Simklubben Elfsborg ska utveckla simidrotten och bereda möjlighet för alla som vill motionera, träna eller tävla i Borås Stad med omnejd.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Simklubben Elfsborg ska utveckla simidrotten och bereda möjlighet för alla som vill motionera, träna eller tävla i Borås Stad med omnejd."

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2014 Verksamhetsplanen baseras på delmål och riktlinjer utifrån Strategiska planen och är beslutad av styrelsen för Simklubben Elfsborg för fastställande på årsmötet Vision Simklubben Elfsborg ska stadigvarande vara en av Sveriges främsta simklubbar och kunna erbjuda barn, ungdomar och vuxna motion, träning och tävling i förekommande simidrotter. Simklubben ska också utveckla och vårda simklubbstraditionen och föreningsprofilen kopplat till simidrotten samt fostra ungdomar socialt och kulturellt. Simklubben Elfsborgs uppgift Simklubben Elfsborg ska främja simkunnigheten i Borås Stad med omnejd och vara det naturliga valet för alla som vill utveckla sin simkunnighet, motionera, träna eller tävla i simidrott. Simklubben Elfsborg ska utveckla simidrotten och bereda möjlighet för alla som vill motionera, träna eller tävla i Borås Stad med omnejd. Simklubben Elfsborg ska verka i enlighet med simidrottens och Simklubben Elfsborgs kärnvärden. Simklubben Elfsborgs kärnvärden Simidrotten främjar simkunnighet, erbjuder möjlighet för alla att deltaga och utvecklas med utgångspunkt från motion, hälsa, träning samt tävling inom förekommande simidrotter Kamratskap byggs på respekt, ansvar, förståelse för varandra och allas lika värde. Vår klubbmiljö skall präglas av öppenhet och god kamratskap som grund för vår idrottsliga utveckling. Engagemang, delaktighet och gemensamt ansvar ger mervärde och ligger till grund för det ideella engagemanget. Idrottsledarna och andra föreningsmedlemmar som ställer upp uppmuntras, visas erkännande och ges möjlighet till utveckling.

2 Strategiska planen Simklubben Elfsborgs strategiska plan - vänder sig till personal, styrelse, kommittéer, ledare, medlemmar och simmarföräldrar. - visar vilka områden som är prioriterade i verksamheten och anger önskvärt läge, långsiktigt mål samt strategiska aktiviteter för att nå dessa. - visar vilka områden som är prioriterade i verksamheten och anger önskvärt läge, långsiktiga mål samt strategiska aktiviteter för att nå dessa. - ska vara vägledande i utformningen av verksamhetsplanerna för perioden Prioriterade områden Verksamhetsområden där det ska läggas extra fokus, energi och resurser - Simkunnighet, träning och tävling (verksamheter) - Föreningen - Anläggningar - Arrangemang - Varumärket Simklubben Elfsborg

3 Långsiktiga mål 2016 Simklubben Elfsborg skall erbjuda undervisning, träning och tävling inom förekommande simidrotter. De långsiktiga målen är resultatindikatorer för att mäta genomförandet av vår strategi. Styrelsens roll och ansvar SK Elfsborgs styrelse ska tillse att stadgarna följs SK Elfsborgs styrelse ska verka för en stabil ekonomisk utveckling SK Elfsborgs styrelse ska genom ett övergripande arbete ge förutsättningar för att utveckla föreningen SK Elfsborgs styrelse tillser att policys och styrdokument kommuniceras om, efterlevs, utvärderas och utvecklas löpande under året. SK Elfsborgs styrelse ska agera i frågor gällande simkunnighets- och simidrottsfrågor för alla invånare i Borås Stad SK Elfsborgs styrelse ska verka för att anställd personal trivs och utvecklas väl.

4 Sim- och teknikskoleverksamhet Vi organiserar, strukturerar och genomför verksamhet som ger alla barn och ungdomar möjlighet att deltaga i verksamhet oavsett bakgrund, färdighet och förutsättningar Verksamheten håller en hög nivå och vi är det naturliga valet för att uppnå och vidareutveckla simkunnighet Huvudfokus blir att säkra ledarstaben och göra det mer attraktivt att vara ledare i SK Elfsborg. Vi ska också vidareutveckla vår lovverksamhet, intensivsimskola, kollo samt Klubbmästerskap. Organisera verksamhet för 1300 barn under 10 år Utbilda 8 stycken nya Simlinjeassistenter Utbilda 8 stycken nya Simlinjeinstruktörer Utbilda 1 styck babysimsinstruktör Arbeta aktivt mot skolorna gällande simkunnighet, tex genom Skolsimmet (SSF, Idrottslyft) Genom märkesförsäljning kunna se över simkunnigheten (Hajen-Vattenprovet) Aktiviteter 2014 Vi tar fram ett kontrakt / avtal för våra ledare och tränare Vi fortsätter att aktivt jobba med medlemsutskick via Servette och marknadsför klubben Vi startar Skolsimmet Vi förbereder oss för att utöka vårt erbjudande med mini-sim fr.o.m. hösten 2014 Vi utvecklar vår tävlingsform / KM för barnen i de yngre åldrarna. Vi utvecklar och utökar lovverksamhet samt intensivsimskola Ledare dokumenterar märkesmål för att kunna säkerhetsställa simkunnighet Sker löpande under året i samband med simlärarrådets planerade möten och rapporteras till ledningsgruppen och sportchefen som i sin tur rapporterar till styrelsen. Vi är även lyhörda för medlemmars önskemål och samlar på oss erfarenheter under året för att utveckla vår framtida verksamhet.

5 Tävlingsverksamhet Vi utvecklar varje tävlingssimmare professionellt och bedriver en välstrukturerad verksamhet för att skapa bredd i tävlingsverksamhetens yngre grupper samt internationell toppnivå i de högsta grupperna. Sätta platsstrukturen i tävlingsgrupperna föråterstoden av perioden för den strategiska planen. Säkra träningstimmar i relation till tränartimmar Öka antalet OCTO licensierade simmare till 90 Minst 25 anmälda simmare till Höstsimiaden Minst 1 lag kille och tjej på Simaden och Sum-Sim nivå Aktiviteter 2014 Se resultatmål Skala bort det som inte innefattas i resultatmålen, skapa en bra och stabil bas för kommande 4-års period. Minst 2 läger för ungdomssimmare där inbjudan även går ut till närliggande simklubbar En ny (extra) förberedande tävling för nya potentiella tävlingssimmare. Huvudtränaren rapporterar fortlöpande hur verksamheten bedrivs under året till ledningsgruppen och sportchefen som i sin tur för vidare till styrelsen. Vuxenverksamhet Vi erbjuder motion, träning och tävling för alla som vill utveckla sina simfärdigheter inom simning, triathlon och öppet vatten. Topp 20 avseende SM-poäng, Masters SM 25 och 50 2 ledarledda träningar / vecka + 1 gemensamt öppet pass Deltagande vid DM-25, SM-25, SM-50, OW tävlingar som Vansbro och Klassikersim Öka antalet ledare med minst 2 Starta en OW kurs/kurser mot sommarens OW säsong samt deltaga vid utbildning i OW

6 Genomföra informationsträffar inför kursstarter samt marknadsföra verksamheten på samtliga övriga föreningsaktiviteter. 3 motionsgrupper (2 morgon, 1 kväll), 4 crawlskolor (nybörjare och fortsättning) samt masters/mellangruppen. Genomföra 2 stycken intensivkurser under loven Etablera samverkan med Borås Vattenskidklubb samt Svenssons Hälsocenter Aktiviteter 2014 Träningen sker målinriktat och organiserat inför tävlingsmålen samt marknadsförs God samverkan mellan våra motions, crawl och träningsgrupper avseende ledarskap. Framförhållning gällande bokningar av tider och planeringar av kurser Arbeta aktivt i alla former för att rekryterar nya ledare (gamla simmare) Utveckla vår hemsida och FB samt lägga till ett nyhetsflöde Planerar för gemensamma aktiviteter med Borås vattenskidklubb samt Svenssons Hälsocenter. Genomföra minst 1 social aktivitet / termin Sker löpande under året i samband med planerade möten för verksamheten och rapporteras till sportchefen som i sin tur rapporterar till styrelsen. Vi samlar även in erfarenheter från våra medlemmar under året som grund för beslut och fortsatt utveckling. Handikappverksamhet Simklubben Elfsborg erbjuder sim- och teknikskola för barn och ungdomar med fysiska och mentala handikapp oavsett nivå och bakgrund. Verksamheten skall kunna utgöra en ingång för att funktionshindrade ska kunna delta integrerat i föreningens verksamhet efter vilja och förmåga samt på ett sådant sätt att även tävling kan erbjudas för de som önskar. Utöka ledarstaben SKE med minst 1 ledare Fortsätta samverkan med FUB Utveckla vår träningsstruktur med olika nivåer Verka för att hålla nere kostnaderna (terminsavgiften) genom bl.a söka bidrag Utveckla samverkan med andra simföreningar med liknande verksamhet Deltagande vid båda klubbtävlingarna, höst och vår

7 Aktiviteter 2014 Aktivt söka ledare, föräldrar som på olika sätt vill hjälpa till i verksamheten Gemensam planering av verksamheten och bidragsansökningar Söka bidrag från olika håll Tränings och utbildningsutbyte, studiebesök Marknadsföra klubbtävlingarna som en naturlig del i verksamheten för de som kan deltaga. Sker löpande under året i samband med handikapprådets planerade möten och rapporteras till sportchefen som i sin tur rapporterar till styrelsen. Vi är även lyhörda för medlemmars önskemål och samlar på oss erfarenheter under året för att utveckla vår framtida verksamhet. Vattenpoloverksamhet Seriespel för ungdom, junior och senior samt etablerad skolsamverkan för mellan- och högstadieskolorna. Fortsatt utveckla projektet Ett lag för framtiden med stöd från Stiftelsen Sjuhärad. Öka antalet ungdomar/juniorer till 20 stycken i träning Seriespel för födda 96&yngre Öka till 3 träningstillfällen / vecka varav ett rent simpass Genomföra tränarutbildning i enlighet med SSF-utbildning för Vattenpolo Seriespel för seniorer i Göteborg Sims regi. Arrangera Beachvattenpolo under SM-veckan, PR lokalt samt uppvisningsmatch. Aktiviteter 2014 Planera för läger och samverkan i enlighet med målen för projektet med Stiftelsen Sjuhärad. Lägga till ett träningspass / vecka, simteknik Fortsatt samverkan med poloklubbar i väst/södra Sverige PR i samband med SM-veckan, planera för arrangemang och uppvisning Utveckla samarbetet med skolorna, idrottsskolan mm Marknadsföring och samverkan med föreningens övriga verksamheter.

8 Sker löpande under året i samband med Vattenpoolorådets planerade möten och rapporteras till sportchefen som i sin tur rapporterar till styrelsen. Vi är även lyhörda för medlemmars önskemål och samlar på oss erfarenheter under året för att utveckla vår framtida verksamhet. Alidebergsbadet Att utveckla Alidebergsbadet till att vara den naturliga samlingspunkten i Borås på sommaren samt att anläggningen erbjuder aktiviteter, arrangemang som attraherar besökare oavsett väder. Resultatmål & Aktiviteter 2014 Öka öppethållande över säsongen, föreslagits öppnande mitten av maj. Inleda ett samarbete med Borås Stad och dess fritidsgårdar. Samverka med 2 externa aktörer för gemensamma aktiviteter på området. Utöka försäljningen med ett ställe under dagar med mycket besökande. Uthyrning av solstolar, bollar mm Marknadsföring av badet och dess verksamhet samt Simklubben Elfsborg Sker löpande under året med ledningsgruppen (badenheten och Simklubben Elfsborg), personalgruppen samt inom arbetsgrupp för Alideberg tillsatt av styrelsen för Simklubben Elfsborg Föreningen Simklubben Elfsborgs organisation är effektiv och professionell och präglas av våra kärnvärden. Ledarskapet i föreningen är tydligt och ansvarsområden är väldefinierade. En operativ chef tillsätts Mål 2016 för antalet sammankomster och aktiviteter i verksamheten är etablerat

9 Aktiviteter 2014 Kartlägga befattningar/ansvarsområden avseende ansvar, befogenheter och kompetens. Föreningens organisation justeras En operativ chef tillsätts Intern uppföljning och administration sammanställs och anlyseras i syfte att sätta en plan för effektivisering Styrelseledamöternas kompetens- och arbetsområden är tydliggjorde Etablera en stark finansiell styrning och kostnadsmedvetenhet Stärka den externa intäktsidan Arbetsgrupp för Anläggningar formas Mätning av antalet sammankomster och aktiviteter i verksamheten etableras Sker löpande under året i samband med styrelsemöten som del av genomförandet av den strategiska planen. Arrangemang Vi är en professionell arrangör av simtävlingar på samtliga mästerskapsnivåer. Vi arrangerar en inbjudningstävling vars målsättning är att bli Västsveriges populäraste. 2 stycken klubbtävlingar, höst och vår 1 styck VSSF-tävling, DM/JDM-50 Alidebergsbadet, driftstest inför SM/JSM SM/JSM-50 Alideberg samt Vattenpolo och Öppetvatten i centrum Klassikersimmet med 250 deltagare och 3 deltävlingar, 200/1000/barnsim Aktiviteter 2014 Klassikersimmet o Utreda tävlingens framtida utvecklingsmöjlighet där den kan ingå i ett större arrangemang för Öppet Vatten fler klasser och distanser; barn, junior, vuxen, Skalle-Almenäs samt Viskan i Borås City finns med tankar och uttryckliga önskningar från Per Wengström inkluderas o Genomföra en delmängd av ovanstående redan 2014

10 Ta fram koncept, inbjudan, maskot m m för vår egen inbjudningstävling Utbilda funktionärer fortlöpande och säkerställa namngivna funktionärer vid egna tävlingar Sker löpande under året i samband med planerade styrelsemöten, tävlingskommittén och arbetsgrupper. Varumärket Simklubben Elfsborg Simklubben Elfsborgs kärnvärden är tydliggjorda och väl kända internt och externt. Antalet sponsorer och samarbetspartners ska utökas till 30 stycken Ökat intäkterna från sponsorer så att de uppgår till fyra procent av intäkterna En föreningsbroschyr är framtagen för att marknadsföra klubben och dess mervärden för våra sponsorer och samarbetspartners, Aktiviteter 2014 Paketera våra sponsorspaket på ett sätt så att det tydligt framgår vad våra sponsorer erhåller för mervärde/bidrar till Ta fram en föreningsbroschyr Arbeta aktivt med att knyta till oss sponsorer Arbeta aktivt med att knyta till oss samarbetspartner som blir del av och stöttar vår verksamhet Använda Simklubben Elfsborgs kärnvärden i vår interna och externa kommunikation Sker löpande under året i samband med planerade styrelsemöten samt arbetsgrupp tillsatt av styrelsen.

11 Tävlingskommittén Övergripande mål Kommittén planerar och arrangerar tävlingar i Borås Simarena samt Alidebergsbadet. Kommittén skall även verka för att vi har en väl utvecklad och utbildad funktionärstab för att skapa sportsliga, väl genomförda tävlingar med god kvalité i samverkan med kansli och sportchef. Resultatmål Genomförande av Masters DM (minst 75 deltagare för genomförande), ElfsborgsplaSKEt april/november, DM/JDM juni, SM/JSM juli Uppdatera funktionärsutbildade steg 1 (nov 2013 jan 2014) Genomföra steg 2 utbildning Rekrytera minst 10 stycken nya funktionärer. Utskick av nyhetsbrev till föräldrar samt hålla information från de yngre tävlingsgrupperna. Sker löpande under året i samband med tävlingskommitténs planerade möten och rapporteras till ordföranden som i sin tur rapporterar till styrelsen. Vi är även lyhörda för medlemmars önskemål och samlar på oss erfarenheter under året för att utveckla våra framtida tävlingsarrangemang.

12 Simshopskommittén Övergripande mål Genom en bra profilering och god service till våra medlemmar skall kommittén verka för att stärka och utveckla klubbkänslan kopplat till simidrotten, våra klubbfärger, sponsorer och samarbetspartners. Vi skall även med föreningens övriga kommittéer och verksamheter samverka för väl genomförda arrangemang och aktiviteter. Resultatmål Under året skall fokus ligga på att strukturera om simshopens upplägg och verksamhet för att bli mer webbaserad och tidsenlig. Samverkan skal ske med vår webkommitté samt våra leverantörer av profil och simkläder. Skapa en köp och sälj länk på hemsidan Beställa direkt via länk till Team Sportia där även varan kommer att uthämtas. I första läget innan denna rutin är på plats, så skall varorna hämtas på simarenan. Information på hemsidan om utrustning till de olika målgrupperna (tävlingssimmare) samt länkar till leverantörer. Här ligger ett ansvar på tränarna att informera sina respektive grupper att detta finns då det underlättar för simmarna att hitta rätt utrustning. Upphörande av simshop och satsa fullt ut på försäljning via vår hemsida samt egna arrangemang och tävlingar under året. Vid uppstart av simskoleverksamheten skall kort för Sportklubben lämnas och ifyllas på plats. Då uppnås målet 50% ökning av antalet medlemmar i Sportklubben och kickback ökar till föreningen. Sker löpande under året i samband med simshopskommitténs planerade möten och rapporteras till ordföranden som i sin tur rapporterar till styrelsen. Vi är även lyhörda för medlemmars önskemål och samlar på oss erfarenheter under året för att utveckla våra framtida profilering.

13 Cafékommittén Övergripande mål Kommittén planerar och arrangerar försäljning av fika vid tävlingar i Borås Simarena samt Alidebergsbadet. Gruppen organiserar även så att fika serveras till funktionärer under pågående tävling samt fördelar ansvaret att tillse att medlemmarna i tävlingsgrupperna hjälper till att baka och säljer i caféet. Resultatmål Stärka bemanningspoolen Utse ytterligare en ansvarig för kommittén som hjälper till med bemanningen Planera bemanningen halvårsvis Alideberg arbeta med EN ansvarig som får en bra utbildning på att beställa och drifta caféet på sommaren. Boka upp ideell arbetskraft för SM-veckan Sker löpande under året i samband med cafékommitténs planerade möten och rapporteras till ordföranden som i sin tur rapporterar till styrelsen. Vi är även lyhörda för medlemmars önskemål och samlar på oss erfarenheter under året för att utveckla våra framtida tävlingsarrangemang.

14 Webkommittén Övergripande mål Kommittén har ansvaret för att utveckla hemsidan med utgångspunkt från användarnas och besökarnas behov. Övergripande skall hemsidan förmedla simidrott och simkunnighet samt inspirera besökaren till ett aktivare liv. Hemsidan skall profilera klubben med utgångspunkt från vår vision Simklubben Elfsborg, en klubb för alla och för framtiden. Idag är hemsidan en av SK Elfsborgs viktigaste informationskanaler och en utmärkt möjlighet för oss att marknadsföra klubben. Ju fler besökare SK Elfsborg kan locka till hemsidan och som blir intresserade av föreningen kan ge nya medlemmar och sponsorer och till följd av detta ökade intäkter till klubben. Föreningens långsiktiga mål är att öka exponeringen i sociala medier. Webkommittén arbetar därför kontinuerligt med att marknadsföra SK Elfsborg i sociala medier som Facebook och Instagram. Resultatmål Utveckling av hemsida för SK Elfsborgs egna arrangemang. Utveckling av funktionalitet för E-handel (webshop). Utveckling av applikation i ios/android. Vidareutveckling av befintlig funktionalitet på hemsidan. Hemsidan har besökare varje månad. Hemsidan har unika besökare varje månad. SK Elfsborg har 400 följare på Facebook. SK Elfsborg har 100 följare på Instagram. Uppföljning sker löpande under året i samband med kommitténs planerade möten och rapporteras till styrelsen genom ordföranden. Kontinuerliga avstämningar med ledare, tränare, medlemmar och personal säkerställer att hemsidan följer verksamhetens behov.

15 Arenakommittén Övergripande mål Kommittén har till syfte att vara länken mellan klubben och kommunen rörande alla frågor som berör simarenorna i Borås Stad. Under verksamhetsåret 2014 kan kommittén vara behjälplig för SM-veckan men främst arbeta aktivt i processen men den nya entrén för Djurparken som kommer att byggas på Alidebergsområdet. Sker löpande under året och redovisas till styrelsen.

Simklubben Elfsborgs strategiska plan 2013 2016

Simklubben Elfsborgs strategiska plan 2013 2016 Simklubben Elfsborgs strategiska plan 2013 2016 2 Innehåll Inledning Simklubben Elfsborgs uppgift, vision och kärnvärden Prioriterade områden 2013 2016 Simkunnighet, träning och tävling Sim- och teknikskola

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 4 Verksamhetsberättelse 4 Förord - Kära simmarvänner! År 4 blev ett historiskt år i många avseende i vår förening. 4 blev främst ett år där vi byggt en organisation för framtiden.

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 1 2 KFUM Norrköping är en av de största ungdomsföreningarna i Norrköping, med ett unikt brett utbud av utvecklande verksamheter

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

AIK Ungdomsfotboll 2008

AIK Ungdomsfotboll 2008 AIK Ungdomsfotboll 2008 (071113) Verksamhetsplan 1 INNEHÅLL AIK-stilen 3 AIK Ungdomsfotboll Inför 2008 4 Vision och verksamhetsidé 6 Organisation 7 Mötesordning 10 Information 13 Ekonomi 14 A-lags-arrangemang

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta Sommardoppet från och med 2015.

Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta Sommardoppet från och med 2015. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum -09-11 Diarienummer /FF0190 808 Mona Carlbom, 033-35 71 50 Sommardoppet Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden

Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Cecilia Strömberg, 033 35 73 03 Datum 2015-09-11 Diarienummer 2015/FF0137 042 Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden godkänner

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015

VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015 VERKSAMHETSPLAN för Täby GF 2010-2015 Täby Gymnastikförening (Täby GF) Vision: Täby GF skall vara en av Sveriges främsta gymnastikföreningar inom truppgymnastik 1 1. Inledning Täby Gymnastikförening bedriver

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Årsberättelse 2014. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter

Årsberättelse 2014. Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Årsberättelse 2014 Foto: Jacob Edholm (Göteborg Simmet) samt Jonas Kewenter Årsberättelse Göteborg Sim 2014 Målsättning för Göteborg Sim är att klubben skall; -Vara en elitsatsande klubb med simning som

Läs mer