Nyckeln till Norrlands lås. del 2 Första världskriget oro och uppror

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeln till Norrlands lås. del 2 Första världskriget oro och uppror"

Transkript

1 Nyckeln till Norrlands lås del 2 Första världskriget oro och uppror

2 Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar som skapade den tidsanda som fanns från sekelskiftet 1900 fram till det andra världskrigets slut. Det berättar lite om förutsättningarna och idealen som var moderna från det att man beslöt sig att bygga Bodens fästning fram till det att andra världskriget var slut. Nyckeln till Norrlands lås handlar om 1900-talets historia och är tänkt att användas tillsammans med Försvarsmuseum Bodens basutställning Norrlands lås. Det här materialet, Nyckeln till Norrlands lås, har tagits fram för att göra det möjligt för lärare i högstadiet och gymnasiet, att själva arbeta med sina elever om 1900-talets historia. Materialet är tänkt att tipsa om intressanta fördjupningsområden och erbjuda mer lokalt förankrad historia och visa hur stora händelser kan speglas i och påverka det lilla samhället. Materialet bygger på samma händelser och information som utställningen Norrlands lås. Försvarsmuseum Bodens barn och ungdoms symbol har äntligen fått sitt namn! Vid en tävling på museets hemsida avgjordes det att haren hädanefter ska vara känd som Svajjen. Symbolen har skapats av Hanna Schimmer och Helena Svanberg för att göra det lättare för museets besökare att avgöra om en utställning, aktivitet eller material är lämpligt för barn och ungdomar. Om Svajjen bär ett halsband med en siffra på så indikerar siffran vilken ålder utställningen, aktivteten eller materialet är tänkt att rikta sig till. Men varför just en hare? Museet ligger som känt på det gamla A8 området och här fanns, redan innan museet började byggas 2006, flertalet harar som inte alltid sett med så blida ögon på museets aktivteter på området. Då hararna har anpassat sig till museet och allt som händer på området vill vi nu hedra våra skuttande vänner genom att ha dem som förlaga till vår museipedagogiska symbol. Oro, krig, glädje och fred Under andra hälften av 1800-talet skedde industrialiseringen i allt högre tempo. Industrialiseringen ledde till en växande arbetarklass, inflyttning till städerna, växande klasskillnader men också till en ökad kamp för rättvisa. Många nya uppfinningar gjordes, fabriker byggdes. Med järnväg, ångfartyg, bilar och flygplan blev möjligheterna att resa runt i världen större. Människor övergav jordbruken, lämnade landsbygden och flyttade in till städerna för att arbeta på fabriker. Självhushållningen minskade allt mer, istället blev man lönearbetare. Eftersom bostadsbyggandet i städerna inte kunde hålla takt med inflyttningen blev det nya livet ofta synonymt med trångboddhet och försämrad boendekvalitet. Arbetarna organiserade sig för att tillsammans kämpa för bättre arbetsvillkor och drägligare liv för sig och sina familjer. Människor började emigrera över hav och land för att försöka skapa sig en bättre tillvaro. Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade även nationalismens ideal blivit allt viktigare. Runt om i världen började folk med gemensam historia och kultur vilja bilda egna nationer. Det nationellt särskiljande samlades in och visades. Historia blev allt viktigare och många museer startade sin verksamhet för att visa det genuina med sitt lands historia. Nationalismen enade på många sätt, men den söndrade också, vilket ledde till stor oro i världen. Det fanns många riken som hölls samman med hjälp av krig, pakter och politik. Det var sedan lång tid tillbaka vanligt att kungahusen, genom giftermål, slog samman områden med olika kultur och historia. På många håll kämpade grupper för självständighet och krävde att riken splittrades och slogs samman utifrån nationalistiska förutsättningar istället. De stora imperiernas kolonier skulle ges självständighet även om de helt saknade erfarenhet av att styra sig själva vilket skapade helt nya problem. Politisk oro, nationalism och politiska pakter mellan stater skapade ett otryggt Europa under 1910-talet. Oron var stor för att ett nytt krig skulle bryta ut. Detta trots att det hade varit fred i Europa i ungefär 40 år. Sverige var vid det första världskrigets utbrott alliansfritt i fred och neutralt i krig. Men inget land var isolerat och oberoende längre. Självklart påverkades också Sverige av det första världskriget när det bröt ut Sverige ville organisera om sitt försvar med anledning av hur omvärlden förändrats, men man var oeniga om hur det ska ske. Sedan 1901 hade Sverige allmän värnplikt och det mer än 200 år gamla knektsystemet, med en stående armé, hade försvunnit. Den allmänna värnplikten innebar att alla män i Sverige mellan 20 och 42 år var tvungna att göra värnplikt i den svenska armén. Den allmänna värnplikten gav dem som kämpade för allmän rösträtt i Sverige vatten på sin kvarn. Skulle alla män tvingas att gå i krig för sitt land skulle också alla män ha rätt att rösta i valen var det fortfarande bara män som rösträttsfrågan gällde. När det första världskriget bröt ut förändrades livet i Sverige. Blockader ledde till brist på varor, ransoneringar och en växande svart marknad. Kriget varade i nästan fem år innan det tog slut. Efter det första världskrigets slut var världen väldigt optimistisk. Aldrig mer skulle människor behöva uppleva ett sådant krig. Nationernas Förbund, NF, en föregångare till Förenta Nationerna, FN, bildades och en internationell domstol i Haag. Eftersom man inte lyckades ena alla nationer försvagades NF snabbt. I Sverige infördes allmän rösträtt för både män och kvinnor 1921, man trodde på fred och skar ner försvarets budget. 20-talet kallades internationellt för det glada 20-talet. Kvinnans frigörelse ökade och nya uppfinningar underlättade vardagen. Frigörelse och glädje var de ord som beskriver tiden. Även ekonomiskt var det en glädjens tid. Ekonomin i världen var god, förutom i Tyskland som hade stora krigsskadestånd att betala och dessutom var tvunget att bygga upp sina industrier och infrastruktur igen. Företag gick bra, man började investera på börser världen över och många försökte göra snabba klipp på börsen med sparade pengar. Det var lätt att få lån från banker och många investerade med lånade pengar. Plötsligt sprack bubblan och lågkonjunktur och depression bredde ut sig, både i USA och Europa. 30-talet blev den stora återhämtningens tid runt om i världen, men även de stora, extrema politiska rörelsernas tid. Rörelser som nazismen och fascismen var på frammarsch genom att lova bättre ekonomi, arbeten och större statliga skyddsnät för människor. Det oroliga politiska klimatet gjorde att det blev pakternas och de militära upprustningarnas tid. Under 30-talet lade man i Sverige pengar på sociala reformer, bättre bostäder och statlig omsorg för barnen. Gratis skollunch, betald semester, sjukpenning och folkpension var viktiga frågor. Snart tog oron för utvecklingen i världen över när nästa stora krig närmade sig var det dags för det andra världskriget. De inkallade soldaterna ryckte in. Vardagen, både för de inkallade männen och för familjerna som var kvar hemma förändrades. Strider pågick runt hela Sverige vid ett eller annat tillfälle under kriget. Först var det strider i norra Finland, sedan i Norge och Danmark. Sverige blev snabbt inringat och avspärrningar gjorde situationen tidvis ganska svår, även om Sverige aldrig deltog i kriget. Ransoneringarna påverkade alla. Efter fem år tog kriget slut när USA släppte atombomber över Hiroshima och Nagasaki. Det blev återigen fred i världen. Förenta Nationerna, FN, bildades för att se till att inga fler världskrig bröt ut. Inte långt senare började USA och Sovjetunionen en kylig maktkamp. Det kalla kriget med ständigt kärnvapenhot övergick i en sorts maktbalans, när båda nationerna med en knapptryckning kunde förinta, inte bara motståndaren, utan en stor del av omvärlden. Här har ni honom: Svajjen!

3 Nationalism, industrialism och emigration Sekelskiftet 1900 var nationalismens, de stora politiska och sociala förändringarnas tid. Runt om i världen frigjorde sig de gamla kolonierna. Självständighet värt att kämpa för Den nationalistiska tanken växte successivt fram under och talen. Mindre stater med gemensam kultur och språk slog sig samman, medan större riken riskerade att falla isär när olika folkgrupper och kolonier krävde sin självständighet. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var alltså spänningarna i världen större än någonsin, och oron var stor för att krig skulle bryta ut. Den splittrande nationalismen Före 1918 var Tyskland ett kejsardöme bestående av löst enade hertigdömen. Det kunde ha varit ett splittrat rike, men folken talade samma språk och hade en gemensam kultur. Landet enades under ledning av Preussen, som utgjorde den största delen av riket. Kejsardömet hade en stor befolkning där majoriteten var tysktalande. Tyskland hade också en snabbt växande industri och var av tradition en stark militärmakt. Tysklands allierade Österrike- Ungern var ett annat europeiskt kejsardöme. Det leddes av en monark som var kejsare i Österrike, och kung i Ungern på samma gång. Här talades många olika språk, och de kulturella skillnaderna var betydligt större än i Tyskland. De olika folkgrupperna, tjecker, rumäner och italienare, började kräva sin självständighet. Man ville inte tillhöra samma rike. Det blev allt oroligare i Österrike-Ungern. Även i Norden började nationalismen att splittra stater. Den svensk-norska unionen upplöstes efter förhandlingar i Karlstad 1905, sedan norrmännen börjat kräva nationell självständighet. Finland tillhörde fortfarande det ryska tsardömet men även där började man kräva nationell självständighet. Europa vid krigsutbrottet 1914 Centralmakter Ententen Neutrala Enligt dagens politiska karta har hela eller delar av följande idag självständiga länder under någon del av sin historia varit en del av Österrike-Ungern. Österrike, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Rumänien, Kroatien, Polen, Bosnien- Hercegovina, Italien. Halleys komet fotograferad 1910 från ett 60 tums teleskop vid Mount Wilsons observatoriet. Råd för utvandrare till Amerika på 1800-talet. Källa/Foto: Mount Wilsons Oberservatory / SCANPIX Foto/Källa: SCANPIX SWEDEN Halleys komet Undergångsprofeter världen över varnade 1910 för att en komet närmade sig, och många trodde att en kollision skulle förinta jorden. Vetenskapsmän och astronomer var dock inte oroade utan förberedde undersökningar och mätningar som skulle göras med luftballong. I maj 1910 kunde man se Halleys komet från Stockholms observatorium. Industrialism och emigration 1914 hade det varit fred i Europa i drygt 40 år. Europa hade börjat industrialiseras och nya stora städer hade vuxit fram. Många människor lämnade landsbygden för att försöka skapa ett bättre liv. De flyttade till städerna, där man kunde få arbete i fabriker. Det var på 1800-talet som de första fabrikerna byggdes i England. Det var ofta farligt att arbeta i fabrikerna, och det fanns inget säkerhetstänkande. Det viktigaste var att produktionen hölls i gång så att fabriksägaren tjänade pengar. Den som blev skadad blev av med jobbet, det fanns alltid andra som behövde arbete. Alla var lätta att ersätta. För att kunna betala så låga löner som möjligt anställde man ofta barn och kvinnor för de mer lättskötta maskinerna. I början av 1900-talet sökte många européer också efter ett drägligare liv i andra länder. Många flyttade, emigrerade, därför från Europa till USA. De största emigrationsvågorna var under 1800-talets senare del. Men 1912 emigrerade fortfarande nästan en miljon människor till USA, och av dem var svenskar. Stormaktsblocken började också bildas under den här tiden. Europa delades in med Storbritannien, Frankrike och Ryssland (som bildade ententen) på den ena sidan mot Tyskland, Österrike-Ungern och Italien (centralmakterna) på den andra sidan. Länderna hade skrivit under avtal som sade att om ett land blev provocerat till att anfalla en fiende, skulle de andra länderna i samma block också gå in i konflikten. Den enande nationalismen Nationalismen hade också en enande sida. I Sverige och i övriga Europa skapades olika sätt att visa upp det nationella och de förenande traditionerna. Skapandet av Nordiska museet, Skansen och Nationaldagsfirandet är exempel på detta. Under den här tiden blev också nationaldräkten och de olika folkdräkterna populära. Det genuina Sverige skulle alla få se och uppleva. Allmogeföremål och samiska kulturföremål samlades in och visades. Allt samlades på stora friluftsmuseiområden i större städer för att alla skulle kunna besöka och uppleva dem. Traditioner skulle dokumenteras och sparas för framtiden. Kulturen skulle förena folket. Sveriges första nationaldag firades den 6 juni Källa/Foto: Scanpix Historical Fotot är taget den andra gången som den svenska flaggans dag firades, 6 juni Firandet skedde utanför Nordiska museet. På podiet syns prins Oscar, prins Carl, prinsessan Ingeborg, kung Gustav V och prins Eugen skedde en stor jordbävning i Messina på Sicilien. Mer än dog under mellandagarna Redan på och 1840-talen hade fabriksarbetare i bland annat England börjat protestera för att få kortare arbetspass och högre lön. Man ville också att barn under nio år skulle slippa arbeta i fabrikerna. Protesterna ledde inte till så stor förändring, men arbetarna hade i alla fall börjat samarbeta och säga sin åsikt.

4 Oro och förändringar på gång I början av 1900-talet ökade motsättningarna mellan den växande arbetarklassen och överklassen på allt fler ställen i världen. De liberala, lite mer förändringsvänliga partierna, började göra framsteg. Året var rådde både upprörda känslor och glädje i världen. Det osänkbara skeppet Titanic sjönk och den sista kejsaren av Kina avsattes samma år arrangerade Sverige solskensolympiaden i Stockholm, och kungen och statsministern bråkade om det svenska försvaret och bygget av en pansarbåt. Arbetarna och rösträtten Amalthea-dådet Pansarbåten och det svenska försvaret I början av 1900-talet arbetade socialdemokrater och liberaler för att alla skulle få rösta i valen, medan högern ville att rösträtten skulle var begränsad. Bara män med titel och förmögenhet fick rösta, vilket utestängde arbetarna togs kravet på tillgångar bort. Då kunde även de manliga arbetarna rösta och först då kunde de mer arbetarvänliga partierna stärka sin ställning och arbetarnas villkor började förbättras infördes rösträtt även för kvinnor hölls de första riksdagsvalen där kvinnor deltog, men för männen fanns fortfarande krav på att ha gjort värnplikten för att få rösta röstade kvinnor och män för första gången på lika villkor. Det dröjde ända till 1945 innan de som levde på fattigvård, dåtidens socialbidrag, fick rösta. Storstrejken började en fyra månader lång arbetsmarknadskonflikt mellan arbetare och arbetsgivare i Sverige. Det var det första stora, organiserade bråket mellan dem. Orsaken var den lågkonjunktur som drabbat bland annat Sverige. Arbetsgivarna ville sänka arbetarnas löner för att inte behöva avskeda folk och stänga arbetsplatser. Arbetarna ville självklart inte gå ner i lön, då de hade nog svårt att betala sina utgifter. När arbetarna inte gick med på sänkta löner förbjöds arbetare inom textil- sågverks- och pappersmassaindustrin att komma till sina arbeten, och de fick heller ingen lön. Det kallas att de lockoutades. På grund av den orättvisa lockouten började många arbetare inom alla områden utom sjukvården att strejka. Som mest strejkade människor i Sverige. Vid strejken betalade facket ersättning till de strejkande när de inte gick till sina arbeten. Arbetsgivarna förlorade mycket pengar när arbetarna inte kom till jobbet, men arbetarna hade det värre. Fackföreningarnas strejkkassor var små och efter en månad var många tvungna att försöka få tillbaka sina arbeten för att inte familjen skulle svälta. Många tappade förtroendet för facken och lämnade fackföreningarna. Under den här perioden ökade utvandringen till USA. 21 augusti 1911 stals målningen Mona Lisa från konstmuseet Louvren i Paris. Man märkte inte att tavlan stulits förrän dagen efter. Först 2 år senare hittades målningen i Italien, då en före detta anställd försökte sälja konstverket till en konsthandlare pågick en stor hamnstrejk i Malmö. De svenska hamnarbetarna i Malmö strejkade för högre löner och bättre arbetsvillkor. Arbetsgivarna tog snabbt in annan arbetskraft vilket provocerade de svenska arbetarna. Brittiska hamnarbetare anställdes och bodde på fartyget Amalthea i Malmös hamn. En ung socialist, Anton Nilson, placerade dynamit på fartyget. En person dödades i explosionen och 23 av de engelska arbetarna skadades. De tre män som planerat och utfört dådet dömdes till livstids fängelse. Källa/Foto: SCANPIX Källa: Wkipedia Commons. Liljanskogen under storstrejken Konflikten var mellan arbetarfacket LO och arbetsgivarföreningen SAF. Konflikten bröt ut den 4 augusti Bakgrunden var lågkonjunkturen och arbetsgivarnas krav på lönesänkningar. Som ett svar på SAF: s lockout gick närmare arbetare ut i strejk. Det här är en fotgrafisk reproduktion av en oljemålning. Målningen är gjord mellan åren 1503 och Konstnären är Leonardo Da Vinci och föreställer florentinskan Lisa Gherardini och är omtalad för kvinnans hemlighetsfulla leende. Da Vinci döpte aldrig sitt verk utan Girogi Vasari som skrev en biografi om konstnären 30 år efter hans död kallade konstverket Mona Lisa efter att ha tagit rätt på modellens namn. Mona är en vanlig italiensk förkortning av Madonna och namnet betyder damen Lisa. Mona Lisa är världens högst värderade konstverk och sägs vara värt i runda slängar 600 miljoner dollar. Detta trots att konstverket inte värderats sedan en turné till USA på 60-talet. Fotot är producerat av Musé du Louvre i Paris. Titanic hade inte plats i de 20 livbåtarna för ens hälften av passagerarna, och dessutom sjösattes de flesta halvfulla på grund av det kaos som rådde vid förlisningen. Anledningarna till att Titanic sjönk var många. Kaptenen borde ha valt en säkrare väg längre söderut eller sänkt hastigheten. Andra omdiskuterade orsaker kan ha varit dåliga nitar i skrovet och ett för litet roder i förhållande till fartyget storlek diskuterades det svenska försvaret intensivt i Sverige. Det var oroliga tider ute i världen och rädslan var stor för att ett krig skulle bryta ut. Hur skulle Sverige i så fall kunna försvara sig? Framförallt gällde frågan om man skulle bekosta bygget av en pansarbåt eller inte. Oenigheten var stor. Den sittande statsministern och majoriteten i regeringen ville inte lägga pengar på detta, medan kungen och stora delar av svenska folket ansåg att pansarbåtar vore väl värt pengarna. Statministern och kungen stod alltså på varsin sida i frågan. Statsministern och regeringen beslutade till sist att det inte skulle byggas någon pansarbåt. Svenska pansarbåtsföreningen bildades och inledde en insamling av pengar, och privatpersoner och företag lyckades få ihop 17 miljoner kronor som de erbjöd kungen kunde pansarfartyget Sverige sjösättas. Regeringen och statsministern ogillade att kungen lade sig i styret av landet Kinas sista kejsare, ett tragiskt öde Kinas sista kejsare utropades vid nyåret Aisin Gioro Puyi, som kejsaren hette, var då knappt tre år gammal. Han avsattes 1912 efter en revolution där Kina utropades som republik. Puyi tvingades avgå som Kinas kejsare men behöll sin titel som Qing-dynastins härskare och överhuvud för kejsarklanen Aisin Gioro fram till 1924, då krigsherren Feng Yuxiang fördrev honom från Förbjudna staden i Peking. Puyi blev senare marionettkejsare i Manchuriet, som var ockuperat av Japan mellan åren 1932 och Efter Japans kapitulation satt han fängslad i Sovjetunionen i fem år, och sedan i Kina tills han släpptes Puyi arbetade som trädgårdsmästare fram till sin död Titanic 1912 sjönk Titanic människor av de som fanns ombord omkom när fartyget kolliderade med ett isberg och sjönk. Människor över hela världen blev chockade, eftersom Titanic i reklamen framställts som så gott som osänkbart. De stora ångdrivna passagerarfartygen, atlantångarna, hade sin storhetstid från början av 1900-talet då flera rederier sjösatte stora, snabba passagerarfartyg. De var snabbare och större än något man tidigare sett. Rederierna kunde erbjuda rika människor att resa över Atlanten i lyx och överdåd samtidigt som man erbjöd passagerarna i tredjeklass överkomliga priser för en resa till Amerika, drömmarnas land. Titanic var när hon sjösattes ett av de största fartygen som skådats. Hon var också ett av de lyxigaste passagerarfartygen, och förhoppningen var att hon också skulle vara det snabbaste. När Titanic sjönk på sin jungfrufärd blev chocken stor. 6

5 Vad startade första världskriget? Det första världskriget bröt ut i augusti 1914 efter att Österrike-Ungerns tronföljare, Frans Ferdinand och hans hustru, skjutits ihjäl i Sarajevo. Den serbiska separatiströrelsen Svarta handen var skyldig till morden Sverige anordnar OS Storserbiska drömmar Pakter och allianser Sommaren 1912 hölls Sveriges hittills enda OS. Spelen kom att kallas Solskensolympiaden på grund av det fina vädret. Trots att det var Berlin som skulle ha anordnat spelen 1912 flyttades spelen till Stockholm, då den Internationella Olympiska Kommittén inte ville att OS skulle anordnas i ett land som var så politiskt oroligt som Tyskland. Därför fick Sverige möjligheten. 28 länder och deltagare kom till Solskensolympiaden. OS-affischen 1912 väckte uppmärksamhet och förbjöds i både Holland och Kina för att affischen pryddes av nakna män som idrottade. Affischen gjordes sedan om så att delar av kropparna doldes av böljande fanor. Jim Thorpe vid de olympiska spelen i Stockholm Jim Thorpe vann guld vid både fem- och tiokampen Den officiella affischen för sommar OS Märk att de olympiska ringarna inte var uppfunna ännu. Konstnären tvingades göra om sin bild efter att flera länder klagat över att bilden var oanständig. Affischen ritades av konstnären Olle Hjortzberg. Bosnien, Serbien och Kroatien var delar av kejsardömet Österrike-Ungern. I framförallt Serbien växte ett starkt missnöje, och 1911 bildades en underjordisk organisation kallad Svarta handen. Målet var att bryta sig loss från Österrike-Ungern och skapa ett Storserbien för de slaviska folken. En ung student, Gavrilo Princip, reste i juni 1914 till Sarajevo i Bosnien för att mörda Österrike-Ungerns tronföljare, Franz Ferdinand. Efter skotten i Sarajevo ställde Österrike-Ungern hårda krav på Serbien. Ett av kraven gällde att få skicka representanter till mordutredningen. Då Serbien vägrade att möta kraven förklarade man landet krig den 28 juli Frankrike, Ryssland och Storbritannien var gamla stormakter i Europa. Storbritannien och Frankrike hade 1904 skapat ett samarbete, Entente Cordiale, för att dela upp kolonier mellan sig. Även Ryssland anslöt sig 1907 och tillsammans bildade de den militära trippelententen. Det enade Tyskland var däremot ett ganska ungt rike med en snabbt växande industri och en stark krigsmakt. Österrike-Ungern hade försäkrat sig om Tysklands stöd, och när Serbien vägrade samarbeta efter mordet på Franz Ferdinand såg sig Tyskland tvunget att börja rusta för krig. Eftersom Ryssland stödde Serbien, och även var i allians med Frankrike, som förlorat mark till Tyskland under tidigare krig, kände sig Tyskland nu hotat från två håll. Vissa politiska utspel skedde ändå under OS. Finländarna väckte uppmärksamhet när de tågade in i slutet av den ryska truppen. De marscherade på stället ett tag för att skapa ett mellanrum mellan sig och ryssarna, detta för att visa sin självständighetssträvan. De tävlade under rysk flagg men satte upp en blå vimpel vid flaggan vid alla prisceremonier. För åskådarna var det vackra vädret positivt, men värmen fick också allvarliga följder. På avslutningsdagen avled en av maratonlöparna av värmeslag. Brottningsmatcherna pågick tills någon föll, och den längsta brottningsmatchen, semifinalen i mellanvikt, pågick i elva timmar. Vinnaren var så utmattad att han inte orkade möta den svenske brottaren i finalen. Svensken vann alltså guldet utan att matchen genomfördes. Brottningsreglerna ändrades efter detta, men i övrigt var regelverket till belåtenhet. Arrangörerna hade samlat in regler i olika sporter från olika länder och sammanställt dem till moderna regler. En nyhet var elektronisk tidtagning. Foto: IOC/ Olympic Museum Collections. Källa: Wikipedia Commons Källa: Wikipedia Commons Överallt på rekryteringsaffischerna i England såg man bilden av den brittiske krigsministern lord Kitchener. Your country needs You kunde man läsa på affischen. I den brittiska nationens namn skulle ungdomen värvas. Tre miljoner unga britter tog värvning. Det gällde att passa på innan kriget tog slut. Affischen är en av många propagandaaffischer från Konstnären är Alfred Leete. Källa: Wikipedia Commons Att kriget blev så utbrett kan till viss del förklaras med dessa allianser. De flesta europeiska länderna var i förbundna med varandra via pakter och olika löften om samarbete, vilket gjorde att när en medlem hotades måste de andra hjälpa till. Det första världskriget stod mellan allianser, inte enskilda nationer. Nationalismens roll Nationalismen var en viktig del av stämningen i Europa vid första världskrigets utbrott. Alla nationer ansåg sig själva överlägsna övriga, och på många håll var man ivriga att gå i krig för att visa sin storhet. Kriget troddes bli kort och alla var angelägna om att rycka in snabbt. Annars kanske kriget hann ta slut innan man hann visa sitt mod och komma hem som en hjälte. Men tvärtemot allas antaganden blev kriget mycket utdraget, aggressivt och blodigt. För första gången började kriget drabba även stora delar av civilbefolkningen utöver de stridande spelade Sverige sin första landskamp i fotboll. Motståndare var Norge. Matchen slutade med en svensk seger: Matchen spelades på en grusplan i Göteborg och drog ett par tusen åskådare. Laget hade satts ihop som en förberedelse inför de olympiska spelen i London samma år. Att tävla i idrott var något som fram till början av 1900-talet bara överklassen kunde ägna sig åt. Vanliga, arbetande människor hade varken råd eller tid att ägna sig åt idrott på tävlingsnivå. Statliga lotterier samlade in pengar så att OS-arenan på Östermalm i Stockholm Stockholms stadion kunde byggas. Stadion byggdes av Ivar Kreugers företag Kreuger och Toll. Ett oväntat guld gick till en 64-årig svensk, Oscar Swahn, i skytte fick Sverige också sin första kvinnliga olympiska mästare. Greta Johansson tog guld i simhopp. Amerikanen Jim Thorpe var 1912 överlägsen i både femoch tiokampen och vann båda gulden. Men eftersom han tidigare spelat i ett litet baseballag och fått betalt för det så räknades han inte som amatör enligt OS-reglerna. Thorpe förlorade sina medaljer. 30 år efter sin död fick han hans familj tillbaka medaljerna och en ursäkt från olympiska kommittén. Ytterligare en rekryterings-affisch för att öka värvningen av nya soldater till den engelska armén. Personen på bilden symboliserar landet England och kallas John Bull. Som person kallas och avbildas Sverige för Moder Svea och USA för Uncle Sam. John Bull framställs oftast som en kraftig godsägare med vågigt hår, hög hatt, jackett och käpp eller ridspö i handen. Affischen är troligen från Källa: Wikipedia Commons Rekryteringsaffischer sattes upp som uppmanade unga män att bli soldater. De skulle gå ut i kriget för sitt land, komma bort från den grå vardagen och komma tillbaka som nationens hjältar. Men verkligheten blev att de flesta inte kom tillbaka alls. De dog i skyttegravarna i det största och blodigaste kriget världen dittills skådat. Nationalismen skyndade på det första världskriget och ledde efter kriget till att fascistiska och nazistiska rörelser började tilltala allt fler människor. Nationalistiska grupperingar blev starka maktfaktorer på flera håll i världen. 8 9

6 Svarta veckan, sommaren 1914 Efter att Österrike-Ungerns tronföljare mördats i juni 1914, bryter det första världskriget ut. Den svarta veckan pågick från 28 juli 1914 till 4 augusti samma år. Österrike var först med att mobilisera. I början av juli hade de försäkrat sig om Tysklands stöd vid en konflikt med Serbien. När sedan Serbien vägrade samarbeta hotar Österrike med krig. Serbien hade Rysslands stöd och Ryssland, Frankrike och Storbritannien bildade tillsammans ententen. Den 28 juli 1914 förklarade Österrike krig mot Serbien. Dagen efter började Tyskland mobilisera, och Ryssland mobiliserade också kort därpå. Den 1 augusti 1914 förklarade Tyskland krig mot Ryssland. Dagen efter gick Tyskland in i Luxemburg och begärde att få passera genom Belgien. Belgien vägrade, och Storbritannien varnade Tyskland för att gå till angrepp mot Belgien. Den 3 augusti förklarade Tyskland krig mot Frankrike och den 4 augusti gick Tyskland in i Belgien. Då förklarade Storbritannien krig mot Tyskland, och det internationella storkriget var igång på allvar gick USA med i kriget på Frankrikes och Storbritanniens sida. I det första världskriget började man använda ubåtar och stridsgas för första gången. Det var också det första kriget där det användes flygplan och stridsvagnar i större utsträckning. 28/7-4/ kallas ofta för Den svarta veckan 28 juli: Österrike-Ungern förklarade krig mot Serbien. Serbien räknade med Rysslands stöd. 29 juli: Tyskland som stödjer Österrike-Ungern började mobilisera. 30 juli: Ryssland mobiliserade. Tyskland försökte få Ryssland att avbryta. 1 augusti: Tyskland förklarade krig mot Ryssland. Ryssland hade stöd av Frankrike. 2 augusti: Tyskland gick in i Luxemburg och krävde fri lejd genom Belgien. Storbritannien varnade Tyskland 3 augusti: Belgien avvisade Tysklands begäran. Tyskland förklarade krig mot Frankrike. 4 augusti: Tyskland gick in i Belgien och natten mot den 5 augusti förklarade Storbritannien krig mot Tyskland. Det internationella storkriget var ett faktum. Bilden tros föreställa den första battaljonen i Kungliga Irländska armén på plats i kommunikationsdiket under den första dagen av slaget vid Somme Exercishuset på A8 i Boden. Exercishuset som nu är en del av Försvarsmuseum i Boden, användes som provisoriskt sjukhus då spanska sjukan bröt ut i Boden. Spanska sjukan var en influensa som spreds över världen under Det blodiga kriget I det första världskriget började man använda ubåtar och stridsgas för första gången i större skala. Flygplan och stridsvagnar blev också vanligare. På västfronten pågick ett nästan helt stillastående skyttegravskrig medan kriget på östfronten var mycket rörligare och mer traditionellt. Skyttegravarna i Flandern och Frankrike är de som oftast brukar nämnas. Striderna utkämpades på mark som lätt blev vattensjuk, och när bomberna slog ned blockerades de diken som skulle låta vattnet rinna bort. När regnet kom blev det som en gång varit åkrar förvandlat till stora fält av lera, Fotograf: Brittish Government photografer Royal Engineers, No1 Printing Company. Källa: Wikipedia Commons Källa: Försvarets regionarkiv, Boden Under det första världskriget bröt en världsomfattande influensaepidemi ut. Spanska sjukan spreds över hela världen mellan åren 1918 och Det var ett influensavirus som gjorde att kroppens eget immunförsvar överreagerade. Kroppens immunförsvar satte igång något som kallas celldöd. Celldöd stoppar vanligtvis infektioner, men när det slog till hos patienter med spanska sjukan slog celldöden ut så många celler i kroppen att patienten ofta avled. De friskaste drabbades med vattenfyllda kratrar efter granatnedslag. Det var nästan omöjligt att ta sig fram, och många drunknade. Generalerna, som aldrig ens var i närheten av fronten, hade en taktik som gick ut på att döda så många av fienden som möjligt oavsett hur många egna soldater man fick offra. Reträtt var inte ett alternativ. Soldaterna lämnade skyttegraven först när de var skadade eller döda. Freden Freden i Versailles slöts 1919, men striderna slutade redan i november 1918 efter att kejsar Wilhelm avsatts och Tyskland begärt fred. Österrike- Ungern och Turkiet gav också upp. Ryssland slöt en separat fred med Tyskland Ungefär 20 miljoner människor omkom i det första världskriget. åtta miljoner av dem omkom i striderna. Segrarna förhandlade i sex månader om fredsvillkoren. Sedan bjöds Tyskland in och var tvingat att skriva under fredsvillkoren. Många menar att de hårda fredsvillkoren var en stor anledning till det andra världskriget. Efter det första världskriget användes Orientexpressens vagn 2419 till att underteckna vapenstilleståndet En ny start för världen Många nya stater bildades efter det första världskriget. Ryssland förlorade länder som Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Alla blev de självständiga. Österrike-Ungerns kejsare avgick och riket delades i Tjeckoslovakien, Österrike och Ungern. I Jugoslavien ingick Serbien, Slovenien, Kroatien och Bosnien. Turkiet förlorade mycket områden efter kriget, till exempel Syrien och Libanon, som blev egna länder men styrdes av Frankrike. Irak, Jordanien och Palestina styrdes av Storbritannien. Många av Europas judar började flytta till det nya landet Palestina för att slippa bli förföljda. Efter kriget bildades Nationernas Förbund, NF. Där skulle länderna mötas och på fredligt sätt arbeta för att lösa problem. Målet var att det aldrig mer skulle bli ett världskrig. Tyskland och Ryssland fick inte vara med i NF från början. av den kraftigaste överreaktionen, vilket gjorde att de friskaste och starkaste dog, medan barn och gamla klarade sig bättre. Spanska sjukan är den mest dödliga epidemin någonsin. Den dödade fler människor än aids och pesten miljoner människor i världen dog av spanska sjukan och cirka av dem var svenskar. I Östersund insjuknade två tredjedelar av befolkningen i spanska sjukan mellan 1918 och Man gjorde sjuksalar i bland annat läroverkets gymnastiksal

7 Första världskriget i Norden När det första världskriget bröt ut förklarade sig Sverige, Norge och Danmark neutrala. Men båda sidorna i kriget hade intressen i Norden, så inget av de nordiska länderna var i praktiken helt neutralt. Sverige under första världskriget Under början av 1900-talet var, som tidigare nämnts, ett bråk mellan regering och riksdag i full gång. Svenskarna kunde inte trots all politisk oro runt om i världen bestämma sig om hur Sverige skulle försvara sig vid krig. Norden under kriget Under det första världskriget hindrade tyskarna kommunikationen mellan Ryssland och Storbritannien. Tyskarna hade stängt av hela Östersjön och Öresund, så Norden var nästan helt isolerat. Blockaden var effektiv, och de nordiska länderna fick brist på mat. Haparanda och Vladivostok var de enda hamnarna där ryssarna kunde kommunicera med sina allierade. Tyska u-båtar låg vid norska kusten för att förhindra transporter från Storbritannien. Allt som britterna lyckades ta över Atlanten till Norge transporterades vidare bland annat genom Sverige till Ryssland. Via Haparanda kom fångar, post och gods. Transporten skedde med häst och järnväg, och också via en luftkabel som byggdes över älven där paket kunde skickas. En del transporter till Ryssland skedde också via Norge och över Treriksröset. Danmark under kriget Danmarks neutrala ställning sattes snabbt på prov med anledning av landets läge som granne med Tyskland. I augusti 1914 började Tyskland att lägga ut minor i vattnen runt omkring Tyskland, och man ville även lägga ut minor runt Danmarks kust. Danskarna beslutade sig för att själva lägga ut minorna för att ha koll på var de placerades ut. De ville dessutom inte ge tyskarna möjlighet att placera ut trupper på danska öar. För att undvika att britterna såg handlingen som fientlig, meddelade danskarna britterna vad de gjort och varför. Danmark har alltid varit ett land, som säljer mycket spannmål och kött till övriga Europa. Under kriget valde Danmark, för att inte bli utan pengar, att exportera mat till båda sidor i konflikten. Danskarna led därför inte lika mycket av blockaden som övriga Norden. Norge och Sverige under kriget Norge med sitt geografiska läge vid Atlanten och sina skyddade fjordar och hamnar som hade öppet vatten året runt, ville båda sidor i kriget ha tillgång till. För att undvika att bli attackerat eller ockuperat försökte även Norge att samarbeta med alla parter i kriget. Norge importerade varor från USA över Atlanten till bland annat Tyskland, men man tillät också brittiska fartyg att använda norska hamnar. Storbritannien och Frankrike, ententen, ville stoppa den norska handeln med Tyskland och hindra den norska handelsflottan från att lämna norska hamnar för att fartygen inte skulle hamna i tyska händer. Ententen beslagtog och använde därför norska fartyg, vilket gjorde att tyskarna lät sina u-båtar attackera norska fartyg. Svenskarna lät andra länder transportera krigsmaterial genom Sverige under första världskriget. Sverige exporterade också både järnmalm och stål till Tyskland. Både Sverige och Norge drabbades hårt av de blockader som fanns. Det var brist på varor, särskilt mat, så många invånare var hungriga. Sverige och Norge drabbades också hårt av den dåliga ekonomin. Handeln på den svarta börsen ökade, och då blev matpriserna högre. Det blev oroligt, och livsmedelsdemonstrationer bröt ut på flera ställen. Finland under kriget Finland hamnade i en svår situation, när kriget bröt ut. Finland uttalade sig neutralt som övriga Norden, men då man fortfarande var en del av det ryska tsardömet hade man inte samma valmöjligheter som resten av Norden. Men Finland såg sin möjlighet att få bli självständigt om Ryssland förlorade kriget. Därför började man bygga upp en befrielsearmé och samarbetade med Tyskland. Finland ville från början inte att det skulle ske transporter till Ryssland, för om Ryssland blev svagare skulle landet lättare besegras. Om tyskarna besegrade Ryssland, skulle Finland bli självständigt. Tyskland var ett av de få länder man ansåg vara starkt nog att slå Ryssland och dessutom intresserat av ett krig mot Ryssland. Men februari- och oktober revolutionerna i Ryssland påskyndade Finlands frigörelse. Revolutionerna avsatte tsaren. Finland kunde bli självständigt utan strid Finland drabbades också av bristen på mat. Matbristen ledde också i Finland till politiska oroligheter och bråk mellan kommunister (de röda) och de borgerliga (de vita). Det nya svenska försvaret Vilken sorts försvar var bäst? Regeringen och riksdagen kunde inte enas i försvarsfrågan under 1910-talet. Det gjorde många människor upprörda. Hur skulle det gå för Sverige i ett krig, om politikerna inte ens kunde enas i fred? De konservativa och kung Gustav V ville rusta upp och bygga ut Sveriges försvar, men det ville inte den liberala regeringen. Redan när man diskuterade bygget av en pansarbåt 1912, hade åsikterna gått isär, och regeringen ogillade kungens försök att manipulera och påverka de politiska besluten. Vid borggårdstalet 1914 såg kungen sin chans att uttrycka sin åsikt igen. Borggårdstalet I februari 1914 skedde det så kallade bondetåget då mer än bönder och studenter samlades för att kräva att få veta hur Sverige skulle försvaras. I borggårdstalet lovade kungen, att försvaret skulle stärkas. Det chockade regeringen som var av motsatt åsikt och dessutom hade kungen ingen rätt att lova något om hur försvaret skulle skötas. Regeringen hade heller inte informerats om kungens ställningstagande innan talet. Regeringen krävde genast att hädanefter informeras om politiska uttalanden i förväg. Kungen vägrade gå med på det och såg till att han hade folkets stöd. Regeringen tvingades avgå. En ny regering bildades, men man hade fortfarande inte enats om hur Sveriges försvar skulle se ut. Värnpliktslagen När första världskriget bröt ut den 1 augusti 1914 beslutade man sig snabbt för att hålla en enande linje utåt, trots de olika åsikterna internt. Det bestämdes att Sverige skulle vara neutralt och inte delta i kriget. Ett beslut skedde också slutligen i frågan om hur försvaret i Sverige skulle se ut kom värnpliktslagen. Den innebar att alla svenska unga män fick en militär utbildning och kunde komma att kallas in vid krig. Det beslutades också om ransoneringar av vissa varor. Skydda neutraliteten men hur? Militärer kallades in för att skydda Sveriges neutralitet. Flottans fartyg låg vid kusterna för att skydda landets territorium från att kränkas, då stora delar av Östersjön, Öresund och Kattegatt minerades av de krigande länderna. Dessutom blockerade britterna Tyskland, och ubåtar från båda sidor befann sig i Östersjön, Öresund och Kattegatt. Sverige hjälpte ändå till att följa alla konventioner genom att skicka vidare postpaket till krigsfångar och hjälpa internationella Röda Korset med utväxling av krigsinvalider. Det infördes exportförbud på vapen, ammunition och krigsmaterial förbjöds fartyg från krigande länder att passera svenska vatten. Ändå kränktes de svenska gränserna upprepade gånger av krigförande fartyg, och flera svenska fartyg sänktes på svenskt vatten. Under kriget hjälpte Sverige till med att skicka vidare postpaket till krigsfångar. Närmare personer samlades, under ledning av Hjalmar Branting, i arbetartåget den 8:e februari Arbetartåget var en motdemonstration mot Bondetåget. Branting går i andra ledet till vänster med en käpp i handen, under fanan. Foto: Axel Malmström/Bonnierarkivet/SCANPIX 12 13

8 Missväxt och oroligheter 1917 och 1918 Maktbalansen i Europa hade ändrats genom krig och revolutioner. Europa var en krutdurk. De fyra stora imperierna; ryska, osmanska, tyska och det habsburgska riket hade rasat och Storbritanniens ställning blev svagare, medan USA stärkte sin ställning. Regeringens uppgifter under kriget Lagar och myndigheter En av regeringens uppgifter var att ordna uppgörelser för att köpa nödvändiga varor. Från Tyskland importerades under kriget stenkol mot att Sverige sålde järnmalm till Tyskland. Från Danmark importerades livsmedel. Men importen av viktiga varor hindrades av England och USA. De krävde att få använda svenska fartyg för att frakta sina egna varor. Om de fick använda svenska fartyg kunde man tillåta svensk import. Efter långa förhandlingar kom länderna överens. Sverige avstod lastfartyg till England och USA mot att de fick föra in varor som råfosfat, majs, foderkakor, mineral oljor och kaffe till Sverige. Behovet av stål ökade enormt mycket under krigsåren. Alla länder, speciellt de som deltog i kriget, behövde stål. Stridsvagnar och u-båtar hade börjat användas allt mer. Behovet av järnmalm ökade med 40 procent under första världskriget. Narviks malmhamn låg på ett mer utsatt ställe än Luleås malmhamn. Därför skickades mycket malm från både Gällivare- och Kirunagruvan genom Luleås hamn och vidare ut i världen, bland annat till Tyskland. Luleås malmhamn skeppade ut mer malm än förut. Kritik mot regeringen De politiska partierna var utåt enade under de första krigsåren. Men det fanns hemliga utskott, som hade som uppgift att hålla koll på de olika inrikespolitiska riktningarna. Många utrikespolitiska frågor behandlas bakom kulisserna. Regeringen fick kritik för hur man skötte neutralitetspolitik, hur ransoneringar sköttes och hur viktiga frågor avgjordes bakom kulisserna. På grund av all kritik så avgick regeringen i mars En ny regering tillsattes, men den fortsatte på samma sätt. Strax innan jul 1914 gästade tre kungar Malmö. Det så kallade trekungamötet besöktes av Sveriges, Norges och Danmarks kungar och utrikesministrar med anledning av de svåra tiderna. Det första världskriget var igång, så festligheterna var begränsade. Det här var en önskan att visa upp en enad nordisk neutral hållning i kriget. Efter det första världskriget började flera länder bland annat Sverige och Danmark med något som kallades Krigsbarnshjälp. Sverige och Danmark organiserade då transporter och boende för krigsdrabbade barn hos svenska och danska familjer. Det första världskriget ledde till att man skrev nya lagar och inrättade nya myndigheter. Riksbanken slutade att lösa in sedlar med guld. Bristen på koppar gjorde att man slog skiljemynt av järn. Skiljemynt betyder att myntets värde inte är det samma som värdet på metallen, som myntet är gjort av. Våra pengar idag är skiljemynt. Med anledning av kriget och blockaden blev det brist på många varor i Sverige. När det blir brist på något stiger priserna. På vissa varor steg priserna mer än 100 procent. Det bestämdes hur mycket vissa basvaror fick kosta och skrev lagar mot att sätta orimligt höga priser på andra varor och hyror av bostäder. Det reglerades också vem som fick handla med kött, fisk, smör och ägg. Fattiga människor fick köpa maten till ännu lägre priser. Det fanns också gränser för hur mycket man fick köpa så att man inte kunde köpa upp lager och sälja vidare blev det dessutom missväxt i Sverige. Det var främst efter det första världskrigets slut, som sammanlagt en halv miljon tyska och österrikiska skolbarn fick åka utomlands för att slippa svälten i sina hemländer. Meningen var att barnen under en kortare tid skulle få bo i fosterfamiljer och leva under trygga förhållanden och äta upp sig. Något som var viktigt när barnen placerades ut hos fosterfamiljerna, var klasskillnaderna. Barnen skulle placeras i samma sorts omgivning, som de kom ifrån. I Danmark ordnade borgerliga organisationer med placeringarna och i Sverige var det Röda Korset som var ansvariga. En kvinnodemonstration på Vasagatan i Stockholm vid de svenska hungerkravallerna Sverige inspireras av oron I Sverige inspirerades man av oroligheter ute i världen. Arbetarna, som lämnat facken efter storstrejken 1909 och den följande lågkonjunkturen, började organisera sig igen. Både socialdemokrater och vänsterpartiet försökte få arbetarrörelsens stöd och röster genom att arbeta för allmän och lika rösträtt samt åtta timmars arbetsdag gick kriget in på sitt fjärde år. Det var livsmedelsbrist i Sverige på grund av. första världskrigets blockad. Klassklyftorna bara växte och högern var ovillig att införa allmän och lika rösträtt. Arbetarna ogillade den politik regeringen förde, då man tyckte att den gynnade de rika. Oron var stor att ett rikstäckande, beväpnat arbetaruppror skulle bryta ut. Foto: Axel Malmström/Bonnierarkivet/SCANPIX Livsmedelsbrist fungerade ransoneringen av mat dåligt. Tillgången på bröd minskade, och kött, fläsk och potatis fanns inte att få tag på. Dessutom var vintrarna 1917 och 1918 svåra i Sverige. Sverige exporterade kött och fläsk till Tyskland, vilket gjorde att kött och fläsk blev dyrare och svårare att få tag på i Sverige. De fattiga arbetarna fick övergå till att äta bröd, potatis och rotfrukter. I januari infördes brödransonering och i februari började tyskarna ubåtskriget mot alla fartyg, vilket gjorde import av spannmål från USA omöjligt. Det sattes maxpris på potatis men ingen ransonering, vilket gjorde att de rika köpte upp allt. I mars 1917 kunde man läsa i Dagens Nyheter, att det var brist på potatis i hela landet. Svenskarna åt kålrötter och foderbetor i stället. Hungeruppror och inventeringar Livsmedelsbristen under kriget gjorde att många fick nöja sig med bröd, potatis och rotfrukter. Våren 1917 startade flera folkliga uppror i Sverige. Från norr till söder skedde hungermarscher, där arbetarna krävde sänkta priser på basvaror. I Västervik lade alla arbetare ner sitt arbete och började med så kallade tvångsköp hos handlarna. Arbetarna bildade kommittéer, som gick runt i städerna och inventerade så att handlarna inte lade undan varor och skrämde handlarna att sälja de varor som fanns utan ransoneringskort till låga priser. Det var ett brott mot lagen att sälja utan ransoneringskort. Exemplet från Västervik spred sig genom Sverige, och under våren 1917 var det hungerdemonstrationer i mer än 15 andra svenska städer. Oroligheterna spred sig också till de militära förbanden, som också rapporterade hungerdemonstrationer. På Norrbottens regemente i Boden var det matstrejk, vilket fick befälen att samla in alla vapen och bajonetter då man var orolig att det skulle bli bråk. Upproren ledde till sänkta matpriser och förbättrade villkor på alla håll. När sommaren och den första skörden nypotatis kom, lugnade läget ner sig igen

9 Arbetarrevolution? Under 1917 bevakade militären vapenförråden, och säkerhetspolisen fick övervaka oroande grupper, så att det inte blev bråk. Det bildades borgerliga skyddskårer, som med vapen skulle försvara det befintliga samhället mot arbetaruppror. Men protesterna mot skyddskårer blev så stora, att regeringen snabbt upplöste dem. En av de mer kända kårerna som har anknytning till Boden är Munckska kåren. Denna kår bildades av samme Bror Munck som 1913 ledde en stor kuppövning som skulle testa om Bodens fästning verkligen kunde stoppa ett ryskt anfall från norr. Det blev visserligen några uppror i Sverige under 1917 innan läget lugnade ner sig igen men oron för arbetarrevolution var överdriven. Ådalen 1917 En av de mest kända inventeringarna är den som gjordes i Ådalen i slutet av april arbetare demonstrerade emot att sågverk och fabriker lades ner i området. Arbetarna krävde att det skulle sättas maxpris på varor, att potatisen skulle beslagtas och att den skulle delas ut till arbetarna. Protesterna spred sig i området, och 1917 tog sig tals arbetare in i butiker och hos bönder och mejerier. De skrämde ägare och personal, inventerade, krävde sänkta priser och beslagtog bröd och potatis. Efter ett tag greps de mer drivande personerna bakom inventeringarna och protesterna slutade. Seskaröupproret 1917 På Seskarö utanför Haparanda ockuperades samhället av militären i slutet av maj Anledningen var på Seskarö, precis om i övriga Sverige, bristen på mat. Människor blev desperata, då det inte fanns annat än kålrötter att äta. Upproret bestod av hungriga arbetare, som avväpnade den militär, som skickats ut till ön för att hålla ordning. Bagarna på ön hade stora brödlager men istället för att sälja brödet billigt till öns befolkning så såldes det till Haparanda. Arbetarna bröt sig in hos bagarna, och polis och militär tillkallades. Under förhören samlades demonstranter, som vägrade att skingra sig vilket fick militären att attackera med fällda bajonetter. Demonstranterna avväpnade militären. Det ledde till att hela ön ockuperades av militären under några veckor Gustav Adolfs torg 1917 I juni 1917 skulle livsmedelsbristen och det nödläge landet befann sig i, tas upp och diskuteras i riksdagen. Vänstern uppmanande alla Stockholms Källa: Försvarets regionarkiv, Boden I november 1918, under en storm på Vättern, sjönk kanalbåten Per Brahe. 24 personer följde med till djupet. Bland de döda fanns konstnären John Bauer, hans fru och deras son. Bauer, som var känd för sina sagomotiv med tomtar och troll, var då 36 år. arbetare att samlas utanför riksdagen människor samlades på Gustav Adolfs torg som avspärrats av polisen. Protesterna var väntade, och polis och militär var redo. Ridande poliser och kulspruteposteringar var på plats. Flera människor skadades, när polisen gick till angrepp. Andra trampades ner av folkmassorna som flydde i panik. Vågar man införa allmän rösträtt? Våren 1918 var det fortfarande brist på mat i Sverige, och i riksdagen diskuterade man fortfarande om man skulle införa allmän rösträtt. Protesterna hade varit många under året. Regeringen oroade sig för vad en förändrad rösträtt skulle innebära, men de oroade sig mer för vad folket skulle göra om man sa nej till en förändrad rösträtt. Det året deltog arbetare i 1 maj demonstrationen. Demonstrationen blev trots allt lugn. Kampen gällde tillgången på bröd, åtta timmars arbetsdag och allmän och lika rösträtt. Slutligen löste man frågan genom att börja arbetet för allmän rösträtt. Monarkin och den första kammaren i riksdagen fick vara kvar. Första kammaren sågs som en garanti mot alltför snabba samhällsförändringar. Det infördes allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor i Sverige först 1921, och den fackliga rörelsen hade då också fått igenom åtta timmars arbetsdag är den första stora modernistiska utställningen på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Då visades modernisterna Grünewald, Hjertén och Engström på det nyöppnade Liljevalchs. Konstverken sågades av konstvärlden, och recensionerna blev inte nådiga, men folket strömmade till utställningen. För många besökare var det första gången de mötte modern konst. Kuppövningen mot Bodens fästning 1913 gick ut på att testa om ett ryskt kavallerianfall från norr skulle kunna ta över kontrollen av Bodens fästning. Genom att tillfångata kommendanten, lyckades Muncks kuppövning. Det sägs att det var en del av en strategi för att få lös mer pengar till fästningen genom att visa att den fortfarande var sårbar. Andra säger att det var för att fästningen var underbemannad, och att det till stora delar bara var nyinryckta rekryter som deltog i övningen, som Munck lyckades. Sanningen ligger väl någonstans där emellan. En sovjet i den ryska staden Petrograd. Lenin kallade under sommaren 1917 in soldater, arbetare och bönder att delta i sessioner/möten. Dessa stora kongresser gav en skenbar demokratisk anda till den nya regimen men de bestod till största delen av outbildade män som ofta kunde varken läsa eller skriva och var helt utan kunskaper om hur en demokrati skulle fungera. Det gjorde att makten hamnade helt i händerna på Lenin och hans kollegor. Sekelskiftets Ryssland I början av 1900-talet var Ryssland fattigt. De flesta människorna var bönder, och de var fattiga utan möjlighet till utbildning i ett land utan demokratiska rättigheter. Tsaren var landets enväldige härskare skedde förändringar i Ryssland. Parlamentet, duman, bildades. Duman skulle styra landet tillsammans med tsaren. Tsaren var tvungen att dela makten med dem. Men redan 1906 drog tsaren in dumans rättigheter igen eftersom duman inte höll med tsaren. Återigen bestämde tsaren i princip allting själv. Det första världskriget utlöste de stora förändringarna i hur Ryssland styrdes. Miljoner ryssar dog i kriget, antingen av svält hemma eller så dog de vid fronten. Folket gillade inte hur kriget sköttes, så de började protestera mot tsaren. Februarirevolutionen Februarirevolutionen började med en strejk, som både arbetare och soldater deltog i. Tsaren störtades, och en tillfällig regering med medlemmar från duman bildades. Råd som kallade sig sovjeter bildades på flera ställen i Ryssland. Sovjeterna bestod av arbetare, bönder och soldater. En borgerlig regering och de informella råden delade på makten. När landet blev friare efter att tsaren störtats, fick de politiska partier som varit olagliga uttrycka sig fritt. Tusentals flyktingar kunde komma hem till Ryssland igen, bland andra Vladimir Lenin, som ledde bolsjevikerna. Ryska revolutionen 1917 Rysslands politiska förändring 1917 kallas den ryska revolutionen. Den ryska revolutionen består egentligen av två revolutioner, februari- och oktoberrevolutionen. Februarirevolutionen störtade kejsaren och vid oktoberrevolutionen tog de kommunistiska bolsjevikerna, ledda av Lenin och Trotskij, kontrollen över landet. Källa/Foto: Topfoto/SCANPIX Tiden mellan revolutionerna Den tillfälliga regeringen fortsatte att föra krig mot Tyskland. Många protesterade mot det. Bolsjevikerna var det enda parti som genast ville sluta fred, vilket gjorde att det var dem folket stöttade. Men bolsjevikerna krävde också att all makt skulle ges till sovjeterna. De ville, liksom folket, få bort den tillfälliga regeringen. Bolsjevikpartiet växte till landets största. Demonstrationer bröt ut, och många av demonstranterna fängslades. Oktoberrevolutionen Protesterna mot kriget blev bara värre, och sovjeternas inflytande bara ökade. I oktober 1917 tog bolsjevikerna över makten i Ryssland med stöd av arbetare och soldater vid den så kallade oktoberrevolutionen. Bolsjevikerna tog landet ur första världskriget, och Ryssland slöt fred med Tyskland De borgerliga, vita, var emot en förändring. Därför utbröt efter revolutionen ett blodigt inbördeskrig mellan vita och röda, bolsjevikerna. 19 länder, bland annat USA, Japan och Frankrike, stödde de vita (borgerliga) för att de ville stoppa bolsjevikerna, som var kommunister. Det blev ändå bolsjevikerna som segrade i inbördeskriget och behöll kontrollen i Ryssland publicerades Det kommunistiska manifestet, av Karl Marx. Ryska oktoberrevolutionen inträffade i november och februarirevolutionen inträffade i mars enligt vår västeuropeiska kalender

10 Revolutioner ute i Europa Efter att den kommunistiska revolutionen förändrat Ryssland 1917 skedde flera liknande arbetarrevolutioner och uppror även i andra länder i Europa. Från ryskt håll hoppades man på en kommunistisk världsrevolution, men det skedde aldrig. Men det var oroligt på många håll i Europa bland arbetare. Att vara barn på 1910-talet Vit var statusfärgen framför andra. Genom att hålla de vita kläderna rena visade man hög status. Vita kläder visade att det lades ner tid och omsorg på barnen, och att man var så rik att man hade någon som tvättade, strök och stärkte barnens kläder. Weimarrepubliken det nya Tyskland Finska inbördeskriget Men 1918 avsattes den tyske kejsaren och Weimarrepubliken bildades. Weimarrepubliken styrdes av en rikskansler och ett parlament. Både män och kvinnor fick rösta i allmänna val. Tyskland blev snabbt ett ännu mäktigare industriland med många gruvor, stålverk och fabriker. När Tyskland inte längre var splittrat, och snabbt blev ett framgångsrikt industriland började Storbritannien och Frankrike att oroa sig då man insåg att ett enat Tyskland kunde bli en farlig motståndare. Kommunismen och världsrevolutionen Finland var sedan freden 1809 en del av det ryska tsardömet utropade de sin självständighet med de ryska bolsjevikernas stöd. Polen ville också bli självständigt från Sovjetunionen, men det tilläts inte. Polen skulle förbli kommunistiskt och en del av Sovjetunionen. I Ungern skedde en revolution Kommunisten Béla Kun tog makten under en kort period, innan den demokratiska republiken återtog makten. Kuppen att ta makten över Ungern misslyckades, eftersom Béla Kun aldrig fick hjälp från den sovjetiska röda armén. Den världsrevolution som man hade hoppats på från kommunistiskt håll i Ryssland, skedde aldrig. Därför ökade Sovjetunionens isolering på 20-talet, och man fokuserade där istället på socialism inom sina egna gränser. I Sverige var det många strejker och demonstrationer i början av 1900-talet, och landet var oroligt. Det svenska kommunistpartiet ökade sitt medlemsantal, men arbetarna i Sverige trodde mer på socialdemokratin, som ville ha en reform och inte en revolution. Vid slutet av det första världskriget såg Finland sin chans till att få bli självständigt. Det var efter det att tsaren avsatts i Ryssland Den ryska revolutionen hade startat stora förändringar i Ryssland och Ryssland hade inrikespolitiska problem. Finsk självständighet Det utropades val i Finland och de borgerliga (vita) fick majoriteten vid valet förklarade Finland sig självständigt och Vasa blev Finlands huvudstad. En månad senare, i januari 1918, erkändes landet självständigt av Rysslands regering. Samtidigt som Finland blev självständigt bröt ett inbördeskrig ut i landet, vilket delade landet i två delar. De röda, kommunistiska, trupperna störtade den lagliga regeringen och tog över större delen av landet. Det bröt ut strider mellan de röda och de vita. Delar av den borgerliga finska regeringen bad Sverige om hjälp i kriget, men Sverige sade nej. Men många frivilliga svenskar stred på de vitas sida. Den borgerliga regeringen behöll kontrollen över Österbotten, begärde tysk hjälp och fick den. Det gjorde att Finland stod närmare Tyskland än Norden. Detta kom senare att spela en stor roll för Finlands agerande under det andra världskriget. De vita segrade slutligen i kriget och tog makten i Finland. Källa/Foto: Topfoto/SCANPIX Trupper som paraderar genom Helsingfors gator den 16 maj Det var då fältmarsalk Mannerheim ledde regeringstrupperna in i huvdstaden för att presentera det självständiga Finlands första armé för regeringen. Flickorna hade stråhatt, vita klänningar och stickad kofta. Blått är flott? Runt 1910 hade flickorna vit klänning och stråhatt när de skulle vara fina. Klänningarna var sydda av bomullstyg och dekorerade med spets, brodyr eller broderi. Rika flickor bar en kappa när de var ute. Annars hade de ofta en stickad kofta eller tröja. För pojkarna var sjömanskostymen populär. Den var ofta marinblå med vita band. Pojkarna kunde även bära en kostym med byxor som gick till knäna och en tjock jacka som liknade en kavaj. Både pojkar och flickor använde livstycke för att strumporna skulle sitta uppe. Livstycke är ett underplagg som ser ut som en väst med knappar längst ner där man spänner fast sina strumpeband. Dessa strumpeband spänns sedan fast i strumporna också. På fötterna bar både pojkar och flickor ankelhöga kängor. I det finska inbördeskriget togs röda soldater till fånga. De avrättades, flydde till Sovjetunionen eller dog i fångläger. De röda trupperna förlorade kriget mest för att många höll på de vita, eftersom de röda hade använt sig av en mycket blodigare metod, som kallas röda terrorn. Fotografen är okänd. Bildkälla: Tammerfors museum/wikipedia Commons Tammeladistriktet i den finska staden Tammerfors efter det finska inbördeskriget Kungsgatan i Boden sett från Kungsbron mot Stortorget och Wallströms hörna, idag Medborgarplatsen. Till höger huset med tornet, Fransgård no. 1 med Svenska Handelsbanken. Till vänster Bodens postkontor från 1911 till 1937 då man flyttade till Kungsgatan 22. Byggnaden därefter ägdes av Abel Strandberg och där fanns Kafé Temperance (Lutande fiket). Sedan kommer Hilding Hedbergs herrekiperingsaffär. Längst bort på vänstersida syns bland annat Royal biografen och till höger mittemot Källa: Bodens kommuns bildarkiv 18 19

11 Layout: PR Reklambyrå, Boden Det här materialet är framtaget av Försvarsmuseum Boden under Arbetet har skett inom projektet Nyckeln till Norrlands lås. Projektet har finansierats av Försvarsmuseum Boden och Sparbanksstiftelsen.

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Basfakta första världskriget År: 1914-1918 Inblandade länder: Tyskland, Österrike Ungern, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, USA, Italien,

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Första världskrigets resultat

Första världskrigets resultat Första världskrigets resultat 1929 På västfronten intet nytt Erich Maria Remarque tysk soldat, vid västfronten 1929 På västfront intet nytt - Antikrigsroman! 1933 förbjuden i Tyskland 1938 Erich förlorar

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR. Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42)

UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR. Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42) UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42) Titel: nov 8-20:06 (Sida 2 av 42) Titel: nov 8-20:07 (Sida 3 av 42) UTVECKLINGEN MOT DET ANDRA VÄRLDSKRIGET 1933; Japan angriper Manchuriet.

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET LÄRARHANDLEDNING AV: ANNA MARIA FORSBERG OCH BOEL NYGREN 1 BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Serie i 8 avsnitt Målgrupp: åk 4-6 Filmerna som serien Brev från första världskriget

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

Vi i Femman 2012 Kvartsfinal 1

Vi i Femman 2012 Kvartsfinal 1 Vi i Femman 2012 Kvartsfinal 1 Snabbfrågor Lag Lag 1. Vilken manlig fotbollsspelare blev utsedd av Fifa till bästa fotbollsspelare 2011? Efternamnet räcker som svar. Svar: Messi, Lionel Messi (Kommentar:

Läs mer

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget Bakgrund Hitler ville ha krig. Det skrev han redan år 1925 i sin bok Mein Kampf (min kamp). Men varför? Hitler brukade tala om Stortyskland. Där skulle alla Europas tyskar bo i ett land. Österrike och

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

Drakbåtstävlingar från Miluofloden till Malmös kanaler

Drakbåtstävlingar från Miluofloden till Malmös kanaler Drakbåtstävlingar från Miluofloden till Malmös kanaler Drakbåtar har en flertusenårig historia i Kina. Men det är först under de senaste decennierna som de har de spritt sig världen över. Till Sverige

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Billig masstillverkning i fabriker istället för hantverk och självhushållning Industrialismen förändrade världen

Billig masstillverkning i fabriker istället för hantverk och självhushållning Industrialismen förändrade världen Läxa till fredag 27 mars Här är mycket text, men allt behövs till era SO- arbeten. Allra sist kommer några frågor som kan komma på läxförhöret. Det gör det nog lite lättare att plugga på texterna. 1800-

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord!

Läxförhör facit. Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Läxförhör facit Nya Mål 3 s.172-177 Kopiera inte det som står i texten, när ni svarar på frågorna, utan använd era egna ord! Språkens släktskap 1. Varför splittrades indoeuropeiskan i flera språk? Ett

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Andra världskriget: en sammanfattning

Andra världskriget: en sammanfattning Andra världskriget: en sammanfattning Basfakta andra världskriget År: 1939-1945 Allianser: De allierade (USA, Storbritannien, Ryssland, Frankrike m. fl.) mot Axelmakterna (Tyskland, Japan, Italien m.fl.).

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande USA:s historia Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande Krigiska listiga och dödade oskyldiga vita

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål.

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål. Introduktion Annie s Revenge är ett singleplayer spel som utspelar sig i en alternativ värld som liknar den industriella revolutionen. Spelaren tar rollen som en ung kvinna vid namn Annie, som är fast

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Nyckeln till Norrlands lås. del 4 Andra världskriget världen står i brand

Nyckeln till Norrlands lås. del 4 Andra världskriget världen står i brand Nyckeln till Norrlands lås del 4 Andra världskriget världen står i brand Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar som

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Moderniseringens kris

Moderniseringens kris Moderniseringens kris Modernisering: förändring från det traditionella och agrara till ett samhälle karakteriserat av industrialisering, urbanitet och sekulärt tänkande. Fokus på planering av samhälle

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3 Flik 7 Innehåll Europa tar form 7:1 Världskartan ritas 7:1 Tre stormakter 7:1 Den amerikanska revolutionen 7:2 Franska revolutionen 7:2 Den industriella revolutionen 7:3 Drömmen om ett Europa i fred 7:3

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter

Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter Utvecklingen till skyttegravskriget Under hösten 1914 trodde många att första världskriget skulle vara ett snabbt krig med traditionella slag vid några slagfält,

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

ÖVNING 2 - SID. 1 SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST

ÖVNING 2 - SID. 1 SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST SIDA 1/5 ÖVNING 2 - SID. 1 SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST Kryssa för de grupper ni känner till skämt om! Fotbollsspelare Elevrådsrepresentanter Ståuppkomiker Politiker Lesbiska Bögar Kristna Muslimer

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Vietnam kriget Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Kriget pågick från 1 november 1955 till 30 april 1975. Alltså pågick kriget i 19 år och 180 dagar. Kriget slutade

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer