Bruksanvisning Busch-Wächter MasterLINE MasterLINE Rev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 2673-1-8139 Rev. 01 11.2012"

Transkript

1 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt MasterLINE -- @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === Rev Busch-Wächter MasterLINE MasterLINE

2 Pos: 4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Inhaltsverzeichnis (--> Für alle Dokumente @ 1 === Ende der Liste für Textmarke TOC === Busch-Wächter 1 Säkerhet Ändamålsenlig användning Miljö Konstruktion och funktion Busch-Vakt 220 MasterLINE Busch-Vakt 280 MasterLINE Allmänt Funktions- och utrustningskännetecken Detekteringsområden Översikt över Busch-Vakten MasterLINEs detekteringsområde Reducering av detekteringsområdet Busch-Vakt MasterLINE Tekniska data Montering och elanslutning Krav på installatören Montering Monteringsmetoder Väggmontering Väggmontering med lutning Takmontering Vinkelmontering Monteringsplatser Monteringsförberedelse Monteringssteg Elanslutning Standardanslutning Standardanslutning med sidoansluten tryckknapp Standardanslutning med RC-raderingsdon 6899 och relä Ibruktagning Inställning/begränsning av räckvidden och detekteringsområdet Funktionstest Betjäning Styrelement Standarddrift Normaldrift (beroende på tid och ljusstyrka) Drift med sidoanslutningar Betjäning med sidoansluten tryckknapp Fjärrkontroll Styrelement på fjärrkontrollen Tekniska data för fjärrkontroll Ibruktagning av fjärrkontroll Batteribyte hos fjärrkontroll

3 Pos: 7 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit @ 1 Pos: 10.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Hinweis @ 1 Pos: 11 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Busch-Wächter Säkerhet Pos: 6 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S Säkerhet Varning Elektrisk spänning! Livsfara och brandrisk genom elektrisk spänning på 230 V. Arbeten på 230 V-nätet får endast utföras av elektriker! Bryt huvudspänningen före montering/demontering! Pos: 8 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Bestimmungsgemäßer Ändamålsenlig användning Pos: 9 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bestimmungsgemäßer Gebrauch (--> Für alle Dokumente <--)/Busch-Dimmer/Bestimmungsgemäßer @ 1 Apparaten är uteslutande avsedd för den användning som anges i kapitlet "Konstruktion och funktion" samt tillsammans med de levererade och tillåtna komponenterna. Pos: 10.1 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/U Miljö Tänk på att skydda miljön! Använd elektronik- och elutrustning får inte slängas i hushållsavfallet. Maskinen innehåller värdefulla material som kan återanvändas. Lämna därför maskinen till en miljöstation. Pos: 10.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Entsorgung @ 1 Allt förpackningsmaterial och alla apparater har märkning och kontrollsigill för fackmässig avfallshantering. Bortskaffa alltid förpackningsmaterial och elektriska apparater resp. deras komponenter på miljö- eller avfallsstationer. Produkterna uppfyller de lagliga kraven, särskilt vad gäller el- och elektroniklagen samt REACH-förordningen. (EU-direktiv 2002/96/EG WEEE och 2002/95/EG RoHS) (EU-REACH-förordning samt lagen för att utföra förordningen (EU) nr.1907/2006)

4 Pos: 13 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Aufbau und Funktion/Waechter/Funktionen Pos: 15 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Aufbau und Funktion/Waechter/Ausstattungsmerkmale Pos: 16 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Wächter Konstruktion och funktion Pos: 12 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Aufbau und Konstruktion och funktion 4.1 Busch-Vakt 220 MasterLINE Busch-Vakten 220 MasterLINE är en rörelsevakt med ett 220 detekteringsområde och lämpar sig för användning på fristående hus och för vägg- eller takmontering. Busch-Vakten lämpar sig för större tomter och fristående hus. 4.2 Busch-Vakt 280 MasterLINE Busch-Vakten 280 MasterLINE är en rörelsevakt med ett 280 detekteringsområde och lämpar sig för användning på fristående hus och för vägg- eller takmontering. Busch-Vakten är optimal för övervakning av två hussidor Allmänt Busch-Vakter är passiva infraröda rörelsevakter som kopplar förbrukare som är anslutna via KNX-bussen när det rör sig värmekällor inom detekteringsområdet. Busch-Wächter är inte inbrotts- eller överfallslarm. Pos: 14 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Funktions- und Funktions- och utrustningskännetecken Jämförelse av funktioner: Funktion Busch-Vakt 220 Busch-Vakt meter räckvidd x x Bredare lins - x Driftläge, skymningsinställning, efterlöptid och korttidsimpuls x x Automatisk felundertryckning och närvarosimulering x x Räckviddsstabilisering x x Betjäning via IR-fjärrkontroll x x Drift med sidoanslutningar x x Vinkeladapterinsats - x Hänvisning till övervakning av två hussidor Det är möjligt med detektering av två hussidor med vinkeladaptern! Du hittar mer information i kapitel "Monteringsmetoder"-vinkeladapter på sida

5 Pos: 17 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A Pos: 18 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/U - Z/Übersicht der Erfassungsbereiche Busch-Wächter 1 Pos: 19 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erfassungsbereiche/Waechter/Erfassungsbereiche Pos: 21 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/Waechter/Erfassungsbereiche Einengung Pos: 22 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Wächter Konstruktion och funktion 4.4 Detekteringsområden Översikt över Busch-Vakten MasterLINEs detekteringsområde ,5 m max. 16 m max. 16 m 1 m 16 m Bild 1: Detekteringsområde Detekteringsområde Detekteringsområdet ligger på 220 resp. 280 och räckvidden ligger på 16 m. Dessutom har rörelsevakten en bakfältsövervakning på en meter. Väggmontering Vid en väggmontering på en höjd av maximalt 2,5 m ger rörelsevakten optimal övervakning. Pos: 20 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Erfassungsbereiche Reducering av detekteringsområdet 4.5 Busch-Vakt MasterLINE Användning av förseglingsfolie: Detekteringsområdet hos Busch-Vakten är horisontellt 220 och 280. På grund av lokala förhållanden kan detekteringsområdet inskränkas. Gör så här: 1. Skär av den bifogade förseglingsfolien på önskad längd. 2. Sätt fast förseglingsfolien framifrån på sensorn på din Busch-Vakt på de områden där detekteringen ska förhindras. Hänvisning Det finns en bild i kapitel 7.1 på sida

6 Pos: 24 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Technische Daten/Waechter/Technische Daten Pos: 26 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Wächter Tekniska data Pos: 23 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S - T/Technische Tekniska data Beteckning Värde Nominell spänning 230 V AC ± 10 % 50/60 Hz Omkopplingseffekt 3680 W / VA Maximal omkopplingsström 16 AX Maximal effektförlust < 1 W Horisontal registrering Busch-Vakt Busch-Vakt Skymningssensor 0,5 300 / Lux Avstängningsfördröjning 10 sekunder 30 minuter Korttidsimpuls Impulsens längd 1 sekund Paustid 9 sekunder Paustid vid permanent ljus/närvarosimulering 55 sekunder Räckvidd maximalt 16 m (vid montering på 2,5 m höjd) Driftstemperatur -25 C 55 C Kapslingsklass IP 55 Pos: 25 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - Allgemein/Hinweis - Anschluss von EVG's - @ 1 Hänvisning till inkoppling av EVG:er Beakta följande punkter eftersom EVG:en har hög påkopplingsström: EVG:ernas tillverkarangivelser bestämmer det möjliga antalet EVG:er

7 Pos: 28 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Niederspannungs- und Pos: 30 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Wächter Montering och elanslutning Pos: 27 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/M - O/Montage und elektrischer Montering och elanslutning Varning Elektrisk spänning! Livsfara p.g.a. elektrisk spänning på 230 V vid kortslutning i lågspänningsledningen. Lågspännings- och 230 V-ledningar får inte läggas tillsammans i en UP-dosa! Pos: 29 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit Krav på installatören Varning Elektrisk spänning! Installera endast enheterna om du har nödvändig elektroteknisk kunskap och erfarenhet. Genom felaktig installation utsätter du dig själv och användaren av den elektriska anläggningen för livsfara. Det kan uppstå allvarliga materialskador genom felaktig installation, t.ex. brand. Nödvändig yrkeskunskap och villkor för installationen är minst: Använd de "Fem säkerhetsreglerna" (DIN VDE 0105, EN 50110): 1. Frikoppling; 2. Säkra mot återpåslagning; 3. Fastställ spänningsfrihet; 4. Jorda och kortslut; 5. Skydda eller koppla bort bredvidstående delar som står under spänning. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Använd endast lämpliga verktyg och mätinstrument. Kontrollera typen av spänningsförsörjningsnät (TN-system, IT-system, TT-system) för att säkerställa anslutningsvillkoren som kommer av det (klassisk nollning, skyddsjordning, nödvändiga tilläggsåtgärder etc.)

8 Pos: 32 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit Pos: 33 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Montage/Waechter/Montage _ Busch-Wächter Montering och elanslutning Pos: 31 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M Montering Varning Elektrisk spänning! Livsfara och brandrisk genom elektrisk spänning på 230 V. Arbeten på 230 V-nätet får endast utföras av elektriker! Bryt huvudspänningen före montering/demontering! Varning! Apparatskador! Apparatens lins är känslig och kan skadas. Tryck inte på apparatens lins Monteringsmetoder För Busch-Vakter i MasterLINE-serien finns det fyra olika monteringsmetoder. Fastsättningshålet är kompatibel med alla hittillsvarande modeller. De möjliga monteringsmetoderna beskrivs i det följande. Hänvisning För följande monteringsmetoder måste adaptern beställas separat: Väggmontering med lutning Takmontering (för önskad position) Vinkeladapter Väggmontering Bild 2: Väggmontering Den klassiska väggmonteringen

9 Busch-Wächter Montering och elanslutning Väggmontering med lutning Bild 3: Väggmontering med lutning Väggmonteringen med lutning passar t.ex. på en byggnad på en höjd eller vid en sluttning. På så sätt kan detekteringsområdet användas optimalt Takmontering Bild 4: Takmontering För takmonteringen finns det två möjligheter: 1. Nerifrån för ett bredare detekteringsområde 2. Med en vinkeladapter som gör det möjligt att sätta enheten i den önskade positionen Vinkelmontering Bild 5: Vinkelmontering För ett optimalt 280 detekteringsområde rekommenderar vi en kombination med en vinkeladapter. Hänvisning Du hittar utförlig användarinformation via länken i Busch-Vakt -rubriken under tillbehör

10 Busch-Wächter Montering och elanslutning Monteringsplatser >1,7 m Bild 6: Monteringsplatser Vi rekommenderar inte takmontering för smala rum. Enhetens monteringshöjd måste ligga mellan 1,7 m och 2,5 m. Avståndet mellan ljus och rörelsevakt bör vara minst 1,5 m. För optimal personavkänning ska du alltid gå tvärs över och inte framåt i detekteringsområdet

11 Busch-Wächter Montering och elanslutning Monteringsförberedelse Genomför följande steg för att förbereda monteringen: Bild 7: Förbereda monteringen 1. Ta bort säkringsskruven (1) (om finnes). 2. Tryck in klämmorna (2 5) på höljessidorna med ett lämpligt verktyg. 3. Ta försiktigt av enhetens front. Bild 8: Öppna vattenutloppet Beroende på monteringsplats kan det vara nödvändigt att öppna apparatens vattenutlopp. Tryck då igenom plastmembranet på enhetens undersida. Monteringen är förberedd

12 Pos: 34 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Wächter Montering och elanslutning Monteringssteg Bild 9: 1. Montera enheten på väggen. Använd inte skruvar med försänkt huvud vid monteringen. Använd skruvar med en huvuddiameter på 6,5 mm 8,5 mm. 6,5 mm - 8,5 mm 3,5 mm - 3,9 mm 2. Anslut enheten elektriskt, se avsnitt 6.3. Beakta de maximalt tillåtna ledningsdiametrarna 1,5-2,5 mm² max. 14,5 mm Sockelns skruvmått passar ev. med befintliga borrhål från en gammal Busch-Vakt. Snäpp fast enhetens överdel på sockeln. 3. För att säkra enheten mot otillåten öppning så går det att skruva in den medlevererade skruven på undersidan. För att stärka enheten mot otillåten öppning så ska du skruva in den medlevererade skruven på undersidan

13 Pos: 35 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Elektrischer 1 Pos: 36 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Anschluss/Waechter/Anschluss Pos: 37 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Wächter Montering och elanslutning 6.3 Elanslutning Standardanslutning L N 16A N L Bild 10: Universal-reläinsats Standardanslutning med sidoansluten tryckknapp L N 16A N L Bild 11: Universal-reläinsats med sidoansluten tryckknapp Hänvisning För mer information, se kapitel "Drift med sidoanslutningar" 8.4 på sida Standardanslutning med RC-raderingsdon 6899 och relä L N 16A N L Bild 12: Universal-reläinsats med RC-raderingsdon 6899 och relä

14 Busch-Wächter Ibruktagning Pos: 38 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G Ibruktagning Pos: 39 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Inbetriebnahme/Waechter/Inbetriebnahme Inställning/begränsning av räckvidden och detekteringsområdet Varning! Apparatskador! Apparatens lins är känslig och kan skadas. Tryck inte på linsen när du ställer in enheten. Utför följande steg för att ställa in räckvidd och detekteringsområde: 30 Bild 13: Ändra detekteringsområdet åt sidan 1. Ändra detekteringsområdet åt sidan genom att vrida apparathuvudet. Bild 14: Ändra räckvidden 2. Förändra räckvidden genom att höja eller sänka apparathuvudet. Den minst vidden är 6 m

15 Pos: 40 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Wächter Ibruktagning Bild 15: Ändra detekteringsområdet genom tejpning 3. Genom att tejpa fast den medlevererade folien kan detekteringsområdet begränsas målriktat. Skär då av folien efter behov. Räckvidd och detekteringsområde är inställda. 7.2 Funktionstest Funktionstest kan även utlösas via servicefjärrkontroll 6842 (se separat anvisning för fjärrkontroll) T/S 5 1min 10 sek Bild 16: Styrelement Genomför följande steg för att genomföra funktionstestet: 1. Ställ omställaren på T/S. Enheten är nu under 10 minuter i testdrift (dagdrift, 2 sekunders efterlöpning). Dessutom visas varje registrering genom att status-led:en blinkar snabbt. Därefter övergår enheten till standarddriften. 2. För att genomföra ytterligare ett funktionstest ska du ställa tillbaka omställaren på positionen T/S eller avbryta driftsspänningsförsörjningen längre än 15 sekunder. Enheten är nu i testläge i ytterligare 10 minuter. Du lämnar testfunktionen automatiskt efter 10 minuter eller när du ställer in en valfri ljusstyrka. Funktionstestet har genomförts

16 Busch-Wächter Betjäning Pos: 41 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A Betjäning Pos: 42 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Waechter/Bedienung Styrelement Bild 17: Styrelement Nummer Funktion 1 Lysdiod På permanent ljus inställt (endast möjligt via fjärrbetjäning) Blinkar snabbt avkänning i testdrift Blinkar 3 gånger avkänning i standard- och normaldrift Fladdrar tar emot IR-signaler (fjärrbetjäning) 2 Lins 3 Inställningspotentiometern efterlöptid, korttidsimpuls 4 Inställningspotentiometerns gränsvärden för ljusstyrka, test-/standarddrift 5 Skruv för demonteringssäkring 8.2 Standarddrift T/S Bild 18: Standarddrift En stund in i skymningen så förblir belysningen tänd 3 minuter efter den sista detekteringen. Efter en nätspänningskoppling så är apparaten i testdrift under 10 minuter (se kapitlet Funktionstest)

17 Pos: 43 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M Pos: 44 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Nebenstellenbetreib/Waechter/Nebenstellenbetrieb Pos: 45 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Wächter Betjäning 8.3 Normaldrift (beroende på tid och ljusstyrka) T/S 5 1min 10 sek Bild 19: Normaldrift Ställ in värdena för ljusstyrkans gränsvärden och efterlöptid (belysningens inkopplingstid efter den sista detekteringen). Korttidsimpuls till styrning av t.ex. tidskopplade ljusbrytare i trappuppgångar eller till dörrklockor. Symbol Funktion Omkoppling vid varje ljusstyrka Omkoppling längre fram under skymning Omkoppling endast vid mörker Korttidsimpuls 8.4 Drift med sidoanslutningar Betjäning med sidoansluten tryckknapp När rörelsevakten har utlöst genom den infraröda strålningen i detekteringsområdet är manuell manövrering via en sidoansluten tryckknapp. Om, till exempel, en utgång inte ligger i rörelsevaktens detekteringsområde kan man använda en sidoansluten tryckknapp. Med den tryckknappen kan man sätta på eller stänga av belysningen för hand. Bild 20: Betjäning med sidoansluten tryckknapp Vid betjäning med en sidoansluten tryckknapp så sätts belysningen på för det inställda driftläget

18 Busch-Wächter Fjärrkontroll Pos: 46 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G Fjärrkontroll Pos: 47 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sonstige/Handsender/Waechter/Handsender Styrelement på fjärrkontrollen Bild 21: Styrelement Nummer Funktion 1 Återställning av ljusets inkopplingsstyrka till inställningarna hos potentiometern på Busch-Vakten. Tryck på knappen i minst 1 sekund. 2 Den aktuella ljusstyrkan sätts som inkopplingsljusstyrka. Tryck på knappen i minst 1 sekunder. 3 Koppla från närvarosimuleringen. 4 Sätt på närvarosimuleringen. Permanent ljus mellan skymning och kl CET resp CEST, sedan rörelsedetektering. 5 Koppla från ljuset i 4 timmar. Ingen rörelsedetektering. 6 Sätt på ljuset i 4 timmar. Ingen rörelsedetektering. 7 Återställ till automatisk rörelsedetektering Rörelsesensorernas känslighet kan anpassas till mycket oroliga eller rörelsefattiga omgivningar. 9.2 Tekniska data för fjärrkontroll Beteckning Värde Batterispänning: 3 V DC Batterityp: CR 2025 Batteriets livslängd: Ca 2 år Räckvidd: maximalt 6 m Kapslingsklass: IP 40 Driftstemperatur: 0 C 45 C

19 === Ende der Liste für Textmarke Content === Busch-Wächter Fjärrkontroll 9.3 Ibruktagning av fjärrkontroll Bild 22: Ta bort batteriets skyddsfolie Ta bort batteriets skyddsfolie före ibruktagningen. Bild 23: Programmera fjärrkontrollen Efter spänningsåterkopplingen ska du inom 10 minuter trycka på "AUTO"-tryckknapp på Busch-Vakten i minst 3 sekunder Busch-Vakten måste före det vara spänningsfri i minst 30 sekunder. Fjärrbetjäningen skapar då automatiskt en förbindelse med Busch-Vakten och vid korrekt mottagning så blinkar Busch-Vakten. För att programmera maximalt 9 ytterligare fjärrkontroller så ska du upprepa de här arbetsstegen. 9.4 Batteribyte hos fjärrkontroll + CR 2025 Bild 24: Batteribyte 1. Dra ut batterihållaren från fjärrbetjäningen. 2. Lägg in ett nytt batteri av typen Batteriets pluspol (+) måste ligga uppåt. 3. Skjut tillbaka batterihållaren i enheten

20 === Ende der Liste für Textmarke Backcover === Busch-Wächter Pos: 49 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Rückseiten (--> Für alle Dokumente <--)/Rückseite - Busch-Jaeger - @ 1 Ett företag i ABB-gruppen Busch-Jaeger Elektro GmbH Postfach Lüdenscheid Freisenbergstraße Lüdenscheid Germany Hänvisning Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar samt innehållsändringar i det här dokumentet utan att meddela det i förväg. Vid beställningar gäller den överenskomna detaljinformationen. ABB tar inget ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i det här dokumentet Rev Central försäljning: Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Vi förbehåller oss alla rättigheter till det här dokumentet samt dess teman och bilder. All reproduktion, utlämning till tredje part eller användning av innehåll, även delvis, är förbjudet utan föregående skriftligt medgivande från ABB. Copyright 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH Alla rättigheter förbehålles

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG 2673-1-8567 18.07.2014 Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG DA-M-0.4.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5

Läs mer

ABB-Welcome M. M25102xC M25102xA-x- M25102xPx. M25102xK-x. M25102xCR. 5102xDN Utomhusstation VER:1.0 21.08.2014

ABB-Welcome M. M25102xC M25102xA-x- M25102xPx. M25102xK-x. M25102xCR. 5102xDN Utomhusstation VER:1.0 21.08.2014 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 21.08.2014

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning

Monterings- och underhållsanvisning Monterings- och underhållsanvisning Manöverpanel RC35 För fackmannen Läs igenom texten noga före idrifttagning och underhåll 7 747 006 344 12/2006 SE (EXP) Innehållsförteckning Innehållsförteckning IInnehållsförteckning

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 2072.. Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Om anvisningarna inte följs kan skador på enheten,

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

NÄRVARODETEKTOR PD-2200 och PD-2400 Installationsanvisning Best.nr: 13140 / 13144, E-nr. 19 037 63 / 19 048 31

NÄRVARODETEKTOR PD-2200 och PD-2400 Installationsanvisning Best.nr: 13140 / 13144, E-nr. 19 037 63 / 19 048 31 2A 30 VDC NÄRVARODETEKTOR PD-2200 och PD-2400 Installationsanvisning Best.nr: 13140 / 13144, E-nr. 19 037 63 / 19 048 31 Denna manual är ej avsedd som underlag för projektering! Vi vill utfärda en varning

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-sv-13 Version 1.3 SVENSKA Rättsliga bestämmelser SMA Solar Technology AG Rättsliga bestämmelser

Läs mer

BG20 BRUKSANVISNING KOLMONOXIDMÄTARE TRT-BA-BG20-TC-001-SV

BG20 BRUKSANVISNING KOLMONOXIDMÄTARE TRT-BA-BG20-TC-001-SV BG20 SV BRUKSANVISNING KOLMONOXIDMÄTARE TRT-BA-BG20-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 01 Information om apparaten... 02 Tekniska data... 02 Säkerhet... 03 Transport och

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

e-sense Connect Manual för installation i lärosal

e-sense Connect Manual för installation i lärosal e-sense Connect Manual för installation i lärosal Innehåll Introduktion trådlös kommunikation e-sense Connect 3 Komponenter 4 5 Installationsexempel 6 Systemuppbyggnad, gruppindelning 7 Placering av Kontroll

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer

Handbok för maskinvara

Handbok för maskinvara Handbok för maskinvara Modell: TSP143IIU Varumärken TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Meddelande Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av den här handboken, oavsett form, utan STAR:s uttryckliga medgivande,

Läs mer

Manual för Växelriktare typ INVB 2000-4000 VA

Manual för Växelriktare typ INVB 2000-4000 VA Manual för Växelriktare typ INVB 2000-4000 VA SÄKERHETSINSTRUKTION Denna manual skall läsas före installation, användning eller arbete i produkten. Denna produkt innehåller livsfarlig spänning som vid

Läs mer

Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas.

Allmän information. VARNING! HOTANDE FARA Den här symbolen kännetecknar information, som kan leda till allvarliga personskador om de inte beaktas. WN 98 9/ HAD MS V/V Software Release R. Innehållsförteckning Allmän information Säkerhetsinformation Symbolförklaring Arbetssäkerhet Faror som kan uppstå från produkten Säkerhetsrelevanta bestämmelser

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer