OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE"

Transkript

1 FAKTABANK OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE Med reservation för eventuella ändringar. Ung Företagsamhet Stockholmsregionen förbehåller sig rätten att debitera en avgift på faktisk kostnad om någon utav förhållningsreglerna i faktabanken bryts.

2 VILLKOR FÖR MÄSSDELTAGARE Redo för världens största UF-mässa - Våga Vara Egen 2015? Här hittar du information om vilka regler som gäller för dig som ska ställa ut den februari Anmälan Anmälan till mässdeltagande öppnar på (i inloggat läge) den 8 december klockan 09:00. Anmälan går till så här: 1. Logga in på och gå in på ert företagskort. Under rubriken Mässa kan ni anmäla ert företag. 2. För att slutföra anmälningen behöver ni betala in mässavgiften som är på 650 kronor till BG: Det är mycket viktigt att ni döper betalningen till ert registrerings-id så att vi kan koppla betalningen till ert företag. Anmälan stänger den 17 december. Det är först när vi fått in er betalning som er plats på mässan är bekräftad. Det är först till kvarn vad gäller platser så var ute i god tid. Monterplats En monterkarta kommer att läggas ut på den 20 januari Där kan du se var du och ditt UF-företag kommer stå. Det går inte att påverka, önska eller ändra den monter man har tilldelats. UF-företag får inte heller överlåta sin plats till annat UF-företag. Avanmälan Om ditt UF-företag har fått plats på mässan men inte vill ha den ska platsen avanmälas till: senast den 12 januari kl. 17:00. Mässavgiften kommer att betalas tillbaka efter mässan. Skolor som betalar sina UF-företags mässavgift får INTE tillbaka avgiften. Avgift för avanmälan gjord efter den 12 januari Avanmälan efter den 12 januari 2015 debiteras en avgift på 1000 kronor/uf-företag (utöver anmälningsavgiften som brinner inne). Om ditt UF-företag tvingas avboka sin plats efter detta datum på grund av allvarlig sjukdom eller annan olycka som kan styrkas med läkarintyg faktureras inte företaget på straffavgiften. Anmälningsavgiften betalas dock inte tillbaka. Straffavgift om UF-företaget ej dyker upp på mässan Dyker ni inte upp på mässan den dag ni har tilldelats kommer ni att bli fakturerade på en straffavgift på 2000 kronor/uf- företag. Detta utöver att mässavgiften brinner inne (650 kronor.) Tider för utställare Onsdag 18/2- Mässa för NORR 07:00 B-hallen öppnar för inflyttning 09:30 Samtliga UF-företag på plats, annars debiteras straffavgift 10:30 Montern ska vara färdigbyggd- kom i god tid för att hinna bygga 10:30-11:30 Invigning i Victoriahallen 12:00-19:00 Mässan är öppen för besökare 19:00-20:00 Rivning av monter Torsdag 19/2- Mässa för SYD 07:00 B-hallen öppnar för inflyttning 09:30 Samtliga UF-företag på plats, annars debiteras straffavgift 10:30 Montern ska vara färdigbyggd- kom i god tid för att hinna bygga 10:30-11:30 Invigning i Victoriahallen 12:00-19:00 Mässan är öppen för besökare 19:00-20:00 Rivning av monter

3 UNDER DAGEN Vilken dag - NORR eller SYD? Stockholms län delas upp geografiskt i Norr och Syd. Norr ställer ut på onsdagen den 18 februari och Syd ställer ut torsdagen den 19 februari. Skolor som tillhör Stockholms stad delas upp och publiceras i utställarlistan på Inflyttning Inflyttning får endast ske fram till och montern ska vara helt färdiginredd när ni går till invigningen Under invigningen kommer mässhallen att låsas och inga personer får vara kvar i sina montrar (detta på grund av stöldrisk). Lastportar Stora och tunga saker tas in via B-hallens lastportar (se monterkartan på ungforetagsamhet.se den 20 januari). Gångarna mellan montrarna ska vara tömda på allt material efter inflyttningen så att Stockholmsmässan ska kunna städa innan mässan öppnar. Allt som står kvar i gångarna efter kl har Stockholmsmässan rätt att forsla bort och lagra på UF-företagets bekostnad. Invigning :30 invigs mässan. Då ska B-hallen och montrarna vara tomma. Samtliga ska delta på invigningen. Rivning/utflyttning Utflyttning och städning av montrarna görs efter mässan, tidigast kl Observera att ingen får plocka ihop montern innan mässan är stängd! Innan företaget lämnar mässhallen ska ni få er monter godkänd av en funktionär för att se att montern är i bra skick och att det är undanplockat. Först när er monter är godkänd kan ni lämna mässan, företag som lämnar mässan i förtid faktureras 1000 kronor. Vad menas med att lämna en monter i bra skick? - Monterväggar skall vara fria från häftklamrar, tejp, häftkuddar, nubb och annat (ta med verktyg!) - Låt spotlights sitta kvar i montern - Släng och sortera skräp i sopcontainrar på mässområdet (dessa hittar ni vid lastportarna) Farligt avfall såsom färgrester, lampor, lysrör, batterier, oljor m.m. lämnas i speciella miljöstationer på lastgårdarna. Glas sorteras i två grupper, färgat och ofärgat. Aluminiumfolie får inte slängas i sopcontainrarna utan ska vid rivning av montern tryckas ihop och lämnas i montern. Det gäller även övrigt icke brännbart material såsom gips m.m. Senast kl. 20:00 skall montern vara städad och klar, även runtom. Har ni hyrt bord lämnar ni dem kvar i montern, även mattor som ni hämtat ut låter ni ligga kvar i montern. Säkerhet tilläggsförsäkring B-hallen är tom när invigning pågår och vakter kommer att cirkulera området. Under denna tid tillåts varken besökare eller UF-företag att vistas i mässhallen. När B-hallen är öppen ansvarar ni själva för säkerheten i er monter. Lämna inga värdesaker obevakade i er monter, det har förekommit stöld på tidigare mässor. Om ni har värdefull utrustning i montern och behöver en extra mässförsäkring: kontakta Nordic Försäkring och Riskhantering AB och se till att ni har rätt information.

4 Montern Hur stor är egentligen en monter och vad får man och vad får man inte göra? Här hittar du information om montern och regler gällande monterbygge. Läs igenom noga för att se till att ni är väl förberedda. Ni i UF-företaget har ansvar för er monter men det är tillåtet att få både hjälp med planering och byggnation. VIKTIGT! Målning, tapetsering och limning direkt på monterväggarna är absolut förbjudet. När ni bygger, håll er inom monterns yta, på bredd och höjd. Väggarna håller inte för upphängning av tyngre föremål. Stockholmsmässan besiktigar alla montrar och eventuella anmärkningar måste åtgärdas före mässans öppnande. Om monterväggarna skadas under mässan debiteras ert UF-företag på kr (om kostnaden att återställa montern överstiger beloppet har UF STHLM rätten att debitera den kostnaden). Monterstorlek Det finns både hörnmontrar och mittmontrar, alla är lika stora med 6 kvadratmeters golvyta. En mittmonter består av en bakre vägg som är ca 3 m bred och två sidoväggar som är ca 2 m breda. En hörnmonter består av en bakre vägg på ca 3 m och en sidovägg på ca 2 m. Alla väggar är 2,5 m höga. 3 meter 3 meter 2 meter 2 meter 2 meter 3 meter 2,5 meter HÖRNMONTER 2,5 meter MITTMONTER 2,5 meter HÖRNMONTER Alla monterväggar är gjorda av vita massonitskivor. Om ni vill tillverka moduler eller väggar av plywood i förväg som ska sättas upp på befintliga väggar bör ni bygga dem med max 2,95 m X 2,5 m för bakre väggen samt 1,95 X 2,5 m för sidoväggen för att försäkra er om att de får plats i montern. Varje monter innehåller: - 6 grå mattor som täcker hela golvet - 2 spotlights med 9w led lampa som motsvarar 75w glödlampa, sitter redan på plats W el och en förgreningsdosa

5 Hyra ett bord? Beställ senast den 12:e januari! Klaffbord (150 cm bred, 80 cm djup) går att förbeställa genom mail till en kostnad av 200 kronor per bord till Ange ert företagsnamn i mailet samt kontaktperson med telefonnummer. Beställningen är bindande och bord hämtas ut på plats mot kontant betalning (kvitto ges). Det är inte tillåtet att ta utrustning/material (t.ex. växter, bord, stolar) från Stockholmsmässan till sin monter. Belysning Ni iakttar allmänna regler för användning av vissa typer av ljus, UV-strålning och liknande. Tänk på att belysningen i montern ej får störa andra montrar. Det är mycket viktigt att utrustningen är säker samt professionellt monterad. Tänk på brandfaran - levande ljus är förbjudet! El All el ni själva tar med ska vara jordad. Eluttag finns i varje monter i form av skarvsladd med 3 st. uttag (behövs fler uttag måste ni ta med egna skarvsladdar). Elen är 10 Ampere, 230 volt, 2000W enfas jordat grenuttag (ej trefas). Om ni tar med egen elektronik, se till att den sammanlagda effekten (Watt) på de elektriska prylar som ni vill koppla in ej överstiger 2000W. Överstiger den 2000W bryts strömmen i hela montern, och i närliggande montrar. Brandsäkerhet Materialet i montern ska vara svårantändligt eller ej brännbart. Löst hängande tyger på väggen, torkade växter, papper, tapeter, kläder m.m. måste impregneras noggrant pga. brandsäkerheten. Tänk på att materialet inte får ligga mot spotlights! Alla anmärkningar som görs på er monter av Ung Företagsamhets eller Stockholmsmässans personal måste åtgärdas innan mässan öppnar. En brandvakt kommer att finnas på plats! Det är viktigt att ni brandskyddar lättantändligt och brännbart material med flamsksyddsmedel. Ni behöver inte impregnera era varor som ska säljas. Det är okej att hänga kläder för försäljning i montern, men ej för nära spotlights. Impregnera gärna innan mässan. Flamskyddsmedel finns även att köpa i mässans servicecenter till ett pris av cirka 220 kr. En flaska räcker till flera, så samsas gärna med en kompis. UF- företag som har tjänster inom exempelvis svetsning, lödning, skärning, torkning, uppvärmning eller med öppen låga får inte förekomma. Tänk därför till när ni förbereder er monter och gör sådant innan! I annat fall behövs skriftligt tillstånd från säkerhetsansvarig på Stockholmsmässan. Vänd er till oss på UF Sthlm för vidare kontakt.

6 Frigolit Frigolit får inte användas i montern på något sätt på grund av mycket stor brandrisk och gasutveckling. Spis/ugn Det får inte förekomma rök eller os, då startar brandlarmet genast. Är det endast vattenånga t.ex. från en vattenkokare går det bra. Det är okej att ha kaffebryggare, mikrovågsugn, brödrost etc. Explosiva varor Explosiva eller eldfarliga varor får inte medföras eller användas på mässan, varken inomhus eller utomhus, utan att skriftligt tillstånd först erhållits från säkerhetsansvarig på Stockholmsmässan. Vänd er i så fall snarast möjligt till UF sthlm som tar vidare kontakt. Strykjärn Strykjärn får användas men får inte under några omständigheter lämnas obevakat så länge det är varmt. Plastsäckar På grund av brandrisk är det inte tillåtet att använda svarta plastsäckar på något sätt i montern, de är mycket brandfarliga. Förbjudna medel I Stockholmsmässans lokaler är det ej tillåtet att använda produkter med organiska lösningsmedel, t.ex. kontaktlim, sprayfärg, färg med lacknafta/thinner som lösningsmedel m.m. detta gäller såväl under uppbyggnad, själva mässan och vid städning. Ta med de verktyg ni behöver Alla verktyg, all utrustning och allt material som ni behöver för att bygga er monter och städa efter er måste ni ta med själva (t.ex. hammare, sax, tejp, sandpapper, dammsugare, sopkvast, tång, häftapparat, tråd, nubb, papper, pennor.). Ta även med verktyg till att ta bort eventuella häftklamrar till städningen. Tänk på att även ta med plåster och huvudvärkstabletter osv. Mer tips om material, verktyg och vad som bör tänkas på i själva monterbygget finner ni i Tipsbanken på Lastvagnar Har ni mycket att bära så hittar ni lastvagnar vid lastportarna. Det finns begränsat antal, så se till att samsas med varandra. Utbudet av lastvagnar är som störst tidigt på dagen vilket kan vara något att eftersträva för att underlätta sin byggtid.

7 Övriga förhållningsregler Allergier Varje person ansvarar för sin allergi. Det kan förekomma gräs, växter och annat i montrarna. Bemanning Se till att det finns bemanning i montern under hela mässan. Kom ihåg att jurygrupper för de olika tävlingarna kan dyka upp när som helst innan ni hinner se dem, så var aktiva i montern. Cykel/motorfordon Det är inte tillåtet att använda cykel, skateboard, rullskridskor eller sparkcykel för förflyttning i mässans lokaler. Motorfordon får ej framföras i hallarna utan särskilt tillstånd. Tomgångsförbud råder i och utanför hallarna. Drivmedelstanken ska vara försedd med låsbart lock. När det gäller gasoldrivna fordon ska även huvudkranen närmast tanken (behållaren) vara stängd. Djur Inga levande djur får förekomma på mässan. Garderob/förpackningar Det finns ingen möjlighet att förvara större förpackningar, utöver mässans mindre förvaringsboxar. Bygg gärna in dold förvaring i montern för lager, jackor och väskor. Som alternativ finns Stockholmsmässans garderob i huvudentrén, öppen under hela mässan. Kostnad: 20kr/jacka och 10 kr/väska. Internet ta med egen uppkoppling Vi rekommenderar eget mobilt bredband alternativt att visa direkt från hårddisk. Det finns trådlöst nät på plats men det kan tidvis bli överbelastat. Stockholmsmässan garanterar inte att den trådlösa anslutningen är fullkomligt funktionssäker i alla lägen. Mat I närheten av B-hallen finns tillgång till olika resturanger och caféer. Regler för mat Vid eventuell tillagning av enklare maträtter där mikrovågsugn eller andra elektriska maskiner används får denna mat ej osa för mycket. Detta dels för brandrisken och för att det stör utställare bredvid då det ej finns fläktar som klarar av att ta emot matos. Musik Musik får inte förekomma i montern. Detta för att ljudvolymen blir väldigt hög om fler företag spelar upp ljud. Eventuellt ljud i presentationer, TV-spel och dylikt får inte heller förekomma. Vill du spela upp ljud? Ta med hörlurar att koppla in! Parkering Parkering på mässan under dagarna kostar cirka 100 kr/dag alternativt cirka 35 kr/timme. Det är förbjudet att köra in egna transportfordon, släpvagnar och bilar i mässlokalerna. Ung Företagsamhet eller Stockholmsmässan ansvarar inte för era värdesaker. Förvara inga värdesaker i bilarna, stölder kan förekomma.

8 Visning av videofilm Filmvisning får endast genomföras i enlighet med gällande upphovsrättslag. Det är t ex inte tillåtet att visa filmer som är inköpta eller hyrda i butik, eller filmer som är kopierade från TV. Film som ni spelat in själva får ni givetvis visa. Kopiering/utskrift Skriv ut ordentligt med informationsblad, visitkort etc. i förväg. Det går att skriva ut på plats i Stockholmsmässans Service Center som är öppet kl Det kostar att skriva ut så förbered före mässan. Mattejp Mattejp behövs inte för de mattor som ingår i montern. Om ni har med er egna mattor som kräver mattejp måste ni använda rätt sort som är godkänd av Stockholmsmässan (vävburen som inte lämnar limrester kvar, finns att köpa i mässans Service Center för 150 kr). Om fel sort används och den inte lossnar från golvet kommer ni att få betala för återställningskostnaden. Namnskyltar Alla deltagare ska bära namnskylt med namn och UF-företagets namn. (Detta för att juryn ska hitta rätt person på mässan) Genomskinliga namnskyltshållare utlånas av Stockholmsmässan och Ung Företagsamhet vid infodisken i B-hallen. Kom ihåg att ni måste lämna tillbaka namnskyltshållarna efter mässans slut. 1 Tävlingar Alla som ställer ut på Våga Vara Egen har möjlighet att vara med i en rad olika tävlingar. För att delta krävs det, förutom medverkan på mässan att ditt företag laddar upp ett skriftligt bidrag på Se tävlingkriterier för vad som krävs för respektive tävling på vår hemsida.

Obligatorisk information för dig som ställer ut på

Obligatorisk information för dig som ställer ut på Faktabank Obligatorisk information för dig som ställer ut på Med reservation för eventuella ändringar. Ung Företagsamhet Stockholmsregionen förbehåller sig rätten att debitera en avgift på faktisk kostnad

Läs mer

Faktabank. Allt ni behöver veta som utsällande UF-företag.

Faktabank. Allt ni behöver veta som utsällande UF-företag. Faktabank 2015 Allt ni behöver veta som utsällande UF-företag. Innehållsförteckning A... 3 Anmälan... 3 Affischer... 3 B... 3 Belysning... 3 Bemanning... 3 Beställningar... 3 Besökare... 3 Bevakning...

Läs mer

FAKTABANK VÅGA VARA EGEN SKÅNE 2015. Regional mässa i

FAKTABANK VÅGA VARA EGEN SKÅNE 2015. Regional mässa i FAKTABANK VÅGA VARA EGEN SKÅNE 2015 Regional mässa i Välkommen till Våga Vara Egen Skåne 2015 Vad roligt att du vill ställa ut på den regionala mässan, Våga Vara Egen Skåne 2015! Faktabanken, som du just

Läs mer

FAKTABANK 2014 2-3 APRIL PÅ ÅHAGA I BORÅS ÄLVSBORGS REGIONALA MÄSSA I UF-FÖRETAGANDE. Allt ni behöver veta om ni planerar att ställa ut på mässan!

FAKTABANK 2014 2-3 APRIL PÅ ÅHAGA I BORÅS ÄLVSBORGS REGIONALA MÄSSA I UF-FÖRETAGANDE. Allt ni behöver veta om ni planerar att ställa ut på mässan! FAKTABANK 2014 Allt ni behöver veta om ni planerar att ställa ut på mässan! VÅGA VARA EGEN 2014 ÄLVSBORGS REGIONALA MÄSSA I UF-FÖRETAGANDE 2-3 APRIL PÅ ÅHAGA I BORÅS Snart är det dags! Nu är det inte långt

Läs mer

A-Ö. FAQ - Viktig info inför Våga Vara Egen 2015 Regional mässa i UF-företagande Arena Vänersborg

A-Ö. FAQ - Viktig info inför Våga Vara Egen 2015 Regional mässa i UF-företagande Arena Vänersborg FAQ - Viktig info inför Våga Vara Egen 2015 Regional mässa i UF-företagande Arena Vänersborg Tidsplan: 15 januari: Anmälning regional mässa i UF-företagande öppnar 5 februari: Deadline! Sista anmälningsdag

Läs mer

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena UF-MÄSSAN2014 24 mars l conventum arena viktig Information och inbjudan till UF-företag www.ungforetagsamhet.se/orebro VÄLKOMNA! INNEHÅLL VÄLKOMNA ANMÄLAN & AVGIFTER TIDER MONTERN REGLER TÄVLINGAR VILLKOR

Läs mer

INFOBANK Våga Vara Egen 2014 regional mässa i UF-företagande

INFOBANK Våga Vara Egen 2014 regional mässa i UF-företagande INFOBANK Våga Vara Egen 2014 regional mässa i UF-företagande Grattis till beslutet att ställa ut på Uppsala läns häftigaste mötesplats Våga Vara Egen 2014. Mässan är en av höjdpunkterna på läsåret för

Läs mer

Våga Vara Egen entreprenörskap på riktigt

Våga Vara Egen entreprenörskap på riktigt INFOBANK Våga Vara Egen entreprenörskap på riktigt Grattis till beslutet att ställa ut på Uppsala läns häftigaste mötesplats Våga Vara Egen 2015. Mässan är en av höjdpunkterna på läsåret för många UF-företagare

Läs mer

Stockholmsmässans generella regler och anvisningar

Stockholmsmässans generella regler och anvisningar Stockholmsmässans generella regler och anvisningar För dig som är arrangör av ett event på Stockholmsmässan eller är utställare alternativt partner på något av Stockholmsmässans egna event gäller följande

Läs mer

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES Stockholm 24 25 januari Välkommen som utställare Välkommen som utställare på Bröllopsfeber Sveriges

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Gymnasiemässan 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.gymnasiemassan.nu Beställ till montern

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Gymnasiemässan 2014. För fullständig information besök www.gymnasiemassan.nu Deadlines 3 Beställ till montern

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 28-30 oktober 2013

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 28-30 oktober 2013 20 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28-30 oktober 2013 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Skolforum 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.skolforum.com Beställ

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 6-9 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE Vecka 50 inloggningsuppgifter och monternummer mailas till monteransvarig Logga in på www.storavillamassan.se (välj För utställare sedan Logga in) och

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE Vecka 51 Monternummer mailas till monteransvarig Vecka 3 Inloggningsuppgifter mailas till monteransvarig Logga in på www.storavillamassan.se (välj

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE PÅ NORDBYGG 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE PÅ NORDBYGG 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE PÅ NORDBYGG 2014 1-4 april 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Nordbygg 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.nordbygg.se

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Bak- & Chokladfestivalen 2014. För fullständig information besök www.chokladfestivalen.se Deadlines 3 Beställ

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Skolforum 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.skolforum.com Beställ till montern Marknadsföring

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 13-14 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 13-14 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 13-14 MARS MALMÖMÄSSAN I HYLLIE 20 februari - sista dag att beställa teknik till ordinarie pris Beställningar efter detta datum medför prishöjning på listpris med 25%. www.mass-service.se,

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 3-7 februari 2015

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 3-7 februari 2015 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 3-7 februari 2015 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Stockholm Furniture & Light Fair 2015. För fullständig information besök www.stockholmfurniturefair.com

Läs mer

Service. Svenska Mässans Servicekatalog

Service. Svenska Mässans Servicekatalog Service Svenska Mässans Servicekatalog Innehåll Register A till Ö 3 Så här beställer du 4 Monterpaket 5-14 Artikelpaket 15-16 Vägg Ljus & tross dörr 17-18 Mattor 19-21 Vägg & dörr 22 Bord & stolar 23-27

Läs mer

Praktisk Information. 27-29 september 2013

Praktisk Information. 27-29 september 2013 3 mässor under 1 tak 2013 Praktisk Information 27-29 september 2013 16 augusti Monternummer mailas till monteransvarig Gå in på www.sydevent.se/monter och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE LATHUND FÖR UTSTÄLLARE Stockholm 2 5 okt Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Hem & Villa Stockholm 2014. För fullständig information besök www.hemochvilla.se (välj Stockholm)

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 10-11 APRIL MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 10-11 APRIL MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 10-11 APRIL MALMÖMÄSSAN I HYLLIE ANSVARIGA Malmö Vin & delikatessfestival, Taste Events www.mvdfestival.se, info@tasteevents.se Projektledare, Björn Lindell, 0708-47 33 98 bjorn.lindell@tasteevents.se,

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE. 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 21 23 NOVEMBER 2014 nordens största mässa för foto och fotografering Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Fotomässan 2014. För fullständig information

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 12 16 FEBRUARI 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Antikmässan 2014. Deadlines 3 För fullständig information besök www.antikmassan.se Beställ

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE TRÄDGÅRDSMÄSSAN 20-23 MARS 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE TRÄDGÅRDSMÄSSAN 20-23 MARS 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE TRÄDGÅRDSMÄSSAN 20-23 MARS 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 2014. Deadlines 3 För fullständig information

Läs mer

Utställarinformation Sign & Print 2015

Utställarinformation Sign & Print 2015 Utställarinformation Sign & Print 2015 Workman Event driver Kistamässans tekniska avdelning och tillhandahåller monterservice. I detta dokument ger vi er all tänkbar information inför ert mässdeltagande.

Läs mer

Lathund för utställare

Lathund för utställare Lathund för utställare Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Bilar som jobbar 2013. Deadlines 3 För fullständig information besök www.bilarsomjobbar.se Beställ till montern

Läs mer