Första världskrigets resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Första världskrigets resultat"

Transkript

1 Första världskrigets resultat

2 1929 På västfronten intet nytt Erich Maria Remarque tysk soldat, vid västfronten 1929 På västfront intet nytt - Antikrigsroman! 1933 förbjuden i Tyskland 1938 Erich förlorar tyskt med- Medborgarskap.

3 Olika fredsuppgörelser efter Första Världskriget 12st! 1. Brest-Litovsk (3 mars1918). Mellan Ryssland och centralmakterna. 2. Bukarest (7 maj 1918). Mellan Rumänien och Tyskland. 3. Versailles (28 juni 1919). Mellan Tyskland och de allierade. 4. Saint-Germain-en-Laye (10 september 1919). Mellan Österrike och de allierade. 5. Neuilly-sur-Seine (27 november 1919). Mellan Bulgarien och de allierade. 6. Trianon (4 juni 1920). Mellan Ungern och de allierade. 7. Sèvres (10 augusti 1920). Mellan det Osmanska Imperiet (Turkiet) och de allierade. 8. Riga (18 mars 1921). Mellan Ryssland och Polen. 9. USA och Österrike (24 augusti 1921) 10. USA och Tyskland (25 augusti 1921) 11. USA och Ungern (29 augusti 1921) 12. Lausanne (24 juli 1923). Mellan det Osmanska Imperiet (Turkiet) och de allierade.

4 8 januari 1918, president Wilson presenterar för Kongressen sitt förslag i 14 punkter

5 Januari 1918 President Wilsons 14 punkter 1. Det skall ej förekomma några hemliga avtal mellan olika stater. Alla internationella traktat skall öppet förhandlas och samtliga krav skall redovisas öppet. ( Inga hemliga avtal ) 2. Full frihet skall råda för all sjöfart utanför territorialgränserna både i fred som krig, utom när hamnarna stängs helt eller delvis på grund av konflikter för att hävda internationella avtal. ( Fritt hav )

6 President Wilsons 14 punkter 3. Samtliga ekonomiska barriärer för internationell handel skall så vitt som möjligt tas bort för alla de länder som i fred sluter sig samman och önskar ha det så. ( Fri handel på lika villkor ) 4. Gemensamma garantier skall utfärdas för nationella nedrustningar som har ett gemensamt lägsta mål som skall syfta till att endast garantera den inre nationella säkerheten. ( Garanterad gemensam nedrustning )

7 5. Kolonierna 5. En uppriktig och opartisk prövning av de koloniella kraven vid skiljaktigheter mellan en kolonialmakt och ett kolonialland där det inhemska folkets krav skall väga lika tungt som de rimliga krav den styrande makten har. ( Opartisk prövning av koloniella krav med respekt för de infödda )

8 6. Ryssland 6. Ryssland skall utrymmas och det skall slutas ett avtal som löser de olika frågor som angår Ryssland och som kan säkra ett bra och fritt samarbete mellan olika nationer i världen samtidigt som det respekterar Rysslands rätt att själv bestämma sin egen politiska utveckling och sin nationella politik. Låt landet sedan välja att själv bli medlem i de fria nationernas samfund med de institutioner som de själva valt, ja till och med mer än det: landet bör få all den hjälp det behöver och själv önskar få. Den behandling Ryssland kommer få av sina systernationer de närmaste månaderna kommer vara en prövning av deras goda vilja, deras förståelse för landets behov oavsett egna intressen, endast utifrån deras egen kloka och osjälviska sympati. ( Tillbakadragande av all främmande trupper från Ryssland )

9 7.Belgien 7. Den belgiska själständigheten skall återupprättas och samtliga nationer skall respektera landets rätt att själv välja sin väg i förhållandet till andra nationer. Utan en dylik upprättelse skall den internationella rättssäkerheten för alltid vara sviken. ( Tyska trupper skall evakuera allt ockuperat område i Belgien som också skall få garantier för sin självständighet )

10 Frankrike,Italien 8. Allt franskt område skall utrymmas av främmande trupper och Tyskland skall återlämna Elsass-Lothringen till Frankrike, ett område som Preussen orättfärdigt tog år 1871 och på så sätt bidrog till att göra världen osäker de följande 50 åren. ( Elsass-Lothringen skall återlämnas till Frankrike ) 9. Italiens gränser skall justeras så att de tar hänsyn till den nationella identiteten hos invånarna. ( Italien )

11 Österrike-Ungern, Balkan 10. De olika nationella grupper som styrs av Kejsardömet Österrike- Ungern skall ha möjlighet att bestämma sin självständiga politiska framtid. ( Självständig utveckling för folken i Kejsarriket Österrike- Ungern). 11 Rumänien, Serbien och Montenegro skall utrymmas av främmande trupper. Erövrat område skall återlämnas. Serbien skall få fri och säker tillgång till kusten och det inbördes förhållandet mellan de olika balkanstaterna skall bli fastslaget vid en fredskonferens efter historiska principer för nationell tillhörighet och medborgarskap. Det skall också upprättas garantier för de olika balkanstaternas politiska, ekonomiska självständighet och deras territoriella integritet. ( Självständighet för ockuperade områden på Balkan. Serbien skall få tillgång till Medelhavet. Gränser skall dras efter nationalitetsprinciper ).

12 Osmanska riket, Polen 12. De turkiska delarna av det Osmanska Riket skall försäkras självständighet men de andra folkslag som nu är under turkiskt styre skall få fullständiga garantier för sin frihet och en ohindrad självständig utveckling. Dardanellerna skall öppnas för all internationell sjöfart och handel. ( Självständig utveckling för icke-turkar i det f.d. Osmanska Riket samt fri sjöfart genom Dardanellerna ). 13. En självständig polsk nation skall bli upprättad och den bör omfatta de landområden där det bor en otvivelaktig polsk befolkning. Den skall ha fri och säker tillgång till kusten och dess politiska självständighet samt territoriella integritet skall säkerhetsställas genom internationella avtal. ( Självständigt Polen med tillgång till Östersjön )

13 14. Nationernas förbund Säkra Freden! 14. Det skall grundas ett internationellt förbund mellan folk med klara avtal som kan garantera politisk självständighet och territoriell integritet både för stora och små stater. ( Nationernas Förbund )

14 Wilsons 14 punkter- Fredsvillkor? Behandla förlorarna milt! Bana väg för demokrati och självstyre- nya gränser genom Europa, nationalitetsprincipen Allmän militär nedrustning NF-säkra freden

15 Tyskland 1918 Samtal under våren med Wilson kring de 14 punkterna Centralmaktens allierade faller, kvar står Tyskland som lyckas hålla västfrontens gräns tills Ententens hundradagarsoffensiv med amerikaner startar. 8 augusti- General Erich Ludendorff: Centralmakterna är förlorade sök vapenstillestånd enligt Wilsondoktrinen

16 Kejsare avgår Republik utropas 9 november 1918 abdikerar Kejsare Wilhelm II Republik utropas under socialdemokratisk ledning

17 Vapenstillestånd! 11 November 1918 kl 05:10 I en järnvägsvagn i Compiègneskogen, nordvästra Frankrike skrev den tyska delegationen under vapenvilan.

18 11/11 kl 11: VAPENVILA träder i kraft

19 10 November, 1918 Vapenstilleståndskrav 1. Träder i kraft sex timmar efter underskrift.( kl 11:00) 2. Omedelbar utrymning av Belgien, Frankrike, Alsace-Lorraine, som skall vara avslutad inom 14 dagar. Kvarvarande trupper i dessa områden kommer antingen fängslas eller bli tagna som krigsfångar. 3. Överlämna 5000 kanoner (mestadels tunga), kulsprutor, 3000 granatkastare, 2000 flygplan. 4. Evakuera den vänstra stranden av floden Rhen; Mainz, Koblenz, Köln, som skall ockuperas av de allierade inom en 30 kilometers radie 5. Den högra stranden av Rhen skall vara en neutral zon 30 till 40 kilometer bred, evakuera inom 11 dagar 6. Ingenting får flyttas från Rhens vänstra strand, samtliga fabriker, järnvägar, etc. skall lämnas intakta 7. Överlämna 5000 lokomotiv, 150,000 järnvägsvagnar, 10,000 lastbilar. 8. Underhåll av de allierade ockupationstrupperna skall ombesörjas av Tyskland. 9. I öst skall samtliga trupper dragas tillbaka bakom de gränser som gällde den 1:a Augusti, 1914, inget exakt klockslag och datum är bestämt 10. Uppgörelserna vid Brest-Litovsk och Bukarest ogiltigförklaras. 11. Villkorslös kapitulation av Östafrika. 12. Återlämnande av den belgiska bankens tillgångar, samt Rysslands och Rumäniens guld.

20 10 November, 1918 Vapenstilleståndskrav forts 13. Utlämnande av krigsfångar utan några krav. 14. Överlämna 160 u-båtar, 8 jagare, 6 fregatter; resten av flottan skall avväpnas och kontrolleras av de allierade i neutrala eller allierade hamnar. 15. Försäkran om frihandel genom Kattegatt; röjning av minfält och ockupation av samtliga befästningar och batterier, som skulle kunna förhindra sjöfarten. 16. Blockaden fortsätter. Samtliga tyska skepp skall omhändertas. 17. Alla tyska restriktioner på den neutrala sjöfarten skall tas bort 18. Vapenstilleståndet varar i 30 dagar

21 Freden i Versailles 1919 skrevs utav segrarna som blir osams Frankrike George Clemenceau, USA Woodrow Wilson, Storbritannien David Lloyd George

22 7 maj 1919 Versaillesfördraget offentliggörs 10% av det tyska territoriet förloras Samtliga Tysklands kolonier förloras 12.5% av befolkningen hamnar utanför de tyska gränserna 16% av kolfyndigheterna förloras 50% av järn & stålindustrin förloras Rhenlandet ockuperas och demilitariseras Stora militära nedskärningar: Inget flygvapen, inga ubåtar, inga stridsvagnar, ingen allmän värnplikt och en privat armé på högst soldater. Liten flotta. Paragraf 231 Första VK startades av Tyskland! Tyskt krigsskadestånd kommer fastställas senare

23 Tysk reaktion Den nya regeringen vägrade först skriva under fördraget. Det var orättvist och för hårt mot Tyskland. Dessutom fick de ej vara med och förhandla om kraven. Regeringen lämnade Versailles och avgick. Ny regering 20 juni åker till Versailles och skriver på. Den tyske Generalen Hindenburg sa att han var beredd att dö i strid istället för att skriva under fördraget fastän det stod helt klart att Tyskland inte hade en chans att vinna. Dolkstötslegenden: inget avväpnat Tyskland, inga allierade på tysk mark, soldater med vapen gick hem Politikerna högg Tyskland i ryggen.

24 Tyskar sänker på given signal sin egna flotta, i stället för att ge bort den till engelsmännen ( 21 juni 1919)

25 28 juni 1919 Ny regering i Tyskland,undertecknar Versaillesfördraget

26 Endast punkt 14 fick Wilson igenom: Nationernas Förbund (NF)- men alla länder fick ej vara med.

27 Varför behandlades Tyskland så hårt i Versaillesfreden? De utlovade Wilsons 14 punkter ändrades franska krav bakom, Clemenceau Tigern Fransk Hämnd från freden i Tysk-franska kriget 1871 Tyskland behandlade Ryssland hårt i freden Bretsk-Litovsk ( mars 1918) då tål de samma behandling, ansåg segrarmakterna i Versailles.

28 Freden Bretsk-Litovsk Tyskland-Ryssland mars 1918 Estland, Lettland, Litauen och Polen skulle överlämnas till Tyskland och Österrike- Ungern Områden i södra Kaukasus skulle överlämnas till Turkiet Finland, Georgien och Ukraina skulle få sin självständighet 6000 miljoner mark skulle betalas i krigsskadestånd I detta avtal så förlorade Ryssland ungefär 26% av sin befolkning; 32% av all uppodlad jord; 33% av sina industrier och 75% av järn och kolfyndigheterna

29 Weimarkonstitutionen Juli 1919 republik o demokrati i Tyskland Allmän rösträtt Val till Riksdag vart fjärde år Proportionell representation i Riksdagen Den tyska regeringens politiska makt utgår från den tyska Riksdagen Den tyska Kanslern ansvar styrs och beviljas av den tyska Riksdagen Statsöverhuvudet, Presidenten, väljs vart sjunde år Paragraf 48 ger den tyske presidenten makten att negligera den tyska konstitutionen vid ev. kris och utlysa undantagstillstånd. Då föreslår den sittande regeringen lagar/förordningar som presidenten med hjälp av paragraf 48 godkänner

30 Oroligt i Tyskland, alla ej överens om att republik var bästa styret Uppror/myterier utbryter, sovjeter bildas och mord sker: från tyska kommunister och tysk nationalistisk höger, DAP bildas Politiskt instabilitet: Weimarrepubliken hade åtta olika regeringar mellan februari 1919 och november Svaga koalitionsregeringar ( soc.dem, liberaler, katolska paritet)

31 Resultat Första Världskriget Tre kejsardömen gick under : Ryssland Sovjetunionen Habsburgska kejsardömet splittras Osmanska riket Turkiet

32 Resultat Första Världskriget Kejsardömet Tyskland Republik, svag, men står kvar Flera nya stater blev till: Tjeckoslovakien, Polen, Jugoslavien, Finland, Estland, Lettland och Litauen

33 Nya gränser, nya länder

34 Resultat Första Världskriget Tyskland Freden i Versailles var hård mot Tyskland- Dolkstötslegenden - tyskarna ej förlorare, kunde vunnit om ej de svekfulla politikerna skrivit på leder till Weimarrepublikens fall 1933 Skam och skuld för 231 och svek från den nya republiken känslor som kommer frodas i Tyskland under mellankrigstiden Skadeståndet fastställdes 1921 till 269 miljarder guldmark (över ton guld, då 2790 guldmark motsvarade 1 kg guld). Samma år sänks summan till 132 miljarder guldmark - sista betalning år 2010

35

36 TIDIG WEIMARREPUBLIK Hyperinflation Juli 1914 $1 = 4,2 mark Juli 1919 $1 = 14 mark Juli 1920 $1 = 39,5 mark Juli 1921 $1 = 76,7 mark Juli 1922 $1 = 493,2 mark Januari 1923 $1 = mark Juli 1923 $1 = mark Augusti 1923 $1 = mark September 1923 $1 = mark Oktober 1923 $1 = mark 15 November 1923 $1 = mark

37 Resultat Första Världskriget Ryssland Revolutionen i Ryssland 1917 ledde till bolsjevikernas maktövertagande och till en kommunistisk diktatur, Sovjetunionen. Finland gör sig fria från Ryssland mitt under revolutionen, men denna frihet skapar ett inbördeskrig i landet.

38 Resultat Första Världskriget Japan Under kriget på Ententens sida, befäste Japan sin position som stormakt. Japan tar över de tyska rättigheterna i Shandongprovinsen+ ett antal öar i Stilla havet. Spänningar mellan Japan-Kina, då öarna innan tillhört Kina och båda länderna stridigt mot Centralmakterna. Kina skrev aldrig under fredsavtalet. Spänningar mellan Japan-USA : Japan ville ha med en klausul om rasernas jämbördighet( The Racial Equality Proposal 1919). Omröstning sa ja, men Wilson ansåg att alla länder ska vara eniga. Klausulen lades ned.

39 Resultat Första Världskriget USA Presidenten Wilson fick endast igenom punkt 14: NF. Han och den amerikanska delegationen protesterade mot de hårda kraven på Tyskland. Lyckades inte övertala Kongressen om att vara med i NF! USA löser Europas lågkonjunktur med att låna ut pengar till Tyskland som då kan betala delskulderna. Lånekarusellen ger högkonjunktur i Europa Det glada 20-talet håller till 1929

40 Resultat Första Världskriget 10 miljoner döda Döda

41 20 miljoner sårade hur komma tillbaka till vardagslivet?

42 Spanska sjukan miljoner 100 miljoner döda?

43 Militärmodet vi använder idag Trenchcoat: vattentät, lerfärgad skyddsrock

44 T-shirt från 1871, undertröja för engelska marinen, kommersiell sedan 1920

45 Byxor-tillåtet för kvinnor som jobbade i fabriker och verkstäder under Första världskriget

46 Resultat Första Världskriget Kvinnor tagit över manliga yrken under kriget vad göra nu? Påskyndar Rösträtt,för kvinnor! Myndig att klara sig själv.

47 Första Världskrigets resultat leder till ett nytt krig

48 Resultat Första Världskriget följder Ifrågasätta gamla sanningar kristendom, nationalism, framstegsvetenskap Nya styrelseformer demokrati, kommunism, fascism Den förlorade generationen

49 Ung tysk soldat vid Somme 1916 Vad tittar han på? Vad hände med honom? Överlevde han? Deltog han i Andra Världskriget?

50

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET KRIGSUTBROTTET

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET KRIGSUTBROTTET FÖRSTA VÄRLDSKRIGET KRIGSUTBROTTET Efter mordet så dröjde det en hel månad till Österrike-Ungern förklarade krig mot Serbien (28 juli 1914). I samband med denna krigsförklaring så mobiliserade Ryssland

Läs mer

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Basfakta första världskriget År: 1914-1918 Inblandade länder: Tyskland, Österrike Ungern, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, USA, Italien,

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR. Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42)

UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR. Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42) UTVECKLINGEN MOT 2:DRA VKR Titel: nov 8-20:04 (Sida 1 av 42) Titel: nov 8-20:06 (Sida 2 av 42) Titel: nov 8-20:07 (Sida 3 av 42) UTVECKLINGEN MOT DET ANDRA VÄRLDSKRIGET 1933; Japan angriper Manchuriet.

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

Världskrigens tid Sammanfattning.

Världskrigens tid Sammanfattning. Världskrigens tid Sammanfattning. Första världskriget: Orsaker till första världskriget: Nationalism o Länderna som uppstod på 1800- talet hade rubbat maktbalansen. o Italien 1860 o Tyskland 1871. o Tysk-

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET LÄRARHANDLEDNING AV: ANNA MARIA FORSBERG OCH BOEL NYGREN 1 BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Serie i 8 avsnitt Målgrupp: åk 4-6 Filmerna som serien Brev från första världskriget

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

Andra världskriget: en sammanfattning

Andra världskriget: en sammanfattning Andra världskriget: en sammanfattning Basfakta andra världskriget År: 1939-1945 Allianser: De allierade (USA, Storbritannien, Ryssland, Frankrike m. fl.) mot Axelmakterna (Tyskland, Japan, Italien m.fl.).

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

IMPERIALISMEN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

IMPERIALISMEN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET IMPERIALISMEN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Sammanfattning av mina lektionsanteckningar Katedralskolan Håkan Danielsson Lektionskompendium! 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning! 3 Definition av imperialismen! 3 Imperialismens

Läs mer

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande

Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande USA:s historia Vilka var först? 20 000 år sedan Fr Mongoliet, över Berings sund till amerikanska kontinenten Levde ett med naturen fredliga kollektivt ägande Krigiska listiga och dödade oskyldiga vita

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter

Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter Livet i skyttegra va rna oc h livet därefter Utvecklingen till skyttegravskriget Under hösten 1914 trodde många att första världskriget skulle vara ett snabbt krig med traditionella slag vid några slagfält,

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget

Anteckningar från genomgång Så startar andra världskriget Bakgrund Hitler ville ha krig. Det skrev han redan år 1925 i sin bok Mein Kampf (min kamp). Men varför? Hitler brukade tala om Stortyskland. Där skulle alla Europas tyskar bo i ett land. Österrike och

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Moderniseringens kris

Moderniseringens kris Moderniseringens kris Modernisering: förändring från det traditionella och agrara till ett samhälle karakteriserat av industrialisering, urbanitet och sekulärt tänkande. Fokus på planering av samhälle

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Orsakerna till andra världskrigets utbrott

Orsakerna till andra världskrigets utbrott Åsö Vuxengymnasium Föreläsningsserien 4 september 2006 18.30 sal B17 Åhörarkompendium Orsakerna till andra världskrigets utbrott Jan Bernhoff 2 Innehåll Förord... 3 Storbritannien och Tyskland God och

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3

FACIT MINIKURS. Europa tar form 7:1. Världskartan ritas 7:1. Tre stormakter 7:1. Franska revolutionen 7:2. Den industriella revolutionen 7:3 Flik 7 Innehåll Europa tar form 7:1 Världskartan ritas 7:1 Tre stormakter 7:1 Den amerikanska revolutionen 7:2 Franska revolutionen 7:2 Den industriella revolutionen 7:3 Drömmen om ett Europa i fred 7:3

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Internationella fördrag

Internationella fördrag Internationella fördrag När Finland sluter ett internationellt avtal (fördrag) som innehåller en bestämmelse vilken står i strid med SjL eller vilken faller inom landskapets behörighet, fordras lagtingets

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Introduktion till utlastningen SLS.

Introduktion till utlastningen SLS. Innehållsförteckning Group Slide 2 5 februari 13 1. Index 2. Presentation 3. Karta över :s europahubbar 4. Lista över Schweinfurts och Tongerens distributionsländer 5. Sekvenslastning från Göteborg till

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Mellankrigstiden och andra världskriget

Mellankrigstiden och andra världskriget Mellankrigstiden och andra världskriget Inledning: Utgångsfråga: Hur kunde alla tyskar följa Adolf Hitler och bli nazister med allt vad det innebar i lidande för resten av världen? 1. Läget i Europa efter

Läs mer

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 Jan Bohlin Ekonomisk-historiska institutionen Handelshögskolan Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Sverige E-post: Jan.Bohlin@econhist.gu.se Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 1. Källor

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Vietnam kriget Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Kriget pågick från 1 november 1955 till 30 april 1975. Alltså pågick kriget i 19 år och 180 dagar. Kriget slutade

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur Förslag till teman LÄRARMATERIAL Natur och Kultur BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323,

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer