 FÖRSÄKRINGENS VÄRDE Nordnet Tjänstepension är en traditionell försäkring. I samband med begäran om utbetalning kan den försäkrade välja att omvandla försäkringen till en fondförsäkring. För traditionell försäkring består försäkringens värde i sin helhet av villkorad återbäring, vilket innebär att försäkringen inte har något garanterat försäkringskapital. Under de första fem åren utbetalas dock ett fast belopp beräknat på försäkringens värde vid det första utbetalningstillfället. När detta utbetalningsbelopp är fastsatt, är det garanterat under de första fem åren. Pensionens storlek bestäms således av försäkringsvärdet, som är helt beroende av de placeringar som den försäkrade eller annan placeringsberättigad vidtar. I försäkringsbeskedet anges försäkringens värde. Försäkringsbolaget åtar sig inget ansvar för värdeförändringen av kapitalet i försäkringen, utan den försäkrade står risken för att värdet av placeringar i försäkringsdepån kan öka såväl som minska. För fondförsäkring är försäkringens värde helt beroende av de placeringar som den försäkrade eller annan placeringsberättigad vidtar. I försäkringsbeskedet anges försäkringens värde. Försäkringsbolaget åtar sig inget ansvar för värdeförändringen av kapitalet i försäkringen, utan den försäkrade står risken för att värdet av placeringar i försäkringsdepån kan öka såväl som minska. För ytterligare information om risker med handel med finansiella instrument samt villkor för depå, se Försäkringsbolagets hemsida. 1.5 ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkrad har rätt att ändra utbetalningens längd samt förmånstagarförordnandet. Försäkringstagaren har rätt att ändra försäkringspremien. Ändringar görs när den försäkrade är inloggad på sin försäkringsdepå. Ändring gällande förmånstagare och borttagande av återbetalningsskydd måste dock alltid inkomma till Försäkringsbolaget via blankett Nordnet Tjänstepension - Individuellt val. Ändring träder i kraft när den beviljats av Försäkringsbolaget, varpå uppgifterna uppdateras i den försäkrades webbaserade försäkringssammanställning. Försäkringsbolaget förbehåller sig rätten att ta ut en avgift vid ändringar av försäkringsavtalet som begärts av försäkringstagaren och/eller den försäkrade. Vid var tid gällande avgift framgår av Försäkringsbolagets prislista, se Försäkringsbolagets hemsida. 2. FÖRSÄKRINGENS IKRAFTTRÄDANDE 2.1 INTERIMISTISKT FÖRSÄKRINGSSKYDD Under förutsättning att anställd är fullt arbetsför vid ingivandet av ansökningshandlingar och att försäkring beviljas på normala villkor eller på sådana särskilda villkor som anges i ansökan om försäkring, gäller det interimistiska försäkringsskydd som anges i försäkringsavtalet, dock högst intill kr, vilket är den nivå som Försäkringsbolaget vid var tid tillämpar som gräns för att återförsäkra viss del av en försäkring på grund av försäkringens storlek. Har den anställde redan avlidit eller blivit arbetsoförmögen när ansökan görs är Försäkringsbolaget fritt från ansvar. Med fullt arbetsför avses att den anställde vid tidpunkten för ansökan: - kan fullfölja sitt vanliga arbete utan inskränkningar; - ej varit sjukskriven helt eller delvis mer än fjorton dagar i följd under den senaste sexmånadersperioden; - är i tjänst på ordinarie arbetsställe; - inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren, utbetalning från försäkringskassan (sjukpenning, sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning, vilande ersättning eller annan ersättning); eller - inte har lönebidragsanställning eller annan gentemot arbetsgivaren subventionerad form av anställning. Det interimistiska försäkringsskyddet gäller från och med dagen efter den dag försäkringstagaren avsänt ansökningshandlingar till Försäkringsbolaget och intill dess den anställdes individuella försäkringsval trätt i kraft eller till den tidpunkt då den anställde får besked om att försäkring inte kan beviljas. För engångsbetald försäkring krävs därutöver att premien kommit Försäkringsbolaget tillhanda för att försäkringsavtalet ska börja gälla. Ansökningshandlingarna ligger till grund för försäkringsavtalet. Premie avseende ålderspension tryggas i Försäkringsbolaget, om inte annat överenskommits. Om sökt försäkring inte kan beviljas återbetalar Försäkringsbolaget, med anledning av att det interimistiska försäkringsskyddet upphör, inbetald premie avseende ålderspension, dock högst försäkringens värde. Återbetalning sker till försäkringstagaren. Inbetald premie avseende sjukförsäkring, efterlevandepension, dödsfallskapital och premiebefrielse återbetalas också. Den anställdes individuella val av försäkring gäller från och med den dag undertecknad handling angående individuellt val inkommit till Försäkringsbolaget, under förutsättning att försäkringen kan beviljas på normala villkor och utan förbehåll (premieförhöjning eller annan inskränkning i pensionens giltighet) och att det inte framgår att det individuella valet ska träda i kraft vid en senare tidpunkt. Om försäkringen enligt tillämpade regler ska återförsäkras till viss del, inträder Försäkringsbolagets ansvar för denna del först när återförsäkringen beviljats. Kan försäkringen beviljas endast mot förhöjd premie eller förbehåll, träder försäkringen i kraft först dagen efter det att Försäkringsbolaget erbjudit försäkringen på dessa villkor och försäkringstagaren avsänt meddelande om att erbjudandet antas. Försäkringsbolaget har rätt att ta ut premie från och med den dag försäkringen träder i kraft, även om placering i försäkringen sker senare. 2.2 ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSSKYDD Vid ändring av en gällande försäkring träder det förändrade försäkringsskyddet i kraft enligt följande. Vid löneändring ändras sparpremien per löneändringstidpunkt. Riskpremien ändras fr.o.m. det datum då Försäkringsbolaget mottagit begäran om ändring eller en i anmälan angiven senare tidpunkt från vilken ändringen ska tillämpas. Om hälsoprövning ska utföras vid ändring av försäkringsskyddet är det en förutsättning för ikraftträdandet att ändringen kan beviljas på normala villkor och utan förbehåll (premieförhöjning eller annan inskränkning i pensionens giltighet). Kan försäkringen beviljas endast mot förhöjd premie eller förbehåll, träder försäkringen i kraft först efter att Försäkringsbolaget erbjudit försäkringen på dessa villkor och försäkringstagaren antagit erbjudandet. Ett förbehåll gäller för hela försäkringen. Om Försäkringsbolaget enligt tillämpade regler ska återförsäkra viss del av försäkringen på grund av försäkringens storlek inträder ansvaret dock först när återförsäkringen beviljats. 2.3 HÖJNING AV FÖRSÄKRINGSBELOPPET Under förutsättning att den försäkrade är fullt arbetsför kan försäkringsbeloppet avseende sjukförsäkring,efterlevandepension, dödsfallskapital och premiebefrielse, under vissa förhållanden, höjas utan företagen hälsoprövning. För det fall att höjningen av försäkringsbeloppet leder till att den försäkrade överskrider den vid var tid gällande gräns som Försäkringsbolaget tillämpar för krav på utökade hälsouppgifter/läkarutlåtande vid nyteckning av motsvarande försäkring och försäkringsbelopp, har dock Försäkringsbolaget rätt att kräva att den försäkrade genomgår en sedvanlig hälsoprövning med godkänt resultat innan ändringen av försäkringen träder i kraft. Detsamma gäller om den önskade höjningen av försäkringsbeloppet leder till att den försäkrade överskrider den vid var tid gällande gräns som Försäkringsbolaget tillämpar för krav på specialistundersökning vid nyteckning av motsvarande försäkring och försäkringsbelopp. Vid bedömningen av om gränsen för utökade hälsouppgifter/läkarutlåtande respektive specialistundersökning överskrids har Försäkringsbolaget rätt att göra en sammanläggning av samtliga försäkringar som den försäkrade omfattas av hos Försäkringsbolaget. Sammanläggning görs separat avseende försäkring för den försäkrades arbetsoförmåga respektive dödsfall. I höjningsrätten inkluderas eventuella indexhöjningar. Höjningsrätten upphör när den försäkrade fyller 60 år. Höjningsrätten kan inte utnyttjas i samband med pågående premiebefrielseskada eller sjukskada eller under karenstid. 3. ÅNGERRÄTT Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen inom 30 dagar från det att första premieinbetalningen inkommit till Försäkringsbolaget. Anmälan om uppsägning av försäkringen ska ske skriftligen Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen Bromma Tel: Fax: Org. nr Styrelsens säte: Stockholm Innehar F-skattsedel E-post: 1

15 och vara Försäkringsbolaget tillhanda inom den angivna tiden. Har premien placerats i värdepapper vid försäkringstagarens utnyttjande av ångerrätten enligt denna bestämmelse avyttras dessa. Vid försäkringstagarens utnyttjande av ångerrätten enligt denna bestämmelse sker återbetalning av inbetald premie med justering för eventuell värdeförändring i försäkringsdepån fram till utbetalningsdagen. Den försäkrade bär den finansiella risken även under den period då avtalet kan hävas. Försäkringsbolaget förbehåller sig rätten att debitera försäkringstagaren eventuella övriga kostnader som kan uppkomma till följd av att ångerrätten nyttjas. En avgift motsvarande avkastningsskatten kan komma att tas ut för premie som finns i försäkringsdepån per den 1 januari, även om ångerrätten enligt denna bestämmelse utnyttjas senare. Försäkringstagaren har inte rätt till återbetalning av sådan avgift. Om försäkringstagaren utnyttjar sin ångerrätt och säger upp försäkringen upphör denna att gälla från början av försäkringstiden och något försäkringsavtal anses då inte ha funnits. 4. FLYTTRÄTT OCH ÖVERLÅTELSE AV ÄGANDERÄTTEN 4.1 FLYTT AV FÖRSÄKRING TILL ANNAT FÖRSÄKRINGSBOLAG Försäkringstagaren eller den försäkrade har rätt att flytta försäkring med återbetalningsskydd till annat försäkringsbolag som bedriver försäkringsrörelse från ett fast driftställe inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde (EES), under förutsättning att det nya försäkringsavtalet uppfyller den skatterättsliga definitionen för pensionsförsäkring och i den mån tillämplig lagstiftning medger det. För försäkring utan återbetalningsskydd kan Försäkringsbolaget kräva hälsoprövning vid flytt till annat försäkringsbolag. Försäkringsbolaget ansvarar inte för eventuella skatte- eller andra konsekvenser av flyttning av försäkringen. Försäkringsbolaget har ensidigt rätt att besluta om eventuell flyttavgift. Flyttavgift framgår av Försäkringsbolagets vid var tid gällande prislista, se Försäkringsbolagets hemsida. Flytt av försäkringsavtalet kan endast avse samtliga tillgångar i försäkringsdepån. Flytt av försäkring från Försäkringsbolaget innebär därför att samtliga tillgångar på försäkringsdepån avyttras. Försäkringens värde överförs därefter till nytt försäkringsavtal hos vald försäkringsgivare och Försäkringsbolaget avslutar försäkringen. Försäkringsbolagets ansvar upphör kl den dag försäkringsvärdet överförs till ny försäkringsgivare. Då försäkringsvillkoren kan variera mellan olika försäkringsgivare kan en flytt av försäkringen medföra att den försäkrades rätt att själv välja placering av försäkringsvärdet förändras eller upphör. 4.2 ÖVERLÅTELSE AV FÖRSÄKRING Enligt punkterna och nedan ska överlåtelse anmälas skriftligen till Försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget är inte ansvarigt för giltigheten av en anmäld överlåtelse eller eventuella skatteeller andra konsekvenser av en överlåtelse Överlåtelse till ny arbetsgivare Försäkringstagaren kan överlåta försäkring till annan som har rätt att teckna försäkring hos Försäkringsbolaget. En enskild del av försäkringen eller försäkringskapitalet kan inte överlåtas separat. Överlåtelse kan ske under förutsättning att reglerna för nytecknad försäkring är uppfyllda och att den försäkrade är anställd utan ägarintressen. Överlåts försäkringen till annan, betraktas denne därefter som försäkringstagare. Om äganderätten till försäkring överförs till en ny arbetsgivare gäller följande, under förutsättning att avtalad premie betalas. Den försäkrade får behålla efterlevandepension, dödsfallskapital, premiebefrielse och sjukförsäkring på den nivå som gäller vid anställningens upphörande. Nedsättning av sjukförmåner kan dock ske med hänsyn till överförsäkring Överlåtelse till den försäkrade Äganderätten till en försäkring kan överlåtas till den försäkrade om försäkringstagaren till Försäkringsbolaget har anmält - att den försäkrades anställning hos denne har upphört, och - att försäkringstagaren ej längre ska betala premien på de försäkringar som tecknats för den försäkrade. Äganderätten överförs till den försäkrade per det datum då Försäkringsbolaget mottagit sådan begäran. Den försäkrade har därefter rätt att fortsätta premiebetalningen till försäkringarna. En överlåtelse till den försäkrade kan inte ske i andra fall än det nu beskrivna och kan bara gälla sparmoment i den övertagna försäkringen. Sjukförsäkring, efterlevandepension och premiebefrielse gäller inte i de fall då den försäkrade blir ägare till försäkringen. 5. PREMIER 5.1 ALLMÄNT Försäkringstagarens skyldighet när det gäller att upprätthålla försäkringsavtalet består i att betala premien på det sätt som försäkringsavtalet anger. Vid varje faktureringstidpunkt beräknas premien avseende sjukförsäkring, premiebefrielse, efterlevandepension och dödsfallskapital med hjälp av angiven lön, ålder, kön, driftkostnader och skatt. Försäkringsbolaget har rätt att ändra antagandena löpande. Försäkringsbolaget har rätt att bestämma att premien avseende ålderspension måste vara lika stor som den sammanlagda premien avseende eventuell sjukförsäkring, efterlevandepension, dödsfallskapital och premiebefrielse. Om Försäkringsbolaget efter en hälsoprövning, i samband med att försäkringsavtalet träffas eller ändras, bedömer att försäkringsrisken inte är normal, kan premien höjas enligt Försäkringsbolagets riktlinjer. Försäkringsbolaget har också möjlighet att införa inskränkningar i försäkringens giltighet. Återbetalning av premiesaldo vid den försäkrades dödsfall eller utträde ur försäkringen på grund av att anställningen upphört sker till försäkringstagaren. Premiereglering sker när Försäkringsbolaget fått kännedom om att anställningen upphört eller att dödsfallet inträffat, dock tidigast per den första i månaden efter den månad under vilken begäran om återbetalning inkommit till Försäkringsbolaget. Vid retroaktiva ändringar som innebär att för stor premie inbetalats, sker justering på efterkommande fakturor. Justeringen sker med avdrag för riskkostnader. 5.2 PREMIEBETALNING Vid premiebetalning via faktura ska OCR-nummer anges, sker betalning som engångsavsättning till enskild försäkring ska försäkrings- eller depånummer anges som referens. Saknar premien identifikation eller är den oläslig, felaktig eller kan den av annan anledning inte hänföras till rätt försäkring och beror felet inte på Försäkringsbolaget, sker placering i depå så snart premien har identifierats. Försäkringsbolaget ansvarar inte för eventuell värdeförändring under tiden fram till att premien kan placeras i försäkringsdepån. Vid sen premiebetalning har Försäkringsbolaget rätt att ta ut dröjsmålsränta Första premien Den första premien liksom engångsbetalningar ska betalas inom 20 dagar från den dag Försäkringsbolaget skickat premieavi. Betalas inte premien inom denna tid skickar Försäkringsbolaget en påminnelseavi tillsammans med ett meddelande om att försäkringen upphör 14 dagar efter det att meddelandet avsänts (uppsägning). Betalas inte premien inom 14 dagar därefter träder försäkringen ur kraft Förnyelsepremie Premie för de kommande premiebetalningsperioderna ska betalas inom 50 dagar från den dag Försäkringsbolaget skickat första premieavin. Betalas inte premien inom denna tid skickar Försäkringsbolaget en påminnelseavi tillsammans med ett meddelande om att försäkringen upphör 14 dagar efter det att meddelandet avsänts (uppsägning) och en påminnelse om att försäkringen kan återupplivas inom tre månader därefter. Betalas inte premien inom 14 dagar därefter träder försäkringen ur kraft. Försäkringen kan återupplivas inom tre månader från det att den trätt ur kraft genom att utestående premie betalas. Återupplivas försäkringen ansvarar Försäkringsbolaget från och med dagen efter den dag då premien betalats. Om alltför låg premie erlagts, sedan avdrag skett för risk- och driftkostnader, och inlösenvärdet av försäkringen inte överstiger 3o procent av aktuellt prisbasbelopp, har Försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen. Innan detta sker ska dock försäkringstagaren skriftligen meddelas detta och beredas tillfälle att inom 30 dagar betala in ytterligare premie så att inlösenvärdet av försäkringen överstiger 3o procent av prisbasbeloppet. Om ingen premie erläggs inom denna tid, är Försäkringsbolaget helt fritt från ansvar. Eventuellt återstående värde i försäkringen regleras då enligt de villkor som gäller för återköp, se punkt 18 nedan Spontanpremie Premier som inbetalas till Försäkringsbolaget och som avser tid före det att försäkring eller förändrat försäkringsskydd trätt i kraft, samt premie utöver av försäkringstagaren fastställd premieplan, s.k. spontanpremie, placeras, efter avdrag för eventuella avgifter, i försäkring avseende ålderspension. 5.3 PREMIEUPPEHÅLL VID TJÄNSTLEDIGHET Med försäkrad avses i denna punkt 5.3 anställd som har tjänstledighet på grund av föräldraledighet, studier eller militärtjänstgöring. Med försäkring avses i denna punkt 5.3 den eller de försäkringar som den försäkrade omfattas av enligt av försäkringstagaren tecknat försäkringsavtal. Med premieuppehåll avses i denna punkt 5.3 antingen uppehåll med premiebetalningen avseende samtliga försäkringar eller uppehåll med premiebetalningen avseende enbart försäkring avseende ålderspension. Försäkringstagare har rätt att under tid som den försäkrade med stöd av lagstiftning är helt tjänstledig på grund av föräldraledighet, studier eller militärtjänst erhålla premieuppehåll avseende de försäkringar som försäkrad omfattas av enligt av arbetsgivaren tecknat försäkringsavtal. Premieuppehåll kan inte erhållas om försäkringen ägs av den försäkrade. Under premieuppehåll kan den försäkrade inte själv betala premierna för försäkringarna. Premieuppehåll kan beviljas när som helst under anställningstiden dock först efter det att den försäkrade gjort sitt individuella val, hälsoprövning av den försäkrade är gjord, eventuell återförsäkring har beviljats samt att minst en månadspremie har betalats. Premieuppehåll kan tidigast avse tid från och med månaden efter den månad som första premien avsett, dock tidigast från tjänstledighetens början och endast från den första i månaden efter den månad då anmälan om premieuppehåll inkom till Försäkringsbolaget. Premieuppehåll får sammanlagt uppgå till högst 18 månader per försäkrad och barn. Vid beräkning av sammanlagd premieuppehållstid ska tidigare premieuppehållstid, som den försäkrade haft på försäkringar, som tecknats av nuvarande och tidigare arbetsgivare, medräknas. Kortaste premieuppehåll är en månad. Den försäkrade har rätt att under pågående premieuppehåll ändra gjorda förmånstagarförordnanden samt att ändra placeringen avseende sitt befintliga pensionskapital. Under pågående premieuppehåll för enbart försäkring avseende ålderspension anpassas premier och försäkringsbelopp för övriga försäkringar endast till prisbasbeloppsändringar och till den försäkrades ålder och då i enlighet med gällande försäkringsavtal. Under pågående premieuppehåll för samtliga försäkringar kan överhuvudtaget inga ändringar av försäkringarna göras. Om premieuppehåll avser enbart försäkring avseende ålderspension, betalas inga premier för denna försäkring under premieuppehållet. Övriga försäkringar gäller enligt ingånget försäkringsavtal under förutsättning att avtalad premie betalas för dessa försäkringar. Oavsett att premieuppehåll gäller för försäkring avseende ålderspension gäller premiebefrielse för ålderspensionspremien i enlighet med avtalet i övrigt. Om premieuppehåll avser samtliga försäkringar utbetalas, under tid premieuppehåll pågår, ingen ersättning vid den försäkrades sjukdom eller dödsfall. Vid beräkning av karenstid bortses från den del av sjukperiod som varat under tid premieuppehåll pågått. Någon rätt till premiebefrielse föreligger inte. Finns det ett återbetalningsskydd på försäkring avseende ålderspension utbetalas detta vid den försäkrades dödsfall till insatta förmånstagare, även under pågående premieuppehåll. Vid tillämpning av villkoren för överförsäkring avseende sjukförsäkring gäller den försäkrades lön som var anmäld till Försäkringsbolaget vid tidpunkten då premieuppehållet påbörjades. Efter premieuppehållet har försäkringstagaren rätt att, återuppta premiebetalningen av den försäkrades försäkringar, som omfattats av premieuppehållet först när ny hälsoprövning av den försäkrade är gjord. 6. TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRINGENS DELMOMENT 6.1 ÅLDERSPENSION Ålderspension utbetalas från avtalad pensionsålder, dock tidigast från 55 års ålder och senast vid 95 års ålder. Vid anslutning till förmånsgrupp sker sparande till ålderspension i form av ålderspension med återbetalningsskydd. Efter anslutningen har den försäkrade rätt att ändra sparandet till ålderspension utan återbetalningsskydd. Den försäkrade har rätt att före 60 års ålder komplettera försäkringen med återbetalningsskydd utan hälsoprövning vid förändrade familjeförhållanden. Komplettering får göras inom ett år från det att den försäkrade gift sig, registrerat partnerskap, fått barn eller blivit sambo. I annat fall krävs det att Försäkringsbolaget godkänner den försäkrades hälsotillstånd för att den försäkrade senare ska kunna komplettera försäkringen med ett återbetalningsskydd. Försäkring med återbetalningsskydd omfattar hela pensionskapitalet vilket medför att vid den försäkrades dödsfall utbetalas aktuellt pensionskapital till insatta förmånstagare. 2 Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen Bromma Tel: Fax: Org. nr Styrelsens säte: Stockholm Innehar F-skattsedel E-post:

16 6.2 SJUKFÖRSÄKRING Allmänt Inom ramen för avtalad premie avseende ålderspension och tjänstepension ges arbetsgivare möjlighet att till förmån för sina anställda teckna sjukförsäkring, dock lägst till den nivå som anges i punkt 5.1 st 3. Sjukförsäkring utbetalas om den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt med minst 25 procent på grund av sjukdom eller olycksfallsskada under längre tid än karenstiden. Det framgår av försäkringsavtalet och den förmånsgrupp som den försäkrade tillhör om den försäkrade omfattas av en rätt till sjukförsäkring eller om den försäkrade har möjlighet att välja att omfattas av en rätt till sjukförsäkring samt i vilken mån den försäkrade kan påverka det avtalade försäkringsbeloppet. Ett tillägg av sjukförsäkring måste ske senast 5 år före den försäkrades avtalade pensionsålder, dock senast före 60 års ålder, och kräver en godkänd hälsoprövning av den försäkrade. Av förmånsgruppen framgår hur försäkringsbeloppet ska beräknas. De alternativa sätten att beräkna försäkringsbeloppet är följande: Maxnivå: Försäkringsbeloppet uppgår till den maximala ersättningsnivå, som kan utgå i förhållande till anmäld lön, enligt de av Försäkringsbolaget vid var tid tillämpade maximala sjukförsäkringsnivåerna. Beträffande överförsäkring, se punkt nedan. Vid löneförhöjningar gäller vissa begränsningar, se punkt nedan. ITP-nivå: Försäkringsbeloppet motsvarar ITP-nivå beräknat av Försäkringsbolaget. Vid beräkningen förutsätts att den försäkrade har fulla sjukförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring beräknade utifrån till Försäkringsbolaget senast anmäld lön samt full tjänstgöringsgrad. Beträffande överförsäkring, se punkt nedan. Vid löneförhöjningar gäller vissa begränsningar, se punkt nedan. ITP-komplettering: Försäkringsbeloppet uppgår till skillnaden mellan den maximala ersättningsnivå, som kan utgå i förhållande till anmäld lön, enligt de av Försäkringsbolaget vid var tid gällande maximala sjukförsäkrings-nivåerna och ITP-nivå beräknad av Försäkringsbolaget. Vid beräkningen förutsätts att den försäkrade har fulla sjukförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring beräknade utifrån till Försäkringsbolaget senast anmäld lön samt full tjänstgöringsgrad. Beträffande överförsäkring, se punkt nedan. Vid löneförhöjningar gäller vissa begränsningar, se punkt nedan. AGS-komplettering: Försäkringsbeloppet uppgår till skillnaden mellan den maximala ersättningsnivå, som kan utgå i förhållande till anmäld lön intill vid var tid gällande ersättningsnivå enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt enligt de av Försäkringsbolaget vid var tid gällande maximala sjukförsäkringsnivåerna och AGS-nivå beräknad av Försäkringsbolaget. Vid beräkningen förutsätts att den försäkrade har fulla sjukförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring beräknade utifrån till Försäkringsbolaget senast anmäld lön samt full tjänstgöringsgrad. Beträffande överförsäkring, se punkt nedan. Vid löneförhöjningar gäller vissa begränsningar, se punkt nedan. Procent på förmånsgrupp: Försäkringsbeloppet beräknas efter den procent av anmäld lön som arbetsgivaren bestämt för den förmånsgrupp som den försäkrade är ansluten till. Beträffande överförsäkring, se punkt nedan. Vid löneförhöjningar gäller vissa begränsningar, se punkt nedan. Individuell nivå: Den försäkrade kan antingen välja ett fast försäkringsbelopp eller ange att försäkringsbeloppet ska beräknas efter en viss procent av anmäld lön. Försäkringsbeloppet får dock inte överstiga den maximala ersättningsnivå, som kan utgå i förhållande till anmäld lön, enligt de av Försäkringsbolaget vid var tid tillämpade maximala sjukförsäkringsnivåerna. Beträffande överförsäkring, se punkt nedan. Vid höjning av försäkringsbeloppet och löneförhöjningar gäller vissa begränsningar, se punkt nedan Höjning av försäkringsbeloppet Om den försäkrade är fullt arbetsför får försäkringsbeloppet höjas med högst 10 procent. Vid bedömningen av om höjningen överstiger 10 procent görs en jämförelse mellan det nya premiebeloppet och det lägsta premiebelopp som gällt under ett år före den dag från vilket det nya premiebeloppet ska träda i kraft. Beträffande ikraftträdande av ändringen, se punkt 2 ovan. Vid lönerelaterat försäkringsbelopp får försäkringsbeloppet höjas till den nivå som en lönehöjning på högst 10 procent ger upphov till. Vid bedömningen av om lönehöjningen överstiger 10 procent, görs jämförelse mellan den nya anmälda lönen, och den försäkrades lägsta anmälda lön under ett år före den dag från vilken den nya lönen ska gälla. Beträffande ikraftträdande av ändringen, se punkt 2 ovan. För en huvuddelägare gäller dessutom att försäkringen ska ha varit i kraft i minst ett år innan ändring enligt ovan kan ske Rätt till ersättning Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada blir helt arbetsoförmögen eller får arbetsförmågan nedsatt med minst 25 procent, föreligger det en rätt till ersättning för den tid sjukperioden varar utöver karenstiden. Med sjukperiod avses den tid arbetsoförmågan varar utan avbrott under försäkringstiden. Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt myndighets föreskrift. En nedsättning av arbetsförmågan med minst 25 procent ger rätt till ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar nedsättningen. Rätten till ersättning gäller endast för tid efter den försäkrades 16 års ålder och tid före den försäkrades 65 års ålder. Rätten till ersättning upphör alltid vid den avtalade pensionsåldern. Vid rörlig karens, se punkt nedan, upphör rätten till ersättning även när den försäkrade inte längre har rätt till aktivitetsersättning, sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning. Havandeskap anses inte som sjukdom, och därför ersätts inte havandeskapsrelaterade åkommor. Vid premieuppehåll vid tjänstledighet avseende samtliga försäkringar gäller särskilda regler vid beräkning av karenstid, se punkt 5.3 ovan Karenstid Karenstid är den tid sjukperioden måste pågå innan rätten till ersättning inträder. Karenstiden är tre månader. Med undantag för försäkringar med rörlig karens förkortas karenstiden om; - den försäkrade åter blir arbetsoförmögen inom tolv månader från den senast avslutade sjukperiod då ersättning har betalats ut; och - den nya sjukperioden varar längre än fjorton dagar. 3 = Sjukperiod nr 3 varar i 35 dagar, och därför ger den rätt till förkortning av karenstiden med hela sjukperioden nr 1 men inte med sjukperiod nr 2. Detta ger rätt till ersättning för hela sjukperioden nr 3. 4 = Sjukperiod nr 4 varar i tre månader, och därför ger den rätt till förkortning av karenstiden med hela sjukperioden nr 3 men inte med någon del av sjukperiod 1 eller 2. Detta ger rätt till ersättning för tiden efter 55 dagar i sjukperiod nr 4. Vid rörlig karens (R-karens) är karenstiden den del av sjukperioden som hunnit gå innan försäkringskassan fattar beslut om att, på grund av sjukdom eller olycksfall, bevilja den försäkrade aktivitetsersättning, sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Om det framgår av försäkringskassans beslut att rätten till ersättning inträder vid en tidigare tidpunkt än dagen för beslutet, gäller den tidigare tidpunkten. Vid premieuppehåll vid tjänstledighet avseende samtliga försäkringar gäller särskilda regler vid beräkning av karenstid, se punkt 5.3 ovan Indextillägg När en sjukperiod har pågått oavbrutet i tolv månader höjs försäkringsbeloppet, om prisbasbeloppet höjts sedan sjukperioden påbörjats. Försäkringsbeloppet höjs med samma procentsats som prisbasbeloppet ändrats, dock högst med fem procent. Till grund för höjningen ligger prisbasbeloppet för det aktuella kalenderåret jämfört med prisbasbeloppet ett år tidigare. Om en ny sjukperiod börjar inom tolv månader efter utgången av en sjukperiod, som i sin tur varat längre tid än tolv månader, tillämpas reglerna om indextillägg som om de två sjukperioderna varat i oavbruten följd. Om försäkringsbeloppet sedan närmast föregående sjukperiod höjts enligt reglerna i punkt ovan, ska dock sådan sammanläggning inte ske. När den försäkrade inte längre har nedsatt arbetsförmåga med minst 25 procent återgår försäkringsbeloppet till det som framgår av försäkringsavtalet, den förmånsgrupp som den försäkrade tillhör och den försäkrades individuella val Bedömning av arbetsförmågan Under de två första åren av en sjukperiod görs bedömningen av i vilken mån arbetsförmågan är nedsatt i första hand med hänsyn till den försäkrades förmåga att utföra sitt vanliga arbete eller sådant arbete som är jämförligt med detta. Upprepade sjukperioder med kortare mellantid än ett år läggs samman. Om den försäkrade under denna tid har utfört något annat arbete, tas dock hänsyn till detta vid bedömningen av arbetsförmågan. Efter de två första åren av en sjukperiod görs bedömningen med hänsyn även till den försäkrades förmåga att utföra något annat arbete som motsvarar hans eller hennes krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av den försäkrade med hänsyn till ålder, utbildning och tidigare verksamhet. Försäkringen ger rätt till premiebefrielse avseende premie för sjukförsäkring för den tid sjukperioden varar utöver tre månader till så stor del av premien som arbetsförmågan är nedsatt. Arbetsförmågan måste vara nedsatt med minst 25 procent. Graden av arbetsoförmåga bedöms efter den minskning i den försäkrades arbetsoförmåga som kan anses ha framkallats av sådana symptom och funktionsnedsättningar som objektivt kan fastställas. I övrigt gäller samma regler som för sjukförsäkring enligt ovan Överförsäkring En sjukförsäkring avser att kompensera bortfall av arbetsinkomst vid arbetsoförmåga. Överförsäkring innebär att den försäkrades sammanlagda sjukförmåner inklusive eventuella trafikskadelivräntor i förhållande till arbetsinkomsten är större än vad Försäkringsbolaget vid var tid skulle bevilja vid tecknandet av en ny försäkring med hänsyn till den försäkrades arbetsinkomst och sjukförmåner. Om det under försäkringstiden framkommer att den försäkrade är överförsäkrad, har Försäkringsbolaget rätt att sätta ned försäkringsbeloppet för att undvika överförsäkring. Försäkringsbeloppet kan även sättas ned under en pågående sjukperiod. Ett beslut om nedsättning av försäkringsbeloppet gäller från och med det datum som framgår av beslutet. Om en sjukperiod då pågår gäller beslutet för återstående sjukperiod samt för den del av sjukperioden där ersättning ej utbetalats. Om försäkringsbeloppet sätts ned, anpassas premien till det nya försäkringsbeloppet vid samma tidpunkt som beslutet om nedsättningen börjar gälla. Premier som har betalats under försäkringstiden återbetalas inte. På Försäkringsbolagets begäran ska medgivande lämnas för Försäkringsbolaget att för bedömning av sitt ansvar inhämta upplysningar från myndigheter och liknande organ, såsom allmän försäkringskassa, Skatteverket, kreditupplysningsföretag samt arbetsgivare. Vid försäkringsfall för företagare har Försäkringsbolaget rätt att göra en prövning av den arbetsinkomst som är anmäld till Försäkringsbolaget då försäkringsfallet inträffar. Vid en sådan prövning jämförs arbetsinkomsten med den före försäkringsfallet taxerade inkomsten av tjänst och näringsverksamhet för de arbetsinkomster som försäkringen avser. Endast för de fall den anmälda arbetsinkomsten uppgår till ett högre belopp än den taxerade inkomsten och försäkringstagaren visar att företaget varaktigt kan bära en arbetsinkomst som uppgår till högre belopp än den taxerade inkomsten ska inkomsten anses uppgå till ett högre belopp, dock högst till den arbetsinkomst som är anmäld till Försäkringsbolaget då försäkringsfallet inträffar. 6.3 EFTERLEVANDEPENSION Allmänt Inom ramen för avtalad premie avseende ålderspension och tjänstepension ges arbetsgivare möjlighet att till förmån för sina anställda teckna försäkring om efterlevandepension, dock lägst till den nivå som anges i punkt 5.1 st 3. Försäkringen kan endast tecknas som en tilläggsförsäkring till annan tjänstepension som utfästs i anställning utan skyldighet i kollektivavtal. Försäkringen innebär att vid den försäkrades dödsfall överförs ett engångsbelopp till försäkringen som sedan utbetalas i rater till förmånstagaren/förmånstagarna enligt förordnandet. Försäkringen kan tecknas från 16 fram till 64 års ålder. Försäkringsbolaget beviljar försäkring endast för den som inlämnat av Försäkringsbolaget godkänd hälsodeklaration. Efter särskild överenskommelse med Försäkringsbolaget kan försäkring beviljas mot intyg om att den anställde är fullt arbetsför, avseende fullt arbetsför se punkt 2.1 ovan. Försäkringen upphör, om inte försäkringsfall inträffat, senast månaden före den månad då den försäkrade fyller 65 år. Försäkringen innehåller inget sparmoment och saknar därför värde då den upphör. Vid en ny sjukperiod förkortas i ett sådant fall karenstiden med summan av de sjukperioder som har varat längre än sju dagar och som helt eller delvis ligger inom de senaste tolv månaderna räknat från den nya sjukperiodens start. Exempel (avtalad karenstid tre månader): 1 = Sjukperiod nr 1 varar i sex månader. Detta ger rätt till ersättning för tiden efter den tredje månadens utgång. 2 = Sjukperiod nr 2 varar i nio dagar. Eftersom den är kortare än fjorton dagar förkortas inte karenstiden. Detta ger inte någon rätt till ersättning för sjukperiod nr Försäkringens omfattning Försäkringen omfattar en efterlevandepension vilken vid den försäkrades död utbetalas i rater till förmånstagare. Efterlevandepension inkomstbeskattas. Efterlevandepensionens storlek vid dödsfallet är beroende av det val som gjorts i ansökningsblanketten. Den försäkrade har rätt att höja efterlevandepensionens storlek, om försäkringstagaren inom ramen för premien godkänt detta. Försäkringsbolaget äger rätt att höja premien för att kompensera för den ökade försäkringsrisken för det fall den försäkrade utnyttjar sin rätt att höja försäkringsbeloppet. Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen Bromma Tel: Fax: Org. nr Styrelsens säte: Stockholm Innehar F-skattsedel E-post: 3

17 Höjningsrätten kan endast utnyttjas om den försäkrade avlämnat en hälsodeklaration som godkänts av Försäkringsbolaget. Efter särskild överenskommelse med Försäkringsbolaget kan försäkring beviljas mot intyg om att den anställde är fullt arbetsför, se punkt 2.1 ovan avseende fullt arbetsför. Beträffande ikraftträdande av höjningen se punkt 2 ovan. 6.4 DÖDSFALLSKAPITAL Allmänt Om försäkringstagaren har tecknat ålderspension har den anställde möjlighet att teckna försäkring om dödsfallskapital. Försäkringen kan endast tecknas som en tilläggsförsäkring till annan tjänstepension som utfästs i anställning utan skyldighet i kollektivavtal. Försäkringen innebär att vid den försäkrades dödsfall utbetalas ett engångsbelopp till förmånstagare. Engångsbelopp är fritt från inkomstskatt. Försäkringen kan tecknas från 16 fram till 64 års ålder. Försäkringsbolaget beviljar försäkring endast för den som inlämnat av Försäkringsbolaget godkänd hälsodeklaration. Efter särskild överenskommelse med Försäkringsbolaget kan försäkring beviljas mot intyg om att den anställde är fullt arbetsför, avseende fullt arbetsför se punkt 2.1 ovan. Försäkringen upphör, om inte försäkringsfall inträffat, senast månaden före den månad då den försäkrade fyller 65 år. Försäkringen innehåller inget sparmoment och saknar därför värde då den upphör Försäkringens omfattning Försäkringen omfattar ett dödsfallskapital vilket vid den försäkrades död utbetalas till förmånstagare. Dödsfallskapitalets storlek vid dödsfallet är beroende på det val som gjorts i ansökan. Den försäkrade har rätt att höja dödsfallskapitalets storlek, om försäkringstagaren godkänt detta. Försäkringsbolaget äger rätt att höja premien för att kompensera för det ökade försäkringsskyddet för det fall den försäkrade utnyttjar sin rätt att höja försäkringsbeloppet. Höjningsrätten kan endast utnyttjas om den försäkrade avlämnat en hälsodeklaration som godkänts av Försäkringsbolaget. Efter särskild överenskommelse med Försäkringsbolaget kan försäkring beviljas mot intyg om att den anställde är fullt arbetsför, se punkt 2.1 ovan avseende fullt arbetsför. Beträffande ikraftträdande av höjningen se punkt 2 ovan. 6.5 PREMIEBEFRIELSE Allmänt Inom ramen för avtalad premie avseende ålderspension och tjänstepension ges arbetsgivare möjlighet att till förmån för sina anställda teckna försäkring om premiebefrielse, dock lägst till den nivå som anges i punkt 5.1 st 3. Premiebefrielse innebär att skyldigheten att betala premie helt eller delvis upphör utan att försäkringsavtalet i övrigt påverkas. Premiebefrielsen övertar betalningsansvaret för försäkringsbeloppet i händelse av sjukdom för perioder överstigande 90 dagar under de senaste tolv månaderna antingen i en följd eller i perioder om minst 30 dagars varaktighet. I de 90 dagarna inräknas inte tid innan försäkringen börjat gälla för den försäkrade. I detta avsnitt regleras rätten till premiebefrielse avseende försäkring för ålderspension och/eller efterlevandepension. Rätten till premiebefrielse för sjukförsäkring regleras i avsnittet om sjukförsäkring, se punkt ovan. Det framgår av försäkringshandlingarna om premiebefrielse ingår i försäkringsavtalet, samt eventuella förbehåll. Ett eventuellt förbehåll gäller alltid för hela försäkringen. Ett tillägg av premiebefrielse måste ske senast 5 år före den försäkrades avtalade pensionsålder, dock senast före den försäkrades 60 års ålder, och kräver en godkänd hälsoprövning av den försäkrade. Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfallsskada blir helt arbetsoförmögen eller får arbetsförmågan nedsatt med minst 25 procent, har försäkringstagaren rätt till premiebefrielse för den tid sjukperioden varar utöver karenstiden. Med sjukperiod avses den tid arbetsoförmåga varar utan avbrott under försäkringstiden. Med sjukdom jämställs isolering som smittbärare enligt någon myndighets föreskrift. En nedsättning av arbetsförmågan, med minst 25 procent, ger försäkringstagaren rätt till premiebefrielse för så stor del av premien som motsvarar nedsättningen. Rätten till premiebefrielse gäller endast för tid efter den försäkrades 16 års ålder och tid före den försäkrades 65 års ålder. Rätten till premiebefrielse upphör alltid vid den avtalade pensionsåldern. Vid premieuppehåll vid tjänstledighet avseende samtliga försäkringar gäller särskilda regler vid beräkning av karenstid, se punkt 5.3 ovan. Rätten till premiebefrielse avser inte slutbetald försäkring och inte heller premie utöver av försäkringstagaren fastställd premieplan, s.k. extra premie Försäkringsbelopp Försäkringsbelopp används till att betala försäkring för ålderspension och/eller efterlevandepension. Försäkringsbeloppet motsvarar summan av premie avseende försäkring för ålderspension och/eller efterlevandepension, tecknade enligt dessa villkor. Vid höjning gäller dock begränsningar enligt nedan Höjning av försäkringsbelopp Om den försäkrade är fullt arbetsför får ändring ske enligt följande. Försäkringsbeloppet får höjas med högst 10 procent. Vid bedömningen av om höjningen överstiger 10 procent, görs jämförelse mellan det nya försäkringsbeloppet och det lägsta försäkringsbelopp, som gällt under ett år före den dag från vilken det nya försäkringsbeloppet ska träda ikraft, se punkt 2 ovan. Vid lönerelaterad premie avseende försäkring för ålderspension och/eller efterlevandepension får försäkringsbeloppet alltid höjas till den nivå som en lönehöjning på högst 10 procent ger upphov till. Vid bedömningen av om höjningen överstiger 10 procent, görs jämförelse mellan den nya anmälda lönen och den försäkrades lägsta anmälda lön under ett år före den dag från vilken den nya lönen ska gälla, se punkt 2 ovan. För en huvuddelägare gäller att försäkringen ska ha varit i kraft i minst ett år innan ändring enligt ovan kan ske. Om den försäkrade tillhör en förmånsgrupp där premien avseende försäkring för ålderspension och/eller efterlevandepension på grund av ålder ska höjas med viss på förhand bestämd procentsats, får höjning av försäkringsbeloppet ske med motsvarande procentsats Karenstid Karenstid är den tid sjukperioden måste pågå innan rätt till premiebefrielse inträder. Karenstiden är tre månader. Vid beräkning av karenstid bortses från den del av sjukperioden som varat under tid då premieuppehåll för samtliga försäkringar pågått, se punkt 5.3 ovan. Karenstiden förkortas om: - den försäkrade åter blir arbetsoförmögen inom tolv månader från den senast avslutade sjukperiod då ersättning har betalats ut; och - den nya sjukperioden varar längre än trettio dagar. Vid en ny sjukperiod förkortas i ett sådant fall karenstiden med summan av de sjukperioder som har varat längre än trettio dagar och som helt eller delvis ligger inom de senaste tolv månaderna räknat från den nya sjukperiodens start. 1 = Sjukperiod nr 1 varar i sex månader. Detta ger rätt till premiebefrielse för tiden efter den tredje månadens utgång. 2 = Sjukperiod nr 2 varar i nio dagar. Eftersom den är kortare än trettio dagar förkortas inte karenstiden. Detta ger inte någon rätt till premiebefrielse för sjukperiod nr 2. 3 = Sjukperiod nr 3 varar i 35 dagar, och därför ger den rätt till förkortning av karenstiden med hela sjukperioden nr 1 men inte med sjukperiod nr 2. Detta ger rätt till premiebefrielse för hela sjukperioden nr 3. 4 = Sjukperiod nr 4 varar i tre månader, och därför ger den rätt till förkortning av karenstiden med hela sjukperioden nr 3 men inte med någon del av sjukperiod 1 eller 2. Detta ger rätt till premiebefrielse för tiden efter 55 dagar i sjukperiod nr Bedömning av arbetsoförmåga Se punkt ovan Åtgärder för premiebefrielse Se punkt 6.5 ovan Indextillägg För en premie som är lönerelaterad gäller att när en sjukperiod har pågått oavbrutet i tolv månader höjs försäkringsbeloppet, om prisbasbeloppet höjts sedan sjukperioden påbörjats. Försäkringsbeloppet höjs med samma procentsats som prisbasbeloppet ändrats, dock högst med fem procent. Till grund för höjningen ligger prisbasbeloppet för det aktuella kalenderåret jämfört med prisbasbeloppet ett år tidigare. Indextillägget används som premie på försäkring avseende ålderspension. Om en ny sjukperiod börjar inom tolv månader efter utgången av en sjukperiod, som i sin tur varat längre tid än tolv månader tillämpas reglerna om indextillägg som om de två sjukperioderna varat i oavbruten följd. Om försäkringsbeloppet sedan närmast föregående sjukperiod höjts, se punkt ovan, ska dock sådan sammanläggning inte ske. När den försäkrade inte längre har nedsatt arbetsförmåga med minst 25 procent återgår försäkringsbeloppet till att motsvara summan av premie avseende försäkring för ålderspension och/eller efterlevandepension tecknade enligt dessa villkor Återbetalning Om premiebefrielse beviljas för sådan tid som försäkringstagaren redan har betalat premie för, återbetalar Försäkringsbolaget denna premie. 7. EFTERSKYDD 7.1 ALLMÄNT Med efterskydd förstås att försäkringsavtalet gäller under en viss tid efter det att den försäkrades anställning har upphört hos försäkringstagaren. Efterskydd gäller inte för huvuddelägare. 7.2 SÄRSKILT OM EFTERSKYDD Ikraftträdande av efterskydd Efterskyddet träder i kraft när den försäkrades anställning hos försäkringstagaren upphör, under förutsättning att: - försäkringarna är i kraft och betalda intill den tidpunkt då anställningen upphör, och - försäkringarna ska ha varit i kraft under minst ett år innan anställningen upphör. Efterskyddet gäller enbart försäkring avseende sjukförsäkring, efterlevandepension, dödsfallskapital och premiebefrielse och endast i den mån den försäkrade omfattats av dessa försäkringar Upphörande av efterskydd Efterskyddet upphör: - 90 dagar efter det att anställningen upphört. Denna tid förlängs för det fall den försäkrades arbetsförmåga vid denna tidpunkt är nedsatt med minst 25 procent. Förlängningen upphör när den försäkrades arbetsförmåga inte längre är nedsatt med minst 25 procent. - När den försäkrade får en ny anställning Rätt till ersättning Vid ersättning med anledning av den försäkrades arbetsoförmåga gäller följande. Under efterskyddets första 90 dagar reglerar Försäkringsbolaget ersättningen utifrån den försäkrades vid var tid gällande arbetsoförmåga och i enlighet med dessa villkor. Därefter regleras ersättningen högst utifrån den nivå på arbetsoförmågan som gällde vid utgången av 90-dagarsperioden. Om arbetsförmågan därefter förbättras, reduceras i motsvarande mån den maximala ersättningsnivå vid den tidpunkt då arbetsförmågan förbättrades. Vid ersättning med anledning av den försäkrades dödsfall sker utbetalning av eventuell efterlevandepension enligt följande. Under efterskyddets första 90 dagar sker utbetalning av avtalat försäkringsbelopp i enlighet med dessa villkor. Vid ett dödsfall för tid därefter sker utbetalning högst med så stor del av det avtalade försäkringsbeloppet, i enlighet med dessa villkor, som motsvarar den maximala ersättningsnivån avseende den försäkrades arbetsoförmåga, enligt ovan Återinsjuknande Om den försäkrade, under efterskyddstid som ger rätt till ersättning, helt eller delvis återfår sin arbetsförmåga genom en rehabiliteringsträning som påbörjats på försäkringskassans initiativ gäller följande Om den försäkrade inom sex månader efter det att rehabiliteringsträningen påbörjades får en försämrad arbetsförmåga av samma anledning som föranlett rätten till ersättning under efterskyddstiden har den försäkrade åter rätt till ersättning enligt ovan. Om nedsättningen av arbetsförmågan vid den tidpunkt rehabiliteringsträningen avbröts är lägre än vad den var när rehabiliteringsträningen påbörjades ska dock den maximala ersättningsnivån reduceras i motsvarande grad. 8. PREMIEPLACERING M.M. 8.1 ALLMÄNT Försäkringstagaren eller den försäkrade har förfoganderätten till försäkringen och bestämmer således över inbetalda medels placering. Försäkringsbolaget lämnar inte råd avseende placeringen av kapitalet i försäkringen. Försäkringsbolaget svarar således inte för ekonomisk förlust som kan drabba försäkringstagaren eller den försäkrade i samband med placering och omplacering av försäkringskapitalet som påkallats av försäkringstagaren, den försäkrade eller annan placeringsberättigad. Försäkringsbolaget åtar sig inte heller något ansvar för depåförvaltarens placeringsåtgärder eller andra åtgärder vid depåförvaltningen som inte bestäms av Försäkringsbolaget. Detsamma gäller andra fel som har samband med förvaltningen och som inte orsakats av att Försäkringsbolaget brustit i normal aktsamhet. 8.2 ANNAN PLACERINGSBERÄTTIGAD Ska annan än den försäkrade ha rätten att bestämma hur försäkringskapitalet ska placeras ska den försäkrade meddela Försäkringsbolaget detta genom att tillställa Försäkringsbolaget en skriftlig fullmakt för den placeringsberättigade. Fullmakt för placeringsberättigad förfaller i och med att den försäkrade avlidit och Försäkringsbolaget fått kännedom om detta. Har placeringsberättigad utsetts ansvarar den försäkrade för den placeringsberättigades placeringar som om dessa gjorts av den försäkrade själv. Försäkrad eller placeringsberättigad är skyldiga att själva sätta sig in i tillämpliga 4 Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen Bromma Tel: Fax: Org. nr Styrelsens säte: Stockholm Innehar F-skattsedel E-post:

18 regler avseende de värdepapper som väljs. Har den försäkrade avlidit och bestämmanderätten övergått till inträdande förmånstagare har förmånstagaren rätt att utse placeringsberättigad i enlighet med vad som anges ovan. 8.3 TILLÅTNA PLACERINGAR, BELÅNING M. M Allmänt Försäkringsbolaget har rätt att ändra begränsningarna för de finansiella instrument som får förvaltas i försäkringsdepån. De ramar för investeringarna som Försäkringsbolaget tillämpar gäller tills vidare och kan ändras av Försäkringsbolaget efter att den försäkrade eller annan placeringsberättigad underrättats om ändringen. Den försäkrade eller annan placeringsberättigad är skyldig att avyttra finansiella instrument som Försäkringsbolaget inte längre godkänner Traditionell försäkring För traditionell försäkring gäller att försäkringstagarens löpande premieinbetalningar kan ske mot konto eller mot finansiella instrument angivna i Försäkringsbolagets utbud. Försäkrad kan placera inbetalda medel i (I) investeringsfonder enligt lag (2004:46) om investeringsfonder, (II) aktier och aktierelaterade instrument samt (III) ränterelaterade instrument, i enlighet med Försäkringsbolagets vid var tid gällande utbud av placeringsformer, vilket framgår av Försäkringsbolagets hemsida. Placeringar får inte göras i Nordnetaktien eller i derivatinstrument(såsom optioner, terminer eller warranter). Vidare får inte heller så kallad blankning (försäljning av lånade finansiella instrument) förekomma avseende placeringar i försäkringsdepån Fondförsäkring För fondförsäkring gäller att försäkrad kan placera i investeringsfonder enligt lag (2004:46) om investeringsfonder. I en fondförsäkring får depån innehålla likvider endast i samband med utbetalning. 8.4 FÖRSÄKRINGSDEPÅN Försäkringsdepån och samtliga finansiella instrument som placeras i försäkringsdepån tillhör Försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget innehar därmed alla rättigheter gentemot tredje part. Försäkringstagaren har en fordran på Försäkringsbolaget som motsvarar försäkringsvärdet. Finansiella instrument i försäkringsdepån kan inte av försäkringstagaren, den försäkrade eller annan placeringsberättigad flyttas ur försäkringsdepån. Försäkringsbolaget förbehåller sig rätten att stänga en försäkringsdepå för ytterligare premier och/ eller omplaceringar, när försäkringsdepån inte motsvarar Försäkringsbolagets kvalitetskrav eller om omständighet utanför Försäkringsbolagets kontroll föranleder en sådan åtgärd. Försäkringsbolaget förbehåller sig även rätten att av samma skäl byta ut depåförvaltaren. Försäkringsbolaget informerar försäkringstagare och försäkrad innan en försäkringsdepå stängs och lämnar besked vid val av ny depåförvaltare. 8.5 PLACERINGSANVISNINGAR M.M. Premie placeras efter avdrag för aktuella avgifter enligt den försäkrades eller annan placeringsberättigads anvisningar som Försäkringsbolaget godkänt. Har särskilda anvisningar inte lämnats beträffande premieplaceringen, placeras premien som likvida medel i försäkringsdepån. Försäkrad eller annan placeringsberättigad väljer sedan själv hur premien ska placeras och omplaceras inom ramen för placeringsvillkoren som framgår av depåförvaltarens hemsida. Det är möjligt för den försäkrade att, när som helst under försäkringstiden, ändra inriktning på sitt löpande sparande. Om Försäkringsbolaget upphör att tillhandahålla eller anvisa ett visst finansiellt instrument, ska Försäkringsbolaget kontakta den försäkrade för att få en anvisning om hur medlen ska omplaceras. Om den försäkrade inte lämnar någon sådan anvisning inom 30 dagar, har Försäkringsbolaget rätt att omplacera medlen till likvida medel, vilka den försäkrade har rätt att sedan själv omplacera. Har försäkringen inför utbetalning omvandlats till fondförsäkring enligt punkt 16 omplaceras medlen till fond som Försäkringsbolaget bestämmer. Placering sker inom fem bankdagar efter det att korrekt premie mottagits samt försäkringen trätt ikraft. Saknas placeringsinstruktion, eller är placeringsinstruktion oklar, placerar Försäkringsbolaget premien mot försäkringens likvidkonto inom fem bankdagar. Sker inbetalningen via autogirering genomförs placeringen inom fem bankdagar efter det Försäkringsbolaget fått besked från bankgirocentralen om att debitering från avtalat konto kommer att ske. Om placering i mer än ett värdepappersslag begärts och hinder för genomförande av viss begärd placering finns, genomförs övriga begärda placeringar. Där hinder för genomförande av placering föreligger omplaceras sådan placering i likvida medel, vilka den försäkrade sedan själv har rätt att omplacera. Försäkringsbolaget svarar inte för ekonomisk förlust som kan drabba den försäkrade när handel i berörd fond inte kan genomföras inom fem bankdagar på grund av föreskrifter i fondförvaltarens fondbestämmelser. 8.6 UTDELNING, RÄNTA M.M. Utdelning i form av pengar tillförs de likvida medel som tas upp på särskilt konto i försäkringsdepån. Utdelning i form av sådana finansiella instrument eller andra tillgångar som inte är godkända för placering i försäkringsdepå av Försäkringsbolaget ska avyttras (se punkt 8.7 nedan). För likvida medel i depån lämnar depåförvaltaren ränta i enlighet med vid var tid gällande regler. Ränta på likvida medel räknas från och med dagen efter insättning till dagen för uttaget. Ändring av räntesatserna får ske med omedelbar verkan i samband med kreditpolitiska beslut, ändring av depåförvaltarens upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar för depåförvaltaren. Ändring av räntesatserna av annan anledning får ske tidigast från och med den dag då Försäkringsbolaget meddelat den försäkrade om ränteändringen. 8.7 FÖRSÄKRINGSBOLAGETS OCH DEPÅFÖRVALTARENS AVYTTRING AV FINANSIELLA INSTRUMENT Försäkringsbolaget förbehåller sig rätten att avyttra finansiella instrument som inte längre är godkända för placering i försäkringsdepå om den försäkrade eller den placeringsberättigade inte gör detta efter uppmaning från Försäkringsbolaget. Icke godkända finansiella instrument kan komma att avyttras utan att försäkringstagaren först kontaktas. Likvid för avyttrade finansiella instrument i traditionell försäkring placeras i försäkringsdepån som likvida medel. Likvid för avyttrade finansiella instrument i fondförsäkring placeras i fond som Försäkringsbolaget bestämmer. Försäkringsbolaget och depåförvaltaren förbehåller sig rätten att belasta och tillföra medel samt köpa eller avyttra finansiella instrument i depån i bl.a. följande fall: När avyttring fordras för täckning av Försäkringsbolagets avgifter för försäkringen eller uttag för täckande av skatt; vid den försäkrades död; om det i försäkringsdepån tillkommit finansiella instrument som av Försäkringsbolaget inte är godkända för placering i depå; om det i försäkringsdepån inte finns likvida medel för täckande av avgifter för depåförvaltning och courtage eller om det uppstår underskott i samband med köp eller försäljning av finansiella instrument; om försäkringsvärdet skulle vara lika med eller understiga 30 procent av aktuellt prisbasbelopp; när korrigeringar krävs för att rätta till felaktiga transaktioner; när försäkringstagaren utnyttjar sin ångerrätt; vid utbetalning av försäkringsersättning; vid omvandling av försäkringen; samt i övriga fall då detta framgår av lag eller de villkor som hör till försäkringsavtalet. Försäkringsbolagets avyttring av finansiella instrument för försäkrads räkning enligt denna bestämmelse kommer att ske i den ordning Försäkringsbolaget finner lämpligt. För det admin istrativa arbetet kan depåförvaltaren komma att belasta depån med en avgift. Försäkringstagaren har inte rätt till återbetalning av sådan avgift. Vid var tid gällande avgift framgår av Försäkringsbolagets prislista, se Försäkringsbolagets hemsida. 9. ÅTERBETALNING Återbetalning av erlagd premie kan endast ske i följande fall: a) då en försäkringstagare utnyttjar sin rätt att säga upp ett ingånget avtal; i sådant fall återbetalar Försäkringsbolaget ett belopp som motsvarar försäkringens då aktuella värde efter avdrag för skatter och avgifter; b) då premien inte kan påföras enskild försäkring; i sådant fall sker återbetalning utan ränta; c) då sökt försäkring inte kan beviljas; Försäkringsbolaget återbetalar i sådant fall på begäran det belopp som motsvarar försäkringens då aktuella värde efter avdrag för skatter och avgifter. 10. GENOMFÖRANDE AV PREMIEPLACERING 10.1 LÖPANDE Försäkringens värde påverkas kontinuerligt av avdrag för täckande av drifts- och riskkostnader samt skatt (se vidare under punkt 11 nedan). Dessutom påverkas innehavet av tillägg för utdelning och eventuell arvsvinst. Inlösenvärdet är det sammanlagda värdet av försäkringens innehav värderade efter inlösen- och stängningskurser. Försäkringsbolaget är ägare till de innehav som kopplas till varje enskild försäkring men ansvarar inte för innehavets värdeutveckling. Innehavet i försäkringsdepån kan inte flyttas ur försäkringsdepån OMPLACERING Den försäkrade äger rätt att disponera över premieplacering och de innehav som hör till försäkringen i enlighet med de regler som följer av punkt 8 i dessa villkor. Rätten till omplacering begränsas enligt vad som följer nedan: a) om den försäkrade har avlidit och giltigt förmånstagarförordnande föreligger, övergår bestämmanderätten till inträdande förmånstagare. Om förmånstagare har insatts i ordningsföljd, tillkommer bestämmanderätten således den förmånstagare som är insatt i första hand eller om denne förmånstagare avstår eller inte längre finns i livet den förmånstagare som enligt förordnandet är berättigad därefter; b) om den försäkrade har avlidit och släktutredning i anledning av dödsfall pågår eller om den som gör anspråk på utbetalning av försäkringsbeloppet inte har styrkt sin rätt till beloppet, tillåts ingen omplacering förrän den som gör anspråk på försäkringsbeloppet har styrkt sin rätt till beloppet; c) om två eller flera förmånstagare inte är överens om hur premier och innehav, som hör till försäkringen, ska vara placerade, tillåts ingen omplacering förrän förmånstagarna är överens eller enas om att försäkringen, där så kan ske, delas upp på två eller flera försäkringar; eller d) om så krävs för att rätta felaktiga transaktioner. 11. VÄRDEUPPGIFTER Försäkrad har rätt till information om försäkringens värde. Information rörande försäkringens värdeutveckling lämnas löpande via Försäkringsbolagets hemsida. Vidare redovisar Försäkringsbolaget löpande de transaktioner som skett för försäkringen, såsom skatt och avgifter som debiterats försäkringen, i värdesammanställningen i den försäkrades depåförteckning på Försäkringsbolagets hemsida. Därutöver lämnas årligen ett sammandrag som kan skrivas ut av den försäkrade. 12. KONTROLLUPPGIFTER TILL SKATTEVERKET Försäkringsbolaget ska lämna sådana kontrolluppgifter till Skatteverket som enligt 6, 11 och 12 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska lämnas om pensionsförsäkring. 13. AVGIFTER FÖR FÖRSÄKRINGEN SAMT UTTAG FÖR TÄCKANDE AV SKATT 13.1 ALLMÄNT Försäkringsavtalet belastas med avgifter för driftskostnader, riskkostnader samt skatt. Avgifterna bestäms i syfte att långsiktigt trygga Försäkringsbolagets finansiella ställning. De aktuella kostnadsuttagen framgår av vid var tid gällande prislista, se Försäkringsbolagets hemsida. I Försäkringsbolagets avgifter för driftskostnader ingår Försäkringsbolagets fasta och rörliga avgifter för försäkringsavtalet och för förvaltning av försäkringsdepån. I Försäkringsbolagets avgifter för riskkostnader kan ingå avgifter för efterlevandepension, riskmoment och liknande kostnader. Vidare tillkommer avgifter för depåförvaltning och courtage samt fondförvaltarnas avgifter. Fondförvaltarnas avgifter tas ut av respektive fondbolag och inkluderas i kurssättningen. Försäkringsbolaget har vidare rätt att ta ut avgift för ändring, flytt, avyttring, återköp av försäkring med mera. Aktuella avgifter framgår av Försäkringsbolagets vid var tid gällande prislista, se Försäkringsbolagets hemsida. För det fall utdelning sker på utländska aktier dras en avgift för utländsk kupongskatt. Storleken på kupongskatten bestäms av det dubbelbeskattningsavtal som gäller mellan Sverige och emittentens hemland. Om försäkringstagaren angivit att försäkringen ska förvaltas av extern förvaltare, godkänner försäkringstagaren att kostnader för denna förvaltning debiteras försäkringen. Försäkringsbolaget debiterar endast försäkringen enligt den externa förvaltarens uppdrag och har ingen insyn i avtalsförhållandet mellan förvaltaren och försäkringstagaren UTTAG AV AVGIFTER Avgifter för drifts- och riskkostnader tas ut månadsvis i förskott genom reduktion av kapitalet i försäkringen, inlösen av placeringar, minskning av tilldelad utdelning, minskning av utbetalat belopp, uttag av likvida medel i försäkringsdepån eller försäljning av finansiella instrument i försäkringsdepån. Försäkringen belastas med avgifter för täckande av skatt i enlighet med gällande lag. Per den 1 januari varje år görs en avstämning för att debitera avgift för skatt motsvarande den skatt som motsvarar försäkringens andel av den totala skatten. Avgift för skatten debiteras den sista januari. Vid återköp återbetalas inte debiterad skatt på försäkringen. Avgifter för depåförvaltning och courtage i samband med köp eller försäljning av finansiella instrument Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen Bromma Tel: Fax: Org. nr Styrelsens säte: Stockholm Innehar F-skattsedel E-post: 5

19 tas i första hand från likvida medel som finns i försäkringsdepån eller genom minskning av köp eller försäljningslikvid. Den försäkrade eller annan placeringsberättigad ska se till att likvida medel finns i försäkringsdepån som täcker gällande avgifter. Uttag av avgifter kan också ske genom försäljning av finansiella instrument i försäkringsdepån genom Försäkringsbolagets försorg. Vid försäljning av finansiella instrument i försäkringsdepån för täckande av avgifter avgör Försäkringsbolaget i vilken ordning olika slag av finansiella instrument ska avyttras och vilka finansiella instrument inom respektive slag av finansiella instrument som ska avyttras. Som huvudregel avyttras i första hand andelar i investeringsfonder eller utländska fondföretag. För tradtionell försäkring avyttras i andra hand aktier eller aktierelaterade värdepapper eller rättigheter noterade på utländska börser och marknadsplatser. Inom respektive slag av finansiella instrument tas normalt de största fondandels- respektive aktieinnehaven i försäkringsdepån först i anspråk. Upplupna avgifter uttas senast i samband med utbetalning av försäkringskapitalet varvid det belopp som ska utbetalas minskas med upplupen men inte debiterad avgift ÄNDRING AV AVGIFTER Avgiften kan under avtalstiden ensidigt, utan föregående meddelande till försäkringstagaren eller den försäkrade, ändras av Försäkringsbolaget om Försäkringsbolaget av ekonomiska eller marknadsmässigaskäl finner detta nödvändigt. Försäkringsbolaget har rätt att ta ut avgift vid ändring av försäkring på sätt som Försäkringsbolaget finner nödvändigt eller önskvärt. Försäkringsbolaget äger även under avtalstiden ensidigt, utan föregående meddelande till försäkringstagaren eller den försäkrade, ändra sättet för debitering av avgifterna. Försäkringsbolaget har rätt att fastställa ett lägsta avgiftsbelopp, som vid var tid ska belasta försäkringen, och på så sätt ackumulera avgifter som dras vid ett senare tillfälle. 14. SKATT 14.1 INKOMSTSKATT Premien till Nordnet Tjänstepension är avdragsgill i deklarationen. Utfallande belopp till försäkringstagaren är inkomstskattepliktigt REAVINSTSKATT Byten av fonder eller andra finansiella instrument i Nordnet Tjänstepension utlöser inte någon kapitalvinstskatt AVKASTNINGSSKATT Försäkringsbolaget är skattskyldigt för avkastningsskatt enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Skatten beräknas årligen på försäkringsdepåns värde per den 1 januari. Försäkringsbolaget tar den 31 januari varje år ut en avgift ur försäkringen som ska täcka avkastningsskatten. Försäkringstagaren ansvarar för att likvida medel finns tillgängliga på försäkringsdepån minst tio bankdagar före den 31 januari. Har försäkringstagaren eller annan placeringsberättigad inte i tid avyttrat finansiella instrument för att täcka avgiften har Försäkringsbolaget rätt att avyttra innehav på det sätt som Försäkringsbolaget finner lämpligt, se punkt FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER Vid upprättande och förvaltning av försäkringsavtalet följer Försäkringsbolaget de försäkringstekniska riktlinjer och det försäkringstekniska beräkningsunderlag, som bestäms enligt reglerna i försäkringsrörelselagen. 16. OMVANDLING I samband med begäran om utbetalning kan den försäkrade välja att omvandla försäkringen till en fondförsäkring. Omvandling till fondförsäkring kan göras tidigast 90 och senast 30 dagar före första utbetalning. Vid en eventuell omvandling till fondförsäkring ska den försäkrade avyttra samtliga finansiella instrument i försäkringsdepån. Försäkringens värde, dvs. värdet av försäkringsdepån efter försäljning av finansiella instrument minskat med upplupna ej betalda avgifter, riskpremier och skatter, används som engångspremie för fondförsäkringen. Någon investeringsavgift utgår inte. Överföringen till fondförsäkringen sker först när samtliga finansiella instrument i försäkringsdepån avyttrats. Om den försäkrade inte begär annat, placeras engångspremien i en fond som Försäkringsbolaget bestämmer. 17. UTBETALNING 17.1 ALLMÄNT För det fall försäkringen inte omvandlas till en fondförsäkring i enlighet med punkt 16 ovan gäller följande. Utbetalning sker månadsvis i efterskott. För att säkerställa utbetalning till den 27:e varje månad måste försäkring, som är under utbetalning, ha minst 10 procent av försäkringens tillgångar placerad i värdepapper i vilka det sker daglig handel. För de fall utbetslningsbeloppet överstiger 10 procent av försäkringens tillgångar måste minst en andel av försäkringens tillgångar mostavarande utbetalningsbeloppet vara placerade i värdepapper i vilka det sker daglig handel. En förutsättning för att bevilja ändring enligt den försäkrades eller förmånstagarens val är att det belopp som ska utbetalas efter ändringen uppgår till minst 5 procent av ett prisbasbelopp per år och förmånstagare, vid tidpunkten för ändringen. Vidare gäller, med undantag för ålderspension som enligt den försäkrades val ska utbetalas temporärt, att utbetalningen alltid ska upphöra senast den månad under vilken den försäkrade uppnår eller skulle ha uppnått 105 års ålder. Försäkringsbolaget har rätt att avkorta utbetalningstidens längd, om det vid den tidpunkt då utbetalning ska påbörjas visar sig att beloppet som ska utbetalas per förmånstagare understiger 5 procent av ett prisbasbelopp per år. Avkortningen sker till den närmaste kortare utbetalningstid som är jämnt delbar med fem och som medför att beloppet som ska utbetalas uppgår till minst 5 procent av ett prisbasbelopp per år och förmånstagare. Kortast möjliga utbetalningstid är 5 år. Försäkringsbolaget har i dessa fall även rätt att ändra utbetalningsterminen till helår. Efter att utbetalning från försäkringen påbörjats kan inte ytterligare premieinbetalningar göras. Vid bedömning av arbetsoförmågan är Försäkringsbolaget inte bundet av den bedömning som ligger till grund för försäkringskassans beslut. För rätt till premiebefrielse eller sjukersättning ska premien vara betald på skadedagen samt betald under karenstid. Löneökning under karenstid eller under pågående utbetalning påverkar inte ersättningsbeloppet ÅLDERSPENSION Allmänt Utbetalning ska begäras senast 30 dagar före önskad utbetalningstidpunkt. I samband med begäran om utbetalning kan den försäkrade även välja att omvandla försäkringen till fondförsäkring enligt punkt 16. Om begäran om utbetalning inte har gjorts senast 30 dagar innan önskad utbetalningstidpunkt, kommer Försäkringsbolaget att skjuta fram utbetalningen ett år. Utbetalning kan dock löpande påbörjas 30 dagar efter det att den försäkrade begärt utbetalning. För såväl traditionell försäkring som fondförsäkring gäller följande: Vid uppnådd avtalad pensionsålder sker utbetalning till den försäkrade. Utbetalningarna kan påbörjas tidigast den tidpunkt som anges i inkomstskattelagen, vanligen den månad den försäkrade fyller 55 år. Utbetalning av försäkringsvärdet sker till den försäkrade fördelat över utbetalningstiden enligt den utbetalningsplan som den försäkrade väljer. Utbetalning görs under begränsad tid, dock minst under fem år såvida inte utbetalningen sker från 62 års ålder då den kan vara minst tre år. Uppgår försäkringsvärdet vid utbetalningarnas början till högst 30 procent av då gällande prisbasbelopp sker utbetalning i form av ett engångsbelopp. Om den försäkrade vid uppnådd avtalad pensionsålder inte gör något val utbetalas försäkringen under 10 år. När den försäkrade avlider upphör utbetalning av ålderspension. Pensionens storlek bestäms av försäkringsvärdet. Försäkringen saknar garanterat försäkringsvärde. För traditionell försäkring utbetalas dock under de första fem åren ett fast belopp beräknat på försäkringens värde vid det första utbetalningstillfället. När detta utbetalningsbelopp är fastsatt, är det garanterat under de första fem åren. Innan utbetalning har påbörjats kan den försäkrade: - Skjuta upp utbetalningstidpunkten, dock längst till den tidpunkt då den försäkrade uppnått 99 års ålder. Efter det att utbetalningstidpunkten har skjutits upp har den försäkrade inte någon rätt att utan hälsoprövning komplettera försäkringen med återbetalningsskydd. - För försäkring som gäller med återbetalningsskydd, eller utan återbetalningsskydd men med rätt att före avtalad pensionsålder utan hälsoprövning komplettera försäkringen med återbetalningsskydd, välja om försäkringen ska gälla med eller utan återbetalningsskydd under utbetalningstiden. - Ändra utbetalningstidens längd mellan 5 och 50 år, dock längst till 105 års ålder. Efter det att utbetalningen har pågått i minst 5 års tid kan den försäkrade förlänga utbetalningstiden upp till en total utbetalningstid på 50 år, dock längst till 105 års ålder. Om det återstår mer än en utbetalning ur försäkringen och om de tillgångar som hör till försäkringen är fördelade på mer än ett tillgångsslag, tar Försäkringsbolaget i anspråk tillgångar i enlighet med 17.9 för utbetalning. Har inget annat avtalats sker utbetalning månadsvis i efterskott. För det fall Försäkringsbolaget utbetalat försäkringsbelopp efter att den försäkrade avlidit äger Försäkringsbolaget rätt att återfå utbetalat belopp. Även i övriga fall då medel felaktigt har utbetalats har Försäkringsbolaget rätt att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet. Efter att utbetalning från försäkringen påbörjats kan inte ytterligare premieinbetalningar göras Traditionell försäkring För utbetalning av traditionell försäkring ska följande gälla avseende utbetalning. Enligt inkomstskattelagen måste utbetalningsbeloppen under de första fem åren vara lika eller stigande. Under de första fem åren utbetalas därför ett fast belopp beräknat på försäkringens värde vid det första utbetalningstillfället. Fr.o.m. det sjätte året kan eventuellt överskjutande försäkringsvärde betalas ut enligt vald utbetalningsplan. Vid fem års utbetalning kommer eventuellt överskjutande försäkringsvärde att betalas ut vid sista utbetalningstillfället Fondförsäkring Vid utbetalning av fondförsäkring enligt punkt 16 ska följande gälla avseende utbetalning. Utbetalningsbeloppen kommer under hela utbetalningstiden att fluktuera med eventuella förändringar av värdet på tillgångarna i försäkringsdepån. Utbetalningens storlek är försäkringens värde genom antalet kvarvarande utbetalningar enligt vald utbetalningsplan SJUKFÖRSÄKRING Det avtalade försäkringsbeloppet utbetalas till den försäkrade. Anmälan om en sjukdom eller olycksfallsskada ska göras skriftligen till Försäkringsbolaget snarast möjligt efter sjukperiodens början. Vid anmälan ska ett läkarutlåtande bifogas, antingen det som den försäkrade lämnat in till försäkringskassan enligt 3 kap. 8 3 stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller ett motsvarande läkarutlåtande. Under sjukperioden ska läkarutlåtanden därefter fortlöpande skickas in till Försäkringsbolaget. Om försäkringskassan har beslutat bevilja den försäkrade aktivitetsersättning, sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning, ska beslutet omedelbart skickas in till Försäkringsbolaget. Detsamma gäller om försäkringskassan därefter beslutar att upphäva rätten till sådan ersättning. De handlingar och övriga upplysningar som har betydelse för bedömningen av Försäkringsbolagets ansvar ska på begäran anskaffas och skickas in utan någon kostnad för Försäkringsbolaget. På Försäkringsbolagets begäran ska medgivande lämnas för Försäkringsbolaget att för bedömning av sitt ansvar inhämta upplysningar från nuvarande, tidigare och blivande arbetsgivare samt läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning. Under sjukperioden ska den försäkrade stå under fortlöpande läkartillsyn och följa läkarens föreskrifter. I förekommande fall ska den försäkrade följa de anvisningar som Försäkringsbolaget har lämnat i samråd med läkare. För att fastställa rätten till ersättning kan Försäkringsbolaget föreskriva att den försäkrade ska låta undersöka sig hos en särskilt anvisad läkare. Försäkringsbolaget ersätter kostnaderna upp till av Försäkringbolaget angiven gräns för en sådan särskild undersökning och det utlåtande eller intyg som utfärdas i samband med detta PREMIEBEFRIELSE Betalningsansvaret för det avtalade försäkringsbeloppet övertages av Försäkringsbolaget efter uppfylld karenstid enligt Det avtalade försäkringsbeloppet utbetalas till den försäkrade. 6 Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen Bromma Tel: Fax: Org. nr Styrelsens säte: Stockholm Innehar F-skattsedel E-post:

20 Anmälan om en sjukdom eller olycksfallsskada ska göras skriftligen till Försäkringsbolaget snarast möjligt efter sjukperiodens början. Vid anmälan ska ett läkarutlåtande bifogas, antingen det som den försäkrade lämnat in till försäkringskassan enligt 3 kap. 8 3 stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller ett motsvarande läkarutlåtande. Under sjukperioden ska läkarutlåtanden därefter fortlöpande skickas in till Försäkringsbolaget. Om försäkringskassan har beslutat bevilja den försäkrade aktivitetsersättning, sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning, ska beslutet omedelbart skickas in till Försäkringsbolaget. Detsamma gäller om försäkringskassan därefter beslutar att upphäva rätten till sådan ersättning. De handlingar och övriga upplysningar som har betydelse för bedömningen av Försäkringsbolagets ansvar ska på begäran anskaffas och skickas in utan någon kostnad för Försäkringsbolaget. På Försäkringsbolagets begäran ska medgivande lämnas för Försäkringsbolaget att för bedömning av sitt ansvar inhämta upplysningar från nuvarande, tidigare och blivande arbetsgivare samt läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning. Under sjukperioden ska den försäkrade stå under fortlöpande läkartillsyn och följa läkarens föreskrifter. I förekommande fall ska den försäkrade följa de anvisningar som Försäkringsbolaget har lämnat i samråd med läkare. den första i varje månad ÅTGÄRDER FÖR UTBETALNING Avlider den försäkrade upphör handeln i den försäkrades försäkringsdepå till dess dödsfallsutredningen slutförts. Anmälan om försäkrads eller förmånstagares dödsfall ska göras skriftligen till Försäkringsbolaget snarast möjligt. Till anmälan ska bifogas dödsattest eller annan handling, som styrker dödsfallet. När anmälan utförts på angivet sätt och kommit Försäkringsbolaget tillhanda, anses Försäkringsbolaget ha fått kännedom om dödsfallet. Rätt till utbetalning har då uppkommit. Det åligger inte Försäkringsbolaget att hålla sig informerad om inträffade dödsfall. Skulle Försäkringsbolaget på eget initiativ inhämta upplysning om inträffat dödsfall, anses Försäkringsbolaget ha fått kännedom om dödsfallet när Försäkringsbolaget inhämtat denna upplysning. Den som begär utbetalning ur försäkringen ska styrka sin rätt. De handlingar samt övriga upplysningar som Försäkringsbolaget anser sig behöva för att bedöma skyldigheten att betala ut försäkringsbeloppet ska tillhandhållas av den som begär/har rätt till ersättning ur försäkringen utan kostnad för Försäkringsbolaget. Medgivande för Försäkringsbolaget att för bedömning av sitt ansvar inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller försäkringsinrättning ska lämnas, om Försäkringsbolaget så begär. För att fastställa rätten till ersättning kan Försäkringsbolaget föreskriva att den försäkrade ska låta undersöka sig hos en särskilt anvisad läkare. Försäkringsbolaget ersätter kostnaderna för en sådan särskild undersökning och det utlåtande eller intyg som utfärdas i samband med detta EFTERLEVANDEPENSION Om den försäkrade avlider då försäkringen är ikraft betalas en efterlevandepension ut till ålderspensionen. Ålderspensionen utgår sedan till förmånstagare under den tid som valts i ansökan. Utbetalningstiden kan vara 5 till 50 år, dock längst till 105 års ålder, från och med månaden efter den månad då den försäkrade avlidit. Utbetalning ska ske senast två månader efter det att den som gör anspråk på utbetalningen har fullgjort sina skyldigheter enligt 17.8 nedan. Om en utbetalning begärs och det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig behöver Försäkringsbolaget dock inte göra utbetalningen förrän två månader efter det att utredningen har avslutats. Utredningen ska bedrivas skyndsamt. Förmånstagare har rätt att senarelägga utbetalning av efterlevandepensionen. Om förmånstagare önskar utnyttja denna rätt ska Försäkringsbolaget skriftligen meddelas detta i samband med dödsfallsanmälan, se punkt 17.8 nedan. Har förmånstagare senarelagt utbetalning av efterlevandepensionen, men avlider under tiden för uppskovet, börjar utbetalningen från och med månaden efter dödsfallet, förutsatt att annan förmånstagare finns. Saknas förmånstagare avslutas försäkringen och ingen utbetalning görs DÖDSFALLSKAPITAL Om den försäkrade avlider då försäkringen är ikraft betalas ett engångsbelopp ut till förmånstagare. Utbetalning ska ske senast två månader efter det att den som gör anspråk på utbetalningen har fullgjort sina skyldigheter enligt 17.8 nedan. Om en utbetalning begärs och det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig behöver Försäkringsbolaget dock inte göra utbetalningen förrän två månader efter det att utredningen har avslutats. Utredningen ska bedrivas skyndsamt. Har förmånstagare avlidit före utbetalning skett och annan förmånstagare saknas, avslutas försäkringen och utbetalning sker till dödsboet ÅTERBETALNINGSSKYDD Återbetalningsskyddet motsvarar det vid var tid gällande försäkringsvärdet. Avlider den försäkrade innan utbetalning av ålderspension har påbörjats och försäkringen gällde med återbetalningsskydd utbetalas återbetalningsskyddet till förmånstagare. Om förmånstagare inte gör något val utbetalas återbetalningsskyddet under 10 års tid. Avlider den försäkrade efter det att utbetalning av ålderspension har påbörjats och försäkringen gällde med återbetalningsskydd, utbetalas återbetalningsskyddet till förmånstagaren under den återstående avtalade utbetalningstiden. Har någon utbetalningstid inte avtalats fördelas utbetalningarna under 10 år från den försäkrades dödsfall. Innan utbetalning har påbörjats kan förmånstagare: - Skjuta upp eller tidigarelägga utbetalningstidpunkten. - Ändra utbetalningstid, mellan 5 och 50 år, dock längst till 105 års ålder. Efter det att utbetalning har påbörjats kan förmånstagare: - Avkorta utbetalningstiden så länge den återstående utbetalningstiden efter ändring uppgår till lägst 5 år. - Efter det att utbetalning har pågått i minst 5 års tid förlänga utbetalningstiden upp till en total utbetalningstid på 50 år, dock längst till 105 års ålder. Rätt till utbetalning av återbetalningsskyddet upphör vid förmånstagarens dödsfall. Finns flera tillåtna förmånstagare omfördelas återbetalningsskyddet till kvarvarande förmånstagare vid insatt förmånstagares dödsfall. Förmånstagare erhåller förfoganderätt till sin del av försäkringen vid den försäkrades dödsfall. Utbetalning under den försäkrades livstid sker dock alltid till honom/henne själv. Den försäkrade har rätt att aktivt välja bort återbetalningsskyddet genom att skriftligen anmäla detta till Försäkringsbolaget Förmånstagarens placeringsrätt Förmånstagare har sedan den försäkrade avlidit rätt att göra omplaceringar i försäkringsdepån i samma utsträckning som den försäkrade, så snart Försäkringsbolaget gett förmånstagare behörighet därtill. Finns flera förmånstagare får varje förmånstagare en egen försäkring men sin andel Borttagande av återbetalningsskydd Den försäkrade kan när som helst välja att ta bort återbetalningsskyddet ur sin försäkring. Har den försäkrade tagit bort återbetalningsskyddet ur sin försäkring kan den försäkrade när som helst lägga tillbaka det, dock senast vid den tidpunkt den försäkrade påbörjar utbetalningen. Den försäkrade har rätt att före 60 års ålder lägga tillbaka återbetalningsskyddet utan hälsoprövning vid förändrade familjeförhållanden. Komplettering får göras inom ett år från det att den försäkrade gift sig, registrerat partnerskap, fått barn eller blivit sambo. I annat fall krävs det att Försäkringsbolaget godkänner den försäkrades hälsotillstånd för att den försäkrade senare ska kunna komplettera försäkringen med ett återbetalningsskydd. Försäkring utan återbetalningsskydd erhåller arvsvinst enligt försäkringstekniskt beräkningsunderlag Försäkringsbolaget är inte skyldigt att utbetala försäkringskapitalet förrän Försäkringsbolaget erhållit de fullständiga handlingar och övriga upplysningar som Försäkringsbolaget begärt för att kunna bedöma ersättningsanspråket. Detta gäller även om Försäkringsbolaget begärt handlingar eller ytterligare uppgifter från annan än försäkringstagaren, den försäkrade eller annan som härleder sin rätt ur försäkringsavtalet AVYTTRING AV FINANSIELLA INSTRUMENT Försäkrad eller annan placeringsberättigad ansvarar för att likvida medel finns tillgängliga på försäkringsdepån senast den 13:e dagen i den månad då utbetalning är aktuell. Om den 13:e infaller en lördag, söndag eller annan helgdag ska likvida medel finnas tillgängliga dag före sådan helgdag. Har försäkrad eller annan placeringsberättigad inte i tid avyttrat finansiella instrument för att täcka utbetalningsbeloppet, eller har förmånstagare inte fått förfoganderätt till försäkringen, eller kan förmånstagare inte enas om avyttring eller sker inte avyttring av annan anledning, kommer Försäkringsbolaget snarast efter angiven dag för utbetalning att avyttra innehav så att utbetalning kan ske. Försäkringsbolaget har rätt att avyttra innehav på det sätt som Försäkringsbolaget finner lämpligt. Försäkringsbolaget avgör i vilken ordning olika slag av finansiella instrument ska avyttras och vilka finansiella instrument inom respektive slag av finansiella instrument som ska avyttras. Som huvudregel avyttras i första hand andelar i investeringsfonder eller utländska fondföretag. För traditionell försäkring avyttras i andra hand aktier eller aktierelaterade värdepapper eller rättigheter noterade på utländska börser och marknadsplatser. Inom respektive slag av finansiella instrument tas normalt de största fondandels- respektive aktieinnehaven i försäkringsdepån först i anspråk. För det administrativa arbetet med att utföra försäljningen i försäkringstagarens ställe kommer försäkringsdepån att belastas med en avgift. Vid var tid gällande avgift framgår av Försäkringsbolagets prislista, se Försäkringsbolagets hemsida. För att den avslutande utbetalningen ska kunna ske måste samtliga finansiella instrument i försäkringsdepån vara avyttrade, varefter försäkringen kan avslutas TIDPUNKT FÖR UTBETALNING SAMT RÄNTEBESTÄMMELSER Utbetalning av försäkringsbelopp ska ske senast en månad efter det att rätt till utbetalning uppkom och den som gör anspråk på beloppet fullgjort vad som åligger denne. I en traditionell försäkring kommer försäkringsbelopp som förfallit till betalning på grund av dödsfall att, inom 10 bankdagar, av Försäkringsbolaget placeras som likvida medel i försäkringsdepån. I en fondförsäkring placeras sådana medel i en räntebärande fond enligt Försäkringsbolagets val. Den försäkrade eller dennes rättsinnehavare äger rätt att tillgodogöra sig försäkringens inlösen- /försäljningsvärde på utbetalningsdagen. Utbetalning sker inom två månader efter avslutad dödsfallsutredning. Utredningen ska bedrivas med tillbörlig skyndsamhet. Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar Försäkringsbolaget dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta betalas inte om den skulle understiga en halv procent av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Härutöver ansvarar Försäkringsbolaget inte för förlust som kan uppkomma om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs. Oavsett om dröjsmål föreligger med utbetalningen betalar Försäkringsbolaget ränta på engångsbelopp som försäkringstekniskt förfallit till betalning, men som kvarstår i Försäkringsbolagets förvaltning. Ränta betalas från dagen en månad efter den dag då beloppet förfallit till betalning och så länge det kvarstår i Försäkringsbolagets förvaltning. Räntan utbetalas samtidigt som försäkringsbeloppet. Om den sammanlagda räntan som ska utbetalas är mindre än en halv procent av ett prisbasbelopp utbetalas dock ingen ränta. Vidare, beror dröjsmålet med utbetalningen på att likvida medel inte finns på försäkringsdepån vid utbetalningstillfället och beror detta förhållande inte på åtgärder från Försäkringsbolagets sida, föreligger ingen rätt till dröjsmålsränta. Försäkringsbolaget har rätt att, om inget annat avtalas, fullgöra utbetalning på grund av försäkringen genom att för mottagarens räkning öppna en depå hos depåförvaltaren för insättning av beloppet PRESKRIPTION Rätten till utbetalning preskriberas i enlighet med försäkringsavtalslagen. Den som begär utbetalning ska i enlighet med denna lag ansöka om stämning vid domstol eller ansöka om betalningsföreläggande vid kronofogdemyndighet inom tre år från den tidpunkt då han eller hon fick kännedom om att rätten till utbetalning kunde göras gällande. Talan får senast väckas inom tio år från den tidpunkt då begäran om utbetalning tidigast kunde göras. Efter tio år upphör rätten att väcka talan. Om anspråk har framställts till Försäkringsbolaget inom föreskriven tid är fristen alltid minst sex månader från det att Försäkringsbolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. 18. ÅTERKÖP Om inkomstskattelagen så tillåter har Försäkringsbolaget rätt att återköpa enskild försäkring innan utbetalningen har påbörjats, om värdet av de placeringar som hör till en försäkring skulle vara lägre än de förväntade avgifterna för risktäckning, drift och skatt för tiden intill dess att dessa avgifter tas ut nästa gång eller om försäkringens värde uppgår till högst 30 procent av aktuellt prisbasbelopp. Innan försäkringen upphör ska försäkringstagaren och den försäkrade dock upplysas om konsekvenserna av utebliven premiebetalning samt beredas tillfälle att inom 30 dagar betala in ytterligare premie. Vid ett återköp utbetalas försäkringens sammanlagda försäljningsvärde efter avdrag för upplupna risk-, driftoch skatteavgifter samt eventuell återköpsavgift. Om inkomstskattelagen så tillåter har Försäkringsbolaget även rätt att vid avtalad pensionsålder utbetala försäkringen som ett engångsbelopp, om försäkringens värde understiger 30 procent av ett prisbasbelopp eller om det årliga försäkringsbeloppet skulle understiga 5 procent av ett prisbasbelopp sedan, i förekommande fall, terminen ändrats till helår och utbetalningstiden till fem år. En återköpsavgift kan komma att tas ut vid återköp av försäkringen enligt denna bestämmelse. Försäkringstagaren har inte rätt till återbetalning av sådan avgift. Vid var tid gällande avgift framgår av Försäkringsbolagets prislista, se Försäkringsbolagets hemsida. Nordnet Pensionsförsäkring AB Box Gustavslundsvägen Bromma Tel: Fax: Org. nr Styrelsens säte: Stockholm Innehar F-skattsedel E-post: 7

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5)

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) Ansökan Ansökan om ändring Org.nr UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Adress Telefax (inkl. riktnr) Postnummer Ort Driftställe/Land 1 Kontaktperson

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över din tjänstepension

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad)

Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad) Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad) Det här är en sammanställning över de ansökningshandlingar som behöver fyllas i och skickas in för att teckna tjänstepension hos oss. Använd den här sidan som

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Privatpension

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Privatpension Checklista för dig som förmedlar Nordnet Privatpension Använd gärna denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager: Övriga överenskommelser

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Privatpension

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Privatpension Checklista för dig som förmedlar Nordnet Privatpension Använd gärna denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager: Övriga överenskommelser

Läs mer

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

E-post FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos

Läs mer

Flytt av tjänstepension

Flytt av tjänstepension Flytt av tjänstepension För dig som arbetsgivare En anställd eller fd anställd vill flytta sin intjänade tjänstepension till oss och behöver din hjälp. Det är du som arbetsgivare som äger försäkringen

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING FÖR MINDERÅRIG Denna blankett fyller du i för att ansöka om en kapitalförsäkring som ägs av minderårig. Avser kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

Faktablad Nordnet Privatpension

Faktablad Nordnet Privatpension Faktablad Nordnet Privatpension 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare a) Nordnet Privatpension tillhandahålls av Nordnet Pensionsförsäkring AB, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Använd gärna denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager: Övriga

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Förköpsinformation Tjänstepension

Förköpsinformation Tjänstepension Förköpsinformation Tjänstepension Förköpsinformation för Nordnet Tjänstepension (2013:2) För fullständiga villkor, se Tjänstepensionsvillkor. Roller Försäkringsgivare för försäkringsavtalet avseende ålderspension

Läs mer

Förköpsinformation Tjänstepension

Förköpsinformation Tjänstepension Förköpsinformation Tjänstepension Förköpsinformation för Nordnet Tjänstepension (2015:1) För fullständiga villkor, se Tjänstepensionsvillkor. Roller Försäkringsgivare för försäkringsavtalet avseende ålderspension

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager: Övriga överenskommelser

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING Försäkringens Depånummer: Denna blankett fyller du i för att överlåta din kapitalförsäkring till en annan försäkringstagare. UPPGIFTER OM NUVARANDE FÖRSÄKRINGSTAGARE 2

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager: Övriga överenskommelser

Läs mer

Checklista för ansökan om privatpension

Checklista för ansökan om privatpension Checklista för ansökan om privatpension Använd den här listan för att vara säker på att du får med alla dokument du behöver för att din ansökan ska vara komplett. Du behöver skicka in: Ansökan om privatpension

Läs mer

Tjänstepensionsvillkor

Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Kort om Nordnet Tjänstepension Nordnet Tjänstepension kan tecknas av juridisk eller fysisk person, till förmån för sina anställda. I normalfallet är den anställde

Läs mer

Tjänstepensionsvillkor

Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Kort om Nordnet Tjänstepension Nordnet Tjänstepension kan tecknas av juridisk eller fysisk person, till förmån för sina anställda. I normalfallet är den anställde

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Vi vill göra det enkelt och smidigt för dig som är ny kund hos oss. Därför har vi gjort en checklista och sammanställt några av de dokument som behövs för att teckna Nordnet Tjänstepension.

Läs mer

Förköpsinformation för Nordnet Pension Tjänstepension BTP 1

Förköpsinformation för Nordnet Pension Tjänstepension BTP 1 Förköpsinformation för Nordnet Pension Tjänstepension BTP 1 2015:1 Förköpsinformation för Nordnet Pension Tjänstepension BTP 1 Innehåll 1 Förhandsinformation... 3 2 Parter och roller... 3 3 Grunder...

Läs mer

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Avtalspension FTP Avtalspension FTP omfattar ålderspension inom ramen för FTP-planen (ålderspension inom FTP 1 och kompletterande ålderspension inom FTP 2), som baseras

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension 5 eller fler anställda Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager:

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB. Pris: Fast avgift 240 kr per år och förvaltningsform och 0,65

Läs mer

Förköpsinformation Januari 2016

Förköpsinformation Januari 2016 Förköpsinformation Januari 2016 Företagarskyddet Nordea Företagarskyddet är för dig som driver eget företag. En enkel försäkringslösning som ger dig ekonomisk trygghet. Gör det enkelt att ta hand om dig

Läs mer

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning

1. Inledning. 2. Sparande och avkastning 1. Inledning Produktbeteckning och försäkringsgivare: a) Nordnet Kapitalförsäkring, tillhandahålls av, nedan kallat Nordnet Pension och värdepappersdepån som är knuten till försäkringen finns hos Nordnet

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3)

Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) Allmänna försäkringsvillkor för privatpersoner Kapitalförsäkring, Kapitalpension och Privatpension (2013:3) 1. FÖRSÄKRINGSAVTALET 1.1 ALLMÄNT Nordnet Pensionsförsäkring AB, org. nr. 516406-0286, ( Försäkringsbolaget

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Ansökan Nordnet Tjänstepension

Ansökan Nordnet Tjänstepension Ansökan Nordnet Tjänstepension Vi är glada över att du har bestämt dig för att ha företagets tjänstepension hos oss. I den här checklistan ser du vilka blanketter du nu behöver fylla i för att ansöka om

Läs mer

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23.

Pensionsförsäkring. Förköpsinformation. Kortfakta. Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Förköpsinformation Pensionsförsäkring Enligt villkor 0706, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Försäkringsgivare Swedbank Försäkring AB Pris Fast avgift 240 kr per år och 0,65 procent per år av försäkringens

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1

Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Förköpsinformation för Storebrand Pensionsförsäkring (Privat) 2008:1 Storebrand Livsforsikring Sverige - filial till Storebrand Livsforsikring AS (Norge), 516403-6997, Registrerat i Bolagsverkets filialregister

Läs mer

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring

Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor Allt i Ett Kapitalförsäkring Försäkringsvillkor av 2010 för kapitalförsäkring Detta villkor gäller för livförsäkring tecknad i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), nedan kallat

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

KAP-KL 2012:1. Försäkringsvillkor KAP-KL

KAP-KL 2012:1. Försäkringsvillkor KAP-KL KAP-KL 2012:1 Försäkringsvillkor KAP-KL Kort om KAP-KL KAP-KL är en kollektivavtalad tjänstepension för dig som har fyllt 21 år och jobbar inom kommun, landsting, kommunalförbund eller annat bolag som

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Försäkringsvilkor för Nordnet Pension Tjänstepension och Premiebefrielse enligt BTP 1

Försäkringsvilkor för Nordnet Pension Tjänstepension och Premiebefrielse enligt BTP 1 Försäkringsvilkor för Nordnet Pension Tjänstepension och Premiebefrielse enligt BTP 1 2015:1 Försäkringsvillkor för Nordnet Pension Tjänstepension och Premiebefrielse enligt BTP 1 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring

Länsförsäkringar Liv. Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring Länsförsäkringar Liv 1999-01-01 Allmänna villkor för Reflex Fondförsäkring LWAB 03183 Utg 00 98-11 1. Inledande bestämmelser Dessa villkor är tillämpliga på livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder.

Läs mer

Flytt av tjänstepension

Flytt av tjänstepension Flytt av tjänstepension För dig som arbetsgivare En anställd eller fd anställd vill flytta sin intjänade tjänstepension till oss och behöver din hjälp. Det är du som arbetsgivare som äger försäkringen

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om ditt sparande i Försäkrad Pension Privat. Där har vi formulerat de regler som gäller för din försäkring. Det är

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation

Läs mer

Tjänstepensionsvillkor

Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor Tjänstepensionsvillkor (2017:1) 1. Försäkringsavtalet 1.1 Roller Försäkringsgivare för försäkringsavtalet avseende ålderspension och återbetalningsskydd är Nordnet Pensionsförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

ANSÖKAN TJÄNSTEPENSIONSPLAN

ANSÖKAN TJÄNSTEPENSIONSPLAN ANSÖKAN TJÄNSTEPENSIONSPLAN Tjänstepensionsplan 1 UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGSTAGAREN/FÖRETAGET Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnr Ort Kontaktperson, namn Kontaktperson, telefon Kontaktperson,

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 1990. Försäkringsgivare Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza

Läs mer

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring

Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Försäkringsvillkor Trygga livförsäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2012-07-01 Detta villkor gäller för livförsäkring för dödsfall tecknad i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Gäller från 2015-12-01 Efter ändring från traditionell förvaltning till nya traditionella förvaltningen gäller de tidigare villkoren

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp 2017-06-07 Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp Exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter Innehållsförteckning

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag,

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation

Läs mer

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen

talet eller försäkringsmoment däri enligt bestämmelser i försäkringsavtalslagen FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PP-PLAN SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2014-05-13) (Bilaga 12 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Gäller från och med 1 december 2012

Gäller från och med 1 december 2012 1/7 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation gäller för

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

Swedbank Pensionsförsäkring

Swedbank Pensionsförsäkring Förköpsinformation Swedbank Pensionsförsäkring Kortfakta Pris traditionell förvaltning: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5 procent/år av Garantivärdet.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRTAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRTAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRTAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2010-04-13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION TILL

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1

TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING HOS EURO ACCIDENT PLANSJUK PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING EFTERLEVANDEPENSION ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Ändring av återbetalningsskydd

Ändring av återbetalningsskydd K 1 (4) Ändring av återbetalningsskydd Om du vill välja eller välja bort återbetalningsskyddet för din avgiftsbestämda tjänstepension fyller du i denna blankett. OBS! Läs informationen på sidan 4 innan

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

Villkor för Reflex Nya Världen

Villkor för Reflex Nya Världen 2002-03-01 Villkor för Reflex Nya Världen LFAB 03184 Utg 04 2002-02 Innehållsförteckning 1. Försäkringsgivare 1 2. Försäkringstagare 1 3. Försäkrad 1 4. Förmånstagare 1 4.1 Förmånstagare allmänt 1 4.2

Läs mer

Tjänstepensionsförsäkring Depå

Tjänstepensionsförsäkring Depå Tjänstepensionsförsäkring Depå Försäkringsvillkor Skandia Link 2015 A. Försäkringsavtalet Detta försäkringsvillkor gäller för Tjänstepensionsförsäkring Depå ( försäkringen ). En tjänstepensionsförsäkring

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2009-01-01 LFAB 06905-00 2009-01 Form& Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan

Bliwas riskförsäkringar i AI Plan FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Bliwas riskförsäkringar i AI Plan SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för Bliwas riskförsäkringspaket för

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK

Villkor för Länsförsäkringar ITPK Villkor för Länsförsäkringar ITPK Gäller från 2009-01-01 LFAB 04685 utg 04 2008-12 Form & Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4 Förmåner 4.1 Utbetalning

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Internettjänster... 2 4 När börjar försäkringen

Läs mer

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering:

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2018-01-01 Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din avtalspension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer