Defibrillator Telefunken AED semiautom. akutset och väska Väggfäste Telefunken AED AED Wallmount Defibrilleringselektrod t

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "412097 Defibrillator Telefunken AED semiautom. akutset och väska 412074 Väggfäste Telefunken AED AED Wallmount 412098 Defibrilleringselektrod t"

Transkript

1 Artikelnr: Produkt Defibrillator Telefunken AED semiautom. akutset och väska Väggfäste Telefunken AED AED Wallmount Defibrilleringselektrod t Telefunken AED vuxen (Hållbarhet 3 år) Batteri t Defibrillator Telefunken 3 års hållbarhet

2 HJÄRTSTARTARE MAXIMAL SÄKERHET TILL MINIMAL KOSTNAD! AED Mycket lätt att använda- Är avsedd för att användas av personer utan första hjälpen kunskaper. Extremt pålitlig, vilket är resultatet av tio års utveckling Har samtliga viktiga certifieringsmärken Kontrollerar sin egen status med ett dagligt och månatligt självtest Utrustad med alla tillbehör och en robust väska Levereras med en 6-årig garanti (exklusive elektroder och batterikassetter)

3 HJÄRTSTARTARE AED DefiTeqs AED* är en mycket avancerad och lättanvänd AED. Den finns tillgänglig i semi- och helautomatisk version, till ett pris som alla har råd med. Varje dag dör 1500 människor i EU av plötsligt hjärtstopp. Det är över en halv miljon människor varje år, just nu överlever bara % av de som drabbas av plötsligt hjärtstopp. År 2020 kommer upp till 40 % av alla dödsfall att vara relaterade till hjärtsjukdomar. Du kan minska risken för dina nära och kära. Med en AED inom räckhåll så ökar chansen att överleva ett hjärtstopp till så mycket som 70 %. Vad är ett plötsligt hjärtstopp? När någon råkar ut för ett plötsligt hjärtstopp så kan hjärtat inte längre pumpa runt blodet i kroppen. Normalt orsakas ett plötsligt hjärtstopp av en oregelbunden, förhöjd hjärtrytm, något som kallas ventrikelflimmer (VF). Det enda sättet att få tillbaka hjärtat till en normal rytm är att utdela en elektrisk stöt. Hjälp måste ges inom de första minuterna efter hjärtstoppet. Efter bara sex minuter kan svåra hjärnskador uppstå och efter tio minuter är chansen att överleva bara 10 %. Den normala responstiden för en ambulans är 10 till 15 minuter. Varför en AED? En Automatisk Extern Defibrillator är en bärbar apparat som analyserar den drabbades hjärtrytm och bestämmer om en elektrisk stöt behövs, baserat på en mycket komplex algoritm. Under räddningsprocessen kommer AED:n att förse den som ger första hjälpen med verbala och visuella instruktioner. AED:n hjälper till under både hjärtmassage och mun mot mun-metoden. DefiTeqs AED ger en jämn ljudsignal under hjärtmassagen för att försäkra att den som ger första hjälpen bibehåller korrekt rytm. Defi- Teqs AED kommer i en semiautomatisk version som kräver att den som ger första hjälpen trycker på stötknappen om en elektrisk stöt är nödvändig. En helautomatisk version av DefiTeqs AED finns också tillgänglig, denna kräver inget ingripande från den som ger första hjälpen om en stöt är nödvändig. TEKNISKA UPPGIFTER Mått: 220 x275 x85 mm Vikt: 2,6 kg Produktklass: llb DRIFT OCH UNDERHÅLL Temperaturintervall: 0 C + 50 C (uta teks n elektroder) Tryck: hpa Fuktighet: 0% -95% Skyddsklass mot vatten och damm: IP X4 Batteriernas passningstid: 3 år Elektrodernas passningstid: 3 år Antal stötar (med ett nytt batteri): >200 Tillämpade standarder: EN :2006, EN :1996, EN :2007, N :2003 Känslighet och noggrannhet: Känslighet > 90%, normalt 98%, Noggrannhet > 95%, normalt 96%, Asystoli-tröskel ±80μV Räddningsprotokoll: ILCOR 2010 EKG-analys Automatiserad EKG Analys inkluderande: Defibrillerbara rytmer (VF, snabb VT), Icke-defibrillerbara rytmer (asystoli, NSR, etc.) Impedansstyrning: Kontinuerlig impedans, Mått Rörelse, upptäckt Andning, upptäckt Kontroll av elektrod, kontakt kvalitet Språk: Holländska, engelska, tyska, franska, spanska, italienska, danska, svenska, norska, ryska, mandarin (kinesiska) Kommunikationsgränssnitt: USB 2.0 gränssnitt (enbart service) Användargränssnitt: Treknappskontroll (Ström-, stöt- och Info-knapp), LED-indikatorer för status och räddningsflöde Defibrilleringsimpuls: Tvåfas, kontrollerad ström Maximal stötenergi: Hög energi 300J (patientimpedans 75Ω), Låg energi 200J (patientimpedans 100 Ω) DEFITEQS AED ÄR EN PRODUKT FRÅN: DefiTeq International B.V. Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Holland

4 Telefunken AED Modell HR 1 Användarmanual Version 2.2

5 Utgivare DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B NL GK Eindhoven Nederländerna Not om immateriell rätt DefiTeq förbehåller sig alla rättigheter till dessa användarinstruktioner. Utan medgivande från DefiTeq får dessa instruktioner inte kopieras eller göras tillgängliga för tredje man. Detta gäller även individuella delar eller utdrag från dessa användarinstruktioner. Uraktlåtenhet att åtfölja detta ger upphov till en rätt att kräva skadestånd och kan ha påföljd under kriminalrätt (hänvisning till DIN 34 [Deutsches Institut für Normung]). 2

6 Innehållsförteckning 1 Introduktion Förord Giltighet Garanti Begränsningar av ansvar Symboler som används i dessa användarinstruktioner Piktogram symboler på apparaten Piktogram symboler på batteriet Piktogram symboler på elektroder Avsedd användning Fundamental funktion Indikation/ kontraindikation för defibrillation Indikationer Kontraindikationer Säkerhetsinformation Allmän information Allmänna säkerhetsinstruktioner Säkerhet för dig, användaren Säkerhet för patientens skydd Säkerhet för tredje part Säkerhet för skydd av apparaten Beskrivning av apparaten Allmän beskrivning Beskrivning av apparatdetaljer Statusdisplay Datahantering Beskrivning av tillbehören Telefunken AED elektroder Valfria tillbehör Åtgärder för iordningställande före [första] start Uppackning Att sätta in eller ändra kraftförsörjningsenheten (batteriet) Att sätta in nytt batteri Att avlägsna batteriet från apparaten DEFITEQ Batteri Apparatens självtest Självtest efter att ha kopplat på Telefunken AED Automatiska / periodiska självtest Användning av apparaten och sekvensen för återupplivning Att koppla DEFITEQ Telefunken AED på / av Att koppla på DEFITEQ Telefunken AED Att koppla av DEFITEQ Telefunken AED Röstinstruktioner från apparaten / preliminär undersökning av patienten At klä av patienten Att fastställa var elektroderna skall placeras Avlägsnande av hår från bröstkorgen Att torka huden Att öppna och placera elektroderna Att sätta i elektrodpluggarna Kontroll av elektroderna Utförande av EKG-analys

7 7.11 Defibrillering krävs Defibrillering krävs inte Håll defibrillatorn färdig för användning Rengöring, underhåll och återsändning Rengöring Underhåll Underhåll, checklista Återsändning av DEFITEQ Telefunken AED Avfallshantering Tekniska Data Garantivillkor Teknisk beskrivning System för detektering av hjärtrytm Vägledning och tillverkarens deklaration elektromagnetisk utstrålning Säkerhetskontroller Index för diagram Bilaga detektor för rytmanalys Kontaktdetaljer 57 1 Introduktion 1.1 Förord Bäste/Bästa användare, Du har ställts inför uppgiften att använda DEFITEQ Telefunken AED, en apparat för en medicinsk nödsituation, på människor. För att tillförsäkra att du kan reagera snabbt och korrekt i denna speciella situation och kan optimalt använda alternativen som gives med denna apparat, så är det nödvändigt att du läser igenom dessa användarinstruktioner på din egen tid i förväg för att bekanta dig med apparaten, dess funktioner och användningsområde. Förvara dessa instruktioner nära apparaten så att du kan konsultera dem beträffande frågor som kan uppkomma. Om du skulle ha några frågor beträffande denna apparat eller andra produkter från DEFITEQ, så står vi helt till ditt förfogande. Du finner vår kontaktadress i början på dessa användarinstruktioner. 4

8 1.2 Giltighet Beskrivningarna i dessa användarinstruktioner hänvisar till Telefunken AED tillverkad av DefiTeq. 1.3 Garanti Garantiperioden är 72 månader och börjar inköpsdagen. Det är viktigt att spara kvittot som bevis på inköp. De allmänna garantivillkoren för DefiTeq är tillämpbara. Reparationer eller ändringar av apparaten får bara utföras av tillverkaren eller av en person eller företag som är auktoriserad av tillverkaren. 1.4 Begränsningar av ansvar Skadeståndskrav i fall av skador på människor eller egendom är exkluderade om de är baserade på ett eller fler av följande skäl: Användning av denna apparat på ett sätt som inte var avsett. Felaktig användning eller felaktigt underhåll av apparaten. Användning av apparaten med de täckande skydden avlägsnade eller när det finns tydliga skador på kablar och/eller elektroder. Uraktlåtenhet att följa råden som gives i dessa användarinstruktioner mad avseende på användning, underhåll och reparation av denna apparat. Användning av tillbehör och reservdelar gjorda av andra tillverkare. Självsvåldiga ingrepp, reparationer eller konstruktionsändringar på apparaten. Självsvåldigt överskridande av specifikationernas gränser. Brist på övervakning av delar som är utsatta för förslitning. Behandling av patienter utan föregående indikation. 1.5 Symboler som används i dessa användarinstruktioner FARA [DANGER] Texter markerade FARA [DANGER] anger en ytterst allvarlig faktisk fara som definitivt kommer att leda till allvarlig skada eller till och med död om förebyggande åtgärder inta vidtas. Det är absolut nödvändigt att uppmärksamma dessa texter. VARNING Texter markerade VARNING anger ytterst allvarliga faktiska faror som, om förebyggande åtgärder inte vidtas, kan leda till allvarlig skada eller till och med död. Det är absolut nödvändigt att uppmärksamma dessa texter. 5

9 FÖRSIKTIGHET [CAUTION] Texter markerade FÖRSIKTIGHET [CAUTION] anger en möjlig farlig situation som kan leda till smärre skador på person eller egendom. Det är absolut nödvändigt att uppmärksamma dessa texter. OBS [Note] Denna symbol anger text som innehåller andra viktiga råd/kommentarer eller tips.. Denna punkt anger det första steget i en sekvens av åtgärder du skall vidta. Andra steget i en åtgärd du skall vidta. Denna linje markerar listor (3) Nummer inom parentes refererar till enheter i diagram. <... > Texter i vinkelparenteser anger akustiska informationer/instruktioner för apparaten, som samtidigt visas på monitorn, beroende på apparatmodellen. 6

10 1.6 Piktogram symboler på apparaten Stänksäker Var god följ användarinstruktionerna. Kasta inte denna apparat i hushållsavfall. Farlig elektrisk spänning (hög spänning) Defibrillationsskydd 1.7 Piktogram symboler på batteriet Se användarinstruktioner Artikel avsedd för en enda användning Skydda artikel från väta Utsätt inte artikeln för hårda slag eller stötar Öppna inte artikeln med våld Skydda artikeln från värme Kasta inte denna artikel i hushållsavfall 7

11 1.8 Piktogram symboler på elektroder Skall inte användas fler än en gång Sista användningsdatum ID för batchen Bara för vuxna Referensnummer Information om förvaringstemperatur, i Celsius och Fahrenheit 8

12 2 Avsedd användning Telefunken AED är en defibrillator tillgänglig för allmänheten (public access defibrillator, PAD) och även en automatisk extern defibrillator (automatic external defibrillator, AED). Apparaten är ett verktyg för att återuppliva patienter som väger minst 20 kg och som uppvisar tecken på hjärtstillestånd, mest som kammarflimmer. I dessa fall kan Telefunken AED användas för att utföra den nödvändiga defibrilleringen. Användaren leds genom återupplivningsprocessen med klara och begripliga kommandon i form av talade kommandon och synliga anvisningar. Apparaten lagrar och analyserar automatiskt patientens EKG- kurva. Vid behov färdigställer den en elektrisk laddning. Efter detta uppmanar apparaten användaren att trycka på en knapp för att skicka iväg chocken. Ifall en elektrisk laddning behöver anbringas på patienten så finns det två versioner av Telefunken AED, beroende på i vilket land apparaten har sålts: Halvautomatisk defibrillator (t.ex. i Tyskland): Apparaten uppmanar användaren att trycka på en knapp för att skicka iväg chocken. Helautomatisk defibrillator: Defibrillatorn ger en hörbar varning att inte röra patienten. Efter att kondensatorn är laddad skickar apparaten iväg chocken av sig själv. Telefunken AED skall bara användas för ändamålet som beskrivs ovan. OBS [Note] DEFITEQ Telefunken AED:s apparater får bara användas såsom beskrivits ovan och under de betingelser som är beskrivna i detalj i användarinstruktionerna. Användaren av Telefunken AED måste tillförsäkra att Telefunken AED används bara av auktoriserad specialistpersonal. VARNING Varje användning utöver eller bortom detta betraktas inte som avsedd användning och kan leda till personskada eller egendomsskada. Felaktig användning av defibrillatorn kan leda till kammarflimmer, asystoli eller farlig rytmrubbning. 9

13 2.1 Fundamental funktion DEFITEQ Telefunken AED kommer att: Leverera defibrillationsterapi Göra precis åtskillnad mellan rytmer som kan chockas och rytmer som inte kan chockas 2.2 Indikation / kontraindikation för defibrillering Indikationer DEFITEQ Telefunken AED får användas bara om patienten: Är medvetslös och inte andas Kontraindikationer DEFITEQ Telefunken AED får inte användas om patienten: är vid medvetande eller andas normalt eller en normal puls kan kännas eller är ett barn under åtta års ålder eller väger mindre än 20 kg. 10

14 3 Säkerhetsinformation 3.1 Allmän information Både i samband med dess tillbehör och de separat köpta tillbehören, och även individuellt, så uppfyller DEFITEQ Telefunken AED de för närvarande tillämpliga säkerhetsstandarderna och är uppfyller kraven enligt reglerna för medicinska produkter. Apparaten och dess tillbehör är säkra när de används som avsett och under beaktande av beskrivningarna och informationen vars detaljer ges i dessa användarinstruktioner. Trots detta, om de används felaktigt, så kan apparaten och dess tillbehör vara farliga för användaren, patienten eller tredje part. FARA [DANGER] Vi råder eftertryckligt att före användning första gången, så skall alla som förväntas använda denna apparat eller som vill använda den Måste instrueras i en utbildningssession om den medicinska bakgrunden för defibrillering och indikationerna och kontraindikationerna och måste därför vara auktoriserade. Behöver läsa och observera dessa användarinstruktioner och speciellt säkerhetstipsen och varningarna vars detaljer finns i instruktionerna. VARNING DEFITEQ Telefunken AED skall användas bara av utbildad och auktoriserad personal. Att läsa användarinstruktionerna ersätter inte utbildning. DEFITEQ Telefunken AED är inte auktoriserad för användning i explosiva områden. 11

15 FARA [DANGER] Att inte använda apparaten som avsett eller att använda den felaktigt utsätter användaren, patienten eller tredje part för faran av en elektrisk stöt från den höga spänningen alstrad av apparaten, av att påverka aktiva implantat, av brännskador från felaktigt anbringade elektroder. Dessutom kan apparaten skadas eller förstöras av felaktig användning. OBS [Note] Observera informationen och reglerna i bilagan om användning av DEFITEQ Telefunken AED. Gällande i Europa: Apparaten följer Medicinsktekniska direktivet (the Medical Device Directive, MDD). Också gällande i Tyskland och Österrike: Apparaten följer Medicintekniska Produktlagen (Medizinproduktegesetz, MPG) och är föremål för Förordning om drift och användning av medicintekniska produkter (Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten, MPBetreibV) Enligt Förordning om drift och användning av medicintekniska produkter (MPBetreibV), är apparaten föremål för de regelbundna testerna förklarade i bilaga. Enligt Förordning om drift och användning av medicintekniska produkter (MPBetreibV), behöver en logg för medicinska apparater föras för apparaten. Regelbundna tester av apparaten skall dokumenteras i denna logg. För andra länder inom EU, gäller nationella regleringar för handhavande av medicinska apparater. 12

16 3.2 Allmänna säkerhetsinstruktioner FARA [DANGER] Apparaten får inte användas i närheten av eldfängda material (t.ex. lösningsmedel för rengöring eller liknande) eller i en atmosfär som är berikad med syre eller som innehåller eldfängda gaser/ångor. 3.3 Säkerhet för dig, användaren VARNING Använd på en patient bara om du har auktoriserats att göra detta som ett resultat av utbildning! du har tillförsäkrat säkerhet för användning innan du använder den och att den är i gott skick. patientens tillstånd kräver eller tillåter en användning. Innan du använder den, kontrollera huruvida apparaten är inom temperaturområdet för användning. Detta gäller till exempel om defibrillatorn förvaras i ett räddningsfordon på vintern. Anbringa inte apparaten om den har blivit skadad eller är defekt (t.ex. om elektrodkabeln är skadad eller höljet är skadat). Vidrör inte patienten under defibrillering. Undvik varje kontakt mellan delar av patientens kropp (såsom naken hud på huvud eller ben) likaväl som elektriskt ledande vätskor såsom geler, blod eller saltlösningar) och metallföremål runt patienten (såsom sängram eller traktionsanordningar) som skapar oavsiktliga vägar för defibrilleringsströmmen. 13

17 3.4 Säkerhet för patientens skydd FARA [DANGER] Använd apparaten på en patient bara om du har auktoriserats att göra detta som ett resultat av utbildning! du har tillförsäkrat säkerhet för användning innan du använder den och att den är i gott skick. Innan du använder den, kontrollera huruvida apparaten är inom temperaturområdet för användning. Detta gäller till exempel om defibrillatorn förvaras i ett räddningsfordon på vintern. Anbringa inte apparaten om den har blivit skadad eller är defekt (t.ex. om defibrilleringsskabeln är skadad eller höljet är skadat). Använd apparaten bara med tillbehör, förslitningsdelar och engångsdelar som har bevisats vara fullständigt säkra för användning genom att ha testats av en testmyndighet som har licens att testa apparaten när den är färdig för användning. Dessa villkor uppfylls av alla DEFITEQ originaltillbehör och originalförslitningsdelar. Använd nya oskadade defibrillerinselektroder vars livslängd inte har gått ut, för varje patient för att undvika varje möjlighet till brännskador på skinnet! Förbind de adhesiva elektroderna bara till DEFITEQ Telefunken AED. Användning av elektroderna med andra apparater kan förorsaka att patienten ges farliga läckströmmar. Använd inte apparaten i omedelbar närhet till annan känslig utrustning (t.ex. mätinstrument som är känsliga för magnetfält) eller källor till starka störningar som skulle kunna påverka det sätt på vilket DEFITEQ Telefunken AED arbetar. Håll ett tillräckligt avstånd från andra terapeutiska och diagnostiska energikällor (t.ex. diatermi, högfrekvent kirurgi, magnetkameror). Dessa apparater kan påverka DEFITEQ Telefunken AED och störa dess arbetssätt. Av detta skäl skall patienten kopplas bort från förbindelser med störande apparater. 14

18 FARA [DANGER] Under defibrillering, koppla bort patienten från all annan medicinskt använd utrustning som inte har en tilläggsdel för resistens mot defibrillering. Håll defibrilleringselektroderna borta från andra elektroder och från metalldelar som är i kontakt med personen. Använd inte apparaten på barn under åtta års ålder eller med en uppskattad kroppsvikt mindre än 20 kg. Placera elektroderna precis enligt beskrivningen. Torka bröstkorgen och avlägsna noggrant alla stora mängder hår på patienten före anbringande av defibrilleringsselektroderna. Placera inte defibrilieringselektroderna direkt över en implanterad pacemaker för att undvika möjlig feltolkning hos apparaten och för att undvika någon som helst skada på pacemakern från defibrillieringssimpulsen. Vidrör inte patienten under EKG- analys och undvik alla vibrationer. Om EKG- analys utförs i ett fordon, så måste fordonet stanna och motorn stängas av för att garantera korrekt analys. Stoppa alla upplivningsförsök medan DEFITEQ Telefunken AED analyserar EKG- et. Vidrör inte patienten under defibrillation. Undvik varje kontakt mellan delar av patientens kropp (såsom naken hud på huvud eller ben), såväl som elektriskt ledande vätskor (såsom geler, blod eller saltlösningar) och metallföremål runt patienten (såsom sängram eller traktionsanordningar) som ger oavsiktliga vägar för defibrillationsströmmen. 15

19 3.5 Säkerhet för tredje part FARA [DANGER] Varna människor i närheten högt och klart före defibrillering så att de stiger bort från patienten och inte längre är i kontakt med denne. 3.6 Säkerhet för skydd av apparaten FÖRSIKTIGHET [CAUTION] Egendomsskada Reparationer, ändringar, förlängningar och installationer av DEFITEQ Telefunken AED får bara göras av personal auktoriserad av och utbildad av DEFITEQ DEFITEQ Telefunken AED har inga delar som kan repareras av användaren. Apparaten får utrustas och användas bara med originaltillbehör från DEFITEQ. Rengör apparaten bara när den är urkopplad och elektroderna har avlägsnats och rengör den bara på föreskrivet sätt. 16

20 4 Beskrivning av apparaten 4.1 Allmän beskrivning DEFITEQ Telefunken AED (PAD = Public Access Defibrillator) är en automatisk extern defibrillator (AED) med en integrerad enkanals EKG. EKG- n spelas in med användning av DEFITEQ - elektroderna. Algoritmen som är implementerad känner igen potentiell fatal hjärtarytmi. Defibrillatorn alstrar den elektriska stöt som krävs för att återuppliva en patient som har en EKG- rytm som kan behandlas med elektrisk chock. Denna metod är den allmänt erkända terapin. DEFITEQ Telefunken AED:s produktfamilj har utformats för att vara säker och snabb att använda i en nödsituation. Alla funktionella enheter är fungerande element som är föremål för följande principer: Klar organisation av funktionella enheter Reduktion av funktioner till vad som är nödvändigt Intuitiv och logisk handledning av operatören Klara, självförklarande operativa element Ergonomisk layout. Defibrillatorenheten har optimerats för att vara säker och mycket snabbt vara färdig för användning. Laddningstiden för defibrillatorn är approximativt 12 sekunder med en batterikapacitet av approximativt 90% av nominellt värde. Den elektriska kraften hos DEFITEQ Telefunken AED kommer från ett alkalibatteri av engångstyp. DEFITEQ Telefunken AED kan förvaras på en DEFITEQ wall mount rack (väggmonteringshållare) som kan sättas fast på väggen. Det är snabbt och enkelt att avlägsna DEFITEQ Telefunken AED när du behöver den. OBS [Note] Väggmonteringshållaren och tillbehör beskrivs i separata användarinstruktioner. 17

21 4.2 Beskrivning av apparatdetaljer Fig. 1: Telefunken AED vy från framsidan 18

22 Fig. 2: Telefunken AED vy från baksidan 19

23 Fig. 3: Telefunken AED operativa kontroller (1) Jack för anslutningsplugg till elektroder (2) På/Av- knapp (3) Rör inte patienten - symbol (lyser upp under EKG- analysen) (4) Utlösningsknapp för defibrillering (5) Högtalare (6) Informationsknapp (7) Statusdisplay (8) Elektrod- LED- er 20

24 Fig. 4: Telefunken AED med tillberör (1) Styv väska (2) Telefunken AED (3) Sax (4) Skydd för mun till mun andning (5) Rakhyvel (6) Gummihandskar, icke sterila (7) USB- kabel (8) Defibrilleringsselektroder 21

25 4.3 Statusdisplay I tabellen nedan finns en lista över de möjliga ting som kan visas som display i statusdisplayen och deras vad de betyder. Display. Betydelse. Åtgärder att vidta Tillräcklig batterikapacitet. Låg batterikapacitet. Apparaten är defekt. Apparaten färdig att använda. Apparaten kan användas. Nästan dags att byta batteri. Utför stor självtest genom att sätta i batteriet igen eller koppla på apparaten igen. Låt apparaten repareras av en servicecentral auktoriserad av DefiTeq Batteriet övervakas med användning av en elektronisk laddningsbalansprocess. När batteriet är tömt hörs en varningston tillammans med en hörbar varning. Batteri. Hörbar varning. <batteriet är nästan tomt> OBS [Note] Om apparaten är i bruk så kommer den motsvarande hörbara varningen att regelbundet upprepas på det valda språket. Batterisymbolen i statusdisplayen aktiveras. 22

26 4.4 Datahantering OBS [Note] Apparaten spelar automatiskt in alla data till sitt interna minne. Data som har sparats kan visas med hjälp av en PC/Laptop och programvaran DEFITEQ TM Telefunken AED View (valfritt tillbehör). Emellertid får dessa data inte användas för diagnostiska ändamål eller för terapi på patienten. De skall användas bara för administrativa och legala ändamål. I programvaran finns det ett idrifttagningsprotokoll in i vilket ytterligare patientdata kan läggas in. Data som sparats i minnet bör arkiveras externt efter varje användning, om möjligt. Användning av denna programvara beskrivs separat. Programvaran är inte avsedd för slutanvändare utan bara för dem som tillhandahåller tjänster. 23

27 4.5 Beskrivning av tillbehören Tillbehören behöver säkras på lämpligt sätt före transport Telefunken AED elektroder Fig. 5: Telefunken AED Elektroder (1) Plugg för defibrilleringselektroderna (2) Defibrilleringelektroder med skyddande film FÖRSIKTIGHET [CAUTION] Valfria tillbehör Elektroderna är bara till för engångsanvändning. Efter att ha använt apparaten så skall elektroderna bytas ut mot nya. Elektroderna får öppnas bara omedelbart före användning DEFITEQ Telefunken AED View (programvara för att ta ut data) Artikelnummer: DEFITEQ Cabinet [skåp] Artikelnummer: Föremål för ändring utan meddelande. 24

28 5 Åtgärder för iordningställande före [första] start 5.1 Uppackning Efter leverans, kontrollera först allt packningsmaterial och apparaten för att finna transportskador. Om du märker någon skada på apparaten, meddela omedelbart ditt transportbolag, din handlare eller kontakta direkt teknisk tjänst på DefiTeq, ange apparatnummer och beskriv skadorna på apparaten. FARA [DANGER] Använd definitivt inte apparaten om du känner till någon skada. Att detta riskerar någons hälsa kan inte uteslutas. Se till att leveransens omfattning är komplett i enlighet med den bifogade packsedeln. Gör av med förpackningsmaterialet på ett miljömässigt bra sätt. 25

29 5.2 Att sätta in eller ändra kraftförsörjningsenheten (batteriet) Före användning av DEFITEQ Telefunken AED för första gången så måste batteriet sättas in på rätt plats. OBS [Note] Telefunken AED levereras alltid med ett batteri. Efter att du har använt apparaten skall batteriet bytas ut mot ett nytt batteri Att sätta in nytt batteri Fig. 3: Insättning av batteri Procedur: Lägg ner apparaten på sin framsida. Pressa in kraftmodulen fullständigt in i apparaten tills du hör ett klick när den snäpper in på plats och kraftmodulen ligger i jämnhöjd med apparatens yttersida. OBS [Note] Om batteriet har installerats korrekt, så kommer apparaten själv att göra ett självtest. Nu är apparaten färdig att användas. 26

30 FÖRSIKTIGHET [CAUTION] Övervaka statusdisplayen. Om displayen visar "OK" få är apparaten färdig att använda. Om displayen inte visar "OK", åtgärda orsaken eller kontakt din närmaste servicestation Att avlägsna batteriet från apparaten För att förhindra att batteriet faller ut så tillåter designen att man använder ett verktyg (t.ex. en skruvmejsel) för att få hävstångseffekt. Fig. 7: Att avlägsna batteriet Note Byt kraftmodulen bara när apparaten är urkopplad och defibrillatorns elektrodplugg är bortkopplad. 27

31 5.3 DEFITEQ Batteri Batteriet är ett engångs alkalibatteri. Det är fullt uppladdat vid leverans. Denna typ av batteri är state- of- the- art och valdes på grund av sin extremt långa tjänstetid och lagrade kraft. VARNING Försök under inga omständigheter att ladda batteriet. Då skulle en explosionsrisk föreligga! FÖRSIKTIGHET [CAUTION] Använd batteriet innan dess använd före datum uppnås. Efter att ha använt apparaten skall batteriet bytas ut mot ett nytt (för att garantera en full period av funktion när apparaten används nästa gång). OBS [Note] Om apparaten måste skickas iväg för teknisk service, avlägsna batteriet innan du skickar ut det och sätt isoleringsband över dess kontakter. När du skickar batteriet, observera de separata reglerna för försändning. 28

32 6 Apparatens självtest 6.1 Självtest efter att ha kopplat på Telefunken AED Självtesten utlöses genom att koppla på DEFITEQ Telefunken AED eller genom att sätta in ett batteri i apparaten. The Telefunken AED gör en apparatsjälvtest för att kontrollera alla viktiga parametrarna och signalmekanismerna. Om kraftmodulen har bytts ut och apparaten tidigare hade funnit fel, då kommer den fullständiga självtesten (FULL) att automatiskt utlösas. Var god fortsätt och följ instruktionerna från apparaten. 6.2 Automatiska / periodiska självtest Telefunken AED utför automatiskt självtest för att tillförsäkra att den är färdig för användning. Frekvens Vad som testas KORT Dagligen Programvara, operativt membran, EKG- kalibrering, klocka, intern spänningsförsörjning och del för högspänning vid 0 V MEDIUM Den första i varje månad Programvara, operativt membran, EKG- kalibrering, klocka, intern spänningsförsörjning och del för högspänning vid 300 V FULL Efter att ha bytt ut kraftmodulen, detektering av ett internt fel och vid påkoppling. Programvara, operativt membran, EKG- kalibrering, klocka, intern spänningsförsörjning och del för högspänning vid 1600 V 29

33 7 Användning av apparaten och sekvensen för återupplivning OBS [Note] Sekvensen för återupplivning har skapats i enlighet med de rekommenderade riktlinjerna från European Resuscitation Council (Resuscitation (2010) 67S1, sid 7 - sid 23)) i apparaten. Tillförsäkra att du har fullgjort lämplig utbildning före användning av denna apparat. 7.1 Att koppla DEFITEQ Telefunken AED på / av Att koppla på DEFITEQ Telefunken AED Koppla på apparaten genom att trycka på På/Av- knappen [on/off]. Efter att ha gjort detta ges akustiska signaler och alla LED- ljusen lyser upp, alla knappar aktiveras, utom utlösningsknappen. Utlösning av defibrillering aktiveras bara efter att kammarflimmer (ventricular fibrillation, VF) har fastställts. Omedelbart efter att den blivit påkopplad så utförs en intern självtest för att kontrollera viktiga funktioner och signalanordningar Att koppla av DEFITEQ Telefunken AED DEFITEQ Telefunken AED kan kopplas av på olika sätt: Genom att trycka på På/Av knappen [On/Off]. Om apparaten upptäcker ett fel kommer den automatiskt att koppla ur sig för att undvika möjliga skador. 30

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKSANVISNING Information om inställning, användning, underhåll och tillbehör M5066A Utgåva 6 Sidan är avsiktligen tom. framifrån A överst B bakifrån överst K C l J D I I S E

Läs mer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer

Service och försäkring. Vi hjälper dig få koll om något händer Service och försäkring Vi hjälper dig få koll om något händer Vi hjälper dig! Det är bra att veta att Telenor självklart hjälper dig med service på din mobil, surfplatta, modem eller ett tillbehör som

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

Detta ansikte utstrålar tryggheten

Detta ansikte utstrålar tryggheten Detta ansikte utstrålar tryggheten Här är orsaken. På Physio-Control bygger vårt anseende och vårt uppdrag på trygghet. En trygghet som härrör från över 50 års innovativt arbete, ett orubbligt kvalitetsåtagande

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i. 9249001 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Field Force NFC-skal för Nokia 5140 och Nokia 5140i 9249001 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-244D

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Bruksanvisning Prator

Bruksanvisning Prator Version: 7 Skapad: 2011-12-02 Godkänd Datum/Sign: 2015-03-27/Monica Bofred Ansvarig: Monica Bofred evry.com Bruksanvisning Bruksanvisning Prator Versionshistorik Ändring nr. Ändring datum Förändringar

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra!

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Drygt 93 procent avlider. Hjärtstopp inträffar ofta på platser dit det tar minst

Läs mer

Manual KM 600 / KM 800

Manual KM 600 / KM 800 Manual KM 600 / KM 800 Bruksanvisning i orginal BM 600 / BM 800 Innehållsförteckning 3 4 5 5 6 10 10 11 12 12 14 16 18 19 19 20 21 22 23 Inledning Beskrivning Fingerskyddet Manöverreglage Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1 FÖRSÄKRINGSBEVIS DETTA ÄR ETT BEVIS PÅ ATT Försäkringsgivaren, efter mottagande av Premien, härmed är bunden i förhållande till Dig för de ersättningar som anges i detta Försäkringsbevis, i enlighet med

Läs mer

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning Roomba Robotdammsugare Bruksanvisning Bästa Roomba-ägare! Tack för att du har köpt en irobot Roomba dammsugarrobot. Du går med i en mycket speciell gemenskap - 7.5 miljoner personer globalt och ett ökande

Läs mer

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA SMD-426/427 PG2 Övervakad Trådlös PowerG Rökdetektor / Värmeoch rökdetektor 1. INTRODUKTION Installationsinstruktioner SMD-426 PG2 (rökdetektor) och SMD-427 PG2 (värme- och rökdetektor) är automatiska

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Användarhandbok och information om garanti

Användarhandbok och information om garanti Rev. 1.0 Användarhandbok och information om garanti MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B JURIDISK INFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSUL SAMSUNG ELECTRONICS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PRODUKTER, INFORMATION OCH

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 1 HANDHAVANDEMANUAL Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 2 1. Inledning Informationen i denna manual riktar sig såväl till vuxna användare som till föräldrar till barn som fått

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer