Första världskrigets resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Första världskrigets resultat"

Transkript

1 Första världskrigets resultat

2 1929 På västfronten intet nytt Erich Maria Remarque tysk soldat, vid västfronten 1929 På västfront intet nytt - Antikrigsroman! 1933 förbjuden i Tyskland 1938 Erich förlorar tyskt med- Medborgarskap.

3 Olika fredsuppgörelser efter Första Världskriget 12st! 1. Brest-Litovsk (3 mars1918). Mellan Ryssland och centralmakterna. 2. Bukarest (7 maj 1918). Mellan Rumänien och Tyskland. 3. Versailles (28 juni 1919). Mellan Tyskland och de allierade. 4. Saint-Germain-en-Laye (10 september 1919). Mellan Österrike och de allierade. 5. Neuilly-sur-Seine (27 november 1919). Mellan Bulgarien och de allierade. 6. Trianon (4 juni 1920). Mellan Ungern och de allierade. 7. Sèvres (10 augusti 1920). Mellan det Osmanska Imperiet (Turkiet) och de allierade. 8. Riga (18 mars 1921). Mellan Ryssland och Polen. 9. USA och Österrike (24 augusti 1921) 10. USA och Tyskland (25 augusti 1921) 11. USA och Ungern (29 augusti 1921) 12. Lausanne (24 juli 1923). Mellan det Osmanska Imperiet (Turkiet) och de allierade.

4 8 januari 1918, president Wilson presenterar för Kongressen sitt förslag i 14 punkter

5 Januari 1918 President Wilsons 14 punkter 1. Det skall ej förekomma några hemliga avtal mellan olika stater. Alla internationella traktat skall öppet förhandlas och samtliga krav skall redovisas öppet. ( Inga hemliga avtal ) 2. Full frihet skall råda för all sjöfart utanför territorialgränserna både i fred som krig, utom när hamnarna stängs helt eller delvis på grund av konflikter för att hävda internationella avtal. ( Fritt hav )

6 President Wilsons 14 punkter 3. Samtliga ekonomiska barriärer för internationell handel skall så vitt som möjligt tas bort för alla de länder som i fred sluter sig samman och önskar ha det så. ( Fri handel på lika villkor ) 4. Gemensamma garantier skall utfärdas för nationella nedrustningar som har ett gemensamt lägsta mål som skall syfta till att endast garantera den inre nationella säkerheten. ( Garanterad gemensam nedrustning )

7 5. Kolonierna 5. En uppriktig och opartisk prövning av de koloniella kraven vid skiljaktigheter mellan en kolonialmakt och ett kolonialland där det inhemska folkets krav skall väga lika tungt som de rimliga krav den styrande makten har. ( Opartisk prövning av koloniella krav med respekt för de infödda )

8 6. Ryssland 6. Ryssland skall utrymmas och det skall slutas ett avtal som löser de olika frågor som angår Ryssland och som kan säkra ett bra och fritt samarbete mellan olika nationer i världen samtidigt som det respekterar Rysslands rätt att själv bestämma sin egen politiska utveckling och sin nationella politik. Låt landet sedan välja att själv bli medlem i de fria nationernas samfund med de institutioner som de själva valt, ja till och med mer än det: landet bör få all den hjälp det behöver och själv önskar få. Den behandling Ryssland kommer få av sina systernationer de närmaste månaderna kommer vara en prövning av deras goda vilja, deras förståelse för landets behov oavsett egna intressen, endast utifrån deras egen kloka och osjälviska sympati. ( Tillbakadragande av all främmande trupper från Ryssland )

9 7.Belgien 7. Den belgiska själständigheten skall återupprättas och samtliga nationer skall respektera landets rätt att själv välja sin väg i förhållandet till andra nationer. Utan en dylik upprättelse skall den internationella rättssäkerheten för alltid vara sviken. ( Tyska trupper skall evakuera allt ockuperat område i Belgien som också skall få garantier för sin självständighet )

10 Frankrike,Italien 8. Allt franskt område skall utrymmas av främmande trupper och Tyskland skall återlämna Elsass-Lothringen till Frankrike, ett område som Preussen orättfärdigt tog år 1871 och på så sätt bidrog till att göra världen osäker de följande 50 åren. ( Elsass-Lothringen skall återlämnas till Frankrike ) 9. Italiens gränser skall justeras så att de tar hänsyn till den nationella identiteten hos invånarna. ( Italien )

11 Österrike-Ungern, Balkan 10. De olika nationella grupper som styrs av Kejsardömet Österrike- Ungern skall ha möjlighet att bestämma sin självständiga politiska framtid. ( Självständig utveckling för folken i Kejsarriket Österrike- Ungern). 11 Rumänien, Serbien och Montenegro skall utrymmas av främmande trupper. Erövrat område skall återlämnas. Serbien skall få fri och säker tillgång till kusten och det inbördes förhållandet mellan de olika balkanstaterna skall bli fastslaget vid en fredskonferens efter historiska principer för nationell tillhörighet och medborgarskap. Det skall också upprättas garantier för de olika balkanstaternas politiska, ekonomiska självständighet och deras territoriella integritet. ( Självständighet för ockuperade områden på Balkan. Serbien skall få tillgång till Medelhavet. Gränser skall dras efter nationalitetsprinciper ).

12 Osmanska riket, Polen 12. De turkiska delarna av det Osmanska Riket skall försäkras självständighet men de andra folkslag som nu är under turkiskt styre skall få fullständiga garantier för sin frihet och en ohindrad självständig utveckling. Dardanellerna skall öppnas för all internationell sjöfart och handel. ( Självständig utveckling för icke-turkar i det f.d. Osmanska Riket samt fri sjöfart genom Dardanellerna ). 13. En självständig polsk nation skall bli upprättad och den bör omfatta de landområden där det bor en otvivelaktig polsk befolkning. Den skall ha fri och säker tillgång till kusten och dess politiska självständighet samt territoriella integritet skall säkerhetsställas genom internationella avtal. ( Självständigt Polen med tillgång till Östersjön )

13 14. Nationernas förbund Säkra Freden! 14. Det skall grundas ett internationellt förbund mellan folk med klara avtal som kan garantera politisk självständighet och territoriell integritet både för stora och små stater. ( Nationernas Förbund )

14 Wilsons 14 punkter- Fredsvillkor? Behandla förlorarna milt! Bana väg för demokrati och självstyre- nya gränser genom Europa, nationalitetsprincipen Allmän militär nedrustning NF-säkra freden

15 Tyskland 1918 Samtal under våren med Wilson kring de 14 punkterna Centralmaktens allierade faller, kvar står Tyskland som lyckas hålla västfrontens gräns tills Ententens hundradagarsoffensiv med amerikaner startar. 8 augusti- General Erich Ludendorff: Centralmakterna är förlorade sök vapenstillestånd enligt Wilsondoktrinen

16 Kejsare avgår Republik utropas 9 november 1918 abdikerar Kejsare Wilhelm II Republik utropas under socialdemokratisk ledning

17 Vapenstillestånd! 11 November 1918 kl 05:10 I en järnvägsvagn i Compiègneskogen, nordvästra Frankrike skrev den tyska delegationen under vapenvilan.

18 11/11 kl 11: VAPENVILA träder i kraft

19 10 November, 1918 Vapenstilleståndskrav 1. Träder i kraft sex timmar efter underskrift.( kl 11:00) 2. Omedelbar utrymning av Belgien, Frankrike, Alsace-Lorraine, som skall vara avslutad inom 14 dagar. Kvarvarande trupper i dessa områden kommer antingen fängslas eller bli tagna som krigsfångar. 3. Överlämna 5000 kanoner (mestadels tunga), kulsprutor, 3000 granatkastare, 2000 flygplan. 4. Evakuera den vänstra stranden av floden Rhen; Mainz, Koblenz, Köln, som skall ockuperas av de allierade inom en 30 kilometers radie 5. Den högra stranden av Rhen skall vara en neutral zon 30 till 40 kilometer bred, evakuera inom 11 dagar 6. Ingenting får flyttas från Rhens vänstra strand, samtliga fabriker, järnvägar, etc. skall lämnas intakta 7. Överlämna 5000 lokomotiv, 150,000 järnvägsvagnar, 10,000 lastbilar. 8. Underhåll av de allierade ockupationstrupperna skall ombesörjas av Tyskland. 9. I öst skall samtliga trupper dragas tillbaka bakom de gränser som gällde den 1:a Augusti, 1914, inget exakt klockslag och datum är bestämt 10. Uppgörelserna vid Brest-Litovsk och Bukarest ogiltigförklaras. 11. Villkorslös kapitulation av Östafrika. 12. Återlämnande av den belgiska bankens tillgångar, samt Rysslands och Rumäniens guld.

20 10 November, 1918 Vapenstilleståndskrav forts 13. Utlämnande av krigsfångar utan några krav. 14. Överlämna 160 u-båtar, 8 jagare, 6 fregatter; resten av flottan skall avväpnas och kontrolleras av de allierade i neutrala eller allierade hamnar. 15. Försäkran om frihandel genom Kattegatt; röjning av minfält och ockupation av samtliga befästningar och batterier, som skulle kunna förhindra sjöfarten. 16. Blockaden fortsätter. Samtliga tyska skepp skall omhändertas. 17. Alla tyska restriktioner på den neutrala sjöfarten skall tas bort 18. Vapenstilleståndet varar i 30 dagar

21 Freden i Versailles 1919 skrevs utav segrarna som blir osams Frankrike George Clemenceau, USA Woodrow Wilson, Storbritannien David Lloyd George

22 7 maj 1919 Versaillesfördraget offentliggörs 10% av det tyska territoriet förloras Samtliga Tysklands kolonier förloras 12.5% av befolkningen hamnar utanför de tyska gränserna 16% av kolfyndigheterna förloras 50% av järn & stålindustrin förloras Rhenlandet ockuperas och demilitariseras Stora militära nedskärningar: Inget flygvapen, inga ubåtar, inga stridsvagnar, ingen allmän värnplikt och en privat armé på högst soldater. Liten flotta. Paragraf 231 Första VK startades av Tyskland! Tyskt krigsskadestånd kommer fastställas senare

23 Tysk reaktion Den nya regeringen vägrade först skriva under fördraget. Det var orättvist och för hårt mot Tyskland. Dessutom fick de ej vara med och förhandla om kraven. Regeringen lämnade Versailles och avgick. Ny regering 20 juni åker till Versailles och skriver på. Den tyske Generalen Hindenburg sa att han var beredd att dö i strid istället för att skriva under fördraget fastän det stod helt klart att Tyskland inte hade en chans att vinna. Dolkstötslegenden: inget avväpnat Tyskland, inga allierade på tysk mark, soldater med vapen gick hem Politikerna högg Tyskland i ryggen.

24 Tyskar sänker på given signal sin egna flotta, i stället för att ge bort den till engelsmännen ( 21 juni 1919)

25 28 juni 1919 Ny regering i Tyskland,undertecknar Versaillesfördraget

26 Endast punkt 14 fick Wilson igenom: Nationernas Förbund (NF)- men alla länder fick ej vara med.

27 Varför behandlades Tyskland så hårt i Versaillesfreden? De utlovade Wilsons 14 punkter ändrades franska krav bakom, Clemenceau Tigern Fransk Hämnd från freden i Tysk-franska kriget 1871 Tyskland behandlade Ryssland hårt i freden Bretsk-Litovsk ( mars 1918) då tål de samma behandling, ansåg segrarmakterna i Versailles.

28 Freden Bretsk-Litovsk Tyskland-Ryssland mars 1918 Estland, Lettland, Litauen och Polen skulle överlämnas till Tyskland och Österrike- Ungern Områden i södra Kaukasus skulle överlämnas till Turkiet Finland, Georgien och Ukraina skulle få sin självständighet 6000 miljoner mark skulle betalas i krigsskadestånd I detta avtal så förlorade Ryssland ungefär 26% av sin befolkning; 32% av all uppodlad jord; 33% av sina industrier och 75% av järn och kolfyndigheterna

29 Weimarkonstitutionen Juli 1919 republik o demokrati i Tyskland Allmän rösträtt Val till Riksdag vart fjärde år Proportionell representation i Riksdagen Den tyska regeringens politiska makt utgår från den tyska Riksdagen Den tyska Kanslern ansvar styrs och beviljas av den tyska Riksdagen Statsöverhuvudet, Presidenten, väljs vart sjunde år Paragraf 48 ger den tyske presidenten makten att negligera den tyska konstitutionen vid ev. kris och utlysa undantagstillstånd. Då föreslår den sittande regeringen lagar/förordningar som presidenten med hjälp av paragraf 48 godkänner

30 Oroligt i Tyskland, alla ej överens om att republik var bästa styret Uppror/myterier utbryter, sovjeter bildas och mord sker: från tyska kommunister och tysk nationalistisk höger, DAP bildas Politiskt instabilitet: Weimarrepubliken hade åtta olika regeringar mellan februari 1919 och november Svaga koalitionsregeringar ( soc.dem, liberaler, katolska paritet)

31 Resultat Första Världskriget Tre kejsardömen gick under : Ryssland Sovjetunionen Habsburgska kejsardömet splittras Osmanska riket Turkiet

32 Resultat Första Världskriget Kejsardömet Tyskland Republik, svag, men står kvar Flera nya stater blev till: Tjeckoslovakien, Polen, Jugoslavien, Finland, Estland, Lettland och Litauen

33 Nya gränser, nya länder

34 Resultat Första Världskriget Tyskland Freden i Versailles var hård mot Tyskland- Dolkstötslegenden - tyskarna ej förlorare, kunde vunnit om ej de svekfulla politikerna skrivit på leder till Weimarrepublikens fall 1933 Skam och skuld för 231 och svek från den nya republiken känslor som kommer frodas i Tyskland under mellankrigstiden Skadeståndet fastställdes 1921 till 269 miljarder guldmark (över ton guld, då 2790 guldmark motsvarade 1 kg guld). Samma år sänks summan till 132 miljarder guldmark - sista betalning år 2010

35

36 TIDIG WEIMARREPUBLIK Hyperinflation Juli 1914 $1 = 4,2 mark Juli 1919 $1 = 14 mark Juli 1920 $1 = 39,5 mark Juli 1921 $1 = 76,7 mark Juli 1922 $1 = 493,2 mark Januari 1923 $1 = mark Juli 1923 $1 = mark Augusti 1923 $1 = mark September 1923 $1 = mark Oktober 1923 $1 = mark 15 November 1923 $1 = mark

37 Resultat Första Världskriget Ryssland Revolutionen i Ryssland 1917 ledde till bolsjevikernas maktövertagande och till en kommunistisk diktatur, Sovjetunionen. Finland gör sig fria från Ryssland mitt under revolutionen, men denna frihet skapar ett inbördeskrig i landet.

38 Resultat Första Världskriget Japan Under kriget på Ententens sida, befäste Japan sin position som stormakt. Japan tar över de tyska rättigheterna i Shandongprovinsen+ ett antal öar i Stilla havet. Spänningar mellan Japan-Kina, då öarna innan tillhört Kina och båda länderna stridigt mot Centralmakterna. Kina skrev aldrig under fredsavtalet. Spänningar mellan Japan-USA : Japan ville ha med en klausul om rasernas jämbördighet( The Racial Equality Proposal 1919). Omröstning sa ja, men Wilson ansåg att alla länder ska vara eniga. Klausulen lades ned.

39 Resultat Första Världskriget USA Presidenten Wilson fick endast igenom punkt 14: NF. Han och den amerikanska delegationen protesterade mot de hårda kraven på Tyskland. Lyckades inte övertala Kongressen om att vara med i NF! USA löser Europas lågkonjunktur med att låna ut pengar till Tyskland som då kan betala delskulderna. Lånekarusellen ger högkonjunktur i Europa Det glada 20-talet håller till 1929

40 Resultat Första Världskriget 10 miljoner döda Döda

41 20 miljoner sårade hur komma tillbaka till vardagslivet?

42 Spanska sjukan miljoner 100 miljoner döda?

43 Militärmodet vi använder idag Trenchcoat: vattentät, lerfärgad skyddsrock

44 T-shirt från 1871, undertröja för engelska marinen, kommersiell sedan 1920

45 Byxor-tillåtet för kvinnor som jobbade i fabriker och verkstäder under Första världskriget

46 Resultat Första Världskriget Kvinnor tagit över manliga yrken under kriget vad göra nu? Påskyndar Rösträtt,för kvinnor! Myndig att klara sig själv.

47 Första Världskrigets resultat leder till ett nytt krig

48 Resultat Första Världskriget följder Ifrågasätta gamla sanningar kristendom, nationalism, framstegsvetenskap Nya styrelseformer demokrati, kommunism, fascism Den förlorade generationen

49 Ung tysk soldat vid Somme 1916 Vad tittar han på? Vad hände med honom? Överlevde han? Deltog han i Andra Världskriget?

50

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten

Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Första världskriget, mellankrigstiden och Hitlers väg till makten Basfakta första världskriget År: 1914-1918 Inblandade länder: Tyskland, Österrike Ungern, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, USA, Italien,

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET LÄRARHANDLEDNING AV: ANNA MARIA FORSBERG OCH BOEL NYGREN 1 BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Serie i 8 avsnitt Målgrupp: åk 4-6 Filmerna som serien Brev från första världskriget

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

IMPERIALISMEN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

IMPERIALISMEN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET IMPERIALISMEN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Sammanfattning av mina lektionsanteckningar Katedralskolan Håkan Danielsson Lektionskompendium! 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning! 3 Definition av imperialismen! 3 Imperialismens

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Andra världskriget: en sammanfattning

Andra världskriget: en sammanfattning Andra världskriget: en sammanfattning Basfakta andra världskriget År: 1939-1945 Allianser: De allierade (USA, Storbritannien, Ryssland, Frankrike m. fl.) mot Axelmakterna (Tyskland, Japan, Italien m.fl.).

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Orsakerna till andra världskrigets utbrott

Orsakerna till andra världskrigets utbrott Åsö Vuxengymnasium Föreläsningsserien 4 september 2006 18.30 sal B17 Åhörarkompendium Orsakerna till andra världskrigets utbrott Jan Bernhoff 2 Innehåll Förord... 3 Storbritannien och Tyskland God och

Läs mer

Moderniseringens kris

Moderniseringens kris Moderniseringens kris Modernisering: förändring från det traditionella och agrara till ett samhälle karakteriserat av industrialisering, urbanitet och sekulärt tänkande. Fokus på planering av samhälle

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 Jan Bohlin Ekonomisk-historiska institutionen Handelshögskolan Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Sverige E-post: Jan.Bohlin@econhist.gu.se Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 1. Källor

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Tjeckien nytt land, gammal historia

Tjeckien nytt land, gammal historia Tjeckien nytt land, gammal historia Första republiken, München och ockupationen 1. Tjeckoslovakien 1918 en helt ny statskonstruktion Staten skapades utomlands Masaryks skickliga lobbyarbete: 1915 upplös

Läs mer

ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH FÖRINTELSEN

ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH FÖRINTELSEN ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH FÖRINTELSEN Kompendium: Olov Thunman (Copyright författaren) EUROPA FRAM TILL VERSAILLESFREDEN Europa före första världskriget Från franska revolutionen 1789 och fram till att Napoleon

Läs mer

Det stora kriget den lilla vardagen. Vallentuna under första världskriget

Det stora kriget den lilla vardagen. Vallentuna under första världskriget Det stora kriget den lilla vardagen. Vallentuna under första världskriget Medlemmar i Landstormen i Kårsta. T v Erik Edlind, Eriksdal och Bernhard Ahlgren Ekskogen i närkamp med gevär. Båda har landstormshattar

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Provet i historia 26.9.2012 några svarsförslag

Provet i historia 26.9.2012 några svarsförslag Provet i historia 26.9.2012 några svarsförslag Det finns inga patentsvar på hur man borde svara på studentexamensfrågorna i historia, men här är några saker som man kunde ha tagit upp. Det är oftast inte

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Bedömningsanvisningar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30.

Läs mer

FRITT SKÅNE NR 7 ÅRG 2 SKÅNEPARTIETS TIDNING AUGUSTI 2004

FRITT SKÅNE NR 7 ÅRG 2 SKÅNEPARTIETS TIDNING AUGUSTI 2004 FRITT SKÅNE NR 7 ÅRG 2 SKÅNEPARTIETS TIDNING AUGUSTI 2004 SKÅNEPARTIET är en ideell förening, som verkar för Skåne och frihet och som med detta syfte i särskilt program tar ställning i alla frågor av politisk

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga.

Några få procent som, precis som adeln, var befriade från att betala skatt. Alla biskopar var adliga. 1 REVOLUTIONER Den franska revolutionen 1789-1799 Mot slutet av 1700-talet var Frankrike Europas mäktigaste stat. Så länge någon kunde minnas hade landet styrts av enväldiga kungar som fått stöd av adeln

Läs mer

Nyckeln till Norrlands lås. del 2 Första världskriget oro och uppror

Nyckeln till Norrlands lås. del 2 Första världskriget oro och uppror Nyckeln till Norrlands lås del 2 Första världskriget oro och uppror Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar som skapade

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson 15-05- 11 Dagens föreläsare EXPO Niclas Nilsson niclas.nilsson@expo.se Visions värderingar Niclas Nilsson, utbildningschef Stiftelsen Expo Föreläsning om extremhögerns hot mot Visions värdegrund och arbete

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Sinhéad O connor Just A Rebel Song

Sinhéad O connor Just A Rebel Song Sinhéad O connor Just A Rebel Song Ämne: So/Sv Namn: Henrik Estander Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Sinhéad O connor Just A Rebel Song 1 Innehållsförteckning 2 Sinhéad

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Något om det som fanns en gång

Något om det som fanns en gång Sida 1(9) Något om det som fanns en gång Fårösund Södra Trelge Den 27 april 2011 hölls ett föredrag om Försvarsanläggningar på Gotland av Hans Andersson inför ett 30-tal medlemmar. Föredraget började med

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården Sjukhusläkaren.se, Christer Bark, skriver i sin artikel Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården http://www.sjukhuslakaren.se/2011/12/07/forsakringskassan-andrar-riktlinjer-for-eu-varden/

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer