Mailservrar Sendmail och Postfix

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mailservrar Sendmail och Postfix"

Transkript

1 Mailservrar Sendmail och Postfix Linuxadministration II 1DV421

2 Innehåll sendmail postfix Säkerhet IMAP/POP3 Distributionslistor Webbmail

3 E-post Skapa, skicka och mottaga meddelanden E-post började användas redan 1965 ARPANET Ray Tomlinson

4 SMTP Designat för tillförlitlig och effektiv överföring av e-post Fyller den viktiga funktionen att möjliggöra överföring av e-post över flera nätverk, såsom Internet och större lokala nätverk Destinationen för ett meddelande bestäms av nätverkets DNS RR för en mailserver sverige.se. IN MX 10 mail1.sverige.se. mail1.sverige.se. IN A SMTP slog igenom på tidigt 1980-tal sendmail var en av de första SMTP-servrarna Exempel på andra populära SMTP-servrar är Postfix, Qmail, exim och Microsoft Exchange Server

5 SMTP telnet mail1.norden.net 25 S: 220 mail1.norden.net ESMTP Postfix C: HELO sverige.se S: 250 mail1.norden.net C: MAIL FROM: S: 250 Ok C: RCPT TO: S: 250 Ok C: DATA S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> C: Subject: test message C: From: C: To: C: C: Hello, C: This is a test. C: Goodbye. C:. S: 250 Ok: queued as C: quit S: 221 Bye

6 sendmail sendmail bygger på ARPANETs programvara delivermail Har möjlighet att hantera flera olika typer av e-postöverföring, däribland SMTP Eric Allman delivermail Open Source Sendmail Inc. Långsamt, svårt att konfigurera och hantera Faktum kvarstår att det är den mest använda e-postservern på Internet Enligt en studie 2007 använde ca. 12.3% av alla e-postservrar sendmail, vilket gör det till den mest använda e-postservern

7 sendmail sendmail är mycket kompetent och erbjuder ett flertal intressanta funktioner Masquerading Virtuella domäner Virtuella användare Mail relaying Lösningar för distributionslistor Ett flertal säkerhetslösningar sendmail har ett annorlunda förfarande vid konfiguration än de flesta andra open source-projekt Utgörs av en central fil, sendmail.mc, där all konfiguration samlas Denna fil kompileras sedan till sendmail.cf som läses in av sendmail

8 sendmail.mc sendmail.mc: define(`smart_host,`smtp.other.domain ) define(`smart_host,`smtp.other.domain )dnl dnl define(`smart_host,`smtp.other.domain ) //Regel //Regel //Kommentar Kompilera vid varje ändring make C /etc/mail OBS! Ändra inte i sendmail.cf

9 Virtuella domäner Virtuella domäner används då det krävs av e-postservern att den kan ta emot e-post för mer än en domän Dessa domäner konfigureras i filen /etc/mail/local-host-names: Ta emot e-post för alla sverige.se other.domain.com För att ta emot e-post för lägger vi till.sverige.se Följande måste läggas till i sendmail.mc feature(`use_cw_file )

10 Virtuella domämer 1.Man kan även lägga till domänerna direkt i sendmail.mc: LOCAL_DOMAIN(`sverige.se ) LOCAL_DOMAIN(`other.domain.com )

11 Virtuella användare Löser problemet med att meddelanden som sänds till och levereras till samma användare Virtuella användare behöver inte ha något användarkonto på e-postservern E-post som sänds till virtuella användare skickas vidare till riktiga användarkonton T.ex. levereras till Kan även hantera skräddarsydda felmeddelanden för användare som inte har konton

12 Virtuella användare Virtuella användare konfigureras i filen /etc/mail/virtusertable: pellenilsson pellepersson error:nouser 550 No such user

13 Masquerading Maskerar den riktiga domänen/hosten som e-postmeddelandet ursprungligen kommer ifrån Går även att maskera domän/host som e-postmeddelandet ska till Fördelar Utgående post från en domän ser ut att komma från huvuddomänen, istället för att visa att meddelandet verkligen kommer från en intern e-postserver E-post från kan maskeras till Nödvändigt då interna e-postservrar inte ska finnas med som MX-records i domänens publika DNS-servrar Det går även att specificera ifall vissa interna domäner inte ska maskeras

14 Masquerading Ingen maskering Maskerat hostname Maskerat hostname och envelope

15 Masquerading sendmail.mc: Maskerat hostname: MASQUERADE_AS(`norden.net ) Maskerat envelope: FEATURE(`masquerade_envelope ) Maskera alla underdomäner:.masquerade_as(`norden.net ) FEATURE(`masquerade_entire_domain ) MASQUERADE_DOMAIN(`sales.norden.net ) MASQUERADE_DOMAIN(`admin.norden.net ) eller MASQUERADE_AS(`norden.net ) FEATURE(`masquerade_entire_domain ) MASQUERADE_DOMAIN(`norden.net )

16 Masquerading Specificera vilka domäner som inte ska maskeras: MASQUERADE_AS(`norden.net ) MASQUERADE_DOMAIN(`norden.net ) MASQUERADE_EXCEPTION_FILE(`/etc/mail/masquerade-exceptions ) eller MASQUERADE_AS(`norden.net ) MASQUERADE_DOMAIN(`norden.net ) MASQUERADE_EXCEPTION(`list.norden.net ) /etc/mail/masquerade-exceptions: support.norden.net admins.norden.net sales.norden.net

17 Mail relaying Då inte alla e-postservrar har direktkontakt med varandra, utnyttjas mail relaying Bob Alice mail1.sverige.se mail1.norge.no mail1.norden.net

18 Mail relaying Används för att vidarebefordra e-post till andra domäner Det finns flera typer av mail relaying Relaying all mail Relaying mail for external hosts Relaying mail for all hosts in a domain

19 Relaying all mail Då denna metod används skickas alla mail vidare, även de som skulle kunna levereras lokalt Detta sker genom att man konfigurerar sendmail till att vara en så kallad nullclient sendmail.mc: FEATURE(`nullclient, `mail1.norden.net ) I detta exempel anges mail1.norden.net som den SMTP-server dit all e- post kommer att skickas för vidare bearbetning

20 Relaying mail for external hosts Används då en organisation endast har en SMTP-server som kan skicka meddelanden utanför det interna nätverket Enbart e-post som ska till andra nätverk än de som de interna SMTPservrarna är konfigurerade att hantera skickas vidare till en så kallad SMART_HOST sendmail.mc: define(`smart_host, `mail1.norden.net )

21 Relaying mail for all hosts in a domain Denna metod används då en central SMTP-server ska agera relay för flera domäner och underdomäner sendmail har som standard denna funktion avstängd, men kan konfigureras genom att editera filen /etc/mail/relay-domains: #För norden.net, såsom på bilden på slide 17 norge.no sverige.se #För norden.net, såsom på bilden på slide 22.norden.net Denna konfiguration görs endast på den centrala SMTP-servern

22 Relaying mail for all hosts in a domain mail1.norden.net används som SMART_HOST för alla underdomäner, och agerar då relay för alla dessa domäner accounting.norden.net sales.norden.net admins.norden.net support.norden.net mail1.norden.net

23 sendmailsäkerhet Autentisering av domäner, SPF (Sender Policy Framework) Spam-filter, Access Database mail-abuse.com, ordb.org

24 Postfix Datorns namn myhostname = mail1.norden.net Datorns domän mydomain = norden.net Domän som mail ska se ut att komma från (liknande masquerade envelope) myorigin = $mydomain Domäner som hanteras och som servern ska ta emot mail för mydestination = norden.net

25 Postfix Relayhost, samma sak som SMART_HOST i sendmail relayhost = mail1.labb.se Nätverkskort som postfix ska lyssna på inet_interfaces = all

26 SPF (Sender Policy Framework) Bygger på att alla domäner publicerar ett SPF-record i sin DNS-konfiguration Fördelar Förhindrar att spam kommer från förfalskade avsändare, där domänerna är konfigurerade med SPF Ett gemensamt system för att stoppa spam Nackdelar Alla domäner måste ha konfigurerat SPF Kan även stoppa legitim e-post om SMTP-servrarna är för restriktivt konfigurerade

27 SPF Förfarande: En Hotmail-användare skickar e-post genom en Hotmailserver Mottagarservern kontrollerar Hotmails SPF-record, för att se om Hotmailservern är tillåten att skicka e-post från Hotmail.com Hotmailservern är listad som tillåten, så mottagarservern tillåter e-posten att komma fram En spammare skickar e-post som en Hotmailanvändare Mottagarservern kontrollerar Hotmails SPF-record, för att se om spamservern är tillåten att skicka e-post från Hotmail.com Spamservern är inte listad, så mottagarservern tillåter inte e-posten

28 SPF-konfiguration v=spf1 Identifiera TXT-record som en SPF-sträng ip4: /24 Alla datorer i nätverket /24 får skicka e-post från kalmar.se mx Tillåter automatiskt alla e-postservrar med MX-records att skicka e-post från kalmar.se a:backup-mail.kalmar.se Även servern backup-mail.kalmar.se får skicka e-post från kalmar.se mx:it.kalmar.se Alla e-postservrar i domänen it.kalmar.se får skicka e-post från kalmar.se

29 SPF-konfiguration include:ekonomi.kalmar.se Alla e-postservrar som får skicka e-post från ekonomi.kalmar.se får även skicka e-post från kalmar.se all ~all SPF-förfrågningar som inte matchar någon regel returnerar softfail, vilket innebär att e-posten kan accepteras men med en högre grad av opålitlighet?all SPF-förfrågningar som inte matchar någon regel returnerar neutral, vilket innebär att e-posten kan accepteras som om SPF-records inte fanns -all SPF-förfrågningar som inte matchar någon regel returnerar fail, vilket innebär att e-posten inte ska accepteras

30 SPF-konfiguration db.kalmar.se kalmar.se. IN TXT v=spf1 mx a:backup-mail.kalmar.se mx:it.kalmar.se ip4: /24 include:ekonomi.kalmar.se ~all

31 Access Database Regelverk för användare, domäner och nätverk En matchande post i listan behandlas efter åtgärd som angetts: REJECT - Tillåt inga anslutningar DISCARD - Tillåt anslutningen, men kasta meddelandet RELAY - Vidarebefordra meddelandet En kontrollkod kan också anges för ett skräddarsytt STMP-meddelande. sendmail.cf FEATURE(access_db)

32 Access Database /etc/mail/access: cyberpromo.com REJECT kalmarhem.com DISCARD RELAY 550 Spammers go away! Kontrollera även mottagare i access-filen sendmail.cf: FEATURE(blacklist_recipients) Databasfilen skapas genom kommandot makemap hash /etc/mail/access.db < /etc/mail/access

33 Blacklists Blockera mail vars avsändare finns med i "Realtime Blackhole List (RBL) RBL används då man vill blockera e-post från en domän som blivit rapporterad att skicka spam Det finns flera olika listor Ordb.org (Open Relay Database) SpamCop (http://www.spamcop.net/bl.shtml) Distributed Sender Blackhols List (http://dsbl.org) Exempel: FEATURE(dnsbl, `relays.ordb.org )

34 IMAP Mål: Kompatibelt med Internet-meddelandestandarder (MIME) Access och management från mer än en dator Support för online, offline och disconnected access modes Support för att flera användare ska kunna ha access till samma mailbox samtidigt Klientmjukvaran behöver inte veta om hur mailboxarna är lagrade i filsystemet Funktioner: Skapa, ta bort, döp om mailboxar Kolla efter nya meddelanden Ta bort meddelanden permanent Sätta och ta bort flaggor Sökning Valbar hämtning av olika delar av meddelande

35 POP3 Post Office Protocol POP2 blev vanligt på mitten av 80-talet Support för connected och disconnected access modes Lämnar oftast inte meddelanden på servern, tvärtemot IMAP

36 mbox Sparar alla meddelanden i en enda stor fil From startar varje nytt meddelande och en tom rad slutar varje meddelande Blev aldrig riktigt definierat genom RFC Helt upp till klienten att spara meddelanden på ett korrekt sätt

37 maildir En katalog innehållande varje meddelande som en enskild fil Innehåller katalogerna tmp, new och cur Processen som levererar meddelandet sparar det i tmp Varje meddelande sparas som en fil, med filnamn som bygger på tid, hostname och ett unikt ID (ofta PID) och några slumpvalda siffror Nya meddelanden kopieras sedan till new och tas bort från tmp När en MUA (Mail User Agent) ser att det finns nya meddelanden i new, flyttas meddelandet till cur på samma sätt som ovanstående

38 Dovecot Open Source IMAP/POP3 server Skriven med säkerhet i första hand Kan arbeta med båda vanlig mbox och det nyare formatet maildir Kan hantera TLS/SSL och IPv6 Planerat stöd för mailboxes i SQL-databaser

39 Dovecot-konfiguration /etc/dovecot.conf base_dir = /var/run/dovecot/ protocols = imap pop3 //Använda protokoll ( imap imaps pop3 pop3s ) imap_listen = mail1.norden.net //Lyssna på host/ip ( host IP * ) pop3_listen = mail1.norden.net //Lyssna på host/ip ( host IP * ) # %u - username # %n - user part in same as %u if there's no domain # %d - domain part in empty if there's no domain # %h - home directory # default_mail_env = maildir:/var/mail/%1u/%u/maildir # default_mail_env = mbox:~/mail/:inbox=/var/mail/%u # default_mail_env = mbox:/var/mail/%d/%n/:index=/var/indexes/%d/%n default_mail_env = mbox:~/mail/:inbox=/var/mail/%u # Ger: # /home/pelle/mail/ //innehåller information om mail # /var/mail/norden.net/pelle //innehåller pelles inbox

40 Webmail Webmail är en implementering av e-posttjänster via ett webbgränssnitt Används mestadels då man inte kan upprätta en direkt anslutning till en POP3 eller IMAPserver Används även ofta tillsammans med gratis e-posttjänster, såsom Hotmail, Gmail och Yahoo Exempel på programvaror för Mail Neomail SquirrelMail RoundCube

41 Squirrelmail Skrivet i PHP Inbyggd PHP-support för IMAP och SMTP Alla sidor renderas i ren HTML för maximal kompabilitet Klarar av allt som krävs av en vanlig e-postklient MIME-support Adressböcker Kataloger Har väldigt många plugins, såsom stavningskontroll, filter, quota, kalender och möjlighet att hämta e-post från en annan POP3-server

42 Squirrelmail-konfiguration Använder sig av konfigurationsfilen /etc/squirrelmail/config.php Domän $domain = kalmar.se ; IMAP-server och port $imapserveraddress = imap1.kalmar.se ; $imapport = 143; SMTP-server och port, om man ska använda sig av sendmail för att skicka e-posten till servern $smtpserveraddress = mail1.kalmar.se ; $smtpport = 25; $usesendmail = true; $sendmail_path = /usr/sbin/sendmail ;

43 Squirrelmail-konfiguration Använda POP3 innan SMTP $pop_before_smtp = false; IMAP-typ Dovecot använder sig av typen courier Behöver oftast inte ändras, standardinställningarna fungerar bra $imap_server_type = courier ; # Dessa två måste även vara definierade # för att Squirrelmail ska förstå hur # Dovecot fungerar $optional_delimiter = '.'; $default_folder_prefix = '';

44 Demo

Användarmanual TDC Song Mail

Användarmanual TDC Song Mail Användarmanual TDC Song Mail Sida 1 Innehåll Om tjänsten... 2 Konfiguration av ert företags konton i mail admin... 2 Tillvägagångssätt... 2 Funktioner i mail admin... 3 Börja använda mail admin... 4 Logga

Läs mer

Elektronisk post. Abstrakt. Klassificering

Elektronisk post. Abstrakt. Klassificering Elektronisk post Andreas Söderlund Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, Åbo, Finland E-post: andsoder(snabela)abo.fi Webbplats: http://www.sci.fi/~andreas/ Abstrakt Denna uppsats ger en

Läs mer

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting

Digital sopsortering. Att hantera skräppost i kommuner och landsting Digital sopsortering Att hantera skräppost i kommuner och landsting December 2007 Innehåll Inledning...1 Lagrummet... 3 Policy... 7...och så var det teknken... 11 Automatisk hantering...14 Sammanfattning...

Läs mer

Automatiska epostutskick vid postförsändelser till medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Automatiska epostutskick vid postförsändelser till medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek Automatiska epostutskick vid postförsändelser till medlemmar hos Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek Automatic email digest of mail to members of the Swedish Military Historical Library Jani Morko Examensarbete

Läs mer

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Examensarbete 10 poäng C-nivå SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D103/07 Magnus Bilock Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2007 Examinator: Thomas Padron-McCarthy MAIL STORAGE

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET För att kunna läsa sin e-post i sin dator, utan att logga in i webbmailen, måste man göra ett par inställningar i e-postprogrammet i datorn. Det finns många typer

Läs mer

Gratis support via telefon och e post ingår i tjänsten. Kontaktuppgifterna finns längst ner i dokumentet.

Gratis support via telefon och e post ingår i tjänsten. Kontaktuppgifterna finns längst ner i dokumentet. TJÄNSTBESKRIVNING FÖR WEBHOSTING (UNIX) SurfNet, Oy Nyttab Ab 16.7.2002 1. Allmänt Webhosting tjänsten ger kunden plats på en av SurfNets servers för att publicera material på Internet. En uppkoppling

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Datornätverk. Patric Fors 2004-05-29. »If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.

Datornätverk. Patric Fors 2004-05-29. »If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe. Datornätverk Patric Fors 2004-05-29»If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.«carl Sagan Sammanfattning Dokumentet ska i sin relativa korthet förklara hur datorer

Läs mer

Felsökning i TCP/IP-miljö

Felsökning i TCP/IP-miljö I detta kapitel går vi igenom felsökning på IP-nivå med hjälp av ping och traceroute. De funktioner som är inblandade i routing och namnuppslagning gås igenom samt hur man kan fastställa var i kedjan felet

Läs mer

IP-adresser, DNS och BIND

IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser Alla datorer som är kopplade till ett lokalt nätverk måste ha en IP-adress som är unik för datorn. Om två datorer har samma IP-adress kan konflikter uppstå och göra

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Systemintegration mellan OP5 Monitor och Nilex Plus. Charles Carlfjord Irene Lundström 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Systemintegration mellan OP5 Monitor och Nilex Plus. Charles Carlfjord Irene Lundström 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Systemintegration mellan OP5 Monitor och Nilex Plus Charles Carlfjord Irene Lundström 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar

File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar Fredrik Pettersson frepe593@student.liu.se Daniel Torstensson danto629@student.liu.se IT1 - DOIP21 TDTS09 Datornät och internetprotokoll Linköpings universitet

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

Domain Name System DNS

Domain Name System DNS Det här kapitlet behandlar DNS översiktligt. Det är ett utdrag ur ett mer omfattande kapitel i boken. Hur vi klarade oss innan DNS behandlas. Namnstrukturer och toppdomäner gås igenom. Hur DNS-frågor görs

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Send anything to anybody anywhere. Omnigate 6.3 POP3 Server OMNIGATE 7 POP3 SERVER OMNIGATE 7 POP3 SERVER

Send anything to anybody anywhere. Omnigate 6.3 POP3 Server OMNIGATE 7 POP3 SERVER OMNIGATE 7 POP3 SERVER OMNIGATE 7 POP3 SERVER Send anything to anybody anywhere Omnigate 6.3 POP3 Server OMNIGATE 7 POP3 SERVER OMNIGATE 7 POP3 SERVER KOMPLETT E-POSTSERVER FÖR FÖRETAG Omnigate 7 funktionalitet - POP3 Server

Läs mer

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Vian Abduljalil Datavetenskapliga Programmet Ämne: Datateknik Nivå: C Högskolepoäng: 15 Program/Utbildning: Datavetenskap Kurskod : CDT307 Handledare: Dag

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 Eva Ansell LÄR DIG ANVÄNDA OFFICE 2003 Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 53. Introduktion till Outlook 2003... 314 54. Använda e-postsystem... 324 55. Netiquette (nätvett)... 325 56.

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer