Mandatperioden till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06"

Transkript

1 Sida 1 av 8 Mandatperioden till

2 Sida 2 av 8 1. Inledning och bakgrund LASS tävlingsverksamhet Simning och Hopp Tränarskifte i LASS LASS barn och ungdomsverksamhet LASS och informationsspridning Organisationen inom LASS Rättsprocesserna Ansvarsfrihetsprocessen mellan LASS och förre ordföranden Arbetsrättsprocessen (Arbetsgivaralliansen och Unionen) Brottmålet Möten och kontakter med interna och externa intressenter Vad kostar styrelsens arbete? Ekonomi s arbete kommande period s slutord... 7

3 Sida 3 av 8 1. Inledning och bakgrund Vad har hänt under mandatperioden? Vilka är de viktiga händelserna? I vilken situation befinner sig LASS nu? Vad händer härnäst? Syftet med denna skrivelse är att på ett övergripande och översiktligt sätt informera läsaren med avseende på dessa frågor. 2. LASS tävlingsverksamhet Simning och Hopp I simbassängen har LASS återigen haft ett bra år. Efter att i fyra år ha regerat Sim-Sverige med en förstaplats bland de svenska simklubbarna flyttade LASS ner till en fjärdeplats och totalt sätt en sjundeplats över Sveriges simidrottsklubbar (både sim och hopp) i den sammanställning av 2011 års SM-poäng som Svenska Simförbundet har publicerat. Under 2011 har LASS deltagit och varit framgångsrikt i alla stora sim-mästerskapstävlingar. LASS simmare har erövrat många SUM-SIM-, JSM- och SM medaljer under året. För vår hoppverksamhet har året som gått varit bra förutom tiden när bassängen i simhallen var stängd på grund av reparation! Under 2011 har hoppare från LASS deltagit i Nordic Light Masters Diving Competition (SM) i Stockholm, Aquarapid International Diving Meet i Stockholm, Ö-Stadsmatch i Jönköping och Rikstävling del 1/3 i Linköping (som ersätter regionsfinalen). vill rikta ett stort tack till alla simmare, hoppare, tränare, simlärare, medarbetare, sponsorer, föräldrar, funktionärer, ja alla - ingen nämnd och ingen glömd - som bidragit till de glädjande framgångarna i bassängen. 3. Tränarskifte i LASS Under den aktuella mandatperioden har LASS tränare Zarah Lellky lämnat vår förening och gått vidare i sitt yrkesliv. Vi tackar Zarah för alla hennes insatser och önskar henne lycka till med det nya jobbet. Provanställningen med Bengt Svensson förlängdes inte efter sommaren. Två före detta tävlingssimmare, bröderna Marcus och Rikard Piehl, anlitades som simtränare. De har agerat och jobbat mycket professionellt samt tillfört mycket glädje och energi till föreningen. Under hösten gick vi också ut med erbjudande om en ny tränartjänst. Vi fick ett antal svar av intresserade som alla hade mycket goda meriter. Vårt val föll på Jens Persson som kunde visa en fin meritlista och en inställning till simning och träning som vi alla står bakom. Jens

4 Sida 4 av 8 började sin anställning på LASS den 17 oktober Vi är alla mycket glada över att Jens valt att flytta till Linköping och komma till LASS som anställd. önskar därför honom mycket varmt välkommen som tränare i vår förening. 4. LASS barn och ungdomsverksamhet LASS barn- och ungdomsverksamhet fortsätter att utvecklas. Samarbetet med Åtvidabergs kommun som LASS startade hösten 2010 har fortsatt och gått bra med fulla grupper under Detta innebär att LASS idag har ca 300 grupper varje vecka med verksamhet. 5. LASS och informationsspridning För att fortsätta med exponeringen av LASS så mycket som möjligt mot externa media har LASS mediaansvarig löpande under mandatperioden fortsatt och intensifierat arbetet med att skriva detaljerade och intressanta reportage på NewsDesk i samband med de tävlingar som LASS deltagit i. NewsDesk har väldigt många besökare både från övriga mediavärlden och från allmänheten. Som ett led i den ökande exponeringen finns LASS numera även på FaceBook och Twitter. LASS har fortsatt och förbättrat exponeringen av föreningens verksamhet för alla besökare i simhallen med hjälp av en stor anslagstavla inkl. en väggmonterad TVskärm som under simhallens öppettider visar ett säljande bildspel. 6. Organisationen inom LASS Under 2011 har vi fortsatt att arbeta med att anpassa LASS organisation och se över våra policys och processer. Hösten 2010 sjösattes vår nya organisation och ett stort arbete med att få den nya organisationen att fungera fortsatte under Ett projekt att se över LASS policys initierades på sommaren Detta arbete har inte genomförts utan fortsätter under verksamhetsåret För att få bättre fördelning av arbetsuppgifter i styrelsen och samtidigt sprida arbetet med personalfrågor på fler personer har det under året bildats en arbetsgrupp som hanterar personalfrågor.

5 Sida 5 av 8 7. Rättsprocesserna För att organisationen skall vara fokuserad på kärnverksamheten har en mindre arbetsgrupp inom styrelsen sedan 2008 jobbat med dessa tidskrävande processer. Arbetsgruppen har kontinuerligt genomfört avstämningar med hela styrelsen och samtliga beslut har förankrats i det forumet och med rekommendationer från Arbetsgivaralliansen, LASS juridiska ombud. 7.1 Ansvarsfrihetsprocessen mellan LASS och förre ordföranden Denna process baserar sig på att LASS styrelse efter extrastämman i juni 2008 haft medlemmarnas uppdrag att driva processen med avseende på att förre ordföranden inte beviljades ansvarsfrihet. LASS och Lindholm har under 2011 kommit överens om en förlikning mellan parterna och undertecknat ett förlikningsavtal som stipulerar att Lindholm ska ersätta LASS med en betydande del av yrkat belopp. Som en direkt följd av detta har LASS återkallat sin talan vid tingsrätten vilket innebär att målet avskrivs från fortsatt handläggning. Genom det av parterna undertecknade förlikningsavtalet är parternas samtliga mellanhavanden med anledning av samtliga omständigheter hänförliga till mål nr T vid Linköpings Tingsrätt slutligt reglerade. 7.2 Arbetsrättsprocessen (Arbetsgivaralliansen och Unionen) Denna process baserar sig på att LASS har avskedat den förre marknadschefen i mitten av 2008 efter det att ett, ur LASS synvinkel, stort antal oegentligheter har upptäckts. Efter det att Unionen/Kindell processat mot LASS under nära 2,5 års tid och sedan misslyckats med försöket att tvinga LASS till förlikning drog Unionen/Kindell tillbaka sin talan mot LASS. Arbetsdomstolen lade ned målet i oktober Kindell har därefter, helt på egen hand, flyttat arbetsrättsmålet till Linköpings Tingsrätt. Nuvarande status är att huvudförhandling i målet kommer att ske i april Brottmålet Baseras på den polisanmälan som LASS lämnat in vad avser förre ordföranden och marknadschefen. Efter det att åklagaren lade ned målet våren 2010 så har åklagaren i början av 2011 bifallit LASS begäran om överprövning och därmed öppnat förundersökningen igen mot både Lindholm och Kindell. Åklagarkammaren har nu, "sent om sider", meddelat att målet har lagts ned.

6 Sida 6 av 8 8. Möten och kontakter med interna och externa intressenter Ett mycket stort antal möten och samtal har hållits med olika externa intressenter: Möten och intervjuer i samband med att LASS gick ut och sökte ny tränare. Möten med Linköpings Idrottsförbund för diskussioner om fördelning av bassängtider. Möten med Linköpings Kommun och Linköpings politiker vad avser planerna på att bygga ny inomhusbassäng i Linköping. Möten med Medley i för att hjälpa till att lösa fördelning av bassängtider i samband med att motionsbassängen stängdes av under hösten. Möten med Arbetsgivaralliansen och Tingsrätten vad avser den arbetsrättsliga processen. Möten med ombud, motpart och Tingsrätten vad avser civilmålet mot förre ordföranden. Ett antal regelbundna och ordinarie styrelsemöten Ett antal extra styrelsemöten för att hantera problemställningar av operativ karaktär Ett antal möten med LASS personal för att hantera och planera verksamheten Möten med SSF. 9. Vad kostar styrelsens arbete? s arbete utförs helt och hållet på ideell basis vilket innebär att styrelsens ledamöter inte har några arvoden alls. Ekonomiskt sett har styrelsearbetet för LASS under mandatperioden inte inneburit några kostnader överhuvutaget (0 kronor) för LASS. 10. Ekonomi LASS redovisar ett positivt resultat för 2011 på kr. Del av ekonomin inom LASS, bokföringen, lades ut på extern redovisningsbyrå på grund av sjukdom. Det löpande bokföringsarbetet har genomförts med god kvalité. För att säkerställa kontinuiteten i det viktiga arbetet samt att låta egna resurser vara fokuserade på kärnverksamheten, fortsätter den externa byrån med uppdraget.

7 Sida 7 av s arbete kommande period Det finns en lång rad av arbetsuppgifter för den styrelse som kommer att väljas på kommande årsmöte. I de fall uppgifterna är av operativ karaktär är det styrelsen uppgift att verka för att de genomförs. Nedan följer ett axplock av uppgifter i icke prioriterad ordning: Fortsatt hantering av arbetsrättsprocessen som LASS fortfarande är indraget i (nu i Linköpings Tingsrätt i stället för i Arbetsdomstolen) Fortsatt löpande uppföljning av LASS ekonomi och därmed behålla kontrollen över det ekonomiska läget. Fortsatt lobbyarbete hos framförallt Linköpings politiker avseende drivandet av frågan Ny simhall för Linköpingsborna Vidareutveckla LASS organisation och få den att fungera operativt Verka för att fler föräldrar/frivilliga engagerar sig i föreningen Vidareutveckla breddverksamheten för att möta den konkurrens som föreningen utsätts för och som på sikt hotar föreningens existens Ingående gå igenom den föreslagna verksamhetsplanen för Ta nödvändiga beslut, både när det gäller innehåll och genomförandet. Därefter kontinuerligt följa upp och göra avstämningar Säkerställa bra genomförande av projekten idrottpsykologi och Värdegrund... och med all säkerhet mycket mer som kommer att uppstå löpande 12. s slutord Målet med vår verksamhet är ju självklart att ge simidrotten och dess utövare de bästa förutsättningar för att kunna utöva sin motion och sin idrott. Vi har en bra bit kvar på vägen till en operativt fungerande verksamhet. har under mandatperioden och framförallt under hösten 2011 belastats av extremt mycket operativt arbete. Detta har fortsatt under vintern men vår målsättning är att inför denna mandatperiod få till en ändring. Vi måste fortsätta på den inslagna vägen för att vi ska kunna få vår idrottsförening att fungera bättre organisatoriskt än vad den gör idag. Vi måste fortsatt ha kontroll över föreningens ekonomi. De anställda, de ideella krafterna och föreningens idrottsutövare måste trivas med att verka inom föreningen och göra det för föreningens bästa.

8 Sida 8 av 8 vill härmed avsluta med att rikta ett stort tack till alla, ingen nämnd och ingen glömd, som under mandatperioden bidragit med arbete i föreningen. Med vänliga hälsningar LASS Styrelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 Täby i mars 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 1 Verksamhetsberättelse för 2013 Täby Sim ORDINARIE ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hölls 21 mars 2013. Styrelsemedlemmar valdes enligt följande: Per Strand ordförande

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Med bidrag från Idrottslyftet MASS startar kostutbildning för simmare

Med bidrag från Idrottslyftet MASS startar kostutbildning för simmare No 1 Juni 2009 assa im Med bidrag från Idrottslyftet MASS startar kostutbildning för simmare Simmarna är speciella i sin träning. Det är inte många andra idrottare som tränar lika ofta eller lika länge.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll

Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll Minnesanteckningar från SIF ordförandekonferens 2015 Innehåll VM i Herning - Timo Rajasaari... 2 SIF SvRF - RF... 3 Riksidrottsförbundet - Tanja Zabel och Göran Montan... 6 Hur går vi vidare?... 6 Gruppredovisningar...

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer