Bildat 1984 och medlem i NR Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildat 1984 och medlem i NR 1 2010. Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga"

Transkript

1 DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i NR Alzheimer Europe Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Den 28 januari fick Stina-Clara Hjulström ta emot H.M. KONUNGENS MEDALJ, 8:e storleken i högblått band för betydelsefulla insatser inom demensområdet. Läs mer på s 8-9 Foto: Clas Göran Carlsson Demensförbundet behöver mer resurser för att arbeta för demenssjuka och deras anhöriga! Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg

2 2 NR Innehåll Ordförande har ordet... 2 Bästa hemtjänstteam Demens och beteenden Animation med demenssjuka Föregripande sorg... 7 Grattis Stina-Klara Lundagårdsgruppen Från våra föreningar Doktorn har ordet Våra föreningar Forskartjänst Agnetas spalt Vinnare korsord Demensförbundets skrifter och filmer samt telefonrådgivning DEMENS Ansvarig utgivare: Stina-Clara Hjulström, förbundsordf. Redaktör: Yvonne Jansson Grafisk formgivning och tryckning: Lenanders Grafiska AB, Kalmar, febr ISSN Prenumeration: 150:-/år Du som vill skriva i Demensforum: Skicka ditt manus till Demensförbundet helst som bifogad fil med e-post. (Spar texten som ren textfil i ordbehandlingsprogrammet). Skicka gärna med foton eller illustrationer till din artikel! Vi förbehåller oss rätten att redigera insända artiklar. Citera gärna men ange alltid källan! Adress, se sista sidan. Det är lite märkligt att fira jul i Thailand på andra sidan jordklotet i 35 graders värme. Glöggen smakar inte lika gott med is och O helga natt är inte lika mäktig på skiva. Jag är en traditionsmänniska, men det viktigaste är att få vara tillsammans med barn och barnbarn. Jag tror att många fler än jag håller på traditioner och jag hoppas att man gör det på boendena runt om i Sverige. Det finns duktig personal som kommer från andra kulturer och som har mycket att lära oss svenskar när det gäller synen på äldre och bemötande, men de behöver få hjälp att lära sig vårt språk och förstå våra traditioner. Inte minst inom demensvården är detta viktigt. Valår Jag tycker inte det var längesedan det var val. Tiden går så mycket fortare nu när man blivit äldre. Hemma i mitt kök har jag en liten tavla jag fått av en god vän där står: Ur evighetens perspektiv är ögonblicket som ett liv Jag tänker på det ibland när jag retar upp mig och när jag funderar på vad det är som driver vissa människor. Det gäller att försöka göra rätt saker den lilla tid man har. DEMENS ORDFÖRANDEN HAR ORDET Att det är val till hösten märks och ju närmare det kommer ju mer aktiviteter. Det är viktiga frågor som diskuteras, men jag tycker nog att äldrevården/demensvården som vanligt kommer långt ner. Demensförbundet skall noga följa vilka partier som prioriterar frågorna och framför allt hur de tänker förverkliga löftena. Det finns mycket att glädja sig åt när det gäller ambitionerna inom äldreomsorgen. Det råder ingen tvekan om att Regeringen vill väl, men vad spelar det för roll om inte kommunerna vill samma. Alla fina ambitioner drunknar i de kommunala budgeterna. Många platser för demenssjuka har försvunnit, personalminskningar har slagit hårt. Den kommunala självbestämmanderätten är helig. Många av de lokala demensföreningarna arbetar hårt för att motverka försämringarna i kommunerna. En stor och mycket viktig fråga är geriatriken. Demensförbundets Geriatrikkonferens blev lyckad, men nu gäller det att driva frågan vidare. Geriatrisk kompetens i alla kommuner låter naturligtvis bra, men är alldeles för luddigt. Hur öka antalet platser på geriatriska kliniker? Vilken plan för att utbilda fler läkare inom denna viktiga specialitet? Hur skall geriatriken involveras in i primärvården? Ja, det finns många frågor, men svaren? Glad Det var en stor överraskning för mig att få ta emot medalj av Kungen och det är klart att jag var mycket glad. För egen del kan jag nog tycka att det jag gjort och gör inte är så betydelsefullt men jag är glad om jag lyckats att bidra något till att förbättra för demenssjuka och deras anhöriga. Stolt var jag för att demensvården lyftes fram och jag tänkte på alla som gör ett fantastiskt arbete och på Tage Danielssons: En droppe i livets älv kan inte vara eller flyta själv. Det ställs ett krav på varje droppe att hjälpa dom andra att hålla sig oppe Visst var jag glad. Nästa Demensforum utkommer i vecka Manusstopp för nästa nummer är 5 april 2010.

3 DEMENS Bromma utsett till Bästa hemtjänstteam 2009 NR Bromma hemtjänstteam vann Demensförbundets och Svenska Demenscentrums årliga pris på kronor. Stämningen är uppsluppen och den första tårtan snart slut. Personal som redan slutat för dagen har dröjt sig kvar för att fira utmärkelsen: Bästa demensteam inom hemtjänsten Redan på förmiddagen fick personalen beskedet. I tuff konkurrens med åtta andra tilldelas Stockholmsstadsdelen Brommas demensteam 2009 års teampris från Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Prissumman, kr, är densamma som föregående år då vinnarteamet kom från Borlänge kommun. I Brommateamens gemensamma lokaler i Blackeberg möts man av leenden och muntra tillrop. Allra mest ler Marita Allerhed (längst ned t h i bild), undersköterskan med 40 års erfarenhet av äldrevård och samordnare för de tre teamen. Hon minns när demensteamen startade, som ett projekt 2004, och svårigheterna med att rekrytera personal. Jag var naiv nog att tro att alla ville arbeta med demens men så var det ju inte alls. Det tar ju dubbelt så lång tid eftersom du gör två jobb, sa man. Först ska du motivera och få personen att acceptera hjälpen, sedan ska du utföra den. Marita Allerhed följde hemtjänstpersonalen i sitt arbete och såg vilka som fungerade särskilt bra i möten med personer med demenssjukdomar. Med viss möda lyckades hon locka över flera av dem till demensteamen. Sommarens organisationsförändring tyder på att sådana rekryteringsproblem tillhör historien. När de tre demensteamen, som tidigare sorterade under var sitt hemstjänstdistrikt, samlades under ett och samma tak fick personalen söka sina tjänster på nytt. Det gjorde 20 av 22. De två som valde att inte göra det har sökt andra vägar inom demensområdet. Tydligt är att demensomsorg numera utövar en viss dragningskraft, från att ha varit en diagnos som vårdpersonal helst velat slippa befatta sig med. Vad har hänt? Personalen runt det långa ovala bordet talar om ett krävande men spännande arbete. Ett arbete där man ger en hel del av sig själv men också får mycket tillbaka av sina vårdtagare, anhöriga och medarbetare. Du måste vara intresserad av människor, förstås. Och du måste vara intresserad av dig själv, hur du fungerar i mötet med andra. Man får lära sig mycket om sig själv ska du veta, säger Marita Allerhed. Och inlevelseförmåga är jätteviktigt, inflikar en av hennes medarbetare. Ja, du måste ju ofta försöka tolka det som inte sägs, säger en annan. Hela personalen har fått grundläggande demenskunskaper, minst fem utbildningsdagar på Silviahemmet. Även timvikarierna ges baskunskaper i demens. Den viktigaste källan till kompetensutveckling är annars reflektionsmötena, en timme per vecka. Här utbyter personalen erfarenheter, till exempel hur man löst olika svåra situationer. De ger kunskaper som aldrig går att läsa sig till i en bok. Teampersonalen utstrålar trygghet och självförtroende. Brommapolitikerna har valt att satsa på dem trots eller kanske på grund av kärva ekonomiska tider. Bekräftelse tycks de även få i sitt dagliga arbete och vill de ha en siffra på sin betydelse finns en i Stockholms stads brukarundersökningar. Andel nöjda brukare: 100 %! Nu ser Marita Allerhed och hennes medarbetare fram emot Silviahemmets inspirationsdag den 16 mars i Folkets hus, Stockholm. Då delar Drottning Silvia ut priset Bästa hemstjänstteam Magnus Westlander

4 4 NR Demens och beteenden DEMENS Genom den demensdiagnos som framgår efter långa utredningar får den drabbade oförtjänt en stämpel på sig att ha vissa beteenden. Ibland får man in en person som har en frontallobsdemens på ett särskilt boende och genast har personalen en föreställning om hur den personen ska vara. Ibland kan bara kännedomen om diagnosen vara skrämmande för en del personal men även för andra, mindre insatta. Jag vill med bestämdhet hävda att det inte finns två demenssjuka som har likadana symtom och beteende. Det vore ju att säga att det finns två friska människor som är likadana och har identiska beteenden. Varför skulle beteendet bli likadant bara för att man blir sjuk? En hel livsutveckling påverkar givetvis även symtomen som uppstår hos demenssjuka. Själv har jag hört personal uttrycka; - Oj då, en frontallobsdemens, då är det bäst man passar sig. Man förutsätter m.a.o. att den diagnosen ger en aggressiv och kanske sexfixerad person. Det behöver inte alls vara på det viset. De flesta sjukdomar som rör intellektet skapar ett nedsatt skydd mot de egna känslorna. Känslorna läcker ut, om man så vill uttrycka det. Det blir svårare att hålla inne med känslorna ju längre sjukdomen fortskrider. Vår intellektuella själ bygger upp ett inre skydd mot våra grundkänslor för att vi ska kunna umgås med varandra på ett (för arten och individen) gynnsamt sätt. Vid t.ex. en demenssjukdom minskar vårt eget skydd ( censuren ) och känslorna strömmar ibland fritt ut. Egentligen har vi alla samma känslor. En del forskare menar att vi har samma känslor som alla högre stående däggdjur. En normal utveckling gör att hjärnans bark med ökad kunskap utvecklar ett praktiskt och lönande skydd för de egna känslorna. I detta resonemang går det inte att säga att någon med en viss demensdiagnos är mer aggressiv än den andra. Däremot kan sjukdomen ha satt sig på skyddet och gjort att känslorna lättare sipprar ut vid t.ex. upplevda hot, tillrättavisningar eller bara enkla missuppfattningar. När vi idag sätter in lugnande mediciner mot olika symtom på känsloinkontinens kan vi endast dämpa dessa. I nästan inga fall kan man ta bort en känsla eller förhindra en känsla med den typen av medicinering. Däremot kan vi se goda resultat av ett bemötande som inte aktiverar en viss negativ känsla eller ett sådant bemötande att den känslan t.o.m. avbryts. Den kissande mannen Jag brukar ta upp problemet med den kissande mannen. Ett s.k. skolexempel. Att vi idag 2009 fortfarande väljer att mitt i natten gå fram till en demenssjuk man som står och kissar i en blomkruka visar att vårt bemötande inte har hängt med i samma utveckling som t.ex. de nya demensmedicinerna. Hur många av oss skulle välja att gå fram till en man som står och kissar i en park mitt i natten? Förmodligen ingen. Men vi ska nödvändigtvis fram till en intellektuellt nedsatt person som står och kissar! Just den personen som inte kan hantera t.ex. en känsla av skam utan att bli arg. Han eller hon kan på intet sätt lösa den plötsliga känslan av pinsamhet som en sådan situation utlöser. Om han/ hon kunde det skulle han/hon inte varit dement! Därför är risken stor att vi som närstående eller personal råkar ut för ett slag. Många gånger sätter man in lugnande och/eller neuroleptikum när detta inträffar. Men vi tar inte bort någon aggressivitet utan gör bara slagen lamare och rörelserna saktfärdigare. Varför inte bara låta bli att gå fram? Skadan är ju skedd. Torka urin får vi göra ändå. Om vi skulle koncentrera oss på den som står och kissar är det heller ingen bra etik i att gå fram till honom mitt i natten och utsätta honom för pinsamhetens skam. Vi bör istället på ett positivt sätt få bort honom från kisspölen. Kanske genom att snällt ropa på honom. - Kom, det finns kaffe, eller annat. Sedan kan vi gå bort till pölen och torka. Istället för en konflikt med aggressivitet Ola Polmé, sjuksköterska, författare och uppskattad föreläsare. och slag har vi en nöjd, icke kissnödig man som är på väg mot något gott; kaffe. Det är så lite som behövs av det goda bemötandet för att stora resultat ska visa sig. De flesta beteenden kan förhindras eller stävjas genom ett bra, smart, bemötande. Vår plikt som friska individer borde ju vara att inte starta konflikter med intellektuellt nedsatta personer. Konflikten uppstår nästan uteslutande i interaktionen med oss friska. Vi måste hela tiden tänka på att den sjukes miljö och samvaro med andra blir så skonsam och positiv som möjligt. Den intellektuellt nedsatta personen kan aldrig läggas till last för att miljön och samvaron inte är tillräckligt bra. Själva det intellektuella handikappets essens består ju i att INTE kunna ordna omgivningen och interaktionen med andra på ett för personen gynnsamt sätt. Vi har m.a.o. det yttersta ansvaret för om konflikt uppstår eller inte. Professionell omvårdnad Ibland kan man höra en personal eller en närstående tillrättavisa en patient på ett naivt eller överlägset sätt. När anhöriga gör det kan man i viss mån förstå det men när personal gör det Som närstående är man ofta känslomässigt bunden och engagerad i den demenssjuke. Sjukdomen blir ibland lika svår för alla inblandade. Att i ett sådant läge kräva att anhöriga jämt ska

5 DEMENS handla adekvat och professionellt är givetvis orimligt. Det vi däremot alltid ska kräva är att personal inom vård och omsorg inte är dem som startar konflikter med intellektuellt nedsatta. I vår strävan att inte skapa konflikter måste vi som personal ha förmågan att spela en roll i interaktionen med vårdtagaren, d.v.s. professionell omvårdnad. Ibland när jag tillfrågad om att handleda personal brukar jag säga till personalen eller chefen; Ni behöver ingen handledning av mig just nu utan det ni behöver är en dramapedagog. När man arbetar med demenssjuka är det viktigt att påkläda sig en yrkesroll och att aldrig blanda in sitt eget tyckande utan all kraft ska åtgå till att en demenssjuk person ska ha en så bra och god tillvaro som möjligt över tid. En demenssjukdom leder alltid till döden även om andra sjukdomar ibland blir själva banemannen. Vi som inte drabbats av denna sjukdom måste se till att den tid som finns kvar för den sjuke har så hög kvalitet som möjligt. Allt annat är egoism. Bara för att en person insjuknat i en demenssjukdom och därmed fått en intellektuell förlust måste vi inte ta bort själva meningen med livet; levnaden att få känna sig behövd, känna sig fri, känna lust, känna lycka, ja helt enkelt vara människa. Ola Polmé Sjuksköterska, Demensvårdsutvecklare, enhetschef, innovatör och föreläsare. Författare till böckerna Hur ska vi bemöta demenssjuka? (kommlitt), Praktisk professionell planering medförfattare, Helen Hedman, Vanvård eller vård av gammal vana medförfattare Marie Hultén, Ge ett bidrag till: Demensförbundets utvecklingsfond Pg I september 2008 hade vi på föreningen Eksjö Animation hållit på med projektet Animera = göra livlig i några månader. Vi jobbade med en träffpunkt för seniorer Tuvan i Eksjö. Vi hade en trofast grupp deltagare som använde sina talanger i en egen animerad film - Dramat på Tuvan. Målet med projektet var att ta fram en ny form för fritidsaktiviteter för seniorer med funktionsnedsättningar, där de får vara medskapande. Vi ville få in fler deltagare och det var så vi kom i kontakt med Birgitta Titus - fritidssamordnare på servicehuset Marieberg i Eksjö. Hon tyckte att vårt animationsprojekt skulle kunna bli ett spännande inslag i mariebergarnas vardag. Jag måste erkänna att jag ansåg att det nästan skulle kräva ett separat projekt för att kunna göra animation med de demenssjuka. Samtidigt tänkte jag att det skulle vara orättvist att utesluta dem när vårt projekt nu vände sig till personer med funktionsnedsättning. NR De äldre på servicehuset Marieberg i Eksjö lider av demenssjukdomar. Ändå har de varit med och deltagit i våra onsdagsträffar med animation och konst. Varför? Vad ger det dem? Animation med demenssjuka Ett konstverk gjort av sockervatten och färg. Därför bestämde vi oss till slut för detta samarbete med förbehåll att vi skulle köra det hela som ett test och ta det precis i de äldres takt. Sockermålning och taktil leranimation Med förutsättningen att vi gör det enkelt och okomplicerat (ironiskt nog är animation inte helt okomplicerat) valde vi att börja med något som Birgitta redan gjort med sina seniorer och som hade blivit väldigt lyckat. Sockermålning. Birgitta kokade sockerlag av socker och vatten (2:1) och smetade ut det på ett pappersark. De äldre behövde bara droppa vattenfärg på pappret. Resten skötte sig självt. Färgen flöt ut och skapade mönster och former. På ett enkelt sätt gjorde de äldre något vackert och eget. Vi animatörer tog stillbilder av varje målning medan den tog form. Efter träffen redigerade vi ihop sekvenserna, la på ljud och musik. Ett animerat konstverk var fött. På nästkommande träff

6 6 NR DEMENS med seniorerna visade vi animationen och de redan stelnade sockermålningarna. Trots att de inte riktigt kom ihåg vad de hade gjort på förra träffen, talade vi om för dem att det var deras målningar och att de nu var med i en film. De flesta reagerade med glädje när de hörde ordet film. De sa att de var filmstjärnor och konstnärer. Sockermålningsträffar med inslag av animation blev väldigt populära. Vi ville också ta tillvara de äldres berättelser. Vi visste att demens främst drabbar närminnet men att de demenssjuka gärna berättar om sin Stanislaw Przybylski, initiativtagare och projektledare till animationsprojektet. barndom, tiden när de var unga. Därför gjorde vi några stycken digitala berättelser med Mariebergs seniorer. Vi intervjuade dem och av deras inspelade röster och fotografier gjorde vi bildspel. Korta, till synes ordinära episoder ur livet. De blev dock till ovärderliga minnen för framtida generationer - små filmer med mormors egen röst och foton. För de äldre blev det återigen en ny spännande upplevelse. De fick se sig själva på en teve och såg med stolthet på sin lilla bildberättelse. Sedan bad vi de äldre skapa tredimensionell konst. Det är allmänt känt att det taktila är viktigt för den demenssjuke. Beröring, känsel, olika förnimmelser samt detta att vidröra behagliga ytor. Vi beställde en spe- ciallera i ett dussin färger från Stockholm. Seniorerna satte igång med att knåda, rulla, trycka och klämma den färgstarka leran. En del skapade helt abstrakta former medan andra skulpterade mer föreställande - en favorit var en tennisracket med tillhörande boll i miniformat. Av alla dessa föremål gjorde vi tillsammans en kort animerad film i tre delar. Det som händer i filmen är de äldres lösare och mer konkreta idéer som vi fick fram genom utfrågning: Vad skulle den här gubben kunna göra? Då svarade de äldre: Dansa! Gå! Varför inte ha med en fågel? Vernissage på hemmet Den 10 december 2009 var det dags för en festlig vernissage. Bland de inbjudna gästerna var konstnärernas anhöriga, vänner, personal samt kommunalpolitiker och tjänstemän. Det var oerhört viktigt att just de anhöriga skulle dyka upp. Anhöriga till demenssjuka äldre verkar ofta tro att så fort de äldre hamnar på ett hem så kan de ingenting längre. Det råder en uppfattning om att alla dagarna på ett äldreboende ser likadana ut och att de demenssjuka inte gör annat än sitta eller ligga och titta i taket. Vår utställning bevisade motsatsen. Det blixtrade när tidningens fotograf tog kort. Under tiden gick folk runt, smuttade på cider, knaprade salta pinnar och beundrade konsten: lergubbarna, animationerna och de expressiva sockertavlorna. Någon påstod att det kanske var de äldres tankar och känslor som tog form i dessa målningar. De äldre själva såg stolta och belåtna ut. Den här har jag målat - sa en av konstnärinnorna och pekade på någon annans tavla. Men vad spelade det för roll att hon pekade fel? Huvudsaken var att hon kände att hon hade skapat något, bidragit och blivit sedd. Så såg det ut på vernissagekvällen. Servicehuset var inte längre bara ett servicehus utan kändes plötsligt som en mötesplats för kultur, konst och människor i alla åldrar. Slutsatser Annorlunda aktiviteter är bra för äldre som lider av demens. Det behövs fler eldsjälar som vågar starta kreativa projekt för äldre. Det behövs samordnare på träffpunkter för äldre med högre sysselsättningsgrad för att kunna Servicehuset Marieberg förvandlades till vernissagelokal med bubbel och snacks där konstnärernas alster satt på väggarna till beskådan. dra igång och hålla vid liv den typen av aktiviteter vi haft på Marieberg. Vi fick bevis för att äldre med demens behöver kreativ aktivering, att de mår bra av att skapa och att bli sedda. Animation är inte bara för barn! Det är det budskap vi i projektet Animera = göra livlig vill sprida ut i Sverige och till och med utomlands. Mer om projektet på: kontakta Stanislaw Przybylski Tfn: +46 (0) Stanislaw Przybylski, projektledare, animatör Teresa Glad, projektassistent, konstnär, animatör Animerat, animation - innebär att man skapar rörelse av stillbilder. Ofta används ordet tecknat som en synonym men animerat behöver inte vara tecknat. Dockor, klippdockor, sand, foton och objekt kan få liv genom att man i hög hastighet visar flera stillbilder av dem, med små skillnader i varje bild.

7 DEMENS Föregripande sorg hos närstående till demenssjuka En svensk undersökning av sorg bland över tusen änkor gav vid handen, att fyra av tio efterlevande ansåg, att sorgeperioden före förlusten varit svårare än sorgen efter förlusten. Denna förberedande, antecipatoriska sorg kan antas få negativa konsekvenser för både hälsa och välbefinnande. Bland de tillfrågade tusen änkorna använde var tredje alkohol för att dämpa sorgen; var femte använde dessutom lugnande läkemedel. De äldre änkorna minskade också sina fysiska aktivitetsvanor. Då nästan hälften av änkorna var 65 år äldre är det rimligt att anta, att omkring 5-10% av deras män avlidit i någon form av demenssjukdom. Att leva som anhörig till personer med exempelvis cancer eller demens kan sätta igång sorgeprocessen medan livet ännu pågår. Vid demens genomlider anhöriga en gradvis förlust av den sjukes personlighet, tankeförmåga och olika fysiska funktioner. Relationen sätts på så svåra prov. Den ene blir ofta vårdare och den andra vårdtagare. När mångåriga känslomässiga band försvagas genom identifikationssvårigheter och vårdbehov, har depression och sänkt livskvalitet kunnat påvisas i många fall. Den antecipatoriska sorgeperioden torde för många anhöriga till demenssjuka inbegripa så mycket stress att slutligen förlusten av den sjuke genom dödsfall innebär minskad mängd stress, depressiva symtom och lättnad - om än svår att erkänna. En nyligen genomförd undersökning bland närstående till demenssjuka presenterades i november 2009 på Äldreomsorgsdagarna i Stockholm. En skattningsskala för antecipatorisk sorg, Anticipatory Grief Scale (AGS), besvarades av 53 kvinnor och män vars närstående hade diagnosen demens. AGS är ett frågeformulär med 27 olika påståenden om reaktioner och känslor före förväntade död och har använts bl.a. i demensstudier och undersökningar inom palliativ vård. Av deltagarna i studien var en tredjedel maka eller make till personen med demenssjukdom; övriga var antingen den sjukes barn eller syskon. Svaren visade, att nästan alla kände att de stod nära den sjuke. Många dagdrömde om livet före sjukdomen, tre av fyra upplevde sig upptagen av tankar på den sjuke. Nästan alla kände också saknad av personen såsom han eller hon varit före demensinsjuknandet. Två av tre anhöriga kände sig ensamma och hade svårigheter att acceptera sjukdomen, och lika många hade behov av att tala om den med någon annan. Hälften hade koncentrationssvårigheter, och nästan lika många kände ilska över sjukdomen. Många hade nära till tårarna, tyckte det var orättvist att deras närstående drabbats av demens och upplevde att ingen skulle kunna ersätta honom eller henne. Dock sade sig merparten ha anpassat sig till situationen och kunde gå vidare med livet. Tre av fyra sade sig fungera likadant som före den närståendes demensdiagnos och hade hittat nya krafter hos sig själva efter diagnosen. De flesta uppgav sig ha de krafter som krävdes för att klara av den närståendes sjukdom. Ju närmare relation man hade till den sjuke/sjuka, desto större var känslan av ensamhet, närheten till gråten och behovet av samtal, men också en ökad känsla av kraft. Flera av makarna rapporterade stor ensamhet jämfört med andra släktingar. De hade också stora sömnproblem och var mer ointresserade av att uppehålla dagliga aktiviteter. I detta urval av anhöriga verkade den antecipatoriska sorgen vara mest påfrestande för dem som var närmast knutna till den sjuke/sjuka, framförallt äkta makar. Samtidigt som närstående verkade kunna mobilisera nya krafter för att klara situationen, tycks de försumma sig själva. De hade också mer återkommande känslor av ensamhet och andra problem, t.ex. dålig sömn. Resultaten påvisar ett behov av program för stödjande insatser - inte bara NR efter, utan även före förlusten av nära anhörig. Annan demensforskning understryker också nödvändigheten av stöd för att motverka, att depressiva symtom blir alltför långvariga eller kroniska. Att stötta både den anhöriga, den sjuka och relationen mellan dem skulle kunna tillföra värdighet och kvalitet även i detta kritiska skede av livet. Rapport från ett projekt som fick stipendium från Demensfonden 2008 Agneta Grimby, leg psykolog med dr Helle Wijk, leg sjuksköterska, docent i omvårdnad Åsa K. Johansson, fil dr i psykologi

8 8 NR Grattis Stina-Clara Hjulström till Konungamedaljen! DEMENS Stina-Clara är utbildad distriktsköterska, med lång erfarenhet av äldrefrågor och rehabilitering av äldre. Hon har varit engagerad i demensvården i många år. Under 80-talet arbetade Stina-Clara på Kalmar läns landsting med att bygga upp primärvården i länet startade hon den första lilla dagverksamheten i en landsortskommun, Klockargården i Löt, Borgholms kommun. I samband med Ädelreformen 1992 började Stina-Clara arbeta som sjukhemschef på ett sjukhem utanför Stockholm. Stina- Clara Hjulström valdes till ordförande i Demensförbundet 1997 och omvaldes för fjärde gången vid Förbundskongressen i Östersund den 4 september förra året. 113 år har Stina-Clara pendlat mellan sitt hem på Öland och den lilla lägenheten i Stockholm. Eldsjäl och innovatör Stina-Clara har en drivkraft som få besitter. Ingenting är omöjligt. På så sätt har hon kommit i kontakt med många nyckelpersoner och makthavare som man i vanliga fall inte får prata direkt med. Stina-Clara brinner verkligen för sitt arbete med att förbättra för demenssjuka och deras anhöriga. Hennes positiva och orädda sätt har Demensförbundet haft både nytta och glädje av. Förutom ordförandeskapet är Stina-Clara chef på Demensförbundets kansli. Hennes förmåga att se och lita på oss personal har bidragit till att vår vilja, känsla och delaktighet i arbetet är stort. Du har arbetat för äldre, demenssjuka och deras anhöriga i 30 år och enträget påverkat och upplyst politiker eller tjänstemän om vikten att satsa på demensvården. - Tycker du att de har vaknat? Har du något exempel på en lyckad lobbying? - När det gäller lobbying är jag naturligtvis glad över att jag 1982 Den 28 januari fick Stina-Clara Hjulström ta emot H.M. KONUNGENS MEDALJ, 8:e storleken i högblått band för betydelsefulla insatser inom demensområdet. lyckades få Borgholms kommun och landstinget i Kalmar att satsa på dagvård för demenssjuka och att dela rakt av på kostnaderna. Då, 1982, var det ju något alldeles nytt och oprövat men trots detta trodde politikerna på min ide. En riktig rysare var när förra regeringen tänkte besluta om ett tjänstemannaförslag att lägga ner geriatriken (den specialiteten som ägnar sig åt åldrandet) som en egen specialitet. Det hade ju varit förödande inte minst med tanke på Sveriges åldrande befolkning. Ett par dagar innan beslutet skulle tas skrev PRO och SPF under ett pressmeddelande från Demensförbundet om vad politikerna tänkte göra. Politikerna backade och geriatriken är kvar. Detta är några år sedan, men det räcker inte. Nu måste politikerna satsa på fler utbildningsplatser inom området och fler läkare med geriatrisk kompetens för att klara äldreomsorgen. Medvetenheten och kunskapen kring demens har ökat, attitydförändringar har skett, men det är mycket kvar. - Vad är viktigt att arbeta med framöver för att demenssjuka och anhöriga ska må så bra som möjligt? - Visst har mycket hänt under alla dessa år och attityderna till demenssjuka har ändrats till det bättre, men ibland tycker jag att det tar för lång tid, men det beror kanske på att jag är otålig. Tråkigt nog har de senaste årens alla nedskärningar i kommunerna drabbat demenssjuka och deras anhöriga hårt. Trots all kunskap som finns inom demensområdet bryr sig många

9 DEMENS kommuner inte om att ge en bra vård till demenssjuka. Budget i balans är viktigare än bra vård och då glömmer man att bra vård ofta ger budget i balans! Under 80-talet byggde kommunerna upp demensvården som nu på många håll raseras. Anhöriga får också ta ett allt större ansvar och många demenssjuka bor kvar hemma alldeles för länge. Det är viktigt att personal inom demensvården har utbildning så de rätt kan bemöta och förstå de sjuka och ge rätt stöd till anhöriga. Om demensvården skall vara lika i kommunen måste den vara olika eftersom människor har olika behov. Ibland tycker jag att kommunerna har fyrkantiga lösningar. Man kan inte ha det eftersom människor inte passar in i fyrkantiga rutor. Jag tycker det är viktigt att det finns demenssjuksköterskor i alla kommuner, att det byggs fler boende för demenssjuka, att personalen är utbildad. Den tristess och brist på stimulans som råder inom många demensboende måste åtgärdas. Ibland skrämmer det mig när jag hör anhöriga berätta om hur det är. Därför är det viktigt att de goda exemplen lyfts fram. Läkarresurser och övrig sjukvårdspersonal måste utökas inom demensvården och äldrevården i kommunerna. Även rehabiliteringen måste bli bättre. Du är omvald som Demensförbundets ordförande för en treårspriod. Vilka förbättringar/förändringar önskar du ska ske under den perioden? Och om du får önska tre saker. - Vilka är de? - Det finns så mycket och en del har jag ju redan svarat på. Jag hoppas att regeringen inte fattar beslut om förslaget som gäller skydds- och tvångsåtgärder inom demensvården. Jag kan inte förstå hur man kan tänka sig att ha en särskild lag för en grupp människor utifrån en diagnos! Jag tycker att man diskuterar fel saker. Det handlar om personalbemanning och utbildning/fortbildning av personalen. Det är där man skulle börja och NR inte med tvångsåtgärder. Jag hoppas att Demensförbundet skall kunna påverka så att det blir en minimibemanning. Många säger att då kommer alla kommuner att lägga sig på den, men jag ser ingen risk i det, för bemanningen är i de flesta kommuner så låg att vår minimibemanning kommer att vara avsevärt högre! Jag hoppas också på en mycket bättre och snabbare tillsyn och snabba åtgärder mot de vårdgivare som brister i vården och omsorgen. De nationella riktlinjerna i demensvården är bra, men om man skall lyckas arbeta efter dem behövs personal. Etiken och människosyn måste komma mera i fokus. Jag tycker att mer av statligt stöd borde gå till ideella organisationer t.ex. Demensförbundet. Som det nu är finns en tendens att allt skall gå till kommunerna som sedan skall samarbeta med den ideella org. På det viset styr ju kommunerna. Jag är övertygad om att man skulle få ut mycket mer om man tog en del av pengarna till kommunerna och gav till ideella organisationer. Önskningarna är många, men tre är: Satsning på geriatriken, förbättra innehållet på boendena och minimibemanning. Yvonne Jansson Foto: Ulrika Hallgren Lundagårdsgruppen ett andningshål för unga demenssjuka Det fanns flera tecken. Hon kom inte ihåg var hon hade ställt bilen. Hittade inte sin syster som hon hade stämt träff med på stan. Vivi som var distriktssjuksköterska hade i sítt arbete kommit i kontakt med demenssjukdomar. När hon själv började glömma saker vände hon sig till en minnesmottagning för en utredning. För ett och ett halvt år sen fick hon diagnosen Alzheimer. Hon blev förtvivlad. Men på minnesmottagningen hörde hon talas om Lundagårdsgrupperna. Det var en projektverksamhet på Demensförbundet, för dem som nyligen hade fått sin diagnos. Människor mitt i livet, de som var i arbetsför ålder. Projektledaren Lotta Olofsson, är arbetsterapeut, med erfarenhet av att arbeta med demenssjuka. Vivi började med samtal med en Lundagårdspsykolog. När den första chocken lagt sig fick hon kraft att gå vidare. Då kunde hon gå med i en samtalsgrupp, Lundagårdsgruppen som träffas en gång i veckan på Demensförbundet i Stockholm. Alltid samma dag och samma tid. Det är fantastiskt, helt underbart! Här får man staka sig, fundera vad sjutton skulle jag säga. Man får ett andningshål och får vara den man är, säger Vivi. Under varje träff, som varar i ca två timmar, avhandlas en rad ämnen. Det kan handla om hur det var att få en diagnos. En annan gång pratar man om vilka rättigheter man har och vilka lagar man omfattas av då man fått en demenssjukdom. Man pratar om för- och nackdelar med olika mediciner, diskuterar nya forskningsrön och berättar om hjälpmedel man kan ha glädje av. En annan gång pratar man kanske om hur relationerna till vänner och närstående kan påverkas. Men mest handlar träffarna om hur man kan gå vidare och leva ett gott liv trots sjukdomen. När deltagarna i en så kallad nygrupp lärt känna varandra och känner sig forts. nästa sida

Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009. Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009. Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Demensförbundet behöver mer resurser för att arbeta för demenssjuka och deras anhöriga! Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i NR 4 2009 Alzheimer

Läs mer

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir

demensforum Här är ditt liv, Greta Pettersson! NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2013 BertH a r a G narsdóttir Här är ditt liv, Greta

Läs mer

DEMENS- FORUM. Demensomsorgen Vad. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

DEMENS- FORUM. Demensomsorgen Vad. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS- Bildat 1984 NR 3 2002 Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det Foto: S. Bohlin/ETC-bild Demensomsorgen Vad Vad har hänt? Vad händer? kommer att hända? Demensförbundet behöver

Läs mer

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens Hela denna bilaga är en annons från Demensförbundet Du är inte ensam En tidning om demenssjukdomar och hur de påverkar dig Det finns många missuppfattningar om demens Kontrollfreaket Susanne Vikdahl sökte

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson

Suzanne Reuter NR 1 2011. Men varje dag som hon fick Ingemar att le var en bra dag. Edna Alsterlund i boken om Ingmar Johansson demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2011 Suzanne Reuter spelade socialdemokraternas partiledare

Läs mer

DEMENS- FORUM. Internationella Alzheimerdagen. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

DEMENS- FORUM. Internationella Alzheimerdagen. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 Bildat 1984 NR 3 2000 Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det Dagen då vi minns de glömda Hur kom Alzheimerdagen till? Alzheimer s Disease Internationals konferens och 10-årsjubileum

Läs mer

demensforum Du är inte ensam Yngrenätverket utforskar 1700-talsgrotta NR 1 2014

demensforum Du är inte ensam Yngrenätverket utforskar 1700-talsgrotta NR 1 2014 demens Demensförbundet - Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga, bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe. NR 1 2014 Du är inte ensam en bok för barn och unga med en

Läs mer

Bildat 1984 NR 4 1998. Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det

Bildat 1984 NR 4 1998. Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det ISSN 1100-9055 DEMENS- Bildat 1984 NR 4 1998 Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det Årets vårdbiträden utsedda Klockargårdsfonden hedrar varje år sex personer för fina insatser Övre raden fr v:

Läs mer

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe NR 1 2008 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Tema yngre demenssjuka LSS-lagen 4 Jag miste min mamma

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58

Gammal är äldst. nr 3:2013. ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga som måste prioriteras redan i dag. 58 nr 3:2013 TIdskrIFTFörakTuElläldrEForsknIng 70 kr Gammal är äldst Ledaren: uti hundrade år! 2 Att bli 100 år något att sträva efter? 6 Hundraåring, hur har du det? 18 ilija Batljan: Äldreomsorg är en framtidsfråga

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Individen med svår demenssjukdom

Individen med svår demenssjukdom Individen med svår demenssjukdom Jan Marcusson PO Sandman 1 Individen med svår demenssjukdom Jan Marcusson, PO Sandman Skriften Du håller i din hand utgör den första delen, det första kapitlet i en serie

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 3. 2009 INTRA 3 09 1 Privatisering och valfrihet Den största förändringen av det nuvarande LSS-stödet är utan tvekan den pågående

Läs mer

Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv

Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv Individanpassat bemötande på demensboende genom ett Jag-stödjande förhållningssätt - utifrån ett lärande perspektiv Maria Hemgren FoU-rapport 67:2011 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD

Rebin klättrar som Spindelmannen. Tema: ADHD En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2007 Rebin klättrar som Spindelmannen Tema: ADHD Ansvarig utgivare har ordet: Fördomar skapar funktionshinder Innehåll Som en liten virvelvind 3-5 Vi kan

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Malmö stad 2007 2:a upplagan KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer