Första världskrigets resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Första världskrigets resultat"

Transkript

1 Första världskrigets resultat

2 1929 På västfronten intet nytt Erich Maria Remarque tysk soldat, vid västfronten 1929 På västfront intet nytt - Antikrigsroman! 1933 förbjuden i Tyskland 1938 Erich förlorar tyskt med- Medborgarskap.

3 Olika fredsuppgörelser efter Första Världskriget 12st! 1. Brest-Litovsk (3 mars1918). Mellan Ryssland och centralmakterna. 2. Bukarest (7 maj 1918). Mellan Rumänien och Tyskland. 3. Versailles (28 juni 1919). Mellan Tyskland och de allierade. 4. Saint-Germain-en-Laye (10 september 1919). Mellan Österrike och de allierade. 5. Neuilly-sur-Seine (27 november 1919). Mellan Bulgarien och de allierade. 6. Trianon (4 juni 1920). Mellan Ungern och de allierade. 7. Sèvres (10 augusti 1920). Mellan det Osmanska Imperiet (Turkiet) och de allierade. 8. Riga (18 mars 1921). Mellan Ryssland och Polen. 9. USA och Österrike (24 augusti 1921) 10. USA och Tyskland (25 augusti 1921) 11. USA och Ungern (29 augusti 1921) 12. Lausanne (24 juli 1923). Mellan det Osmanska Imperiet (Turkiet) och de allierade.

4 8 januari 1918, president Wilson presenterar för Kongressen sitt förslag i 14 punkter

5 Januari 1918 President Wilsons 14 punkter 1. Det skall ej förekomma några hemliga avtal mellan olika stater. Alla internationella traktat skall öppet förhandlas och samtliga krav skall redovisas öppet. ( Inga hemliga avtal ) 2. Full frihet skall råda för all sjöfart utanför territorialgränserna både i fred som krig, utom när hamnarna stängs helt eller delvis på grund av konflikter för att hävda internationella avtal. ( Fritt hav )

6 President Wilsons 14 punkter 3. Samtliga ekonomiska barriärer för internationell handel skall så vitt som möjligt tas bort för alla de länder som i fred sluter sig samman och önskar ha det så. ( Fri handel på lika villkor ) 4. Gemensamma garantier skall utfärdas för nationella nedrustningar som har ett gemensamt lägsta mål som skall syfta till att endast garantera den inre nationella säkerheten. ( Garanterad gemensam nedrustning )

7 5. Kolonierna 5. En uppriktig och opartisk prövning av de koloniella kraven vid skiljaktigheter mellan en kolonialmakt och ett kolonialland där det inhemska folkets krav skall väga lika tungt som de rimliga krav den styrande makten har. ( Opartisk prövning av koloniella krav med respekt för de infödda )

8 6. Ryssland 6. Ryssland skall utrymmas och det skall slutas ett avtal som löser de olika frågor som angår Ryssland och som kan säkra ett bra och fritt samarbete mellan olika nationer i världen samtidigt som det respekterar Rysslands rätt att själv bestämma sin egen politiska utveckling och sin nationella politik. Låt landet sedan välja att själv bli medlem i de fria nationernas samfund med de institutioner som de själva valt, ja till och med mer än det: landet bör få all den hjälp det behöver och själv önskar få. Den behandling Ryssland kommer få av sina systernationer de närmaste månaderna kommer vara en prövning av deras goda vilja, deras förståelse för landets behov oavsett egna intressen, endast utifrån deras egen kloka och osjälviska sympati. ( Tillbakadragande av all främmande trupper från Ryssland )

9 7.Belgien 7. Den belgiska själständigheten skall återupprättas och samtliga nationer skall respektera landets rätt att själv välja sin väg i förhållandet till andra nationer. Utan en dylik upprättelse skall den internationella rättssäkerheten för alltid vara sviken. ( Tyska trupper skall evakuera allt ockuperat område i Belgien som också skall få garantier för sin självständighet )

10 Frankrike,Italien 8. Allt franskt område skall utrymmas av främmande trupper och Tyskland skall återlämna Elsass-Lothringen till Frankrike, ett område som Preussen orättfärdigt tog år 1871 och på så sätt bidrog till att göra världen osäker de följande 50 åren. ( Elsass-Lothringen skall återlämnas till Frankrike ) 9. Italiens gränser skall justeras så att de tar hänsyn till den nationella identiteten hos invånarna. ( Italien )

11 Österrike-Ungern, Balkan 10. De olika nationella grupper som styrs av Kejsardömet Österrike- Ungern skall ha möjlighet att bestämma sin självständiga politiska framtid. ( Självständig utveckling för folken i Kejsarriket Österrike- Ungern). 11 Rumänien, Serbien och Montenegro skall utrymmas av främmande trupper. Erövrat område skall återlämnas. Serbien skall få fri och säker tillgång till kusten och det inbördes förhållandet mellan de olika balkanstaterna skall bli fastslaget vid en fredskonferens efter historiska principer för nationell tillhörighet och medborgarskap. Det skall också upprättas garantier för de olika balkanstaternas politiska, ekonomiska självständighet och deras territoriella integritet. ( Självständighet för ockuperade områden på Balkan. Serbien skall få tillgång till Medelhavet. Gränser skall dras efter nationalitetsprinciper ).

12 Osmanska riket, Polen 12. De turkiska delarna av det Osmanska Riket skall försäkras självständighet men de andra folkslag som nu är under turkiskt styre skall få fullständiga garantier för sin frihet och en ohindrad självständig utveckling. Dardanellerna skall öppnas för all internationell sjöfart och handel. ( Självständig utveckling för icke-turkar i det f.d. Osmanska Riket samt fri sjöfart genom Dardanellerna ). 13. En självständig polsk nation skall bli upprättad och den bör omfatta de landområden där det bor en otvivelaktig polsk befolkning. Den skall ha fri och säker tillgång till kusten och dess politiska självständighet samt territoriella integritet skall säkerhetsställas genom internationella avtal. ( Självständigt Polen med tillgång till Östersjön )

13 14. Nationernas förbund Säkra Freden! 14. Det skall grundas ett internationellt förbund mellan folk med klara avtal som kan garantera politisk självständighet och territoriell integritet både för stora och små stater. ( Nationernas Förbund )

14 Wilsons 14 punkter- Fredsvillkor? Behandla förlorarna milt! Bana väg för demokrati och självstyre- nya gränser genom Europa, nationalitetsprincipen Allmän militär nedrustning NF-säkra freden

15 Tyskland 1918 Samtal under våren med Wilson kring de 14 punkterna Centralmaktens allierade faller, kvar står Tyskland som lyckas hålla västfrontens gräns tills Ententens hundradagarsoffensiv med amerikaner startar. 8 augusti- General Erich Ludendorff: Centralmakterna är förlorade sök vapenstillestånd enligt Wilsondoktrinen

16 Kejsare avgår Republik utropas 9 november 1918 abdikerar Kejsare Wilhelm II Republik utropas under socialdemokratisk ledning

17 Vapenstillestånd! 11 November 1918 kl 05:10 I en järnvägsvagn i Compiègneskogen, nordvästra Frankrike skrev den tyska delegationen under vapenvilan.

18 11/11 kl 11: VAPENVILA träder i kraft

19 10 November, 1918 Vapenstilleståndskrav 1. Träder i kraft sex timmar efter underskrift.( kl 11:00) 2. Omedelbar utrymning av Belgien, Frankrike, Alsace-Lorraine, som skall vara avslutad inom 14 dagar. Kvarvarande trupper i dessa områden kommer antingen fängslas eller bli tagna som krigsfångar. 3. Överlämna 5000 kanoner (mestadels tunga), kulsprutor, 3000 granatkastare, 2000 flygplan. 4. Evakuera den vänstra stranden av floden Rhen; Mainz, Koblenz, Köln, som skall ockuperas av de allierade inom en 30 kilometers radie 5. Den högra stranden av Rhen skall vara en neutral zon 30 till 40 kilometer bred, evakuera inom 11 dagar 6. Ingenting får flyttas från Rhens vänstra strand, samtliga fabriker, järnvägar, etc. skall lämnas intakta 7. Överlämna 5000 lokomotiv, 150,000 järnvägsvagnar, 10,000 lastbilar. 8. Underhåll av de allierade ockupationstrupperna skall ombesörjas av Tyskland. 9. I öst skall samtliga trupper dragas tillbaka bakom de gränser som gällde den 1:a Augusti, 1914, inget exakt klockslag och datum är bestämt 10. Uppgörelserna vid Brest-Litovsk och Bukarest ogiltigförklaras. 11. Villkorslös kapitulation av Östafrika. 12. Återlämnande av den belgiska bankens tillgångar, samt Rysslands och Rumäniens guld.

20 10 November, 1918 Vapenstilleståndskrav forts 13. Utlämnande av krigsfångar utan några krav. 14. Överlämna 160 u-båtar, 8 jagare, 6 fregatter; resten av flottan skall avväpnas och kontrolleras av de allierade i neutrala eller allierade hamnar. 15. Försäkran om frihandel genom Kattegatt; röjning av minfält och ockupation av samtliga befästningar och batterier, som skulle kunna förhindra sjöfarten. 16. Blockaden fortsätter. Samtliga tyska skepp skall omhändertas. 17. Alla tyska restriktioner på den neutrala sjöfarten skall tas bort 18. Vapenstilleståndet varar i 30 dagar

21 Freden i Versailles 1919 skrevs utav segrarna som blir osams Frankrike George Clemenceau, USA Woodrow Wilson, Storbritannien David Lloyd George

22 7 maj 1919 Versaillesfördraget offentliggörs 10% av det tyska territoriet förloras Samtliga Tysklands kolonier förloras 12.5% av befolkningen hamnar utanför de tyska gränserna 16% av kolfyndigheterna förloras 50% av järn & stålindustrin förloras Rhenlandet ockuperas och demilitariseras Stora militära nedskärningar: Inget flygvapen, inga ubåtar, inga stridsvagnar, ingen allmän värnplikt och en privat armé på högst soldater. Liten flotta. Paragraf 231 Första VK startades av Tyskland! Tyskt krigsskadestånd kommer fastställas senare

23 Tysk reaktion Den nya regeringen vägrade först skriva under fördraget. Det var orättvist och för hårt mot Tyskland. Dessutom fick de ej vara med och förhandla om kraven. Regeringen lämnade Versailles och avgick. Ny regering 20 juni åker till Versailles och skriver på. Den tyske Generalen Hindenburg sa att han var beredd att dö i strid istället för att skriva under fördraget fastän det stod helt klart att Tyskland inte hade en chans att vinna. Dolkstötslegenden: inget avväpnat Tyskland, inga allierade på tysk mark, soldater med vapen gick hem Politikerna högg Tyskland i ryggen.

24 Tyskar sänker på given signal sin egna flotta, i stället för att ge bort den till engelsmännen ( 21 juni 1919)

25 28 juni 1919 Ny regering i Tyskland,undertecknar Versaillesfördraget

26 Endast punkt 14 fick Wilson igenom: Nationernas Förbund (NF)- men alla länder fick ej vara med.

27 Varför behandlades Tyskland så hårt i Versaillesfreden? De utlovade Wilsons 14 punkter ändrades franska krav bakom, Clemenceau Tigern Fransk Hämnd från freden i Tysk-franska kriget 1871 Tyskland behandlade Ryssland hårt i freden Bretsk-Litovsk ( mars 1918) då tål de samma behandling, ansåg segrarmakterna i Versailles.

28 Freden Bretsk-Litovsk Tyskland-Ryssland mars 1918 Estland, Lettland, Litauen och Polen skulle överlämnas till Tyskland och Österrike- Ungern Områden i södra Kaukasus skulle överlämnas till Turkiet Finland, Georgien och Ukraina skulle få sin självständighet 6000 miljoner mark skulle betalas i krigsskadestånd I detta avtal så förlorade Ryssland ungefär 26% av sin befolkning; 32% av all uppodlad jord; 33% av sina industrier och 75% av järn och kolfyndigheterna

29 Weimarkonstitutionen Juli 1919 republik o demokrati i Tyskland Allmän rösträtt Val till Riksdag vart fjärde år Proportionell representation i Riksdagen Den tyska regeringens politiska makt utgår från den tyska Riksdagen Den tyska Kanslern ansvar styrs och beviljas av den tyska Riksdagen Statsöverhuvudet, Presidenten, väljs vart sjunde år Paragraf 48 ger den tyske presidenten makten att negligera den tyska konstitutionen vid ev. kris och utlysa undantagstillstånd. Då föreslår den sittande regeringen lagar/förordningar som presidenten med hjälp av paragraf 48 godkänner

30 Oroligt i Tyskland, alla ej överens om att republik var bästa styret Uppror/myterier utbryter, sovjeter bildas och mord sker: från tyska kommunister och tysk nationalistisk höger, DAP bildas Politiskt instabilitet: Weimarrepubliken hade åtta olika regeringar mellan februari 1919 och november Svaga koalitionsregeringar ( soc.dem, liberaler, katolska paritet)

31 Resultat Första Världskriget Tre kejsardömen gick under : Ryssland Sovjetunionen Habsburgska kejsardömet splittras Osmanska riket Turkiet

32 Resultat Första Världskriget Kejsardömet Tyskland Republik, svag, men står kvar Flera nya stater blev till: Tjeckoslovakien, Polen, Jugoslavien, Finland, Estland, Lettland och Litauen

33 Nya gränser, nya länder

34 Resultat Första Världskriget Tyskland Freden i Versailles var hård mot Tyskland- Dolkstötslegenden - tyskarna ej förlorare, kunde vunnit om ej de svekfulla politikerna skrivit på leder till Weimarrepublikens fall 1933 Skam och skuld för 231 och svek från den nya republiken känslor som kommer frodas i Tyskland under mellankrigstiden Skadeståndet fastställdes 1921 till 269 miljarder guldmark (över ton guld, då 2790 guldmark motsvarade 1 kg guld). Samma år sänks summan till 132 miljarder guldmark - sista betalning år 2010

35

36 TIDIG WEIMARREPUBLIK Hyperinflation Juli 1914 $1 = 4,2 mark Juli 1919 $1 = 14 mark Juli 1920 $1 = 39,5 mark Juli 1921 $1 = 76,7 mark Juli 1922 $1 = 493,2 mark Januari 1923 $1 = mark Juli 1923 $1 = mark Augusti 1923 $1 = mark September 1923 $1 = mark Oktober 1923 $1 = mark 15 November 1923 $1 = mark

37 Resultat Första Världskriget Ryssland Revolutionen i Ryssland 1917 ledde till bolsjevikernas maktövertagande och till en kommunistisk diktatur, Sovjetunionen. Finland gör sig fria från Ryssland mitt under revolutionen, men denna frihet skapar ett inbördeskrig i landet.

38 Resultat Första Världskriget Japan Under kriget på Ententens sida, befäste Japan sin position som stormakt. Japan tar över de tyska rättigheterna i Shandongprovinsen+ ett antal öar i Stilla havet. Spänningar mellan Japan-Kina, då öarna innan tillhört Kina och båda länderna stridigt mot Centralmakterna. Kina skrev aldrig under fredsavtalet. Spänningar mellan Japan-USA : Japan ville ha med en klausul om rasernas jämbördighet( The Racial Equality Proposal 1919). Omröstning sa ja, men Wilson ansåg att alla länder ska vara eniga. Klausulen lades ned.

39 Resultat Första Världskriget USA Presidenten Wilson fick endast igenom punkt 14: NF. Han och den amerikanska delegationen protesterade mot de hårda kraven på Tyskland. Lyckades inte övertala Kongressen om att vara med i NF! USA löser Europas lågkonjunktur med att låna ut pengar till Tyskland som då kan betala delskulderna. Lånekarusellen ger högkonjunktur i Europa Det glada 20-talet håller till 1929

40 Resultat Första Världskriget 10 miljoner döda Döda

41 20 miljoner sårade hur komma tillbaka till vardagslivet?

42 Spanska sjukan miljoner 100 miljoner döda?

43 Militärmodet vi använder idag Trenchcoat: vattentät, lerfärgad skyddsrock

44 T-shirt från 1871, undertröja för engelska marinen, kommersiell sedan 1920

45 Byxor-tillåtet för kvinnor som jobbade i fabriker och verkstäder under Första världskriget

46 Resultat Första Världskriget Kvinnor tagit över manliga yrken under kriget vad göra nu? Påskyndar Rösträtt,för kvinnor! Myndig att klara sig själv.

47 Första Världskrigets resultat leder till ett nytt krig

48 Resultat Första Världskriget följder Ifrågasätta gamla sanningar kristendom, nationalism, framstegsvetenskap Nya styrelseformer demokrati, kommunism, fascism Den förlorade generationen

49 Ung tysk soldat vid Somme 1916 Vad tittar han på? Vad hände med honom? Överlevde han? Deltog han i Andra Världskriget?

50

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET KRIGSUTBROTTET

FÖRSTA VÄRLDSKRIGET KRIGSUTBROTTET FÖRSTA VÄRLDSKRIGET KRIGSUTBROTTET Efter mordet så dröjde det en hel månad till Österrike-Ungern förklarade krig mot Serbien (28 juli 1914). I samband med denna krigsförklaring så mobiliserade Ryssland

Läs mer

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

Världskrigens tid Sammanfattning.

Världskrigens tid Sammanfattning. Världskrigens tid Sammanfattning. Första världskriget: Orsaker till första världskriget: Nationalism o Länderna som uppstod på 1800- talet hade rubbat maktbalansen. o Italien 1860 o Tyskland 1871. o Tysk-

Läs mer

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Basfakta första världskriget År: 1914-1918 Inblandade länder: Tyskland, Österrike Ungern, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, USA, Italien,

Läs mer

ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH FÖRINTELSEN

ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH FÖRINTELSEN ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH FÖRINTELSEN Kompendium: Olov Thunman (Copyright författaren) EUROPA FRAM TILL VERSAILLESFREDEN Europa före första världskriget Från franska revolutionen 1789 och fram till att Napoleon

Läs mer

Nyckeln till Norrlands lås. del 2 Första världskriget oro och uppror

Nyckeln till Norrlands lås. del 2 Första världskriget oro och uppror Nyckeln till Norrlands lås del 2 Första världskriget oro och uppror Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar som skapade

Läs mer

Nyckeln till Norrlands lås. del 4 Andra världskriget världen står i brand

Nyckeln till Norrlands lås. del 4 Andra världskriget världen står i brand Nyckeln till Norrlands lås del 4 Andra världskriget världen står i brand Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar som

Läs mer

Orsakerna till andra världskrigets utbrott

Orsakerna till andra världskrigets utbrott Åsö Vuxengymnasium Föreläsningsserien 4 september 2006 18.30 sal B17 Åhörarkompendium Orsakerna till andra världskrigets utbrott Jan Bernhoff 2 Innehåll Förord... 3 Storbritannien och Tyskland God och

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Andra världskriget: en sammanfattning

Andra världskriget: en sammanfattning Andra världskriget: en sammanfattning Basfakta andra världskriget År: 1939-1945 Allianser: De allierade (USA, Storbritannien, Ryssland, Frankrike m. fl.) mot Axelmakterna (Tyskland, Japan, Italien m.fl.).

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3=10 efter fallande F Units with F5*10 by descending F 1 OCH 30856 77 DESSA 1188 153 LIGGER 563 229 PROBLEM 354 2 I 29551 77

Läs mer

Den stora barnförflyttningen från Finland till Sverige 1939-1946

Den stora barnförflyttningen från Finland till Sverige 1939-1946 Örebro universitet HumUS-akademin Kulturgeografi Den stora barnförflyttningen från Finland till Sverige 1939-1946 En studie av förflyttningens organisering i Sverige och Finland Marielle Fellman C-uppsats

Läs mer

GREKLAND - CYPERN OCH KOMMUNISMEN

GREKLAND - CYPERN OCH KOMMUNISMEN GREKLAND - CYPERN OCH KOMMUNISMEN Av kapten BENGT HORN l DESSA dagar tilldrar sig Grekland en viss uppmärksamhet genom den hållning det intar i Cypernkonflikten. Att grekerna vilja stödja sina landsmän

Läs mer

Efterkrigstiden och min väg till Sverige. av Sigvard Thomke

Efterkrigstiden och min väg till Sverige. av Sigvard Thomke Efterkrigstiden och min väg till Sverige av Sigvard Thomke Nedtecknat våren 2002 Efterkrigstiden och min väg till Sverige av Sigvard Thomke 1 2 Innehåll Efterkrigstiden... 1 Förord...5 Tredje Rikets uppgång

Läs mer

Kommentarer till studentexamensprovet i historia 24.9.2008. Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en historielärare

Kommentarer till studentexamensprovet i historia 24.9.2008. Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en historielärare Kommentarer till studentexamensprovet i historia 24.9.2008 Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en historielärare Förord Dessa kommentarer är inte patentsvar på frågorna. En redaktör med

Läs mer

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET LÄRARHANDLEDNING AV: ANNA MARIA FORSBERG OCH BOEL NYGREN 1 BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Serie i 8 avsnitt Målgrupp: åk 4-6 Filmerna som serien Brev från första världskriget

Läs mer

Polens inträde i Europeiska unionen Vilka förhoppningar och farhågor har polackerna angående medlemskapet i Europeiska unionen?

Polens inträde i Europeiska unionen Vilka förhoppningar och farhågor har polackerna angående medlemskapet i Europeiska unionen? Vilka förhoppningar och farhågor har polackerna angående medlemskapet i Europeiska unionen? Period 1 och 2 HT 2003 Den 1 maj 2004 sker den hittills största utvidgningen av den Europeiska unionen då tio

Läs mer

Louis Fischer om Brest-Litovsk

Louis Fischer om Brest-Litovsk Louis Fischer om Brest-Litovsk Utdrag ur Fischers, Lenin, publicerad på svenska 1967 Översättning Claes Gripenberg Innehåll Inledning... 1 Ur Louis Fischer: Lenin... 3 10. En ödesdiger dag... 3 11. Julen

Läs mer

Offer för historien? Exemplet Jugoslavien

Offer för historien? Exemplet Jugoslavien Texter Del 1: Historiebruk och nationalism Offer för historien? Exemplet Jugoslavien Glöm aldrig din historia! Denna uppmaning har många fått världen över, inte minst under tider av konflikter och oroligheter.

Läs mer

EXPERTKOMMITTÉN. Den europeiska historiens hus. Konceptuell grund för den europeiska historiens hus

EXPERTKOMMITTÉN. Den europeiska historiens hus. Konceptuell grund för den europeiska historiens hus EXPERTKOMMITTÉN Den europeiska historiens hus Konceptuell grund för den europeiska historiens hus Manuskript färdigställt i oktober 2008 Tryckt i Bryssel, Belgien 2 Innehållsförteckning Förord... 5 Konceptuell

Läs mer

Fler. EU-medlemmar. önskas! av Walburga Habsburg Douglas. www.hjalmarsonstiftelsen.se

Fler. EU-medlemmar. önskas! av Walburga Habsburg Douglas. www.hjalmarsonstiftelsen.se Fler EU-medlemmar önskas! av Walburga Habsburg Douglas www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Walburga Habsburg Douglas för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2009 Fler

Läs mer

Historia vt-2015 ca.1500-1800

Historia vt-2015 ca.1500-1800 1 Historia vt-2015 ca.1500-1800 Centralt innehåll från kursplanen i historia: Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika Den europeiska dominansen och kolonialismen Framväxten av

Läs mer

John Rawls och Kosovokonflikten. John Rawls and the Kosovo conflict

John Rawls och Kosovokonflikten. John Rawls and the Kosovo conflict John Rawls och Kosovokonflikten John Rawls and the Kosovo conflict En studie i om Johan Rawls teori, folkens rätts, är förenlighet med NATO: s intervention i Kosovo 1999 A study in if John Rawls Theory,

Läs mer

Den moderna tidens historia ulf jansson antonio serra

Den moderna tidens historia ulf jansson antonio serra Den moderna tidens historia ulf jansson antonio serra liber Innehåll AVDELNING I Inledningar Inledningar Sverige och världen då och nu Att läsa historia Detta har hänt AVDELNING II Revolutioner och imperier

Läs mer

Leo Trotskij: Europa och Amerika

Leo Trotskij: Europa och Amerika 1 Inledning Leo Trotskij: Europa och Amerika (15 februari 1926) 1 [Trotskijs inledning till pamfletten från 1926 som nämns i noten nedan.] Denna pamflett innehåller två tal som hölls med två års mellanrum.

Läs mer

1. Att komma till Sverige

1. Att komma till Sverige 1. Att komma till Sverige Innehåll Invandring till Sverige Integration i Sverige Sveriges historia - från istid till modern tid Sverige under 1900-talet Finns det något typiskt svenskt? Traditioner och

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Institutionen för samhällsvetenskap och humaniora Samhällsvetenskapliga programmet Handledare: Mattias Larsson Av: Maria Kärrbrand Åk.

Institutionen för samhällsvetenskap och humaniora Samhällsvetenskapliga programmet Handledare: Mattias Larsson Av: Maria Kärrbrand Åk. Institutionen för samhällsvetenskap och humaniora Samhällsvetenskapliga programmet Handledare: Mattias Larsson Av: Maria Kärrbrand Åk. 2 2008-03-31 Innehållsförteckning Inledning....3 Syfte...4 Frågeställningar...5

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer