Defibrillator Telefunken AED semiautom. akutset och väska Väggfäste Telefunken AED AED Wallmount Defibrilleringselektrod t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "412097 Defibrillator Telefunken AED semiautom. akutset och väska 412074 Väggfäste Telefunken AED AED Wallmount 412098 Defibrilleringselektrod t"

Transkript

1 Artikelnr: Produkt Defibrillator Telefunken AED semiautom. akutset och väska Väggfäste Telefunken AED AED Wallmount Defibrilleringselektrod t Telefunken AED vuxen (Hållbarhet 3 år) Batteri t Defibrillator Telefunken 3 års hållbarhet

2 HJÄRTSTARTARE MAXIMAL SÄKERHET TILL MINIMAL KOSTNAD! AED Mycket lätt att använda- Är avsedd för att användas av personer utan första hjälpen kunskaper. Extremt pålitlig, vilket är resultatet av tio års utveckling Har samtliga viktiga certifieringsmärken Kontrollerar sin egen status med ett dagligt och månatligt självtest Utrustad med alla tillbehör och en robust väska Levereras med en 6-årig garanti (exklusive elektroder och batterikassetter)

3 HJÄRTSTARTARE AED DefiTeqs AED* är en mycket avancerad och lättanvänd AED. Den finns tillgänglig i semi- och helautomatisk version, till ett pris som alla har råd med. Varje dag dör 1500 människor i EU av plötsligt hjärtstopp. Det är över en halv miljon människor varje år, just nu överlever bara % av de som drabbas av plötsligt hjärtstopp. År 2020 kommer upp till 40 % av alla dödsfall att vara relaterade till hjärtsjukdomar. Du kan minska risken för dina nära och kära. Med en AED inom räckhåll så ökar chansen att överleva ett hjärtstopp till så mycket som 70 %. Vad är ett plötsligt hjärtstopp? När någon råkar ut för ett plötsligt hjärtstopp så kan hjärtat inte längre pumpa runt blodet i kroppen. Normalt orsakas ett plötsligt hjärtstopp av en oregelbunden, förhöjd hjärtrytm, något som kallas ventrikelflimmer (VF). Det enda sättet att få tillbaka hjärtat till en normal rytm är att utdela en elektrisk stöt. Hjälp måste ges inom de första minuterna efter hjärtstoppet. Efter bara sex minuter kan svåra hjärnskador uppstå och efter tio minuter är chansen att överleva bara 10 %. Den normala responstiden för en ambulans är 10 till 15 minuter. Varför en AED? En Automatisk Extern Defibrillator är en bärbar apparat som analyserar den drabbades hjärtrytm och bestämmer om en elektrisk stöt behövs, baserat på en mycket komplex algoritm. Under räddningsprocessen kommer AED:n att förse den som ger första hjälpen med verbala och visuella instruktioner. AED:n hjälper till under både hjärtmassage och mun mot mun-metoden. DefiTeqs AED ger en jämn ljudsignal under hjärtmassagen för att försäkra att den som ger första hjälpen bibehåller korrekt rytm. Defi- Teqs AED kommer i en semiautomatisk version som kräver att den som ger första hjälpen trycker på stötknappen om en elektrisk stöt är nödvändig. En helautomatisk version av DefiTeqs AED finns också tillgänglig, denna kräver inget ingripande från den som ger första hjälpen om en stöt är nödvändig. TEKNISKA UPPGIFTER Mått: 220 x275 x85 mm Vikt: 2,6 kg Produktklass: llb DRIFT OCH UNDERHÅLL Temperaturintervall: 0 C + 50 C (uta teks n elektroder) Tryck: hpa Fuktighet: 0% -95% Skyddsklass mot vatten och damm: IP X4 Batteriernas passningstid: 3 år Elektrodernas passningstid: 3 år Antal stötar (med ett nytt batteri): >200 Tillämpade standarder: EN :2006, EN :1996, EN :2007, N :2003 Känslighet och noggrannhet: Känslighet > 90%, normalt 98%, Noggrannhet > 95%, normalt 96%, Asystoli-tröskel ±80μV Räddningsprotokoll: ILCOR 2010 EKG-analys Automatiserad EKG Analys inkluderande: Defibrillerbara rytmer (VF, snabb VT), Icke-defibrillerbara rytmer (asystoli, NSR, etc.) Impedansstyrning: Kontinuerlig impedans, Mått Rörelse, upptäckt Andning, upptäckt Kontroll av elektrod, kontakt kvalitet Språk: Holländska, engelska, tyska, franska, spanska, italienska, danska, svenska, norska, ryska, mandarin (kinesiska) Kommunikationsgränssnitt: USB 2.0 gränssnitt (enbart service) Användargränssnitt: Treknappskontroll (Ström-, stöt- och Info-knapp), LED-indikatorer för status och räddningsflöde Defibrilleringsimpuls: Tvåfas, kontrollerad ström Maximal stötenergi: Hög energi 300J (patientimpedans 75Ω), Låg energi 200J (patientimpedans 100 Ω) DEFITEQS AED ÄR EN PRODUKT FRÅN: DefiTeq International B.V. Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Holland

4 Telefunken AED Modell HR 1 Användarmanual Version 2.2

5 Utgivare DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B NL GK Eindhoven Nederländerna Not om immateriell rätt DefiTeq förbehåller sig alla rättigheter till dessa användarinstruktioner. Utan medgivande från DefiTeq får dessa instruktioner inte kopieras eller göras tillgängliga för tredje man. Detta gäller även individuella delar eller utdrag från dessa användarinstruktioner. Uraktlåtenhet att åtfölja detta ger upphov till en rätt att kräva skadestånd och kan ha påföljd under kriminalrätt (hänvisning till DIN 34 [Deutsches Institut für Normung]). 2

6 Innehållsförteckning 1 Introduktion Förord Giltighet Garanti Begränsningar av ansvar Symboler som används i dessa användarinstruktioner Piktogram symboler på apparaten Piktogram symboler på batteriet Piktogram symboler på elektroder Avsedd användning Fundamental funktion Indikation/ kontraindikation för defibrillation Indikationer Kontraindikationer Säkerhetsinformation Allmän information Allmänna säkerhetsinstruktioner Säkerhet för dig, användaren Säkerhet för patientens skydd Säkerhet för tredje part Säkerhet för skydd av apparaten Beskrivning av apparaten Allmän beskrivning Beskrivning av apparatdetaljer Statusdisplay Datahantering Beskrivning av tillbehören Telefunken AED elektroder Valfria tillbehör Åtgärder för iordningställande före [första] start Uppackning Att sätta in eller ändra kraftförsörjningsenheten (batteriet) Att sätta in nytt batteri Att avlägsna batteriet från apparaten DEFITEQ Batteri Apparatens självtest Självtest efter att ha kopplat på Telefunken AED Automatiska / periodiska självtest Användning av apparaten och sekvensen för återupplivning Att koppla DEFITEQ Telefunken AED på / av Att koppla på DEFITEQ Telefunken AED Att koppla av DEFITEQ Telefunken AED Röstinstruktioner från apparaten / preliminär undersökning av patienten At klä av patienten Att fastställa var elektroderna skall placeras Avlägsnande av hår från bröstkorgen Att torka huden Att öppna och placera elektroderna Att sätta i elektrodpluggarna Kontroll av elektroderna Utförande av EKG-analys

7 7.11 Defibrillering krävs Defibrillering krävs inte Håll defibrillatorn färdig för användning Rengöring, underhåll och återsändning Rengöring Underhåll Underhåll, checklista Återsändning av DEFITEQ Telefunken AED Avfallshantering Tekniska Data Garantivillkor Teknisk beskrivning System för detektering av hjärtrytm Vägledning och tillverkarens deklaration elektromagnetisk utstrålning Säkerhetskontroller Index för diagram Bilaga detektor för rytmanalys Kontaktdetaljer 57 1 Introduktion 1.1 Förord Bäste/Bästa användare, Du har ställts inför uppgiften att använda DEFITEQ Telefunken AED, en apparat för en medicinsk nödsituation, på människor. För att tillförsäkra att du kan reagera snabbt och korrekt i denna speciella situation och kan optimalt använda alternativen som gives med denna apparat, så är det nödvändigt att du läser igenom dessa användarinstruktioner på din egen tid i förväg för att bekanta dig med apparaten, dess funktioner och användningsområde. Förvara dessa instruktioner nära apparaten så att du kan konsultera dem beträffande frågor som kan uppkomma. Om du skulle ha några frågor beträffande denna apparat eller andra produkter från DEFITEQ, så står vi helt till ditt förfogande. Du finner vår kontaktadress i början på dessa användarinstruktioner. 4

8 1.2 Giltighet Beskrivningarna i dessa användarinstruktioner hänvisar till Telefunken AED tillverkad av DefiTeq. 1.3 Garanti Garantiperioden är 72 månader och börjar inköpsdagen. Det är viktigt att spara kvittot som bevis på inköp. De allmänna garantivillkoren för DefiTeq är tillämpbara. Reparationer eller ändringar av apparaten får bara utföras av tillverkaren eller av en person eller företag som är auktoriserad av tillverkaren. 1.4 Begränsningar av ansvar Skadeståndskrav i fall av skador på människor eller egendom är exkluderade om de är baserade på ett eller fler av följande skäl: Användning av denna apparat på ett sätt som inte var avsett. Felaktig användning eller felaktigt underhåll av apparaten. Användning av apparaten med de täckande skydden avlägsnade eller när det finns tydliga skador på kablar och/eller elektroder. Uraktlåtenhet att följa råden som gives i dessa användarinstruktioner mad avseende på användning, underhåll och reparation av denna apparat. Användning av tillbehör och reservdelar gjorda av andra tillverkare. Självsvåldiga ingrepp, reparationer eller konstruktionsändringar på apparaten. Självsvåldigt överskridande av specifikationernas gränser. Brist på övervakning av delar som är utsatta för förslitning. Behandling av patienter utan föregående indikation. 1.5 Symboler som används i dessa användarinstruktioner FARA [DANGER] Texter markerade FARA [DANGER] anger en ytterst allvarlig faktisk fara som definitivt kommer att leda till allvarlig skada eller till och med död om förebyggande åtgärder inta vidtas. Det är absolut nödvändigt att uppmärksamma dessa texter. VARNING Texter markerade VARNING anger ytterst allvarliga faktiska faror som, om förebyggande åtgärder inte vidtas, kan leda till allvarlig skada eller till och med död. Det är absolut nödvändigt att uppmärksamma dessa texter. 5

9 FÖRSIKTIGHET [CAUTION] Texter markerade FÖRSIKTIGHET [CAUTION] anger en möjlig farlig situation som kan leda till smärre skador på person eller egendom. Det är absolut nödvändigt att uppmärksamma dessa texter. OBS [Note] Denna symbol anger text som innehåller andra viktiga råd/kommentarer eller tips.. Denna punkt anger det första steget i en sekvens av åtgärder du skall vidta. Andra steget i en åtgärd du skall vidta. Denna linje markerar listor (3) Nummer inom parentes refererar till enheter i diagram. <... > Texter i vinkelparenteser anger akustiska informationer/instruktioner för apparaten, som samtidigt visas på monitorn, beroende på apparatmodellen. 6

10 1.6 Piktogram symboler på apparaten Stänksäker Var god följ användarinstruktionerna. Kasta inte denna apparat i hushållsavfall. Farlig elektrisk spänning (hög spänning) Defibrillationsskydd 1.7 Piktogram symboler på batteriet Se användarinstruktioner Artikel avsedd för en enda användning Skydda artikel från väta Utsätt inte artikeln för hårda slag eller stötar Öppna inte artikeln med våld Skydda artikeln från värme Kasta inte denna artikel i hushållsavfall 7

11 1.8 Piktogram symboler på elektroder Skall inte användas fler än en gång Sista användningsdatum ID för batchen Bara för vuxna Referensnummer Information om förvaringstemperatur, i Celsius och Fahrenheit 8

12 2 Avsedd användning Telefunken AED är en defibrillator tillgänglig för allmänheten (public access defibrillator, PAD) och även en automatisk extern defibrillator (automatic external defibrillator, AED). Apparaten är ett verktyg för att återuppliva patienter som väger minst 20 kg och som uppvisar tecken på hjärtstillestånd, mest som kammarflimmer. I dessa fall kan Telefunken AED användas för att utföra den nödvändiga defibrilleringen. Användaren leds genom återupplivningsprocessen med klara och begripliga kommandon i form av talade kommandon och synliga anvisningar. Apparaten lagrar och analyserar automatiskt patientens EKG- kurva. Vid behov färdigställer den en elektrisk laddning. Efter detta uppmanar apparaten användaren att trycka på en knapp för att skicka iväg chocken. Ifall en elektrisk laddning behöver anbringas på patienten så finns det två versioner av Telefunken AED, beroende på i vilket land apparaten har sålts: Halvautomatisk defibrillator (t.ex. i Tyskland): Apparaten uppmanar användaren att trycka på en knapp för att skicka iväg chocken. Helautomatisk defibrillator: Defibrillatorn ger en hörbar varning att inte röra patienten. Efter att kondensatorn är laddad skickar apparaten iväg chocken av sig själv. Telefunken AED skall bara användas för ändamålet som beskrivs ovan. OBS [Note] DEFITEQ Telefunken AED:s apparater får bara användas såsom beskrivits ovan och under de betingelser som är beskrivna i detalj i användarinstruktionerna. Användaren av Telefunken AED måste tillförsäkra att Telefunken AED används bara av auktoriserad specialistpersonal. VARNING Varje användning utöver eller bortom detta betraktas inte som avsedd användning och kan leda till personskada eller egendomsskada. Felaktig användning av defibrillatorn kan leda till kammarflimmer, asystoli eller farlig rytmrubbning. 9

13 2.1 Fundamental funktion DEFITEQ Telefunken AED kommer att: Leverera defibrillationsterapi Göra precis åtskillnad mellan rytmer som kan chockas och rytmer som inte kan chockas 2.2 Indikation / kontraindikation för defibrillering Indikationer DEFITEQ Telefunken AED får användas bara om patienten: Är medvetslös och inte andas Kontraindikationer DEFITEQ Telefunken AED får inte användas om patienten: är vid medvetande eller andas normalt eller en normal puls kan kännas eller är ett barn under åtta års ålder eller väger mindre än 20 kg. 10

14 3 Säkerhetsinformation 3.1 Allmän information Både i samband med dess tillbehör och de separat köpta tillbehören, och även individuellt, så uppfyller DEFITEQ Telefunken AED de för närvarande tillämpliga säkerhetsstandarderna och är uppfyller kraven enligt reglerna för medicinska produkter. Apparaten och dess tillbehör är säkra när de används som avsett och under beaktande av beskrivningarna och informationen vars detaljer ges i dessa användarinstruktioner. Trots detta, om de används felaktigt, så kan apparaten och dess tillbehör vara farliga för användaren, patienten eller tredje part. FARA [DANGER] Vi råder eftertryckligt att före användning första gången, så skall alla som förväntas använda denna apparat eller som vill använda den Måste instrueras i en utbildningssession om den medicinska bakgrunden för defibrillering och indikationerna och kontraindikationerna och måste därför vara auktoriserade. Behöver läsa och observera dessa användarinstruktioner och speciellt säkerhetstipsen och varningarna vars detaljer finns i instruktionerna. VARNING DEFITEQ Telefunken AED skall användas bara av utbildad och auktoriserad personal. Att läsa användarinstruktionerna ersätter inte utbildning. DEFITEQ Telefunken AED är inte auktoriserad för användning i explosiva områden. 11

15 FARA [DANGER] Att inte använda apparaten som avsett eller att använda den felaktigt utsätter användaren, patienten eller tredje part för faran av en elektrisk stöt från den höga spänningen alstrad av apparaten, av att påverka aktiva implantat, av brännskador från felaktigt anbringade elektroder. Dessutom kan apparaten skadas eller förstöras av felaktig användning. OBS [Note] Observera informationen och reglerna i bilagan om användning av DEFITEQ Telefunken AED. Gällande i Europa: Apparaten följer Medicinsktekniska direktivet (the Medical Device Directive, MDD). Också gällande i Tyskland och Österrike: Apparaten följer Medicintekniska Produktlagen (Medizinproduktegesetz, MPG) och är föremål för Förordning om drift och användning av medicintekniska produkter (Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten, MPBetreibV) Enligt Förordning om drift och användning av medicintekniska produkter (MPBetreibV), är apparaten föremål för de regelbundna testerna förklarade i bilaga. Enligt Förordning om drift och användning av medicintekniska produkter (MPBetreibV), behöver en logg för medicinska apparater föras för apparaten. Regelbundna tester av apparaten skall dokumenteras i denna logg. För andra länder inom EU, gäller nationella regleringar för handhavande av medicinska apparater. 12

16 3.2 Allmänna säkerhetsinstruktioner FARA [DANGER] Apparaten får inte användas i närheten av eldfängda material (t.ex. lösningsmedel för rengöring eller liknande) eller i en atmosfär som är berikad med syre eller som innehåller eldfängda gaser/ångor. 3.3 Säkerhet för dig, användaren VARNING Använd på en patient bara om du har auktoriserats att göra detta som ett resultat av utbildning! du har tillförsäkrat säkerhet för användning innan du använder den och att den är i gott skick. patientens tillstånd kräver eller tillåter en användning. Innan du använder den, kontrollera huruvida apparaten är inom temperaturområdet för användning. Detta gäller till exempel om defibrillatorn förvaras i ett räddningsfordon på vintern. Anbringa inte apparaten om den har blivit skadad eller är defekt (t.ex. om elektrodkabeln är skadad eller höljet är skadat). Vidrör inte patienten under defibrillering. Undvik varje kontakt mellan delar av patientens kropp (såsom naken hud på huvud eller ben) likaväl som elektriskt ledande vätskor såsom geler, blod eller saltlösningar) och metallföremål runt patienten (såsom sängram eller traktionsanordningar) som skapar oavsiktliga vägar för defibrilleringsströmmen. 13

17 3.4 Säkerhet för patientens skydd FARA [DANGER] Använd apparaten på en patient bara om du har auktoriserats att göra detta som ett resultat av utbildning! du har tillförsäkrat säkerhet för användning innan du använder den och att den är i gott skick. Innan du använder den, kontrollera huruvida apparaten är inom temperaturområdet för användning. Detta gäller till exempel om defibrillatorn förvaras i ett räddningsfordon på vintern. Anbringa inte apparaten om den har blivit skadad eller är defekt (t.ex. om defibrilleringsskabeln är skadad eller höljet är skadat). Använd apparaten bara med tillbehör, förslitningsdelar och engångsdelar som har bevisats vara fullständigt säkra för användning genom att ha testats av en testmyndighet som har licens att testa apparaten när den är färdig för användning. Dessa villkor uppfylls av alla DEFITEQ originaltillbehör och originalförslitningsdelar. Använd nya oskadade defibrillerinselektroder vars livslängd inte har gått ut, för varje patient för att undvika varje möjlighet till brännskador på skinnet! Förbind de adhesiva elektroderna bara till DEFITEQ Telefunken AED. Användning av elektroderna med andra apparater kan förorsaka att patienten ges farliga läckströmmar. Använd inte apparaten i omedelbar närhet till annan känslig utrustning (t.ex. mätinstrument som är känsliga för magnetfält) eller källor till starka störningar som skulle kunna påverka det sätt på vilket DEFITEQ Telefunken AED arbetar. Håll ett tillräckligt avstånd från andra terapeutiska och diagnostiska energikällor (t.ex. diatermi, högfrekvent kirurgi, magnetkameror). Dessa apparater kan påverka DEFITEQ Telefunken AED och störa dess arbetssätt. Av detta skäl skall patienten kopplas bort från förbindelser med störande apparater. 14

18 FARA [DANGER] Under defibrillering, koppla bort patienten från all annan medicinskt använd utrustning som inte har en tilläggsdel för resistens mot defibrillering. Håll defibrilleringselektroderna borta från andra elektroder och från metalldelar som är i kontakt med personen. Använd inte apparaten på barn under åtta års ålder eller med en uppskattad kroppsvikt mindre än 20 kg. Placera elektroderna precis enligt beskrivningen. Torka bröstkorgen och avlägsna noggrant alla stora mängder hår på patienten före anbringande av defibrilleringsselektroderna. Placera inte defibrilieringselektroderna direkt över en implanterad pacemaker för att undvika möjlig feltolkning hos apparaten och för att undvika någon som helst skada på pacemakern från defibrillieringssimpulsen. Vidrör inte patienten under EKG- analys och undvik alla vibrationer. Om EKG- analys utförs i ett fordon, så måste fordonet stanna och motorn stängas av för att garantera korrekt analys. Stoppa alla upplivningsförsök medan DEFITEQ Telefunken AED analyserar EKG- et. Vidrör inte patienten under defibrillation. Undvik varje kontakt mellan delar av patientens kropp (såsom naken hud på huvud eller ben), såväl som elektriskt ledande vätskor (såsom geler, blod eller saltlösningar) och metallföremål runt patienten (såsom sängram eller traktionsanordningar) som ger oavsiktliga vägar för defibrillationsströmmen. 15

19 3.5 Säkerhet för tredje part FARA [DANGER] Varna människor i närheten högt och klart före defibrillering så att de stiger bort från patienten och inte längre är i kontakt med denne. 3.6 Säkerhet för skydd av apparaten FÖRSIKTIGHET [CAUTION] Egendomsskada Reparationer, ändringar, förlängningar och installationer av DEFITEQ Telefunken AED får bara göras av personal auktoriserad av och utbildad av DEFITEQ DEFITEQ Telefunken AED har inga delar som kan repareras av användaren. Apparaten får utrustas och användas bara med originaltillbehör från DEFITEQ. Rengör apparaten bara när den är urkopplad och elektroderna har avlägsnats och rengör den bara på föreskrivet sätt. 16

20 4 Beskrivning av apparaten 4.1 Allmän beskrivning DEFITEQ Telefunken AED (PAD = Public Access Defibrillator) är en automatisk extern defibrillator (AED) med en integrerad enkanals EKG. EKG- n spelas in med användning av DEFITEQ - elektroderna. Algoritmen som är implementerad känner igen potentiell fatal hjärtarytmi. Defibrillatorn alstrar den elektriska stöt som krävs för att återuppliva en patient som har en EKG- rytm som kan behandlas med elektrisk chock. Denna metod är den allmänt erkända terapin. DEFITEQ Telefunken AED:s produktfamilj har utformats för att vara säker och snabb att använda i en nödsituation. Alla funktionella enheter är fungerande element som är föremål för följande principer: Klar organisation av funktionella enheter Reduktion av funktioner till vad som är nödvändigt Intuitiv och logisk handledning av operatören Klara, självförklarande operativa element Ergonomisk layout. Defibrillatorenheten har optimerats för att vara säker och mycket snabbt vara färdig för användning. Laddningstiden för defibrillatorn är approximativt 12 sekunder med en batterikapacitet av approximativt 90% av nominellt värde. Den elektriska kraften hos DEFITEQ Telefunken AED kommer från ett alkalibatteri av engångstyp. DEFITEQ Telefunken AED kan förvaras på en DEFITEQ wall mount rack (väggmonteringshållare) som kan sättas fast på väggen. Det är snabbt och enkelt att avlägsna DEFITEQ Telefunken AED när du behöver den. OBS [Note] Väggmonteringshållaren och tillbehör beskrivs i separata användarinstruktioner. 17

21 4.2 Beskrivning av apparatdetaljer Fig. 1: Telefunken AED vy från framsidan 18

22 Fig. 2: Telefunken AED vy från baksidan 19

23 Fig. 3: Telefunken AED operativa kontroller (1) Jack för anslutningsplugg till elektroder (2) På/Av- knapp (3) Rör inte patienten - symbol (lyser upp under EKG- analysen) (4) Utlösningsknapp för defibrillering (5) Högtalare (6) Informationsknapp (7) Statusdisplay (8) Elektrod- LED- er 20

24 Fig. 4: Telefunken AED med tillberör (1) Styv väska (2) Telefunken AED (3) Sax (4) Skydd för mun till mun andning (5) Rakhyvel (6) Gummihandskar, icke sterila (7) USB- kabel (8) Defibrilleringsselektroder 21

25 4.3 Statusdisplay I tabellen nedan finns en lista över de möjliga ting som kan visas som display i statusdisplayen och deras vad de betyder. Display. Betydelse. Åtgärder att vidta Tillräcklig batterikapacitet. Låg batterikapacitet. Apparaten är defekt. Apparaten färdig att använda. Apparaten kan användas. Nästan dags att byta batteri. Utför stor självtest genom att sätta i batteriet igen eller koppla på apparaten igen. Låt apparaten repareras av en servicecentral auktoriserad av DefiTeq Batteriet övervakas med användning av en elektronisk laddningsbalansprocess. När batteriet är tömt hörs en varningston tillammans med en hörbar varning. Batteri. Hörbar varning. <batteriet är nästan tomt> OBS [Note] Om apparaten är i bruk så kommer den motsvarande hörbara varningen att regelbundet upprepas på det valda språket. Batterisymbolen i statusdisplayen aktiveras. 22

26 4.4 Datahantering OBS [Note] Apparaten spelar automatiskt in alla data till sitt interna minne. Data som har sparats kan visas med hjälp av en PC/Laptop och programvaran DEFITEQ TM Telefunken AED View (valfritt tillbehör). Emellertid får dessa data inte användas för diagnostiska ändamål eller för terapi på patienten. De skall användas bara för administrativa och legala ändamål. I programvaran finns det ett idrifttagningsprotokoll in i vilket ytterligare patientdata kan läggas in. Data som sparats i minnet bör arkiveras externt efter varje användning, om möjligt. Användning av denna programvara beskrivs separat. Programvaran är inte avsedd för slutanvändare utan bara för dem som tillhandahåller tjänster. 23

27 4.5 Beskrivning av tillbehören Tillbehören behöver säkras på lämpligt sätt före transport Telefunken AED elektroder Fig. 5: Telefunken AED Elektroder (1) Plugg för defibrilleringselektroderna (2) Defibrilleringelektroder med skyddande film FÖRSIKTIGHET [CAUTION] Valfria tillbehör Elektroderna är bara till för engångsanvändning. Efter att ha använt apparaten så skall elektroderna bytas ut mot nya. Elektroderna får öppnas bara omedelbart före användning DEFITEQ Telefunken AED View (programvara för att ta ut data) Artikelnummer: DEFITEQ Cabinet [skåp] Artikelnummer: Föremål för ändring utan meddelande. 24

28 5 Åtgärder för iordningställande före [första] start 5.1 Uppackning Efter leverans, kontrollera först allt packningsmaterial och apparaten för att finna transportskador. Om du märker någon skada på apparaten, meddela omedelbart ditt transportbolag, din handlare eller kontakta direkt teknisk tjänst på DefiTeq, ange apparatnummer och beskriv skadorna på apparaten. FARA [DANGER] Använd definitivt inte apparaten om du känner till någon skada. Att detta riskerar någons hälsa kan inte uteslutas. Se till att leveransens omfattning är komplett i enlighet med den bifogade packsedeln. Gör av med förpackningsmaterialet på ett miljömässigt bra sätt. 25

29 5.2 Att sätta in eller ändra kraftförsörjningsenheten (batteriet) Före användning av DEFITEQ Telefunken AED för första gången så måste batteriet sättas in på rätt plats. OBS [Note] Telefunken AED levereras alltid med ett batteri. Efter att du har använt apparaten skall batteriet bytas ut mot ett nytt batteri Att sätta in nytt batteri Fig. 3: Insättning av batteri Procedur: Lägg ner apparaten på sin framsida. Pressa in kraftmodulen fullständigt in i apparaten tills du hör ett klick när den snäpper in på plats och kraftmodulen ligger i jämnhöjd med apparatens yttersida. OBS [Note] Om batteriet har installerats korrekt, så kommer apparaten själv att göra ett självtest. Nu är apparaten färdig att användas. 26

30 FÖRSIKTIGHET [CAUTION] Övervaka statusdisplayen. Om displayen visar "OK" få är apparaten färdig att använda. Om displayen inte visar "OK", åtgärda orsaken eller kontakt din närmaste servicestation Att avlägsna batteriet från apparaten För att förhindra att batteriet faller ut så tillåter designen att man använder ett verktyg (t.ex. en skruvmejsel) för att få hävstångseffekt. Fig. 7: Att avlägsna batteriet Note Byt kraftmodulen bara när apparaten är urkopplad och defibrillatorns elektrodplugg är bortkopplad. 27

31 5.3 DEFITEQ Batteri Batteriet är ett engångs alkalibatteri. Det är fullt uppladdat vid leverans. Denna typ av batteri är state- of- the- art och valdes på grund av sin extremt långa tjänstetid och lagrade kraft. VARNING Försök under inga omständigheter att ladda batteriet. Då skulle en explosionsrisk föreligga! FÖRSIKTIGHET [CAUTION] Använd batteriet innan dess använd före datum uppnås. Efter att ha använt apparaten skall batteriet bytas ut mot ett nytt (för att garantera en full period av funktion när apparaten används nästa gång). OBS [Note] Om apparaten måste skickas iväg för teknisk service, avlägsna batteriet innan du skickar ut det och sätt isoleringsband över dess kontakter. När du skickar batteriet, observera de separata reglerna för försändning. 28

32 6 Apparatens självtest 6.1 Självtest efter att ha kopplat på Telefunken AED Självtesten utlöses genom att koppla på DEFITEQ Telefunken AED eller genom att sätta in ett batteri i apparaten. The Telefunken AED gör en apparatsjälvtest för att kontrollera alla viktiga parametrarna och signalmekanismerna. Om kraftmodulen har bytts ut och apparaten tidigare hade funnit fel, då kommer den fullständiga självtesten (FULL) att automatiskt utlösas. Var god fortsätt och följ instruktionerna från apparaten. 6.2 Automatiska / periodiska självtest Telefunken AED utför automatiskt självtest för att tillförsäkra att den är färdig för användning. Frekvens Vad som testas KORT Dagligen Programvara, operativt membran, EKG- kalibrering, klocka, intern spänningsförsörjning och del för högspänning vid 0 V MEDIUM Den första i varje månad Programvara, operativt membran, EKG- kalibrering, klocka, intern spänningsförsörjning och del för högspänning vid 300 V FULL Efter att ha bytt ut kraftmodulen, detektering av ett internt fel och vid påkoppling. Programvara, operativt membran, EKG- kalibrering, klocka, intern spänningsförsörjning och del för högspänning vid 1600 V 29

33 7 Användning av apparaten och sekvensen för återupplivning OBS [Note] Sekvensen för återupplivning har skapats i enlighet med de rekommenderade riktlinjerna från European Resuscitation Council (Resuscitation (2010) 67S1, sid 7 - sid 23)) i apparaten. Tillförsäkra att du har fullgjort lämplig utbildning före användning av denna apparat. 7.1 Att koppla DEFITEQ Telefunken AED på / av Att koppla på DEFITEQ Telefunken AED Koppla på apparaten genom att trycka på På/Av- knappen [on/off]. Efter att ha gjort detta ges akustiska signaler och alla LED- ljusen lyser upp, alla knappar aktiveras, utom utlösningsknappen. Utlösning av defibrillering aktiveras bara efter att kammarflimmer (ventricular fibrillation, VF) har fastställts. Omedelbart efter att den blivit påkopplad så utförs en intern självtest för att kontrollera viktiga funktioner och signalanordningar Att koppla av DEFITEQ Telefunken AED DEFITEQ Telefunken AED kan kopplas av på olika sätt: Genom att trycka på På/Av knappen [On/Off]. Om apparaten upptäcker ett fel kommer den automatiskt att koppla ur sig för att undvika möjliga skador. 30

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Svenska Sidan AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 y S8 Serie

Läs mer

Hjärtstartare Telefunken AED Art.nr

Hjärtstartare Telefunken AED Art.nr Hjärtstartare Art.nr. 390000 Klar för användning vid leverans Telefunken Hjärtstartare (AED) är framtagen för att erbjuda högsta säkerhet på enklaste möjliga vis. Detta är viktigt i den stressfyllda situation

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas.

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas. INVENTION FOR LIFE ETT HJÄRTA I KAOS Hjärtstillestånd eller hjärtstopp kallas det fysiska tillstånd som inträtt då hjärtat slutat slå, då det står "stilla". Ett så kallat sjuktillstånd. Ca 10.000 svenskar

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER 70-00036-13 B Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Köpguide till hjärtstartare

Köpguide till hjärtstartare Köpguide till hjärtstartare Oktober 2013 Vad är egentligen en hjärtstartare? När det inträffat ett plötsligt hjärtstopp har det oftast blivit ett elektriskt kaos i hjärtat. Detta är ett livshotande tillstånd

Läs mer

1. Styrenhet: (Bild A) NeoPod T styrenhet är den elektroniska enhet som styr LavaBed befuktningskammare och som övervakar systemets temperatur.

1. Styrenhet: (Bild A) NeoPod T styrenhet är den elektroniska enhet som styr LavaBed befuktningskammare och som övervakar systemets temperatur. SWEDISH Beskrivning: NeoPod TM T befuktningssystem för transport och tillhörande andningskrets är ett uppvärmnings- och befuktningssystem för gas som är avsett att användas för spädbarn vid transport i

Läs mer

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200 Bluetooth Halsslinga för hörapparater Bruksanvisning NL 200 Information om äkerhet 1 Information om äkerhet Avsedd användning NL200 teleslinga har utvecklats att upprätta en anslutning med Bluetooth-kompatibla

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

AED Plus tillbehörslista

AED Plus tillbehörslista CPR-D elektrod Artikelnummer: 8900-0800-01 Användarvänlig design som gör det enkelt och snabbt att applicera elektroden på den drabbades bröst Mäter djup och frekvens vid hjärtmassage och vägleder livräddaren

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande AED-räddningsfärdigheter

Läs mer

Att starta ett stannat hjärta.

Att starta ett stannat hjärta. Att starta ett stannat hjärta. När hjärtat slutar slå. Plötsligt hjärtstopp är inte en hjärtsjukdom. Faktum är att många av de cirka 10 000 svenskar som drabbas årligen, är till synes friska, aktiva människor

Läs mer

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5 Bruksanvisning - S Pediatric Audiometer PA5 Datum: 1999-01-15 Sid 1/5 Avsedd användning PA5 är en handhållen pediatrisk undersökningsaudiometer som är konstruerad som en apparat för undersökning av förlust

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual

HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual HeartSine samaritan PAD Trainer Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HeartSine samaritan PAD Konfiguration HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tillbehör 3 Inställning och programmering

Läs mer

ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER

ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER KOMMUNIKATIONSFÖRESKRIFTER STÖRNING AV RADIO OCH TELEVISION Utrustningen som anges i den här handboken kan generera och utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Mediana HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-141 50 Vid reklamation, kompletterande inköp samt övriga administrativa

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

AED Plus tillbehörslista

AED Plus tillbehörslista CPR-D elektrod Artikelnummer: 8900.0800.01 Enkelt och snabbt att applicera elektroden på den drabbades bröst Mäter djup och frekvens vid hjärtmassage och vägleder livräddaren till att ge korrekt hjärtmassage

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Användarinstruktioner. För. Vakuum enhet DT 100

Användarinstruktioner. För. Vakuum enhet DT 100 2006-09-25LK Användarinstruktioner För Vakuum enhet DT 100 Strässle & Co. Medizintechnik GmbH Primelweg 5 D-72461 Albstadt Germany Tel: ++49-7432 / 22 01 86 Fax:++49-7432 / 22 01 89 DECLARATION OF CONFORMITY

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Användarhandledning Undersökningsbord Linnea 130-00102-00, 130-00103-00, 130-00104-00, 130-00107-00 och 130-00109-00

Användarhandledning Undersökningsbord Linnea 130-00102-00, 130-00103-00, 130-00104-00, 130-00107-00 och 130-00109-00 Användarhandledning Undersökningsbord Linnea 130-00102-00, 130-00103-00, 130-00104-00, 130-00107-00 och 130-00109-00 2008-0007 utgåva 5 Tel +46- -0010n-00 Innehåll 1. Rini undersökningsbord Linnea... 3

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Att förbereda er hjärtstartare Normalt är er hjärtstartare helt klar för användning redan vid leverans. Kontrollera gärna detta genom att öppna gula locket och

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

AED Pro tillbehörslista

AED Pro tillbehörslista CPR-D elektrod Artikelnummer: 8900.0800.01 Enkelt och snabbt att applicera elektroden på den drabbades bröst Mäter djup och frekvens vid hjärtmassage och vägleder livräddaren till att ge korrekt hjärtmassage

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

POLAR EQUINE -BÄLTE. Kom igång guide

POLAR EQUINE -BÄLTE. Kom igång guide POLAR EQUINE -BÄLTE Kom igång guide 1. SETETS INNEHÅLL 1. Bälte: Elektrodytorna i plast (A, B) på bältets baksida detekterar pulsen. Fickan (C) skyddar pulssensorn mot stötar och repor och förhindrar att

Läs mer

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

MasterPower 12 V 700 A

MasterPower 12 V 700 A Bruksanvisning S MasterPower 12 V 700 A ELEKTRON-BREMEN Fabrik für Elektrotechnik GmbH Postfach 10 59 60 D - 28059 Bremen Telefon +49 / (0)421 / 54 90 6-0 Telefax +49 / (0)421 / 54 90 619 vertrieb@elektron-bremen.de

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Användarmanual. UV-handlampa 97050/97051

Användarmanual. UV-handlampa 97050/97051 Användarmanual UV-handlampa 97050/97051 Innehåll Svenska 1 Var vänlig observera följande...3 1.1 Viktigt...3 1.2 Medföljande delar...3 1.3 Säkerhet...3 1.4 Användning...3 2 Beskrivning...4 3 Tekniska data...4

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

AED Plus. Den bästa hjälpen för livräddare

AED Plus. Den bästa hjälpen för livräddare AED Plus Den bästa hjälpen för livräddare HLR behövs De senaste riktlinjerna från European Resuscitation Council (ERC) som utgavs 2010 är tydliga: framgångsrik defibrillering kräver att HLR (hjärt-lungräddning)

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

210 manual.pdf Tables 4

210 manual.pdf Tables 4 1 Illustrations 2 Tables 3 Tables 4 Tables 5 Tables 6 Tables English... 8 Svenska... 19 Norsk... 25 Dansk... 29 Suomi... 37 Deutsch... 44 Netherlands... 52 Français... 60 Italiano... 68 Español... 76 Português...

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER... 1 1. INLEDNING... 2 2. PRODUKTBESKRIVNING... 4 3. INSTALLATION... 8 4. ANVÄNDNING... 9 5. RENGÖRING...

ANVÄNDAR MANUAL VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER... 1 1. INLEDNING... 2 2. PRODUKTBESKRIVNING... 4 3. INSTALLATION... 8 4. ANVÄNDNING... 9 5. RENGÖRING... Pro-CARE AUTO Alternerande Självinställande Auomatiskt växlande Madrasssytem madrassystem ANVÄNDAR MANUAL Svenska VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER... 1 1. INLEDNING... 2 2. PRODUKTBESKRIVNING... 4 3. INSTALLATION...

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW

Elrond Komponent AB Sida 2(8) NPW Svensk Manual NPW Elrond Komponent AB 2017-01-27 Sida 2(8) NPW NPW INLEDNING Gratulerar till ert köp av en UPS Vision produkt från Riello UPS och Elrond. Fler produkter kan hittas hos www.elrond.se och

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

ZOLL AED hjärtstartare tillbehörslista

ZOLL AED hjärtstartare tillbehörslista ZOLL AED hjärtstartare tillbehörslista INNEHÅLL 2 I Defibrilleringselektroder & elektroder 3 I Diverse tillbehör 4 I Förvaring 5 I Hjärtstartarskåp 6 I Skyltning 7 I Övningstillbehör 8000.0839 8900.0002.60

Läs mer

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA ANALOGA KLOCKOR n FÖRSKRUVAD [för modeller med förskruvningskrona] Upplåsning av kronan 1 Vrid kronan moturs tills att du ej längre känner att gängorna tar. 2 Kronan kan dragas ut. Låsning av kronan 1

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 2 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM 1. BESKRIVNING (se etuiets framsida) 1. Mikrofon

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bruksanvisning - S. Dedicated Test Chamber TBS25

Bruksanvisning - S. Dedicated Test Chamber TBS25 Bruksanvisning - S Dedicated Test Chamber TBS25 Datum: 1998-06-01 Sidan 1/4 Säkerhetsföreskrifter Märk - Iaktta uppmärksamhet när locket stängs, eftersom lockets tryck mot boxens baksida är tillräckligt

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Tänk om... Räddad... Tänk om, är ord som ofta dyker upp i Evas tankar. Tack vare omedelbar HLR Tänk om de hade valt en annan golfbana.

Tänk om... Räddad... Tänk om, är ord som ofta dyker upp i Evas tankar. Tack vare omedelbar HLR Tänk om de hade valt en annan golfbana. Tänk om... Räddad... Tänk om, är ord som ofta dyker upp i Evas tankar. Tack vare omedelbar HLR Tänk om de hade valt en annan golfbana. och tidig defibrillering, Eva Frisk, 57 år Tänk om banpersonalen inte

Läs mer

Radio-väggsändare platt konstruktion Bruksanvisning

Radio-väggsändare platt konstruktion Bruksanvisning Art. Nr.: 1111 00 (enkel) Art. Nr.: 1113 00 (trippel) Funktion Radio-väggsändaren möjliggör en trådlös fjärrkontroll av alla mottagare i radio-bussystemet. Den finns som 1- kanalig och 3-kanalig version

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer