Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU :31541/00 FOTOMATERIEL 2000 FOTOMATERIEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdsystem FM M7782-130505 Sida 1 av 6 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 FOTOMATERIEL 2000 FOTOMATERIEL"

Transkript

1 Vårdsystem FM M Sida 1 av 6 FOTOMATERIEL ALLMÄNT För utförligare beskrivning av normerna se M NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Förekommer vid A M F V Hantering och transport Normer Blixtaggregat MT x x Akta Klapp Orig Tluft Exponeringsmätare x x x Akta Klapp Orig Tluft instans Framkallningsapparater Förstoringsapparater x x x Akta Klapp 0 Tluft x x x Akta Klapp 0 Tluft Kamerahus x x x Akta Klapp Orig Tluft Stativ x x Akta Klapp Orig Tluft Kopieringsapparater x x x Akta Klapp 0 Tluft Laboratorieur x x x Akta Klapp 0 Tluft Objektiv x x x Akta Klapp Orig Tluft Stillbildskameror x x x Akta Klapp Orig Tluft Stillbildsprojektorer x x x Akta Klapp Orig Tluft Torkapparater x x x Akta Klapp 0 Tluft Vårdmarkering Förpackning Förvaringsmetod Vård- intervall personal OBSERVERA! Korttidsförvaring. Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M MVSCHF KORTTIDSFÖRV. Avgränsningar Förbrukningsmateriel, såsom film, fotopapper och fotografiska kemikalier, långtidsförvaras endast då så särskilt anges. Mörkrumstält vårdas enligt M SJUKVÅRDSTÄLT 4.

2 Vårdsystem FM M Sida 2 av 6 Särskilda riktlinjer Vårdpersonal Vårdinstans Referenser Föreskrivna vårdåtgärder vidtas av sakkunnig personal vid myndigheten eller från annan myndighet eller huvudverkstad. Föreskriven vård och tillsyn utförs vid myndigheten, vid huvudverkstad eller hos firmarepresentant, beroende på tillgång på personal och utrustning. För hänvisning till huvudverkstad och firmarepresentant gäller för armén och marinen TFO nr 130:39, Huvudverkstadsavtal för foto- och projektormateriel flygvapnet TOMT , Underhållsplan ApparaterTO UF ledn För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation. Referenser Vård FM publikationer Vård FM publikationer Optiskt materiel F-bet/F-ben (länkade) M OPTISK MATERIEL. M SJUKVÅRDSTÄLT 4. Referenser Övrigt Övrigt F-bet/F-ben, etc. TO UF ledn Huvudverkstäder och firmarepresentanter.

3 Vårdsystem FM M Sida 3 av 6 ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING Tillsyn och förrådsställning Rengöring Smörjning och insmörjning Framkallningsapparater och framkallningsdosor Skölj med varmt vatten och torka väl. Glansplåt till torkapparat Torka med fuktig trasa. Optik och glasskivor Vårda materielen enligt M OPTISK MATERIEL. Plastkärl och rostfria plåtkärl Gör materielen ren med varmt vatten och torrtorka med trasa. Torkpress Ta av smutsiga dukar och tvätta dem i varmt vatten. Byt ut trasiga dukar. Växelsäckar Vänd säckarna ut och in samt borsta rent. Övrig materiel Gör materielen ren. Härvid tillses att kamerahus läggs i perforerade plastpåsar eller i originalförpackning. Spegelhus skyddas med täcklock då objektiv inte är isatta. Fotomateriel får inte smörjas eller på annat sätt komma i kontakt med fett eller olja. På grund av den frätande inverkan som fixersalt har på laboratorieutrustning uppkommer ibland korrosion på inte rostfria eller ytbehandlade detaljer, såsom vissa avmaskningsramar. Materiel som har korrosionsangrepp skrapas och målas med svart sidenmatt syntetisk lackfärg. Uppläggning I förekommande fall packas bruksenheterna i sina emballage. Lock, flikar o d skall vara öppna. Där emballage inte förekommer täcks materielen med plastfolie. Extra objektiv förses med skydd. Plastfolie får inte ligga mot optiska ytor, t ex speglar och optik.

4 Vårdsystem FM M Sida 4 av 6 Riktlinjer för bruksenheter Sakkunnig personal kontrollerar, beträffande Blixtaggregat att anslutningsnippeln passerar i kamerans kontaktstift att synkroniseringsanordningen fungerar. Kontrollen utförs endast i samband med testfotografering. att batteriet tas bort. Exponeringsmätare att mätaren gör utslag för olika ljus och återgår till O-läge då mätarfönstret täcks att visaren är låst om visarlås finns att mätaren ligger i originaletui eller pappkartong, därför att fotomotstånd eller fotocell inte bör utsättas för kontinuerlig belysning. Framkallningsapparater, Framkallningsmaskiner att funktionen kontrolleras att okulärkontroll utförs att tankarna är tömda och rengjorda enligt för varje objekt gällande riktlinjer. Framkallningsdosor att sprickor inte förekommer att insatsen passar i dosan när locket är påsatt att insatsen kan vridas runt med hjälp av vridstiftet. Förstoringsapparater att detaljerna lätt kan sättas ihop att kondensorlinsens undersida och filmhållarens glasskivor är fria från repor att elektriska detaljer fungerar. Kontrollen utförs lämpligen i samband med kontrollen av exponeringsuret. Kamerastativ att benen kan dras ut och fixeras i olika lägen med hjälp av låsanordningarna

5 Vårdsystem FM M Sida 5 av 6 Kopieringsapparater Kontaktkopieringsapparat 24 x 36 mm att sidplåten sluter tätt utmed kanterna att glaskolvarna inte är repade. Kontaktkopieringsapparat 10 x 15 cm att övre glaset är fritt från repor att undre glaset utgörs av en mattskiva att glödlampan är hel samt att av typ opal 60 W/220 V att mörkrumslampa finns och är hel. Kopieringsram att skivan trycker jämnt över hela skumgummiytan när locket är nerfällt att glasskivan är fri från repor. Byt ut repad glasskiva mot ny skiva av spegelglas. Laboratorieur Exponeringsur att uret fungerar vid olika tidsinställningar. Kontrollen utförs genom inkoppling till förstoringsapparat eller separat lampa. Tolerans 5%. Signal- och mörkrumsur att funktionen kontrolleras genom inställning för 15 min gångtid, varvid 1/2 min noggrannhet fordras att signalen är tydlig. Objektiv att linsytorna är fria från fingeravtryck och fett att bländar- och avståndsinställning går mjukt och ända till ytterlägena att bländarlöven följer vid långsam omställning att avståndsinställningen ställs på största avstånd att objektiven ligger i originalförpackning eller är försedda med linsskydd. Plastskydd får inte ligga mot linsytorna. Se även TO UF FLYG Stillbildskameror, kamera hus att slutaren fungerar vid längsta och kortaste exponeringstid

6 Vårdsystem FM M Sida 6 av 6 att exponeringsmätaren fungerar vid ljusvariationer Se även Exponeringsmätare. att självutlösarverket fungerar att sökare och spegelhus är fria från smuts och fingeravtryck OBS! Ta inte på speglar eller linsytor. att filmbanor och tryckplattor är fria från beläggning att inga filmrester finns i kamerahuset att batterier tas ur att kamerahusen läggs i originalförpackning eller perforerad plastpåse. Stillbildsprojektorer att optiska ytor är fria från fingeravtryck och fett samt utan repor. Spegelytor får endast rengöras med mjuk pensel att vid funktionskontroll projektorlampan slocknar om fläkten stängs av att fokusering och zoom går mjukt att elledningar och stickproppar är felfria och av jordad typ att belysningskällor (lampor eller rör) inte är brända (svärtade) att projektorn i övrigt är fri från yttre skador. Torkapparater att duken är hel att sträckanordningen fungerar vid inkoppling till nät -220 V Efter inkoppling dröjer det ca 2 min innan plåten blir märkbart varm. ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING Tillsyn Vart 4:e år Vidta de åtgärder som är upptagna i avsnittet ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING. ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING Åtgärder i fredstid och vid mobilisering Ingen central riktlinje.

ÖVRIG FÖRPLÄGNADSUTRUSTNING

ÖVRIG FÖRPLÄGNADSUTRUSTNING Vårdsystem FM M7782-131308 Sida 1 av 7 ÖVRIG FÖRPLÄGNADSUTRUSTNING ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport

Läs mer

MVIF M7782-130410 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 TRÅDMATERIEL 2000 TRÅDMATERIEL. Förpackning

MVIF M7782-130410 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 TRÅDMATERIEL 2000 TRÅDMATERIEL. Förpackning MVIF M7782-130410 Sida 1 av 5 TRÅDMATERIEL ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Vårdmarkering Förpackning

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-161289 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 HYDROFONSYST 301 2000 HYDROFONSYSTEM 301. Förpackning

Vårdsystem FM M7782-161289 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 HYDROFONSYST 301 2000 HYDROFONSYSTEM 301. Förpackning Vårdsystem FM M7782-161289 Sida 1 av 5 HYDROFONSYSTEM 301 ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Vårdmarkering

Läs mer

TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45

TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45 Vårdsystem FM M7782-130223 Sida 1 av 11 TERRÄNGBIL 30, 40 OCH 45 ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller Terrängbil 30 samtliga versioner Terrängbil 40 samtliga versioner Terrängbil 45 samtliga versioner

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE ett vassare val Utgåva Juni 13 FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99

KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99 GLB0044 SV Side. 97 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99 2.1 FLYTT OCH UPPACKNING... 99 2.2 ELANSLUTNING... 100 2.3 HYDRAULANSLUTNING... 100 2.4 ANSLUTNING TILL AVLOPPSLEDNINGEN...

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Termostatblandare FMM 1185

Termostatblandare FMM 1185 Teknisk information Tillbaka Hem 1131 Termostatblandare FMM 1185 Tillverkad 1988-1995 87.11 Montering 1:Skruva ut mängdratten till fullt öppet läge och vrid temperaturratten moturs till stopp utan att

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING GUIDE FÖR ANVÄNDNING AV DISKMASKIN OCH DISKPROGRAM Innehåll 1. Beskrivning av kontrollknapparna 2 2. Operatörsinstruktioner 13 3. Rengöring och Underhåll 26 4. Problemlösning

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Y Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 05 184 010 Bidra

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter INNEHÅLL Inledning... 1 Ändamålsenliga lokaler... 2 Val av material och utformning... 2 Val av inredning...

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI R13453C-0 Rexair 2007 REXAIR, säljer Rainbow dammsugare bara till fristående auktoriserade återförsäljare med erfarenhet av direkt hem försäljning. Eftersom Rexair

Läs mer

Bildläsare i4000 Plus-serien

Bildläsare i4000 Plus-serien Bildläsare i4000 Plus-serien Bruksanvisning A-61651_sv 5K3538 Bruksanvisning på installations-cd ÖVERSIKT 1-1 INSTALLATION 2-1 BILDLÄSNING 3-1 UTSKRIFT AV DOKUMENT 4-1 UNDERHÅLL 5-1 FELSÖKNING 6-1 BILAGOR

Läs mer